Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse"

Transkript

1 Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

2 Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets form og indhold Pause Metoder til øget forældreinddragelse Overgang fra hjem til vuggestue Formidling af normer og regler Øget dialog Kommunikationsværktøjer og redskaber til at nå forældrene

3 Organisering af projektet: Velfærdsministeriet 1,7 mio fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud Organisering Projektleder Leder af Nordbycentret Maria Ringsmose Styregruppe Projektmedarbejder Projektleder; Budgetansvarlig; Leder af Børnehuset Nord Ole Lund; Souschef; Afdelingsleder; Udviklingspædagog. Konsulenter Sara Katz

4 Målgruppe: Organisering Børn Personale Forældre

5 Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Hvem er børnehuset Nord? 3 vuggestue stuer - 31 børn, 4 børnehave stuer - 74 børn. 105 børn i alt. 2 pædagoger og 1 medhjælper på hver stue.

6 Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Hvem er Børnehuset Nord? Nordbyen i Slagelse % tosprogede børn. Arabere, tyrkere, bosniere, somaliere. Mange socialt udsatte familier.

7 Organisering af Nordbycentret: Organisering Daginstitutionschef Centerleder Nordbycentret Daginstitutionsleder Børnehuset Nord Børnehuset Nord Udviklingspædagog Projekt Ung Mor Projekt Forældresamarbejde Stabil Start Åben Rådgivning 4a

8 Projekt Forældresamarbejde Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

9 Mål og formål Projektets overordnede mål: Gladere og mere trygge børn og forældre. Forældrene skal i højere grad deltage i aktiviteter, komme til møder, deltage i forældrebestyrelse, kende til deres pligter og rettigheder og i højere grad end nu, tage del i ansvaret for barnets trivsel og udvikling når det er i daginstitutionen.

10 Mål og formål Projektets succeskriterier er: At den samlede medarbejderstab gennem kurser og uddannelse bliver bedre rustet til at forbedre forældresamarbejdet. At der oparbejdes en højere forældredeltagelse i forældremøder og andre sociale arrangementer. At Børnehuset Nords forældrebestyrelse opbygges. At den åbne dialog og den gensidige forståelse pædagoger og forældre imellem skal udbygges og forbedres gennem forældresamtaler, forældrevejledning, hjemmebesøg, øget forældreinddragelse i hverdagen og til arrangementer. At der opbygges en større gensidig forståelse og respekt for de sociale og kulturelle forskelle, man til dagligt møder i institutionen.

11 Form og indhold Opstart af projektet. Projektmedarbejderen med på stuerne i 14 dage Løsningsfokuserede interview med personalegruppen og 22 forældre. Personalets perspektiv på det gode forældresamarbejde Forældrenes perspektiv på det gode forældresamarbejde

12 Eksempler på personalets ønsker: Forældrene skal tage større ansvar Forældrene skal interessere sig mere for deres børns hverdag i daginstitutionen Forældrene skal kende mere til den pædagogiske faglighed Eksempler på forældrene ønsker: Flere forældresamtaler Mere imødekommenhed og snak i hverdagen Mere praktisk form på forældremøder Form og indhold

13 Form og indhold Hvordan når vi disse svar? Løsningsfokuseret metode Det er i ressourcerne og succeserne at motivationen for forandring ligger!

14 Eksempel: Skalaspørgsmål Form og indhold Intet fungerer Alt fungerer Forældresamarbejde

15 Form og indhold Mål søgt forankret via personalets og forældrenes ønsker Via løsningsfokuserede interviewspørgsmål Projektets 7 fokuspunkter 1. Øget arbejdsglæde 2. Ønske om faglig udvikling 3. Opmærksomhed på relationen og roller 4. Ønske om at forældrene skal kende til den pædagogiske faglighed 5. Ønske om mere snak med forældrene 6. Øget sammenhæng mellem hjem og daginstitution 7. Øget viden om social baggrund

16 Projektmedarbejderens opgave er: Hele tiden at sørge for at personalets og forældrenes ønsker inkluderes i forhold til projektets overordnede mål Personalets og forældrenes perspektiv Projektmål og succeskriterier 7 fokuspunkter

17 Pause Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord

18 Form og indhold Implementering: 1. Projektmedarbejderen underviser/sparrer/superviserer i hverdagen 2. Arbejdsgrupper 3. Undervisning - dygtige, inspirerende mennesker udefra Formål Du underviser og sparrer med dine kolleger i hverdagen

19 Metoder til øget forældreinddragelse Eksempel på at interviewene bidrog med værdifuld viden: Pædagog: Nu har jeg sagt 10 gange at han skal have skiftetøj med, og så mangler det alligevel. Mor: Der gik 3 måneder før jeg fandt ud af hvad skiftetøj er for noget, jeg ku ikke lide at spørge. Spørgsmål til forældrene: Om der var noget særligt de godt kunne have tænkt sig at vide, da startede i vuggestuen med deres barn.

20 Metoder til øget forældreinddragelse Hvad har vi gjort for at lette overgangen fra hjem til vuggestue? Arbejdsgruppe: 4 hele dage væk fra huset med projektmedarbejderen Nyt og billedrigt Velkomstmateriale - pjece til uddeling og pjece om hele huset Velkomstbrev Ny procedure for første samtale/ Huskeliste til første samtale Ny struktur for forældremøder

21 Hvad gør vi fremadrettet? Udarbejder DVD om Vuggestue og Børnehave Formål skal være supplement til velkomstmaterialet. Den skal præsentere Børnehuset Nords værdier og aktiviteter, vise en dags forløb i vuggestue/børnehave. Speakes på 5 sprog. Ses sammen med forældrene. Fra januar juni 2009 Metoder til øget forældreinddragelse

22 Metoder til øget forældreinddragelse Sommer 2009 Positiv feedback 1) Projektmedarbejderen går med til forældresamtaler og viser hvordan. Fokus øget dialog med forældrene Positiv feedback, små detaljer, mimik, kropssprog, konkrete eksempler fra barnets hverdag.

23 2) Personalet giver hinanden positiv feedback Kollegial sparring Medhjælpere får/giver feedback ved fx forældrekaffe. Mål: Samtidig med at dialogen med forældrene øges, får personalet mere arbejdsglæde. (Effektundersøgelse fra slut start 2009 underbygger dette )

24 Metoder til øget forældreinddragelse Dialogredskab Anerkendelse Praksisfortællinger

25 Metoder til øget forældreinddragelse Hvordan arbejder vi med Dialogredskabet i børnehuset Nord? Anerkendelse: At træne sig i at se forælderens perspektiv At træne sig i at se børnenes perspektiv Praksisfortællinger: Ex. Med drenge med skrivemaskine Øvelse 2 små fortællinger, nedskrivning, fortolkning, længere fortællinger.

26 Fremtidens forældresamtaler i Børnehuset Nord: 3 praksisfortællinger og nogle billeder af barnet

27 Anbefalelsesværdig litteratur: De Jong, Peter & Insoo Kim Berg: Løsningsfokuserede samtaler Hans Reitzels Forlag 2006 Værktøjer i samtaleteknik, med udsatte børn og familier, fokus på samtale med forældrene. Egholm, Lise W.: skoleleder på Rådmandsgades Skole på Nørrebro, og forfatter til bogen: Min blå sofa - om integration i skolen 2006 Bogen er en beretning om, hvordan kulturmødet kan lykkes, hvis man er villig til at investere lige dele engagement, hårdt arbejde og respekt for fremmede værdier i arbejdet med tosprogede elever i folkeskolen, samtidig med at man står fast på sine egne og tør stille krav. Og bevarer troen på de børn, det hele handler om. Jensen, Elsebeth & Jensen, Helle: Professionelt forældresamarbejde Gyldendal 2007 Fokus på at forholde sig til egen rolle i relationen og være sig sine personlige grænser bevidst og samtidig anerkendende. Meget fokus på relation og specifikt på samarbejde og at blive bedre til at samarbejde. Dialog frem for videregivelse af oplysninger!

28 Larsen, Vibe og Üzeyir Tireli: Hvad lærer etniske minoritetsbørn i danske daginstitutioner? Social Kritik nr. 88 september artikel. Pointe om at anerkende den viden børnene kommer med trods sprogbarriere, at personalet skal være opmærksomme på og interesserede i dette og ikke blot tænke det manglende sprog som barriere, men som vilkår. Mikkelsen, Peter: Modtagelse af nye børn fra etniske minoriteter og deres familier Rapport Familie og arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune Erfaringer med modtagelse af nye børn især interessante fra udviklingsprojekt i sundby Nord. Rashid, Rushy: Et løft af sløret Gyldendal En biografisk fortælling om at være en del af den pakistanske kultur og være opdraget delvist i pakistan og siden i danmark som pige, og hvordan normerne og værdierne er væsensforskellige og derfor meget svært forenelige. God baggrundsviden i forhold til anden kultur. Smidt, Søren og Susanne Krogh: Anerkendelse af børn med særlige behov og tidsfaktoren i pædagogisk arbejde Vera nr. 40, artikel. Gode praktiske eksempler på praktisering af anerkendelse og underkendelse i daginstitutionen.

29 Kontakt Projektmedarbejder Sara Katz Tlf: Børnehuset Nord Nordbycentret Kierulffsvej Slagelse

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Faglighed for Alle. - et stærkt tilbud til de københavnske børn

Faglighed for Alle. - et stærkt tilbud til de københavnske børn Faglighed for Alle - et stærkt tilbud til de københavnske børn Indhold Forord 3 Styrket indsats i dagtilbud 4 Integration 6 Trygge børn 8 Styrket faglighed 10 Udsatte børn 12 Skole-hjemsamarbejde 14 Sunde

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde.

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. Jensen Center for Social Inklusion - UCL Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. A 1.0 Baggrund: På baggrund af den nye anbringelsesform

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere