Telestatistik Første halvår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telestatistik Første halvår 2014"

Transkript

1 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN:

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet bredbånd 12 Fastnettelefoni 2 Bundlede tjenester 22 IPTV 24 Prisudvikling 25 TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 2

3 Forord Tallene i denne halvårlige publikation giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Tabeller og figurer viser de væsentligste udviklinger i trafik og abonnementer inden for hovedområderne: Fastnettelefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd, fastnet bredbånd, IPTV, bundlede tjenester og priser. Markedsandele samt historiske data fra ældre publikationer er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataark. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen samt statistikker, som ikke belyses i publikationen. Baggrundsdataarkene kan tilgås ved at klikke her. Publikationens datagrundlag, diskretionsgrænse samt en oversigt over teleselskabernes brands kan findes i bilaget Datagrundlag og metode: Første halvår 214, som kan tilgås ved at klikke her. Herudover er der også i selve teksten links til relevant datamateriale. I tilfælde af uafklarede spørgsmål eller forslag til forbedringer kan henvendelse ske via til TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 3

4 Hovedtal Tabel 1 Hovedtal -214 HOVEDTAL, -214 Abonnementer ultimo / Trafik i perioden 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Mobilabonnementer (1.) ,1% Mobilabonnementer pr. 1 indbyggere 146,6 144,7 145,5 -,7% Mobile bredbåndsabonnementer (1.) ,% - heraf standardabonnementer (1.) ,1% - heraf tillægsabonnementer (1.) ,6% - heraf dedikerede dataabonnementer (1.) ,9% Porteringer mobil (1.) ,9% Afgående mobil taletrafik (mio. min.) ,6% Sendte sms-beskeder (mio.) ,7% Sendte mms-beskeder (mio.) ,2% Mobil datatrafik (mio. MB) ,3% Bundlede tjenester abonnementer (1.) ,% Fastnet bredbåndsabonnementer (1.) ,% Fastnet bredbåndsabonnementer pr. 1 indb. 4,3 4,9 41,3 2,5% xdsl-bredbåndsabonnementer (1.) ,5% Kabelmodembredbåndsabonnementer (1.) ,9% Fiberbredbåndsabonnementer (1.) ,7% Fastnetabonnementer, inkl. IP-telefoni (1.) ,4% Fastnetabonnementer, inkl. IP-telefoni pr. 1 indb. 34,3 33,2 31,3-8,9% - heraf fastnet IP-telefoniabonnementer (1.) ,2% Tilmeldinger til frit operatørvalg (1.) ,7% Porteringer fastnet (1.) ,2% Afgående fastnettrafik inkl. IP-telefoni (mio. min.) ,2% Afgående fastnettrafik ekskl. IP-telefoni (mio. min.) ,% Fastnet IP-telefoni-trafik (mio. min.) ,3% TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 HOVEDTAL 4

5 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Antallet af mobilabonnementer med tale har stabiliseret sig på lige over 7 mio. Den mobile datatrafik fortsætter med at have meget høje vækstrater. Tabel 2 Mobilabonnementer -214 MOBILABONNEMENTER, -214 Abonnementer ultimo (i 1.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Mobilabonnementer med tale ,6% - heraf taletidskort ,% Dedikerede dataabonnementer ,% Mobilabonnementer i alt ,1% Mobilabonnementer pr. 1 indbyggere 146,7 144,7 145,5 -,7% Over det seneste år har den samlede mængde mobilabonnementer (eksklusive telemetriabonnementer) ligget stabilt på omkring 8,2 mio. Stabiliteten dækker over et relativt beskedent fald i antallet af abonnementer med tale, som dog opvejes af en tilsvarende stigning i dedikerede dataabonnementer (USB-dongles, dataindstikskort og lignende). Mobilabonnementer med tale kan have stabiliseret sig Selvom antallet af mobilabonnementer med tale falder fra første halvår til første halvår 214, er faldet kun på 1,6 pct. Det ser således ud til at have stabiliseret sig på lige over 7 mio. abonnementer. Antallet af taletidskort er faldet med 15, pct. i samme periode, men det har svinget omkringligget i omegnen af 1 mio. siden første halvår 25. Mængden af dedikerede dataabonnementer stiger stadig støt, og væksten udgjorde 1, pct. over det seneste år. Det samlede antal mobilabonnementer pr. 1 indbyggere ligger på 145,5 efter første halvår 214. For historiske tal for mobilabonnementer samt teleselskabernes markedsandele klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 5

6 1. Abonnementer (i 1.) Figur 1 Telemetriabonnementer, H H H. 2. H. 1. H. 214 Telemetriabonnementer Antallet af telemetriabonnementer stiger ligeledes støt. I midten af 214 nåede det op på 847. mod lige under 8. året før. TELEMETRI Telemetriabonnementer er mobilabonnementer, som alene benyttes til kommunikation mellem maskiner. Telemetri kan for eksempel anvendes til automatisk aflæsning af måledata for en enheds elforbrug eller ydelse. 7 Porteringer (1.) Figur 2 Fastnet- og mobilporteringer, H H H. 2. H. 1. H. 214 Fastnet Mobilnet Anm: Pga. sammenlægning af selskaber er antallet af fastnet- og mobilporteringer mellem selskaber faldet i andet halvår. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 6

7 Det samlede antal af porteringer lå i 1. halvår 214 på Niveauet er gået lidt op og ned de seneste år. Den største andel udgøres af mobilporteringerne, som tilsyneladende har fundet et leje på omkring en halv mio. porteringer halvårligt. Fastnetporteringerne faldt i andet halvår fra et niveau på omkring 14. til et niveau under 1., hvor det også ligger i første halvår 214. PORTERINGER Med portering menes, at en abonnent medtager sit telefonnummer i forbindelse med, at vedkommende skifter teleselskab. Teleselskaberne indberetter de numre, de har afgivet i perioden også kaldet afgivne portinger. Abonnementer (1.) Figur 3 Mobile bredbåndsabonnementer fordelt på type, H. 2. H. 1. H. 214 Standardabonnementer der bruger data Tillægsabonnementer Dedikerede dataabonnementer Over en halv mio. flere standardabonnementer der bruger data på et halvt år I midten af 214 nåede antallet af mobile bredbåndsabonnementer op over 6 mio. Stigningen skyldes især, at antallet af standardabonnementer, der bruger data, er vokset med mere end en halv mio. det seneste halvår. Der er nu knap 4 mio. standardabonnementer, der bruger internettet over mobilen. MOBILT BREDBÅND I telestatistikken medtages mobile bredbåndsabonnementer, som har en markedsført downloadhastighed på minimum 256 kbit/s. De mobile bredbåndsabonnementer er opdelt i tre typer: Standardabonnementer består af almindelige mobiltelefoniabonnementer, som har etableret en internetforbindelse inden for de seneste tre måneder, men som ikke har et separat abonnement for dataadgang. Dette er eksempelvis de udbredte pakkeløsninger med tale, sms, mms og data inkluderet. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 7

8 Tillægsabonnementer består af separate dataabonnementer knyttet til almindelige mobiltelefoniabonnementer.. Tillægsabonnementerne anvendes især til smartphones og indeholder ofte en fast forbrugsgrænse for anvendelse af data, eksempelvis en eller to GB data om måneden, og en given maksimal hastighed. Dedikerede dataabonnementer består af mobile bredbåndsabonnementer, der kun giver adgang til datatrafik. De dedikerede dataabonnementer leveres ofte sammen med en USBdongle, som brugeren kan anvende til at etablere den mobile bredbåndsadgang. 1 TB Figur 4 Mobil datatrafik pr. halvår, H H H H. 211 Anm: TB står for terabyte og er lig med MB 1. H H H. 2. H. 1. H. 214 Datatrafikken vokser eksponentielt Den samlede mængde mobile datatrafik er steget med ca. 1. TB pr. halvår i både andet halvår og første halvår 214, så den nu er nået op på lige under 5. TB pr. halvår. Siden første halvår 21 har udviklingen tilnærmelsesvist været eksponentiel, og stigningen over det seneste år svarer til en vækst på 64 pct. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 8

9 1 TB ,4 24, 2 19,9 19, ,1 12,8 6,4 9,6 14,9 14,6 5 Figur 5 Mobil datatrafik fordelt på abonnement pr. halvår, H H H. 2. H. 1. H. 214 Datatrafik fra dedikerede dataabonnementer i perioden Datatrafik fra standard- og tillægsdataabonnementer i perioden Anm: TB står for terabyte og er lig med MB De dedikerede dataabonnementer står for halvdelen af datatrafikken Datatrafikken er støt stigende for både dedikerede dataabonnementer og standardog tillægsabonnementer, og siden første halvår har datamængderne for de to abonnementstyper været næsten lige store. GB 25 22,2 2 18, ,1 13,1 14, ,7 2,3 3,4 4,5 5, Figur 6 Mobil datatrafik pr. abonnement pr. halvår, H H H. 2. H. 1. H. 214 Datatrafik pr. dedikeret dataabonnement i perioden Mobil datatrafik pr. standard- og tillægsdataabonnementer i perioden TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 9

10 På bare et år er der sket en stigning på 7,4 GB til 22,2 GB pr. abonnement pr. halvår for de dedikerede dataabonnementer. I samme periode er datatrafikken for standard- og tillægsabonnementer steget med 1,6 GB til 5, GB pr. halvår. MOBIL TALETRAFIK, -214 Tabel 3 Mobil taletrafik -214 Trafik i alt ,6% Den samlede mobile taletrafik steg med 4,6 pct. fra 6.21 mio. minutter i første halvår til mio. minutter i første halvår 214. Indlandstrafikken er i samme periode steget med 4,9 pct. fra mio. minutter til mio. minutter, og udlandstrafikken steg med 1, pct. fra 352 mio. minutter til 355 mio. minutter. Mobilminutter Figur 7 Mobil indlands- og udlandstrafik i minutter pr. abonnement pr. halvår, H H H. 2. H. 1. H. 214 Indlandstrafik pr. abonnement pr. halvår Udlandstrafik pr. abonnement pr. halvår For teleselskabernes markedsandele på mobil taletrafik klik her. SMS OG MMS, -214 Tabel 4 Sms og mms -214 Afgående trafik i perioden (mio. min.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Indlandstrafik ,9% Udlandstrafik ,% Sendte sms og mms i perioden (mio.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Sms-beskeder (mio.) ,7% Mms-beskeder (mio.) ,2% TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 1

11 Fortsat færre sms-beskeder og flere mms-beskeder Antal afsendte sms-beskeder er det seneste år faldet med 584 mio. fra 5.4 mio. til mio., hvilket svarer til et fald på 11,7 pct. Samtidigt steg antallet af afsendte mms-beskeder fra 9 mio. til 19 mio., hvilket svarer til en stigning på 21,2 pct. Antal sms'er Antal mms'er 1. 15, ,2 12,4 12, , H H H. 2. H. 1. H Figur 8 Sms pr. abonnement (venstre akse) Mms pr. abonnement. (højre akse) abonnement pr. halvår, Selvom antallet af mobilabonnementer med tale har oplevet et mindre fald over det seneste år, er faldet i sms er så stort, at antallet af afsendte sms er pr. abonnement pr. halvår fortsat falder. Fra første halvår til første halvår 214 faldt afsendte sms er pr. abonnement således fra 691 til 627 pr. halvår. Udviklingen i antallet af mms er pr. abonnement er derimod stigende, men det er på et langt lavere niveau. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 11

12 Fastnet bredbånd Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med downloadhastighed på mindst 3 Mbit/s fortsætter med at stige og især abonnementer med mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s vokser kraftigt. I midten af 214 var 14 pct. af abonnementerne med mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s mod 5 pct. året før. Mere end halvdelen af fastnet bredbåndsabonnementerne er nu baseret på andre teknologier end kobber. Abonnementer (1.) Figur 9 Dedikerede bredbåndsabonnementer fordelt på fastnet og mobil, H. 2. H. 1. H. 214 Fastnet bredbånd Mobilt bredbånd dedikerede dataabonnementer Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med 5,2 pct. det seneste år Fra midten af til midten af 214 er det totale antal bredbåndsabonnementer steget med 5,2 pct. fra til pct. af de nye bredbåndsabonnementer er mobilt bredbånd, mens resten er fastnet bredbåndsabonnementer. Væksten i førstnævnte i samme periode er 1 pct. Fastnetabonnementerne stiger med 3, pct. fra til fra midten af og et år frem. For teleselskabernes andele af faste og mobile bredbåndsabonnementer klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 12

13 Tabel 5 Fastnet bredbåndsabonnementer -214 FASTNET BREDBÅNDSABONNEMENTER, -214 Abonnementer ultimo (i 1.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Andel 1. H. 214 xdsl ,5% 49,7% Kabelmodem ,9% 28,1% Fiber ,7% 15,8% LAN ,6% 5,7% Øvrige ,2%,7% I alt ,% 1% 1 Fra og med andet halvår er VULA (Virtual Unbundled Local Access) inkluderet i xdsl. 2 Øvrige består af satellit og trådløse fastnetabonnementer baseret på WiMAX, WiFi og WLL. Bredbånd baseret på kobber udgør nu under halvdelen af alle abonnementer For første gang udgør kobber (DSL) ikke over halvdelen af alle fastnet bredbåndsabonnementer. DSL er faldet med 1,5 pct. fra midten af til midten af 214. Abonnementer baseret på kabel-modem og især fiber er steget i antal i samme periode. Samlet set betyder det, at andelen af bredbåndsabonnementer baseret på DSL er gået fra 52,1 pct. i midten af til 49,7 pct. i midten af 214. Kabelmodem-teknologien oplever fortsat en regelmæssig stigning dog i den mere beskedne ende denne gang. Fra midten af og et år frem var stigningen på 2,9 pct., hvilket svarer til 19. nye abonnementer. Andelen udgør nu 28,1 pct. af alle abonnementer. Væksten året før fra midten af 212 til midten af var 7,3 pct. Fiberteknologien leverede igen den største stigning Der er pæn fremgang for de fiberbaserede abonnementer. Væksten fra midten af og til midten af 214 er på 24,7 pct. svarende til 73. nye fiberabonnementer. Fiber er dermed den bredbåndsteknologi med både flest nye abonnementer og den største relative vækst. Fiberabonnementernes andel af det samlede bredbåndsmarked er steget fra 13, pct. til 15,8 pct. fra midten af til året efter. LAN-abonnementerne falder med 6. abonnementer fra midten af til midten af 214, hvilket svarer til et fald på 4,6 pct. TEKNOLOGIER TIL FASTNET BREDBÅND I telestatistikken defineres bredbåndsabonnementer, som havende en markedsført downloadhastighed på minimum 144 kbit/s., hvilket svarer til den definition, der anvendes af EU. xdsl er betegnelsen for en digital accessteknologi, der giver mulighed for at bruge den traditionelle kobberbaserede telefonforbindelse til datatransmission. Kabelmodem er en enhed, der gør det muligt at sende og modtage datasignaler over et TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 13

14 kabel-tv-net samtidig med, at der sendes radio- og tv-programmer. Fiber er en accessteknologi, hvor signalerne føres gennem lysledere ved hjælp af lyssignaler. Fiberforbindelser har modsat andre bredbåndsforbindelser ofte lige så hurtige upstreamhastigheder som downstreamhastigheder. Tabel 6 Markedsførte downstreamhastigheder -214 LAN (Local Area Network) består af et internt lokalnet i for eksempel en boligforening eller et kollegium, hvor de enkelte husstande/værelser deler en fælles internetforbindelse. Forbindelsen hen til ejendommen kan eksempelvis bestå af en optisk fiber eller en xdslforbindelse. MARKEDSFØRTE DOWNSTREAMHASTIGHEDER, -214 Abonnementer ultimo (i 1.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Andel 1. H. 214 Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s ,9% 1,8% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,5% 12,2% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s ,4% 53,3% Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s ,% 15,% Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,9% 14,2% Mindst 1 Mbit/s ,3% 1,8% I alt specificeret ,8% 98,2% Uspecificeret ,5% 1,8% I alt ,5% 1,% De markedsførte downstreamhastigheder for bredbåndsabonnementer stiger fortsat. Det skyldes, at teleselskaberne løbende opgraderer hastighederne på kundernes abonnementer. Men det skyldes også, at de nye bredbåndsabonnementer der kommer til, er baseret på teknologier som fiber og kabel-modem, som giver adgang til højere hastigheder end de kobberbaserede xdsl-forbindelser. Fastnet bredbåndsabonnementerne solgt med mindst 1 og under 3 Mbit/s faldt med 6,4 pct. Flertallet af bredbåndsabonnementerne er i midten af 214 fortsat hastigheder fra 1 op til 3 Mbit/s. Antallet af abonnementer i intervallet er dog faldet med 6,4 pct. fra i midten af til året efter. Samtidig falder antallet af abonnementer i kategorierne med downloadhastigheder under 1 Mbit/s hurtigt, mens kategorierne med hastigheder på 3 Mbit/s og derover stiger kraftigt. Knap en tredjedel af fastnet bredbåndsabonnementerne har mindst 3 Mbit/s downstream Fastnet bredbånd med mindst 3 Mbit/s i download steg samlet med 241. abonnementer fra midten af til året efter, så de nu udgør knap en tredjedel af det samlede antal abonnementer. Væksten har været højst i kategorien mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s, hvor 215. abonnementer er kommet til fra midten af til midten af 214. Af samtlige downstreamkategorier har denne kategori ligeledes haft den højeste TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 14

15 relative vækst med næsten en tredobling til 331. abonnementer i midten af 214. Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 1 Mbit/s i downstream er steget fra 1,5 til 1,8 pct. Andelen af bredbåndsabonnementer med downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s vokser fra et lavt niveau. Fra midten af til midten af 214 er kategorien vokset med 17,3 pct. fra at udgøre 1,5 pct. til 1,8 pct. af det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer.. Udviklingen i downloadkategorierne flere halvår tilbage kan ses ved at tilgå baggrundsdataarkene ved at klikke her. Tabel 7 Markedsførte upstreamhastigheder -214 MARKEDSFØRTE UPSTREAMHASTIGHEDER, -214 Abonnementer ultimo (i 1.) 1. H. 2. H. 1. H. 214 Vækst 1.H.13-1.H.14 Andel 1. H. 214 Under 1 Mbit/s ,% 12,7% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s ,% 27,4% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,4% 33,2% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s ,6% 12,% Mindst 3 Mbit/s ,% 13,% I alt specificeret ,9% 98,4% Uspecificeret ,2% 1,6% I alt ,% 1,% Upstreamhastighederne stiger, men er omkring en tiendedel af hastighederne for download Upstreamhastighederne stiger også, men er fortsat omkring en tiendedel af hastighederne for download. Antallet af bredbåndsabonnementer i kategorier med markedsførte upstreamhastigheder under 2 Mbit/s falder, mens dem på mindst 2 Mbit/s og derover fortsat stiger. I midten af var der flest bredbåndsabonnementer med upstreamhastigheder på mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s. Sådan har det været siden slutningen af 21, men i midten af 214 efter at kategorien mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s er steget 21,4 pct. på et år, er sidstnævnte kategori med 774. abonnementer nu den største. For at se samtlige kategorier og flere perioder kan baggrundsdataarkene tilgås ved at klikke her TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 15

16 1.H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H.214 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % xdsl Kabelmodem Fiber LAN Figur 1 Downstreamhastigheder fordelt på teknologi, -214 Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s Uspecificeret Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s Tabel 8 Downstreamhastigheder fordelt på teknologi, 1.H. 214 DOWNSTREAMHASTIGHEDER FORDELT PÅ TEKNOLOGI, 1. H. 214 xdsl Kabelmodem Fiber LAN Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s 1,3% 3,4%,8% 1,2% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s 21,6% 2,8% 1,1% 7,6% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s 71,6% 39,9% 24,3% 37,5% Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s 4,3% 3,3% 25,5% 5,7% Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s 1,1% 19,7% 41,8% 26,5% Mindst 1 Mbit/s,% 2,6% 5,9% 1,8% Uspecificeret,% 1,4%,6% 19,7% I alt 1,% 1,% 1,% 1,% Forskelle i fordelingen af bredbåndsteknologiernes downstreamhastigheder udvikler sig efter samme mønster som i de foregående perioder. Andel af xdsl-abonnementer med mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s er 71,6 pct. i midten af ,6 pct. af xdsl-abonnementerne har downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s i midten af 214, hvilket er stort set den samme andel som året før. Andelen af xdsl-abonnementer med mindst 3 Mbit/s download er fortsat beskeden, på trods af en relativ stor stigning i antallet af abonnementer i denne kategori. I midten af udgjorde disse abonnementer 1,8 pct. af alle xdslabonnementer, mens andelen er vokset til 5,4 pct. året efter. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 16

17 Over halvdelen af kabelmodemabonnementerne har nu mindst 3 Mbit/s Lidt over 73 pct. af fiberabonnementerne er solgt med mindst 3 Mbit/s Andelen af kabelmodemabonnementer med 3 Mbit/s og derover er steget fra 33,9 pct. i midten af til en andel på 52,6 pct. i midten af 214. Mere end halvdelen af alle kabelmodemabonnementer har nu downloadhastigheder på mindst 3 Mbit/s. Til sammenligning har størstedelen af fiberabonnementerne haft hastigheder på mindst 3 Mbit/s siden slutningen af 211. Andelen var i midten af 214 steget til 73,2 pct. MEDIANHASTIGHED Medianhastigheden er den hastighed, hvor halvdelen af de solgte abonnementer enten har samme eller højere hastighed, og halvdelen enten har samme eller lavere hastighed. Medianen giver på den måde et estimeret billede af den typiske markedsførte hastighed på de solgte abonnementer. Medianhastigheden for fastnet bredbånd er steget fra 2,5 Mbit/s til 23,2 Mbit/s (download) Den markedsførte downstream medianhastighed for fastnet bredbåndsabonnementer steg samlet set fra 2,5 Mbit/s i midten af til 23,2 Mbit/s i midten af 214, hvilket svarer til en stigning på 13,4 pct. Mbit/s 5 48, ,3 41, , ,2 21,5 2,5 17,1 16,4 17,6 25,2 24,2 26,7 25,5 24,3 1 5 Figur 11 Downstream medianhastighed fordelt på teknologi, -214 I alt xdsl Kabelmodem Fiber LAN 1. H. 2. H. 1. H. 214 Størst vækst i medianen for kabelmodem- og fiberabonnementer Hvis man kigger på downstream medianhastighederne på tværs af bredbåndsteknologier, kan man se, at bredbåndsabonnementer baseret på fiber fortsat har en betydelig højere medianhastighed end de andre teknologier. Ydermere er medianhastigheden for fiber steget kraftigt med 29,9 pct. på et år til 48,4 Mbit/s i midten af 214. Medianhastigheden for kabelmodem er også vokset kraftigt med en vækst i samme periode på 32,8 pct. til 32,2 Mbit/s. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 17

18 1.H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H H. 2.H. 1.H.214 Kabelmodem-abonnementerne har oplevet den relativt største vækst i medianhastighederne det seneste år. Fra midten af er de gået fra at have en medianhastighed ca. 4 Mbit/s højere end den samlede medianhastighed, til en der er næsten 1 Mbit/s højere året efter. Forklaringer på xdsl-abonnementernes lavere medianhastighed er blandt andet, som man kan se af tabel 8, at der på trods af en løbende vækst i downloadhastigheden for xdsl-abonnementerne, fortsat sælges relativt få xdslabonnementer med downstreamhastigheder på 3 Mbit/s og derover. Disse hastigheder er derimod nu de mest almindelige for både kabelmodem- og fiberabonnementer og til dels for LAN-abonnementerne. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Figur 12 Upstreamhastigheder fordelt på teknologi, -214 xdsl Kabelmodem Fiber LAN Under 1 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s Mindst 3 Mbit/s Uspecificeret Tabel 9 Upstreamhastigheder fordelt på teknologi, 1.H. 214 UPSTREAMHASTIGHEDER FORDELT PÅ TEKNOLOGI, 1. H. 214 xdsl Kabelmodem Fiber LAN Under 1 Mbit/s 22,2% 5,9%,2%,4% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s 39,5% 26,2% 1,5% 1,6% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s 34,8% 52,9% 1,8% 8,% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s 3,4% 13,8% 26,4% 36,4% Mindst 3 Mbit/s,%,5% 69,5% 33,9% Uspecificeret,1%,7%,6% 19,7% I alt 1% 1% 1% 1% Der er endnu større forskel på forskellige teknologiers upstreamhastigheder, end hvad der var tilfældet for downstreamhastighederne. Den mest markante forskel mellem teknologierne i forhold til downstreamhastigheder er fortsat den lave andel af xdsl-abonnementer med TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 18

19 hastigheder på 3 Mbit/s og derover. For upstreamhastighederne er det tilsvarende den lave andel af xdsl-abonnementer og i nogen grad kabelmodemabonnementer med hastigheder på mindst 1 Mbit/s, som præger billedet. Til sammenligning har 95,9 pct. af fiberabonnementerne og 7,3 pct. af LANabonnementerne upstreamhastigheder på mindst 1 Mbit/s i midten af 214. Mbit/s , 39,7 45, ,6 25,2 24, Figur 13 Upstream medianhastighed fordelt på teknologi, ,9 2,4 2,7 1,6 1,6 1,7 2,7 3, 1,9 I alt xdsl Kabelmodem Fiber LAN 1. H. 2. H. 1. H. 214 Medianen for upstreamhastigheder er steget til 2,7 Mbit/s i midten af 214 Fra midten af og et år frem er den markedsførte upstreammedian for alle fastnet bredbåndsabonnementer steget fra 1,9 Mbit/s til 2,7 Mbit/s. Det er først og fremmest xdsl- og kabelmodem-abonnementernes meget lave medianer for upstream, der adskiller upstream fra downstream set på tværs af teknologierne. Modsat har fiber- og LAN-abonnementerne stort set samme down- og upstreammedian og vækstraterne for hhv. up- og downstreammedianerne for de to teknologier ligger ikke mere end et par procentpoint fra hinanden. Fiberabonnementernes upstreammedian steg med 27,5 pct. fra 36, Mbit/s i midten af til 45,9 Mbit/s året efter, og LAN-abonnementernes upstreammedian steg tilsvarende 1,8 pct. fra 24, Mbit/s til 26,6 Mbit/s For teleselskabernes markedsandele på bredbånd klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNET BREDBÅND 19

20 Fastnettelefoni Antallet af PSTN- og ISDN-abonnementer samt trafikken herfra falder fortsat, men IP-telefonien ligger stabilt. Abonnementer (1.) Figur 14 Fastnetabonnementer fordelt på teknologi, H H H. 2. H. 1. H. 214 PSTN ISDN IP Fortsat fald i PSTN- og ISDNabonnementer Udviklingen i fastnettelefoni-abonnementerne er fra midten af til midten af 214 præget af et fald i antallet af PSTN-abonnementerne, som faldt med 135. fra 892. til ISDN-abonnementerne faldt i samme periode med 16. fra 82. til 66.. IP-abonnementerne har ligget relativt stabilt omkring 96. fra midten af 212 til midten af 214. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNETTELEFONI 2

21 2. Millioner minutter Figur 15 Fastnettrafik fordelt på teknologi, H H H. 2. H. 1. H. 214 PSTN/ISDN-trafik IP-trafik Den samlede mængde taletrafik for PSTN og ISDN er faldet fra mio. minutter i første halvår til 1.19 mio. minutter i første halvår 214, hvilket er et fald på næsten en kvart million minutter på et år. IP-trafikken har været svagt faldende siden første halvår 211, hvor den nåede et maksimum på næsten 1 mia. minutter. For teleselskabernes markedsandele på fastnettrafik klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 FASTNETTELEFONI 21

22 Bundlede tjenester Bundlede-tjenester steg med 9 pct. fra midten af til midten af 214, og for første gang er mere end halvdelen af fastnet bredbåndsabonnementerne nu en del af en bundled-tjeneste. Abonnementer (i 1.) % 51% % 49% 48% 47% % 2 45% 1. H H H. 2. H. 1. H % Figur 16 Bundlede tjenester, Triple-play-abonnementer Abonnementer med øvrige typer af bundlede tjenester Andel af alle fastnet bredbåndsabonnementer, der er del af bundlede fastnet tjenester Det samlede antal bundlede tjenester i Danmark er fra midten af og et år frem steget med 9, pct. til i alt abonnementer i midten af 214. I samme periode voksede antallet af fastnet triple-play-abonnementer med 8,4 pct. fra 353. til De øvrige bundlede tjenester steg 9,3 pct., fra 752. til 822. abonnementer, og havde dermed en relativ højere vækst i samme periode. Hvis man kigger på udviklingen over de seneste 2 år, er det samlede antal abonnementer til bundlede tjenester steget med 17,7 pct. fra i midten af 212 til i midten af 214. Næsten alle bundlede tjenester inkluderer et fastnet bredbåndsabonnement. Hvis man sætter antallet af bundlede tjenester i forhold til det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer (se kapitlet Fastnet bredbånd ), kan man se, at andelen af bredbåndsabonnementer, der bliver solgt som del af en pakkeløsning bundled med andre tjenester (se faktaboks), er steget med 4,2 procentpoint fra midten af 212 og to år frem. I midten af 214 er andelen på 5,9 pct., og for første gang er TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 BUNDLEDE TJENESTER 22

23 mere end halvdelen af alle fastnet bredbåndsabonnementer dermed del af bundledtjenester. BUNDLEDE TJENESTER Et bundled abonnement består af et kommercielt udbud af to eller flere tjenester eks. fastnet-/mobiltelefoni, tv og internet til en samlet pris. Bundlede tjenester omfatter primært dual-play abonnementer (to tjenester) og triple-play abonnementer (tre tjenester). 1.4 Abonnementer (1.) H. 2. H. 1. H. 214 Figur 17 Bundlede tjenester fordelt på type -214 Øvrige typer bundlede tjenester Øvrige typer dual-play-tjenester Dual-play med fastnettelefoni og bredbånd Triple-play med fastnettelefoni og bredbånd samt TV Dual-play med TV og bredbånd De mest udbredte bundlede tjenester er fortsat dual-play-abonnementer, og her er langt størstedelen med bredbånd i kombination med enten tv eller fastnettelefoni. Således er to tredjedele af samtlige bundlede tjenester i alle halvårene fra midten af og et år frem solgt med disse kombinationer. Dual-play-abonnementer med bredbånd og tv steg 23,4 pct. fra midten af til midten af 214 Det er primært en kraftig vækst på 23,4 pct. i dual-play-abonnementer med bredbånd og tv, som får andelen af dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd til at skrumpe fra en andel på 49,1 pct. i midten af til 45,8 pct. i midten af 214. For teleselskabernes markedsandele på bundlede tjenester klik her. TELESTATISTIK FØRSTE HALVÅR 214 BUNDLEDE TJENESTER 23

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Det digitale samfund 2009 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland IT- og Telestyrelsen Februar 2009 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Læs mere

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal Det digitale samfund 212 Danmarks digitale vækst i tal Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 1. Digital vækst 5 2. IKT-infrastruktur 28

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder IT- og Telestyrelsen November 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder ISBN (internet):

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen IT- og Telestyrelsen August 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobildata og SMS'er fra udlandet ISBN (internet): 978-87-92311-41-2

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008

Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008 Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008 IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark Udgave af 4. juni 2009 Version of June 4 th 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Beskrivelse af bruttolønsordninger I de følgende afsnit finder du en beskrivelse af de brutto lønsordninger, som Region Midtjylland tilbyder dig. Prisen på godet fremgår af det særskilte prisbilag. Beskatningsforhold

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Kundeformidling OBS! - i praksis. Sådan gør du... Kun til internt brug! Indhold...

Kundeformidling OBS! - i praksis. Sådan gør du... Kun til internt brug! Indhold... - i praksis. Sådan gør du... Indhold... Side 1 Sådan formidler du ACN Fastnet telefoni Side 2 Sådan formidler du CallMe mobiltelefoni Side 3 Sådan formidler du ACN Mobil SIM kort Side 4 Sådan formidler

Læs mere

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk Til dig der vil have fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV Waoo! internet og telefoni Vi tilbyder følgende internethastigheder: 30/30 Mbit/s internet.......................................................

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på IP-telefoni August 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 4 Mobiltelefon

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009 Digitalt tv til Nødebo Nødebo Kro, 1. april 2009 1 Agenda 1. Introduktion og baggrund for at tale om digitalt-tv 2. Præsentation af TDC s løsninger og det konkrete tilbud tilbud til Nødebo 3. Demonstration

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobil takseringen August 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 5

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på netsikker nu!

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på netsikker nu! Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på netsikker nu! IT- og Telestyrelsen November 2007 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på www.it-borger.dk ISBN (internet): 87-91227-94-1 Udgivet

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND?

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND SKABT TIL STREAMING! Waoo! fiberbredbånd 100/100 Mbit /s fiberbredbånd Stream stabilt Hastighedsgaranti

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere