TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011"

Transkript

1 TAL OM: Brønderslev Kommune

2 TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt og overskueligt indblik i bl.a. beskæftigelsesmæssige forhold. Målgruppen er kommuner og jobcentre og andre med interesse for arbejdsmarkedet og den beskæftigelsesmæssige situation. Informationerne er tilgængelige på hjemmesiden som en samlet fil om den enkelte kommune. Oplysningerne offentliggøres og opdateres løbende på Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside TAL OM indeholder følgende emner: 1. Befolkningens alder før, nu og frem til Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling 3. Befolkningens alder status og udvikling 4. Befolkningens uddannelse status og udvikling 5. Befolkningens herkomst status og udvikling 6. Befolkningen og køn status og udvikling 7. Beskæftigelse fordelt på branche 8. De beskæftigedes alder 2009 og Andel beskæftigede over 50 år 10. Mænd og kvinders beskæftigelse 11. Erhvervsfrekvens 12. Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens 13. Antal ledige 2

3 Generelle noter Befolkningen vil i materialet 1 være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder, som defineres i resten af materialet som år. I 2009 skete der et databrud i RAS-tallene, som bruges i tabellerne i Tal Om. En ny opgørelsesmetode betyder, at beskæftigelsesniveauet i 2009 og 2010 er lavere, end det ville have været med den gamle opgørelsesmetode. Tallene for 2010 er helt sammenlignelige med dem for 2009, mens det er sværere at sammenligne med tal fra 2008 og bagud. Den nye metode er en mere præcis indikator, fordi den bygger på månedlige indberetninger fra virksomhederne via e-indkomstregistret. I den gamle metode byggede beskæftigelsesvurderingen på indberetninger fra virksomhederne en gang årligt. Der kunne opstå større usikkerhed om beskæftigelsesniveauet i den sidste uge i november, som er referencetidspunktet. Med den nye opgørelsesmetode indberettes der månedligt, og der foreligger derfor en indberetning for november måned, som giver et mere præcist billede af beskæftigelsen i den sidste uge i november måned. Bemærk, at antallet af arbejdsløse for 2010 (som er brugt i befolkningens socioøkonomiske status) ikke umiddelbart kan sammenlignes med antal fuldtidsledige for 2010 (brugt på side 16). Det skyldes, at antallet af arbejdsløse stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Her opgøres hele befolkningens socioøkonomiske status en gang årligt i den sidste uge i november måned. Her tæller én person én gang. Antal fuldtidsledige i 2010 er et gennemsnit af antallet af fuldtidsledige i hele året Antal fuldtidsledige er således et beregnet tal. Det opgøres, hvor mange timer hver enkelt person har været ledig. En fuldtidsledig svarer til 37 timers ledighed pr. uge i 52 uger. Derefter beregnes antal fuldtidsledige ud fra en gennemsnitlig ledighed på 37 timer pr. uge i 52 uger. 1 Med undtagelse af tabellen på side 4 Befolkningens alder før, nu og frem til

4 1. Befolkningens alder før, nu og frem til 2040 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for, hvor stor arbejdsstyrken kan blive. Arbejdsstyrken består af de beskæftigede og de ledige, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. I Brønderslev er 75% af befolkningen i arbejdsstyrken pr. 1. januar Hvert år udarbejder Danmarks Statistik en fremskrivning af befolkningen. Den seneste går til Dermed kan kommunerne få et billede af, hvor mange i den arbejdsdygtige alder der i fremtiden vil kunne indgå i arbejdsstyrken. BEFOLKNINGEN EFTER ALDER I BRØNDERSLEV KOMMUNE I 2002 OG 2011 OG FREMSKREVET TIL Antal ,0% 61,0% 57,9% 55,2% 53,5% I alt år år Over 65 år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; BEF1A, FOLK1, FRKM111 Figuren viser befolkningen i Brønderslev Kommune i 2002 og 2011 og fremskrivninger af befolkningen til 2020, 2030 og Det samlede befolkningstal er steget med ca. 400 personer de seneste 10 år, og ifølge fremskrivningen forventes denne udvikling at fortsætte, så der i 2040 vil være ca flere personer i Brønderslev end i Det svarer til en stigning på 4,7%. Brønderslev Kommune er en af de få kommuner i Nordjylland, hvor der forventes en stigning i befolkningstallet. Den andel af befolkningen, som er i den erhvervsaktive alder, og som arbejdsstyrken skal komme fra, forventes dog at blive mindre. I 2011 er 61% af befolkningen i aldersgruppen år. Det er personer. Fremskrivningen viser, at andelen formentlig vil falde til 57,9% i 2020, 55,2% i 2030 og 53,5% i I alt forventes et fald på personer frem til Gruppen på 65 og derover år står for den helt store stigning - fra at udgøre 18,6% i 2011 til at udgøre 26,4% i Det forventes altså, at næsten hver 4. person i befolkningen vil være over 65 år i Antalsmæssigt forventes en stigning på personer. Andelen af 0-15 årige forventes at forblive på 20% i hele perioden. Antalsmæssigt forventes dog en lille stigning på 3% - svarende til ca. 240 personer. 4

5 2. Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling Befolkningen vil i de følgende afsnit være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder. Den erhvervsaktive alder defineres i resten af materialet som år. Befolkningen kan opdeles på en række socioøkonomiske parametre. Der er de beskæftigede og de arbejdsløse. Disse to grupper udgør tilsammen arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er et mål for udbuddet af arbejdskraft. De beskæftigede er et mål for efterspørgslen efter arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Den arbejdskraft, der bliver udbudt, men som ikke er efterspurgt af virksomhederne, er gruppen af arbejdsløse. Der er desuden en række personer uden for arbejdsstyrken. Det er bl.a. personer under uddannelse, pensionister og personer på orlov. Personerne i arbejdsstyrken og personerne uden for arbejdsstyrken udgør samlet hele befolkningen. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS I BRØNDERSLEV KOMMUNE Udvikling Absolut Procent Beskæftigede ,6% Befolkning Arbejdsstyrke Arbejdsløse ,4% (Beskæftigede + arbejdsløse) ,7% Uden for arbejdsstyrken ,9% Befolkning i alt (arbejdsstyrken + uden for arbejdsstyrken) ,2% Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras 1 & Ras 207, egne beregninger I 2010 var der en samlet befolkning i aldersgruppen år på personer i Brønderslev Kommune. Heraf var beskæftigede og 737 var arbejdsløse. Der var personer uden for arbejdsstyrken. Befolkningstallet for de årige er steget i Brønderslev Kommune. Udviklingen i tiåret 2001 til 2010 i Brønderslev viser, at befolkningstallet for de årige er steget med 52, hvilket er en stigning på 0,2%. I hele Nordjylland er der et fald på 1,1%. Den lille stigning i befolkningstallet i Brønderslev Kommune er fordelt på et fald på i arbejdsstyrken og en stigning i gruppen af personer uden for arbejdsstyrken på

6 3. Befolkningens alder status og udvikling Befolkningen kan opdeles på alder og på socioøkonomiske parametre. Ved at se på forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper kan man få en idé om, hvordan arbejdsstyrken kan øges ved at inddrage nogen af dem, der står uden for arbejdsstyrken. Herunder er befolkningen opdelt på aldersgrupperne år, år og år. Det vil sige den arbejdsdygtige alder. Aldersudviklingen viser bl.a., at der de kommende år vil være en stor, aldersbetinget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS I BRØNDERSLEV KOMMUNE I 2010 Alder Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207, egne beregninger I 2010 var der årige personer i arbejdsstyrken. Af dem var beskæftigede og 274 arbejdsløse. I alt var der i befolkningen årige, heraf var uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I BRØNDERSLEV KOMMUNE FORDELT PÅ ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS Antal år år år år Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrke Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Ras1 og Ras207, egne beregninger Figuren viser, hvordan befolkningens alderssammensætning har ændret sig fra 2001 til Antallet i befolkningen i aldersgruppen år og år er faldet, mens der er en stigning i den ældre gruppe. Samlet er befolkningstallet for de årige steget med 52. I arbejdsstyrken er der forsvundet årige og årige, mens der er 718 flere årige. Der er et fald i beskæftigelsen på 760. Kun aldersgruppen år har en stigning, på 810. De beskæftigede er altså blevet ældre. Udviklingen viser, at aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet kan blive en udfordring fremover, fordi det bliver vanskeligt at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft som følge af små ungdomsårgange. 6

7 4. Befolkningens uddannelse status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter uddannelsesniveau og socioøkonomiske parametre. Det fremgår bl.a., at kortuddannede har større risiko for at blive ledige end personer med videregående uddannelse, og at uddannelse øger muligheden for at komme i beskæftigelse. BEFOLKNINGENS (16-64 ÅR) UDDANNELSESSAMMENSÆTNING I BRØNDERSLEV KOMMUNE I 2010 Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning (16-64 år) Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd Melleml. vidg. udd Lange vidg. udd Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu11; egne beregninger Tabellen viser de åriges uddannelsesniveau i Brønderslev Kommune i Der var kortuddannede personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Af dem var i beskæftigelse, mens 246 var arbejdsløse. UDVIKLING I BEFOLKNINGENS (16-64 ÅR) UDDANNELSE OG SOCIOØKONOMISK STATUS I BRØNDERSLEV KOMMUNE Antal Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd. Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu 1 og Rasu11; egne beregninger Melleml. vidg. udd. Lange vidg. udd. Uoplyst I alt Figuren viser udviklingen 2001 til 2010 i befolkning og arbejdsstyrke m.v. fordelt på uddannelsesniveau. Udviklingen går i retning af øget efterspørgsel (flere beskæftigede) efter personer med videregående uddannelser og fald i efterspørgslen efter kortuddannet og faglært arbejdskraft. Arbejdsløsheden er ganske vist faldet for de kortuddannede med 835, men det skyldes ikke, at efterspørgslen på kortuddannet arbejdskraft er steget, tværtimod. Beskæftigelsen for de kortuddannede i perioden er nemlig også faldet. Arbejdsstyrken for de kortuddannede er imidlertid faldet endnu mere, med 1.877, hvilket er årsagen til, at der også er færre ledige i denne gruppe end for 10 år siden. Beskæftigelsen for faglærte er faldet med 184, mens arbejdsløsheden er faldet med 44. Samlet er arbejdsstyrken faldet med 228. Udbuddet af arbejdskraft er steget for alle grupper med videregående uddannelse, men de er også efterspurgte. Ledigheden er dog kun faldet for personer med korte videregående uddannelser. Det er dog ganske få personer, der står for stigningen i ledigheden for de mellemlange og lange, videregående uddannelser. 7

8 5. Befolkningens herkomst status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter herkomst og på socioøkonomiske parametre. Her er befolkningen opdelt på herkomst fordelt på indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse. 2 Det fremgår bl.a., at der bliver færre personer med dansk oprindelse og flere med udenlandsk oprindelse, og at arbejdsmarkedet har brug for tilgangen af arbejdskraft fra udlandet. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS OG HERKOMST I BRØNDERSLEV KOMMUNE I 2010 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207; egne beregninger Tabellen viser, at der var 378 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, 599 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse i alderen år i Brønderslev Kommune. Af disse var 228 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande i beskæftigelse, 284 fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse. For personer med dansk oprindelse var i beskæftigelse. 60% af indvandrere i befolkningen fra vestlige lande er i beskæftigelse, og 47% af indvandrere i befolkningen fra ikke-vestlige lande er i beskæftigelse, mens 73% af befolkningen med dansk oprindelse er i beskæftigelse. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER HERKOMST OG SOCIOØKONOMISK STATUS I BRØNDERSLEV KOMMUNE I alt Antal Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Personer med dansk oprindelse I alt Arbejdsstyrken er steget for både indvandrere og efterkommere fra vestlige og fra ikke-vestlige lande. Derimod har der været et betydeligt fald i arbejdsstyrken på personer med dansk oprindelse. Den samlede beskæftigelse er faldet med 760. Faldet havde været større, hvis der ikke var kommet flere i arbejde fra gruppen af indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande. 2 Vestlige lande: Alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i Vestlige lande. Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. 8

9 6. Befolkningen og køn status og udvikling Befolkningen kan opdeles efter køn og på socioøkonomiske parametre. Køn er interessant at belyse, fordi det viser, om der sker forskydninger blandt mænd og kvinder. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) FORDELT PÅ KØN OG SOCIOØKONOMISK STATUS I 2010 I BRØNDERSLEV Mænd Kvinder I alt Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207; egne beregninger I 2010 var der beskæftigede mænd og beskæftigede kvinder i Brønderslev Kommune. Det fremgår desuden, at der var 496 arbejdsløse mænd og 241 arbejdsløse kvinder mænd og kvinder var uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER KØN OG SOCIOØKONOMISK STATUS I BRØNDERSLEV KOMMUNE I Antal Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Uden for arbejdsstyrken Befolkning Figuren viser udviklingen i beskæftigelse, arbejdsløshed, arbejdsstyrke, befolkning for mænd og kvinder i perioden 2001 til Både mænd og kvinder har et fald i beskæftigelsen, størst fald for mænd. Ligeledes har både mænd og kvinder fald i arbejdsløsheden, her har kvinder det største fald. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken stiger for begge køn. Antallet af mænd uden for arbejdsstyrken er steget betydeligt med 770 personer, og antallet af kvinder er steget med

10 7. Beskæftigelsen fordelt på brancher En kommunes udviklingsmuligheder er meget afhængig af, hvordan erhvervsstrukturen er sammensat, og hvordan den udvikler sig. Denne tabel viser erhvervsstrukturen, nemlig antal beskæftigede med arbejdssted i området, og dermed også antal arbejdspladser i kommunen. BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I BRØNDERSLEV KOMMUNE OG NORDJYLLAND 2010, samt udvikling Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune Nordjylland 2010 Udvikling Udvikling Absolut Andel Absolut Procent Procent Andel Landbrug, skovbrug og fiskeri 952 7,3% -11-1,1% -4,6% 4,2% Råstofindvinding 5 0,0% 0 0,0% -8,5% 0,2% Landbrug, fiskeri, råstof i alt 957 7,3% -11-1,1% -4,8% 4,3% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 119 0,9% -13-9,8% -7,8% 3,5% Tekstil- og læderindustri 5 0,0% 0 0,0% -16,7% 0,4% Træ- og papirindustri, trykkerier 179 1,4% ,1% -10,8% 1,5% Olieraffinaderier mv. 0 0,0% 0 0,0% -40,0% 0,0% Kemisk industri 23 0,2% -4-14,8% -11,2% 0,2% Medicinalindustri 0 0,0% 0 0,0% -2,7% 0,1% Plast-, glas- og betonindustri 240 1,8% ,8% -24,5% 1,5% Metalindustri 572 4,4% ,1% -22,5% 2,3% Elektronikindustri 26 0,2% -8-23,5% -19,8% 0,5% Fremst. af elektrisk udstyr 162 1,2% 11 7,3% -23,7% 0,5% Maskinindustri 112 0,9% ,2% -19,0% 2,4% Transportmiddelindustri 94 0,7% ,7% -12,4% 0,3% Møbel og anden industri mv ,3% 16 10,7% -13,3% 1,3% Industri i alt ,9% ,2% -16,3% 14,4% Energiforsyning 18 0,1% ,6% -1,3% 0,4% Vandforsyning og renovation 53 0,4% -6-10,2% 10,9% 0,6% Energi- og vandforsyning i alt 71 0,5% ,8% 5,2% 1,0% Bygge og anlæg 929 7,1% -78-7,7% -15,4% 6,5% Handel ,6% ,0% -7,0% 14,7% Transport 447 3,4% -41-8,4% -7,9% 3,7% Hoteller og restauranter 246 1,9% -8-3,1% -2,6% 3,1% Forlag, tv og radio 22 0,2% 4 22,2% -1,8% 0,4% Telekommunikation 56 0,4% -9-13,8% 2,5% 0,7% It- og informationstjenester 43 0,3% ,2% -7,3% 1,3% Finansiering og forsikring 354 2,7% -6-1,7% -5,5% 2,4% Ejendomshandel og udlejning 138 1,1% 22 19,0% -4,0% 1,2% Rådgivning mv ,8% -1-0,4% -0,6% 2,3% Forskning og udvikling 0 0,0% 0 0,0% 0,4% 0,1% Reklame og øvrige erhvervsservice 313 2,4% 25 8,7% 0,3% 1,0% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 536 4,1% ,5% -8,3% 4,0% Privat service i alt ,8% ,4% -5,8% 34,9% Offentlig administration, forsvar og politi 386 2,9% 44 12,9% 3,7% 5,9% Undervisning ,7% 17 1,7% 3,5% 8,6% Sundhedsvæsen 914 7,0% 82 9,9% 4,7% 6,6% Socialeinstitutioner ,9% 36 1,6% 1,3% 13,8% Kultur og fritid 133 1,0% 1 0,8% 4,0% 1,4% Andre serviceydelser mv ,1% -13-4,5% -0,3% 2,1% Offentlig service i alt ,5% 167 3,4% 2,8% 38,4% Uoplyst aktivitet 110 0,8% 7 6,8% -4,4% 0,5% I alt ,0% ,5% -5,0% 100,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 I 2010 var der beskæftigede med arbejdssted i Brønderslev Kommune. Der er et fald på 4,5% i forhold til Målt i procent er faldet lidt mindre end i Nordjylland, hvor beskæftigelsen faldt med 5%. I Brønderslev Kommune har der været et fald inden for næsten alle hovedbrancher, undtagen offentlig service. Faldet har været størst inden for energi- og vandforsyning med 26,8% og industri med 14,2. Danmarks Statistik har oplyst, at den store ændring i energi- og vandforsyning overvejende kan skyldes, at beskæftigelsen nu registreres under serviceområdet. Branchernes andel af den samlede beskæftigelse viser, at arbejdspladserne inden for hovedbrancherne landbrug, fiskeri og råstofindvinding samt bygge- og anlæg udgør en større andel i Brønderslev Kommune end i Nordjylland. 10

11 8. De beskæftigedes alder 2009 og 2010 Figuren viser udviklingen i de beskæftigedes alderssammensætning. De beskæftigede er her opgjort som personer, der har arbejdssted i kommunen, og som er 16 år og derover. I Nordjylland har der fra 2009 til 2010 været et fald i antallet af beskæftigede med arbejdssted i regionen på 5% mod i Brønderslev fald på 4,5%. UDVIKLING I ANTAL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I BRØNDERSLEV KOMMUNE OG I NORDJYLLAND I 2010 FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 0,0% -2,0% -4,0% Procent -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% år år år år år 60+ år I alt Brønderslev -5,3% -10,3% -5,8% -3,7% -2,8% -1,3% -4,5% Nordjylland -6,4% -8,0% -5,9% -4,6% -3,8% -1,3% -5,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Det er markant, at der er sket et fald i beskæftigelsen for alle aldersgrupper i både Nordjylland som helhed og i Brønderslev. Det største fald er der blandt årige. Generelt er beskæftigelsen faldet mest i de yngre aldersgrupper år. Dette er ligeledes gældende i resten af Nordjylland. 11

12 9. Andel beskæftigede over 50 år Befolkningen bliver ældre, og det kan blive en udfordring fremover at skaffe et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft. Denne udfordring er selvfølgelig større eller mindre afhængig af, hvilken branche der ses på. Figuren herunder viser andelen af beskæftigede på 50 år og derover fordelt på brancher. Der er tale om beskæftigede med arbejdssted i kommunen. Hvis der er en stor andel beskæftigede på 50 år og derover i en branche, vil der sandsynligvis være et stort behov for rekruttering af arbejdskraft inden for de nærmeste år med mindre beskæftigelsen i den pågældende branche går tilbage. ANDEL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I BRØNDERSLEV KOMMUNE PÅ 50 ÅR OG DEROVER FORDELT PÅ BRANCHER I ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Tekstil- og læderindustri Råstofindv. Energiforsyning Ejendomshandel og udlejning Kemisk industri Off. adm., forsvar og politi Transportmiddelindustri Undervisning Transport Sundhedsvæsen Rejseb., rengøring o.a.op.service Forlag, tv og radio Træ- og papirind., trykkerier Finansiering og forsikring Plast-, glas- og betonindustri Rådgivning mv. Socialeinstitutioner Kultur og fritid Metalindustri Andre serviceydelser mv. I alt Fremst. af elektrisk udstyr Reklame og øvrige Maskinindustri Møbel og anden industri mv. Landbrug mv Bygge og anlæg Vandforsyning og renovation Handel Telekommunikation Elektronikindustri Føde-, drikke- og tobaksvareind. It- og informationstjenester Hoteller og restauranter Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Brønderslev Kommune har relativt flere beskæftigede på 50 år og derover end hele Nordjylland. 31,1% af de beskæftigede med arbejdssted i Brønderslev Kommune er 50 år eller derover, mens andelen i hele Nordjylland er på 29,9%. I alt er ca af de beskæftigede i Brønderslev Kommune 50 år eller mere, så der skal rekrutteres et betydeligt antal personer i de kommende år for at få besat de job, som de ældre forlader. Der er stor forskel på alderssammensætningen i de forskellige brancher. Brancherne Hotel og restauration og IT- og informationstjenester, som traditionelt er unge brancher, har kun hhv. 13,8% og 16,3% over 50 år. Inden for brancherne Tekstil- og læderindustri, Råstofindvinding og Energiforsyning er over halvdelen 50 år og derover. Der er dog tale om små brancher. Men også i store, offentlige brancher som offentlig administration, forsvar og politi samt undervisning og sundheldsvæsen er over 35% 50 år og derover. 12

13 10. Mænd og kvinders beskæftigelse Arbejdsmarkedet er kønsopdelt. I denne opgørelse vurderer vi, at en branche har en skæv kønsfordeling, hvis det ene køn udgør 60% eller mere. Det bliver vanskeligere at få den fornødne arbejdskraft, når man i nogle fag og brancher stort set kun kan eller vil rekruttere fra det ene køn. ANTAL BESKÆFTIGEDE I BRØNDERSLEV KOMMUNE I 2010 FORDELT PÅ BRANCHE OG KØN. Socialeinstitutioner Sundhedsvæsen Andre serviceydelser mv. Off. adm., forsvar og politi Undervisning Kultur og fritid Hoteller og restauranter Reklame og øvrige Finansiering og forsikring Rejseb., rengøring o.a.op.service Handel Rådgivning mv. Føde-, drikke- og tobaksvareind. Tekstil- og læderindustri Forlag, tv og radio Træ- og papirind., trykkerier Ejendomshandel og udlejning Elektronikindustri Telekommunikation Møbel og anden industri mv. Kemisk industri Metalindustri Plast-, glas- og betonindustri Transport Fremst. af elektrisk udstyr Landbrug mv Transportmiddelindustri Maskinindustri Energiforsyning It- og informationstjenester Bygge og anlæg Vandforsyning og renovation Råstofindv. Kvinder udgør 60 % eller flere % mænd eller kvinder Mænd udgør 60 % eller flere Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RASA1 Kvinder Mænd Figuren viser, hvor mange mænd og kvinder, der er beskæftiget på arbejdspladserne i Brønderslev Kommune fordelt på brancher. Den enkeltbranche der antalsmæssigt beskæftiger flest kvinder, er Sociale institutioner. Her er der ansat ca kvinder, hvilket svarer til 86,2% af den samlede beskæftigelse i branchen. Handel er den branche, hvor der antalsmæssigt er flest mænd beskæftiget. Ca mænd er beskæftigede inden for denne branche hvilket svarer til 54,7% af den samlede beskæftigelse i branchen. 60% af de beskæftigede i Brønderslev arbejder i en branche med skæv kønsfordeling, hvilket er et højere niveau end hele Nordjylland, hvor 50% er beskæftiget i en branche med skæv kønsfordeling. 13

14 11. Erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvens er et udtryk for, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der er i arbejdsstyrken. Det vil sige, at de er på arbejdsmarkedet som beskæftiget eller ledig. I den følgende opgørelse er erhvervsfrekvensen beregnet ud fra de årige i befolkningen. Erhvervsfrekvensen er traditionelt højere for mænd end for kvinder, men forskellen bliver mindre og mindre. Forskelle i erhvervsfrekvens kan bruges til at vurdere, om der i nogle befolkningsgrupper kan være et potentiale for at få flere ind i arbejdsstyrken. UDVIKLING I ERHVERVSFREKVENS I BRØNDERSLEV KOMMUNE FORDELT PÅ KØN 90,0 85,0 80,0 Procent 75,0 70,0 65, Køn i alt 79,9 80,6 80,3 79,5 79,3 78,6 78,5 79,2 79,7 76,8 74,9 Kvinder 75,0 76,5 76,0 75,0 75,0 74,6 74,7 75,4 75,8 72,8 71,9 Mænd 84,7 84,7 84,7 84,1 83,7 82,6 82,3 83,0 83,5 80,8 77,9 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F og RAS1F1 samt egne beregninger Brønderslev har i 2010 en højere erhvervsfrekvens 74,9 end hele Nordjylland på 73,8. Erhvervsfrekvensen toppede i 2001 med 80,6. Siden da er erhvervsfrekvensen faldet, især inden for de seneste år er der sket et stort fald til 74,9 i I figuren kan man ligeledes følge udviklingen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens i Brønderslev fra Mænds erhvervsfrekvens er faldet fra 84,7 til 77,9, og kvinders erhvervsfrekvens er faldet fra 75 til 71,9. Mænds erhvervsfrekvens er således faldet væsentlig mere end kvinders. Forskellen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens er i perioden således blevet lidt mindre. Forskellen var i 2000 på 9,7 procentpoint, mens den i 2010 var på 6 procentpoint. 14

15 12. Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens Nordjylland har i de kommende år behov for at øge arbejdsstyrken, fordi den demografiske udvikling trækker i retning af færre unge og flere ældre i befolkningen. Her er job til flere indvandrere en mulighed for vækst. Derfor er det interessant at se på, hvordan det er gået med indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. Erhvervsfrekvensen betegner den andel af befolkningen, som er i arbejdsstyrken. Figuren viser indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. 3 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES ERHVERVSFREKVENS , BRØNDERSLEV KOMMUNE 90,0 80,0 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande ,1 42,3 79, ,4 56,0 79, ,8 61,2 80, ,6 57,7 77, ,8 48,1 75,9 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F1 samt egne beregninger Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande Personer med dansk oprindelse I Brønderslev Kommune har der siden 2007 været et fald i indvandrere og efterkommere fra vestlige landes erhvervsfrekvens. Erhvervsfrekvensen er faldet fra 76,4 i 2007 til 64,8 i Den er dog steget fra 2009 til For indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var der en stor stigning frem til 2008, og erhvervsfrekvensen toppede med 61,2. Efterfølgende er der sket et fald, og erhvervsfrekvensen er i 2010 på 48,1. For personer med dansk oprindelse er der sket et fald fra 79,3 i 2006 til 75,9 i De beskæftigede indvandrere og efterkommere udgør i Brønderslev 3,2% af den samlede beskæftigelse. I Nordjylland udgør andelen 4,8%. 3 I gruppen af indvandrere indgår personer, der er født i udlandet af forældre, der begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Vestlige lande: alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande: alle øvrige lande. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i vestlige lande. 15

16 13. Antal ledige Den mest enkle måde at opgøre ledigheden på er at tælle antallet af ledige. Den opgørelse, der er anvendt i figuren, er antallet af ledige omregnet til fuldtidsledige. Denne beregning foretages af Danmarks Statistik 4. Opgørelsen handler om forsikrede ledige og ledige kontanthjælpsmodtagere, der er arbejdsmarkedsparate. Udviklingen i ledigheden gennemgik nogle bemærkelsesværdige udsving i perioden Ledigheden toppede i 2004, hvorefter Nordjylland - og hele landet - oplevede et vedvarende og meget markant fald i ledigheden frem til midten af Udviklingen i ledigheden afspejler blandt andet den aktuelle konjunkturudvikling. I den forløbne periode har denne udvikling sat sig nogle særlige spor i forholdet mellem mænd og kvinders ledighed. ANTAL FULDTIDSLEDIGE I BRØNDERSLEV KOMMUNE FORDELT PÅ KØN Antal Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; AUL01 I perioden 2001 til 2010 toppede ledigheden i Brønderslev Kommune i 2004 med fuldtidsledige. Siden faldt ledigheden frem til 2008, hvor ledighedsniveauet var ekstraordinært lavt. Siden er ledigheden steget, så det samlede tal i 2010 var på 828, altså stadig et stykke fra niveauet i Figuren viser, at der fra 2001 til 2008 var færre ledige mænd end kvinder. Fra 2008 begyndte ledigheden igen at stige især fordi mænd blev afskediget i stort tal i bl.a. industrien og i bygge og anlæg. Samlet set er mænds ledighed faldet med 4% og kvinders faldet med 57% i perioden Bemærk den generelle note vedr. opgørelsen af ledighed på side 3. 16

17 TAL OM - Kommentarer og spørgsmål kan rettes til: Beskæftigelsesregion Nordjylland - kontaktpersoner: Kurt Nielsen Anne Korup Nielsen Lars Pilgaard Susanne M. Nielsen tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: Nybrogade 16, 1. og 2. sal Aalborg Tlf: Mail: -

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Vesthimmerlands Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at

Læs mere

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Aalborg Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Analyserapport 2010 Februar 2010

Analyserapport 2010  Februar 2010 Analyserapport 2010 Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1: Indledning... 3 2: Udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked... 4 3: Udfordringer, der knytter sig til udviklingen på det nordjyske

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK 19. OKTOBER 2011 KOLOFON Forfatter: Svend T. Jespersen, Christian B. Møller og Mads E. Vestergård Kunde: Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Målgruppebeskrivelse af ledige akademikere i Københavns Kommune

Målgruppebeskrivelse af ledige akademikere i Københavns Kommune Målgruppebeskrivelse af ledige akademikere i Københavns Kommune September 2012 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Ledige akademikere... 6 2.1 Ledighedsberørte akademikere... 6 2.2 Målgruppen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere