Anklagemyndighedens Vidensbase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anklagemyndighedens Vidensbase"

Transkript

1 Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING LOGIN SØGNINGER SØG EFTER DOKUMENTER NAVIGÉR DIG FREM KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION VISNING AF NARKOTIKAAFGØRELSER GEM SØGNINGER SØG RELATERET VIDEN I BIBLIOTEK, KARNOV, ANKLAGERNØGLEN DOKUMENTER KOMMENTÉR DOKUMENT PRINT ELLER DOWNLOAD DOKUMENT MATERIALESAMLINGER OPRET OG OVERFØR INDHOLD TIL MATERIALESAMLING Opret ny materialesamling Dine materialesamlinger Overfør flere dokumenter, passager og filer til materialesamling REDIGÉR MATERIALESAMLING Kommentér dokument Arrangér materialesamling Kopiér eller arkivér materialesamling DEL MATERIALESAMLING UDGIV MATERIALESAMLING TIL PRINT ELLER DOWNLOAD Revideret 10. maj 2016

2 1 Om denne vejledning Formålet med denne vejledning er at give en introduktion til, hvordan du kan arbejde med Anklagemyndighedens vidensbase. Vidensbasen er anklagemyndighedens samlede indgang til anklagerfaglig viden. En lettilgængelig adgang til aktuel og relevant anklagerfaglig viden skal bidrage til en effektiv sagsbehandling og en styrkelse af den faglige kvalitet. Vidensbasen indeholder overordnet set tre typer af anklagerfaglig viden: Rigsadvokatens centrale retningslinjer og instrukser til anklagemyndigheden, retspraksis som ud fra det anklagerfaglige behov supplerer eksisterende afgørelsessamlinger som f.eks. UfR og TfK, samt videnspakker, notater mv., som med skabeloner, gode eksempler og lignende supplerer centrale retningslinjer, herunder ved at skabe overblik. Herudover er det muligt at søge relateret viden i: Bibliotek, Karnov og AnklagerNøglen. Vidensbasen findes online på adressen Udvalgte dele af Vidensbasen stilles endvidere til rådighed for offentligheden via anklagemyndighedens hjemmeside Schultz Side 2 af 23

3 2 Login Du skal være oprettet som bruger for at kunne logge på i Anklagemyndighedens Vidensbase og få adgang til den fulde funktionalitet, der er beskrevet i denne vejledning. Sådan logger du på: Vælg Bruger i topmenuen. Vælg Log ind. Markér Remember My Login, hvis du er logget på din arbejds-pc eller ipad. Du kan til hver en tid ændre dit password, når du er logget ind: Vælg igen Bruger i topmenuen. Vælg Skift Password. Hvis du glemmer dit password, kan du få tilsendt et link, hvor du kan genoprette det eller vælge et nyt. Vælg Bruger i topmenuen. Vælg Glemt password. Skriv din -adresse og vælg Send. Sådan virker vidensbasen uden login Uden login kan man søge og se dokumenter, der er klassificeret som offentlige. Man kan ikke oprette, se og redigere kommentarer og materalesamlinger. Schultz Side 3 af 23

4 3 Søgninger 3.1 Søg efter dokumenter Du starter en søgning på Vidensbasens forside. Du kan altid komme til forsiden ved at vælge Søg i topmenuen. Sådan søger du: Skriv et søgeord og tryk Enter. Vælg evt. mellem de ordforslag, der kommer frem. Du kan tilføje flere ord og trykke Enter efter hvert. Du kan også søge på en frase, dvs. flere ord, inden du trykker Enter. Så finder du dokumenter, der indeholder frasen præcis, som du har skrevet den. Du kan fjerne søgeord og fraser enkeltvis ved at klikke på krydset ud for dem. I stedet for at trykke Enter, kan du klikke på Søg på skærmen. Resultatet er det samme. Sådan virker søgningen Hvis du søger på Fx finder systemet fx et ord alle dokumenter, der indeholder ord, der begynder med vold vold, volden, voldsomt flere ord alle dokumenter, der indeholder begge ord, men ikke nødvendigvis i sammenhæng både vold, volden osv. og børn, børnene, børnenes osv. en frase, dvs. flere ord i sammenhæng alle dokumenter, der indeholder præcis denne frase vold mod børn Schultz Side 4 af 23

5 Ordforslag Du får forslag til søgeord, når du har skrevet et par bogstaver. De søgeord, der bliver foreslået, er ord, der findes i Vidensbasens dokumenter, fx som titel, emne eller i dokumentets tekst. Historiske dokumenter Du kan vælge, om du også vil søge i historiske dokumenter, ved at markere feltet Medtag historiske dokumenter Video Søgningens grund funktioner kan ses her: Navigér dig frem Du kan navigere gennem Vidensbasen ved at bruge et af fanebladene til venstre på forsiden eller på søgesiden. Du kan vælge mellem at navigere i kilder og i emner. Schultz Side 5 af 23

6 Sådan gør du: Klik på fanebladet Kilder eller fanebladet Emner. Klik på + til venstre for en kilde eller et emne for at åbne underliggende kilder eller emner. Klik på til højre for en kilde eller et emne for at få en liste over dokumenter. Den kilde eller det emne, du har søgt på, vises øverst på søgesiden. 3.3 Kombinér søgning og navigation Du kan kombinere navigation med søgning. Det har ingen betydning for resultatet, om du begynder med søgning eller med navigation. Navigationen afgrænser din søgning til de dokumenter, der findes under det emne og/eller den kilde, du har valgt. Med andre ord: Navigationen præciserer dit resultat. Du kan altid se det, du har søgt på, øverst på søgesiden. Schultz Side 6 af 23

7 3.3.1 Video Søgning og navigering kan studeres i detaljer her: Visning af narkotikaafgørelser Resultatet vises som udgangspunkt som en liste. Listen er ordnet, så de dokumenter, der bedst passer til det, du har søgt på, vises først (relevans). Hvis der er dokumenter af typen narkotikaafgørelser i resultatet af din søgning eller navigation, får du mulighed for at se en særlig tabelvisning, hvor du kan se og sortere på arten af narkotika, anvendelse, gram/antal mv. Tabellen er som udgangspunkt sorteret efter mængde. Muligheden for at se den særlige visning finder du umiddelbart over søgeresultatet: 3.5 Gem søgninger Du kan gemme en søgning. På den måde kan du nemt gentage præcis den samme søgning på et senere tidspunkt. Sådan gør du: Gem en søgning ved at vælge Gem i topmenuen. Vælg Tilføj ny søgning og giv søgningen et navn. Schultz Side 7 af 23

8 Du kan ændre din søgning og opdatere den ved igen at vælge Gem og vælge den søgning, du vil opdatere. Gemte søgninger finder du under Hent i topmenuen. Du kan slette din søgning ved at vælge Hent i topmenuen og vælge slet-symbolet ud for den søgning, du vil slette. Sådan virker gemte søgninger Når du har gemt en søgning, er det selve søgeprofilen, der bliver gemt ikke de konkrete dokumenter. Hvis du henter en gemt søgning, bliver søgningen foretaget på ny. Det betyder, at der kan være ændringer i, hvilke konkrete dokumenter søgningen finder. Der kan være tilføjet nye dokumenter, der opfylder dine kriterier, mens andre dokumenter kan være slettet. Vil du i stedet gemme de konkrete dokumenter fra en søgning, bør du tilføje dem til en materialesamling. Schultz Side 8 af 23

9 3.6 Søg relateret viden i Bibliotek, Karnov, AnklagerNøglen Vidensbasen giver mulighed for, at du kan overføre din søgning til Biblioteket, Karnov samt AnklagerNøglen: Foretag din søgning i Vidensbasen. Vælg et af de tre systemer, der er vist som faneblade på søgesiden. Det valgte system vises i et nyt vindue, hvor din søgning er ført med over. Kun selve fritekstsøgningen overføres, ikke en eventuel navigation i kilder og emner. Schultz Side 9 af 23

10 4 Dokumenter Når du åbner et dokument, bliver topmenuen udvidet med de muligheder, du har for at arbejde med dokumentet. Du kan tilføje dokumentet eller en passage herfra til en materialesamling (se afsnittet Materialesamlinger nedenfor) markere tekst og tilføje kommentarer printe og downloade dokumentet som PDF-fil med eller uden dine kommentarer se dokumentets historik med tidligere og senere versioner. Midt på skærmen finder du dokumentets tekst, og til højre på skærmen ser du udvalgte oplysninger om dokumentet (metadata). Nogle dokumenter har desuden en indholdsfortegnelse øverst på skærmens indholdsområde. Herfra kan du springe til dokumentets enkelte afsnit. Du kan skjule eller åbne indholdsfortegnelsen ved at bruge pilen til højre ud for indholdsfortegnelsens overskrift. Schultz Side 10 af 23

11 4.1 Kommentér dokument Du kan tilføje dine personlige kommentarer til dokumentet. Vælg Markér tekst i topmenuen (1). Markér den passage, du vil kommentere (2). Klik på ikonet (boblen), der bliver vist til højre for den passage, du har markeret (3). Skriv din kommentar i feltet og afslut med Gem (4). Nu er den passage, du har kommenteret, markeret med gult. Klik på ikonet igen for at se din kommentar og få mulighed for at redigere den eller slette den. Sådan virker kommentarer Du skal være logget på Vidensbasen for at kunne kommentere dokumenter. Dine personlige kommentarer kan kun ses af dig, og kun når du er logget på. Kommentarer er knyttet til den aktuelle version af et dokument Fremhæv passage Du kan bruge samme funktion til at fremhæve en passage i dokumentet med gult. Vælg Markér tekst i topmenuen (1). Schultz Side 11 af 23

12 Markér den passage, du vil fremhæve (2). Klik på ikonet (boblen), der bliver vist til højre for den passage, du har markeret (3). Afslut med med Gem (4) Video Kommentere på et dokument: Print eller download dokument Du kan hente et dokument som en PDF-fil. PDF-filen er velegnet til print. Du kan også downloade den og fx vedhæfte den til en mail. Sådan henter du PDF-filen: Vælg PDF i topmenuen. Vælg om du vil have dokumentet uden eller med dine kommentarer. Sådan virker det PDF-filen åbner herefter på en ny fane eller i et nyt vindue. PDF-filens sider med indhold er nummereret fortløbende. Hvis du har valgt at medtage kommentarer, står kommentarerne på en unummereret side umiddelbart efter siden med det afsnit, der er kommenteret. Arbejder du på pc, kan du printe eller gemme filen. Arbejder du på tablet, kan du vælge ikonet for deling og fx sende filen. Tip Du kan også udskrive flere dokumenter med indholdsfortegnelse og én samlet sidenummerering. Så skal du blot gemme dokumenterne i en materialesamling, og herefter udgive samlingen. Se afsnittene nedenfor. Schultz Side 12 af 23

13 5 Materialesamlinger Når du er logget på Anklagemyndighedens Vidensbase, har du mulighed for at arbejde med materialesamlinger. Du kan oprette en materialesamling overføre dokumenter til en materialesamling overføre passager fra dokumenter til en materialesamling tilføje kommentarer, der er specifikke for materialesamlingen, til samlingens dokumenter redigere materialesamlingens egenskaber, fx navn og journalnr. inddele materialesamlingen i kapitler dele en materialesamling med andre og andre kan give dig adgang til materialesamlinger udgive din materialesamling som PDF og herefter udskrive eller downloade den. 5.1 Opret og overfør indhold til materialesamling Opret ny materialesamling Du opretter en ny materialesamling ved at overføre et eller flere dokumenter til den. Tag udgangspunkt i en søgning: Markér først et eller flere dokumenter i dit søgeresultat (1). Vælg Tiføj dokumenter i topmenuen og vælg + Tilføj til ny materialesamling (2). Giv samlingen et navn og evt. journalnummer, og afslut med Tilføj (3). Tallet i parentes efter overskriften Tilføj til en ny materialesamling angiver antallet af dokumenter, du føjer til materialesamlingen. Schultz Side 13 af 23

14 Nu har du oprettet en ny materialesamling Video Ovenstående kan også ses i detaljer: Dine materialesamlinger Sådan åbner du de materialesamlinger, du har adgang til både dem du selv har oprettet, og dem andre har givet dig adgang til: Vælg Vis samlinger i topmenuen. Vælg den materialesamling, du vil åbne Overfør flere dokumenter, passager og filer til materialesamling Overfør dokumenter Du kan overføre dokumenter til en materialesamling ved at søge dokumenterne frem enkeltvis eller flere på én gang som beskrevet ovenfor, vælge Tilføj dokument(er) og herefter vælge navnet på den materialesamling, du vil overføre dokumenterne til Overfør passager Du kan overføre en passage (dokumentuddrag) fra et dokument til en materialesamling: Åbn det dokument, du vil overføre en passage fra. Vælg Markér tekst i topmenuen (1). Schultz Side 14 af 23

15 Markér den passage, du vil overføre til materialesamlingen (2). Vælg Tilføj passage i topmenuen og vælg den materialesamling, du vil overføre dokumentet til (3) Overfør filer Endelig kan du overføre PDF-filer, som du har adgang til på din pc eller tablet. Det foregår lidt anderledes: Åbn den materialesamling, du vil overføre en fil til. Vælg Overfør fil i topmenuen (1). Klik på Vælg fil (2) og vælg den fil, du vil overføre. Vælg Gem for at gemme filen i materialesamlingen (3). Schultz Side 15 af 23

16 5.2 Redigér materialesamling Kommentér dokument Du kan kommentere dokumenter i materialesamlinger se hvordan i afsnittet Kommentér dokument ovenfor. Du skal åbne dokumentet i materialesamlingen og ikke fra en søgning når du kommenterer dokumenter i materialesamlinger. Du skal også angive, om kommentaren skal være personlig, så den kun kan ses af dig, eller om den skal kunne ses af alle, der har adgang til materialesamlingen: Vælg Mine kommentarer for at gøre kommentaren personlig eller vælg Materialesamling for at gøre den synlig for alle. De kommentarer, der var på dokumentet, da du tilføjede det til materialesamlingen, følger med over i samlingen som dine personlige kommentarer, der kun kan ses af dig. Du kan kopiere kommentarerne til materialesamlingen, så de kan ses af alle. Sådan gør du: Åbn materialesamlingen. Åbn dokumentet. Vælg Vis Kommentarer i topmenuen, og markér Mine kommentarer (1). Klik på ikonet (boblen), der bliver vist til højre for en kommentar, du vil kopiere (2). Vælg Kopiér til materialesamling (3). Nu er kommentaren knyttet til materialesamlingen, og kan ses af alle. Schultz Side 16 af 23

17 Sådan virker kommentarer i materialesamlinger Du kan kopiere de personlige kommentarer, der var på dokumentet, da du tilføjede det til materialesamlingen, så de bliver overført til materialesamlingen. Du kan også kopiere de kommentarer, du senere har tilføjet til dokumentet, når du har åbnet det i materialesamlingen. Det gælder både personlige kommentarer og kommentarer, der kan ses af alle. o o Når du kopierer fra personlige kommentarer, bliver kopien en kommentar, der kan ses af alle. Omvendt når du kopierer fra en kommentar, der kan ses af alle, bliver kommentaren personlig Video Ovenstående kan også ses her: Arrangér materialesamling Din materialesamling er som udgangspunkt ikke sorteret. Du kan flytte rundt på materialesamlingens indhold, indtil den er, som du vil have den. Du kan også oprette overskrifter og arrangere materialerne i et hierarki af afsnit og underafsnit. Overskrifterne bliver vist som indholdsfortegnelse og skilleblade mellem de enkelte dokumenter, når du udgiver din materialesamling som en PDF-fil Opret overskrifter Du arrangerer din materialesamling i afsnit med overskrifter: Åbn materialesamlingen. Vælg Ny overskrift i topmenuen. Giv overskriften et navn og afslut med Tilføj. Nu er overskriften tilføjet nederst i materialesamlingen. Tip Markér en overskrift, inden du opretter en ny. Så vil den nye overskrift blive tilføjet under den overskrift, du har markeret. Schultz Side 17 af 23

18 Flyt rundt på overskrifter og dokumenter Sådan flytter du rundt på overskrifter, dokumenter mv. (noder): Vælg først den node, du vil flytte, ved at klikke i feltet. Flyt ved at vælge i menuen til højre: o o o Vælg en af pilene for at flytte et enkelt trin op eller ned Vælg Flyt for at flytte noden valgfrit til de positioner, der er mulige. Flytter du en overskrift med Flyt, vil alle noder under denne overskrift flytte med. Du kan arrangere overskrifter med indhold i et hierarki ved at vælge Ud eller Ind Redigér overskrifter Du kan redigere en overskrift: Vælg overskriften ved at klikke i feltet Vælg Redigér Slet dokumenter og overskrifter Du kan slette indhold og kapitler fra din materialesamling. Sådan gør du: Vælg først den node, du vil slette, ved at klikke i feltet. Klik på Slet i menuen til højre. Svar Ja, hvis du stadig ønsker at slette. Sådan fungerer sletning af indhold og overskrifter Du kan slette dokumenter fra din materialesamling. Det, du sletter, er den version af dokumentet, du har i materialesamlingen. Dvs. dokumentet med de kommentarer, du evt. har givet det i materialesamlingen. Du kan stadig finde det originale dokument i Vidensbasen, men kommentarerne fra materialesamlingen vil gå tabt. Du kan slette dokumentpassager. Passagerne er oprettet til en specifik materialesamling, og vil ikke kunne findes igen i Vidensbasen. Du kan slette filer, du har overført, fra materialesamlingen. Det sletter kun filen i materialesamlingen. Pas på ved sletning af overskrifter: Du kan også slette overskrifter. Men pas på: Hvis du sletter en overskrift, sletter du samtidig alle dokumenter under overskriften. Hvis du ikke vil slette overskriftens dokumenter, skal du først flytte dokumenterne ud af overskriften. Du får en advarsel, inden du sletter. Læs den. Schultz Side 18 af 23

19 Video Arbejde med indhold i en materialesamling kan ses her: Kopiér eller arkivér materialesamling Du kan kopiere din materialesamling og arbejde videre med kopien. Du kan også arkivere materialesamlingen. Hvis du arkiverer den, bliver den låst, og du kan ikke længere arbejde med den. Får du senere brug for at arbejde med en arkiveret materialesamling, kan du kopiere den og arbejde videre med kopien. Kopien er som udgangspunkt ikke delt med andre. Sådan gør du: Åbn materialesamlingen og vælg fanebladet: Detaljer. Vælg Kopiér eller Arkivér nederst på siden. Du finder dine arkiverede materialesamlinger ved at vælge Vis samlinger i topmenuen og herefter fanebladet Arkiveret. 5.3 Del materialesamling Du kan dele en materialesamling med andre brugere af Vidensbasen. Sådan gør du: Åbn materialesamlingen og vælg fanebladet Deling (1). Vælg Tilføj (2). Tilføj en bruger ved at skrive brugerens adresse (3). Du kan kun tilføje brugere, der har været logget på systemet. Angiv brugerens rettigheder (4), og afslut med Tilføj (5). Schultz Side 19 af 23

20 Tip Skriv de første bogstaver for at se adresser, som du kan vælge mellem. Rettigheder til materialesamlinger Læse En bruger med læserettigheder kan se samlinger og deres indhold og fælles noter oprette og redigere private noter i samlingerne kopiere samlingen (og få administratorrettigheder over kopien) udgive samlingen. Bidrage En bruger med redigeringsrettigheder kan det samme som ovenfor samt oprette fælles noter tilføje dokumenter redigere data på detaljesiden. Administrere En bruger med administratorrettigheder kan det samme som ovenfor samt arkivere samlingen oprette og slette brugere på samlingen udgive samlingen. Schultz Side 20 af 23

21 5.3.1 Video Deling kan ses i detaljer her: Udgiv materialesamling til print eller download Vælg Udgiv for at fastholde din materialesamling i en eller flere filer, der kan printes eller downloades og fx vedhæftes en mail. Du vil kunne se alle de udgivelser, du har foretaget på forskellige tidspunkter, i en liste på siden. Den enkelte udgivelse kan herefter hentes i listen. Sådan gør du: Åbn materialesamlingen og Vælg fanebladet: Udgivelser (1). Vælg Udgiv (2). Giv evt. udgivelsen en beskrivelse og vælg, om du vil medtage skilleblade (3). De overskrifter, du har oprettet, vil stå på skillebladene. Afslut med Udgiv (4). Udgivelse af en materialesamling tager typisk noget tid, afhængigt af samlingens størrelse. Men du kan sagtens arbejde videre med andre opgaver i Vidensbasen, mens udgivelsen bliver dannet. Når udgivelsen er dannet, kan du vælge, hvilket format du vil have den i: Vælg Hen til venstre på listen Vælg, om du vil hente som PDF-fil eller som ZIP-fil og med eller uden kommentarer. Schultz Side 21 af 23

22 Sådan fungerer udgivelse som PDF PDF-filen indeholder alle materialesamlingens dokumenter. Forrest i filen er der dannet en indholdsfortegnelse. Hvis du har oprettet overskrifter og valgt skilleblade til udgivelsen, vil hver overskrift fungere som et skilleblad. PDF-filens sider med indhold er nummereret fortløbende. Hvis du har valgt at medtage kommentarer, står kommentarerne på en unummereret side umiddelbart efter siden med den passage, der er kommenteret. Sidenumrene på samlingens materialer er konsistente, og skilleblade og sider med kommentarer (noter) er ikke nummererede. Det betyder, at uanset om du henter filen med eller uden kommentarer, vil indholdet på en bestemt, nummereret side altid være det samme. Sådan fungerer udgivelse som ZIP Du kan kun hente ZIP-filer på en pc ikke på en tablet. En ZIP-fil er en pakke af forskellige filer. Når du åbner en ZIP-fil, åbner du pakken med filer. ZIP-filen vil indeholde alle dokumenter og passager samt filer, du har uploadet, som særskilte PDFfiler. Den vil også indeholde en tekstfil med metadata for materialesamlingen. Hvis du har opdelt din materialesamling med overskrifter i forskellige niveauer, vil PDF-filerne ligge i særskilte mapper, der svarer til overskrifterne. Schultz Side 22 af 23

23 Tip Skal du blot bruge et print eller downloade en fil med et enkelt dokument fra din materialesamling? Så kan du blot åbne dokumentet i samlingen, og gøre som beskrevet i afsnittet Fremhæv passage Du kan bruge samme funktion til at fremhæve en passage i dokumentet med gult. Vælg Markér tekst i topmenuen (1). Markér den passage, du vil fremhæve (2). Klik på ikonet (boblen), der bliver vist til højre for den passage, du har markeret (3). Afslut med med Gem (4) Video Kommentere på et dokument: Print eller download dokument ovenfor. Hvis du vil have kommentarer fra materialesamlingen med, skal du åbne dokumentet i materialesamlingen, og hente PDF-filen herfra Video Udgivelse kan ses i detaljer her: Schultz Side 23 af 23

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Akademisk IT april 2014

Akademisk IT april 2014 onlineeksamen.ruc.dk 1 Ikke til personfølsomme data! For brug af tablet, se vejledninger til ipad og Android Log på onlineeksamen.ruc.dk med dit RUC login og password (eksaminator) eller Nem Id (censor).

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG - Sådan lægger du din informationssikkerhedshåndbog om til de nye ISO- standarder 1. Opgrader til version 4.6.0 (eller senere)... 2 2. (Kun for brugere af

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Topmenu, hovedmenu og venstremenu 1 Manual til Vandværksløsninger 6. Topmenu, hovedmenu og venstremenu Topmenu, hovedmenu og venstremenu 2 Hjemmesidens tre menuer Hjemmesiden har tre menuer, en topmenu,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Brugervejledning @venbuild Light

Brugervejledning @venbuild Light HÅNDBOG FOR SYSTEMADMINISTRATOR/REDAKTØR Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM @VENBUILD LIGHT... 3 ADGANG... 3 OVERSIGT OVER LÆRINGSOBJEKTER... 4 NAVIGATION... 5 OVERSIGT OVER VARIANTER... 5 OVERSIGT OVER EGNE

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet).

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Wipigo Galleri. Brugsforvirring Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Kategorier/Gallerier/Albums, flere benævnelser for den samme ting.

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale DE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL INDEN VI STARTER HVAD ER ET FORLØB I MEEBOOK? Et forløb er

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2016-01-13 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden -

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - 2 Tekniske forudsætninger: Programmet kan normalt afvikles i almindeligt brugte browsere.

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer...

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer... QUICK GUIDE Indhold Quick Guide WebFlex Hvad er WebFlex... 1 Login på WebFlex... 2 Velkommen til WebFlex... 2 Mappestruktur... 3 Download af filer... 4-5 Upload af filer... 6 Upload til WebFlex med Uploader-program...

Læs mere

Google-sites CSrnAdzB1esfLAmU0O3tOKa3y

Google-sites   CSrnAdzB1esfLAmU0O3tOKa3y Google-sites Side 1 Google-sites https://www.youtube.com/watch?v=p6bmcaiwvrs&list=plqznj7 CSrnAdzB1esfLAmU0O3tOKa3y Google-sites er Googles bud på et hjemmesideprogram. Lige som Googledocs er styrken at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Introduktion Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Hvem er manualen til? Manualen er skrevet til slutbrugere som bruger appen. For opsætning

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...18 PC Sådan installerer du Chili Cloud på PC Åbn den mail du har modtaget med Chili Cloud

Læs mere

Kort brugervejledning til Vindsiden

Kort brugervejledning til Vindsiden Kort brugervejledning til Vindsiden Vejledningen beskriver kun de mest anvendte funktioner, og er meget kortfattet. Vejledningen udvides efterhånden, som der sker ændringer i sidens opbygning og/eller

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Vejledning opret nyhedsbrev

Vejledning opret nyhedsbrev Kjøbenhavns Skytteforening Vejledning opret nyhedsbrev 1. Log ind med dit tildelte brugernavn og password (adgangskode). Hvis du benytter en offentlig PC 8fx den i SKAK huset er det en meget dårlig idé

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...18 PC Sådan installerer du Chili Cloud på PC Åbn den mail du har modtaget med Chili Cloud

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Sådan bruger du Schultz lovportaler

Sådan bruger du Schultz lovportaler Sådan bruger du Schultz lovportaler Indhold 1 OM SCHULTZ LOVPORTALER... 2 2 KOM GODT I GANG... 3 2.1 LOGIN OG NYHEDSABONNEMENT... 3 2.2 FIND RUNDT I PORTALERNE... 5 3 SØGNINGER... 7 3.1 SØGEFELTET... 8

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Installations guide. Online harddisk (Chili Cloud) til PC og Mac

Installations guide. Online harddisk (Chili Cloud) til PC og Mac Installations guide Online harddisk (Chili Cloud) til PC og Mac 2 Indhold PC installations guide 04 Sådan administrerer du Chili Cloud 11 Gendan filer der er blevet slettet 16 Mac installations guide 18

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Intro Hjemmesidens opbygning 1 Manual til Vandværksløsninger 1. Intro Hjemmesidens opbygning Intro Hjemmesidens opbygning 2 Hjemmesidens opbygning, som brugeren ser den Intro Hjemmesidens opbygning 3 Siden

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

Studiestart med itslearning. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN

Studiestart med itslearning. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN for studerende ved radiografuddannelsen, UCN 11. januar 2013 INDHOLD Velkommen til studiestart med itslearning... 3 Login på itslearning... 4 Undervisningsplaner, forberedelse og litteratur... 7 Opgaver,

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere