Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Altiplan Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ole Bak Iversen, Fåborggade 9, st.tv., 8000 Århus C, Danmark; Preben Bak Stendorf Iversen, Billundvej 40, 7182 Bredsten, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware og elektronisk instruktionsmateriale til at downloade. (511) Klasse 16: Trykt instruktionsmateriale. (511) Klasse 41: Instruktions- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser; design, udvikling og programmering af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mejeriprodukter, herunder særlig smør, smør med smagstilsætning, ghee, blandingsprodukter med smør, ost, mælk og mælkekonserves; spiselige olier og fedtstoffer. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Enhver i Danmark beliggende virksomhed, der er godkendt af danske myndigheder til forarbejdning af mælkeprodukter, såfremt virksomheden opfylder de af Mejeriforeningen Danish Dairy fastsatte betingelser for mærkets anvendelse. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse gælder de regler, der fremgår af det af Mejeriforeningen Danish Dairy Board udstedte "Regelsæt for brug af Lurmærkerne" af april 2007 som revideret den 25. september 2008 og den 24. oktober (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARATHON E-BIKE (730) Indehaver: Pro-Movec A/S, Stavneagervej 12, 8250 Egå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 12: Cykler samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Markedsføring samt præsentation af et udvalg af varer, så andre får mullighed for på en nem måde af overskue og købe disse varer også via websider eller TV-shop programmer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hosinfo (730) Indehaver: Ole Bak Iversen, Fåborggade 9, st.tv., 8000 Århus C, Danmark; Preben Bak Stendorf Iversen, Billundvej 40, 7182 Bredsten, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware og elektronisk instruktionsmateriale til at downloade. (511) Klasse 16: Trykt instruktionsmateriale. (511) Klasse 41: Instruktions- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser; design, udvikling og programmering af computersoftware. (730) Indehaver: Single Buoy Moorings Inc., 5, Route de Fribourg, CH-1723 Marly, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Rørsystemer af metal til brug for offshore-industrien, offshore import- og eksportterminaler, offshore olie- og gasproduktionskonstruktioner, fortøjnings- og opankringssystemer, gastransport-, -distributions- og -transfersystemer til brug for offshore industrien, og nedsænkede systemer til anvendelse i losse- og lastesystemer; alle de førnævnte varer i form af rør (af metal), rørsystemer (af me-tal), stive læssearme (af metal), metalkonstruktioner, ventiler (af metal, ikke dele af maskiner), rør- og slangeforbindelser (af metal), luftslanger (af metal), flydeslanger (af metal), metalkonstruktioner til opbevaring, overførsel og distribution af gas i offshore- og near-shore-installationer, rørledninger (af metal) til transport af flydende eller komprimeret gas fra eller til kysten eller til overførsel mellem offshore-systemer, bøjer (af metal) til brug ved gaseksport eller -import, flydelegemer (af metal) for-tøjet til havbunden til fortøjning af tankskibe under overførsel af væsker og gasser, flydelegemer (af metal) til brug i laste- og lossesystemer, nedsænkede systemer til brug i laste- og lossesystemer, nemlig nedsænkede metalkonstruktioner og bøjer (af metal), der kan frakobles, i form af dele til et system til lastning/losning af råolie og gas indenfor offshore industrien, nedsænkede flydelegemer (af metal), som gør det muligt for rør at gennemløbe store afstande med henblik på lastning og losning af råolie og gas, nedsænkede metalkonstruktioner og bøjer (af metal), der støtter stigrør til råolie og gas i form af dele til et system til overførsel af råolie og gas til eller fra tankskibe eller forarbejdningsfartøjer indenfor offshore-industrien. (511) Klasse 07: Delvist nedsænkbare boreplatforme, boreplatforme hvorfra støtteben sænkes ned til havbunden, herunder også sådanne til civil konstruktion; kraner (løfte- og hejseapparater). (511) Klasse 37: Bygge- og installationsvirksomhed, nemlig offshore konstruktions- og installationstjenester. (511) Klasse 42: Design- og ingeniørtjenester BX Beneluxlandene 1417

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SBM OFFSHORE (730) Indehaver: Single Buoy Moorings Inc., 5, Route de Fribourg, CH-1723 Marly, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Rørsystemer af metal til brug for offshore-industrien, offshore import- og eksportterminaler, offshore olie- og gasproduktionskonstruktioner, fortøjnings- og opankringssystemer, gastransport-, -distributions- og -transfersystemer til brug for offshore industrien, og nedsænkede systemer til anvendelse i losse- og lastesystemer; alle de førnævnte varer i form af rør (af metal), rørsystemer (af me-tal), stive læssearme (af metal), metalkonstruktioner, ventiler (af metal, ikke dele af maskiner), rør- og slangeforbindelser (af metal), luftslanger (af metal), flydeslanger (af metal), metalkonstruktioner til opbevaring, overførsel og distribution af gas i offshore- og near-shore-installationer, rørledninger (af metal) til transport af flydende eller komprimeret gas fra eller til kysten eller til overførsel mellem offshore-systemer, bøjer (af metal) til brug ved gaseksport eller -import, flydelegemer (af metal) fortøjet til havbunden til fortøjning af tankskibe under overførsel af væsker og gasser, flydelegemer (af metal) til brug i laste- og lossesystemer, nedsænkede systemer til brug i laste- og lossesystemer, nemlig nedsænkede metalkonstruktioner og bøjer (af metal), der kan frakobles, i form af dele til et system til lastning/losning af råolie og gas indenfor offshore industrien, nedsænkede flydelegemer (af metal), som gør det muligt for rør at gennemløbe store afstande med henblik på lastning og losning af råolie og gas, nedsænkede metalkonstruktioner og bøjer (af metal), der støtter stigrør til råolie og gas i form af dele til et system til overførsel af råolie og gas til eller fra tankskibe eller forarbejdningsfartøjer indenfor offshore-industrien. (511) Klasse 07: Delvist nedsænkbare boreplatforme, boreplatforme hvorfra støtteben sænkes ned til havbunden, herunder også sådanne til civil konstruktion; kraner (løfte- og hejseapparater). (511) Klasse 37: Bygge- og installationsvirksomhed, nemlig offshore konstruktions- og installationstjenester. (511) Klasse 42: Design- og ingeniørtjenester BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUDOKU TAKE-AWAY (730) Indehaver: GRØNAGERS GRAFISK PRODUKTION A/S, Langebjergvænget 14, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONITOR (730) Indehaver: Hansen Media AB, c/o Bjørn Hansen, Prags Boulevard 49 E, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, lydplader, mekanismer til møntopererede apparater og ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, kontorartikler (dog ikke møbler), undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: eye4art (730) Indehaver: eye4art v/mai Wandel, Edelsborgvej 14, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Designvirksomhed, herunder formgivning og grafisk design og multimedier; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EOPATH (730) Indehaver: Anritsu A/S, Kirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, computerudstyr og computersystemer til styring, optimering, kvalitetssikring, fejlfinding, afprøvning, måling, overvågning og test af kommunikationsnetværk samt dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); optagne computerprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af kommunikationsnetværk (hardware). (511) Klasse 42: Optimering, kvalitetssikring, fejlfinding, afprøvning, måling, overvågning og test af samt rådgivning om kommunikationsnetværk; teknologiske tjenesteydelser i form af administration, drift og styring af kommunikationsnetværk for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Candexetil (730) Indehaver: Ratiopharm A/S, Slotsmarken 12 st.tv, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PUNTO FINAL (730) Indehaver: Asesorías e Inversiones Roca S.A., Calle Alonso de Córdova, 2600, piso 1 Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Vine. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LONGEVITAL (730) Indehaver: L'OREAL Société Anonyme, Départment des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse, F Clichy Cedex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 03: Parfumer, eau de toilette; badegeléer og -salte til kar- og brusebad, ikke til medicinsk brug; toiletsæbe; deodoranter til personlig brug; kosmetiske præparater, navnlig cremer, lotioner, geléer og pudder til ansigt, krop og hænder; sollotioner, -geleer og -olie samt aftersunprodukter (kosmetiske præparater); makeuppræparater; shampoer; geléer, skum og balsam, produkter i form af aerosoler til sætning og pleje af hår; hårlak; hårfarvningsmidler og præparater til afblegning af hår; præparater til hårkrølning og sætning af frisure; æteriske olier. (500) Bemærkninger: Ansøgning er konvereret fra EU

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNDSULT (730) Indehaver: Hasan Celik, Ryttergårdsvej 44, 3520 Farum, Danmark Sinan Tumturk, Ryttergårdsvej 18, 3.th., 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering; cafeterier; catering; diner transportable; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snackbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SECRET D'EAU (730) Indehaver: L'OREAL Société Anonyme, Départment des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse, F Clichy Cedex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 03: Parfumer, eau de toilette; badegeléer og -salte til kar- og brusebad, ikke til medicinsk brug; toiletsæbe; deodoranter til personlig brug; kosmetiske præparater, navnlig cremer, lotioner, geléer og pudder til ansigt, krop og hænder; sollotioner, -geleer og -olie samt aftersunprodukter (kosmetiske præparater); makeuppræparater; shampoer; geléer, skum og balsam, produkter i form af aerosoler til sætning og pleje af hår; hårlak; hårfarvningsmidler og præparater til afblegning af hår; præparater til hårkrølning og sætning af frisure; æteriske olier. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: conduco (730) Indehaver: CONDUCO ApS, c/o Kim van Dijk, Birkevej 7, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MyTrademark v/katrine Juhl, Vestre Alle 9, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, arbejdsformidlingskontorer for midlertidig eller permanent ansættelse af personale; udførelse af færdighedsvurderinger for enkeltpersoner inden for kontor-, sekretær-, tekstbehandlings- og databehandlingsområdet samt inden for industrielle og tekniske områder; rådgivning vedrørende arbejdsledelse; rådgivning vedrørende udvælgelse, rekruttering og beskæftigelse af midlertidigt, korttids- og permanent personale; rekruttering af personale, herunder fremskaffelse af kvalificeret teknisk personale på midlertidig og kontraktbasis; ansættelses- og adfærdstests; ekspertudsagn inden for personalerådgivning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder gennemførelse af træningsprogrammer for personer inden for kontor-, sekretær-, tekstbehandlings- og databehandlingsområdet samt inden for industrielle og tekniske områder. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware; computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Centrumterapi (730) Indehaver: Hanne Pedersen, Vesterbrogade 62 A 1, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STABEL BY WE:DO:WOOD (730) Indehaver: WE DO WOOD ApS, Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder lamper. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, bambus, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Møbelsnedkeri (reparation). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Så er du godt i gang (730) Indehaver: XL-BYG A/S, Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med byggemateriale, også via Internettet. (500) Bemærkninger: Registreret på baggrund af indarbejdelse. (730) Indehaver: ØSB ApS, Hovergårdevej 15, Ølstrup, 6950 Ringkøbing, Danmark (511) Klasse 19: Trappesystem (ikke indeholdt i andre klasser) i form af løse trin i højstyrkebeton som bliver indspændt i væg. 1419

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LACTOYIELD (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chr. Hansen A/S, IPR & Licensing, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 01: Enzymer til industrielle formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Logistikentreprise Danmark A/S, Taastrup Hovedgade 10, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort (730) Indehaver: SCF TECHNOLOGIES A/S, Smedeholm 13 B, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i CMYK , Pantone 660 C secondary Pantone 647C, 291C, 7504C, 467C (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fit4fight v/ Frank Hansen, Teglbækvej 21, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 25: Fitness beklædning. (511) Klasse 28: Kampsportsudstyr, fitnessudstyr. (511) Klasse 35: Detailhandel, herunder via internettet, med kosttilskud, fitnessbeklædning, kampsportsudstyr og fit-nessudstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Ortopædisk Hospital Aarhus A/S, Scandinavian Center plan 3, Margrethepladsen 3, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer og øjne; ortopædiske artikler, herunder ortopædiske anordninger, ortopædisk fodtøj, ortopædiske rygstøtter, ortopædiske fodstøtter, ortopædiske puder til lændestøtte, ortopædiske transportable sæder, ortopædiske puder og ortopædiske siddeenheder; suturmaterialer; terapeutiske hovedpuder og, terapeutiske kompresser, nemlig varmepuder og isposer, terapeutiske kompresser, nemlig gelépakker, terapeutiske sædepuder, terapeutiske madrasser, terapeutiske sengetøj, terapeutiske hovedpuder og pudevår, terapeutiske betræk til ryglæn; stole, puder og indlægssåler til fodtøj til medicinske og ortopædiske formål; medicinske apparater og instrumenter til behandling af insomni og søvnapnø alle i klasse 10. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, arrangering og ledelse af konferencer, seminarer og forelæsninger. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; hospitalsvirksomhed; ortopædisk kirurgi herunder, ryg, skulder albue, knæ, hofte, hånd og fod kirurgi, fysioterapi, ergoterapi, reumatologi, kiropraktorvirksomhed; behandling af søvnforstyrrelser herunder insomni, søvnapnø, urolige ben (Restles Legs Syndrom (RLS) og Periodic Leg Movements (PLM)) samt narkolepsi. 1420

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S, Rådhuspladsen 2, 1550 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Thomas Helstedsvej 18, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, lotterisedler, spillekuponer og andet trykt materiale til brug for spil og lotteri. (511) Klasse 28: Spil, selskabsspil, spillemærker. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, organisering af væddemål. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, organisering af spil og lotteri, pengespil (spillevirksomhed), spilletjenester tilvejebragt online, organisering af konkurrencer via internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød, hvid og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus (730) Indehaver: Ortopædisk Hospital Aarhus A/S, Scandinavian Center plan 3, Margrethepladsen 3, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer og øjne; ortopædiske artikler, herunder ortopædiske anordninger, ortopædisk fodtøj, ortopædiske rygstøtter, ortopædiske fodstøtter, ortopædiske puder til lændestøtte, ortopædiske transportable sæder, ortopædiske puder og ortopædiske siddeenheder; suturmaterialer; terapeutiske hovedpuder og, terapeutiske kompresser, nemlig varmepuder og isposer, terapeutiske kompresser, nemlig gelépakker, terapeutiske sædepuder, terapeutiske madrasser, terapeutiske sengetøj, terapeutiske hovedpuder og pudevår, terapeutiske betræk til ryglæn; stole, puder og indlægssåler til fodtøj til medicinske og ortopædiske formål; medicinske apparater og instrumenter til behandling af insomni og søvnapnø alle i klasse 10. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, arrangering og ledelse af konferencer, seminarer og forelæsninger. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; hospitalsvirksomhed; ortopædisk kirurgi herunder, ryg, skulder albue, knæ, hofte, hånd og fod kirurgi, fysioterapi, ergoterapi, reumatologi, kiropraktorvirksomhed; behandling af søvnforstyrrelser herunder insomni, søvnapnø, urolige ben (Restles Legs Syndrom (RLS) og Periodic Leg Movements (PLM)) samt narkolepsi. (730) Indehaver: Økomanden v/martin Falk, Storgaden 33, 6052 Viuf, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: logoet er udført i sort og rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: StoneCover (730) Indehaver: PAINT FACTORY EQUIPMENT A/S, Tværvej 8, 6640 Lunderskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hulgaard Advokater, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Animal Farm (730) Indehaver: Lykkeberg A/S, Kattegatvej 75, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Allan Troels-Smith, Grønholtvangen 22, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 31: Hunde- og kattemad, herunder baseret på tørret fisk. (730) Indehaver: IKON KOLDING ApS, Skovvangen 42, 6000 Kolding, Danmark Jørgen Pedersen, Søparken 23, 6740 Bramming, Danmark Nicolaj Lodberg, Byvænget 29, 9200 Aalborg SV, Danmark (511) Klasse 25. (511) Klasse 35: Detailhandel, herunder via internettet, med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1421

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Multicube (730) Indehaver: Four Esses v/kristian Dreinø/Freddy Andersen, Silkeborgvej 325, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fox Mobile Distribution GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 5, D Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELLCOM (730) Indehaver: BELLCOM OPEN SOURCE ApS, Agtrupvej 51, 6., 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning, computere, magnetiske databærere, maskinlæsbare datamedier, optagne computerprogrammer, computersoftware (downloadable), computersoftware (downloadable) til brug for markedsføring, kommunikation og service, computersoftware (downloadable) til brug for kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, computersoftware (downloadable) til brug for udarbejdelse og vedligeholdelse af hjemmesider, downloadable publikationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, rådgivning vedrørende informationsformidling; rådgivning vedrørende opbygning af databaser, rådgivning vedrørende e- handel, softwaresupport og computersikkerhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, nyhedsformidling herunder nyhedsformidling via digitale netværk, tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; design og udvikling af computer hardware og computer software, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) vedrørende computer hardware og software indenfor e-handel, softwaresupport og computersikkerhed; udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; overvågning og administration af hjemmesider for andre; design af hjemmesider for andre; udlejning og leasing af computere samt hardware og software til databehandling; hosting af hjemmesider for andre; rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende computer hardware og computer software; programmering af computere, ajourføring og design af computerprogrammer. 1422

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HappyColors (730) Indehaver: Karina Gowers ApS, Dalvej 5, 3200 Helsinge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; spillemaskiner, kun til brug med eksterne skærme eller monitorer; elektroniske spil (software); mobiltelefoner; specielt udformede covers, hylstre, hætter, etuier, betræk, tasker og afdækninger til de forannævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); tryktyper; klichéer; plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); folier af regenereret cellulose til indpakning; emballage og emballeringsbeholdere af folie, papir eller pap og plasticmateriale med dispenserfunktion også til industrielle formål. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; emballage og emballagebeholdere af de forannævnte materialer; emballeringsbeholdere af plastic med dispenserfunktion også til industrielle formål. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster;børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; engangsservice af papir, pap eller plastic, herunder engangstallerkener, -kopper, -krus og fade. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; ikke-vævede tekstilstoffer; plasticstoffer (erstatninger for tekstil); husholdningslinned (ikke beklædning); voksduge (bordduge); senge- og bordtæpper, herunder også af papir; sengelinned; sengetøj; badeforhæng af tekstil eller plastic; badelinned, undtagen beklædning; gardiner af tekstilmateriale eller af plastic, gardinholdere af tekstilmateriale; gummieret lærred (ikke papirhandlervarer). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); specielt udformede covers, hylstre, hætter, etuier, betræk, tasker og overtræk til alle de forannævnte varer; julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MedicoLogic (730) Indehaver: DANCAD ENGINEERING A/S, Milnersvej 7 1, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed;industriel analyse og forskning;design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt/hvidt/sort/gråt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GEA PROCESS ENGINEERING A/S, Gladsaxevej 305, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner nemlig spraytørrere. (511) Klasse 11: Tørreapparater, nemlig spraytørrere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YOUTH QUICK PLAY (730) Indehaver: JI sport A/S, Sønderskovvej 236, 9362 Gandrup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Waterhousekilden Naturligt økologisk Vand (730) Indehaver: Waterhouse AS, Syltebø, 6470 Eresfjord, Norge (740/750) Fuldmægtig: Jan Erik Nerland, 6364, Myklebostad, Nesset, Norge (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande. 1423

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: zizila (730) Indehaver: Hansens Flødeis ApS, Landerslevvej 5-7, 3630 Jægerspris, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., a corporation of the State of Delaware, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Produkter til personlig pleje (kosmetiske), kosmetik, lotion (kosmetiske), cremer (kosmetiske), makeup, toiletpræparater; dufte (parfumerivarer), parfume og æteriske olier til personlig brug; badepudder (kosmetiske), kropspudder (kosmetiske). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trendkompagniet A/S, Hvidelvej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Alvsol (730) Indehaver: Alvsol Mind Bengtsen v/kamille Katrine Schack, Fokken 84, 3070 Snekkersten, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: African Horizons Travel & Safaris/Tomas Lund Sørensen, P O Box 54998, KE Nairobi, Kenya (740/750) Fuldmægtig: Bo Finn Poulsen, Tanderupkærvej 86, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gyldne, sorte, hvide og orange varme farver med stregtegning og tekst. 1424

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aspiros - Ingenuity from nature (730) Indehaver: ASPIROS ApS, Symbion Sciencepark, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Zizzi Jeans APS, Kløvermarken 29, 7190 Billund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dahl Varde A/S, Markedspladsen 25, 6800 Varde, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERTON START (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARLETTI JULESKUM (730) Indehaver: Carletti A/S, Grenåvej 641, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, chokoladevarer (konfekturevarer), slikprodukter (konfekturevarer). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Amok (730) Indehaver: KONRAD ApS, Mølbjerg 9, Søvind, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: LAGROLET ApS, Hjelmerstald 14, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og turkis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VækstHjulet (730) Indehaver: GROWTH COMPANY ApS, Rued Langgaards Vej 7, 5., 2300 København S, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1425

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Contest (730) Indehaver: ERIK TESTMANN HOLDING ApS, Vintervej 6, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser); apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; computer software, optaget; downloadable computerprogrammer; downloadable publikationer. (511) Klasse 37: Reparations-, installations- og vedligeholdelsesvirksomhed vedrørende computer hardware. (511) Klasse 42: Programmering af computere, design af computer software, rådgivning vedrørende computer hardware og computer software, reparations-, installations- og vedligeholdelsesvirksomhed vedrørende computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: sunflux (730) Indehaver: Professional Led System v//mike Hjorth Andersen, Galgebakken Vester 4-5A, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IMERCO A/S, Klovtoftegade 46, Klovtofte, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 06: Isenkramvarer af metal. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PBS epayment (730) Indehaver: PBS A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STORM (730) Indehaver: Four Esses v/kristian Dreinø/Freddy Andersen, Silkeborgvej 325, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 28: Brætspil og legetøj. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: API (730) Indehaver: Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 36: Velgørenhedsindsamlinger, herunder særligt til beskyttelse af dyr. (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed. 1426

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og overvågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og -organisation; forretningsmæssig bistand i form af handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger; forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i computerdatabaser og -registre; udarbejdelse af kontoopgørelser, lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og -oversigter, statistiske oplysninger og økonomiske rapporter og prognoser; vurdering i forretningsanliggender; forretningsmæssig konsulentbistand vedrø-rende virksomhedsovertagelse og fusioner og omlægning af erhvervsvirksomheder; import/eksport agenturer, herunder vedrørende motorkøretøjer, computer hardware, computer software og maskiner, apparater samt udstyr til brug for produktionsvirksomheder, landbrugsvirksomheder og entreprenør-virksomheder; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; indhentning af tilbud på varer og tjenesteydelser på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser og forhandling med virksomheder; rationaliseringseksperter; regnskabsførelse; revision; bogføring; regnskabsrevision; reklamevirksomhed og markedsføring; markedsføringsbistand; markedsanalyser; marketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; udarbejdelse og bistand til udarbejdelse af salgs- og markedsføringsmateriale; reklamevirksomhed, nemlig direct mail; online-annoncering på internet og computernetværk; opdatering og spredning af annonce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auktionsvirksomhed; udstillinger og demonstrationer vedrørende forretningsadministration med kommercielle eller reklamemæssige formål, administration af datastyrede arkiver; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæglervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; kreditgivning; finansiering navnlig i form af leasing, herunder finansiel og operationel leasing af fast ejendom, motorkøretøjer, computer hardware, computer software og maskiner, apparater og udstyr til brug for produktionsvirksomheder, landbrugsvirksomheder og entreprenørvirksomheder; formidling af lån, kredit og finansiering; kreditkontrakter; købsfinan-siering; lånefinansiering; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af afbetalingskøb; afbetalingslån og -kredit; joint venture finansiering; finansiering af afbetalinger; finansiering af loyalitetsordninger; finansiering af terminslån; sikkerhedsstillelse i form af kaution og garanti; realkreditlån; udarbejdelse og strukturering af finansielle ydelser, herunder finansiering og leasing; factoring; finansiel clearingvirksomhed; valutarisk virksomhed, herunder valutahandel, valutaveksling og valutaudstedelse; investering af kapital; information om finansiering og investering af kapital; information og rådgivning om alternative og equity investeringsstrategier; finansiel sponsorering; finansiel risk management; investeringsfonde og -foreninger, inklusive alternative investeringsfonde og -foreninger, herunder hedge fonde, venture kapital fonde og equity fonde, pantelånervirksomhed; inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; sparekassevirksomhed; bankvirksomhed; opkrævning af betalinger, herunder leje- og afgiftsbetalinger; finansiel analyse og tilvejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; administration, kontrol og behandling af betalinger; udstedelse af konto-, kredit-, debet-, hæve-, bank- og betalingskort, herunder virksomheds-, forretnings- og butikskort; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; udstedelse af rejsechecks; udstedelse af værdikuponer og checks; elektronisk overførsel af penge; homebanking; kredit, långivning og finansiering via internet og andre globale computernetværkssystemer; formidling af kredit, långivning og finansiering via internet og andre globale computernetværkssystemer; tilvejebringelse af finansielle tjenesteydelser via Internet og Intranet; finansiel information, rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); fondsbørsmæglere; fondsbørsvirksomhed; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; udlejning og leasing af fast ejendom, herunder kontorlokaler, landbrugsejendomme, erhvervsejendomme og lejligheder; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; forsikringsagenturvirksomhed; administration af forsikringskrav; information og rådgivning om forsikrings-forhold; forsikrings- og genforsikringsaftaler; assurandørvirksomhed, herunder bistand og information; forsikringsmæssig skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; indu-striel analyse og forskning; marketingforskning; design og udvikling af computer hardware og com-puter software, herunder til brug for bank-, finansierings-, investerings- og valutarisk virksomhed, herunder via Internettet; computerprogrammering; vedligeholdelse af computer software til brug for bank-, finansierings-, investerings- og valutarisk virksomhed, herunder via Internettet; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre; mægler-, rådgivningsog konsulentvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MENSA HEATING ApS, Bissensgade 1, 1tv, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og grøn (flyende overgang). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLOBE ALE (730) Indehaver: NØRREBRO BRYGHUS A/S, Baldersbuen 25, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jonquieres & Jensen, Fredericiagade 15, 1310 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 1427

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TSUBO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Deckers Outdoor Corporation, 495-A South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel og online detailhandel, herunder via postordre, med fodtøj og beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CURAPAX (730) Indehaver: MICROWARM ApS, c/o Jens Harder Højbjerg, Vestkærs Alle 22, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: O'Brand v/ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 05: Sanitære præparater til medicinske formål; plastre og forbindsstoffer, herunder bind og bandager til forbindingsformål og til sundhedsformål; kompresser som forbindsmaterialer (medicinske); varme og kolde kompresser til sundhedsmæssige formål og til medicinsk brug. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter; kompresser, også varme og kolde kompresser til kirurgiske formål; puder og polstringer til medicinske og kirurgiske formål; isposer til medicinske formål; varme omslag til medicinske formål (ikke elektriske); termoomslag til brug ved førstehjælp. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; køle- og varme indretninger til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker, til husholdningsbrug; bærbare kølebokse (ikke elektriske); ikke elektriske køleog varme elementer til madkasser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; samling (ikke transport) af et udvalg af medicinske, og kirurgiske varer samt varer til opbevaringsformål af fødevarer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, disse ydelser kan ske i form af detailforretninger, engros salgssteder, gennem postordrekataloger eller via elektroniske medier, f.eks. websider eller tv-shop programmer; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien, , USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software; 3D animationssoftware; 3D animationsprocesteknologisksoftware til kreering, produktion, optagelse, transmission eller reproduktion af lyd, video, spillefilm, animeret indhold, softwareprogrammer, grafik og billeder; computer software til brug i forbindelse med digital animering og specielle billedeffekter; software til behandling af billeder, grafik og tekst; software til kontrol og forbedring af lyd-kvalitet af computer- og lydudstyr; software til computerspil; software til computergrafik; software til elektroniske spil; software til spil; software til videospil; software til virtual reality-spil; interaktive videospil bestående af computerhardware og software; computere; servere; arbejdsstationer (workstations); computer hardware, computer systemkort (kodede), integrerede kredsløb, halvledere og databehandlingsmaskiner; videospil kassetter; computer software til brug for at spille videospil og computerspil med andre via et globalt computer og kommunikationsnetværk; computersoftware til komprimering og dekomprimering af data og video billeder; note book computere og bærbare computere; transportable computere; håndholdte computere; tablet computere; ultramobile computere; computer software til brug ved fremskaffelse af multi-brugeradgang til et globalt computer informationsnetværk; computer firmware, nemlig, software til computeroperationssystemer; computer brugssoftware og andre computersoftware; bærbare videoafspillere; personlige spilleapparater, kun til brug med eksterne skærme eller monitorer; DH diskafspillere; DVD afspillere. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nemlig, produktion af spillefilm, videofilm og film; tilvejebringelse af specielle effekter til fjernsyn, video og spillefilm; animerede film produktionsydelser DE Tyskland DE Tyskland 1428

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTRU (730) Indehaver: Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien, , USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software; 3D animationssoftware; 3D animationsprocesteknologisksoftware til kreering, produktion, optagelse, transmission eller reproduktion af lyd, video, spillefilm, animeret indhold, softwareprogrammer, grafik og billeder; computer software til brug i forbindelse med digital animering og specielle billedeffekter; software til behandling af billeder, grafik og tekst; software til kontrol og forbedring af lyd-kvalitet af computer- og lydudstyr; software til computerspil; software til computergrafik; software til elektroniske spil; software til spil; software til videospil; software til virtual reality-spil; interaktive videospil bestående af computerhardware og software; computere; servere; arbejdsstationer (workstations); computer hardware, computer systemkort (kodede), integrerede kredsløb, halvledere og databehandlingsmaskiner; videospil kassetter; computer software til brug for at spille videospil og computerspil med andre via et globalt computer og kommunikationsnetværk; computersoftware til komprimering og dekomprimering af data og video billeder; note book computere og bærbare computere; transportable computere; håndholdte computere; tablet computere; ultramobile computere; computer software til brug ved fremskaffelse af multi-brugeradgang til et globalt computer informationsnetværk; computer firmware, nemlig, software til computeroperationssystemer; computer brugssoftware og andre computersoftware; bærbare videoafspillere; personlige spilleapparater, kun til brug med eksterne skærme eller monitorer; DH diskafspillere; DVD afspillere. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nemlig, produktion af spillefilm, videofilm og film; tilvejebringelse af specielle effekter til fjernsyn, video og spillefilm; animerede film produktionsydelser DE og Tyskland 1429

16 Offentliggørelse af udskilte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af udskilte registreringer (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: WEIDER (730) Indehaver: Weider Global Nutrition, LLC, 2002 South 5070 West, Salt Lake City, Utah 84104, USA (740/750) Fuldmægtig:Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 05: især kosttilskud i form af vitaminer, mineraler og proteiner. (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato: (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: FFP-Platinum IP Rights Limited, 4, Pikioni Street, 3075 Limassol, Cypern (740/750) Fuldmægtig:Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Vævede og strikkede beklædningsgenstande og undertøj, støvler, sko og hjemmesko, hovedbeklædning. (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato:

17 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

18 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Baltex Natural AB, Ljusterögatan 14, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: M2 Group Holdings, Inc., 1012 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, USA (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: M2 Group Holdings, Inc., 1012 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, USA (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: M2 Group Holdings, Inc., 1012 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, USA (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark 1432

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H. Young (Operations) Limited, Dominion House, Kennetside, Newbury, Berkshire RG14 5PX, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHATEAU DASSAULT S.A.R.L., F Saint-Emilion, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cykelhandlerkæden/ Jupiter Cykler ApS, Lygten 2, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Norwegian Promotion Group, Tromsögata 5 B, N-0565 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GASTRONOME DISTRIBUTION, 36 Impasse Louis Bleriot, F Ancenis, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen, 24959, Israel (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D Wetzlar, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Str. 84, CH-4052 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KOIPE CORPORACION, S.L., Plaza Julio Caro Baroja, 2, E San Sebastián, Guipúzcoa, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A., Calle Saturno, 21, Sevilla, Spanien; KOIPE CORPORACION, S.L., Plaza Julio Caro Baroja, 2, E San Sebastián, Guipúzcoa, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DST Logic Holding A/S, Stationsvej 5, 6920 Videbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Klybeckstr. 141, CH-4057 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratorios Phergal, S.A., Hierro, 79 Torrejon de Ardoz, Madrid, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Touring Scandinavia ApS, Halmtorvet 5, 1700 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark 1433

20 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 44: Dyrlægevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25. (511) Klasse 28: især udstyr til bodybuilding, konditræning og anden motionsudøvelse (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, herunder rådgivning vedrørende industriel ejendomsret. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Briller samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; fotografiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til livredning, apparater til optagelse, transmission eller gengivelse af lyd eller billeder, regnemaskiner. (511) Klasse 14: Ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Æsker til skriveredskaber herunder penne og blyanter, penalhuse, etuier til skriveredskaber, opgave- og øvebøger og -hæfter, notesbøger, charteques, mapper, pastelfarver, skriveredskaber herunder penne og blyanter, acrylpenne, dagbøger og kalendere, tidsskrifter, magasiner, aviser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningbrug, pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (undtagen apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryksager; klichéer. (511) Klasse 18: Vadsække, tornystere, rygsække, små vadsække, tornystere og rygsække; skoletasker også i form af skuldertasker, tasker; multifunktions-tasker; bæreseler til spædbørn; poser, punge, universaltasker; tasker til brug ved camping og friluftsaktiviteter; strandtasker, rejsetasker; tasker til bjergbestigere; læder og læderimitationer, tegnebøger, attache- og dokumentmapper; check-hæfteomslag og -mapper, nøgleetuier af læder eller læderimitationer; dokumentetuier og -tasker, huder og skind; kufferter, paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Soveposer til campingbrug, madrasser. (511) Klasse 22: Telte, navnlig til campingbrug. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (undtagen beklædningsgenstande og ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Edb hardware og software. (511) Klasse 16: Trykte brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 38: Leasing/udlejning af tilgangstid til computer database. (511) Klasse 42: Udvikling af edb-systemer, rådgivning om edb. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Edb hardware og software. (511) Klasse 16: Trykte brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed, installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware. (511) Klasse 38: Leasing/udlejning af tilgangstid til computer database. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling af edb-systemer, rådgivning om edb. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29: gelatineringsmidler og planteslim til næringsmidler, pektin som næringsmiddel, fisk (ikke levende) skaldyr, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, frugtgelé, æg, kunstæg, mælk, mælkeprodukter, kasein anvendt som ingrediens i levnedsmidler, salater, pickles, tomatpuré, kakaosmør. (511) Klasse 30: tomatketchup, bagværk, brød, kager, biscuits, kiks, vafler, semoule, honning, kunsthonning, sukker, sirup, sauce, mølleriprodukter, melpræparater (ikke indeholdt i andre klasser), kornpræparater, gryn, majsmel, makaroni, mannagryn, ris, risprodukter (næringsmidler), sago, tapioca, kakaoerstatning, vanille, vanillin, vanillepræparater, krydderier, krydderierstatning, smaggivende stoffer til brug ved tilberedning af næringsmidler (dog ikke æteriske olier), salt, peber, sennep, eddike, madkulør, soya, spiselige dekorationsartikler til kagepyntning, gær, stivelse og stivelsespræparater til næringsmidler, bage-, budding-, creme-, fromage- og jævningspulver, desserter (ikke indeholdt i andre klasser), chokolade, chokoladevarer, konfekt, rå is, spiseis, lakrids og lakridsvarer (ikke farmaceutiske), marcipan, marcipanvarer, tyggegummi, spiselige kokosvarer (konfekture), sukkervarer, bolcher, drops, dragées, karameller. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsvirksomhed og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, finansiel og valutarisk virksomhed, kreditvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Edb hardware og software. (511) Klasse 16: Trykte brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 38: Leasing/udlejning af tilgangstid til computer database. (511) Klasse 42: Udvikling af edb-systemer, rådgivning om edb. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 35. (511) Klasse 43: Restaurantvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Papir, varer af papir (ikke indeholdt i andre klasser), pap ( ikke indeholdt i andre klasser), varer af pap, tryksager, bøger, papirhandlervarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, fotografier, selvklæbende etiketter, overføringsbilleder, farvebøger, malebøger, spillekort, skriveredskaber, kort af papir, bannere, transparentpapir, plakater, hatte af papir, indpakningspapir, lykønskningskort, postkort, indbydelser, servietter af papir. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, dukker, plyslegetøj, plasticlegetøj, legetøjsfigurer, bolde, brætspil, puslespil, tryllesæt, videnskabelige legetøjssæt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, skaldyr samt produkter fremstillet heraf, frugt og grøntsager, salater, salatdressinger, madolie, pickles, tørrede krydderurter, stegt kylling, barbecue kylling, grillstegt kylling, kyllingesalat, hamburgere, hot dogs, bøfkød, skinke, svinekød, pølser, kartoffelbaserede snackprodukter. (511) Klasse 30: Kyllingesandwiches og kyllingepier, majschips, tortillachips, rischips, kiks, saltkringler, popcorn, krydrede saucer og saucer, krydderier og smagsstoffer, rundstykker, biscuits, brød, kager, konditori- og konfekturevarer, honning, gær, bagepulver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed for børn, festplanlægning, sportsarrangementer, kulturelle aktiviteter, børnekonkurrencer. (511) Klasse 43: Restaurantvirksomhed. 1434

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2563 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 127. årgang. 2006-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 127. årgang. 2006-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 127. årgang. 2006-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 485 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere