Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Marts 2012

2 1 Kære UU vejledere Marts 2012 Så har vi det aktuelle katalog klar, over de forskellige støttemuligheder på ungdomsuddannelserne. Formålet med kataloget er fortsat, at give jer et overblik over de forskellige aktiviteter de enkelte skoler kan sætte ind med. Teksten i kataloget er som sædvanlig skolens helt egen. Som noget nyt har vi lavet kataloget i en lidt anden form, som skulle gøre det lidt mere enkelt at slå op i. Hilsen Viggo Munk Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Job og Uddannelse Jobcenter Aarhus

3 2 Indhold 1. Egaa Gymnasium Aarhus Statsgymnasium Viby Gymnasium og HF Aarhus Akademi Langkær gymnasium, HF og IB World School Marselisborg Gymnasium Aarhus Katedralskole Odder Gymnasium Teknisk Gymnasium (Christiansbjerg, Aarhus Midtby og Viby) Risskov Gymnasium HHX HTX VUC HF Aarhus Tech Jordbrugets uddannelsescenter Aarhus Købmandsskole - HG SOSU Klinikassistentuddannelsen VUC AVU EGU... 20

4 3 1. Egaa Gymnasium - Studievejledning: I løbet af efteråret afholder studievejlederne individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder på opfordring af eksempelvis lærerne samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling i forskellig regi, blandt andet Unge og Sorg, Ungdomsuddannelsernes Psykologrådgivning samt andre offentlige og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. Studievejlederne samarbejder i øvrigt også med forældre og eksterne parter om elever med særlige vanskeligheder. - Læsevejledning: Støtte til elever med særlige behov mht. læsning, stavning og opgaveskrivning. - Specialpædagogisk støtte (SPS): I samarbejde med forældre og folkeskole vurderes inden starten i gymnasiet behovet for SPS. - Studiegrupper: Fra uddannelsesstart inddeles elever i grupper (4 elever), hvor de kan støtte hinanden under og efter undervisningen. - Studiecafé: Afholdes to gange ugentligt efter skoletid og er bemandet med to lærere og kompetente 3.g-elever. Her kan elever komme alene eller i studiegrupper og arbejde med skoleopgaver. - Ekstra undervisning: I tilfælde af sygefravær eller særlige faglige behov tilbydes korte forløb individuelt eller på små hold med ekstra undervisning i fx matematik eller tysk. - Skriveblokering: Individuel støtte til elever med særlige behov i forbindelse med skriftlige opgaver. - Eksamenstræning: Et kursus for særligt eksamensangste elever. - Mentorordning

5 4 2. Aarhus Statsgymnasium - Studievejledning: Gruppevis introsamtaler med alle nye elever ifm skolestart. I samarbejde med teamet følger studievejlederne eleven igennem hele skoleforløbet. Der er særlig fokus på elever med faglige eller sociale problemer og fokus på kulturen og det sociale miljø i klassen. Studievejlederne kan henvise til relevant hjælp (rådgivnings- og behandlingsinstitutioner), ofte i samarbejde med forældre. - Lektiecafé, en eftermiddag om ugen kl , - bemandet med to naturvidenskabslærere, som tilbyder hjælp til lektielæsning og skriftlige opgaver. - Skrivefængsel en eftermiddag om ugen kl står computerrummet frit for elever, der skal have styr på skriftlige opgaver. Læsevejlederen kan give skrivepædagogisk støtte. - Dansk cafe en eftermiddag om ugen (samtidig med skrivefængsel), hvor elever kan hente hjælp til opgaver, der involverer skriftlig dansk. Hjælp til dansk som andetsprog indgår i tilbuddet. - Individuel ekstraundervisning v. klassens egne lærere. - Læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, ekstratimer, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Forskellige kulturelle arrangementer for eller arrangeret af skolens nydanskere med henblik på kulturforståelse. - Eksamenstræning. Et kursus for særligt eksamensangste elever.

6 5 3. Viby Gymnasium og HF - Studievejledning: I løbet6 af efteråret afholder studievejlederne individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Ved denne samtale afdækkes også evt., behov for specialpæd. støtte (sps). Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder på opfordring af ex lærerforsamlingen, og ifm store fraværksproblemer samtaler med eleven. Studievejlederen kan bla henvise til Ungdomsudd. psykologrådgivning, UU-vejleder, SPS samt andre off. og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. - Skriveværksted 2 gange ugentligt åbent for alle elever og med særlige tilbud til elever med problemer med at få afleveret de skriftlige opgaver. - Tutor til alle Hf-elever - Mentor-ordning for alle elever - Indledende læsetræningskurser til alle elever med efterfølgende tilbud om hjælp fra læsevejleder efter behov. - Eksamenstræningskurser for elever med eksamensangst og for elever, der gerne vil øve mundtlige oplæg. - Introduktionsforløb med fokus på klasserumskultur. - Klasselærer med særlig fokus på klassens trivsel og sociale miljø - Læsevejleder til alle elever.

7 6 4. Aarhus Akademi - Studievejledning: Alle klasser tilknyttet en bestemt studievejleder. Åbningstid hver dag I løbet af efteråret afholder klassens studievejleder individuelle samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Studievejlederne følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling i forskellig regi. Studievejlederne har mulighed for at henvise elever til Ungdomsuddannelsernes Psykologrådgivning samt andre offentlige og private rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. - Opfølgning. Klassernes lærerteam, studievejleder og ledelsesrepræsentant følger elevernes fremmøde og opgaveafleveringer tæt og følger op ved uregelmæssigheder. - Aarhus Akademi har læsevejledere, der yder støtte til afhjælpning af læse- og skriveproblemer. Hver klasse har tilknyttet en bestemt læsevejleder. Hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. Mulighed for ordblindescreening før studiestart, så der kan ansøges om IT-rygsæk. - Tutorordning. Er indeholdt i HF-loven. Der afholdes 2-3 samtaler i løbet af skoleåret om elevens studiemæssige kompetenceudvikling. Tutor er en lærer, som eleven har. - Mentorordning. Støtteordning til elever med behov for støtte. Der afholdes samtaler efter behov i løbet af skoleåret. Mentor er en lærer, som eleven ikke nødvendigvis har. - Eksamenstræning. Der afholdes et fællesarrangement med henblik på eksamensoprustning og et kursus for eksamensangste elever. - Tilbud om individuel ekstraundervisning af klassens egne lærere i tilfælde af længerevarende sygdom og studieretnings- og skoleskift. - Lektiecafe, hver dag (undtagen fredag) kl , bemandet med 2-3 lærere, som tilbyder hjælp til lektielæsning, skriftlige opgaver og IT. Obligatorisk for elever, der er bagud med opgaver. - Klassens elever er ved skoleårets start inddelt i faste studiegrupper. - Skrivemoduler. Nogle af elevernes skriftlige arbejde foregår i skemalagte skrivemoduler under vejledning af underviseren.

8 7 5. Langkær gymnasium, HF og IB World School - Vejledning: I starten af forløbet afholder STX-, HF- og IB-vejlederne individuelle intro-samtaler med alle nye elever på skolen. Her evaluerer eleven sin skolestart, og der tales om det videre skoleforløb. Ved denne samtale afdækkes også et eventuelt behov for specialpædagogisk støtte (SPS.) - Vejlederen følger eleven igennem hele skoleforløbet og afholder i forbindelse med statusmøder hver anden måned efter behov samtaler med eleven og henviser til hjælp eller behandling, f.eks. til Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning. - Vejlederne tilbyder udslusningssamtaler i afgangsklasserne. - Klassens lærerteam, vejleder og en repræsentant for ledelsen følger elevernes fremmøde og opgaveafleveringer tæt. Ved problemer indkaldes eleven til samtale eller evt. til Skrive-lørdag hvor de manglende opgaver udarbejdes og afleveres. - Udvidet læsevejlederfunktion: 3 læsevejledere giver læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder. Screening af alle elever med evt. opfølgning i form af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Særligt læsevejledertilbud om hjælp med skriftlige opgaver til tosprogede elever. - Et læringscenter bemandet med forskellige faglærere er åbent man-tors kl Her tilbydes hjælp til lektielæsning og opgaveskrivning. - Lektiecafe en gang om ugen fra ved Universitetsstuderende. - Obligatorisk tutorordning på HF: Der afholdes 2-3 samtaler i løbet af skoleåret om elevens studiemæssige kompetenceudvikling. Tutoren er en af elevens faglærere. - Eksamenstræning. Der tilbydes et kursus i eksamenstræning for elever med særlig eksamensangst.

9 8 - Tilbud om individuel ekstraundervisning af klassens egne lærere i tilfælde af studieretnings eller skoleskift. - Tilbud om ekstra undervisning i tilfælde af længerevarende sygdom ( Sygeundervisning ). - Al vejledning og støtte er baseret på individuel vejledning og den enkelte elevs behov. 6. Marselisborg Gymnasium - Studievejledning. Herunder introduktionssamtaler for alle elever i 1.g og samtaler efter behov for alle skolens elever på baggrund af både deres eget initiativ, men også på baggrund af tilbagemeldinger fra elevernes lærere eller på baggrund af stort fravær. I studievejledningen udredes elevernes problemer, og der søges i fællesskab efter holdbare løsninger. Hvis der er behov for det, henvises de til psykologsamtaler hos UPR. Ved større eller mindre handicap kan der desuden søges støtte gennem SPSU-systemet. - Hold fast mentorordning. Vi er på forsøgsbasis i gang med en mentorordning, der bygger på observation i undervisningen og efterfølgende tilbud om mentorstøtte til udvalgte elever. - Hold fast introduktion. Alle elever i to udvalgte klasser har skemalagt ca. en blok om ugen, hvor de kan komme i gang med at lave skriftlige afleveringer. En af klassens lærere er til stede og kan hjælpe med det studietekniske. - Mentorer. Vi tilbyder særligt udsatte elever en mentor (en lærer) som mødes jævnligt med eleven. - Læse-/skrivevejledning. Vi har en læsepædagog, der hjælper elever, der har svært ved at læse og/eller skrive på dansk. Alle elever screenes for læse- og skrivevanskeligheder i starten af 1.g. Læsevejlederen kan sammen med studievejlederen søge hjælp gennem SPSU-systemet. - Lektiecafé. Vi har åben lektiecafé alle eftermiddage med mange fag repræsenteret af forskellige lærere. - Elevsamtaler. Lærer-teamet i de enkelte klasser har i 2.g mulighed for at lave individuelle samtaler med alle klassens elever med henblik på den enkelte elevs faglige udvikling.

10 9 - Eksamenstræning. Der tilbydes hvert år et kursus i eksamenstræning for elever med behov for dette. Eleverne melder sig frivilligt hertil, evt. på opfordring fra lærere eller studievejleder. 7. Aarhus Katedralskole - Studievejledning. Der er en studievejleder tilknyttet alle tre år. I løbet af grundforløbet afholder studievejlederen samtaler med hver enkelt elev på baggrund af udleveret spørgeskema. Dette sikrer en reflekteret elev, når samtalerne finder sted. Fokuspunkter i samtalen er overgangen fra grundskole til gymnasium, planlægning og struktur, lektielæsning, klasserumskultur og det videre skoleforløb her også studieretning og eventuelle valgfag. Ved samtalerne afdækkes også eventuelle behov for støtte for eksempel specialpædagogisk støtte (SPS) eller hjælp fra UPR, hvor studievejlederen indstiller eleven til denne støtte. På opfordring fra lærerteam, lærerforsamling, forældre, administration eller eleven selv afholder studievejlederen samtaler med eleven, hvis der måtte opstå behov. Studievejlederens opgave er at medvirke til, at eleven får tre gode år i gymnasiet, og at eleven tager sin studentereksamen med det bedst mulige resultat. - Lektiecafé, hver onsdag kl , - bemandet med 1-2 lærere (fortrinsvis naturvidenskabslærer) + 8 elever fra 3.g, som tilbyder hjælp til lektielæsning, skriftlige opgaver og IT. - Læsevejledning til elever med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder. Hjælp baseret på screening og i form af tildeling af IT-hjælpemidler, hjælp til studieteknik eller udformning af skriftlige opgaver. - Eksamenstræning. Et kursus for eksamensangste elever. - Tilbud om individuel ekstraundervisning v. klassens egne lærere i tilfælde af klasseskift. 8. Odder Gymnasium - Studievejledere afholder introduktionssamtaler med alle 1.g elever med udgangspunkt i deres uddannelsesplan. Her er særligt fokus på trivsel og

11 10 studievaner. Det afklares om der er behov for supplerende hjælpemidler der kan søges via SPS- systemet eller tilbydes af Odder Gymnasium. - Studevejlederen følger eleven alle tre år og kan altid kontaktes ved problemer. - Læsevejledning. Screening af alle 1.g elever, læsekursus og læsevejledning både for de med dyslektiske træk og for langsomme læsere. - Lektiecafe 2 eftermiddage om ugen. Elevstyret lektiecafe og lærerlektiecafe. - Mentorstøtte fra 3.g-elevmentor. - Mulighed for individuel psykologisk rådgivning eller individuel coaching efter behov. Studevejleder visiterer dertil. - Ekstratimer i fag efter behov. Styret af studievejlederne. Ekstratimer efter behov, ofte 3-5 timer, men til tider længere. Som regel i forlængelse af længere sygdomsforløb. - Eksamenstræning: kursus for særligt eksamensangste elever. 9. Teknisk Gymnasium (Christiansbjerg, Aarhus Midtby og Viby) - Læsescreening læsekursus - Læsevejledning ved læsevejledere, mulighed for træffetid som opfølgning på læse/screeningstests - Lektiecafe, skemalagt. - Individuel samtale med teamlærer om faglig og social trivsel - Individuel samtale med studievejleder om endeligt studieretningsvalg, faglig udvikling og videreuddannelsesplaner - Eksamenstræning. - I løbet af 1. år arrangeres sociale eftermiddage, hvor elever, der mangler afleveringer får mulighed for at lave disse. I tilslutning hertil fælles spisning om aftenen med teamlærere. - Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og generelle skriveproblemer. Elever, som henvises af faglærer, har mødepligt. Elever med behov for ekstra hjælp kan anbefales at møde op. - Tilknyttet psykolog. Der gives ofte ekstra undervisning i forbindelse med tildeling af psykologhjælp.

12 Risskov Gymnasium - Projekt tæt på den enkelte elev. Der foregår et tæt samarbejde mellem lærerteam, studievejledning og ledelse om fastholdelse og vellykket gennemførelse af uddannelsesforløbet for den enkelte elev. - Lektiecafe to gange ugentligt. Der er altid matematik- og fysiklærere til stede, og efter behov er andre fag repræsenteret. - Skriveværksted én gang ugentligt. Der er en lærer til stede, som kan vejlede i forhold til de skriftlige opgaver. De fleste henvises med afleveringskrav. Nogle kommer frivilligt. - Læsevejledning. Alle nye elever screenes, og alle elever tilbydes et læsekursus i starten af 1g. Derudover yder læsevejlederne støtte til elever med behov. - Studievejledning. Studievejlederen afholder introduktionssamtaler med alle elever. Derudover støtter studievejledning de enkelte elever efter behov. Studievejlederne henviser til videre støttemuligheder i eller udenfor huset. Ressourcestærke elever hjælpes til videre udfordringer. - Psykologisk rådgivning og støtte til elever med alvorlige psykiske problemer. - Eksamenstræning. Et kursus for særligt eksamensangste elever. - Ekstraundervisning i særlige tilfælde 11. HHX - Studiecafe. En gang ugentlig a 2 timer. Cafeen er bemandet med lærere. - Læsevejledning. Alle nye elever screenes, og alle elever tilbydes et læsekursus i starten af skoleåret. Derudover yder læsevejlederen støtte til elever med behov. - Samarbejde med Ordskolen om visitation af ordblinde. - Specialpædagogisk støtte (it-rygsæk, møbler etc.)

13 12 - Psykologisk rådgivning og støtte til elever med psykiske problemer. - Studievejlederen følger eleven igennem hele skoleforløbet. Der er samtaler efter behov enten på baggrund af elevernes initiativ eller på baggrund af tilbagemeldinger fra elevernes lærere. - Mentorordning. En lærer følger eleven også udover den undervisningsmæssige sammenhæng. - Fastholdelseskoordinator. På hver afdeling er der fastholdelseskoordinatorer, der tæt følger elevernes fravær og opgaveaflevering for at støtte eleverne, gøre dem studieaktive og derved hjælpe dem til at gennemføre uddannelsen. - Eksamenstræning. Et kursus, tilbydes elever, med behov for dette. 12. HTX - Læsescreening læsekursus - Læsevejledning ved læsevejledere, mulighed for træffetid som opfølgning på læse/screeningstests - Lektiecafe, skemalagt, 1-2 gange om ugen - Individuel samtale med teamlærer om faglig og social trivsel - Individuel samtale med studievejleder om endeligt studieretningsvalg, faglig udvikling og videreuddannelsesplaner - Eksamenstræning. - Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og evt. generelle skriveproblemer. - I løbet af 1. år arrangeres sociale eftermiddage, hvor elever, der mangler afleveringer får mulighed for at lave disse. I tilslutning hertil fælles spisning om aftenen med teamlærere.

14 13 - TGV-version: Skriveværksted for elever med afleveringsproblemer og generelle skriveproblemer. Elever, som henvises af faglærer, har mødepligt. Elever med behov for ekstra hjælp kan anbefales at møde op. Iværksættes på Teknisk Gymnasium Viby for 1. årgang fra efterår Tilknyttet psykolog. Der gives ofte ekstra undervisning i forbindelse med tildeling af psykologhjælp 13. VUC HF - Lektieværksteder, lektiehjælp i dansk og sprogfag, kultur og samfundsfag, matematik, naturvidenskabelige fag - Studieværksted. Studieværkstedet kan bruges til lektielæsning, eller man kan mødes og lave gruppearbejde. - Læsepædagogisk støtte. Skolens læsepædagoger tilbyder hjælp til alle der har behov for at bedre læsning og skriftsprog. - Tutor og mentorordning. I det 2-årige hf og i enkeltfagsklasser på første år og i det 2-årige hf får alle kursister automatisk tildelt en tutor. Tutoren er en af klassens lærere der indkalder til samtaler (typisk 3 pr. år), hvor kursistens studiesituation: fremmøde, studieaktivitet og faglige udvikling drøftes. - Socialrådgivning. Samtaler om sociale eller personlige problemstillinger. - Psykologisk rådgivning ved skolens egen psykolog. 14. Aarhus Tech. - FVU. Her er der mulighed for at følge et hold eller gå på et FVU-værksted for elever med behov for at supplere deres dansk og/eller matematikkundskaber. Korteste forløb er min. 40 timer. - Lektiecafé oprettes efter behov.

15 14 - Variabel længde på grundforløbspakkerne i forbindelse med kompetencevurderingen i begyndelsen af grundforløbet vurderes om eleven har behov for et grundforløb af længere varighed end det obligatoriske. - Jobspot. Et kursus i praktikpladssøgning, som en del af grundforløbet, for elever som ikke har en praktikplads. - Specialpædagogisk støtte kan søges til alle elever med et handicap (læse- /skrivevanskeligheder, bevægevanskeligheder, blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede, psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser ). Desuden har alle skolens computere oplæsningsværktøjer og skrivestøtteprogram installeret. Elever kan få disse programmer installeret på egne pc ere. - Fastholdelseslærer. Alle frafaldstruede elever har en fastholdelseslærer, som er den faste kontakt i den daglige undervisning. Fastholdelseslæreren støtter eleven i at afklare, planlægge, fastholde og gennemføre uddannelsesforløbet. - Studievejleder, som vejleder eleverne i deres uddannelsesforløb herunder valg af trin, specialer, praktikpladssøgning, valgfag mv. Desuden står vejlederen til rådighed for elever med personlige, sociale og faglige problemer og henviser til andre internt og eksternt, hvis behov. - Mentorer - for elever som kan have gavn af voksenstøtte ift. et beskrevet problem. - Elevcoach på indgangene Bil, fly og andre transportmidler og Transport og logistik. Elevcoachen fungerer som en slags udvidet mentor. - Psykoterapeutisk Team. Her er mulighed for 6 (i særlige tilfælde 12) samtaler med psykolog. Henvisningen sker gennem uddannelses- og erhvervsvejlederne. - Karrierevejledning for unge og voksne med funktionsnedsættelse ift. deres virke på arbejdsmarkedet (under udvikling). 15. Jordbrugets uddannelsescenter

16 15 - Mentorordning under betegnelsen elevcoach. Mentoren/elevcoachen coacher frafaldstruede elever og andre elever, der har forskellige problemer/udfordringer i forhold til livet. - Psykologisk rådgivning. Elever kan henvises til eller selv kontakte en tilknyttet psykolog. Der er ikke tale om behandlingsforløb. - Fremskudt rådgivning vedrørende misbrug i samarbejde med Center for misbrugsbehandling. - SP-støtte. Der udarbejdes ansøgning til SU-Styrelsen begrundet i elevens behov for støtte - Køb af mentortimer. Til elever der har ekstra ordinære problemer, og som ikke falder ind under ovenstående kan kommunerne købe mentorstøtte til. 16. Aarhus Købmandsskole - HG - Uddannelsesguider til alle elever (udvidet kontaktlærer). Indsatsen er bred og målrettet elever med behov. Indsatsen dækker over samtaler, faglig støtte, støtte til møder, koordination mellem de forskellige fag og lærere, videreformidling til vejledere m.v. - Udvidet gennemførselsvejledning. Tæt opfølgning på elever med behov (fravær, manglende studieaktivitet, visitation til psykologrådgivning, svære samtaler, kontakt til UU m.v.). - Samarbejde med Ordskolen om visitation af ordblinde. - Specialpædagogisk støtte (it-rygsæk, møbler, særlige bøger, m.v.). - Læsevejledere og generel gode læse/sprogbevidste kompetencer blandt underviserne. - Dobbeltlærere og lektieunderstøtning ad hoc Ovenstående varierer afhængig af lovgivning og behov. - Deltagelse i den fælles psykologordning.

17 16 - Uddannelsesforløbene tilrettelægges fleksibelt, dvs. unge med svagere forudsætninger tilbydes et længere grundforløb (dvs. forlænget med et supplerende forløb). 17. SOSU - Forberedende voksenundervisning (FVU). Et undervisningstilbud til elever, der har behov for at forbedre kundskaber i dansk og matematik. - Specialpædagogisk bistand - læse-skriveværksted. Specialpædagogiske vejledere rådgiver elever med specielt behov for hjælp i forhold til bl.a. ordblindhed, synsnedsættelse o. lign. og fremskaffer relevante programmer og hjælpemidler. Vejlederne kommer ved uddannelsesstart rundt i alle klasser og fortæller om de mange muligheder, der er for at få hjælp under uddannelsen. Åbningstider i læse-skriveværksted: Mandag kl. 9-11, torsdag kl (Læsning/skrivning) og onsdag kl (Dansk som andetsprog). - Lektiecafé. I skolens studiecafé afholdes lektiecafé torsdag kl specielt for grundforløbselever, tirsdag kl for alle elever Lektiecaféen tilbyder hjælp til lektielæsning og skriftlige opgaver. Derudover er der speciel lektiecafé for grundforløb for voksne med dansk som andetsprog tirsdage kl Læsevejledning. Formålet er at øge den enkelte elevs udbytte af læsning. Skolen har et antal uddannede læsevejledere. Læsevejledningen er under udvikling med henblik på at være et tilbud i Studiestøtte. Et tilbud til elever med særlige behov. Studiestøttelærerne kan deltage såvel i den løbende undervisning, som støtte op om eleven individuelt. - Individuel ekstraundervisning. Der tilbydes individuel ekstraundervisning ved holdets faglærere. - Sprogstøtte. Der er åbningstid i specialpædagogisk værksted for elever med dansk som andetsprog onsdage kl

18 17 - Ekstra sprogundervisning for tosprogede elever. I skoleperioder: Individuel sprogkonsultation tirsdage kl og individuel sprogstøtte efter behov. I praktikken: Ekstra sprogundervisning onsdage kl , individuel sprogkonsultation tirsdage kl , individuel sprogundervisning på praktikstedet. Derudover kontakt og opfølgning med vejleder, sprogobservation i praktikken med sprogvurdering, mulighed for vejledning i forhold til skriftlige opgaver, hjælpe til at bruge EDB samt jobsøgnings kursus i sidste praktikperiode. - Mentorordning. 2 Professionelle mentorer: Yder støtte, vejledning og sparring i forhold til personlige, sociale og faglige udfordringer for den enkelte elev. - Frivillige mentorer: Der ydes støtte til personlige problemer, sproglige problemer, støtte/hjælp til at forstå det danske samfund og andre udfordringer i forbindelse med uddannelsen. Tilbuddet er til rådighed efter aftale mellem mentor og elev. - AKT-lærer ( Adfærd Kontakt Trivsel). AKT-lærerne arbejder med at udvikle læringsmiljøet på skolen og holdene med henblik på trivsel, tryghed, motivation og konfliktforebyggelse. AKT-læreren holder ved indledningen af uddannelsen et kort oplæg på det enkelte hold, hvilket følges op af senere temperaturmåling på læringsmiljøet. AKT-læreren kan også rekvireres af den enkelte elev efter behov. - Psykologhjælp. Skolen er del af Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning (UPR). Er for elever, der er i risiko for at afbryde/få forringet udbytte af uddannelsen grundet psykosociale problemer. Målet er at sikre, at flere gennemfører uddannelsen. Henvisning sker via uddannelsesvejlederne, UPR vurderer, om der kan hentes hjælp inden for ordningen. Der kan højst tilbydes 10 konsultationer á 50 minutter pr. henvisning. - Særlig personlig vejledning. Skolen tilbyder i begrænset omfang særlig personlig vejledning til elever, der har behov, som ligger ud over det, der kan opfanges af de øvrige ordninger. - Uddannelsesvejledning. Skolens uddannelsesvejledere er til rådighed med henblik på afklaring af særlige udfordringer under uddannelsen. - Kontaktlærerordning. Den enkelte elev har kontaktlærer under uddannelsen, som løbende mødes med eleven og drøfter uddannelsesforløbet samt er kontaktperson under praktikuddannelsen.

19 Klinikassistentuddannelsen - SPS-støtte, Aarhus Universitet - Indvandrerådgivningen efter aftale - Shaqo junior efter aftale - Psykolog - samarbejdsaftale med psyk- klinik - Coaching - ansat en på uddannelsen til at hjælpe Misbrugsproblematikker: - Den Åben Rådgivning (Social-Medicinsk Klinik) - Alkoholrådgivningen i Aarhus Amt - IOGT-Huset Åbne psykiatriske skadestuer - Lokalpsykiatriske Udrykningsteams- Aarhus Kommune - Center for Selvmordsforebyggelse - Center for voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital - Socialvagten Aarhus C - Mødrehjælpen (krisecenter for voldsramte kvinder) - Kræftrådgivning i Aarhus - Sociale Spørgsmål for borger i Aarhus Kommune - Spiseforstyrrelser (Spiserøret) -----

20 19 Seksuelt misbrugte: - Kvisten 19. VUC AVU - Screeningstest (faglig test) i dansk og matematik i forbindelse med visitering. - OBU-test (ordblindeundervisning), hvis faglærer eller elev ønsker det. - FVU-test (forberedende voksenundervisning) i dansk og matematik. Testen afgør hvorvidt kursisten er berettiget til FVU-undervisning og i givet fald på hvilket niveau. - FVU 4 trin. Specielt til svage læsere. FVU-dansk + FVU matematik. - Læsepædagog. Hjælp til alle, der har behov for at forbedre læsning og skriftsprog. - Læsepædagogtimer. Svage læsere visiteres gennem læsepædagogen og tilbydes undervisning. - Tolærerordning. Den enkelte underviser/klasseteams kan ansøge om tolærerordning til hold/klasser med meget svage kursister, eller meget urolige kursister eller til hold/klasser, hvor nye pædagogiske tiltag ønskes afprøvet. - CD-ord 7. Software som gør det muligt for ordblinde bla. at få læst tekster op. - Studieområde, med IT-arbejdspladser. Området kan benyttes til forberedelse af gruppearbejde. - Lektiehjælp og studievejledning - Kontaktlærer- og mentorordning - Psykologisk rådgivning og socialrådgivning

21 EGU - personlig, social og faglig støtte i forhold til individuelle behov - støtte til mentor i praktikvirksomhed - danskundervisning (1 eftermiddag ugentlig) - ordblindeundervisning - PC med ordblindeprogrammer kan stilles til rådighed EGU's kerneopgave er at støtte omkring udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. Dermed indgår støtte som del af både vejledning, elevplads i virksomhed og skoleperioder. Eksempelvis kan skoleperiode omfatte ordblindeundervisning, vejledning kan inkludere støtte til håndtering af ADHD og til håndtering af personligt kaos på forskellige livsområder mv. Den individuelle EGU-plan skal inkludere den ekstra støtte; den enkelte elevs støttebehov afspejles i planens elementer (f.eks. højskoleophold med kontaktlærer og særlig støtte, skoleperiode hvor lektiehjælp gives, køb af særlige uddannelsesforløb hvor elevens behov for ekstra vejledning/undervisning inkluderes, støtte i forhold til inklusion af forældre/netværk mv.).

Uddannelsesparathed og støtteforanstaltninger

Uddannelsesparathed og støtteforanstaltninger Uddannelsesparathed og støtteforanstaltninger Udgave 2015 Udarbejdet i samarbejde mellem UU-OS og ungdomsuddannelserne i Odder og Skanderborg 1 Parat til ungdomsuddannelse Uddannelsesparat Optagelse.dk

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Følgende Uddannelsesinstitutioner er repræsenteret: Side 1: STX/HF Kalundborg Side 3: SOSU Sjælland Side 4: EUC Nordvestsjælland, Holbæk Side

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne

Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne Hvem? Astrid Bojesen, Fredericia-Vejle Marlene Troldtoft, Horsens Hvorfor? Målet med funktionen er at give tosprogede elever gode betingelser

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Ansøgning om rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser aj/juni 2012

Ansøgning om rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser aj/juni 2012 Blanketnr. 215686, staus: KLA Ansøgning om rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser aj/juni 2012 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail Randers Statsskole 731022 Rådmands Boulevard

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi HF-afdelingen 2015-2016 Indholdsfortegnelse Indhold Støtte og fastholdelse... 3 Studiecentret... 3 Støtteforanstaltninger... 3 Læreren... 3 Studieaktivitet et element i fastholdelsesarbejdet...

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet )

Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet ) Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet ) Evalueringen af videnpiloten Brobygning til uddannelse peger på, at en forholdsvis stor gruppe af de unge, der er i målgruppen

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk http:/ /uv.taarnby.dk/uu 2008/09 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

OVERSIGT OVER FASTHOLDELSESTILTAG PÅ RISINGSVEJ

OVERSIGT OVER FASTHOLDELSESTILTAG PÅ RISINGSVEJ OVERSIGT OVER FASTHOLDELSESTILTAG PÅ RISINGSVEJ Kære underviser Du står med den første udgave af en lille folder, der viser de støtteordninger, som findes for eleverne i Byggeri & Bygningsservice på Risingsvej.

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Hvem er vi? Line Thorsteinsson (LR) Teamleder for klassen Biologi og idræt 1z i biologi på A-niveau og nogle af jer til idræt på c-niveau Tutorerne

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. September 2017

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. September 2017 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen September 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Bilag 4 Støtte- og sanktionspolitik

Bilag 4 Støtte- og sanktionspolitik Bilag 4 Støtte- og sanktionspolitik Udgangspunktet for Mariagerfjord Gymnasiums støtte- og sanktionspolitik er: at der er en direkte sammenhæng mellem elevernes tilstedeværelse i undervisningen og deres

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

1220 København K 10.april 2015

1220 København K 10.april 2015 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: 108.09M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orienteringsbrev om STU

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere