DATALØN. Sådan anvender du løndelene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATALØN. Sådan anvender du løndelene"

Transkript

1 DATALØN Sådan anvender du løndelene

2 Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision Normaltimer x sats Overtid x sats Genetillæg x sats Akkord og tillæg x sats Personalegoder Feriedage Feriefridage Omsorgsdage Kompensation for ikke afholdte feriefridage og omsorgsdage Andre fraværsdage, barns første sygedag mv Ferietillæg Fritvalg og SH Uregelmæssige betalinger Ikke feriepengegivende løndele Fradrag før skat og reduktion af løn Skattepligtig km x sats Dagpenge uden AM-bidrag Sygeløn eller dagpenge med AM-bidrag Ledighedsdage Skattefri løndele og felter - km x sats og godtgørelse B-indkomst Særlig udbetaling fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fradrag efter skatteberegning Tillæg efter skatteberegning Udbetaling af feriepenge og SH Skattedage Løndel uden lønbehandling Side 2 af 19

3 1. Løndele i DataLøn I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele til indberetning. Her kan du se, hvordan du anvender de enkelte løndele og læse om de særlige forhold, der er ved nogle løndele. Hver løndel kan kun benyttes én gang pr. lønafregning. OBS Løndele der indeholder bogstaver, kan kun benyttes via DataLøn internet 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision 01 Arbejdstimer Bruges til lønperiodens timer. Indberetter du timer i løndel 72 sygetimer og 74 dagpengetimer, skal de ikke også skrives i løndel 01. Du kan maksimalt indberette 999,99 timer pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i eindkomst i felt Ferieberettiget løn 1 83 Ferieberettiget løn 2 84 Ferieberettiget løn 3 85 Ferieberettiget løn 4 Bruges til løn, der ikke skal specificeres på antal timer, f.eks. fast løn. Hvis du benytter denne løndel på en medarbejder, der har feriekode 0, vil lønnen blive lønbehandlet i løndel 05 Tillæg før skat. 8F Ferieberettiget løn uden pension Bruges til løn, der er feriepengeberettiget men ikke pensionsberettiget. Du kan maksimalt indberette ,99 pr lønbehandling. 03 Ferieberettiget tillæg 1 1A Ferieberettiget tillæg 2 3A Ferieberettiget tillæg 3 Bruges til tillæg, der er feriepengeberettiget. Hvis du benytter denne løndel på en medarbejder, der har feriekode 0, vil lønnen blive lønbehandlet i løndel 05 Tillæg før skat. 26 Provision Bruges til udbetaling af provision. Side 3 af 19

4 1.2. Normaltimer x sats 12x13 Normaltimer x sats 1 14x15 Normaltimer x sats 2 60x61 Normaltimer x sats 3 62x63 Normaltimer x sats 4 Bruges til løn, som du vil specificere på antal timer og sats. Husk, at timerne også skal indberettes i løndel 01 Arbejdstimer Overtid x sats 16x17 Overtid x sats 1 18x19 Overtid x sats 2 64x65 Overtid x sats 3 66x67 Overtid x sats 4 1Cx2C Overtid x sats 5 3Cx4C Overtid x sats 6 Bruges til overtid, som du vil specificere på antal timer og sats. Husk, at timerne også skal indberettes i løndel 01 Arbejdstimer Genetillæg x sats 68x69 Genetillæg x sats 1 70x71 Genetillæg x sats 2 1Bx2B Genetillæg x sats 3 3Bx4B Genetillæg x sats 4 5Bx6B Genetillæg x sats 5 7Bx8B Genetillæg x sats 6 Bruges til genetillæg, som du vil specificere på antal timer og sats. Har medarbejderen ATP-kode 5 eller 6, og skal timerne indgå i ATP-beregningen, skal du også indberette timerne i løndel 01 "Arbejdstimer" Akkord og tillæg x sats 20x21 Akkord x sats Bruges til løn for akkordarbejde, som du vil specificere på antal og sats. Husk, at timerne også skal indberettes i løndel 01 Arbejdstimer. 22x23 Tillæg x sats Side 4 af 19

5 Bruges til tillæg, som du vil specificere på antal og sats. Husk, at timerne også skal indberettes i løndel 01 Arbejdstimer. 6Ex7E Tillæg uden pension x sats Bruges til tillæg der er ferieberettiget men ikke er pensionsberettiget, og som skal specificeres på antal timer og sats. Har medarbejderen ATP-kode 5 eller 6, og skal timerne indgå i ATP-beregningen, skal du også indberette timerne i løndel/-felt 01. Du kan maksimalt indberette 9.999,99 i de enkelte løndele Personalegoder 40 Værdi af fri bil Bruges til værdi af fri bil efter SKATs regler. Du indberetter det beløb, der skal beskattes pr. lønbehandling. Beløbet bliver fratrukket igen efter skat. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 og Værdi af fri bil, egenbetaling Bruges til eventuel egenbetaling efter SKATs regler. Løndelen/-feltet kan du kun benytte sammen med løndel 40 "Bilordning værdi før egenbetaling". Egenbetalingen bliver modregnet i bilens skattepligtige værdi før beskatning, og bliver fratrukket før udbetaling af nettolønnen. Du indberetter det beløb, der skal medregnes pr. lønbehandling. Beløbet kan ikke være større end det beløb, du indberetter i løndel 40 "Bilordning værdi før egenbetaling". Saldoen bliver modregnet i felt 13 og 19 ved indberetning til eindkomst. 42 Fri telefon Bruges til beskatning af multimedier efter SKATs regler. I løndelen/-feltet indberetter du det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 og Fri telefon, egenbetaling Bruges ved egenbetaling af multimedier. Beløbet reducerer ikke beskatningsgrundlaget for Multimediebeskatning som følge af SKATs regler. Beløbet bliver trukket fra nettolønnen inden udbetaling. Du indberetter det beløb, der skal medregnes pr. lønbehandling. Beløbet kan ikke være større end det beløb, du indberetter i løndel 40 "Bilordning værdi før egenbetaling". Saldoen bliver modregnet i felt 13 og 20 ved indberetning til eindkomst. 44 Fri kost og logi Bruges til værdi af fri kost og logi efter SKATs regler. Du indberetter det beløb, der skal beskattes pr. lønbehandling. Side 5 af 19

6 Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 og 21 5G Multimediebeskatning uden pension eller feriepenge Bruges til beskatning af multimedier efter SKATs regler, hvis beløbet ikke skal indgå i beregning af feriepenge eller pension. Du indberetter det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Brugen af denne løndel forudsætter, at din virksomhed er omfattet af en overenskomst, som fraviger ferieloven Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 20 Værdi af multimediebeskatning. 6G Multimediebeskatning uden feriepenge med pension Bruges til beskatning af multimedier efter SKATs regler, hvis beløbet ikke skal indgå i beregning af feriepenge, men skal indgå i pensionsberegning. Du indberetter det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Brugen af denne løndel forudsætter, at din virksomhed er omfattet af en overenskomst, som fraviger ferieloven Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 20 Værdi af multimediebeskatning. 7G Fri telefon med feriepenge og uden pension Bruges til beskatning af multimedier efter SKATs regler, hvis beløbet ikke skal indgå i beregning af pension, men i beregning af feriepenge. Du indberetter det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 20 Værdi af multimediebeskatning. 1H Værdi af fri helårsbolig Bruges til værdi af fri helårsbolig der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst til medarbejdere, der ikke er hovedaktionærer, direktører eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Ydes godet til en hovedaktionær, direktør eller medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan du benytte løndel 6H Særlig kodeværdi til felt 68 til indberetning af henholdsvis kode 61 og 60. Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 50 Værdi af fri helårsbolig til eindkomst. 2H Værdi af fri sommerbolig Bruges til værdi af fri sommerbolig, der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst til medarbejdere, der ikke er hovedaktionærer, direktører eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Ydes godet til en hovedaktionær, direktør eller medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan du benytte løndel 6H Særlig kodeværdi til felt 68 til indberetning af henholdsvis kode 61 og 60. Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 51 Værdi af fri sommerbolig til eindkomst. 3H Værdi af fri lystbåd Side 6 af 19

7 Bruges til værdi af fri lystbåd, der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst til medarbejdere, der ikke er hovedaktionærer, direktører eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 52 Værdi af fri lystbåd til eindkomst. Ydes godet til en hovedaktionær, direktør eller medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan du benytte løndel 6H særlig kodeværdi til felt 68 til indberetning af henholdsvis kode 61 og 60. 4H Fri medie/radiolicens Bruges til værdi af fri medie/radiolicens, der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 53 Værdi af fri medie/radiolicens til eindkomst. 5H Værdi af andre personalegoder Bruges til værdi af andre personalegoder, der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst, f.eks. fri motorcykel, fri kantine, fri fitness, fri sundhedsforsikring - når en sådan ikke tilbydes alle medarbejdere. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 55 Værdi af andre personalegoder til eindkomst 6H Særlig kodeværdi til felt 68 Bruges til indberetning til felt 68 i forbindelse med brug af de løndele som vedrører personalegoder. Du kan maksimalt indberette 99 (maks. to cifre). Saldoen bliver indberettet i felt 68 til eindkomst. 7L Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring Bruges til beskatning af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring efter SKATs regler. Du indberetter det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. 8L Andre personalegoder uden bundgrænse Bruges til indberetning af værdi af f.eks. personalelån, fri børnepasning og multimedier der ikke opfylder betingelserne for indberetning i felt 20. Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 56 Værdi af personalegoder Feriedage 46 Optjente feriedage Bruges til regulering af optjente feriedage sidste år. Har du valgt, at medarbejdernes ferieregnskab skal vises på lønafregningen, vil løndelen/- feltet blive opsummeret nederst på medarbejderens lønafregning. Saldoen bliver nulstillet ultimo april måned. Du kan maksimalt indberette 99,99 dage pr. lønbehandling. Side 7 af 19

8 47 Afholdte feriedage Bruges til indberetning af afholdte feriedage. Har du valgt, at medarbejdernes ferieregnskab skal vises på lønafregningen, vil løndelen/- feltet blive opsummeret nederst på medarbejderens lønafregning. Saldoen bliver nulstillet ultimo april måned. Du kan maksimalt indberette 99,99 dage pr. lønbehandling Feriefridage 45 Optjente feriefridage/timer Bruges til at registrere optjente feriefridage/feriefridagstimer. Saldoen nulstilles ultimo december måned. Du kan maksimalt indberette ,99 pr. lønbehandling. 77 Feriefridage, antal Bruges til registrering af afholdte feriefridage. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling. 77x78 Feriefridage x sats Bruges til udbetaling for feriefridage. Udbetaling sker kun, hvis du indberetter både dage og sats. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage i løndel 77 og kr ,99 i løndel 78 pr. lønbehandling. 79 Feriefridagsbetaling Bruges til udbetaling af feriefridage, hvis medarbejderen er oprettet med en feriefridagsopsparing. Det beløb, du indberetter, nedskriver feriefridagssaldoen Omsorgsdage 75 Omsorgsdage, antal Bruges til registrering af afholdte omsorgsdage. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling. 75x76 Omsorgsdage x sats Bruges til udbetaling af omsorgsdage. Udbetaling sker kun, hvis du indberetter både dage og sats. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage i løndel 75 og kr ,99 i løndel 76 pr. lønbehandling Kompensation for ikke afholdte feriefridage og omsorgsdage 4A Kompensation for fridage Bruges til kompensation for ikke afholdte feriefridage og omsorgsdage. Side 8 af 19

9 Bruger du denne løndel på en medarbejder, der har feriekode 0, vil lønnen blive lønbehandlet i løndel 05 Tillæg før skat. 90 Afholdte feriedage uden løn Bruges til at registrere de feriedage, der svarer til beregningen af løntrækket i bruttolønnen. Løndelen bruges til statistik og nulstilles ved årsskiftet. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling Andre fraværsdage, barns første sygedag mv. 96 Andre fraværsdage antal Bruges i forbindelse med fraværsdage ved andet fravær uden betaling, f.eks. barselsorlov. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling. 8Ex9E Andre fraværsdage x sats med pension Bruges til betaling ved fraværsdage (kun ved andet fravær med delvis betaling, f.eks. ved den del af barselsorloven, hvortil der ikke ydes fuld betaling), hvis beløbet skal være pensionsberettiget. Du kan maksimalt indberette 9.999,99 i de enkelte løndele. 96x97 Andre fraværsdage x sats Bruges til betaling i forbindelse med fraværsdage ved andet fravær med delvis betaling, f.eks. den del af barselsorloven, hvortil der ikke ydes fuld betaling. Du kan maksimalt indberette 999,99 i løndel 96 og kr ,99 i løndel pr. lønbehandling. 5C Barns 1. sygedag, antal Bruges til registrering af barns 1. sygedag. Du kan maksimalt indberette 9.999,99 dage pr. lønbehandling. 5Cx6C Barns 1. sygedag x sats Bruges til betaling i forbindelse med barns 1. sygedag. 7C Fraværsdag med løn Bruges til at registrere fraværsdage med fuld løn i forbindelse med f.eks. sygdom el.lign. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling Ferietillæg 54 Optjent ferietillæg sidste år Bruges til regulering af ferietillæg, som er optjent sidste år. Har du valgt, at medarbejderens ferieregnskab skal vises på lønafregningen, vil løndelen/- feltet blive opsummeret nederst på medarbejderens lønafregning. Saldoen bliver nulstillet ultimo april måned. Side 9 af 19

10 55 Udbetalt ferietillæg uden pensionsberegning Bruges til ferietillæg, der ikke er pensionsberettiget. 56 Udbetalt ferietillæg med pensionsberegning Bruges til ferietillæg, der er pensionsberettiget Fritvalg og SH 04 SH-betaling Bruges til udbetaling af søgnehelligdagsbetaling. Medarbejderen behøver ikke være registreret med en søgnehelligdagsprocent som stamoplysning for, at løndelen kan anvendes. Det beløb, du indberetter, nedskriver søgnehelligdagssaldoen. Hvis saldoen er negativ efter den sidste lønbehandling med disposition i året, bliver saldoen nulstillet af DataLøn. 8Ax9A SH-betaling x sats Bruges til udbetaling af søgnehelligdagsbetaling. Medarbejderen behøver ikke være oprettet med en søgnehelligdagsprocent som stamoplysning, for at løndelene kan anvendes. Det beløb, du indberetter, nedskriver søgnehelligdagssaldoen. Hvis saldoen er negativ efter den sidste lønbehandling med disposition i året, bliver saldoen nulstillet af DataLøn. 1F Fritvalgsbetaling Bruges til udbetaling af fritvalgsopsparing. Medarbejderen skal være oprettet med en fritvalgsopsparingsprocent som stamoplysning. Det beløb, du indberetter, nedskriver fritvalgssaldoen. Saldoen nulstilles ikke pr , men fortsætter uendeligt. Saldoen kan ikke blive negativ. 2Fx3F Fritvalgsbetaling x sats Bruges til udbetaling af fritvalgsopsparing. Medarbejderen skal være oprettet med en fritvalgsopsparingsprocent som stamoplysning. Det beløb, du indberetter, nedskriver fritvalgssaldoen. Saldoen nulstilles ikke pr , men fortsætter uendeligt. Saldoen kan ikke blive negativ. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 Side 10 af 19

11 4Fx5F Fritvalgsopsparing timer x sats Bruges til at opskrive fritvalgsopsparingen, hvis denne skal ændres på baggrund af timer x sats. Medarbejderen behøver ikke være registreret med en fritvalgsprocent som stamoplysning for at løndelene kan anvendes. Du kan maksimalt indberette 9.999,99 i de enkelte løndele. 7F Reguleringsbidrag fritvalgsopsparing Bruges til at op- og nedskrive fritvalgsopsparing. Medarbejderen behøver ikke være registreret med en fritvalgsprocent som stamoplysning, for at løndelen kan anvendes. Fritvalgsopsparing og fritvalgssaldo opskrives med det beløb, du indberetter. Indberetter du et beløb med minus foran, bliver fritvalgsopsparing og fritvalgssaldo nedskrevet. Du kan maksimalt indberette ,99 pr. lønbehandling Uregelmæssige betalinger 1L Uregelmæssige betalinger Bruges til efterregulering/efterbetaling af provision, skattepligtige kørepenge, udbetaling af ikke afholdte afspadseringsdage/-timer og ikke afholdte flekstimer o.l. 2Lx3L Uregelmæssige betalinger x sats Bruges til efterregulering/efterbetaling af provision, skattepligtige kørepenge, udbetaling af ikke afholdte afspadseringsdage/-timer og ikke afholdte flekstimer o.l. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 2A Efterregulering Bruges til efterregulering/efterbetaling af timesats eller løn i forbindelse med overenskomstfornyelse. 4Lx5L Efterreguleringer x sats Bruges til efterregulering/efterbetaling af timesats eller løn i forbindelse med overenskomstfornyelse. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 6L Efterregulering u/am-bidrag Bruges til efterregulering/efterbetaling af timesats eller løn i forbindelse med overenskomstfornyelse. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Ikke feriepengegivende løndele 05 Tillæg før skat 1 5A Tillæg før skat 2 Side 11 af 19

12 6A Tillæg før skat 3 7A Tillæg før skat 4 Bruges til løn eller tillæg, der hverken er feriepengeberettiget eller pensionsberettiget. 28 Ikke ferieberettiget løn 1 8C Ikke ferieberettiget løn 2 Bruges f.eks. til løn under ferie, der er pensionsberettiget. 4Ex5E Ej ferieberettiget løn timer x sats Bruges til ikke-ferieberettiget løn, som du vil specificere på antal timer og sats. Husk, at timerne også skal indberettes i løndel 01 arbejdstimer Du kan maksimalt indberette 9.999,99 i de enkelte løndele. 39 Bestyrelseshonorar Bruges til udbetaling af bestyrelseshonorar Fradrag før skat og reduktion af løn 98 Fradrag før skat 1 1D Fradrag før skat 2 2D Fradrag før skat 3 3D Fradrag før skat 4 4D Fradrag før skat 5 5D Fradrag før skat 6 6D Fradrag før skat 7 7D Fradrag før skat 8 8D Fradrag før skat 9 9D Fradrag før skat 10 Bruges til at reducere i medarbejderens bruttoløn, såfremt der er indgået en aftale om, at medarbejderen går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for medarbejderen. Påvirker ikke beregningen af feriepenge og pension. Beløbet behandles negativt i lønbehandlingen og skal derfor ikke indberettes med negativt fortegn. 1E Reduktion i bruttoløn Bruges til at reducere i medarbejderens bruttoløn, såfremt der er indgået en aftale om, at medarbejderen går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for medarbejderen. Påvirker beregningen af pension. Påvirker ikke beregningen af feriepenge. Beløbet behandles negativt i lønbehandlingen og skal derfor ikke indberettes med negativt fortegn. Side 12 af 19

13 Saldoen bliver fratrukket i felt 13 i indberetningen til eindkomst. 2E Reduktion i bruttoløn uden arbejdsmarkedspension Bruges til at reducere i medarbejderens bruttoløn, såfremt der er indgået en aftale om, at medarbejderen går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for medarbejderen. Påvirker ikke beregningen af arbejdsmarkedspension. Påvirker beregningen af pensionsordningerne PO1, PO2, FO1 og FO2. Påvirker ikke beregningen af feriepenge. Beløbet behandles negativt i lønbehandlingen og skal derfor ikke indberettes med negativt fortegn. Saldoen bliver fratrukket i felt 13 i indberetningen til eindkomst. 3E Reduktion i bruttoløn med arbejdsmarkedspension Bruges til at reducere i medarbejderens bruttoløn, såfremt der er indgået en aftale om, at medarbejderen går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for medarbejderen. Påvirker beregningen af arbejdsmarkedspension. Påvirker ikke beregningen af pensionsordningerne PO1, PO2, FO1 og FO2. Påvirker ikke beregningen af feriepenge. Beløbet behandles negativt i lønbehandlingen og skal derfor ikke indberettes med negativt fortegn. Saldoen bliver fratrukket i felt 13 i indberetningen til eindkomst Skattepligtig km x sats 30x31 Skattepligtig km x sats Bruges til skattepligtig befordringsgodtgørelse. Du kan maksimalt indberette km. i løndel 30 og kr. 99,99 i løndel 31 pr. lønbehandling Dagpenge uden AM-bidrag 74 Dagpengetimer Bruges til indberetning af timer, hvis du indberetter løn i løndel: 29 "Dagpenge uden AM-bidrag 1" eller 38 "Dagpenge uden AM-bidrag 2" ATP-bidrag dagpenge bliver beregnet efter timeantallet i løndel 74 Dagpengetimer. Du kan maksimalt indberette 999,99 timer pr. lønbehandling. 29 Dagpenge uden AM-bidrag 1 Bruges ved sygdom og lignende, hvor du udbetaler dagpenge efter de offentlige satser, og der ikke skal beregnes AM-bidrag. Side 13 af 19

14 Hvis der skal beregnes Sygeferiegodtgørelse af dagpengebeløbet, benytter du i stedet løndel 38 "Dagpenge uden AM-bidrag 2". ATP-bidrag dagpenge, der skal beregnes, når virksomheden udbetaler dagpenge uden AM-bidrag, bliver beregnet efter timeantallet i løndel 74 Dagpengetimer. For at ATPberegningen bliver korrekt, skal du indberette dagpengetimerne i løndel 74 "Dagpengetimer" og eventuelle arbejdstimer i løndel 01 "Arbejdstimer" uanset, hvilken ATP-kode medarbejderen har. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 14, og der vil blive indberettet kode 03 i felt 68 til eindkomst. 38 Dagpenge uden AM-bidrag 2 Bruges ved sygdom og lignende, hvor du udbetaler dagpenge efter de offentlige satser, og der ikke skal beregnes AM-bidrag. Hvis der ikke skal beregnes Sygeferiegodtgørelse af dagpengebeløbet, benytter du i stedet løndel 29 "Dagpenge uden AM-bidrag 1". ATP-bidrag dagpenge, der skal beregnes, når virksomheden udbetaler dagpenge uden AM-bidrag, bliver beregnet efter timeantallet i løndel 74 Dagpengetimer. For at ATP beregningen bliver korrekt, skal du indberette dagpengetimerne i løndel 74 "Dagpengetimer" og evt. arbejdstimer i løndel 01 "Arbejdstimer" uanset, hvilken ATP-kode medarbejderen har. Sygeferiegodtgørelse står anført som beskattede feriepenge på medarbejderens lønafregning. På feriepengeanvisningen og bogføringsbilagene står beløbet anført som Sygeferiegodtgørelse. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 14, og der vil blive indberettet kode 03 i felt Sygeløn eller dagpenge med AM-bidrag 72 Sygetimer Bruges til indberetning af timer under sygdom, hvis du indberetter løn i løndel 06 "Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag 1" 37 "Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag 2" eller 73 "Løn under sygdom" Du kan maksimalt indberette 999,99 timer pr. lønbehandling. 06 Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag 1 Bruges ved sygdom og lignende, hvor udbetalingen overstiger de offentlige satser, og hvor der skal beregnes AM-bidrag. Husk at timerne skal indberettes i løndel 01 Arbejdstimer eller løndel 72 Sygetimer. 37 Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag 2 Bruges ved sygdom og lignende, hvor udbetalingen overstiger de offentlige satser. Husk at timerne også skal indberettes i løndel 72 Sygetimer. Side 14 af 19

15 73 Løn under sygdom Bruges til udbetaling af løn under sygdom, der er ferieberettiget og pensionsberettiget Ledighedsdage 34 Ledighedsdage - antal Bruges til det antal dage, du udbetaler vedrørende ledighedsdage. Beløbet oplyser du i løndel 35 "Ledighedsdage - beløb". Du kan maksimalt indberette 99,99 dage pr. lønbehandling. 35 Ledighedsdage - beløb Bruges til udbetalingen for ledighedsdage. Du skal indberette det samlede beløb i løndelen/feltet. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 14, og der vil blive indberettet kode 03 i felt 68 til eindkomst Skattefri løndele og felter - km x sats og godtgørelse 07 Skattefri godtgørelse Bruges til diæter eller lignende, hvis du skal udbetale beløbet skattefrit ifølge SKATs regler. Det beløb du indberetter, bliver oplyst i eindkomst som skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Saldoen bliver indberettet til eindkomst som skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse i felt x25 Skattefri km x sats 1 32x33 Skattefri km x sats 2 Bruges til skattefri befordringsgodtgørelse, som skal udbetales efter SKATs regler. Hvis medarbejderen når km grænsen midt i en lønperiode, kan du eventuelt benytte løndel 32x33 "Skattefri km x sats 2". Du kan maksimalt indberette km. i løndel 32 og kr. 99,99 i løndel 33 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst som skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse i felt B-indkomst 27 B-indkomst AM-bidragspligtig Bruges til udbetalinger, der er B-indkomst og AM-bidragspligtige. AM-bidrag beregnes af SKAT og opkræves hos medarbejderen. Saldoen bliver indberettet til eindkomst som B-indkomst i felt B-indkomst, ej AM-bidragspligtig Side 15 af 19

16 Bruges til udbetalinger, der er B-indkomst og ikke AM-bidragspligtige. Saldoen bliver indberettet til eindkomst som B-indkomst i felt Særlig udbetaling fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale 50 Særlig udbetaling Bruges til udbetaling af jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse efter SKATs regler. Særlig udbetaling specificeres på en særskilt lønafregning. Særlig udbetaling har et skattefrit fradrag på kr. 8000,00 før beregning af AM-bidrag og A- skat. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Udbetalt a conto særlig udbetaling Bruges, hvis der, inden lønindberetningen af særlig udbetaling, er udbetalt et forskud til medarbejderen. Løndelen/feltet kan kun benyttes sammen med løndel 50 "Særlig udbetaling". Beløbet trækkes fra det beregnede nettobeløb inden udbetaling. 52 Tingsgaver særlig udbetaling Bruges, hvis særlig udbetaling gives helt eller delvist som tingsgave efter SKATs regler. Beløbet skal være indeholdt i løndel 50 "Særlig udbetaling". Tingsgaver specificeres sammen med særlig udbetaling på en særskilt lønafregning. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Pension særlig udbetaling Bruges, hvis særlig udbetaling overføres helt eller delvist som pension. Beløbet skal være indeholdt i løndel 50 "Særlig udbetaling". Pensionsbeløbet specificeres sammen med særlig udbetaling på en særskilt lønafregning. Beløbet afregner du manuelt til pensionsselskabet/pengeinstituttet. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Fradrag efter skatteberegning 09 Udbetalt a conto Bruges, hvis medarbejderen har fået udbetalt et forskud på lønnen. Beløbet bliver trukket fra nettolønnen inden udbetalingen. 08 Fradrag efter skat 1 91 Fradrag efter skat 2 92 Fradrag efter skat 3 93 Fradrag efter skat 4 94 Fradrag efter skat 5 Bruges til varekøb, gavekasse, kantineordning og lignende. Beløbet bliver trukket fra nettolønnen inden udbetalingen. Side 16 af 19

17 1.25. Tillæg efter skatteberegning 10 Tillæg efter skat 1 86 Tillæg efter skat 2 87 Tillæg efter skat 3 88 Tillæg efter skat 4 89 Tillæg efter skat 5 Bruges f.eks. til udbetaling af medarbejderens udlæg for virksomheden. Beløbet bliver lagt til nettolønnen inden udbetalingen Udbetaling af feriepenge og SH 1K feriepengedage indeværende år udb. Bruges til udbetaling af feriepengedage for indeværende år, eksempelvis når en medarbejder: Forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager. Fratræder i forbindelse med flytning til udlandet og framelder sig Det Centrale Personregister. Du kan maksimalt indberette kr. 999,99 pr lønbehandling. 2K feriepengedage sidste år udb. Bruges til udbetaling af feriepengedage sidste år Du kan maksimalt indberette kr. 999,99 pr lønbehandling. 3K feriepengedage forrige år udb. Bruges til udbetaling af feriepengedage forrige år. Du kan maksimalt indberette kr. 999,99 pr lønbehandling. 4K Netto-SH sidste år udb. Bruges til udbetaling af netto-sh sidste år Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. 5K Netto-SH forrige år udb. Bruges til udbetaling af netto-sh forrige år Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling Skattedage 11 Skattedage Bruges til beregning af skattefradrag hvis lønperiodens længde er forskellig fra den normale, f.eks. ved ferie, ansættelse eller fratrædelse. DataLøn beregner skattefradraget ud fra det antal dage, du oplyser i løndelen/feltet ganget med medarbejderens dagsfradrag. Du beregner skattedagene ved at tælle lønperiodens kalenderdage (inkl. lørdag, søndag og helligdage). Udbetaler, du f.eks. løn for 1 uge, skal du indberette 7 skattedage. OBS: Februar måned opgøres med 30 dage. Side 17 af 19

18 Hvis medarbejderen har ATP-kode 1, 2 eller 3, indgår skattedagene i beregningen af ATPbidrag, hvis du indberetter minimum 7 dage. Hvis medarbejderen har ATP-kode 5 eller 7, indgår skattedagene i beregningen af ATPbidrag, hvis antal dage er større end den normale lønperiodes dage. Du kan maksimalt indberette 999 dage pr. lønbehandling. 4G Sødage Bruges til at indberette antal kalenderdage med sø-indkomst herunder også ferie og afspadseringsdage. Du kan maksimalt indberette pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Pensionsbidragsgrundlag Bruges som beregningsgrundlag for AKP-pension. Du indberetter det samlede beløb, der skal beregnes pensionsbidrag af. Du kan kun benytte løndelel/feltet, hvis medarbejderen er oprettet med en AKP-ordning, og der samtidig indberettes almindelig løn. 81 Reguleringsbidrag AMP medarbejder Bruges til regulering af medarbejders arbejdsmarkedspensionsbidrag. Bidraget bliver medregnet og indberettet sammen med det arbejdsmarkedspensionsbidrag, der bliver beregnet ifølge medarbejderens stamoplysninger. Du kan kun benytte løndelen/feltet, hvis medarbejder er oprettet med en arbejdsmarkedspension, og du samtidig indberetter almindelig løn. Saldoen bliver fratrukket i felt 13 i indberetningen til eindkomst. 82 Reguleringsbidrag AMP arbejdsgiver Bruges til regulering af arbejdsgivers arbejdsmarkedspensionsbidrag. Bidraget bliver medregnet og indberettet sammen med det arbejdsmarkedspensionsbidrag, der bliver beregnet ifølge medarbejderens stamoplysninger. Du kan kun benytte løndelen/feltet, hvis medarbejderen er oprettet med en arbejdsmarkedspension og du samtidig indberetter almindelig løn Løndel uden lønbehandling 48 Løndel uden lønbehandling 1 49 Løndel uden lønbehandling 2 57 Løndel uden lønbehandling 3 58 Løndel uden lønbehandling 4 59 Løndel uden lønbehandling 5 95 Løndel uden lønbehandling 6 Bruges til tekst og beløb på lønafregningen, der ikke skal indgå i lønbehandlingen. Blandt andet flexible benefits og andre ikke skattepligtige personalegoder, hvor du oplyser et beløb - f.eks. værdi af fri avis. Du vælger selv teksten via funktionen "Egne løntekster". Når du ønsker at bruge løndelen/-feltet, indberetter du den via lønindberetningen. Side 18 af 19

19 9B Afspadsering Bruges til at registrere afspadsering og flekstid. Opsparede timer registreres ved at angive timer i løndelen. Afvikling af afspadsering registres ved at angive timerne med negativt fortegn i løndelen. Du kan maksimalt indberette 999,99 pr. lønbehandling. Saldoen nulstilles ikke automatisk af DataLøn. Side 19 af 19

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel/-felt

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 3 kolonner Opsamling til lønstatistik viser, hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikken. Statistikoplysning nr. 0010-0027 opsamles automatisk, hvis løndelene/-felterne

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser, hvordan løndelen indgår i lønstatistrne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel standardnavn

Læs mere

02 Ferieberettiget lø X X X X X X X X X X 13 X F Ferieberettiget lø X X X X X X X X 13 X

02 Ferieberettiget lø X X X X X X X X X X 13 X F Ferieberettiget lø X X X X X X X X 13 X Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser, hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Feriepengegivende

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

DATALØN. Løndelsoversigt

DATALØN. Løndelsoversigt DATALØN Løndelsoversigt Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Forklaring af noter i oversigten... 3 1.2. Lønbehandlingsoversigt... 5 1.3. Lønstatistik: Oversigt over IL-typer... 11 1.4. Se

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Ændringer i

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november 2016 1 Dagens agenda Nye Løndele SupportCenter og Chat Elektronisk lønbehandlingsoversigt Lidt om årsskiftet Webinar er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar Sabrina Larsen og Jesper Schantz

Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar Sabrina Larsen og Jesper Schantz Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar 2018 Sabrina Larsen og Jesper Schantz Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst www.dataløn.dk Afstemningsliste Velkommen til 2018 Fritvalgsopsparing Feriepenge

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2018

Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2018 Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2018 Cecilie Bruun Camilla Elling Dagens agenda Nyheder i DataLøn Vigtigt for dig i denne periode Rettidig overførsel af feriepenge Hvad sker der med ikke- afholdte

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november Cecilie Bruun

Webinar Sidste nyt i DataLøn november Cecilie Bruun Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2018 Cecilie Bruun Dagens agenda Nyheder i DataLøn Vigtigt for dig i denne periode Ændring i afregning af A-skat Tilmelding til statistik Afleveringsfrister i november

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

ATPbidrag. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL 7) Arbejds markeds pension 5)

ATPbidrag. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL 7) Arbejds markeds pension 5) Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte ILtyper pengegvende

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

ATPbidrag. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL 7) Arbejds markeds pension 5)

ATPbidrag. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL 7) Arbejds markeds pension 5) Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte ILtyper bruges med/:

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn april 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn april 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn april 2017 Signe Mia Gitte Dagens agenda Nyt tiltag temavideoer Tips og tricks Faste lønsatser Automatisk optælling af arbejdstimer Husk indberetning af arbejdstimer Løndelsguiden

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte Løndel/-felt standardnavn

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte Løndel/-felt standardnavn

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Vejledning: Fritvalg

Vejledning: Fritvalg Vejledning: Fritvalg Fritvalgs Lønkonto I Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv) har du mulighed for at håndtere opsparing og afregning af 'Fritvalgs Lønkonto'. Ordningen er som udgangspunkt aftalt parterne

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 6. Opdateret 26.8.2019 Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 4 Korrektionslønarter

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

eindkomst og eskattekort

eindkomst og eskattekort eindkomst og eskattekort Indholdsfortegnelse... 1 1. eskattekort... 3 1.1. Medarbejder stamoplysninger... 4 2. Genrekvirer eskattekort... 4 3. Forhøjelse af lønmodtagerens trækprocent... 5 4. Medarbejder

Læs mere

Vejledning: Guide til feriesystemet

Vejledning: Guide til feriesystemet Vejledning: Guide til feriesystemet Feriesystemet I MultiLøn Erhverv er det muligt at administrere: optjent ferie i dage eller timer afholdt ferie i dage eller timer ferie med løn, udbetaling af ferietillæg

Læs mere

Feriesystem. Indholdsfortegnelse

Feriesystem. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 et... 5 1. Ferieår... 5 2. Feriepengehensættelse... 6 3. Skat af løbende optjente feriepenge... 6 4. Hensættelse til Feriepulje... 7 5. Feriepengeinfo... 7 5.1. Indberetning til

Læs mere

Ny ferielov. Overgang Februar 2019

Ny ferielov. Overgang Februar 2019 Ny ferielov Overgang 2019-2020 Februar 2019 Agenda Den nye ferielov Overgang Forvaltning, indberetning, betaling 2 Den nye ferielov og overgang Fra optjeningsferie til samtidighedsferie Overgangsordning

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 9 Opdateret 7. oktober 2019 Indledning 4 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 5 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 5 Korrektionslønarter

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Feriefri. Indholdsfortegnelse

Feriefri. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1... 3 1. Løbende opsparing af feriefri... 3 2. dage uden opsparing af beløb... 4 3. timer uden opsparing af beløb... 6 4. beløb... 9 5. Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget

Læs mere

Lønstatistik 2007. Vejledning

Lønstatistik 2007. Vejledning Lønstatistik 2007 Vejledning Indberetning af lønstatistik 2007 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger

Læs mere

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 8. Variable lønarter Disse variable lønarter, der enten er variable tillæg eller variable fradrag, bruges kun på blanket FL04. Bemærk, at på samtlige variable lønarter kan standardbetegnelsen overskrives.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn, februar Sabrina Larsen og Jesper Schantz

Webinar Sidste nyt i DataLøn, februar Sabrina Larsen og Jesper Schantz Webinar Sidste nyt i DataLøn, februar 2018 Sabrina Larsen og Jesper Schantz Dagens agenda DataLøn Siden sidst DataLøn Tips og tricks til DataLøn Vigtigt for dig i denne periode Rettelser til gammelt indkomst

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel s periode 4 Korrektionslønarter 5 Dødsfald i perioden

Læs mere

Ferieloven oktober 2019

Ferieloven oktober 2019 Ferieloven oktober 2019 1 Agenda Opsamling fra tidligere møder Beregningsgrundlag - indefrysningsbeløb Ferietillæg Ekstra feriefridage Fratrædelser Dødsfald Hvem er ikke omfattet af indefrysningsordningen

Læs mere

Eva Bundesen, Campus Vejle. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Eva Bundesen, Campus Vejle. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelserne 47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 40012 Personalejura i lønberegning 40013 Lønberegning og lønrapportering 47380 Overenskomster

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn januar 2019

Webinar Sidste nyt i DataLøn januar 2019 Webinar Sidste nyt i DataLøn januar 2019 Tanja Skjørbæk Cecilie Bruun Dagens agenda Nyheder i DataLøn Vigtigt for dig i denne periode Ændring i afregning af A-skat Differencer i eindkomst Afleveringsfrister

Læs mere

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING

JANUAR Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING Den nye ferielov Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Overgangen fra den gældende til den nye ferielov vil dog påvirke regnskaberne

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

MULTILØN ERHVERV FINANS. Lønartskatalog April 2016

MULTILØN ERHVERV FINANS. Lønartskatalog April 2016 MULTILØN ERHVERV FINANS Lønartskatalog April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Opsætning og administration... 4 2.1. Satser... 4 2.2. Tabeller... 4 2.2.1. Løn... 5 2.3. Lønarter... 5 2.4.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard Ny ferielov ved advokat Cecilia Ricard Tak til EU EU arbejdstidsdirektiv Åbningsskrivelse fra EU kommissionen Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt Børge Dahl som formand. Opgaven:

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

Vejledning Lønstatistik

Vejledning Lønstatistik Vejledning Lønstatistik 2018 Indberetning af lønstatistik Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (lønstruktur), der har til formål at give detaljerede oplysninger om lønmodtagernes

Læs mere