Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater."

Transkript

1 Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der er dimitteret for ca. 1 og 5 år siden, og omfatter alle dele af Aarhus Universitet. Aarhus Universitet udvikler løbende kvaliteten af uddannelserne. Et af de vigtige elementer i dette arbejde er at have et klart billede af vore kandidaters videre karriereforløb og deres uddannelses relevans i forhold hertil. Vi er glade for, at du kan afse de ca. 20 minutter, det tager at udfylde spørgeskemaet. I analysen vil der, foruden din besvarelse, indgå oplysninger om dine studieforhold og dit studieforløb. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og analyser og rapportering af data vil på intet tidspunkt muliggøre, at enkeltpersoners svar kan identificeres. På forhånd tak for din hjælp!

2 Afsnit 0 - spm. 0.1 til og med spm vises kun for dimittender fra DPU og dimittender med Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 0. Din jobsituation før du påbegyndte din kandidatuddannelse Du vil først blive stillet en række spørgsmål omkring din jobsituation før du påbegyndte din kandidatuddannelse på DPU/Aarhus Universitet. 0.1: Hvad var din jobsituation før du påbegyndte din kandidatuddannelse? (1) I beskæftigelse (2) På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden (3) Under uddannelse (4) Uden beskæftigelse (5) Uden for arbejdsmarkedet (hjemmegående, førtidspensionist mm) Tip: Du skal svare "I beskæftigelse", hvis du havde et job som lønmodtager (herunder løntilskudsjob) eller selvstændig, og det uanset om du var fuldtids- eller deltids-beskæftiget. Ved svar (3), (4) eller (5) i spm spring til afsnit 1 ( Din nuværende jobsituation ). 0.2: Hvad var beskæftigelsesomfanget af dit hovedjob før du påbegyndte din kandidatuddannelse? (1) Fuldtidsbeskæftigelse (mindst 37 timer pr. uge) (2) Deltidsbeskæftigelse (under 37 timer pr. uge) Ved svar (2) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 0.2.a: Hvor mange timer var du deltidsbeskæftiget pr. uge? 2

3 0.3: Hvad var dit ansættelsesforhold i dit job før du påbegyndte din kandidatuddannelse? (1) Fastansat (2) Projektansat/tidsbegrænset ansættelse (herunder ph.d.-studerende) (3) Ansat i vikariat (4) Ansat med løntilskud (5) Selvstændig erhvervsdrivende (6) Andet, hvad: Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 0.4: Hvor var du beskæftiget før du påbegyndte din kandidatuddannelse? (1) I det private erhvervsliv (2) I det offentlige (3) I en interesseorganisation (4) Andet, hvad: 3

4 0.5: Angiv den branche, som din daværende arbejdsplads tilhørte: (1) Sundhedssektoren (2) Medicinalindustrien (3) Industri (4) Bygge- og anlægsvirksomhed (5) It og telekommunikation (6) Handel (7) Finans og forsikring (8) Advokatvirksomhed (9) Offentlig administration (10) Kultur og turisme (11) Medier og kommunikation (12) Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (13) Reklame- og markedsføringsvirksomhed (14) Transport- og servicevirksomhed (15) Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner (16) Ikke-offentlig forskningsvirksomhed (17) Undervisningsinstitution (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.) (18) Andet, hvad: Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 0.6: Indgik undervisning som en jobfunktion i dit daværende job? (1) Ja (2) Nej 0.7: Hvad var din daværende stillingsbetegnelse: 4

5 0.8: Hvorfor valgte du at videreuddanne dig? Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig For at forbedre min mulighed for jobskifte (5) For at blive bedre kvalificeret til mit daværende job (5) For at styrke min personlige udvikling (5) For at få bedre løn (5) Fordi jeg havde svært ved at finde beskæftigelse, der (5) matchede min grunduddannelse 5

6 1. Din nuværende jobsituation Du vil i det følgende blive stillet en række spørgsmål omkring dit nuværende job og din nuværende arbejdsplads. Du skal her svare ud fra, hvordan din situation var den 1. oktober : Hvad var din jobsituation den 1. oktober 2013? (1) I beskæftigelse (2) Ph.d.-studerende (3) På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden (4) Under uddannelse (5) Uden beskæftigelse (6) Uden for arbejdsmarkedet (hjemmegående, førtidspensionist m.m.) Tip: Du skal svare "I beskæftigelse", hvis du har et job som lønmodtager (herunder løntilskudsjob og praktikforløb ifm. aktivering) eller selvstændig, og det er uanset om du er fuldtids- eller deltids-beskæftiget. Ved svar (4), (5) eller (6) i spm spring til spm Ved svar (2) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 1.1.a: Ved hvilket universitet er du indskrevet? (1) Københavns Universitet (KU) (2) Syddansk Universitet (SDU) (3) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (4) Roskilde Universitet (RUC) (5) Aalborg Universitet (AAU) (6) IT-Universitetet i København (ITU) (7) Aarhus Universitet (AU) (herunder de fusionerede enheder ASB, DMU, DJF, AU HIH, IHA og DPU) (8) Copenhagen Business School (CBS) (9) Universitet i udlandet, hvilket: (10) Andet, hvilket: 6

7 Ved svar (2) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 1.1.b: Er du ErhvervsPhD-studerende? (1) Ja, i samarbejde med hvilken virksomhed: (2) Nej 1.2: Hvad var beskæftigelsesomfanget i dit hovedjob den 1. oktober 2013? (1) Fuldtidsbeskæftigelse (mindst 37 timer pr. uge) (2) Deltidsbeskæftigelse (under 37 timer pr. uge) Ved svar (2) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 1.2.a: Hvor mange timer var du deltidsbeskæftiget pr. uge? Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 1.3: Havde du flere aflønnede jobs den 1. oktober 2013? (1) Ja (2) Nej 7

8 De følgende spørgsmål besvares for dit hovedjob den 1. oktober : Hvad var dit ansættelsesforhold den 1. oktober 2013? (1) Fastansat (2) Projektansat/tidsbegrænset ansættelse (3) Ansat i vikariat (4) Ansat med løntilskud (5) Praktikforløb i forbindelse med aktivering (6) Selvstændig erhvervsdrivende (7) Andet, hvad: Hvis svaret ikke er (6) i spm : Hvor var du beskæftiget den 1. oktober 2013? (1) I det private erhvervsliv (2) Ansat i det offentlige (3) Ansat i en interesseorganisation (4) Andet, hvad: Ved svar (2) i spm a: Hvor i det offentlige var du ansat den 1. oktober 2013? (1) EU (2) Stat (3) Region (4) Kommune (5) Andet, hvad: 8

9 1.6: Var du beskæftiget uden for Danmark den 1. oktober 2013? (1) Ja, i hvilket land: (2) Nej Tip: Du skal her svare ud fra, hvor din arbejdsplads fysisk er placeret. Ved svar (2) i spm a: Angiv postnummeret for den fysiske placering af din arbejdsplads: 1.7: Angiv den branche, som din arbejdsplads primært tilhørte den 1. oktober 2013: (1) Sundhedssektoren (2) Medicinalindustrien (3) Industri (4) Bygge- og anlægsvirksomhed (5) It og telekommunikation (6) Handel (7) Finans og forsikring (8) Advokatvirksomhed (9) Offentlig administration (10) Kultur og turisme (11) Medier og kommunikation (12) Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (13) Reklame- og markedsføringsvirksomhed (14) Transport- og servicevirksomhed (15) Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner (16) Ikke-offentlig forskningsvirksomhed (17) Undervisningsinstitution (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.) (18) Andet, hvad: 9

10 Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 1.8: Angiv hvilke af nedennævnte jobfunktioner der indgik i dit job den 1. oktober 2013: (gerne flere krydser) (1) Forskning og udviklingsarbejde (2) Undervisning (3) Ledelsesansvar Ved svar (2) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 1.8.a: Hvor underviste du den 1. oktober 2013? (1) Universitet (2) Anden videregående uddannelsesinstitution (3) Professionshøjskole (4) Gymnasium/ungdomsuddannelse (5) Erhvervsskole (6) Højskole (7) Grundskole (8) Anden uddannelsesinstitution, hvilken: 1.9: Var du pr. 1. oktober 2013 ansat i: (1) en lille virksomhed/organisation (mindre end 50 ansatte) (2) en mellemstor virksomhed/organisation ( ansatte) (3) en stor virksomhed/organisation (mere end 250 ansatte) Tip: Du skal her svare ud fra hele virksomheden/organisationen, ikke kun for din afdeling eller filial. 10

11 1.10: Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit job den 1. oktober 2013? (1) Jobbet ligger inden for uddannelsens faglige område (2) Jobbet ligger uden for uddannelsens faglige område, men kræver generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen (3) Der er ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 1.11: Angiv i hvilken grad du har oplevet at skulle bruge nedenstående kvalifikationer og kompetencer i dit arbejde. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Teoretisk viden inden for fagområdet Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Evnen til at tilegne sig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines 11

12 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at finde relevante informationer Formidlings- og præsentationsteknik 1.12: Hvad var din stillingsbetegnelse pr. 1. oktober 2013? 1.13: Hvad var navnet på den virksomhed/organisation, du var beskæftiget i pr. 1. oktober 2013? 1.14: List dine fem hyppigste arbejdsopgaver i dit job den 1. oktober 2013: Arbejdsopgave 1: Arbejdsopgave 2: Arbejdsopgave 3: Arbejdsopgave 4: Arbejdsopgave 5: 12

13 1.15: Inden for hvilket interval lå din månedlige bruttoindkomst (inklusive eventuelt pensionsbidrag) pr. 1. oktober 2013? (1) Under kr. (2) kr. (3) kr. (4) kr. (5) kr. (6) kr. (7) Over kr. (8) Ved ikke/ønsker ikke at svare Hvis svaret ikke er (6) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 1.16: Havde du selvstændig virksomhed ved siden af dit hovedjob den 1. oktober 2013? (1) Ja (2) Nej Ved svar (1) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet a: Hvad var dit tidsforbrug i forbindelse med din selvstændige virksomhed? Angiv omtrentligt antal timer pr. uge: Ved svar (1) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet b: Hvor stor var omsætningen i din selvstændige virksomhed? Angiv omsætningen for det seneste år (i kr.): 13

14 1.17: Hvor mange ansættelser (inkl. ansættelser med løntilskud og beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende) har du haft efter afslutningen af din kandidatuddannelse? (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) Mere end 3 Ved svar (1), (2) eller (3) i spm eller svar (1) i spm spring til afsnit 3 ( Overgang fra studie til arbejdsmarked ). 14

15 Afsnit 2 ( Tidligere beskæftigelse ) besvares kun ved svar (4), (5) eller (6) i spm og hvis svaret samtidig ikke er (1) i spm Tidligere beskæftigelse Du vil i det følgende blive stillet en række spørgsmål omkring dit seneste job (efter afslutningen af din kandidatuddannelse). Vi vil derfor bede dig om at tænke tilbage på det seneste job, som du har haft. 2.1: Hvad var dit ansættelsesforhold i dit seneste job? (1) Fastansat (2) Projektansat/tidsbegrænset ansættelse (3) Ansat i vikariat (4) Ansat med løntilskud (5) Selvstændig erhvervsdrivende (6) Andet, hvad: Hvis svaret ikke er (5) i spm : Hvor var du beskæftiget i dit seneste job? (1) I det private erhvervsliv (2) Ansat i det offentlige (3) Ansat i en interesseorganisation (4) Andet, hvad: Ved svar (2) i spm a: Hvor i det offentlige var du ansat i dit seneste job? (1) EU (2) Stat (3) Region (4) Kommune (5) Andet, hvad: 15

16 2.3: Var du beskæftiget uden for Danmark i dit seneste job? (1) Ja, i hvilket land: (2) Nej Tip: Du skal her svare ud fra, hvor din arbejdsplads fysisk er placeret. Ved svar (2) i spm a: Angiv postnummeret for den fysiske placering af din arbejdsplads: 2.4: Angiv den branche, som din seneste arbejdsplads primært tilhørte: (1) Sundhedssektoren (2) Medicinalindustrien (3) Industri (4) Bygge- og anlægsvirksomhed (5) It og telekommunikation (6) Handel (7) Finans og forsikring (8) Advokatvirksomhed (9) Offentlig administration (10) Kultur og turisme (11) Medier og kommunikation (12) Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (13) Reklame- og markedsføringsvirksomhed (14) Transport- og servicevirksomhed (15) Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner (16) Ikke-offentlig forskningsvirksomhed (17) Undervisningsinstitution (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.) (18) Andet, hvad: 16

17 Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 2.5: Angiv hvilke af nedennævnte jobfunktioner der indgik i dit seneste job: (gerne flere krydser) (1) Forskning og udviklingsarbejde (2) Undervisning (3) Ledelsesansvar Ved svar (2) i spm Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 2.5.a: Hvor underviste du i dit seneste job? (1) Universitet (2) Anden videregående uddannelsesinstitution (3) Professionshøjskole (4) Gymnasium/ungdomsuddannelse (5) Erhvervsskole (6) Højskole (7) Grundskole (8) Anden uddannelsesinstitution, hvilken: 2.6: Var du i dit seneste job ansat i: (1) en lille virksomhed/organisation (mindre end 50 ansatte) (2) en mellemstor virksomhed/organisation ( ansatte) (3) en stor virksomhed/organisation (mere end 250 ansatte) Tip: Du skal her svare ud fra hele virksomheden/organisationen, ikke kun for din afdeling eller filial. 2.7: Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit seneste job? (1) Jobbet lå inden for uddannelsens faglige område (2) Jobbet lå uden for uddannelsens faglige område, men krævede generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen (3) Der var ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og mit seneste job 17

18 2.8: Angiv i hvilken grad du har oplevet at skulle bruge nedenstående kvalifikationer og kompetencer i dit seneste arbejde. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Teoretisk viden inden for fagområdet Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Evnen til at tilegne sig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at finde relevante informationer Formidlings- og præsentationsteknik 18

19 2.9: Hvad var din stillingsbetegnelse i dit seneste job? 2.10: Hvad var navnet på den virksomhed/organisation, du i dit seneste job var beskæftiget i? 19

20 3. Overgang fra studie til arbejdsmarked Du vil i det følgende blive stillet en række spørgsmål omkring din overgang fra studiet til arbejdsmarkedet. Du skal derfor i det følgende tænke tilbage på tiden lige efter afslutningen af din kandidatuddannelse, defineret som datoen for din sidste karakter. 3.1: I hvilken grad gjorde du dig overvejelser om job og karriere på følgende tidspunkter? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Før uddannelsens start Undervejs i uddannelsen Umiddelbart før dimission Umiddelbart efter dimission 3.2: Hvornår blev du aktivt jobsøgende? (1) Inden uddannelsens afslutning (2) Umiddelbart efter uddannelsens afslutning (3) Jeg begyndte jobsøgningen et stykke tid efter uddannelsens afslutning (4) Jeg fik tilbudt et job, uden at være aktivt jobsøgende (5) Har ikke været aktivt jobsøgende eller fået tilbudt en stilling 3.3: Hvor mange måneder har du sammenlagt været uden beskæftigelse siden afslutningen af din kandidatuddannelse? (1) Mindre end 3 måneder (2) 3-6 måneder (3) 7-12 måneder (4) Mere end 12 måneder Tip: Orlov skal medregnes som beskæftigelse. Ligeledes skal ansættelser i løntilskudsjob og lign. medregnes som beskæftigelse. 20

21 Ved svar (1) i spm (dvs. ingen ansættelser efter afslutningen af kandidatuddannelsen) spring til afsnit 5 ( Sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse ). 4. Dit første job Du vil i det følgende blive stillet en række spørgsmål omkring dit første job efter kandidatuddannelsen (inkl. løntilskudsjob). 4.1: Hvordan fandt du dit første job? (1) Fagblad (2) Dagblad (3) Via AU Job- og Projektbank (inkl. tidligere ASB jobbank) (4) Via anden job- eller CV-bank (5) Via LinkedIn, Facebook og lign. (6) Gennem studiejob (7) Gennem praktik (8) Gennem projektsamarbejde (9) Rekrutterings- eller vikarbureau (10) Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiveren (11) Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiveren (12) Via a-kassen (13) Via Jobcenteret (14) Via Anden Aktør (15) Gennem kontakter blandt studerende på universitetet (16) Gennem kontakter med undervisere mv. på universitetet (17) Gennem personlige kontakter uden for studiet (18) Via karriere-/jobmesse el. lign. (18.1) Via møde med virksomheden/organisationen gennem AU Career (inkl. tidligere ASB karrierecenter) (18.1 fremgår kun for BSS dimittender) (19) Andet, hvad: 21

22 Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 4.2: Var du selv medvirkende til at skabe dit første job? (1) Ja (2) Nej (3) Delvis 4.3: Hvornår påbegyndte du dit første job? (1) Før jeg var færdig med uddannelsen (2) Mindre end 3 måneder efter uddannelsens afslutning (3) 3-6 måneder efter uddannelsens afslutning (4) 7-12 måneder efter uddannelsens afslutning (5) Mere end 12 måneder efter uddannelsens afslutning Spørgsmålet er ikke med i den reducerede version af spørgeskemaet. 4.4: Havde dit speciales fagområde/metode relevans for dit første job? (1) Ja (2) Nej (3) Delvis 4.5: Var du i praktik i løbet af din uddannelse? (1) Ja (2) Nej Ved svar (1) i spm a: I hvilken grad gav det dig erfaring og/eller kompetencer af relevans for dit første job? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke 22

23 4.6: Havde du i løbet af din uddannelse et studierelevant fritids- eller studiejob? (1) Ja (2) Nej Ved svar (1) i spm a: I hvilken grad gav det dig erfaring og/eller kompetencer af relevans for dit første job? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke Kun ved svar (3), (4) eller (5) i spm. 1.17, dvs. to eller flere ansættelser efter afslutningen af kandidatuddannelsen. (Hvis svar (2) i spm. 1.17, dvs. én ansættelse efter afslutningen af kandidatuddannelsen, se svar på spm ( første job = job pr. 1. oktober 2013 ) eller svar på spm. 2.7 ( første job = seneste job )). 4.7: Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit første job? (1) Jobbet lå inden for uddannelsens faglige område (2) Jobbet lå uden for uddannelsens faglige område, men krævede generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen (3) Der var ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og mit første job Kun ved svar (3), (4) eller (5) i spm. 1.17, dvs. to eller flere ansættelser efter afslutningen af kandidatuddannelsen. (Hvis svar (2) i spm. 1.17, dvs. én ansættelse efter afslutningen af kandidatuddannelsen, se svar på spm ( første job = job pr. 1. oktober 2013 ) eller svar på spm. 2.9 ( første job = seneste job )). 4.8: Hvad var din stillingsbetegnelse i dit første job efter kandidatuddannelsen? 23

24 Kun ved svar (3), (4) eller (5) i spm. 1.17, dvs. to eller flere ansættelser efter afslutningen af kandidatuddannelsen. (Hvis svar (2) i spm. 1.17, dvs. én ansættelse efter afslutningen af kandidatuddannelsen, se svar på spm ( første job = job pr. 1. oktober 2013 ) eller svar på spm ( første job = seneste job )). 4.9: Hvad var navnet på den virksomhed/organisation, du var beskæftiget i i dit første job efter kandidatuddannelsen? Ved svar (3), (4) eller (5) i spm. 1.17, dvs. to eller flere ansættelser efter afslutningen af kandidatuddannelsen, eller ved svar (2) i spm samtidig med svar (4), (5) eller (6) i spm. 1.1, dvs. én ansættelse efter afslutningen af kandidatuddannelsen, men uden job pr. 1. oktober (Hvis svar (2) i spm samtidig med svar (1), (2) eller (3) i spm. 1.1, dvs. én ansættelse efter afslutningen af kandidatuddannelsen og i job pr. 1. oktober 2013, se svar på spm ( første job = job pr. 1. oktober 2013 )). 4.10: List dine fem hyppigste arbejdsopgaver i dit første job efter kandidatuddannelsen: Arbejdsopgave 1: Arbejdsopgave 2: Arbejdsopgave 3: Arbejdsopgave 4: Arbejdsopgave 5: Fremgår kun for 1 års dimittender. 4.11: Har du modtaget rådgivning af universitetet om overgangen til job og karriere? (1) Ja (2) Nej 24

25 Ved svar (1) i spm a: Fra hvem på universitetet har du modtaget rådgivning om overgangen til job og karriere? (1) Undervisere (2) AU Career (inkl. tidligere ASB Karrierecenter) (3) Studievejledningen på dit fag/hovedområde (4) Studievejledningen i Informations- og Vejledningscenteret (centralt på AU) (5) Andre, hvem: Fremgår kun for BSS dimittender. 4.12: Har du (i øvrigt) benyttet dig af tilbud fra ASB Karrierecenter/ AU Career? (1) Ja (2) Nej Ved svar (1) i spm a: Hvilke af følgende tilbud har du benyttet dig af? Ja Nej Har du deltaget i events arrangeret af ASB Karrierecenter/ AU Career (f.eks. CompanyDating, CV- og ansøgningskurser, Mentorordning, Job Shadow og Day With )? (1) (2) Har du modtaget rådgivning om f.eks. CV, ansøgning og (1) (2) ansættelsessamtaler i ASB Karrierecenter/ AU Career? Har du benyttet dig af ASB Jobbank/ AU Job- og Projektbank? (1) (2) Ved svar (1) i spm b: I hvilken grad har din benyttelse af tilbuddene fra ASB Karrierecenter/ AU Career rustet dig til jobsøgningsprocessen? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke 25

26 5. Sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse De følgende spørgsmål omhandler, hvordan du har oplevet sammenhængen mellem de færdigheder og kompetencer, som du har opnået gennem din uddannelse, og dit efterfølgende arbejdsliv. 5.1: I hvilken grad mener du, at din uddannelse overordnet set har rustet dig til dit arbejdsliv? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke 5.2: Angiv i hvilken grad du mener at have erhvervet dig følgende kompetencer i løbet af din uddannelse: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Teoretisk viden inden for fagområdet Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Evnen til at tilegne sig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 26

27 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at finde relevante informationer Formidlings- og præsentationsteknik Fremgår kun for AR og ST dimittender. 5.2.a: Beskriv med dine egne ord, de væsentligste kompetencer, du har fået med fra din uddannelse på Aarhus Universitet: 27

28 Fremgår kun for AR, HE og ST dimittender. 5.2.b: Hvilke kompetencer kunne efter din mening styrkes i uddannelsen for at ruste fremtidige dimittender bedre til arbejdsmarkedet? 5.2.c: Beskriv med dine egne ord, hvordan du bruger din uddannelse i dit arbejde? 28

29 Afsnit 6 fremgår kun for 5 års dimittender. 6. Efter- og videreuddannelse ved et universitet 6.1: Overvejer du at efter- eller videreuddanne dig ved et universitet? (1) Ja (2) Nej Ved svar (1) i spm a: Hvilke typer efter- og videreuddannelse overvejer du? (1) Enkeltmoduler/kurser på universitet (2) Diplomuddannelse (3) Masteruddannelse (4) Ph.d.-uddannelse (5) Andet, hvilket: Ved svar (1) i spm b: På hvilket fagligt område overvejer du at efter- eller videreuddanne dig? (1) Arts (humanistisk, pædagogisk, teologisk) (2) Health (sundhedsfagligt) (3) Science and Technology (naturvidenskab, jordbrug, teknisk) (4) Business and Social Sciences (samfundsfagligt, merkantilt, erhvervskommunikativt) 29

30 7. Afrunding 7.1: Har du øvrige kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: 7.2: Ønsker du, at vi holder dig orienteret om diverse tilbud fra dit gamle fag per ? (1) Ja, min adresse er: (2) Nej 7.3: Har du lyst til gratis og uforpligtende at blive medlem af AU s alumnenetværk Gerda opkaldt efter den første alumne fra AU? Du vil bl.a. få invitationer til relevante arrangementer på AU, mulighed for at blive mentor for studerende mv. (1) Ja (2) Nej (3) Måske (4) Jeg har allerede en profil på gerda.au.dk Ved svar (1) eller (3) i spm a: Angiv adresse og mobiltelefonnr.: adresse: Mobiltelefonnr.: 30

31 Fremgår kun for AR og ST dimittender. For ST dimittender vises (3) ikke. 7.4: I forbindelse med det videre arbejde med at informere studerende og nyuddannede om arbejdsmarkedet har universitetet ofte behov for hjælp fra tidligere studerende. Må vi kontakte dig vedr. en eller flere af nedenstående sammenhænge? (1) Ja, I må gerne kontakte mig ifm. at deltage i vejledningssammenhænge, hvor jeg fortæller om mine konkrete erfaringer med at få job og arbejde som nyuddannet (2) Ja, jeg vil gerne modtage information vedr. nye tiltag inden for efter- og videreuddannelse. (3) Ja, I må gerne kontakte mig med henblik på at blive mentor for en kandidatstuderende som ønsker at arbejde inden for mit arbejdsområde. (4) Nej tak, jeg ønsker ikke at blive kontaktet vedrørende ovenstående. Mange tak for din deltagelse. Når undersøgelsens resultater er bearbejdet, kan de ses på Ved svar (1) eller (3) i spm. 7.3 vises følgende tekst og link: Vi er glade for din interesse i at blive medlem af AU s alumnenetværk og vil kontakte dig med nærmere information. Du kan også læse mere om vores tilbud til alumner og selv aktivere din profil i AU s alumnenetværk nu ved at klikke her. 31

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus

Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA)), Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for diplomingeniører. Undersøgelsen

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er. Kære ph.d.er fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for ph.d.er, der er dimitteret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD)

PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD) PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD) 1. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 2. Seneste beskæftigelse (kompetencebehov i seneste job) 3.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Beskæftigelsessituation, jobprofil og jobsøgningsadfærd blandt dimittender fra 2007, 2008 og 2009 fra alle kandidatuddannelser fra det tidligere ASB 11/7/2011 Sammenfatning Denne

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2011 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 %

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007

AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007 AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 Formål... 4 Datagrundlag: Indsamling, metode og repræsentativitet... 4 De vigtigste resultater... 6 2. Beskæftigelsessituationen...7

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Samfundsvidenskabeligbacheloruddannelse på RUC i Virksomhedsstudier og Dansk, har du

Læs mere

ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier

ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig bacheloruddannelse

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet

Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet 14. marts 2012 J.nr. 2011-4124-04 MT Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet Der er i stigende grad fokus på dimittendledigheden. Bl.a. har flere ministre anbefalet, at universiteternes kandidater søger

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi

ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Datalogi

Læs mere

ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi

ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi CAND.SCIENT. Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskravav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig

Læs mere

ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik

ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabeligbacheloruddannelse på RUC i Kemi og Matematik, har du retskrav på at blive optaget

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE beelser: 824 Svarprocent: 43% DIMITTENDUNDERSØGELSE 01 1.0: Jeg er i klinisk basisuddannelse (Kandidat +1 og er kandidat i Medicin) 130 0 130 0 Ja 25% 0% 25% 0% Nej 75% 0% 75% 0% 02 1.9.A. Hvilken underbranche

Læs mere

ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering

ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Fysik og Matematik, har

Læs mere

ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi

ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi CAND.SCIENT. Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskravav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Fysik

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-217... 2 Godkendte projekter 22-217, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. april 218 Kontakt

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-218... 2 Godkendte projekter 22-218, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. juli 219 Kontakt

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere