Præsenteret af. Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsenteret af. www.vidensbanken.com. Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen"

Transkript

1

2 Præsenteret af Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen

3 Indledning Forestil dig et studiejob, som alle konkurrerer om at få. Forestil dig en bar, der drives af de socialt stærkeste og fagligt skarpeste unge studerende fra hver sit felt. Unge pro-aktive og kreative mennesker, der hver især har en stor karriere foran sig og evner til selv at drive en blomstrende virksomhed. De ved det bare ikke endnu... En bar, hvis primære formål er at ruste sine medarbejdere til deres fremtidige virke og trække på deres netværk og omgangskreds som kundegruppe ved at give dem overskudsdeling. En bar, der udnytter de ansattes evner til at være de socialt formende i hver deres gruppe og holder sig evigt aktuel ved at lade medarbejderne selv forme dens aktiviteter. 3

4 Vision og indbydelse Vi vil åbne en bar gerne flere der ansætter unge, dygtige, motiverede studerende fra de samfundsrelaterede videregående uddannelser og ud over at betale normal løn lader dem få anpart i en overskudsdeling, som kommer til udbetaling, når deres studie og dermed ansættelse slutter. Beløbet skal til den tid finansiere en dannelsesrejse til et eller flere udviklingslande, hvorunder medarbejderen skal skabe et produkt fotoudstilling, essay, dokumentar el.lign. til udstilling og publicering ved hjemkomsten. Formålet er at ruste fremtidens samfundsdebattører bedre og sikre, at de har en personlig og praktisk forståelse for de spørgsmål, de vil komme til at arbejde med, og at danne et forum for netop de politisk bevidste unge mennesker fra alle fløje hvor der er plads til dialog, debat, læring og networking. Samt at tilbyde så god en pakke, at vi kan rekruttere og headhunte de dygtigste hoveder med energi, drive og overskud til at gøre virksomheden til en succes og samtidig excellere i deres studier. Fakta om projektet 1. Compass Bar vil ansætte de bedste og skarpeste studerende og drage fordel af de evner og den energi, de ellers ville investere i fredagsbarer og festudvalg. 2. Compass Bar vil tilbyde en bonusordning, hvor de ansatte får andel af overskuddet og dermed motiveres til at trække deres omgangskreds og studiefæller ind som kunder. Forestil dig PR-værdien og den potentielle omsætning i privatstartede invitationer gennem sociale medier som den nedenstående: Kom på Compass Bar i aften Katrine, Søren og Christian står bag baren, og overskuddet går til deres Congo-rejse støt dine venner med de øl du alligevel skal drikke i aften! ; ) 3. Compass Bar vil danne et forum, værested og vandhul for globalt interesserede unge mennesker et sted hvor ordet er frit, stemningen uprætentiøs, indlæggene intelligente og festerne uforglemmelige. Vi vil konkurrere på signalværdi og social kvalitet frem for pris. 4. Compass Bar vil være stedet du går hen, når resten af nattelivet bliver for prætentiøst stedet hvor du kan være helt dig selv, og hvor vi husker alvoren i verden og fordi vi ved at vi husker den, giver vi os også lov til at slå os løs, når solen er gået ned. Vi nyder, fordi vi ved at vi yder. 5. Compass Bar vil geninvestere, vokse og udvikle sig. Compass Bar skal på sigt blive et internationalt brand, som tilbyder det studiejob alle vil have, og de fester, koncerter og happenings som alle vil til. 4

5 Resumé Compass Bar er en bar med et bredere perspektiv end bare at tjene penge. Compass Bar vil etablere sig som en værdiorienteret virksomhed, der bidrager til en bedre verden og en bredere oplysning af fremtidens samfundsdebattører. Compass Bar vil, ud over at være en bar, der tematisk bevæger sig omkring emnet frihed i såvel design som indkøbs- og personalepolitik, også være en aktiv del af den danske værdidebat ved at tilbyde faciliteter og lokaler til et forum af bevidste unge mennesker, der netop vælger deres omgangskreds, såvel som fortrukne vandhul, ud fra et moderne personligt værdisæt. Compass Bar vil definere og etablere sit eget mere eller mindre konkurrencefri marked i restaurationsbranchen som et nyt skud på de værdi orienterede virksomheders træ. Eneste nær liggende konkurrenter til kundegruppen er de profitfrie frivillige eller lavfortjeneste virksomheder, der bl.a. yder støtte til nødhjælpsarbejde. Disse har dog ofte et lavt vækstpotentiale, fordi en stor del af virksomhedens overskud dirigeres væk til velgørenhed. I modsætning til disse vil Compass Bar rent faktisk have overskud og fortsat vækst for øje, men benytte værdibaseret drift, ledelse og marketing som værktøjet til at opnå det. Hos os vil det velgørende arbejde og indsatsen for en bedre verden blive investeret i en personlig udvikling af medarbejderne selv og deres muligheder for udfoldelse og læring for dermed at motivere dem yderligere til at yde og bidrage til virksomhedens omsætning. Vi vil derfor ansætte proaktive og selvmotiverende universitetsstuderende med drive og udviklingspotentiale, frem for blot en interesse i velgørenhed. Compass Bar vil som en del af konceptet tilbyde studiemedarbejdere en andel i virksomhedens dag-til-dag overskud fra deres vagter. Dog vil andelen, frem for at komme til direkte udbetaling og på sigt miste sin motiverende status i stedet placeres på en opsparing for at forøge motivationsstyrken gennem hele medarbejderens ansættelse. Opsparingen vil, efter endt kontrakt, komme til udbetaling til medarbejderen til brug for en dannelsesrejse til et eller flere udviklingslande, hvorunder et projekt af kreativ karakter fotoudstilling, essay, foredrag eller lignende skal produceres og leveres til Compass Bar. 5

6 På den måde vil Compass Bar gennem aktiv og målrettet rekruttering og ansættelse af socialt stærke og formende unge mennesker sikre en fast høj hverdagsomsætning på baggrund af den enkelte medarbejders personlige interesse i kundetilførsel. Samtidig vil den samlede forvaltning af de enkelte opsparinger sikre at Compass Bar kan få et relativt højt rente-/investeringsafkast, der gennem hele medarbejderens ansættelsesforløb giver en tilførsel af kapital som kompensation for den løbende ekstraudgift til opsparingen. Medarbejdernes projekter forventes ligeledes at kunne bidrage til øget kapitaldannelse, gennem gæstetilstrømning til udstillinger og foredrag m.m., samt den med projekterne forbundne PR-værdi, der vil komme såvel Compass Bar som medarbejderen til gode. Er rekrutteringen succesfuld, vil Compass Bar om et antal år ligge inde med en del af fremtidens markante samfundsdebattørers første reelle værker, hvilket i sig selv vil kunne generere en høj PR-værdi. Det er vort mål, at virksomheden skal etablere sig som et forum for oplyste, velinformerede samfundsdebattører unge som gamle med en interesse i udviklingslande og global økonomi og politik, samt den kundebase, der omgiver netop disse personer: De politisk bevidste og aktive unge. Produktet kort Vi leverer et studiejob til eliten på studier relateret til samfundsdebat specifikt rettet mod studerende med interesse i udviklingslande og global økonomi og politik. Vi giver dem mulighed for at arbejde og komme i et miljø, der ruster dem til deres fremtidige virke og giver dem værktøjerne til at danne stærke netværk og opleve udviklingslandenes udfordringer på tæt hold. Midlerne dannes gennem anvendelse af deres arbejdskraft og sociale kompetencer i studiejobs som bartendere. 6

7 Milestones Prospektskrivning (Okt-Dec 2010) Kapitalrejsning (Dec 2010 til Feb 2011) Valg af lokaler (Nov 2010) Sammensætning af bestyrelse (Dec 2010) Stiftelse (Feb-Mar 2011) Indretning og ansættelse (Feb-Apr 2011) Åbning (29. Apr 2011) Udsendelse af første medarbejder (Jun 2012) Økonomiske Bulletpoints Forventet omsætning i 2011 (otte mdr.): 2,9 mio. kr. Forventet omsætning i 2012: 6,2 mio. kr. Forventet overskud i 2012: 1,1 mio. kr. Status I dag har vi den grundlæggende virksomhedsmodel på plads. Vi har budgetter, designplan og markedsføringsstrategi færdige og er klar til at gå i udbud med aktierne. D. 25. november underskrev vi lejekontrakten på Gammeltorv 14, København K, hvor Compass Bar kommer til at ligge, og vi overtager nøglerne for at gå i gang med istandsættelsen d. 1. februar Organisations- og lønmodellerne er afprøvet i praksis gennem vores konsulentvirksomhed, og det er vores generelle indtryk af markedet og de potentielle kunder, at tiden er moden og at projektet er bæredygtigt. Skibet er allerede i søen, og vi håber at du har lyst til at være med. Ejerskabsfordeling 60% Compass Bar ApS (CVR.: ) v/peter Kærgaard og Martin Boserup 40 % Folkeaktier Virksomhedsmodel, rettigheder til navn m.v. tilhører holdingselskabet Compass Bar ApS. 7

8 Omsætning Med udgangspunkt i vores lokaler på Gammeltorv 14 har vi beregnet følgende omsætningstal. Vi forventer i de første måneder en omsætning på ca kr. til kr. pr. måned, og efter seks måneder regner vi med en gennemsnitlig omsætning på ca kr. pr. måned i alt 6 mio. kr. pr. år efter de første seks måneder. Vores minimumsomsætning for ikke at lave underskudsforretning vil være kr. pr. måned, hvilket vil sige kr. på hverdage, på torsdage og kr. på weekenddage. For at give et bedre billede, så betyder det, at baren på hverdage skal sælge gennemsnitligt 10 fadøl i timen og i weekender omkring 60. En gennemsnitlig gæst drikker ca. to genstande i timen på hverdage, og det betyder altså et krav om gennemsnitligt 5 gæster gennem barens åbningstid på en given hverdag og ca. 40 gæster gennemsnitligt på en weekendaften. Disse tal er langtfra uopnåelige med den valgte placering og målgruppe, og de ligger markant under vores førnævnte forventede omsætningstal, der er udregnet pba. et indgående kendskab til omsætningstal, antal gæster og avance på de omkringliggende barer og restaurationer. De første fire måneder behøves kun en månedlig omsætning på kr. grundet en forudforhandlet huslejerabat til etablering af forretningen. Omkostninger Opstartsomkostninger 1,1 mio. kr. heraf op til kr. gennem folkeaktier og resterende gennem egeninvestering. Overskud De første seks måneder har vi budgetteret med et månedligt overskud på ca kr. Dette forventes at stige til kr. pr. måned efter de første seks måneder. Dette giver et årligt overskud efter første år på 0,8 1,1 mio. kr. Heraf er det vores forventning de første fem år, at 50% geninvesteres i virksomheden, og 50% udbetales som afkast til ejerkredsen. Efter fem år ses fuld udbetaling af afkast, idet virksomheden til den tid forventes at have opbygget en tilstrækkelig stor egenkapital til at matche konkurrenterne i økonomisk fleksibilitet. Vi forventer hvert år at kunne udbetale et udbytte til aktionærerne. Vores målsætning er et årligt udbytte på ca. 25%, det vil sige, at for hver aktie på 1000 kr. er målsætningen en udbetaling på 250 kr. Exit Når virksomheden går over i en driftsfase efter 1-2 år, hvor alle rutiner er kørt på plads, ser vi Peter Kærgaards rolle trukket af bardriften og i stedet fokuseret på international anvendelse af konceptet. Ejerskabsandelen ser vi ikke forandret. 8

9 Skabelsesberetningen Peter fortæller: Den dag du bliver skudt på der erkender du for alvor dine prioriteter i livet. Det gjorde jeg i hvert fald Det var under mit andet besøg i Iran, i december Det var de studerendes nationaldag, og jeg havde med mit blonde hår og blå øjne forvildet mig ind i en demonstration omkring Felestin Square. Jeg havde under urolighederne om sommeren hjulpet oppositionsbevægelsen i Danmark med deres demonstrationer, og holdt fast kontakt til mine bekendte blandt aktivisterne på gaden i Iran. Jeg troede på deres indsats for frihed til at være det rene frihedsbudskab, uforplumret af politik og fløjkampe. Det handlede om retten til at tale, leve og eksistere, og til at få sin stemme hørt. I en stat som Iran, under uroligheder som dem i 2009, er det ikke svært at forestille sig konsekvensen af at blive anholdt som uddannet dansk officer, med løgn på visumansøgningen, men jeg syntes det var for nemt at støtte noget, eller at tro på en idé når jeg selv sad trygt og sikkert hjemme i Danmark. Jeg ville afprøve min egen overbevisning og min egen dedikation. Jeg ville se alvoren med egne øjne og ikke kun gennem grynede optagelser med mobiltelefoner. Jeg er altid påpasselig når jeg rejser én tilbageholdelse og en google-search på dit navn kan let resultere i en dør uden håndtag, så jeg holdt mig i baggrunden, og betragtede alt fra afstand, med en krøllet Lonely Planet guide i hånden, som enhver god turist. Men den dag var jeg uheldig, og da 200 studerende hev grønne flag og masker op midt på gaden, stod jeg midt i det. De sekunder hvor politiets skarpe skud lød hen over hovederne på os og de første kugler fløj gennem mængden vil jeg huske til den dag jeg dør. Ikke fordi jeg var bange, ikke fordi der var kaos men fordi noget faldt på plads. Den tanke, der stod klarest af alle var: Er det her faren værd?. Jeg gik stift, men med et venligt smil på læben og min Lonely Planet guide i hånden, ud af det grønne kaos mellem revolutionsgardisterne, forbi de køllesvingende mortorcykelbetjente og 9

10 direkte ind i armene på en hærdebred iransk politiofficer. Gu fanden var det faren værd de skulle se at der var vidner! Til trods for tre års uddannelse i international politik og statskundskab, så kom min første reelle politiske forståelse for de globale udfordringer først gennem mine rejseoplevelser. Jeg har rejst alene som backpacker i Østeuropa, Eksjugoslavien, Tyrkiet, Nordkorea og Iran for med egne øjne at se, opleve og forstå de spørgsmål jeg til hverdag arbejdede med under min uddannelse. Martin har couchsurfet sig tværs over det amerikanske kontinent én sofa ad gangen og tomlet gennem både Europa og Asien, mens han har produceret dokumentarfilm om alt fra couchsurfing i USA til anti-aids-kampagner i Cape Town. Søren har til gengæld set realiseringen af dansk politik på nært hold i sandet i Afghanistan, og der draget sine erfaringer om rigtigt og forkert og de myriader af grå felter, der ligger der i mellem. Den dannelse og forståelse, der fulgte med de oplevelser, ønsker vi at videregive til andre. For mange medieudnævnte eksperter i samfundsdebatten herhjemme, har lange titler til trods ikke den nødvendige personlige og praktiske forståelse for de teorier, de anvender. Det ønsker vi med Compass Bar at give flere af dem i fremtiden. Vi vil ikke gøre os til dommere over rigtigt og forkert, men vil i stedet lade vores ansatte selv drage sig erfaringer ud fra egne overbevisninger og konkrete oplevelser. Vi vil skabe et forum, der faciliterer unge studerendes udvikling, på deres egne præmisser, og ikke blot doserer lærdom fra andre. Det er ikke hensigten at de skal leve et liv på kanten og komme under beskydning overalt i verden mennesker er forskellige, og det er deres metoder også. Søren, Martin og jeg er alle tre lidt nogle adrenalinjunkies, men har også forståelse for at langtfra alle har det ligesådan. Derfor vil vi med Compass Bar kun skabe mulighederne rammerne skal de ansatte selv sætte når de rejser ud. Det er vores mål, når vi har skabt overskud og bevist konceptets bæredygtighed i København, at duplikere det i andre byer internationalt. Om 20 år vil vi gerne sidde tilbagelænede med hver vores cigar og et antal ar og gode historier. Vi drømmer om til den tid at være vidner til et internationalt netværk af Compass Bars, der udveksler ansatte i takt med universiteterne, og hvor historier, fotoudstillinger og foredrag skabt af de ansatte cirkulerer og publiceres fra by til by, i ét stort idealistisk folkeoplysnings- og vidensdelingsprojekt, med udgangspunkt i ægte oplevelser og helt personlige fortællinger. 10

11 martin Peter Team Peter D. H. Kærgaard, 26, fhv. premierløjtnant. 6 års militær baggrund, herunder 3 år som frivillig barchef på Frederiksberg Slot og i studiemiljøerne i København. For nuværende administrerende direktør i spillestedet The Rock ApS, og partner i konsulentvirksomheden Anton Dahl I/S, der fokuserer på ledelsesrådgivning og driftsoptimering i restaurationsbranchen. Arbejder herudover som freelance journalist og researcher under sine fritidsrejser. Peter har modtaget flere legater og hædersbevisninger gennem sin uddannelse og karriere, bl.a. legater for sin afsluttende ledelsesopgave fra Hærens Officersskole og for sin indsats i studiemiljøet i København. Hans specifikke kompetencer ligger inden for medarbejdermotivation og organisationsledelse, hvor han får sine ansatte og frivillige til at forpligte sig personligt ved at praktisere en uformel og personlig ledelsesstil. Peter vil i Compass Bar fungere som administrerende direktør, med ansvaret for den daglige drifts- og personaleledelse, herunder indkøb og økonomi. Soren Martin A. J. Boserup, 31, kommunikationsrådgiver og filminstruktør. Martin har arbejdet med kommunikation, strategiudvikling, økonomi og ledelse siden 2001, og har studeret kommunikation i København og New York. Han ejer filmproduktionsselskabet [no-comment] og er partner i Anton Dahl I/S sammen med Peter Kærgaard. Han har gennem årene arbejdet på projekter i New York, San Francisco, Cape Town, Paris og Toulon, hvilket har givet ham et solidt forretningsnetværk Verden over. Derudover har det givet ham en uvurderlig erfaring i at få mennesker med forskellige baggrunde og mål til at arbejde sammen med succes. Som marketingsmand er han desuden den ene del af duoen bag Copenhagen Earthquake Survivor 2008, der blev Danmarks hurtigst sælgende T-shirt via internettet nogen sinde. En succes, der blev gennemført ved at sammenbringe mulighederne i nyhedsmedier og de sociale netværk som Facebook til eksplosivt voksende og selvforstærkende omtale og salg. Martin vil i Compass Bar ikke være involveret i den daglige drift bag bardisken, men i stedet have fokus på strategiudvikling og forvalte virksomhedens overordnede økonomi og vækstperspektiver. Søren Haldan Hansen, 28, løjtnant. Søren er uddannet på Musikalsk Grundskole (3-årig kon- 11

12 servatorieforberedende uddannelse) i Holstebro, hvor han specielt har arbejdet med bas, klaver og hørelære. Han har gennem sin karriere som musiker blandt andet spillet i jazzorkester som fast indslag hos B&O s middage, samt i rockorkestre, med koncerter på steder som Paletten i Viborg. Søren har sideløbende arbejdet som musiklærer, band coach og undervist i hørelære. Alt dette har givet ham et stærkt fundament i det danske musikmiljø, og gennem rejser til New Orleans har han også her skaffet kontakter, der formentlig vil vise sig af uvurderlig karakter for Compass Bars musikscene. Ud over sin musikalske profil har Søren læst en HA-almen på universitetet i Odense og gennemført grundlæggende sergentuddannelse i Hæren, med efterfølgende udsendelse til Afghanistan i 2007 og En mission hvorunder han havde administrations- og føringsansvar for 10 mand, samt materiel og køretøjspulje for mere end 30 mio. kroner. Efter udsendelsen har han en periode været lærer på Hærens Sergentskole, før han i 2009 blev løjtnant fra Hærens Officersskole i København, hvor hans uddannelse i ledelse og forvaltning er blevet yderligere styrket. Søren arbejder ved siden af sit studie på Hærens Officersskole som bartender og musik-booker på The Black Swan i København. Søren får på Compass Bar ansvaret for kvalitetskontrol og booking af musikere og vil fungere som fast barchef med ansvar for uddannelse og vejledning af nye medarbejdere. Samarbejdspartnere Restaurationsbranchen er ikke et sted, man navigerer uskadt uden en vis erfaring. Vi har derfor, til trods for egne evner, taget flere erfarne restaurationsbestyrere og -ejere i vore private netværk på råd. De har i den forbindelse været formidable sparringspartnere, og har alle givet tilsagn om fortsat at ville stille sig til rådighed gennem projektets realisering. Chris Clemens, der ejer og bestyrer The Black Swan på Borgergade og har været bartender og bestyrer på utallige restaurationer i hele Europa, er inddraget i projektet som økonomisk rådgiver. Chris har formået at drive The Black Swan gennem finanskrisen, som en af de meget få restaurationer med en kontinuerligt stigende vækstkurve. Han er oprindeligt uddannet revisor med lang erhvervserfaring fra arbejde i London og har været behjælpelig i opstillingen og udviklingen af pålidelige budgetter. Chris vil gennem hele projektet stå til rådighed med erfaring og støtte i relation til økonomi og vækst. Ida Juul Farver er barchef og inspektør på koncertstedet The Rock, og har været behjælpelig dels med spørgsmål om lovgivning, idet hun er kandidatstuderende i international erhvervsjura, samt forhold omkring bookning af større orkestre og events. Ida arbejder frivilligt for projektet ved at udfærdige virksomhedens kontrakter for ansatte såvel som musikere m.m. 12

13 Anne Toft Ravn Pedersen er barchef og bestyrer på The Australian Bar, med tidligere stillinger på Heidis Bier Bar og natklubben Pink. Hun har været behjælpelig med erfaringer i forhold til daglig drift og optimering af varebeholdning og arbejdsprocedurer. Sarah Sommer Dyrlund er barchef og bestyrer på The Australian Bar og tidligere ejer af natklubben Pink. Hun har været særdeles behjælpelig med at udpege mulige faldgruber og risici ud fra sine egne tidligere erfaringer som ejer i en restauration, der netop ikke fik den nødvendige succes i opstartsfasen, hvor mangelfuld planlægning og ensretning af værdier medførte, at koncept m.m. måtte genopfindes og forandres flere gange, hvorfor virksomheden til sidst gik til grunde. Konkurrenter Der er mange konkurrenter i restaurationsbranchen, og for at slå dem af banen, er det nødvendigt at definere sin egen specifikke målgruppe, og opstille et tilbud uden reelle alternativer. Compass Bars nærmeste konkurrenter til målgruppen er uden tvivl non-profit caféerne, da de i nogen grad henvender sig til den venstreorienterede del af vores potentielle kundegruppe. Vi adskiller os dog fra disse, ved at det velgørende arbejde i virksomheden er rettet direkte mod medarbejderne selv. Dette bibringer et personligt aspekt, som brønde og børnehaver i Afrika deres absolut gode formål til trods har svært ved at konkurrere med, når det gælder om at få kunderne til at involvere sig og føle loyalitet for virksomheden. Øvrige konkurrenter vil pga. vores ønskede placering være de eksisterende barer på Skindergade/Vestergade/Studiestræde. I forhold til disse, og den grå masse af weekendkunder, skal Compass Bar konkurrere og adskille sig på stemning og politisk værdi. Eksempelvis lægger flere barer på Vestergade op til hyggelig stemning, men mangler den personlige værdi hos kunderne, der om end stedet er hyggeligt ikke føler samme loyalitet som mange af de mindre bodegaer eksempelvis har fra deres stamkunder. Trusler Dårlig presse anklager om at være en politisk platform for en specifik fløj. At virksomhedens koncept kopieres af en anden måske eksisterende virksomhed med større PR-kompetencer og midler. Styrker Vores styrke ligger i evnen til at finde den rigtige medarbejder, den rigtige økonomiske model og den rigtige virksomhedsstruktur. Denne trekant danner grund for, hvilken virksomhedskultur der opstår, og den smitter i sidste ende af på kunder- 13

14 ne. Det er i dette magiske felt, så mange restaurationer går forkert, og nogle få rammer helt rigtigt. Vi ligger inde med massiv viden og erfaring omkring ledelse og motivation af mennesker, og netop dét adskiller os fra langt de fleste andre virksomheder i branchen, hvor det er symptomatisk at ledere ikke har uddannelse, og hvor netop medarbejdernes motivation, drive og attitude er så vitale for virksomhedernes eksistens. Derudover er vi altid altid i stand til at skabe en fest ud af ingenting! Vi er, grundet lang tids erfaring i studiemiljøerne og det frivillige arbejde dér, hundredemetermestre i at få den gode idé, eller finde det band, der får folk til at more sig og i denne branche er kunder der morer sig lig med omsætning og omtale. Strategi I forhold til kapitalrejsningen: Vi lancerer os ad to spor. Ét, der henvender sig til den professionelle investor eller Business Angel, der er interesseret i et alvorligt kendskab til virksomheden og ønsker at investere et større beløb ( ), og ét, der henvender sig til den uprofessionelle investor, der investerer kr. Det første spor er der, hvor vi taler dybt om de reelle værdier bag virksomheden, og de muligheder vi vil give de studerende. Det andet spor rettes som en simpel promotionkampagne, der tilbyder folk at blive barejere for kr. Den PR, der anvendes i denne kampagne, bliver simpel og billig onlinemarkedsføring med en klistermærkekampagne i nattelivet. Formålet er at lancere aktierne som en god gaveidé, og samtidig få folk ind på hjemmesiden for at læse mere. I forhold til driften: Vi vil sørge for at holde os partipolitisk neutrale. Vores primære mål i forhold til kundestrategi er at være konstant innovative, og give medarbejderne ansvar for deres egne åbningsdage for dermed altid at holde os aktuelle og med på beatet for et ungt publikum. Vi sætter rammer, men lader medarbejderne udvikle sig selv og barens aktiviteter, fordi de selv får glæde af overskuddet fra gode ideer. 14

15 Investor Vi tilbyder investor at blive en del af en nytænkende virksomhedsform, der manøvrerer i uudforsket land mellem de afkastfri socialøkonomiske virksomheder og de almindelige kapitalorienterede virksomheder. Vi tager det bedste fra begge sider, og tror på at det kan danne skole for fremtidige forretninger. Vi tilbyder dig at være en del af læringsprocessen i denne virksomhedsform, og sidst men ikke mindst tilbyder vi dig at få direkte adgang til de kompetencer vores medarbejdere udvikler mens de er hos os. Eksempelvis ved at have fri adgang for forretningspartnere til foredrag, udstillinger osv. og ved at gøre det muligt at afholde forretningsmøder m.m. i vores lokaler. En god og diskret måde f.eks. at markere din virksomheds CSR-profil over for samarbejdspartnere. Vores kapitalbehov er ,- kr. Vi forventer af dig, at du har tillid til konceptet, og vil lade os styre skibet i havn ad den lagte kurs og ikke diskutere navigationen for meget når det er sat i søen. Vi forventer at du har en reel interesse i at støtte Compass Bars overordnede mål og bidrag til medarbejdernes udvikling og at det er denne menneskelige kapitaldannelse, der er det primære fokus. Vi vil leve af at gøre verden bedre, og give mennesker gode oplevelser og erfaringer. Vil du være med? 15

16 Anvendelse af midler: Investeringsbehov Grundlæggende behov for investorkapital er kr. men det er vores mål at rejse kr. gennem udbuddet af folkeaktier. Hensigten hermed er at sikre en folkelig forankring af virksomheden, hvor folkeaktier tegner en betydelig del af ejerskabet, at etablere en kundebase på forhånd, samt at have en sund driftssikkerhedskapital fra start. Depositum for lejemål: kr. Driftssikkerhedskapital (tre mdr. husleje): kr. Ombygning (toiletter, bardiske, kølerum m.m.): kr. Interiør (møbler, dekor m.m.): kr. Etablering af scene: kr. Etablering af baglokale/lager kr. Indkøb af varelager: kr. Markedsføring, opstart: Administration og uforudsete udgifter: kr. I alt: 1,1 mio. kr. 16

17 Procedure Hovedaktionær i Compass Bar CPH A/S bliver Compass Bar ApS (CVR.: ) med 60% af aktierne. Compass Bar ApS er stiftet primo december 2010 og vil derefter varetage opgaven med kapitalrejsning og stiftelse af Compass Bar CPH A/S. Compass Bar ApS indgår lejekontrakt med udlejer. Denne kontrakt skal efter stiftelse af Compass Bar CPH A/S overdrages til det nye selskab. Compass Bar ApS stiller midlertidigt kapitalen til rådighed til forpligtelserne. Kapitalen udgør DKK som også er Compass Bar ApS andel af stiftelseskapitalen af Compass Bar CPH A/S. Derudover låner Compass Bar ApS DKK til det nye selskab Compass Bar CPH A/S. Der gælder en særlig tegningskurs for Compass Bar ApS, som er berettiget og forpligtet til at tegne nominelt DKK til kurs 24,02, hvilket svarer til en købspris på DKK Alle de øvrige aktionærer tegner aktier, som stiftes til nominelt DKK 300 og udbydes til kurs 333,33, hvilket giver en størrelse og købspris pr. aktie på DKK Dette giver et provenu på folkeaktiedelen på DKK og giver folkeaktionærerne en andel på 40% af selskabet. Aktionærfordele Som aktionær i Compass Bar CPH A/S får du: Aktiebrev og ejerbevis Fri entré til alle arrangementer (i særlige tilfælde ½ pris) Adgang til særlige arrangementer og rabataftaler Overskudsdeling Mulighed for at komme i bestyrelsen (én repræsentant fra folkeaktionærgruppen) Ved en investering over kr. får du eller din virksomhed yderligere: En fast rabat på 20% ved barkøb. Fri entré til alle arrangementer for selskaber op til 10 pers. (i særlige tilfælde ½ pris) Compass Bar ApS påbegynder istandsættelsen af lejemålet 1. februar 2011, og planlægger at starte driften af stedet den 29. april I kapitalrejsningsfasen vil Compass Bar ApS kunne indgå aftaler på vegne af Compass Bar CPH A/S. Disse aftaler og forpligtelser overdrages og afregnes efter stiftelsen af Compass Bar CPH A/S. 17

18 Peter Kærgaard direktør & Bestyrelse Direktøren Peter bliver administrerende direktør i Compass Bar A/S med det daglige ledelsesansvar. Peter har en baggrund som premierløjtnant i Hæren og som partner i konsulentvirksomheden Anton Dahl I/S. Han er adm. direktør i spillestedet The Rock CPH, som han har ledt gennem en succesfuld turnaround siden han tiltrådte i september Peter er ophavsmand til ideerne bag Compass Bar og sidder som medstifter af holdingselskabet Compass Bar ApS, der har til formål at udvikle konceptet og dets markedsføringsstrategi til international anvendelse. Bestyrelsesformanden Martin bliver bestyrelsesformand i Compass Bar A/S med det overordnede ansvar for, at driften følger de for aktionærerne udstukne strategier og retningslinier. Martin har en bred erfaring inden for økonomistyring og bestyrelsesarbejde og har været konsulent for flere store danske virksomheder. Martin er partner i Anton Dahl I/S, samt stifter og bestyrelsesformand i velgørenhedsorganisationen Moopuna og medstifter af Compass Bar ApS. Martin Boserup Bestyrelsesmedlem Sosun er kandidat i journalistik fra Syddansk universitet med en BA i religionsvidenskab. Hun har i sin karriere som freelance journalist leveret flere forsidehistorier til samtlige større danske aviser. Hun har en baggrund som kommunikations- og pr-ansvarlig hos ROJ TV A/S og som medhjælper ved den palæstinensiske repræsentation i Danmark. Hun vil i bestyrelsen bidrage med sine kompetencer inden for media relations og kommunikation. Sosun Sendi Bestyrelsesmedlem Jakob er kommunikationsrådgiver i Dansk Industri, formand i Ventres Ungdom og opstillet til folketinget for Venstre i Jakob er uddannet cand.merc i international business fra CBS og Ashcroft Int. Business School i UK og sidder i bestyrelsen for at varetage de forretningsmæssige interesser qua sin uddannelse og erfaring, men også som repræsentant fra den liberale fløj og politisk værge sammen med Kamal Qureshi. Jakob Engel-Schmidt 18

19 Bestyrelsesmedlem Kamal er uddannet læge ved Københavns Universitet, men sidder i dag som menneskeretsordfører for Socialistisk Folkeparti og har siddet i folketinget siden 2001, hvor han også har en plads i Udenrigsudvalget. Kamal har mange års erfaring i aktivist- og foreningsarbejde og repræsenterer venstrefløjen i bestyrelsen. Han har til ansvar at holde et øje på virksomhedens politiske profil og neutralitet, samt at hjælpe virksomhedens ansatte med råd og vejledning forud for deres rejser i Kamal H. Qureshi udviklingslandene. Bestyrelsesmedlem Christian er medstifter af selskaberne Sealand Capital A/S, Business Angel Danmark A/S og Vidensbanken A/S, hvor han også sidder som direktør. Christian har været involveret i Compass Bar projektet fra dets spæde start, som rådgiver og sparringspartner, og er med sin baggrund som både iværksætter, business angel og investor manden, der skal bruges, når der skal brydes ny grund. Christian har udviklet kapitalrejsningsmodellerne bag Compass Bar A/S og Christian Walther bringer en massiv forretningserfaring med sig i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Michelle er idémager, fantast og kaosprinsesse i hvert fald hvis man skal tro hende selv. Hun er iværksætteren bag runningdinner.dk, anerkendt foredragsholder, og har siden 2004 været aktivt involveret i flere nødhjælps- og velgørenhedsprojekter. Hun er i dag medlem af Røde Kors Klub 10 og medlem af Kvinder for Indflydelse, der støtter stærke kvinder i Zimbabwe. Michelle vil hjælpe bestyrelsen med hendes idérigdom og vi håber hendes iværksætter-gen vil inspirere virksomhedens ansatte til at kaste sig ud i Michelle Hviid deres egne eventyr. Bestyrelsesmedlem En plads i bestyrelsen er reserveret til direkte valg blandt aktionærerne, og udpeges altså ikke af majoritetshaverne. Her har enhver aktionær uanset ejerandel opstillingsret og vælges gennem personlig afstemning på generalforsamlingen. I denne betroede stilling er den primære opgave at tilse de øvrige aktionærers interesser og agere som deres talerør over for resten af virksomhedens ledelse. Du får direkte indflydelse på virksomhedens strategi, og vi forventer et stort Dig? engagement. 19

20 Advokat Nordic Law Group ApS har gennemgået prospektet og projektet i sin helhed. Det er Nordic Law Group ApS konklusion, at der på tidspunktet for dette prospekts udsendelse ikke forefindes punkter i prospektet, der er i strid med lovgivning. Nordic Law Group ApS har således undersøgt, hvorvidt stiftelsen og driften af selskabet vil stride mod selskabsloven, prospektloven og skatteloven. Dette er ikke tilfældet. Nordic Law Group ApS har sammen med Vidensbanken haft møde med Peter Dahl Horne Kærgaard og Martin Anton Jensen Boserup og har på deres oplysninger kunne konkludere, at der ikke foreligger forhold i strid med restaurationslovens 16. Nordic Law Group ApS har tillige gennemgået den mellem Compass Bar ApS og udlejer indgåede lejekontrakt og fundet at denne er i overensstemmelse med lovgivning på området. Nordic Law Group ApS vil i forbindelse med tegningsperioden udarbejde vedtægter og stiftelsesdoku menter. Nordic Law Group ApS vil ydermere udarbejde en ejerbog, hvori de tegnede aktier vil blive noteret. Nordic Law Group ApS vil udarbejde den lovpligtige forretningsorden for bestyrelsen, der nøje vil fastlægge bestyrelsens pligter i forhold til selskabets drift. Endelig vil Nordic Law Group ApS udarbejde direktørkontrakter og bestyrelsens instruktion til direktionen, således at de i prospektet nævnte forudsætninger lægges til grund for selskabets drift. Som drivkraft til stiftelse af aktieselskabet, og som formelle stiftere af dette selskab, har Peter Dahl Horne Kærgaard og Martin Anton Jensen Boserup, etableret et anpartsselskab, Compass Bar ApS (cvr ). Dette selskab er stiftet inden for rammerne af selskabsloven. De formelle forhold i dette selskab opfylder således gældende lovgivning. Nordic Law Group ApS er eksterne og uvildige rådgivere. Nordic Law Group ApS kan derfor afgive en habilitetserklæring, idet Nordic Law Group ApS ikke har eller tidligere har haft klientrelationer til stifterne af Compass Bar A/S eller Compass Bar ApS. Nordic Law Group ApS ansvar for prospektet gælder kun for så vidt angår de oplysninger, der er afgivet, og for så vidt de dokumenter, der udarbejdes af Nordic Law Group ApS. Ansvaret for alle beslutninger om og i selskabet ligger således i selskabernes centrale ledelsesorgan. Nordic Law Group ApS Nicholas Symes Advokat 20

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Februar 2009 BESTYRELSESARBEJDE Øgede krav til bestyrelserne Mange mediesager og en verserende krise lægger pres på bestyrelserne. Faren

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Marts 10 FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL Partnerskaber Få en stærk forretning med partnerskaber i franchising Side 8 FOTO: JAHN

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 4 KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 OM AT PÅVIRKE MED PENGE

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere