FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET"

Transkript

1 FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

2 BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne Lykkemark Ref Document ID / REGMIDT Version 1 Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 Bilag, case-området INDHOLD 1. Bilag 1: Indledning 1 2. Bilag 2: Fakta om caseområdet Kommuner og værkers planer for fremtidige forsyningsområder Forsyningsteknologier 8 3. Bilag 3: Forsyningsscenarier Forsyningsscenarier Generelle og basis forudsætninger Samlet oversigt med Energistyrelsens elpriser, valgt varmegrundlag Samlet oversigt med Energistyrelsens elpriser, reduceret varmegrundlag Samlet oversigt med dagens elpriser, valgt varmegrundlag Samlet oversigt med dagens elpriser, reduceret varmegrundlag Reference Reference A Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ 9 med reduceret varmegrundlag (ALT9z) Reference med reduceret varmegrundlag (REFz) Bilag 4: 'De tre ben' Randers, Silkeborg og Horsens/Hedensted Samlet oversigt med Energistyrelsens elpriser Samlet oversigt med dagens elpriser Alternativ 1a Alternativ 1b Alternativ 1c Alternativ 1d Alternativ 1e Bilag 5: Vurdering af beskæftigelsesvirkninger Beskæftigelse Frede Hvelplund og Henrik Lund, 7. oktober Strategisk energiplanlægning i kommunerne, Oktober Beskæftigelseseffekt, Region Midtjylland Bilag 6: Energiteknologier plukkes umodne Bilag 7: Bioraffinaderier Bilag 8: Overskudsvarme ved køl af bygninger Bilag 9: Teknologier Bilag 10 VP drejebog uddrag 188

4 Bilag, case-området 1 af BILAG 1: INDLEDNING Region Midtjylland har sammen med de 19 kommuner i regionen, 13 varmeværker, 2 universiteter, Samsø Energiakademi, INBIOM (innovationsnetværket for biomasse), Dansk Fjernvarme og en række øvrige parter igangsat et fælles projekt i strategisk energiplanlægning: midt energistrategi strategisk energiplanlægning i det midtjyske område. Projektet gennemføres i perioden januar 2014 til juni 2015, og er støttet af Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning. I projektet er de 40 partnere inddelt i tre fokusgrupper. En af grupperne Det østjyske bybånd arbejder med omstilling af el- og varmeforsyningen frem mod 2035 med udgangspunkt i det østjyske område. Gruppen skal i sit arbejde også komme med anbefalinger til resten af partnerskabet vedrørende omstilling af el- og varmeforsyningen i de større byer. Gruppen har som en væsentlig del af sit arbejde besluttet at igangsætte en fjernvarmeanalyse med udgangspunkt i Østjylland. Analysens resultater vil efterfølgende indgå i gruppens arbejde med at formulere en energistrategi og en handlingsplan. Analysearbejdet præsenteres i 4 delrapporter: Overskudsvarme Afgrænsning mellem fjernvarme og individuel forsyning Scenarier for omstilling til VE Bilag, Det Østjyske Bybånd Denne rapport indeholder bilag til delrapporten 'Scenarier for omstilling til VE'. Bilag 2 indeholder fakta om caseområdet, blandt andet varmegrundlag og produktionsteknologi, for hvert af de store varmeværker med tilhørende kommuner. Bilag 3 indeholder forudsætninger for og resultater af scenarieberegningerne. Bilag 4 indeholder forudsætninger for og resultater af De tre ben, der er scenarieberegninger for hver af forbindelserne Århus-Randers, Århus Silkeborg og Århus-Horsens/Hedensted. Bilag 5 8 indeholder baggrundsmateriale for vurdering af beskæftigelse, energiteknologier og overskudsvarme. Bilag 9 indeholder generel fakta information om forskellige VE-teknologier.

5 Bilag, case-området 2 af BILAG 2: FAKTA OM CASEOMRÅDET 2.1 Kommuner og værkers planer for fremtidige forsyningsområder I de efterfølgende afsnit gennemgås overordnet kommunernes og værkernes planer kommune for kommune. På baggrund af denne oversigt angives caseområdet kommune for kommune. De øvrige områder, der er potentielle for konvertering fra naturgas til fjernvarme eller fjernvarmeværker, der påtænkes tilsluttet det store fjernvarmenet, oplistes og vil kunne vurderes mere generelt efter afgrænsningsanalyserne. Der hvor der ikke er opgivet oplysninger fra kommuner og varmeværker om varmegrundlag, anvendes data fra Aalborg Universitets Varmeatlas. Disse beregninger indeholder kun varmegrundlag hos slutforbrugere, og dermed ikke lednings- og produktionstab. Endvidere kan differencer skyldes forskelle i områdeafgrænsning, da Varmeatlasset er baseret på BBR data og varmeværkernes oplysninger er baseret på målte produktionstal fra I kolonnen AAU BBR data betyder: - By, ikke fjernvarme: alle med individuel opvarmning indenfor det geografiske område By - Fjernvarmeområde, ikke fjernvarme: alle med individuel opvarmning indenfor eksisterende fjernvarmenet Oplysninger om kommunernes planer er dels indhentet fra kommunerne i forbindelse med dette projekt, dels fra ' Dataindsamling til status- og perspektivnotat, PlanEnergi 06/3-2014' hvor kommunerne har udfyldt spørgeskemaer vedrørende nuværende energiforsyning, energimål, planlægning og væsentligste initiativer til brug for et samlet status- og perspektivnotat for Region Midtjylland. Herefter benævnt 'Dataindsamling 06/3-2014' Randers Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Randers Kommunes planer sammenstillet med VERDOs tilsvarende. Varmedata Randers Kommune VERDO AAU BBR data (MWh/år) Randers By (fjernvarmeforsynet) (biomasse) (olie) Randers By (individuelle) (by, ikke fjernvarme) (fjernvarmeområde, ikke fjernvarme) Over Romalt Del af Randers Over Hornbæk Del af Randers Neder Hornbæk Del af Randers Mejlby Varmeværk (191 forbrugere) (by, fjernvarme) Uggelhuse-Langkastrup Fjernvarme (by, alt) (190 forbrugere) Assentoft (by, alt) Spentrup (by, alt) I ALT Tabel 1 Varmegrundlag. Data fra Randers Kommune, RK SEP 2030, Dataindsamling 06/ og Verdo slide info Varmeværkets udbygningsplaner Verdo forventer at udbygge og konvertere gas- og oliekunder i henhold til ovenstående skema.

6 Bilag, case-området 3 af 206 Kommunens planer For at nedbringe CO 2 -udledningen vil Randers Kommune arbejde for: - 100% CO 2 neutrale brændsler i 2030 i varmeforsyningen - Udbygning af den kollektive varmeforsyning - Vedvarende energi i den kollektive varmeforsyning. - Udbredelse af mindre miljøbelastende alternativer til individuel opvarmning Kommunen vil blandt andet arbejde for: - Afvikling af individuel naturgas - Afvikling af individuel olie - Brændselsskift på kraftvarmeværker - Møder med Energistyrelsen - Opfordring til politikerne på Christiansborg om at åbne mulighederne for omstilling - herunder frit brændselsvalg Generel vurdering Landsbyerne Spentrup, Assentoft, Harridslev, Øster Bjerregrav og Stevnstrup vil indgå efterfølgende i områdeafgrænsningen mellem forsyningsformerne og de vil mht. størrelse og varmegrundlag kunne identificeres. Ud over Mejlby og Uggelhuse-Langkastrup varmeværker er der yderligere 6 private fjernvarmeværker i Randers Kommune, der vil kunne indgå i et driftssamarbejde med Verdo. Det er ikke sandsynligt at disse værker vil kunne kobles på et fælles fjernvarmenet. Disse værker vil indgå efterfølgende i områdeafgrænsningen mht. at blive koblet sammen med andre fjernvarmeværker. I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Verdos udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede ekstra varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændre på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Aarhus Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Aarhus Kommunes planer sammenstillet med Affald- Varmes (AVA) tilsvarende. Inkluderet i AVA varmebehov er også de 6 forbrugerejede fjernvarmeværker i Aarhus. Varmedata (MWh/år) Aarhus (fjernvarmeforsynet) Aarhus Kommune AVA AAU BBR data (fjernvarmeområde, fjernvarme) Aarhus, individuelle (fjernvarmeområde, ikke fjernvarme) Mange små landsbyer - - I ALT Tabel 2 Varmegrundlag. Data fra Aarhus Kommune 2030, Dataindsamling 06/ og AVA. Varmeværkets udbygningsplaner Kommunens planer Aarhus Kommune har en vision om CO 2 -neutral i 2030 som bysamfund. Prognose for fjernvarmebehovet i de fjernvarmeområder, der er med i det fælles varmegrundlag, forventer at behovet vil være svagt faldende frem mod 2030.

7 Bilag, case-området 4 af 206 Der behandles løbende projektforslag, hvor nye områder fjernvarmeforsynes områder omfattet af eksisterende lokalplaner eller i forbindelse med nye lokalplaner. I perioden er der behandlet ca. 40 projektforslag. Generel vurdering I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår AVA udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Silkeborg Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Silkeborg Kommunes planer sammenstillet med Silkeborg Forsynings tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Silkeborg By (fjernvarmeforsynet) Silkeborg By, individuelle Silkeborg Kommune Silkeborg Forsyning AAU BBR data (by, fjernvarme) (fjernvarmeområde, fjernvarme) (by, ikke fjernvarme) (fjernvarmeområde, ikke fjernvarme) Sejs/Svejbæk (by, alt) Virklund (by, alt) Them (by, alt) Resenbro - - Kjellerup Varmeværk Kjellerup Varmeværk: Kjellerup by i alt: Gjern Varmeværk Gjern varmeværk: Gjern by i alt Fårvang Varmeværk Ans Fjernvarme Fårvang Varmeværk: 7400 Fårvang by i alt Ans Kraftvarmeværk: Ans by i alt: I ALT (by, fjernvarme) (by, alt) (by, alt) (by, fjernvarme) (by, fjernvarme) (by, alt) (by, fjernvarme) (by, alt) Tabel 3 Varmegrundlag. Data fra Silkeborg Kommune, Dataindsamling 06/ og Silkeborg Forsyning. Varmeværkets udbygningsplaner Udbygningsplaner i henhold til ovenstående skema. Kommunens planer Silkeborg Kommune vil i samarbejde med varmeforsyningsselskaberne, borgerne og øvrige grundejere arbejde for at: Al fjernvarme baseres på fossilfri brændsel Alle opvarmede bygninger i fjernvarmeområder tilsluttes fjernvarmen

8 Bilag, case-området 5 af 206 Vi vil indføre tilslutningspligt og forblivelsespligt, hvor det er fornuftigt, hvor varmeforsyningsselskabet ønsker det og hvor det kan ske på rimelige vilkår for varmeforsyningsselskabet og forbrugerne Fjernvarmeområderne udvides Der etableres fjernvarme i alle byer, hvor fjernvarme er relevant Der etableres ikke individuelle opvarmningskilder i fjernvarmeområder Generel vurdering Byerne Sejs/Svejbæk, Virklund og Them vil indgå efterfølgende i områdeafgrænsningen mellem forsyningsformerne og de vil mht. størrelse og varmegrundlag kunne identificeres. Ligeledes vil det utal af mindre landsbyer overordnet kunne håndteres. Der er yderligere 4 private fjernvarmeværker i Silkeborg Kommune, der vil kunne indgå i et driftssamarbejde med Silkeborg Forsyning. Kjellerup varmeværk er et billigt og selvstændigt varmeværk baseret på biomasse. Gjern Varmeværk er fusioneret med Hammel Varmeværk og forsynes derfra. Fårvang Varmeværk kan potentielt forsynes fra Hammel Varmeværk. Ans fjernvarme er naturgasfyret kraftvarmeværk. Det er ikke sandsynligt, at Kjellerup og Ans vil kunne kobles på et fælles fjernvarmenet. Gjern er tilsluttet Hammel Fjernvarme og Fårvang er potentiel for en sammenkobling med Danmarks billigste fjernvarmeværk. Disse værker vil indgå efterfølgende i områdeafgrænsningen mht. at blive koblet sammen med andre fjernvarmeværker. I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Silkeborg Forsynings udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Skanderborg Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Skanderborg Kommunes planer sammenstillet med Skanderborg Hørning Fjernvarmes tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Skanderborg Kommune Skanderborg Hørning Fjernvarme AAU BBR data Skanderborg og Hørning byer (fjernvarmeforsynet) Skanderborg og Hørning byer, individuelle (fjernvarmeområde, fjernvarme) (fjernvarmeområde, ikke fjernvarme) Galten Fjernvarme (by, alt) (by, fjernvarme) Ry Fjernvarme (by, alt) (by, fjernvarme) Gl. Rye Fjernvarme (by, alt) (by, fjernvarme) Hylke (by, alt) Tebbestrup (by, alt)(tebbestrup) (by, alt)(tebstrup) Riis (by, alt) I ALT Tabel 4 Varmegrundlag. Data fra Skanderborg Kommune, Dataindsamling 06/ og Skanderborg Hørning Fjernvarme.

9 Bilag, case-området 6 af 206 Varmeværkets udbygningsplaner Skanderborg-Hørning Fjernvarme har indsendt et projektforslag til Skanderborg Kommune omhandlende opførelse af et 30 MW biomassefyret anlæg, placeret mellem Stilling og Hørning. Projektforslaget omhandler forsyning af Hylke, Tebstrup og Riis, der i dag har individuelle anlæg. Projektforslaget ventes i høring pr. 1. oktober Såfremt der gives tilladelse til at opføre værket vil der blive indledt forhandling med AVA om et fremtidigt samarbejde omkring leverancer fra det nye værk. Beregningsresultater fra ovenstående omtalte indsendte projektforslag for Hylke, Tebstrup og Riis indgår i de overordnede analyser i afsnit 3. Kommunens planer Der er ingen selvstændige mål for varmeforsyningen pt. I forbindelse med den kommende Udviklingsplan for Skanderborg Kommune bliver der et politisk arbejde omkring energiforsyning med henblik på at sikre billig og bæredygtig varme til alle også udenfor fjernvarmeområder. Kommunen undersøger mulighederne for yderligere tilslutning af gasforbrugere til fjernvarme omkring Galten. Fjernvarmeværkerne har fået en opgørelse over aktive oliekunder indenfor deres forsyningsområder. Generel vurdering I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Skanderborg Hørning Fjernvarmes udmeldte MWh, som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme på sydstrækningen og Galten Fjernvarmes MWh på Silkeborg strengen. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt marginale ekstra varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Odder Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Odder Kommunes planer sammenstillet med Odder Fjernvarmes tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Odder (fjernvarmeforsynet) Odder Kommune Odder Fjernvarme AAU BBR data (by, fjernvarme) Odder (by, ikke fjernvarme) Barmarksvarmeværker - - IALT Tabel 5 Varmegrundlag. Data fra Odder Kommune, Dataindsamling 06/ og Odder Fjernvarme. Varmeværkets udbygningsplaner Det overvejes at udvide forsyningsområdet mod øst, således at varmeværket forsyner nogle af omegnsbyerne og samtidig fusionerer med Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk. Varmebehovet kommer derved til at stige med ca MWh pr. år (inkl. varmetab) når projektet er fuldt udbygget. En del af denne varme vil evt. blive fremskaffet fra lokale kilder (Boulstrup-Hou har fx et mindre, halmfyret varmeværk). Såfremt projektet realiseres, forventes at starte med forsyning af de første omegnsbyer i 2015.

10 Bilag, case-området 7 af 206 Kommunens planer Planlægningen sker i dialog med fjernvarmeværkerne. Kommunen bidrager til kvalificering af projektforslag f.eks. i forhold til afgrænsning af nye fjernvarmeområder inden projektforslaget behandles. Der arbejdes mod at Odder Kommune bliver CO 2 neutral i år Generel vurdering Barmarksværkerne er dyre selvstændige varmeværker på naturgas. I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Odder Fjernvarmes udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Horsens Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Horsens Kommunes planer sammenstillet med Horsens og Dagnæs-Bækkelund Fjernvarmes tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Horsens By (fjernvarmeforsynet) Horsens By, individuelle Horsens Kommune HVV og DBV Forsyninger samlet AAU BBR data (fjernvarmeområde, fjernvarme) (by, ikke fjernvarme/naturgas) (forsyningsområde) Horsens By (naturgasforsynet idag) *) IALT Tabel 6 Varmegrundlag. Data fra Horsens Kommunes varmeplan, Dataindsamling 06/ og HVV og DBV Forsyninger samlet Varmeværkets udbygningsplaner Varmeværkerne arbejder aktivt for at konvertere olie-og naturgas indenfor og i nærheden af eksisterende forsyningsnet. Kommunens planer I den strategiske energiplan forventes et slutforbrug på MWh. Kommunen godkender løbende projektforslag, og arbejder for at initiere et samarbejde mellem fjernvarmeværkerne i kommunen og nabokommunerne. Generel vurdering I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Horsens Forsynings udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem.

11 Bilag, case-området 8 af Hedensted Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Hedensted Kommunes planer sammenstillet med Hedensted og Løsning varmeværkers tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Hedensted (fjernvarmeforsynet) Hedensted potentiale Hedensted Kommune Fjernvarmeværker AAU BBR data (by, fjernvarme) (by, ikke fjernvarme) Del af Hedensted Løsning Varmeværk (fjernvarmeforsynet) Løsning Varmeværk Del af Hedensted I ALT Tabel 7 Varmegrundlag. Data fra FlexCities, slutrapport august Varmeværkets udbygningsplaner Kommunens planer Vi vil omstille til renere energiforsyning og lav CO 2 belastning i en proces, der inddrager borgere og virksomheder, og sikrer en stabil energiforsyning til priser der er til at betale. En grøn omstilling som kan mærkes - også for den enkelte. Vi vil tilstræbe et energiforbrug på et lavt niveau baseret på ikke fossile energikilder og med optimal udnyttelse af lokale ressourcer. Generel vurdering I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Hedensted og Løsning varmeværkers MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem. 2.2 Forsyningsteknologier Dette kapitel omhandler Forsyningsteknologier på decentrale- og centrale Fjernvarmeværker. Efterfølgende præsenteres skemaer med oplysninger om: Produktionskapacitet (el og varme) Teknologi Virkningsgrad Økonomi Brændselssammensætning illustreres med varighedskurver for hvert varmeværk, og forsyningsområde illustreres med kort. Oplysningerne til brug for ovenstående er dels indhentet hos værkerne, dels er anvendt Dansk Fjernvarmes statistik. Scenarieberegninger for superstrukturen er beregnet med samfundsøkonomiske priser, og derfor er de angivne produktionspriser i dette notat også angivet som samfundsøkonomiske produktionspriser. I oversigten over produktionsanlæg er kun medtaget de betydende anlæg. Det vil sige, at mindre reserve- og spidslastenheder ikke er oplistet, da de kun har marginal indflydelse i forhold til dette projekt.

12 Bilag, case-området 9 af VERDO Verdo kvv Flis kraftvarme 192,0 140,0 52,0 72,9 27,1 160 Verdo spids Oliekedel 106,4 100,0 0 94, Tabel 8 De betydende produktionsenheder for Verdo. Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 1 Varighedskurve for Verdo.

13 Bilag, case-området 10 af 206 Figur 2 Forsyningsområde Verdo.

14 Bilag, case-området 11 af Affald Varme Aarhus Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW brændsel MW varme MW el Varme % AVA OV, Kedel fuelolie 1,0 1, , AVA Affald Affaldkraftvarme 85,8 60,0 13,8 69,9 16,1 275 AVA RS Affaldkraftvarme 32,5 24,0 3,6 73,8 11,2 305 AVA HKVV Halm kraftvarme 111,3 80,0 34,4 71,9 30,9 240 AVA SSV Studstrup Træpille kraftvarme 223,7 484, ,4 3, AVA SSV OL Studstrup Træpiller 59,6 56,0 0 94, AVA spids Oliekedel 425,5 400,0 0 94, Tabel 9 De betydende produktionsenheder for AffaldVarme Aarhus. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 3 Varighedskurve for AffaldVarme Aarhus.

15 Bilag, case-området 12 af 206 Figur 4 Forsyningsområde AffaldVarme Aarhus

16 Bilag, case-området 13 af Silkeborg Varme A/S Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % Silk CC Naturgas combined cycle 188,9 100,0 90,2 53,0 47,8 470 Silk gas Naturgaskedel 100,0 100, , Tabel 10 De betydende produktionsenheder for Silkeborg Varme A/S. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 5 Varighedskurve for Silkeborg Varme A/S. //bliver redigeret iht. kommentarer//

17 Bilag, case-området 14 af 206 Figur 6 Forsyningsområde Silkeborg Varme A/S.

18 Bilag, case-området 15 af Odder Fjernvarme Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % Odderspids Oliekedel 106,4 100,0 0 94, Tabel 11 Produktionsanlæg for Odder Fjernvarme. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 7 Varighedskurve for Odder Fjernvarme.

19 Bilag, case-området 16 af 206 Figur 8 Forsyningsområde Odder Fjernvarme.

20 Bilag, case-området 17 af Skanderborg Fjernvarme Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % SKANflis Fliskedel 24,0 24, , SKANspids Oliekedel 53,2 50,0 0 94, Tabel 12 De betydende produktionsanlæg for Skanderborg Fjernvarme. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 9 Varighedskurve for Skanderborg Fjernvarme.

21 Bilag, case-området 18 af 206 Figur 10 Forsyningsområde Skanderborg Fjernvarme.

22 Bilag, case-området 19 af Hedensted Fjernvarme Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % Heden gas Naturgaskedel 50,0 50, , Tabel 13 Det betydende produktionsanlæg for Hedensted Fjernvarme. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 11 Varighedskurve for Hedensted Fjernvarme.

23 Bilag, case-området 20 af 206 Figur 12 Forsyningsområde Hedensted Fjernvarme.

24 Bilag, case-området 21 af Horsens Varmeværk Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % HKV affald Affaldskraftvarme 34,1 28,0 6,4 82,1 18,9 180 HKV CC Naturgas combined cycle 60,0 27,0 26,0 45,0 43,3 555 HKV spids Naturgaskedel 100,0 100, , Tabel 14 De betydende produktionsanlæg for Horsens Varmeværk. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 13 Varighedskurve for Horsens Varmeværk.

25 Bilag, case-området 22 af 206 Figur 14 Forsyningsområde Horsens Varmeværk

26 Bilag, case-området 23 af BILAG 3: FORSYNINGSSCENARIER I dette er forudsætninger og resultater af scenarierne med forskellige forsyningsteknologier, hvor det undersøges om en sammenbinding af de største varmeværker kan hjælpe med til at fremme omstillingen til 100 % VE-teknologi samt skabe en selskabs- og samfundsøkonomiske gevinst. Der er opstillet et referencescenarie ud fra de tidligere udførte analyser af muligheder for sammenkobling og fremtidigt varmebehov. Referencescenariet danner grundlag for en række scenarieberegninger for en fremtidig fjernvarmeforsyning af case-området. Referencescenariet er defineret med produktionsteknologi og varmegrundlag som i dag dog med igangværende projekter inkluderet. Omlægning til biomasse på Skærbækværket og Studstrupværket indgår derfor i referencen, da de forventes færdige i 2015/16. Herudover regnes på et alternativt biomasse referencescenarie, da flere værker overvejer delvis omlægning til biomasse indenfor få år. 3.1 Forsyningsscenarier Der er udført scenarieberegninger med det formål at anskueliggøre fordele og ulemper ved forskellige ændringer i energiforsyningen. Beregningerne viser for hvert scenarie selskabs- og samfundsøkonomi baseret på investeringsog driftsomkostninger, varmeproduktionspriser, brændselsforbrug, reguleringspotentiale ift. indregulering af vindkraft og CO 2 -emmisioner. Herudover er medtaget resultater omkring beskæftigelse. Navn Reference: Reference A: Alternativ 1: Alternativ 3: Alternativ 5: Alternativ 6: Beskrivelse af scenarie Varmeproduktion som i dag tillagt anlæg besluttet og under opførelse: Halm kraftvarme i Århus, Studstrupværket (blok 3) på træpiller, Skærbækværket på flis. Referencen indeholder derfor såvel Central som Decentral biomassebaseret kraftvarme. Yderligere biomasse varmeproduktion i Silkeborg, Horsens og Hedensted, hvor de eksisterende naturgasbaserede anlæg forudsættes erstatte med biomassebaseret kraftvarme. Varmeproduktion som i referencen. Randers, Silkeborg, Aarhus (inkl. Skanderborg og Odder), Horsens, Hedensted sammenkobles med TVIS (Caseområdet er sammenkoblet med TVIS: Fuld sammenkobling) Maksimal indregulering af el fra vindkraft med spidslast elproduktion, store varmepumper og varmelagre. Fuld sammenkobling, MW varmepumper, baseret på overskudsvarme fra industrien. Se delrapport om overskudsvarme. Etablering af centrale bioraffinaderi med produktion af overskudsvarme. Fuld sammenkobling Som 'Hveiti' og MEC, men meget større anlæg - i Aarhus, Randers og Hedensted, overskudsvarmeeffekter på MW. Etablering af 3 centrale geotermiske anlæg som Viborg - 3 x 32 MW, Fuld sammenkobling. Randers, Horsens og Hedensted, MW Alternativ 7: Alternativ 8: Etablering af solvarmeanlæg og store varmelagre i sammenhængende decentral struktur. TVIS er koblet på, 3 x m2 solvarme. 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af fossile brændsler. Fuld sammenkobling, fossile brændsler er erstattet med bioolie kedler

27 Bilag, case-området 24 af 206 Navn Beskrivelse af scenarie Alternativ 9: Alternativ 9z: Reference z: Alternativ 10: 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af biomasse og fossile brændsler. Fuld sammenkobling, biomasse og fossile brændsler er erstattet med varmepumper med COP = 3,5. Som ALT9, men med % reduktion af varmebehov Reference for ALT9z med % reduktion af varmebehov 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af biomasse, fossile brændsler og affald. Fuld sammenkobling, biomasse, fossile brændsler og affald er erstattet med varmepumper med COP = 3,5. Figur 15 Oversigt over beregningsscenarier Foruden forudsætninger indeholder dette bilag følgende resultater: Søjlediagrammer med beregningsresultater for scenarierne med varmegrundlag som beskrevet i rapporten 'Analyser og anbefalinger' og med Energistyrelsens elpriser Søjlediagrammer med beregningsresultater for scenarierne med varmegrundlag som beskrevet i rapporten 'Analyser og anbefalinger' og med dagens elpriser Søjlediagrammer med beregningsresultater for scenarierne med reduceret varmegrundlag som beskrevet i rapporten 'Analyser og anbefalinger' og med Energistyrelsens elpriser Søjlediagrammer med beregningsresultater for scenarierne med reduceret varmegrundlag som beskrevet i rapporten 'Analyser og anbefalinger' og med dagens elpriser Oversigtskort, beregningsresultater, inputdata, kapacitet og varighedskurver for hvert enkelt scenarie for sig 3.2 Generelle og basis forudsætninger Brændsels- og elpriser ifølge Energistyrelsens samfundsøkonomiske data fra Afgifter i 2014 med reduktion af energiafgift, så afgifter svarer til de nye afgiftssatser for Miljø- og CO2- ækvivalente ton er beregnet ud fra Energistyrelsens emissions forudsætninger, hvilket betyder at der ikke regnes på ren vindmøllestrøm i scenarierne med varmepumper. Scenarierne er baseret på varmeværkernes oplyste 2013 varmeproduktioner (som svarer til et gennemsnitsår for ), og indeholder dermed ledningstab og andet tab i produktionen. Varmetab for de nye transmissionsledninger indgår sammen med pumpeomkostninger som D&V. Endvidere indgår vedtagne investeringer for nyanlæg i de enkelte varmeværker, hvilket betyder at eksempelvis for Aarhus er AVA s investeringer på 1021 mio. kr. (se evt. Figur 58) medtaget for det nye halmfyrede kraftvarmeanlæg i Lisbjerg samt 234 mio. kr. til transmissionsnet. Disse investeringer indgår således i referencen og alle scenarierne. Beregningsteknisk er forudsat at alle investeringer foretages i 2014 samt at alle vedtagne produktionsanlæg er driftsklare fra mandeår/mio. kr. 0,98 Investeringer 1,55 Drift- og vedligeholdelse mandeår/mio. kr. 1,99 Flis - biobrændsel 1,99 Halm - biobrændsel 1,99 Træpiller 1,99 Gylle mm. til biogasanlæg 0,01 Naturgas/olie Figur 16 Samfundsøkonomiske beskæftigelsestal

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK DAGSORDEN Kort gennemgang af opgaverne i Fjernvarmeanalyse Østjylland Projektteamet Vores tilgang til opgaven Opgaverne lidt tættere på! Overblik

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

FlexCities Projektidé til FjernvarmeVækst, Fase 1

FlexCities Projektidé til FjernvarmeVækst, Fase 1 FlexCities Projektidé til FjernvarmeVækst, Fase 1 1 Overordnet vision og motivation Fjernvarmeværkerne i Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Hedensted, Løsning og Brædstrup har undersøgt mulighederne for at forbinde

Læs mere

Geotermi og samdrift i

Geotermi og samdrift i Geotermi og samdrift i NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Aarhus C Tel. +45 9682 48 Fax +45 8613 636 SJÆLLAND Postadresse:

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Workshop den 26. januar 2009 i Dansk Design Center Indhold Scenariefilosofi Hovedforudsætninger Resultater fra grundscenariet Forskelle mellem

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Hvorfor gøre noget i hele taget? - det går jo godt alt sammen Der er mange gode grunde: Energi-

Læs mere

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE Dato 2011/01/27 VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resume af miljørapport 2 3. Planens

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere