TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen har indgivet klage af 9. januar 2007 til Radio- og tvnævnet over en tv-reklame for EDC Mæglerne sendt på TV 2/DANMARK. Det er klagers opfattelse, at reklamen indeholder scener med farlig adfærd, idet den viser en person, som indånder helium. Dorthe K. Rasmussen anfører følgende kommentarer i sin klage: Efter forgæves at have henvendt mig til henholdsvis Sten Glerup ( ansvarlig hos EDC Mæglerene) samt TV2 generelt - med ønsket om at nedenstående omtalte reklame fjernes i den nuvrende form - fremsender jeg hermed denne klage. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr EDC kører pt. en reklame, der er bygget op omkring, at hovedperson indånder helium fra en ballon - og man hører hans forandrede stemme. Der har flere gange med års mellemrum været advarsler i pressen hvor man på det kraftigste har advaret mod at man leger med helium. Faktum er at man kan dø, endda ved så små mængder som enkelte indåndinger (især børn er udsatte) og der er set flere dødsfald ved balloner alene når heliummet fortrænger ilten og fylder lungerne kan der i værste fald ikke optages ilt lungerne kan også klappe samme ved dette - og døden ved helium kan sammenlignes med druknedøden. Og det er desværre ikke kun som Årets dummeste dødsfald - vindere - Darwin Award hvor 2 unge mennesker døde efter at de var kravlet ind i en kæmpeballon. Det er OGSÅ farligt ved almindelig indånding HVIS uheldet er ude.. derfor må jeg på det kraftigste tilråde at man aldrig nogensinde bringer indlæg der direkte ( eller indirekte ) lægge op til denne leg. For at tjekke op omkring min viden i ovenstående ringede jeg til en tilfældig sælger af ballon og heli- J.nr.:

2 - 2 - um. Han kunne straks ( trods sine kommercielle interesse for salg af helium balloner ) supplere, og fortalte endda, at han personligt havde oplevet en person blive blå, ved blot 2 indåndinger af helium fra en ballon. Personen kom sig hurtigt igen - men denne lille beretning var udslagsgivende i min beslutning om denne henvendelse berettigelse. Jeg ser frem til en afgørelse, jeg håber danner præcedens - og sætter en stopper for lignende i fremtiden. Beskrivelse TV 2/DANMARK A/S har med sit høringssvar af 1. februar 2007 tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med tv-reklamen for EDC Mæglerne. I reklamen stormer Eddie C ind på et EDC kontor for at overbevise en ejendomsmægler om, at det kræver humor at tiltrække købere til boligerne. Han har derfor medbragt en heliumballon, som har form og udseende som en haj, tager et sug af den, hvorefter han med museagtig stemme udtaler: Hallå hallå hallå drop alt snakken og få en bolig i nakken med køberservice kan du rolig købe bolig jahaaaaaa! Ejendomsmægleren stopper ham imidlertid, hvorefter Eddie C forlader EDC kontoret med et skuffet ansigtsudtryk. Han sætter sig ind i sin bil, hvor vennen Ronnie sidder og venter: Ronnie siger: Nå hvad sagen høvdingen så? Eddie C svarer med forvrænget stemme: Helt ærlig Ronnie synes du jeg virker useriøs? Høringssvar TV 2/DANMARK A/S har i sit høringssvar af 1. februar 2007 anført følgende kommentarer til Dorthe K. Rasmussens klage: Reklamen indgår i en serie af forskellige film for EDC som alle omhandler en person ved navn Eddie. Eddie vil meget gerne være mægler hos EDC,

3 - 3 - og kaster sig ud i en lang række, ikke særligt vellykkede eller seriøse, forsøg på at imponere den lokale EDC mægler. I den konkrete reklame vil Eddie overtale den lokale EDC mægler til at lade humor være det bærende element i Køberservice fra EDC. Det er under denne humoristiske salgstale, at man ser Eddie indånde indholdet af en ballon for at opnå den særlige lyse stemme der er effekten af indtagelse af helium. Vi har ved vurderingen af reklamen lagt vægt på, at den er udformet med en tydelig humoristisk tone, samt at den foregår i et indarbejdet reklameunivers. Hovedpersonen Eddie fremstår både i udseende og handlemåde som en energisk, men ikke alt for kvik, person, der brændende ønsker at blive mægler hos EDC. Reklamebekendtgørelsens 10, stk. 3, fastslår, at reklamer ikke må tilskynde til farlig eller uansvarlig adfærd. Heraf følger, at det ikke er tilstrækkeligt, at reklamen indeholder scener med en isoleret set uansvarlig handling reklamen skal som sådan tilskynde til den pågældende adfærd. Det er vores opfattelse, at selvom Eddies handling objektivt set ikke er forbilledlig, kan den dog heller ikke karakteriseres som farlig i en sådan grad, at den er omfattet af bekendtgørelsens 10, stk. 3. Hertil kommer, at reklamen ikke kan siges at tilskynde til indtagelse af helium, idet Eddie tydeligt fremstår som en klovn, hvis eksempel man ikke skal følge. Brugen af helium til at opnå en lys museagtig stemme er endvidere et klassisk kunstgreb i den lettere ende af den fysiske komik. EDC har således kun anvendt et allerede velkendt humoristisk indslag, som de fleste seere nok har stiftet bekendtskab med tidligere. Mange handlinger i dagligdagen kan være potentielt farlige, hvis uheldet er ude. Det er derfor vigtigt, at fortolkningen af Reklamebekendtgørelsens 10, stk. 3, ikke bliver for restriktiv, men derimod tager udgangspunkt i handlemønsteret for en almindelig gennemsnitsforbruger. I modsat fald medfører den retslige regulering, at TV-reklamerne bliver kunstige og uden forbindelse til den virkelighed, de befinder sig i.

4 - 4 - Det er på den baggrund vores opfattelse, at reklamen for EDC ikke strider mod Reklamebekendtgørelsens 10, stk. 3, idet reklamen ikke kan siges at tilskynde til en direkte farlig eller uansvarlig handling. Der vedlægges en udtalelse fra annoncøren, en CD-Rom med reklamen samt en tekstudskrift. EDC-gruppen A/S v/salgs- og marketingdirektør Steen Trærup har i brev af 22. januar 2007 anført følgende bemærkninger til klagen: I forbindelse med visningen af reklamefilmen Helium på TV2 i ugerne 1-3 er der kommet en klage fra en seer. Følgende gøres rede for det kreative koncept, som ligger bag Eddie C. Heluim filmen, der har kørt på TV med succes i maj 2006 og januar Eddie C er en anti-helt og dermed menes en person, som ingen i den virkelige verden ønsker at forbindes med. Eddie C. er en person, som i sin ivrighed for at gøre sig bemærket vælger at gøre stupide ting i dette tilfælde ved at bruge et gammelt, men velkendt underholdnings trick, som at indånde helium fra en ballon for at ændre sin stemme. Som modsætning til Eddie C. optræder den seriøse ejendomsmægler, som EDC ønsker at identificeres med. Målsætningen med filmen er følgelig at folk IKKE skal kunne identificere sig med Eddies tåbeligheder, men netop drage konklusionen, at han ikke er værd at samle på som også er konklusionen på filmen, hvor EDC mægleren sender Eddie ud på gaden igen. Til orientering kan jeg oplyse, at filmen har kørt på TV to gange. I maj 2006 og i de første uger af I maj 2006 resulterede det i den bedste placering nogensinde på Den Glade Seer nemlig en 3. plads. Filmen er dog ikke planlagt til at blive indrykket igen. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 på sit

5 - 5 - møde den 4. juni 2007 behandlet sagen og skal udtale: Dorthe K. Rasmussen har indgivet klage af 9. januar 2007 til Radio- og tvnævnet over en tv-reklame for EDC Mæglerne sendt på TV 2/DANMARK. Det er klagers opfattelse, at reklamen indeholder scener med farlig adfærd, idet den viser en person, som indånder helium. TV 2/DANMARK A/S har tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med reklamen. Heraf fremgår det, at reklamens hovedperson Eddie C, som fremstilles kikset og umoden, forsøger at sælge en efter sin opfattelse sjov markedsføringsidé til den lokale ejendomsmægler ved at indhalere helium fra en medbragt ballon og med museagtig stemme fremføre sit budskab. Ejendomsmæglerne finder ham imidlertid useriøs. I henhold til 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn må reklamer bl.a. ikke tilskynde til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig adfærd. TV 2/DANMARK A/S har ved sin godkendelse af reklamen bl.a. lagt vægt på, at reklamen er uformet med en humoristisk tone, og at den ikke tilskynder til at indånde helium, som påkrævet i 10, stk. 3, idet Eddie tydeligt fremstår som en klovn, hvis eksempel seerne ikke skal følge. Det ligger uden for Radio- og tv-nævnets kompetenceområde at bedømme, hvorvidt det er farligt at indånde helium og i bekræftende fald graden af farligheden. Det er imidlertid i overensstemmelse med TV 2/DANMARK A/S opfattelse Nævnets vurdering, at reklamen prætenderer at være humoristisk, og at Eddie C. fremstilles som en umoden, kikset og knap så kløgtig ung mand, hvis opførsel ingen seere umiddelbart må antages at ville eftergøre. Nævnet skal dog bemærke, at der i nutidens satire er en tendens til at fokuserer på den persontype, som Eddie C. repræsenterer, og at det særligt for unge kan være cool at være ikke-cool og dermed efterligne typer som Eddie C. Det er derfor Nævnet opfattelse, at TV 2/DANMARK A/S skal være opmærksomme på, at seere og navnlig børn og unge ikke kun efterligner idealtyper. Ud fra en samlet vurdering finder Nævnet imidlertid, at reklamen ikke tilskynder seerne til at indånde helium. Allerede af den grund er reklamen

6 - 6 - ikke i strid med reklamebekendtgørelsens 10, stk. 3, om tilskyndelse til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig adfærd. Som følge heraf finder Nævnet det ikke nødvendigt at indhente en ekstern sagkyndig vurdering af, hvorvidt helium er farligt at indånde eller ej. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Tv-reklamen Helium for EDC Mæglerne sendt på TV 2/DANMARK A/S er ikke i strid med reklamebekendtgørelsens 10, stk. 3. Christian Scherfig formand /Christina Sigvardt nævnssekretær

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere