Referat: Kajakklubben Strømmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat: Kajakklubben Strømmen"

Transkript

1 Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 11 sæson 2008/09 Dato: Torsdag den 11. december 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian Alnor, CA Hanne Laigaard, HL Kurt Hansen, KH Gert Møller, GM Tine Trane, TT René Eriksen, RE Referent Hanne Laigaard Afbud Bestyrelsen var fuldtallig. Referat opsættes senest: Torsdag den 18. december 2008 Nr. Punkt Kommentar / beslutning / opgave Ansvarlig 1. Opfølgning på referat Forsikringsforholdene: Vi har ikke tegnet en forsikring på byggeriet i byggeperioden. Vi er blevet oplyst om, at entreprenøren har en forsikring som dækker under opførslen. Ved ibrugtagning tegnes bygningsforsikring. CA indhenter tilbud. Vedr. forsikringsforhold i øvrigt. Klubben har ingen ansvarsforsikring. Sker der uheld el. ulykke er det de impliceredes egne forsikringer som træder i kraft. Klubben har ingen forsikring som dækker transportskader. Det er alt for dyrt. Hvert enkelt medlem kan evt. selv sørge for transportskadeforsikring på private kajakker. Det er det enkelte medlems eget ansvar at tilse at transport af deres kajakker foregår forsvarligt. CA CA drøfter emnet med sagkyndige personer og udarbejder artikel som kommer i Silde-nyt, på hjemmesiden og som opslag i klubben. CA Energiforbrug/ombygning af elinstallation: RE har fremskaffet materiale vedr. solcelleventilationssystem som blev omdelt og kort drøftet. Tages med i overvejelserne vedr. ændring af elinstallationer i eksisterende bygning. 2. Post. Mail fra medlem vedr. opbevaring af gymnasiets havkajakker. Se punkt 11 Mail fra formand for Odense Kajakklub vedr. fynsmesterskaberne Odense Kajakklub undersøger interessen for stævnet. Der har været ringe tilslutning til stævnet de senere år. Amalie er blevet spurgt om de unge ønsker at deltage. Hun

2 3. Prioritering af punkter. 4. Arrangementer siden sidst. mener, at andre stævner er mere relevante. besvarer mail med at der ingen interesse er for stævnet i vor klub. Julekort fra DKF. Forberedelse af generalforsamling drøftes. Generalforsamlingen afholdes den 7. februar Indkaldelse skal udsendes senes onsdag i uge 3. er i gang med årsberetningen. Alle i bestyrelsen vil modtage genvalg. udarbejder forslag til ændring af vedtægternes 12. Vi ønsker ikke forhandlingsprotokol, kun beslutningsprotokol. Drøftelse af valg af et medlem, uden for bestyrelsen, som har gjort en særlig indsats for klubben. Medlemmet vil blive hædret ved at få overdraget Egon Dygs vandrepokal til generalforsamlingen. Vi har selv flere gode forslag, men ønsker også at modtage indstillinger fra klubbens øvrige medlemmer. KH sørger for langtursstatuetter, km. plader mv. Rejsegilde på den nye bådhal den 14. nov.: Arrangementet var velbesøgt og fik fin pressedækning. Medbygarrangement den 15. og 16. nov.: Der var mandskab nok på opgaven og fra klubbens sider var forberedelserne upåklagelige. På trods af gentagende henvendelse til entreprenøren blev der desværre ikke leveret træ nok. Opgaven kunne derfor ikke fuldføres. Se også punkt 8. Ungdomsafdelingens juleklippe dag den 1. dec.: I alt 9 deltog. Det var et hyggeligt arrangement og klubben blev pyntet fint op. Jule tam tam den 6. dec.: 18 var mødt frem til æbleskiver og gløgg. KH Ved dette arrangement var der sammenfald med øvrige aktiviteter i klubben. Ungdomsafdelingen var til polokajak i Erritsø Svømmehal. 10 havkajakroer øvede sikkerhed og rulninger i umiddelbar forlængelse heraf. 5. Stævner. Havneræs i Ry den 7. dec. Stævnet fik meget god tilslutning fra Strømmen. 6 stk. K2 er og én K1 deltog. Formanden deltog fra sidelinien. Pernille Stenum/Linda Hansen vandt deres klasse. Steen/Gert måtte desværre udgå pga. defekt på båden. Jan P. måtte tage til takke med en placering midt i feltet, fordi han overså vendebøjen og

3 6. Kommende arrangementer. derved roede en alt for lang distance. Alle fik fine placeringer. Nytårsparole den 31. dec.: Rotur med mærkelige hatte/hovedbeklædning. holde tale. Indkøb af champagne er uddelegeret. laver opslag. Havneræs 4. jan i Randers. 7. Ungdom. Nyt program for næste kalenderår er under udarbejdelse af ungdomsinstruktørerne. Der vil blive fulgt op på nogle henvendelser fra unge interesserede som ikke kom i gang med kajak i sæson Amalie finder relevante stævner i 2009 og sørger for tilmeldinger. Siden sidst har de unge været i biografen 2 gange. Billetter var vundet ved DKF arrangement. Flere aktiviteter uden roning efterlyses af de unge. Konkrete forslag og ansøgninger er velkomne. Der er fin tilslutning til diverse vinteraktiviteter i gymnastiksal, polokajak osv. Til den kommende sæson efterlyses mindst en voksen som har lyst til at ro med de unge som har været i gang én eller to sæsoner. Helst et medlem som har lyst til at udfordre de unge med nogle tempo-lege og lignende og som vil deltage i planlægning. 8. Nyt fra udvalg. Instruktørudvalgt: Udsat. Reparationsudvalg: Udsat. Turudvalg: Udsat. Havkajak: Udsat. Presse: Udsat. Sildenyt: Næste deadline er 12. feb Artikler og indlæg modtages gerne. Husforvalter: Udsat. Klubaftener: Udsat. Byggeudvalg: Pga. materialemangel blev medbyggeprojektet ikke fuldført. Nu er materialerne blevet leveret, men medlemmerne har ikke længe tid til rådighed pga. juleforberedelser mv. Det er vor opfattelse at entreprenøren ikke har levet op til sin del af aftalen og derfor skal færdiggøre uden ekstra beregning. Tømrer har sjusket med lod og vatter. Konstruktionen i den ene gavl var udført skævt lige som nogle tagplader var lagt skævt op. har indgået aftale om at dette rettes op. Flisebelægning ikke færdig. Porte leveres og

4 isættes i uge 1. Restbeløbet betales først når byggeriet er færdigt, gennemgået og godkendt. 9. Kasserer nyt. Likvide midler kr Saldo på byggekredit kr Resultat år til dato før afskrivninger kr Kajakindkøb 2009 De prisundersøgelser som vi foreløbig har lavet indikerer at det ikke er muligt at opfylde den investeringsplan som blev lagt på sidste møde. Indkøb af 2 stk. Escape vil sandsynligvis blive nedskåret til én. Endvidere har vi fundet annonce på brugt Escape som vil blive undersøgt. Et tidligere medlem har en Vajda til salg. Kajakken har været til eftersyn og fundet i fin stand. Det er dog ikke en kajak som passer til den vægtklasse vi har behov for. giver besked til sælger. 11. Opbevaring af gymnasiets havkajakker Havkajak lånt i Kolding var med i svømmehallen den 6. dec. Kajakken var et godt bud på model til indkøb. KH forsætter prisundersøgelserne. Et medlem har pr. mail gjort indsigelse mod beslutning om at gymnasiet kan have deres havkajakker opbevaret i bådhal uden betaling/medlemskab. Gymnasiet har 11 havkajakker. Der er ikke indgået nogen skriftlig aftale med gymnasiet om opbevaring af havkajakker i vor bådhal. Der er tale om et gensidigt samarbejde med gymnasiet. Uden beregning stiller gymnasiet gymnastiksal til rådighed for vinteraktiviteter for ungdomsafdelingen (hver torsdag). Gymnasiet stiller bade- og overnatningsfaciliteter gratis til rådighed for klubben ved Sea Challenge Fyn arrangementet. Gymnasiet stillede deres havkajak materiel gratis til rådighed for firmaevents arrangeret af os og med gode indtjeningsmuligheder til følge. I sæson 2008 har vi indtjent netto kr med gymnasiet som direkte samarbejdspartner. Deres havkajakker vil ved opbevaring her i klubben give mulighed for at udbyde instruktionshold i havkajak i vort kursusprogram for 2009 samt fremtidige firmaevents. At disse kajakker er til rådighed imødekommer et behov for nyinvestering i begynderhavkajakker som vi ellers skulle frigøre KH

5 midler til. Kajakkerne er ikke til helt fri afbenyttelse for klubbens medlemmer. Gymnasiet disponerer selv over dem i dagtimerne (skoletiden). Vi kan frit disponere over dem om aftenen og i weekends med få undtagelser. Undtaget er få undervisningslørdage på gymnasiet og andre forud planlagte weekendaktiviteter. Gymnasiet afholder selv udgifter til vedligeholdelse. Eftersyn og vedligeholdelse skal ske i samarbejde. Gymnasiet har tidligere haft deres kajakker opbevaret her i klubben. Da vi selv fik behov for at disponere over disse pladser hjemtog de kajakkerne. Den del af aftalen står stadig ved magt. besvarer henvendelsen. 12. Forretningsorden Forslag om anden afvikling af dagorden. Debat om hvordan mødeformen for vore bestyrelsesmøder skal være i fremtiden. Dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmerne 5 dage før mødet. Alle har pligt til at sætte sig ind i emnerne forud for mødet. Ordstyrer skal femover holder øje med tiden og samler op på konklusionerne. 13. Årsmøde i DKF marts DKF s årsmøde og temadage den 28. og 29. marts Dato for næste BM og godkendelse af referat i Silkeborg. Deltagere skal findes i god tid. Torsdag den 8. januar 2009 kl i klubhuset. Referatet godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 25. årgang December 2009 Nr. 9 Standerstrygning www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Oversigt over økonomi 5.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere