Klager. J.nr UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk Holbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk"

Transkript

1 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klager i forbindelse med salg af sin ejendom ikke opnåede det provenu, som hun var stillet i udsigt via indklagedes provenuberegning. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 10. februar 2010 en formidlingsaftale med indklagede. Det fremgik af aftalen bl.a.: OMPRIORITERING VIA DANSKE BANK: I forbindelse med salget af nærværende ejendom er det aftalt, at den lokale afdeling af Danske Bank forestår indfrielse af eksisterende lån og evt. omprioritering/hjemtagelse af

2 2 nye lån efter en konkret vurdering, herunder om der skal ske garantistillelse ved førtidig udbetaling af nyt ejerskiftelån og evt. indgåelse af fastkursaftale ved indfrielse af sælgers nuværende lån i ejendommen. Samme dag udarbejdede indklagede et salgsbudget til klager. Det fremgik heraf, at klager ved salg af ejendommen for 3,35 mio. kr. ville opnå et kontant overskud på kr. Klager ønskede at bytte bolig med en villa i samme område på minimum 120 m² og et prisniveau på ca. 2,5 mio. kr. Den 12. maj 2010 underskrev klager en købsaftale om køb af en ny ejendom for kr. 2, 5 mio. kr. Det fremgik af købsaftalen bl.a.: BETINGET HANDEL: Der er samtidigt med denne købsaftale indgået aftale om [sælgers] køb af [klagers] ejendom [...] ([Klagers ejendom] handles til kr med overtagelse pr ). Den 12. maj 2010 udarbejdede indklagede en salgsprovenuberegning til klager. Ved en salgspris på 3,395 mio. kr. havde indklagede beregnet klagers overskud til kr. Det var i beregningen anført bl.a.: Salgsprovenuet er beregnet på de aftalte handelsvilkår og med gældende kurser, gebyrer mv. Efterfølgende ændringer af disse medfører, at salgsprovenuet ændres. [...] I provenuet indgår ikke: - [...] - Beløb, der vedrører [...] gæld ifølge eventuelle tinglyste ejerpantebreve [...] Der er tinglyst følgende sådanne pantehæftelser: EJERPANTEBREV OPR. KR.: ,- Indklagede havde i provenuberegningen anført indfrielse af indestående lån således: Stadig den 12. maj 2010 underskrev klager købsaftale om salg af sin ejendom til de personer, som hun havde købt den nye ejendom af. Prisen var aftalt til 3,395 mio. kr. Det fremgik af købsaftalen, at denne var betinget af, at handlen vedrørende klagers køb af ejendom blev gennemført. Det fremgik videre bl.a.: Sælger og køber er gjort

3 3 bekendt med muligheden for at foretage kurssikring af hhv. indestående og nye lån. Den 13. maj 2010 skrev indklagede til klagers bank bl.a.: Efter aftale med [klager] fremsendes hermed kopi af indgået købsaftale med tilhørende provenu beregning. Indklagede overdrog eftersagsbehandlingen til et servicecenter, der den 19. maj 2010 skrev til klagers bank bl.a.: Ifølge aftale med sælger af ovennævnte ejendom, bedes du gennemføre indfrielsen af de eksisterende prioriteter i ejendommen, idet køber ønsker at erhverve ejendommen kontant, alternativt selv stå for finansieringen. [...] Jeg beder dig drøfte mulighederne med sælger i forbindelse med indfrielse af eksisterende lån, herunder oprettelse af kurskontrakt eller alternativt paristraksindfrielse, eller opsigelse. Du bedes venligst kontakte sælger for oprettelse af nødvendige dokumenter til gennemførelse af ekspeditionen. [...] Underliggende gæld vedr. ejerpantebrev lyst stort kr ,00 bedes indfriet, med mindre andet aftales med din kunde. Da køber muligvis ønsker at overtage ejerpantebrevet, bedes du venligst kontakte købers rådgiver herom. Samme dag skrev servicecentret tillige til klager og bad klager kontakte sin bank for nærmere aftale om indfrielse af lån herunder muligheden for indgåelse af fastkursaftale, pari-straksindfrielse eller opsigelse vedrørende de lån, der skulle indfries. Den 23. august 2010 fremkom indfrielseskvittering vedrørende klagers realkreditlån. Det fremgik heraf bl.a.:

4 4 Den 1. oktober 2010 skrev klager til indklagede bl.a.: Håber du stadig kan huske vores ombytnings sag af huse i [ ]. Men i hvert faldet aftalte vi jo, at jeg sådan set var ligeglad med priser, hvad [klagers ejendom] blev solgt for samt [den ejendom klager købte] købt for. Jeg skulle bare ende med kr I HÅNDEN når alt var betalt og ordnet. Det blev så lynhurtigt ændret (fra Homes s side af) til noget med omkring kr hvilket jeg så dog endte med at accepterer [...] Nu høre jeg fra Den Danske Bank, at jeg KUN har omkring kr i hånden og det var HELT KLART ikke vores aftale. Hvordan kan JEG pludselig komme til at mangle HUNDREDETUSINDE????? (ved ikke med dig, men for mig er det RIGTIG MANGE penge). Indklagede bad flere gange klager om at skaffe en opgørelse fra sin bank, således at indklagede kunne undersøge, hvad der var sket med provenuet. Den 14. december 2010 sendte indklagede sin afregning. Efter modregning af købers udbetaling på kr. havde indklagede et tilgodehavende hos klager på kr. Det fremgår af sagen, at klager ikke har betalt indklagedes tilgodehavende. Klager har bl.a. anført: Klager var ligeglad med priserne på husene, når klager bare fik kr. i hånden, når alt var betalt og afregnet. Dette beløb har indklagede lovet klager.

5 5 Klager har ikke noget overblik over, hvad indklagede og klagers bank har gjort, men resultatet er blevet, at klager ikke har fået en eneste krone i hånden, men tværtimod har måttet betale kr. fra sin opsparing. Indklagede har forklaret, at det manglende beløb skyldes kursudviklingen, men dette er ikke nogen undskyldning hverken for indklagede eller banken, der er de professionelle, idet det var en helt klar aftale mellem klager og indklagede, at klager skulle have kr. i hånden, når alt var betalt. Indklagede mente ikke, at det var nødvendigt for klager at søge rådgivning hos en advokat i forbindelse med handlen, idet klagers bank kunne rådgive klager. Prisen for den ejendom, klager købte, blev sat til 2,5 mio. kr., hvilket er alt for meget. I fri handel ville denne ejendom slet ikke kunne opnå denne pris. Indklagede har bl.a. anført: Det bestrides, at indklagede skal betale erstatning til klager. Indklagede har ikke givet klager tilsagn om eller garanteret klager et bestemt provenu, når alt var betalt og afregnet. Grunden til klagers manglende provenu er en uheldig kursudvikling fra salgstidspunktet den 12. maj 2010 til indfrielsen af klagers indestående lån i august I denne periode er kursen steget med knap 5 kurspoint, svarende til kr., og der er endvidere i forbindelse med indfrielsen betalt en terminsydelse på ca kr. Det er klagers bank, der stod for indfrielsen af indestående lån, og det er ikke indklagedes beslutning, om klager vil kurssikre lånet frem til indfrielsen. Indklagede sendte sagen til klagers bank allerede den 13. maj 2010, hvilket er dagen efter handlens indgåelse, således at sælger og sælgers bank havde mulighed for at forberede kurssikring. Indklagedes servicecenter skrev den 19. maj 2010 til klagers bank og opfordrede banken til at drøfte kurssikring med klager. Indklagedes servicecenter har endvidere sendt en til klager den 19. maj 2010, hvori servicecentret beder klager kontakte sin bank for nærmere aftale om indfrielse af lån. Klager er endvidere både i salgsbudgettet og i provenuberegningen blevet gjort opmærksom på, at en ændring i kurserne vil medføre en ændring i klagers provenu, ligesom indklagede mundtligt har orienteret klager om kurssikring.

6 6 Det kan ikke bebrejdes indklagede, at lånet først indfries længe efter handlens indgåelse. Nævnet udtaler: Indklagede har i provenuberegningen af 12. maj 2010 anført korrekt indfrielse af klagers indestående lån, ligesom indklagede korrekt har taget forbehold for eventuel gæld bag tinglyst ejerpantebrev. Indklagede har herefter beregnet klagers overskud ved handlen til kr. Indklagede har videre i provenuberegningen oplyst, at efterfølgende ændringer i kurser, gebyrer mv. medfører, at salgsprovenuet ændres. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede over for klager tilsikrede eller indestod for, at klager ville opnå et kontant overskud på kr. Indklagede har sendt handlens dokumenter til klagers bank, der skulle stå for indfrielsen af klagers lån og ejerpantebrev, og bedt banken drøfte kurssikring mv. med klager. Indklagede har videre informeret klager om muligheden for kurssikring og bedt klager drøfte indfrielse med sin bank. Indklagede har dermed opfyldt sine forpligtelser i den forbindelse. Det kan herefter ikke bebrejdes indklagede, at indfrielseskursen på det indestående lån steg efter handlen, eller at der var gæld bag ejerpantebrevet, der skulle indfries i forbindelse med handlen, og at klagers provenu dermed blev mindre end beregnet pr. 12. maj Spørgsmålet, om indklagede har foretaget en fejlagtig værdiansættelse af salgsprisen på den ejendom, som klager købte, skønnes uegnet til nævnsbehandling, idet afgørelsen af dette spørgsmål vil kræve en bevisførelse, herunder sædvanligvis afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Nævnet må derfor afvise at tage stilling til dette spørgsmål. Konklusion: Klagen over klagers provenu tages ikke til følge, mens klagen over indklagedes værdiansættelse afvises fra nævnsbehandling. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

7 7

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere