Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division Torsdag den 9. april 2015 i Telefonfabrikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division Torsdag den 9. april 2015 i Telefonfabrikken"

Transkript

1 Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division Torsdag den 9. april 2015 i Telefonfabrikken 1 - Valg af dirigent og referent Kommentarer til de enkelte punkter Divisionsledelsen foreslog som dirigent Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe og som referent Stine Enevoldsen, 1. Holte Gruppe. Beslutninger til punker Både Thomas Frisenette og Stine Enevoldsen blev valgt til de respektive hverv. Dirigenten erklærede at mødet var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 2 - Beretning og planer for det kommende år Torben Ellestad supplement til divisionschefernes beretning Divisionscheferne har været ude og besøge grupperne til grupperådsmøderne Stemningen er god Mølleå Division fungerer rigtig godt. Grupperne er blevet større og vi er i øjeblikket omkring 1000 medlemmer i divisionen Torben Ellestad har deltaget i korpsets udvalgsmøde vedr. divisionerne. Der var omkring 20 deltagere. Et rigtig godt møde. Der er et opfølgningsmøde den 10. maj hvor grupperne også kan deltage. Der burde være kommet en mail ud til grupperne. Divisionsledelsen præsenteres. Troppens beretning Er nu kommet skriftligt Andreas Münter fra divisionsledelsen beretter I spejderåret 2014 har tropsledelsen i Mølleå division tilbudt vores tropsspejdere en række divisionsarrangementer. I januar 2014 var ca. 30 af de ældste spejdere på PLA træning på Lyngbyborg. Her blev de udrustet med redskaber, i form af lege og undervisning, til at planlægge og idé-genere deres egne spejdermøder og ture. Om aftenen lørdag fik PLA'erne besøg af "holdet" af Jul på Vesterbro, og spejderne gik derfra med højt humør og ny inspiration til deres egne grupper. I april var troppen på divisionsturnering i form af en charterrejse til Ibiza/Virum med rejsebureauet Mølleå TopTropTravels. Her var der stor tilslutning fra alle grupper i divisionen og tropsspejderne skulle rejse rundt i omegnen på cykel og besøge diverse rejsemål på Ibiza. På de forskellige poster blev de testet i alt fra klassiske spejderfærdigheder til i den lidt mere moderne ende at tage de bedste rejse-selfies. Det var en god divisionsturnering, hvor spejderne holdt højt humør, trods det regnede lidt meget på Ibiza. Turneringen sluttede af med en grisefest, med helstegt pattegris og saftevand i rå mængder.

2 I 2014 stoppede DASP'erne for troppen, pga. ændringer i Mølleå divisionsledelsen. Der var en gruppe ildsjæle fra tropsledelsen der hurtigt samlede stafetten op, og har siden da indkaldt til møder i det forgangne år. Det er deres fortjeneste at troppen forsat kører som den gør. De skal have en kæmpe tak for deres store arbejde. Tropsledelsen i Mølleå har et tæt samarbejde, hvilket også medfører at kalenderen for 2015 er allerede fuldt pakket og tropsledelsen glæder sig til endnu et år med massevis af spejderarbejde. Med spejderhilsen Tropsledelsen Mølleå Division Fonden Torben Ellestad supplerer Jonas Borrit, den nye formand for fonden, er på ferie, så Torben kommer med et par suppleringer til beretningen. Det har været en ny oplevelse ved at være sammen med så mange nye medlemmer af Fonden. Holdt en del møder og fået noget at arbejde på. Marianne Purup & Sebastian Andersen fra Fondsbestyrelsen fortæller om, hvordan det har været at være med i fonden det sidste år Det har været spændende og har givet et kæmpe indblik i det store arbejde det er at holde hytterne. Derudover er der nogle arbejdsudvalg, tilstede på divisionsrådsmødet er: Dorte Krag Nejlinge udvalget Anders Ljørring udlejning af Høveltehytten og hjemmeside. Annette Kaalund Udlejning af Høvelte hytten Gerda Hannibal Krarup - Høvelteudvalget Mike Clausen 2. års lærling i Nejlinge udvalget Mølleåsejladsen Anders Mejlhede Det gik godt sidste år I år er arrangementet flyttet en uge til den august (4. weekend i august pga. skolernes sommerferie er rykket) Der er i øjeblikket 7 medlemmer i udvalget Udvalget vil gerne have at arrangementet får flere med fra divisionen I år ligger det samtidig med Solaris Men udvalget tager gerne konkurrencen op. Det har fungeret godt at have taget spejdergrenen med. De betaler dog kun 50 kr. og det er ikke meget for at få det til at løbe rundt. Spred det gode budskab så vi kan få nogle flere deltagere -

3 Friluftsrådet - Gunnar Brüsch Supplement til den skriftlige beretning. Friluftsrådet er en paraply organisation med 90 foreninger, der laver deres aktiviteter udendørs Gunnar Brüsch har været kredsrepræsentant i mange år, men vil gerne have en eller flere nye kreds kandidater. Kontakt Gunnar hvis du er interesseret. Lidt om tipsmidler Der ligger brochurer på bordene Der er mange muligheder for at søge tilskud. Friluftsrådets hjemmeside har mange gode råd og gode konsulenter på kontoret, der kan hjælpe med spørgsmål Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionen 2014 til godkendelse Regnskabet blev præsenteret af Divisionskasserer Anders Mejlhede. Det findes på side Divisionens regnskab 2014 blev erklæret godkendt af dirigenten. Anders Mejlhede gennemgik et par af posterne og påpeger, at det er trist, vi ikke har brugt penge nok. Budget var sat til et underskud på kr., men i stedet har vi fået et overskud på kr Det er ikke helt ok. Vi skal blive bedre til at bruge penge. Den International pulje har uddelt kr. næsten de kr som var budgetteret med. Regnskabet godkendt 4 - Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionsfonden 2014 til godkendelse Regnskabet blev præsenteret af John Bagger-Petersen og kan findes på side 19 i indkaldelsen. Høvelte hytten har givet overskud. Der er ekstra hensat kr., da hytten på et tidspunkt skal nedlægges og det kommer til at koste nogle penge. Fondens regnskab blev erklæret godkendt af dirigenten kr. i et samlet overskud for de tre enheder. De tre enheder behandles også som en samlet enhed i bogholderimæssig forstand. Mellemregningerne er et spørgsmål om teknik.

4 Adam Stoot, Bagsværd Gruppe: Under administrationsudgifter er den uddelt i administrationsudgifter og nyanskaffelser. Hvad bruger man kr. på i administration til Høbjerghus? John Bagger-Petersen: Pengene bruges af arbejdsholdene, der står for vedligehold af alle grundene og hytterne. Regnskabet blev godkendt. 5 - Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer Divisionsledelsen forslår, at vi fortsætter med samme model, som blev vedtaget sidste år. Den kan ses på side 6. Divisionschef Torben Ellestad supplerer med, at han synes modellen fungere udmærket som den er. En passende størrelse. Tovholdere findes ude i grupperne. Forslaget blev vedtaget En kerne med 7 divisionsledelsesmedlemmer og en liste med opgaver, der kan uddelegeres til gruppeledere og andre tovholdere. Divisionsledelsen ønsker at fortsætte med modellen. Carsten Grønhøj, 1. Holte: Hvem sender man en mail til, hvis man ønsker at lave en aktivitet i divisionen? Torben Ellestad svarer: Du sender en mail til kasserer Anders Mejlhede eller divisionscheferne. Andreas Münter fra divisionsledelsen supplerer med at divisionsledelsesmøderne er åbne møder. Det ville være fedt, hvis der var nogen, der gerne ville deltage. Datoerne for møderne kan findes på under referaterne. Modellen på side 6 vedr. antallet af divisionsledelsesmedlemmer godkendes. 6 - Valg af divisionsledelse, fondsbestyrelse og revisorer Divisionsledelsen: Divisionschef Morten Stenkilde, Kgs. Lyngby Ikke på valg - Fortsætter Divisionschef Torben Ellestad Ikke på valg - Fortsætter Divisionskasserer: Anders Mejlhede - Valgt Divisionsledelsesmedlem Lily Bahnsen, Skovtofte Ikke på valg - Fortsætter Divisionsledelsesmedlem Hanne Korsholm, Trørødspejderne Ikke på valg - Fortsætter Divisionsledelsesmedlem Mathias Bach, Geels Ikke på valg - Fortsætter Divisionsledelsesmedlem Andreas Münter, Trørødspejderne Ikke på valg - Fortsætter Valg til divisionsledelsen: Divisionskasserer: Anders Mejlhede Valgt Revisor for divisionen: John Bagger-Petersen Revisorsuppleant for divisionen: Uffe Ougaard Revisor for divisionen: John Bagger-Petersen - Valgt Revisorsuppleant for divisionen: Uffe Ougaard - Valgt

5 Fonden: Fonds kasserer: John Bagger Petersen - Valgt Fonds revisor: Uffe Ougaard - Valgt Valg til fonds bestyrelsen: Fonds kasserer: John Bagger Petersen Fondsrevisor: Uffe Ougaard 7 Planer for det kommende år Udviklingsplan 2015 Mathias Bach fra divisionsledelsen fortæller om divisionens planer for 2015 Hvad vil vi som ny divisionsledelse? Hvordan kan vi bidrage med, at lederne kender hinanden. Den oktober afholder divisionen en divisionsturnering for lederne i grupperne. Der kommer mere info. Det er stadig på tegnebrættet. Derudover skal der findes en løsning for Nærum grunden, da gruppen er blevet nedlagt. Der er en løsning på vej, hvis man har spørgsmål, skal man tage fat i divisionschef Torben Ellestad. Der ønskes en tæt dialog med tovholderne, som ikke er en del af divisionsledelsen og de inviteres til divisionsledelsesmøderne. Derudover skal der findes et system, så man kan sende mails til f.eks. alle lederne i tropsgrenen. Stine Enevoldsen følger op på det system, der bruges i Ravnsholt Division. Den 6. juni afholder divisionen et kursus for nye ledere hos Geels Gruppe. Mathias Bach og Lily Bahnsen fra divisionsledelsen er kursusledere. Torben Ellestad fortæller om planerne fra fonden Der er givet tilladelse af Gribskov kommune til at købe noget jord inden for de præmisser, der er givet inden for Nejlinge. Er ved at forhandle en pris. Gælder om at få så meget som muligt ud mod vejen. Det medfører nye projekter, der skal sættes i gang: 1. Der skal nedsættes et Nejlinge udvalg 2, der kan komme med ideoplæg. I efteråret inviteres grupper til at være med til at brainstorme over udviklingen af området og man kan melde sig til at være med i udvalget. 2. Høvelte hytten, er p.ga. by udvikling blevet delt i fem grunde og skal afvikles. Deadline er sat til 31/ Men så længe vi kan tjene på det holder vi hytten. Torben har kontaktet til en ejendomsmægler. 3. Høbjerghus er for lille. Der skal tænkes over mulighederne for et anneks. Grupperne er blevet større de sidste par år.

6 8 Fremlæggelse af budget 2015 for divisionen, samt fastsættelse af kontingent for 2016 Anders Mejlhede fremlægger budgettet. Først spørges divisionsledelsen om, hvad skal der stå på bundlinjen. Herefter spørges gruppelederne om, hvordan pengene skal fordeles. Revideret budget for 2015 og nyt budget for Medlemskontingentet hænger sammen med en bundlinje. Der budgetteres med 1000 medlemmer. Der har været en beslutning i gruppelederkredsen, at man gerne vil støtte de grupper, der gerne vil med til korpsrådsmøde, men hindres p.ga. økonomien i gruppen. Kontingent for 2016: 100 kr. Skriv til divisionskasserer Anders Mejlhede, hvis du har ideer til arrangementer i divisionen Divisionen holder 25 års jubilæum i 2016 Divisionsrådet ønsker, at divisionsledelsen sætter gang i noget arbejde i retning af at få lavet et jubilæumsarrangement i Budgettet er godkendt Pengene til korpsrådsmødet søges hos divisionskassereren Anders Mejlhede. Thomas Frisenette: Ser du gruppernes regnskaber? Ellers henstilles til at divisionscheferne er med til at beslutte, hvem der har råd til at sende folk af sted. Brug pengene på fede aktiviteter Skriv til Anders Mejlhede hvis du har ønske om at lave nogle fede arrangementer. Divisionen har rigtig mange penge i overskud fra 2014 og divisionsledelsen har diskuteret, om der skulle laves en hensættelse på f.eks kr. til jubilæum Men man er blevet enige om, at det vil man ikke gøre, da pengene med en hensættelse, så SKAL bruges til det og kun det arrangement. I stedet for vil man gerne have til hensigt at bruge en del penge i 2016, men det står ikke i regnskabet. Mike Clausen: Mener man bør hensætte, så pengene står der og grupperne kan deltage gratis i jubilæum. Anders Mejlhede: Det har været diskuteret Nej er svaret til, at det bliver en hensættelse, men ja til en hensigt. Thomas Frisenette: Vi skal først beslutte det i 2016, da det er der pengene skal bruges. Divisionsledelsen har til hensigt at bruge mange penge næste år. Sebastian Andersen, 1. Holte Gruppe: Man ku vel nemt tilføje på 2016 budget, at vi overvejer at bruge xx penge til ekstra ordinære aktiviteter i forbindelse med jubilæet?

7 Anders Mejlhede: Vil helst ikke binde nogen til noget. Der er ikke fundet et team endnu. Torben Ellestad: Tovholderene for de forskellige afdelinger skal i første omgang finde ud af, hvordan de bruger pengene i Men fornuftigt vi sat nogle aktiviteter i gang Anne-Dorthe Rasmussen, Fortunen Gruppe: Der er endnu ikke nogen af de andre tal i budgettet 2016, som man er helt sikre på er rigtige. Thomas Frisenette: Budgettet 2016 eksistere principilt ikke endnu. Det er et arbejdsredskab for kassereren. Lotte Jepsen: Synes blot vi skal få taget til referat, at divisionsrådet ønsker, at divisionsledelsen sætter gang i noget arbejde i retning af at få lavet et jubilæumsarrangement. Kontingent for 2016: 100 kr. - Godkendt Budgettet er godkendt 9 Fremlæggelse af budget 2015 fra divisionsfonden Forventning om lavere lejeindtægt i Der har været en del reparationsudgifter på Nejlinge. Elregning er pisket derudaf og der er en tagrenovering der skal tages hånd om. Budgettet for 2015 for divisionsfonden blev godkendt Budgettet for 2015 for divisionsfonden blev godkendt. 10 Behandling af indkomne forslag Forslagsstiller: Lærke Skovhus, Virum Gruppe Forslag og motivation kan læses i vedlagte bilag. 1. forslag vedr. ekstern revision af regnskabet for division og fond Lærke Skovhus forklarer motivationen bag forslaget og Torben Ellestad supplerer med, at han og Lærke har kommunikeret vedr. forslaget. Torben Ellestad tilføjer: Det er vigtigt, at vi har tillid og følger revisions vejledningerne. Det er meget dyrt med en ekstern revisor og det er rart, at det er internt og nogen, der kender vores arbejde. For at sikre os at revisionen er i orden, har vi en gammel kompetent spejder på opgaven. Det vil ikke blive bedre med en ekstern revisor. 1. forslag vedr. ekstern revision Divisionsledelsen pålægges at finde ud af til næste divisionsrådsmøde, hvad en ekstern revisor koster til revision af divisionens og fondens regnskaber.

8 Torben Ellestad har adgang til at kigge på de forskellige kontis. Peter Edinger, Trørødspejderne: Jeg kender folk med lagt mindre budgetter, der arbejder med eksterne revisorer. Det er et glimrende forslag fra Lærke og fornuftigt, at det ikke bliver indspist. Lærke Skovhus, Virum: Forslaget handler ikke om en bedre revision, men det handler om, at det ikke er ens venner, der skal prikke på skulderen. Det er værd at overveje en anden løsning. Jeg vil gerne være med til, at tingenen forløber godt. Torben Ellestad, divisionschef: Revision er revision Det handler om det følelsesmæssige Dorte Krag: Jeg kan godt forstå, det var ubehageligt sidste år. Jeg sidder i korpset med eksterne revisorer og det vil ikke gøre det mindre ubehageligt Næste år, forslag med hvad det koster Marianne Purup, Fonden: Jeg har siddet med i bestyrelsen det sidste års tid. Det der egentlig er sket er, at det er små bitte beløb over en længere periode, der er blevet overført til en privat konto. Det ville en eksterne revisor ikke have fundet. De går ikke ind og kigger på hvert bilag. På hvert bestyrelsesmøde kigger bestyrelsen på kontoudskrifter og tager snakken med det samme, hvis der er noget de studser over. Uffe Ougaard: En fondsbestyrelse har ligesom gruppens bestyrelse et samlet ansvar. Tager hatten af for fondsbestyrelsen. Mike Clausen: Det er ikke revisorens opgave at prikke kassereren på skulderen. Det er formandens opgave. Det bliver aldrig revisorens ansvar. Anders Mejlhede, divisionskasserer: Dejligt med forslag, det viser interesse. Jeg har et andet princip, at det er børnene, der skal have pengene. Ville ønske jeg kunne stemme ja til forslaget, men det kan jeg ikke. Lærke Skovhus, Virum: Det giver mening Dorte Krag: Det koster ikke noget at spørge om en pris. Konklusion: Divisionsledelsen pålægges at finde ud af til næste divisionsrådsmøde, hvad en ekstern revisor koster til revision af divisionens og fondens regnskaber. Konklusionen er vedtaget Dog ikke enstemmigt.

9 2. forslag vedr. forskudt valgperiode i fondsbestyrelsen Thomas Frisenette, Dirigent: I fondens vedtægter 2 står der, at bestyrelsesmedlemmerne skal tilstræbes at vælges hvert andet år for en to-årig periode. Det blev vedtaget sidste år og man må forvente en indkøringsperiode. Derfor er det overflødigt at vi stemmer om dette forslag, da det allerede står der. Lærke Skovhus, Virum: Hvad gør man i fondsbestyrelsen for, at det kommer til at ske med forskudt valgperiode? 2. forslag vedr. forskudt valgperiode i fondsbestyrelsen Konklusionen er, at vi indstiller til Fond og divisionsledelse, at de får bragt orden på den forskudte valgperiode til næste år. Torben Ellestad: Det er godt der kommer nogle nye ind, men de skal have de rette kompetencer. Derfor er det en hensigtserklæring, men ikke noget man er tvunget til. Maja Justesen, 2. Lyngby Optaya: Hvad er de rette kompetencer? Hvor står der noget om, hvilke kompetencerne man skal have? Torben Ellestad: Man skal vide noget om økonomi, kontakt til offentlige myndigheder og have kendskab til bestyrelsesarbejdet. Maja Justesen, 2. Lyngby Optaya: Hvordan kommer de unge så med i fonden? Torben Ellestad: Kan også være, at man sidder med i hytteudvalgene og ved hvad der sker der. Dorte Krag: Burde have været på valg for et år. Så man til næste år vælger halvdelen for et år og den anden halvdel for to år. Det er ganske almindelig bestyrelsesteknik. Peter, Trørødspejderne: Hvem kontrollere hvor lang den her tilstræbelsesperiode er? Bestyrelsen kan blive meget indspist. Lotte Kan man lave et engangsforslag om valg af en 1-årig periode uden at skulle ændre i vedtægterne? Torben Ellestad: Kontinuiteten er meget vigtig og sammensætningen af bestyrelsen. Mathias Bach, Divisionsledelsen: Pointen med forslaget er vel, at hele bestyrelsen ikke smutter på en gang. Thomas Frisenette, Dirigent: For at svare på Lottes spørgsmål, så bliver man valgt for en toårig periode til fonden, men kan så vælge at gå af efter ét år. Men så kan man ikke genvælges. Så man kan ikke forskyde sin egen valgperiode. Dorte Krag: Rent valg teknik, har ikke noget at gøre med kompetencer. For at få skudte periode og styr

10 Lærke Skovhus: Grunden til det stadig ser således ud. Vi laver selv vedtægterne i fonden og kan selv ændre på dem. Derfor står der som en indkøring til næste år, at tre vælges for Thomas Frisenette: Konklusionen er, at vi henstiller til, at fonden får tænkt tilstræbelsen vedr. forskudt valgperiode ind til næste år, da det står i vedtægterne. Det samme gælder for den henstilling, der er kommet vedr. valg af divisionsledelsens medlemmer. Lærke Skovhus, Virum: DDS vedtægter giver ikke mulighed for at vælge divisionsledelsesmedlemmerne for ét år af gangen og vi kan ikke bare ændre i vedtægterne, som det passer os. Derfor er det en henstilling og jeg har svært ved at se, hvordan man kan løse det rent praktisk. Indstiller til Fond og divisionsledelse, at de får bragt orden på den forskudte valgperiode 11 Eventuelt Kristine Clemmensen-Rotne fra korpsledelsen fortæller: Vi går og laver mange ting. Nogen mere relevante for jer end andet. Blandt andet bliver korpsrådsmødet igen i år afholdt på Hotel Legoland. Det er valgår og der skal vælges ny korpsledelse. Per 1. april har vi fået nøglerne til fortet. Håber det er klar til brug i Håber at folk vil byde ind med, hvad det skal bruges til. Derudover forventes det, at der skal være et gruppegejstarrangement i efteråret I løbet af sommeren skal Klubliv Danmark op og køre alle med et dankort kan melde sig til på Klubliv Danmark. Forhåbentlig kommer der snart styr på de elektroniske børneattester. Det har været en lidt længere proces end forventet. Mikkel Kristiansen, Virum: Navnet til fortet, har det været til debat? Kristine Clemmensen-Rotne: Det er ikke afgjort endnu, men alle unge til og med 30 år kan komme med et bud Andreas Münter, Divisionsledelsen: Næste år har divisionen 25 års jubilæum. Den 29. april til 1. maj er Nejlinge booket til at holde et arrangement for hele divisionen

11 Der skal nedsættes et udvalg til planlægningen. Helst inden jul. Skriv til Andreas hvis du vil være med til at planlægge arrangementet. Carsten Grønhøj, 1. Holte: Der er ikke så mange medlemmer af facebook gruppen Mølleå Division. Det kan divisionen godt gøre meget bedre. Der er kun 98 medlemmer. Jo flere der er med, des mere aktivitet vil der være. Du finder gruppen her: Brug den - Spred budskabet! Mødet er færdigt Torben Ellestad runder af og takker madhold, dirigent og referent. Godkendt af: Dirigent Thomas Frisenette Divisionschef Torben Ellestad

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division Tirsdag den 9. april 2013 på Havarthigården

Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division Tirsdag den 9. april 2013 på Havarthigården Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division Tirsdag den 9. april 2013 på Havarthigården 1 - Valg af dirigent og referent Kommentarer til de enkelte punkter Divisionsledelsen foreslog som dirigent Martin

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Divisionsrådsmøde Mølleå Division 09. april 2015 Kl. 18.00

Divisionsrådsmøde Mølleå Division 09. april 2015 Kl. 18.00 Divisionsrådsmøde Mølleå Division 09. april 2015 Kl. 18.00 Side Kære deltager i divisionsrådsmødet Hermed fremsendes indbydelsen til årets divisionsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 18.00 Mødet afholdes

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 DIVIIONRÅDMØDE 2014 10. Mølleskolen april 2014, 19.30-21.30 Ry, kanderborgvej 50, 8680 Ry Tilmeld dig her: http://gudenaadivision.spejder..dk/node/278 Dagsorden a. valg af dirigent og referent b. beretning

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Divisionsrådsmøde Mølleå Division 13. april 2016 Kl

Divisionsrådsmøde Mølleå Division 13. april 2016 Kl Divisionsrådsmøde Mølleå Division 13. april 2016 Kl. 19.00 Side Kære deltager i divisionsrådsmødet Hermed fremsendes indbydelsen til årets divisionsrådsmøde onsdag d. 13. april 2015 kl. 19.00 - der serveres

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Engtoften 80, 1.tv 8260 Viby J Hjemmeside:

Læs mere

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus.

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Pkt. 1 Velkomst. Martin Duus og Morten Thavlov bød velkommen til de fremmødte, og til repræsentanter

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl

Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl AD 1: Faneindgang og velkomst Ved DC Kenneth Schütt (Sulfo) på vegne af Divisionen AD 2: Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes Jens Peter Thomsen,

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

Gruppeledermøde 3/3 hos Kongens Lyngby

Gruppeledermøde 3/3 hos Kongens Lyngby Gruppeledermøde 3/3 hos Kongens Lyngby Tilstede: Anders-Bagsværd, Just-2.Lyngby, Stine-Divi16, Vicki-Erimitage, Karsten-1.Holte, Karen-Kgs.Lyngby, Henrik-Vikingerne, Torben-DC, Anette-Frederikslund, Morten-

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig Dansk Spejderkorps Sydslesvig KORPSRÅDSMØDE 2016 Kære spejder! Vi indkalder hermed til vores årlige korpsrådsmøde d. 20. november 2016, fra kl. 11.45 på Tydal Gård i Infocenteret. Selve mødet starter kl.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE. Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte.

Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE. Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte. Side 1 af 5 Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte. Til stede: Gæst: Erik Aabjerg Friis, korpsledelsesrepræsentant Ikke grupperepræsentanter: Jesper Clausen, flokassistent,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Referataf til bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referataf til bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Side 1 af 5 Referataf til bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 3. marts kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Titel Klarhed og ordentlighed _x_ Lovforslag Beslutningsforslag Forslag 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Musikbunkeren - 06.11.14 Til stede: Michael, Mark, Hjalte, Mikkel, Daniel, Jonathan og Mathias (Medarbejder)

Referat af Bestyrelsesmøde i Musikbunkeren - 06.11.14 Til stede: Michael, Mark, Hjalte, Mikkel, Daniel, Jonathan og Mathias (Medarbejder) Referat af Bestyrelsesmøde i Musikbunkeren - 06.11.14 Til stede: Michael, Mark, Hjalte, Mikkel, Daniel, Jonathan og Mathias (Medarbejder) Opsummering af uddelegerede opgaver: o Jonathan kontakter Christoffer

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere