F.G.E Rostrups Vej Århus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C."

Transkript

1 Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage det endelige rejsebevis. Reservationsbeviset I vil kunne finde svarene på mange af jeres spørgsmål i dette reservationsbevis. Læs derfor teksten grundigt igennem. Har I flere spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte undertegnede. I kan også besøge vores hjemmeside hvor I kan finde yderligere information om transport, skiskole, guideservice m.m. Rejseleder Du vil som rejseleder modtage al information vedrørende jeres rejse. Du bedes gennemgå reservationsbeviset og sikre, at alle oplysninger stemmer overens med jeres ønsker. Du bedes ligeledes informere dine medrejsende dels om indholdet af reservationsbeviset dels om Trier Skis generelle rejsebetingelser. trierski.dk På vores hjemmeside kan I finde yderligere informationer om skiløbet, byen samt jeres indkvartering. Når vores guider ankommer til Tignes vil de løbende skrive om sneforholdene i espace Killy samt de kommende dages vejr. I kan også finde ugeprogrammet på Vi glæder os til at se jer i Tignes. Med venlig hilsen TRIER SKI Lars Dahl Tlf

2 Gruppeleder: RESERVATIONSBEVIS Peter Jensen Transport: Hvilebus Rejsemål: Tignes Afrejse: 22/03/2013 Rejsekode: TIH Hjemkomst: 31/03/2013 Antal delt.: 2 Betjent af: Lars Dahl Tekst Pris Pers. Alt vedr. betaling på kort TIK Total Total Pris ialt Deltagere Alder Afb.F Liftkort Skistart Opsamling Peter Jensen kjeld Jensen Voksen Nej 7 dage til L'espace Killy Søndag Århus, v/musikhuset Senior Nej 7 dage til L'espace Killy Søndag Århus, v/musikhuset

3 Transport I skal køre med Hvilebus til Tignes. De præcise informationer vedrørende busrejsen vil I få oplyst i det endelige rejsebevis. Trier Ski tilbyder opsamling i hele Danmark. Derfor er det muligt, at I skal skifte bus i Kolding. Rejser I som gruppe og har I forskellige opsamlingssteder i Danmark, vil I fra Kolding komme til at sidde samlet. Vi gør opmærksom på, at opsamlingsbusserne i Danmark og Frankrig ikke nødvendigvis er samme type, som det I har bestilt til resten af rejsen. Hver passager må medbringe én taske/kuffert, én skipose, én støvletaske samt håndbagage. I vil blive mødt af Trier Skis guide i Tignes lørdag morgen. Indkvartering Jeres indkvartering i Tignes er til disposition lørdag eftermiddag ca. kl I skal forlade jeres lejlighed/hotel den efterfølgende lørdag ca. kl Guiderne vil torsdag inden afrejsen informere nærmere om aflevering af nøgler, bagageopbevaring samt hjemrejsetidspunkter. Skileje Ved ankomst til Tignes vil vores guider være behjælpelige med skileje og informere nærmere om butik, mødetid samt de forskellige kategorier af ski. Skiskole Vi anbefaler, at I booker skiskole inden afrejse, men det er naturligvis også muligt at booke på stedet - dette dog med forbehold for at der er plads på holdene. I Tignes tilbyder Trier Ski undervisning for både børn og voksne med danske instruktører. Børneskiskolen er for børn i alderen 5-12 år. Se meget mere om mulighederne på Forsikring Det er en god idé at tjekke jeres forsikringer. Vi anbefaler at tegne afbestillings- og rejseforsikring. Afbestillingsforsikringen kan I købe hos Trier Ski. Den koster 6% af rejsens grundpris og skal tegnes og betales senest samtidig med indbetaling af depositum. Flere forsikringsselskaber tilbyder både afbestillings- og rejseforsikring som en del af indbo/familieforsikringen. Alternativt kan I tegne en separat rejseforsikring online på I skal også være opmærksom på, at det gule sygesikringskort ikke længere dækker hjemtransport. En separat hjemtransportforsikring kan ligeledes købes hos Europæiske Rejseforsikring. Depositum og slutbetaling På de vedlagte indbetalingskort fremgår frist for indbetaling af depositum og slutbetaling. Det er også muligt at anvende kreditkort til onlinebetaling på

4 Hermed følger de nødvendige oplysninger til betaling af rejsen med betalingskort på: Du kan betale med: Dankort, Visa-Dankort, edankort, dansk Visa, dansk Mastercard, Visa-Electron, udenlandsk Visa og udenlandsk Mastercard. Rejsekode: TIH Restbeløb - Indb. senest: 01/02/2013,00 Du kan også vælge at betale rejsen pr. netbank. Betalingen skal laves som om det var et indbetalingskort. > 7 1< <

5 Rejsebetingelser Priser og ændringer Trier Ski forbeholder sig ret til prisforhøjelser som følge af ændringer i transportomkostninger, valutakurser samt skatter, afgifter og gebyrer for visse tjenesteydelser, hvis disse er varslet senest 14 dage før afrejsen. Prisen kan også nedsættes ved væsentlige ændringer i ovenstående. Hvis en eller flere personer ønsker at afbestille en skiferie eller ikke kan deltage på grund af sygdom el. lign, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i lejlighed/værelse, der svarer til det faktiske antal deltagere, og prisen pr. person justeres herefter. Hvis dette ikke er muligt eller hvis de rejsende ønsker at fastholde den oprindeligt bestilte indkvartering justeres prisen herefter. Lejligheden/værelset må kun benyttes af personer, der er tilmeldt skiferien hos Trier Ski. Afbestilling Afbestilling skal ske telefonisk og senest 2 dage senere skal det bekræftes skriftligt til Trier Ski. Ved afbestilling er følgende gældende: Afbestilles mere end 6 uger før afrejse er hele depositum tabt. Afbestilles mellem 6 til 2 uger før afrejse er 50 % af rejsens fulde pris tabt. Afbestilles mindre end 2 uger før afrejse er rejsens fulde pris tabt. Bemærk at ved afbestilling af en pakkerejse inkl. liftkort, indgår værdien af liftkortet i pakkerejsen, og dette kan ikke refunderes separat. Ved navneændring senere end 2 uger før afrejse betales 300 kr. pr. navn. Afbestillingsforsikring Forsikringen koster pr. pers. 6% af grundprisen (transport, ophold og liftkort). Afbestillingsforsikringen garanterer, at sikrede i tilfælde af egen eller pårørendes (ægtefælle, dokumenteret samlever, forældre og børn) sygdom, kan få hele det indbetalte beløb refunderet med undtagelse af afbestillingsforsikringen og udgifter til lægeerklæring. Afbestillingsforsikringen skal betales samtidig med depositum for rejsen og gælder kun ved lægedokumenteret akut sygdom, der gør det umuligt at deltage i den bestilte rejse. En opstået sygdom skal omgående meddeles Trier Ski. Sker en afbestilling grundet en lægedokumenteret sygdom, vil hele rejsens beløb blive refunderet. Forudsætningen for tilbagebetaling er, at Trier Ski modtager afbestilling før afrejsetidspunktet og senest 3 dage efter afbestillingen modtager en lægeerklæring. I tvivls tilfælde forbeholder vi os ret til en vurdering foretaget af egen læge. Arrangørens aflysning af en rejse Bliver Trier Ski af tvingende årsager nødt til at aflyse rejsen, vil du få alle dine penge refunderet. En rejse kan aflyses p.g.a. følgende årsager: Force Majeure, vejrlige eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger udenfor Trier Skis kontrol samt ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger. Ved sidstnævnte er Trier Ski forpligtet til at underette om dette senest 2 uger før afrejse. Aflyses p.g.a. ovenstående tilbagebetales hele det indbetalte beløb for rejsen. Derudover tilkommer der ikke den rejsende nogen godtgørelse. Trier Skis ansvar I tilfælde af forsinkelser pga. en force majeure situation i forbindelse med bus-, tog- eller flytransport kan der ikke rejses krav mod Trier Ski samt transportselskab om tabt arbejdsfortjeneste, ekstra fortæring, el.lign. Ligeledes kan der ikke rejses krav om godtgørelse af uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort. Trier Ski kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke når dette er i Trier Skis varetægt eller under direkte opsyn af en repræsentant fra Trier Ski. Ved skader på dit rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vore ansatte transportørers side, skal du rette direkte henvendelse til den anvendte transportør eller eget forsikringsselskab. Ved manglende tilslutning til et opsamlingssted forbeholder Trier Ski sig ret til at betale udgiften med bus eller tog til det nærmeste alternative opsamlingssted. Ved manglende tilslutning til hvilebus eller Royal Class bus forbeholder Trier Ski sig ret til at ændre til en anden bustype. Eventuelle tillæg vil naturligvis blive tilbagebetalt. Ligeledes forbeholder Trier Ski sig ret til at opgradere til dyrere transportform. Der vil naturligvis ikke blive opkrævet tillæg for dette. Trier Ski tager gerne imod særlige ønsker vedr. transport og indkvartering ved bestilling af skiferien og forsøger så vidt muligt at efterkomme dem, men vi gør opmærksom på, at sådanne ønsker aldrig kan garanteres. Specialaftaler, der ikke er anført på rejsebeviset er bureauet uvedkommende. Hvor andet ikke er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

6 Rejsebetingelser (side 2) Luftfartselskabets ansvar Alle flyvninger til/fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Warsavakonventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser. Reklamation Vi gør opmærksom på, at Trier Ski har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer. Eventuelle klager skal straks fremføres til den ansvarlige rejseleder samt forelægges Trier Ski skriftligt. Reklamationer modtages ikke senere end 4 uger efter rejsens afslutning. Ved uoverenstemmelse kan der rettes henvendelse til Rejse Ankenævnet, Skodsborgvej 48C - 1 sal, 2830 Virum. Den rejsendes ansvar Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt bus-, tog- og flyselskab fastsætter. Fastsatte ordensbestemmelser under transporten og selve opholdet skal respekteres. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller indkvarteringsstedet, således at videre ophold og hjemtransport må foretages på den rejsendes egen foranledning og regning. Den rejsende er erstatningsansvarlig for forvoldte skader. Den rejsende er også forpligtet til at sørge for gyldigt pas o.lign. Det er kundens pligt at møde rettidigt på de på rejsebevisets anviste tidspunkter og steder. Det påhviler deltagerne selv at sørge for nødvendige forsikringer såsom ansvars-, ulykkes-, bagage- og rejseforsikring. Vi anbefaler kraftigt at tegne en rejseforsikring. Det er den rejsendes ansvar at tjekke det udsendte rejsebevis inden afrejse for evt. ændret afrejse-tidspunkt eller afrejsested. Rejsebeviset udsendes ca. 1 uge før afrejse. Generelt Der tages forbehold for tryk- og tastefejl! Trier Ski er forsikret med UDVIDET ANSVARSFORSIKRING hos Europæiske Rejseforsikring, Trier Ski er medlem af: Rejsegarantifonden: Reg.Nr Danmarks Rejsebureau Forening: Medl.nr. A0032 Trier Ski forpligter sig til at opfylde retningslinier og kendelser fra Dansk Rejsebureau Forening.

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

PRAKTISKE InfoRMATIONER 08/09

PRAKTISKE InfoRMATIONER 08/09 PRAKTISKE InfoRMATIONER 08/09 Hos SKI TOTAL er vi i gang med de sidste forberedelser til den kommende sæson, og vi vil hermed gerne gøre opmærksom på et par forhold, som har betydning for din kommende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

Vestfjordene en særlig smuk del af Island

Vestfjordene en særlig smuk del af Island Vestfjordene en særlig smuk del af Island En grundig og attraktiv tur med mange traveture 12. juli 22. juli 2013 Rejse nr. A-9 En tur til Vestfjordene? Mange har gennem årene spurgt, om vi ikke snart igen

Læs mere

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Namibia Safari og himbafolk Specialsafari med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund til bl. a. Naukluftørkenen og himbaerne 2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Aarsleff Adventure w w w.l i v s r e j s

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER Firmainformation Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz CH-020.4.049.544-0 CHE-178.977.909 MWST Tlf: +41-(0)44-2666274

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Kør selv i Island det er afslappende ferie Fly, jeep og sommerhus i 8 dage, på sydlandet

Kør selv i Island det er afslappende ferie Fly, jeep og sommerhus i 8 dage, på sydlandet Kør selv i Island det er afslappende ferie Fly, jeep og sommerhus i 8 dage, på sydlandet 7-8 dages intensiv Island i sommerens lyseste nætter. Rejse nr. B-100 En vidunderlig måde at opleve Island på er,

Læs mere

Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder rejser betalt fra den 1. april 2007 til og med den 31. marts 2008. 1. FORSIKRINGENS GENERELLE OMFANG OG

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning USA - Østkystens højdepunkter Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Lincoln Memorial, Washington USA - Østkystens højdepunkter

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007

Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007 Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007 Music & Line Dance Countrymusik og line dance hænger uløseligt sammen. Et ophold i countrymusikkens

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

ndhtxtfoto fra idé til virkelighed FRDK-studietur til Canada og USA Onsdag 29. juni søndag 10. juli 2011

ndhtxtfoto fra idé til virkelighed FRDK-studietur til Canada og USA Onsdag 29. juni søndag 10. juli 2011 ndhtxtfoto fra idé til virkelighed FRDK-studietur til Canada og USA Onsdag 29. juni søndag 10. juli 2011 Formål: At få et indtryk af, hvordan pløjefri dyrkning praktiseres i dele af Canada og i det nordlige

Læs mere

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32 7700 Thisted Att: Michael Søndergård Faktura / Depositum Dossier : 52385/3230 Kundenr. Dato : 0003692 : 29/08/2014 Salgskonsulent : Vibeke Arrangement Antal Stk.

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Kina fra nord til syd med Folkeskolen

Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kejserbyen Beijing, Shanghai Orientens dronning og spændende togrejse på 1. klasse med dansk rejseleder, 9 dage Specialrejse i samarbejde med Folkeskolen Afrejse d.

Læs mere