Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom"

Transkript

1 Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv

2 Opgaven Vi vil gerne have, du siger lidt om hjælpemuligheder efter gymnasiet støttemuligheder i overgangen til videre uddannelse reglerne for mentor i overgangen overgangen fra ung til voksen inddragelse af forældrene som ressource hvordan sikres en helhedsorienteret indsats Ja, faktisk en blanding af alt det, du plejer at tale om og så fik jeg tildelt 3 kvarter 2

3 Overgange De største udfordringer for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse og deres forældre er overgangene fra dagtilbud til skole fra skole til ungdomsuddannelse fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse fra hjemmeboende til botilbud / egen bolig fra forældreforsørgelse til egen indtægt mellem de enkelte sektorer i det offentlige 3

4 og endnu en udfordring: Inklusion det nye store ord på undervisnings- og uddannelsesområdet Inklusion kræver åbenhed forståelse tolerance evt. særlig støtte så den unge ikke ender med at blive udsat for eksklusion i det ordinære 4

5 Mange professionelle Mange af vores unge har gennem mange år haft mange fagpersoner omkring sig Mange har gået i specialsystemet eller haft støtte i det ordinære Mange har forældre, der er vældig aktive og støttende også selvom de unge er ved at være voksne 5

6 Overgangen fra ung til voksen Hvem skal inddrages den unge forældrene børnesagsbehandler voksensagsbehandler jobcenter ydelsesafdeling UU vejleder andre? 6

7 Ud af skolen og hvad så UU har ansvar for at yde vejledning for unge med særlige behov i samarbejde med den unge udarbejde Uddannelsesplan at vurdere den unges uddannelsesparathed at forholde sig til behovet for mentorstøtte i overgangen til ungdomsuddannelse i den indledende del af ungdomsuddannelsen 7

8 Den unge i ungdomsuddannelsen Uddannelsesinstitutionen overtager ansvaret UU kan inddrages, hvis der er bekymring for, om den unge fastholdes i ungdomsuddannelsen UU overtager igen vejledningen, hvis den unge afbryder ungdomsuddannelsen Der kan efter konkret vurdering tildeles studievejledning mentorstøtte specialpædagogisk støtte 8

9 Endt ungdomsuddannelse og hvad så.. Den unge afslutter sin ungdomsuddannelse UU har afsluttet sin opgave Studievejleder / ungdomsuddannelse / mentor / SPS ophører ved endt uddannelse ungdomsuddannelse Den unge skal tage stilling til videre uddannelse Den unge skal tage stilling til ansøgning om uddannelse ansøgning om forsørgelse ansøgning om anden støtte 9

10 Hvad skal der til for at gennemføre en videregående uddannelse Støtte i uddannelsen specialpædagogisk støtte Forsørgelse SU handicaptillæg til SU revalidering Ro i dagligdagen / i livet struktur på dagen mad, oprydning, rengøring m.v. 10

11 Sektoransvar Støtte til at gennemføre et uddannelsesforløb er undervisningssektorens ansvar Støtte til at opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet er beskæftigelsesområdets ansvar herunder vurdering af forsørgelsesgrundlag Støtte i dagligdagen er som hovedregel et anliggende for serviceloven m.v. Til overvejelse: hvordan kommer vi hele vejen rundt om den unge 11

12 Under uddannelsen Der kan være behov for støtte til at finde det rette lokale på det rette tidspunkt at have de rigtige bøger med at have lavet de rigtige opgaver struktur på opgaver / lektier planlægning af gruppearbejde afskærmning fra større grupper særlige redskaber / materialer særlige hensyn ved eksamener og prøver 12

13 Hvad er specialpædagogisk støtte Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i særligt tilrettelagte undervisningsforløb hjælpemidler og instruktion i brug heraf særligt udformede undervisningsmaterialer personlig assistance og sekretærhjælp. særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer Listen er ikke udtømmende, men blot eksempler Støtte må alene gives, for at den unge kan modtage undervisning 13

14 Hvordan søges SPS-støtte Den kommende studerende skal kontakte studievejlederen på uddannelsesstedet medbringe eventuel dokumentation for handicap eller funktionsnedsættelse fortælle om vanskelighederne og om, hvorfor der er brug for støtte til gennemførelse af uddannelsen tale med studievejlederen om, hvilke former for støtte, der kan hjælpe drøfte med studievejlederen, om der skal søges støtte under en eventuel praktikperiode må gerne tage en bisidder med til samtalen! Det er vigtigt på ansøgningen om optagelse at nævne behovet for SPS, så støtten (måske) er klar til tiden 14

15 Forsørgelse og anden økonomisk støtte Studerende skal som hovedregel forsørges af SU Der kan søges handicaptillæg under videregåede uddannelser Jobcentret i kommunen kan i særlige tilfælde bevilge revalidering efter konkret vurdering af behovet Jobcentret i kommunen kan i særlige situationer bevilge særlig støtte til befordring, undervisningsmaterialer, høje boligudgifter m.v. også selvom den unge forsørges af SU og evt. handicaptillæg 15

16 Støtte til at opnå og fastholde job - måske via uddannelse Kommunens Jobcenter foretager en vurdering af den unges arbejdsevne vurderer, om den unge er berettiget til støtte efter beskæftigelsesloven vurderer, om den nedsatte arbejdsevne er så betydelig, at der skal udarbejdes ressourceprofil til vurdering af revalidering, fleksjob eller om der skal rejses pensionssag vurderer berettigelse til forsørgelsesgrundlag herunder revalidering 16

17 Støtte i hverdagen socialpædagogisk støtte servicelovens 85 kaldes ofte botræning / hjemmevejledning / SKP / støtte-kontakt-person / støtteperson formål formålet er at få hverdagen til at fungere på en (for den unge!) fornuftig måde vurderes i socialforvaltningen der udarbejdes handleplan for indsatsen 17

18 Indhold i den socialpædagogiske støtte skabe struktur i hverdagen komme op om morgenen at huske vigtige ting læse breve fra kommunen betale regninger og få sat det i system købe (de rigtige ting) ind lave mad (i den rigtige rækkefølge) finde rundt i kommunens afdelinger tale med, om det der volder besvær Kan ikke bruges til gennemførelse af uddannelse! Kan i et vist omfang bruges til at finde rundt i systemet 18

19 Overgangen fra ungdoms- til videregående uddannelse Der kan være behov for støtte til at finde den rette videregående uddannelse at ansøge om optagelse at ansøge om SPS støtte at søge SU evt. med handicaptillæg at se uddannelsesstedet intro til intranet basal orientering om uddannelsen Til overvejelse hvem støtter den unge i overgangen 19

20 Virkeligheden for mange Forældre oplever unge, der ikke søger videre i uddannelsessystemet unge, der ikke søger arbejde unge, der ikke søger kontanthjælp unge, der ikke søger udenfor hjemmet Forældre og unge mangler ofte viden om, hvor de kan finde hjælp 20

21 Den store udfordring Mange med udviklingsforstyrrelser har vanskeligheder med planlægning og overblik Det kræver motivation, støtte og ihærdighed at finde rundt i de kommunale afdelinger UddannelsesGuiden Studievalg E-vejledning tilgængelighed og særlig vejledning Til overvejelse Hvem støtter den unge til at finde rundt i støttemulighederne 21

22 Til overvejelse Hvordan sikrer vi, at vi yder den rette støtte i den rette dosis at kommer hele vejen rundt om den unge at vi koordinerer indsatsen at forældrene i god tid støttes i at give den unge hjælp til selvhjælp, så de bliver i stand til selv at varetage samarbejdet med myndighederne flytte hånden, så den ikke er over den unge og hindrer den unge i at vokse og udvikle sig lægge hånden under den unge, så forældrene kan gribe, hvis den unge snubler det offentlige støttesystem også giver en hånd under 22

23 Opsamling De største udfordringer er overgangene fra dagtilbud til skole fra skole til ungdomsuddannelse fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse fra hjemmeboende til botilbud / egen bolig fra forældreforsørgelse til egen indtægt Små børn små problemer, store børn forældrenes indflydelse er ofte mindre, når den unge er nået til overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse er der behov for, at andre støtte den unge? 23

24 Mange støttemuligheder, men Der er gode muligheder for støtte, mens man er i UU regi Der er gode muligheder for støtte, når man først er kommet ind i systemet også i de videregående uddannelser Til overvejelse kan vi inspireres af UU vejledningens tilgang i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse, når vi skal motivere og støtte den unge med planlægning og overblik i overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående 24

25 Tak for i dag! 25

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet Side 1 af 10 DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet (Rehabiliteringsforløb svarer til det, som regeringen kalder ressourceforløb i udspillet til en førtidspensionsreform

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning Indhold Indledning 1 ADHD 2 Diagnose og udredning 3 Min egen ADHD-profil 4 Generelle forhold 5 Manglende tidsfornemmelse 5 Organisering og planlægning 6 Det sociale sammenspil 6 Behandling 7 Medicin 7

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE 1 BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE UNDERVISNINGSMATERIALE PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2015 SIGNE GROTH ANDERSSON, SUSANNE HOLM, TINA HJULMANN

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere