06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND"

Transkript

1 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND 1

2 INDHOLD Baggrund incl. Bl. a. ENS rapporter Model Reference FORSYNINGSSCENARIER 2

3 3

4 4

5 5

6 FORSYNINGSSCENARIER 6

7 7

8 8

9 r./gj BIOMASSE PRISER - 9

10 10

11 FORSYNINGSSCENARIER MODEL ENS 11

12 FORSYNINGSSCENARIER MODEL RAMBØLL KVP_RAM EnergyPRO Elpriser Varmebehov Produktionsstrategi Varmepriser 12

13 VALG BEREGNINGSMODEL 1. Balmorel Laver markedssimuleringer og kan optimere drift af anlæg. Men kan ikke overføre varme mellem forskellige områder. 2. SIVAEL simulering af elmarkedet med samproduktion af el og varme. Men medtager ikke geografiske forhold og kan ikke håndtere varmelagring 3. EnergyPlan Beregner resultater af fastlagte strukturer. Men kan ikke optimere. 4. EnergyPro simulerer og optimerer drift af værker og anlæg i lokaliteter med sammenhørende transmissionsledninger. Økonomi i EnergyPRO ikke anvendt 13

14 KVP_RAM (KLIMAVARMEPLAN RAMBØLL) 14

15 EKSISTERENDE KVP_RAM BEREGNINGER Anlæg AVA OV AVA affald AVA RS AVA HKVV AVA SSV AVA Spids SKANflis SKANSpids Verdo kvv Verdo spids SILK CC SILK gas HKV affald HKV CC HKV gas Hedensted HedenDAKA TVIS Ref. til KVP_RAM beregning [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [SILKFOR Scenarie 2.xlsm] [SILKFOR Scenarie 2.xlsm] [KVP_RAM HVDBV2 ALT5.xlsm] [KVP_RAM HVDBV2 ALT5.xlsm] [KVP_RAM HVDBV2 ALT5.xlsm] [KVP_RAM TVIS2 ALT] 15

16 EKSISTERENDE KVP_RAM BEREGNINGER Aarhus: Etablering af ca. 80 MW halmfyret kvv ved Lisbjerg Aarhus: Konvertering af SSV3 til træpiller, hvilket betyder 484 MW varmeproduktion i normaldrift samt 540 MW ved anvendelse af overlast. Kompleks varmeprisberegning. 80 MW elkedel Skanderborg: 24 MW flisanlæg kørende Randers: Verdo kvv etableret med røggaskondensering, hvilket betyder 140 MW varmeproduktion Silkeborg: Etablering af røggaskondensering med absorptionsvarmepumpe, hvilket øger kapacitet til 100 MW varme. Begrænset mængde solvarme ikke medtaget 16

17 EKSISTERENDE KVP_RAM BEREGNINGER Horsens: Etablering af røggaskondensering med absorptionsvarmepumpe, hvilket øger affaldsvarmen fra 22 til 28 MW. Varmegrundlag udbygget fra ca til MWh TVIS: Konvertering af Skærbækværket til biomasse. 1. prioritet varmeproduktion uændret 315 MW Overskud af TAS og Shell varme i sommerperioden Generelt: visse tekniske data overført fra tidligere beregninger 17

18 ØVRIGE FORUDSÆTNINGER Afgifter bliver uden FSA endelige afgifter ikke vedtaget, hvorfor afgifter 2013 excl. FSA anvendes Brændsels- og elpriser jævnfør Energistyrelsens (ENS) samfundsøkonomiske vejledning seneste september 2012 priser april 2014 var annonceret fra ENS. Følsomheder til selskabsøkonomi specielt Nordpool elpris, som er væsentlig højere end dagens Nordpool elpris 18

19 FORUDSÆTNINGER - AFGIFTER kr./gj br Afgiftssheet 2013, prisniveau Kul halm træpiller gasolie Naturgas Affald kr./gjbr Afgiftssheet 2013, prisniveau elvp i kr./mwh Kul halm træpiller gasolie Naturgas C:\projects\ Energistrategi Grenaa 2014\Beregninger \[KVP_RAM grenaa REF.xlsm]Afgifter\$F$508 Affald 19

20 FORUDSÆTNINGER - AFGIFTER 100 Afgiftssheet 2014, prisniveau kr./gjbr elvp i kr./mwh Kul halm 30 0 træpiller gasolie Naturgas Afgifter (incl. FSA) C:\projects\ Energistrategi Grenaa 2014\Beregninger \[KVP_RAM grenaa REF.xlsm]Afgifter\$F$508 Affald 20

21 AFGIFTER - SKITSE TIL VÆKSTPAKKE AFGIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER Regeringen og Venstre er ind til videre blevet enige om en lang række initiativer vedrørende en vækstpakke som får store konsekvenser for fjernvarmeværker. Dansk Fjernvarme forventer at lovgivningen vedtages i løbet af efteråret og at hovedparten af lovgivningen kan træde i kraft fra 1. januar

22 KVP_RAM - DE 3 ØKONOMIER Der gennemføres i forbindelse med scenarieberegningerne en række økonomiske analyser, der giver de forskellige interessenter mulighed for at vurdere projektet på forskellige niveauer afhængigt af den pågældendes rolle. Kommunen, der er planmyndighed, skal vurdere samfundsøkonomien ud fra de opstillede kriterier fra Energistyrelsen. De samfundsøkonomiske analyser kan opdeles i snæver og bred samfundsøkonomi, hvor blandt andet beskæftigelseselementet indgår i den bredere analyse Selskabsøkonomien skal vurderes af fjernvarmeselskabets bestyrelse eller den enkelte private virksomhed, der er ansvarlig for selskabets økonomiske fremtid. Brugerøkonomien skal være acceptabel for forbrugeren, helst bedre økonomisk end i dag, og gerne med nogle gode energi- og klimafordele indbygget. 22

23 23

24 24

25 25

26 FORSYNINGSSCENARIER MODEL - REFERENCE 26

27 11 SCENARIER Scenarie 1: Central biomassebaseret kraftvarme Vist i Reference og Alternativ med Skærbæk, Aarhus og Randers Scenarie 2: Decentral biomassebaseret kraftvarme Delvist vist i Reference og Alternativ med AVA halm KVV Scenarie 3: Maksimal indregulering af el fra vindkraft med spidslast elproduktion, store varme-pumper og varmelagre x MW Horsens+y MW Silkeborg (80 MW SSV), 80 MW VP Peter Kristensen (PK) 27

28 11 SCENARIER Scenarie 4: Optimal udnyttelse af overskudsvarme fra industrier x MW PK Scenarie 5: Etablering af centralt bioraffinaderi med produktion af overskudsvarme Eksempel Hveiti+Måbjerg 2 Scenarie 6: Etablering af centralt geotermisk anlæg (absorption og eldrevne varmepumper) Viborg geotermi ved Voldum (50 MW?) 28

29 11 SCENARIER Scenarie 7: Etablering af solvarmeanlæg og store varmelagre i sammenhængende decentral struktur X MW i Horsens og Silkeborg med y m3 lager Scenarie 8: 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af fossile brændsler Lukker CC i Silkeborg og Horsens (affald bibeholdes) mere biomasse Scenarie 9: 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af biomasse og fossile brændsler VP + sol investeres og anvendes 29

30 11 SCENARIER Scenarie 10: 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af biomasse, fossile brændsler og affald VP + sol yderligere investering og anvendes Scenarie 11: Varmebesparelser og effektiviseringer af fjernvarmenet Indeks på varmebehov Følsomhed biomasse varmeproduktion fremfor kraftvarme 30

31 Grontmij 31

32 GRONTMIJ 32

33 GRONTMIJ 33

34 Enkelt rør Overslagspriser Serie 2 Transmissionsledninger Side 1 á 2 Medierør (mm) Kappe (mm) Rørlængder (m) Åbent land. (kr. / lbm) 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , S:\495-ARM \1 Fælles\Teknologier\Transmissionsledninger\[Transmisionsledning_calculator.xls]Prisliste NB! Alle priser er ekskl. uforudsete udgifter samt projektering og tilsyn! Mindre byer (kr. / lbm) Større by (kr. / lbm) Storbyer (kr. / lbm) 34

35 REFERENCE 35

36 REFERENCEN ÅRSVARIATION DATA:

37 REFERENCEN Varmeproduktion 2014 AVA OV TJ 31 AVAaffald TJ AVA RS TJ 754 AVA HKVV TJ AVA SSVAVA SSV OL TJ AVA_Odder_SKANspids TJ 131 SKANflis TJ 754 tom TJ 0 Verdo kvv TJ Verdo spids TJ 6 Silk CC TJ Silk gas TJ 3 HKV affald TJ 749 HKV CC TJ 370 HKV_Vejle_TVISspids TJ 206 Heden gas TJ 167 Skærbæk TJ TVIS_ShellTAS TJ Solvarmeanlæg TJ 0 Transmissionsnet TJ -400 Distribution+stik TJ 0 Fjv. units++ TJ 0 Varmeproduktion 2014 AVA OV MWh 8731 AVAaffald MWh AVA RS MWh AVA HKVV MWh AVA SSVAVA SSV OL MWh AVA_Odder_SKANspids MWh SKANflis MWh tom MWh 0 Verdo kvv MWh Verdo spids MWh 1567 Silk CC MWh Silk gas MWh 789 HKV affald MWh HKV CC MWh HKV_Vejle_TVISspids MWh Heden gas MWh Skærbæk MWh TVIS_ShellTAS MWh Solvarmeanlæg MWh 0 Transmissionsnet MWh Sum incl fjernvarmenet MWh

38 REF+ALT Aarhus MWh Varmebehov TJ Randers MWh Varmebehov TJ 2133 Skanderborg MWh Varmebehov TJ 600 Horsens MWh Varmebehov TJ 1235 Hedensted MWh Varmebehov TJ 167 Silkeborg MWh Varmebehov TJ 1497 Odder MWh Varmebehov TJ 600 Vejle MWh Varmebehov TJ 1966 TVIS-Vejle MWh Varmebehov TJ 4972 VPA MWh Varmebehov TJ TVIS MWh Varmebehov TJ

39 REFERENCE Maksimal transmitteret på transmissioner: Mellem Aarhus og Randers Mellem Aarhus og Silkeborg Mellem Aarhus og Skanderborg Mellem Aarhus og Odder Mellem Skanderborg og Horsens Mellem Horsens og Hedensted Mellem Hedensted og Vejle Mellem Vejle og TVIS-Vejle 0 MW 0 MW 28,7 MW 45,1 MW 0 MW 0 MW 0 MW 100 MW 39

40 REFERENCE 40

41 REFERENCE 41

42 REFERENCE 42

43 REFERENCE 43

44 REFERENCE 44

45 REFERENCE 45

46 REFERENCE 46

47 REFERENCE 47

48 REFERENCE 48

49 REFERENCE 49

50 REFERENCE 50

51 160 REFERENCE REF - Reference Fjernvarme i Østjylland: Selskabsøkonomi - pris og fordeling kr/gj Produktionspris ab værk 75,9 Kr/GJ (273 kr./mwh) Produktionspris an forbruger 77,8 Kr/GJ (280 kr./mwh) Ens juni 2013, C:\projects\ Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KVP_RAM ØST ALT3.xlsm]EProd AVA OV AVAaffald AVA RS AVA HKVV AVA SSVAVA SSV OL AVA_Odder_SKANspids SKANflis tom - Verdo kvv Verdo spids Silk CC Silk gas HKV affald HKV CC HKV_Vejle_TVISspids Heden gas 51 Skærbæk TVIS_ShellTAS Solvarmeanlæg - Produktionspris

52 REFERENCE 1000 REF - Reference RM Østjylland, Fjernvarme i Østjylland, 2014, Priselementer anlæg, Ens juni 2013 Varmeproduktionspris kr./mwh, prisniveau Kapital Øvrige omkostninger D&V fast Varmepris/D&V variabel CO2 kvote omkostninger ½KVV Brændsel Afgifter Tilskud el (15 øre/kwh) Salg af el Køb af brændsel Resulterende varmepris 52

53 REFERENCE REF - Refer Samlet Enhed 2014 Kapitalomkostninger mio. kr. 310,7 Køb af brændsel mio. kr ,0 Salg af el mio. kr. -645,5 Tilskud el (15 øre/kwh) mio. kr. -145,5 Afgifter mio. kr. 287,3 CO2 kvote omkostninger mio. kr. 0,0 Varmepris/D&V variabel mio. kr. 293,5 D&V fast mio. kr. 423,6 Øvrige omkostninger mio. kr. 0,0 I alt mio. kr ,0 C:\ project s\ Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST REF.xlsm] SelSUMa 53

54 REFERENCE Summering inputdata År 2014 RM Østjylland REF - Reference Varmeprodu ktion Varmeprod uktion Varmeprodu ktion D&V D&V D&V - "fast" i mio. kr. investering Varmepris Varmepris Cm ηtotal Brændsel TJ MWh kr./gj varme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh normal AVA OV ,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 252,0 0, ,00% 1, Intet AVAaffald ,9% 12,79 0,00 83,45 0,00 0,00 0,0 0, ,99% 3, Affald AVA RS ,1% 16,11 0,00 33,83 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 3, Affald AVA HKVV ,0% 5,00 0,00 11, ,50 0,00 0,0 0, ,80% 7, Halm stort anlæg AVA SSVAVA SSV OL ,2% 3,00 0,00 231,78 711,40 0,00 0,0 0, ,40% 9, Træpiller vv AVA_Odder_SKANspids ,5% 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 10, Gasolie vv SKANflis ,1% 4,00 0,00 5,94 62,00 0,00 0,0 0, ,00% 23, Træflis vv tom 0 0 0,0% 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 10, Gasolie vv Verdo kvv ,9% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 6, Træflis kvv Verdo spids ,0% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 15, Naturgas kedel Silk CC ,2% 0,00 0,00 13,40 220,80 0,00 0,0 0, ,74% 22, Naturgas GT Silk gas ,0% 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 15, Naturgas kedel HKV affald ,1% 0,00 0,00 17,11 92,00 0,00 0,0 0, ,94% 3, Affald HKV CC ,5% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,33% 22, Naturgas GT HKV_Vejle_TVISspids ,9% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 15, Naturgas kedel Heden gas ,7% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 15, Naturgas kedel Skærbæk ,2% 8,13 0,00 26, ,00 0,00 0,0 0, ,00% 6, Træflis kvv TVIS_ShellTAS ,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 216,0 0, ,00% 1, Intet Solvarmeanlæg 0 0 0,0% 1,39 0,00 0,00 37,46 0,00 0,0 0, ,00% 1, Intet Transmissionsnet ,7% 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,0 0, ,00% 1, Intet ,3% 4178,16 54

55 REFERENCEN prioritet Varmeprod Varmeprod Varmeprod kr./gj kr./gj kr./gj AVA OV 10 70,0 70,0 70,0 AVAaffald 20 65,3 76,3 65,3 AVA RS 21 77,8 85,0 77,8 AVA HKVV 23 45,3 66,0 45,3 AVA SSV ,6 115,6 115,6 AVA SSV OL ,6 115,6 115,6 AVA spids ,1 241,1 241,1 SKANflis 22 75,1 75,1 75,1 SKANspids 61 0,0 0,0 0,0 Verdo kvv 26 27,2 45,0 27,2 Verdo spids ,4 164,4 164,4 Silk CC 31 86,7 130,0 86,7 Silk gas ,8 175,8 175,8 HKV affald 20 39,3 50,3 39,3 HKV CC ,6 153,8 107,6 HKV spids ,8 154,8 154,8 Heden gas ,8 154,8 154,8 Odderspids ,1 241,1 241,1 TVIS_ShellTAS 9 60,0 60,0 60,0 Skærbæk 12 55,3 76,0 55,3 Vejlespids ,8 154,8 154,8 TVISspids ,8 154,8 154,8 Solvarmeanlæg Ingen prior 0,0 0,0 0,0 Elpris (kr./mwh) 392,7 219,9 392,7 55

56 REFERENCEN 120,0 100,0 80,0 60,0 Varme Sendt til Skanderborg Varme Sendt til Aarhus Varme Sendt til Odder Varme Sendt til Vejle 40,0 20,0 0,

57 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 57

58 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 58

59 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 59

60 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 60

61 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 61

62 REFERENCE 62

63 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 63

64 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 64

65 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 65

66 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 66

67 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 67

68 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 68

69 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 69

70 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 70

71 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 71

72 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 72

73 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 ALT1 TVIS+ØJ sammenkobling AarhusOdder Varme Sendt til Odder AarhusOdder Varme Sendt til Aarhus SkanHorsens Varme Sendt til Horsens SkanHorsens Varme Sendt til Skanderborg HorsensHeden Varme Sendt til Hedensted HorsensHeden Varme Sendt til Horsens HedenVejle Varme Sendt til Vejle HedenVejle Varme Sendt til Hedensted VejleTVIS Varme Sendt til TVIS Vejle VejleTVIS Varme Sendt til Vejle HorsensHeden Varme Sendt til Hedensted HorsensHeden Varme Sendt til Horsens HedenVejle Varme Sendt til Vejle HedenVejle Varme Sendt til Hedensted VejleTVIS Varme Sendt til TVIS Vejle

74 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW Maksimal transmitteret på transmissioner: Mellem Aarhus og Randers Mellem Aarhus og Silkeborg Mellem Aarhus og Skanderborg Mellem Aarhus og Odder Mellem Skanderborg og Horsens Mellem Horsens og Hedensted Mellem Hedensted og Vejle Mellem Vejle og TVIS-Vejle 100,0 MW 96,6 MW 60,0 MW 41,2 MW 71,5 MW 79,7 MW 81,4 MW 100,0 MW 74

75 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW RM Østjylland Selskabsøkonomi i 2014-priser Version 8,6 KVP_RAM Fjernvarme i Østjylland Bilag 2.1 Produktionsomkostninger ALT1 - TVIS+ØJ sammenkobling år 2014 Projektnr Ens juni 2013 C:\projects\ Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KV Selskabsøkonomiske produktionsomkostninger ALT1 - TVIS Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed Kapitalomkostninger mio. kr. 407,5 310,7-96,8 Køb af brændsel mio. kr , ,0 51,0 1,00 Salg af el mio. kr. -597,2-645,5-48,3 Tilskud el (15 øre/kwh) mio. kr. -179,8-145,5 34,3 Afgifter mio. kr. 210,7 287,3 76,6 Brændsel ½ KVV fordel mio. kr. 159,1 162,9 3,8 CO2 kvote omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 D&V variabel/varmepris mio. kr. 307,6 293,5-14,2 D&V fast mio. kr. 432,0 423,6-8,4 I alt mio. kr , ,0-2,0 C:\ project s\ Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST ALT1.xlsm] SelSUManlæg 75

76 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW mio. kr. (2014 kr.) Likviditetsbudget, total, ALT1 TVIS+ØJ sammenkobling Likviditet i 2033 = 141,4 mio. kr. Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning C:\projects\ Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KVP_RAM ØST ALT1.xlsm]Selskab\$K$650 76

77 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW RM Østjylland Version 8,6 KVP_RAM Samfundsøkonomi i 2014-priser Ref. /1/ Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Fjernvarme i Østjylland Bilag 2.2 Samfundsøkonomi ALT1 - TVIS+ØJ sammenkobling Nutidsværdiberegning fra 2014 til 2033 Projektnr Ens juni 2013 Samfundsøkonomi Samlet samfundsøkonomi for scenariet ALT1 - TVIS Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger mio. kr , ,9 806,0 Elsalg/Elkøb mio. kr , ,7-766,0 Drift og vedligehold mio. kr , ,3-343,7 Varmepris mio. kr , ,0-14,5 Kapitalomkostninger mio. kr , , ,8 Miljøomkostninger mio. kr , ,4-100,9 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 700, ,6 441,7 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -574,3-781,7-207,4 I alt mio. kr , , ,7 C:\ project s\ Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST ALT1.xlsm] Samf SUManlæg 77

78 ALT1 OG REF REF ALT1 prioritet Varmeprod Varmeprod kr./gj kr./gj AVA OV 10 70,0 70,0 AVAaffald 20 65,3 65,2 AVA RS 21 77,8 79,2 AVA HKVV 23 45,3 44,1 AVA SSV ,6 116,8 AVA SSV OL ,6 116,8 AVA spids ,1 241,1 SKANflis 22 75,1 86,7 SKANspids 61 0,0 0,0 Verdo kvv 26 27,2 27,2 Verdo spids ,4 164,4 Silk CC 31 86,7 142,0 Silk gas ,8 175,9 HKV affald 20 39,3 42,0 HKV CC ,6 107,6 HKV spids ,8 154,8 Heden gas ,8 154,8 Odderspids ,1 241,1 TVIS_ShellTAS 9 60,0 60,0 Skærbæk 12 55,3 47,0 Vejlespids ,8 154,8 TVISspids ,8 154,8 Solvarmeanlæg Ingen prior 0,0 0,0 Elpris (kr./mwh) 392,7 392,7 78

79 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW Summering inputdata År 2014 RM Østjylland ALT1 - TVIS+ØJ sammenkobl Varmepro duktion Varmeprod uktion Varmeprodu ktion D&V D&V D&V - "fast" i mio. kr. investering Varmepris Varmepris Cm ηtotal Brændsel TJ MWh kr./gj varme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh normal AVA OV ,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 252,0 0, ,00% 1, Intet AVAaffald ,9% 12,79 0,00 83,45 0,00 0,00 0,0 0, ,99% 3, Affald AVA RS ,0% 16,11 0,00 33,83 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 3, Affald AVA HKVV ,4% 5,00 0,00 11, ,50 0,00 0,0 0, ,80% 7, Halm stort anlæg AVA SSVAVA SSV OL ,6% 3,00 0,00 231,78 711,40 0,00 0,0 0, ,40% 9, Træpiller vv AVA_Odder_SKANspids ,7% 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 10, Gasolie vv SKANflis ,9% 4,00 0,00 5,94 62,00 0,00 0,0 0, ,00% 23, Træflis vv tom 0 0 0,0% 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 10, Gasolie vv Verdo kvv ,7% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 6, Træflis kvv Verdo spids ,0% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 15, Naturgas kedel Silk CC ,6% 0,00 0,00 13,40 220,80 0,00 0,0 0, ,74% 22, Naturgas GT Silk gas ,0% 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 15, Naturgas kedel HKV affald ,9% 0,00 0,00 17,11 92,00 0,00 0,0 0, ,94% 3, Affald HKV CC ,5% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,33% 22, Naturgas GT HKV_Vejle_TVISspids ,6% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 15, Naturgas kedel Heden gas ,3% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00% 15, Naturgas kedel Skærbæk ,4% 8,13 0,00 26, ,00 0,00 0,0 0, ,00% 6, Træflis kvv TVIS_ShellTAS ,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 216,0 0, ,00% 1, Intet Solvarmeanlæg 0 0 0,0% 1,39 0,00 0,00 37,46 0,00 0,0 0, ,00% 1, Intet Transmissionsnet ,7% 0,00 0,00 8, ,12 0,00 0,0 0, ,00% 1, Intet

80 ALT2 ÅRHUS RANDERS OG SILKEBORG RM Østjylland Selskabsøkonomi i 2014-priser Version 8,6 KVP_RAM Fjernvarme i Østjylland Bilag 2.1 Produktionsomkostninger ALT2 - Aarhus, Silkeborg og Randers år 2014 Projektnr Ens juni 2013 C:\projects\ Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KV Selskabsøkonomiske produktionsomkostninger ALT2 - Aarh Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed Kapitalomkostninger mio. kr. 361,0 310,7-50,3 Køb af brændsel mio. kr , ,0 63,6 1,00 Salg af el mio. kr. -578,9-645,5-66,6 Tilskud el (15 øre/kwh) mio. kr. -165,9-145,5 20,3 Afgifter mio. kr. 232,6 287,3 54,8 Brændsel ½ KVV fordel mio. kr. 159,7 162,9 3,2 CO2 kvote omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 D&V variabel/varmepris mio. kr. 304,1 293,5-10,6 D&V fast mio. kr. 428,5 423,6-4,9 I alt mio. kr , ,0 9,5 C:\ project s\ Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST ALT2.xlsm] SelSUManlæg 80

81 ALT3 SOM ALT1 MEN MED LIMIT I AARHUS RM Østjylland Selskabsøkonomi i 2014-priser Version 8,6 KVP_RAM Fjernvarme i Østjylland Bilag 2.1 Produktionsomkostninger ALT3 - som ALT1 med ledning Lisbjerg år 2014 Projektnr Ens juni 2013 C:\projects\ Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KV Selskabsøkonomiske produktionsomkostninger ALT3 - som Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed Kapitalomkostninger mio. kr. 407,5 310,7-96,8 Køb af brændsel mio. kr , ,0 59,9 1,00 Salg af el mio. kr. -582,1-645,5-63,4 Tilskud el (15 øre/kwh) mio. kr. -168,6-145,5 23,0 Afgifter mio. kr. 218,9 287,3 68,4 Brændsel ½ KVV fordel mio. kr. 173,7 162,9-10,9 CO2 kvote omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 D&V variabel/varmepris mio. kr. 302,4 293,5-8,9 D&V fast mio. kr. 432,0 423,6-8,4 I alt mio. kr , ,0-37,0 C:\ project s\ Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST ALT3.xlsm] SelSUManlæg 81

82 ALT3 SOM ALT1 MEN MED LIMIT I AARHUS 82

83 ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW Sum anlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Anlæg 17 Anlæg 18 Anlæg 19 AVA OV AVAaffald AVA RS AVA HKVV AVA SSVAVA SSV OL AVA_Odder_SKANspids SKANflis Enhed Kapitalomkostninger kr./gj 12,3 0,0 0,0 0,0 31,4 12,3 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 Køb af brændsel kr./gj 45,1 0,0 0,0 0,0 62,0 37,0 148,8 51,2 0,0 70,3 71,3 119,6 67,1 0,0 140,8 67,1 67,1 73,3 0,0 0,0 Salg af el kr./gj -24,9 0,0-25,0-16,5-46,9 0,0 0,0 0,0 0,0-40,5 0,0-98,4 0,0-25,1-105,1 0,0 0,0-46,9 0,0 0,0 Tilskud el (15 øre/kwh) kr./gj -7,5 0,0 0,0 0,0-17,9 0,0 0,0 0,0 0,0-15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-17,9 0,0 0,0 Afgifter kr./gj 8,8 0,0 33,3 33,3 5,3 0,7 91,3 2,6 0,0 2,9 88,0 46,6 82,7 33,3 66,9 82,7 82,7 3,0 0,0 0,0 CO2 kvote omkostninger kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D&V variabel kr./gj 12,8 70,0 12,8 16,1 5,0 3,0 0,9 4,0 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 8,1 60,0 0,0 D&V fast kr./gj 17,7 0,0 44,2 46,3 5,3 37,8 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 35,2 26,1 24,8 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 Øvrige omkostninger kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt kr./gj 70,9 70,0 65,2 79,2 44,1 116,8 241,1 86,7 0,0 27,2 164,4 142,0 175,9 42,0 107,6 154,8 154,8 47,0 60,0 0,0 Varmeproduktion TJ tom Verdo kvv Verdo spids Silk CC Silk gas HKV affald HKV CC HKV_Vejle_TVISspids Heden gas Skærbæk TVIS_ShellTAS Solvarmeanlæg 83

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland. Baggrund for udbuddets afholdelse. Regional Udvikling

Kravspecifikation. Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland. Baggrund for udbuddets afholdelse. Regional Udvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Kravspecifikation Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland Baggrund

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015 REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK INDHOLD Formål og status for VE Omstilling til VE i fjernvarmen - hvordan? Og hvad skal parterne så mere konkret samarbejde om? Hvem

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv Affaldsdage 2016 Hotel Vejlefjord, 11. november 2016 Jesper Werling Ea Energianalyse 1 Formål Vurdere

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 1 September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK DAGSORDEN Kort gennemgang af opgaverne i Fjernvarmeanalyse Østjylland Projektteamet Vores tilgang til opgaven Opgaverne lidt tættere på! Overblik

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region?

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Dansk Fjernvarmes Regionalmøder foråret 2015 Louise Langbak Hansen Udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI (VE)

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI (VE) FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI (VE) SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI (VE) Revision Dato 2015-01-12 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse December 2016 FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse Teknikerrapport ANALYSEGRUPPEN Mads Kallestrup, TVIS Linn Laurberg Jensen, PlanEnergi Joakim Larsen, COWI Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Varmeproduktion

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 217 Revideret september 217 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.7.B17 PROVSTLUND NORD FJERNVARME HORSENS HR.7.B17 PROVSTLUND

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser

Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser Christian Niederbockstruck Fjernvarme Horsens Strategiske overvejelser og tiltag på tværs

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016 ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 1. december 2016 FREMTIDENS ENERGI ER SMART ENERGI Samarbejde mellem forsyningsområderne Store

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Mål og midler Slide 2 Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre

Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Niels From, PlanEnergi Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Kolding, den 17. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år

Læs mere

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A.

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A. SKANDERBORG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A. - RENOSYD I/S ANALYSE PÅ UDVEKSLING AF VARME MED ÅRHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PRÆSENTATION

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet Store eldrevne varmepumper ny teknologi, nye afgifter, nye tider Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet 17. APRIL 2013 50% 45% Decentral kraftvarme giver efter for vind Samlet decentral produktion 46%

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER Af chefkonsulent John Tang FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: 5 værker

Læs mere