Studie- og ordensregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler"

Transkript

1 Studie- og ordensregler Indhold Overordnede principper og værdigrundlag... 2 Ordensregler... 2 Generel adfærd... 2 Digital adfærd... 2 Skolens IT-udstyr og netværk... 3 LUDUS... 3 Rusmidler alkohol, rygning og euforiserende stoffer... 3 Studieregler... 4 Mødepligt... 4 Skriftlige afleveringer... 4 Snyd... 4 Eksamen, terminsprøver og årsprøver... 4 Mødepligt... 5 Snyd ved eksamen, terminsprøver og årsprøver... 5 Studierejser/ekskursioner... 5 Deltagelse... 5 Ansvar og forsikring i forbindelse med studieture... 6 Sanktioner... 6 Konkrete advarsler og sanktioner... 6 Bortvisning... 7 Nægtet oprykning til næste klassetrin... 7 Klageret... 7 Klager i forbindelse med sanktioner... 7 I forbindelse med karaktergivning - både standpunkt og eksamen... 7 Bilag Bilag

2 Overordnede principper og værdigrundlag På Tårnby Gymnasium & HF bliver du en del af et forpligtende fællesskab med en inddragende, demokratisk og rummelig kultur. På Tårnby Gymnasium & HF passer vi alle på hinanden. Du indgår i et forpligtende fællesskab, hvor både din og alles indsats bidrager til et godt læringsmiljø og nogle gode skoleår. På Tårnby Gymnasium & HF har alle ret til et uforstyrret studiemiljø, og det betyder, at man opfører sig ordentligt og fornuftigt og behandler hinanden venligt og med gensidig respekt og i øvrigt følger de anvisninger, der gives af de ansatte på skolen. Dette gælder ved alle former for aktiviteter, uanset om det er i eller uden for undervisningen og i det digitale rum. Skolens studie- og ordensregler gælder også ved ekskursioner og studieture. Gældende lovgivning skal naturligvis overholdes på skolens område. Reglerne herunder er udformet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser nr af 4. december 2006 med dertil knyttet Vejledning nr. 92 af 4. december Ordensregler Generel adfærd Der skal være arbejdsro i undervisningstiden. Der skal passes godt på skolens bygninger og inventar. Ødelæggelse af skolens bygning, inventar og undervisningsmidler samt andre elevers ejendele skal erstattes. Skolen har ingen forsikring (se afsnit om forsikring). Mobiltelefoner skal være sat på lydløs i undervisningen og må ligesom andre elektroniske enheder kun bruges i timerne med lærerens tilladelse. (Lærerne kan f. eks. forlange bærbare computere slukket). Alle hjælpes ad med den almindelige oprydning. De enkelte klasser er ansvarlige for og forpligtet til, at der er ryddet op i klasserne, når undervisningslektionen er slut. Efter 3. og 4. lektion skal stolene sættes op. Indtagelse af drikkevarer i timerne må kun ske, hvis holdet og holdets lærere er enige herom. Eleverne skal selv rydde op efter sig i fællesområderne og ved de borde, de har fået tildelt. Al indtagelse af madvarer skal ske i spiseområderne. Reklamer og brochurer må kun opsættes/uddeles efter forudgående indhentet tilladelse fra skolens ledelse. Digital adfærd Skolen ønsker, at alle elever lærer at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker, også i den virtuelle verden. Vi forventer, at du kan forholde dig positivt, og at du nøje overvejer dine egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle verden. Skolen tillader ikke, at sociale medier og vores elektroniske platforme bruges til mobning eller anden form for negativ eksponering af elever og ansatte på skolen. Det er ved dansk lov forbudt at dele tekst, billeder og videooptagelser uden de involverede personers samtykke. 2

3 Skolens IT-udstyr og netværk De regler, der gælder for brug af skolens IT-udstyr og datalokaler, skal nøje overholdes: Brugernavn, adgangskode og CPR-nummer er personligt og må ikke overdrages til andre. Der må hverken slettes eller tilføjes programmer på skolens computere og ipads. Skolens computere må ikke bruges kommercielt, og du tager selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens computere. Det er ulovligt at downloade musikfiler, film og andet beskyttet materiale på skolens computere og netværk. Brug af internet er under strafansvar underlagt de gældende regler i DK. Din adfærd på skolens netværk bliver logget på skolens servere. LUDUS LUDUS er skolens elektroniske platform. Her finder du alle informationer, uanset om det er dit skema, dine opgaver eller beskeder. Skriftlige afleveringsopgaver og eksamensopgaver skal også uploades på LUDUS. Du har pligt til dagligt at orientere dig via LUDUS, hvad angår: Skema og skemaændringer Henvendelser fra skolens ansatte Fysisk og skriftligt fravær Afleveringsplan, lektier, arrangementer, møder Da det er skolens officielle elektroniske platform, må beskeder på LUDUS kun anvendes til kommunikation omkring undervisning og skolerelaterede aktiviteter. Beskeder af privat karakter og beskeder med et upassende indhold accepteres ikke, og administrator har til enhver tid ret til at fjerne private beskeder. Rusmidler alkohol, rygning og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at indtage alkohol af nogen art på skolens område undtaget særlige arrangementer, hvor skolens ledelse tillader det. Det er ikke tilladt at møde op i påvirket tilstand i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for undervisning. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkoholiske drikkevarer i forbindelse med sociale aktiviteter på skolen dette gælder også ved fredagscafeer og skolefester. Det er heller ikke tilladt at medbringe alkohol til indtagelse ved rejser på ekskursioner eller studieture. Rygning er kun tilladt uden for skolens matrikel. Dette gælder også e-cigaretter. Ved enhver mistanke om påvirket tilstand pga. euforiserende stoffer, træder skolens handleplan i kraft. Se TG's rusmiddelpolitik i bilag 2 3

4 Studieregler For at være studieaktiv skal du møde til undervisningen og deltage aktivt. Du skal sørge for at få afleveret dine skriftlige afleveringer til den fastlagte tid og deltage i planlagte eksaminer, terminsprøver og årsprøver. Deltagelse i ekskursioner og studieturen er også en del af det at være studieaktiv Mødepligt Der er pligt til at møde til undervisningen, forberede sig til de enkelte timer og deltage aktivt i timerne. Dette gælder også undervisning i form af selvstændigt arbejde, virtuel undervisning og ekskursioner. Fravær registreres af lærerne i LUDUS. Alle former for fravær noteres uanset årsagen, herunder også fravær i enkelte lektioner. Ferie kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan, således tæller ferie i skoletiden som almindeligt fravær. Du har ret og pligt til at notere fraværsårsager i LUDUS, så studievejleder og ledelsen kan se, hvorfor der er fravær. Ved fravær af længere varighed har skolen ret til at kræve lægelig dokumentation. Du betaler selv evt. lægeattest. Fravær godskrives kun ved session, indkaldelse til retten og ved deltagelse i skolerelaterede arrangementer (f.eks. sportsstævner). Skriftlige afleveringer Du vil i løbet af din tid på TG få en række skriftlige afleveringsopgaver Der er pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, som skolen har fastsat og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum. Hvis du undtagelsesvis ikke kan overholde en afleveringsfrist, skal du lave en aftale med din lærer. Dine opgaver afleveres elektronisk i pdf-format. Du kan blive bedt om at aflevere i et andet format af din lærer, hvis det er fagligt begrundet. Skolen kan kræve, at elever, der ikke rettidigt har afleveret skriftlige opgaver, udarbejder disse på skolen uden for normal undervisning (opgaveværksted). Snyd Hvis du afleverer en opgave, der er hel eller delvis afskrift af en anden tekst uden kildeangivelse (plagiat) eller et tomt eller krypteret dokument, betragtes det som snyd. Alle afleverede opgaver bliver kontrolleret for plagiat. Al form for snyd indberettes til studievejledningen og noteres på din sag i Ludus. Dokumenter, som ikke kan åbnes, eller som rummer andet end det, den stillede opgave foreskriver, herunder snyd eller plagiat, tæller ikke som afleverede opgaver på HF og får karakteren -3 på STX. Er du i tvivl om, hvad der opfattes som plagiat, kan du spørge din lærer eller studievejleder til råds. Eksamen, terminsprøver og årsprøver I løbet af din skoletid skal du til en række eksaminer, terminsprøver og årsprøver. Dato og tid for alle prøver vil fremgå af dit skema i LUDUS. 4

5 Mødepligt Der er pligt til at deltage ved eksaminer, terminsprøver, årsprøver og andre former for evalueringer. Der er desuden pligt til at møde minimum 30 minutter før prøvens start. Ved sygdom skal du kontakte skolen. Der kræves lægeerklæring eller anden officiel dokumentation ved sygdom. Dette gælder uanset, om det er en eksamen eller en termins- og årsprøve. Du skal selv betale for en lægeerklæring. Har du været syg ved en eksamen eller termins- og årsprøve og har dokumenteret det, kommer du til en sygeprøve. Er du udeblevet fra en eksamen uden at have kontaktet skolen, eller har du været syg uden at have dokumenteret det, kan du risikere ikke at kunne gennemføre dit uddannelsesforløb. Er du udeblevet fra en termins- eller årsprøve uden at have kontaktet skolen, eller har du været syg uden at have dokumenteret det, betragtes det som et misbrugt forsøg, og du får karakteren -03. Snyd ved eksamen, terminsprøver og årsprøver Ved eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen. Plagiat og uretmæssig brug af hjælpemidler er ikke tilladt. Der orienteres ved hver eksamen om reglerne for den pågældende prøve, og de regler skal nøje efterkommes. Hvis du snyder ved en eksamen vil du blive bortvist fra den pågældende eksamen. Hvis du snyder ved en termins- eller årsprøve, NV- eller AP-prøve, vil du blive bortvist fra den aktuelle prøve og modtage en skriftlig advarsel, og det vil blive vurderet, hvorvidt du vil kunne fortsætte din uddannelse på TG. Studierejser/ekskursioner I løbet af din studietid vil du komme på ekskursioner og studietur. Når du er af sted har du undervisning uden for skolen. Det betyder, at skolens almindelige ordensregler stadig gælder, selvom du ikke er på skolen. Derudover skal de regler, der fastsættes for den enkelte klasses/det enkelte holds studierejse, nøje overholdes. Deltagelse Når du er af sted, har du både undervisningsaktiviteter og fritidsaktiviteter. Undervisningsaktiviteterne er obligatoriske, og her er der mødepligt. Det er dine lærere, der bestemmer, hvilke aktiviteter, der er undervisning og hvornår, der er fritid. Det er også dine lærere, der bestemmer andre regler, som er gældende på turen. Det kan for eksempel være regler om hjemkomst på hotellet om aftenen. Generelt forventer skolen, at du på både ekskursioner og på studieturen opfører dig som en værdig repræsentant for skolen. Det betyder blandt andet, at: - du ved din opførsel ikke må bringe dig selv i fare eller i konflikt med de lokale myndigheder - du ved din opførsel ikke må bringe andre i fare - du ved din opførsel ikke må fornærme, genere eller på anden måde bringe dig selv i konflikt med andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum - du altid har et medansvar for, at din opførsel er med til, at dine kammerater også opfylder disse krav Inden studierejsen skal du underskrive et dokument med de gældende studie- og ordensregler for turen (se bilag 1). Hvis du ikke overholder reglerne, vil du blive sendt hjem for egen regning. Er du under 18 år bliver 5

6 dine forældre/værge informeret inden hjemsendelse. Hvis du efter at have betalt til studietur enten selv melder dig ud af skolen, skifter klasse eller bliver udmeldt, får du ikke de indbetalte penge retur. Ansvar og forsikring i forbindelse med studieture Du har som elev på TG selv ansvaret for dine ting, din færden og dine handlinger. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at være dækket af enten din egen eller dine forældres forsikring. Dette gælder også ved ekskursioner og studietur. Tårnby Gymnasium & HF har ikke en fælles forsikring for alle elever. Sanktioner Alle advarsler og sanktioner gives i henhold til Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Overtrædelsen, sammenholdt med karakteren af den eller de overtrådte ordensregler, vil blive vurderet konkret af skolens ledelse, før der træffes afgørelse om eventuelle foranstaltninger eller sanktioner over for dig. I sager vedrørende sanktioner over for en elev gælder forvaltningslovens regler, hvilket bl.a. indebærer, at du forinden afgørelse træffes, skal have adgang til mundtligt og/eller skriftligt over for skolens ledelse at redegøre for din opfattelse af hændelsesforløbet. Afgørelse om sanktioner over for dig skal meddeles skriftligt af skolens ledelse. Er du under 18 år underrettes dine forældre/din værge samtidig herom. Såvel fravær som advarsler og sanktioner gælder kun for det aktuelle skoleår. Konkrete advarsler og sanktioner Ved brud på skolens studie- og eller ordensregler vil du blive kaldt til en samtale med studievejledningen eller skolens ledelse. Hvis påtalen ikke findes tilstrækkelig kan følgende ske: Skriftlig advarsel o I tilfælde af for højt fravær, vil der først gives et forvarsel. Forvarslet er en pædagogisk tilrettevisning i form af en skriftlig status over dit fravær, og i den forbindelse er det din pligt at sikre, at vi har alle relevante oplysninger om dit fravær Inddragelse af studiekort og udelukkelse fra fester og andre konkrete arrangementer eller aktiviteter Ved brud på skolens ordensregler vil følgende desuden kunne iværksættes Midlertidig udelukkelse fra undervisningen (højst 10 dage) Ved overtrædelse af skolens studieregler kan følgende desuden ske: Indstilling til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin (kun stx) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år 6

7 Fortabelse af retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte) jf. SU-bekendtgørelsen nr af 14. december 2015 Nægtet adgang til at aflægge eksamen i et eller flere fag det pågældende skoleår Bortvisning Ved grov eller gentagen brud på skolens studie- og ordensregler, kan den yderste konsekvens blive en bortvisning. I visse tilfælde, der må forventes at føre til bortvisning, kan du hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse i sagen. Nægtet oprykning til næste klassetrin Hvis du har et karaktergennemsnit på under 02 har rektor mulighed for at nægte dig oprykning til næste klassetrin. Klageret Klager i forbindelse med sanktioner Du kan klage over skriftlige advarsler og sanktioner, hvis du mener, at der foreligger informationer, som skolen ikke har taget hensyn til. Klagen adresseres til rektor. Du har mulighed for at klage over afgørelsen til Undervisningsministeriet. Klagen skal være skriftlig og indgives inden 2 uger efter, at du har fået rektors afgørelse. Klagen afleveres til rektor, men adresseres til Undervisningsministeriet, Afdelingen for gymnasiale uddannelser, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K. Rektor vil så indsende din klage sammen med sin egen udtalelse til ministeriet. Før indsendelsen vil du få yderligere en uge til at kommentere udtalelsen. Særligt vedrørende klage over fratagelse af SU: Der henvises til 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om Statens Uddannelsesstøtte. Du kan klage over afgørelsen til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte inden 4 uger. Du skal sende klagen til dit uddannelsessted og mærke den Klage til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. I forbindelse med karaktergivning - både standpunkt og eksamen Det er muligt at klage over sin karakter, hvis du vurderer, at den er forkert. Alle klager skal være skriftlige og stiles til rektor. Klagen skal indeholde en faglig vurdering af, hvorfor du ønsker karakteren ændret. Der er ingen formel klagefrist for klager over årskarakterer. Til gengæld vil behandlingens grundighed afhænge af, hvor lang tid, der går, før klagen kommer ledelsen i hænde. Klagefrist ved eksamen fastsættes centralt af ministeriet typisk er klagefristen 14 dage efter, at karakteren er givet. 7

8 Bilag 1 Ordensregler for studieture og ekskursioner Nedenstående ordensregler bliver gennemgået for eleverne af de lærere som rejser med dem på studierejse eller på ekskursion. Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser som er formuleret i Tårnby Gymnasiums ordensregler. Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel, herunder at de ubetinget respekterer hotellets husorden. Det betyder bl.a., at man viser respekt for andre gæster og ansatte ved at undgå støjende adfærd. 1. Det er en studietur, så mød til tiden til de planlagte arrangementer! 2. Alkohol og højlydt adfærd på rejsen og på hotellet accepteres ikke. I øvrigt må alkohol kun nydes i begrænset omfang til den afsluttende middag efter aftale med lærerne. 3. Det er forbudt at indtage euforiserende stoffer. 4. Der skal være ro på hotellet. I må ikke invitere andre personer med hjem. 5. I de fleste byer er der steder, hvor det ikke er sikkert at færdes. Disse står som regel optegnet i guide-bøgerne og for ens egen sikkerheds skyld er det vigtigt at man så vidt muligt holder sig fra disse. Vigtigst af alt er det aldrig at gå alene, men altid to og to sammen om aftenen tre og tre. 6. Husk altid at have sygesikringsbevis, lærerens kontaktinformationer og hotellets adresse på jer. Ud over de ovennævnte regler kan de enkelte lærere fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd. Hvis lærerne skønner, at der er tale om uacceptabel adfærd, kan lærerne bestemme, at eleven sendes hjem øjeblikkelig. Dette sker for elevens/forældrenes egen regning. Jeg er indforstået med ovenstående: Elevunderskrift: Dato For elever under 18 år: Forældres/værges underskrift: 8

9 Bilag 2 Politik for alkohol, rygning og euforiserende stoffer Målsætning Skolen skal skabe bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling både socialt og individuelt. Skolen har et samfundsansvar i forhold til vores elevers forbrug af alkohol og euforiserende stoffer og ønsker at signalere, at det ikke er acceptabelt, at elever er påvirkede i skoletiden eller bruger skolen til at indtage rusmidler. Skolen har et ansvar for elevernes velbefindende og ønsker at forhindre, at uhensigtsmæssige rusmiddelvaner i en klasse kan være med til at udelukke nogle elever fra det sociale fællesskab. Rygning Der må i henhold til Lov om røgfri miljøer (L 607) vedtaget i Folketinget den 18. juni 2012 ikke ryges på matriklen. Brug af e-cigaretter er ikke tilladt på matriklen. Euforiserende stoffer Indtagelse af euforiserende stoffer som f.eks. hash, amfetamin og kokain er ulovligt og indebærer en stor sundhedsrisiko med risiko for bl.a. fysisk og psykisk afhængighed. Derfor har vi følgende regler: 1. På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner, hytteture og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer. 2. Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere grund nægtes adgang til fester, caféaftener mv. 3. Skolen kan kræve at enkelte elever lader sig teste for stoffer, en afvisning heraf vil have den konsekvens, at eleven nægtes adgang til festen/øjeblikkelig bortvises fra festen. Alkohol Skolen ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug. Derfor har vi den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens område, med mindre rektor har givet særlig tilladelse hertil. Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, så der kan skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har vi følgende supplerende regler: 9

10 1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden. 2. Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler, jfr. ovenstående om euforiserende stoffer. 3. Der må ikke indtages alkohol ved introarrangementerne i 1g / 1hf herunder på shelter- og grilltur. 4. Alkohol må udelukkende udskænkes ved skolens fester. 5. Der må kun udskænkes sodavand, øl med en alkoholprocent på max 5 % (eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent som f.eks. breezers) ved skolens almindelige fester, og derudover bordvin ved særlige arrangementer. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der udskænkes ikke øl eller vin til stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. 6. Hvis elever møder op berusede til skolens fester, risikerer de at blive sendt hjem med det samme. 7. Studieturene er omfattet af de samme regler, som gælder på skolens område. Sanktioner Ved overtrædelse af forbuddet mod indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer vil rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Elever, der overtræder forbuddet, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen. I gentagelsestilfælde eller ved særligt grove overtrædelser af forbuddet (som f.eks. salg af euforiserende stoffer) kan bortvisning komme på tale. Der henvises i øvrigt til skolens studie - og ordensregler og sanktioner i forbindelse med overtrædelse af disse. Handleplan ved elevens brug af alkohol eller rusmidler: Det påhviler enhver ansat på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person indtager rusmidler af enhver art eller optræder i påvirket tilstand på skolens områder. Skolen har til enhver tid lov til at teste elever for påvirket tilstand ved begrundet mistanke. En sådan test vil blive foretaget af en særlig ressourceperson på skolen. Hvis en elev i skoletiden er påvirket af rusmidler, sendes han/hun væk fra skolen med besked om at møde igen upåvirket på det tidspunkt, der aftales med ledelsen. Hændelsen følges op af en samtale med en studievejleder og pædagogisk leder (og forældre ved elever under 18 år og i øvrigt, når det skønnes vigtigt), samt evt. eksterne samarbejdspartnere. Ved mødet aftales rammerne for et evt. videre forløb på TG. Nægter eleven at lade sig teste, betragtes dette også som værende i påvirket tilstand, og eleven vil blive bortvist fra skolen. Ved indtagelse af rusmidler i fritiden: Hvis elevens indtagelse af rusmidler i fritiden har tydelig negativ indflydelse på skoledagen påtales dette over for eleven. Hvis der efter påtalen ikke 10

11 observeres ændret adfærd, indkaldes til et møde med studievejleder og pædagogisk leder (og forældre ved elever under 18 år og i øvrigt når det skønnes vigtigt), samt evt. eksterne samarbejdspartnere. Organisering af fester på TG TG ønsker at forebygge, at elever kommer til at fungere som promotors for en usund og socialt belastende alkoholkultur. TG s festudvalg bestående af lærere og elever fra TG arrangerer 5 fester i løbet af et skoleår. Markedsføring af festerne sker i samarbejde med skolens ledelse. Datoerne er fastlagt fra årets start og alle fester foregår på skolens område superviseret af et passende antal lærere. Personale, der udskænker alkohol, er mindst 25 år og er bekendt med principperne for ansvarlig udskænkning. Ud over disse er TG ikke medarrangør af andre elevfester. Misbruges TG s navn i forbindelse med eksterne aktørers markedsføring af alkohol, efterfester, rejser mv., kontaktes arrangørerne evt. med henblik på en anmeldelse til alkoholreklamenævnet. 11

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for HTX

Studie- og ordensregler for HTX Studie- og ordensregler for HTX Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i gymnasiale uddannelser samt tilhørende

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets

Læs mere

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+.

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+. Studieregler Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du mødepligt, og vi forventer, at du møder til tiden, ikke forlader undervisningen i utide, deltager aktivt i al undervisning, afleverer dine

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf.

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf. Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 Indhold Studie- og ordensregler for Tietgen Handelsgymnasium... 2 1. Studieregler... 2 Almindelige normer for elevernes studiemæssige forhold:...

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Generelle regler for god opførsel... 1 Oprydning i klasselokalerne...2 Kantineområdet Bibliotek/Videnscenter Fællesområder...2 Tobaksrygning, alkohol og euforiserende stoffer...2

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Kære elev Ordensreglerne og rusmiddel-/rygepolitikken på Social- og Sundhedsskolen Fyn er udarbejdet ud fra skolens værdigrundlag, som er Professionalisme.

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2019 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 5 Fester... 5 Lokaler... 7 IT-regler... 8 Almen orden og samvær - Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler. Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Studie- og ordensregler. Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2017-2018 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 5 Fester... 5 IT-regler... 7 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere