Telestatistik Første halvår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telestatistik Første halvår 2014"

Transkript

1 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN:

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet bredbånd 12 Fastnettelefoni 2 Bundlede tjenester 22 IPTV 24 Prisudvikling 25 TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 2

3 Forord Tallene i denne halvårlige publikation giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Tabeller og figurer viser de væsentligste udviklinger i trafik og abonnementer inden for hovedområderne: Fastnettelefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd, fastnet bredbånd, IPTV, bundlede tjenester og priser. Markedsandele samt historiske data fra ældre publikationer er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataark. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen samt statistikker, som ikke belyses i publikationen. Baggrundsdataarkene kan tilgås ved at klikke her. Publikationens datagrundlag, diskretionsgrænse samt en oversigt over teleselskabernes brands kan findes i bilaget Datagrundlag og metode: Første halvår 214, som kan tilgås ved at klikke her. Herudover er der også i selve teksten links til relevant datamateriale. I tilfælde af uafklarede spørgsmål eller forslag til forbedringer kan henvendelse ske via til TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 3

4 Hovedtal Tabel 1 Hovedtal -214 HOVEDTAL, -214 Abonnementer ultimo / Trafik i perioden 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Mobilabonnementer (1.) ,1% Mobilabonnementer pr. 1 indbyggere 146,6 144,7 145,5 -,7% Mobile bredbåndsabonnementer (1.) ,% - heraf standardabonnementer (1.) ,1% - heraf tillægsabonnementer (1.) ,6% - heraf dedikerede dataabonnementer (1.) ,9% Porteringer mobil (1.) ,9% Afgående mobil taletrafik (mio. min.) ,6% Sendte sms-beskeder (mio.) ,7% Sendte mms-beskeder (mio.) ,2% Mobil datatrafik (mio. MB) ,3% Bundlede tjenester abonnementer (1.) ,% Fastnet bredbåndsabonnementer (1.) ,% Fastnet bredbåndsabonnementer pr. 1 indb. 4,3 4,9 41,3 2,5% xdsl-bredbåndsabonnementer (1.) ,5% Kabelmodembredbåndsabonnementer (1.) ,9% Fiberbredbåndsabonnementer (1.) ,7% Fastnetabonnementer, inkl. IP-telefoni (1.) ,4% Fastnetabonnementer, inkl. IP-telefoni pr. 1 indb. 34,3 33,2 31,3-8,9% - heraf fastnet IP-telefoniabonnementer (1.) ,2% Tilmeldinger til frit operatørvalg (1.) ,7% Porteringer fastnet (1.) ,2% Afgående fastnettrafik inkl. IP-telefoni (mio. min.) ,2% Afgående fastnettrafik ekskl. IP-telefoni (mio. min.) ,% Fastnet IP-telefoni-trafik (mio. min.) ,3% TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 HOVEDTAL 4

5 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Antallet af mobilabonnementer med tale har stabiliseret sig på lige over 7 mio. Den mobile datatrafik fortsætter med at have meget høje vækstrater. Tabel 2 Mobilabonnementer -214 MOBILABONNEMENTER, -214 Abonnementer ultimo (i 1.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Mobilabonnementer med tale ,6% - heraf taletidskort ,% Dedikerede dataabonnementer ,% Mobilabonnementer i alt ,1% Mobilabonnementer pr. 1 indbyggere 146,7 144,7 145,5 -,7% Over det seneste år har den samlede mængde mobilabonnementer (eksklusive telemetriabonnementer) ligget stabilt på omkring 8,2 mio. Stabiliteten dækker over et relativt beskedent fald i antallet af abonnementer med tale, som dog opvejes af en tilsvarende stigning i dedikerede dataabonnementer (USB-dongles, dataindstikskort og lignende). Mobilabonnementer med tale kan have stabiliseret sig Selvom antallet af mobilabonnementer med tale falder fra første halvår til første halvår 214, er faldet kun på 1,6 pct. Det ser således ud til at have stabiliseret sig på lige over 7 mio. abonnementer. Antallet af taletidskort er faldet med 15, pct. i samme periode, men det har svinget omkringligget i omegnen af 1 mio. siden første halvår 25. Mængden af dedikerede dataabonnementer stiger stadig støt, og væksten udgjorde 1, pct. over det seneste år. Det samlede antal mobilabonnementer pr. 1 indbyggere ligger på 145,5 efter første halvår 214. For historiske tal for mobilabonnementer samt teleselskabernes markedsandele klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 5

6 1. Abonnementer (i 1.) Figur 1 Telemetriabonnementer, H H H. 2. H. 1. H. 214 Telemetriabonnementer Antallet af telemetriabonnementer stiger ligeledes støt. I midten af 214 nåede det op på 847. mod lige under 8. året før. TELEMETRI Telemetriabonnementer er mobilabonnementer, som alene benyttes til kommunikation mellem maskiner. Telemetri kan for eksempel anvendes til automatisk aflæsning af måledata for en enheds elforbrug eller ydelse. 7 Porteringer (1.) Figur 2 Fastnet- og mobilporteringer, H H H. 2. H. 1. H. 214 Fastnet Mobilnet Anm: Pga. sammenlægning af selskaber er antallet af fastnet- og mobilporteringer mellem selskaber faldet i andet halvår. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 6

7 Det samlede antal af porteringer lå i 1. halvår 214 på Niveauet er gået lidt op og ned de seneste år. Den største andel udgøres af mobilporteringerne, som tilsyneladende har fundet et leje på omkring en halv mio. porteringer halvårligt. Fastnetporteringerne faldt i andet halvår fra et niveau på omkring 14. til et niveau under 1., hvor det også ligger i første halvår 214. PORTERINGER Med portering menes, at en abonnent medtager sit telefonnummer i forbindelse med, at vedkommende skifter teleselskab. Teleselskaberne indberetter de numre, de har afgivet i perioden også kaldet afgivne portinger. Abonnementer (1.) Figur 3 Mobile bredbåndsabonnementer fordelt på type, H. 2. H. 1. H. 214 Standardabonnementer der bruger data Tillægsabonnementer Dedikerede dataabonnementer Over en halv mio. flere standardabonnementer der bruger data på et halvt år I midten af 214 nåede antallet af mobile bredbåndsabonnementer op over 6 mio. Stigningen skyldes især, at antallet af standardabonnementer, der bruger data, er vokset med mere end en halv mio. det seneste halvår. Der er nu knap 4 mio. standardabonnementer, der bruger internettet over mobilen. MOBILT BREDBÅND I telestatistikken medtages mobile bredbåndsabonnementer, som har en markedsført downloadhastighed på minimum 256 kbit/s. De mobile bredbåndsabonnementer er opdelt i tre typer: Standardabonnementer består af almindelige mobiltelefoniabonnementer, som har etableret en internetforbindelse inden for de seneste tre måneder, men som ikke har et separat abonnement for dataadgang. Dette er eksempelvis de udbredte pakkeløsninger med tale, sms, mms og data inkluderet. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 7

8 Tillægsabonnementer består af separate dataabonnementer knyttet til almindelige mobiltelefoniabonnementer.. Tillægsabonnementerne anvendes især til smartphones og indeholder ofte en fast forbrugsgrænse for anvendelse af data, eksempelvis en eller to GB data om måneden, og en given maksimal hastighed. Dedikerede dataabonnementer består af mobile bredbåndsabonnementer, der kun giver adgang til datatrafik. De dedikerede dataabonnementer leveres ofte sammen med en USBdongle, som brugeren kan anvende til at etablere den mobile bredbåndsadgang. 1 TB Figur 4 Mobil datatrafik pr. halvår, H H H H. 211 Anm: TB står for terabyte og er lig med MB 1. H H H. 2. H. 1. H. 214 Datatrafikken vokser eksponentielt Den samlede mængde mobile datatrafik er steget med ca. 1. TB pr. halvår i både andet halvår og første halvår 214, så den nu er nået op på lige under 5. TB pr. halvår. Siden første halvår 21 har udviklingen tilnærmelsesvist været eksponentiel, og stigningen over det seneste år svarer til en vækst på 64 pct. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 8

9 1 TB ,4 24, 2 19,9 19, ,1 12,8 6,4 9,6 14,9 14,6 5 Figur 5 Mobil datatrafik fordelt på abonnement pr. halvår, H H H. 2. H. 1. H. 214 Datatrafik fra dedikerede dataabonnementer i perioden Datatrafik fra standard- og tillægsdataabonnementer i perioden Anm: TB står for terabyte og er lig med MB De dedikerede dataabonnementer står for halvdelen af datatrafikken Datatrafikken er støt stigende for både dedikerede dataabonnementer og standardog tillægsabonnementer, og siden første halvår har datamængderne for de to abonnementstyper været næsten lige store. GB 25 22,2 2 18, ,1 13,1 14, ,7 2,3 3,4 4,5 5, Figur 6 Mobil datatrafik pr. abonnement pr. halvår, H H H. 2. H. 1. H. 214 Datatrafik pr. dedikeret dataabonnement i perioden Mobil datatrafik pr. standard- og tillægsdataabonnementer i perioden TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 9

10 På bare et år er der sket en stigning på 7,4 GB til 22,2 GB pr. abonnement pr. halvår for de dedikerede dataabonnementer. I samme periode er datatrafikken for standard- og tillægsabonnementer steget med 1,6 GB til 5, GB pr. halvår. MOBIL TALETRAFIK, -214 Tabel 3 Mobil taletrafik -214 Trafik i alt ,6% Den samlede mobile taletrafik steg med 4,6 pct. fra 6.21 mio. minutter i første halvår til mio. minutter i første halvår 214. Indlandstrafikken er i samme periode steget med 4,9 pct. fra mio. minutter til mio. minutter, og udlandstrafikken steg med 1, pct. fra 352 mio. minutter til 355 mio. minutter. Mobilminutter Figur 7 Mobil indlands- og udlandstrafik i minutter pr. abonnement pr. halvår, H H H. 2. H. 1. H. 214 Indlandstrafik pr. abonnement pr. halvår Udlandstrafik pr. abonnement pr. halvår For teleselskabernes markedsandele på mobil taletrafik klik her. SMS OG MMS, -214 Tabel 4 Sms og mms -214 Afgående trafik i perioden (mio. min.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Indlandstrafik ,9% Udlandstrafik ,% Sendte sms og mms i perioden (mio.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Sms-beskeder (mio.) ,7% Mms-beskeder (mio.) ,2% TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 1

11 Fortsat færre sms-beskeder og flere mms-beskeder Antal afsendte sms-beskeder er det seneste år faldet med 584 mio. fra 5.4 mio. til mio., hvilket svarer til et fald på 11,7 pct. Samtidigt steg antallet af afsendte mms-beskeder fra 9 mio. til 19 mio., hvilket svarer til en stigning på 21,2 pct. Antal sms'er Antal mms'er 1. 15, ,2 12,4 12, , H H H. 2. H. 1. H Figur 8 Sms pr. abonnement (venstre akse) Mms pr. abonnement. (højre akse) abonnement pr. halvår, Selvom antallet af mobilabonnementer med tale har oplevet et mindre fald over det seneste år, er faldet i sms er så stort, at antallet af afsendte sms er pr. abonnement pr. halvår fortsat falder. Fra første halvår til første halvår 214 faldt afsendte sms er pr. abonnement således fra 691 til 627 pr. halvår. Udviklingen i antallet af mms er pr. abonnement er derimod stigende, men det er på et langt lavere niveau. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 11

12 Fastnet bredbånd Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med downloadhastighed på mindst 3 Mbit/s fortsætter med at stige og især abonnementer med mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s vokser kraftigt. I midten af 214 var 14 pct. af abonnementerne med mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s mod 5 pct. året før. Mere end halvdelen af fastnet bredbåndsabonnementerne er nu baseret på andre teknologier end kobber. Abonnementer (1.) Figur 9 Dedikerede bredbåndsabonnementer fordelt på fastnet og mobil, H. 2. H. 1. H. 214 Fastnet bredbånd Mobilt bredbånd dedikerede dataabonnementer Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med 5,2 pct. det seneste år Fra midten af til midten af 214 er det totale antal bredbåndsabonnementer steget med 5,2 pct. fra til pct. af de nye bredbåndsabonnementer er mobilt bredbånd, mens resten er fastnet bredbåndsabonnementer. Væksten i førstnævnte i samme periode er 1 pct. Fastnetabonnementerne stiger med 3, pct. fra til fra midten af og et år frem. For teleselskabernes andele af faste og mobile bredbåndsabonnementer klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 12

13 Tabel 5 Fastnet bredbåndsabonnementer -214 FASTNET BREDBÅNDSABONNEMENTER, -214 Abonnementer ultimo (i 1.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Andel 1. H. 214 xdsl ,5% 49,7% Kabelmodem ,9% 28,1% Fiber ,7% 15,8% LAN ,6% 5,7% Øvrige ,2%,7% I alt ,% 1% 1 Fra og med andet halvår er VULA (Virtual Unbundled Local Access) inkluderet i xdsl. 2 Øvrige består af satellit og trådløse fastnetabonnementer baseret på WiMAX, WiFi og WLL. Bredbånd baseret på kobber udgør nu under halvdelen af alle abonnementer For første gang udgør kobber (DSL) ikke over halvdelen af alle fastnet bredbåndsabonnementer. DSL er faldet med 1,5 pct. fra midten af til midten af 214. Abonnementer baseret på kabel-modem og især fiber er steget i antal i samme periode. Samlet set betyder det, at andelen af bredbåndsabonnementer baseret på DSL er gået fra 52,1 pct. i midten af til 49,7 pct. i midten af 214. Kabelmodem-teknologien oplever fortsat en regelmæssig stigning dog i den mere beskedne ende denne gang. Fra midten af og et år frem var stigningen på 2,9 pct., hvilket svarer til 19. nye abonnementer. Andelen udgør nu 28,1 pct. af alle abonnementer. Væksten året før fra midten af 212 til midten af var 7,3 pct. Fiberteknologien leverede igen den største stigning Der er pæn fremgang for de fiberbaserede abonnementer. Væksten fra midten af og til midten af 214 er på 24,7 pct. svarende til 73. nye fiberabonnementer. Fiber er dermed den bredbåndsteknologi med både flest nye abonnementer og den største relative vækst. Fiberabonnementernes andel af det samlede bredbåndsmarked er steget fra 13, pct. til 15,8 pct. fra midten af til året efter. LAN-abonnementerne falder med 6. abonnementer fra midten af til midten af 214, hvilket svarer til et fald på 4,6 pct. TEKNOLOGIER TIL FASTNET BREDBÅND I telestatistikken defineres bredbåndsabonnementer, som havende en markedsført downloadhastighed på minimum 144 kbit/s., hvilket svarer til den definition, der anvendes af EU. xdsl er betegnelsen for en digital accessteknologi, der giver mulighed for at bruge den traditionelle kobberbaserede telefonforbindelse til datatransmission. Kabelmodem er en enhed, der gør det muligt at sende og modtage datasignaler over et TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 13

14 kabel-tv-net samtidig med, at der sendes radio- og tv-programmer. Fiber er en accessteknologi, hvor signalerne føres gennem lysledere ved hjælp af lyssignaler. Fiberforbindelser har modsat andre bredbåndsforbindelser ofte lige så hurtige upstreamhastigheder som downstreamhastigheder. Tabel 6 Markedsførte downstreamhastigheder -214 LAN (Local Area Network) består af et internt lokalnet i for eksempel en boligforening eller et kollegium, hvor de enkelte husstande/værelser deler en fælles internetforbindelse. Forbindelsen hen til ejendommen kan eksempelvis bestå af en optisk fiber eller en xdslforbindelse. MARKEDSFØRTE DOWNSTREAMHASTIGHEDER, -214 Abonnementer ultimo (i 1.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Andel 1. H. 214 Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s ,9% 1,8% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,5% 12,2% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s ,4% 53,3% Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s ,% 15,% Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,9% 14,2% Mindst 1 Mbit/s ,3% 1,8% I alt specificeret ,8% 98,2% Uspecificeret ,5% 1,8% I alt ,5% 1,% De markedsførte downstreamhastigheder for bredbåndsabonnementer stiger fortsat. Det skyldes, at teleselskaberne løbende opgraderer hastighederne på kundernes abonnementer. Men det skyldes også, at de nye bredbåndsabonnementer der kommer til, er baseret på teknologier som fiber og kabel-modem, som giver adgang til højere hastigheder end de kobberbaserede xdsl-forbindelser. Fastnet bredbåndsabonnementerne solgt med mindst 1 og under 3 Mbit/s faldt med 6,4 pct. Flertallet af bredbåndsabonnementerne er i midten af 214 fortsat hastigheder fra 1 op til 3 Mbit/s. Antallet af abonnementer i intervallet er dog faldet med 6,4 pct. fra i midten af til året efter. Samtidig falder antallet af abonnementer i kategorierne med downloadhastigheder under 1 Mbit/s hurtigt, mens kategorierne med hastigheder på 3 Mbit/s og derover stiger kraftigt. Knap en tredjedel af fastnet bredbåndsabonnementerne har mindst 3 Mbit/s downstream Fastnet bredbånd med mindst 3 Mbit/s i download steg samlet med 241. abonnementer fra midten af til året efter, så de nu udgør knap en tredjedel af det samlede antal abonnementer. Væksten har været højst i kategorien mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s, hvor 215. abonnementer er kommet til fra midten af til midten af 214. Af samtlige downstreamkategorier har denne kategori ligeledes haft den højeste TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 14

15 relative vækst med næsten en tredobling til 331. abonnementer i midten af 214. Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 1 Mbit/s i downstream er steget fra 1,5 til 1,8 pct. Andelen af bredbåndsabonnementer med downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s vokser fra et lavt niveau. Fra midten af til midten af 214 er kategorien vokset med 17,3 pct. fra at udgøre 1,5 pct. til 1,8 pct. af det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer.. Udviklingen i downloadkategorierne flere halvår tilbage kan ses ved at tilgå baggrundsdataarkene ved at klikke her. Tabel 7 Markedsførte upstreamhastigheder -214 MARKEDSFØRTE UPSTREAMHASTIGHEDER, -214 Abonnementer ultimo (i 1.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Andel 1. H. 214 Under 1 Mbit/s ,% 12,7% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s ,% 27,4% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,4% 33,2% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s ,6% 12,% Mindst 3 Mbit/s ,% 13,% I alt specificeret ,9% 98,4% Uspecificeret ,2% 1,6% I alt ,% 1,% Upstreamhastighederne stiger, men er omkring en tiendedel af hastighederne for download Upstreamhastighederne stiger også, men er fortsat omkring en tiendedel af hastighederne for download. Antallet af bredbåndsabonnementer i kategorier med markedsførte upstreamhastigheder under 2 Mbit/s falder, mens dem på mindst 2 Mbit/s og derover fortsat stiger. I midten af var der flest bredbåndsabonnementer med upstreamhastigheder på mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s. Sådan har det været siden slutningen af 21, men i midten af 214 efter at kategorien mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s er steget 21,4 pct. på et år, er sidstnævnte kategori med 774. abonnementer nu den største. For at se samtlige kategorier og flere perioder kan baggrundsdataarkene tilgås ved at klikke her TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 15

16 1.H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H.214 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % xdsl Kabelmodem Fiber LAN Figur 1 Downstreamhastigheder fordelt på teknologi, -214 Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s Uspecificeret Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s Tabel 8 Downstreamhastigheder fordelt på teknologi, 1.H. 214 DOWNSTREAMHASTIGHEDER FORDELT PÅ TEKNOLOGI, 1. H. 214 xdsl Kabelmodem Fiber LAN Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s 1,3% 3,4%,8% 1,2% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s 21,6% 2,8% 1,1% 7,6% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s 71,6% 39,9% 24,3% 37,5% Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s 4,3% 3,3% 25,5% 5,7% Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s 1,1% 19,7% 41,8% 26,5% Mindst 1 Mbit/s,% 2,6% 5,9% 1,8% Uspecificeret,% 1,4%,6% 19,7% I alt 1,% 1,% 1,% 1,% Forskelle i fordelingen af bredbåndsteknologiernes downstreamhastigheder udvikler sig efter samme mønster som i de foregående perioder. Andel af xdsl-abonnementer med mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s er 71,6 pct. i midten af ,6 pct. af xdsl-abonnementerne har downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s i midten af 214, hvilket er stort set den samme andel som året før. Andelen af xdsl-abonnementer med mindst 3 Mbit/s download er fortsat beskeden, på trods af en relativ stor stigning i antallet af abonnementer i denne kategori. I midten af udgjorde disse abonnementer 1,8 pct. af alle xdslabonnementer, mens andelen er vokset til 5,4 pct. året efter. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 16

17 Over halvdelen af kabelmodemabonnementerne har nu mindst 3 Mbit/s Lidt over 73 pct. af fiberabonnementerne er solgt med mindst 3 Mbit/s Andelen af kabelmodemabonnementer med 3 Mbit/s og derover er steget fra 33,9 pct. i midten af til en andel på 52,6 pct. i midten af 214. Mere end halvdelen af alle kabelmodemabonnementer har nu downloadhastigheder på mindst 3 Mbit/s. Til sammenligning har størstedelen af fiberabonnementerne haft hastigheder på mindst 3 Mbit/s siden slutningen af 211. Andelen var i midten af 214 steget til 73,2 pct. MEDIANHASTIGHED Medianhastigheden er den hastighed, hvor halvdelen af de solgte abonnementer enten har samme eller højere hastighed, og halvdelen enten har samme eller lavere hastighed. Medianen giver på den måde et estimeret billede af den typiske markedsførte hastighed på de solgte abonnementer. Medianhastigheden for fastnet bredbånd er steget fra 2,5 Mbit/s til 23,2 Mbit/s (download) Den markedsførte downstream medianhastighed for fastnet bredbåndsabonnementer steg samlet set fra 2,5 Mbit/s i midten af til 23,2 Mbit/s i midten af 214, hvilket svarer til en stigning på 13,4 pct. Mbit/s 5 48, ,3 41, , ,2 21,5 2,5 17,1 16,4 17,6 25,2 24,2 26,7 25,5 24,3 1 5 Figur 11 Downstream medianhastighed fordelt på teknologi, -214 I alt xdsl Kabelmodem Fiber LAN 1. H. 2. H. 1. H. 214 Størst vækst i medianen for kabelmodem- og fiberabonnementer Hvis man kigger på downstream medianhastighederne på tværs af bredbåndsteknologier, kan man se, at bredbåndsabonnementer baseret på fiber fortsat har en betydelig højere medianhastighed end de andre teknologier. Ydermere er medianhastigheden for fiber steget kraftigt med 29,9 pct. på et år til 48,4 Mbit/s i midten af 214. Medianhastigheden for kabelmodem er også vokset kraftigt med en vækst i samme periode på 32,8 pct. til 32,2 Mbit/s. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 17

18 1.H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H.214 Kabelmodem-abonnementerne har oplevet den relativt største vækst i medianhastighederne det seneste år. Fra midten af er de gået fra at have en medianhastighed ca. 4 Mbit/s højere end den samlede medianhastighed, til en der er næsten 1 Mbit/s højere året efter. Forklaringer på xdsl-abonnementernes lavere medianhastighed er blandt andet, som man kan se af tabel 8, at der på trods af en løbende vækst i downloadhastigheden for xdsl-abonnementerne, fortsat sælges relativt få xdslabonnementer med downstreamhastigheder på 3 Mbit/s og derover. Disse hastigheder er derimod nu de mest almindelige for både kabelmodem- og fiberabonnementer og til dels for LAN-abonnementerne. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Figur 12 Upstreamhastigheder fordelt på teknologi, -214 xdsl Kabelmodem Fiber LAN Under 1 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s Mindst 3 Mbit/s Uspecificeret Tabel 9 Upstreamhastigheder fordelt på teknologi, 1.H. 214 UPSTREAMHASTIGHEDER FORDELT PÅ TEKNOLOGI, 1. H. 214 xdsl Kabelmodem Fiber LAN Under 1 Mbit/s 22,2% 5,9%,2%,4% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s 39,5% 26,2% 1,5% 1,6% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s 34,8% 52,9% 1,8% 8,% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s 3,4% 13,8% 26,4% 36,4% Mindst 3 Mbit/s,%,5% 69,5% 33,9% Uspecificeret,1%,7%,6% 19,7% I alt 1% 1% 1% 1% Der er endnu større forskel på forskellige teknologiers upstreamhastigheder, end hvad der var tilfældet for downstreamhastighederne. Den mest markante forskel mellem teknologierne i forhold til downstreamhastigheder er fortsat den lave andel af xdsl-abonnementer med TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 18

19 hastigheder på 3 Mbit/s og derover. For upstreamhastighederne er det tilsvarende den lave andel af xdsl-abonnementer og i nogen grad kabelmodemabonnementer med hastigheder på mindst 1 Mbit/s, som præger billedet. Til sammenligning har 95,9 pct. af fiberabonnementerne og 7,3 pct. af LANabonnementerne upstreamhastigheder på mindst 1 Mbit/s i midten af 214. Mbit/s , 39,7 45, ,6 25,2 24, Figur 13 Upstream medianhastighed fordelt på teknologi, ,9 2,4 2,7 1,6 1,6 1,7 2,7 3, 1,9 I alt xdsl Kabelmodem Fiber LAN 1. H. 2. H. 1. H. 214 Medianen for upstreamhastigheder er steget til 2,7 Mbit/s i midten af 214 Fra midten af og et år frem er den markedsførte upstreammedian for alle fastnet bredbåndsabonnementer steget fra 1,9 Mbit/s til 2,7 Mbit/s. Det er først og fremmest xdsl- og kabelmodem-abonnementernes meget lave medianer for upstream, der adskiller upstream fra downstream set på tværs af teknologierne. Modsat har fiber- og LAN-abonnementerne stort set samme down- og upstreammedian og vækstraterne for hhv. up- og downstreammedianerne for de to teknologier ligger ikke mere end et par procentpoint fra hinanden. Fiberabonnementernes upstreammedian steg med 27,5 pct. fra 36, Mbit/s i midten af til 45,9 Mbit/s året efter, og LAN-abonnementernes upstreammedian steg tilsvarende 1,8 pct. fra 24, Mbit/s til 26,6 Mbit/s For teleselskabernes markedsandele på bredbånd klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 19

20 Fastnettelefoni Antallet af PSTN- og ISDN-abonnementer samt trafikken herfra falder fortsat, men IP-telefonien ligger stabilt. Abonnementer (1.) Figur 14 Fastnetabonnementer fordelt på teknologi, H H H. 2. H. 1. H. 214 PSTN ISDN IP Fortsat fald i PSTN- og ISDNabonnementer Udviklingen i fastnettelefoni-abonnementerne er fra midten af til midten af 214 præget af et fald i antallet af PSTN-abonnementerne, som faldt med 135. fra 892. til ISDN-abonnementerne faldt i samme periode med 16. fra 82. til 66.. IP-abonnementerne har ligget relativt stabilt omkring 96. fra midten af 212 til midten af 214. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNETTELEFONI 2

21 2. Millioner minutter Figur 15 Fastnettrafik fordelt på teknologi, H H H. 2. H. 1. H. 214 PSTN/ISDN-trafik IP-trafik Den samlede mængde taletrafik for PSTN og ISDN er faldet fra mio. minutter i første halvår til 1.19 mio. minutter i første halvår 214, hvilket er et fald på næsten en kvart million minutter på et år. IP-trafikken har været svagt faldende siden første halvår 211, hvor den nåede et maksimum på næsten 1 mia. minutter. For teleselskabernes markedsandele på fastnettrafik klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNETTELEFONI 21

22 Bundlede tjenester Bundlede-tjenester steg med 9 pct. fra midten af til midten af 214, og for første gang er mere end halvdelen af fastnet bredbåndsabonnementerne nu en del af en bundled-tjeneste. Abonnementer (i 1.) % 51% % 49% 48% 47% % 2 45% 1. H H H. 2. H. 1. H % Figur 16 Bundlede tjenester, Triple-play-abonnementer Abonnementer med øvrige typer af bundlede tjenester Andel af alle fastnet bredbåndsabonnementer, der er del af bundlede fastnet tjenester Det samlede antal bundlede tjenester i Danmark er fra midten af og et år frem steget med 9, pct. til i alt abonnementer i midten af 214. I samme periode voksede antallet af fastnet triple-play-abonnementer med 8,4 pct. fra 353. til De øvrige bundlede tjenester steg 9,3 pct., fra 752. til 822. abonnementer, og havde dermed en relativ højere vækst i samme periode. Hvis man kigger på udviklingen over de seneste 2 år, er det samlede antal abonnementer til bundlede tjenester steget med 17,7 pct. fra i midten af 212 til i midten af 214. Næsten alle bundlede tjenester inkluderer et fastnet bredbåndsabonnement. Hvis man sætter antallet af bundlede tjenester i forhold til det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer (se kapitlet Fastnet bredbånd ), kan man se, at andelen af bredbåndsabonnementer, der bliver solgt som del af en pakkeløsning bundled med andre tjenester (se faktaboks), er steget med 4,2 procentpoint fra midten af 212 og to år frem. I midten af 214 er andelen på 5,9 pct., og for første gang er TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 BUNDLEDE TJENESTER 22

23 mere end halvdelen af alle fastnet bredbåndsabonnementer dermed del af bundledtjenester. BUNDLEDE TJENESTER Et bundled abonnement består af et kommercielt udbud af to eller flere tjenester eks. fastnet-/mobiltelefoni, tv og internet til en samlet pris. Bundlede tjenester omfatter primært dual-play abonnementer (to tjenester) og triple-play abonnementer (tre tjenester). 1.4 Abonnementer (1.) H. 2. H. 1. H. 214 Figur 17 Bundlede tjenester fordelt på type -214 Øvrige typer bundlede tjenester Øvrige typer dual-play-tjenester Dual-play med fastnettelefoni og bredbånd Triple-play med fastnettelefoni og bredbånd samt TV Dual-play med TV og bredbånd De mest udbredte bundlede tjenester er fortsat dual-play-abonnementer, og her er langt størstedelen med bredbånd i kombination med enten tv eller fastnettelefoni. Således er to tredjedele af samtlige bundlede tjenester i alle halvårene fra midten af og et år frem solgt med disse kombinationer. Dual-play-abonnementer med bredbånd og tv steg 23,4 pct. fra midten af til midten af 214 Det er primært en kraftig vækst på 23,4 pct. i dual-play-abonnementer med bredbånd og tv, som får andelen af dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd til at skrumpe fra en andel på 49,1 pct. i midten af til 45,8 pct. i midten af 214. For teleselskabernes markedsandele på bundlede tjenester klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 BUNDLEDE TJENESTER 23

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 7:7 9. november 7 Danske s brug af it 7 Resumé: Mangel på ansøgninger er et mere hyppigt problem end for høje lønkrav ved rekruttering af it-specialister. Hver

Læs mere

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Beskrivelse af bruttolønsordninger I de følgende afsnit finder du en beskrivelse af de brutto lønsordninger, som Region Midtjylland tilbyder dig. Prisen på godet fremgår af det særskilte prisbilag. Beskatningsforhold

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Markedet for kviklån

Markedet for kviklån Markedet for kviklån SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Markedet for kviklån Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere