BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2"

Transkript

1 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel Odensevej 76 Fax DK-5550 Langeskov

2 Metasys N2 openkort Metasys knudepunkter indeholder op til 256 virtuelle objekter. Disse virtuelle objekter kan være en af syv regionstyper; 1) Analog indgang, 2) Binær indgang, 3) Analog udgang, 4) Binær udgang, 5) internt flydende tal, 6) internt heltal og 7) intern byte. Metasys N2 open virtuelle objekter Et virtuelt objekt indeholder data af en bestemt type. Disse typer betegnes regioner. Regionerne defineres på følgende måde. Region Type Kort type Beskrivelse Region 1 Analog indgang AI 32 bit IEEE standard flydende tal Region 2 Binær indgang DI 1 bit Region 3 Analog udgang AO 32 Bit IEEE standard flydende tal Region 4 Binær udgang DO 1 bit Region 5 Internt flydende tal IF 32 bit IEEE standard flydende tal Region 6 Internt heltal ADI Signeret 16 bit Region 7 Intern byte IB 8 bit Metasys N2 kommunikationsparametre: Adresse for standardenhed: 11 Baud Paritet Ingen Databit 8 Stopbit 1 N2 gateway'ens adresse kan ændres med det vedlagte hjælpeprogram Install.zip Binær Udgang SIDE 4 Binær Indgang SIDE 5 Analog Indgang SIDE 9 Analog Udgang SIDE 14 2/28

3 AI = Analog Indgang AO = Analog Udgang DI = Binær Indgang DO = Binær Udgang Varmevekselniveau AI, 42 Aktuel Udsugningflow AI, 9 Udsugning motorsignal setpunkt AI, 34 Udsugning setpunkt lav AO, 13 Udsugning setpunkt høj hast ighed AO, 14 Aktuel driftform AI, 1 Manuel driftfunktion AO, 1 Indstilling av temp. reg. form AO, 134 Drift ON/OFF DI, 1 Forlænget lav aktiv DI, 4 Forlænget høj aktiv DI, 5 A-alarm aktiv DI, 31 B-alarm aktiv DI, 32 Alarm reset DO, 1 Rumtemperatur AI, 23 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Udsugning filtertryk AI, 30 Alarm grænse afkast filter AO, 192 Aktuel afkasttemperatur AI, 24 Aktuel Udsugningtemperatur AI, 20 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Aktuel kanaltryk udsugning AI, 5 Setp. kanaltryk lav hast. udsug. AO, 7 Setp. kanaltryk høj hast. udsug. AO, 8 Aktuel udetemperatur AI, 22 Aktuel indblæsningtemperatur AI, 18 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Min begrænsning indbl. temp. AO, 136 Max. Begrænsning indbl. temp. AO, 137 Aktuel kanaltryk indblæsning AI, 3 Setp. kanaltryk lav hast. indbl. AO, 3 Setp. kanaltryk høj hast. Indbl. AO, 4 Indblæsning filtertryk AI, 29 Alarm grænse indtags filter AO, 191 Varmeniveau AI, 43 Varme relæ 1 DI, 27 Køleniveau AI, 44 Køle relæ 1 DI, 28 El-Batteri høj temperatur DI, 35 Frostfri temperatur AI, 28 Aktuel Indblæsningflow AI, 7 Indblæsningmotorsignal setpunkt AI, 32 Indblæsning setpunkt lav AO, 11 Indblæsning setpunkt høj hast ighed AO, 12 3/28

4 Binary Value DO (R/W) Alr_Reset Alarm reset-signal (Autoreturn til nul) CoolRecovFunc Kølegenvinding ON/OFF SN_Func Sommernat køling; ON/OFF SWTC_Func Sommer/Vinter temp. kompensering; ON/OFF FlwTmpCmpFunc Flow-/Udetemperatur kompensering; ON/OFF RecircFunc Recirkulation funktion; ON/OFF CoolFlwForceFc Forceret flow ved kølebehov; ON/OFF TimeSw-SumFunc Automatisk sommer-/vinter tid; ON/OFF ExtDrfHiPeriod Indgang for forceret høj ExtDrfPeriodON Efterløb på forceret høj aktiv ManZeroCali Start manual 0 -kalibrering (kan bruges samtidig med automatisk 0 -kalibrering) Tilbagestilles automatisk til 0 (OFF), når kalibreringen er afsluttet AutoZeroCali Automatisk 0 -kalibrering funktion ON/OFF FiltDynAlrFunc Filter dynamisk alarm funktion -> ON/OFF OFF -> Statisk alarm grænse (Konstant) ON -> Dynamisk alarm grænse (grænse på basis af flow) FiltCalibrate Start Filter kalibrering. Tilbagestilles automatisk til 0 (OFF), når kalibreringen er afsluttet. OBS! KUN NÅR INDSTILLET TIL DYNAMIC-MODE FiltCaliDone Filter Kalibrering udført (valide filter data) OBS! KUN NÅR INDSTILLET TIL DYNAMIC-MODE 4/28

5 Binary Input DI (RO) Operation Drift ON/OFF ExtStop Ekstern stop ExtHiSpeed Ekstern høj ExtDrfLoSpeed Forlænget lav -> aktiv ExtDrfHiSpeed Forlænget høj -> aktiv ElBattPowerRed Energi til el-varmebatteri reduceret p.g.a. lavt flow SN_Drift Sommernat køling er aktiv SN_Reset Reset parametre for sommer natkøling (ny beregning startes) SWTC_WintComp Vinter -temperatur kompensering er aktiv SWTC_SumComp Sommer -temperatur kompensering er aktiv SW_Status Sommer/Vinter aktuel status (SW_Mode = 1..3) OFF > Vinter Drift ("0") ON Sommer Drift ("1") RecircStatus Recirkulation status EXC_Exercise Motion af varmeveksler -> aktiv ExhaustPowRed Signal til krydsveksler reduceret (frost beskyttelse) SupDuctMinFlow Indblæsning kanal tryk-regulator regulereret til min. flow SupDuctMaxFlow Indblæsning kanal tryk-regulator regulereret til max. flow ExtDuctMinFlow Udsugning kanal tryk-regulator regulereret til min. flow ExtDuctMaxFlow Udsugning kanal tryk-regulator regulereret til max. flow CoolRecovery Kølegenvinding -> Status HW_FrosrReg Cirkulationspumpe på varmebatteri; Frost regulering -> aktiv HW_PumpExer Cirkulationspumpe på varmebatteri; Pumpemotion -> aktiv CW_PumpExer Cirkulationspumpe på kølebatteri; Pumpemotion -> aktiv Heat_FlwDnReg Signal til varmebatteri reduceret (for lavt flow) -> aktiv 5/28

6 TempRegMinSup når min. indblæsningstemperatur regulering er aktiv. Kun aktivt når TempRegMode er 1 eller 2 (Rum-regulering) TempRegMaxSup når max. indblæsningstemperatur Regulering er aktiv. Kun aktivt når TempRegMode er 1 eller 2 (Rum-regulering) BattEXC_Exer Cirkulationspumpe på varme genvingsbatteri; Pumpemotion -> aktiv Heat_RE Varme relæ 1 Cool_RE Køle relæ 1 BattEXC_PumpRE Cirkulationspumpe på varme genvingsbatteri; Pumpe -> kører AlrActive Mindst én aktiv alarm Alr_RE Alarmrelæ-1 (A-alarm) Alr_RE Alarmrelæ-2 (B-alarm) Alr_FireSignal Brand alarm-signal (Rumføler) Alr_SmokeSig Røg / Brand alarm-signal (Føler i kanal) ElBattOverHeat EL-Batteri; Høj temperatur alarm signal FiltSupalarm Filter alarm for indblæsnings-filter (Trykfald over indstillet Grænse) FiltExtalarm Filter alarm for udsugnings-filter (Trykfald over indstillet grænse) SupTempSensErr Indblæsnings temparatur føler følerfejl ExtTempSensErr Udsugnings temparatur føler følerfejl OutDoorSensErr Ude temparatur føler følerfejl RoomSensErr Rum temparatur føler følerfejl ExhaustSensErr Afkast temparatur føler følerfejl HW_SensErr Varmebatteri temparatur føler følerfejl BattEXC_SensEr Varmegenvindings batteri temperatur føler følerfejl HW_FrostAlr Varmebatteri frost alarm Cool_Sumalarm Køling fælles alarm Cool_DI1_alarm Køling digital alarm-1 Indgang Cool_DI2_alarm Køling digital alarm-2 Indgang 6/28

7 Cool_DI3_alarm Køling digital alarm-3 Indgang Cool_DI4_alarm Køling digital alarm-4 Indgang SupmotorON Indblæsningsmotor ON/OFF Supmotoralarm Alarm fra indblæsningsmotor ON/OFF FCsupMtrAlrVlo Indblæsningsmotor spænding lav alarm FCsupMtrAlrVHi Indblæsningsmotor høj spændingsgrænse alarm FCsupMtrAlrIHi Indblæsningsmotor høj strøm alarm, motorbeskyttelse FCsupMtrAlrTmp Indblæsningsmotor temperatur alarm FCsupMtrAlrPhs Indblæsningsmotor fasefejl alarm FCsupMtrAlrRip Indblæsningsmotor ripple-spænding alarm FCsupMtrIHiLim Indblæsningsmotor høj strøm grænse; kortslutningsbeskyttelse ExtmotorON Udsugningsmotor ON/OFF Extmotoralarm alarm Udsugningsmotor ON/OFF FCextMtrAlrVlo Udsugningsmotor alarm for lav spænding FCextMtrAlrVHi Udsugningsmotor høj spændingsgrænse alarm FCextMtrAlrIHi Udsugningsmotor høj strømgrænse alarm FCextMtrAlrTmp Udsugningsmotor temperatur alarm FCextMtrAlrPhs Udsugningsmotor alarm for fasefejl FCextMtrAlrRip Udsugningsmotor Ripple-spænding alarm 7/28

8 FCextMtrIHiLim Udsugningsmotor høj strømgrænse EXC_ON Roterende varmeveksler - motorregulering ON/OFF (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Reset Roterende varmeveksler - reset signal (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Direction Roterende varmeveksler - omdrejningsretning (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Rotalarm Roterende varmeveksler - rotation alarm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Vloalarm Roterende varmeveksleralarm for underspænding (kun ved OJ-RHX2M) EXC_VHialarm Roterende varmeveksleralarm for overspænding (kun ved OJ-RHX2M) EXC_IHialarm Roterende varmeveksleralarm for høj strøm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Tempalarm Roterende varmeveksler - temperatur alarm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_RotSignal Roterende varmeveksler - rotation signal (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Overload Roterende varmeveksler - moment overbelastning (kun ved OJ-RHX2M) 8/28

9 Analog Input AI (RO) DriftMode Aktuel Driftform :Anlæg Stop :Anlæg Lav :Anlæg Høj :Anlæg Spec RegMode SupDuctPa Pa Aktuel kanaltryk indblæsning [Pa] SupDuctPaRgSet Pa Regulator setpunkt for kanal tryk regulator [Pa] ExtDuctPa Pa Aktuel kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctPaRgSet Pa Regulator setpunkt for kanaltryk regulering [Pa] SupFlow l/s Aktuel flow indblæsning [l/s] SupFlowRegSet l/s Regulator indblæsning flow-setpunkt [l/s] ExtFlow l/s Aktuel udsugning flow [l/s] ExtFlowRegSet l/s Regulator udsugning flow-setpunkt [l/s] CO2_ppmMeas ppm CO2 føler ppm Måling [ppm] MtrFanSupVin % VDC signal til indblæsning motor MtrFanExtVin % VDC signal til udsugning motor FAN_SupPrcMeas % Spænding på FAN-Optimizer indgang; Indblæsning sgnal [1/100%] FAN_ExtPrcMeas % Spænding på FAN-Optimizer indgang; Udsugning signal [1/100%] SupFC_MaxFlow l/s Indblæsning FC-Max Flow [l/s] / [m3/h] ExtFC_MaxFlow l/s Udsugning FC-Max Flow [l/s] / [m3/h] SupTemp C Aktuel indblæsningstemperatur [1/100 C] SupTempRegSet C Regulator indblæsningtemperatur-setpunkt [1/100 C] ExtTemp C Aktuel udsugningstemperatur [1/100 C] ExtTempRegSet C Regulator udsugningtemp-setpunkt [1/100 C] OutDoorTemp C Aktuel udetemperatur [1/100 C] RoomTemp C Aktuel rumtemperatur [1/100 C] ExhaustTemp C Aktuel afkast [1/100 C] 9/28

10 TempRegMeas C Temp. måling for aktuel reguleringsvalg [1/100 C] TempRegVal C Reguleringsværdi for aktuel reguleringsvalg [1/100 C] BattEXC_Temp C Vandbatteri temperatur efter varmeveksler [1/100 C] HW_BattTemp C Aktuel varmebatteri temperatur [1/100 C] SupFiltPaAvr Pa Indblæsning filtertryk [Pa] ExtFiltPaAvr Pa Udsugning filtertryk [Pa] SupMotorSet % Indblæsning motorsignal setpunkt [%] ExtMotorSet % Udsugning motorsignal setpunkt [%] FiltSupAlrPa Pa Indblæsning filterovervågning max. alarm-grænse[pa] KUN DYNAMICMODE ("0" er STATICMODE) FiltExtAlrPa Pa Udsug. filterovervågning max. alarm-grænse [Pa] KUN DYNAMICMODE ("0" er STATICMODE) FlwTmpCmpOut % Temp. korrigeret flow setpunkt procent [1/100%] SWTC_ActSetOfs C Sommer/Vinter-Temp. kompensering på aktuel Setpunkt offset [1/100 C] HeatEXCPower % Varmeveksler-regulator varme-effekt [1/100 %] HeatPower % Aktuel varme-effekt [1/100 %] CoolPower % Køling regulator effekt [1/100 %] CoolActPower % Aktuel køling-effekt [1/100%] CoolFlwForcePw % Køle forcering flow effekt [1/100 %] CoolVin1Alarm % Køle Alarm-1 transducersignal [1/100 %] CoolVin2Alarm % Køle Alarm-2 transducersignal [1/100 %] CoolVin3Alarm % Køle Alarm-3 transducersignal [1/100 %] CoolVin4Alarm % Køle Alarm-4 transducersignal [1/100 %] C_LoPress1Bar Bar Aktuel LavtrykFøler-1 Bar [1/100 Bar] C_HiPress1Bar Bar Aktuel HøjtrykFøler-1 Bar [1/100 Bar] C_LoPress2Bar Bar Aktuel LavtrykFøler-2 Bar [1/100 Bar] C_HiPress2Bar Bar Aktuel HøjtrykFøler-2 Bar [1/100 Bar] FCsupMtrType Indblæsningmotor type (kun OJ-FC) FCsupMtrFC_SW Indblæsningmotor software vers. [1/100] (kun OJ-FC) 10/28

11 FCsupMtrIO_SW Indblæsningmotor IO-kort software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCsupMtrPrcOut % Indblæsningmotor procent udgang [1/100%] (kun OJ-FC) FCsupMtrHzOut Hz Indblæsningmotor frekvens udgang [1/100 Hz] (kun OJ-FC) FCsupMtrIout ma Indblæsningmotor aktuel strømudgang [ma] (kun OJ-FC) FCsupMtrPowOut W Indblæsningmotor aktuel effekt udgang [Watt] (kun OJ-FC) FCsupMtrPrcSet % Indblæsningmotor setpunkt [%] SupSFP J/m Indblæsning specific fan power (SFP) [Ws/m 3 = J/m 3 ] (kun OJ-FC) FCextMtrType Udsugningmotor type (kun OJ-FC) FCextMtrFC_SW Udsugningmotor software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCextMtrIO_SW Udsugningmotor IO-kort software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCextMtrPrcOut % Udsugningmotor procent udgang [1/100%] (kun OJ-FC) FCextMtrHzOut Hz Udsugningmotor frekvens udgang [1/100 Hz] (kun OJ-FC) FCextMtrIout ma Udsugningmotor udgang aktuel strøm [ma] (kun OJ-FC) FCextMtrPowOut W Udsugningmotor aktuel effekt udgang [Watt] (kun OJ-FC) FCextMtrPrcSet % Udsugningmotor udgang setpunkt [%] ExtSFP J/m Udsugning specific fan power (SFP) [Ws/m 3 = J/m 3 ] (kun OJ-FC) EXC_Type Roterende varmeveksler - motortype (kun OJ RHX2M) EXC_Software Roterende varmeveksler - software vers. [1/100] (kun OJ RHX2M) EXC_PrcOut % Roterende varmeveksler-procent [1/100%] 11/28

12 EXC_RpmOut U/min Roterende varmeveksler-omdr./min. udgang [1/100rpm] EXC_Iout ma Roterende varmeveksler-aktuel udgang [ma] (kun OJ RHX2M) EXC_Power W Roterende varmeveksler-udgang effekt [W] (kun OJ RHX2M) EXC_DriftDays Day Roterende varmeveksler - antal driftdage (kun OJ RHX2M) EXC_PrcSet % Roterende varmeveksler procent setpunkt [1/100%] (kun OJ RHX2M) EXTM1_SW_Ver ExtensionModul-1 software ver. [1/100] EXTM2_SW_Ver ExtensionModul-2 software vers. [1/100] TimeSw-WeekDay Aktuel ugedag (0-Man..6-Søn) ExtDrfDaysLeft Forlænget drift resterende antal dage ExtDrfMinLeft Min Forlænget drift resterende antal minutter Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) 12/28

13 Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) MasterSW_Ver Master software vers. [1/100] DisplaySW_Ver Display software vers. [1/100] 13/28

14 Analog Value AO (R/W) ManDriftMode Auto, 1-Manuel Stop, 2-Manuel Lav, 3-Manuel Høj MtrRegMode Tryk, 1-Flow, 2-Udsugning Slave, 3-Indblæsning Slave 4-Extern VDC Setpunkt, 5 FAN-Optimizer Indbl./Udsug., 6 FAN-Optimizer med Udsugning Slave SupDuctPaLoSet Pa Setpunkt for kanaltryk lav indblæsning [Pa] SupDuctPaHiSet Pa Setpunkt for kanaltryk høj indblæsning [Pa] SupDuctMinFlow l/s Indblæsning min. flow for kanal regulering [l/s] / [m3/h] SupDuctMaxFlow l/s Indblæsning max. flow for kanal regulering [l/s] / [m3/h] ExtDuctPaLoSet Pa Setpunkt for lav kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctPaHiSet Pa Setpunkt for høj kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctMinFlow l/s Udsugning min. flow for kanalregulering [l/s] / [m3/h] ExtDuctMaxFlow l/s Udsugning max. flow for kanalregulering [l/s] / [m3/h] SupLoSpeedSet l/s Setpunkt indblæsning flow-lav [l/s] / [m3/h] SupHiSpeedSet l/s Setpunkt indblæsning flow-høj [l/s] / [m3/h] ExtLoSpeedSet l/s Setpunkt udsugning flow-lav [l/s] / [m3/h] ExtHiSpeedSet l/s Setpunkt udsugning flow-høj [l/s] / [m3/h] MtrRegOffset % Offset for indblæsning/udsugning motor slave og CO2 reg [1/100%] MtrRegMinFlow l/s Min. flow for indblæsning/udsugning motor slave regulering [l/s] / [m3/h] MtrRegMaxFlow l/s Max. flow for indblæsning/udsugning motor slave regulering [l/s] / [m3/h] CO2_BrugerSetLP ppm CO2 regulator setpunkt for lav periode (HI CO2 Val) [ppm] CO2_BrugerSetHP ppm CO2 regulator setpunkt for høj periode (HI CO2 Val) [ppm] 14/28

15 CO2_MinFlow l/s CO2 regulator min. flow [l/s] / [m3/h] CO2_MaxFlow l/s CO2 regulator max. flow [l/s] / [m3/h] CO2_SupFlwOffs % CO2 regulator indblæsning flow offset [1/100%] CO2_AlrLimit ppm CO2 ppm alarm grænse setpunkt [ppm] CO2_PB ppm CO2 Regulator P-Bånd [ppm] CO2_I_Time sec CO2 Regulator I-Tid [sec] FAN_SupMinFlow l/s FAN-Optimizer indblæsning regulator min.flow [l/s] / [m3/h] FAN_SupMaxFlow l/s FAN-Optimizer indblæsning regulator max. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtMinFlow l/s FAN-Optimizer udsugning regulator min. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtMaxFlow l/s FAN-Optimizer udsugning regulator max. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtFlwOffs % FAN-Optimizer regulator udsugning flow offset [1/100%] SupMtr_I_Time s Indblæsning motor reg I-tid setpunkt [Sec] ExtMtr_I_Time s Udsugning motor reg I-tid setpunkt [Sec] SupFlowFireSet % Setpunkt indblæsning motor ved brandalarm [1/100%] ExtFlowFireSet % Setpunkt udsugning motor ved brandalarm [1/100%] HS_AfterRunSet Efterløbstid høj [Min] FlwTmpCmpSet % Reduktion af flow / procent af setpunkt [1/100%] FlwTmpCmpStart C Reduktion af flow / start temp. setpunkt [1/100 C] FlwTmpCmpStop C Reduktion af flow / stop temp. setpunkt [1/100 C] TimeSw-Year Aktuel År TimeSw-Month Aktuel Måned TimeSw-Date Aktuel Dag TimeSw-Hour h Aktuel Time 15/28

16 TimeSw-Minute min Aktuel Minutter TimeSw-Second s Aktuel Sekunder ExtDrfStartDay Forlænget drift start - dag (0-Man..6-Søn) ExtDrfStartMin Min Forlænget drift start - minut (Timer*60+Min) ExtDrfStopDay Forlænget drift stop - dag (0-Man..6-Søn) ExtDrfStopMin Min Forlænget drift stop - minut (Timer*60+Min) TimeSw-DayMode Tidsprogram type (0..2) 0-Man..Søn, 1-Man..Fre+Weekend, 2-Uge TimeSw-Start00 Min Mandag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start01 Min Tirsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start02 Min Onsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start03 Min Torsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start04 Min Fredag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start05 Min Lørdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start06 Min Søndag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start07 Min Mandag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start08 Min Tirsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start09 Min Onsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start10 Min Torsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start11 Min Fredag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start12 Min Lørdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start13 Min Søndag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start14 Min Mandag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] 16/28

17 TimeSw-Start15 Min Tirsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start16 Min Onsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start17 Min Torsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start18 Min Fredag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start19 Min Lørdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start20 Min Søndag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start21 Min Mandag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start22 Min Tirsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start23 Min Onsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start24 Min Torsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start25 Min Fredag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start26 Min Lørdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start27 Min Søndag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop00 Min Mandag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop01 Min Tirsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop02 Min Onsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop03 Min Torsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop04 Min Fredag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop05 Min Lørdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop06 Min Søndag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop07 Min Mandag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop08 Min Tirsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop09 Min Onsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop10 Min Torsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] 17/28

18 TimeSw-Stop11 Min Fredag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop12 Min Lørdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop13 Min Søndag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop14 Min Mandag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop15 Min Tirsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop16 Min Onsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop17 Min Torsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop18 Min Fredag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop19 Min Lørdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop20 Min Søndag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop21 Min Mandag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop22 Min Tirsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop23 Min Onsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop24 Min Torsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop25 Min Fredag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop26 Min Lørdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop27 Min Søndag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Mode Mandag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj 18/28

19 TimeSw-Mode Fredag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj 19/28

20 TimeSw-Mode Lørdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TempRegMode Indblæsning, 1-Udsugning, 2-Rum, 3-Indbl./Udsug. diff TempRegSet C Temperatur setpunkt for aktuel reguleringsform [1/100 C] SupTempMinSet C Min. begrænsning indblæsnings temperatur [1/100 C] SupTempMaxSet C Max. begrænsning indblæsnings temperatur [1/100 C] SupTempDiffSet C Setpunkt: Temperatur differens mellem indbl./udsug. KUN AKTUEL for TempRegMode = 3-Indbl./Udsug. diff (Konst Indbl./Udsug. -diff.tempreg) [1/100 C] SupTempDiffAlr C Alarm grænse for temp. diff. mellem indblæsning setpunkt og aktuel værdi [1/100 C] 20/28

21 SupTempPB C P-Bånd for indblæsning temp. regulering [1/100 C] SupTempCool_It s I-Tid for reg. køling indblæsning[sec] SupTempEXC_It s I-Tid for reg. veksler indblæsning [sec] SupTempHeat_It s I-Tid for reg. varme indblæsning [sec] SupTempDnRegIt s I-Tid for flow nedregulering af indblæsning ved lav indblæsningstemp. [sec] ExtTempDiffAlr C Alarm grænse for temp. diff. mellem setpunkt og aktuel værdi på udsugningstemperatur [1/100 C] ExtTempPB C P-Bånd for udsugning temp. regulering [1/100 C] ExtTempCool_It s I-Tid for reg. køling udsugning [sec] ExtTempEXC_It s I-Tid for reg. veksler udsugning [sec] ExtTempHeat_It s I-Tid for reg. varme udsugning [sec] ExtTempDnRegIt s I-Tid for flow nedregulering af udsugning ved lav indblæsningstemp.[sec] SWTC_WintX1 C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter lav ude temp.setpunkt [1/100 C] SWTC_WintX2 C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter høj ude temp.setpunkt [1/100 C] SWTC_SumX1 C Sommer/Vinter-temp.komp. sommer lav ude tempset [1/100 C] SWTC_SumX2 C Sommer/Vinter-temp.komp. sommer høj Uude tempset [1/100 C] SWTC_WintComp C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter kompensation [1/100 C] SWTC_SumComp C Sommer/Vinter-temp.komp sommer kompensation [1/100 C] 21/28

22 SW_Mode Valg af sommer/vinter skift 0 - OFF (Ingen sommer/vinter-skift) 1 - Skift i henhold til udetemperatur 2 - Sommer/Vinter-skift i henhold til dato 3 - Manuel sommer 4 - Manuel vinter SW_OutWinterON C Ude Temp. for start vinter drift (SW_Mode = 1) [1/100 C] SW_OutSummerON C Ude Temp. for start sommer drift (SW_Mode = 1) [1/100 C] SW_MonthWintON Måned for start vinter drift (SW_Mode = 2) SW_DateWintON Dato for start vinter drift (SW_Mode = 2) SW_MonthSumON Måned for start sommer drift (SW_Mode = 2) SW_DateSumON Dato for start sommer drift (SW_Mode = 2) RecicStartTmp C Start Temp. for recirk. funktion [1/100 C] RecicStopTmp C Stop Temp. for recirk. funktion [1/100 C] SupTempFireAlr C Setpunkt for intern brand alarm i indbl. [1/100 C] ExtTempFireAlr C Setpunkt for intern brand alarm i udsug. [1/100 C] CoolFlwForcePc % Forøgelse af når køling er aktiv [1/100%] CoolOutTmpMin C Min. udetemperatur for start af køleanlæg [1/100 C] CoolSupMinTmp C Min. indbl. temp. når køling er aktiv (KUN for Rumregulering) [1/100 C] SN_ExtTmpStart C Sommer nat udsug./rum temp. start [1/100 C] SN_ExtTmpStop C Sommer nat udsug./rum temp. stop [1/100 C] SN_OutTmpStart C Sommer nat ude temp. start [1/100 C] SN_SupTmpSet C Sommer nat indbl. Ttmp. reg. set [1/100 C] SN_StartTid Min Sommer nat start [Min] SN_StopTid Min Sommer nat stop [Min] ExhaustBypass C Min. afkast temp. setpunkt på krydsvarmeveksler [1/100 C] 22/28

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

VERSO-P & VERSO-R. Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2. Uniq Comfort

VERSO-P & VERSO-R. Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2. Uniq Comfort VERSO-P & VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2 Uniq Comfort Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Installationsvejledning 1.1 Samling af sektioner...3 1.2 Tilslutning

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 LON Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk INDLEDNING

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Alarmliste og menuoversigt for VEX200. 3002548-2008-03-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Alarmliste og menuoversigt for VEX200. 3002548-2008-03-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov DK Alarmliste og menuoversigt for VEX200 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Betjening 1. Betjening 1.1 Betjening af

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1

FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1 FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1 DK Copyright Hav altid denne manual liggende ved Deres computer Alle rettigheder er reserverede. Reproduktion af dele af denne manual, i hvilken som helst form, uden Fancom's

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik 3004094-2011-08-29 El-installationsguide til VEX350H/360H med EXact-automatik El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere