BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2"

Transkript

1 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel Odensevej 76 Fax DK-5550 Langeskov

2 Metasys N2 openkort Metasys knudepunkter indeholder op til 256 virtuelle objekter. Disse virtuelle objekter kan være en af syv regionstyper; 1) Analog indgang, 2) Binær indgang, 3) Analog udgang, 4) Binær udgang, 5) internt flydende tal, 6) internt heltal og 7) intern byte. Metasys N2 open virtuelle objekter Et virtuelt objekt indeholder data af en bestemt type. Disse typer betegnes regioner. Regionerne defineres på følgende måde. Region Type Kort type Beskrivelse Region 1 Analog indgang AI 32 bit IEEE standard flydende tal Region 2 Binær indgang DI 1 bit Region 3 Analog udgang AO 32 Bit IEEE standard flydende tal Region 4 Binær udgang DO 1 bit Region 5 Internt flydende tal IF 32 bit IEEE standard flydende tal Region 6 Internt heltal ADI Signeret 16 bit Region 7 Intern byte IB 8 bit Metasys N2 kommunikationsparametre: Adresse for standardenhed: 11 Baud Paritet Ingen Databit 8 Stopbit 1 N2 gateway'ens adresse kan ændres med det vedlagte hjælpeprogram Install.zip Binær Udgang SIDE 4 Binær Indgang SIDE 5 Analog Indgang SIDE 9 Analog Udgang SIDE 14 2/28

3 AI = Analog Indgang AO = Analog Udgang DI = Binær Indgang DO = Binær Udgang Varmevekselniveau AI, 42 Aktuel Udsugningflow AI, 9 Udsugning motorsignal setpunkt AI, 34 Udsugning setpunkt lav AO, 13 Udsugning setpunkt høj hast ighed AO, 14 Aktuel driftform AI, 1 Manuel driftfunktion AO, 1 Indstilling av temp. reg. form AO, 134 Drift ON/OFF DI, 1 Forlænget lav aktiv DI, 4 Forlænget høj aktiv DI, 5 A-alarm aktiv DI, 31 B-alarm aktiv DI, 32 Alarm reset DO, 1 Rumtemperatur AI, 23 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Udsugning filtertryk AI, 30 Alarm grænse afkast filter AO, 192 Aktuel afkasttemperatur AI, 24 Aktuel Udsugningtemperatur AI, 20 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Aktuel kanaltryk udsugning AI, 5 Setp. kanaltryk lav hast. udsug. AO, 7 Setp. kanaltryk høj hast. udsug. AO, 8 Aktuel udetemperatur AI, 22 Aktuel indblæsningtemperatur AI, 18 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Min begrænsning indbl. temp. AO, 136 Max. Begrænsning indbl. temp. AO, 137 Aktuel kanaltryk indblæsning AI, 3 Setp. kanaltryk lav hast. indbl. AO, 3 Setp. kanaltryk høj hast. Indbl. AO, 4 Indblæsning filtertryk AI, 29 Alarm grænse indtags filter AO, 191 Varmeniveau AI, 43 Varme relæ 1 DI, 27 Køleniveau AI, 44 Køle relæ 1 DI, 28 El-Batteri høj temperatur DI, 35 Frostfri temperatur AI, 28 Aktuel Indblæsningflow AI, 7 Indblæsningmotorsignal setpunkt AI, 32 Indblæsning setpunkt lav AO, 11 Indblæsning setpunkt høj hast ighed AO, 12 3/28

4 Binary Value DO (R/W) Alr_Reset Alarm reset-signal (Autoreturn til nul) CoolRecovFunc Kølegenvinding ON/OFF SN_Func Sommernat køling; ON/OFF SWTC_Func Sommer/Vinter temp. kompensering; ON/OFF FlwTmpCmpFunc Flow-/Udetemperatur kompensering; ON/OFF RecircFunc Recirkulation funktion; ON/OFF CoolFlwForceFc Forceret flow ved kølebehov; ON/OFF TimeSw-SumFunc Automatisk sommer-/vinter tid; ON/OFF ExtDrfHiPeriod Indgang for forceret høj ExtDrfPeriodON Efterløb på forceret høj aktiv ManZeroCali Start manual 0 -kalibrering (kan bruges samtidig med automatisk 0 -kalibrering) Tilbagestilles automatisk til 0 (OFF), når kalibreringen er afsluttet AutoZeroCali Automatisk 0 -kalibrering funktion ON/OFF FiltDynAlrFunc Filter dynamisk alarm funktion -> ON/OFF OFF -> Statisk alarm grænse (Konstant) ON -> Dynamisk alarm grænse (grænse på basis af flow) FiltCalibrate Start Filter kalibrering. Tilbagestilles automatisk til 0 (OFF), når kalibreringen er afsluttet. OBS! KUN NÅR INDSTILLET TIL DYNAMIC-MODE FiltCaliDone Filter Kalibrering udført (valide filter data) OBS! KUN NÅR INDSTILLET TIL DYNAMIC-MODE 4/28

5 Binary Input DI (RO) Operation Drift ON/OFF ExtStop Ekstern stop ExtHiSpeed Ekstern høj ExtDrfLoSpeed Forlænget lav -> aktiv ExtDrfHiSpeed Forlænget høj -> aktiv ElBattPowerRed Energi til el-varmebatteri reduceret p.g.a. lavt flow SN_Drift Sommernat køling er aktiv SN_Reset Reset parametre for sommer natkøling (ny beregning startes) SWTC_WintComp Vinter -temperatur kompensering er aktiv SWTC_SumComp Sommer -temperatur kompensering er aktiv SW_Status Sommer/Vinter aktuel status (SW_Mode = 1..3) OFF > Vinter Drift ("0") ON Sommer Drift ("1") RecircStatus Recirkulation status EXC_Exercise Motion af varmeveksler -> aktiv ExhaustPowRed Signal til krydsveksler reduceret (frost beskyttelse) SupDuctMinFlow Indblæsning kanal tryk-regulator regulereret til min. flow SupDuctMaxFlow Indblæsning kanal tryk-regulator regulereret til max. flow ExtDuctMinFlow Udsugning kanal tryk-regulator regulereret til min. flow ExtDuctMaxFlow Udsugning kanal tryk-regulator regulereret til max. flow CoolRecovery Kølegenvinding -> Status HW_FrosrReg Cirkulationspumpe på varmebatteri; Frost regulering -> aktiv HW_PumpExer Cirkulationspumpe på varmebatteri; Pumpemotion -> aktiv CW_PumpExer Cirkulationspumpe på kølebatteri; Pumpemotion -> aktiv Heat_FlwDnReg Signal til varmebatteri reduceret (for lavt flow) -> aktiv 5/28

6 TempRegMinSup når min. indblæsningstemperatur regulering er aktiv. Kun aktivt når TempRegMode er 1 eller 2 (Rum-regulering) TempRegMaxSup når max. indblæsningstemperatur Regulering er aktiv. Kun aktivt når TempRegMode er 1 eller 2 (Rum-regulering) BattEXC_Exer Cirkulationspumpe på varme genvingsbatteri; Pumpemotion -> aktiv Heat_RE Varme relæ 1 Cool_RE Køle relæ 1 BattEXC_PumpRE Cirkulationspumpe på varme genvingsbatteri; Pumpe -> kører AlrActive Mindst én aktiv alarm Alr_RE Alarmrelæ-1 (A-alarm) Alr_RE Alarmrelæ-2 (B-alarm) Alr_FireSignal Brand alarm-signal (Rumføler) Alr_SmokeSig Røg / Brand alarm-signal (Føler i kanal) ElBattOverHeat EL-Batteri; Høj temperatur alarm signal FiltSupalarm Filter alarm for indblæsnings-filter (Trykfald over indstillet Grænse) FiltExtalarm Filter alarm for udsugnings-filter (Trykfald over indstillet grænse) SupTempSensErr Indblæsnings temparatur føler følerfejl ExtTempSensErr Udsugnings temparatur føler følerfejl OutDoorSensErr Ude temparatur føler følerfejl RoomSensErr Rum temparatur føler følerfejl ExhaustSensErr Afkast temparatur føler følerfejl HW_SensErr Varmebatteri temparatur føler følerfejl BattEXC_SensEr Varmegenvindings batteri temperatur føler følerfejl HW_FrostAlr Varmebatteri frost alarm Cool_Sumalarm Køling fælles alarm Cool_DI1_alarm Køling digital alarm-1 Indgang Cool_DI2_alarm Køling digital alarm-2 Indgang 6/28

7 Cool_DI3_alarm Køling digital alarm-3 Indgang Cool_DI4_alarm Køling digital alarm-4 Indgang SupmotorON Indblæsningsmotor ON/OFF Supmotoralarm Alarm fra indblæsningsmotor ON/OFF FCsupMtrAlrVlo Indblæsningsmotor spænding lav alarm FCsupMtrAlrVHi Indblæsningsmotor høj spændingsgrænse alarm FCsupMtrAlrIHi Indblæsningsmotor høj strøm alarm, motorbeskyttelse FCsupMtrAlrTmp Indblæsningsmotor temperatur alarm FCsupMtrAlrPhs Indblæsningsmotor fasefejl alarm FCsupMtrAlrRip Indblæsningsmotor ripple-spænding alarm FCsupMtrIHiLim Indblæsningsmotor høj strøm grænse; kortslutningsbeskyttelse ExtmotorON Udsugningsmotor ON/OFF Extmotoralarm alarm Udsugningsmotor ON/OFF FCextMtrAlrVlo Udsugningsmotor alarm for lav spænding FCextMtrAlrVHi Udsugningsmotor høj spændingsgrænse alarm FCextMtrAlrIHi Udsugningsmotor høj strømgrænse alarm FCextMtrAlrTmp Udsugningsmotor temperatur alarm FCextMtrAlrPhs Udsugningsmotor alarm for fasefejl FCextMtrAlrRip Udsugningsmotor Ripple-spænding alarm 7/28

8 FCextMtrIHiLim Udsugningsmotor høj strømgrænse EXC_ON Roterende varmeveksler - motorregulering ON/OFF (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Reset Roterende varmeveksler - reset signal (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Direction Roterende varmeveksler - omdrejningsretning (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Rotalarm Roterende varmeveksler - rotation alarm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Vloalarm Roterende varmeveksleralarm for underspænding (kun ved OJ-RHX2M) EXC_VHialarm Roterende varmeveksleralarm for overspænding (kun ved OJ-RHX2M) EXC_IHialarm Roterende varmeveksleralarm for høj strøm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Tempalarm Roterende varmeveksler - temperatur alarm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_RotSignal Roterende varmeveksler - rotation signal (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Overload Roterende varmeveksler - moment overbelastning (kun ved OJ-RHX2M) 8/28

9 Analog Input AI (RO) DriftMode Aktuel Driftform :Anlæg Stop :Anlæg Lav :Anlæg Høj :Anlæg Spec RegMode SupDuctPa Pa Aktuel kanaltryk indblæsning [Pa] SupDuctPaRgSet Pa Regulator setpunkt for kanal tryk regulator [Pa] ExtDuctPa Pa Aktuel kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctPaRgSet Pa Regulator setpunkt for kanaltryk regulering [Pa] SupFlow l/s Aktuel flow indblæsning [l/s] SupFlowRegSet l/s Regulator indblæsning flow-setpunkt [l/s] ExtFlow l/s Aktuel udsugning flow [l/s] ExtFlowRegSet l/s Regulator udsugning flow-setpunkt [l/s] CO2_ppmMeas ppm CO2 føler ppm Måling [ppm] MtrFanSupVin % VDC signal til indblæsning motor MtrFanExtVin % VDC signal til udsugning motor FAN_SupPrcMeas % Spænding på FAN-Optimizer indgang; Indblæsning sgnal [1/100%] FAN_ExtPrcMeas % Spænding på FAN-Optimizer indgang; Udsugning signal [1/100%] SupFC_MaxFlow l/s Indblæsning FC-Max Flow [l/s] / [m3/h] ExtFC_MaxFlow l/s Udsugning FC-Max Flow [l/s] / [m3/h] SupTemp C Aktuel indblæsningstemperatur [1/100 C] SupTempRegSet C Regulator indblæsningtemperatur-setpunkt [1/100 C] ExtTemp C Aktuel udsugningstemperatur [1/100 C] ExtTempRegSet C Regulator udsugningtemp-setpunkt [1/100 C] OutDoorTemp C Aktuel udetemperatur [1/100 C] RoomTemp C Aktuel rumtemperatur [1/100 C] ExhaustTemp C Aktuel afkast [1/100 C] 9/28

10 TempRegMeas C Temp. måling for aktuel reguleringsvalg [1/100 C] TempRegVal C Reguleringsværdi for aktuel reguleringsvalg [1/100 C] BattEXC_Temp C Vandbatteri temperatur efter varmeveksler [1/100 C] HW_BattTemp C Aktuel varmebatteri temperatur [1/100 C] SupFiltPaAvr Pa Indblæsning filtertryk [Pa] ExtFiltPaAvr Pa Udsugning filtertryk [Pa] SupMotorSet % Indblæsning motorsignal setpunkt [%] ExtMotorSet % Udsugning motorsignal setpunkt [%] FiltSupAlrPa Pa Indblæsning filterovervågning max. alarm-grænse[pa] KUN DYNAMICMODE ("0" er STATICMODE) FiltExtAlrPa Pa Udsug. filterovervågning max. alarm-grænse [Pa] KUN DYNAMICMODE ("0" er STATICMODE) FlwTmpCmpOut % Temp. korrigeret flow setpunkt procent [1/100%] SWTC_ActSetOfs C Sommer/Vinter-Temp. kompensering på aktuel Setpunkt offset [1/100 C] HeatEXCPower % Varmeveksler-regulator varme-effekt [1/100 %] HeatPower % Aktuel varme-effekt [1/100 %] CoolPower % Køling regulator effekt [1/100 %] CoolActPower % Aktuel køling-effekt [1/100%] CoolFlwForcePw % Køle forcering flow effekt [1/100 %] CoolVin1Alarm % Køle Alarm-1 transducersignal [1/100 %] CoolVin2Alarm % Køle Alarm-2 transducersignal [1/100 %] CoolVin3Alarm % Køle Alarm-3 transducersignal [1/100 %] CoolVin4Alarm % Køle Alarm-4 transducersignal [1/100 %] C_LoPress1Bar Bar Aktuel LavtrykFøler-1 Bar [1/100 Bar] C_HiPress1Bar Bar Aktuel HøjtrykFøler-1 Bar [1/100 Bar] C_LoPress2Bar Bar Aktuel LavtrykFøler-2 Bar [1/100 Bar] C_HiPress2Bar Bar Aktuel HøjtrykFøler-2 Bar [1/100 Bar] FCsupMtrType Indblæsningmotor type (kun OJ-FC) FCsupMtrFC_SW Indblæsningmotor software vers. [1/100] (kun OJ-FC) 10/28

11 FCsupMtrIO_SW Indblæsningmotor IO-kort software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCsupMtrPrcOut % Indblæsningmotor procent udgang [1/100%] (kun OJ-FC) FCsupMtrHzOut Hz Indblæsningmotor frekvens udgang [1/100 Hz] (kun OJ-FC) FCsupMtrIout ma Indblæsningmotor aktuel strømudgang [ma] (kun OJ-FC) FCsupMtrPowOut W Indblæsningmotor aktuel effekt udgang [Watt] (kun OJ-FC) FCsupMtrPrcSet % Indblæsningmotor setpunkt [%] SupSFP J/m Indblæsning specific fan power (SFP) [Ws/m 3 = J/m 3 ] (kun OJ-FC) FCextMtrType Udsugningmotor type (kun OJ-FC) FCextMtrFC_SW Udsugningmotor software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCextMtrIO_SW Udsugningmotor IO-kort software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCextMtrPrcOut % Udsugningmotor procent udgang [1/100%] (kun OJ-FC) FCextMtrHzOut Hz Udsugningmotor frekvens udgang [1/100 Hz] (kun OJ-FC) FCextMtrIout ma Udsugningmotor udgang aktuel strøm [ma] (kun OJ-FC) FCextMtrPowOut W Udsugningmotor aktuel effekt udgang [Watt] (kun OJ-FC) FCextMtrPrcSet % Udsugningmotor udgang setpunkt [%] ExtSFP J/m Udsugning specific fan power (SFP) [Ws/m 3 = J/m 3 ] (kun OJ-FC) EXC_Type Roterende varmeveksler - motortype (kun OJ RHX2M) EXC_Software Roterende varmeveksler - software vers. [1/100] (kun OJ RHX2M) EXC_PrcOut % Roterende varmeveksler-procent [1/100%] 11/28

12 EXC_RpmOut U/min Roterende varmeveksler-omdr./min. udgang [1/100rpm] EXC_Iout ma Roterende varmeveksler-aktuel udgang [ma] (kun OJ RHX2M) EXC_Power W Roterende varmeveksler-udgang effekt [W] (kun OJ RHX2M) EXC_DriftDays Day Roterende varmeveksler - antal driftdage (kun OJ RHX2M) EXC_PrcSet % Roterende varmeveksler procent setpunkt [1/100%] (kun OJ RHX2M) EXTM1_SW_Ver ExtensionModul-1 software ver. [1/100] EXTM2_SW_Ver ExtensionModul-2 software vers. [1/100] TimeSw-WeekDay Aktuel ugedag (0-Man..6-Søn) ExtDrfDaysLeft Forlænget drift resterende antal dage ExtDrfMinLeft Min Forlænget drift resterende antal minutter Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) 12/28

13 Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) MasterSW_Ver Master software vers. [1/100] DisplaySW_Ver Display software vers. [1/100] 13/28

14 Analog Value AO (R/W) ManDriftMode Auto, 1-Manuel Stop, 2-Manuel Lav, 3-Manuel Høj MtrRegMode Tryk, 1-Flow, 2-Udsugning Slave, 3-Indblæsning Slave 4-Extern VDC Setpunkt, 5 FAN-Optimizer Indbl./Udsug., 6 FAN-Optimizer med Udsugning Slave SupDuctPaLoSet Pa Setpunkt for kanaltryk lav indblæsning [Pa] SupDuctPaHiSet Pa Setpunkt for kanaltryk høj indblæsning [Pa] SupDuctMinFlow l/s Indblæsning min. flow for kanal regulering [l/s] / [m3/h] SupDuctMaxFlow l/s Indblæsning max. flow for kanal regulering [l/s] / [m3/h] ExtDuctPaLoSet Pa Setpunkt for lav kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctPaHiSet Pa Setpunkt for høj kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctMinFlow l/s Udsugning min. flow for kanalregulering [l/s] / [m3/h] ExtDuctMaxFlow l/s Udsugning max. flow for kanalregulering [l/s] / [m3/h] SupLoSpeedSet l/s Setpunkt indblæsning flow-lav [l/s] / [m3/h] SupHiSpeedSet l/s Setpunkt indblæsning flow-høj [l/s] / [m3/h] ExtLoSpeedSet l/s Setpunkt udsugning flow-lav [l/s] / [m3/h] ExtHiSpeedSet l/s Setpunkt udsugning flow-høj [l/s] / [m3/h] MtrRegOffset % Offset for indblæsning/udsugning motor slave og CO2 reg [1/100%] MtrRegMinFlow l/s Min. flow for indblæsning/udsugning motor slave regulering [l/s] / [m3/h] MtrRegMaxFlow l/s Max. flow for indblæsning/udsugning motor slave regulering [l/s] / [m3/h] CO2_BrugerSetLP ppm CO2 regulator setpunkt for lav periode (HI CO2 Val) [ppm] CO2_BrugerSetHP ppm CO2 regulator setpunkt for høj periode (HI CO2 Val) [ppm] 14/28

15 CO2_MinFlow l/s CO2 regulator min. flow [l/s] / [m3/h] CO2_MaxFlow l/s CO2 regulator max. flow [l/s] / [m3/h] CO2_SupFlwOffs % CO2 regulator indblæsning flow offset [1/100%] CO2_AlrLimit ppm CO2 ppm alarm grænse setpunkt [ppm] CO2_PB ppm CO2 Regulator P-Bånd [ppm] CO2_I_Time sec CO2 Regulator I-Tid [sec] FAN_SupMinFlow l/s FAN-Optimizer indblæsning regulator min.flow [l/s] / [m3/h] FAN_SupMaxFlow l/s FAN-Optimizer indblæsning regulator max. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtMinFlow l/s FAN-Optimizer udsugning regulator min. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtMaxFlow l/s FAN-Optimizer udsugning regulator max. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtFlwOffs % FAN-Optimizer regulator udsugning flow offset [1/100%] SupMtr_I_Time s Indblæsning motor reg I-tid setpunkt [Sec] ExtMtr_I_Time s Udsugning motor reg I-tid setpunkt [Sec] SupFlowFireSet % Setpunkt indblæsning motor ved brandalarm [1/100%] ExtFlowFireSet % Setpunkt udsugning motor ved brandalarm [1/100%] HS_AfterRunSet Efterløbstid høj [Min] FlwTmpCmpSet % Reduktion af flow / procent af setpunkt [1/100%] FlwTmpCmpStart C Reduktion af flow / start temp. setpunkt [1/100 C] FlwTmpCmpStop C Reduktion af flow / stop temp. setpunkt [1/100 C] TimeSw-Year Aktuel År TimeSw-Month Aktuel Måned TimeSw-Date Aktuel Dag TimeSw-Hour h Aktuel Time 15/28

16 TimeSw-Minute min Aktuel Minutter TimeSw-Second s Aktuel Sekunder ExtDrfStartDay Forlænget drift start - dag (0-Man..6-Søn) ExtDrfStartMin Min Forlænget drift start - minut (Timer*60+Min) ExtDrfStopDay Forlænget drift stop - dag (0-Man..6-Søn) ExtDrfStopMin Min Forlænget drift stop - minut (Timer*60+Min) TimeSw-DayMode Tidsprogram type (0..2) 0-Man..Søn, 1-Man..Fre+Weekend, 2-Uge TimeSw-Start00 Min Mandag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start01 Min Tirsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start02 Min Onsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start03 Min Torsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start04 Min Fredag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start05 Min Lørdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start06 Min Søndag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start07 Min Mandag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start08 Min Tirsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start09 Min Onsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start10 Min Torsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start11 Min Fredag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start12 Min Lørdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start13 Min Søndag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start14 Min Mandag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] 16/28

17 TimeSw-Start15 Min Tirsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start16 Min Onsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start17 Min Torsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start18 Min Fredag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start19 Min Lørdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start20 Min Søndag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start21 Min Mandag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start22 Min Tirsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start23 Min Onsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start24 Min Torsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start25 Min Fredag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start26 Min Lørdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start27 Min Søndag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop00 Min Mandag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop01 Min Tirsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop02 Min Onsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop03 Min Torsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop04 Min Fredag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop05 Min Lørdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop06 Min Søndag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop07 Min Mandag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop08 Min Tirsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop09 Min Onsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop10 Min Torsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] 17/28

18 TimeSw-Stop11 Min Fredag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop12 Min Lørdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop13 Min Søndag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop14 Min Mandag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop15 Min Tirsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop16 Min Onsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop17 Min Torsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop18 Min Fredag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop19 Min Lørdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop20 Min Søndag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop21 Min Mandag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop22 Min Tirsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop23 Min Onsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop24 Min Torsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop25 Min Fredag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop26 Min Lørdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop27 Min Søndag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Mode Mandag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj 18/28

19 TimeSw-Mode Fredag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj 19/28

20 TimeSw-Mode Lørdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TempRegMode Indblæsning, 1-Udsugning, 2-Rum, 3-Indbl./Udsug. diff TempRegSet C Temperatur setpunkt for aktuel reguleringsform [1/100 C] SupTempMinSet C Min. begrænsning indblæsnings temperatur [1/100 C] SupTempMaxSet C Max. begrænsning indblæsnings temperatur [1/100 C] SupTempDiffSet C Setpunkt: Temperatur differens mellem indbl./udsug. KUN AKTUEL for TempRegMode = 3-Indbl./Udsug. diff (Konst Indbl./Udsug. -diff.tempreg) [1/100 C] SupTempDiffAlr C Alarm grænse for temp. diff. mellem indblæsning setpunkt og aktuel værdi [1/100 C] 20/28

21 SupTempPB C P-Bånd for indblæsning temp. regulering [1/100 C] SupTempCool_It s I-Tid for reg. køling indblæsning[sec] SupTempEXC_It s I-Tid for reg. veksler indblæsning [sec] SupTempHeat_It s I-Tid for reg. varme indblæsning [sec] SupTempDnRegIt s I-Tid for flow nedregulering af indblæsning ved lav indblæsningstemp. [sec] ExtTempDiffAlr C Alarm grænse for temp. diff. mellem setpunkt og aktuel værdi på udsugningstemperatur [1/100 C] ExtTempPB C P-Bånd for udsugning temp. regulering [1/100 C] ExtTempCool_It s I-Tid for reg. køling udsugning [sec] ExtTempEXC_It s I-Tid for reg. veksler udsugning [sec] ExtTempHeat_It s I-Tid for reg. varme udsugning [sec] ExtTempDnRegIt s I-Tid for flow nedregulering af udsugning ved lav indblæsningstemp.[sec] SWTC_WintX1 C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter lav ude temp.setpunkt [1/100 C] SWTC_WintX2 C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter høj ude temp.setpunkt [1/100 C] SWTC_SumX1 C Sommer/Vinter-temp.komp. sommer lav ude tempset [1/100 C] SWTC_SumX2 C Sommer/Vinter-temp.komp. sommer høj Uude tempset [1/100 C] SWTC_WintComp C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter kompensation [1/100 C] SWTC_SumComp C Sommer/Vinter-temp.komp sommer kompensation [1/100 C] 21/28

22 SW_Mode Valg af sommer/vinter skift 0 - OFF (Ingen sommer/vinter-skift) 1 - Skift i henhold til udetemperatur 2 - Sommer/Vinter-skift i henhold til dato 3 - Manuel sommer 4 - Manuel vinter SW_OutWinterON C Ude Temp. for start vinter drift (SW_Mode = 1) [1/100 C] SW_OutSummerON C Ude Temp. for start sommer drift (SW_Mode = 1) [1/100 C] SW_MonthWintON Måned for start vinter drift (SW_Mode = 2) SW_DateWintON Dato for start vinter drift (SW_Mode = 2) SW_MonthSumON Måned for start sommer drift (SW_Mode = 2) SW_DateSumON Dato for start sommer drift (SW_Mode = 2) RecicStartTmp C Start Temp. for recirk. funktion [1/100 C] RecicStopTmp C Stop Temp. for recirk. funktion [1/100 C] SupTempFireAlr C Setpunkt for intern brand alarm i indbl. [1/100 C] ExtTempFireAlr C Setpunkt for intern brand alarm i udsug. [1/100 C] CoolFlwForcePc % Forøgelse af når køling er aktiv [1/100%] CoolOutTmpMin C Min. udetemperatur for start af køleanlæg [1/100 C] CoolSupMinTmp C Min. indbl. temp. når køling er aktiv (KUN for Rumregulering) [1/100 C] SN_ExtTmpStart C Sommer nat udsug./rum temp. start [1/100 C] SN_ExtTmpStop C Sommer nat udsug./rum temp. stop [1/100 C] SN_OutTmpStart C Sommer nat ude temp. start [1/100 C] SN_SupTmpSet C Sommer nat indbl. Ttmp. reg. set [1/100 C] SN_StartTid Min Sommer nat start [Min] SN_StopTid Min Sommer nat stop [Min] ExhaustBypass C Min. afkast temp. setpunkt på krydsvarmeveksler [1/100 C] 22/28

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00

Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00 Brugermanual GR3 Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00 Indhold Karakteristika af kontrolpanel/brugerflade 2 Beskrivelse af kontrolpanel 3 Menu 4 Tænd/sluk 5 Temperaturindstillinger

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag.

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag. TILBUD Tilbudsnummer Vor reference 684151 Dennis Tofteby Dato Deres reference 01-07-2014 Edward Przeworski COWI A/S Parallelvej 15 2800 LYNGBY Danmark Tilbud: Aasiaat Sygehus Idet vi takker for Deres venlige

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28 Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28 Version SW 1.00 24.08.2004 14.06.02 NILAN A/S. Nilanvej 2. K-8722 Hedensted. Tlf. 76752500. Fax. 76752525. www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere