F.G.E Rostrups Vej Århus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C."

Transkript

1 Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage det endelige rejsebevis. Reservationsbeviset I vil kunne finde svarene på mange af jeres spørgsmål i dette reservationsbevis. Læs derfor teksten grundigt igennem. Har I flere spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte undertegnede. I kan også besøge vores hjemmeside hvor I kan finde yderligere information om transport, skiskole, guideservice m.m. Rejseleder Du vil som rejseleder modtage al information vedrørende jeres rejse. Du bedes gennemgå reservationsbeviset og sikre, at alle oplysninger stemmer overens med jeres ønsker. Du bedes ligeledes informere dine medrejsende dels om indholdet af reservationsbeviset dels om Trier Skirejsers generelle rejsebetingelser. trierski.dk På vores hjemmeside kan I finde yderligere informationer om skiløbet, byen samt jeres indkvartering. Når vores guider ankommer til Tignes vil de løbende skrive om sneforholdene i espace Killy samt de kommende dages vejr. I kan også finde ugeprogrammet på Vi glæder os til at se jer i Tignes. Med venlig hilsen TRIER SKI Lars Dahl Tlf

2 RESERVATIONSBEVIS Gruppeleder: Thomas Jensen Transport: Kør-selv Rejsemål: Tignes Ankomst: 23/03/2013 Rejsekode: TIK Afrejse: 30/03/2013 Antal delt.: 3 Betjent af: Lars Dahl Tekst Pris Pers. Pris ialt Ophold i 4 personers hotel lejlighed på ca m2 inkl. halvpension 6.200, ,00 Ophold i 2 pers. hotel lejlighed på Odalys Hotel Chalet Alpina inkl. halvpension 5.900,00 Total , ,00 Liftkort ankomstdag 200,00 Total ,000,00 Liftkort afrejsedag 200,00 Total , ,00 Afbestillingsforsikring - 6 % af rejsens pris 354,00 Total ,000,00 Rabat iflg. aftale med Lars -350,00 Total , ,00 Senior over 65 år -350,00 Total ,00-350,00 Tillæg for bustransport ( Peter Jensen & kjeld Jensen ) 1.000,00 Total , ,00 Indbetalt pr. bank d. 12/09/ ,00 Total , ,00 Total ,00 Total ,00 Deltagere Alder Liftkort Skistart Afbestillingsforsikring Thomas Jensen Kirsten Akselsen Sebastian Jakobsen Voksen Voksen Voksen 7 dage til L'espace Killy 7 dage til L'espace Killy 7 dage til L'espace Killy Søndag Søndag Søndag Nej Nej Nej

3 Transport Trier Ski sender sammen med jeres endelige rejsebevis en kørselsvejledning til Tignes. Vi anbefaler alle kør-selv gæster at medbringe snekæder i bilen. Vær ligeledes ekstra opmærksom ved brug af GPS enkelte bjergpas er lukkede i vintermånederne. Indkvartering Jeres indkvartering i Tignes er til disposition lørdag eftermiddag kl. 17. Ved ankomst til Tignes vil Trier Skis guider informere om nøgleudlevering. I skal forlade jeres lejlighed den efterfølgende lørdag kl Guiderne vil torsdag inden afrejsen informere nærmere om nøgleaflevering. Skileje Det er ikke muligt at leje ski inden afrejsen. Vores guider vil være behjælpelige med skileje, når I ankommer til Tignes. Skiskole I kan booke skiskole inden afrejse. I Tignes tilbyder Trier Ski undervisning for både børn og voksne med danske instruktører. Børneskiskolen er for børn i alderen 5-12 år. Se meget mere om mulighederne på Sikkerhed på pisten Det er påbudt børn at bære hjelm på pisten. Derudover er det en meget god idé at bruge solbriller. Solen er skarp og sneblindhed forekommer. Vi anbefaler på det kraftigste, at off-piste skiløb kun foregår med lokal guide. Forsikring Det er en god idé at tjekke jeres forsikringer. Vi anbefaler at tegne afbestillings- og rejseforsikring. Afbestillingsforsikringen kan I købe hos Trier Ski. Den koster 6% af rejsens grundpris og skal tegnes og betales senest samtidig med indbetaling af depositum. Flere forsikringsselskaber tilbyder både afbestillings- og rejseforsikring som en del af indbo/familieforsikringen. Alternativt kan I tegne en separat rejseforsikring online på I skal også være opmærksom på, at det gule sygesikringskort ikke længere dækker hjemtransport. En separat hjemtransportforsikring kan ligeledes købes hos Europæiske Rejseforsikring. Depositum og slutbetaling På de vedlagte indbetalingskort fremgår frist for indbetaling af depositum og slutbetaling. Det er også muligt at anvende kreditkort til onlinebetaling på

4 Hermed følger de nødvendige oplysninger til betaling af rejsen med betalingskort på: Du kan betale med: Dankort, Visa-Dankort, edankort, dansk Visa, dansk Mastercard, Visa-Electron, udenlandsk Visa og udenlandsk Mastercard. Rejsekode: TIK Restbeløb - Indb. senest: 02/02/ ,00 Du kan også vælge at betale rejsen pr. netbank. Betalingen skal laves som om det var et indbetalingskort. > 7 1< <

5 Rejsebetingelser Priser og ændringer Trier Ski forbeholder sig ret til prisforhøjelser som følge af ændringer i transportomkostninger, valutakurser samt skatter, afgifter og gebyrer for visse tjenesteydelser, hvis disse er varslet senest 14 dage før afrejsen. Prisen kan også nedsættes ved væsentlige ændringer i ovenstående. Hvis en eller flere personer ønsker at afbestille en skiferie eller ikke kan deltage på grund af sygdom el. lign, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i lejlighed/værelse, der svarer til det faktiske antal deltagere, og prisen pr. person justeres herefter. Hvis dette ikke er muligt eller hvis de rejsende ønsker at fastholde den oprindeligt bestilte indkvartering justeres prisen herefter. Lejligheden/værelset må kun benyttes af personer, der er tilmeldt skiferien hos Trier Ski. Afbestilling Afbestilling skal ske telefonisk og senest 2 dage senere skal det bekræftes skriftligt til Trier Ski. Ved afbestilling er følgende gældende: Afbestilles mere end 6 uger før afrejse er hele depositum tabt. Afbestilles mellem 6 til 2 uger før afrejse er 50 % af rejsens fulde pris tabt. Afbestilles mindre end 2 uger før afrejse er rejsens fulde pris tabt. Bemærk at ved afbestilling af en pakkerejse inkl. liftkort, indgår værdien af liftkortet i pakkerejsen, og dette kan ikke refunderes separat. Ved navneændring senere end 2 uger før afrejse betales 300 kr. pr. navn. Afbestillingsforsikring Forsikringen koster pr. pers. 6% af grundprisen (transport, ophold og liftkort). Afbestillingsforsikringen garanterer, at sikrede i tilfælde af egen eller pårørendes (ægtefælle, dokumenteret samlever, forældre og børn) sygdom, kan få hele det indbetalte beløb refunderet med undtagelse af afbestillingsforsikringen og udgifter til lægeerklæring. Afbestillingsforsikringen skal betales samtidig med depositum for rejsen og gælder kun ved lægedokumenteret akut sygdom, der gør det umuligt at deltage i den bestilte rejse. En opstået sygdom skal omgående meddeles Trier Ski. Sker en afbestilling grundet en lægedokumenteret sygdom, vil hele rejsens beløb blive refunderet. Forudsætningen for tilbagebetaling er, at Trier Ski modtager afbestilling før afrejsetidspunktet og senest 3 dage efter afbestillingen modtager en lægeerklæring. I tvivls tilfælde forbeholder vi os ret til en vurdering foretaget af egen læge. Arrangørens aflysning af en rejse Bliver Trier Ski af tvingende årsager nødt til at aflyse rejsen, vil du få alle dine penge refunderet. En rejse kan aflyses p.g.a. følgende årsager: Force Majeure, vejrlige eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger udenfor Trier Skis kontrol samt ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger. Ved sidstnævnte er Trier Ski forpligtet til at underette om dette senest 2 uger før afrejse. Aflyses p.g.a. ovenstående tilbagebetales hele det indbetalte beløb for rejsen. Derudover tilkommer der ikke den rejsende nogen godtgørelse. Trier Skis ansvar I tilfælde af forsinkelser pga. en force majeure situation i forbindelse med bus-, tog- eller flytransport kan der ikke rejses krav mod Trier Ski samt transportselskab om tabt arbejdsfortjeneste, ekstra fortæring, el.lign. Ligeledes kan der ikke rejses krav om godtgørelse af uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort. Trier Ski kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke når dette er i Trier Skis varetægt eller under direkte opsyn af en repræsentant fra Trier Ski. Ved skader på dit rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vore ansatte transportørers side, skal du rette direkte henvendelse til den anvendte transportør eller eget forsikringsselskab. Ved manglende tilslutning til et opsamlingssted forbeholder Trier Ski sig ret til at betale udgiften med bus eller tog til det nærmeste alternative opsamlingssted. Ved manglende tilslutning til hvilebus eller Royal Class bus forbeholder Trier Ski sig ret til at ændre til en anden bustype. Eventuelle tillæg vil naturligvis blive tilbagebetalt. Ligeledes forbeholder Trier Ski sig ret til at opgradere til dyrere transportform. Der vil naturligvis ikke blive opkrævet tillæg for dette. Trier Ski tager gerne imod særlige ønsker vedr. transport og indkvartering ved bestilling af skiferien og forsøger så vidt muligt at efterkomme dem, men vi gør opmærksom på, at sådanne ønsker aldrig kan garanteres. Specialaftaler, der ikke er anført på rejsebeviset er bureauet uvedkommende. Hvor andet ikke er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

6 Rejsebetingelser (side 2) Luftfartselskabets ansvar Alle flyvninger til/fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Warsavakonventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser. Reklamation Vi gør opmærksom på, at Trier Ski har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer. Eventuelle klager skal straks fremføres til den ansvarlige rejseleder samt forelægges Trier Ski skriftligt. Reklamationer modtages ikke senere end 4 uger efter rejsens afslutning. Ved uoverenstemmelse kan der rettes henvendelse til Rejse Ankenævnet, Skodsborgvej 48C - 1 sal, 2830 Virum. Den rejsendes ansvar Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt bus-, tog- og flyselskab fastsætter. Fastsatte ordensbestemmelser under transporten og selve opholdet skal respekteres. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller indkvarteringsstedet, således at videre ophold og hjemtransport må foretages på den rejsendes egen foranledning og regning. Den rejsende er erstatningsansvarlig for forvoldte skader. Den rejsende er også forpligtet til at sørge for gyldigt pas o.lign. Det er kundens pligt at møde rettidigt på de på rejsebevisets anviste tidspunkter og steder. Det påhviler deltagerne selv at sørge for nødvendige forsikringer såsom ansvars-, ulykkes-, bagage- og rejseforsikring. Vi anbefaler kraftigt at tegne en rejseforsikring. Det er den rejsendes ansvar at tjekke det udsendte rejsebevis inden afrejse for evt. ændret afrejse-tidspunkt eller afrejsested. Rejsebeviset udsendes ca. 1 uge før afrejse. Generelt Der tages forbehold for tryk- og tastefejl! Trier Ski er forsikret med UDVIDET ANSVARSFORSIKRING hos Europæiske Rejseforsikring, Trier Ski er medlem af: Rejsegarantifonden: Reg.Nr Danmarks Rejsebureau Forening: Medl.nr. A0032 Trier Ski forpligter sig til at opfylde retningslinier og kendelser fra Dansk Rejsebureau Forening.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog.

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog. Ansvar for rejsens gennemførelse Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB og Flybillet.dk er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer. Vi sælger

Læs mere

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog.

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog. Salgsbetingelser Ansvar for rejsens gennemførelse Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB og Travelstart.dk er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer.

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

Safarirejse til Sharkati

Safarirejse til Sharkati Safarirejse til Sharkati Drømmer du om en unik, indholdsmættet og tryg safari langt fra de overrendte turistområder? Vil du have kompetente og engagerede danske rejseledere? Kan du lide håndlavede rejser

Læs mere

FC BARCELONA. Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK

FC BARCELONA. Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK FC BARCELONA Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK PRAKTISK INFORMATION NÅR DU VÆLGER VIA TRAVEL PLATINUM Har du at gøre med rutinerede kræfter, for

Læs mere