Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:"

Transkript

1 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN:

2 2

3 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste udviklinger i trafik og abonnementer inden for hovedområderne: Bredbånd, telefoni, andre tjenester (telemetri og fastnet IPTV), bundlede tjenester samt priser. Markedsandele samt historiske data fra ældre publikationer er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataark. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen samt statistikker, som ikke belyses i publikationen. Baggrundsdataarkene kan tilgås ved at klikke. Publikationens datagrundlag, diskretionsgrænse samt en oversigt over teleselskabernes brands kan findes i bilaget Datagrundlag og metode: Andet halvår 2014, som kan tilgås ved at klikke. Herudover er der også i selve teksten links til relevant datamateriale. I tilfælde af uafklarede spørgsmål eller forslag til forbedringer kan henvendelse ske via til. 3

4 4

5 Næsten hvert femte bredbåndsabonnement har nu mindst 50 Mbit/s i downloadhastighed, og andelen af abonnementer med 100 Mbit/s er næsten fordoblet. Der er nu 115 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere, og den mobile datatrafik er steget med 71 pct. på et år. Abonnementer (1.000) Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med 3,6 pct. det seneste år Fra slutningen af 2013 til slutningen af 2014 er det totale antal bredbåndsabonnementer steget med 3,6 pct. fra til pct. af de ca nye bredbåndsabonnementer er mobilt bredbånd, mens resten er fastnet bredbåndsabonnementer. Væksten i de dedikerede dataabonnementer i 2014 er næsten 5 pct. Fastnetabonnementerne er steget med 3,1 pct. fra til i samme periode. For teleselskabernes andele af faste og mobile bredbåndsabonnementer klik. 5

6 Abonnementer (1.000) OP 6

7 Der er 115 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere I løbet af 2014 steg antallet af mobile bredbåndsabonnementer med næsten til lidt over 6,5 mio. Det svarer til, at der er 115 abonnementer pr. 100 indbyggere med mobilt bredbånd enten via mobiltelefonen eller via dedikerede dataabonnementer. Det er en stigning på 13 pct. fra året før, hvor der var 102 mobile bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere Mere end 90 pct. af stigningen skyldes en vækst i antallet af standardabonnementer, der bruger data. De steg med 21 pct. fra slutningen af 2013 til slutningen af Der er nu lidt over 4,1 mio. standard mobilabonnementer, der bruger internettet over mobilen. Anm: TB står for terabyte og er lig med MB Datatrafikken vokser fortsat eksponentielt Stigningen i den samlede mobile datatrafik har været på knap TB fra første halvår til andet halvår af Dermed endte den mobile datatrafik på lidt over TB i andet halvår Siden første halvår 2010 har udviklingen tilnærmelsesvist været eksponentiel, og stigningen over det seneste år svarer til en vækst på godt 71 pct. 7

8 36,1 24,0 19,9 14,6 9,6 Anm: TB står for terabyte og er lig med MB Datatrafikken er støt stigende for både dedikerede dataabonnementer samt standard- og tillægsabonnementer. Trafikken for standard- og tillægsabonnementerne er imidlertid vokset noget hurtigere i andet halvår af 2014 end trafikken for de dedikerede dataabonnementer, hvilket er en ny udvikling. 7,4 2,3 3,4 4,5 5,0 Der er en betydelig højere datatrafik pr. dedikeret dataabonnement, end der er pr. standard- OP og tillægsabonnement, men der er fortsat betydelig vækst i datatrafikken for begge abonnementstyper. 8

9 For standard- og tillægsabonnementerne bruger hvert abonnement nu 7,4 GB pr. halvår, dvs. for første gang mere end 1 GB i gennemsnit pr. måned. Fra andet halvår 2013 til andet halvår 2014 er datatrafikken fra de dedikerede dataabonnementer steget med lidt over 50 pct. til 28,1 GB pr. abonnement pr. halvår. 1 Fra og med andet halvår 2013 er VULA (Virtual Unbundled Local Access) inkluderet i xdsl. 2 Øvrige består hovedsageligt af satellit og trådløse fastnetabonnementer baseret på WiMAX, WiFi og WLL. 9

10 Bredbånd baseret på kobber udgør nu under halvdelen af alle abonnementer Fibernetteknologien leverede igen den største stigning Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer er steget med ca. 3 pct. Det dækker dog over lidt forskellige udviklinger. Antallet af abonnementer baseret på xdsl er således faldet med 1,9 pct. fra slutningen af 2013, hvilket betyder, at andelen af bredbåndsabonnementer baseret på xdsl nu er faldet til under 50 pct. Derimod er der en stigning i abonnementer baseret på alle andre teknologier. Den største stigning er sket i antallet af fibernetabonnementer, som det seneste år er steget fra til abonnementer, hvilket svarer til en stigning på 18,7 pct. Antallet af LAN- og kabel-tv-abonnementer er steget moderat. De markedsførte downstreamhastigheder for bredbåndsabonnementer stiger fortsat. Det skyldes, at teleselskaberne løbende opgraderer hastighederne på kundernes abonnementer. Men det skyldes også, at de nye bredbåndsabonnementer er baseret på teknologier som fibernet og kabel-tv-net, som giver adgang til højere hastigheder. Fastnet bredbåndsabonnementerne solgt med mindst 10 og under 30 Mbit/s faldt med 4,8 pct. Flertallet af bredbåndsabonnementerne har i slutningen af 2014 fortsat hastigheder fra 10 op til 30 Mbit/s, men antallet af abonnementer i intervallet falder fortsat og nærmer sig 50 pct. I løbet af 2014 er andelen faldet fra 57,3 pct. til 52,9 pct., hvilket svarer til et fald på 4,8 pct. fra til abonnementer. Samtidig falder antallet af abonnementer i kategorierne med downloadhastigheder under 10 Mbit/s hurtigt. Kategorierne med hastigheder på 30 Mbit/s og derover stiger derimod kraftigt. Samlet set med abonnementer i løbet af 2014, så de nu udgør abonnementer eller en tredjedel af det samlede antal abonnementer. Væksten har igen været høj i kategorien mindst 50 Mbit/s, under 100 Mbit/s, hvor abonnementer er kommet til fra slutningen 2013 og et år frem. Dette betyder, at kategorien går fra en andel på 9,0 pct. til næsten 16 pct. 10

11 Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i downstreamhastighed er steget fra 1,7 til 3,1 pct. Antallet af bredbåndsabonnementer med downstreamhastigheder på mindst 100 Mbit/s er næsten blevet fordoblet i løbet af 2014 og har dermed haft en langt højere vækst end året før. Kategorien udvikler sig fra et lavt niveau, men andelen af det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer er vokset fra 1,7 til 3,1 pct. Udviklingen i downstreamkategorierne flere halvår tilbage kan ses ved at tilgå baggrundsdataarkene ved at klikke. 79,6 pct. af xdslabonnementerne har mindst 10 Mbit/s i slutningen af ,6 pct. af xdsl-abonnementerne har downstreamhastigheder på mindst 10 Mbit/s, i slutningen af 2014, hvilket er en stigning på 4,7 procentpoint i forhold til året før. Andelen af xdsl-abonnementer med mindst 30 Mbit/s downstreamhastighed er fortsat beskeden. I slutningen af 2013 udgjorde disse abonnementer 4,3 pct. af alle xdsl-abonnementer, mens andelen nu er vokset til 6,8 pct. Over halvdelen af kabel-tvnetabonnementerne er nu på mindst 30 Mbit/s Lidt over 55 pct. af fibernet-abonnementerne er solgt med mindst 50 Mbit/s Andelen af kabel-tv-net-abonnementer, som har downstreamhastigheder på mindst 30 Mbit/s, er i løbet af 2014 steget til mere end halvdelen af abonnementerne, og især andelen af abonnementer med mindst 50 Mbit/s er steget kraftigt. Fra slutningen af 2013 og et år frem er andelen næsten fordoblet fra 12,9 pct. til 23,8 pct. Til sammenligning har størstedelen af fibernetabonnementerne i slutningen af 2014 hastigheder på mindst 50 Mbit/s. Andelen var i slutningen af 2013 på 34,0 pct., og i slutningen af 2014 var den 55,2 pct. 11

12 Mbit/s 60 55, , , ,1 23,9 21,4 17,5 17,0 18,1 25,2 32,1 32,8 29,0 26,7 25, I alt xdsl Kabel-tv-net Fibernet LAN 2. H H H Medianhastigheden for fastnet bredbånd er steget fra 21,4 Mbit/s til 23,9 Mbit/s Den samlede markedsførte downstream medianhastighed for fastnet bredbåndsabonnementer steg fra 21,4 Mbit/s i slutningen af 2013 til 23,9 Mbit/s i slutningen af 2014, hvilket svarer til en stigning på 11,5 pct. Downstream medianhastigheden for fibernet er fortsat betydelig højere end for de andre teknologier, og væksten har også været størst for fibernet. Det betyder, at medianen for fibernetabonnementer i løbet af 2014 er steget med 34,5 pct. til 55,7 Mbit/s. Medianhastigheden for kabel-tv-net er vokset til 32,8 Mbit/s i slutningen af xdsl-abonnementernes medianhastighed udgjorde 41 pct. af medianen for fibernet i slutningen af Med en vækst for xdsl på 6,7 pct. i løbet af 2014 til 18,1 Mbit/s er fibernetmedianen nu 3 gange højere end medianen for xdsl. 12

13 Upstreamhastighederne er stigende. Udviklingen fordeler sig således, at antallet af bredbåndsabonnementer med markedsførte upstreamhastigheder under 2 Mbit/s fortsat falder, mens dem på mindst 2 Mbit/s og derover fortsat stiger. Der er fortsat flest bredbåndsabonnementer med upstreamhastigheder på mindst 2 Mbit/s, under 10 Mbit/s. Det seneste år er antallet af disse abonnementer vokset fra til , hvilket svarer til en stigning på 31 pct. For at se samtlige kategorier og flere perioder kan baggrundsdataarkene tilgås ved at klikke Den mest markante forskel mellem teknologiernes upstreamhastigheder er fortsat den lave andel af xdsl-abonnementer med hastigheder på 10 Mbit/s og derover. Til sammenligning har langt størstedelen af alle fibernet- og LANabonnementerne upstreamhastigheder på mindst 10 Mbit/s i slutningen af Mbit/s 52, ,7 45, ,9 26,6 25, ,7 3,2 2,4 1,7 3,0 1,6 2,7 3,7 1,8 I alt xdsl Kabel-tv-net Fibernet LAN 2. H H H

14 Den samlede median for upstreamhastigheder er steget til 3,2 Mbit/s I løbet af 2014 er den samlede markedsførte upstreammedian for fastnet bredbåndsabonnementer steget fra 2,4 Mbit/s til 3,2 Mbit/s, dvs. betydeligt lavere end medianhastigheden for downstream, som er på 23,9 pct. Det er særligt de lave medianhastigheder for xdsl- og kabel-tv-net-abonnementer, der adskiller upstream fra downstream samlet set. Upstream-medianhastigheden for fibernetabonnementerne er steget fra 39,7 Mbit/s i slutningen af 2013 til 52,4 Mbit/s året efter, dvs. en vækst på 32 pct. LANabonnementernes upstreammedian er steget med 14,5 pct. i samme periode fra 25,2 Mbit/s til 28,9 Mbit/s. For teleselskabernes markedsandele på bredbånd klik. 14

15 Der er mindre stigninger i alle kategorier af mobilabonnementer, mens alle kategorier af fastnetabonnementer falder. Antallet af sms erne falder fortsat, mens mms erne stiger. Porteringer ligger relativt højt for både mobil- og fastnettelefoni. Over det seneste år er det samlede antal af mobilabonnementer inklusive mobilt bredbånd steget med 1,5 pct. til lige under 8,3 mio. Antallet af mobilabonnementer pr. indbygger er steget tilsvarende, så der i dag er 146 abonnementer pr. 100 indbyggere. Antallet af taletidskort har ligget stabilt siden første halvår I slutningen af 2014 var der således taletidskort. De dedikerede dataabonnementer er vokset med 4,9 pct. på et år til lidt under 1,2 mio. For historiske tal for mobilabonnementer samt teleselskabernes markedsandele klik. 15

16 Den samlede mobile taletrafik er steget med 4,2 pct. til mio. minutter i andet halvår Væksten beror i høj grad på udviklingen i indlandstrafikken, som også er steget med 4,2 pct. til mio. minutter. Udlandstrafikken er vokset til 357 mio. min over det seneste år, hvilket svarer til en vækst på 2,8 pct. Udlandstrafikken har ligget stabilt omkring 350 mio. minutter pr. halvår siden andet halvår Udlandstrafikken pr. abonnement ligger også meget stabilt på omkring 50 minutter pr. halvår, mens indlandstrafikken pr. abonnement over et år er steget til 860 minutter i andet halvår Den relativt stabile mængde af mobilabonnementer med tale gør, at taletrafikken pr. abonnement i høj grad afspejler udviklingen i den samlede mobile taletrafik. For teleselskabernes markedsandele på mobil taletrafik klik. 16

17 Fortsat færre sms-beskeder Antal afsendte sms-beskeder er det seneste år faldet med 433 mio. til mio. i andet halvår 2014, hvilket svarer til et fald på 9,3 pct. Samtidigt steg antallet af afsendte mms-beskeder til 115 mio., hvilket svarer til en stigning på 27,9 pct. Den relativt stabile mængde af mobilabonnementer med tale gør, at henholdsvis sms og mms pr. abonnement afspejler udviklingen i de samlede mængder af beskeder. Over det seneste år er antallet af sms pr. abonnement faldet fra 652 til 593 sms er pr. halvår, mens antallet af mms pr. abonnement er vokset fra 12,7 til 16,3 mms er pr. halvår. 17

18 Relativt højt antal mobilporteringer Antallet af mobilporteringer har været relativt højt i andet halvår 2014, hvor det lå på Med en enkelt undtagelse i andet halvår 2013 har niveauet ellers ligget på mellem og porteringer pr. halvår siden første halvår Det seneste år har der været en stigning fra 5,1 til 7,7 mobilporteringer pr. 100 mobilabonnementer med tale. Der er fortsat fald i antallet af fastnetabonnementer, herunder både via IP-, PSTNog ISDN-teknologier. 18

19 Fald i antallet af IPtelefoniabonnementer Over det seneste år har der været et fald i antallet af IP-telefoniabonnementer fra til , idet antallet ellers har ligget over siden andet halvår Faldet kommer efter at antallet af IP-telefoniabonnementer ellers toppede i slutningen af Der er fortsat fald i antallet af PSTN- og ISDN-abonnementer, og i slutningen af 2014 nåede mængden ned på henholdsvis og abonnementer. I slutningen af 2013 var der henholdsvis og PSTN- og ISDNabonnementer. Den samlede mængde taletrafik for PSTN- og ISDN-telefoni er faldet kraftigt fra 2012 til Hvor der via PSTN-/ISDN-linjer i alt blev talt mio. minutter i andet halvår 2012 var det tilsvarende tal kun 992 mio. minutter i andet halvår IP-trafikken faldt i samme periode fra 905 til 857 mio. minutter pr. halvår. For teleselskabernes markedsandele på fastnettrafik klik. 19

20 Højt antal porteringer på fastnettelefoni Antallet af porteringer på fastnet telefoni er steget markant fra i andet halvår 2012 til porteringer i andet halvår Alene det seneste år er antallet af porteringer på fastnet telefoni tredoblet, og tallet for andet halvår 2014 er det klart højeste i 10 år. Faldet i fastnetabonnementer forstærker stigningen i porteringer pr. 100 abonnementer, så det er gået fra 4,8 i andet halvår 2013 til 16,5 i andet halvår

21 Udviklingen i telemetriabonnementer stagnerer og fastnet IPTV stiger jævnt. Udviklingen i antallet af telemetriabonnementer er stagneret det seneste år, så det nu ligger på ca Udviklingen skal ses i lyset af, at der i markedet for automatisk kommunikation mellem maskiner (M2M) også bruges andre typer forbindelser eks. fastnet bredbånd baseret på WiFi. Disse abonnementer indgår ikke i denne opgørelse, som kun indeholder telemetri baseret på mobilnettet. Derudover indeholder tallene ikke udenlandske teleselskabers telemetriabonnementer, der er aktive i Danmark i importerede produkter som for eksempel biler. 21

22 26,3 pct. flere fastnet IPTVabonnementer på to år Antallet af fastnet IPTV-abonnementer er steget jævnt med ca abonnementer hvert halve år fra slutningen af 2012 til slutningen af Det svarer til en samlet vækst på ca. 26 pct. på to år. Over det seneste år er antallet af fastnet IPTV-abonnementer steget fra til For teleselskabernes markedsandele på IPTV klik. 22

23 Det samlede antal bundlede abonnementer steg med 8,5 pct. i løbet af Dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd faldt 1,9 pct., mens triple-play-abonnementer med fastnettelefoni, bredbånd og tv steg med 22,1 pct. 51,6% 51,7% 52% 51% 50% 48,7% 49% 48,2% 48% 46,9% 47% 46% 45% 44% Det samlede antal bundlede tjenester i Danmark er fra slutningen af 2013 og et år frem steget med 8,5 pct. til i alt abonnementer. Hvis man kigger på udviklingen over de seneste 2 år, er det samlede antal abonnementer steget med 15,8 pct. fra i slutningen af I løbet af 2014 voksede antallet af fastnet triple-play-abonnementer med 16,1 pct. fra til De øvrige bundlede tjenester steg i samme periode med 5,0 pct., fra til abonnementer og havde dermed en noget lavere vækst. 23

24 Stort set alle de opgjorte bundlede tjenester inkluderer et fastnet bredbåndsabonnement. Hvis man sætter antallet af bundlede tjenester i forhold til det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer, er andelen af bredbåndsabonnementer, der bliver solgt som del af en pakkeløsning, steget fra 46,9 pct. i slutningen af 2012 til 51,7 pct. i slutningen af Den mest udbredte type af bundlede tjeneste er i slutningen af 2014 fortsat dualplay-abonnementer, og 98 pct. af disse er med bredbånd i kombination med enten tv eller fastnettelefoni. Det svarer til, at 64 pct. af samtlige bundlede tjenester i slutningen af 2014 var solgt med disse kombinationer, hvilket svarer til de to forrige halvår. Dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd falder 1,9 pct. i løbet af 2014 Set over hele 2014 har de to typer dual-play-abonnementer dog udviklet sig forskelligt. Kombinationen med bredbånd og tv har haft en vækst på 16 pct., mens dual-play med fastnettelefoni og bredbånd er faldet med 1,9 pct., dog fra meget forskellige niveauer. Udviklingen mellem første halvår og andet halvår 2014 viser imidlertid et fald for begge typer på 6,7 pct. for abonnementer med bredbånd og tv og 2,2 pct. for abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd. Dermed er andelen af bundlede tjenester, som er dual-play-abonnementer med fastnettelefoni og bredbånd, skrumpet til 44,7 pct. i slutningen af Den højeste procentuelle vækst har triple-play-abonnementer med fastnettelefoni, bredbånd og tv haft med 22,1 pct. i løbet af Kombinationen er dermed fortsat den næststørste med abonnementer og en andel på 32,1 pct. i slutningen af For teleselskabernes markedsandele på bundlede tjenester klik 24

25 I de seneste ti år er der sket et markant fald i priserne på mobiltelefoni og bredbånd. Udviklingen det seneste år viser et fald på bredbånd, mobilt bredbånd og bredbåndstelefoni. Priserne på mobil- og fastnettelefoni med højere forbrug er steget, mens mobiltelefoni med lavere forbrug er faldet. Kr År Anm: Figuren viser prisudviklingen for det billigste tilbud i udvalgte forbrugsprofiler gennem de seneste ti år. Alle beløb er baseret på priser pr. 1. januar det pågældende år. Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Læs mere om profilgrundlaget i faktaboksen Forbrugsprofiler side 26. De seneste ti år har der været et betydeligt fald i priserne på mobiltelefoni. Prisfaldet har været helt op til 68,1 pct. målt i faste priser. På fastnettelefoni har faldet været på 8,0 pct. målt i faste priser, hvilket er betydeligt mindre. 25

26 Anm: Læs mere om profilgrundlaget i faktaboksen Forbrugsprofiler herunder. Både fald og stigninger på telefoni det seneste år I det seneste år har der været et fald i priserne på mobiltelefoni med lavere forbrug (30 min.) på op til 6,5 pct., hvorimod højere forbrug (300 min.) har vist en stigning på 12,5 pct. Fastnettelefoni har vist en stigning i prisen på 10,8 pct., mens bredbåndstelefoni har vist et fald på 12,3 pct. målt i faste priser. 26

27 Kr. År Min /512 kbit/s Min. 20/2 Mbit/s Min. 10/1 Mbit/s Mobilt bredbånd min 3.000/384 kbit/s Anm: Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Fra 2010 til 2015 er især bredbåndsabonnementer med hastighederne 10/1 og 20/2 Mbit/s blevet billigere med et realprisfald på henholdsvis 43,0 og 48,9 pct. På mobilt bredbånd er realprisfaldet i samme periode på 60,0 pct. 27

28 Fald i priser på alle bredbåndhastigheder Der har været store prisfald for bredbåndsabonnementer, når der sammenlignes over en længere årrække, og inden for det seneste år er dette fald fortsat både på bredbånd og på mobilt bredbånd. Kr År Anm: Figuren inkluderer abonnementer, som udbydes til minimum 80 pct. af befolkningen. Det billigste mobile bredbåndsabonnement med en annonceret hastighed på mindst 3 Mbit/s / 384 kbit/s og et inkluderet forbrug på mindst 5 GB er den 1. januar 2015 faldet til 66 kroner om måneden, hvilket svarer til et realprisfald på 14,5 pct. siden den 1. januar Udviklingen på bredbåndsområdet de seneste år er blandt andet karakteriseret ved, at der udbydes stadigt højere hastigheder. Det sker i praksis ofte ved, at udbyderne opgraderer kundernes hastighed, og hvis det sker til uændrede abonnementspriser udmøntes prisfaldet ikke i en lavere månedlig betaling, men omsættes i stedet til en forbedret tjeneste til samme pris. 28

29 Inden for det sidste år er priserne på de højere bredbåndshastigheder med en markedsført downloadhastighed på mindst 50 Mbit/s uændrede uanset teknologi. En forbindelse med 50 Mbit/s kan i januar 2015 fås til under 300 kroner. For en forbindelse med 90 Mbit/s er priserne ligeledes uændrede i forhold til januar 2014, og den kan fås til lige under 400 kr. Anm: For fastnet bredbånd er Forventet hastighed den hastighed, som udbyderne angiver i deres markedsføring i henhold til forbrugerombudsmandens retningslinjer på området. Det er den nettohastighed, som slutbrugeren må forvente at opnå. For mobilt bredbånd skal udbyderne i henhold til de nævnte retningslinjer angive fra -hastigheden ved udendørs brug. Se Tabel 15 viser priserne for det billigste abonnement, hvor udbyderen har angivet den nettohastighed, som slutbrugeren reelt kan forvente (se anmærkning under tabellen). Priserne for de forventede hastigheder ligger generelt en anelse højere end for de tilsvarende markedsførte hastigheder (se priser i tabel 13, kolonnen Januar 2015 ). På mobilområdet konkurrerer de fleste mobilselskaber om at tilbyde den bedste pakke. Denne udvikling skal ses i lyset af det stigende antal smartphones, hvor brug af data ofte er en integreret del af forbrugsmønsteret. De fleste teleselskaber markedsfører et abonnement med taletid, fri sms og mms samt data med et givent forbrug inkluderet. I den forbindelse ændres der på flere parametre. I januar 2014 kunne man for 99 kroner få 6 timers taletid og 4 GB data samt fri sms og mms, hvor man i januar 2015 for 10 kroner mindre kunne få 8 timers taletid og 8 GB data. Den store pakke kunne i januar 2015 fås til 129 kroner med samme taletid men med et større dataforbrug inkluderet end i januar 2014 og til samme pris. Pakkeløsning nu også med fri taletid Flere selskaber udbyder nu pakker med fri taletid. Den billigste fri-tale-pakke kunne i januar 2015 fås til 99 kr., og udover fri tale indeholder den fri sms og mms samt 1 GB data, og det er 30 kroner billigere end året før. 29

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Det digitale samfund 2009 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland IT- og Telestyrelsen Februar 2009 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal Det digitale samfund 212 Danmarks digitale vækst i tal Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 1. Digital vækst 5 2. IKT-infrastruktur 28

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder IT- og Telestyrelsen November 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder ISBN (internet):

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008

Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008 Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008 IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark Udgave af 4. juni 2009 Version of June 4 th 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen IT- og Telestyrelsen August 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobildata og SMS'er fra udlandet ISBN (internet): 978-87-92311-41-2

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

VI GI R DIG. Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd.

VI GI R DIG. Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd. VI GI R DIG Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd. 2 Fibernet forbinder dig med fremtiden Fiberbredbånd med garanteret

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Kundeformidling OBS! - i praksis. Sådan gør du... Kun til internt brug! Indhold...

Kundeformidling OBS! - i praksis. Sådan gør du... Kun til internt brug! Indhold... - i praksis. Sådan gør du... Indhold... Side 1 Sådan formidler du ACN Fastnet telefoni Side 2 Sådan formidler du CallMe mobiltelefoni Side 3 Sådan formidler du ACN Mobil SIM kort Side 4 Sådan formidler

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND?

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND SKABT TIL STREAMING! Waoo! fiberbredbånd 100/100 Mbit /s fiberbredbånd Stream stabilt Hastighedsgaranti

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobil takseringen August 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 5

Læs mere

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker Skagen Antennelaug TV-valgfrihed TV A la carte / Mindre TV-pakker hurtigt internet Internet: Forbrugsafregnet internet: 5/5 Mb/s, pr. måned kr. 5 -> 30 10/10 Mb/s, pr. måned kr. 10 -> 35 15/15 Mb/s, pr.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Det med småt VERSION 07

Det med småt VERSION 07 Det med småt VERSION 07 Indhold Prisliste mobil......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil.............................. 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009 Digitalt tv til Nødebo Nødebo Kro, 1. april 2009 1 Agenda 1. Introduktion og baggrund for at tale om digitalt-tv 2. Præsentation af TDC s løsninger og det konkrete tilbud tilbud til Nødebo 3. Demonstration

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag!

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Forenings bredbånd MELLEM Månedspris*/** God Fart (10/10 Mbit/s) Mere Fart (20/20 Mbit/s) Høj Fart (30/30 Mbit/s) Fuld Fart (40/40 Mbit/s) Telefoni, forbrugsafregnet

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk Til dig der vil have fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV Waoo! internet og telefoni Vi tilbyder følgende internethastigheder: 30/30 Mbit/s internet.......................................................

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik - andet halvår 2012 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2012 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig.

Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Erhverv. Mobil Pro til foreninger. Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner

Erhverv. Mobil Pro til foreninger. Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner Erhverv Mobil Pro til foreninger Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner Mobil Pro Pakker til dit behov Selvfølgelig får du mere end bare et abonnement Mobil Pro Mobil Pro er det perfekte

Læs mere