Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Marts 2012

2 1 Kære UU vejledere Marts 2012 Så har vi det aktuelle katalog klar, over de forskellige støttemuligheder på ungdomsuddannelserne. Formålet med kataloget er fortsat, at give jer et overblik over de forskellige aktiviteter de enkelte skoler kan sætte ind med. Teksten i kataloget er som sædvanlig skolens helt egen. Som noget nyt har vi lavet kataloget i en lidt anden form, som skulle gøre det lidt mere enkelt at slå op i. Hilsen Viggo Munk Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Job og Uddannelse Jobcenter Aarhus

3 2 Indhold 1. Egaa Gymnasium Aarhus Statsgymnasium Viby Gymnasium og HF Aarhus Akademi Langkær gymnasium, HF og IB World School Marselisborg Gymnasium Aarhus Katedralskole Odder Gymnasium Teknisk Gymnasium (Christiansbjerg, Aarhus Midtby og Viby) Risskov Gymnasium HHX HTX VUC HF Aarhus Tech Jordbrugets uddannelsescenter Aarhus Købmandsskole - HG SOSU Klinikassistentuddannelsen VUC AVU EGU... 20

4 3 1. Egaa Gymnasium - Studievejledning: I løbet af efteråret afholder studievejlederne individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder på opfordring af eksempelvis lærerne samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling i forskellig regi, blandt andet Unge og Sorg, Ungdomsuddannelsernes Psykologrådgivning samt andre offentlige og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. Studievejlederne samarbejder i øvrigt også med forældre og eksterne parter om elever med særlige vanskeligheder. - Læsevejledning: Støtte til elever med særlige behov mht. læsning, stavning og opgaveskrivning. - Specialpædagogisk støtte (SPS): I samarbejde med forældre og folkeskole vurderes inden starten i gymnasiet behovet for SPS. - Studiegrupper: Fra uddannelsesstart inddeles elever i grupper (4 elever), hvor de kan støtte hinanden under og efter undervisningen. - Studiecafé: Afholdes to gange ugentligt efter skoletid og er bemandet med to lærere og kompetente 3.g-elever. Her kan elever komme alene eller i studiegrupper og arbejde med skoleopgaver. - Ekstra undervisning: I tilfælde af sygefravær eller særlige faglige behov tilbydes korte forløb individuelt eller på små hold med ekstra undervisning i fx matematik eller tysk. - Skriveblokering: Individuel støtte til elever med særlige behov i forbindelse med skriftlige opgaver. - Eksamenstræning: Et kursus for særligt eksamensangste elever. - Mentorordning

5 4 2. Aarhus Statsgymnasium - Studievejledning: Gruppevis introsamtaler med alle nye elever ifm skolestart. I samarbejde med teamet følger studievejlederne eleven igennem hele skoleforløbet. Der er særlig fokus på elever med faglige eller sociale problemer og fokus på kulturen og det sociale miljø i klassen. Studievejlederne kan henvise til relevant hjælp (rådgivnings- og behandlingsinstitutioner), ofte i samarbejde med forældre. - Lektiecafé, en eftermiddag om ugen kl , - bemandet med to naturvidenskabslærere, som tilbyder hjælp til lektielæsning og skriftlige opgaver. - Skrivefængsel en eftermiddag om ugen kl står computerrummet frit for elever, der skal have styr på skriftlige opgaver. Læsevejlederen kan give skrivepædagogisk støtte. - Dansk cafe en eftermiddag om ugen (samtidig med skrivefængsel), hvor elever kan hente hjælp til opgaver, der involverer skriftlig dansk. Hjælp til dansk som andetsprog indgår i tilbuddet. - Individuel ekstraundervisning v. klassens egne lærere. - Læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, ekstratimer, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Forskellige kulturelle arrangementer for eller arrangeret af skolens nydanskere med henblik på kulturforståelse. - Eksamenstræning. Et kursus for særligt eksamensangste elever.

6 5 3. Viby Gymnasium og HF - Studievejledning: I løbet6 af efteråret afholder studievejlederne individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Ved denne samtale afdækkes også evt., behov for specialpæd. støtte (sps). Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder på opfordring af ex lærerforsamlingen, og ifm store fraværksproblemer samtaler med eleven. Studievejlederen kan bla henvise til Ungdomsudd. psykologrådgivning, UU-vejleder, SPS samt andre off. og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. - Skriveværksted 2 gange ugentligt åbent for alle elever og med særlige tilbud til elever med problemer med at få afleveret de skriftlige opgaver. - Tutor til alle Hf-elever - Mentor-ordning for alle elever - Indledende læsetræningskurser til alle elever med efterfølgende tilbud om hjælp fra læsevejleder efter behov. - Eksamenstræningskurser for elever med eksamensangst og for elever, der gerne vil øve mundtlige oplæg. - Introduktionsforløb med fokus på klasserumskultur. - Klasselærer med særlig fokus på klassens trivsel og sociale miljø - Læsevejleder til alle elever.

7 6 4. Aarhus Akademi - Studievejledning: Alle klasser tilknyttet en bestemt studievejleder. Åbningstid hver dag I løbet af efteråret afholder klassens studievejleder individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling i forskellig regi. Studievejlederne har mulighed for at henvise elever til Ungdomsuddannelsernes Psykologrådgivning samt andre offentlige og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. - Opfølgning. Klassernes lærerteam, studievejleder og ledelsesrepræsentant følger elevernes fremmøde og opgaveafleveringer tæt og følger op ved uregelmæssigheder. - Aarhus Akademi har læsevejledere, der yder støtte til afhjælpning af læse- og skriveproblemer. Hver klasse har tilknyttet en bestemt læsevejleder. Hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. Mulighed for ordblindescreening før studiestart, så der kan ansøges om IT-rygsæk. - Tutorordning. Er indeholdt i HF-loven. Der afholdes 2-3 samtaler i løbet af skoleåret om elevens studiemæssige kompetenceudvikling. Tutor er en lærer, som eleven har. - Mentorordning. Støtteordning til elever med behov for støtte. Der afholdes samtaler efter behov i løbet af skoleåret. Mentor er en lærer, som eleven ikke nødvendigvis har. - Eksamenstræning. Der afholdes et fællesarrangement med henblik på eksamensoprustning og et kursus for eksamensangste elever. - Tilbud om individuel ekstraundervisning af klassens egne lærere i tilfælde af længerevarende sygdom og studieretnings- og skoleskift. - Lektiecafe, hver dag (undtagen fredag) kl , bemandet med 2-3 lærere, som tilbyder hjælp til lektielæsning, skriftlige opgaver og IT. Obligatorisk for elever, der er bagud med opgaver. - Klassens elever er ved skoleårets start inddelt i faste studiegrupper. - Skrivemoduler. Nogle af elevernes skriftlige arbejde foregår i skemalagte skrivemoduler under vejledning af underviseren.

8 7 5. Langkær gymnasium, HF og IB World School - Vejledning: I starten af forløbet afholder STX-, HF- og IB-vejlederne individuelle intro-samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Ved denne samtale afdækkes også et eventuelt behov for specialpædagogisk støtte (SPS.) - Vejlederen følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder i forbindelse med statusmøder hver anden måned efter behov samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling, f.eks. til Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning. - Vejlederne tilbyder udslusningssamtaler i afgangsklasserne. - Klassens lærerteam, vejleder og en repræsentant for ledelsen følger elevernes fremmøde og opgaveafleveringer tæt. Ved problemer indkaldes eleven til samtale eller evt. til Skrive-lørdag hvor de manglende opgaver udarbejdes og afleveres. - Udvidet læsevejlederfunktion: 3 læsevejledere giver læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder. Screening af alle elever med evt. opfølgning i form af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Særligt læsevejledertilbud om hjælp med skriftlige opgaver til tosprogede elever. - Et læringscenter bemandet med forskellige faglærere er åbent man-tors kl Her tilbydes hjælp til lektielæsning og opgaveskrivning. - Lektiecafe en gang om ugen fra ved Universitetsstuderende. - Obligatorisk tutorordning på HF: Der afholdes 2-3 samtaler i løbet af skoleåret om elevens studiemæssige kompetenceudvikling. Tutoren er en af elevens faglærere. - Eksamenstræning. Der tilbydes et kursus i eksamenstræning for elever med særlig eksamensangst.

9 8 - Tilbud om individuel ekstraundervisning af klassens egne lærere i tilfælde af studieretnings eller skoleskift. - Tilbud om ekstra undervisning i tilfælde af længerevarende sygdom ( Sygeundervisning ). - Al vejledning og støtte er baseret på individuel vejledning og den enkelte elevs behov. 6. Marselisborg Gymnasium - Studievejledning. Herunder introduktionssamtaler for alle elever i 1.g og samtaler efter behov for alle skolens elever på baggrund af både deres eget initiativ, men også på baggrund af tilbagemeldinger fra elevernes lærere eller på baggrund af stort fravær. I studievejledningen udredes elevernes problemer, og der søges i fællesskab efter holdbare løsninger. Hvis der er behov for det, henvises de til psykologsamtaler hos UPR. Ved større eller mindre handicap kan der desuden søges støtte gennem SPSU-systemet. - Hold fast mentorordning. Vi er på forsøgsbasis i gang med en mentorordning, der bygger på observation i undervisningen og efterfølgende tilbud om mentorstøtte til udvalgte elever. - Hold fast introduktion. Alle elever i to udvalgte klasser har skemalagt ca. en blok om ugen, hvor de kan komme i gang med at lave skriftlige afleveringer. En af klassens lærere er til stede og kan hjælpe med det studietekniske. - Mentorer. Vi tilbyder særligt udsatte elever en mentor (en lærer) som mødes jævnligt med eleven. - Læse-/skrivevejledning. Vi har en læsepædagog, der hjælper elever, der har svært ved at læse og/eller skrive på dansk. Alle elever screenes for læse- og skrivevanskeligheder i starten af 1.g. Læsevejlederen kan sammen med studievejlederen søge hjælp gennem SPSU-systemet. - Lektiecafé. Vi har åben lektiecafé alle eftermiddage med mange fag repræsenteret af forskellige lærere. - Elevsamtaler. Lærer-teamet i de enkelte klasser har i 2.g mulighed for at lave individuelle samtaler med alle klassens elever med henblik på den enkelte elevs faglige udvikling.

10 9 - Eksamenstræning. Der tilbydes hvert år et kursus i eksamenstræning for elever med behov for dette. Eleverne melder sig frivilligt hertil, evt. på opfordring fra lærere eller studievejleder. 7. Aarhus Katedralskole - Studievejledning. Der er en studievejleder tilknyttet alle tre år. I løbet af grundforløbet afholder studievejlederen samtaler med hver enkelt elev på baggrund af udleveret spørgeskema. Dette sikrer en reflekteret elev, når samtalerne finder sted. Fokuspunkter i samtalen er overgangen fra grundskole til gymnasium, planlægning og struktur, lektielæsning, klasserumskultur og det videre skoleforløb her også studieretning og eventuelle valgfag. Ved samtalerne afdækkes også eventuelle behov for støtte for eksempel specialpædagogisk støtte (SPS) eller hjælp fra UPR, hvor studievejlederen indstiller eleven til denne støtte. På opfordring fra lærerteam, lærerforsamling, forældre, administration eller eleven selv afholder studievejlederen samtaler med eleven, hvis der måtte opstå behov. Studievejlederens opgave er at medvirke til, at eleven får tre gode år i gymnasiet, og at eleven tager sin studentereksamen med det bedst mulige resultat. - Lektiecafé, hver onsdag kl , - bemandet med 1-2 lærere (fortrinsvis naturvidenskabslærer) + 8 elever fra 3.g, som tilbyder hjælp til lektielæsning, skriftlige opgaver og IT. - Læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder. Hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Eksamenstræning. Et kursus for eksamensangste elever. - Tilbud om individuel ekstraundervisning v. klassens egne lærere i tilfælde af klasseskift. 8. Odder Gymnasium - Studievejledere afholder introduktionssamtaler med alle 1.g elever med udgangspunkt i deres uddannelsesplan. Her er særligt fokus på trivsel og

11 10 studievaner. Det afklares om der er behov for supplerende hjælpemidler der kan søges via SPS- systemet eller tilbydes af Odder Gymnasium. - Studevejlederen følger eleven alle tre år og kan altid kontaktes ved problemer. - Læsevejledning. Screening af alle 1.g elever, læsekursus og læsevejledning både for de med dyslektiske træk og for langsomme læsere. - Lektiecafe 2 eftermiddage om ugen. Elevstyret lektiecafe og lærerlektiecafe. - Mentorstøtte fra 3.g-elevmentor. - Mulighed for individuel psykologisk rådgivning eller individuel coaching efter behov. Studevejleder visiterer dertil. - Ekstratimer i fag efter behov. Styret af studievejlederne. Ekstratimer efter behov, ofte 3-5 timer, men til tider længere. Som regel i forlængelse af længere sygdomsforløb. - Eksamenstræning: kursus for særligt eksamensangste elever. 9. Teknisk Gymnasium (Christiansbjerg, Aarhus Midtby og Viby) - Læsescreening læsekursus - Læsevejledning ved læsevejledere, mulighed for træffetid som opfølgning på læse/screeningstests - Lektiecafe, skemalagt. - Individuel samtale med teamlærer om faglig og social trivsel - Individuel samtale med studievejleder om endeligt studieretningsvalg, faglig udvikling og videreuddannelsesplaner - Eksamenstræning. - I løbet af 1. år arrangeres sociale eftermiddage, hvor elever, der mangler afleveringer får mulighed for at lave disse. I tilslutning hertil fælles spisning om aftenen med teamlærere. - Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og generelle skriveproblemer. Elever, som henvises af faglærer, har mødepligt. Elever med behov for ekstra hjælp kan anbefales at møde op. - Tilknyttet psykolog. Der gives ofte ekstra undervisning i forbindelse med tildeling af psykologhjælp.

12 Risskov Gymnasium - Projekt tæt på den enkelte elev. Der foregår et tæt samarbejde mellem lærerteam, studievejledning og ledelse om fastholdelse og vellykket gennemførelse af uddannelsesforløbet for den enkelte elev. - Lektiecafe to gange ugentligt. Der er altid matematik- og fysiklærere til stede, og efter behov er andre fag repræsenteret. - Skriveværksted én gang ugentligt. Der er en lærer til stede, som kan vejlede i forhold til de skriftlige opgaver. De fleste henvises med afleveringskrav. Nogle kommer frivilligt. - Læsevejledning. Alle nye elever screenes, og alle elever tilbydes et læsekursus i starten af 1g. Derudover yder læsevejlederne støtte til elever med behov. - Studievejledning. Studievejlederen afholder introduktionssamtaler med alle elever. Derudover støtter studievejledning de enkelte elever efter behov. Studievejlederne henviser til videre støttemuligheder i eller udenfor huset. Ressourcestærke elever hjælpes til videre udfordringer. - Psykologisk rådgivning og støtte til elever med alvorlige psykiske problemer. - Eksamenstræning. Et kursus for særligt eksamensangste elever. - Ekstraundervisning i særlige tilfælde 11. HHX - Studiecafe. En gang ugentlig a 2 timer. Cafeen er bemandet med lærere. - Læsevejledning. Alle nye elever screenes, og alle elever tilbydes et læsekursus i starten af skoleåret. Derudover yder læsevejlederen støtte til elever med behov. - Samarbejde med Ordskolen om visitation af ordblinde. - Specialpædagogisk støtte (it-rygsæk, møbler etc.)

13 12 - Psykologisk rådgivning og støtte til elever med psykiske problemer. - Studievejlederen følger eleven igennem hele skoleforløbet. Der er samtaler efter behov enten på baggrund af elevernes initiativ eller på baggrund af tilbagemeldinger fra elevernes lærere. - Mentorordning. En lærer følger eleven også udover den undervisningsmæssige sammenhæng. - Fastholdelseskoordinator. På hver afdeling er der fastholdelseskoordinatorer, der tæt følger elevernes fravær og opgaveaflevering for at støtte eleverne, gøre dem studieaktive og derved hjælpe dem til at gennemføre uddannelsen. - Eksamenstræning. Et kursus, tilbydes elever, med behov for dette. 12. HTX - Læsescreening læsekursus - Læsevejledning ved læsevejledere, mulighed for træffetid som opfølgning på læse/screeningstests - Lektiecafe, skemalagt, 1-2 gange om ugen - Individuel samtale med teamlærer om faglig og social trivsel - Individuel samtale med studievejleder om endeligt studieretningsvalg, faglig udvikling og videreuddannelsesplaner - Eksamenstræning. - Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og evt. generelle skriveproblemer. - I løbet af 1. år arrangeres sociale eftermiddage, hvor elever, der mangler afleveringer får mulighed for at lave disse. I tilslutning hertil fælles spisning om aftenen med teamlærere.

14 13 - TGV-version: Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og generelle skriveproblemer. Elever, som henvises af faglærer, har mødepligt. Elever med behov for ekstra hjælp kan anbefales at møde op. Iværksættes på Teknisk Gymnasium Viby for 1. årgang fra efterår Tilknyttet psykolog. Der gives ofte ekstra undervisning i forbindelse med tildeling af psykologhjælp 13. VUC HF - Lektieværksteder, lektiehjælp i dansk og sprogfag, kultur og samfundsfag, matematik, naturvidenskabelige fag - Studieværksted. Studieværkstedet kan bruges til lektielæsning, eller man kan mødes og lave gruppearbejde. - Læsepædagogisk støtte. Skolens læsepædagoger tilbyder hjælp til alle der har behov for at bedre læsning og skriftsprog. - Tutor og mentorordning. I det 2-årige hf og i enkeltfagsklasser på første år og i det 2-årige hf får alle kursister automatisk tildelt en tutor. Tutoren er en af klassens lærere der indkalder til samtaler (typisk 3 pr. år), hvor kursistens studiesituation: fremmøde, studieaktivitet og faglige udvikling drøftes. - Socialrådgivning. Samtaler om sociale eller personlige problemstillinger. - Psykologisk rådgivning ved skolens egen psykolog. 14. Aarhus Tech. - FVU. Her er der mulighed for at følge et hold eller gå på et FVU-værksted for elever med behov for at supplere deres dansk og/eller matematikkundskaber. Korteste forløb er min. 40 timer. - Lektiecafé oprettes efter behov.

15 14 - Variabel længde på grundforløbspakkerne i forbindelse med kompetencevurderingen i begyndelsen af grundforløbet vurderes om eleven har behov for et grundforløb af længere varighed end det obligatoriske. - Jobspot. Et kursus i praktikpladssøgning, som en del af grundforløbet, for elever som ikke har en praktikplads. - Specialpædagogisk støtte kan søges til alle elever med et handicap (læse- /skrivevanskeligheder, bevægevanskeligheder, blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede, psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser ). Desuden har alle skolens computere oplæsningsværktøjer og skrivestøtteprogram installeret. Elever kan få disse programmer installeret på egne pc ere. - Fastholdelseslærer. Alle frafaldstruede elever har en fastholdelseslærer, som er den faste kontakt i den daglige undervisning. Fastholdelseslæreren støtter eleven i at afklare, planlægge, fastholde og gennemføre uddannelsesforløbet. - Studievejleder, som vejleder eleverne i deres uddannelsesforløb herunder valg af trin, specialer, praktikpladssøgning, valgfag mv. Desuden står vejlederen til rådighed for elever med personlige, sociale og faglige problemer og henviser til andre internt og eksternt, hvis behov. - Mentorer - for elever som kan have gavn af voksenstøtte ift. et beskrevet problem. - Elevcoach på indgangene Bil, fly og andre transportmidler og Transport og logistik. Elevcoachen fungerer som en slags udvidet mentor. - Psykoterapeutisk Team. Her er mulighed for 6 (i særlige tilfælde 12) samtaler med psykolog. Henvisningen sker gennem uddannelses- og erhvervsvejlederne. - Karrierevejledning for unge og voksne med funktionsnedsættelse ift. deres virke på arbejdsmarkedet (under udvikling). 15. Jordbrugets uddannelsescenter

16 15 - Mentorordning under betegnelsen elevcoach. Mentoren/elevcoachen coacher frafaldstruede elever og andre elever, der har forskellige problemer/udfordringer i forhold til livet. - Psykologisk rådgivning. Elever kan henvises til eller selv kontakte en tilknyttet psykolog. Der er ikke tale om behandlingsforløb. - Fremskudt rådgivning vedrørende misbrug i samarbejde med Center for misbrugsbehandling. - SP-støtte. Der udarbejdes ansøgning til SU-Styrelsen begrundet i elevens behov for støtte - Køb af mentortimer. Til elever der har ekstra ordinære problemer, og som ikke falder ind under ovenstående kan kommunerne købe mentorstøtte til. 16. Aarhus Købmandsskole - HG - Uddannelsesguider til alle elever (udvidet kontaktlærer). Indsatsen er bred og målrettet elever med behov. Indsatsen dækker over samtaler, faglig støtte, støtte til møder, koordination mellem de forskellige fag og lærere, videreformidling til vejledere m.v. - Udvidet gennemførselsvejledning. Tæt opfølgning på elever med behov (fravær, manglende studieaktivitet, visitation til psykologrådgivning, svære samtaler, kontakt til UU m.v.). - Samarbejde med Ordskolen om visitation af ordblinde. - Specialpædagogisk støtte (it-rygsæk, møbler, særlige bøger, m.v.). - Læsevejledere og generel gode læse/sprogbevidste kompetencer blandt underviserne. - Dobbeltlærere og lektieunderstøtning ad hoc Ovenstående varierer afhængig af lovgivning og behov. - Deltagelse i den fælles psykologordning.

17 16 - Uddannelsesforløbene tilrettelægges fleksibelt, dvs. unge med svagere forudsætninger tilbydes et længere grundforløb (dvs. forlænget med et supplerende forløb). 17. SOSU - Forberedende voksenundervisning (FVU). Et undervisningstilbud til elever, der har behov for at forbedre kundskaber i dansk og matematik. - Specialpædagogisk bistand - læse-skriveværksted. Specialpædagogiske vejledere rådgiver elever med specielt behov for hjælp i forhold til bl.a. ordblindhed, synsnedsættelse o. lign. og fremskaffer relevante programmer og hjælpemidler. Vejlederne kommer ved uddannelsesstart rundt i alle klasser og fortæller om de mange muligheder, der er for at få hjælp under uddannelsen. Åbningstider i læse-skriveværksted: Mandag kl. 9-11, torsdag kl (Læsning/skrivning) og onsdag kl (Dansk som andetsprog). - Lektiecafé. I skolens studiecafé afholdes lektiecafé torsdag kl specielt for grundforløbselever, tirsdag kl for alle elever Lektiecaféen tilbyder hjælp til lektielæsning og skriftlige opgaver. Derudover er der speciel lektiecafé for grundforløb for voksne med dansk som andetsprog tirsdage kl Læsevejledning. Formålet er at øge den enkelte elevs udbytte af læsning. Skolen har et antal uddannede læsevejledere. Læsevejledningen er under udvikling med henblik på at være et tilbud i Studiestøtte. Et tilbud til elever med særlige behov. Studiestøttelærerne kan deltage såvel i den løbende undervisning, som støtte op om eleven individuelt. - Individuel ekstraundervisning. Der tilbydes individuel ekstraundervisning ved holdets faglærere. - Sprogstøtte. Der er åbningstid i specialpædagogisk værksted for elever med dansk som andetsprog onsdage kl

18 17 - Ekstra sprogundervisning for tosprogede elever. I skoleperioder: Individuel sprogkonsultation tirsdage kl og individuel sprogstøtte efter behov. I praktikken: Ekstra sprogundervisning onsdage kl , individuel sprogkonsultation tirsdage kl , individuel sprogundervisning på praktikstedet. Derudover kontakt og opfølgning med vejleder, sprogobservation i praktikken med sprogvurdering, mulighed for vejledning i forhold til skriftlige opgaver, hjælpe til at bruge EDB samt jobsøgnings kursus i sidste praktikperiode. - Mentorordning. 2 Professionelle mentorer: Yder støtte, vejledning og sparring i forhold til personlige, sociale og faglige udfordringer for den enkelte elev. - Frivillige mentorer: Der ydes støtte til personlige problemer, sproglige problemer, støtte/hjælp til at forstå det danske samfund og andre udfordringer i forbindelse med uddannelsen. Tilbuddet er til rådighed efter aftale mellem mentor og elev. - AKT-lærer ( Adfærd Kontakt Trivsel). AKT-lærerne arbejder med at udvikle læringsmiljøet på skolen og holdene med henblik på trivsel, tryghed, motivation og konfliktforebyggelse. AKT-læreren holder ved indledningen af uddannelsen et kort oplæg på det enkelte hold, hvilket følges op af senere temperaturmåling på læringsmiljøet. AKT-læreren kan også rekvireres af den enkelte elev efter behov. - Psykologhjælp. Skolen er del af Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning (UPR). Er for elever, der er i risiko for at afbryde/få forringet udbytte af uddannelsen grundet psykosociale problemer. Målet er at sikre, at flere gennemfører uddannelsen. Henvisning sker via uddannelsesvejlederne, UPR vurderer, om der kan hentes hjælp inden for ordningen. Der kan højst tilbydes 10 konsultationer á 50 minutter pr. henvisning. - Særlig personlig vejledning. Skolen tilbyder i begrænset omfang særlig personlig vejledning til elever, der har behov, som ligger ud over det, der kan opfanges af de øvrige ordninger. - Uddannelsesvejledning. Skolens uddannelsesvejledere er til rådighed med henblik på afklaring af særlige udfordringer under uddannelsen. - Kontaktlærerordning. Den enkelte elev har kontaktlærer under uddannelsen, som løbende mødes med eleven og drøfter uddannelsesforløbet samt er kontaktperson under praktikuddannelsen.

19 Klinikassistentuddannelsen - SPS-støtte, Aarhus Universitet - Indvandrerådgivningen efter aftale - Shaqo junior efter aftale - Psykolog - samarbejdsaftale med psyk- klinik - Coaching - ansat en på uddannelsen til at hjælpe Misbrugsproblematikker: - Den Åben Rådgivning (Social-Medicinsk Klinik) - Alkoholrådgivningen i Aarhus Amt - IOGT-Huset Åbne psykiatriske skadestuer - Lokalpsykiatriske Udrykningsteams- Aarhus Kommune - Center for Selvmordsforebyggelse - Center for voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital - Socialvagten Aarhus C - Mødrehjælpen (krisecenter for voldsramte kvinder) - Kræftrådgivning i Aarhus - Sociale Spørgsmål for borger i Aarhus Kommune - Spiseforstyrrelser (Spiserøret) -----

20 19 Seksuelt misbrugte: - Kvisten 19. VUC AVU - Screeningstest (faglig test) i dansk og matematik i forbindelse med visitering. - OBU-test (ordblindeundervisning), hvis faglærer eller elev ønsker det. - FVU-test (forberedende voksenundervisning) i dansk og matematik. Testen afgør hvorvidt kursisten er berettiget til FVU-undervisning og i givet fald på hvilket niveau. - FVU 4 trin. Specielt til svage læsere. FVU-dansk + FVU matematik. - Læsepædagog. Hjælp til alle, der har behov for at forbedre læsning og skriftsprog. - Læsepædagogtimer. Svage læsere visiteres gennem læsepædagogen og tilbydes undervisning. - Tolærerordning. Den enkelte underviser/klasseteams kan ansøge om tolærerordning til hold/klasser med meget svage kursister, eller meget urolige kursister eller til hold/klasser, hvor nye pædagogiske tiltag ønskes afprøvet. - CD-ord 7. Software som gør det muligt for ordblinde bla. at få læst tekster op. - Studieområde, med IT-arbejdspladser. Området kan benyttes til forberedelse af gruppearbejde. - Lektiehjælp og studievejledning - Kontaktlærer- og mentorordning - Psykologisk rådgivning og socialrådgivning

21 EGU - personlig, social og faglig støtte i forhold til individuelle behov - støtte til mentor i praktikvirksomhed - danskundervisning (1 eftermiddag ugentlig) - ordblindeundervisning - PC med ordblindeprogrammer kan stilles til rådighed EGU's kerneopgave er at støtte omkring udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. Dermed indgår støtte som del af både vejledning, elevplads i virksomhed og skoleperioder. Eksempelvis kan skoleperiode omfatte ordblindeundervisning, vejledning kan inkludere støtte til håndtering af ADHD og til håndtering af personligt kaos på forskellige livsområder mv. Den individuelle EGU-plan skal inkludere den ekstra støtte; den enkelte elevs støttebehov afspejles i planens elementer (f.eks. højskoleophold med kontaktlærer og særlig støtte, skoleperiode hvor lektiehjælp gives, køb af særlige uddannelsesforløb hvor elevens behov for ekstra vejledning/undervisning inkluderes, støtte i forhold til inklusion af forældre/netværk mv.).

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg 1.6 Beredskab 5. Interne tiltag sættes i værk ** Mistanke om mistrivsel kan opstå når en elevs adfærd er påfaldende. Mistanken kan også komme

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere