Virksomhedsplan Ung i Rudersdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Ung i Rudersdal"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015 Ung i Rudersdal

2 Fakta Organisatorisk placering Ung i Rudersdal er Rudersdal Kommunes ungeområde og organisatorisk opbygget som en decentral virksomhed, under Kultur- og Fritidsområdet, med en politisk valgt bestyrelse (BUR). Ung i Rudersdal ledes af ungechefen, der refererer til kulturchefen. Adresse Navn: Adresse: Ung i Rudersdal Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, rød indgang, 1. sal 2840 Holte Telefon: Fax: Mail: Hjemmeside: Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9:00 15:00 Fredag kl. 9:00 13:00 Ledelse Ung i Rudersdal ledes af: Ungechef Lars Eldrup. Distriktsleder Morten Janus Tolstrup Telefon Distriktsleder Gitte Næsbøl Magnus Telefon Distriktsleder Sus Schack Telefon

3 Præsentation og profil Præsentation Ung i Rudersdal er Rudersdal Kommunes ungeområde og tilbyder en bred vifte af aktiviteter og tilbud om dannelse, uddannelse og oplevelse i fritiden og i et vist omfang i dagtimerne. Ung i Rudersdal arbejder for at give kommunens unge mulighed for at tilegne sig de personlige, faglige og sociale kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund. Det er centralt for UiR, at alle tilbud til unge tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. UiR s aktiviteter er blandt andet fritidsundervisning, klubvirksomhed og kulturaktiviteter m.m. for alle unge fra 6. klasse til 25-årige, der bor eller går i skole i Rudersdal Kommune, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen. Ung i Rudersdal varetager kommunens ungdomsskoleforpligtelse jf. ungdomsskoleloven, senest revideret i lov 997 af 8. oktober Ung i Rudersdal er forankret i Kulturområdet, og der er nedsat en bestyrelse, Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR), med reference til Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ung i Rudersdal er centralt placeret i koordinering og iværksættelse af kommunens ungepolitik og har som mission at hjælpe unge med at tilegne sig de personlige, sociale og faglige kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund. Arbejdsgrundlag Rammerne for Ung i Rudersdals virksomhed tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutninger om Ung i Rudersdals opgaver Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, LBK nr. 997 af 08/10/2004 Bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed, BEK nr. 913 af 03/10/2000 Vedtægt for ungdomsskolen, vedtaget af sammenlægningsudvalget, Rudersdal Kommune, 31. november 2006 Rudersdal Kommunes ungdomspolitik Mission, vision, værdier og kendetegn: Det er Ung i Rudersdals mission, at hjælpe unge med at tilegne sig de personlige, sociale og faglige kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund Det er Ung i Rudersdals vision, at unge oplever Ung i Rudersdal som et attraktivt dynamisk centrum for udvikling af ungdomskultur, demokrati, dannelse og uddannelse at brugerne oplever Ung i Rudersdal som et fællesskab, der engagerer, skaber værdi og som arbejder for og med unge at Ung i Rudersdal initierer og bidrager til udviklingen af sammenhængende skole-, fritids- og kulturtilbud til alle unge 3

4 at Ung i Rudersdal er dagsordenskaber og foretrukken samarbejdspartner på ungdomsområdet Visionen bygger på, at vi mener ungdomslivet er en unik tid, hvor muligheder opdages, livet afprøves og identiteten udvikles at vi mener unge udvikler sig gennem oplevelser, der går på tværs af baggrund, kultur, sprog og landegrænser at vi mener den ligeværdige samtale er vejen til indsigt og udsyn at vi mener unge ønsker at tage del i demokratiske fællesskaber baseret på mangfoldighed, mod, ligeværd og tillid at vi mener en fritid med mening bidrager til en fremtid med værdi Realiseringen af mission og vision er kendetegnet ved, at Ung i Rudersdal skaber tidssvarende, attraktive og fleksible tilbud med rum for samtale, indflydelse, udvikling og læring at Ung i Rudersdal har kompetente, engagerede og fleksible medarbejdere, der vil og kan unge at Ung i Rudersdal værdsætter initiativ, ansvar, mod og engagement at Ung i Rudersdal sigter efter den højest tænkelige kvalitet i tilbuddene at Ung i Rudersdal er en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder, ambitiøse udfordringer og tydelige rammer at Ung i Rudersdal arbejder med god og fremsynet ledelse, gennemsigtig organisering og effektiv opgaveløsning Bestyrelse I følge ungdomsskoleloven skal en kommune have et ungdomsskoletilbud, der skal være underlagt en ungdomsskolebestyrelse, med repræsentation fra kommunalbestyrelsen, personale, elever og organisationer med særlig interesse for ungdomsskole. Bestyrelsen for Ung i Rudersdal varetager funktionen som ungdomsskolebestyrelse. Bestyrelsen er nedsat i henhold til loven og den lokale styrelsesvedtægt og består af: Navn Repræsentation Bemærkning Camilla Barner-Christensen Kommunalbestyrelsen (V) Formand Anna Scharling Brun Kommunalbestyrelsen (L) Article I. Per Vangekjær Arbejdsgiverrepræsentant Article II. Vakant Arbejdstagerrepræsentant Article III. Frederik Barhøj Jerris Brugerrepræsentant Article IV. Amy Arnt Dickie Brugerrepræsentant Article V. Anja Schnack Forældrerepræsentant Article VI. Maiken Andersen Forældrerepræsentant Article VII. Dorte Griffens Medarbejderrepræsentant Article VIII. Poul-Henrik Appelqvist Folkeoplysningsudvalget Tilforordnet u/stemmeret Suppleanter 4

5 Joakim Nørby Houmøller Jørgen T. Jacobsen Karina Smith Petersen Brugerrepræsentanter Forældrerepræsentanter Medarbejderrepræsentant Organisation Ung i Rudersdal er organisatorisk inddelt i tre ungedistrikter; distrikt Birkerød, distrikt Holte og distrikt Nærum, hvor der i hvert distrikt er en bred vifte af tilbud til distriktets unge og hvor der er etableret et ungecenter, der har et bredt tilbud om dannelse, uddannelse og oplevelse for unge fra 6. klasse til 25 år. Ung i Rudersdal har et fælles sekretariat på Kulturcenter Mariehøj, der fungerer som forvaltning for de forskellige ungetilbud. Ung i Rudersdal tilbyder fritidsundervisning i boglige, sproglige, kreative, idræts og praktiske fag m.m. Undervisningen udbydes via ungirudersdal.dk, via tryksager samt ved brug af sociale medier. Undervisningen foregår fortrinsvis i ungecentrene, på Kulturcenter Mariehøj, Nærum Gymnasium samt i et vist omfang på kommunens skoler. Klubvirksomheden er et frit tilbud til unge i Rudersdal om aktiviteter og samvær af en mere uformel karakter, - eksempelvis omkring IT, værksteder, musisk udfoldelse, ture, studierejser, fester og andre kulturelle arrangementer. Ungecentre Omdrejningspunkterne for klubaktiviteterne er de tre ungecentre samt afdelingerne på Skovlyskolen og Vedbæk skole. Ung i Rudersdal laver derudover en række matrikelløse aktiviteter for unge over hele kommunen, koordinerer SSP-indsatsen og ud- og afvikler en række kulturelle events for og med unge. Ung i Rudersdal varetager endvidere en ungerådgivning, med mulighed for anonym rådgivning. Ung i Rudersdal varetager blandt andet kommunens forpligtelser i Ungdomsskoleloven og skal i henhold til lovgivningen: sikre kommunens unge et alsidigt ungdomsskoletilbud sørge for at tilbuddet står åbent for årige. Kommunalbestyrelsen har herudover besluttet, at tilbuddet skal stå åbent for elever fra 6. og 7. klasse, samt for unge mellem 18 og 25 år. Kultur- og Fritidsudvalget har endvidere besluttet, at Ung i Rudersdal udbyder brugerbetalt fritidsundervisning for elever fra 4. og 5. klasser. Ung i Rudersdal løser således en række opgaver: I Distrikt Birkerød, hvor der drives ungdomsskole og klubtilbud, og andre ungdomskulturelle aktiviteter I Distrikt Holte, hvor der drives ungdomsskole og klubtilbud, og andre ungdomskulturelle aktiviteter I Distrikt Nærum, hvor der drives ungdomsskole, klubtilbud og SFK, og andre ungdomskulturelle aktiviteter Koordinering af kommunens sommerferieaktiviteter for unge fra 3. klasse til 17 år SSP-koordinering og brede præventive indsatser 5

6 UngAkademi koordinering af fritidsundervisning for elever med særlige forudsætninger eller interesser i et tværgående samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Frederiksberg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Ungerådgivning Koordinering af Rudersdal Kommunens tværfaglige UngeForum for kommunens forskellige fagområder med ungerelaterede opgaver. Ud over ovenstående, som overvejende sker fra egne lokaler, løser Ung i Rudersdal andre opgaver som sekundærbruger på skoler, kulturcentre, idrætscentre, gymnasier, mv. Herudover er Ung i Rudersdal opgaveløser og bidragsyder i aktiviteter i samarbejde med en række andre aktører (i regi af UngeForum): UU-Sjælsø, Forebyggelse og Rådgivning, Jobcentret og Skoleområdet m.fl., ligesom Ung i Rudersdal er opgaveløser på en lang række andre områder.. Organisationsdiagram Ung i Rudersdals opgaver Ung i Rudersdal varetager en række opgaver i henhold til ungdomsskoleloven. Først og fremmest de lovpligtige, men også en række områder som indgår efter beslutning i kommunalbestyrelsen. De enkelte opgaver er: Fritidsundervisning: undervisning i de unges fritid, i skolefag, hobbyfag, bevægelsesfag Knallertkøreskole Ungdomsklubber, fordelt over hele kommunen 6

7 Ungdomsfester og andre kulturelle arrangementer for unge Ferieaktiviteter for børn og unge fra 2. klasse og opefter Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning vedr. unge Koordinering af SSP-arbejdet om unge og projekter vedr. unge Ungerådgivning UngAkademi fritidsundervisning for unge med særlige talenter og interesser Udvikling og deltagelse i diverse tværgående aktiviteter for kommunens børn og unge Drift, vedligeholdelse og udvikling af ungeportalen samt Ung i Rudersdals tilbud foregår på mange forskellige tidspunkter, hvilket betyder, at Ung i Rudersdal har aktiviteter i normal skoletid, på eftermiddage, på aftener, i weekender og i skoleferier. 7

8 Mål og handleplaner Ung i Rudersdal er en rammestyret virksomhed, der styrer og udvikler aktiviteter ud fra en årlig virksomhedsplan, der inkluderer mål fastsat af direktionen, fra Kulturområdets virksomhedsplan samt mål opsat af Ung i Rudersdal. Mål og handleplan for SSP-aktiviteten indgår som en integreret del af Ung i Rudersdals virksomhedsplan. Ud over de interne mål er Ung i Rudersdal aktiv opgaveløser og indholdsudfylder i Kulturområdets øvrige mål. Indsatsområder for 2015 Ung i Rudersdals virksomhedsspecifikke mål Indsatsområde Mål, handleplaner 1. Unge ved roret Mål: Unge i Rudersdal Kommune skal i videst muligt omfang have størst muligt indflydelse på form og indhold i Ung i Rudersdals tilbud og aktiviteter. Den pædagogiske praksis i Ung i Rudersdal udvikles og der igangsættes processer, der skal styrke unges aktive involvering i Ung i Rudersdal-organiserede fritidstilbud. I ungedistrikterne etableres der lokale ungeråd, der skal være med til at forme indhold og aktiviteter. Kendskabet til Ungekulturpuljen skal forøges gennem formidling. Muligheden for at blive Eventmager i Ung i Rudersdal, og herigennem være med til at ud- og afvikle aktiviteter for andre unge, søges udbredt til flere unge. 2. Unges demokratiske kompetencer Mål: Unge i Rudersdal skal tilbydes træning i demokratisk indflydelse gennem etablering af et netværk. I samarbejde med Skole- og Familieområdet udvikles 8

9 og etableres et netværk for elever/unge, der trænes i demokratiske arbejdsformer og som understøtter indflydelse på kommunens folkeskoler. Der udarbejdes et undervisningsforløb, som deltagere i netværket kan deltage i. 3. Understøtte musikalsk talentudvikling Mål: Ung i Rudersdal ønsker at understøtte musikalsk talentudvikling gennem opkvalificering og udvikling af det nuværende musiktilbud samt ved at etablere og indarbejde nye musikalske aktiviteter, i tråd med den overordnede kulturstrategi om Future Sound. Der etableres et kompetent og sammenhængende tilbud om musikalsk talentudvikling, hvor den enkelte unges potentialer udfordres og udvikles. Tilbuddene forankres i ungecentrene og på Kulturcenter Mariehøj. 4. Internationalisering Mål: Rudersdals unge skal have mulighed for at indgå i internationale udvekslingsprojekter, der involverer træning, læring og indsigt i såvel danske som europæiske kulturelle og samfundsmæssige forhold, hvor unges livsvilkår, demokratiske muligheder og erhvervs- og arbejdsmuligheder er i centrum. Ung i Rudersdal søger at indgå i EU's program for ungdomsudveksling og herigennem kunne gennemføre mindst en årlig ungdomsudveksling i Europa. Endvidere etableres et undervisningsforløb omkring kulturelle og politiske forhold, der slutter af med en studietur til et relevant sted i Europa, eksempelvis Bruxelles. 5. Kommunikation (Bestyrelsen for Ung i Rudersdal har vedtaget et langsigtet strategisk mål for kommunikationsindsatsen). Mål: Ung i Rudersdal er et tilbud for, med og af unge. Unge skal derfor i videst muligt omfang være en direkte del af Ung i Rudersdals planlægning og udførsel af kommunikation. Kommunikationsindsatsen skal således være kendetegnet ved at være professionel, engagerende, målrettet og effektiv, og så vidt muligt 9

10 aktivt involvere unge i opgaveløsningen. Ung i Rudersdal udarbejder en kommunikationsstrategiog plan, der omsættes i fornyelse af kommunikationsindsatsen. Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål Indsatsområde 1. Udmøntning af frivillighedspolitikken Mål, handleplaner Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mulighed for at realisere ønsker og behov for at sætte deres kompetencer i spil som frivillige. Ung i Rudersdal sætter unges frivillighed og selvskabelse i centrum for planlægning, udvikling og afvikling af aktiviteter under overskriften Unge ved roret. Unge ved roret foldes som princip ud i de eksisterende tilbud i ungecentre og i undervisningstilbud. Unge ved roret vil endvidere være krumtappen i etableringen af et nyt ungdomstilbud på Kulturcenter Mariehøj. Unge ved roret indarbejdes i Ung i Rudersdals specifikke virksomhedsmål, der udmøntes i mål- og handleplaner for ungedistrikterne. 2. Øge tilgængelighed til Kultur, fritids- og idrætstilbud Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholdsmæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske faciliteter og indhold afstemmes i videst mulige omfang i forhold til borgernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi m.v. Ung i Rudersdal sætter fokus på at udbrede kendskabet til de kommunale ungdomstilbud gennem 10

11 udfoldelse af en digital strategi for brugen af sociale medier som formidlingsplatform for ungecentrene i særdeleshed og Ung i Rudersdal generelt. I Nærum Ungecenter etableres der adgangs- og toiletforhold, der vil gøre tilbuddet anvendeligt for unge med fysiske handicaps. Der sættes fokus på overgange mellem skole- og fritidsliv, og der udarbejdes en fælles praksis på tværs af ungedistrikterne, hvorved brugere introduceres til distriktets ungetilbud. Endvidere iværksættes forsøg med organisering af kontaktgrupper og kontaktpersoner, så nye og gamle brugere får mulighed for at mødes i grupper og med en kontaktperson og drøfte forskellige spørgsmål. Ung i Rudersdal folder i 2015 True North-camps ud i et samarbejde med fire andre kommuner. Deltagelse i disse camps subsidieres, så flere unge kan komme med, ligesom unge visiteret via Forebyggelse og Rådgivning kan få friplads. Udvikling og fornyelse Indsatsområde 3. Organisation og styring - Mål, handleplaner Mål: og sikring af Kulturområdets organisation og styring. Ung i Rudersdal følger Kulturområdets plan for evaluering af den iværksatte organisationsændring. I kombination hermed iværksættes en intern evaluering af Ung i Rudersdal. Målet er at tilvejebringe en masterplan for Ung i Rudersdals langsigtede strategiske udvikling de kommende år, der både tager højde for indhold, pædagogisk praksis, organisation og fysiske rammer. 4. God ledelse i Kultur Mål 1: Gennem fokus på god ledelse at optimere 11

12 Indsatsområde Mål, handleplaner god praksisnær ledelse. Mål 2: Gennem fokus på god ledelse at optimere god selvledelse i alle led af organisationen. Ung i Rudersdal har og sætter yderligere fokus på God Ledelse i såvel ledergruppen som generelt i organisationen. Ledergruppen skal i forbindelse hermed udarbejde individuelle og fælles udviklingsplaner. Temaet selvledelse tages op i UiRMED, i UiRsekretariatet, i koordinatorforum og på personalemøder. 5. Forenkling og borgerfokus Mål (foreløbigt): Forenkling af forvaltningens arbejde, så der bliver mindre, men mere præcis styring. Gør vi det rigtige, og gør vi det rigtigt. Borgerfokus med henblik på mere borgeransvar, større borgerbidrag og tydeligere borgermening i opgaverne. Arbejdsgange for tilmelding til aktiviteter etableres. Organisering, form og Ung i Rudersdals indhold i ferieaktiviteterne opdateres. Ansøgningsform for Ungekulturpuljen opdateres og gøres digital. Borgerfokus udfoldes endvidere gennem målet om Unge ved roret. Direktionens indsatsområder Indsatsområde Mål, handleplaner 6. Borgerbetjeningspolitik Mål: Kommunens selvbetjeningsløsninger skal leve 12

13 op til kravene i den kommunale digitaliseringsstrategi, hvor det ud fra en samlet evaluering af økonomi og servicering af borgerne vurderes hensigtsmæssigt. Ung i Rudersdal har digitalisering som et centralt mål. I 2015 vil der være forstærket fokus på anvendelse af sociale medier med unge ved roret. Det undersøges om tryksager og publikationer alene kan formidles digitalt. 7. Indsatsområde Sygefravær Mål: Medarbejdernes sygefravær nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Ung i Rudersdal sætter gennem MED-systemet fokus på trivsel og herunder reduktion af sygefravær. Ledermøder, personalemøder og møder i UiRMED har Trivsel som fast punkt på dagsordenen, hvor såvel indsatser som status på sygefravær behandles. Ung i Rudersdals initiativ om Trivselspejling (social pejling med trivselsfokus) søges udfoldet i såvel Kulturområdet som i Rudersdal Kommune generelt. Særlige indsatser afledt kommunens budget Indsatsområde Mål, handleplaner 8. Idrætsprojekter Mål: Implementering af projekter afledt idrætsanalysen. Aktivitetsoaserne i Nærum og Birkerød (skaterbanen) inddrages i andre former for ud- og afvikling af tilbud for og med unge, der ikke almindeligvis er tilknyttet et organiseret ungdomstilbud. 13

14 Folkeskolereformen Indsatsområde 9. Kultur og Fritid ind i folkeskolereformen Mål, handleplaner Mål: Samarbejdskonceptet, som en del af et mulighedskatalog om kultur og fritid i folkeskolereformen, skal gøre samarbejdet lettere for folkeskolen og samarbejdspartnere med henblik på at understøtte mere og synlig læring i folkeskolen. Ung i Rudersdal udvikler i 2015 en særlig pakke med tilbud, der dels udbydes i egne formidlingsaktiviteter som i det kommende mulighedskatalog. I forbindelse med etablering af nyt tilbud for unge på Kulturcenter Mariehøj sættes der særligt fokus på tilbud i form af en kulturskole, medieundervisning og anden undervisning i fritiden. 14

15 af mål for 2014 Indsatsområde Mål, handleplaner og indsatser 1. Organisation og styring Mål: Udvikling af Ungecentrene 1.1 Ung i Rudersdals indsats: I forbindelse med renovering af ungecentrene i Nærum og Birkerød, ombygges de således, at de fysiske rammer i endnu højere grad understøtter fleksibilitet i aktivitetsmulighederne og mulighederne for brugergenererede og brugerdrevne aktiviteter. Der sættes desuden fokus på at skabe spændende og inspirerende rammer/miljøer til fritidsundervisningen, for at understøtte brugernes mulighed for dannelse, uddannelse og oplevelser. J Birkerød Ungecenter er færdigrenoveret, og der arbejdes løbende på at tilpasse den pædagogiske hverdag til de nye rammer. Nærum Ungecenter er færdigrenoveret. Mål: Udvikling af ungdomspædagogisk praksis 1.2 Ung i Rudersdals indsats: I forlængelse af det gennemførte kompetenceudviklingsforløb vil vi fokusere på at udvikle den ungdomspædagogiske praksis i de enkelte ungedistrikter og på tværs af organisationen. J Ung i Rudersdals personale var i ultimo 2013 på uddannelse i True Norths teorier og metoder. I 2014 har Ung i Rudersdal arbejdet kontinuerligt med at tilpasse disse tanker til hverdagen og praksis i distrikterne. Derudover udvikles den pædagogiske 15

16 tankegang kontinuerligt mod en mere brugerdreven pædagogik. Mål: Sikre gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse 1.3 Ung i Rudersdals indsats Ung i Rudersdal ønsker med sit holdudbud i fritidsundervisningen sæson at støtte op om de faglige interesseområder, der peger i retning af andre ungdomsuddannelser end det almene gymnasium (STX). Således vil der i holdudbuddet være flere tilbud, der peger i retning af en erhvervsfaglig eller merkantil ungdomsuddannelse. Indsatsen begrundes i et aktuelt landspolitisk fokus på at løfte erhvervsuddannelserne, og i de behov, Rudersdals unge (begyndende med interviews op til udarbejdelsen af Rudersdals Ungepolitik) løbende udtrykker. J Der er oprettet hold i Fritidsundervisningen, der skal hjælpe de unge til at afklare, hvilken uddannelse, der passer til dem. Ungerådgivningen er også med til at løse denne opgave. 2. God ledelse Mål: Styrkelse af sammenhængskraft og optimering af opgaveløsning 2.1 Ung i Rudersdals indsats: I forlængelse af justering af ledelsesstrukturen er væsentligheden af koordinatorernes funktion som tovholdere på de enkelt personaleteams opgaveløsning øget betydeligt. Derfor lægger Ung i Rudersdal særlig vægt på at styrke kompetencer og samarbejde i koordinatorteamet på tværs af organisationen. 16

17 J Der er i oprettet et Koordinatorforum. Ledelsen har fokuseret på at sikre, at de enkelte koordinatorer har de nødvendige kompetencer for at varetage deres opgave. Dette arbejde fortsættes. 3 Mål: implementering af idéer og initiativer opstået i forbindelse med Ryk Rudersdal Ung i Rudersdals indsatser På den ungedrevne begivenhed Ryk Rudersdal d. 2/11-13 gave en gruppe på ca. 30 engagerede unge deres bud på konkrete indsatsområder indenfor unges kultur- og fritidsliv, der kan og bør arbejdes med. Ung i Rudersdal har fra start taget hul på at beskrive mulige projekter og indsatser. Blandt andet etableres et samarbejde mellem UiR, Teatermejeriet og Limenas om et overbygningsprojekt for ældre, teaterglade unge. Det er målet for 2014, at både arrangørernes og deltagernes idéer udvikles og implementeres, samt at der arbejdes med en organisering af Ryk erne i en form, der giver mening for dem, og inden for hvilken de føler sig bemyndiget til at udtale sig repræsentativt og agere sparringspartner for beslutningstagere i Rudersdal Kommune. J Ryk Rudersdal eksisterer ikke som en decideret arbejdsgruppe, men flere af ideerne og initiativerne derfra er blevet sat i gang. Teatertalentpleje (starter efterår 2014) Skatermiljø (sat i gang forår 2014) Ungdomshusaktiviteter (under opstart) Foryngelse af byrummene (kontakt etableret mellem de unge og kommunale instanser) Mål: Udvidelse af Projektværkstedets aktiviteter og rækkevidde Ung i Rudersdals projektværksted har siden 17

18 august 2012 givet unge mulighed for at mødes om egne initiativer og modtage sparring på fast ugentlig basis. Med udgangspunkt i, at der nu findes en del gode erfaringer at formidle, og at Ung i Rudersdal fra 1. februar tilknytter endnu en medarbejder med et specifikt ungekulturelt fokus, iværksættes i 2014 en egentlig kampagne for 1) at gøre mange flere unge bevidst om mulighederne, og 2) at øge mængden af ansøgninger til ungekulturpuljen. J Ung i Rudersdals arbejde med Projektværkstedet er blevet forøget, bl.a. gennem mere effektiv kommunikation. Projektværkstedet har facilitereret en række aktiviteter, bl.a. Shooting Stars-koncert i Præstegårdshaven og udstilling under Birkerød Kulturnat. 4. Digitalisering Mål: Øget Digital Dannelse UiR vil sætte øget fokus på børn og unges brug af digitale medier m.m. så der holdes en god tone, og at tilfælde af cyber-mobning reduceres og målgruppen kan føle sig trygge i den digitale verden. Ung i Rudersdals indsatser: Gennem undervisningsmaterialet om Digital Dannelse foldes begreberne god opførsel og god tone på digitale platforme ud i folkeskolens 5. og 6. klasser. Der er fokus på at udvikle og optimere undervisningen og komme så bredt ud i kommunen som muligt. J UiR har tilbudt kommunens skoler oplæg for Klasse og en række klasser har taget imod tilbuddet. Hele Ung i Rudersdals personalegruppe deltog i september i temadag om Digital Dannelse. Resultaterne herfra dannede baggrund for fortsat arbejde med 18

19 retningslinjer for digital kommunikation. 5. Indsatsområder jf. budget for politikområdet 5a. Attraktive aktiviteter og faciliteter i 2M Mariehøj og Mantziusgården Mål: Der skal etableres attraktive aktiviteter og faciliteter for brugere af kulturhusene. Handlingsplan Der henvises til indsatsområde 1 under handleplanen for Kulturhusene 2M Mariehøj og Mantziusgården. 5.1 Ung i Rudersdals indsatser: Ung i Rudersdal understøtter og deltager i tiltag initieret af Kultur, hvor det er hensigtsmæssigt. Der er særligt fokus på faciliteter, der kan benyttes af Ung i Rudersdal jf. analysen af Ung i Rudersdals nuværende tilbud. 5c. 5 veje til det gode liv indsatser der fremmer medarbejdernes og borgerne Sundhed J Ung i Rudersdal har deltaget i planlægningen og udviklingen af indretning og aktiviteter i det nye Kulturcenter Mariehøj. Denne proces fortsættes i Derudover har Ung i Rudersdal været med til at facilitere arrangementer på Mantziusgaarden. Mål: Der initieres indsatser og fremme af medarbejdernes og borgernes sundhed ved 5 veje til det gode liv. Med henblik på at implementere den for Rudersdal Kommune centralt besluttede målsætning med at anvende konceptet 5 veje til et godt liv initierer såvel Kulturområdets centrale initiativer som kultur institutioner tiltag, der involverer de 5 veje, som bygger på veldokumenteret viden, som kan bruges af alle mennesker, uanset alder, køn eller livssituation og dette med udgangspunkt i Styrk dit netværk Lær noget nyt 19

20 Lev dit liv aktivt Vær til stede i nuet Giv af dig selv 5.2 Ung i Rudersdals indsatser UiR iværksætter konkrete aktiviteter, er skal fremme medarbejderes og brugeres sundhed med udgangspunkt i 5 veje til et godt liv. Mål: Implementering af kompetenceudvikling for udsatte unge med henblik på: - At styrke udsatte unges uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed - At styrke det personlige selvværd hos den enkelte unge - At styrke trivsel blandt grupper af udsatte unge, både internt i gruppen og i forholdet til omgivelserne - At forebygge risikoadfærd, herunder kriminalitet, misbrug og recidiv til begge - At øge de unges kendskab til samfundet og styrke deres positive relationer til samme 5.3 Ung i Rudersdals indsatser: Intensivt relationsarbejde samt målrettede samtalesessions, lektioner og kurser for udsatte grupper og individer. Herunder samtaler om ståsted i livet og fremtidsdrømme, vejledning i jobsøgning, uddannelsesvalg og søgning, kommunikation med det offentlige, privatøkonomi mm. samt henvisninger til andre aktører med særlige kompetencer. Særlige indsatser indenfor normal arbejdstid målrettet unge udenfor job og uddannelse. J Ung i Rudersdal har gennem det daglige pædagogiske arbejde, Ungerådgivningen, SSP-indsatsen, Fritidsundervisningen mm. arbejdet med ovenstående mål. Målene er 20

21 udgangspunkt for en stor del af organisationens arbejde, og vil naturligt indgå i arbejdet i Mål: at udvikle af inde- og udearealer med fokus på brugerinddragelse og fleksibel tilgængelighed 5.4 Ung i Rudersdals indsatser: Ung i Rudersdal etablerer lokalefaciliteter, der kan udlånes til brugergrupper der har behov for at lave aktiviteter udenfor ungecentrenes bemandede åbningstid. Målet er at facilitere grupper af unge, der ønsker at lave aktiviteter med udgangspunkt i et interessefællesskab. Derved får de unge i endnu højere grad mulighed for selv at sætte dagsorden for både de fysiske rammer og indholdet. Som et led i Kulturs Idrætsanalyseopfølgning etableres der aktivitetsoaser i to af Ung i Rudersdals ungecentre. Oaserne udvikles i løbende dialog med relevante brugergrupper. Oaserne vil være tilgængelige for alle borgere også udenfor normal åbningstid. Ung i Rudersdal vil være garant for brugerinddragelsen i forbindelse med udvikling af det planlagte skate-anlæg i Birkerød. Ligesom Ung i Rudersdal tilstræber at være involveret i andre lignende processer når disse opstår. J Der er etableret aktivitetsoase ved Nærum Ungecenter, ligesom der er arbejdet for at igangsætte etablering af en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter. Sidstnævnte afventer afklaring af lokalplansforhold. Arbejdet med etablering af skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter skrider planmæssigt fremad, og anlægget forventes at stå færdigt i sensommer/efterår

22 6. Folkeskolereform Punktet er fortsat under udarbejdelse 7. Frivillighed Mål: Frivillighedspolitikken udmøntes gennem konkrete tiltag og indsatser. Med udgangspunkt i Frivillighedspolitikken, Hvidbog til Frivillighedspolitikken og Rammer og Vilkår i f. m. frivillighed initierer Kultur i samarbejde med øvrige relevante områder og decentrale virksomheder tiltag og iværksætter indsatser, der udmønter Frivillighedspolitikken og får den til at leve. Det sker ved: At understøtte realisering af borgernes ønske om etablering af en frivilligplatform, en tværgående webløsning i form af en APP, hjemmeside eller lignende med henblik på tværgående formidling og videndeling for/af den frivillige indsats samt for at skabe større synlighed og netværk på tværs af de frivillige indsatser. At udarbejde frivilligkodeks i form af en kortfattet og overskuelig folder primært med highlights, såvel i digital som i fysisk form. At understøtte konkrete tiltag og indsatser indenfor de 4 temaer: 1) Folkeoplysning. 2) Frivilligt socialt arbejde. 3) Øvrige kulturelle foreninger, aktører og partnerskaber. 4) Individuel og netværksbaseret frivillighed. 7.1 Ung i Rudersdals indsatser Der er stadigt stigende fokus på samspillet mellem det offentlige og de frivillige således også på ungeområdet. Ung i Rudersdal oplever, at mediedækningen af lokale unge, der bidrager frivilligt på 22

23 kulturområdet, genererer øget opmærksomhed også fra koordinerende frivilligaktører fra andre områder end Kultur. Ung i Rudersdal vil i 2014 indgå i et tættere samarbejde med disse, samt gøre den mulige frivillige indsats såvel synlig som tilgængelig for målgruppen. J UiR har understøttet en række frivillige aktiviteter, bl.a. Rudersdal Live og Projektværkstedet. Derudover har UIR deltaget som oplægsholder på HovedMED-konference i marts om brugerinddragelse. 8. Handicappolitik Mål: Der vil ske en særlig indsats i forhold til handicappolitikken. Den særlige indsats vil bl.a. ske ved følgende tiltag: Tilgængeligheden ved Nærum Bibliotek og Historisk Arkiv øges ved at etablere trappelift, automatiske skydedøre ved indgangsparti, ombygge vindfang samt tilrette terræn, adgangsstier m.m. Tilgængeligheden i Nærum Ungecenter øges ved en gennemgang af bygnings- og udearealer for at lette adgangen. Konkrete tiltag i projektet med Fritidsforstærkning. 8.1 Ung i Rudersdals indsats Tilgængeligheden i Nærum Ungecenter øges ved en gennemgang af bygnings- og udearealer for at lette adgangen. J Ung i Rudersdal har undersøgt mulighederne for at gøre Nærum Ungecenter mere tilgængeligt for handicappede. Det er voldsomt 23

24 ressourcekrævende at ombygge NUC, så det lever op til kravene om handicaptilgængelighed et sted omkring 1. Mio kr og derfor har Ung i Rudersdal ikke gennemført renoveringen. 9. Trivsel og APV Mål: Ung i Rudersdal er en attraktiv arbejdsplads 9.1 Ung i Rudersdals indsats: Selvom seneste trivselsundersøgelse ikke viste væsentlige problemer med arbejdsmiljøet og de afledte indsatser er gennemført, vil Ung i Rudersdal fortsat have stort fokus på trivsel på arbejdspladsen. Arbejdsmiljø vil løbende være på dagsordenen i alle medarbejderfora. Der udarbejdes umiddelbart konkrete handlingsplaner i hvert enkelt tilfælde, hvor der er problemer med det psykiske og/eller fysiske arbejdsmiljø. Der gennemføres i 2014 en fysisk APV i de tre ungedistrikter. 10. Opfølgning/fortsættelse af indsatsområder fra 2013 J Trivsel har været på dagsordenen på alle personalemøder og UiR MED. APV gennemførtes efterår Det psykiske arbejdsmiljø skal fortsat have opmærksomhed på personalemøder i både distrikter og sekretariat. Mål: At udmønte kulturpolitikkens 7 kulturpolitiske værdier Kulturpolitikken er den overordnede ramme, som suppleres med respektive temapolitikker. Temapolitikker, der er udtryk for værdier, ramme og retning for respektive virksomheder. De Kulturpolitiske værdier og temapolitikkerne udmøntes gennem kulturområdets løbende opgavevaretagelse og årlige indsatsområder Ung i Rudersdals indsatser: Ung i Rudersdal er tovholder på ungdomspolitikken, og formidler kendskab til denne. Ungdomspolitikkens fokusområder behandles i Ung i Rudersdals Fagligt Forum og indgår ud fra dette, som 24

25 grundlaget for ungedistrikternes mål- og handleplaner. Der bliver særligt sat fokus på: Ældre unge brugere, ungdomspædagogik, medborgerskab/demokrati og sociale indsatser. Ungedistrikternes mål- og handleplaner er dermed den praktiske udmøntning af politikområdet og Ung i Rudersdals virksomhedsplan. Herudover gælder det, at Ung i Rudersdal: bidrager i udarbejdelse og udmøntning af Frivillighedspolitikken deltager i udarbejdelse af temapolitik for Kunst og kultur, hvor det er hensigtsmæssigt deltager i udarbejdelse og effektuering af strategi for formidling af temapolitikkerne: Kulturarv, Unge, Bibliotek, Idræt & Motion og Frivillighed. Ung i Rudersdal har været aktive i promoveringen af frivilliglivet, bl.a. gennem et indslag på P1, ligesom Projektværkstedet er med til at facilitere og støtte op om frivillige ungeinitiativer. Ung i Rudersdal er ikke involveret i udarbejdelsen af temapolitik om Kunst og Kultur. 25

26 Nøgletal for sæsonen 2013/2014 Antal ansatte/årsværk År Årsværk 29,9 29,2 26,8 33,97* *Årsværk i 2014 indeholder ansatte i løntilskud m.m, som ikke er indeholdt i tidligere år. Årsværk inkl. denne type ansatte i 2013 var til sammenligning 34,89. Personaleomsætning År Personaleomsætning 33,3 % 11,1 % 3,0 % 18,9 %* *I modsætning til tidligere år indeholder tallet udskiftning i staben af dritidsundervisningslærere. Sygefravær År Sygefravær 2,91 % 3,36 % 4,59 % 3,09 % Brugere og aktiviteter År Ungecenteraktiviteter inkl. skoleklub Deltagere i fritidsundervisning, inkl. knallert og Fri med Stil * Ferieaktiviteter, 31 stk ** Fester, 12 stk Andre aktiviteter Tryg i Rudersdal Casa Blanca Social pejling og digital dannelse Hjemmeside Antal besøg 3.994*** Antal sidevisninger (ikke opgjort) (ikke opgjort) *** Facebook-likes *Faglig vurdering af antal unikke brugere foretaget af distriktsledere i samarbejde med koordinatorer. Tallet for 2013 er ca. halveret, da fester ikke er talt med i denne rubrik. Casa Blanca er registreret i særskilt punkt og er dermed i modsætning til tidligere år fratrukket det samlede antal. 26

27 ** I 2013 blev der afholdt et enkelt feriearrangement med 200 deltagere. Dette blev ikke afholdt i *** Besøg- og sidevisningstallene for 2013 er ved en fejl udelukkende for august. De reelle tal for hele 2013 er hhv og , 27

28 Ung i Rudersdal Virksomhedsplan RUDERSDAL KOMMUNE [Evt overskrift] Øverødvej 246B 2840 Holte Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Virksomhedsplan. Ung i Rudersdal 2012

Virksomhedsplan. Ung i Rudersdal 2012 Virksomhedsplan Ung i Rudersdal 2012 1 Fakta Organisatorisk placering Ung i Rudersdal er Kultur- og Fritidsområdes Ungeområde og organisatoriske opbygget som en decentral virksomhed med en politisk valgt

Læs mere

Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2017

Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2017 Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2017 Fakta Organisatorisk placering Ung i Rudersdal er Rudersdal Kommunes ungeområde og organisatorisk opbygget som en decentral virksomhed, under Kultur- og Fritidsområdet,

Læs mere

Virksomhedsplan. Ung i Rudersdal 2013

Virksomhedsplan. Ung i Rudersdal 2013 Virksomhedsplan Ung i Rudersdal 2013 1 Fakta Organisatorisk placering Ung i Rudersdal er Rudersdal Kommunes ungeområde og organisatorisk opbygget som en decentral virksomhed, under Kultur- og Fritidsområdet,

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B 2840 Holte Lokale "Backstage" - indgang gennem hovedindgang/foyer Mødedato Torsdag den 19. maj 2016 Mødetidspunkt Kl. 16.30

Læs mere

Notat om ny organisering og udvikling af SSPaktiviteten

Notat om ny organisering og udvikling af SSPaktiviteten Notat om ny organisering og udvikling af SSPaktiviteten i Rudersdal Kommune SSP-opgaven er per 1/9-2011 overført fra Børn- og Ungeområdet til Ung i Rudersdal under Kultur- og Fritidsområdet. Ung i Rudersdal

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2018

Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2018 Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2018 Indhold Ledelsens beretning for 2017... 3 Præsentation af Ung i Rudersdal... 4 Organisatorisk placering... 4 Adresse... 4 Præsentation og profil... 5 Bestyrelse...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2019

Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2019 Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2019 Indhold Ledelsens beretning for 2018... 3 Præsentation af Ung i Rudersdal... 5 Organisatorisk placering... 5 Adresse... 5 Præsentation og profil... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Rudersdal Kommunes visioner og konkrete politikker og planer for samarbejdet med foreninger og frivillige

Rudersdal Kommunes visioner og konkrete politikker og planer for samarbejdet med foreninger og frivillige Rudersdal Kommunes visioner og konkrete politikker og planer for samarbejdet med foreninger og frivillige Oplæg v. Kristina Dyrlund Kultur, Rudersdal Kommune Baggrunden for frivillighedspolitikken i Rudersdal

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder 6 3.1 Synlighed og tilgængelighed. 7 3.2 Samarbejde mellem de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d F R B M Å L S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d Forord I foråret 2010 udviklede Kultur- og Fritidsudvalget sammen med aktive borgere, foreninger og andre aktører 9 fælles mål for kultur-

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Udkast til Ungestrategi Bilag

Udkast til Ungestrategi Bilag Udkast til Ungestrategi Bilag 1 16.12.2014 INDLEDNING Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017 Ungdomsskoleplan Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold 1. Ungdomsskolens lovgrundlag...3 2. Formål med virksomheden...3 3. Favrskov Kommunes ungdomsskoleordning...3

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B, rød indgang 2840 Holte

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B, rød indgang 2840 Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B, rød indgang 2840 Holte Mødedato Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvningen Anne Anbo (KMB),

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE

TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE Strategi for talentudvikling i Fredericias dagtilbud og skoler. 1 TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE BØRNENE ER FREMTIDEN. Byrådet har vedtaget en vision

Læs mere

Virksomhedsplan 2018

Virksomhedsplan 2018 Virksomhedsplan 2018 Indholdsfortegnelse 1: Kort om Daghøjskolen... 3 2: Vision... 3 3: Daghøjskolens strategi... 3 4: Daghøjskolens mission... 4 5: Organisation... 4 6: Daghøjskolens formål... 5 7: Forventede

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Handleplanerne skal have indhold og liv gennem et samarbejde med foreninger, institutioner, forvaltninger og andre aktører.

Handleplanerne skal have indhold og liv gennem et samarbejde med foreninger, institutioner, forvaltninger og andre aktører. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Kultur- og Fritidspolitik 2011-2015 - Handleplaner Kultur- og Fritidspolitikken er en samling af hele Kultur- og Fritidsudvalgets arbejdsområde. Der er oplagte synergier mellem

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Forslag til. Åben Skole Strategi for Køge Kommune

Forslag til. Åben Skole Strategi for Køge Kommune Forslag til Åben Skole Strategi for Køge Kommune 2018-2021 Skoleafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen Juni 2018 Indhold Indhold... 2 Hvorfor en Åben Skole strategi?... 3 Om strategien... 3 Definition

Læs mere

Faktaoplysninger. Ung i Rudersdal Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, rød indgang, 1. sal 2840 Holte

Faktaoplysninger. Ung i Rudersdal Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, rød indgang, 1. sal 2840 Holte Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger 3 Præsentation af Ung i Rudersdal (UiR) 4 Bestyrelse 4 Ledelse 5 Administration 5 Organisationsdiagram 6 Opgaver 7 Arbejdsgrundlag 8 Udfordringen 9 Indsatsområder 2009

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kultur. Politikker, opgaver og udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014

Kultur. Politikker, opgaver og udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014 Kultur Politikker, opgaver og udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014 Organisation Kultur former fremtiden udvikling og fornyelse Organisationsdiagram Fremtidssikret organisation Kultur

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 2 Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse Vision 4 Samspil med øvrige politikområder 4 Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter 5 Målsætning og

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!!!! Når du får praktiskplads ved Ung i Rudersdal, besluttes det efter forsamtalen i hvilken afdeling din praktik skal finde sted. Dette gøres for at sikre det bedst mulige match

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg, "Den hvide bygning" ud mod Kongevejen

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg, Den hvide bygning ud mod Kongevejen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard Idrætsanlæg, "Den hvide bygning" ud mod Kongevejen Mødedato Torsdag den 22. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 19.15 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version 21.11.2011 1. Indledning Indeværende handleplan er den indledende skitse omkring ungeindsatsen med særligt fokus på tematikker opsat på mål og målopfyldelse.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

GRUNDLAG. for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde. Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske

GRUNDLAG. for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde. Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske arbejde i Fredericia kommune 2017 GRUNDLAG for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde www.fredericia.dk 2

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere