Præsenteret af. Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsenteret af. www.vidensbanken.com. Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen"

Transkript

1

2 Præsenteret af Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen

3 Indledning Forestil dig et studiejob, som alle konkurrerer om at få. Forestil dig en bar, der drives af de socialt stærkeste og fagligt skarpeste unge studerende fra hver sit felt. Unge pro-aktive og kreative mennesker, der hver især har en stor karriere foran sig og evner til selv at drive en blomstrende virksomhed. De ved det bare ikke endnu... En bar, hvis primære formål er at ruste sine medarbejdere til deres fremtidige virke og trække på deres netværk og omgangskreds som kundegruppe ved at give dem overskudsdeling. En bar, der udnytter de ansattes evner til at være de socialt formende i hver deres gruppe og holder sig evigt aktuel ved at lade medarbejderne selv forme dens aktiviteter. 3

4 Vision og indbydelse Vi vil åbne en bar gerne flere der ansætter unge, dygtige, motiverede studerende fra de samfundsrelaterede videregående uddannelser og ud over at betale normal løn lader dem få anpart i en overskudsdeling, som kommer til udbetaling, når deres studie og dermed ansættelse slutter. Beløbet skal til den tid finansiere en dannelsesrejse til et eller flere udviklingslande, hvorunder medarbejderen skal skabe et produkt fotoudstilling, essay, dokumentar el.lign. til udstilling og publicering ved hjemkomsten. Formålet er at ruste fremtidens samfundsdebattører bedre og sikre, at de har en personlig og praktisk forståelse for de spørgsmål, de vil komme til at arbejde med, og at danne et forum for netop de politisk bevidste unge mennesker fra alle fløje hvor der er plads til dialog, debat, læring og networking. Samt at tilbyde så god en pakke, at vi kan rekruttere og headhunte de dygtigste hoveder med energi, drive og overskud til at gøre virksomheden til en succes og samtidig excellere i deres studier. Fakta om projektet 1. Compass Bar vil ansætte de bedste og skarpeste studerende og drage fordel af de evner og den energi, de ellers ville investere i fredagsbarer og festudvalg. 2. Compass Bar vil tilbyde en bonusordning, hvor de ansatte får andel af overskuddet og dermed motiveres til at trække deres omgangskreds og studiefæller ind som kunder. Forestil dig PR-værdien og den potentielle omsætning i privatstartede invitationer gennem sociale medier som den nedenstående: Kom på Compass Bar i aften Katrine, Søren og Christian står bag baren, og overskuddet går til deres Congo-rejse støt dine venner med de øl du alligevel skal drikke i aften! ; ) 3. Compass Bar vil danne et forum, værested og vandhul for globalt interesserede unge mennesker et sted hvor ordet er frit, stemningen uprætentiøs, indlæggene intelligente og festerne uforglemmelige. Vi vil konkurrere på signalværdi og social kvalitet frem for pris. 4. Compass Bar vil være stedet du går hen, når resten af nattelivet bliver for prætentiøst stedet hvor du kan være helt dig selv, og hvor vi husker alvoren i verden og fordi vi ved at vi husker den, giver vi os også lov til at slå os løs, når solen er gået ned. Vi nyder, fordi vi ved at vi yder. 5. Compass Bar vil geninvestere, vokse og udvikle sig. Compass Bar skal på sigt blive et internationalt brand, som tilbyder det studiejob alle vil have, og de fester, koncerter og happenings som alle vil til. 4

5 Resumé Compass Bar er en bar med et bredere perspektiv end bare at tjene penge. Compass Bar vil etablere sig som en værdiorienteret virksomhed, der bidrager til en bedre verden og en bredere oplysning af fremtidens samfundsdebattører. Compass Bar vil, ud over at være en bar, der tematisk bevæger sig omkring emnet frihed i såvel design som indkøbs- og personalepolitik, også være en aktiv del af den danske værdidebat ved at tilbyde faciliteter og lokaler til et forum af bevidste unge mennesker, der netop vælger deres omgangskreds, såvel som fortrukne vandhul, ud fra et moderne personligt værdisæt. Compass Bar vil definere og etablere sit eget mere eller mindre konkurrencefri marked i restaurationsbranchen som et nyt skud på de værdi orienterede virksomheders træ. Eneste nær liggende konkurrenter til kundegruppen er de profitfrie frivillige eller lavfortjeneste virksomheder, der bl.a. yder støtte til nødhjælpsarbejde. Disse har dog ofte et lavt vækstpotentiale, fordi en stor del af virksomhedens overskud dirigeres væk til velgørenhed. I modsætning til disse vil Compass Bar rent faktisk have overskud og fortsat vækst for øje, men benytte værdibaseret drift, ledelse og marketing som værktøjet til at opnå det. Hos os vil det velgørende arbejde og indsatsen for en bedre verden blive investeret i en personlig udvikling af medarbejderne selv og deres muligheder for udfoldelse og læring for dermed at motivere dem yderligere til at yde og bidrage til virksomhedens omsætning. Vi vil derfor ansætte proaktive og selvmotiverende universitetsstuderende med drive og udviklingspotentiale, frem for blot en interesse i velgørenhed. Compass Bar vil som en del af konceptet tilbyde studiemedarbejdere en andel i virksomhedens dag-til-dag overskud fra deres vagter. Dog vil andelen, frem for at komme til direkte udbetaling og på sigt miste sin motiverende status i stedet placeres på en opsparing for at forøge motivationsstyrken gennem hele medarbejderens ansættelse. Opsparingen vil, efter endt kontrakt, komme til udbetaling til medarbejderen til brug for en dannelsesrejse til et eller flere udviklingslande, hvorunder et projekt af kreativ karakter fotoudstilling, essay, foredrag eller lignende skal produceres og leveres til Compass Bar. 5

6 På den måde vil Compass Bar gennem aktiv og målrettet rekruttering og ansættelse af socialt stærke og formende unge mennesker sikre en fast høj hverdagsomsætning på baggrund af den enkelte medarbejders personlige interesse i kundetilførsel. Samtidig vil den samlede forvaltning af de enkelte opsparinger sikre at Compass Bar kan få et relativt højt rente-/investeringsafkast, der gennem hele medarbejderens ansættelsesforløb giver en tilførsel af kapital som kompensation for den løbende ekstraudgift til opsparingen. Medarbejdernes projekter forventes ligeledes at kunne bidrage til øget kapitaldannelse, gennem gæstetilstrømning til udstillinger og foredrag m.m., samt den med projekterne forbundne PR-værdi, der vil komme såvel Compass Bar som medarbejderen til gode. Er rekrutteringen succesfuld, vil Compass Bar om et antal år ligge inde med en del af fremtidens markante samfundsdebattørers første reelle værker, hvilket i sig selv vil kunne generere en høj PR-værdi. Det er vort mål, at virksomheden skal etablere sig som et forum for oplyste, velinformerede samfundsdebattører unge som gamle med en interesse i udviklingslande og global økonomi og politik, samt den kundebase, der omgiver netop disse personer: De politisk bevidste og aktive unge. Produktet kort Vi leverer et studiejob til eliten på studier relateret til samfundsdebat specifikt rettet mod studerende med interesse i udviklingslande og global økonomi og politik. Vi giver dem mulighed for at arbejde og komme i et miljø, der ruster dem til deres fremtidige virke og giver dem værktøjerne til at danne stærke netværk og opleve udviklingslandenes udfordringer på tæt hold. Midlerne dannes gennem anvendelse af deres arbejdskraft og sociale kompetencer i studiejobs som bartendere. 6

7 Milestones Prospektskrivning (Okt-Dec 2010) Kapitalrejsning (Dec 2010 til Feb 2011) Valg af lokaler (Nov 2010) Sammensætning af bestyrelse (Dec 2010) Stiftelse (Feb-Mar 2011) Indretning og ansættelse (Feb-Apr 2011) Åbning (29. Apr 2011) Udsendelse af første medarbejder (Jun 2012) Økonomiske Bulletpoints Forventet omsætning i 2011 (otte mdr.): 2,9 mio. kr. Forventet omsætning i 2012: 6,2 mio. kr. Forventet overskud i 2012: 1,1 mio. kr. Status I dag har vi den grundlæggende virksomhedsmodel på plads. Vi har budgetter, designplan og markedsføringsstrategi færdige og er klar til at gå i udbud med aktierne. D. 25. november underskrev vi lejekontrakten på Gammeltorv 14, København K, hvor Compass Bar kommer til at ligge, og vi overtager nøglerne for at gå i gang med istandsættelsen d. 1. februar Organisations- og lønmodellerne er afprøvet i praksis gennem vores konsulentvirksomhed, og det er vores generelle indtryk af markedet og de potentielle kunder, at tiden er moden og at projektet er bæredygtigt. Skibet er allerede i søen, og vi håber at du har lyst til at være med. Ejerskabsfordeling 60% Compass Bar ApS (CVR.: ) v/peter Kærgaard og Martin Boserup 40 % Folkeaktier Virksomhedsmodel, rettigheder til navn m.v. tilhører holdingselskabet Compass Bar ApS. 7

8 Omsætning Med udgangspunkt i vores lokaler på Gammeltorv 14 har vi beregnet følgende omsætningstal. Vi forventer i de første måneder en omsætning på ca kr. til kr. pr. måned, og efter seks måneder regner vi med en gennemsnitlig omsætning på ca kr. pr. måned i alt 6 mio. kr. pr. år efter de første seks måneder. Vores minimumsomsætning for ikke at lave underskudsforretning vil være kr. pr. måned, hvilket vil sige kr. på hverdage, på torsdage og kr. på weekenddage. For at give et bedre billede, så betyder det, at baren på hverdage skal sælge gennemsnitligt 10 fadøl i timen og i weekender omkring 60. En gennemsnitlig gæst drikker ca. to genstande i timen på hverdage, og det betyder altså et krav om gennemsnitligt 5 gæster gennem barens åbningstid på en given hverdag og ca. 40 gæster gennemsnitligt på en weekendaften. Disse tal er langtfra uopnåelige med den valgte placering og målgruppe, og de ligger markant under vores førnævnte forventede omsætningstal, der er udregnet pba. et indgående kendskab til omsætningstal, antal gæster og avance på de omkringliggende barer og restaurationer. De første fire måneder behøves kun en månedlig omsætning på kr. grundet en forudforhandlet huslejerabat til etablering af forretningen. Omkostninger Opstartsomkostninger 1,1 mio. kr. heraf op til kr. gennem folkeaktier og resterende gennem egeninvestering. Overskud De første seks måneder har vi budgetteret med et månedligt overskud på ca kr. Dette forventes at stige til kr. pr. måned efter de første seks måneder. Dette giver et årligt overskud efter første år på 0,8 1,1 mio. kr. Heraf er det vores forventning de første fem år, at 50% geninvesteres i virksomheden, og 50% udbetales som afkast til ejerkredsen. Efter fem år ses fuld udbetaling af afkast, idet virksomheden til den tid forventes at have opbygget en tilstrækkelig stor egenkapital til at matche konkurrenterne i økonomisk fleksibilitet. Vi forventer hvert år at kunne udbetale et udbytte til aktionærerne. Vores målsætning er et årligt udbytte på ca. 25%, det vil sige, at for hver aktie på 1000 kr. er målsætningen en udbetaling på 250 kr. Exit Når virksomheden går over i en driftsfase efter 1-2 år, hvor alle rutiner er kørt på plads, ser vi Peter Kærgaards rolle trukket af bardriften og i stedet fokuseret på international anvendelse af konceptet. Ejerskabsandelen ser vi ikke forandret. 8

9 Skabelsesberetningen Peter fortæller: Den dag du bliver skudt på der erkender du for alvor dine prioriteter i livet. Det gjorde jeg i hvert fald Det var under mit andet besøg i Iran, i december Det var de studerendes nationaldag, og jeg havde med mit blonde hår og blå øjne forvildet mig ind i en demonstration omkring Felestin Square. Jeg havde under urolighederne om sommeren hjulpet oppositionsbevægelsen i Danmark med deres demonstrationer, og holdt fast kontakt til mine bekendte blandt aktivisterne på gaden i Iran. Jeg troede på deres indsats for frihed til at være det rene frihedsbudskab, uforplumret af politik og fløjkampe. Det handlede om retten til at tale, leve og eksistere, og til at få sin stemme hørt. I en stat som Iran, under uroligheder som dem i 2009, er det ikke svært at forestille sig konsekvensen af at blive anholdt som uddannet dansk officer, med løgn på visumansøgningen, men jeg syntes det var for nemt at støtte noget, eller at tro på en idé når jeg selv sad trygt og sikkert hjemme i Danmark. Jeg ville afprøve min egen overbevisning og min egen dedikation. Jeg ville se alvoren med egne øjne og ikke kun gennem grynede optagelser med mobiltelefoner. Jeg er altid påpasselig når jeg rejser én tilbageholdelse og en google-search på dit navn kan let resultere i en dør uden håndtag, så jeg holdt mig i baggrunden, og betragtede alt fra afstand, med en krøllet Lonely Planet guide i hånden, som enhver god turist. Men den dag var jeg uheldig, og da 200 studerende hev grønne flag og masker op midt på gaden, stod jeg midt i det. De sekunder hvor politiets skarpe skud lød hen over hovederne på os og de første kugler fløj gennem mængden vil jeg huske til den dag jeg dør. Ikke fordi jeg var bange, ikke fordi der var kaos men fordi noget faldt på plads. Den tanke, der stod klarest af alle var: Er det her faren værd?. Jeg gik stift, men med et venligt smil på læben og min Lonely Planet guide i hånden, ud af det grønne kaos mellem revolutionsgardisterne, forbi de køllesvingende mortorcykelbetjente og 9

10 direkte ind i armene på en hærdebred iransk politiofficer. Gu fanden var det faren værd de skulle se at der var vidner! Til trods for tre års uddannelse i international politik og statskundskab, så kom min første reelle politiske forståelse for de globale udfordringer først gennem mine rejseoplevelser. Jeg har rejst alene som backpacker i Østeuropa, Eksjugoslavien, Tyrkiet, Nordkorea og Iran for med egne øjne at se, opleve og forstå de spørgsmål jeg til hverdag arbejdede med under min uddannelse. Martin har couchsurfet sig tværs over det amerikanske kontinent én sofa ad gangen og tomlet gennem både Europa og Asien, mens han har produceret dokumentarfilm om alt fra couchsurfing i USA til anti-aids-kampagner i Cape Town. Søren har til gengæld set realiseringen af dansk politik på nært hold i sandet i Afghanistan, og der draget sine erfaringer om rigtigt og forkert og de myriader af grå felter, der ligger der i mellem. Den dannelse og forståelse, der fulgte med de oplevelser, ønsker vi at videregive til andre. For mange medieudnævnte eksperter i samfundsdebatten herhjemme, har lange titler til trods ikke den nødvendige personlige og praktiske forståelse for de teorier, de anvender. Det ønsker vi med Compass Bar at give flere af dem i fremtiden. Vi vil ikke gøre os til dommere over rigtigt og forkert, men vil i stedet lade vores ansatte selv drage sig erfaringer ud fra egne overbevisninger og konkrete oplevelser. Vi vil skabe et forum, der faciliterer unge studerendes udvikling, på deres egne præmisser, og ikke blot doserer lærdom fra andre. Det er ikke hensigten at de skal leve et liv på kanten og komme under beskydning overalt i verden mennesker er forskellige, og det er deres metoder også. Søren, Martin og jeg er alle tre lidt nogle adrenalinjunkies, men har også forståelse for at langtfra alle har det ligesådan. Derfor vil vi med Compass Bar kun skabe mulighederne rammerne skal de ansatte selv sætte når de rejser ud. Det er vores mål, når vi har skabt overskud og bevist konceptets bæredygtighed i København, at duplikere det i andre byer internationalt. Om 20 år vil vi gerne sidde tilbagelænede med hver vores cigar og et antal ar og gode historier. Vi drømmer om til den tid at være vidner til et internationalt netværk af Compass Bars, der udveksler ansatte i takt med universiteterne, og hvor historier, fotoudstillinger og foredrag skabt af de ansatte cirkulerer og publiceres fra by til by, i ét stort idealistisk folkeoplysnings- og vidensdelingsprojekt, med udgangspunkt i ægte oplevelser og helt personlige fortællinger. 10

11 martin Peter Team Peter D. H. Kærgaard, 26, fhv. premierløjtnant. 6 års militær baggrund, herunder 3 år som frivillig barchef på Frederiksberg Slot og i studiemiljøerne i København. For nuværende administrerende direktør i spillestedet The Rock ApS, og partner i konsulentvirksomheden Anton Dahl I/S, der fokuserer på ledelsesrådgivning og driftsoptimering i restaurationsbranchen. Arbejder herudover som freelance journalist og researcher under sine fritidsrejser. Peter har modtaget flere legater og hædersbevisninger gennem sin uddannelse og karriere, bl.a. legater for sin afsluttende ledelsesopgave fra Hærens Officersskole og for sin indsats i studiemiljøet i København. Hans specifikke kompetencer ligger inden for medarbejdermotivation og organisationsledelse, hvor han får sine ansatte og frivillige til at forpligte sig personligt ved at praktisere en uformel og personlig ledelsesstil. Peter vil i Compass Bar fungere som administrerende direktør, med ansvaret for den daglige drifts- og personaleledelse, herunder indkøb og økonomi. Soren Martin A. J. Boserup, 31, kommunikationsrådgiver og filminstruktør. Martin har arbejdet med kommunikation, strategiudvikling, økonomi og ledelse siden 2001, og har studeret kommunikation i København og New York. Han ejer filmproduktionsselskabet [no-comment] og er partner i Anton Dahl I/S sammen med Peter Kærgaard. Han har gennem årene arbejdet på projekter i New York, San Francisco, Cape Town, Paris og Toulon, hvilket har givet ham et solidt forretningsnetværk Verden over. Derudover har det givet ham en uvurderlig erfaring i at få mennesker med forskellige baggrunde og mål til at arbejde sammen med succes. Som marketingsmand er han desuden den ene del af duoen bag Copenhagen Earthquake Survivor 2008, der blev Danmarks hurtigst sælgende T-shirt via internettet nogen sinde. En succes, der blev gennemført ved at sammenbringe mulighederne i nyhedsmedier og de sociale netværk som Facebook til eksplosivt voksende og selvforstærkende omtale og salg. Martin vil i Compass Bar ikke være involveret i den daglige drift bag bardisken, men i stedet have fokus på strategiudvikling og forvalte virksomhedens overordnede økonomi og vækstperspektiver. Søren Haldan Hansen, 28, løjtnant. Søren er uddannet på Musikalsk Grundskole (3-årig kon- 11

12 servatorieforberedende uddannelse) i Holstebro, hvor han specielt har arbejdet med bas, klaver og hørelære. Han har gennem sin karriere som musiker blandt andet spillet i jazzorkester som fast indslag hos B&O s middage, samt i rockorkestre, med koncerter på steder som Paletten i Viborg. Søren har sideløbende arbejdet som musiklærer, band coach og undervist i hørelære. Alt dette har givet ham et stærkt fundament i det danske musikmiljø, og gennem rejser til New Orleans har han også her skaffet kontakter, der formentlig vil vise sig af uvurderlig karakter for Compass Bars musikscene. Ud over sin musikalske profil har Søren læst en HA-almen på universitetet i Odense og gennemført grundlæggende sergentuddannelse i Hæren, med efterfølgende udsendelse til Afghanistan i 2007 og En mission hvorunder han havde administrations- og føringsansvar for 10 mand, samt materiel og køretøjspulje for mere end 30 mio. kroner. Efter udsendelsen har han en periode været lærer på Hærens Sergentskole, før han i 2009 blev løjtnant fra Hærens Officersskole i København, hvor hans uddannelse i ledelse og forvaltning er blevet yderligere styrket. Søren arbejder ved siden af sit studie på Hærens Officersskole som bartender og musik-booker på The Black Swan i København. Søren får på Compass Bar ansvaret for kvalitetskontrol og booking af musikere og vil fungere som fast barchef med ansvar for uddannelse og vejledning af nye medarbejdere. Samarbejdspartnere Restaurationsbranchen er ikke et sted, man navigerer uskadt uden en vis erfaring. Vi har derfor, til trods for egne evner, taget flere erfarne restaurationsbestyrere og -ejere i vore private netværk på råd. De har i den forbindelse været formidable sparringspartnere, og har alle givet tilsagn om fortsat at ville stille sig til rådighed gennem projektets realisering. Chris Clemens, der ejer og bestyrer The Black Swan på Borgergade og har været bartender og bestyrer på utallige restaurationer i hele Europa, er inddraget i projektet som økonomisk rådgiver. Chris har formået at drive The Black Swan gennem finanskrisen, som en af de meget få restaurationer med en kontinuerligt stigende vækstkurve. Han er oprindeligt uddannet revisor med lang erhvervserfaring fra arbejde i London og har været behjælpelig i opstillingen og udviklingen af pålidelige budgetter. Chris vil gennem hele projektet stå til rådighed med erfaring og støtte i relation til økonomi og vækst. Ida Juul Farver er barchef og inspektør på koncertstedet The Rock, og har været behjælpelig dels med spørgsmål om lovgivning, idet hun er kandidatstuderende i international erhvervsjura, samt forhold omkring bookning af større orkestre og events. Ida arbejder frivilligt for projektet ved at udfærdige virksomhedens kontrakter for ansatte såvel som musikere m.m. 12

13 Anne Toft Ravn Pedersen er barchef og bestyrer på The Australian Bar, med tidligere stillinger på Heidis Bier Bar og natklubben Pink. Hun har været behjælpelig med erfaringer i forhold til daglig drift og optimering af varebeholdning og arbejdsprocedurer. Sarah Sommer Dyrlund er barchef og bestyrer på The Australian Bar og tidligere ejer af natklubben Pink. Hun har været særdeles behjælpelig med at udpege mulige faldgruber og risici ud fra sine egne tidligere erfaringer som ejer i en restauration, der netop ikke fik den nødvendige succes i opstartsfasen, hvor mangelfuld planlægning og ensretning af værdier medførte, at koncept m.m. måtte genopfindes og forandres flere gange, hvorfor virksomheden til sidst gik til grunde. Konkurrenter Der er mange konkurrenter i restaurationsbranchen, og for at slå dem af banen, er det nødvendigt at definere sin egen specifikke målgruppe, og opstille et tilbud uden reelle alternativer. Compass Bars nærmeste konkurrenter til målgruppen er uden tvivl non-profit caféerne, da de i nogen grad henvender sig til den venstreorienterede del af vores potentielle kundegruppe. Vi adskiller os dog fra disse, ved at det velgørende arbejde i virksomheden er rettet direkte mod medarbejderne selv. Dette bibringer et personligt aspekt, som brønde og børnehaver i Afrika deres absolut gode formål til trods har svært ved at konkurrere med, når det gælder om at få kunderne til at involvere sig og føle loyalitet for virksomheden. Øvrige konkurrenter vil pga. vores ønskede placering være de eksisterende barer på Skindergade/Vestergade/Studiestræde. I forhold til disse, og den grå masse af weekendkunder, skal Compass Bar konkurrere og adskille sig på stemning og politisk værdi. Eksempelvis lægger flere barer på Vestergade op til hyggelig stemning, men mangler den personlige værdi hos kunderne, der om end stedet er hyggeligt ikke føler samme loyalitet som mange af de mindre bodegaer eksempelvis har fra deres stamkunder. Trusler Dårlig presse anklager om at være en politisk platform for en specifik fløj. At virksomhedens koncept kopieres af en anden måske eksisterende virksomhed med større PR-kompetencer og midler. Styrker Vores styrke ligger i evnen til at finde den rigtige medarbejder, den rigtige økonomiske model og den rigtige virksomhedsstruktur. Denne trekant danner grund for, hvilken virksomhedskultur der opstår, og den smitter i sidste ende af på kunder- 13

14 ne. Det er i dette magiske felt, så mange restaurationer går forkert, og nogle få rammer helt rigtigt. Vi ligger inde med massiv viden og erfaring omkring ledelse og motivation af mennesker, og netop dét adskiller os fra langt de fleste andre virksomheder i branchen, hvor det er symptomatisk at ledere ikke har uddannelse, og hvor netop medarbejdernes motivation, drive og attitude er så vitale for virksomhedernes eksistens. Derudover er vi altid altid i stand til at skabe en fest ud af ingenting! Vi er, grundet lang tids erfaring i studiemiljøerne og det frivillige arbejde dér, hundredemetermestre i at få den gode idé, eller finde det band, der får folk til at more sig og i denne branche er kunder der morer sig lig med omsætning og omtale. Strategi I forhold til kapitalrejsningen: Vi lancerer os ad to spor. Ét, der henvender sig til den professionelle investor eller Business Angel, der er interesseret i et alvorligt kendskab til virksomheden og ønsker at investere et større beløb ( ), og ét, der henvender sig til den uprofessionelle investor, der investerer kr. Det første spor er der, hvor vi taler dybt om de reelle værdier bag virksomheden, og de muligheder vi vil give de studerende. Det andet spor rettes som en simpel promotionkampagne, der tilbyder folk at blive barejere for kr. Den PR, der anvendes i denne kampagne, bliver simpel og billig onlinemarkedsføring med en klistermærkekampagne i nattelivet. Formålet er at lancere aktierne som en god gaveidé, og samtidig få folk ind på hjemmesiden for at læse mere. I forhold til driften: Vi vil sørge for at holde os partipolitisk neutrale. Vores primære mål i forhold til kundestrategi er at være konstant innovative, og give medarbejderne ansvar for deres egne åbningsdage for dermed altid at holde os aktuelle og med på beatet for et ungt publikum. Vi sætter rammer, men lader medarbejderne udvikle sig selv og barens aktiviteter, fordi de selv får glæde af overskuddet fra gode ideer. 14

15 Investor Vi tilbyder investor at blive en del af en nytænkende virksomhedsform, der manøvrerer i uudforsket land mellem de afkastfri socialøkonomiske virksomheder og de almindelige kapitalorienterede virksomheder. Vi tager det bedste fra begge sider, og tror på at det kan danne skole for fremtidige forretninger. Vi tilbyder dig at være en del af læringsprocessen i denne virksomhedsform, og sidst men ikke mindst tilbyder vi dig at få direkte adgang til de kompetencer vores medarbejdere udvikler mens de er hos os. Eksempelvis ved at have fri adgang for forretningspartnere til foredrag, udstillinger osv. og ved at gøre det muligt at afholde forretningsmøder m.m. i vores lokaler. En god og diskret måde f.eks. at markere din virksomheds CSR-profil over for samarbejdspartnere. Vores kapitalbehov er ,- kr. Vi forventer af dig, at du har tillid til konceptet, og vil lade os styre skibet i havn ad den lagte kurs og ikke diskutere navigationen for meget når det er sat i søen. Vi forventer at du har en reel interesse i at støtte Compass Bars overordnede mål og bidrag til medarbejdernes udvikling og at det er denne menneskelige kapitaldannelse, der er det primære fokus. Vi vil leve af at gøre verden bedre, og give mennesker gode oplevelser og erfaringer. Vil du være med? 15

16 Anvendelse af midler: Investeringsbehov Grundlæggende behov for investorkapital er kr. men det er vores mål at rejse kr. gennem udbuddet af folkeaktier. Hensigten hermed er at sikre en folkelig forankring af virksomheden, hvor folkeaktier tegner en betydelig del af ejerskabet, at etablere en kundebase på forhånd, samt at have en sund driftssikkerhedskapital fra start. Depositum for lejemål: kr. Driftssikkerhedskapital (tre mdr. husleje): kr. Ombygning (toiletter, bardiske, kølerum m.m.): kr. Interiør (møbler, dekor m.m.): kr. Etablering af scene: kr. Etablering af baglokale/lager kr. Indkøb af varelager: kr. Markedsføring, opstart: Administration og uforudsete udgifter: kr. I alt: 1,1 mio. kr. 16

17 Procedure Hovedaktionær i Compass Bar CPH A/S bliver Compass Bar ApS (CVR.: ) med 60% af aktierne. Compass Bar ApS er stiftet primo december 2010 og vil derefter varetage opgaven med kapitalrejsning og stiftelse af Compass Bar CPH A/S. Compass Bar ApS indgår lejekontrakt med udlejer. Denne kontrakt skal efter stiftelse af Compass Bar CPH A/S overdrages til det nye selskab. Compass Bar ApS stiller midlertidigt kapitalen til rådighed til forpligtelserne. Kapitalen udgør DKK som også er Compass Bar ApS andel af stiftelseskapitalen af Compass Bar CPH A/S. Derudover låner Compass Bar ApS DKK til det nye selskab Compass Bar CPH A/S. Der gælder en særlig tegningskurs for Compass Bar ApS, som er berettiget og forpligtet til at tegne nominelt DKK til kurs 24,02, hvilket svarer til en købspris på DKK Alle de øvrige aktionærer tegner aktier, som stiftes til nominelt DKK 300 og udbydes til kurs 333,33, hvilket giver en størrelse og købspris pr. aktie på DKK Dette giver et provenu på folkeaktiedelen på DKK og giver folkeaktionærerne en andel på 40% af selskabet. Aktionærfordele Som aktionær i Compass Bar CPH A/S får du: Aktiebrev og ejerbevis Fri entré til alle arrangementer (i særlige tilfælde ½ pris) Adgang til særlige arrangementer og rabataftaler Overskudsdeling Mulighed for at komme i bestyrelsen (én repræsentant fra folkeaktionærgruppen) Ved en investering over kr. får du eller din virksomhed yderligere: En fast rabat på 20% ved barkøb. Fri entré til alle arrangementer for selskaber op til 10 pers. (i særlige tilfælde ½ pris) Compass Bar ApS påbegynder istandsættelsen af lejemålet 1. februar 2011, og planlægger at starte driften af stedet den 29. april I kapitalrejsningsfasen vil Compass Bar ApS kunne indgå aftaler på vegne af Compass Bar CPH A/S. Disse aftaler og forpligtelser overdrages og afregnes efter stiftelsen af Compass Bar CPH A/S. 17

18 Peter Kærgaard direktør & Bestyrelse Direktøren Peter bliver administrerende direktør i Compass Bar A/S med det daglige ledelsesansvar. Peter har en baggrund som premierløjtnant i Hæren og som partner i konsulentvirksomheden Anton Dahl I/S. Han er adm. direktør i spillestedet The Rock CPH, som han har ledt gennem en succesfuld turnaround siden han tiltrådte i september Peter er ophavsmand til ideerne bag Compass Bar og sidder som medstifter af holdingselskabet Compass Bar ApS, der har til formål at udvikle konceptet og dets markedsføringsstrategi til international anvendelse. Bestyrelsesformanden Martin bliver bestyrelsesformand i Compass Bar A/S med det overordnede ansvar for, at driften følger de for aktionærerne udstukne strategier og retningslinier. Martin har en bred erfaring inden for økonomistyring og bestyrelsesarbejde og har været konsulent for flere store danske virksomheder. Martin er partner i Anton Dahl I/S, samt stifter og bestyrelsesformand i velgørenhedsorganisationen Moopuna og medstifter af Compass Bar ApS. Martin Boserup Bestyrelsesmedlem Sosun er kandidat i journalistik fra Syddansk universitet med en BA i religionsvidenskab. Hun har i sin karriere som freelance journalist leveret flere forsidehistorier til samtlige større danske aviser. Hun har en baggrund som kommunikations- og pr-ansvarlig hos ROJ TV A/S og som medhjælper ved den palæstinensiske repræsentation i Danmark. Hun vil i bestyrelsen bidrage med sine kompetencer inden for media relations og kommunikation. Sosun Sendi Bestyrelsesmedlem Jakob er kommunikationsrådgiver i Dansk Industri, formand i Ventres Ungdom og opstillet til folketinget for Venstre i Jakob er uddannet cand.merc i international business fra CBS og Ashcroft Int. Business School i UK og sidder i bestyrelsen for at varetage de forretningsmæssige interesser qua sin uddannelse og erfaring, men også som repræsentant fra den liberale fløj og politisk værge sammen med Kamal Qureshi. Jakob Engel-Schmidt 18

19 Bestyrelsesmedlem Kamal er uddannet læge ved Københavns Universitet, men sidder i dag som menneskeretsordfører for Socialistisk Folkeparti og har siddet i folketinget siden 2001, hvor han også har en plads i Udenrigsudvalget. Kamal har mange års erfaring i aktivist- og foreningsarbejde og repræsenterer venstrefløjen i bestyrelsen. Han har til ansvar at holde et øje på virksomhedens politiske profil og neutralitet, samt at hjælpe virksomhedens ansatte med råd og vejledning forud for deres rejser i Kamal H. Qureshi udviklingslandene. Bestyrelsesmedlem Christian er medstifter af selskaberne Sealand Capital A/S, Business Angel Danmark A/S og Vidensbanken A/S, hvor han også sidder som direktør. Christian har været involveret i Compass Bar projektet fra dets spæde start, som rådgiver og sparringspartner, og er med sin baggrund som både iværksætter, business angel og investor manden, der skal bruges, når der skal brydes ny grund. Christian har udviklet kapitalrejsningsmodellerne bag Compass Bar A/S og Christian Walther bringer en massiv forretningserfaring med sig i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Michelle er idémager, fantast og kaosprinsesse i hvert fald hvis man skal tro hende selv. Hun er iværksætteren bag runningdinner.dk, anerkendt foredragsholder, og har siden 2004 været aktivt involveret i flere nødhjælps- og velgørenhedsprojekter. Hun er i dag medlem af Røde Kors Klub 10 og medlem af Kvinder for Indflydelse, der støtter stærke kvinder i Zimbabwe. Michelle vil hjælpe bestyrelsen med hendes idérigdom og vi håber hendes iværksætter-gen vil inspirere virksomhedens ansatte til at kaste sig ud i Michelle Hviid deres egne eventyr. Bestyrelsesmedlem En plads i bestyrelsen er reserveret til direkte valg blandt aktionærerne, og udpeges altså ikke af majoritetshaverne. Her har enhver aktionær uanset ejerandel opstillingsret og vælges gennem personlig afstemning på generalforsamlingen. I denne betroede stilling er den primære opgave at tilse de øvrige aktionærers interesser og agere som deres talerør over for resten af virksomhedens ledelse. Du får direkte indflydelse på virksomhedens strategi, og vi forventer et stort Dig? engagement. 19

20 Advokat Nordic Law Group ApS har gennemgået prospektet og projektet i sin helhed. Det er Nordic Law Group ApS konklusion, at der på tidspunktet for dette prospekts udsendelse ikke forefindes punkter i prospektet, der er i strid med lovgivning. Nordic Law Group ApS har således undersøgt, hvorvidt stiftelsen og driften af selskabet vil stride mod selskabsloven, prospektloven og skatteloven. Dette er ikke tilfældet. Nordic Law Group ApS har sammen med Vidensbanken haft møde med Peter Dahl Horne Kærgaard og Martin Anton Jensen Boserup og har på deres oplysninger kunne konkludere, at der ikke foreligger forhold i strid med restaurationslovens 16. Nordic Law Group ApS har tillige gennemgået den mellem Compass Bar ApS og udlejer indgåede lejekontrakt og fundet at denne er i overensstemmelse med lovgivning på området. Nordic Law Group ApS vil i forbindelse med tegningsperioden udarbejde vedtægter og stiftelsesdoku menter. Nordic Law Group ApS vil ydermere udarbejde en ejerbog, hvori de tegnede aktier vil blive noteret. Nordic Law Group ApS vil udarbejde den lovpligtige forretningsorden for bestyrelsen, der nøje vil fastlægge bestyrelsens pligter i forhold til selskabets drift. Endelig vil Nordic Law Group ApS udarbejde direktørkontrakter og bestyrelsens instruktion til direktionen, således at de i prospektet nævnte forudsætninger lægges til grund for selskabets drift. Som drivkraft til stiftelse af aktieselskabet, og som formelle stiftere af dette selskab, har Peter Dahl Horne Kærgaard og Martin Anton Jensen Boserup, etableret et anpartsselskab, Compass Bar ApS (cvr ). Dette selskab er stiftet inden for rammerne af selskabsloven. De formelle forhold i dette selskab opfylder således gældende lovgivning. Nordic Law Group ApS er eksterne og uvildige rådgivere. Nordic Law Group ApS kan derfor afgive en habilitetserklæring, idet Nordic Law Group ApS ikke har eller tidligere har haft klientrelationer til stifterne af Compass Bar A/S eller Compass Bar ApS. Nordic Law Group ApS ansvar for prospektet gælder kun for så vidt angår de oplysninger, der er afgivet, og for så vidt de dokumenter, der udarbejdes af Nordic Law Group ApS. Ansvaret for alle beslutninger om og i selskabet ligger således i selskabernes centrale ledelsesorgan. Nordic Law Group ApS Nicholas Symes Advokat 20

Præsenteret af. www.vidensbanken.com. Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen

Præsenteret af. www.vidensbanken.com. Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen Præsenteret af www.vidensbanken.com Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen Indledning Forestil dig et studiejob, som alle konkurrerer om at få. Forestil dig en bar, der drives af de socialt stærkeste

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

ASFERG OG OMEGN INVEST APS - Under stiftelse - TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps

ASFERG OG OMEGN INVEST APS - Under stiftelse - TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps 0 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af initiativtagerne til Asferg og Omegn Invest Aps under stiftelse, i forbindelse med oprettelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder

Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder Biltorvet.dk : Et opgør med stigende priser på online bilannoncer Prisen for at annonce en bil på nettet er steget markant, særligt gennem de seneste fem år. Det skyldes

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Korrigeret indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SSBV- Rovsing A/S

Korrigeret indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SSBV- Rovsing A/S 14. marts 2013 Meddelelse nr. 155 Korrigeret indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SSBV- Rovsing A/S SSBV-Rovsing A/S afholder ekstraordinær generalforsamling på Selskabets adresse, Dyregårdsvej

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere