Mennesker og værdier Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss Medarbejderfond Danfoss medarbejdere i tal Geografisk fordeling...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker og værdier... 4. Fabrikant Mads Clausens Fond... 7. Danfoss Medarbejderfond... 8. Danfoss medarbejdere i tal... 9. Geografisk fordeling..."

Transkript

1 M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

2 I N D H O L D Mennesker og værdier Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss Medarbejderfond Danfoss medarbejdere i tal Å R S R A P P O R T D A N F O S S A / S Geografisk fordeling Arbejdsmiljø Årsager til afgange Aldersfordeling og anciennitet Uddannelse M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R M I L J Ø B E R E T N I N G O G - R E G N S K A B Denne publikation er en del af Danfoss Årsberetninger 2002, som er opdelt i tre separate dele. Årsrapport Danfoss A/S Mennesker og værdier Miljøberetning og -regnskab Årsberetningerne er også tilgængelige på Internet: Koncerndirektionen (set fra venstre) Ole Steen Andersen, CFO, Jørgen M. Clausen, adm. dir. & CEO, Hans Kirk, COO

3 T I L V O R E S O M V E R D E N Danfoss stræber efter at fremstå som en højt respekteret virksomhed. Dette er en integreret del af koncernens vision. Det stiller en række krav til vores adfærd, fordi respekt er noget, vi skal gøre os fortjent til. Adfærd styres et langt stykke ad vejen af værdier. Derfor afdækkede Danfoss i 2002 de kerneværdier, der danner rygraden i den personlighed eller som det er blevet populært at kalde det det brand, som vores omverden kan forvente, at vi lever op til. Dermed kan Danfoss fortsætte sit arbejde med branding på en solid og sikker platform, der er dybt og stærkt forankret internt i virksomheden blev også året, hvor vi tilsluttede os FN s Global Compact. Initiativet fra FN s generalsekretær er blevet skabt med henblik på at sikre, at globaliseringen sker på en bæredygtig måde. Det er en hensigt, som Danfoss på alle måder kan bakke op omkring. De ni principper i Global Compact og rapporteringen om, hvordan vi har og vil forholde os til dem, giver os samtidig muligheden for at give vores omverden et billede af, hvordan vi forvalter denne opgave. De mange medarbejdere, der hver eneste dag året rundt og fordelt over hele kloden yder en stor indsats, er en væsentlig del af Danfoss styrke. Det er derfor af stor betydning for koncernens fremtidige muligheder, at hver enkelt medarbejder fortsat udvikler sig. I Mennesker og Værdier 2002 beretter vi mere om, hvordan Danfoss Koncernen har forholdt sig til disse fokusområder i det forgangne år. På Direktionens vegne inviterer jeg til en orientering om, hvordan den organisme, der bærer navnet Danfoss, har forvaltet sit ansvar i forhold til mennesker og samfund i På direktionens vegne Jørgen M. Clausen Adm. direktør & CEO Forsidernes udformning er et af resultaterne af arbejdet med branding af Danfoss Koncernen. De karakteristiske buer er særlige udsnit fra Danfoss navnetræk se illustration.

4 M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R Det er kun til en vis grad det, Danfoss gør, der skaber virksomhedens omdømme. Det er også i høj grad måden, tingene bliver gjort på, der bestemmer, hvordan omverdenen opfatter Danfoss. Det er den simple grundholdning, der gennem de seneste år har været bestemmende for Danfoss arbejde med branding. Danfoss har erkendt, at branding er en integreret og vigtig del af ledelsen af virksomheden. Der er ikke kun tale om markedsføring og kommunikation, men derimod om en måde at tænke og arbejde på, der skal anvendes i alle en virksomheds traditionelle discipliner fra produktudvikling over personaleudvikling til salg. I realiteten er det virksomhedens personlighed, der er tale om. Det er personligheden, der afgør, hvordan Danfoss bliver opfattet og det er opfattelsen hos dem, Danfoss har kontakt med, der afgør, hvordan de forholder sig i forhold til virksomheden. Derfor afgør opfattelsen i bred forstand også, om de vil købe af Danfoss, sælge til Danfoss, arbejde sammen med eller hos Danfoss og om de måske en dag vil købe selskabets aktier! I 2002 blev fem kerneværdier, der skal og vil præge Danfoss og virksomhedens adfærd, fastlagt. Det skete på baggrund af en lang række projekter med undersøgelser af blandt andet virksomhedskultur, kundernes opfattelse og medarbejdernes meninger, således at det blev sikret, at værdierne er forankret i virksomheden på tværs af kontinenter og organisatoriske strukturer. Our business is trust Danfoss skal være til at stole på. Det gælder naturligvis i højeste grad i forholdet til kunderne, der skal være sikre på, at Danfoss altid vil være der for dem. Men det gælder også internt mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere, ligesom det gælder i forhold til de lokalsamfund, hvor virksomheden er aktiv og i forhold til samfundet som sådan. A very safe and reliable choice En kunde, der samarbejder med Danfoss, skal kunne regne med, at komponenter og produkter er udviklet og fremstillet på en måde, så der er sikkerhed for, at de virker i mange år. Danfoss produkter er næsten altid hjertet i kundernes produkter. Derfor skal valget af produkter fra Danfoss også, gennem kvalitet og pålidelighed, betyde jobsikkerhed for den person, der har valgt at samarbejde med koncernen. Internt sætter virksomheden ligeledes sikkerhed højt. Et godt arbejdsmiljø er ikke noget, Danfoss taler om det er noget, vi har! 4

5 Passionate about technology Danfoss er en virksomhed, der helt fra sin fødsel er bygget på viden om teknik og viden om, hvordan anvendelsen af teknik kan forbedre livskvalitet. Teknik er i højsædet i koncernen. Danfoss rummer ægte lidenskab for viden om og anvendelse af teknik og det, den kan gøre for mennesker og det er vi stolte af! Danfoss ønsker at blive ved med at være sådan, fordi det betyder, at vi er førende på området og hele tiden presser os selv til at finde de bedste løsninger. Environmentally and socially responsible Danfoss tror på, at der bedst skabes værdier for alle interessenter ved at betragte verden med et helhedssyn. Derfor er hensynet til miljøet, forholdet til samfundet og vores indstilling til mennesker en uadskillelig del af Danfoss måde at drive virksomhed på. Komponenter og produkter fra Danfoss er i sig selv medvirkende til, at miljøet bliver hjulpet, da de på tværs af markedsområder bidrager til lavere energiforbrug og mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Global culture, local representation Danfoss er ægte global. Koncernen er overalt på kloden med både salg, service og produktion. Vi forstår derfor, at globalisering ikke handler om at indtage verden, men derimod meget om at blive en naturlig del af verden. Det sker gennem at forstå og leve os ind i de kulturer, Danfoss arbejder i, mens virksomheden samtidig søger at bringe forståelse for egne værdier. For medarbejderne betyder det, at Danfoss værdsætter lokale skikke og kulturer, mens det for kunderne betyder, at Danfoss er dér, hvor der er brug for os. Som den lokale støtte, men også som den globale spiller, der kan håndtere enhver udfordring. De fem kerneværdier skaber i sig selv ingen konkret værditilvækst. Det er kun gennem at leve værdierne, Danfoss kan nå sine mål. Derfor er værdiarbejdet udmøntet i en række konkrete tiltag, som har udfoldet sig gennem hele Der er eksempelvis arbejdet videre med resultaterne af kulturundersøgelsen fra 2001, så der gennem hele 2002 er iværksat aktiviteter, der dels skal sikre de positive elementer i virksomhedskulturen, dels modvirke de dele, der ikke understøtter værdierne og dermed koncernens forretningsstrategier. Både medarbejdere og ledere har været dybt engagerede og vist stor vilje i disse aktiviteter. Koncernens europæiske samarbejdsudvalg havde således også virksomhedskulturen som tema for sit årsmøde i juni måned. 5

6 I efteråret 2002 tilsluttede Danfoss Koncernen sig FN s Global Compact. De ni principper for en bæredygtig global udvikling, der er udviklet af FN s generalsekretær og første gang præsenteret i 1999, er i samklang med Danfoss kerneværdier, og tilslutningen skal derfor ses som en direkte forlængelse af værdiarbejdet. Danfoss vil anvende de ni principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø som platform for yderligere initiativer i de kommende år, ligesom Global Compact vil være retningsgivende for den måde, Danfoss i fremtiden vil foretage sin rapportering af alle ikke-finansielle nøgleområder. De fastlagte kerneværdier skal som nævnt være ledetråden for alle medarbejderes handlinger. Derfor er arbejdet med medarbejder- og ledelsesudvikling særdeles vigtige elementer i indsatsen for at skabe et stærkt brand. Virksomhedens værdier skal således indarbejdes på en måde, der gør, at Danfoss lever sine værdier synligt og troværdigt. Danfoss har defineret god ledelse i otte ledelseskompetencer, der skal bringe værdierne til live og gøre koncernen i stand til at drage nytte af sin teknologiske viden: Customer-driven Drive to achieve Visible leadership Global perspective Holistic mind-set Innovative thinking Personal integrity Interactive communication De otte kompetenceområder danner udgangspunkt for systematisk udvikling af koncernens ledere, hvad enten det foregår som læring på jobbet eller i kursuslokalet, eksempelvis i koncernens egne uddannelsesafdelinger: Danfoss Management Institute og Danfoss Academy. På ledelsesudviklingsområdet lancerede koncernen i årets løb under overskriften Danfoss Management Capital et systematisk arbejde med at identificere og udvikle koncernens ledelsespotentiale. Årligt følges op på udviklingsplanerne for de foreløbig 300 ledere, der indgår i Danfoss Management Capital. 1. januar 2002 etableredes en globalt dækkende service Danfoss Global HR Services med bl.a. ansvar for træning og uddannelse af både ledere og medarbejdere. På uddannelsessiden blev der i årets løb taget initiativer til at anvende»blended-learning«koncepter, hvor traditionel undervisningsvirksomhed kombineres med individuelle sessioner over Inter- og Intranet eller ved hjælp af cd-rom. Det giver øget værdi for deltagerne i relation til tidsmæssig og geografisk fleksibilitet. I 2002 startede også et samarbejde mellem Danfoss Management Institute og Henley Business College om en 6

7 Danfoss specifik MBA uddannelse, og koncernens første ledelsesprogram for yngre, lokale ledere blev lanceret i Asien. Danfoss åbnede i 2002 nyt Trainee Center i forbindelse med koncernens hovedsæde i Nordborg. Centret giver de ideelle betingelser for koncernens danske elever og lærlinge. På produktionsområdet er Danfoss gået ind i et pilotprojekt i Danmark i samarbejde med en række offentlige uddannelsesinstitutioner, EUC-Syd, AMU-Syd og VUC-Sønderjylland. Projektet skal afdække mulighederne for at indføre en behovstilpasset og praksisorienteret efteruddannelse af produktionsmedarbejdere. Projektet, der er finansieret af det danske Undervisningsministerium, har titlen:»den fleksible produktionsmedarbejder«. Projektet er inddelt i en modeludviklingsfase og en afprøvningsfase, hvor modeludviklingen blev afsluttet 1. januar Modelafprøvning sker i to pilotprojekter hos Danfoss i Nordborg og forventes afsluttet 1. juni Den bærende idé i projektet er, at der tænkes i behovstilpassede udviklingsmål frem for i fastlagte standardkurser. Selve projektforløbet har to mål: Dels at tilbyde behovstilpasset uddannelse, hvor praksis og arbejdspladsen danner rammen for uddannelsesaktiviteterne, dels at afprøve nye metoder inden for medarbejderudvikling som led i udvikling af det offentlige uddannelsesudbud. Projektet er udformet, så processen omkring målfastsættelse, behovsafklaring og efterfølgende beslutninger om udviklingsaktiviteter samt opfølgning, bliver integreret i medarbejdernes dagligdag. Medarbejderudviklingssamtalen bliver et centralt element i processen. I den forbindelse etableres en tutor-funktion, som får til opgave at fungere som katalysator og tovholder for udviklingstiltag, hvor læring og uddannelse er i fokus. Fabrikant Mads Clausens Fond Fabrikant Mads Clausens Fond har i 2002 uddelt 6,8 millioner kroner til alment velgørende formål. I Danmark har fonden bl.a. støttet forskning og undervisning, handicapinstitutioner og patientforeninger samt en lang række klubber og foreninger i Danfoss nærområder. Årets største uddeling blev givet til en storstilet kampagne for organdonation. Kampagnen havde til formål at få befolkningen til at tage stilling til donation og resulterede bl.a. i, at mange tilmeldte sig landets donorregister. I udlandet er der ydet støtte til flere sociale institutioner, bl.a. i Østeuropa. I Slovenien bidrog fonden eksempelvis til indkøb af en ambulance. I forbindelse med kraftige oversvømmelser i Tyskland, hvor mange familier led store materielle tab, organiserede medarbejderne i Danfoss tyske 7

8 virksomheder en indsamling. Fonden fordoblede det indsamlede beløb. Også i de kommende år vil fonden foretage betydelige uddelinger i ind- og udland i de lokalsamfund, hvor Danfoss er aktiv. Danfoss Medarbejderfond Danfoss Medarbejderfond er en social fond med det formål at yde hjælp i form af rådgivning såvel som økonomisk hjælp til medarbejdere i Danfoss og Sauer-Danfoss. Fonden har i 2002 behandlet ca. 275 sager. Hertil kommer ca. 70 rådgivningssamtaler. Sagerne har især omfattet problemer i forbindelse med opløsning af parforhold, sygdom og dødsfald samt psykiske og økonomiske problemer. Medarbejderfondens advokatordning har behandlet ca. 500 henvendelser, primært i forbindelse med arv og testamente, skilsmisse/bodeling, gældssanering samt forsikringsforhold. Som følge af en lovændring i 2002 har Medarbejderfonden nu også fået mulighed for at yde skattefrit tilskud til lægehenvist sundhedsbehandling til ansatte medarbejdere. Medarbejderfonden har i 2002 ydet en samlet økonomisk hjælp på i alt ca. kr

9 D A N F O S S M E D A R B E J D E R E I T A L Ved udgangen af 2002 beskæftigede Danfoss medarbejdere. Tallet dækker over kraftige bevægelser, idet til- og afgange udgør ca. 20%. I den Europæiske Union (EU) ekskl. Danmark er til- og afgange ca. 11% og i Danmark 18%. Generelt er bevægelserne i til- og afgange ca. dobbelt så stor for timelønnede medarbejdere som for funktionærer. Geografisk fordeling Danfoss har i de senere år haft et stigende antal ansatte uden for Danmark og EU. Denne udvikling er fortsat i I 1997 arbejdede 48% af medarbejderne i Danmark. I 2002 i lighed med 2001 er antallet stabiliseret på 37%. Til gengæld er antallet af Danfoss medarbejdere i det øvrige EU faldet fra 31% i 2001 til 30% i Medarbejderudviklingen har i 2002 været svagt faldende i USA og Canada, svagt stigende i Latinamerika, Stillehavsregionen og Asien, mens den mest markante fremgang har fundet sted i Europa uden for EU fra knapt 15% i 2001 til 16,5% i

10 Arbejdsmiljø Den totale fraværsprocent har for 2002 fortsat den positive trend fra Hvor fraværet toppede i 1997 med 7,1%, faldt den til 5,3% i 2001 og i 2002 yderligere til 4,8%. Danfoss ønsker i Danmark at have en medarbejderstyrke, der afspejler befolkningssammensætningen. I dag er 5% af medarbejderne i Danmark af anden etnisk baggrund, og for at lette integrationen til arbejdsmarkedet har koncernen startet et projekt sammen med tre kommuner på Als. Syv personer med anden etnisk baggrund er i et kombineret forløb med danskundervisning tre dage om ugen under uddannelse i Danfoss Academy og to dage i praktik i produktionen. Forløbet varer et halvt år. Hensigten er at sikre deltagerne en reel og hurtig integration til arbejdsmarkedet. Antallet af kvindelige ledere i koncernen er vokset fra 8% i 2001 til 11% i En tilfredsstillende udvikling, som vil blive fortsat fremover. Årsager til afgange Årsagerne til, at medarbejdere forlader Danfoss, følger samme mønster i 2002 som i de senere år. 7% forlader Danfoss på grund af alder, for 47% af afgangene kommer initiativet fra Danfoss og for 46% vedkommende er det medarbejderen selv, der tager initiativet. Danfoss ønsker at reducere antallet af medarbejderinitierede afgange, og baseret på koncernens gode erfaring med afgangsinterview, vil det blive sikret, at sådanne altid tilbydes, når en medarbejder forlader koncernen. Med baggrund i de oplysninger, koncernen får stillet til rådighed gennem disse samtaler, iværksættes initiativer til at mindske afgangen. Således har Danfoss i Kina implementeret tiltag i 2002, der har reduceret afgangsprocenten for månedslønnede medarbejdere fra 11,8% i 2001 til 7,5% i

11 Aldersfordeling og anciennitet Gennemsnitsalderen for medarbejderne er i lighed med 2001 godt 39 år og gennemsnitsancienniteten knapt 10 år en god fordeling mellem erfarne medarbejdere og medarbejdere, der er med til at forny Danfoss, men også en fordeling, der dækker over store geografiske forskelle og dermed over forskellige ledelsesmæssige udfordringer rundt om i verden. I Danmark er gennemsnitsalderen 42 år, i det øvrige EU godt 40 år, i Europa uden for EU knap 36 år, i Stillehavsregionen 34 år, mens den i Latinamerika er knap 30 år. Koncernens produktionsmedarbejdere er i gennemsnit lidt over 38 år, funktionærerne godt 41 år, mens ledere på højere niveau typisk er 50 år. På anciennitetsområdet er der ligeledes markant forskel mellem de geografiske områder. I Danmark er den gennemsnitlige anciennitet 13 år, i det øvrige EU 11,5 år, i Europa uden for EU knap 6 år, mens den i Stillehavsregionen er godt 4 år og i Latinamerika 3 år. Uddannelse Danfoss har altid fokuseret på uddannelse: Det er vigtigt, at medarbejdernes kvalifikationer modsvarer de krav, der er nødvendige, og at basis er i orden. 85% af medarbejderne har mindst 10 års skolegang. For produktionsmedarbejderne er tallet 76% og for funktionærerne 98%. Knapt 16% af medarbejderne har en højere uddannelse som ingeniør eller økonom.

12 Danfoss A/S 6430 Nordborg Danmark Tlf.: Fax: CVR nr.: PR.12.A5.01 Danfoss A/S (CF-C) BF.B. Årsrapporten er fremstillet af miljøcertificeret trykkeri på klorfrit papir, trykt med vegetabilske farver

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R MENNESKER OG VÆRDIER INDHOLD Danfoss Vision.................................... 4 Mennesker og værdier............................. 6 Danfoss og interessenterne...................... 6 ÅRSRAPPORT DANFOSS

Læs mere

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R MENNESKER OG VÆRDIER Årsrapporten er mærket med det nordiske svanemærke, og fremstillet af miljøcertificeret trykkeri på klorfrit papir, trykt med vegetabilske farver. TIL VORES OMVERDEN»Vi er en engageret

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Koncernomsætning. Fordelt på divisioner. mio. DKK

Koncernomsætning. Fordelt på divisioner. mio. DKK Koncernomsætning Fordelt på divisioner mio. DKK 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 04 05 06 07 08* Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Danfoss Motion Controls

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Danfoss seniorpolitik

Danfoss seniorpolitik Danfoss seniorpolitik - fortsat udvikling uanset alder SCKK 9.03.04 Villy R. Rasmussen Hermann Jacobsen Da n f oss Vision Danfoss will be...... a global leader...... within our core businesses...... as

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017

Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017 Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017 Resultatorienteret teknisk direktør med gode lederevner søges til Energi Fyn. Virksomheden Energi Fyn er en moderne og velkonsolideret energikoncern, ejet af 200.000

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

It s all about people!

It s all about people! It s all about people! Svaret er : Tillid CBS 14. september 2010 Alfred Josefsen adm. direktør, Irma AS adjungeret professor, CBS 15-09-2010 1 Vi har behov for nye ledelsesformer! Produktionen er allerede

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg Danfoss Executive Office www.danfoss.com 1 Our Promise We provide leadership in our businesses through reliability, excellence, and

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse. Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety

Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse. Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety 1 Agenda Præsentation Den strategiske og forebyggende indsats

Læs mere

Værdidrevet afdeling. Organisationsudvikling i egen afdeling

Værdidrevet afdeling. Organisationsudvikling i egen afdeling Værdidrevet afdeling Organisationsudvikling i egen afdeling 2017 1 Organisationsudvikling i egen afdeling Værdibaseret afdeling Form og forløb Forløbet er eksperimenterende og udviklingsorienteret i tæt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for 2018 - fra kontraktstyring til udviklingsledelse Indledning Hvert år i uge 43 giver Direktionen bolden op til den proces, hvor den enkelte aftaleholder

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

POLEN VORES BASE FOR GLOBAL EKSPANSION

POLEN VORES BASE FOR GLOBAL EKSPANSION WHO WE ARE POLEN VORES BASE FOR GLOBAL EKSPANSION Kort præsentation af FairWind A/S Opstarten i Polen Nuværende setup Vores oprindelige strategi Erfaringer vi har gjort undervejs Inspiration WHO WE ARE

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen

Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen Bilag 3 Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen I forbindelse med Sønderborgsatsningen er der blevet udviklet henholdsvis en omstillingsplan og en vækstplan. Omstillingsplanen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Rum til flere hos IKEA

Rum til flere hos IKEA Rum til flere hos IKEA Partnerskab mellem Huset Venture Nordjylland og IKEA Aalborg skaber jobmuligheder til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Huset Venture Nordjylland får en træningsplatform til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret. Fonden til Bevarelse af Anne Justs Have. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere