Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:"

Transkript

1 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN:

2 2

3 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste udviklinger i trafik og abonnementer inden for hovedområderne: Bredbånd, telefoni, andre tjenester (telemetri og fastnet IPTV), bundlede tjenester samt priser. Markedsandele samt historiske data fra ældre publikationer er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataark. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen samt statistikker, som ikke belyses i publikationen. Baggrundsdataarkene kan tilgås ved at klikke. Publikationens datagrundlag, diskretionsgrænse samt en oversigt over teleselskabernes brands kan findes i bilaget Datagrundlag og metode: Andet halvår 2014, som kan tilgås ved at klikke. Herudover er der også i selve teksten links til relevant datamateriale. I tilfælde af uafklarede spørgsmål eller forslag til forbedringer kan henvendelse ske via til. 3

4 4

5 Næsten hvert femte bredbåndsabonnement har nu mindst 50 Mbit/s i downloadhastighed, og andelen af abonnementer med 100 Mbit/s er næsten fordoblet. Der er nu 115 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere, og den mobile datatrafik er steget med 71 pct. på et år. Abonnementer (1.000) Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med 3,6 pct. det seneste år Fra slutningen af 2013 til slutningen af 2014 er det totale antal bredbåndsabonnementer steget med 3,6 pct. fra til pct. af de ca nye bredbåndsabonnementer er mobilt bredbånd, mens resten er fastnet bredbåndsabonnementer. Væksten i de dedikerede dataabonnementer i 2014 er næsten 5 pct. Fastnetabonnementerne er steget med 3,1 pct. fra til i samme periode. For teleselskabernes andele af faste og mobile bredbåndsabonnementer klik. 5

6 Abonnementer (1.000) OP 6

7 Der er 115 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere I løbet af 2014 steg antallet af mobile bredbåndsabonnementer med næsten til lidt over 6,5 mio. Det svarer til, at der er 115 abonnementer pr. 100 indbyggere med mobilt bredbånd enten via mobiltelefonen eller via dedikerede dataabonnementer. Det er en stigning på 13 pct. fra året før, hvor der var 102 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere Mere end 90 pct. af stigningen skyldes en vækst i antallet af standardabonnementer, der bruger data. De steg med 21 pct. fra slutningen af 2013 til slutningen af Der er nu lidt over 4,1 mio. standard mobilabonnementer, der bruger internettet over mobilen. Anm: TB står for terabyte og er lig med MB Datatrafikken vokser fortsat eksponentielt Stigningen i den samlede mobile datatrafik har været på knap TB fra første halvår til andet halvår af Dermed endte den mobile datatrafik på lidt over TB i andet halvår Siden første halvår 2010 har udviklingen tilnærmelsesvist været eksponentiel, og stigningen over det seneste år svarer til en vækst på godt 71 pct. 7

8 36,1 24,0 19,9 14,6 9,6 Anm: TB står for terabyte og er lig med MB Datatrafikken er støt stigende for både dedikerede dataabonnementer samt standard- og tillægsabonnementer. Trafikken for standard- og tillægsabonnementerne er imidlertid vokset noget hurtigere i andet halvår af 2014 end trafikken for de dedikerede dataabonnementer, hvilket er en ny udvikling. 7,4 2,3 3,4 4,5 5,0 Der er en betydelig højere datatrafik pr. dedikeret dataabonnement, end der er pr. standard- OP og tillægsabonnement, men der er fortsat betydelig vækst i datatrafikken for begge abonnementstyper. 8

9 For standard- og tillægsabonnementerne bruger hvert abonnement nu 7,4 GB pr. halvår, dvs. for første gang mere end 1 GB i gennemsnit pr. måned. Fra andet halvår 2013 til andet halvår 2014 er datatrafikken fra de dedikerede dataabonnementer steget med lidt over 50 pct. til 28,1 GB pr. abonnement pr. halvår. 1 Fra og med andet halvår 2013 er VULA (Virtual Unbundled Local Access) inkluderet i xdsl. 2 Øvrige består hovedsageligt af satellit og trådløse fastnetabonnementer baseret på WiMAX, WiFi og WLL. 9

10 Bredbånd baseret på kobber udgør nu under halvdelen af alle abonnementer Fibernetteknologien leverede igen den største stigning Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer er steget med ca. 3 pct. Det dækker dog over lidt forskellige udviklinger. Antallet af abonnementer baseret på xdsl er således faldet med 1,9 pct. fra slutningen af 2013, hvilket betyder, at andelen af bredbåndsabonnementer baseret på xdsl nu er faldet til under 50 pct. Derimod er der en stigning i abonnementer baseret på alle andre teknologier. Den største stigning er sket i antallet af fibernetabonnementer, som det seneste år er steget fra til abonnementer, hvilket svarer til en stigning på 18,7 pct. Antallet af LAN- og kabel-tv-abonnementer er steget moderat. De markedsførte downstreamhastigheder for bredbåndsabonnementer stiger fortsat. Det skyldes, at teleselskaberne løbende opgraderer hastighederne på kundernes abonnementer. Men det skyldes også, at de nye bredbåndsabonnementer er baseret på teknologier som fibernet og kabel-tv-net, som giver adgang til højere hastigheder. Fastnet bredbåndsabonnementerne solgt med mindst 10 og under 30 Mbit/s faldt med 4,8 pct. Flertallet af bredbåndsabonnementerne har i slutningen af 2014 fortsat hastigheder fra 10 op til 30 Mbit/s, men antallet af abonnementer i intervallet falder fortsat og nærmer sig 50 pct. I løbet af 2014 er andelen faldet fra 57,3 pct. til 52,9 pct., hvilket svarer til et fald på 4,8 pct. fra til abonnementer. Samtidig falder antallet af abonnementer i kategorierne med downloadhastigheder under 10 Mbit/s hurtigt. Kategorierne med hastigheder på 30 Mbit/s og derover stiger derimod kraftigt. Samlet set med abonnementer i løbet af 2014, så de nu udgør abonnementer eller en tredjedel af det samlede antal abonnementer. Væksten har igen været høj i kategorien mindst 50 Mbit/s, under 100 Mbit/s, hvor abonnementer er kommet til fra slutningen 2013 og et år frem. Dette betyder, at kategorien går fra en andel på 9,0 pct. til næsten 16 pct. 10

11 Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i downstreamhastighed er steget fra 1,7 til 3,1 pct. Antallet af bredbåndsabonnementer med downstreamhastigheder på mindst 100 Mbit/s er næsten blevet fordoblet i løbet af 2014 og har dermed haft en langt højere vækst end året før. Kategorien udvikler sig fra et lavt niveau, men andelen af det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer er vokset fra 1,7 til 3,1 pct. Udviklingen i downstreamkategorierne flere halvår tilbage kan ses ved at tilgå baggrundsdataarkene ved at klikke. 79,6 pct. af xdslabonnementerne har mindst 10 Mbit/s i slutningen af ,6 pct. af xdsl-abonnementerne har downstreamhastigheder på mindst 10 Mbit/s, i slutningen af 2014, hvilket er en stigning på 4,7 procentpoint i forhold til året før. Andelen af xdsl-abonnementer med mindst 30 Mbit/s downstreamhastighed er fortsat beskeden. I slutningen af 2013 udgjorde disse abonnementer 4,3 pct. af alle xdsl-abonnementer, mens andelen nu er vokset til 6,8 pct. Over halvdelen af kabel-tvnetabonnementerne er nu på mindst 30 Mbit/s Lidt over 55 pct. af fibernet-abonnementerne er solgt med mindst 50 Mbit/s Andelen af kabel-tv-net-abonnementer, som har downstreamhastigheder på mindst 30 Mbit/s, er i løbet af 2014 steget til mere end halvdelen af abonnementerne, og især andelen af abonnementer med mindst 50 Mbit/s er steget kraftigt. Fra slutningen af 2013 og et år frem er andelen næsten fordoblet fra 12,9 pct. til 23,8 pct. Til sammenligning har størstedelen af fibernetabonnementerne i slutningen af 2014 hastigheder på mindst 50 Mbit/s. Andelen var i slutningen af 2013 på 34,0 pct., og i slutningen af 2014 var den 55,2 pct. 11

12 Mbit/s 60 55, , , ,1 23,9 21,4 17,5 17,0 18,1 25,2 32,1 32,8 29,0 26,7 25, I alt xdsl Kabel-tv-net Fibernet LAN 2. H H H Medianhastigheden for fastnet bredbånd er steget fra 21,4 Mbit/s til 23,9 Mbit/s Den samlede markedsførte downstream medianhastighed for fastnet bredbåndsabonnementer steg fra 21,4 Mbit/s i slutningen af 2013 til 23,9 Mbit/s i slutningen af 2014, hvilket svarer til en stigning på 11,5 pct. Downstream medianhastigheden for fibernet er fortsat betydelig højere end for de andre teknologier, og væksten har også været størst for fibernet. Det betyder, at medianen for fibernetabonnementer i løbet af 2014 er steget med 34,5 pct. til 55,7 Mbit/s. Medianhastigheden for kabel-tv-net er vokset til 32,8 Mbit/s i slutningen af xdsl-abonnementernes medianhastighed udgjorde 41 pct. af medianen for fibernet i slutningen af Med en vækst for xdsl på 6,7 pct. i løbet af 2014 til 18,1 Mbit/s er fibernetmedianen nu 3 gange højere end medianen for xdsl. 12

13 Upstreamhastighederne er stigende. Udviklingen fordeler sig således, at antallet af bredbåndsabonnementer med markedsførte upstreamhastigheder under 2 Mbit/s fortsat falder, mens dem på mindst 2 Mbit/s og derover fortsat stiger. Der er fortsat flest bredbåndsabonnementer med upstreamhastigheder på mindst 2 Mbit/s, under 10 Mbit/s. Det seneste år er antallet af disse abonnementer vokset fra til , hvilket svarer til en stigning på 31 pct. For at se samtlige kategorier og flere perioder kan baggrundsdataarkene tilgås ved at klikke Den mest markante forskel mellem teknologiernes upstreamhastigheder er fortsat den lave andel af xdsl-abonnementer med hastigheder på 10 Mbit/s og derover. Til sammenligning har langt størstedelen af alle fibernet- og LANabonnementerne upstreamhastigheder på mindst 10 Mbit/s i slutningen af Mbit/s 52, ,7 45, ,9 26,6 25, ,7 3,2 2,4 1,7 3,0 1,6 2,7 3,7 1,8 I alt xdsl Kabel-tv-net Fibernet LAN 2. H H H

14 Den samlede median for upstreamhastigheder er steget til 3,2 Mbit/s I løbet af 2014 er den samlede markedsførte upstreammedian for fastnet bredbåndsabonnementer steget fra 2,4 Mbit/s til 3,2 Mbit/s, dvs. betydeligt lavere end medianhastigheden for downstream, som er på 23,9 pct. Det er særligt de lave medianhastigheder for xdsl- og kabel-tv-net-abonnementer, der adskiller upstream fra downstream samlet set. Upstream-medianhastigheden for fibernetabonnementerne er steget fra 39,7 Mbit/s i slutningen af 2013 til 52,4 Mbit/s året efter, dvs. en vækst på 32 pct. LANabonnementernes upstreammedian er steget med 14,5 pct. i samme periode fra 25,2 Mbit/s til 28,9 Mbit/s. For teleselskabernes markedsandele på bredbånd klik. 14

15 Der er mindre stigninger i alle kategorier af mobilabonnementer, mens alle kategorier af fastnetabonnementer falder. Antallet af sms erne falder fortsat, mens mms erne stiger. Porteringer ligger relativt højt for både mobil- og fastnettelefoni. Over det seneste år er det samlede antal af mobilabonnementer inklusive mobilt bredbånd steget med 1,5 pct. til lige under 8,3 mio. Antallet af mobilabonnementer pr. indbygger er steget tilsvarende, så der i dag er 146 abonnementer pr. 100 indbyggere. Antallet af taletidskort har ligget stabilt siden første halvår I slutningen af 2014 var der således taletidskort. De dedikerede dataabonnementer er vokset med 4,9 pct. på et år til lidt under 1,2 mio. For historiske tal for mobilabonnementer samt teleselskabernes markedsandele klik. 15

16 Den samlede mobile taletrafik er steget med 4,2 pct. til mio. minutter i andet halvår Væksten beror i høj grad på udviklingen i indlandstrafikken, som også er steget med 4,2 pct. til mio. minutter. Udlandstrafikken er vokset til 357 mio. min over det seneste år, hvilket svarer til en vækst på 2,8 pct. Udlandstrafikken har ligget stabilt omkring 350 mio. minutter pr. halvår siden andet halvår Udlandstrafikken pr. abonnement ligger også meget stabilt på omkring 50 minutter pr. halvår, mens indlandstrafikken pr. abonnement over et år er steget til 860 minutter i andet halvår Den relativt stabile mængde af mobilabonnementer med tale gør, at taletrafikken pr. abonnement i høj grad afspejler udviklingen i den samlede mobile taletrafik. For teleselskabernes markedsandele på mobil taletrafik klik. 16

17 Fortsat færre sms-beskeder Antal afsendte sms-beskeder er det seneste år faldet med 433 mio. til mio. i andet halvår 2014, hvilket svarer til et fald på 9,3 pct. Samtidigt steg antallet af afsendte mms-beskeder til 115 mio., hvilket svarer til en stigning på 27,9 pct. Den relativt stabile mængde af mobilabonnementer med tale gør, at henholdsvis sms og mms pr. abonnement afspejler udviklingen i de samlede mængder af beskeder. Over det seneste år er antallet af sms pr. abonnement faldet fra 652 til 593 sms er pr. halvår, mens antallet af mms pr. abonnement er vokset fra 12,7 til 16,3 mms er pr. halvår. 17

18 Relativt højt antal mobilporteringer Antallet af mobilporteringer har været relativt højt i andet halvår 2014, hvor det lå på Med en enkelt undtagelse i andet halvår 2013 har niveauet ellers ligget på mellem og porteringer pr. halvår siden første halvår Det seneste år har der været en stigning fra 5,1 til 7,7 mobilporteringer pr. 100 mobilabonnementer med tale. Der er fortsat fald i antallet af fastnetabonnementer, herunder både via IP-, PSTNog ISDN-teknologier. 18

19 Fald i antallet af IPtelefoniabonnementer Over det seneste år har der været et fald i antallet af IP-telefoniabonnementer fra til , idet antallet ellers har ligget over siden andet halvår Faldet kommer efter at antallet af IP-telefoniabonnementer ellers toppede i slutningen af Der er fortsat fald i antallet af PSTN- og ISDN-abonnementer, og i slutningen af 2014 nåede mængden ned på henholdsvis og abonnementer. I slutningen af 2013 var der henholdsvis og PSTN- og ISDNabonnementer. Den samlede mængde taletrafik for PSTN- og ISDN-telefoni er faldet kraftigt fra 2012 til Hvor der via PSTN-/ISDN-linjer i alt blev talt mio. minutter i andet halvår 2012 var det tilsvarende tal kun 992 mio. minutter i andet halvår IP-trafikken faldt i samme periode fra 905 til 857 mio. minutter pr. halvår. For teleselskabernes markedsandele på fastnettrafik klik. 19

20 Højt antal porteringer på fastnettelefoni Antallet af porteringer på fastnet telefoni er steget markant fra i andet halvår 2012 til porteringer i andet halvår Alene det seneste år er antallet af porteringer på fastnet telefoni tredoblet, og tallet for andet halvår 2014 er det klart højeste i 10 år. Faldet i fastnetabonnementer forstærker stigningen i porteringer pr. 100 abonnementer, så det er gået fra 4,8 i andet halvår 2013 til 16,5 i andet halvår

21 Udviklingen i telemetriabonnementer stagnerer og fastnet IPTV stiger jævnt. Udviklingen i antallet af telemetriabonnementer er stagneret det seneste år, så det nu ligger på ca Udviklingen skal ses i lyset af, at der i markedet for automatisk kommunikation mellem maskiner (M2M) også bruges andre typer forbindelser eks. fastnet bredbånd baseret på WiFi. Disse abonnementer indgår ikke i denne opgørelse, som kun indeholder telemetri baseret på mobilnettet. Derudover indeholder tallene ikke udenlandske teleselskabers telemetriabonnementer, der er aktive i Danmark i importerede produkter som for eksempel biler. 21

22 26,3 pct. flere fastnet IPTVabonnementer på to år Antallet af fastnet IPTV-abonnementer er steget jævnt med ca abonnementer hvert halve år fra slutningen af 2012 til slutningen af Det svarer til en samlet vækst på ca. 26 pct. på to år. Over det seneste år er antallet af fastnet IPTV-abonnementer steget fra til For teleselskabernes markedsandele på IPTV klik. 22

23 Det samlede antal bundlede abonnementer steg med 8,5 pct. i løbet af Dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd faldt 1,9 pct., mens triple-play-abonnementer med fastnettelefoni, bredbånd og tv steg med 22,1 pct. 51,6% 51,7% 52% 51% 50% 48,7% 49% 48,2% 48% 46,9% 47% 46% 45% 44% Det samlede antal bundlede tjenester i Danmark er fra slutningen af 2013 og et år frem steget med 8,5 pct. til i alt abonnementer. Hvis man kigger på udviklingen over de seneste 2 år, er det samlede antal abonnementer steget med 15,8 pct. fra i slutningen af I løbet af 2014 voksede antallet af fastnet triple-play-abonnementer med 16,1 pct. fra til De øvrige bundlede tjenester steg i samme periode med 5,0 pct., fra til abonnementer og havde dermed en noget lavere vækst. 23

24 Stort set alle de opgjorte bundlede tjenester inkluderer et fastnet bredbåndsabonnement. Hvis man sætter antallet af bundlede tjenester i forhold til det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer, er andelen af bredbåndsabonnementer, der bliver solgt som del af en pakkeløsning, steget fra 46,9 pct. i slutningen af 2012 til 51,7 pct. i slutningen af Den mest udbredte type af bundlede tjeneste er i slutningen af 2014 fortsat dualplay-abonnementer, og 98 pct. af disse er med bredbånd i kombination med enten tv eller fastnettelefoni. Det svarer til, at 64 pct. af samtlige bundlede tjenester i slutningen af 2014 var solgt med disse kombinationer, hvilket svarer til de to forrige halvår. Dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd falder 1,9 pct. i løbet af 2014 Set over hele 2014 har de to typer dual-play-abonnementer dog udviklet sig forskelligt. Kombinationen med bredbånd og tv har haft en vækst på 16 pct., mens dual-play med fastnettelefoni og bredbånd er faldet med 1,9 pct., dog fra meget forskellige niveauer. Udviklingen mellem første halvår og andet halvår 2014 viser imidlertid et fald for begge typer på 6,7 pct. for abonnementer med bredbånd og tv og 2,2 pct. for abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd. Dermed er andelen af bundlede tjenester, som er dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd, skrumpet til 44,7 pct. i slutningen af Den højeste procentuelle vækst har triple-play-abonnementer med fastnettelefoni, bredbånd og tv haft med 22,1 pct. i løbet af Kombinationen er dermed fortsat den næststørste med abonnementer og en andel på 32,1 pct. i slutningen af For teleselskabernes markedsandele på bundlede tjenester klik 24

25 I de seneste ti år er der sket et markant fald i priserne på mobiltelefoni og bredbånd. Udviklingen det seneste år viser et fald på bredbånd, mobilt bredbånd og bredbåndstelefoni. Priserne på mobil- og fastnettelefoni med højere forbrug er steget, mens mobiltelefoni med lavere forbrug er faldet. Kr År Anm: Figuren viser prisudviklingen for det billigste tilbud i udvalgte forbrugsprofiler gennem de seneste ti år. Alle beløb er baseret på priser pr. 1. januar det pågældende år. Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Læs mere om profilgrundlaget i faktaboksen Forbrugsprofiler side 26. De seneste ti år har der været et betydeligt fald i priserne på mobiltelefoni. Prisfaldet har været helt op til 68,1 pct. målt i faste priser. På fastnettelefoni har faldet været på 8,0 pct. målt i faste priser, hvilket er betydeligt mindre. 25

26 Anm: Læs mere om profilgrundlaget i faktaboksen Forbrugsprofiler herunder. Både fald og stigninger på telefoni det seneste år I det seneste år har der været et fald i priserne på mobiltelefoni med lavere forbrug (30 min.) på op til 6,5 pct., hvorimod højere forbrug (300 min.) har vist en stigning på 12,5 pct. Fastnettelefoni har vist en stigning i prisen på 10,8 pct., mens bredbåndstelefoni har vist et fald på 12,3 pct. målt i faste priser. 26

27 Kr. År Min /512 kbit/s Min. 20/2 Mbit/s Min. 10/1 Mbit/s Mobilt bredbånd min 3.000/384 kbit/s Anm: Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Fra 2010 til 2015 er især bredbåndsabonnementer med hastighederne 10/1 og 20/2 Mbit/s blevet billigere med et realprisfald på henholdsvis 43,0 og 48,9 pct. På mobilt bredbånd er realprisfaldet i samme periode på 60,0 pct. 27

28 Fald i priser på alle bredbåndhastigheder Der har været store prisfald for bredbåndsabonnementer, når der sammenlignes over en længere årrække, og inden for det seneste år er dette fald fortsat både på bredbånd og på mobilt bredbånd. Kr År Anm: Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Det billigste mobile bredbåndsabonnement med en annonceret hastighed på mindst 3 Mbit/s / 384 kbit/s og et inkluderet forbrug på mindst 5 GB er den 1. januar 2015 faldet til 66 kroner om måneden, hvilket svarer til et realprisfald på 14,5 pct. siden den 1. januar Udviklingen på bredbåndsområdet de seneste år er blandt andet karakteriseret ved, at der udbydes stadigt højere hastigheder. Det sker i praksis ofte ved, at udbyderne opgraderer kundernes hastighed, og hvis det sker til uændrede abonnementspriser udmøntes prisfaldet ikke i en lavere månedlig betaling, men omsættes i stedet til en forbedret tjeneste til samme pris. 28

29 Inden for det sidste år er priserne på de højere bredbåndshastigheder med en markedsført downloadhastighed på mindst 50 Mbit/s uændrede uanset teknologi. En forbindelse med 50 Mbit/s kan i januar 2015 fås til under 300 kroner. For en forbindelse med 90 Mbit/s er priserne ligeledes uændrede i forhold til januar 2014, og den kan fås til lige under 400 kr. Anm: For fastnet bredbånd er Forventet hastighed den hastighed, som udbyderne angiver i deres markedsføring i henhold til forbrugerombudsmandens retningslinjer på området. Det er den nettohastighed, som slutbrugeren må forvente at opnå. For mobilt bredbånd skal udbyderne i henhold til de nævnte retningslinjer angive fra -hastigheden ved udendørs brug. Se Tabel 15 viser priserne for det billigste abonnement, hvor udbyderen har angivet den nettohastighed, som slutbrugeren reelt kan forvente (se anmærkning under tabellen). Priserne for de forventede hastigheder ligger generelt en anelse højere end for de tilsvarende markedsførte hastigheder (se priser i tabel 13, kolonnen Januar 2015 ). På mobilområdet konkurrerer de fleste mobilselskaber om at tilbyde den bedste pakke. Denne udvikling skal ses i lyset af det stigende antal smartphones, hvor brug af data ofte er en integreret del af forbrugsmønsteret. De fleste teleselskaber markedsfører et abonnement med taletid, fri sms og mms samt data med et givent forbrug inkluderet. I den forbindelse ændres der på flere parametre. I januar 2014 kunne man for 99 kroner få 6 timers taletid og 4 GB data samt fri sms og mms, hvor man i januar 2015 for 10 kroner mindre kunne få 8 timers taletid og 8 GB data. Den store pakke kunne i januar 2015 fås til 129 kroner med samme taletid men med et større dataforbrug inkluderet end i januar 2014 og til samme pris. Pakkeløsning nu også med fri taletid Flere selskaber udbyder nu pakker med fri taletid. Den billigste fri-tale-pakke kunne i januar 2015 fås til 99 kr., og udover fri tale indeholder den fri sms og mms samt 1 GB data, og det er 30 kroner billigere end året før. 29

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2017

Telestatistik Første halvår 2017 Telestatistik Første halvår 217 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2015

Telestatistik Andet halvår 2015 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 16 Andre

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2016

Telestatistik Andet halvår 2016 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18 Andre

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2016

Telestatistik Første halvår 2016 Telestatistik Første halvår 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 17

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2011

Telestatistik Andet halvår 2011 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni- og bredbånd 5 Fastnet internet

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2010

Telestatistik Første halvår 2010 Telestatistik Første halvår 2010 Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Version af 21. december 2010 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2013

Telestatistik Første halvår 2013 Telestatistik Første halvår 213 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2012

Telestatistik Andet halvår 2012 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold > Forord 4. 1 Indledning 6

Indhold > Forord 4. 1 Indledning 6 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur 8 2.3 Investeringer

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Det digitale samfund 2009 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk/it-og-telestatistik ISSN: 1903-3745 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk/it-og-telestatistik ISSN: 1903-3745 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013 20. januar 2014 Team IKT-Infrastruktur /THHAAN Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013 Tidspunkt: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 12.30-14.30

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf Mobil Priser 1 Mobil priser Alle priser er danske kroner eksklusiv moms Indhold EU Flex-pakker 3 Tillægsabonnementer til EU Flex. 4 FRI Pakke 6 Tillægsabonnementer til FRI pakke... 7 Mobil Connect. 9 Tillægspakker

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening. - information om tv, bredbånd og telefoni

Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening. - information om tv, bredbånd og telefoni Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Brædstrup Antenneforening I denne folder kan du læse om de fordele du har som medlem af

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland IT- og Telestyrelsen Februar 2009 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016) Tillægsvilkår for: Mobilt Bredbånd 1 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 5 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 15 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 50 GB + 4G (lukket for nysalg)

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2012 Bredbåndskortlægning 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv Mobil Corporate gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for TDC's

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet 19. august 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal Det digitale samfund 212 Danmarks digitale vækst i tal Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 1. Digital vækst 5 2. IKT-infrastruktur 28

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf Mobil Priser 1 Mobil priser Alle priser er danske kroner eksklusiv moms Indhold EU Flex-pakker 3 Tillægsabonnementer til EU Flex. 4 FRI Pakke 6 Tillægsabonnementer til FRI pakke... 7 Mobil Connect. 9 Tillægspakker

Læs mere

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf Mobil Priser 1 Mobil priser Alle priser er danske kroner eksklusiv moms Indhold EU Premium 3 DK Stor / Lille.. 4 Mobil Connect. 5 Basis pak selv.. 6 Tillægsabonnementer til Basis.. 7 Mobilt bredbånd....

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 2 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 10 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 20 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 100 GB med 4G (lukket

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter.

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobilt Bredbånd: TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Basis TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio 4G TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Ekstra TDC Erhverv Mobilt

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Juni 2015 (senest revideret juni 2016)

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College. mail: geri@via.dk, tlf. 87551191

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016 Tillægsvilkår for TDC Mobilt Bredbånd: TDC Mobilt Bredbånd Basis TDC Mobilt Bredbånd Medio TDC Mobilt Bredbånd Medio Stor TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G-24 md TDC Mobilt Bredbånd

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere