Afslutningsrapport. Afsluttende rapport for initiativ 7.3: Digitale identiteter og rettighedsstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport. Afsluttende rapport for initiativ 7.3: Digitale identiteter og rettighedsstyring"

Transkript

1 Afslutningsrapport 5fa 4 edis Afsluttende rapport for initiativ 7.3: Digitale identiteter og rettighedsstyring Stamdata Tabel 1: Stamdata for initiativ 7.3: Digitale identiteter og rettighedsstyring Ministerium Finansministeriet Institution Styregruppe Projektejer Digitaliseringsstyrelsen Styregruppen for udbud af fællesoffentlige komponenter Adam Lebech Projektleder - Starttidspunkt 2016 Oprindeligt forventet sluttidspunkt 2020 Egentligt sluttidspunkt Marts 2019 Samlet budget ( ) Samlet mer- eller mindreforbrug 29 mio. kr. ( ). Midler til afskrivninger og renter løber frem til og med 2023 Det samlede mindreforbrug vil være på 16,5 mio. kr.

2 Side 2 af 5 Formål og resultater Det er centralt for tilliden til den offentlige digitalisering, at løsninger, systemer og data kun kan tilgås af de rette personer. Dette skal sikres ved hjælp af korrekt tildeling af digitale identiteter og rettigheder, ligesom risikoen for misbrug af identiteter skal imødegås. Der var derfor i initiativet fokus på: At sikre fælles håndtering af tildeling af identiteter på tværs af myndigheder og imødegå risiko for misbrug af digitale identiteter Der er foretaget analyser af tildeling af identiteter og identitetsbeviser, bl.a. det administrative cpr-nr. Det har ført til en skærpet proces for udstedelse af NemID til udenlandske borgere. At sikre digitalt samtykke og fuldmagt Der er gennemført en analyse af myndighedernes behov for digitalt samtykke og digitale fuldmagter. Den digitale fuldmagtskomponent er gjort responsiv. Der er ligeledes offentliggjort en række ajourførte vejledninger i bl.a. at udstede fuldmagt digitalt. At imødekomme krav fra EU Der er foretaget en analyse af håndtering af udenlandske identiteter i den danske infrastruktur i forbindelse med eid-gatewayen, som er et resultat af eidasforordningen. Det har resulteret i udviklingen af en attributkomponent, som skal bruges i forbindelse med, at EU-borgere vil benytte eid-gatewayen. At udarbejde en handlingsplan og retningslinjer for fællesoffentlig brugerrettighedsstyring. Der er foretaget en opdateret version af referencearkitektur for brugerstyring. Det var planen, at der i 2019 skulle gennemføres et projekt om målbillede for informationssikkerhedsarkitekturen. Der skulle i den forbindelse udarbejdes en analyse, som skulle give et overblik over porteføljen af eksisterende og planlagte fællesoffentlige og tværgående tjenester, der er væsentlige for den fællesoffentlige sikring af fortrolighed ved datadeling. Projektet indgik i initiativ 3.8 under den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi (NCIS), men undervejs i arbejdet blev det besluttet, at det oprindeligt forudsatte mål for projektet om et målbillede skulle ændres og erstattes af en række andre aktiviteter, der understøtter myndighedernes arbejde med at sikre en tilstrækkelig informationssikkerhed i offentlige it-projekter.

3 Side 3 af 5 Fremtidigt ejerskab Arbejdet med digitale identiteter er overgået til den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS). Arbejdet med digital fuldmagt og samtykke er overgået til NemLog-in3. Effektmål Følgende effektmål blev godkendt på styregruppemøde i juni 2018: Effektmål 1: Ændringerne i RA-portalen har bidraget til, at Borgerservicemedarbejdere oplever en mere effektiv arbejdsgang i forhold til udstedelse og vedligehold af NemID Der blev i oktober 2017 implementeret en række ændringer i den såkaldte RAportal, som bruges til udstedelse af NemID i Borgerservice. Den største ændring er et samlet borgeroverblik over borgeres NemID-status. Her kan medarbejderne få et komplet overblik over borgerens status hos NemID, inden de skal vælge, om borgeren har brug for at bestille NemID, eller om han/hun blot har brug for en midlertidig adgangskode. Metode: Det udsendes spørgeskema til RA-medarbejderne om, hvordan borgeroverblikket har påvirket deres arbejdsgang og sagsbehandling. Forvaltningsenheden i DIGST udførte denne opgave i 3. kvartal Status: Måling af Effektmål 1 blev gennemført efter planen. Effektmål 2: I perioden forventes antallet af afgivne fuldmagter på borgerområdet at være steget med 25 % om året Borgere og virksomheder, som ikke kan betjene sig selv digitalt, skal have mulighed for at afgive fuldmagt til en anden betroet part. Siden den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning blev idriftsat i 2013, er der videreudviklet på løsningen bl.a. på baggrund af gennemført analyse på fuldmagtsområdet. Det blev i februar 2017 muligt for borgere uden NemID at afgive en digital fuldmagt. Det gøres gennem et såkaldt anmodningsflow, hvor den it-stærke part anmoder om fuldmagten. Der er i 2017 også lavet vejledninger til borgere, pårørende og kommuner om mulighederne for at afgive en digital fuldmagt via den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning. Siden initiativets start har flere myndigheder integreret fuldmagtsløsningen i deres egne selvbetjeningsløsninger, og i 2018 fik fuldmagtsløsningen et mobilvenligt design, så det bliver lettere at afgive digitale fuldmagter via mobil og tablet. Udviklingsaktiviteterne forventedes at have en indflydelse på antallet af afgivne digitale fuldmagter.

4 Side 4 af 5 Metode: Der trækkes statistikker på, hvor mange digitale fuldmagter på borgerområdet, der er afgivet via den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning. Forvaltningsenheden i DIGST udfører denne opgave årligt i sidste kvartal til og med Status: Der bliver løbende foretaget måling af antal oprettede fuldmagter. I slutningen af november 2018 var tallet på , mens det i december 2019 var Leverancemål 1: Udarbejdelse af analyse af det fremtidige behov for digital fuldmagt med henblik på at få beslutningsgrundlag for at igangsætte udviklingsaktiviteter på fuldmagtsområdet I foråret 2017 blev der gennemført en analyse af fuldmagtsområdet, Analyse af digitale fuldmagter, for at identificere fællesoffentlige behov for digital fuldmagt og muligheder for at øge brugervenligheden. Analysen skal bidrage til beslutningsgrundlag for at igangsætte udviklingsaktiviteter på fuldmagtsområdet Metode: Der foretages en vurdering i følge- og styregruppe af, hvor mange og hvilke udviklingsaktiviteter, der skal igangsættes på baggrund af analysen. Projektet for NemLog-in 3 udfører denne opgave løbende i initiativets levetid. Status: Der bliver i dag lavet mindre videreudviklingsaktiviteter inden for NemLog-ins eget budget. Der er planlagt større aktiviteter i regi af NemLog-in3, hvor der refereres til Følgegruppen for MitID og NemLog-in3 samt ISTG. Økonomi Tabel 2 Endelig økonomiopgørelse Oprindelig bevilling I alt Øvrig drift 6,4 6,4 5,5 2,5 2, ,8 Afskrivninger 0 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 0,6 0,2 5,5 Renter 0,1 0,2 0,2 0,1 0, ,7 I alt 6,5 7,1 6,6 3,7 3,2 1,1 0,6 0,2 29,0 Realiseret forbrug Øvrig drift 2,8 4,3 1,1 0, ,7 Afskrivninger 0 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,1 3,4 Renter 0 0,1 0,1 0,1 0, ,4 I alt 2,8 4,6 1,7 1,3 0,8 0,7 0,5 0,1 12,5

5 Side 5 af 5 Der er et mindreforbrug i initiativet på 16,5 mio. kr. Dette er der flere årsager til. Allerede i inititivets første leveår blev der indmeldt et mindreforbrug til ØSU (september 2016), som skyldtes en tidsmæssig forskydning af aktiviteter til 2017 pga., at afklaringer vedr. scope, opgavebeskrivelser, m.m. havde været mere omfattende end forventet. I 2017 var der ligeledes et mindreforbrug, som blev henført til en kombination af færre udgifter af nogle aktiviteter samt forsinkelser på flere andre. Forsinkelserne skyldes særligt strategiens sene igangsættelse og ressourcemæssige udfordringer inden for enkelte initiativer, der havde medført forskydning af aktiviteter til efterfølgende år. I 2018 skyldtes mindreforbruget, at diverse delaktiviteter havde andraget lavere omkostninger end forventet. Målbilledet for informationssikkerhedsarkitektur var afhængig af publiceringen af National cyberog informationssikkerhedsstrategi, og fase 2 af målbilledet blev derfor forskudt til første halvdel af Målbilledet blev dog ikke afsluttet som planlagt (beskrevet under Formål og resultater), og kun halvdelen af budgettet blev indfriet.

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

eid, NSIS, MitID & NL3 v. Thoke Graae Magnussen IT-arkitekt September 2019

eid, NSIS, MitID & NL3 v. Thoke Graae Magnussen IT-arkitekt September 2019 eid, NSIS, MitID & NL3 v. Thoke Graae Magnussen IT-arkitekt September 2019 Hovedemner på dette oplæg Vores fælles ramme NemID til MitID NemLog-in3 NSIS eid-gateway Visionen Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 1.1: Digital post til alle borgere i 2014

Afsluttende rapport for initiativ 1.1: Digital post til alle borgere i 2014 Afsluttende rapport for initiativ 1.1: Digital post til alle borgere i 2014 Stamdata Tabel 1: Stamdata for initiativ 1.1 Initiativnavn Digital Post til alle borgere i 2014 Ministerium Finansministeriet

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Til høringsparterne Se vedlagte liste

Til høringsparterne Se vedlagte liste Til høringsparterne Se vedlagte liste Side 2 af 5 26. juni 2018 Høring i forbindelse med opdatering af National Standard for Identiteters Sikringsniveau til version 2.0. Digitaliseringsstyrelsen har revideret

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og rapportering 10 Påtegning 10 Side

Læs mere

Brokere i Identitetsinfrastrukturen

Brokere i Identitetsinfrastrukturen Brokere i Identitetsinfrastrukturen Juni 2018 Introduktion Dette notat beskriver forhold vedr. identitetsbrokere i den kommende, nationale identitets-infrastruktur bestående af MitID og NemLog-in3. Notatet

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

Ministeren bedes endvidere oplyse om det efter regeringens opfattelse er nødvendigt at indføre prøveperioder for nye systemer.

Ministeren bedes endvidere oplyse om det efter regeringens opfattelse er nødvendigt at indføre prøveperioder for nye systemer. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt (01) Notat Talepunkter til besvarelsee af KOU samrådsspørgsmål E Samrådsspørgsmål E Vil ministeren redegøre for regeringens

Læs mere

Nemmere at bruge, sværere at misbruge Referencearkitektur for brugerstyring. Fællesoffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017

Nemmere at bruge, sværere at misbruge Referencearkitektur for brugerstyring. Fællesoffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017 1 Nemmere at bruge, sværere at misbruge Referencearkitektur fr brugerstyring Fællesffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017 2 Nemmere at bruge, sværere at misbruge Referencearkitektur fr brugerstyring

Læs mere

Tillid og sikkerhed om data

Tillid og sikkerhed om data INDSATSOMRÅDE 4 Tillid og sikkerhed om data 58 Sundhedsvæsenet har i dag et generelt højt niveau af informationssikkerhed. Men med den hastige udvikling i digitale løsninger og datamængder og med et skærpet

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Review-rapport for: Indhold Arkitekturreview af referencearkitektur for 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 3 Anbefalinger til det nuværende

Læs mere

Nyt om de kommende infrastrukturløsninger: MitID, NemLog-in og Næste generation Digital Post

Nyt om de kommende infrastrukturløsninger: MitID, NemLog-in og Næste generation Digital Post Nyt om de kommende infrastrukturløsninger: MitID, NemLog-in og Næste generation Digital Post Charlotte Jacoby, Kontorchef Helle Schade-Sørensen, Teknisk projektleder 3. oktober 2019 Agenda 1. Indflyvning

Læs mere

Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 v/ Michala Høg Daimar, mihda@digst.dk September 2017 AGENDA A Digitaliseringsstrategien En overordnet gennemgang af de vigtigste punkter B Handlingsplan

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig NemLog-in Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig Hvad er NemLog-in? SSO - med mere Formålet med NemLog-in Fællesoffentlig infrastruktur bygger ét sted og stiller komponenter gratis til rådighed

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Sådan gennemføres arkitekturreviews. September 2017

Sådan gennemføres arkitekturreviews. September 2017 Sådan gennemføres arkitekturs September 2017 2 HVORFOR? HVAD? - PROCESSEN 1. Forudgående rådgivning og planlægning af Forudgående rådgivning og planlægning af - Dialog og bistand fra sekretariatet fra

Læs mere

Mål- og resultatplan. December 2018

Mål- og resultatplan. December 2018 Mål- og resultatplan December 2018 Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 7 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Side 3 af 10 Strategisk

Læs mere

Fællesoffentlig strategi for brugerstyring. April 2017

Fællesoffentlig strategi for brugerstyring. April 2017 Fællesoffentlig strategi for brugerstyring April 2017 Indhold 1. Indledning 4 2. Vision 7 3. Efterlevelse af strategien 10 3.1 Principper 10 3.2 Efterlevelse af referencearkitekturens øvrige kapitler 11

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Overblik over egne sager og ydelser

Overblik over egne sager og ydelser 1 Overblik over egne sager og ydelser Mathilde Illum Aastrøm, Digitaliseringsstyrelsen og Steen Andersen, OptimumIT September 2017 INITIATIVETS FORMÅL Nemmere at få klaret sine ærinder Servicen bliver

Læs mere

Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3

Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3 Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3 Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede, 30. oktober 2018 1. Velkommen til webinaret

Læs mere

Fælles Digital Arkitektur

Fælles Digital Arkitektur 1 Fælles Digital Arkitektur KL - Arkitekturrådet 17. maj 2017 AGENDA Hvidbog Standarder Review-model Rammearkitektur 2 STATUS HVIDBOG Udkastet til hvidbogen har været udsendt i offentlig kommentering i

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Fremdrift og fælles byggeblokke

Fremdrift og fælles byggeblokke INDSATSOMRÅDE 5 Fremdrift og fælles byggeblokke Forudsætningen for at udvikle et mere nært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen er at sammentænke digitale løsninger og bygge en fælles digital infrastruktur,

Læs mere

eidas artikel 6 Informationsmøde for offentlige tjenesteudbydere 21. november 2017

eidas artikel 6 Informationsmøde for offentlige tjenesteudbydere 21. november 2017 1 eidas artikel 6 Informationsmøde for offentlige tjenesteudbydere 21. november 2017 DAGSORDEN 1. Gennemgang af krav i eidas artikel 6 2. Tjenesteudbyderopkobling 3. Teknisk gennemgang af opkobling til

Læs mere

Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3

Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3 Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3 Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede På vegne af Digitaliseringsstyrelsen Charlotte

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program.

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program. Notat 5. oktober 2016 KDK/Peter Hjuler Christensen Leverandørmøde vedr. Næste generation Digital Post 26. september 2016, Hotel Scandic, København Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef,

Læs mere

MitID. 23. april 2018 Mogens Rom Andersen Digitaliseringsstyrelsen

MitID. 23. april 2018 Mogens Rom Andersen Digitaliseringsstyrelsen FDA2018 MitID 23. april 2018 Mogens Rom Andersen Digitaliseringsstyrelsen Agenda eid infrastruktur projekterne MitID-udbuddet Konceptuel arkitektur model Mens vi venter på MitID 24-04-2018 3 Identitetsfunktionalitet

Læs mere

Afholdt 20. januar 2017 kl hos Digitaliseringsstyrelsen

Afholdt 20. januar 2017 kl hos Digitaliseringsstyrelsen Referat: Interessentforum 20. januar 2017 Klassifikation: C - Til offentlig brug Afholdt 20. januar 2017 kl. 13.00-15.00 hos Digitaliseringsstyrelsen Deltagere: Marianne Sørensen, DIGST Michael Busk-Jepsen,

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: 7.2 Afprøvning af fælles standarder for sikker information

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: 7.2 Afprøvning af fælles standarder for sikker information Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: for sikker information Indhold Arkitekturreview (scopereview) af 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 4 Anbefalinger til

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Reviewrapport for: Brugerstyring i Danmarks Miljøportal

Reviewrapport for: Brugerstyring i Danmarks Miljøportal Digitaliseringsstyrelsen Kontor for data og arkitetur Reviewrapport for: i Indhold Digitaliseringsstyrelsen Kontor for data og arkitetur 1 Reviewrapport for: i 1 Review af brugerstyring i Danmarks miljøportal

Læs mere

Fra NemID til MitID og NemLog-in3. Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede

Fra NemID til MitID og NemLog-in3. Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede Fra NemID til MitID og NemLog-in3 Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede På vegne af Digitaliseringsstyrelsen Charlotte Jacoby, kontorchef for Center

Læs mere

Interessentforum for næste generation NemID. Møde den 21. marts 2018

Interessentforum for næste generation NemID. Møde den 21. marts 2018 Interessentforum for næste generation NemID Møde den 21. marts 2018 Dagsorden Siden sidst MitID-udbuddet NemLog-in-udbuddene Migrering og implementering Support Det kommende forløb Eventuelt Partnerskabet

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringspagt En ny retning for det fællesoffentlige samarbejde

Digitaliseringspagt En ny retning for det fællesoffentlige samarbejde Regeringen KL Danske Regioner Digitaliseringspagt En ny retning for det fællesoffentlige samarbejde Danmark er i dag i front, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Siden årtusindeskiftet

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Bilag 3.b. Afsluttende rapport for initiativ 9.1: Digital dannelse for børn og unge. Ultimo 2017

Bilag 3.b. Afsluttende rapport for initiativ 9.1: Digital dannelse for børn og unge. Ultimo 2017 Bilag 3.b Afsluttende rapport for initiativ 9.1: Digital dannelse for børn og unge Stamdata Tabel 1: Stamdata for initiativ 9.1 Digital dannelse for børn og unge Ministerium Institution Styregruppe Projektejer

Læs mere

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL INDSÆT EMNE INDSÆT TITEL DAGENS PROGRAM INITIATIVER I DEN FÆLLESKOMMUNALE

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Status for den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet ++ Lisbeth Nielsen Direktør for Sundhedsdatastyrelsen

Status for den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet ++ Lisbeth Nielsen Direktør for Sundhedsdatastyrelsen Status for den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet ++ Lisbeth Nielsen Direktør for Sundhedsdatastyrelsen Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle STRATEGI FOR DIGITAL

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: 6.1 Forbedring af 19. januar 2018 Indhold Arkitekturdesign- og komponentreview af 6.1 Forbedring af 2 Reviewgrundlag 3 Projektresume 3 Indstilling

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Digitalisering af løntilskud og fleksjob (2.3)

Digitalisering af løntilskud og fleksjob (2.3) R E SULTATKONTRAKT Digitalisering af løntilskud og fleksjob (2.3) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen bedre målopfyldelse (en indsats,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Titel Område National/Regional Periode Resumé Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitalisering i det offentlige National

Titel Område National/Regional Periode Resumé Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitalisering i det offentlige National Titel Område National/Regional Periode Resumé Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi det offentlige National 2016-2020 Omfattende digitaliseringsstrategi gældende for stat, regioner og kommuner.

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2018 Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opbygning... 3 3. Forretningsmæssige målsætninger... 4 4. Vision, pejlemærker

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016 Programbeskrivelse 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 1. Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde et acceptabelt

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/05 om digitale løsninger i staten

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Lene Loua Nets DanID A/S 1 4 GENNEMGANG AF RA PORTAL Gennemgang af RA Portalen Emner Bestil NemID til borger med cpr-adresse

Læs mere

Bilag 3. Implementering af grunddataprogrammet. 16. september 2012

Bilag 3. Implementering af grunddataprogrammet. 16. september 2012 Bilag 3 16. september 2012 Implementering af grunddataprogrammet Med aftalen mellem KL og regeringen om grunddataprogrammet igangsættes implementeringen. Den nærmere organisering og tidsplan for implementeringen

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Kommunernes Itarkitekturråd. 26. September 2018

Kommunernes Itarkitekturråd. 26. September 2018 Kommunernes Itarkitekturråd 26. September 2018 Emner Prioritering af arkitekturaktiviteter i næste del af strategiperioden (2018-2020) v. Michael Bang Kjeldgaard Status på arbejdet med 'Adgang til sag

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Håndtering af økonomi Information til pårørende

Håndtering af økonomi Information til pårørende Håndtering af økonomi Information til pårørende Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne råder selv over deres økonomi. I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Oplæg til dialogmøde d. 21. oktober 2015 Henrik Pedersen,

Oplæg til dialogmøde d. 21. oktober 2015 Henrik Pedersen, Oplæg til dialogmøde d. 21. oktober 2015 Henrik Pedersen, hp@in2digit.dk, +45 2423 3581 1. Analysens baggrund og formål 2. Udfordringer ift øget anvendelse af en fuldmagtskomponent 3. Formål med nedsættelse

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

DIGITALISERINGSSTYRELSEN FDA2017 REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING STATUS REF.ARK. SELVBETJENING SEPT 2017

DIGITALISERINGSSTYRELSEN FDA2017 REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING STATUS REF.ARK. SELVBETJENING SEPT 2017 DIGITALISERINGSSTYRELSEN FDA2017 REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING 1 STATUS FOR REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING PR 2017. En version 0.6 er blevet reviewet af arbejdsgruppen og af et FDA reviewboard

Læs mere

Bilag 1. Digitaliseringsstyrelsen. Projekt: NemLogin

Bilag 1. Digitaliseringsstyrelsen. Projekt: NemLogin Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del, endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt Bilag 1 Digitaliseringsstyrelsen Projekt: NemLogin Formålet med den nye og

Læs mere

Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere

Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere 3. oktober 2019 Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere Version 2.0.1 Introduktion Denne vejledning er henvendt til offentlige myndigheder og sekundært private tjenesteudbydere,

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

It-principper. Bilag 1 til It- og Digitaliseringsstrategi for Sønderborg Kommune

It-principper. Bilag 1 til It- og Digitaliseringsstrategi for Sønderborg Kommune It-principper Bilag 1 til It- og Digitaliseringsstrategi for Sønderborg Kommune Indledning It-principperne er grundstenene for it-arkitekturen i Sønderborg Kommune. Principperne skal bidrage til, at vi

Læs mere

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi & fælleskommunal digital handlingsplan

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi & fælleskommunal digital handlingsplan Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi & fælleskommunal digital handlingsplan Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere