Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven."

Transkript

1 VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk, eller du kan selv bestemme, om billederne skal skifte automatisk, ved museknaptryk eller ved at indsætte trykknapper. I PowerPoint kalder man de enkelte billeder for Dias, så derfor laver man selvfølgelig også en diasfremvisning, når man afspiller sin præsentation. Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: Jens Honoré 03

2 VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT...1 NÅR DU ÅBNER PROGRAMMET...3 Opgaveruden...3 OPGAVERUDEN...5 VI LAVER DEN FØRSTE PRÆSENTATION...5 Diasoversigt...5 Vælg baggrund...6 Indsætte en tekst...6 Ændre størrelse og facon på en tekstboks...7 Farver i tekstboksen...7 Farver på bogstaver...7 Skygger eller 3-D effekt...7 Skygge på din tekst...8 Ændre skriftstørrelse...8 Indsætte Word Art...8 Indsætte et billede, en lyd eller et videoklip...8 Forsyne et objekt med en effekt...9 Visning af dias...11 Næste dias...11 Afvikling af diasshow...12 Afvikling ved musetryk...12 Automatisk afvikling eller skift ved museklik...12 Afvikling med trykknapper...13 Indsætte en trykknap...13 Skifte dias ved at trykke i et billede...14 Musik i en PowerPoint-præsentation...14 Flere lydfiler i samme præsentation, - indspil lydfiler på harddisken...15 Start lydfil med en trykknap...16 Indspilning af tale...16 Videoklip i en PowerPoint-præsentation...16 Oprette links til Internettet...17 Afspilning af PowerPoint-præsentationer på andre computere

3 NÅR DU ÅBNER PROGRAMMET Programmet åbnes ved at trykke på ikonet for Power Point i Start, Alle programmer, Microsoft Office. Din velkomstskærm ser sådan ud: I midten af dette felt findes det ark, du skal arbejde på. Du skal ikke tage dig af, at der er nogle felter med Klik for at tilføje en titel m.m. Når du vælger dit arbejdsark, forsvinder de. I billedets venstre side er der en liste over de dias, der er oprettet i din præsentation. Foreløbig er der kun et, og det er tomt. Opgaveruden (Det følgende er kun ment som forklaring og altså ikke som en række muligheder, man skal afprøve) I billedets højre side er der det, der kaldes opgaveruden. Det er her, du skal vælge, hvilken præsentation, du vil arbejde med. Øverste linie hedder Åben en præsentation. Her er der oplistet de præsentationer, der sidst har været arbejdet med, og her kan man finde og vælge en præsentation, man tidligere har arbejdet med, og man skal arbejde videre med. 3

4 Næste mulighed er Ny. Det er her, du starter, når du skal oprette en præsentation fra bunden. Første valg er Tom præsentation. Den giver et tomt dias, så det er her, man starter helt fra bunden. Det er den mulighed, du primært skal arbejde med i dette hæfte. Næste mulighed er Fra designskabelon. Hvis du vælger denne mulighed, får du præsenteret en række færdiglavede baggrunde. Når du flytter musen ind på et forslag til baggrund, fremkommer en nedadpil, og den åbner mulighed for at vælge, om baggrunden skal bruges på alle de dias, der er i præsentationen, eller om den skal bruges på et eller nogle af disse (hvis den skal bruges på nogle af dine dias, kan de vælges i listen til venste på skærmen. Hold Ctrl -knappen nede, når du vælger, så kan du vælge flere dias samtidig). Oven over de færdiglavede dias er er der tre valgmuligheder: Designskabeloner, Farveskemaer og Animationsskemaer. Designskabelonerne har du allerede set, farveskemaerne giver dig nogle forudbestemte farvekombinationer på de forskellige elementer i dit dias. Animationsskemaerne giver dig mulighed for at vælge nogle forudbestemte diasovergange. Du kan vælge, om animationen skal gælde alle dine dias eller kun de dias, du udvælger. Nederst i opgaveruden er der en knap, der hedder Afspil. Hvis du trykker på den, får du afspillet det dias, du arbejder på med de animationer, du har valgt. Næste mulighed er Ny ud fra eksisterende præsentation. Her kan du vælge at åbne en allerede færdiglavet præsentation, som du kan ændre i. Læg mærke til, at når den åbnes, har den ingen filnavn, men kan gemmes som ny præsentation med det filnavn, du selv vælger. Sidste mulighed er Ny ud fra skabelon. 4

5 Ved at vælge Generelle skabeloner får du vist en række forudbestemte baggrundsmønstre og måder at sætte en tekst op på på dit dias. OPGAVERUDEN På den øverste grå bjælke i opgaveruden kan du ved at trykke på Venstrepil og Højrepil bladre frem og tilbage i de sider i opgaveruden, der er åbne. Du kan også klikke opgaveruden væk ved at klikke på krydset til højre i denne grå bjælke. Du kan altid få den frem igen ved at vælge menuen Vis og herunder vælge Opgaverude. VI LAVER DEN FØRSTE PRÆSENTATION I opgaveruden vælger du Tom præsentation. I opgaveruden vælger du Tomt. Så forsvinder titelfelterne. Nu er du klar til at gå i gang. Først har du selvfølgelig overvejet, hvilken præsentation, du vil lave. Skal det være en præsentation, hvor billederne skifter automatisk eller ved musetryk, eller skal det være en præsentation, hvor du kan bevæge dig rundt i de forskellige billeder vha. trykknapper? Skal den kun bestå af billeder, eller skal der være sider med tekst, eller skal der være sider med både billeder og tekst? Skal der være effekter, når billeder eller tekster viser sig, skal der være lydeffekter på? OK, lad os starte fra bunden. Diasoversigt 5

6 Vælg baggrund. Først skal dit dias gøres aktivt. Det gør du ved at klikke på det i listen til venstre på skærmen. Når det er valgt, er der en ramme uden om det. Tryk på Formater Tryk på baggrund. Så kommer denne menu frem: Tryk på nedad -pilen for at vælge farve eller effekter. Tryk her for at vælge blandt flere farver. Ved at vælge Effekter får du adgang til mange valgmuligheder, bl.a. mønstre og strukturer, men de mest spændende effekter fås ved at arbejde med mulighederne i Graduering. Når du har valgt baggrund, trykkes på OK, og herefter bestemmer du om baggrunden skal anvendes på det aktuelle dias, tryk Anvend, eller på alle dine dias, tryk Anvend på alle. Indsætte en tekst For at kunne sætte en almindelig tekst ind på dit dias, skal du først lave en tekstboks. Klik på ikonet for Tekstboks på værktøjslinien Tegning Den ligger neden for dit arbejdsområde på skærmen (se næste side). Hvis værktøjslinien Tegning ikke er fremme, kan du få den frem ved at vælge menuen Vis på øverste menulinie, herunder Værktøjslinier og endelig Tegning 6

7 Ikon for Tekstboks. Derefter trækker du med musen (venstre knap nede) en tekstboks. Du kan vælge boksens bredde, men PowerPoint lader i starten kun tekstboksen være på en linie. Boksen udvider sig i takt med at du skriver i den. Ændre størrelse og facon på en tekstboks Hvis du senere vil ændre boksens placering eller facon, skal du klikke inden i boksen, så den bliver aktiv (får hjørneog sidehåndtag ). Du ændrer boksens facon ved at trække i side- eller hjørnehåndtag, og du flytter boksen ved at placere musemarkøren på boksens kant, så markøren bliver til en 4-pil, holde museknappen nede og flytte tekstboksen til en ny placering. Farver i tekstboksen Markér først tekstboksen ved at klikke inden i den. Den er aktiv, når du kan se de firkantede hjørne- og sidehåndtag. Tryk her for at vælge en farve til din ramme. I denne farvemenu vil du have adgang til de samme muligheder for at vælge farver, som du havde, da du valgte baggrundsfarver. Hvis tekstboksen skal være gennemsigtig, vælges Ingen. Tekstboksens ramme kan du også vælge farve for. Det gøres ved at trykke her. Farver på bogstaver Først skal du markere teksten, dvs. trække henover teksten med musen (venstre museknap holdes nede).tryk her, når du vil vælge en farve til bogstaverne. Skygger eller 3-D effekt Du kan lave skygge eller en 3-D-effekt på din tekstboks. Gør først boksen aktiv. Tryk her for skygge eller her for 3-Deffekt. Hvis du arbejder i en tekstboks, kan du kun give selve tekstboksen 3-D. Du skal give tekstboksen en farve, inden du kan lave 3-D-effekt. 7

8 Skygge på din tekst Du kan lægge skygge på din tekst. Først markerer du teksten. Dernæst trykker du på skyggeknappen på øverste værktøjslinie. Hvis skyggeknappen ikke er fremme, kan du finde den ved at klikke på dobbeltpilen til højre på værktøjslinien. Den giver adgang til et reservelager af knapper, hvori også skyggeknappen findes. Ændre skriftstørrelse Du kan gøre skriften større eller mindre. Markér først teksten og brug derefter Forstør eller Formindsk. Du kan også bruge den almindelige måde ved at vælge skrifttype og størrelse i de sædvanlige felter. Indsætte Word Art Word Art bruger man, hvis man vil give f.eks. en overskrift ekstra effekt. Tryk på Word Art -knappen. Nu kommer der en oversigt frem, hvor du skal klikke på den type af Word Art, du ønsker at bruge. Når du har valgt type og trykket OK, kommer der en ny boks. I denne skal du skrive din tekst. Når du har gjort det og trykke OK, bliver din tekst indsat på skærmen. Du kan gøre teksten større eller mindre ved først at markere den og dernæst trække i hjørne- eller sidehåndtagene. Du kan give bogstaverne nye farver ved at vælge farveikonet på værktøjslinien Tegning. Du kan også tilføje skygger eller 3-D-effekter, som du gjorde ved alm. tekst. Læg mærke til, at her bliver 3-D-effekten tilføjet til bogstaverne og ikke til boksen. Indsætte et billede, en lyd eller et videoklip Du kan indsætte et billede, enten et indscannet foto eller et billede taget med digitalkamera. Det er kun et spørgsmål om at vælge den mappe, billedet skal findes i. 8

9 Vælg Indsæt, vælg Billede, vælg fra fil. Nu skal du finde den mappe, dit billede er gemt i. Hvis billedet er indscannet eller taget tidligere og gemt på harddisk, vælger du den mappe, hvor billedet er gemt i. Klik på filnavnet, når du har fundet det, klik Indsæt, og billedet bliver sat ind. Du kan flytte det rundt på siden, som du vil, eller ændre størrelsen. Markér billedet og flyt det ved at flytte museknappen ind i billedet, så den bliver til en 4-pil. Hold venstre museknap nede og flyt så billedet derhen, hvor det skal være. Du kan ændre størrelsen ved at markere billedet og trække i hjørnehåndtagene. Brug KUN hjørnehåndtagene, hvis billedet skal bevare sin facon. Hvis du bruger sidehåndtagene, gør du billedet enten højere eller længere. Du kan også indsætte videoklip eller lyde (musik). Så skal du vælge Film og lyde og ellers finde filerne på samme måde. De skal nok startes med en handlingsknap (se senere). Husk bare, at de fylder meget på harddisken eller CD-rommen. Nu er du klar til at lave det første dias. Når du har placeret alle de objekter, du vil have på dit dias, skal du vælge, om nogle af dem skal forsynes med effekter. Forsyne et objekt med en effekt Gør først det objekt, som du vil forsyne med en effekt, aktivt. Derefter vælger du menuen Diasshow og herunder Brugerdefineret animation. Nu kommer animationsmenuen frem i skærmens højre side(se næste side). 9

10 Tryk på Tilføj effekt. Så kommer denne boks frem. En effekt består af tre dele. En indgangseffekt, - en mens den er på -effekt og en afslutningseffekt. Hvis du klikker på Indgang, kan du vælge en effekt for, hvordan objektet skal komme ind på dit dias, hvis du klikker på Fremhævning, kan du vælge, om objektet skal have en form for animation, mens det står på dit dias, og endelig hvis du klikker på Afslut, kan du vælge, hvordan objektet skal forsvinde fra dit dias. Inden for hver af de tre kategorier er der mange valgmuligheder. Det er valgfrit, om du vil have alle tre effekter med, og måden at redigere alle tre effekter på er den samme, så vi vil kigge på, hvordan man redigerer Afslut. Læg mærke til, at når en effekt er valgt, har den fået sin egen bjælke i opgaveruden. Her kan du klikke dig ind i bjælken for hver af effekterne, og når du gør det, kommer denne menu frem: Ved at klikke på Indstillinger for effekt, kommer du frem til den menu, hvori du kan fastlægge, om effekten skal starte automatisk eller med museklik, - hvilken type af effekt, du vil bruge, - hvor lang tid efter forrige hændelse, at effekten skal begynde, - om effekten skal afvikles hurtigt eller langsomt, og om den skal forsynes med en lyd. Her er valgt indstillinger for effekten Skaktern. Du er på fanebladet Effekt. I den første rullemenu kan du vælge løberetning for effekten. Her er valgt Henad I den anden rullemenu kan du vælge, om effekten skal forsynes med en lyd, enten en af de lyde, der findes i programmet, eller en lyd, du selv har indspillet (pas på med for mange lyde, det kan virke forstyrrende, når diasshowet skal præsenteres. Den tredje rullemenu er kun aktiv, hvis det er en tekst, der skal animeres. Her er mulighed for at vælge, hvordan bogstaverne skal komme på skærmen, og der er mulighed for at vælge en forsinkelse mellem bogstaverne. 10

11 På fanebladet Tidsindstilling kan du i den første rullemenu vælge, om effekten skal starte ved et museklik, eller om den skal startes automatisk efter forrige hændelse. Hvis den skal starte automatisk, kan du i den næste rullemenu vælge, hvor lang tid efter forrige hændelse, at den skal starte. I den tredje rullemenu kan du vælge med hvilken hastighed, effekten sal afvikles med. Det er her, du skal justere, hvis effekten er så hurtig, at du ikke når at se den. I den fjerde rullemenu kan du vælge, om effekten skal gentages. Knappen Udløsere giver mulighed for at vælge, om et musetryk på et af de andre elementer på dit dias skal kunne starte effekten. Du kan hele tiden afprøve, hvordan dine animationsindstillinger virker ved at trykke på knappen Afspil nederst i opgaveruden. Du kan også se animationsindstillingerne i showformat ved at klikke på det lille lærred ved siden af Afspil -knappen. Visning af dias Når du er færdig med at lave dit dias, skal du afprøve det. Det skal ske i et diasvindue. Du kan enten gå i menuen Diasshow i øverste menulinie og vælge Vis diasshow, eller du kan benytte genvejsknappen i skærmens nederste venstre hjørne Når du har set, om dit dias virker, kommer du tilbage til dit arbejdsvindue ved at trykke på en tilfældig tast. Næste dias Nu er du klar til at lave det næste dias. I menuen Indsæt vælger du nyt dias. Nu ved du forhåbentlig så meget om at lave dias, at dias nr. 2 går meget hurtigt. Når du har mere end ét dias, kan du holde styr på dem i ruden til venstre på skærmen. Du kan flytte rundt på dem ved at trække et dias til sin nye placering, eller du kan slette et dias ved at markere det og trykke Delete. 11

12 Afvikling af diasshow Nu skal du bestemme, hvordan dit diasshow skal vises. Skal dine dias skifte ved tryk med musen? Skal dine dias skifte automatisk? Skal der indsættes trykknapper, så du ved hjælp af dem kan bevæge dig rundt i diasshowet? Afvikling ved musetryk Gå i diasoversigt (se s. 4). Vælg det 2. dias (det første skal du kun vælge, hvis du vil lade showet starte med en diasovergang). Vælg Diasshow, vælg diasovergang. Derved får opgaveruden dette udseende: Den øverste rullemenu giver mulighed for at vælge mellem et antal forskellige diasovergange. Næste rullemenu lader dig bestemme hastigheden på overgangseffekten. I tredje rullemenu kan du vælge en lyd til diasovergangen., og du kan vælge, om lyden skal gentages, til der kommer en ny lyd (flueben i Gentag indtil næste lyd). Automatisk afvikling eller skift ved museklik Samme fremgangsmåde som fremføring ved museklik, bortset fra, at du i Diasovergang -vinduet vælger Automatisk efter og det antal sekunder, der skal gå fra dias 1 er afviklet til dias 2 skal komme på. Hvis dit diasshow skal køre i ring (gentage sig selv), skal du vælge Diasshow, Indstil diasshow og afkrydse Gennemsyn ved kiosk Her er det nødvendigt, at du også vælger automatisk diasovergang til dias nr

13 Afvikling med trykknapper Du kan sætte alle de trykknapper ind på et dias, som du vil, og du kan bestemme, hvilken handling knappen skal udføre. Du kan vælge, hvor knappen skal anbringes på dit dias, og du kan ændre dens størrelse. Indsætte en trykknap For at vælge en trykknap, skal du gå i Diasshow -menuen, og her skal du vælge handlingsknapper. Husk at vælge den handlingsknap, der passer bedst til den funktion, den skal have. Når du har valgt knappens udseende, skal den sættes ind på dit dias. Klik med musen, hvor den skal sidde. Når du har klikket knappen på, kommer der en boks frem, i hvilken du skal vælge knappens funktion. Vælg i denne menu, hvilken funktion knappen skal have. Hvis knappen skal lede videre til et nyt dias, er det bedst at vælge muligheden Dias, som findes i rullemenuen. Denne mulighed lader dig bestemme præcist, hvilket dias, knappen skal henvise til. Det har betydning, hvis du senere bytter om på rækkefølgen af dine dias. Når du har valgt knappens funktion, trykker du OK. Hvis du har valgt forkert, eller senere vil ændre knappens funktion, kan du trykke på knappen med højre museknap. I den boks, der kommer frem, skal du vælge handlingsindstillinger. Nu kan du ændre knappens funktion. 13

14 Skifte dias ved at trykke i et billede For at kunne gøre det, skal du lægge en trykknap ind over billedområdet og derefter gøre den usynlig. Brug samme fremgangsmåde som før. Når du har sat trykknappen ind på dit dias, skal du markere den og flytte den hen over billedet og så vidt muligt tilpasse dens facon ved at rykke med sidehåndtagene. Derefter dobbeltklikker du på knappen, hvorved denne menu fremkommer: En trykknap består af en fyldfarve og en streg udenom. Derfor skal du ændre farven for både fyld og streg. I begge tilfælde vælger du den mulighed, der hedder Ingen. Tryk OK, og knappen er blevet usynlig. Gå i diasvisning for at kontrollere, om knappen virker. Musik i en PowerPoint-præsentation Afspille musik fra en CD mens præsentationen kører. Hvis musikken bare skal fungere som underlægning, mens præsentationen kører, er det nemmest at gøre det ved at sætte CD en i drevet og vælge Indsæt, Film og lyde, Afspil musiknummer fra lyd-cd. 14

15 Så fremkommer denne boks: I den skal du vælge hvilket nummer på CD-en, du vil afspille. Hvis du vil afspille ét nummer, skal du skrive nummeret i både Start, Skæring og i Slut, Skæring. Du kan bestemme, hvor mange sekunder inde i nummeret, du vil starte ved at angive starttiden i Med, og det samme kan du gøre ved sluttiden. Hvis du vil have nummeret til at spille igen og igen, skal du sætte mærke i det øverste afkrydsningsfelt Gentag, indtil showet afbrydes. Når du er færdig, trykker du OK, og der bliver indsat et lille CD-ikon på siden: Du kan afprøve, om det virker ved at gå i Diasshow og trykke på ikonen med musen. Nu skulle musikken starte. Du kan også vælge at lade musikken starte automatisk. Så skal du markere CD-ikonet i Diasvisning og så animere det, som det er beskrevet på s. 8 i dette hæfte. Flere lydfiler i samme præsentation, - indspil lydfiler på harddisken Hvis præsentationen skal indeholde flere forskellige lydfiler, der enten starter automatisk eller ved tryk på en handlingsknap, skal lydfilerne være indspillet på harddisken, så den ligger som en fil i dit arbejdsbibliotek. Sæt CD-en i computeren. Så starter programmet Windows Media Player (hvis det ikke starter automatisk, må du starte det fra computerens startmenu). 15

16 Når CD-en er sat i, kan du se alle CD-ens numre i skærmen til Mediaplayer en. Husk at fjerne fluebenene ud for de numre, der ikke skal kopieres. Tryk på Kopier fra CD i Mediaplayerens venstre side. Nederst i Mediaplayerens vindue står, til hvilket bibliotek, den kopierer lydfilerne. Notér dig dette bibliotek, for det er her, du senere skal hente lydfilerne, når de skal bruges i dit diasshow. Når lydfilen er indspillet, vælger du i PowerPoint menuen Indsæt, herunder Film og lyde og endelig Lyd fra fil. Så kommer der en filliste, hvor du skal finde frem til det bibliotet, hvor lydfilen er kopieret til. For at kunne se filnavnet, skal du nederst i fillisten under filtype vælge Alle filer. Når filen er valgt, stiller PowerPoint dette spørgsmål: Hvis du svarer Ja, starter afspilningen automatisk, når den kommer i animationslisten. Hvis du svarer Nej, kan du starte afspilningen ved at trykke på den musik-ikon, der fremkommer, når lydfilen er indsat. Start lydfil med en trykknap Du kan også vælge at lade en lydfil starte ve at trykke på en trykknap. Indsæt en trykknap som beskrevet på side 12. Når du skal vælge trykknappens funktion, vælger du blandt mulighederne nederst i listen Anden fil og henviser til filen som før beskrevet. Indspilning af tale Hvis du selv vil indtale en meddelelse i PowerPoint, kan du bruge PowerPoints egen lydoptager. Sæt en mikrofon til computerens lydkort og vælg menuen Indsæt, Film og lyde, Optag lyd. Tryk på den røde optageknap, indtal lyden og stop optagelsen ved at trykke på den sorte stopknap (sort firkant). Når du har stoppet optagelsen, kan du høre den igen ved at trykke på pilen. Når optagelsen er godkendt, trykker du OK, og så fremkommer der et lille højttalerikon, som kan bruges til at starte afspilningen med. Du kan også lade den starte automatisk ved at animere den. Videoklip i en PowerPoint-præsentation Du kan vise et videoklip, enten fra en CD-rom eller et klip, der er downloaded fra Internettet. Vælg Indsæt, Film og lyde, Film fra fil. Så fremkommer der en filoversigt, hvor du vælger det klip, du vil indsætte. Gå i diasshow for at se, om klippet virker. Du kan vælge at starte det med et museklik, eller at lade det starte automatisk. Markér filmvinduet og brug animeringsmenuen. 16

17 Oprette links til Internettet Du kan oprette et link til en internetside ved at indsætte en trykknap med denne funktion. Vælg Diasshow, Handlingsknapper. Vælg en knap, f.eks. spørgsmålstegnet. Når du skal vælge funktion for knappen, vælger du Hyperlink til, og i menuen vælger du URL. Så fremkommer der et felt, hvori du skal skrive internetadressen ind. Den skal skrives helt ud, (brug evt. markér, kopiér -funktionen) Gå i diasshow og tryk på knappen for at se, om den virker. Afspilning af PowerPoint-præsentationer på andre computere Hvis du vil afspille din PowerPoint-præsentation på en anden computer, kan du udlæse den på en CD-rom. Du skal bruge menuen Pakke til CD i menuen Filer. Valg af denne menu gør, at Power Point samler alle de filer, der indgår i præsentationen, både musikfiler, videofiler og andet, der indgår i præsentationen. Hvis du i menuen vælger Indstillinger, kan du vælge at medtage en Power Point-afspiller (hvis der nu ikke er Power Point på den computer, præsentationen skal afspilles på). Bemærk, at den indbyggede Power Point-afspiller kun kan afvikle filer, der er genereret i den præsentation, der skal vises. Den kan ikke starte eksterne programmer (f.eks. Mediaplayer til afvikling af video m.m.). Hvis du skal overføre en præsentation med video eller link til andre programmer, skal du stadig bruge menuen Pakke til CD, men du skal ikke medtage afspilleren. Du skal i stedet starte Power Point-filen på CD en. Præsentationen kan så kun afvikles på en computer med Power Point indlæst. Samme menu kan bruges, hvis du bare vil samle alle præsentationens filer i èn mappe. Så skal du vælge Kopier til mappe. God fornøjelse 17

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Fremstilling af test og test materiale

Fremstilling af test og test materiale 1 af 18 Instruktion til fremstilling af testmateriale i Powerpoint. TUP-projektet: Udvikling af bedømmelsesformer der tager hensyn til læse-, skrive- og regnesvage deltagere på AMU-Uddannelserne. Instruktionen

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

PowerPoint Præsentation

PowerPoint Præsentation Tavlhøjcenteret PowerPoint Præsentation Brugen af de simple funktioner i PowerPoint 2007 Præsentation i forbindelse med slægtsforskning Opret en præsentation med dias tekster Oprettelse af animationer

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 PowerPoint præsentationer kan benyttes i mange faglige sammenhænge med individuelle er gruppebaserede oplæg. I dette modul skal I lege jer gennem de forskellige

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse

PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 En oversigt... 2 Opgaveruden... 3 Ny præsentation... 3 Udklipsholder... 4 Indsæt multimedieklip... 4 Diaslayout... 5 Designskabeloner...

Læs mere

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter... Side 1 af 10 Indhold Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...8 Side 2 af 10 Forord Du har måske et barnebarn, der ikke har lært at

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Velkommen til dag 9 i IT for let øvede

Velkommen til dag 9 i IT for let øvede Velkommen til dag 9 i IT for let øvede Spørgsmål til dag 10 send venligst ønsker på mail inden torsdag til Peter og Per Gennemgående opgave og Excel v/peter Lidt Internet tips Filer og mapper Øvelse med

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias PowerPoint-kursus Enkle præsentationer ACU 1 Tekst på 1. dias Klik i øverste pladsholder Skriv overskrift for foredraget Klik i nederste pladsholder Uddyb overskriften ACU 2 Side 1 af 51 1 Nyt dias Tryk

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7

Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7 Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7 Jens Honoré 10 1 Indhold: Indledning... 3 Indspilning med ekstern mikrofon... 3 Indspilning fra computerens lydkort... 5 Hvis lydkortet ikke kan ses

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ Når du bruger FILM-X animationsværktøjet har du hele tiden adgang til at få hjælp. Hjælpeboksen ligger i højre side af skærmen og den kan ses her nedenfor. Hjælpen er

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

PowerPoint 2007. PowerPoint 2007

PowerPoint 2007. PowerPoint 2007 PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 En oversigt... 2 Menulinien... 3 Ny præsentation... 3 Udklipsholder... 3 Indsæt multimedieklip... 4 Layout... 4 Temaer...

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb:

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb: Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb Adgang til Scale SystemWeb: 1) For at få adgang til Scale SystemWeb vælges Scale SystemWeb i menuen i Selvbetjening Erhverv. Opsætning af en Menuvalg

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med "Opret nyt slideshow". Dette fører en til "Rediger slideshow".

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med Opret nyt slideshow. Dette fører en til Rediger slideshow. Hjælp til Praksisskærm Redigering i Praksisskærm Redigeringsdelen består af 2 sider. Den ene side - "Oversigt over slideshows" indeholder oversigten over ens slideshows. Den anden - "Rediger slideshow"

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 5:Lydfiler (for viderekomne)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 5:Lydfiler (for viderekomne) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 5:Lydfiler (for viderekomne) Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Indtal og klip en lydfil - metode 1 (punkt 1-10) 3 Importér og klip en lydfil metode 2

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Vejledning til at lave almindelige bordkort i Draw Side 1

Vejledning til at lave almindelige bordkort i Draw Side 1 Side 1 Når du åbner skabelonen til alm. bordkort ser du en side med 10 bordkort. For at få de stiplede linjer frem skal du evt. lige klikke i linealen foroven eller i siden. De stiplede linjer er for at

Læs mere

Introduktion til PowerPoint 2000

Introduktion til PowerPoint 2000 Introduktion til PowerPoint 2000 Principperne PowerPoint er et Microsoft-program, der bruges til at oprette "præsentationer": der kan være tale om: skærmpræsentationer til understøttelse af mundtligt oplæg

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

Vurdering af digitalt læringsmiddel:

Vurdering af digitalt læringsmiddel: Vurdering af digitalt læringsmiddel: Indholdsfortegnelse: 1) Beskrivelse af Photo Story 3.. 2 a. Trin 1.. 3 b. Trin 2.. 5 c. Trin 3.. 5 d. Trin 4.. 6 e. Trin 5.. 6 2) Konklusion. 7 Claus B. Jensen Side

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 6: Video for viderekomne Om at oprette et projekt Når man arbejder med videoprojekter, er det en god ide at få en god struktur og organisering på de filer,

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole 1 Digital Videoredigering Med Pinnacle studio Version 10+ Mini videoredigeringskursus Mandag 10.december, 2007 2 Indledning: Dette kompendium er ment som en hjælp til at komme i gang med videoredigeringsprogrammet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Tastevejledning Valgmodul 3

Tastevejledning Valgmodul 3 Tastevejledning Valgmodul 3 PowerPoint, Office 2000 Indholdsfortegnelse Indstilling af menuer... 3 Den lineære præsentation... 4 Start af PowerPoint... 4 Skærmsidens opbygning... 4 En ny præsentation startes...5

Læs mere

Arbejde med foto og video

Arbejde med foto og video Arbejde med foto og video Leif Smidt november 2015 Side 1 Kamera Fordi den er så lille og let og har en vældig god skærm, er ipaden ganske udmærket til at tage og vise billeder. Billederne kan du tage

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

Konverter og rip med FormatFactory

Konverter og rip med FormatFactory Konverter og rip med FormatFactory Side 1 Konverter og rip med FormatFactory http://www.formatoz.com/ FormatFactory er et fremragende lille gratisprogram der kan konvertere lyd og videoformater fra et

Læs mere

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i PDF

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Projekter. Projekter er ny i Picasa. Her vises som navnet indikerer, to af de projekter, du laver i programmet. Skærmprint:

Projekter. Projekter er ny i Picasa. Her vises som navnet indikerer, to af de projekter, du laver i programmet. Skærmprint: Projekter. Projekter er ny i Picasa. Her vises som navnet indikerer, to af de projekter, du laver i programmet. Skærmprint: Når Picasa er åben, gemmer Picasa en kopi af det skærmprint du har taget af f.eks.

Læs mere

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide.

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Denne guide er lavet af Rasmus Andersen Side 1 Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Du skal starte med at klik på Start, derefter klik på Programmer, til sidst skal du tryk på Windows Movie

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

PowerPoint 2000 - Videregående

PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående til Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Copyright 2001 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Bent Sehested Side - 1 Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Hvert lag i Compositionen har et afmærket ankerpunkt. Det er koordinaterne for diagonalernes skæring. Der

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere