Torrild Vandværk. Beredskabsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torrild Vandværk. Beredskabsplan"

Transkript

1 Torrild Vandværk 2014

2 Rettelsesblad Alarmeringsliste Telefonlister E F Handlingsplan for klordesinfi cering Handlingsplan ved lækager Handlingsplan ved kemikalielækager Handlingsplan ved brand og eksplosion IJ Handlingsplan ved trusler om sabotage L Handlingsplan ved krisevandforsyning Handlingsplan ved strømudfald Handlingsplan ved konstateret forurening Ledningsplan med sektoropdelt ledningsnet PQ S TU VW XYZ Æ,ØA

3 VANDV/ERK RETTELSESSKEMA Afsnit A Side: 1/1 Beredskabsolan Dato: Afsnit Rettelsesnummer Rettelsesdato Indført dato/initialer

4 VANDVÆRK ALARMERINGSLISTE Afsnit B Side: 1/2 Dato:26-ll-2014 Ansvarlis Stedfortræder Kontaktes ved Formand: Næstformand; I fare for forurening I fare for kemikalielækager I trusler om sabotage I store ledningsbrud r Brand/eksplosion Asger Nielsen Petersholmvej 48 Torrild Telefon privat: 8653 I 128 Mobil Vandværkspasser: Kurt Laursen Bygaden 10 Torrild Telefonprivat Mick Jensen Haldshavevej 193 Torrild Telefon: WS-mester Kurt Laursen Bygaden 10 Torrild Telefon privat I fare for forurening I fare for kemikalielækager I konstateretledningsbrud r udfaldpåværket WS-mester Kurt Laursen Bygaden l0 Torrild Telefon VYS-mester Balle smedie Drammelstrupvej 39 Telefon I konstaterede ledningsbrud I adhoc Bestyrelse: Jens Erik Jensen Præsthøjvej 19 Torrild Telefonprivat Telefon mobil Hanne Danielsen Halshaveve.i 215 Torrild Telefon privat Erik Brøndum Bygaden 57 Torrild Telefon orivat r ad hoc Telefonpasning og information Aftales AD HOC

5 VANDVÆRK Politi ( AJarmcentral ) Embedslæge Kredsdyrlæge Eurofins Århus Amts Miljøvagt Beredskabsvæsenet Odder Beredskabsvæsenet Odder Fax Telefonliste Afsnit C Side: 1/4 Dato;?_6:Xå:?$14?asg-*s"t4 ttz Odder Kommune Teknisk afdeling / Miljøafdeling Beredskabsstyrelsen Levnedsmiddelstyrelse, Afd. Toksikologi Giftinformation, Rigshospitalet Arbejdstilsynet Falck Odder vandværk Tankvogne TV2lØstjylland Østjyllands Radio Århus Stifttidende Horsens Folkeblad Odder Avis s s Torrild.dk - Marianne Skipper

6 7" TORRILD VANDV,1f,RK Beredskabsnlan TELEFONLISTE LEJE/LÅN AF HJ,4f, LPEUDSTYR Afsnit C Side: 2/4 Dato: 26-ll-2014 Rendegf-aver: Torrild Entreprenørforretning. Krøruplundvej 5 Gangsted 8732Hovedgard Tlf.7s66 909t Arne Mathiesen Odder Maskinstation Rudehawej 21 TLf t4 Lækagesøgningsudstyr: Odder Vandværk Tlf.: Fax: Stjemholm A/S Tlf.: Fax: ll Euro-Leak A/S Skovlunde Byvej Skovlunde Tlfr Fax:7020 4l0l

7 VANDV/f,RK Beredskabsnlan TELEFONLISTE RØR/MATERIALER Afsnit C Side: 4/4 Dato: 26-ll-2014, KWH Pipe (Danmark) A/S 4240 S3tt ll X Rye, 4060 Kirke såby ll Rør og ll Ventifittings ll ter NordiskWavin A/S ll X ll X Wavinvej 1,8450 Hammel ll Uponor A/S 9857 tt22 ll X Fabriksvej 6, 2605 Hadsund Brødrene Dahl A/S SGlG2l2Z Møllevangsalle Århus N fax SørenFrichsvej Ånynø1 g6t12g22 fax Odder Jernforretning A/S Banegårdsgade 15 xll xilx ll xilx SaniståI A/S 8632 rt77 ll x ll x Søndergade 6,{ 8500 Grenå fax. BG ll ll Scan-Valve A/S ll X Vandkærsholm,8440 Ebeltoft Jl P.E. Ehrhardt A/s 42s ll. Smedeland 28,2600 Glostrup ll Avesta A/S (rustfri) ll X Kokbjerg 31, 6000 Kolding x

8 VANDVÆRK FOR KLORDESINFICERING Afsnit E Side: 1 Dato: NB!! Vær opmærksom på blegevand og kloressens: Kloressens indeholder ca. 130 g aktiv klor pr. liter. Blegevand indeholder ca. 10 g aktiv klor pr. liter. Tanke, hvdrofor. filtre, ledninger m.m.: 15 ml kloressens pr. 10 liter vand. Brønde: 2-3 liter kloressens pr. m' Boringer: Før desinficeringen tages borerørspumpen op og renses for eventuelle jernbakterier og okker. 3 liter kloressens blandes med 100 liter vand. Disse 100 liter fordeles i 3 omgange fra den nederste del af boringer til dens top gennem etrør, som man fører ned i borerøret. Den sidste del hældes i fra oven. Derefter forbindes borerøret med pumpen, og der pumpesindtil der er klorlugt ved afgangen. Pumpen standses, og det hele står urørtljl næste dag. Hvis boringen giver overløb, sættes et stigrør på boringen.

9 VANDV,If,RK VED L,IEKAGER Afsnit F Side: 1/1 Dato:?{t-11"3m{$a,e- * *æ*&{ Handlins Udført kl. Init. 1. Alarm indgået. Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader. 2. Varsling. Ansvarlig teknisk personale varsles, jf. vagtliste. Vandværkspasser eller WS-mester disponerer mandskab. 3. Oversigt oyer konsekvenser. Konsekvenser af at afspærre forsyningsledninger tilberørt område fremgår af Handlingsplan, sektordelt ledningsnet Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltas. 4. Lokalisering og afspærring. Lækagen lokaliseres, eventuel ved hj æ1p af lækageudstyr. Fortegnelse over udsty'fremgår af telefonliste, leje/lån af hjælpemidler. Berørte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen. Etabler eventuel krisevandforsynine. 5. Udbedrlng af skade. Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab, og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Når skaden er udbedret, skal rørene gennems lles og om nødvendig desinficeres. 6. Orientering til forbrugere Såfremt der skal etableres krisevandforsyning orienteres forbrugerne som angivet i afsnit L Krisevandforsyning

10 TORRILI) VANDV/trRK VED KEMIKALIEL,tsKAGER Afsnit G Side: 1/1 Dato Alarm *raå.,. Ilandline Udført kl. Init. Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader. 2. Varsting. Brandvæsenet alarmeres pil ll2. Kommunen, embedslægen, politi og laboratorium orienteres jf. Telefonliste. Der aftales eventuel nødvendighed af AD HOC gruppe. Nødvendig orientering til forbrugere ved presse, lokalradio, mail og sms via løbeblade aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade. Ansvarligt teknisk personale varsles, jf. vagtliste. Vandværkspasser eller VVS-mester disponerer mandskab. 3. Oversigt over konsekvenser. Konsekvenser af at afspærre forsyningsledninger til berøn område fremgår af Handlingsplan, sektordelt ledningsnet Vurdering af vandskadereducerende nødvendise tiltae. 4. Lokalisering og afspærring. Kemikalielækagen lokaliseres og nødvendig afspærring foretages jf. sektordelt ledningsnet. Ved boringsforurening sættes den/de berørte boringer ud af drift. Der etableres eventuel nødvandforsyning ved tankvogne. 5. Udbedring af skaden. I samarbejde med embedslægen og laboratorium udarbejdes procedure for fiernelse afforureningen og eventuel desinficering afanlæg og ledningsnet. 6. Afslutning. Efter udbedring af skaden, og når almindelig drift igen er muligt, orienteres forbrugere ved presse lokalradio, mail og sms via og evt. løbeblade, hvilket aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og Iøbeblade.

11 VANDVÆRK VED BRAND OG EKSPLOSION Afsnit H Side: 1/2 Dato:?fuIk"2'#j*aa*,1/t +rlt 14 t**r':åt,- 3* Handlins Udført kl. Init. 1. Alarm indgået. Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse noteres navn os adresse. os der soørses om omfans os eventuelle skader. 2. Varsling. Brandvæsenet alarmeres pil ll2. Kommunen, embedslægen, politi og laboratorium orienteres jf. Telefonliste. Der aftales eventuel nødvendighed af AD HOC gruppe. Nødvendig orientering til forbrugere ved presse lokalradio, mail og sms via evt. løbeblade, aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade. Ansvarligt teknisk personale varsles, jf. vagtliste. Vandværkspasser eller VVS-mester disoonerer mandskab. 3. Oversigt over konsekvenser. Konsekvenser afat afspærre forsyningsledninger til berørt område fremgår af Handlingsplan, sektordelt ledningsnet Vurderine af vandskadereducerende nødvendise tiltas. 4. Lokalisering og afspærring. Ved brand eller eksplosion i boring kobles strøm til boringen fra. Ved brand eller eksplosion i vandværk lukkes der for hovedventiler ved vandværk. Ventiler fremgår af Handlingsplan sektordelt ledningsnet. Der etableres eventuel nødvandforslming. 5. Udbedring. Efter bekæmpelse af brand eller eksplosion fastlægges nødvendig udbedring inkl. eventuel desinficering i samarbejde med embedslæge og laboratorium.

12 VANDVÆRK VED BRAND OG EKSPLOSION Side: 212 Dato: 26-ll-2014 Handlins Udført kl. Init. 6. Afslutning. Efter slukning af branden, udbedring af skader m.v., og når armindelig drift igen er muligt, orienteres forbrugere ved presse lokalradio, -uil og sms via å.rry.torrild.dk, eller løbeblade, hvilket aftales og udsendes. Jf. Telefonriste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade

13 VANDV,iERK VED TRUSLER OM SABOTAGE Afsnit IJ Side: 1/1 Dato: 26-ll-2014 Handlins Udført kl. Init. 1. Alarm indgået. Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse forsøges det, at ffi så mange oplysninger som muligt, e\t. navn, adresse og telefonnummer på meddeleren. 2. Varsling. Pokitiet alarmeres på 112. Kommunen, embedslægen, brandvæsen og laboratorium orienteres jf. Telefonliste. Anlæget sættes om nødvendigt underovervågning af politi, evt. med hjælp fra hjemmeværnet. Der aftales eventuel nødvendighed af AD HOC gruppe. Nødvendig orientering til forbrugere ved presse lokalradio, mail og sms via evt. løbeblade, aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade. 3. Oversigt over konsekyenser. Ud fra den meldte handling (sabotage,ihærværk) wrderes om dele eller hele værket skal lukkes ned herunder elt. kun boringerne. Konsekvenser af at afspærre forsyningsledninger tilberørt område fremgår af Handlingsplan, sektordelt ledningsnet Etablering af nødvandsforsyning fremgår af Handlingsplan ved Krisevandsforsyning. Etablering af reservevandsforryming fremgår af Handlingsplan for Reserveyandsforsyning. 4. Afslutning. Efter afblæsning af risiko for sabortsage/hærværk og når almindelig drift igen er muligt, orienteres forbrugere ved presse lokalradio, mail og sms via evt. løbeblade, hvilket aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade.

14 VANDV/f,RK FOR INDKOPLING AF RESERVEVANDFORSYNING Afsnit K Side: 1/1 Dato: 26-ll-2014 Handline Udført kl. Init. 1. Odder Yandværk Nedenstående handlinger er aftaltmed direktøren for Odder vandværk d.20. februar Alternativ ledning. Der etableres midlertidig slangebro fra Vandværket i Fillerup til Kongshuset på Konghusvej. Se telefonliste forlej e/lån af hj ælpeudstyr. 3. Indkopling. Vandledningen graves fri og slange kobles på.om nødvendig monteres busterpumpe. Se telefonliste forlej e/lån af hj ælpeudstyr.

15 VANDV,iERI( VED KRISEVANDFORSYNING Afsnit L Side: 1/1 Dato: 26-ll-2014 Handlins Udført kl. Init. 1. Alarm indgået. Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader. Nb. Alarmen vil normalt være en viderealarm i forbindelse med andre hændelser. 2. Varsling. Beredskabsvæsenet Odder varsles på alt. 112 Kommunen, embedslægen, politi, brandvæsenet og laboratorium orienteres jf. Telefonliste. Der aftales eventuel nødvendighed af AD HOC gruppe. Nødvendig orientering til forbrugere ved presse lokalradio, mail og sms via evt. løbeblade, aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade. Ansvarligt teknisk personale varsles, jf. vagtliste. Vandværkspasser eller VVS-mester disponerer mandskab. 3. Oversigt oyer konsekvenser. Konsekvenser af at afspærre forrymingsledninger til berørt område fremgår af Handlingsplan, sektordelt ledningsnet Vurderins af vandskadereducerende nødvendige tiltae. 4. Lokalisering, afspærring samt øvrige tiltag. Ramte områder af ledningsnettet lokakiseres og afspærres. I samarbejde med Beredskabsvæsenet Odder oprettes det forsyningspladser for udlevering afkrisevand, enten direkte fra tankvogne eller 1000 l. plasttanke. 5. Afslutning. Efter bekæmpelse af årsagen til nødvendigheden af krisevandforslmingen, og når almindelig drift igen er muligt, orienteres ved forbrugere ved presse lokalradio, mail og sms via evl løbeblade, hvilket aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade.

16 VANDV,ItrRK VEI) STRØMUDFALD Afsnit M Side: l/l Dato: 26-ll-2014 Handlins Udført kl. Init. l. Alarm inoga",. Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader. 2. Varsling. Beredskabsvæsenet Odder varsles på alt. 112 Ansvarlig teknisk personale varsles, jf. vagtliste. Vandværkspasser eller VVS-mester disoonerer mandskab. 3. Oversigt over konsekvenser. Konsekvenser af at afspærre forsyningsledninger fremgår af Handlingsplan, sektordelt ledningsnet Vurderine af vandskadereducerende nødvendiee tiltas. 4. Handling. Nødstrømsgenerator indkobles ved 32 Amp. CE-stik og der omskiftes til nødstrøm ved omkoplingsbryder. jf. telefonliste Leje/lån af Hjælpeudstyr. Anlægget har følgende effektbehov: Råvandspumpe I Råvandspumpe 2 9,5 Amp./ 3,7 kwh 9,5 Amp.l3,7 kwh Udpumpningspumpe I 5,1 Amp.l 2,2kWh Udpumpningspumpe 2 5,1 Amp.l2,2 kwh Udpumpningspumpe 3 5,1 Amp.l 2,2kWh S llevandspumpe 6,6 Amp.l3,0 kwh I alt 40,9 Amp.l 17,0 kwh Ved længerevarene udfald orienteres berørte virksomheder og forbrugere om afbrydelsen. Etabler eventuel nødvandforqming. 5 Overgang til normaldrift. Efter tilbagevending af strømforslming opkoples til normaldrift.

17 VANDV/ERK VED Afsnit N Side: 1/1 KONS TATERET F'ORURENING Dato åfuåå# ååå4- $***{},å.'4 Handlins Udført kl. Init. 1. Alarm indgået. Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader. 2. Varsling. Kommunen, embedslægen, politi og laboratorium orienteres jf. Telefonliste. Og der aftales eventuel nødvendighed af AD HOC gruppe. Nødvendig orientering til forbrugere ved presse lokalradio, mail og sms via evt. løbeblade, hvilket aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade. Ansvarlig teknisk personale varsles, jf. vagtliste. Vandværkspasser eller VVS-mester disponerer mandskab. 3. Oversigt over konsekvenser. Konsekvenser af at afspærre forsymingsledninger til berørt område fremgår af Handlingsplan, sektoropdelt ledningsnet Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag. 4. Lokalisering og afspærring. Forureningen lokaliseres og nødvendig afspæring foretages jf. i sektoropdelt ledningsnet. Ved boringsforurening sættes den/de ber ørte boringer ud af drift. Der etableres eventuel nødvandforsyning 5. Udbedring afskaden. I samarbejde med embedslægen og laboratorium udarbejdes procedure for fiernelse af forurednineen og eventuel decinficerins afanlæs os ledninssnet. 6. Afslutning. Efter udbedring af skaden, og når almindelig drift igen er muligt, orienteres forbrugere ved presse lokalradio, mail og sms via evt. løbeblade, hvilket aftales og udsendes. Jf. Telefonliste, samt fortrykte pressemeddelelser og løbeblade

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere