BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2"

Transkript

1 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel Odensevej 76 Fax DK-5550 Langeskov

2 Metasys N2 openkort Metasys knudepunkter indeholder op til 256 virtuelle objekter. Disse virtuelle objekter kan være en af syv regionstyper; 1) Analog indgang, 2) Binær indgang, 3) Analog udgang, 4) Binær udgang, 5) internt flydende tal, 6) internt heltal og 7) intern byte. Metasys N2 open virtuelle objekter Et virtuelt objekt indeholder data af en bestemt type. Disse typer betegnes regioner. Regionerne defineres på følgende måde. Region Type Kort type Beskrivelse Region 1 Analog indgang AI 32 bit IEEE standard flydende tal Region 2 Binær indgang DI 1 bit Region 3 Analog udgang AO 32 Bit IEEE standard flydende tal Region 4 Binær udgang DO 1 bit Region 5 Internt flydende tal IF 32 bit IEEE standard flydende tal Region 6 Internt heltal ADI Signeret 16 bit Region 7 Intern byte IB 8 bit Metasys N2 kommunikationsparametre: Adresse for standardenhed: 11 Baud Paritet Ingen Databit 8 Stopbit 1 N2 gateway'ens adresse kan ændres med det vedlagte hjælpeprogram Install.zip Binær Udgang SIDE 4 Binær Indgang SIDE 5 Analog Indgang SIDE 9 Analog Udgang SIDE 14 2/28

3 AI = Analog Indgang AO = Analog Udgang DI = Binær Indgang DO = Binær Udgang Varmevekselniveau AI, 42 Aktuel Udsugningflow AI, 9 Udsugning motorsignal setpunkt AI, 34 Udsugning setpunkt lav AO, 13 Udsugning setpunkt høj hast ighed AO, 14 Aktuel driftform AI, 1 Manuel driftfunktion AO, 1 Indstilling av temp. reg. form AO, 134 Drift ON/OFF DI, 1 Forlænget lav aktiv DI, 4 Forlænget høj aktiv DI, 5 A-alarm aktiv DI, 31 B-alarm aktiv DI, 32 Alarm reset DO, 1 Rumtemperatur AI, 23 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Udsugning filtertryk AI, 30 Alarm grænse afkast filter AO, 192 Aktuel afkasttemperatur AI, 24 Aktuel Udsugningtemperatur AI, 20 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Aktuel kanaltryk udsugning AI, 5 Setp. kanaltryk lav hast. udsug. AO, 7 Setp. kanaltryk høj hast. udsug. AO, 8 Aktuel udetemperatur AI, 22 Aktuel indblæsningtemperatur AI, 18 Temp setpunkt aktuel reg.form AO, 135 Min begrænsning indbl. temp. AO, 136 Max. Begrænsning indbl. temp. AO, 137 Aktuel kanaltryk indblæsning AI, 3 Setp. kanaltryk lav hast. indbl. AO, 3 Setp. kanaltryk høj hast. Indbl. AO, 4 Indblæsning filtertryk AI, 29 Alarm grænse indtags filter AO, 191 Varmeniveau AI, 43 Varme relæ 1 DI, 27 Køleniveau AI, 44 Køle relæ 1 DI, 28 El-Batteri høj temperatur DI, 35 Frostfri temperatur AI, 28 Aktuel Indblæsningflow AI, 7 Indblæsningmotorsignal setpunkt AI, 32 Indblæsning setpunkt lav AO, 11 Indblæsning setpunkt høj hast ighed AO, 12 3/28

4 Binary Value DO (R/W) Alr_Reset Alarm reset-signal (Autoreturn til nul) CoolRecovFunc Kølegenvinding ON/OFF SN_Func Sommernat køling; ON/OFF SWTC_Func Sommer/Vinter temp. kompensering; ON/OFF FlwTmpCmpFunc Flow-/Udetemperatur kompensering; ON/OFF RecircFunc Recirkulation funktion; ON/OFF CoolFlwForceFc Forceret flow ved kølebehov; ON/OFF TimeSw-SumFunc Automatisk sommer-/vinter tid; ON/OFF ExtDrfHiPeriod Indgang for forceret høj ExtDrfPeriodON Efterløb på forceret høj aktiv ManZeroCali Start manual 0 -kalibrering (kan bruges samtidig med automatisk 0 -kalibrering) Tilbagestilles automatisk til 0 (OFF), når kalibreringen er afsluttet AutoZeroCali Automatisk 0 -kalibrering funktion ON/OFF FiltDynAlrFunc Filter dynamisk alarm funktion -> ON/OFF OFF -> Statisk alarm grænse (Konstant) ON -> Dynamisk alarm grænse (grænse på basis af flow) FiltCalibrate Start Filter kalibrering. Tilbagestilles automatisk til 0 (OFF), når kalibreringen er afsluttet. OBS! KUN NÅR INDSTILLET TIL DYNAMIC-MODE FiltCaliDone Filter Kalibrering udført (valide filter data) OBS! KUN NÅR INDSTILLET TIL DYNAMIC-MODE 4/28

5 Binary Input DI (RO) Operation Drift ON/OFF ExtStop Ekstern stop ExtHiSpeed Ekstern høj ExtDrfLoSpeed Forlænget lav -> aktiv ExtDrfHiSpeed Forlænget høj -> aktiv ElBattPowerRed Energi til el-varmebatteri reduceret p.g.a. lavt flow SN_Drift Sommernat køling er aktiv SN_Reset Reset parametre for sommer natkøling (ny beregning startes) SWTC_WintComp Vinter -temperatur kompensering er aktiv SWTC_SumComp Sommer -temperatur kompensering er aktiv SW_Status Sommer/Vinter aktuel status (SW_Mode = 1..3) OFF > Vinter Drift ("0") ON Sommer Drift ("1") RecircStatus Recirkulation status EXC_Exercise Motion af varmeveksler -> aktiv ExhaustPowRed Signal til krydsveksler reduceret (frost beskyttelse) SupDuctMinFlow Indblæsning kanal tryk-regulator regulereret til min. flow SupDuctMaxFlow Indblæsning kanal tryk-regulator regulereret til max. flow ExtDuctMinFlow Udsugning kanal tryk-regulator regulereret til min. flow ExtDuctMaxFlow Udsugning kanal tryk-regulator regulereret til max. flow CoolRecovery Kølegenvinding -> Status HW_FrosrReg Cirkulationspumpe på varmebatteri; Frost regulering -> aktiv HW_PumpExer Cirkulationspumpe på varmebatteri; Pumpemotion -> aktiv CW_PumpExer Cirkulationspumpe på kølebatteri; Pumpemotion -> aktiv Heat_FlwDnReg Signal til varmebatteri reduceret (for lavt flow) -> aktiv 5/28

6 TempRegMinSup når min. indblæsningstemperatur regulering er aktiv. Kun aktivt når TempRegMode er 1 eller 2 (Rum-regulering) TempRegMaxSup når max. indblæsningstemperatur Regulering er aktiv. Kun aktivt når TempRegMode er 1 eller 2 (Rum-regulering) BattEXC_Exer Cirkulationspumpe på varme genvingsbatteri; Pumpemotion -> aktiv Heat_RE Varme relæ 1 Cool_RE Køle relæ 1 BattEXC_PumpRE Cirkulationspumpe på varme genvingsbatteri; Pumpe -> kører AlrActive Mindst én aktiv alarm Alr_RE Alarmrelæ-1 (A-alarm) Alr_RE Alarmrelæ-2 (B-alarm) Alr_FireSignal Brand alarm-signal (Rumføler) Alr_SmokeSig Røg / Brand alarm-signal (Føler i kanal) ElBattOverHeat EL-Batteri; Høj temperatur alarm signal FiltSupalarm Filter alarm for indblæsnings-filter (Trykfald over indstillet Grænse) FiltExtalarm Filter alarm for udsugnings-filter (Trykfald over indstillet grænse) SupTempSensErr Indblæsnings temparatur føler følerfejl ExtTempSensErr Udsugnings temparatur føler følerfejl OutDoorSensErr Ude temparatur føler følerfejl RoomSensErr Rum temparatur føler følerfejl ExhaustSensErr Afkast temparatur føler følerfejl HW_SensErr Varmebatteri temparatur føler følerfejl BattEXC_SensEr Varmegenvindings batteri temperatur føler følerfejl HW_FrostAlr Varmebatteri frost alarm Cool_Sumalarm Køling fælles alarm Cool_DI1_alarm Køling digital alarm-1 Indgang Cool_DI2_alarm Køling digital alarm-2 Indgang 6/28

7 Cool_DI3_alarm Køling digital alarm-3 Indgang Cool_DI4_alarm Køling digital alarm-4 Indgang SupmotorON Indblæsningsmotor ON/OFF Supmotoralarm Alarm fra indblæsningsmotor ON/OFF FCsupMtrAlrVlo Indblæsningsmotor spænding lav alarm FCsupMtrAlrVHi Indblæsningsmotor høj spændingsgrænse alarm FCsupMtrAlrIHi Indblæsningsmotor høj strøm alarm, motorbeskyttelse FCsupMtrAlrTmp Indblæsningsmotor temperatur alarm FCsupMtrAlrPhs Indblæsningsmotor fasefejl alarm FCsupMtrAlrRip Indblæsningsmotor ripple-spænding alarm FCsupMtrIHiLim Indblæsningsmotor høj strøm grænse; kortslutningsbeskyttelse ExtmotorON Udsugningsmotor ON/OFF Extmotoralarm alarm Udsugningsmotor ON/OFF FCextMtrAlrVlo Udsugningsmotor alarm for lav spænding FCextMtrAlrVHi Udsugningsmotor høj spændingsgrænse alarm FCextMtrAlrIHi Udsugningsmotor høj strømgrænse alarm FCextMtrAlrTmp Udsugningsmotor temperatur alarm FCextMtrAlrPhs Udsugningsmotor alarm for fasefejl FCextMtrAlrRip Udsugningsmotor Ripple-spænding alarm 7/28

8 FCextMtrIHiLim Udsugningsmotor høj strømgrænse EXC_ON Roterende varmeveksler - motorregulering ON/OFF (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Reset Roterende varmeveksler - reset signal (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Direction Roterende varmeveksler - omdrejningsretning (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Rotalarm Roterende varmeveksler - rotation alarm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Vloalarm Roterende varmeveksleralarm for underspænding (kun ved OJ-RHX2M) EXC_VHialarm Roterende varmeveksleralarm for overspænding (kun ved OJ-RHX2M) EXC_IHialarm Roterende varmeveksleralarm for høj strøm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Tempalarm Roterende varmeveksler - temperatur alarm (kun ved OJ-RHX2M) EXC_RotSignal Roterende varmeveksler - rotation signal (kun ved OJ-RHX2M) EXC_Overload Roterende varmeveksler - moment overbelastning (kun ved OJ-RHX2M) 8/28

9 Analog Input AI (RO) DriftMode Aktuel Driftform :Anlæg Stop :Anlæg Lav :Anlæg Høj :Anlæg Spec RegMode SupDuctPa Pa Aktuel kanaltryk indblæsning [Pa] SupDuctPaRgSet Pa Regulator setpunkt for kanal tryk regulator [Pa] ExtDuctPa Pa Aktuel kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctPaRgSet Pa Regulator setpunkt for kanaltryk regulering [Pa] SupFlow l/s Aktuel flow indblæsning [l/s] SupFlowRegSet l/s Regulator indblæsning flow-setpunkt [l/s] ExtFlow l/s Aktuel udsugning flow [l/s] ExtFlowRegSet l/s Regulator udsugning flow-setpunkt [l/s] CO2_ppmMeas ppm CO2 føler ppm Måling [ppm] MtrFanSupVin % VDC signal til indblæsning motor MtrFanExtVin % VDC signal til udsugning motor FAN_SupPrcMeas % Spænding på FAN-Optimizer indgang; Indblæsning sgnal [1/100%] FAN_ExtPrcMeas % Spænding på FAN-Optimizer indgang; Udsugning signal [1/100%] SupFC_MaxFlow l/s Indblæsning FC-Max Flow [l/s] / [m3/h] ExtFC_MaxFlow l/s Udsugning FC-Max Flow [l/s] / [m3/h] SupTemp C Aktuel indblæsningstemperatur [1/100 C] SupTempRegSet C Regulator indblæsningtemperatur-setpunkt [1/100 C] ExtTemp C Aktuel udsugningstemperatur [1/100 C] ExtTempRegSet C Regulator udsugningtemp-setpunkt [1/100 C] OutDoorTemp C Aktuel udetemperatur [1/100 C] RoomTemp C Aktuel rumtemperatur [1/100 C] ExhaustTemp C Aktuel afkast [1/100 C] 9/28

10 TempRegMeas C Temp. måling for aktuel reguleringsvalg [1/100 C] TempRegVal C Reguleringsværdi for aktuel reguleringsvalg [1/100 C] BattEXC_Temp C Vandbatteri temperatur efter varmeveksler [1/100 C] HW_BattTemp C Aktuel varmebatteri temperatur [1/100 C] SupFiltPaAvr Pa Indblæsning filtertryk [Pa] ExtFiltPaAvr Pa Udsugning filtertryk [Pa] SupMotorSet % Indblæsning motorsignal setpunkt [%] ExtMotorSet % Udsugning motorsignal setpunkt [%] FiltSupAlrPa Pa Indblæsning filterovervågning max. alarm-grænse[pa] KUN DYNAMICMODE ("0" er STATICMODE) FiltExtAlrPa Pa Udsug. filterovervågning max. alarm-grænse [Pa] KUN DYNAMICMODE ("0" er STATICMODE) FlwTmpCmpOut % Temp. korrigeret flow setpunkt procent [1/100%] SWTC_ActSetOfs C Sommer/Vinter-Temp. kompensering på aktuel Setpunkt offset [1/100 C] HeatEXCPower % Varmeveksler-regulator varme-effekt [1/100 %] HeatPower % Aktuel varme-effekt [1/100 %] CoolPower % Køling regulator effekt [1/100 %] CoolActPower % Aktuel køling-effekt [1/100%] CoolFlwForcePw % Køle forcering flow effekt [1/100 %] CoolVin1Alarm % Køle Alarm-1 transducersignal [1/100 %] CoolVin2Alarm % Køle Alarm-2 transducersignal [1/100 %] CoolVin3Alarm % Køle Alarm-3 transducersignal [1/100 %] CoolVin4Alarm % Køle Alarm-4 transducersignal [1/100 %] C_LoPress1Bar Bar Aktuel LavtrykFøler-1 Bar [1/100 Bar] C_HiPress1Bar Bar Aktuel HøjtrykFøler-1 Bar [1/100 Bar] C_LoPress2Bar Bar Aktuel LavtrykFøler-2 Bar [1/100 Bar] C_HiPress2Bar Bar Aktuel HøjtrykFøler-2 Bar [1/100 Bar] FCsupMtrType Indblæsningmotor type (kun OJ-FC) FCsupMtrFC_SW Indblæsningmotor software vers. [1/100] (kun OJ-FC) 10/28

11 FCsupMtrIO_SW Indblæsningmotor IO-kort software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCsupMtrPrcOut % Indblæsningmotor procent udgang [1/100%] (kun OJ-FC) FCsupMtrHzOut Hz Indblæsningmotor frekvens udgang [1/100 Hz] (kun OJ-FC) FCsupMtrIout ma Indblæsningmotor aktuel strømudgang [ma] (kun OJ-FC) FCsupMtrPowOut W Indblæsningmotor aktuel effekt udgang [Watt] (kun OJ-FC) FCsupMtrPrcSet % Indblæsningmotor setpunkt [%] SupSFP J/m Indblæsning specific fan power (SFP) [Ws/m 3 = J/m 3 ] (kun OJ-FC) FCextMtrType Udsugningmotor type (kun OJ-FC) FCextMtrFC_SW Udsugningmotor software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCextMtrIO_SW Udsugningmotor IO-kort software vers. [1/100] (kun OJ-FC) FCextMtrPrcOut % Udsugningmotor procent udgang [1/100%] (kun OJ-FC) FCextMtrHzOut Hz Udsugningmotor frekvens udgang [1/100 Hz] (kun OJ-FC) FCextMtrIout ma Udsugningmotor udgang aktuel strøm [ma] (kun OJ-FC) FCextMtrPowOut W Udsugningmotor aktuel effekt udgang [Watt] (kun OJ-FC) FCextMtrPrcSet % Udsugningmotor udgang setpunkt [%] ExtSFP J/m Udsugning specific fan power (SFP) [Ws/m 3 = J/m 3 ] (kun OJ-FC) EXC_Type Roterende varmeveksler - motortype (kun OJ RHX2M) EXC_Software Roterende varmeveksler - software vers. [1/100] (kun OJ RHX2M) EXC_PrcOut % Roterende varmeveksler-procent [1/100%] 11/28

12 EXC_RpmOut U/min Roterende varmeveksler-omdr./min. udgang [1/100rpm] EXC_Iout ma Roterende varmeveksler-aktuel udgang [ma] (kun OJ RHX2M) EXC_Power W Roterende varmeveksler-udgang effekt [W] (kun OJ RHX2M) EXC_DriftDays Day Roterende varmeveksler - antal driftdage (kun OJ RHX2M) EXC_PrcSet % Roterende varmeveksler procent setpunkt [1/100%] (kun OJ RHX2M) EXTM1_SW_Ver ExtensionModul-1 software ver. [1/100] EXTM2_SW_Ver ExtensionModul-2 software vers. [1/100] TimeSw-WeekDay Aktuel ugedag (0-Man..6-Søn) ExtDrfDaysLeft Forlænget drift resterende antal dage ExtDrfMinLeft Min Forlænget drift resterende antal minutter Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) 12/28

13 Alr_Released Stack for aktive alarmer (0 indikerer slutningen af stack) MasterSW_Ver Master software vers. [1/100] DisplaySW_Ver Display software vers. [1/100] 13/28

14 Analog Value AO (R/W) ManDriftMode Auto, 1-Manuel Stop, 2-Manuel Lav, 3-Manuel Høj MtrRegMode Tryk, 1-Flow, 2-Udsugning Slave, 3-Indblæsning Slave 4-Extern VDC Setpunkt, 5 FAN-Optimizer Indbl./Udsug., 6 FAN-Optimizer med Udsugning Slave SupDuctPaLoSet Pa Setpunkt for kanaltryk lav indblæsning [Pa] SupDuctPaHiSet Pa Setpunkt for kanaltryk høj indblæsning [Pa] SupDuctMinFlow l/s Indblæsning min. flow for kanal regulering [l/s] / [m3/h] SupDuctMaxFlow l/s Indblæsning max. flow for kanal regulering [l/s] / [m3/h] ExtDuctPaLoSet Pa Setpunkt for lav kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctPaHiSet Pa Setpunkt for høj kanaltryk udsugning [Pa] ExtDuctMinFlow l/s Udsugning min. flow for kanalregulering [l/s] / [m3/h] ExtDuctMaxFlow l/s Udsugning max. flow for kanalregulering [l/s] / [m3/h] SupLoSpeedSet l/s Setpunkt indblæsning flow-lav [l/s] / [m3/h] SupHiSpeedSet l/s Setpunkt indblæsning flow-høj [l/s] / [m3/h] ExtLoSpeedSet l/s Setpunkt udsugning flow-lav [l/s] / [m3/h] ExtHiSpeedSet l/s Setpunkt udsugning flow-høj [l/s] / [m3/h] MtrRegOffset % Offset for indblæsning/udsugning motor slave og CO2 reg [1/100%] MtrRegMinFlow l/s Min. flow for indblæsning/udsugning motor slave regulering [l/s] / [m3/h] MtrRegMaxFlow l/s Max. flow for indblæsning/udsugning motor slave regulering [l/s] / [m3/h] CO2_BrugerSetLP ppm CO2 regulator setpunkt for lav periode (HI CO2 Val) [ppm] CO2_BrugerSetHP ppm CO2 regulator setpunkt for høj periode (HI CO2 Val) [ppm] 14/28

15 CO2_MinFlow l/s CO2 regulator min. flow [l/s] / [m3/h] CO2_MaxFlow l/s CO2 regulator max. flow [l/s] / [m3/h] CO2_SupFlwOffs % CO2 regulator indblæsning flow offset [1/100%] CO2_AlrLimit ppm CO2 ppm alarm grænse setpunkt [ppm] CO2_PB ppm CO2 Regulator P-Bånd [ppm] CO2_I_Time sec CO2 Regulator I-Tid [sec] FAN_SupMinFlow l/s FAN-Optimizer indblæsning regulator min.flow [l/s] / [m3/h] FAN_SupMaxFlow l/s FAN-Optimizer indblæsning regulator max. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtMinFlow l/s FAN-Optimizer udsugning regulator min. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtMaxFlow l/s FAN-Optimizer udsugning regulator max. flow [l/s] / [m3/h] FAN_ExtFlwOffs % FAN-Optimizer regulator udsugning flow offset [1/100%] SupMtr_I_Time s Indblæsning motor reg I-tid setpunkt [Sec] ExtMtr_I_Time s Udsugning motor reg I-tid setpunkt [Sec] SupFlowFireSet % Setpunkt indblæsning motor ved brandalarm [1/100%] ExtFlowFireSet % Setpunkt udsugning motor ved brandalarm [1/100%] HS_AfterRunSet Efterløbstid høj [Min] FlwTmpCmpSet % Reduktion af flow / procent af setpunkt [1/100%] FlwTmpCmpStart C Reduktion af flow / start temp. setpunkt [1/100 C] FlwTmpCmpStop C Reduktion af flow / stop temp. setpunkt [1/100 C] TimeSw-Year Aktuel År TimeSw-Month Aktuel Måned TimeSw-Date Aktuel Dag TimeSw-Hour h Aktuel Time 15/28

16 TimeSw-Minute min Aktuel Minutter TimeSw-Second s Aktuel Sekunder ExtDrfStartDay Forlænget drift start - dag (0-Man..6-Søn) ExtDrfStartMin Min Forlænget drift start - minut (Timer*60+Min) ExtDrfStopDay Forlænget drift stop - dag (0-Man..6-Søn) ExtDrfStopMin Min Forlænget drift stop - minut (Timer*60+Min) TimeSw-DayMode Tidsprogram type (0..2) 0-Man..Søn, 1-Man..Fre+Weekend, 2-Uge TimeSw-Start00 Min Mandag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start01 Min Tirsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start02 Min Onsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start03 Min Torsdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start04 Min Fredag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start05 Min Lørdag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start06 Min Søndag start 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start07 Min Mandag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start08 Min Tirsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start09 Min Onsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start10 Min Torsdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start11 Min Fredag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start12 Min Lørdag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start13 Min Søndag start 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start14 Min Mandag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] 16/28

17 TimeSw-Start15 Min Tirsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start16 Min Onsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start17 Min Torsdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start18 Min Fredag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start19 Min Lørdag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start20 Min Søndag start 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start21 Min Mandag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start22 Min Tirsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start23 Min Onsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start24 Min Torsdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start25 Min Fredag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start26 Min Lørdag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Start27 Min Søndag start 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop00 Min Mandag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop01 Min Tirsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop02 Min Onsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop03 Min Torsdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop04 Min Fredag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop05 Min Lørdag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop06 Min Søndag stop 1. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop07 Min Mandag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop08 Min Tirsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop09 Min Onsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop10 Min Torsdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] 17/28

18 TimeSw-Stop11 Min Fredag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop12 Min Lørdag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop13 Min Søndag stop 2. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop14 Min Mandag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop15 Min Tirsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop16 Min Onsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop17 Min Torsdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop18 Min Fredag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop19 Min Lørdag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop20 Min Søndag stop 3. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop21 Min Mandag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop22 Min Tirsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop23 Min Onsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop24 Min Torsdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop25 Min Fredag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop26 Min Lørdag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Stop27 Min Søndag stop 4. tidsperiode [Minutter fra midnat] TimeSw-Mode Mandag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj 18/28

19 TimeSw-Mode Fredag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 1.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 2.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj 19/28

20 TimeSw-Mode Lørdag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 3.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Mandag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Tirsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Onsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Torsdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2- Høj TimeSw-Mode Fredag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Lørdag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TimeSw-Mode Søndag 4.tidsperiode. drift tilstand. 0-OFF, 1-Lav, 2-Høj TempRegMode Indblæsning, 1-Udsugning, 2-Rum, 3-Indbl./Udsug. diff TempRegSet C Temperatur setpunkt for aktuel reguleringsform [1/100 C] SupTempMinSet C Min. begrænsning indblæsnings temperatur [1/100 C] SupTempMaxSet C Max. begrænsning indblæsnings temperatur [1/100 C] SupTempDiffSet C Setpunkt: Temperatur differens mellem indbl./udsug. KUN AKTUEL for TempRegMode = 3-Indbl./Udsug. diff (Konst Indbl./Udsug. -diff.tempreg) [1/100 C] SupTempDiffAlr C Alarm grænse for temp. diff. mellem indblæsning setpunkt og aktuel værdi [1/100 C] 20/28

21 SupTempPB C P-Bånd for indblæsning temp. regulering [1/100 C] SupTempCool_It s I-Tid for reg. køling indblæsning[sec] SupTempEXC_It s I-Tid for reg. veksler indblæsning [sec] SupTempHeat_It s I-Tid for reg. varme indblæsning [sec] SupTempDnRegIt s I-Tid for flow nedregulering af indblæsning ved lav indblæsningstemp. [sec] ExtTempDiffAlr C Alarm grænse for temp. diff. mellem setpunkt og aktuel værdi på udsugningstemperatur [1/100 C] ExtTempPB C P-Bånd for udsugning temp. regulering [1/100 C] ExtTempCool_It s I-Tid for reg. køling udsugning [sec] ExtTempEXC_It s I-Tid for reg. veksler udsugning [sec] ExtTempHeat_It s I-Tid for reg. varme udsugning [sec] ExtTempDnRegIt s I-Tid for flow nedregulering af udsugning ved lav indblæsningstemp.[sec] SWTC_WintX1 C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter lav ude temp.setpunkt [1/100 C] SWTC_WintX2 C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter høj ude temp.setpunkt [1/100 C] SWTC_SumX1 C Sommer/Vinter-temp.komp. sommer lav ude tempset [1/100 C] SWTC_SumX2 C Sommer/Vinter-temp.komp. sommer høj Uude tempset [1/100 C] SWTC_WintComp C Sommer/Vinter-temp.komp. vinter kompensation [1/100 C] SWTC_SumComp C Sommer/Vinter-temp.komp sommer kompensation [1/100 C] 21/28

22 SW_Mode Valg af sommer/vinter skift 0 - OFF (Ingen sommer/vinter-skift) 1 - Skift i henhold til udetemperatur 2 - Sommer/Vinter-skift i henhold til dato 3 - Manuel sommer 4 - Manuel vinter SW_OutWinterON C Ude Temp. for start vinter drift (SW_Mode = 1) [1/100 C] SW_OutSummerON C Ude Temp. for start sommer drift (SW_Mode = 1) [1/100 C] SW_MonthWintON Måned for start vinter drift (SW_Mode = 2) SW_DateWintON Dato for start vinter drift (SW_Mode = 2) SW_MonthSumON Måned for start sommer drift (SW_Mode = 2) SW_DateSumON Dato for start sommer drift (SW_Mode = 2) RecicStartTmp C Start Temp. for recirk. funktion [1/100 C] RecicStopTmp C Stop Temp. for recirk. funktion [1/100 C] SupTempFireAlr C Setpunkt for intern brand alarm i indbl. [1/100 C] ExtTempFireAlr C Setpunkt for intern brand alarm i udsug. [1/100 C] CoolFlwForcePc % Forøgelse af når køling er aktiv [1/100%] CoolOutTmpMin C Min. udetemperatur for start af køleanlæg [1/100 C] CoolSupMinTmp C Min. indbl. temp. når køling er aktiv (KUN for Rumregulering) [1/100 C] SN_ExtTmpStart C Sommer nat udsug./rum temp. start [1/100 C] SN_ExtTmpStop C Sommer nat udsug./rum temp. stop [1/100 C] SN_OutTmpStart C Sommer nat ude temp. start [1/100 C] SN_SupTmpSet C Sommer nat indbl. Ttmp. reg. set [1/100 C] SN_StartTid Min Sommer nat start [Min] SN_StopTid Min Sommer nat stop [Min] ExhaustBypass C Min. afkast temp. setpunkt på krydsvarmeveksler [1/100 C] 22/28

BRUGERMANUAL BACnet Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL BACnet Protocol EXHAUSTO AIR 2 BACnet Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL BACnet Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk EXHAUSTO

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2 Webserver V1.18, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk IDRIFTSÆTTELSE

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

VERSO-P & VERSO-R. Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2. Uniq Comfort

VERSO-P & VERSO-R. Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2. Uniq Comfort VERSO-P & VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2 Uniq Comfort Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Installationsvejledning 1.1 Samling af sektioner...3 1.2 Tilslutning

Læs mere

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01.

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Erik Iversen Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

Servicerapport. Dato: Init. : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Placering: Baglokale. 28 05 2013 Deichmann - Herning RSV 20195V-13. Butik.

Servicerapport. Dato: Init. : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Placering: Baglokale. 28 05 2013 Deichmann - Herning RSV 20195V-13. Butik. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter Termometre Varmegenvinding

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

LON I/O modul. 3001988-2005-11-16.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

LON I/O modul. 3001988-2005-11-16.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov DK LON I/O modul EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Produktinformation... 3 2 Placering og montage af LON I/O modulet...

Læs mere

BRUGERMANUAL Modbus Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL Modbus Protocol EXHAUSTO AIR 2 Modbus Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Modbus Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Overview

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Servicerapport. Kunde : Deichmann hovedkontor Dato : østerbrogade kbh. Dato: Init. : Kontaktperson : Tlf.: Birgitta. Placering: Tag 3 sal ABA VE 01

Servicerapport. Kunde : Deichmann hovedkontor Dato : østerbrogade kbh. Dato: Init. : Kontaktperson : Tlf.: Birgitta. Placering: Tag 3 sal ABA VE 01 Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Birgitta Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

BACnet Protokol. Brugermanual EXcon SW vers fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

BACnet Protokol. Brugermanual EXcon SW vers fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov BACnet Protokol Brugermanual EXcon SW vers. 3.19 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Produktinformation......................................................3

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK Indholdsfortegnelse 1. Indstillinger........................................b 1.1 Indstilling af kode, sprog og reset af hukommelse........1 1.2 Indstilling af ovntype..............................1

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation Monteringsvejledning Calefa TD og S Montage og opsætning af cirkulation Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 LON Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk INDLEDNING

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Syddansk erhvervsskole

Syddansk erhvervsskole Syddansk erhvervsskole Allan Tingkær Bygningsreglement 2010 Særlige krav til klimaskærm: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet areal ved trykprøvning med

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Alarmliste og menuoversigt for VEX200. 3002548-2008-03-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Alarmliste og menuoversigt for VEX200. 3002548-2008-03-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov DK Alarmliste og menuoversigt for VEX200 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Betjening 1. Betjening 1.1 Betjening af

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt Betjeningsguide ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 OverblikoverIndstillinger...2 3.0 Indstillinger...3 3.1 Reguleringsparametre,cirkulationspumpe(r)... 3 3.2 Pumpekontrol...

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Dokument oversat fra engelsk 1255958-DA 2015-05-04 A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Montering af tryktransmittere... 2 3 Kabling... 3 4 Konfiguration (Corrigo)... 5 5 Topvex Eksterne forbindelser... 7 1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere