Momentum Markets Globale Aktier A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momentum Markets Globale Aktier A/S"

Transkript

1 Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have gjort sig bekendt med det tilknyttede PPM og selskabets vedtægter samt udfyldt punkterne 3 og Tilsagn Selskabets navn: Momentum Markets Globale Aktier A/S Fondskode/ISIN: DK CVR Nr.: Tilsagn gives for køb af aktier i selskabet d., der købes til kurs indre værdi (net asset value, NAV ), med tillæg af 0,5 pct. til nødvendige omkostninger. Tegningsbeløb i DKK (inklusive tillæg): Svarende til aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. (Beregningseksempel: Hvis kurs indre værdi er 550 kr., vil én aktie koste kr. + 0,5% i tegningstillæg = 5.527,50 kr.). Anvend punktum til at adskille tusinder og komma til at adskille decimaler. Tegningen sker som en fondsordre, således at aktierne købes mod betaling. Registrering af aktierne sker i VP-Securities. Betaling sker ved bankoverførsel til selskabet konto oplyst under punkt 2.5 om bankoplysninger. Tegner erklærer at have modtaget orientering om den beskyttelse og de investorgarantirettigheder, tegneren har givet afkald på forud for afgivelsen denne erklæring. Dato: Aktietegner Underskrift: Navn: Sted: Hvis flere skal tegne i forening (hvis juridiske personer (selskaber)) Signatur 1: 2 : Navn: Navn Sted: Sted: Tegningstilsagnet kan mailes og originalen sendes til Momentum Markets ApS på adressen angivet under punkt 2.4 henvendelser.

2 2. Vilkår 1. Investors forhold Ved dette tegningstilsagn giver investor tilsagn om tegning af aktier i selskabet og at transaktionen sker som ordreudførsel (»execution only«). Investor har således ikke truffet sin beslutning om investering på baggrund af personlig investeringsrådgivning eller rådgivning om skat, regulatoriske forhold eller lignende ydet af Momentum Markets Globale Aktier A/S eller Momentum Markets ApS, ligesom disse ej heller har foretaget en vurdering af investeringens egnethed eller hensigtsmæssighed. 2. Information og tegning af aktier 2.1 Minimumstegningen er EUR , eller DKK for professionelle investorer. Aktierne registreres i VP Securities A/S i stykker a kr og multipla heraf med fondskode/isin DK Information i det tilknyttede PPM er udleveret på investors opfordring fra selskabet, Momentum Markets ApS udelukkende med formål at tilvejebringe information. 2.3 Investor er ved tegning af aktier bekendt med, at selvom aktierne er frit omsættelige, kan de ikke videredistribueres på en måde, der kan sidestilles med et offentligt udbud. 2.4 Alle relationer mellem selskabet og investor vil være underlagt dansk lov og danske domstole. 3. Fuldmagt og gennemførelse, 3.1 Investor giver fuldmagt til, at nærværende tegningsordre danner grundlag for investors tegning af aktier i forbindelse med kapitalforhøjelse i Momentum Markets Globale Aktier A/S, hvorefter investor vil modtage tegningsbekræftelse med tegningen effektueret via investors depot og konto. 3.2 Investor tegner i en midlertidig fondskode, der bliver fusioneret med den oprindelige fondskode, 4. Henvendelser Henvendelser til selskabet kan ske til: Momentum Markets Globale Aktier A/S Attention: Domenick Beskos Frederiksborggade 15, 2. sal København K Telefon: Bankoplysninger Reg. nr: Konto nr: kontoindehaver: Momentum Markets Globale Aktier A/S Danske Bank A/S Finanscenter Storkøbenhavn Hovedvejen Glostrup Momentum Markets Globale Aktier A/S Side 2

3 3. Tegner Tegner anmoder om at blive behandlet som professionel investor og erklærer, at to af følgende tre kriterier er opfyldt: Tegner (hvis fysisk person): 1. har udført gennemsnitligt mindst 10 transaktioner med finansielle instrumenter af betydeligt omfang pr. kvartal i de foregående 4 kvartaler udført finansielle transaktioner på relevante markeder, 2. ejer en portefølje af finansielle instrumenter og kontanter, der overstiger 0,5 mio. EUR i værdi, 3. arbejder eller har arbejdet i mindst et år i den finansielle sektor eller i en anden stilling, der fordrer kendskab til investering i finansielle instrumenter. Tegner (hvis juridisk person (selskab): 1. har Balancesum: på minimum 20 mio. EUR, 2. Nettoomsætning: på minimum 40 mio. EUR 3. Egenkapital: på minimum 2 mio. EUR Eller Tegner: 1. forpligter sig til at investere mindst euro i selskabet og 2. erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering, som blandt andet er beskrevet i det tilknyttede PPM og selskabets vedtægter. Momentum Markets Globale Aktier A/S Side 3

4 4. Information vedrørende investor (aktietegner) A) person: Tegner på egne vegne (sæt kryds) Tegner på andres vegne (sæt kryds) Oplysninger om den, der tegner aktier (den ultimative ejer): For- og efternavn Adresse Post nr. & by Telefon Evt. -adresse Profession Beskæftigelse (Afkryds, hvis Deres aktivitet falder indenfor en af følgende brancher): Bank, finans: finansiel virksomhed Velgørenhed Offentlig virksomhed CPR nr: De investerede midler er (sæt kryds): _ Pensionsmidler _ Private midler _ Andet: Bank: Kontaktperson i banken: Adresse på banken: VP-Depotnummer i banken er: Reg.nr. og kontonummer i banken er: Bankens CD-ident er: (CD-ident kan evt. udelades) Momentum Markets Globale Aktier A/S Side 4

5 B) Selskab: Tegning via et selskab, kan kun ske via den tegningsberettigede person. Oplysninger om selskabet, der tegner aktier: Selskabets navn Adresse Post nr. & By Telefon Evt. -adresse Beskæftigelse (Afkryds, hvis selskabets aktivitet falder indenfor en af følgende brancher): Bank, Finans: finansiel virksomhed Velgørenhed Offentlig virksomhed Institutionel investor CVR nr.: Selskabstype (Aps eller A/S): Den tegningsberettigede: For- og efternavn: Titel og funktion: Hvis relevant ved flere tegningsberettigede: For- og efternavn: Titel og funktion: Bank: Kontaktperson i banken: Adresse på banken: VP-Depotnummer i banken er: Reg.nr. og kontonummer i banken er: Bankens CD-ident er: (CD-ident kan evt. udelades) ---ooo0ooo--- Momentum Markets Globale Aktier A/S Side 5

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere