Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning"

Transkript

1 Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning Bøger Mentorskab Mentor+Guiden om mentorskab og en til en relationer Af Kirsten M. Poulsen (2008) Bogen fortæller om mentorskabet, mentors og mentees udbytte, overvejelser for at påtage sig mentorrollen samt om dilemmaer, spilleregler og etik i samarbejdet. Den indeholder inspiration, en lang række værktøjer til mentor samt information om kvalistetssikring og evaluering. Mentorskabets muligheder til brug i praksis Af Lisa Ott og Birgit Signora Toft (2004) Bogen er en håndbog for de, der skal arbejde med mentorordninger i virksomheder. Den retter sig først og fremmest mod de personer, der tilrettelægger mentorordninger, men indeholder også relevante informationer for mentor. Der er fokus på interne mentorordninger med henblik på medarbejderes faglige og personlige udvikling ikke på mentorskab i forbindelse med introduktion og fastholdelse af nye medarbejdere. Bogen giver en række eksempler på mentorordninger i og uden for danske virksomheder. Læs mere på muligheder.dk. Mentor en hjertesag Af Steen Hildebrandt og Birgit Signora Toft (2002) Bogen beskriver forskellige former for mentorskab; privat, fagligt, formelt, uformelt osv. Den giver anvisninger til mentors og tovholders roller og en beskrivelse af faldgruber i mentorskabet. Derudover indeholder bogen interview med en række erhvervsledere om deres tilgang til mentorskabet. Samtaleteknikker Introduktion til Den motiverende samtale Af Carl Erik Mabeck (2005) Lille bog om motiverende samtaler i behandlingssystemet. Bogen giver en konkret introduktion til Den motiverende samtale, som bruges i situationer, hvor det kan være svært at trænge igennem med traditionelle former for rådgivning og vejledning. Bogen henvender sig først og fremmest til behandlere, men mange af elementerne i Den motiverende samtale kan overføres til andre områder, hvor der er brug for at styrke et andet menneskes motivation. 1

2 Motivationssamtalen Af William R. Miller og Stephen Rollnick (2007) Denne bog er grundbogen i principperne for motivationssamtalen, skrevet af metodens fædre. Hvordan hjælper man bedst mennesker til at foretage ønskede ændringer i deres liv? En mulighed er at hjælpe dem til at overvinde den ambivalens, der ofte er forbundet med forandring; på den ene side vil man gerne, på den anden side ikke. Motivationssamtalens formål er at overvinde denne ambivalens, men det er klientens opgave, ikke rådgiverens, at sætte ord på den og løse den. Motivationssamtalen henvender sig til studerende og praktikere inden for psykologi, psykiatri, socialt arbejde, kriminalforsorg, sundhedsforebyggelse og misbrugsbehandling og er en konkret metode til dem, der møder umotiverede klienter i deres arbejde. Løsningsfokuserede samtaler Af Peter de Jong og Insoo Kim Berg (2006) Bogen giver en grundig indføring i de færdigheder, der er nødvendige for at bruge den løsningsfokuserede samtale i praksis. Bogens mange konkrete eksempler giver et klart billede af, hvordan løsningsfokusrede samtaler forløber. Bogen handler om klientsamtaler i psykiatrien, men metoderne kan overføres til andre områder. Den henvender sig til studerende og professionelle indenfor psykologi, socialt arbejde og dele af det pædagogiske område samt til læger og sygeplejersker i psykiatrien. Kulturmøder, kulturforståelse og interkulturel kommunikation Jobsamtaler med etniske minoriteter Af Iben Jensen (2011) På baggrund af observation af omkring 100 jobsamtaler i Danmark og i udlandet indkredser bogen, hvad der ofte går galt i danske jobsamtaler, når ansøger ikke er etnisk dansk. Bogen giver konkrete bud på, hvordan virksomheden kan kvalificere rekrutteringen af etniske minoriteter i annonceringen, ved nedsættelsen af ansættelsesudvalg og ikke mindst ved jobsamtalen. Grundbog i kulturforståelse Af Iben Jensen (2005) Bogen giver en række faglige greb til at forstå kommunikation på tværs af kulturer. Hvad betyder vores syn på kultur for den møde vi forstår andre på? Kan man sige sig fri for at være national? Hvordan kan man se udvikling af et multikulturelt samfund i et fagligt perspektiv? Hvad betyder sproget for måden, vi forstår hinanden på? 2

3 Kulturforskelle kulturmøder i praksis Af Thomas Hylland Eriksen & Torunn Arentsen Sørheim (2001) Bogen er en undervisningsbog beregnet til studerende på mellemlange uddannelser såsom lærer og pædagogseminarier, sygeplejerske, sundheds, socialrådgiver og politiuddannelser. Bogens formål er, at diskutere kulturmødet i et bredt perspektiv samt at beskrive baggrunden for udviklingen af det flerkulturelle samfund. Den giver en teoretisk introduktion til og diskussion af begreberne kultur og kommunikation. Bogen er spækket med eksempler. Til bogen er der et tillæg med tal og oplysninger om dansk indvandrerpolitik og antallet af etniske minoriteter. Kunsten at møde andre kulturer Af Gilliz Herlitz (2008) Dette er en bog, som først og fremmest henvender sig til mennesker, der til daglig mødes med, arbejder med og omgås med mennesker fra andre lande. Det kan være dig, der foretager mange forretningsrejser til andre dele af verden. Det kan være dig, der arbejder i Danmark i sektorer i det offentlige med kontakter til mange indvandrere. Det kan være dig, der skal udstationeres i udlandet i længere tid. Det kan være dig, der arbejder sammen med kolleger fra andre lande, eller dig, der bare er interesseret i menneskelige kontakter og menneskelige samspil. Flerkulturel håndbog Af Lone A. Sperschneider og Mette Mølgaard (2007) Det danske samfund er blevet internationalt. Personalet inden for social og sundhedssektoren kommer derfor dagligt i kontakt med mennesker med en anden etnisk og kulturel baggrund. I disse møder kan der opstå misforståelser eller ligefrem konflikter, som udspringer af gensidig manglende viden og fordomme om den anden og dennes kulturelle baggrund. Konkret baggrundsviden og forklaringer om praktiske spørgsmål i forbindelse med andre kulturer vil kunne lette det daglige arbejde i disse tværkulturelle møder. Flerkulturel håndbog er en opslagsbog med fyldige, men kortfattede forklaringer på opslagsordene. Bogen er bygget op over en række overordnede temaer som religioner i Danmark, sundhedssystemer og sygdomsopfattelser, familieforhold, alder og aldring, interkulturel kommunikation, ernæring, indvandring og dansk udlændinge og integrationspolitik. Bogen henvender sig til personalet inden for social og sundhedssektoren bredt, dvs. personalet inden for sundhedsvæsenet, ældreomsorgen, dag og døgninstitutionsområdet, folkeskoleområdet samt personalet i socialforvaltninger mm. Også frivillige, som kommer i kontakt med mennesker fra en anden kultur, vil have glæde af håndbogen. 3

4 Det kulturelle møde Af Anne Skaarup Rasmussen, Georg Bank Mikkelsen (2005) Bogen introducerer læserne til begrebet kulturforståelse og præsenterer forskellige teorier om kulturforståelse. Den stigende globalisering medfører øget interkulturel interaktion. "Som konsekvens af denne udvikling er det vigtigt at erhverve sig interkulturel kompetence både som privatperson og i erhvervsmæssige sammenhæng. Interkulturel kompetent bliver man, når man ved noget om andre kulturer, kan kommunikere hensigtsmæssigt med andre kulturer og er bevidst om sin holdning til dem. Det er således denne bogs formål at øge læserens interkulturelle kompetence"(fra Forord). I bogen introduceres læseren til resultaterne af nogle forfatteres undersøgelser af og erfaringer med andre kulturer. Afsnittene herom vil dels introducere nogle kulturteorier, som sætter fokus på forskellige landes kulturelle karakteristika og dels præsentere to kulturanalysemodeller, som kan anvendes til at anskaffe sig viden om enhver kultur, som man er interesseret i at få større kendskab til. Desuden refereres til forfattere med en mere praktisk tilgang til kulturforståelse. Bogen indeholder en lang række forskellige øvelser, som læserne kan bruge til at praktisere teorierne. Bogen afsluttes med en række landeprofiler, der dels indeholder korte fakta om de pågældende lande, dels giver et overblik over kulturelle forhold, etiketteregler og forhold vedrørende forretningskultur. Bogens landeprofiler omfatter USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Kina, Japan, Mellemøsten. Integration på arbejdsmarkedet Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked Af Mehmet Yüksekkaya (2007) Bogen handler om uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. På baggrund af en række interview med virksomhedsledere og medarbejdere, beskriver forfatteren 30 uskrevne regler, som er særligt kendetegnende for dansk arbejdspladskultur. Bogen retter sig både til nydanskere, der skal lære det danske arbejdsmarked at kende, og til personer i virksomheder der ansætter medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Bogen indeholder også interview med ledere i 16 danske virksomheder, som bl.a. videregiver gode råd til andre virksomheder og nydanskere. 4

5 Den multikulturelle arbejdsplads Af Serdal Benli, Ayhan Can, Shahin Laghaei, Human Shojaee (2007) 4 nydanskere viser vejen for arbejdsgiverne Integration af nydanskere befinder sig på et meget interessant stadie. Aldrig før har så mange forskellige arbejdspladser ansat medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Meget tyder på, at denne udvikling vil fortsætte. 4 nydanskere med succes på arbejdsmarkedet giver i en ny bog deres bud på hvordan mødet mellem de forskellige kulturer bedst håndteres til glæde for alle parter. Den multikulturelle arbejdsplads Rekruttering og integration af nydanskere gennemgår hele processen, lige fra selve rekrutteringen til, hvordan en arbejdsplads opbygger de kulturelle kompetencer, der er nødvendige, for at integrere nydanskerne på den enkelte arbejdsplads. Bogen giver en lang række konkrete råd baseret på mange års erfaring. Udover at bidrage med hænder og hoveder kan nydanskerne også bidrage med en stadig mere nødvendig viden om, og forståelse for, mødet mellem forskellige kulturer, samt kendskab til andre sprog. En viden der bliver stadig vigtigere i en globaliseret verden. Det er jo ikke kun medarbejderstaben der bliver flerkulturel. Kunder, klienter, leverandører og samarbejdspartnere bliver det også. Indser man ikke det, risikerer man i fremtiden at miste adgangen til store dele af sit marked. Er du ikke lidt solbrændt! Kampen for et arbejde Af Gitte Hansen og Claus Pilehave (2006) En lille bog hvor 10 unge nydanskere fortæller om deres vej til job og uddannelse i Danmark. Om muligheder og barrierer, om mobning, ambitioner, drømme og mangel på tro på en fremtid på det danske arbejdsmarked. De ti nydanskere giver deres bud på, hvilke barrierer der findes hos nydanskere og hos danske arbejdsgivere og i det danske samfund, når det gælder om at få arbejdsløsheden blandt nydanskere ned. Bogen er udgivet i forbindelse med DR P1s udsendelsesrække Hvor svært kan det være?, som blev sendt i oktober Udsendelserne findes som podcasts på DRs hjemmeside. Mentorordninger Tjekliste til mentorer nydansker.dk/site/sites/default/files/publikationer/mentortjekliste_haandbog_final.pdf Mentoren når du skal være mentor for en ny kollega 5

6 Hjemmesider Mentorordninger Hjemmesiden er delt op i fire dele, der henvender sig til hhv. mentor, mentee, arbejdsgiver og jobkonsulent. På mentordelen findes en introduktion til mentorrollen og en række redskaber mentor kan benytte sig af, når han skal tage imod en ny medarbejder. nydansker.dk/site/v rkt jer/mentorordninger Her findes diverse redskaber og videoklip i relation til mentorordninger. Her findes information og nyheder om mentorordninger. Siden henvender sig til myndigheder og virksomheder samt andre, der arbejder med mentorordninger. Ansøgning, CV og jobsamtalen https://info.jobnet.dk/jobs%c3%b8ger/info+for+jobs%c3%b8gere/jobs%c3%b8gertips Jobnet. Gode råd om jobsøgning, jobdatabaser, ansøgning, CV og jobsamtale. Gode råd om jobsøgning og rekruttering. Gode råd om jobsamtaler for etniske minoriteter. job i de sociale medier Gode råd om jobsøgning via sociale netværk. via sociale medier/ Gode råd om jobsøgning via sociale netværk. nydansker.dk/site/alle_jobopslag Jobnetværk for nydanskere Foreningen Nydanskers hjemmeside med jobopslag. Muligheder for virksomhedspraktik og løntilskud https://info.jobnet.dk/jobs%c3%b8ger/info+for+jobs%c3%b8gere/hvis+du+er+ledig Information om muligheder for ledige, bl.a. uddannelse med dagpenge, virksomhedspraktik, løntilskud. Arbejdsmarkedsstyrelsens information om løntilskud. Københavns Kommunes information om løntilskud. 6

7 NB: Udlændinge med status som familiesammenført, flygtning, spouse eller EU borger har ret til praktik, løntilskud og andre tilbud fra jobcentret. Udlændinge, der har en arbejdstilladelse, greencard, er studerende eller au pair, har ikke ret til praktik, løntilskud eller andre tilbud fra jobcentret. Læs mere om greencard ordningen her: dk/ophold/arbejde/greencardordningen/greencard ordningen.htm Kort om løntilskud: Ledige på dagpenge eller kontanthjælp kan komme i job med løntilskud både i offentlige og private virksomheder. Man bliver ansat af arbejdsgiver, som så modtager et tilskud til lønnen. En stilling med løntilskud kan vare op til 12 måneder. I det offentlige får man en løn, der svarer til dagpengesatsen (ca. 113 kr. / timen), og arbejdsgiver får refunderet hele lønnen, men skal evt. betale feriepenge og pension. Organisationer, der modtager mere end 50 % af deres midler fra det offentlige, regnes også som offentlige institutioner. Se en liste over offentlige institutioner på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: I det private ansættes man under overenskomstmæssige vilkår til en løn, der gælder for tilsvarende arbejde, og arbejdsgiver får refunderet en del af lønnen (ca. 68 kr. / timen). For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal man have været ledig i minimum 6 måneder. Se oversigt over satser for løntilskud her: og Regler/Satser/Satser.aspx?sc_lang=da Københavns Kommunes information om Integrations og Oplæringsstillinger. Kort om Integrations og Oplæringsstillinger: Integrations og Oplæringsstillinger er for indvandrere og efterkommere, der har behov for at styrke deres danskkundskaber og kendskab til det danske arbejdsmarked. Stillingerne indebærer: Den ansatte nydansker får 80 % af den overenskomstmæssige startløn det første år i kommunen/regionen Til gengæld skal 20 % af tiden benyttes til oplæring Kommunen eller regionen stiller en mentor/sprogmentor til rådighed for at sikre, at den nye medarbejder hurtigst og bedst muligt oplæres, integreres og kan bidrage i jobbet. Der er desværre ikke mange kommuner, der benytter sig af ordningen, hvorfor der ikke er mange Integrations og Oplæringsstillinger. Københavns Kommune er den kommune, der har flest stillinger. 7

8 Myndigheder og andre, der kan hjælpe med viden og information tizenservice/internationalservice/internationalcitizenservice.aspx International Citizen Service: Borgerservice på engelsk. Der er kontorer i København, Aarhus, Odense og Aalborg, bl.a. Nyropsgade 1, København V. tizenservice/internationalservice.aspx CPH International Service. Første Job i Danmark: projekt under Beskæftigelses og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, der hjælper udlændinge i gang med en karriere i Danmark. De kan bl.a. kontaktes, hvis man vil vide mere om udlændinges rettigheder. Expat in Denmark: netværk for udenlandske arbejdstagere. Jobdatabaser og CV banker Bl.a.: https://www.workindenmark.dk/ (akademikere) https://job.jobnet.dk/cv/findjob/index.aspx nydansker.dk/site/alle_jobopslag Kompetenceafklaring for nydanskere Arbejdsmarkedsstyrelsens redskaber til kompetenceafklaring. Arbejdsmarkedsstyrelsens KompetencerKort. Formålet med KompetenceKortet er at sætte fokus på dokumentation af den enkelte nydanskers ressourcer, talenter og potentialer. KompetenceKortet er et bevis på, hvad personen har af kompetencer, der kan bruges i Danmark. 8

9 Frivillig organisationer i dfh/kontakt din konsulent/hovedstaden/ Oversigt over Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper i Region Hovedstaden. Se bl.a. Sprogcafé i VerdensKulturCentret, Netværksgruppen i København og Talk Club på Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter. Dansk Røde Kors i hovedstadsområdet. Læs bl.a. om lektiehjælp og venskabsfamilier. DGI s sports guider, der kan hjælpe udlændinge med at finde aktiviteter og sportsklubber. LinkedIn grupper Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes Jobsøgning med sociale medier Jobfisk.dk for karrierebevidste og rekrutteringsansvarlige Expat in Denmark 9

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere