Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:"

Transkript

1 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN:

2 2

3 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste udviklinger i trafik og abonnementer inden for hovedområderne: Bredbånd, telefoni, andre tjenester (telemetri og fastnet IPTV), bundlede tjenester samt priser. Markedsandele samt historiske data fra ældre publikationer er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataark. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen samt statistikker, som ikke belyses i publikationen. Baggrundsdataarkene kan tilgås ved at klikke. Publikationens datagrundlag, diskretionsgrænse samt en oversigt over teleselskabernes brands kan findes i bilaget Datagrundlag og metode: Andet halvår 2014, som kan tilgås ved at klikke. Herudover er der også i selve teksten links til relevant datamateriale. I tilfælde af uafklarede spørgsmål eller forslag til forbedringer kan henvendelse ske via til. 3

4 4

5 Næsten hvert femte bredbåndsabonnement har nu mindst 50 Mbit/s i downloadhastighed, og andelen af abonnementer med 100 Mbit/s er næsten fordoblet. Der er nu 115 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere, og den mobile datatrafik er steget med 71 pct. på et år. Abonnementer (1.000) Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med 3,6 pct. det seneste år Fra slutningen af 2013 til slutningen af 2014 er det totale antal bredbåndsabonnementer steget med 3,6 pct. fra til pct. af de ca nye bredbåndsabonnementer er mobilt bredbånd, mens resten er fastnet bredbåndsabonnementer. Væksten i de dedikerede dataabonnementer i 2014 er næsten 5 pct. Fastnetabonnementerne er steget med 3,1 pct. fra til i samme periode. For teleselskabernes andele af faste og mobile bredbåndsabonnementer klik. 5

6 Abonnementer (1.000) OP 6

7 Der er 115 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere I løbet af 2014 steg antallet af mobile bredbåndsabonnementer med næsten til lidt over 6,5 mio. Det svarer til, at der er 115 abonnementer pr. 100 indbyggere med mobilt bredbånd enten via mobiltelefonen eller via dedikerede dataabonnementer. Det er en stigning på 13 pct. fra året før, hvor der var 102 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere Mere end 90 pct. af stigningen skyldes en vækst i antallet af standardabonnementer, der bruger data. De steg med 21 pct. fra slutningen af 2013 til slutningen af Der er nu lidt over 4,1 mio. standard mobilabonnementer, der bruger internettet over mobilen. Anm: TB står for terabyte og er lig med MB Datatrafikken vokser fortsat eksponentielt Stigningen i den samlede mobile datatrafik har været på knap TB fra første halvår til andet halvår af Dermed endte den mobile datatrafik på lidt over TB i andet halvår Siden første halvår 2010 har udviklingen tilnærmelsesvist været eksponentiel, og stigningen over det seneste år svarer til en vækst på godt 71 pct. 7

8 36,1 24,0 19,9 14,6 9,6 Anm: TB står for terabyte og er lig med MB Datatrafikken er støt stigende for både dedikerede dataabonnementer samt standard- og tillægsabonnementer. Trafikken for standard- og tillægsabonnementerne er imidlertid vokset noget hurtigere i andet halvår af 2014 end trafikken for de dedikerede dataabonnementer, hvilket er en ny udvikling. 7,4 2,3 3,4 4,5 5,0 Der er en betydelig højere datatrafik pr. dedikeret dataabonnement, end der er pr. standard- OP og tillægsabonnement, men der er fortsat betydelig vækst i datatrafikken for begge abonnementstyper. 8

9 For standard- og tillægsabonnementerne bruger hvert abonnement nu 7,4 GB pr. halvår, dvs. for første gang mere end 1 GB i gennemsnit pr. måned. Fra andet halvår 2013 til andet halvår 2014 er datatrafikken fra de dedikerede dataabonnementer steget med lidt over 50 pct. til 28,1 GB pr. abonnement pr. halvår. 1 Fra og med andet halvår 2013 er VULA (Virtual Unbundled Local Access) inkluderet i xdsl. 2 Øvrige består hovedsageligt af satellit og trådløse fastnetabonnementer baseret på WiMAX, WiFi og WLL. 9

10 Bredbånd baseret på kobber udgør nu under halvdelen af alle abonnementer Fibernetteknologien leverede igen den største stigning Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer er steget med ca. 3 pct. Det dækker dog over lidt forskellige udviklinger. Antallet af abonnementer baseret på xdsl er således faldet med 1,9 pct. fra slutningen af 2013, hvilket betyder, at andelen af bredbåndsabonnementer baseret på xdsl nu er faldet til under 50 pct. Derimod er der en stigning i abonnementer baseret på alle andre teknologier. Den største stigning er sket i antallet af fibernetabonnementer, som det seneste år er steget fra til abonnementer, hvilket svarer til en stigning på 18,7 pct. Antallet af LAN- og kabel-tv-abonnementer er steget moderat. De markedsførte downstreamhastigheder for bredbåndsabonnementer stiger fortsat. Det skyldes, at teleselskaberne løbende opgraderer hastighederne på kundernes abonnementer. Men det skyldes også, at de nye bredbåndsabonnementer er baseret på teknologier som fibernet og kabel-tv-net, som giver adgang til højere hastigheder. Fastnet bredbåndsabonnementerne solgt med mindst 10 og under 30 Mbit/s faldt med 4,8 pct. Flertallet af bredbåndsabonnementerne har i slutningen af 2014 fortsat hastigheder fra 10 op til 30 Mbit/s, men antallet af abonnementer i intervallet falder fortsat og nærmer sig 50 pct. I løbet af 2014 er andelen faldet fra 57,3 pct. til 52,9 pct., hvilket svarer til et fald på 4,8 pct. fra til abonnementer. Samtidig falder antallet af abonnementer i kategorierne med downloadhastigheder under 10 Mbit/s hurtigt. Kategorierne med hastigheder på 30 Mbit/s og derover stiger derimod kraftigt. Samlet set med abonnementer i løbet af 2014, så de nu udgør abonnementer eller en tredjedel af det samlede antal abonnementer. Væksten har igen været høj i kategorien mindst 50 Mbit/s, under 100 Mbit/s, hvor abonnementer er kommet til fra slutningen 2013 og et år frem. Dette betyder, at kategorien går fra en andel på 9,0 pct. til næsten 16 pct. 10

11 Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i downstreamhastighed er steget fra 1,7 til 3,1 pct. Antallet af bredbåndsabonnementer med downstreamhastigheder på mindst 100 Mbit/s er næsten blevet fordoblet i løbet af 2014 og har dermed haft en langt højere vækst end året før. Kategorien udvikler sig fra et lavt niveau, men andelen af det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer er vokset fra 1,7 til 3,1 pct. Udviklingen i downstreamkategorierne flere halvår tilbage kan ses ved at tilgå baggrundsdataarkene ved at klikke. 79,6 pct. af xdslabonnementerne har mindst 10 Mbit/s i slutningen af ,6 pct. af xdsl-abonnementerne har downstreamhastigheder på mindst 10 Mbit/s, i slutningen af 2014, hvilket er en stigning på 4,7 procentpoint i forhold til året før. Andelen af xdsl-abonnementer med mindst 30 Mbit/s downstreamhastighed er fortsat beskeden. I slutningen af 2013 udgjorde disse abonnementer 4,3 pct. af alle xdsl-abonnementer, mens andelen nu er vokset til 6,8 pct. Over halvdelen af kabel-tvnetabonnementerne er nu på mindst 30 Mbit/s Lidt over 55 pct. af fibernet-abonnementerne er solgt med mindst 50 Mbit/s Andelen af kabel-tv-net-abonnementer, som har downstreamhastigheder på mindst 30 Mbit/s, er i løbet af 2014 steget til mere end halvdelen af abonnementerne, og især andelen af abonnementer med mindst 50 Mbit/s er steget kraftigt. Fra slutningen af 2013 og et år frem er andelen næsten fordoblet fra 12,9 pct. til 23,8 pct. Til sammenligning har størstedelen af fibernetabonnementerne i slutningen af 2014 hastigheder på mindst 50 Mbit/s. Andelen var i slutningen af 2013 på 34,0 pct., og i slutningen af 2014 var den 55,2 pct. 11

12 Mbit/s 60 55, , , ,1 23,9 21,4 17,5 17,0 18,1 25,2 32,1 32,8 29,0 26,7 25, I alt xdsl Kabel-tv-net Fibernet LAN 2. H H H Medianhastigheden for fastnet bredbånd er steget fra 21,4 Mbit/s til 23,9 Mbit/s Den samlede markedsførte downstream medianhastighed for fastnet bredbåndsabonnementer steg fra 21,4 Mbit/s i slutningen af 2013 til 23,9 Mbit/s i slutningen af 2014, hvilket svarer til en stigning på 11,5 pct. Downstream medianhastigheden for fibernet er fortsat betydelig højere end for de andre teknologier, og væksten har også været størst for fibernet. Det betyder, at medianen for fibernetabonnementer i løbet af 2014 er steget med 34,5 pct. til 55,7 Mbit/s. Medianhastigheden for kabel-tv-net er vokset til 32,8 Mbit/s i slutningen af xdsl-abonnementernes medianhastighed udgjorde 41 pct. af medianen for fibernet i slutningen af Med en vækst for xdsl på 6,7 pct. i løbet af 2014 til 18,1 Mbit/s er fibernetmedianen nu 3 gange højere end medianen for xdsl. 12

13 Upstreamhastighederne er stigende. Udviklingen fordeler sig således, at antallet af bredbåndsabonnementer med markedsførte upstreamhastigheder under 2 Mbit/s fortsat falder, mens dem på mindst 2 Mbit/s og derover fortsat stiger. Der er fortsat flest bredbåndsabonnementer med upstreamhastigheder på mindst 2 Mbit/s, under 10 Mbit/s. Det seneste år er antallet af disse abonnementer vokset fra til , hvilket svarer til en stigning på 31 pct. For at se samtlige kategorier og flere perioder kan baggrundsdataarkene tilgås ved at klikke Den mest markante forskel mellem teknologiernes upstreamhastigheder er fortsat den lave andel af xdsl-abonnementer med hastigheder på 10 Mbit/s og derover. Til sammenligning har langt størstedelen af alle fibernet- og LANabonnementerne upstreamhastigheder på mindst 10 Mbit/s i slutningen af Mbit/s 52, ,7 45, ,9 26,6 25, ,7 3,2 2,4 1,7 3,0 1,6 2,7 3,7 1,8 I alt xdsl Kabel-tv-net Fibernet LAN 2. H H H

14 Den samlede median for upstreamhastigheder er steget til 3,2 Mbit/s I løbet af 2014 er den samlede markedsførte upstreammedian for fastnet bredbåndsabonnementer steget fra 2,4 Mbit/s til 3,2 Mbit/s, dvs. betydeligt lavere end medianhastigheden for downstream, som er på 23,9 pct. Det er særligt de lave medianhastigheder for xdsl- og kabel-tv-net-abonnementer, der adskiller upstream fra downstream samlet set. Upstream-medianhastigheden for fibernetabonnementerne er steget fra 39,7 Mbit/s i slutningen af 2013 til 52,4 Mbit/s året efter, dvs. en vækst på 32 pct. LANabonnementernes upstreammedian er steget med 14,5 pct. i samme periode fra 25,2 Mbit/s til 28,9 Mbit/s. For teleselskabernes markedsandele på bredbånd klik. 14

15 Der er mindre stigninger i alle kategorier af mobilabonnementer, mens alle kategorier af fastnetabonnementer falder. Antallet af sms erne falder fortsat, mens mms erne stiger. Porteringer ligger relativt højt for både mobil- og fastnettelefoni. Over det seneste år er det samlede antal af mobilabonnementer inklusive mobilt bredbånd steget med 1,5 pct. til lige under 8,3 mio. Antallet af mobilabonnementer pr. indbygger er steget tilsvarende, så der i dag er 146 abonnementer pr. 100 indbyggere. Antallet af taletidskort har ligget stabilt siden første halvår I slutningen af 2014 var der således taletidskort. De dedikerede dataabonnementer er vokset med 4,9 pct. på et år til lidt under 1,2 mio. For historiske tal for mobilabonnementer samt teleselskabernes markedsandele klik. 15

16 Den samlede mobile taletrafik er steget med 4,2 pct. til mio. minutter i andet halvår Væksten beror i høj grad på udviklingen i indlandstrafikken, som også er steget med 4,2 pct. til mio. minutter. Udlandstrafikken er vokset til 357 mio. min over det seneste år, hvilket svarer til en vækst på 2,8 pct. Udlandstrafikken har ligget stabilt omkring 350 mio. minutter pr. halvår siden andet halvår Udlandstrafikken pr. abonnement ligger også meget stabilt på omkring 50 minutter pr. halvår, mens indlandstrafikken pr. abonnement over et år er steget til 860 minutter i andet halvår Den relativt stabile mængde af mobilabonnementer med tale gør, at taletrafikken pr. abonnement i høj grad afspejler udviklingen i den samlede mobile taletrafik. For teleselskabernes markedsandele på mobil taletrafik klik. 16

17 Fortsat færre sms-beskeder Antal afsendte sms-beskeder er det seneste år faldet med 433 mio. til mio. i andet halvår 2014, hvilket svarer til et fald på 9,3 pct. Samtidigt steg antallet af afsendte mms-beskeder til 115 mio., hvilket svarer til en stigning på 27,9 pct. Den relativt stabile mængde af mobilabonnementer med tale gør, at henholdsvis sms og mms pr. abonnement afspejler udviklingen i de samlede mængder af beskeder. Over det seneste år er antallet af sms pr. abonnement faldet fra 652 til 593 sms er pr. halvår, mens antallet af mms pr. abonnement er vokset fra 12,7 til 16,3 mms er pr. halvår. 17

18 Relativt højt antal mobilporteringer Antallet af mobilporteringer har været relativt højt i andet halvår 2014, hvor det lå på Med en enkelt undtagelse i andet halvår 2013 har niveauet ellers ligget på mellem og porteringer pr. halvår siden første halvår Det seneste år har der været en stigning fra 5,1 til 7,7 mobilporteringer pr. 100 mobilabonnementer med tale. Der er fortsat fald i antallet af fastnetabonnementer, herunder både via IP-, PSTNog ISDN-teknologier. 18

19 Fald i antallet af IPtelefoniabonnementer Over det seneste år har der været et fald i antallet af IP-telefoniabonnementer fra til , idet antallet ellers har ligget over siden andet halvår Faldet kommer efter at antallet af IP-telefoniabonnementer ellers toppede i slutningen af Der er fortsat fald i antallet af PSTN- og ISDN-abonnementer, og i slutningen af 2014 nåede mængden ned på henholdsvis og abonnementer. I slutningen af 2013 var der henholdsvis og PSTN- og ISDNabonnementer. Den samlede mængde taletrafik for PSTN- og ISDN-telefoni er faldet kraftigt fra 2012 til Hvor der via PSTN-/ISDN-linjer i alt blev talt mio. minutter i andet halvår 2012 var det tilsvarende tal kun 992 mio. minutter i andet halvår IP-trafikken faldt i samme periode fra 905 til 857 mio. minutter pr. halvår. For teleselskabernes markedsandele på fastnettrafik klik. 19

20 Højt antal porteringer på fastnettelefoni Antallet af porteringer på fastnet telefoni er steget markant fra i andet halvår 2012 til porteringer i andet halvår Alene det seneste år er antallet af porteringer på fastnet telefoni tredoblet, og tallet for andet halvår 2014 er det klart højeste i 10 år. Faldet i fastnetabonnementer forstærker stigningen i porteringer pr. 100 abonnementer, så det er gået fra 4,8 i andet halvår 2013 til 16,5 i andet halvår

21 Udviklingen i telemetriabonnementer stagnerer og fastnet IPTV stiger jævnt. Udviklingen i antallet af telemetriabonnementer er stagneret det seneste år, så det nu ligger på ca Udviklingen skal ses i lyset af, at der i markedet for automatisk kommunikation mellem maskiner (M2M) også bruges andre typer forbindelser eks. fastnet bredbånd baseret på WiFi. Disse abonnementer indgår ikke i denne opgørelse, som kun indeholder telemetri baseret på mobilnettet. Derudover indeholder tallene ikke udenlandske teleselskabers telemetriabonnementer, der er aktive i Danmark i importerede produkter som for eksempel biler. 21

22 26,3 pct. flere fastnet IPTVabonnementer på to år Antallet af fastnet IPTV-abonnementer er steget jævnt med ca abonnementer hvert halve år fra slutningen af 2012 til slutningen af Det svarer til en samlet vækst på ca. 26 pct. på to år. Over det seneste år er antallet af fastnet IPTV-abonnementer steget fra til For teleselskabernes markedsandele på IPTV klik. 22

23 Det samlede antal bundlede abonnementer steg med 8,5 pct. i løbet af Dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd faldt 1,9 pct., mens triple-play-abonnementer med fastnettelefoni, bredbånd og tv steg med 22,1 pct. 51,6% 51,7% 52% 51% 50% 48,7% 49% 48,2% 48% 46,9% 47% 46% 45% 44% Det samlede antal bundlede tjenester i Danmark er fra slutningen af 2013 og et år frem steget med 8,5 pct. til i alt abonnementer. Hvis man kigger på udviklingen over de seneste 2 år, er det samlede antal abonnementer steget med 15,8 pct. fra i slutningen af I løbet af 2014 voksede antallet af fastnet triple-play-abonnementer med 16,1 pct. fra til De øvrige bundlede tjenester steg i samme periode med 5,0 pct., fra til abonnementer og havde dermed en noget lavere vækst. 23

24 Stort set alle de opgjorte bundlede tjenester inkluderer et fastnet bredbåndsabonnement. Hvis man sætter antallet af bundlede tjenester i forhold til det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer, er andelen af bredbåndsabonnementer, der bliver solgt som del af en pakkeløsning, steget fra 46,9 pct. i slutningen af 2012 til 51,7 pct. i slutningen af Den mest udbredte type af bundlede tjeneste er i slutningen af 2014 fortsat dualplay-abonnementer, og 98 pct. af disse er med bredbånd i kombination med enten tv eller fastnettelefoni. Det svarer til, at 64 pct. af samtlige bundlede tjenester i slutningen af 2014 var solgt med disse kombinationer, hvilket svarer til de to forrige halvår. Dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd falder 1,9 pct. i løbet af 2014 Set over hele 2014 har de to typer dual-play-abonnementer dog udviklet sig forskelligt. Kombinationen med bredbånd og tv har haft en vækst på 16 pct., mens dual-play med fastnettelefoni og bredbånd er faldet med 1,9 pct., dog fra meget forskellige niveauer. Udviklingen mellem første halvår og andet halvår 2014 viser imidlertid et fald for begge typer på 6,7 pct. for abonnementer med bredbånd og tv og 2,2 pct. for abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd. Dermed er andelen af bundlede tjenester, som er dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd, skrumpet til 44,7 pct. i slutningen af Den højeste procentuelle vækst har triple-play-abonnementer med fastnettelefoni, bredbånd og tv haft med 22,1 pct. i løbet af Kombinationen er dermed fortsat den næststørste med abonnementer og en andel på 32,1 pct. i slutningen af For teleselskabernes markedsandele på bundlede tjenester klik 24

25 I de seneste ti år er der sket et markant fald i priserne på mobiltelefoni og bredbånd. Udviklingen det seneste år viser et fald på bredbånd, mobilt bredbånd og bredbåndstelefoni. Priserne på mobil- og fastnettelefoni med højere forbrug er steget, mens mobiltelefoni med lavere forbrug er faldet. Kr År Anm: Figuren viser prisudviklingen for det billigste tilbud i udvalgte forbrugsprofiler gennem de seneste ti år. Alle beløb er baseret på priser pr. 1. januar det pågældende år. Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Læs mere om profilgrundlaget i faktaboksen Forbrugsprofiler side 26. De seneste ti år har der været et betydeligt fald i priserne på mobiltelefoni. Prisfaldet har været helt op til 68,1 pct. målt i faste priser. På fastnettelefoni har faldet været på 8,0 pct. målt i faste priser, hvilket er betydeligt mindre. 25

26 Anm: Læs mere om profilgrundlaget i faktaboksen Forbrugsprofiler herunder. Både fald og stigninger på telefoni det seneste år I det seneste år har der været et fald i priserne på mobiltelefoni med lavere forbrug (30 min.) på op til 6,5 pct., hvorimod højere forbrug (300 min.) har vist en stigning på 12,5 pct. Fastnettelefoni har vist en stigning i prisen på 10,8 pct., mens bredbåndstelefoni har vist et fald på 12,3 pct. målt i faste priser. 26

27 Kr. År Min /512 kbit/s Min. 20/2 Mbit/s Min. 10/1 Mbit/s Mobilt bredbånd min 3.000/384 kbit/s Anm: Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Fra 2010 til 2015 er især bredbåndsabonnementer med hastighederne 10/1 og 20/2 Mbit/s blevet billigere med et realprisfald på henholdsvis 43,0 og 48,9 pct. På mobilt bredbånd er realprisfaldet i samme periode på 60,0 pct. 27

28 Fald i priser på alle bredbåndhastigheder Der har været store prisfald for bredbåndsabonnementer, når der sammenlignes over en længere årrække, og inden for det seneste år er dette fald fortsat både på bredbånd og på mobilt bredbånd. Kr År Anm: Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Det billigste mobile bredbåndsabonnement med en annonceret hastighed på mindst 3 Mbit/s / 384 kbit/s og et inkluderet forbrug på mindst 5 GB er den 1. januar 2015 faldet til 66 kroner om måneden, hvilket svarer til et realprisfald på 14,5 pct. siden den 1. januar Udviklingen på bredbåndsområdet de seneste år er blandt andet karakteriseret ved, at der udbydes stadigt højere hastigheder. Det sker i praksis ofte ved, at udbyderne opgraderer kundernes hastighed, og hvis det sker til uændrede abonnementspriser udmøntes prisfaldet ikke i en lavere månedlig betaling, men omsættes i stedet til en forbedret tjeneste til samme pris. 28

29 Inden for det sidste år er priserne på de højere bredbåndshastigheder med en markedsført downloadhastighed på mindst 50 Mbit/s uændrede uanset teknologi. En forbindelse med 50 Mbit/s kan i januar 2015 fås til under 300 kroner. For en forbindelse med 90 Mbit/s er priserne ligeledes uændrede i forhold til januar 2014, og den kan fås til lige under 400 kr. Anm: For fastnet bredbånd er Forventet hastighed den hastighed, som udbyderne angiver i deres markedsføring i henhold til forbrugerombudsmandens retningslinjer på området. Det er den nettohastighed, som slutbrugeren må forvente at opnå. For mobilt bredbånd skal udbyderne i henhold til de nævnte retningslinjer angive fra -hastigheden ved udendørs brug. Se Tabel 15 viser priserne for det billigste abonnement, hvor udbyderen har angivet den nettohastighed, som slutbrugeren reelt kan forvente (se anmærkning under tabellen). Priserne for de forventede hastigheder ligger generelt en anelse højere end for de tilsvarende markedsførte hastigheder (se priser i tabel 13, kolonnen Januar 2015 ). På mobilområdet konkurrerer de fleste mobilselskaber om at tilbyde den bedste pakke. Denne udvikling skal ses i lyset af det stigende antal smartphones, hvor brug af data ofte er en integreret del af forbrugsmønsteret. De fleste teleselskaber markedsfører et abonnement med taletid, fri sms og mms samt data med et givent forbrug inkluderet. I den forbindelse ændres der på flere parametre. I januar 2014 kunne man for 99 kroner få 6 timers taletid og 4 GB data samt fri sms og mms, hvor man i januar 2015 for 10 kroner mindre kunne få 8 timers taletid og 8 GB data. Den store pakke kunne i januar 2015 fås til 129 kroner med samme taletid men med et større dataforbrug inkluderet end i januar 2014 og til samme pris. Pakkeløsning nu også med fri taletid Flere selskaber udbyder nu pakker med fri taletid. Den billigste fri-tale-pakke kunne i januar 2015 fås til 99 kr., og udover fri tale indeholder den fri sms og mms samt 1 GB data, og det er 30 kroner billigere end året før. 29

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland IT- og Telestyrelsen Februar 2009 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder IT- og Telestyrelsen November 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder ISBN (internet):

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere