RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER"

Transkript

1 RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER SKEMA MED ERSTATNINGER Alle erstatninger er pr. modtager pr. rejse med mindre andet er angivet Sektion A Gebyr for annullering eller afkortning Annullering eller afkortning op til kr 37,000 Sektion B Forsinket afgang Forsinkelse af afrejse, efter 4 timer op til kr 1,900 Sektion C Bagageforsinkelse Forsinket bagage, efter 4 timer op til kr 1,900 Sektion D Omkostninger til nødlægehjælp og andre omkostninger i udlandet Omkostninger til lægehjælp op til kr 745,000 Repatriering Ubegrænset Nødhjælp til smertelindring, tænder op til kr 850 Hvis rejsende alene: Familiemedlem eller op til kr 745 pr. nat, ven, der rejser til destinationen ved en maksimum 10 nætter eventuel hospitalsindlæggelse + Lavprisfly op til kr 745 pr. nat, Forlænget ophold for forsikrede maksimum 10 nætter + Lavprisfly Lavprisfly op til Erstatning af forretningspartner kr 8,500 Børn født efter komplikationer under graviditet, maks. pr. hændelse kr (eller kr ved rejser til USA eller Caribien) Begravelsesomkostninger og hjemsendelse op til kr 45,000 af afdøde Sektion E Dækning af hospitalsomkostninger Dækning af hospitalsophold, maksimum op til kr 37,500 pr. Dag, maksimum 10 Dage op til kr 375 Sektion F Rejseulykke Rejseulykke, maksimum op til kr 930,000 Permanent, fuld invaliditet, tab af lemmer, tab af syn (alder fra 18 til 70 år) kr 930,000 Dødsfald (alder fra 18 til 70 år) kr 930,000 Alle erstatninger (alder over 70 år) kr 93,000 Sektion G Købsbeskyttelse Begrænsning pr. hændelse og pr. 365 dage op til kr 12,000 Maksimal grænse pr. genstand kr 650 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING VIGTIG BEMÆRKNING VIGTIGE BEGRÆNSNINGER UNDER SEKTION A GEBYR FOR ANNULLERING ELLER AFKORTNING DEFINITIONER NØDSTILFÆLDE OG LÆGEHJÆLP GENSIDIGE SYGESIKRINGSAFTALER GENERELLE BETINGELSER GENERELLE UNDTAGELSER SPORT OG FRITIDSAKTIVITETER SEKTION A GEBYR FOR ANNULLERING ELLER AFKORTNING SEKTION B FORSINKET AFGANG SEKTION C FORSINKELSE AF BAGAGE SEKTION D UDGIFTER TIL AKUT LÆGEBEHANDLING OG ANDET I UDLANDET SEKTION E HOSPITALSYDELSER SEKTION F ULYKKER UNDER REJSE SEKTION G KØBSBESKYTTELSE PROCEDURE FOR ERSTATNINGSKRAV PROCEDURE FOR ERSTATNINGSKRAV BRUG AF DINE PERSONLIGE DATA ANNULLERING AF DÆKNING INDLEDNING Dette dokument er ikke en forsikringskontrakt men en oversigt over de erstatninger, du modtager i kraft af, at du har et Supreme Card Gold MasterCard via Resurs Bank. Bestemmelserne for disse erstatninger er bestemt af en forsikringspolice som Inter Partner Assistance (policenummer ) har udstedt til Resurs Bank. Resurs Bank er den eneste indehaver af policen og er den eneste, der iflg. policen har direkte rettigheder i forhold til forsikringstageren. Denne aftale giver dig ikke direkte rettigheder I forhold til forsikringspolicen. Der kræves streng overholdelse af denne aftales vilkår og betingelser for at du kan modtage dens erstatning. GYLDIGHED De erstatninger, der er beskrevet i dette dokument, er betinget af, at du er berettiget indehaveraf et gyldigt Resurs Bank Supreme Card Gold MasterCard på tidspunktet for den hændelse, der er årsag til erstatningskravet. Resurs Bank vil give dig besked, hvis der sker ændringer af væsentlig betydning for disse vilkår og betingelse, eller hvis policen, der er grundlaget for de erstatninger, der er til rådighed i forbindelse med denne aftale, annulleres eller udløber uden fornyelse under tilsvarende vilkår. Dette er din oversigt over erstatning og aftale med os. Den indeholder nærmere oplysninger om erstatninger, vilkår og undtagelser i forhold til Resurs Bank Supreme Card Gold MasterCards kortindehavere og udgør grundlagt for afgørelse af alle erstatningskrav du indsender. Kreditkortholderne har ingen regreskrav mod banken. Ethvert regreskrav vil være imod forsikringsselskabet. FORSIKRER Erstatninger under denne police er garanteret af Inter Partner Assistance (IPA), hvis officielle adresse i Irland er 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irland (virksomhedsnummer ) og er reguleret af Central Bank of Ireland. IPA er en afdeling under Inter Partner Assistance SA, et belgisk firma med adressen Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Brussels, som er godkendt af National Bank of Belgium. Nogle af tjenesterne under denne police vil blive leveret af IPAs agent, AXA Travel Insurance (virksomhedsnummer ), med samme adresse i Irland. De nævnte er alle selskaber under AXA Assistance Group. 2. VIGTIG BEMÆRKNING 1. Erstatningskrav, der direkte eller indirekte skyldes enhver allerede eksisterende sygdom(me)dækkes IKKE. 2. Erstatningskrav vil IKKE dække dig når du rejser på trods af råd om at lade være fra en autoriseret læge (eller ville være rådet til at lade være, hvis du havde søgt råd hos en autoriseret læge). 3. Erstatningskrav vil IKKE dække dig, når du rejser med henblik på at blive behandlet eller undersøgt i udlandet. 4. Erstatningskrav vil IKKE dække,dig hvis du har udiagnostiserede symptomer, som kræver nærmere undersøgelse på et senere tidspunkt (dvs. symptomer, hvor du afventer undersøgelser eller afventer resultater af undersøgelser, hvor årsagen endnu ikke er fastslået). 1

2 5. Ved skader, sygdom, tab, tyveri eller skader, skal du straks ringe til AXA Assistance på tlf for at anmelde akut sygdom, bede om hjemtransport, anmelde ethvert tab, tyveri eller skade. 6. I tilfælde af afkortning, der nødvendiggør din tidlige hjemrejse skal du kontakte AXA Assistance. Denne tjeneste er til rådighed for dig 24 timer i døgnet, 365 dage om året med råd og vejledning vedrørende din rejse hjem. AXA Assistance vil arrangere transport hjem, når du har fået besked om alvorlig sygdom, umiddelbart forestående død eller død af et nært familiemedlem hjemme. 7. Disse erstatninger vil blive afgjort på grundlag af lovgivningen I Danmark. 8. Alle erstatninger, der er angivet i erstatningsoversigten, er pr. modtager pr. rejse med mindre andet er angivet. 9. Du er dækket i hele verden på rejser af op til 30 dages sammenhængende varighed. Dækningen er begrænset til i alt 183 dage i enhver 12-måneders periode. Rejser skal begynde og slutte i bopælslandet. Rejser med en-vejs billetter og åbne billetter dækkes ikke, med mindre ud- og hjemrejsebilletterne er købt før rejsen begynder. En rejse, der kun foretages indenfor bopælslandets grænser, er kun dækket, såfremt du har forudbestilt mindst 2 overnatninger på et hotel, motel, feriecenter, bed & breakfast, feriehytte eller lignende ophold mod betaling. 10. For at kunne modtage erstatninger under denne erstatningsoversigt skal du betale din rejse helt (100 %) med det dækkede kort. 11. For at kunne modtage erstatninger under sektion G Købsbeskyttelse skal 100 % af de samlede omkostninger for de berettigede genstande være betalt med det dækkede kort. 12. Den øvre aldersgrænse for ydelser i sektion D Akut hjælp ved sygdom og andre omkostninger i udlandet og sektion E Hospitalserstatning og erstatninger i forbindelse med en sygdomstilstand i sektion A Gebyr for annullering eller afkortning er 70 år inklusive. 3. VIGTIGE BEGRÆNSNINGER UNDER SEKTION A GEBYR FOR ANNULLERING ELLER AFKORTNING Denne police vil ikke dække erstatningskrav ved annullering eller afkortning, der direkte eller indirekte skyldes enhver allerede på forhånd eksisterende sygdomme, som du var bekendt med, før disse erstatninger trådte i kraft eller bestilling af nogen rejse (hvad der er senest), der involverer et nært familiemedlem hvis: 1. der er modtaget en terminal diagnose før policens ikrafttræden eller før bestilling af en rejse (hvad der måtte komme senest); eller 2. de var på venteliste til, eller var klar over, at de behøvede operation, behandling eller undersøgelse på et hospital eller klinik ved policens ikrafttræden eller før bestillingen af en rejse (hvad der måtte komme sidst); eller 3. i løbet af de 90 dage umiddelbart forud for policens ikrafttræden eller forud for bestillingen af en rejse (hvad der måtte komme sidst) de havde krævet operation, behandling eller undersøgelser på et hospital. 4. DEFINITIONER Ethvert ord eller udtryk, for hvilke der er defineret en specifik betydning, har den samme betydning i hele denne polices ordlyd. For nemheds skyld er disse definitioner markeret med fed skrift. Afkortning / afkorte afkortning af din rejse ved at tage hjem på grund af en nødsituation, vi har godkendt. Allerede eksisterende sygdom(me) enhver tidligere eller nuværende sygdom, der har givet symptomer eller som er behandlet med receptmedicin, lægekonsultation, undersøgelse eller opfølgning i 2 år forud for denne forsikrings dækning og/eller rejse: og enhver hjerte-kar- eller kredsløbstilstand (f.eks. hjertesygdom, forhøjet blodtryk, blodpropper, forhøjet kolesterol, slagtilfælde, aneurisme) der er forekommet på noget tidspunkt forud for denne forsikrings dækning og/eller enhver rejse. Autoriseret læge en juridisk godkendt læge, som loven anerkender i det land, hvor behandlingen udføres, og som under udførelsen af en sådan behandling virker indenfor sit godkendte kompetenceområde, og som ikke er i familie hverken med dig eller en medrejsende. AXA Assistance Falck Travelcare AB, assistanceselskab for AXA Travel Insurance, 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irland (virksomhedsnummer ). Bopælsland det land, hvor du i juridisk forstand har fast bopæl. Dækket kort et Supreme Card Gold MasterCard, udstedt af Resurs Bank, kortet skal være gyldigt ogsaldoen betalt i overensstemmelse med aftalen med kortholderen på tidspunktet for enhver hændelse, der kan give grundlag for et erstatningskrav. Dækningsperiode dækning gælder for enhver rejse, der begynder den 01/12/2013 eller derefter. Længden af rejser må ikke overskride 30 på hinanden følgende dage. Berettigede genstande købt efter 01/12/2013 er dækket under sektion G Købsbeskyttelse. Dækningen ophører, når kontoen, der er knyttet til kortet, opsiges, eller når disse fordele annulleres eller udløber. Under Sektion A Annulleringsdækning gælder fra du bestiller rejsen og ophører ved påbegyndelsen af din rejse. For alle øvrige sektioner af ydelsesplanen, gælder erstatningerne fra du forlader dit hjem, hotel eller din arbejdsplads (hvad der er senest) for at begynde rejsen og ophører på det tidspunkt, du vender tilbage til dit hjem, hotel eller arbejdsplads (hvad der kommer først) efter afslutning af rejsen. Forlængelse af dækningsperiode Dækningsperioden forlænges automatisk i forsinkelsesperioden I tilfælde af, at din tilbagevenden til dit bopælsland er uundgåeligt forsinket på grund af en hændelse, der er dækket af denne erstatningsoversigt. Dårlige vejrforhold regn, blæst, tåge, tordenvejr, oversvømmelse, sne, slud, hagl, orkan, cyklon, tornado eller tropisk storm, som ikke skyldes eller stammer fra en geologisk eller katastrofehændelse som, men ikke begrænset til, jordskælv, vulkan eller tsunami. Erstatningsoversigt skemaet over erstatningers størrelse på side 1. Forretningsforbindelse enhver person, hvis fravær fra virksomheden i en eller flere fuldendte dage i samme tidsrum som dit fravær, forhindrer behørig drift af den pågældende virksomhed. Fysiske skader en fysisk skade eller pludselig og uforudset sygdom, som du lider af, mens du er på en rejse udenfor dit bopælsland og en registreret autoriseret læger fortæller dig, at du øjeblikkeligt skal have behandlet. Hjem din sædvanlige faste bopæl i dit bopælsland. Komplikationer i forbindelse med graviditet de følgende uforudsete komplikationer i forbindelse med graviditet, der er bekræftet af en autoriseret læge: blodforgiftning; forhøjet blodtryk i forbindelse med svangerskab; præeklampsi; ektopisk graviditet; hydatidiform mol (molær graviditet); hyperemesis gravidarum; ante partum blødning; placental abruption; placenta praevia; post partum blødning; ikke afstødt placenta membran; abort, dødfødsel; medicinsk nødvendigt kejsersnit/medicinsk nødvendig

3 terminering; og enhver for tidlig fødsel eller behandlede tidlige fødselsveer over otte uger (eller 16 uger i tilfælde af graviditet med flere fostre) forud for den forventede fødselsdato. Kortholder/ du/ din/ modtager af erstatning indehaveren af et dækket kort. For at kunne modtage erstatninger under denne erstatningsoversigt skal du betale din rejse helt (100 %) på det dækkede kort. For at kunne modtage erstatning under sektion 1 Købsbeskyttelse skal 100 % af de samlede omkostninger for de berettigede genstande være betalt med det dækkede kort. Legemsbeskadigelse en identificerbar fysisk skade, der skyldes en pludselig, voldsom, ekstern og uventet specifik hændelse. Kvæstelser, opstået som et resultat af at du uden at have kunnet undgå det har været udsat for elementernes indflydelse, betragtes som legemsbeskadigelse. Nær pårørende mor, far, søster, bror, ægtefælle, forlovede eller samlever (ethvert par uanset køn, som lever sammen permanent på samme adresse), datter, søn, inklusive adopteret datter eller søn), bedsteforælder, barnebarn, svigerforælder, svigersøn, svigerdatter, svigerinde, svoger, stedforælder, stedbarn, stedsøster, stedbror, plejebarn, værge, værgemål, til kortholderen. Offentlig transport enhver offentlig transport via vej, jernbane, vand eller luft med en godkendt transportør, der driver en regelmæssig eller chartret passagertransport, som du har bestilt din rejse hos. Par eller sæt et antal bagageenheder, der betragtes som ensartede, sammenhørende eller som anvendes sammen. Permanent, total invaliditet invaliditet, som har varet mindst 12 på hinanden følgende måneder fra datoen for hændelsen, som ifølge en uafhængig specialist, vil forhindre dig i at arbejde eller bruge din opmærksomhed på nogen form for beskæftigelse i resten af dit liv. Personlige ejendele rejsegods, tøj, personlige effekter, værdigenstande og andre ting, der tilhører dig, og som bæres, anvendes eller medbringes af dig under en rejse. Policehaver Resurs Bank, Postboks138,4300 Holaek, Danmark. Rejse enhver ferie eller rejse for forretning eller fornøjelse, som du foretager hvor som helst i verden under dækningsperioden. For at kunne modtage erstatning under denne erstatningsoversigt skal du betale din rejse helt (100 %) på det dækkede kort. Dækningen er begrænset til i alt 183 dage i enhver 12-måneders periode. Rejser skal begynde og slutte i bopælslandet. Rejser med en-vejs billetter og åbne billetter dækkes ikke med mindre ud- og hjemrejsebilletterne er købt før rejsen begynder. En rejse, der kun foretages indenfor bopælslandets grænser, er kun dækket, såfremt du har forudbestilt mindst 2 overnatninger på et hotel, motel, feriecenter, bed & breakfast, feriehytte eller lignende ophold mod betaling. Sport og aktiviteter aktiviteterne angivet under 8. Sport og aktiviter hvis deltagelse i ikke er din eneste eller hovedårsagen til din rejse (eksklusiv golf og vintersportsferier). Strejke eller faglige aktioner enhver form for faglige aktioner, der har til formål at stoppe, begrænse eller påvirke produktionen af varer eller levering af tjenester. Sygdomme alle medicinske eller psykiske sygdomme, ildebefindende, tilstande eller skader, der har påvirket dig eller nogle af dine nære familiemedlemmer. Tab af lemmer tab ved fysisk afrivning, eller hel og permanent tab af brug eller funktioner af en arm ved eller over håndleddet eller et ben ved eller over ankelleddet. Tab af syn helt og permanet tab af syn på et eller begge øjne; dette forekommer hvis graden af tilbageværende syn efter korrektion er 3/60 eller derunder på Snellen skalaen. (Dvs. at kunne se på 3 meter eller derunder, hvad du skulle kunne se på 60 meters afstand.) Terrorisme en handling, der bl.a. omfatter anvendelse af magt eller vold og/eller trusler herom, udført af en person eller gruppe(r) af personer, hvad enten de handler egenhændigt eller på vegne af eller I forbindelse med enhver form for organisation eller regering, engageret i politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at udsætte offentligheden eller nogen del af offentligheden for frygt. Uovervåget når du ikke har fuldt opsyn med eller ikke er i stand til at forebygge uautoriseret indgreb på dine ejendele eller din bil. Vi/os/vores Inter Partner Assistance og/eller AXA Travel Insurance, begge hjemmehørende på 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irland De nævnte er alle selskaber under AXA Assistance Group. 5. NØDSTILFÆLDE OG LÆGEHJÆLP Kontakt AXA Assistance på telefonnummeret: I tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke, der vil kunne føre til indlæggelse til behandling på hospital, og før der foretages noget arrangement vedrørende repatriering, eller i tilfælde af afkortning, der nødvendiggør din tidlige hjemrejse, eller i tilfælde af en nødsituation skal du kontakte AXA Assistance (omkostninger i forbindelse med enhver mindre sygdom eller skade skal afholdes af dig og bliver siden refunderet). Denne service er tilgængelig for dig 24 timer I døgnet alle årets 365 dage med råd, assistance, arrangering af hospitalsindlæggelse, repatriering og autorisation af lægeudgifter. Hvis dette ikke er muligt, fordi der er behov for øjeblikkelig behandling, skal du kontakte AXA Assistance så hurtigt som muligt. Privat lægebehandling er ikke dækket, med mindre dette specifikt autoriseres af AXA Assistance. LÆGEHJÆLP I UDLANDET AXA Assistance har den nødvendige lægelige ekspertise, kontakt og faciliteter til at hjælpe dig, såfremt du kommer til skade ved en ulykke eller bliver syg. AXA Assistance kan også arrangere hjemrejse, hvis dette betragtes som en helbredsmæssig nødvendighed, eller hvis du får meddelelse om en nær pårørendes alvorlige sygdom eller død derhjemme. BETALING AF LÆGEHJÆLP I UDLANDET Hvis du indlægges på et hospital/en klinik, mens du er væk fra dit bopælsland, kan AXA Assistance sørge for, at omkostninger til lægehjælp, som er dækket af policen, betales direkte til hospitalet/klinikken. For at kunne udnytte denne fordel, er det nødvendigt, at nogen kontakter AXA Assistance på dine vegne så hurtigt som muligt. Ved ukompliceret behandling som dagspatient skal du selv betale hospitalet/klinikken og kræve tilbagebetaling fra os, når du vender

4 tilbage til dit bopælsland. Vær forsigtig med at underskrive anmodninger for unødvendig behandling eller urimelige udgifter. Såfremt du er i tvivl i forbindelse med sådanne anmodninger, bedes du kontakte AXA Assistance for rådgivning. 6. GENSIDIGE SYGESIKRINGSAFTALER EUROPÆISKE UNION (EU), EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) OG SCHWEIZ Før rejse til et EU-land, EØS-området eller Schweiz anbefaler vi, at du søger om et European Health Insurance Card (EHIC). Dette kort giver dig ret til visse sundhedsydelser enten gratis eller til nedsat pris i EU, EØS eller Schweiz. 7. GENERELLE BETINGELSER Du skal overholde de følgende betingelser ud over de punkter, der er angivet under i Sektion A-G nedenfor, for at opnå den fulde beskyttelse af erstatningsoversigten. Hvis du ikke overholder betingelserne, kan vi efter eget skøn afvise dit krav om erstatning eller reducere ethvert erstatningsbeløbs størrelse. 1. Den øvre aldersgrænse for ydelser i sektion D Akut lægehjælp og andre omkostninger i udlandet og sektion E Hospitalsydelser og ydelser i forbindelse med sygdom i sektion A Gebyr for annullering eller afkortning er 70 år inklusive. 2. Dækningen er begrænset til i alt 183 dage i enhver 12-måneders periode. Rejser skal begynde og slutte i bopælslandet. Rejser med en-vejs billetter og åbne billetter dækkes ikke, med mindre ud- og hjemrejsebilletterne er købt før rejsen begynder. 3. Du skal udvise rimelig forsigtighed og tage forholdsregler for at beskytte dig mod ulykker, sygdom, infektioner eller skader og beskytte dine ejendele mod tab, tyveri eller skade. Du skal handle, som om du ikke er forsikret og tage skridt til at minimere dit tab så meget som muligt og tage rimelige skridt til at forhindre yderligere hændelse og til at få manglende ejendele tilbage. 4. I tilfælde af afkortning, der nødvendiggør din tidlige hjemrejse, skal du kontakte AXA Assistance. Denne tjeneste er til rådighed for dig 24 timer i døgnet, 365 dage om året med råd og vejledning vedrørende din rejse hjem. AXA Assistance vil arrangere transport hjem, når du har fået besked om alvorlig sygdom, forestående død eller død af et nært familiemedlem I dit bopælsland. 5. Du skal oplyse os så hurtigt som muligt i tilfælde af en nødsituation eller hvis du indlægges på et hospital (omkostninger ved enhver mindre sygdom eller skade skal du selv lægge ud for og efterfølgende blive refunderet for). 6. Vi beder om, at du meddeler os inden 28 dage efter, du bliver opmærksom på en hændelse eller et tab, der fører til et erstatningskrav, at du returnerer din udfyldte skadesanmeldelse samt alle ekstra oplysninger til os så hurtigt som muligt. 7. Du skal anmelde alle hændelser til det lokale politi i det land, hvor hændelsen har fundet sted og få en rapport om forbrydelsen eller mistede ejendele, der indeholder politirapportens identifikationsnummer. 8. Du må ikke efterlade nogen ejendele, for at vi skal håndtere eller bortskaffe dem, da vi måske behøver af se dem. 9. Du eller dine juridiske repræsentanter skal for din regning levere alle oplysninger, beviser, lægeattester, originale fakturaer, kvitteringer og hjælp, der kan være nødvendig inklusive oplysninger om andre forsikringspolicer, der kan dække tabet. Vi kan afvise at holde dig skadesløs for enhver omkostning, du ikke kan fremlægge kvitteringer eller regninger på. Behold kopier af alle dokumenter, der sendes til os. 10. Du må ikke acceptere, nægte, afvikle, afvise, forhandle eller lave aftaler om noget krav uden vores tilladelse. 11. Du skal øjeblikkeligt oplyse os og skriftligt levere alle detaljer, hvis nogen gør dig ansvarlig for skader på deres ejendele eller fysiske skader på dem. Du skal øjeblikkelig sende os erthvet skriftligt materiale, sammendrag, skriftligt erstatningskrav eller andre dokumenter i forbindelse med dit erstatningskrav. 12. I tilfælde af et erstatningskrav, og hvis vi behøver det, skal du acceptere at blive undersøgt af en autoriseret læge efter vores valg så tit det kan være rimelig nødvendig forud for udbetaling af erstatning, for vores regning. I tilfælde af din død kan vi også anmode om og betale for en obduktion. 13. Hvis vi levere transport eller yder dig erstatning, og du som følge heraf har en eller flere ubrugte billetter, skal du aflevere disse billetter til os. Hvis du ikke gør det, vil vi fratrække værdien af disse billetter fra den erstatning, vi udbetaler til dig. 14. Vi har ret til, hvis vi vælger at gøre det, i dit navn men for vores regning at: a) overtage afgørelsen af ethvert erstatningskrav; b) tage jurridiske skridt i dit navn at få kompensation fra enhver anden til vores egen erstatning eller at få tilbage fra enhver anden betalinger, der allerede er foretaget; c) foretager enhver handling for at få enhver mistet ejendel eller ejendel, der menes at være tabt, tilbage. 15. Hvis du eller nogen, der på nogen måde handler på dine vegne, forsøger at skaffe sig midler, oplysninger eller andre aktiver ved hjælp at bedrag eller nogen anden form for ulovlige midler, inklusive bevist vildledning eller fortielse af fakta for at give et forkert indtryk af virkeligheden, vil denne erstatningsoversigt træde ud af kraft. Vi kan orientere politiet og du skal tilbagebetale os ethvert beløb, du allerede har modtaget under policen. 16. Hvis vi betaler nogen form for erstatning, du ikke er dækket af, skal du betale erstatningen tilbage inden for en måned, efter vi har bedt om det. 17. Vi vil gøre alt for yde alle de tjenester under alle de omstændigheder, som fremgår af din erstatningsoversigten. Fjerne geografiske steder eller uforudsete, ugunstige lokale forhold kan forhindre, at der ydes den normale servicestandard. 18. Hvis du har en anden forsikringspolice, som du kan være dækket under, skal du orientere os om det. Denne bestemmelse gælder ikke for sektion F Rejseulykke. I tilfælde af en hændelse, der medfører et erstatningskrav med henvisning til denne erstatningsoversigt, og hvis du har en anden forsikring med samme dækning, vil vi yde en erstatning op til det maksimale beløb angivet i erstatningsoversigten og vi vil søge erstatning fra enhver anden af dine forsikringer. 19. Hvis du har flere Resurs Bank kort, kan du kun rejse erstatningskrav og vi vil kun erstatte op til kortenes højeste grænse, og værdien af erstatningen vil ikke være kumulativ. 8. GENERELLE UNDTAGELSER Disse undtagelser gælder for hele din erstatningsoversigt samt for de ting, der er angivet under IKKE DÆKKET i sektion A-Gnedenfor. Vi erstatter ikke erstatningskrav, der direkte eller indirekte skyldes: 1. Enhver på forhånd eksisterende sygdom. 2. Krig, invasion, handlinger fra fremmede fjender, fjendtligheder eller krigslignende operationer (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, terrorisme, revolution, opstand, civil uro der antager omfang eller vokser til oprør, militær eller anden magtovertagelse omend denne undtagelse ikke gælder for tab under sektion D Akutbehandling og andre udgifter i udlandet, Sektion E Erstatning for hospitalsbehandling og Sektion F Rejseskader undtagen sådanne tab skyldes atom-, kemisk- eller biologisk angreb, eller hvis urolighederne allerede var i gang ved rejsens start. 3. Ioniserende bestråling eller radioaktiv forurening fra ethvert atombrændstof eller enhver form for atomaffald fra sprængning af atombrændstof, radioaktivitett, giftigt, eksplosivt eller andet farligt materiale på atomopbevaringssteder samt atomare materiale på et sådant opbevaringssted. 4. Tab, ødelæggelse eller skader der direkte skyldes trykbølger fra fly og andre luftfartsenheder, der bevæger sig med eller over lydens hastighed. 5. Din deltagelse i eller træning i enhver sport eller aktivitet, med mindre den er dækket under 9. Sportsgrene og aktiviteter. 6. Din udøvelse af eller træning i: manuelt arbejde med undtagelse af: arbejde i bar og restaurant, tjener, hytter, stuepige, au pair og børnepasning, let manuelt arbejde nu og da i jordhøjde inklusive salg, frugtplukning (eksklusive brug af skæreredskaber, elektriske værktøjer og maskiner); flyvning undtagen som betalende passager i et godkendt passagerfly; brug af motoriserede køretøjer med to eller tre hjul, undtagen hvis du har et kørekort udstedet i dit bopælsland som tillader brug af sådanne køretøjer og du og dine passagerer alle benytter hjemme; professionel underholdning;

5 professionelle sportsgrene; væddeløb (andet end til fods); motorløb og -konkurrencer; eller enhver konkurrence der handler om hastighed eller udholdenhed. 7. Ethvert erstatningskrav der skyldes at du forsøger eller begår selvmord; bevidst skader dig selv; tager enhver type medicin, der ikke er ordineret af en autoriseret læge, er afhængig af enhver type stof, eller misbruger opløsningsmidler, stoffer, alkohol eller er påvirket af stoffer, opløsningsmidler eller alkohol. 8. Udsætter dig for unødvendig fare (undtagen i forsøg på at redde menneskeliv). 9. Ethvet erstatningskrav der skyldes din involvering i slagsmål undtagen i selvforsvar. 10. Din rejse i modstrid mod ethvert helbredskrav fra transportøren, rejseformidleren eller nogen anden udbyder af offentlig transport. 11. Dine egne ulovlige handlinger eller nogen form for kriminel retsforfølgning mod dig. 12. Ethvert erstatningskrav, hvor du er berettiget til erstatning fra en anden forsikring, herunder ethvert beløb, der kan skaffes fra andre kilder, undtagen beløb ud over den erstatning, der ville have været dækket af en sådan anden forsikring, eller ethvert andet beløb, der kan skaffes fra andre kilder, hvis disse erstatninger heri ikke var påvirket. 13. Ethvert andet tab, skade eller ekstra omkostninger som følge af den hændelse, som du rejser erstatningskrav i forbindelse med. Eksempler på et sådant tab, skade eller ekstra omkostninger kan være omkostninger i forbindelse med indgivelse af anmeldelse, indtægtstab, tab eller omkostninger pådraget ved afbrydelse af dit arbejde, besvær, lidelse eller mistet fornøjelse. 14. Forpligtelser i forbindelse med tilknytning til militæret. 15. Din rejse til et land eller et specifikt område eller begivenhed, hvor en offentlig myndighed i dit bopælsland eller World Health Organisation har rådet offentligheden til ikke at rejse, eller som officielt er belagt med embargo af FN. 16. Ethvert erstatningskrav som skyldes, at du kravler, springer eller bevæger dig fra en balkon til en anden uanset hvor højt balkonen befinder sig. 17. Enhver omkostning du har skullet betale eller kunne forvente at skulle betale, hvis hændelsen, der er årsagen til erstatningskravet, ikke havde fundet sted. 18. Alle omstændigheder du er bekendt med, som med rimelighed kunne forventes til at give grund til er erstatningskrav I forbindelse med denne erstatningsoversigt. 19. Omkostninger til telefonopkald, faxer, måltider, taxaregninger (undtagen omkostninger til taxa i forbindelse med den oprindelige tur til et hospital i udlandet på grund af din sygdom eller skade), aviser, vaskeriomkostninger eller betaling af oversætter. 20. En tilstand som du ikke modtager den anbefalede behandling eller ordinerede medicin for som anvist af en autoriserede læge. 21. Dækning for erstatninger i Sektion D Akut behandling og andre udgifter i udlandet, Sektion E Erstatning for hospitalsudgifter ydes ikke i bopælslandet. 9. SPORT OG FRITIDSAKTIVITETER Du er dækket under Sektion D Akut behandling og andre udgifter I udlandet ydes forudsat at din deltagelse i dem ikke er den eneste eller hovedgrunden for din rejse (undtagen golf og vintersportsferier, som dækkes, når de udgør hovedårsagen til en rejse). Dækning under Sektion F Rejseulykker for de sports- og fritidsaktiviteter, der er markeret med * er undtaget. Badminton Baseball Basketball *Bjergløb Bjergvandring (op til 4000 meters højde uden klatreudstyr) Bordtennis Bowling *Bueskydning Drageflyvning *Elefantridning Fodbold *Fægtning *Gletscher skiløb *Gokartkørsel Golf Hockey *Jetdrevet cykel *Jetski Kamelridning *Kanosejlads (op til grad/klasse 3) Kricket *Krigsspil *Kælkning *Langrend *Langrend på ski Landevejscykling *Lerdueskydning Lystfiskeri Løb Monoskiløb *Mountainbikekørsel på asfalt Netball Orienteringsløb *Paintball Pony turridning Racquetball *Rappelling *Ridning Rulleskøjteløb Rundbold *Scubadykning (kvalificeret og over 40 meter) Scubadykning (ukvalificeret og over 18 meter) Sejlads (indenfor 20 sømil fra kysten) Sejlads (over 20 sømil fra kysten) Sejlads (over 20 sømil fra kysten) Sejlsport (indenfor 20 sømil fra kysten) Skiløb (på piste og off piste med guide) Skøjteløb (på godkendte skøjtebaner) *Snescooter Sneskovandring *Snowblading Snowboarding (på piste og off piste med guide) Squash Surfing Tennis Trampolinspring *Turridning Vandpolo Vandski *Varmluftsballon Volleyball Windsurfing Zorbing 10. SEKTION A GEBYR FOR ANNULLERING ELLER AFKORTNING DU SKAL ALTID KONTAKTE AXA ASSISTANCE FØR AFKORTNING Ring Vi vil erstatte op til det beløb, der er vist i erstatningsoversigten pr. rejse for enhver uerstattelig, ubrugt udgift til rejse og indkvartering samt andre forud betalte udgifter, som du har betalt eller er kontraktsligt forpligtet til at betaler samt enhver rimelige yderligere rejseomkostning, du har pådraget dig hvis a) annullering eller ombooking af rejsen er nødvendig og uundgåelig; eller b) rejsen er afkortet før den er gennemført; som følge af enhver af følgende ændringer af omstændigheder, som er udenfor din kontrol, og som du ikke kendte til på det tidspunkt, hvor du bestilte din rejse: 1. Uforudset sygdom, skade eller død vedrørende dig eller et nært familiemedlem. 2. Enkomplikation ved graviditet der involverer dig.

6 3. At politiet anmoder dig om at blive hjemme eller rejse hjem på grund at alvorlig skade på dit hjem eller firma (hvis du er ejer, direktør eller leder) som skyldes brand, fly, eksplosion, storm, oversvømmelse, sammenstyrtning, personer med ødelæggende hensigt eller tyveri. 1. Du skal skaffe en lægeerklæring fra din autoriserede læge, der behandler dig, og forudgående godkendelse fra AXA Assistance, der skal bekræfte nødvendigheden af at rejse hjem forud for afkortning af rejsen. 2. Hvis du udskyder eller helt undlader at orientere din rejseagent, turarrangør eller leverandør af transport/indkvartering, på det tidspunkt hvor det konstateres nødvendig at annullere rejsen, vil vores ansvar være begrænset til annulleringsgebyrer, der ville have været gældende, hvis undladelse eller forsinkelse ikke havde forekommet. 3. Hvis du annullerer rejsen på grund af fysiske skader eller sygdom skal du fremvise en lægeerklæring fra den autoriserede læge, der har behandlet den skadede/syge person, som fastslår, at denne nødvendigtog rimeligt at forhindrede dig i at rejse. 4. I tilfælde af afkortning skal du kontakte os, så vi kan foretage de nødvendige rejsearrangementer for dig. 5. I tilfælde af et erstatningskrav i forbindelse med afkortning vil erstatning blive beregnet fra den dato, du vender tilbage til dit hjem i bopælslandet. VIGTIGE BEGRÆNSNINGER UNDER SEKTION A GEBYR FOR ANNULLERING ELLER AFKORTNING Denne police vil ikke dække erstatningskrav ved annullering eller afkortning, der direkte eller indirekte skyldes enhver allerede på forhånd eksisterende sygdomme, som du var bekendt med, før disse ydelser trådte i kraft eller bestilling af nogen rejse (hvad der er senest), der involverer et nært familiemedlem hvis: 1. modtagelse af en terminal diagnose før policens ikrafttræden eller før bestilling af en rejse (hvad der måtte komme senest); eller 2. de var på venteliste til, eller var klar over, at de behøvede operation, behandling eller undersøgelse på et hospital eller klinik ved policens ikrafttræden eller før bestillingen af en rejse (hvad der måtte komme sidst); eller 3. i løbet af de 90 dage umiddelbart forud for policens ikrafttræden eller forud for bestillingen af en rejse (hvad der måtte komme sidst) de havde krævet operation, behandling eller konsultationer på et hospital. 1. Erstatningskrav, der direkte eller indirekte skyldes enhver allerede eksisterende sygdom(me). 2. Omkostninger til refunderbare lufthavnsafgifter, opkrævninger og skatter. 3. Enhver omkostning pålagt fordi du ikke kontaktede AXA Assistance for at få foretaget de nødvendige rejsearrangementer, umiddelbart da du fik at vide, at din rejse ville blive afkortet. 4. Ethvert skadeskrav, der direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som du kendte til forud for datoen for disse ydelser trådte i kraft eller ved bestillingen af en rejse (hvad der kommer senest) som med rimelighed forventedes at give anledning til annullering eller afkortning af rejsen. 5. Enhver omkostning i forbindelse med brug af ethvert luftfartsselskab belønningsprogram, f.eks. Avios, ethvert bonuspointprogram, ethvert Timeshare, Holiday Property Bond eller andet feriepointprogram og/eller ethvert tilknyttet vedligeholdelsesgebyrer. 6. Ethvert erstatningskrav i forbindelse med komplikationer omkring graviditet som: a) for annullering eller ombestilling som opstår før bestilling eller betaling af rejsen, hvad der måtte komme sidst; eller b) for afkortning opstår først forud for afgang på din rejse. Normal graviditet eller fødsel, eller rejse når din autoriserede læge har registreret, at din graviditet er forbundet med øget fare for for tidlig fødsel, vil ikke udgøre en uforudset hændelse. 7. Enhver omkostning du pådrager dig, når du ikke får en lægeerklæring fra den autoriserede læge som behandler dig på feriestedet eller ulykkesstedet, der forklarer, hvorfor det lægeligt vurderes nødvendigt at vende tidligt tilbage til bopælslandet. 8. Etnyt erstatningskrav på grund af din manglende mulighed for at rejse på grund af en forsikrets ikke har, ikke kan få et gyldigt pas eller alle nødvendige visa. 11. SEKTION B FORSINKET AFGANG Hvis afgangen af den planlagte offentlige transport, som du har bestilt rejsen med, er forsinket fra det endelige afrejsested fra eller til bopælslandet i mindst 4 timer fra det planlagte afgangstidspunkt på grund af: a) strejke eller faglige aktioner; eller b) dårligt vejr; eller c) mekanisk nedbrud eller tekniske fejl på den planlagte, offentlige transport hvormed du har bestilt rejsen; vil vi godtgøre dig de omkostninger du har haft til mad på restaurant og forfriskninger eller indkvartering (kun rummet) efter mindst 4 timers forsinkelse i forhold til dit faktiske afgangstidspunkt op til maksimale beløb vist i erstatningsoversigten. 1. Du skal foretage check-in i overensstemmelse med den rejseplan, du har fået udleveret. 2. Du skal indhente skriftlig bekræftelse fra luftfartsselskabet (eller deres samarbejdspartner) vedrørende antallet af timers forsinkelse og årsagen til forsinkelsen. 3. Du skal overholde rejsebureauets, rejsearrangørens eller transportleverandørens kontraktbetingelser. 4. Alle specificerede kvitteringer skal kunne fremvises. 1. Alle omkostninger eller udgifter, ethvert transportselskab eller arrangør har eller vil kompensere dig for. 2. Strejke, faglige aktion, forsinkelse af flykontrollen eller offentlig annoncering den dato, disse erstatninger trådte i eller du bestilte din rejse (hvad der kom sidst). 3. Fly eller skib, der er taget ud af drift (midlertidig eller andet) på anbefaling af luftfartsvæsenet, havnemyndigheder eller tilsvarende myndighed i et land. 4. Alle omkostninger, når rimelige, alternative rejsearrangementer er stillet til rådighed indenfor 4 timer efter det planlagte afrejsetidspunkt. 12. SEKTION C FORSINKELSE AF BAGAGE Vi vil betale op til det beløb, der er vist i erstatningsoversigten for forsinket bagage til erstatning af tøj, medicin og toiletartikler, hvis den indcheckkede bagage, der indeholder personlige ejendele er midlertidigt blev væk under vejs på udrejsen og ikke udleveres til dig inden 4 timer efter din ankomst. 1. Der kræves skriftlig bekræftelse fra luftfartsselskabet, der bekræfter antal timer bagagen var forsinket. Du skal: a) indhente en Property Irregularity Report fra luftfartsselskabet. b) indgive et formelt, skriftligt erstatningskrav indenfor den tidsfrist luftfartsselskabet angiver (behold en kopi). c) behold alle billetter og mærkesedler til indsendelse sammen med erstatningskravet. 2. Alle beløb er kun for afholdte omkostninger ud over den erstatning, som luftfartsselskabet har betalt. 3. Beløbene vist i erstatningsoversigten er totalt for hver forsinkelse. 4. Erstatningskrav vil kun blive behandlet for køb af vigtige beklædningsgenstande og toiletartikler, der er foretaget inden for 4 dage efter ankomsten til rejsemålet og som er betalt via det dækkede korts konto. Hvis det dækkede kort ikke kunne benyttes til de væsentlige indkøb, skal der foreligge præciserede kvitteringer for disse køb. 5. Der er ingen godtgørelse for indkøb, der er foretaget efter din baggage var returneret. 6. Alle præciserede kvitteringer skal kunne fremvises.

7 7. Dækning gælder kun for din udgående rejse udenfor bopælslandet. 1. Erstatningskrav, der skyldes forsinkelse, konfiskation og tilbageholdelse af toldvæsen eller anden myndighed. 2. Erstatningskrav vedrørende bagage, der sendt som fragt eller med konnossement. 13. SEKTION D UDGIFTER TIL AKUT LÆGEBEHANDLING OG ANDET I UDLANDET Vi erstatter følgende omkostninger op til det beløb, der fremgår af erstatningsoversigten, til hver forsikrede som kommer ud for pludselig og uforudset fysisk skade eller sygdom eller som dør under en rejse udenfor bopælslandet. 1. Alle rimelige og nødvendige omkostninger, som opstår som følge af akut sygdom eller komplikation ved graviditet, som involverer dig. Det inkluderer betaling til autoriserede læger, hospitalsudgifter, medicinsk behandling, alle omkostninger til transport af dig til det nærmeste, egnede hospital, når det vurderes nødvendigt af en autoriseret læge. 2. Akut tandbehandling for øjeblikkelig afhjælpning af smerter og/eller akut reparation af protese eller kunstige tænder med henblik på afhjælpning af spiseproblemer. 3. Alle rimelige og nødvendige udgifter til akut behandling af alle børnefødsler efter komplikationer under graviditet på en rejse. Erstatningskrav vedrørende flere fødsler betragtes som én hændelse. 4. Efter forudgående godkendelse af AXA Assistance, ekstra rejseomkostninger til hjemtransport af dig til dit hjem, når det anbefales af vores ansvarlige læge, om nødvendigt inklusive omkostninger til medfølgende plejepersonale. Omkostninger til hjemtransport vil kun være til transport på samme klasse som på udturen, men mindre AXA Assistance accepterer andet. 5. Op til det beløb, der er angivet i erstatningsoversigten pr. nat I 10 nætter for rimelige omkostninger til indkvartering op til samme standard som din oprindelige bestilling, hvis det er medicinsk nødvendigt for dig at blive ud over datoen for din planlagte hjemrejse. Hvis du ikke kan benytte den originale billet, vil AXA Assistance levere en billet på økonomiklasse, så du kan vende tilbage til dit hjem. 6. Transport på økonomiklasse og op til de beløb, der er angivet I erstatningsoversigten pr. nat for 10 nætters indkvartering for omkostninger til indkvartering af et nært familiemedlem fra dit bopælsland for at besøge dig eller følge dig til dit hjem, hvis du rejser alene og hvis du er indlagt på hospital i over 10 dage og med forudgående godkendelse af AXA Assistance. 7. I tilfælde af din død rimelige ekstra omkostninger til begravelse i udlandet plus rimelige omkostninger til transport af din aske til dit hjem, eller ekstra omkostninger til hjemsendelse af dine jordiske rester til dit hjem op til det beløb, der fremgår af erstatningsoversigten. 8. Til at en nær forretningspartner kan overtage din plads under en forud planlagt forretningsrejse, hvis vores ansvarlige læge ikke mener, at du kan fortsætte arbejdet på din rejse efter din sygdom eller fysiske skade. 1. Du skal hurtigst muligt orientere AXA Assistance om enhver fysisk skade eller sygdom, der nødvendiggør din indlæggelse på hospital eller før enhver planlægning af din hjemtransport. 2. Du skal kontakte AXA Assistance så hurtigt som muligt i tilfælde af, at du pådrager dig medicinaludgifter over kr i forbindelse med en enkelt hændelse. Du skal altid kontakte AXA Assistance før afkortning af din rejse. 3. I tilfælde af du skades fysisk eller bliver syg, forbeholder vi os retten til at flytte dig fra et hospital til et andet og at arrangere din hjemsendelse til dit bopælsland på ethvert tidspunkt under rejsen. Vi vil gøre dette, hvis den tilstedeværende autoriserede læge eller AXA Assistance mener, at du kan flyttes sikkert / eller rejse sikkert til dit bopælsland for at fortsætte behandlingen. 1. Erstatningskrav, der direkte eller indirekte skyldes enhver allerede eksisterende sygdom(me). 2. Enhver behandling, der ikke er en kirurgisk eller medicinsk behandling udelukkende med det formål at kurere eller afhjælpe en akut, uforudset sygdom eller skade. 3. Enhver omkostning, der ikke er normal, rimelig eller sædvanlig for behandling af din fysiske skade eller sygdom. 4. Enhver form for behandling, som ifølge vores ansvarlige læge med rimelighed kan udskydes, indtil du vender tilbage til bopælslandet. 5. Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse eller udskiftning af medicin, som på afrejsetidspunktet var klart ville blive nødvendig for at fortsætte behandlingen udenfor bopælslandet. 6. Ekstra omkostninger som følge af indlæggelse på enkeltstue. 7. Behandling eller tjenester leveret af en privat klinik, hospital, sundhedspa, rekreationshjem, plejehjem eller ethvert genoptræningscenter med mindre det er aftalt med AXA Assistance. 8. Omkostninger til kosmetisk behandling undtagen hvis vores ansvarlige læge er enig i nødvendigheden af en sådan behandling som følge af en skade, der er omfattet af denne erstatningsoversigt. 9. Enhver omkostning der er opstået, efter du er vendt tilbage til bopælslandet, med mindre det på forhånd er aftalt med AXA Assistance. 10. Omkostninger i forbindelse med en tropisk sygdom, hvor du ikke havde fået de anbefalede indpodninger eller vaccinationer og/eller ikke havde taget den anbefalede medicin. 11. Enhver omkostning du har pådraget dig udenfor bopælslandet efter den dato,vores ansvarlige læge fortæller dig at du bør rejse hjem eller vi arrangerer din rejse hjem. (Vores pligt til at betale yderligere omkostninger under denne sektion efter den dato vil være begrænset til, hvad vi ville have betalt, hvis din hjemrejse havde fundet sted). 12. Du må ikke uden grund afvise den helbredsmæssigt begrundede hjemtransport,vi har accepteret at levere og betaler for under denne erstatningsoversigt. Hvis du vælger en alternativ, helbredsmæssigt begrundet hjemtransport, skal du meddele os det skriftligt på forhånd, og den vil være for din egen risiko og for din egen regning. 13. Omkostninger til flybilletter ud over økonomiklasse for medfølgende ikke-medicinsk personale i tilfælde af helbredsmæssigt begrundet hjemtransport (enhver stigning I omkostninger, som skyldes anmodning om opgraderinger af flybilletter, er for egen regning for den/de rejsende person/er. 14. Ethvert erstatningskrav, som skyldes forhold i forbindelse med graviditet, men som ikke skyldes komplikationer ved graviditet, som først opstår efter afrejsen på din rejse. Normal graviditet eller fødsel, eller rejse når din autoriserede læge har registreret, at din graviditet er forbundet med øget fare for for tidlig fødsel, vil ikke udgøre en uforudset hændelse. 15. Enhver behandling eller diagnostisk test, du havde planlagt eller var bekendt med på forhånd. 16. Omkostning til tandlægebehandling, der involverer levering af protese, kunstige tænder eller brug af kostbare metaller. 17. Omkostninger pådraget i USA, der overstiger den gennemsnitlige godtgørelse, leverandøren af behandlingen modtager for alle tjenester, der ydes til patienter for tilsvarende behandling, men under alle omstændigheder ikke over halvanden gang den sats, der vil være gældende, hvis omkostningen skulle dækkes af US Medicare. 18. Omkostninger til telefonopkald ud over opkald til AXA Assistance for at orientere om problemet, som du kan levere kvittering eller anden dokumentation for omkostningerne for opkald og nummeret, der er ringet til. 19. Omkostninger til søredning fra luften. 14. SEKTION E HOSPITALSYDELSER Hvis vi godkender et erstatningskrav under Sektion D skadesbehandling og andre udgifter i udlandet, vil vi også godtgøre dig op til det beløb, der er vist i erstatningsoversigten for tilfældige udgifter (som leje af telefonlinje, tv og besøgendes taxature) for hver, kontinuerlig 24 timers periode, du skal tilbringe på hospital som indlagt patient udenfor bopælslandet.

8 1. Du skal hurtigst muligt orientere AXA Assistance om enhver fysisk skade eller sygdom, der nødvendiggør din indlæggelse som patient på hospital. Ethvert erstatningskrav, der direkte eller indirekte skyldes: 1. enhver forlængelse af indlæggelsen i forbindelse med kirurgisk behandling, inklusive undersøgende tests, der ikke har direkte forbindelse til den fysiske skade eller medicinske tilstand, der nødvendiggjorde din indlæggelse på hospitalet. 2. enhver forlængelse af hospitalsindlæggelse i forbindelse med behandling eller tjenester leveret af et rekreations- eller behandlingshjem eller et genoptræningscenter. 3. enhver forlængelse af hospitalsindlæggelse som følge af din beslutning om ikke at blive transporteret hjem, når det ifølge AXA Assistance er sikkert at gøre det. 15. SEKTION F ULYKKER UNDER REJSE Hvis du udsættes for en ulykke, der giver dig fysisk skade, mens du benyttede offentlig transport under din rejse som, indenfor en 12 måneders periode er den eneste og direkte årsag til din død, tab af lemmer, tab af syn eller permanent total invaliditet, vil vi betale dig eller din lovlige, personlige repræsentant en af de ydelser, der er vist i erstatningsoversigten. Ydelsen betales ikke for mere end ét punkt vist i erstatningsoversigten. 1. Ydelsen for permanent, total invaliditet udbetales ikke før et år efter den dato, hvor du pådrog dig den fysiske skade. 2. Normal og vanemæssig rejse til og fra modtagerens hjem og arbejdsplads eller anden bopæl vil ikke blive betragtet som en dækket rejse. 1. Erstatningskrav, der direkte eller indirekte skyldes enhver allerede eksisterende sygdom(me). 2. Enhver invaliditet eller død, der skyldes en forværring af fysisk helbred (f.eks. et slagtilfælde eller et hjerteanfald) og ikke som et direkte resultat af en fysisk skade. 16. SEKTION G KØBSBESKYTTELSE DEFINITIONER Gælder for denne sektion Berettigede genstande en genstand, der er købt af korthaveren udelukkende til personlig brug (inklusive gaver), der fuldt og helt (100 %) er købt på kortholderens dækkede kort og ikke er angiver under HVAD DÆKKES IKKE i denne sektion. Købspris det laveste af de beløb, der vises på enten det dækkede korts kontoudtog eller butikkens kvittering på den berettigede genstand. I tilfælde af tyveri og/eller tilfældig beskadigelse af en berettiget genstand indenfor 30 dage efter købet vil vi efter eget valg erstatte eller reparere den berettigede genstand eller kreditere korthaverens konto et beløb, der ikke overskrider købsprisen for den berettigede genstand eller begrænsningen for en enkelt genstand som vist i erstatningsoversigten, hvad der måtte være lavest. Vi vil ikke betale mere end det beløb, der fremgår af erstatningsoversigten for nogen hændelse eller mere end maksimumbeløbet vist i erstatningsoversigten i nogen periode på 365 dage. 1. Købsbeskyttelse dækker kun erstatningskrav eller dele af erstatningskrav, der ikke er dækket af andre anvendelige garantier, forsikringer eller policer for skadesfriholdelse, der er underlagt de angivne ansvarsbegrænsninger 2. Erstatningskrav vedr. en berettiget genstand, der hører til et par eller sæt, vil blive erstattet op til den fuldekøbspris for parret eller sættet, forudsat at genstandende ikke kan anvendes individuelt og ikke kan erstattes individuelt. 3. Hvis du køber den berettigede genstand som en gave til en anden, vil vi, hvis du ønsker det, betale erstatningen til modtageren, forudsat at du rejser erstatningskrav. 4. Du skal udvise rettidig omhu og gøre alt praktisk muligt for at undgå tyveri eller skade på en berettiget genstand. 5. Du skal overføre til os på vores anmodning og for din regning enhver skadet, berettiget genstand eller del af et par eller sæt, og overføre de juridiske rettigheder til at indhente fra den ansvarlige part op til det beløb, vi har betalt. 6. Du skal forsyne os med de originale kvitteringer fra butikken, den originale kvittering fra kortet, det originale kontoudtog med transaktionen og, hvor det er relevant, politirapporten. 1. Hændelser uden forbindelse med tyveri eller skade på grund af uheld. 2. Mystisk forsvinden af berettigede genstande. 3. Hændelser, der skyldes svindel, misbrug, ubetænksomhed eller manglende overholdelse af producentens anvisninger. 4. Berettigede genstande som var brugt før køb, genbrug, ændret eller købt svigagtigt. 5. Skade på berettigede genstande som skyldes fejl ved produktet eller fejl under produktionen. 6. Tyveri der ikke er rapporteret til politiet indenfor 48 timer efter opdagelse og uden kopi af en skriftlig politirapport. 7. Berettigede genstande der er efterladt uovervåget på et offentligt tilgængeligt sted. 8. Tyveri af og skader på berettigede genstande i et køretøj eller som resultat af tyveri af køretøjet. 9. Tyveri fra enhver ejendom, landområde eller lokalitet med mindre adgang til og fra ejendommen blev opnået ved brug af magt, der medførte synlig, fysisk skade på ejendommen eller lokaliteten. 10. Mobiltelefoner. 11. Smykker, ure, kostbare metaller, smykkesten og enhver genstand fremstillet af kostbare metaller og smykkesten. 12. Motorkøretøjer, motorcykler, cykler, både, campingvogne, trailere, luftpudebåde, fly og tilbehør hertil. 13. Service, kontanter, rejsechecks, billetter, dokumenter, valuta, sølv, guld, kunst, antikviteter, sjældne mønter, frimærker og samleobjekter. 14. Dyr, levende planter, forbrugsmaterialer, fordærvelige varer eller permanente installationer. 15. Elektroniske genstande og udstyr inklusive men ikke begrænset til personlige stereoanlæg, MP3/4 afspillere, computere og computertilbehør samt arbejdsredskaber på din arbejdsplads. 16. Skader som følge af normal slitage, normal brug eller normale aktiviteter under sport og spil (f.eks. golf- og tennisbolde). 17. Tyveri og skader mens den berettigede genstand er under overvågning, kontrol eller under sikker opbevaring hos tredjepart, der ikke er den krævede ud fra sikkerhedsregler. 18. Berettigede genstande, der ikke er modtaget af kortholderen eller andre parter udpeget af kortholderen. 19. Genstand(e) bestilt pr. postordre eller leveret med kurér indtil genstanden(e) er modtaget, kontrolleret for skader og accepteret på den angivne leveringsadresse. 20. Omkostninger til reparationer, der ikke er udført af værksteder, der er godkendt af AXA Assistance. 21. Skader på beklædning eller materialer ved rensning eller ændring. 22. Skader på grund af vand, damp eller jordskælv. 23. Tab på grund af erklæret eller uerklæret krig, konfiskation efter ordre fra en regering, offentlig myndighed eller ulovlige handlinger. 24. Tyveri og tilfældig skade på enhver berettiget genstand, hvor en anden forsikring dækker det samme tyveri eller tilfældige skade, eller hvor vilkår og betingelser for sådanne andre forsikringer har været overtrådt eller for godtgørelse af enhver åbenlys selvrisiko.

9 17. PROCEDURE FOR ERSTATNINGSKRAV 1. Læs venligt den relevante sektion i ydelserne for at se præcis hvad, der er og ikke er dækket, bemærk specielt enhver betingelse, begrænsninger og undtagelser. 2. Indgivelse af erstatningskrav. I tilfælde af en nødsituation skal du først ringe til AXA Assistance på telefon a) (omkostninger I forbindelse med enhver mindre sygdom eller skade skal afholdes af dig og bliver siden refunderet). For alle andre erstatningskrav ring til vores hjælpelinje til erstatningskrav på a) (mandag fredag 9:00 17:00) for at få en anmeldelsesformular. Du skal oplyse: dit navn, nummeret på dit dækkede kort, en kort beskrivelse af dit erstatningskrav. Vi beder om, at du meddeler os inden 28 dage efter du bliver opmærksom på en hændelse eller et tab, der fører til et erstatningskrav, at du returnerer dit udfyldte erstatningskrav samt alle ekstra oplysninger til os så hurtigt som muligt. 2. Yderligere oplysninger. Du skal fremsende alle dine originale fakturaer, kvitteringer, rapporter osv. Du bør tjekke sektionen hvorunder du søger erstatning for særlige vilkår og detaljer om evt. supplerende materiale, du skal sende til os. Det anbefales altid at tage kopier af alle de dokumenter, du sender til os. 3. Sagsbehandlere af erstatningskrav. For at hjælpe os med hurtig at finde en fair afgørelse på dit erstatningskrav, kan det sommetider være nødvendigt for os at udpege en sagsbehandler til at håndtere dit erstatningskrav. 18. PROCEDURE FOR ERSTATNINGSKRAV Vi bestræber os på at yde et serviceniveau og en kundepleje på exceptionelt niveau. Vi er klar over, at ting til tider kan gå skævt, og at der kan være tilfælde, hvor du mener, at vi ikke har ydet den service, som du forventede. Hvis dette sker, vil vi meget gerne høre fra dig om det, så vi kan forsøge at bringe det i orden. NÅR DU KONTAKTER OS: Oplys venligst dit navn og kontakttelefonnummer. Anfør venligst dit policenummer og/eller dit erstatningskravsnummer. Forklar venligst så tydeligt og præcist som muligt, hvad årsagen til din klage er. TRIN 1 IVÆRKSÆTTELSE AF DIN KLAGE Du skal kontakte AXA Assistance Vi forventer at kunne løse hovedparten af klagerne hurtigt og tilfredsstillende på dette tidspunkt, men hvis du ikke er tilfreds, kan du gå videre med sagen: TRIN 2 KONTAKT INTER PARTNER ASSISTANTS HOVEDKONTOR Hvis din klage er blandt de få, der ikke kan løses ved den første henvendelse, bedes du kontakte Kundeplejens leder på det sprog, du foretrækker, og denne vil iværksætte en undersøgelse på vegne af den administrerende direktør: AXA Travel Insurance, Head of Customer Care, The Quadrangle, Station Road, Redhill, Surrey, RH1 1PR, United Kingdom. Eller du kan sende en BRUG AF DINE PERSONLIGE DATA Bemærk venligst, at alle oplysninger, som gives til os og vores agenter, vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i Persondataloven i forbindelse med forsikring og behandling af ethvert krav, hvis det bliver nødvendigt at videregive oplysninger til tredjepart. Vi kan også sende data i tillid til at andre virksomheder, der handler i overensstemmelse med deres anvisninger, herunder lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 20. ANNULLERING AF DÆKNING Disse ydelser er inkluderet i dit dækkede kort og kan ikke annulleres separat. Hvis du annullerer det dækkede kort, vil dækningen ophøre, og alle ydelser vil stoppe. Se venligst din kreditkortaftale for alle detaljer om, hvordan du annullerer det dækkede kort.

RESURS BRITISH AIRWAYS MASTERCARD OVERSIGT OVER DÆKNINGER

RESURS BRITISH AIRWAYS MASTERCARD OVERSIGT OVER DÆKNINGER RESURS BRITISH AIRWAYS MASTERCARD OVERSIGT OVER DÆKNINGER DÆKNINGSOVERSIGT (for en nærmere beskrivelse henvises til forsikringsbetingerne for de enkelte dækninger, som følger nedenfor) Alle erstatninger

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12]

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Rejseassistance forsikringsordning For Alm. Brand MasterCard kortindehavere Forsikringnr.: MASTERCARD 000 3000-02 Generelle forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Betingelser. Købsforsikring

Betingelser. Købsforsikring side 1 af 9 Forsikringsgiver Forsikringsdækningen gives af individuelle underwriters hos: Lloyd s One Lime Street London EC3M 7HA England Forsikringsagent Affinion International ApS Bomhusvej 13, 1. tv.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Skadeanmeldelse for kunder i Handelsbanken

Skadeanmeldelse for kunder i Handelsbanken Skadeanmeldelse for kunder i Handelsbanken Rejseforsikring 1 Forsikringstager Kortnummer Fødselsdato / Cpr.nr. Navn Telefon privat Telefon arbejde Gade/vej og nr. Sted (postnr og By) E-mail 2 Skadelidte

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

22/12-2013 Navn: Se hotel og pris, samt aftale om depositum på efterfølgende sider.

22/12-2013 Navn: Se hotel og pris, samt aftale om depositum på efterfølgende sider. Klubnavn/virksomhed: KB Tennis Dato: 22/12-2013 Navn: Claus Møller Petersen Email: cmollerpetersen@hotmail.com Telefon: 23338502 Tilbud på træningslejr til Tyrkiet (18/04-14 til 25/04-14) Hermed fremsendes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for leje af Smartloggere mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service og

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere