Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar Referat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar 2011. Referat."

Transkript

1 Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar Referat. Til stede: Henrik Gadegaard, Kim Hansen, Kurt Jensen, Jimmy Eversen, Thommas Nielsen, Susanne Knudsen, Michael Lau, Erik Neerup, Poul Andersen, Kim Olsen, Morten Jensen samt Peter Jonassen. Dagsorden: 1. Velkommen. 2. Konstituering af formand. 3. Konstituering af næstformand. 4. Orientering fra bestyrelses- og repræsentantskabsmødet 3. februar. 5. OK 2011 status på forhandlingerne, evt. nyt. 6. Landsmødet Orientering fra fremmødte tillidsrepræsentanter. 8. Kurser Næste / kommende møder. 1. Velkomst: Ved Poul A. Landsklubbens nyhedsbrev. Valg til marts? Mange spår, men ingen ved hvornår det sker! Landsklubben 60 år. Det vil blive fejret fredag d. 23. september ved det fælles regionsmøde. Kontingent betalingen er fremskudt til marts. Stormødet 2. feb. 2011, Bevar Efterlønnen. Pension Danmark har lavet en enklere årsoversigt. 2. Konstituering af formand. Poul Andersen er blevet valgt til kasser i landsklubben, og har derfor trukket sig fra formandsposten i region hovedstaden. Michael Lau har indtil nu været næstformand. Regionsudvalget har valgt Michael Lau til formand indtil næste ordinære valg.

2 3. Konstituering af Næstformand. Regionsudvalget har valgt Kim Hansen (Gentofte vej og park, Mølleå afd.) til næstformand indtil næste ordinære valg. 4. Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde: (Bilag, dagsordenen.) Peter orienterede: Medie og kommunikation, vigtigt bla. ved kontakt med politikere. Der var et ønske om kursus, men pengene er små i forbundet. Landsmøde, workshops og cirkulære. Kontingent til landsklubben. (Bilag, oversigt over betalende og skyldige afdelinger). Venligst kontroller om DIN afdeling har betalt for Tages op på næste møde. 5. OK 2011: Peter orienterede. Forhandlingerne mellem KL og KTO er afsluttet. Til forhandling for de offentlige 3F-er 0,3 %. Er ikke afsluttede endnu. ArbejdsMiljøRepræsentanterne kan aflønnes. 80 mill. Til tryghed ved afskedigelser (efteruddannelse m.m.) Informationsmøder i regionerne. Økonomineutrale spørgsmål var der ingen vilje til at behandle fra KL s side. Ingen forhandlinger om kan-bør-skal sætninger i overenskomsten. Ingen forhandlinger om TR-forhold, samt ordlyden i afsnit om vinter-betaling. Fjernelse af kravet om tvungent medlemskab af A-kasse. Medlemsforståelse af OK Er de tilfredse økonomisk og tekstmæssigt? Ingen A-kasse tvang er lig med ingen uddannelsesrefusion for pågældende medarbejdere. Hvad vil det komme til at betyde? OK 2011, arbejdet forsætter i afdelingerne. 6. Landsmødet: Cirkulæret er udsendt. 5 tema grupper/workshops. HUSK at det allerede er d april 2011, så tilmelding SNAREST. 7. TR-orientering: Kim, Gentofte: Har vundet 3 udbud inden for det grønne område. Hoved-MED s mødeform til debat og udvikling, ide- og temamøder samt korte beslutningsmøder. Dramatik ved valg af ny formand og næstformand i Mølleå afd. Urafstemning viste dog, at de af afdelingen opstillede kandidater, blev valgt med markant flere stemmer end modkandidaterne.

3 Kurt, HTK: Jimmy, HTK, forsyning: Thommas, HTK: Pt. er der stille. Økonomi. Lille underskud, men ellers OK. Meget detaljeret arbejde med opmåling af ledningsnet for fastsættelse af priser på området. Hvem laves der overenskomst med i forsyningsområdet? Tilsyneladende er det DI i det jyske, men HTK har KL-overenskomst. HTK er pt. Ikke fuldt afskilt fra kommunen. Medarbejderrepræsentant i forsyningsvirksomhedens bestyrelse. Opfylder ikke kravet til pladser i bestyrelsen. Sætter sin lid til at få en medarbejder ind via 2 stk. borger-pladser. Ikke det store. Økonomien på det jævne. Susanne og Michael, Bornholm: Har tabt udbud på fjernvarme. Betydning for projektansatte. Vinterhjemsendelse af medarbejdere ved fjernvarmen og ansatte ved skoven. Projektansatte, er det lovligt? Vinter. 15 mill. Som Bertel H. og Lars Løkke har lovet Bornholmerne, venter stadig. Vinter. Køre-Hviletid. Der bliver kørt alt for meget og for længe, både af de offentlige og private. Oplysnings- og præciseringsmøde til foråret, for både de private og de offentlige. ET MEGET STORT ØNSKE om at få præciseret teksten i overenskomsten, så der ikke opstår tvivl om betydningen. Der er meget store forskelle hvordan teksten fortolkes i kommunerne. Arbejdet må forsætte i afdelingerne og forbundet. Kommunen vil lave om på økonomistyringen, på trods af at de er blevet rost for at ligge på 2-den pladsen på landsplan. Hoved-MED. Paradoks at man har oversigt over hvem der er AMR-er i kommunen, men ikke hvem der er TR-er. Succeskriteriet må være jeg ved, hvem der repræsenterer mig i de forskellige udvalg. Bornholms afdeling. Nyvalgt formand gik efter ½ år. Det ser ud til, at der skal vælges delvis ny bestyrelse, sammen med en ny formand. Håber de bliver siddende efter generalforsamlingen. Løntilskuds folk. Aftale om løn og arbejdstid.

4 Arbejdstid, fleksibel. Arbejde mere om foråret, sommeren og efteråret, for så at afspadserer om vinteren. Erfaringer? Asfaltarbejderne gør det, anlægsgartnerne gør det. Måske kan man gøre det på en fleksaftale? Man skal bare huske overenskomstens afsnit om min. og max. arbejdstid. Erik Neerup, 3F Stor-KBH. Ballerup: har fyret 8 mand ved budget Har 22 stillinger i spil ved udbud til juli. Hvis kommunen selv vinder udbuddet, skal der spares 10 % yderligere, og det vil koste 7-8 mand. Furesø: Økonomiske problemer, differentieret skatteprocent, stor gæld. Til trods for det ligger 3F-erne godt lønmæssigt. Kommunen er dog hurtige til at skille sig af med folk. Hurtige med mundlige og skriftlige advarsler, aktive ved langtidssyge m.m. Vestforbrændingen /genbrugsstationerne: Har opsagt lokalaftaler. Der mangler TR-er pga. dårlige TR-forhold. Ledelsen laver om på arbejdstid, og der er ingen koordinering eller fælles holdning (modstand). Poul A. og Kim O., Frederikssund: Morten, Halsnæs: Aftale om at pedeller kun laver indendørs arbejde. Udendørs arbejde inden for det grønne skal i udbud, og vej og park vil byde på det. GPS-er i køretøjerne: HUSK lav aftale om, hvad det må bruges til og i særdeleshed om, hvad det ikke må bruges til. Udskrifter må kun åbnes ved borger henvendelse eller ved konkrete sager hvor kommunen har bevisbyrden. Udskrifterne må kun åbnes af ledelse og TR-er sammen. Må ikke bruges i medarbejdersager. Halsnæs har lavet en udbudsstrategi der faktisk fortæller hvad der skal i udbud i denne byrådsperiode. Budget 2011 har kostet 5 kollegaer arbejdet. Natur og vej er med i en effektiviserings undersøgelse. Renholdelse, udsat for besparelser. Vinter har været meget dyr, har fået ekstra bevilling. Svag ledelse, et stort problem.

5 Peter, Helsingør: Regnefejl i budget, betyder i perioden 2011 og 2012 at der skal spares 114 mill. Kr. Vej og park skal fyre 6 mand. Aftale om fyring ved budgetbesparelser. (Uansøgt afskedigelse). Ny organisation i kommunen. Fra forvaltning til direktion. MED-aftalen skal revideres. AMR-er i center-medudvalg. Aktiveringspersoner. Merarbejdet skal afspejle sig i budgetterne. (Referenten vil gerne have dette uddybet). Ved aktiverings aftaler står der, at de skal aftales med en medarbejderrepræsentant. Denne repræsentant skal være tillidsmanden. Minimum en medarbejderrep. fra MED-udvalget. Udbudsstrategi: ikke så konkret som man kunne ønske sig. Funktions-udbud: f.eks. græsslåning 2 gange om ugen i stedet for et tilstandskrav f.eks. max 8 cm. Er der nogen der har været ude for dette? Henrik, Rudersdal: Har haft 2 stk. udbud. Et geografisk område med institutioner og grønne områder samt en kirkegård. Det hele i Vedbæk området. Vandt det grønne område, men tabte kirkegården. Ved gennemgang af tilbuddene blev vinderen kasseret og vi var nr. 2. Derfor: begge udbud til Driftsafdelingen. Ny organisering af de udførende: Fladere struktur. Større teams. Ca. 8 mand. Mere effektive, mere fleksible. Mere ansvar til teams. Større frihed til selv at planlægge. Er man ved at skille de udførende fra de administrative? Er man ved at skille de udførende op i målbare enheder? Seniorjob: Har lavet aftale om hvor mange vi kan modtage i Driftafdelingen, uden det går ud over virksomheden og dennes forpligtigelser. Problemstilling: Seniorjob skal være merarbejde, og må ikke være konkurrenceforvridende. Hvordan løser man det? Vinter: selvom vi har sparet 60 % på vintertjenesten er de private også blevet billigere. Gad vide om vi bliver brugt til at presse de private?

6 8. Kurser 2011: Kursus katalog er udkommet Husk mini- samt selve brancheugen. 9. Mødedatoer: Region hovedstaden: Mandag d. 6. juni, Høje Tåstrup. Mandag d. 21. november, Helsingør. Fælles regionsmøde og landsklubbens 60 års jubilæum. Fredag d. 23. september, GOPS Odense. 10. EVT: Intet. Referent: Henrik Gadegaard.

Møde LBK Region Hovedstaden

Møde LBK Region Hovedstaden 27-02-2012 Møde d. 19.03.09. Referat. Møde LBK Region Hovedstaden Tilstede: Afbud: Peter Jonassen, Ole Søborg, Poul Andersen, Henrik Gadegaard, Lars Pless, Jens A. Christensen, Michael Lau og Susanne Knudsen.

Læs mere

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL 2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL PROGRAM SKRIFTLIG BERETNING REGNSKAB M.M. Den Kommunale Landsbrancheklub Fagligt Fælles Forbund Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere LANDSMØDE

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart

Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart Velkomst ved Freddy. En særlig velkomst til gæster: Torben Knudsen, ejendomsfunktionærerne fagforening, Ålborg Samt præsentation

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. juli 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 8 Side 8 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Formanden

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. april 2012. Årgang 25 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 Nyt fra forbundet. Side 4 Efterlønnen Side 7 Den Grønne gruppe

Læs mere

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Generalforsamling. i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl. 16.30. Spisning fra kl. 15.30

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Generalforsamling. i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl. 16.30. Spisning fra kl. 15.30 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2007 3. årgang Generalforsamling i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl. 16.30 Spisning fra kl. 15.30 Tilmelding til spisning senest fredag 13. april på telefon

Læs mere

20. Årgang nr. 1 April 2012

20. Årgang nr. 1 April 2012 - 20. Årgang nr. 1 April 2012 Formand: Hans Martin Andersen 27605533 hma@maler.dk Næstformand: Thomas Winandy 29667857 tpw@maler.dk Kasserer: Jesper Høj 27605530 jeh@maler.dk Jørgen Smidstrup Lars Nielsen

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL 26. oktober 2012 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Tillykke og farvel Fejring og fyring. Sådan valgte SILVAN at behandle Harly Engstrøm, som lige efter sit 25-års jubilæum gik fra at være højt

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Hvidovre den 31. maj 2011 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

Formandsberetning 12. marts 2012

Formandsberetning 12. marts 2012 Formandsberetning 12. marts 2012 Bestyrelsesmøder: Konstituerende møde i marts - juni, september, oktober og februar = 5 i alt. Bestyrelses-kursus-dag: De 3 nordjyske afd. holdt fælles kursusdag for afd.bestyrelser

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Efterår 2009 Kommunevalget står for døren Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet INDHOLD Åbningstider E-MAIL & WWW Leder.........................

Læs mere