Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Marts 2012

2 1 Kære UU vejledere Marts 2012 Så har vi det aktuelle katalog klar, over de forskellige støttemuligheder på ungdomsuddannelserne. Formålet med kataloget er fortsat, at give jer et overblik over de forskellige aktiviteter de enkelte skoler kan sætte ind med. Teksten i kataloget er som sædvanlig skolens helt egen. Som noget nyt har vi lavet kataloget i en lidt anden form, som skulle gøre det lidt mere enkelt at slå op i. Hilsen Viggo Munk Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Job og Uddannelse Jobcenter Aarhus

3 2 Indhold 1. Egaa Gymnasium Aarhus Statsgymnasium Viby Gymnasium og HF Aarhus Akademi Langkær gymnasium, HF og IB World School Marselisborg Gymnasium Aarhus Katedralskole Odder Gymnasium Teknisk Gymnasium (Christiansbjerg, Aarhus Midtby og Viby) Risskov Gymnasium HHX HTX VUC HF Aarhus Tech Jordbrugets uddannelsescenter Aarhus Købmandsskole - HG SOSU Klinikassistentuddannelsen VUC AVU EGU... 20

4 3 1. Egaa Gymnasium - Studievejledning: I løbet af efteråret afholder studievejlederne individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder på opfordring af eksempelvis lærerne samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling i forskellig regi, blandt andet Unge og Sorg, Ungdomsuddannelsernes Psykologrådgivning samt andre offentlige og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. Studievejlederne samarbejder i øvrigt også med forældre og eksterne parter om elever med særlige vanskeligheder. - Læsevejledning: Støtte til elever med særlige behov mht. læsning, stavning og opgaveskrivning. - Specialpædagogisk støtte (SPS): I samarbejde med forældre og folkeskole vurderes inden starten i gymnasiet behovet for SPS. - Studiegrupper: Fra uddannelsesstart inddeles elever i grupper (4 elever), hvor de kan støtte hinanden under og efter undervisningen. - Studiecafé: Afholdes to gange ugentligt efter skoletid og er bemandet med to lærere og kompetente 3.g-elever. Her kan elever komme alene eller i studiegrupper og arbejde med skoleopgaver. - Ekstra undervisning: I tilfælde af sygefravær eller særlige faglige behov tilbydes korte forløb individuelt eller på små hold med ekstra undervisning i fx matematik eller tysk. - Skriveblokering: Individuel støtte til elever med særlige behov i forbindelse med skriftlige opgaver. - Eksamenstræning: Et kursus for særligt eksamensangste elever. - Mentorordning

5 4 2. Aarhus Statsgymnasium - Studievejledning: Gruppevis introsamtaler med alle nye elever ifm skolestart. I samarbejde med teamet følger studievejlederne eleven igennem hele skoleforløbet. Der er særlig fokus på elever med faglige eller sociale problemer og fokus på kulturen og det sociale miljø i klassen. Studievejlederne kan henvise til relevant hjælp (rådgivnings- og behandlingsinstitutioner), ofte i samarbejde med forældre. - Lektiecafé, en eftermiddag om ugen kl , - bemandet med to naturvidenskabslærere, som tilbyder hjælp til lektielæsning og skriftlige opgaver. - Skrivefængsel en eftermiddag om ugen kl står computerrummet frit for elever, der skal have styr på skriftlige opgaver. Læsevejlederen kan give skrivepædagogisk støtte. - Dansk cafe en eftermiddag om ugen (samtidig med skrivefængsel), hvor elever kan hente hjælp til opgaver, der involverer skriftlig dansk. Hjælp til dansk som andetsprog indgår i tilbuddet. - Individuel ekstraundervisning v. klassens egne lærere. - Læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, ekstratimer, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Forskellige kulturelle arrangementer for eller arrangeret af skolens nydanskere med henblik på kulturforståelse. - Eksamenstræning. Et kursus for særligt eksamensangste elever.

6 5 3. Viby Gymnasium og HF - Studievejledning: I løbet6 af efteråret afholder studievejlederne individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Ved denne samtale afdækkes også evt., behov for specialpæd. støtte (sps). Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder på opfordring af ex lærerforsamlingen, og ifm store fraværksproblemer samtaler med eleven. Studievejlederen kan bla henvise til Ungdomsudd. psykologrådgivning, UU-vejleder, SPS samt andre off. og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. - Skriveværksted 2 gange ugentligt åbent for alle elever og med særlige tilbud til elever med problemer med at få afleveret de skriftlige opgaver. - Tutor til alle Hf-elever - Mentor-ordning for alle elever - Indledende læsetræningskurser til alle elever med efterfølgende tilbud om hjælp fra læsevejleder efter behov. - Eksamenstræningskurser for elever med eksamensangst og for elever, der gerne vil øve mundtlige oplæg. - Introduktionsforløb med fokus på klasserumskultur. - Klasselærer med særlig fokus på klassens trivsel og sociale miljø - Læsevejleder til alle elever.

7 6 4. Aarhus Akademi - Studievejledning: Alle klasser tilknyttet en bestemt studievejleder. Åbningstid hver dag I løbet af efteråret afholder klassens studievejleder individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling i forskellig regi. Studievejlederne har mulighed for at henvise elever til Ungdomsuddannelsernes Psykologrådgivning samt andre offentlige og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. - Opfølgning. Klassernes lærerteam, studievejleder og ledelsesrepræsentant følger elevernes fremmøde og opgaveafleveringer tæt og følger op ved uregelmæssigheder. - Aarhus Akademi har læsevejledere, der yder støtte til afhjælpning af læse- og skriveproblemer. Hver klasse har tilknyttet en bestemt læsevejleder. Hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. Mulighed for ordblindescreening før studiestart, så der kan ansøges om IT-rygsæk. - Tutorordning. Er indeholdt i HF-loven. Der afholdes 2-3 samtaler i løbet af skoleåret om elevens studiemæssige kompetenceudvikling. Tutor er en lærer, som eleven har. - Mentorordning. Støtteordning til elever med behov for støtte. Der afholdes samtaler efter behov i løbet af skoleåret. Mentor er en lærer, som eleven ikke nødvendigvis har. - Eksamenstræning. Der afholdes et fællesarrangement med henblik på eksamensoprustning og et kursus for eksamensangste elever. - Tilbud om individuel ekstraundervisning af klassens egne lærere i tilfælde af længerevarende sygdom og studieretnings- og skoleskift. - Lektiecafe, hver dag (undtagen fredag) kl , bemandet med 2-3 lærere, som tilbyder hjælp til lektielæsning, skriftlige opgaver og IT. Obligatorisk for elever, der er bagud med opgaver. - Klassens elever er ved skoleårets start inddelt i faste studiegrupper. - Skrivemoduler. Nogle af elevernes skriftlige arbejde foregår i skemalagte skrivemoduler under vejledning af underviseren.

8 7 5. Langkær gymnasium, HF og IB World School - Vejledning: I starten af forløbet afholder STX-, HF- og IB-vejlederne individuelle intro-samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Ved denne samtale afdækkes også et eventuelt behov for specialpædagogisk støtte (SPS.) - Vejlederen følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder i forbindelse med statusmøder hver anden måned efter behov samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling, f.eks. til Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning. - Vejlederne tilbyder udslusningssamtaler i afgangsklasserne. - Klassens lærerteam, vejleder og en repræsentant for ledelsen følger elevernes fremmøde og opgaveafleveringer tæt. Ved problemer indkaldes eleven til samtale eller evt. til Skrive-lørdag hvor de manglende opgaver udarbejdes og afleveres. - Udvidet læsevejlederfunktion: 3 læsevejledere giver læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder. Screening af alle elever med evt. opfølgning i form af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Særligt læsevejledertilbud om hjælp med skriftlige opgaver til tosprogede elever. - Et læringscenter bemandet med forskellige faglærere er åbent man-tors kl Her tilbydes hjælp til lektielæsning og opgaveskrivning. - Lektiecafe en gang om ugen fra ved Universitetsstuderende. - Obligatorisk tutorordning på HF: Der afholdes 2-3 samtaler i løbet af skoleåret om elevens studiemæssige kompetenceudvikling. Tutoren er en af elevens faglærere. - Eksamenstræning. Der tilbydes et kursus i eksamenstræning for elever med særlig eksamensangst.

9 8 - Tilbud om individuel ekstraundervisning af klassens egne lærere i tilfælde af studieretnings eller skoleskift. - Tilbud om ekstra undervisning i tilfælde af længerevarende sygdom ( Sygeundervisning ). - Al vejledning og støtte er baseret på individuel vejledning og den enkelte elevs behov. 6. Marselisborg Gymnasium - Studievejledning. Herunder introduktionssamtaler for alle elever i 1.g og samtaler efter behov for alle skolens elever på baggrund af både deres eget initiativ, men også på baggrund af tilbagemeldinger fra elevernes lærere eller på baggrund af stort fravær. I studievejledningen udredes elevernes problemer, og der søges i fællesskab efter holdbare løsninger. Hvis der er behov for det, henvises de til psykologsamtaler hos UPR. Ved større eller mindre handicap kan der desuden søges støtte gennem SPSU-systemet. - Hold fast mentorordning. Vi er på forsøgsbasis i gang med en mentorordning, der bygger på observation i undervisningen og efterfølgende tilbud om mentorstøtte til udvalgte elever. - Hold fast introduktion. Alle elever i to udvalgte klasser har skemalagt ca. en blok om ugen, hvor de kan komme i gang med at lave skriftlige afleveringer. En af klassens lærere er til stede og kan hjælpe med det studietekniske. - Mentorer. Vi tilbyder særligt udsatte elever en mentor (en lærer) som mødes jævnligt med eleven. - Læse-/skrivevejledning. Vi har en læsepædagog, der hjælper elever, der har svært ved at læse og/eller skrive på dansk. Alle elever screenes for læse- og skrivevanskeligheder i starten af 1.g. Læsevejlederen kan sammen med studievejlederen søge hjælp gennem SPSU-systemet. - Lektiecafé. Vi har åben lektiecafé alle eftermiddage med mange fag repræsenteret af forskellige lærere. - Elevsamtaler. Lærer-teamet i de enkelte klasser har i 2.g mulighed for at lave individuelle samtaler med alle klassens elever med henblik på den enkelte elevs faglige udvikling.

10 9 - Eksamenstræning. Der tilbydes hvert år et kursus i eksamenstræning for elever med behov for dette. Eleverne melder sig frivilligt hertil, evt. på opfordring fra lærere eller studievejleder. 7. Aarhus Katedralskole - Studievejledning. Der er en studievejleder tilknyttet alle tre år. I løbet af grundforløbet afholder studievejlederen samtaler med hver enkelt elev på baggrund af udleveret spørgeskema. Dette sikrer en reflekteret elev, når samtalerne finder sted. Fokuspunkter i samtalen er overgangen fra grundskole til gymnasium, planlægning og struktur, lektielæsning, klasserumskultur og det videre skoleforløb her også studieretning og eventuelle valgfag. Ved samtalerne afdækkes også eventuelle behov for støtte for eksempel specialpædagogisk støtte (SPS) eller hjælp fra UPR, hvor studievejlederen indstiller eleven til denne støtte. På opfordring fra lærerteam, lærerforsamling, forældre, administration eller eleven selv afholder studievejlederen samtaler med eleven, hvis der måtte opstå behov. Studievejlederens opgave er at medvirke til, at eleven får tre gode år i gymnasiet, og at eleven tager sin studentereksamen med det bedst mulige resultat. - Lektiecafé, hver onsdag kl , - bemandet med 1-2 lærere (fortrinsvis naturvidenskabslærer) + 8 elever fra 3.g, som tilbyder hjælp til lektielæsning, skriftlige opgaver og IT. - Læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder. Hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Eksamenstræning. Et kursus for eksamensangste elever. - Tilbud om individuel ekstraundervisning v. klassens egne lærere i tilfælde af klasseskift. 8. Odder Gymnasium - Studievejledere afholder introduktionssamtaler med alle 1.g elever med udgangspunkt i deres uddannelsesplan. Her er særligt fokus på trivsel og

11 10 studievaner. Det afklares om der er behov for supplerende hjælpemidler der kan søges via SPS- systemet eller tilbydes af Odder Gymnasium. - Studevejlederen følger eleven alle tre år og kan altid kontaktes ved problemer. - Læsevejledning. Screening af alle 1.g elever, læsekursus og læsevejledning både for de med dyslektiske træk og for langsomme læsere. - Lektiecafe 2 eftermiddage om ugen. Elevstyret lektiecafe og lærerlektiecafe. - Mentorstøtte fra 3.g-elevmentor. - Mulighed for individuel psykologisk rådgivning eller individuel coaching efter behov. Studevejleder visiterer dertil. - Ekstratimer i fag efter behov. Styret af studievejlederne. Ekstratimer efter behov, ofte 3-5 timer, men til tider længere. Som regel i forlængelse af længere sygdomsforløb. - Eksamenstræning: kursus for særligt eksamensangste elever. 9. Teknisk Gymnasium (Christiansbjerg, Aarhus Midtby og Viby) - Læsescreening læsekursus - Læsevejledning ved læsevejledere, mulighed for træffetid som opfølgning på læse/screeningstests - Lektiecafe, skemalagt. - Individuel samtale med teamlærer om faglig og social trivsel - Individuel samtale med studievejleder om endeligt studieretningsvalg, faglig udvikling og videreuddannelsesplaner - Eksamenstræning. - I løbet af 1. år arrangeres sociale eftermiddage, hvor elever, der mangler afleveringer får mulighed for at lave disse. I tilslutning hertil fælles spisning om aftenen med teamlærere. - Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og generelle skriveproblemer. Elever, som henvises af faglærer, har mødepligt. Elever med behov for ekstra hjælp kan anbefales at møde op. - Tilknyttet psykolog. Der gives ofte ekstra undervisning i forbindelse med tildeling af psykologhjælp.

12 Risskov Gymnasium - Projekt tæt på den enkelte elev. Der foregår et tæt samarbejde mellem lærerteam, studievejledning og ledelse om fastholdelse og vellykket gennemførelse af uddannelsesforløbet for den enkelte elev. - Lektiecafe to gange ugentligt. Der er altid matematik- og fysiklærere til stede, og efter behov er andre fag repræsenteret. - Skriveværksted én gang ugentligt. Der er en lærer til stede, som kan vejlede i forhold til de skriftlige opgaver. De fleste henvises med afleveringskrav. Nogle kommer frivilligt. - Læsevejledning. Alle nye elever screenes, og alle elever tilbydes et læsekursus i starten af 1g. Derudover yder læsevejlederne støtte til elever med behov. - Studievejledning. Studievejlederen afholder introduktionssamtaler med alle elever. Derudover støtter studievejledning de enkelte elever efter behov. Studievejlederne henviser til videre støttemuligheder i eller udenfor huset. Ressourcestærke elever hjælpes til videre udfordringer. - Psykologisk rådgivning og støtte til elever med alvorlige psykiske problemer. - Eksamenstræning. Et kursus for særligt eksamensangste elever. - Ekstraundervisning i særlige tilfælde 11. HHX - Studiecafe. En gang ugentlig a 2 timer. Cafeen er bemandet med lærere. - Læsevejledning. Alle nye elever screenes, og alle elever tilbydes et læsekursus i starten af skoleåret. Derudover yder læsevejlederen støtte til elever med behov. - Samarbejde med Ordskolen om visitation af ordblinde. - Specialpædagogisk støtte (it-rygsæk, møbler etc.)

13 12 - Psykologisk rådgivning og støtte til elever med psykiske problemer. - Studievejlederen følger eleven igennem hele skoleforløbet. Der er samtaler efter behov enten på baggrund af elevernes initiativ eller på baggrund af tilbagemeldinger fra elevernes lærere. - Mentorordning. En lærer følger eleven også udover den undervisningsmæssige sammenhæng. - Fastholdelseskoordinator. På hver afdeling er der fastholdelseskoordinatorer, der tæt følger elevernes fravær og opgaveaflevering for at støtte eleverne, gøre dem studieaktive og derved hjælpe dem til at gennemføre uddannelsen. - Eksamenstræning. Et kursus, tilbydes elever, med behov for dette. 12. HTX - Læsescreening læsekursus - Læsevejledning ved læsevejledere, mulighed for træffetid som opfølgning på læse/screeningstests - Lektiecafe, skemalagt, 1-2 gange om ugen - Individuel samtale med teamlærer om faglig og social trivsel - Individuel samtale med studievejleder om endeligt studieretningsvalg, faglig udvikling og videreuddannelsesplaner - Eksamenstræning. - Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og evt. generelle skriveproblemer. - I løbet af 1. år arrangeres sociale eftermiddage, hvor elever, der mangler afleveringer får mulighed for at lave disse. I tilslutning hertil fælles spisning om aftenen med teamlærere.

14 13 - TGV-version: Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og generelle skriveproblemer. Elever, som henvises af faglærer, har mødepligt. Elever med behov for ekstra hjælp kan anbefales at møde op. Iværksættes på Teknisk Gymnasium Viby for 1. årgang fra efterår Tilknyttet psykolog. Der gives ofte ekstra undervisning i forbindelse med tildeling af psykologhjælp 13. VUC HF - Lektieværksteder, lektiehjælp i dansk og sprogfag, kultur og samfundsfag, matematik, naturvidenskabelige fag - Studieværksted. Studieværkstedet kan bruges til lektielæsning, eller man kan mødes og lave gruppearbejde. - Læsepædagogisk støtte. Skolens læsepædagoger tilbyder hjælp til alle der har behov for at bedre læsning og skriftsprog. - Tutor og mentorordning. I det 2-årige hf og i enkeltfagsklasser på første år og i det 2-årige hf får alle kursister automatisk tildelt en tutor. Tutoren er en af klassens lærere der indkalder til samtaler (typisk 3 pr. år), hvor kursistens studiesituation: fremmøde, studieaktivitet og faglige udvikling drøftes. - Socialrådgivning. Samtaler om sociale eller personlige problemstillinger. - Psykologisk rådgivning ved skolens egen psykolog. 14. Aarhus Tech. - FVU. Her er der mulighed for at følge et hold eller gå på et FVU-værksted for elever med behov for at supplere deres dansk og/eller matematikkundskaber. Korteste forløb er min. 40 timer. - Lektiecafé oprettes efter behov.

15 14 - Variabel længde på grundforløbspakkerne i forbindelse med kompetencevurderingen i begyndelsen af grundforløbet vurderes om eleven har behov for et grundforløb af længere varighed end det obligatoriske. - Jobspot. Et kursus i praktikpladssøgning, som en del af grundforløbet, for elever som ikke har en praktikplads. - Specialpædagogisk støtte kan søges til alle elever med et handicap (læse- /skrivevanskeligheder, bevægevanskeligheder, blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede, psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser ). Desuden har alle skolens computere oplæsningsværktøjer og skrivestøtteprogram installeret. Elever kan få disse programmer installeret på egne pc ere. - Fastholdelseslærer. Alle frafaldstruede elever har en fastholdelseslærer, som er den faste kontakt i den daglige undervisning. Fastholdelseslæreren støtter eleven i at afklare, planlægge, fastholde og gennemføre uddannelsesforløbet. - Studievejleder, som vejleder eleverne i deres uddannelsesforløb herunder valg af trin, specialer, praktikpladssøgning, valgfag mv. Desuden står vejlederen til rådighed for elever med personlige, sociale og faglige problemer og henviser til andre internt og eksternt, hvis behov. - Mentorer - for elever som kan have gavn af voksenstøtte ift. et beskrevet problem. - Elevcoach på indgangene Bil, fly og andre transportmidler og Transport og logistik. Elevcoachen fungerer som en slags udvidet mentor. - Psykoterapeutisk Team. Her er mulighed for 6 (i særlige tilfælde 12) samtaler med psykolog. Henvisningen sker gennem uddannelses- og erhvervsvejlederne. - Karrierevejledning for unge og voksne med funktionsnedsættelse ift. deres virke på arbejdsmarkedet (under udvikling). 15. Jordbrugets uddannelsescenter

16 15 - Mentorordning under betegnelsen elevcoach. Mentoren/elevcoachen coacher frafaldstruede elever og andre elever, der har forskellige problemer/udfordringer i forhold til livet. - Psykologisk rådgivning. Elever kan henvises til eller selv kontakte en tilknyttet psykolog. Der er ikke tale om behandlingsforløb. - Fremskudt rådgivning vedrørende misbrug i samarbejde med Center for misbrugsbehandling. - SP-støtte. Der udarbejdes ansøgning til SU-Styrelsen begrundet i elevens behov for støtte - Køb af mentortimer. Til elever der har ekstra ordinære problemer, og som ikke falder ind under ovenstående kan kommunerne købe mentorstøtte til. 16. Aarhus Købmandsskole - HG - Uddannelsesguider til alle elever (udvidet kontaktlærer). Indsatsen er bred og målrettet elever med behov. Indsatsen dækker over samtaler, faglig støtte, støtte til møder, koordination mellem de forskellige fag og lærere, videreformidling til vejledere m.v. - Udvidet gennemførselsvejledning. Tæt opfølgning på elever med behov (fravær, manglende studieaktivitet, visitation til psykologrådgivning, svære samtaler, kontakt til UU m.v.). - Samarbejde med Ordskolen om visitation af ordblinde. - Specialpædagogisk støtte (it-rygsæk, møbler, særlige bøger, m.v.). - Læsevejledere og generel gode læse/sprogbevidste kompetencer blandt underviserne. - Dobbeltlærere og lektieunderstøtning ad hoc Ovenstående varierer afhængig af lovgivning og behov. - Deltagelse i den fælles psykologordning.

17 16 - Uddannelsesforløbene tilrettelægges fleksibelt, dvs. unge med svagere forudsætninger tilbydes et længere grundforløb (dvs. forlænget med et supplerende forløb). 17. SOSU - Forberedende voksenundervisning (FVU). Et undervisningstilbud til elever, der har behov for at forbedre kundskaber i dansk og matematik. - Specialpædagogisk bistand - læse-skriveværksted. Specialpædagogiske vejledere rådgiver elever med specielt behov for hjælp i forhold til bl.a. ordblindhed, synsnedsættelse o. lign. og fremskaffer relevante programmer og hjælpemidler. Vejlederne kommer ved uddannelsesstart rundt i alle klasser og fortæller om de mange muligheder, der er for at få hjælp under uddannelsen. Åbningstider i læse-skriveværksted: Mandag kl. 9-11, torsdag kl (Læsning/skrivning) og onsdag kl (Dansk som andetsprog). - Lektiecafé. I skolens studiecafé afholdes lektiecafé torsdag kl specielt for grundforløbselever, tirsdag kl for alle elever Lektiecaféen tilbyder hjælp til lektielæsning og skriftlige opgaver. Derudover er der speciel lektiecafé for grundforløb for voksne med dansk som andetsprog tirsdage kl Læsevejledning. Formålet er at øge den enkelte elevs udbytte af læsning. Skolen har et antal uddannede læsevejledere. Læsevejledningen er under udvikling med henblik på at være et tilbud i Studiestøtte. Et tilbud til elever med særlige behov. Studiestøttelærerne kan deltage såvel i den løbende undervisning, som støtte op om eleven individuelt. - Individuel ekstraundervisning. Der tilbydes individuel ekstraundervisning ved holdets faglærere. - Sprogstøtte. Der er åbningstid i specialpædagogisk værksted for elever med dansk som andetsprog onsdage kl

18 17 - Ekstra sprogundervisning for tosprogede elever. I skoleperioder: Individuel sprogkonsultation tirsdage kl og individuel sprogstøtte efter behov. I praktikken: Ekstra sprogundervisning onsdage kl , individuel sprogkonsultation tirsdage kl , individuel sprogundervisning på praktikstedet. Derudover kontakt og opfølgning med vejleder, sprogobservation i praktikken med sprogvurdering, mulighed for vejledning i forhold til skriftlige opgaver, hjælpe til at bruge EDB samt jobsøgnings kursus i sidste praktikperiode. - Mentorordning. 2 Professionelle mentorer: Yder støtte, vejledning og sparring i forhold til personlige, sociale og faglige udfordringer for den enkelte elev. - Frivillige mentorer: Der ydes støtte til personlige problemer, sproglige problemer, støtte/hjælp til at forstå det danske samfund og andre udfordringer i forbindelse med uddannelsen. Tilbuddet er til rådighed efter aftale mellem mentor og elev. - AKT-lærer ( Adfærd Kontakt Trivsel). AKT-lærerne arbejder med at udvikle læringsmiljøet på skolen og holdene med henblik på trivsel, tryghed, motivation og konfliktforebyggelse. AKT-læreren holder ved indledningen af uddannelsen et kort oplæg på det enkelte hold, hvilket følges op af senere temperaturmåling på læringsmiljøet. AKT-læreren kan også rekvireres af den enkelte elev efter behov. - Psykologhjælp. Skolen er del af Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning (UPR). Er for elever, der er i risiko for at afbryde/få forringet udbytte af uddannelsen grundet psykosociale problemer. Målet er at sikre, at flere gennemfører uddannelsen. Henvisning sker via uddannelsesvejlederne, UPR vurderer, om der kan hentes hjælp inden for ordningen. Der kan højst tilbydes 10 konsultationer á 50 minutter pr. henvisning. - Særlig personlig vejledning. Skolen tilbyder i begrænset omfang særlig personlig vejledning til elever, der har behov, som ligger ud over det, der kan opfanges af de øvrige ordninger. - Uddannelsesvejledning. Skolens uddannelsesvejledere er til rådighed med henblik på afklaring af særlige udfordringer under uddannelsen. - Kontaktlærerordning. Den enkelte elev har kontaktlærer under uddannelsen, som løbende mødes med eleven og drøfter uddannelsesforløbet samt er kontaktperson under praktikuddannelsen.

19 Klinikassistentuddannelsen - SPS-støtte, Aarhus Universitet - Indvandrerådgivningen efter aftale - Shaqo junior efter aftale - Psykolog - samarbejdsaftale med psyk- klinik - Coaching - ansat en på uddannelsen til at hjælpe Misbrugsproblematikker: - Den Åben Rådgivning (Social-Medicinsk Klinik) - Alkoholrådgivningen i Aarhus Amt - IOGT-Huset Åbne psykiatriske skadestuer - Lokalpsykiatriske Udrykningsteams- Aarhus Kommune - Center for Selvmordsforebyggelse - Center for voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital - Socialvagten Aarhus C - Mødrehjælpen (krisecenter for voldsramte kvinder) - Kræftrådgivning i Aarhus - Sociale Spørgsmål for borger i Aarhus Kommune - Spiseforstyrrelser (Spiserøret) -----

20 19 Seksuelt misbrugte: - Kvisten 19. VUC AVU - Screeningstest (faglig test) i dansk og matematik i forbindelse med visitering. - OBU-test (ordblindeundervisning), hvis faglærer eller elev ønsker det. - FVU-test (forberedende voksenundervisning) i dansk og matematik. Testen afgør hvorvidt kursisten er berettiget til FVU-undervisning og i givet fald på hvilket niveau. - FVU 4 trin. Specielt til svage læsere. FVU-dansk + FVU matematik. - Læsepædagog. Hjælp til alle, der har behov for at forbedre læsning og skriftsprog. - Læsepædagogtimer. Svage læsere visiteres gennem læsepædagogen og tilbydes undervisning. - Tolærerordning. Den enkelte underviser/klasseteams kan ansøge om tolærerordning til hold/klasser med meget svage kursister, eller meget urolige kursister eller til hold/klasser, hvor nye pædagogiske tiltag ønskes afprøvet. - CD-ord 7. Software som gør det muligt for ordblinde bla. at få læst tekster op. - Studieområde, med IT-arbejdspladser. Området kan benyttes til forberedelse af gruppearbejde. - Lektiehjælp og studievejledning - Kontaktlærer- og mentorordning - Psykologisk rådgivning og socialrådgivning

21 EGU - personlig, social og faglig støtte i forhold til individuelle behov - støtte til mentor i praktikvirksomhed - danskundervisning (1 eftermiddag ugentlig) - ordblindeundervisning - PC med ordblindeprogrammer kan stilles til rådighed EGU's kerneopgave er at støtte omkring udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. Dermed indgår støtte som del af både vejledning, elevplads i virksomhed og skoleperioder. Eksempelvis kan skoleperiode omfatte ordblindeundervisning, vejledning kan inkludere støtte til håndtering af ADHD og til håndtering af personligt kaos på forskellige livsområder mv. Den individuelle EGU-plan skal inkludere den ekstra støtte; den enkelte elevs støttebehov afspejles i planens elementer (f.eks. højskoleophold med kontaktlærer og særlig støtte, skoleperiode hvor lektiehjælp gives, køb af særlige uddannelsesforløb hvor elevens behov for ekstra vejledning/undervisning inkluderes, støtte i forhold til inklusion af forældre/netværk mv.).

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Elever i læsevanskeligheder

Elever i læsevanskeligheder Elever i læsevanskeligheder forslag og anbefalinger til test og handlinger i grundskolen og ved overgangen til ungdomsuddannelserne, opdateret febr. 2014. Klassetrin Dagtilbud Bh.- klasse 1.- 2. klasse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

1220 København K 10.april 2015

1220 København K 10.april 2015 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: 108.09M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland?

Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland? Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland? Inspirationskatalog for arbejdet med fastholdelsesindsatsen Torben Pilegaard Jensen Helle Bendix Kleif Peter Ejbye-Ernst

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Pædagogisk

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne.

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne. Århus den 6.marts 2008 Rammer og perspektiver for Århus Gymnasiernes samarbejde Målgruppe: Ledelser på de 8 gymnasier og hf-kurser i Århus Kommune: Aarhus Katedralskole, Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Med bus til Odense Fredag Velkomst v. Opstart Vejledningsforløb Vejledningsforløb Vejledningsforløb projektleder

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Tutorordning på HF på

Tutorordning på HF på Tutorordning på HF på 1 Alle HF-elever på Rosborg Gymnasium & HF har en tutor tilknyttet. Din tutor en af dine faglærere, som du skal have en række samtaler med i løbet af din skolegang. Formålet med at

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Team Succes. Statusrapport 2011-2012. Vejle. Udarbejde af næsteformand Hanja Haujir

Team Succes. Statusrapport 2011-2012. Vejle. Udarbejde af næsteformand Hanja Haujir Team Succes Statusrapport 2011-2012 Vejle Udarbejde af næsteformand Hanja Haujir E n g r a m h a n d l i n g v e j e r m e r e e n d t i t o n s s n a k Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Resultater...

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere