Referat. Mødedato: tirsdag 7/ Deltagere: Heidi Hansen, Connie Boeriis, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Michella Bach

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: tirsdag 7/ Deltagere: Heidi Hansen, Connie Boeriis, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Michella Bach"

Transkript

1 Mødedato: tirsdag 7/ Deltagere: Heidi Hansen, Connie Boeriis, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Michella Bach fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen et godkendt - Afdelingsmøde Afholdes d. 5/9 kl Dirigent: Spørg om Mette vil være suppleant. På valg: Hans, Jens og Michella Suppleanter: der skal vælges 2 - Kontokort 2. kvt Alle skal gennemgå kontokortene og marker hvis der er spørgsmål. Send mail til Jens vil så lave opsamling som så videresendes til administrationen. Igangværende sager Badeværelser Der køres selvstændigt referat vedrørende badeværelser grundet størrelsen på dette. Nye punkter vil komme som stikord her i dette referat og eller overføres til det særskilte referat. Status 6/ : (ansvar for videreformidling: Hans) - Det er et problem, at beboere ikke bliver taget seriøst, når de henvender sig angående fejl, mangler og lignende - Det roder utroligt meget i forbindelse med badeværelsesrenoveringen. Dette er utilfredsstillende - Der er i forbindelse med ny rørføring fra kælderen opstået et problem med sølvfisk i lejlighederne - en enkelt beboer har taget sagen ved egen hånd ved at tætne sprækker ved rør og lignende - det har hjulpet. Nogen beboere er meget plaget at disse dyr. Status 3/1 2017: Hans vil kontakte kontoret Status 7/2 2017: Uændret. Hans vil prøve noget alternativt. Status 3/3 2017: Hans og Jens laver et svar til svaret vi har fået vedr. problematikken om manglende strøm i badeværelsesskab. Status 4/4 + 2/5 2017: Uændret Status 6/6 2017: Hvornår bliver det sidste punkter reetableret. F.eks. rækværk i opgange, glas ved indgang til vaskehus, ventilation i vaskehus, asfalt på brandvejen. Hvad med regnskabet for renoveringen. Vi vil gerne se/gennemgå dette. Status 8/8 2017: Hans undersøger hvornår dette kan finde sted. Status 3/ : Hans undersøger mht. rækværk mm. Status 7/ : Der afholdes afleveringsforretning 1 år efter byggeriet Side 1 af 5

2 er færdig. Status 1/5 2018: Hvad gøres der med skader i opgange mm. Status 5/6 2018: Hans kontakter administrationen vedr. dette. Status 7/8 2018: Oversigt over udgifter modtaget. Ikke muligt at se hvad der er taget fra henlæggelse og hvad der er forbedringer (lån) Ansvarlig: Hans - Storskraldeplads Der kommer beplantning på ca. 1 ½ meter op omkring pladsen og der opsættes også lys. Status 5/ : Der er enighed om, at det ikke pynter på området, så der bør finde en alternativ afskærmning indtil beplantningen er udvokset. Desuden skal lyset justeres, så det ikke tænder når der kører biler forbi ude på vejen. Status 1/ : Gårdmændene kontaktes vedr. lyset. Status 5/1 2016: Gårdmændene kontaktes med status på lyset. Status 2/2 2016: Dette tages med som punkt under rundgangen for Status 5/4 2016: Pladsen bruges flittigt af udefrakommende. Det virker som om Viby har fået en ny offentlig genbrugsplads. Kan vi få opsat skilte som tydeligere fortæller, at den kun må bruges af afdelingerne, samt få opsat en pullert så der umiddelbart ikke kan køres ind. Vi skal kontakte de andre afdelinger for at høre om deres oplevelser med henblik på en samlet henvendelse til administrationen. Hvem betaler for afhentning af storskrald. Der skal være mulighed for at kunne komme ind i skralderum så man komme af med husholdningsaffald der ikke kan komme ned via nedstyrtningsskakten. Status 3/5 2016: Der opsættes et skilt med kun for AlmenBo s beboere. Status 7/6 2016: De andre afdelinger vil gerne deltage i et møde om dette. Status 7/6 2016: Status uændret Status 4/ : På afdelingsmødet var der ønske om mere/yderlige beplantning og Gårdmændene skulle undersøge dette. Status 6/ /1 2017: uændret Status 5/2 2017: Stadig problem med total uorden. Vi bør måske have et særskilt møde med gårdmænd/administration om dette. Status 7/3 2017: Ikke nogen endelig afklaring Status 4/4 2017: Taget op på rundgang. Igen umiddelbar løsning. Skal vi nedlægge pladsen i forbindelse med ny affaldsordning? Status 2/5+6/6 2017: Ikke behandlet Status 8/8 2017: Bliver brugt til legeplads. Hvad gør vi? En skrivelse rundt til alle afdelinger i Viby? Status 3/10+7/11+5/ : Michella laver et oplæg til en skrivelse. Status 9/1 2018: Skrivelse lavet. Michella sender til gårdmænd så skrivelsen kan blive uddelt til alle afdelinger. Status 6/2 2018: Skrivelse afleveret til gårdmændene. Afventer Side 2 af 5

3 tilbagemelding fra disse. Der har været snak om videoovervågning og hvad så? Hans kontakter de andre afdelingsformænd for et fælles møde. Status 3/4 2018: Status uændret. Status 1/5 2018: Hans skriver til de andre afdelingsformænd for et møde vedr. pladsen. Status 5/6 7/8 2018: Status uændret. - Vaskehus ændring af indstillinger på maskiner Er der ændret på tidsintervallet eller andet så vaskemaskiner tager mindre tid end tidligere. Gårdmændene kontaktes. Status 3/ : Uændret Status 7/ : Der ændret på maskinerne med hensyn til tid og vandmængde. Vi har bedt om yderligere oplysning om dette hos gårdmænd/electrolux. Status 5/ : Ingen tilbagemelding fra gårdmændene. Vi rykker. Status 9/1 2018: Reminder sendt. Afventer tilbagemelding Status 6/2 2018: Beskrivelse modtaget. Vi skal have lavet en skrivelse til beboerne. Status 3/4-1/5 5/6 2018: Under behandling. Status 7/8 2018: Vaskemaskiner bliver ikke frigivet efter 15 min. Hvordan tjekkes dette? Ansvar: Jens - Giv Liv kursus (Hjertemassage og hjertestarter kursus) - Kurset varer 30 minutter. Derudover vil der være 30 minutter ekstra til hands on samt spørgsmål. Jens går i gang med at planlægge for afdeling De andre afdelinger i Viby vil senere også få dette tilbudt og forhåbentlig vil det brede sig til alle afdelinger i AlmenBo. Status 5/ : Igangværende Status 6/2 2018: Vi satser på 2 hold. Status 3/4 1/5 5/6-7/8 2018: Igangværende. Ansvar: Jens - Rundgang 2018 Datoen er d. 5/3 for afdeling 13 (kl.14.00) og afdeling 30 (kl ). Hans kontakter adm. for at få ændret klokkeslettet så det bliver så sent som muligt. Der spørges også ind til om der er afsat tid nok når vi også skal gennemgå langtidsplanlægning. Samtidig vil vi tilbyde at lave referatet. Vi skal lave et oplæg som skal sendes til adm. før mødet. Jens rundsender mail som bestyrelsen som kan svare ind på. Status 6/2 2018: Rundgangen er flyttet til 8/ kl Vi Side 3 af 5

4 mødes i beboerlokalerne. Jens rundsender liste over punkter til endelig godkendelse. Derefter sendes den til administrationen. Status 3/4 2018: ikke modtaget endnu. I forbindelse med ny asfaltering af parkeringspladsen, vil vi bede om at få reduceret de nuværende tre motorcykelparkeringer til en. Jens giver administrationen besked om dette. Status 1/5 2018: modtaget. Eneste kommentar er, at vi ikke gennemgik 10 års plan med drøftelse. Status 5/6 2018: Tilbud modtaget på: 1) Asfaltering/opstribning samt ny beplantning ved P-pladser modtaget. 2) 4 blomsterbede på 7 meter i diameter. Hans kontakter administrationen vedrørende: 1) Når arbejde påbegyndes, så skal man forsøge at lave så få gener som muligt da der er stor mangle på p-pladser. Evt. hvis man kan færdiggøre en p-plads af gangen. 2) Blomsterbedene skal kun være 4-5 meter i diameter Status 7/8 2018: Fældning af træer sker i mandag d. 13/8 + tirsdag d. 14/8. Information er lagt i postkasser d. 7/8. - Jubilæum Hans undersøger hvornår den nøjagtige dato for afdelingens jubilæum er. Status 3/4 2018: Afdeling 13 blev overdraget til almindelig drift 15/ Skal vi holde det på dagen, eller om lørdagen hvad skal vi arrangere? Status 1/5 2018: Alle bedes tænke på muligheder og have mindst et input med til næste møde. Status 5/6 2018: Jubilæum afholdes søndag d. 18/11 kl Vi kontakter Michales Mad & Vin for forslag mm (Jens gør dette). - Kontokort 1. kvt Gennemgang af kontokort. Der var nogle spørgsmål til nogle af disse. Bl.a. er der indkøbt røgalarmer til afdelingen, selv om vi på mødet d. 7/ har vedtaget at vi ikke skal have dette og administrationen er blevet informeret om dette. Status 6/6 2018: Administrationen kontaktes vedrørende røgalarmer. Status 7/8 2018: Ikke enighed om hvad der er aftalt. Desværre har vi ikke noget på skrift. Punktet lukkes - Parkering Side 4 af 5

5 Der er stadig problemer med parkering ved afd. 30. da de opsatte skilte ikke respekteres. Vi bør overveje at kontakte et P-selskab som så vil komme og kontrollere og udskrive p-afgift hvis nødvendigt. Connie laver et oplæg til en skrivelse/mail til administrationen og sender denne til Hans, som videresender. Generelt er der også problemer med manglende plads også i afd. 13. Vi bør overveje om vi også skal have et P-selskab til at kontrollere her. Status 7/8 2018: Administration har svaret tilbage d. 14/7-18 at Q-Park vil blive kontaktet så der kan komme samme ordning som i afdeling Pt. Er der ikke sket noget. Ansvarlig: Connie + Hans Nye tiltag Næste møde Tirsdag 4/ kl Eventuelt Side 5 af 5

Referat. Mødedato: tirsdag 6/ Deltagere: Connie Boeriis, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Michella Bach

Referat. Mødedato: tirsdag 6/ Deltagere: Connie Boeriis, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Michella Bach Mødedato: tirsdag 6/2 2018 Deltagere: Connie Boeriis, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Michella Bach fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen et godkendt - Udlejningsbestemmelser

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager Mødedato: torsdag 5/3 2015 Deltagere: Jette Jansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Heidi Hansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Referatet godkendt.

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager Mødedato: tirsdag 3/2 2015 Deltagere: Heidi Hansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Jette Jansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: tirsdag 6/11 2012 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt

Læs mere

Afdeling 13 & 30 Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdeling 13 & 30 Afdelingsbestyrelsesmøde Fraværende: Gitte Horsfall, Lene G. Andersen Mødedato: tirsdag 7/10 2014 Deltagere: Heidi Hansen, Jette Jansen, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Referat fra sidste mode Godkendt følgende punkter: i

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: tirsdag 2/10 2012 Deltagere: Annie Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra afd 36 s beboermøde. 3/9-14.

Referat fra afd 36 s beboermøde. 3/9-14. Referat fra afd 36 s beboermøde. 3/9-14. 1. Valg af dirigent og referent Lise Pollmann, blev foreslået af best., som dirigent og valgt. Christine Alguacil blev valgt som referent 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Det skal du vide om renoveringen Januar 2018

Det skal du vide om renoveringen Januar 2018 Fælledgården Det skal du vide om renoveringen Januar 2018 Indhold Ventilationsanlæg i alle rum... 4 Nye elinstallationer i lejligheden... 5 Entrédørene skiftes på én dag... 5 Nøgleboks når håndværkeren

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden. Til stede: Susanne, Jette, Najha, Jytte, Anna. Afbud: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2.september 2013. Godkendt. 2. Godkendelse af bestyrelsens referat årsgennemgang den 24. september

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

Frødalen, afd Hillerød

Frødalen, afd Hillerød Dato: 23. september 2018 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. september 2018, kl. 19:00 Afbud: Lars N, Christian, Camilla & Mette A. Valg af referent (finde ny referent) Anders er valgt Referat: B.

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 28 Mølleparken, Horsens Referat af beboermødet den 30. august 2018 Så mange beboere deltog: 31 Fra administrationen deltog: Andre der deltog: Michael Meldgaard

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

SMS-Service/nyhedsbrev

SMS-Service/nyhedsbrev WWW.AFD127.DK Her kan man finde informationer om bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, leje af beboerlokalet, ejendomskontoret på Jagtvej 113 og meget andet. SMS-Service/nyhedsbrev Scan QR-stregkoden

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag, den 5. sep. kl. 17,00 Mødested: Bestyrelseslokalet Valdemarsgade 16 Deltager: Tilstede: Bestyrelsesmedlemmer: Preben, Ellen Kristoffersen, Bettina, Iver, og Inspektør

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Kålmarken. Mødedato

Referat af bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Kålmarken. Mødedato Deltagere: Anders Andersen (formand) Dorte Rievers Bindslev (næstformand) Henriette Dam Hjelmsø (bestyrelsesmedlem) Niels Essemann (bestyrelsesmedlem) Per Plougmand Bærtelsen (kasserer) Til stede: Jens

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 6. september 2017

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 6. september 2017 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 6. september 2017 Mødedeltagere: Solveig Isbrand Formand Margit Kjærgaard Næstformand Morten Egelberg Helle Hardt Friis Bjarne Kristensen Dorte Keller

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II

Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II Jens Erik Basballe Esben Knudsen Birgit Borre Henrik Hansen Birthe Rasmussen Torben Andersen Allan Olsson Michael Tang Pedersen Kim Vesselgaard Preben Mac 26. marts 2017 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Afdeling Frødalen, 3400 Hillerød

Afdeling Frødalen, 3400 Hillerød Dato: 4. december 2017 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13 november 2017, kl. 19:00 DAGSORDEN: A. Valg af referent Lars R er valgt B. Godkendelse af mødereferater (åben + lukket) fra den 09. Oktober

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

REFERAT. Dagsorden Lindholmparken bestyrelsesmøde

REFERAT. Dagsorden Lindholmparken bestyrelsesmøde Dagsorden Lindholmparken bestyrelsesmøde 09.08.2016 1. Valg af ordstyrer og referent (d: 5 min) Valgt Jens W. Clausen 2. Godkendelse af dagsorden (d: 5 min) Godkendt 3. Meddelelser (o/d: 15 min) (JWC)

Læs mere

- Der er efterspurgt en 10 års plan for vedligehold Jeppe sørger for, at der udarbejdes en, der er til at forstå.

- Der er efterspurgt en 10 års plan for vedligehold Jeppe sørger for, at der udarbejdes en, der er til at forstå. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 2015 Kildehøjen 1. oktober Tilstede: Vagn Erik, Kasper, Kasper, Peter, Dorthe og Mette Dagsorden; 1. Opfølgning på afdelingsmødet 2. Konstituering af bestyrelsen 3.

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Afd. 3. Brøndbyøster d. 16.11.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.11.13 kl. 18.30 21.30 November 2013 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Information fra afdelingsbestyrelsen

Information fra afdelingsbestyrelsen Information fra afdelingsbestyrelsen 19. marts 2018 Kære naboer Hermed marts måneds infobrev og referat af afdelingsbestyrelsesmøde 7. marts 2018. Parkering Nu er helhedsplanen for alvor gået i gang, og

Læs mere

Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen

Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen Afdeling 1-6065-6084 Händelsvej/Grønrisvej Mødedato: 8. november 2012 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen. Fra administrationen: Benny Sciegienny

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Referat af Beboermødet for afd. 8 og afd. 34

Referat af Beboermødet for afd. 8 og afd. 34 referent Valget fald p Flemming fra afd. 8 som dirigent og Anette fra afd. 34 som 1. Valg af dirigent og referent Torsdag den 12. september 2013 Der er anlagt nyt græs ved tørrestativet bag garagerne.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 54 Søndag den 28. oktober kl. 09:00 Mødested: Hos Nick Tilstede: Hans, Erling og Nick.

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 54 Søndag den 28. oktober kl. 09:00 Mødested: Hos Nick Tilstede: Hans, Erling og Nick. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 54 Søndag den 28. oktober 2018 - kl. 09:00 Mødested: Hos Nick Tilstede: Hans, Erling og Nick. Dagsorden Referat Aktion 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

2. Beretning vedrørende afdelings og foreningens forhold til det seneste forløsende år:

2. Beretning vedrørende afdelings og foreningens forhold til det seneste forløsende år: Afdelingsmøde 11 september 2018 1. Valg af dirigent: Erik er valgt. Maria referent 2. Beretning vedrørende afdelings og foreningens forhold til det seneste forløsende år: Beretning for bestyrelsesåret

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset 17. maj 2016 Der var mødt 6 lejemål op svarende til 12 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde torsdag d. 16. august 2012 på ejendomskontoret kl. 16.

Referat Bestyrelsesmøde torsdag d. 16. august 2012 på ejendomskontoret kl. 16. Birkerød d. 17. august 2012 Referat Bestyrelsesmøde torsdag d. 16. august 2012 på ejendomskontoret kl. 16. Bestyrelsesmedlem Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 2 fremmødte fra afd. 17 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 2 fremmødte fra afd. 17 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 17 Vestergade/Lillegade Torsdag, den 17. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Afdeling 32. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2010, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 41

Afdeling 32. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2010, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 41 Afdeling 32. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2010, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 41 Fra afdelingsbestyrelsen: Claes Morsing Ove Christensen Rita Nielsen Ejendomsfunktionær: Søren Spaun

Læs mere

REFERAT. A. Valg af referent - Hans B. Godkendelse af mødereferater (åben + lukket) fra den 8. april Godkendt

REFERAT. A. Valg af referent - Hans B. Godkendelse af mødereferater (åben + lukket) fra den 8. april Godkendt Dato: 12. juni 2019 Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2019, kl. 18:50 Afbud: Camilla REFERAT A. Valg af referent - Hans B. Godkendelse af mødereferater (åben + lukket) fra den 8. april 2019

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse

Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse d. 25.04.2011 Tilstede : Ebbe Bente Sonja Jørgen Connie Tove Merethe E Nick Troels Merethe P Rita Frede Pernille Referat: 1. Valg af

Læs mere

1.1 Arbejdsopgaver. Glen. 1.2 Agenda. Referat af Bestyrelsesmøde Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 77-79

1.1 Arbejdsopgaver. Glen. 1.2 Agenda. Referat af Bestyrelsesmøde Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 77-79 Referent Sonja Jespersen Tid og sted 18-Okt-2011, BSV 77D 1tv Tilstede Michael Frederiksen, formand Sonja Jespersen Jonatan Hinrichsen Fraværende Per Landbo Troels Palner 1.1 Arbejdsopgaver Opgaver Ansvarlig

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. aug 2016

Bestyrelsesmøde 24. aug 2016 Bestyrelsesmøde 24. aug 2016 Deltagere: Flemming (fra 5. etape og formand), Anette (1.), Karsten (2.), Niels Jørgen(3.), Kurt (4.). Sted: Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2.tv. Bestyrelsens fordeling

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Referat fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2017 kl. 19:00 Dato: 1/3-2017 Deltagere ved mødet: Jørn Christensen (), Jacob Brogaard-Kay (JBK), Frank Nissen (FN),

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 32

Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 32 Sted: Nyboesgade 1A, Kælderen, 7100 Vejle Dato: Den 21. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 19 beboere

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 28

AAB Silkeborg Afdeling 28 AAB Silkeborg Afdeling 28 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 9. september 2019 Deltagere: Antal beboere: 13 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Hans Ole Zacho (HOZ) CJH deltog

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af Den Ordinære Generalforsamling I Ejerforeningen Beatesmindevej den 13. april 2000

Referat af Den Ordinære Generalforsamling I Ejerforeningen Beatesmindevej den 13. april 2000 Referat af Den Ordinære Generalforsamling I Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 den 13. april 2000 Fremmødte: 107(2), 123(1), 145(1), 147(1), 155(2), 143(1), 141(1), 125(1), 103(1), 99(1), 93(1), 109(1),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 1 d. 10. januar 2019 Kl

Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 1 d. 10. januar 2019 Kl Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 1 d. 10. januar 2019 Kl.19.00 22.00 Husdyrsudvalget kommer kl. 19.00 20.00 Forventede deltagere: Lasse, Zahir, Thomas, Peter, Heidi, Steen, Birthe Afbud: Anders, Maria Fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde afd. 2 - d. 8. Januar 2018 Kl Sted: Odinsgade 11F (selskabslokalet) Til stede er: Ivan, Carsten, Casper, Ken og Karina

Bestyrelsesmøde afd. 2 - d. 8. Januar 2018 Kl Sted: Odinsgade 11F (selskabslokalet) Til stede er: Ivan, Carsten, Casper, Ken og Karina Bestyrelsesmøde afd. 2 - d. 8. Januar 2018 Kl. 19.00 Sted: Odinsgade 11F (selskabslokalet) Til stede er: Ivan, Carsten, Casper, Ken og Karina 1. Gennemgang af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 1. Piktogrammer

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Bent Christensen

Læs mere

AB/EK møde, april april 2016, kl. 17:00-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde, april april 2016, kl. 17:00-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde, april 2016 26. april 2016, kl. 17:00-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Peter

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 X Chris Cully bestyrelsesformand X Irene Madsen Graver næstformand X Lis Fræer Nielsen bestyrelsesmedlem X Villy Jensen bestyrelsesmedlem X

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Kildemoseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Kildemoseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2003-9 Kildemoseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 6. september 2016 kl. 18.00 i fælleshuset, Kildemoseparken 1. Der deltog i alt 25 lejemål. 35,7 % af lejemålene

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II

Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II Jens Erik Basballe Birgit Borre Henrik Hansen Birthe Rasmussen Torben Andersen Allan Olsson Michael Tang Pedersen Kim Vesselgaard Preben Mac 2. november 2018 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 30.

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. samt 26 beboere fordelt på 24 lejemål. Jens Schmidt (Organisationsbestyrelsen) Michael Levin (Inspektør)

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. samt 26 beboere fordelt på 24 lejemål. Jens Schmidt (Organisationsbestyrelsen) Michael Levin (Inspektør) Referat Vedrørende: Afdeling 14 Østbyparken Ordinært afdelingsmøde 2011 Sted: Den blå Harmoni, Østerled 10, gavlen Dato: 27. januar 2011 kl. 19.00. Deltagere: Mette H. Jensen, formand Michael J. Alstrup,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 08. september 2015 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 08. september 2015 kl. 19.30 Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 08. september 2015 kl. 19.30 Til stede: Karen, Kirsten, Sanne, John, Lasse, Charlotte, Kenneth og Jan samt 5 gæster. Afbud fra: Ingen Dagsordenens pkt.1: Valg af

Læs mere

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson Ejerforeningen Isefjord Bestyrelsesmøde Torsdag d. 19. februar 2009 Kl. 19.00 22.00 Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 93 Rådhushaven

Afdelingsmøde Afd. 93 Rådhushaven Afdelingsmøde Afd. 93 Rådhushaven Mødedato: 23. november 2017 Mødet påbegyndt: kl. 17.00 Mødet afsluttet: kl. 18.20 herefter spisning Mødested: Støvring Hallen, Bavnebakken 103, 9530 Støvring Fremmødte

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 48

AAB Silkeborg Afdeling 48 AAB Silkeborg Afdeling 48 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 4. september 2018 Deltagere: Antal beboere: 63 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Joan Nielsen Allan Oldenburg Jf. Administration:

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmødet i Nørreby. Referent Susanne Frantzen

Dagsorden Bestyrelsesmødet i Nørreby. Referent Susanne Frantzen Dagsorden Bestyrelsesmødet i Nørreby Referent Susanne Frantzen 06-02-2017 Punkt: Emne: Action: Deltagere fra bestyrelsen: Jesper, Lene, Ove, Flemming, Henrik, Susanne Afbud: Andre deltagere: Godkendelse

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 7 d. 21. maj 2019 Kl

Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 7 d. 21. maj 2019 Kl Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 7 d. 21. maj 2019 Kl.19.00 22.00 Forventede deltagere: Lasse Wilson, Thomas Rasmussen, Maria Ottesen, Heidi Nielsen, Karsten Ankerdal, Anita Pauly Jensen (gik efter pkt.3),

Læs mere