Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene"

Transkript

1 Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER

2 Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt velfungerende. Den strukturelle ledighed er rel. lav Ledigheden er på niveau fra før krisen Andelen af langtidsledige er mindre end i mange andre lande Ungdomsledigheden er mindre end i mange andre lande Der er betydelig dynamik på arbejdsmarkedet i Danmark

3 Den strukturelle ledighed gennem de seneste ca. 30 år Kilde Nationalbanken

4 Ledigheden er på niveau med før krisen Kilde: Nationalbanken

5 Dagpengeledige i forskellige A- kasser

6 Langtidsledighed i EU

7 Ungdomsarbejdsløshed 2013 Q1 EU-lande

8 Ledigheden i Danmark i den bedre ende.

9 Ledigheden i Danmark siden 2000

10 Stor omsætning på det danske arbejdsmarked Afgang fra besk., pct USA DNK GBR POL FIN ESP 20 IRL 18 NOR SWE FRA DEU CHE 16 BEL PRT SVK 14 CZE SVN AUT HUN ITA GRC Tilgang til besk., pct.

11 Hvad er forklaringen? Den danske Flexicurity model Det rimeligt gode samspil mellem arbejds-markedets parter og Chr.borg

12 Hvorfor så nedsætte ekspertudvalget til redegørelse vedr. den aktive beskæftigelsespolitik? Der har ikke i nyere tid været en kulegravning af den aktive arbejdsmarkedspolitik Strukturreformer er kommet på dagsordenen i lys af bl.a. de demografiske fremskrivninger Den danske ALMP er forholdsvis dyr i international sammenligning

13 Alternativer til reformer? Nej - den strukturelle ledighed tæt på den faktiske. Kilde: Nationalbanken

14 Kommissoriet Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Hvordan sikres en meningsfuld beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov uden at svække princippet om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder sikres et optimalt jobmatch fx, så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og ledige kommer i varig beskæftigelse?

15 Hvad koster aktiveringen?

16 Udgifter til aktiveringsindsats i udvalgte lande. Pct. af BNP Kilde: Nationalbanken

17 Hvad er udfordringerne for udvalget? Bl.a: Skift til 2-årig dagpengeperiode (dog efter en overgangs/indfasningsperiode) Afklare om uddannelsestiltag virker overfor de ledige og i givet fald hvilke Tage stilling til hvor stor fleksibilitet og autonomi, de ledige skal have i deres ledighedsforløb Sanktioner Tage stilling til fordeling af regelstyring og målstyring overfor de ledige, jobcentrene/øvrige aktører Tage stilling til arbejdsfordeling mellem jobcentre/akasser/private udbydere Tage stilling til hvordan virksomhedsindsatsen kan optrappes Sikre sig, at den strukturelle ledighed reduceres Sørge for konjunkturrobusthed

18 Aktiveringsinstrumenter: Hvad virker og hvad ikke? Samtale Jobsøgningskursus Løntilskudsjobs Privat Offentlig Virksomhedspraktik Jobrotation Uddannelse/vejledning og opkvalificering Særlige indsatser

19 De forskellige effekter ved aktiveringsindsatsen

20 Hvad virker? Generelt gælder: Evidens for, at alle aktiveringsinstrumenter på samfundsniveau reducerer ledighedsniveauet - bortset fra offentlige løntilskud - både under højog lavkonjunktur. Effekten størst under lavkonjunktur skyldes især at samtaler har en stærk effekt i lavkonjunktur, men ingen i højkonjunktur

21 Hvad virker? Generelt gælder: Indikation for, at løntilskudsjob ikke fortrænger ordinære jobs. En tidlig indsats øger sandsynligheden for beskæftigelse, men ødelægges af for langvarig indsats Indikation for motivationseffekter i aktivindsatsen Moderat indikation af at sanktioner virker

22 De enkelte aktiveringstilbud: Hvad kan vi sige om virkningen? Stærk evidens for at samtaler har positive beskæftigelseseffekter Rådgivende samtaler bedre effekt end monitorerende eller rådighedscheckende samtaler Private løntilskudsjobs det mest effektive instrument og med stærk evidens for, at de hjælper den ledige til bedre arbejdsmarkedstilknytning

23 De enkelte aktiveringstilbud. Hvad kan vi sige om virkningen? Indikation for, at offentlige løntilskud forlænger den gennemsnitlige ledighedsperiode for den enkelte Modstridende viden om effekterne af uddannelsesaktivering under ét: Danske studier: entydig negative Udenlandske: Positive skyldes nok, at disse er mere fagrettede

24 De enkelte aktiveringstilbud. Hvad kan vi sige om virkningerne? Modstridende viden om effekter af øvrig vejledning og opkvalificering: Danske studier: forlænger ledigheden for den enkelte Udenlandske: Stærk evidens for positive resultater nok fordi de i højere grad foregår i virksomhederne

25 De enkelte aktiveringstilbud. Hvad kan vi sige om virkningerne? Særlige indsatser ( 6 ugers selvvalgt, Varslingsindsats, Jobrotation, Voksenlærlinge): Kendetegnet ved manglende viden om effekterne vi må bruge analogier

26 Kan vi sige noget om Cost Benefit ved de forskellige instrumenter? Privat løntilskud giver overskud for samfundet som helhed. Ligeledes offentligt løntilskud om end mindre. Gevinsterne ved vejledning og opkvalificering under ét kan ikke modsvare omkostningerne: samfundsøkonomisk tab.

27 Ekspertgruppens forslag i stikord I Profilafklaring Pligt til intensivt jobsøgningsstøtteforløb både i a-kasse og jobcenter Øget valgfrihed og ansvar med skærpet rådighed Gentagen aktivering afskaffes Kun pligt til ét virksomhedsaktiveringsforløb (efter 6 mdr)

28 Ekspertgruppens forslag i stikord II Uddannelse kun hvis motiveret - og kun hvis klart jobrettet Ret til visse uddannelser, mens andre kan være en mulighed Styrket fokus på virksomhedskontakten Styrkede øk. Incitamenter og mindre bureakrati Tværgående organisering i arbejdskraftoplande

29 ANTAL OG ØKONOMI Tabel 1. Antalsforudsætninger og direkte økonomiske konsekvenser i forhold til den eksisterende indsats Personer Mio. kr. Styrket kontaktforløb 125 Virksomhedsrettet indsats Ordinær uddannelse Øvrig vejledning og opkvalificering Målretning af jobrotationsordningen I alt

30 STRUKTURELLE EFF. Tabel 2. Strukturelle effekter af den samlede reform Personer Mio. kr. Kort sigt Mellemlangt sigt (2020) Langt sigt Tabel 3 Yderligere beregninger Personer Mio. kr. 1 dag mindre ledighed uge mindre ledighed

31 Fremtidig proces: Afleveret til ministeren Regeringen kommer med udspil Forhandlinger i Folketinget Aftale inden sommerferien IMENS fortsætter ekspertgruppen med fase 2: De ikke arbejdsmarkedsparate (kontanthjælpsmodtagere og evt. andre) Rapport herom afleveres ultimo 2014 Og input til kommissorium for en dagpengekommission.

32 Spørgsmål? - ellers tak for ordet

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere