FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET"

Transkript

1 FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

2 BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne Lykkemark Ref Document ID / REGMIDT Version 1 Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 Bilag, case-området INDHOLD 1. Bilag 1: Indledning 1 2. Bilag 2: Fakta om caseområdet Kommuner og værkers planer for fremtidige forsyningsområder Forsyningsteknologier 8 3. Bilag 3: Forsyningsscenarier Forsyningsscenarier Generelle og basis forudsætninger Samlet oversigt med Energistyrelsens elpriser, valgt varmegrundlag Samlet oversigt med Energistyrelsens elpriser, reduceret varmegrundlag Samlet oversigt med dagens elpriser, valgt varmegrundlag Samlet oversigt med dagens elpriser, reduceret varmegrundlag Reference Reference A Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ 9 med reduceret varmegrundlag (ALT9z) Reference med reduceret varmegrundlag (REFz) Bilag 4: 'De tre ben' Randers, Silkeborg og Horsens/Hedensted Samlet oversigt med Energistyrelsens elpriser Samlet oversigt med dagens elpriser Alternativ 1a Alternativ 1b Alternativ 1c Alternativ 1d Alternativ 1e Bilag 5: Vurdering af beskæftigelsesvirkninger Beskæftigelse Frede Hvelplund og Henrik Lund, 7. oktober Strategisk energiplanlægning i kommunerne, Oktober Beskæftigelseseffekt, Region Midtjylland Bilag 6: Energiteknologier plukkes umodne Bilag 7: Bioraffinaderier Bilag 8: Overskudsvarme ved køl af bygninger Bilag 9: Teknologier Bilag 10 VP drejebog uddrag 188

4 Bilag, case-området 1 af BILAG 1: INDLEDNING Region Midtjylland har sammen med de 19 kommuner i regionen, 13 varmeværker, 2 universiteter, Samsø Energiakademi, INBIOM (innovationsnetværket for biomasse), Dansk Fjernvarme og en række øvrige parter igangsat et fælles projekt i strategisk energiplanlægning: midt energistrategi strategisk energiplanlægning i det midtjyske område. Projektet gennemføres i perioden januar 2014 til juni 2015, og er støttet af Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning. I projektet er de 40 partnere inddelt i tre fokusgrupper. En af grupperne Det østjyske bybånd arbejder med omstilling af el- og varmeforsyningen frem mod 2035 med udgangspunkt i det østjyske område. Gruppen skal i sit arbejde også komme med anbefalinger til resten af partnerskabet vedrørende omstilling af el- og varmeforsyningen i de større byer. Gruppen har som en væsentlig del af sit arbejde besluttet at igangsætte en fjernvarmeanalyse med udgangspunkt i Østjylland. Analysens resultater vil efterfølgende indgå i gruppens arbejde med at formulere en energistrategi og en handlingsplan. Analysearbejdet præsenteres i 4 delrapporter: Overskudsvarme Afgrænsning mellem fjernvarme og individuel forsyning Scenarier for omstilling til VE Bilag, Det Østjyske Bybånd Denne rapport indeholder bilag til delrapporten 'Scenarier for omstilling til VE'. Bilag 2 indeholder fakta om caseområdet, blandt andet varmegrundlag og produktionsteknologi, for hvert af de store varmeværker med tilhørende kommuner. Bilag 3 indeholder forudsætninger for og resultater af scenarieberegningerne. Bilag 4 indeholder forudsætninger for og resultater af De tre ben, der er scenarieberegninger for hver af forbindelserne Århus-Randers, Århus Silkeborg og Århus-Horsens/Hedensted. Bilag 5 8 indeholder baggrundsmateriale for vurdering af beskæftigelse, energiteknologier og overskudsvarme. Bilag 9 indeholder generel fakta information om forskellige VE-teknologier.

5 Bilag, case-området 2 af BILAG 2: FAKTA OM CASEOMRÅDET 2.1 Kommuner og værkers planer for fremtidige forsyningsområder I de efterfølgende afsnit gennemgås overordnet kommunernes og værkernes planer kommune for kommune. På baggrund af denne oversigt angives caseområdet kommune for kommune. De øvrige områder, der er potentielle for konvertering fra naturgas til fjernvarme eller fjernvarmeværker, der påtænkes tilsluttet det store fjernvarmenet, oplistes og vil kunne vurderes mere generelt efter afgrænsningsanalyserne. Der hvor der ikke er opgivet oplysninger fra kommuner og varmeværker om varmegrundlag, anvendes data fra Aalborg Universitets Varmeatlas. Disse beregninger indeholder kun varmegrundlag hos slutforbrugere, og dermed ikke lednings- og produktionstab. Endvidere kan differencer skyldes forskelle i områdeafgrænsning, da Varmeatlasset er baseret på BBR data og varmeværkernes oplysninger er baseret på målte produktionstal fra I kolonnen AAU BBR data betyder: - By, ikke fjernvarme: alle med individuel opvarmning indenfor det geografiske område By - Fjernvarmeområde, ikke fjernvarme: alle med individuel opvarmning indenfor eksisterende fjernvarmenet Oplysninger om kommunernes planer er dels indhentet fra kommunerne i forbindelse med dette projekt, dels fra ' Dataindsamling til status- og perspektivnotat, PlanEnergi 06/3-2014' hvor kommunerne har udfyldt spørgeskemaer vedrørende nuværende energiforsyning, energimål, planlægning og væsentligste initiativer til brug for et samlet status- og perspektivnotat for Region Midtjylland. Herefter benævnt 'Dataindsamling 06/3-2014' Randers Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Randers Kommunes planer sammenstillet med VERDOs tilsvarende. Varmedata Randers Kommune VERDO AAU BBR data (MWh/år) Randers By (fjernvarmeforsynet) (biomasse) (olie) Randers By (individuelle) (by, ikke fjernvarme) (fjernvarmeområde, ikke fjernvarme) Over Romalt Del af Randers Over Hornbæk Del af Randers Neder Hornbæk Del af Randers Mejlby Varmeværk (191 forbrugere) (by, fjernvarme) Uggelhuse-Langkastrup Fjernvarme (by, alt) (190 forbrugere) Assentoft (by, alt) Spentrup (by, alt) I ALT Tabel 1 Varmegrundlag. Data fra Randers Kommune, RK SEP 2030, Dataindsamling 06/ og Verdo slide info Varmeværkets udbygningsplaner Verdo forventer at udbygge og konvertere gas- og oliekunder i henhold til ovenstående skema.

6 Bilag, case-området 3 af 206 Kommunens planer For at nedbringe CO 2 -udledningen vil Randers Kommune arbejde for: - 100% CO 2 neutrale brændsler i 2030 i varmeforsyningen - Udbygning af den kollektive varmeforsyning - Vedvarende energi i den kollektive varmeforsyning. - Udbredelse af mindre miljøbelastende alternativer til individuel opvarmning Kommunen vil blandt andet arbejde for: - Afvikling af individuel naturgas - Afvikling af individuel olie - Brændselsskift på kraftvarmeværker - Møder med Energistyrelsen - Opfordring til politikerne på Christiansborg om at åbne mulighederne for omstilling - herunder frit brændselsvalg Generel vurdering Landsbyerne Spentrup, Assentoft, Harridslev, Øster Bjerregrav og Stevnstrup vil indgå efterfølgende i områdeafgrænsningen mellem forsyningsformerne og de vil mht. størrelse og varmegrundlag kunne identificeres. Ud over Mejlby og Uggelhuse-Langkastrup varmeværker er der yderligere 6 private fjernvarmeværker i Randers Kommune, der vil kunne indgå i et driftssamarbejde med Verdo. Det er ikke sandsynligt at disse værker vil kunne kobles på et fælles fjernvarmenet. Disse værker vil indgå efterfølgende i områdeafgrænsningen mht. at blive koblet sammen med andre fjernvarmeværker. I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Verdos udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede ekstra varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændre på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Aarhus Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Aarhus Kommunes planer sammenstillet med Affald- Varmes (AVA) tilsvarende. Inkluderet i AVA varmebehov er også de 6 forbrugerejede fjernvarmeværker i Aarhus. Varmedata (MWh/år) Aarhus (fjernvarmeforsynet) Aarhus Kommune AVA AAU BBR data (fjernvarmeområde, fjernvarme) Aarhus, individuelle (fjernvarmeområde, ikke fjernvarme) Mange små landsbyer - - I ALT Tabel 2 Varmegrundlag. Data fra Aarhus Kommune 2030, Dataindsamling 06/ og AVA. Varmeværkets udbygningsplaner Kommunens planer Aarhus Kommune har en vision om CO 2 -neutral i 2030 som bysamfund. Prognose for fjernvarmebehovet i de fjernvarmeområder, der er med i det fælles varmegrundlag, forventer at behovet vil være svagt faldende frem mod 2030.

7 Bilag, case-området 4 af 206 Der behandles løbende projektforslag, hvor nye områder fjernvarmeforsynes områder omfattet af eksisterende lokalplaner eller i forbindelse med nye lokalplaner. I perioden er der behandlet ca. 40 projektforslag. Generel vurdering I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår AVA udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Silkeborg Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Silkeborg Kommunes planer sammenstillet med Silkeborg Forsynings tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Silkeborg By (fjernvarmeforsynet) Silkeborg By, individuelle Silkeborg Kommune Silkeborg Forsyning AAU BBR data (by, fjernvarme) (fjernvarmeområde, fjernvarme) (by, ikke fjernvarme) (fjernvarmeområde, ikke fjernvarme) Sejs/Svejbæk (by, alt) Virklund (by, alt) Them (by, alt) Resenbro - - Kjellerup Varmeværk Kjellerup Varmeværk: Kjellerup by i alt: Gjern Varmeværk Gjern varmeværk: Gjern by i alt Fårvang Varmeværk Ans Fjernvarme Fårvang Varmeværk: 7400 Fårvang by i alt Ans Kraftvarmeværk: Ans by i alt: I ALT (by, fjernvarme) (by, alt) (by, alt) (by, fjernvarme) (by, fjernvarme) (by, alt) (by, fjernvarme) (by, alt) Tabel 3 Varmegrundlag. Data fra Silkeborg Kommune, Dataindsamling 06/ og Silkeborg Forsyning. Varmeværkets udbygningsplaner Udbygningsplaner i henhold til ovenstående skema. Kommunens planer Silkeborg Kommune vil i samarbejde med varmeforsyningsselskaberne, borgerne og øvrige grundejere arbejde for at: Al fjernvarme baseres på fossilfri brændsel Alle opvarmede bygninger i fjernvarmeområder tilsluttes fjernvarmen

8 Bilag, case-området 5 af 206 Vi vil indføre tilslutningspligt og forblivelsespligt, hvor det er fornuftigt, hvor varmeforsyningsselskabet ønsker det og hvor det kan ske på rimelige vilkår for varmeforsyningsselskabet og forbrugerne Fjernvarmeområderne udvides Der etableres fjernvarme i alle byer, hvor fjernvarme er relevant Der etableres ikke individuelle opvarmningskilder i fjernvarmeområder Generel vurdering Byerne Sejs/Svejbæk, Virklund og Them vil indgå efterfølgende i områdeafgrænsningen mellem forsyningsformerne og de vil mht. størrelse og varmegrundlag kunne identificeres. Ligeledes vil det utal af mindre landsbyer overordnet kunne håndteres. Der er yderligere 4 private fjernvarmeværker i Silkeborg Kommune, der vil kunne indgå i et driftssamarbejde med Silkeborg Forsyning. Kjellerup varmeværk er et billigt og selvstændigt varmeværk baseret på biomasse. Gjern Varmeværk er fusioneret med Hammel Varmeværk og forsynes derfra. Fårvang Varmeværk kan potentielt forsynes fra Hammel Varmeværk. Ans fjernvarme er naturgasfyret kraftvarmeværk. Det er ikke sandsynligt, at Kjellerup og Ans vil kunne kobles på et fælles fjernvarmenet. Gjern er tilsluttet Hammel Fjernvarme og Fårvang er potentiel for en sammenkobling med Danmarks billigste fjernvarmeværk. Disse værker vil indgå efterfølgende i områdeafgrænsningen mht. at blive koblet sammen med andre fjernvarmeværker. I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Silkeborg Forsynings udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Skanderborg Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Skanderborg Kommunes planer sammenstillet med Skanderborg Hørning Fjernvarmes tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Skanderborg Kommune Skanderborg Hørning Fjernvarme AAU BBR data Skanderborg og Hørning byer (fjernvarmeforsynet) Skanderborg og Hørning byer, individuelle (fjernvarmeområde, fjernvarme) (fjernvarmeområde, ikke fjernvarme) Galten Fjernvarme (by, alt) (by, fjernvarme) Ry Fjernvarme (by, alt) (by, fjernvarme) Gl. Rye Fjernvarme (by, alt) (by, fjernvarme) Hylke (by, alt) Tebbestrup (by, alt)(tebbestrup) (by, alt)(tebstrup) Riis (by, alt) I ALT Tabel 4 Varmegrundlag. Data fra Skanderborg Kommune, Dataindsamling 06/ og Skanderborg Hørning Fjernvarme.

9 Bilag, case-området 6 af 206 Varmeværkets udbygningsplaner Skanderborg-Hørning Fjernvarme har indsendt et projektforslag til Skanderborg Kommune omhandlende opførelse af et 30 MW biomassefyret anlæg, placeret mellem Stilling og Hørning. Projektforslaget omhandler forsyning af Hylke, Tebstrup og Riis, der i dag har individuelle anlæg. Projektforslaget ventes i høring pr. 1. oktober Såfremt der gives tilladelse til at opføre værket vil der blive indledt forhandling med AVA om et fremtidigt samarbejde omkring leverancer fra det nye værk. Beregningsresultater fra ovenstående omtalte indsendte projektforslag for Hylke, Tebstrup og Riis indgår i de overordnede analyser i afsnit 3. Kommunens planer Der er ingen selvstændige mål for varmeforsyningen pt. I forbindelse med den kommende Udviklingsplan for Skanderborg Kommune bliver der et politisk arbejde omkring energiforsyning med henblik på at sikre billig og bæredygtig varme til alle også udenfor fjernvarmeområder. Kommunen undersøger mulighederne for yderligere tilslutning af gasforbrugere til fjernvarme omkring Galten. Fjernvarmeværkerne har fået en opgørelse over aktive oliekunder indenfor deres forsyningsområder. Generel vurdering I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Skanderborg Hørning Fjernvarmes udmeldte MWh, som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme på sydstrækningen og Galten Fjernvarmes MWh på Silkeborg strengen. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt marginale ekstra varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Odder Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Odder Kommunes planer sammenstillet med Odder Fjernvarmes tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Odder (fjernvarmeforsynet) Odder Kommune Odder Fjernvarme AAU BBR data (by, fjernvarme) Odder (by, ikke fjernvarme) Barmarksvarmeværker - - IALT Tabel 5 Varmegrundlag. Data fra Odder Kommune, Dataindsamling 06/ og Odder Fjernvarme. Varmeværkets udbygningsplaner Det overvejes at udvide forsyningsområdet mod øst, således at varmeværket forsyner nogle af omegnsbyerne og samtidig fusionerer med Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk. Varmebehovet kommer derved til at stige med ca MWh pr. år (inkl. varmetab) når projektet er fuldt udbygget. En del af denne varme vil evt. blive fremskaffet fra lokale kilder (Boulstrup-Hou har fx et mindre, halmfyret varmeværk). Såfremt projektet realiseres, forventes at starte med forsyning af de første omegnsbyer i 2015.

10 Bilag, case-området 7 af 206 Kommunens planer Planlægningen sker i dialog med fjernvarmeværkerne. Kommunen bidrager til kvalificering af projektforslag f.eks. i forhold til afgrænsning af nye fjernvarmeområder inden projektforslaget behandles. Der arbejdes mod at Odder Kommune bliver CO 2 neutral i år Generel vurdering Barmarksværkerne er dyre selvstændige varmeværker på naturgas. I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Odder Fjernvarmes udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem Horsens Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Horsens Kommunes planer sammenstillet med Horsens og Dagnæs-Bækkelund Fjernvarmes tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Horsens By (fjernvarmeforsynet) Horsens By, individuelle Horsens Kommune HVV og DBV Forsyninger samlet AAU BBR data (fjernvarmeområde, fjernvarme) (by, ikke fjernvarme/naturgas) (forsyningsområde) Horsens By (naturgasforsynet idag) *) IALT Tabel 6 Varmegrundlag. Data fra Horsens Kommunes varmeplan, Dataindsamling 06/ og HVV og DBV Forsyninger samlet Varmeværkets udbygningsplaner Varmeværkerne arbejder aktivt for at konvertere olie-og naturgas indenfor og i nærheden af eksisterende forsyningsnet. Kommunens planer I den strategiske energiplan forventes et slutforbrug på MWh. Kommunen godkender løbende projektforslag, og arbejder for at initiere et samarbejde mellem fjernvarmeværkerne i kommunen og nabokommunerne. Generel vurdering I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Horsens Forsynings udmeldte MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem.

11 Bilag, case-området 8 af Hedensted Kommune I dette afsnit oplistes i efterfølgende tabel Hedensted Kommunes planer sammenstillet med Hedensted og Løsning varmeværkers tilsvarende. Varmedata (MWh/år) Hedensted (fjernvarmeforsynet) Hedensted potentiale Hedensted Kommune Fjernvarmeværker AAU BBR data (by, fjernvarme) (by, ikke fjernvarme) Del af Hedensted Løsning Varmeværk (fjernvarmeforsynet) Løsning Varmeværk Del af Hedensted I ALT Tabel 7 Varmegrundlag. Data fra FlexCities, slutrapport august Varmeværkets udbygningsplaner Kommunens planer Vi vil omstille til renere energiforsyning og lav CO 2 belastning i en proces, der inddrager borgere og virksomheder, og sikrer en stabil energiforsyning til priser der er til at betale. En grøn omstilling som kan mærkes - også for den enkelte. Vi vil tilstræbe et energiforbrug på et lavt niveau baseret på ikke fossile energikilder og med optimal udnyttelse af lokale ressourcer. Generel vurdering I de efterfølgende analyser af forsyningsscenarier indgår Hedensted og Løsning varmeværkers MWh som det fremtidige varmegrundlag, der skal dækkes med fjernvarme. Det forudsættes således, at de ovenfor oplistede relativt meget marginale varmeforbrug uden videre vil kunne forsynes med fjernvarme og ikke vil ændrer på de overordnede beregninger, der efterfølgende gennemføres på forsyningsscenarierne de østjyske byer imellem. 2.2 Forsyningsteknologier Dette kapitel omhandler Forsyningsteknologier på decentrale- og centrale Fjernvarmeværker. Efterfølgende præsenteres skemaer med oplysninger om: Produktionskapacitet (el og varme) Teknologi Virkningsgrad Økonomi Brændselssammensætning illustreres med varighedskurver for hvert varmeværk, og forsyningsområde illustreres med kort. Oplysningerne til brug for ovenstående er dels indhentet hos værkerne, dels er anvendt Dansk Fjernvarmes statistik. Scenarieberegninger for superstrukturen er beregnet med samfundsøkonomiske priser, og derfor er de angivne produktionspriser i dette notat også angivet som samfundsøkonomiske produktionspriser. I oversigten over produktionsanlæg er kun medtaget de betydende anlæg. Det vil sige, at mindre reserve- og spidslastenheder ikke er oplistet, da de kun har marginal indflydelse i forhold til dette projekt.

12 Bilag, case-området 9 af VERDO Verdo kvv Flis kraftvarme 192,0 140,0 52,0 72,9 27,1 160 Verdo spids Oliekedel 106,4 100,0 0 94, Tabel 8 De betydende produktionsenheder for Verdo. Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 1 Varighedskurve for Verdo.

13 Bilag, case-området 10 af 206 Figur 2 Forsyningsområde Verdo.

14 Bilag, case-området 11 af Affald Varme Aarhus Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW brændsel MW varme MW el Varme % AVA OV, Kedel fuelolie 1,0 1, , AVA Affald Affaldkraftvarme 85,8 60,0 13,8 69,9 16,1 275 AVA RS Affaldkraftvarme 32,5 24,0 3,6 73,8 11,2 305 AVA HKVV Halm kraftvarme 111,3 80,0 34,4 71,9 30,9 240 AVA SSV Studstrup Træpille kraftvarme 223,7 484, ,4 3, AVA SSV OL Studstrup Træpiller 59,6 56,0 0 94, AVA spids Oliekedel 425,5 400,0 0 94, Tabel 9 De betydende produktionsenheder for AffaldVarme Aarhus. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 3 Varighedskurve for AffaldVarme Aarhus.

15 Bilag, case-området 12 af 206 Figur 4 Forsyningsområde AffaldVarme Aarhus

16 Bilag, case-området 13 af Silkeborg Varme A/S Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % Silk CC Naturgas combined cycle 188,9 100,0 90,2 53,0 47,8 470 Silk gas Naturgaskedel 100,0 100, , Tabel 10 De betydende produktionsenheder for Silkeborg Varme A/S. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 5 Varighedskurve for Silkeborg Varme A/S. //bliver redigeret iht. kommentarer//

17 Bilag, case-området 14 af 206 Figur 6 Forsyningsområde Silkeborg Varme A/S.

18 Bilag, case-området 15 af Odder Fjernvarme Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % Odderspids Oliekedel 106,4 100,0 0 94, Tabel 11 Produktionsanlæg for Odder Fjernvarme. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 7 Varighedskurve for Odder Fjernvarme.

19 Bilag, case-området 16 af 206 Figur 8 Forsyningsområde Odder Fjernvarme.

20 Bilag, case-området 17 af Skanderborg Fjernvarme Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % SKANflis Fliskedel 24,0 24, , SKANspids Oliekedel 53,2 50,0 0 94, Tabel 12 De betydende produktionsanlæg for Skanderborg Fjernvarme. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 9 Varighedskurve for Skanderborg Fjernvarme.

21 Bilag, case-området 18 af 206 Figur 10 Forsyningsområde Skanderborg Fjernvarme.

22 Bilag, case-området 19 af Hedensted Fjernvarme Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % Heden gas Naturgaskedel 50,0 50, , Tabel 13 Det betydende produktionsanlæg for Hedensted Fjernvarme. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 11 Varighedskurve for Hedensted Fjernvarme.

23 Bilag, case-området 20 af 206 Figur 12 Forsyningsområde Hedensted Fjernvarme.

24 Bilag, case-området 21 af Horsens Varmeværk Produktionsenhed Effekt Virkningsgrad Produktionspris MW MW MW Varme brændsel varme el % HKV affald Affaldskraftvarme 34,1 28,0 6,4 82,1 18,9 180 HKV CC Naturgas combined cycle 60,0 27,0 26,0 45,0 43,3 555 HKV spids Naturgaskedel 100,0 100, , Tabel 14 De betydende produktionsanlæg for Horsens Varmeværk. Alder I drift til El % Kr./MWh År Årstal Figur 13 Varighedskurve for Horsens Varmeværk.

25 Bilag, case-området 22 af 206 Figur 14 Forsyningsområde Horsens Varmeværk

26 Bilag, case-området 23 af BILAG 3: FORSYNINGSSCENARIER I dette er forudsætninger og resultater af scenarierne med forskellige forsyningsteknologier, hvor det undersøges om en sammenbinding af de største varmeværker kan hjælpe med til at fremme omstillingen til 100 % VE-teknologi samt skabe en selskabs- og samfundsøkonomiske gevinst. Der er opstillet et referencescenarie ud fra de tidligere udførte analyser af muligheder for sammenkobling og fremtidigt varmebehov. Referencescenariet danner grundlag for en række scenarieberegninger for en fremtidig fjernvarmeforsyning af case-området. Referencescenariet er defineret med produktionsteknologi og varmegrundlag som i dag dog med igangværende projekter inkluderet. Omlægning til biomasse på Skærbækværket og Studstrupværket indgår derfor i referencen, da de forventes færdige i 2015/16. Herudover regnes på et alternativt biomasse referencescenarie, da flere værker overvejer delvis omlægning til biomasse indenfor få år. 3.1 Forsyningsscenarier Der er udført scenarieberegninger med det formål at anskueliggøre fordele og ulemper ved forskellige ændringer i energiforsyningen. Beregningerne viser for hvert scenarie selskabs- og samfundsøkonomi baseret på investeringsog driftsomkostninger, varmeproduktionspriser, brændselsforbrug, reguleringspotentiale ift. indregulering af vindkraft og CO 2 -emmisioner. Herudover er medtaget resultater omkring beskæftigelse. Navn Reference: Reference A: Alternativ 1: Alternativ 3: Alternativ 5: Alternativ 6: Beskrivelse af scenarie Varmeproduktion som i dag tillagt anlæg besluttet og under opførelse: Halm kraftvarme i Århus, Studstrupværket (blok 3) på træpiller, Skærbækværket på flis. Referencen indeholder derfor såvel Central som Decentral biomassebaseret kraftvarme. Yderligere biomasse varmeproduktion i Silkeborg, Horsens og Hedensted, hvor de eksisterende naturgasbaserede anlæg forudsættes erstatte med biomassebaseret kraftvarme. Varmeproduktion som i referencen. Randers, Silkeborg, Aarhus (inkl. Skanderborg og Odder), Horsens, Hedensted sammenkobles med TVIS (Caseområdet er sammenkoblet med TVIS: Fuld sammenkobling) Maksimal indregulering af el fra vindkraft med spidslast elproduktion, store varmepumper og varmelagre. Fuld sammenkobling, MW varmepumper, baseret på overskudsvarme fra industrien. Se delrapport om overskudsvarme. Etablering af centrale bioraffinaderi med produktion af overskudsvarme. Fuld sammenkobling Som 'Hveiti' og MEC, men meget større anlæg - i Aarhus, Randers og Hedensted, overskudsvarmeeffekter på MW. Etablering af 3 centrale geotermiske anlæg som Viborg - 3 x 32 MW, Fuld sammenkobling. Randers, Horsens og Hedensted, MW Alternativ 7: Alternativ 8: Etablering af solvarmeanlæg og store varmelagre i sammenhængende decentral struktur. TVIS er koblet på, 3 x m2 solvarme. 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af fossile brændsler. Fuld sammenkobling, fossile brændsler er erstattet med bioolie kedler

27 Bilag, case-området 24 af 206 Navn Beskrivelse af scenarie Alternativ 9: Alternativ 9z: Reference z: Alternativ 10: 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af biomasse og fossile brændsler. Fuld sammenkobling, biomasse og fossile brændsler er erstattet med varmepumper med COP = 3,5. Som ALT9, men med % reduktion af varmebehov Reference for ALT9z med % reduktion af varmebehov 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af biomasse, fossile brændsler og affald. Fuld sammenkobling, biomasse, fossile brændsler og affald er erstattet med varmepumper med COP = 3,5. Figur 15 Oversigt over beregningsscenarier Foruden forudsætninger indeholder dette bilag følgende resultater: Søjlediagrammer med beregningsresultater for scenarierne med varmegrundlag som beskrevet i rapporten 'Analyser og anbefalinger' og med Energistyrelsens elpriser Søjlediagrammer med beregningsresultater for scenarierne med varmegrundlag som beskrevet i rapporten 'Analyser og anbefalinger' og med dagens elpriser Søjlediagrammer med beregningsresultater for scenarierne med reduceret varmegrundlag som beskrevet i rapporten 'Analyser og anbefalinger' og med Energistyrelsens elpriser Søjlediagrammer med beregningsresultater for scenarierne med reduceret varmegrundlag som beskrevet i rapporten 'Analyser og anbefalinger' og med dagens elpriser Oversigtskort, beregningsresultater, inputdata, kapacitet og varighedskurver for hvert enkelt scenarie for sig 3.2 Generelle og basis forudsætninger Brændsels- og elpriser ifølge Energistyrelsens samfundsøkonomiske data fra Afgifter i 2014 med reduktion af energiafgift, så afgifter svarer til de nye afgiftssatser for Miljø- og CO2- ækvivalente ton er beregnet ud fra Energistyrelsens emissions forudsætninger, hvilket betyder at der ikke regnes på ren vindmøllestrøm i scenarierne med varmepumper. Scenarierne er baseret på varmeværkernes oplyste 2013 varmeproduktioner (som svarer til et gennemsnitsår for ), og indeholder dermed ledningstab og andet tab i produktionen. Varmetab for de nye transmissionsledninger indgår sammen med pumpeomkostninger som D&V. Endvidere indgår vedtagne investeringer for nyanlæg i de enkelte varmeværker, hvilket betyder at eksempelvis for Aarhus er AVA s investeringer på 1021 mio. kr. (se evt. Figur 58) medtaget for det nye halmfyrede kraftvarmeanlæg i Lisbjerg samt 234 mio. kr. til transmissionsnet. Disse investeringer indgår således i referencen og alle scenarierne. Beregningsteknisk er forudsat at alle investeringer foretages i 2014 samt at alle vedtagne produktionsanlæg er driftsklare fra mandeår/mio. kr. 0,98 Investeringer 1,55 Drift- og vedligeholdelse mandeår/mio. kr. 1,99 Flis - biobrændsel 1,99 Halm - biobrændsel 1,99 Træpiller 1,99 Gylle mm. til biogasanlæg 0,01 Naturgas/olie Figur 16 Samfundsøkonomiske beskæftigelsestal

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND 1 INDHOLD 20140806 Baggrund incl. Bl. a. ENS rapporter Model Reference FORSYNINGSSCENARIER

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015 REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK INDHOLD Formål og status for VE Omstilling til VE i fjernvarmen - hvordan? Og hvad skal parterne så mere konkret samarbejde om? Hvem

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland. Baggrund for udbuddets afholdelse. Regional Udvikling

Kravspecifikation. Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland. Baggrund for udbuddets afholdelse. Regional Udvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Kravspecifikation Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland Baggrund

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region?

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Dansk Fjernvarmes Regionalmøder foråret 2015 Louise Langbak Hansen Udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI (VE)

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI (VE) FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI (VE) SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI (VE) Revision Dato 2015-01-12 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK DAGSORDEN Kort gennemgang af opgaverne i Fjernvarmeanalyse Østjylland Projektteamet Vores tilgang til opgaven Opgaverne lidt tættere på! Overblik

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarme

Strategi for udvikling af fjernvarme Strategi for udvikling af fjernvarme 2016-21 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indledning...3 Strategisk retning...5 Udfordringen...5 Samarbejde og organisering...5 Handlinger...5 Fjernvarmens forsyningsområder...6

Læs mere

Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser

Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser Christian Niederbockstruck Fjernvarme Horsens Strategiske overvejelser og tiltag på tværs

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse December 2016 FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse Teknikerrapport ANALYSEGRUPPEN Mads Kallestrup, TVIS Linn Laurberg Jensen, PlanEnergi Joakim Larsen, COWI Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Varmeproduktion

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Ekstraordinær generalforsamling Bjarne Lykkemark Rambøll Siden sidst Muligheder Varme fra Hadsund 1

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Onsdag den 17. september 2014 kl. 9 16.00 i Silkeborg

Onsdag den 17. september 2014 kl. 9 16.00 i Silkeborg Noter fra gruppemøde Per Alex Sørensen Nordjylland T: +45 9682 0402 M: +45 4058 2498 E: pas@planenergi.dk Vedrørende: Møde i Det østjyske bybånd Dato og tid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 9 16.00 i

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 217 Revideret september 217 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.7.B17 PROVSTLUND NORD FJERNVARME HORSENS HR.7.B17 PROVSTLUND

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET HKV Horsens A/S Horsens Varmeværk a.m.b.a. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. 22. april 2015 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere