Møde LBK Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde LBK Region Hovedstaden"

Transkript

1 Møde d Referat. Møde LBK Region Hovedstaden Tilstede: Afbud: Peter Jonassen, Ole Søborg, Poul Andersen, Henrik Gadegaard, Lars Pless, Jens A. Christensen, Michael Lau og Susanne Knudsen. Erik Neerup, Paul Graugaard, Per Jørgensen, Carsten Hansen, Caja Bruhn og Brian Fugl Andersen. Dagsorden: 1. Velkomst og valg af ordstyrer. 2. Orientering fra formand. 3. Orientering fra fremmødte tillidsmænd. 4. Opsamling af information vedrørende eventuelle udliciteringer i kommunerne. 5. Finanskrisens indflydelse på den offentlige sektorkommunevalget Uddannelse Den offentlige gruppes kursuskalender Orientering om valg til TR-forum Pension Danmark. 8. Fælles møde for alle regionsudvalg 18. juni EVT. Punkt 1: Ole Søborg valgt som ordstyrer. Dagsordenen godkendt. Punkt 2: Poul orienterede om EU-derektiv: Køre-hviletid. Findes på 3F hjemmeside. Punkt 3: Lars, KBH tek. og miljø: Forhandlinger om overgang fra SU til MED-system. Der vil blive afholdt seminar om emnet. Sikkerhedsarbejdets indplacering. Krav - at der ikke må skæres i antallet af TR og SR. Anbefalede kursus for næstformænd i MED-udvalg.

2 Center for renhold: Projekt gruppe Ideel Renhold, lave arbejdet på en anden måde. 9 arbejdstidsaftaler laves om til 4. 4 tillidsmænd. Tid til at afprøve de nye metoder. Ole, Afløb og Rens.: Afløbsdelen er afviklet udliciteret. Renseanlæg: 137 personer, 70 i produktionen og 67 i ledelse og administration. Sammentømret organisation med socialt engagement og rummelighed. Organisations ændringer: Afgrænsede områder, målbare områder, nedgang i arbejdsmiljø for den enkelte og Ensidig Gentagende Arbejde. Orienterede om ovn-byggeri på forbrændingsanlæg: EU-licitation med danske overenskomster. Laver kun 1 ovn i stedet for nuværende 2. Problem ved nedbrud? Peter, Helsingør: Selskabsdannelse: Indstilling fra arbejdsgruppe under Teknisk Område: Et holdingselskab for forsyningsområdet (vand, kloak og rens.). Det er lig med afgang af 1/3 del af det tekniske område. 3 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i holdingselskabet. Resten af Teknik og Miljø ved at blive opdelt i funktionsbestemte områder. Løn-udviklingen i ny organisation? Forhandler alkohol politik. Poul, Frederikssund: TR-funktionsløn: Ledelsen vil give 3F`s FTR kr/årligt HK, BUPL m.m. får kr/årligt Der er ikke enighed om niveau difference. Ny-løn 2008: ikke afklaret, forhandlinger mellem Poul og Vej og Park chef. Forhandlinger trækker i langdrag. Ingen tilbagemeldinger om lønforhold. Tre-partsmidler: der er nedsat koordinerende forum, intet afklaret. Tabt prisafprøvning på ukrudtsbrænding, hækklipning og opretning af grusstier. 4 stillinger bliver ikke genbesat i den forbindelse. Mangler medarbejderinddragelse i processen lokale afdeling inddraget. Materielgårde: er ved at flytte, byttehandel med Haldor-Topsøe.

3 Sundhedsordning: Kost, fysioterapi, massage m.m., klippekort til 8 stk. behandlinger koster 230 kr/årligt Henrik, Rudersdal: Er blevet valgt til FTR. Arbejder med nogle af de samme ting som foregående indlæg, men havde konkret sag til behandling: Skriftlige advarsler, skal de være tidsbegrænsede eller ikke? Hvilke praksis har man andre steder? Hvis det er adfærd (dårlig borgerkontakt, overtrædelse af ryge- og alkoholpolitikker m.m.) der er årsag til advarsel, bør der aftales en evaluering f.eks. efter et halvt år. Referatet sendes til personalemappen. Minus tidsbegrænsning, vil advarslen tabe styrke med tiden, men stadig vægte. Tidsbegrænsning: fuld styrke i perioden, derefter kan den ikke bruges. Hvor lang skal en periode være, årsager er forskellige? Vigtigt med tidsbegrænsning. 6 måneder og så væk. Vigtigt for at ledelsen ikke kan gå videre. Advarsler altid på skrift, både de mundlige og de skriftlige. Max 2 års varighed. Få lavet faste nedskrevne procedurer. Gert, Tårnby: Selskabsdannelse for vand og kloak. (Rens?). Der ligger indstilling fra forvaltning. Den Blå Planet, Danmarks akvarium flytter til Tårnby. Der ligger et renseanlæg i vejen! Flytte renseanlæg? Anden løsning? Venter på økonomiudvalg. TR-løn: 2 stk. 3F-er i arbejdsgruppe. Personaleafd. har oplæg. Personalegoder: sygeforsikring, sundhedsordning, PC, TLF, buskort og brobiss. Ole: KBH-energi seminar/oplæg om selskabsdannelse. Michael, Bornholm: TR-org: metal TR og 3F TR, 3F er valgt til FTR. Sundhedsordning: koster mange penge! Ønsker forslag til andre ordninger. Opfordring til at sende forslag.

4 Teknisk forvaltning er blevet samlet på et sted. Problemer med Hvem laver Hvad? Noget arbejde er udliciteret og noget er kommunalt. Køre nogle gange 2-3 gange til arbejdsopgave. Grønne områder: Handy-mand ordning, institutioner bestiller antal timer. Punkt 4: Udliciteringer: Ønsker respons på punktet. Gode og dårlige eksempler sendes til David Gibson. Gribskov kommune: Sammenlægningen fører til udlicitering. Hvordan vil det gå? Frederikssund: pas på underbud, hvis firma må lukke hænger det på de kommunale ansatte at udføre arbejdet. København: Har lavet en 80% 20 %, geografisk opdeling. 80% bliver i kommunen, 20% kan de private slås om. Start 1/ Hvis man prisafprøver på skiftende områder kræver det megen tid og administration. Bensmarking: på personale- og borger tilfredshed. Vil snakke med David Gibson. Hvad sker der hvis entreprenør giver op? Fast timepris på kommunale opgaver. Punkt 5: Finans krise/ kom.valg: Ansættelsesstop? Frederikssund: intet. Rudersdal, vej og park: stop pga. budgetterne. Tårnby: sommerfugle, mange ansøgere. KBH, center for veje: Delvist stop. Lars: mange ansøgere. Ole: kommunevalg, tilskud krone til krone med forbund. Peter: Budget seminar. Mange ansøgere. Arbejdsløshedsklub, aktivering, uddannelse. Arbejder med normeringsaftaler. Valg: ikke vælgermøde, men skriftligt oplæg til politikkerne.

5 Henrik: ønsker en mere aktiv indsats med prisgivning på tidligere tabt arbejde. Poul: Jobcenter problematikken ind i kommunevalget. Personer uden a-kasse bliver kommunernes problem. Michael: Lars Løkke, først alt arbejde til de private, så alle arbejdsløse til det offentlige. Kommunalt selvstyre eksisterer ikke Hold på kerneopgaverne. Odense og Fredericia forsvandt uden et kny. Ole: Der er ved at blive lavet en opsamling på Anders Foghs bog fra velfærdsstat til minimalstat af forbundet. Hvor langt er de liberale nået? Punkt 6: Uddannelse: Den offentlige gruppe: Kursus program kom i sidste uge. Kommer for sent, 1/3 del af året er gået! Peter: Regionskurser kan laves. Hvilke kurser ønsker tillidsmændene? Udmeldingen skal komme fra os. Gert: skaffe flere pladser til Branceugen. Evt. at begrænse antal pr afdeling. Evt. 2 gange branceuge. Evt. kun for kommunalarbejdere. Punkt 7: Valg PensionDanmark: Indkaldelse i afdelingerne, valg d. 7. maj. Der skal vælges rep. til TR-forum efter en fordelingsnøgle. Ole: Pension til sommerfugle, i den arbejdsfrie periode? Vinterhjemsendelse er lig med fast arbejde, indbetalinger? Punkt 8: Fællesmøde: Odense, torsdag 18. juni Alle er velkomne. Emner til dagsordenen modtages. Ole: 6-byes samarbejdet og forbundet holder møde 29/4. her laves dagsordenen til 18/6 Poul: Kommunalvalget, udliciteringer og fælles kampagne med på fællesmødet i Odense?

6 Peter: findes der KL-analyser om f.eks. kommunernes fremtidige opgaver, udviklingstendenser i kommunerne og de tekniske områder? Ole: Det er vigtigt at følge Odense, hvad sker der? Både godt og dårligt. Michael: New Zealand filmen kontra Anders Fogh/Lars Løkke. Peter: KL-årsmøde, vil nogen kommuner sige fra? Hvad kommer der til at ske? Vil protester blive udvandet med øgede tilskud? Punkt 9: EVT: Lars: kommunalarbejdere med arbejdsopgaver i krigsligende zoner? Har haft opgaver på Jagtvejen og Refshalevej hvor problemstillingen var aktuel. Hvad gør vi i fremtiden f.eks. ved klimatopmødet senere på året? Niels: Vores arbejde, OK. Ønsker ikke at være part i sag, og ønsker ikke at arbejde under politi-beskyttelse! Spær området af, så kommer vi dagen efter, når parterne er væk. Tillidsmænd skal først godkende at arbejdet bliver sat i gang. Peter: er der evalueret på tidligere situationer? Sikkerheden? Hvad med honoreringen? Lars: vedr. topmødet: vi skal have garantier for ikke at komme i krigszonen. Dette må ikke blive kasse-tænkning. Niels: vi skal ind efter festen. Næste møde: d. 7. september 2009 Referent: Henrik Gadegaard

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL 2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL PROGRAM SKRIFTLIG BERETNING REGNSKAB M.M. Den Kommunale Landsbrancheklub Fagligt Fælles Forbund Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere LANDSMØDE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere