DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15"

Transkript

1 DEN PRÆHOSPITALE PLAN UDKAST den

2 Indholdsfortegnelse 1. DEN PRÆHOSPITALE PLAN Sundhedsberedskabsplan og sundhedsplan... 3 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan... 3 Region Sjællands Sundhedsplan REGION SJÆLLAND Region Sjællands sygehusstruktur... 5 Sygehusstruktur for somatiske sygehuse... 5 Sygehusstruktur for psykiatrien TILRETTELÆGGELSE AF DEN PRÆHOSPITALE INDSATS Det præhospitale område Sundhedsfaglige visitation og lægefaglig back-up... 9 Øget anvendelse af avancerede præhospitale ressourcer... 9 Etablering af supplerende præhospitale ressourcer Kvalitetsudvikling og Den Præhospitale Patientjournal Den præhospitale indsats Sammenhængende patientforløb Udviklingen på det præhospitale område Målsætninger for udviklingen på det præhospitale område PRÆHOSPITAL ORGANISATION Præhospitalt Center Præhospitalt Centers ansvarsområder Præhospitale ressourcer Responstidsmodellen AKUTBEREDSKABET AMK-Vagtcentral Bemanding Basisberedskabet ambulancetjenesten Bemanding Ambulanceberedskaber Servicekrav Avancerede præhospitale ressourcer Ambulanceberedskaber med paramediciner Akutbil med paramediciner Akutlægebil Akutlægehelikopter

3 5.4 Supplerende ressourcer Kommunale nødbehandlerenheder Frivillige ordninger med akuthjælpere IKKE-AKUT PATIENTBEFORDRING Liggende befordring Servicekrav Siddende befordring Servicekrav KVALITET I DEN PRÆHOSPITALE ORGANISATION Kvalitetssikring på det sundhedsfaglige område Uddannelse Ambulancereddere AMK-læger Nødbehandlere og frivillige akuthjælpere Øvelser DET AKUTTE PRÆHOSPITALE PATIENTFORLØB Akut sygdom eller tilskadekomst opstår Alarmering Visitation og disponering af præhospitale ressourcer Sundhedsfaglig visitation Disponering af præhospitale ressourcer Præhospital indsats på stedet Transport og overdragelse af patienter Overførsel mellem sygehuse (interhospital transport) ORDLISTE

4 1. Den præhospitale plan Region Sjællands præhospitale plan har til formål at beskrive regionens tilrettelæggelse af den præhospitale indsats. Planen skal skabe overblik over den sædvanlige organisering af indsatsen og de daglige ressourcer og funktioner, der tilsammen sikrer, at alle borgere, der kommer til skade eller bliver syge, får en hurtig og kvalificeret behandling. I lovgivningen defineres den præhospitale indsats som indsatsen over for den akut syge, tilskadekomne eller fødende inden ankomst til sygehus. Indsatsen har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed. Regionernes forpligtelse til at planlægge og udføre den præhospitale indsats følger af Sundhedsloven LBK nr af 14/11/2014 og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr af 09/12/2011. I overensstemmelse med Sundhedsloven skal planen revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver regionsrådsperiode 1. Den præhospitale indsats er en integreret del af sygehusvæsenets akutbetjening i Region Sjælland. Indsatsen supplerer og understøtter regionens sygehusstruktur, hvor akutte patienter modtages på akutsygehusene i Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster 2. Den præhospitale indsats udgør samtidig en væsentlig bestanddel i regionens arbejde med at sikre sammenhængende patientforløb for de borgere, der har behov for sygehusvæsenets specialistydelser. Foruden indsatsen på det akutte område, vedrører den præhospitale område også befordring af patienter til og fra ikke-akut undersøgelse og behandling på sygehus. Den præhospitale plan er baseret på organisering af den præhospitale indsats som den er tilrettelagt per 1. februar Sundhedsberedskabsplan og sundhedsplan Region Sjællands sundhedsberedskabsplan Der er nær sammenhæng mellem den præhospitale plan og Region Sjællands sundhedsberedskabsplan. I december 2015 bliver en ny sundhedsberedskabsplan 3 fremlagt for Regionsrådet til vedtagelse. Sundhedsberedskabsplanen er regionens operative plan for den samlede krisestyringsorganisation i Region Sjælland. Planen beskriver hvordan regionens 1 Indeværende regionsrådsperiode løber fra 1. januar 2014 til 31. december Fødende kvinder modtages på Holbæk, Nykøbing Falster samt Næstved og Roskilde sygehuse. Akutte patienter med behov for specialiseret neurologisk eller kardiologisk behandling modtages på Roskilde Sygehus. 3 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan 2015 indsæt link 3

5 sundhedsvæsen ved større ulykker og hændelser er i stand til at udvide og omstille sin behandlingskapacitet, herunder aktivering, informationshåndtering, koordination og samarbejde samt krisekommunikation. Planen indeholder samarbejdsaftaler internt i regionen mellem regionens sygehuse (somatisk og psykiatrisk) og centrale koncerndele samt samarbejdsaftaler med andre beredskabsmyndigheder. Tidligere var regionens plan for sundhedsberedskabet og planen for det præhospitale område indeholdt i én plan - Plan for Sundhedsberedskab og den præhospitale indsats. I forbindelse med udarbejdelse af den nye sundhedsberedskabsplan blev det besluttet at udskille den præhospitale plan fra sundhedsberedskabsplanen. Således behandles organiseringen af Region Sjællands sundhedsberedskab ikke i den præhospitale plan Region Sjællands Sundhedsplan Det følger af Sundhedslovens 206, at der skal udarbejdes en sundhedsplan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Sundhedsplanen beskriver regionens samlede sundhedstilbud og tager udgangspunkt i de politisk vedtagne visioner og planer for den pågældende regionsrådsperiode. Den præhospitale plan indgår i Region Sjællands overordnede Sundhedsplan. 4

6 2. Region Sjælland Region Sjællands geografiske og demografiske forhold udgør rammen og forudsætningerne for tilrettelæggelsen af de præhospitale tilbud i regionen. Den præhospitale indsats betjener en befolkning på borgere, fordelt på 17 kommuner og 22 byer spredt ud over regionens område på kvadratkilometer fra Nykøbing Sjælland i nord til Gedser i syd og fra Kalundborg i vest til Greve i øst. Regionens sygehusstruktur og udviklingen af denne har ligeledes afgørende betydning for, hvordan den præhospitale indsats organiseres og hvilke forhold den præhospitale organisation skal tilpasse sig. I takt med implementeringen af Region Sjællands Sygehusplan er det således nødvendigt løbede at tilpasse den præhospitale indsats. Dette gælder konkret i forhold til samlingen af behandlingstilbud til akutte medicinske patienter i 2016, samling af gynækologi og obstetrik samt pædiatri på akutsygehusene i og samling af specialiseret behandling i årene Region Sjællands sygehusstruktur Sygehusstruktur for somatiske sygehuse Regionsrådet i Region Sjælland vedtog i 2010 en plan for en gradvis udvikling og omstilling af regionens sygehusvæsen frem mod Sygehusplanen beskriver antal, størrelse og placering af sygehuse i Region Sjælland. Sygehusplanen tager højde for den medicinske og lægefaglige udvikling, en større (og stigende) andel af ældre borgere og statens krav til samling af behandlingstilbud og kvalitet. Visionen er at udvikle et bæredygtigt sygehusvæsen, som kan tilbyde behandling til alle borgere i Region Sjælland. Fundamentet for et nært og velfungerende sygehustilbud i 2022 er fire bæredygtige sygehuse placeret i henholdsvis nord (Holbæk), syd (Nykøbing Falster), vest (Slagelse) og øst (Køge). Disse fire sygehuse har akutafdelinger. Sygehuset i Køge - Sjællands Universitetshospital - skal fungere som regionens specialiserede sygehus og vil, når det er færdigt i 2022 være et fuldt udviklet universitetshospital. Ud over de fire sygehuse vil der i 2022 være specialsygehuse i Roskilde og Næstved, som primært tilbyder ambulant behandling og tager sig af mindre skader på skadeklinikker. Næstved Sygehus forventes at have 64 senge, hvoraf 20 er til neurorehabilitering, 20 er til ortopædkirurgi og 24 er til visiterede medicinske patienter. Med vedtagelsen af Budget 2016 er det besluttet at fremrykke Sygehusplanen. Det betyder, at al akut medicinsk aktivitet flyttes fra Næstved Sygehus til henholdsvis Slagelse og Nykøbing F. Sygehus, og at en væsentlig del af den akutte medicinske aktivitet flyttes fra Roskilde Sygehus til Holbæk Sygehus. Begge flytninger er fuldt implementeret den 1. maj Roskilde Sygehus vil, indtil Sjællands Universitetshospital er færdigbygget i 2022, fortsat varetage en del af den akutte medicinske aktivitet. Næstved og Roskilde sygehuse vil fortsat have lægebemandede skadestuer. 5

7 Samarbejde med højt specialiserede sygehuse Enhver læge kan henvise patienter til behandling og undersøgelse på offentlige sygehuse i regionen og uden for regionen. Region Sjælland arbejder dog for, at regionens patienter primært tilbydes undersøgelse og behandling i eget sygehusvæsen, så kapaciteten udnyttes optimalt. Målet for Region Sjælland er, at 95 % af regionens patienter skal behandles i eget sygehusvæsen. Til højt specialiseret behandling, der ikke varetages i Region Sjælland, er der udarbejdet samarbejdsaftaler med Region Syddanmark (Odense Universitetshospital/OUH) og Region Hovedstaden (Rigshospitalet). Patienter fra Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Næstved kommuner henvises særligt til OUH, da det er det nærmeste højt specialiserede sygehus for disse borgere. Sygehusstruktur for psykiatrien Regionsrådet vedtog i 2008 psykiatriplanen Mennesker og muligheder psykiatri med relationer med en overordnet målsætning om én sammenhængende psykiatri for hele regionen. Psykiatriplanen er med indvielsen af Psykiatrien i Slagelse i september 2015 fuldt implementeret. De psykiatriske tilbud i Region Sjælland omfatter sygehuse, akutmodtagelser, distriktspsykiatriske enheder til ambulant behandling og specialfunktioner, som eksempelvis retspsykiatri og den landsdækkende Sikringsafdeling. Psykiatriens tre sygehuse ligger i Vordingborg, Roskilde og Slagelse, og den specialiserede behandling foregår hovedsagligt disse steder. Den almene retspsykiatri og den landsækkende Sikringsafdeling er placeret i Slagelse. I Roskilde ligger også børneog ungdomspsykiatri. Behandlingen på de tre sygehuse foregår både ambulant og ved indlæggelser i åbne eller lukkede afsnit. Alle tre matrikler har døgnåbne psykiatriske akutmodtagelser, hvor borgere kan henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp. De ambulante enheder (distriktspsykiatrien) er placeret i de større byer i regionen. 6

8 Sygehuse og psykiatri i Region Sjælland 7

9 3. Tilrettelæggelse af den præhospitale indsats Den præhospitale indsats har gennem de seneste 15 år gennemgået en markant og omfattende udvikling regionalt såvel som nationalt. Tidligere bestod den præhospitale indsats primært i den opgave, der ligger i at hente en akut syg eller tilskadekommen borger ind til behandling på et sygehus hurtigt. I dag er den præhospitale indsats en avanceret sundhedsfaglig behandling, der i langt de fleste tilfælde allerede påbegyndes på skadesstedet og under transporten til sygehuset. Den sundhedsfaglige del af det præhospitale tilbud har gradvist fået mere tyngde. Det er muligt, idet regionerne, både samlet og hver for sig, har gennemført væsentlige tiltag for at styrke indsatsen. Det drejer sig blandt andet om et fortsat fokus på ambulancepersonalets uddannelse og faglige kompetencer, mens der inden for det præhospitale område er kommet flere nye behandlingsmuligheder til. Samtidig er det i Region Sjælland blevet prioriteret at indføre yderligere ressourcer, der supplerer basisberedskabet samt bidrager med avancerede sundhedsfaglige kompetencer på et skadested. I de følgende tre afsnit beskrives den udvikling, som den præhospitale indsats i Region Sjælland har gennemgået siden vedtagelsen af den seneste præhospitale plan samt regionens målsætninger for det fremadrettede arbejde inden for det præhospitale område. 3.1 Det præhospitale område I 2010 blev Region Sjællands samlede akutområde kortlagt med henblik på at reorganisere og optimere tilrettelæggelsen af den præhospitale indsats. Med afsæt i kortlægningen vedtog Regionsrådet et beslutningsoplæg under overskriften Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland. Oplægget bestod af en række væsentlige strukturændringer i tilrettelæggelsen af akutområdet og disse udviklingstiltag blev herefter retningsangivende for de følgende års arbejde med organisering og kvalitetsudvikling inden for det præhospitale område. I perioden fra 2010 og frem til i dag har Region Sjælland arbejdet fokuseret med at gennemføre de politisk besluttede udviklingstiltag, for herved at sikre, at alle borgere i regionen har adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet. Konkret udmøntede ændringerne sig i otte udviklingstiltag, der systematisk er blevet iværksat i regionen siden 2010: Den sundhedsfaglige visitation udvides til at være døgndækkende Lægefaglig back-up af den sundhedsfaglige visitation og af det præhospitale mandskab Døgndækkende paramedicinerbemandede beredskaber (ambulancer) 8

10 Placering af akutbilerne ændres og gøres døgndækkende Udfasning af læge- og sygeplejerskebil Udredningsarbejde omkring interhospitale transporter Udredningsarbejde omkring mulighederne for at patienter, der har ringet kan køres akut siddende til sygehus i stedet for indbringelse med ambulance Mulighederne for at etablere netværk af frivillige og nødbehandlere undersøges i samarbejde med kommunerne. Sideløbende med gennemførelsen af udviklingstiltagene har den præhospitale organisation arbejdet målrettet med kvalitet og kvalitetsudvikling under Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Herunder beskrives de gennemførte udviklingstiltag, der har været med til at skabe et effektivt, ensartet præhospitalt tilbud af høj kvalitet i Region Sjælland. Sundhedsfaglige visitation og lægefaglig back-up Med afsæt i en organisatorisk og fysisk integration af AMK (Akut Medicinsk koordinationscenter) og Vagtcentralen er der skabt en sammenhæng og et samarbejde, som i dag udgør en central forudsætning for en sundhedsfaglig korrekt visitation, en hensigtsmæssig disponering og en effektiv ressourceudnyttelse på AMK-Vagtcentralen. Den sundhedsfaglige visitation på AMK-Vagtcentralen er siden indførelsen, i forbindelse med forsøgsordningen med akutlægehelikopter, udvidet således, at alle opkald med et sundhedsfaglig indhold i dag modtages af en visitator med sundhedsfaglig baggrund. Ændringen har professionaliseret arbejdsgangen, så regionens borgere, der ringer 1-1-2, modtages og visiteres hurtigere og mere sundhedsfagligt kvalificeret. Borgerne har herved fået en mere direkte adgang til sundhedsvæsenet. I dag er der en AMK-læge tilstede på AMK-Vagtcentralen alle døgnets 24 timer som led i at styrke den sundhedsfaglige visitation. Lægen yder sundhedsfaglig back-up til både den sundhedsfaglige visitation og til det præhospitale mandskab. Den lægelige indsats er koncentreret om en bredt dækkende telemedicinsk back-up. I løbet af 2015 er alle regionens ambulancer og akutbiler blevet udstyret med den fælles elektroniske Præhospitale Patientjournal (PPJ), hvilket er med til at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb. Øget anvendelse af avancerede præhospitale ressourcer I dag vil den avancerede præhospitale hjælp være fremme inden for 15 minutter i 95 % af tilfældene i Region Sjælland. Begrebet præhospital avanceret ressource dækker over flere typer af enheder, der alle har til fælles, at enheden er bemandet med sundhedsfaglige kompetencer, der er højere end de lovbestemte krav til ambulanceberedskabet. Den avancerede præhospitale 9

11 ressource er således både en paramedicinerbemandet ambulance eller akutbil, en akutlægebil og en akutlægehelikopter. Regionen har siden 2011 indsat døgndækkende paramedicinerbemandede ambulanceberedskaber ved regionens akutsygehuse og specialsygehuse med henblik på at skabe en mere ensartet dækning med den avancerede præhospitale ressource for hele regionens område. Samtidig er antallet af paramedicinerbemandede ressourcer løbende blevet udvidet for at styrke tilgængeligheden af den avancerede kompetence. En mere hensigtsmæssig dækning er ligeledes nået ved at ændre på akutbilernes placering, samt ved at ændre vagtformen, så akutbilerne bemandes hele døgnet. I forlængelse af disse tiltag, der indebar, at de sundhedsfaglige kompetencer i regionen blev øget, udfasede regionen de ikke-døgndækkede læge- og sygeplejerskebiler. Samlet set har ændringerne i væsentlig grad medvirket til, at der er skabt en øget sundhedsfaglig kompetence i regionens præhospitale indsats. De avancerede præhospitale ressourcer skal ses i sammenhæng med regionens generelle tilrettelæggelse af den præhospitale indsats og således spiller etableringen af akutlægehelikopterordningen i 2010, samt den efterfølgende beslutning om at gøre ordningen permanent og national, en vigtig rolle for regionens anvendelse og placering af de præhospitale ressourcer. Akutlægehelikopterordningen er i dag organiseret under de fem regioner i fællesskab og ordningen indgår som et meningsfuldt supplement til det eksisterende præhospitale beredskab. Etablering af supplerende præhospitale ressourcer For at opfylde målet om at skabe bedre muligheder for hurtig akuthjælp i regionens tyndt befolkede områder er der blevet etableret en række ordninger med kommunale nødbehandlerenheder og frivillige akuthjælpere i hele regionen fra Nødbehandlerne og akuthjælperne er tilstede i lokalområdet, og disse førstehjælpere vil derfor ofte kunne være fremme ved en syg eller tilskadekommen borger, før en ambulance eller en akutbil ankommer. Ordningerne er i dag med til at sikre en hurtig førstehjælp i yderområder, hvor førstehjælperne i 95 % af de tilfælde, som de kaldes ud til, er den første ressource, der er fremme. De supplerende præhospitale ressourcer skaber tryghed hos både patienten og de pårørende i den akutte situation. Kvalitetsudvikling og Den Præhospitale Patientjournal Region Sjælland har arbejdet fokuseret med kvalitetsarbejde og kvalitetsudvikling i den præhospitale organisation. I 2012 akkrediteres det præhospitale område for første gang under den Danske Kvalitetsmodel i lighed med det øvrige sygehusvæsen. Anden akkrediteringsrunde er gennemført i efteråret 2015 og resultatet for akkrediteringen forventes at være klar i begyndelsen af

12 Arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel har været med til at sikre systematik i kvalitetsarbejdet og en udvikling af organisationens kvalitetskultur, der giver læring såvel som standardisering af den kliniske håndtering af patienter. I forlængelse af kvalitetsarbejdet har de fem regioner i samarbejde, i regi af Danske Regioner, sat fokus på at skabe rammer for vidensdeling og udvikling på tværs af regionerne. Samarbejdet har resulteret i et arbejde med etablering af fælles kvalitetsmål for det præhospitale område. Med afsæt i danske og udenlandske erfaringer har regionerne fremlagt et forslag til et sæt fællesregionale kvalitetsmål i form af standarder med tilhørende indikatorer til det præhospitale område. Målet er at skabe få, men ensartede og fælles styrbare minimumsstandarder for kvalitet og effekt af den præhospitale indsats. Kvalitetsmålene skal indgå som led i den løbende monitorering af den præhospitale indsats i den enkelte region, og samtidig skal standarderne medvirke til en kontinuerlig kvalitetsudvikling af den præhospitale virksomhed på både nationalt og regionalt niveau. En pilotrapport for arbejdet forventes præsenteret i Den Præhospitale Patientjournal Som den anden region i Danmark har Region Sjælland fuldt ud implementeret den Præhospitale Patientjournal (PPJ) i alle ambulancer ved udgangen af maj Den Præhospitale Patientjournal er et integreret elektronisk patientjournalsystem, der dækker hele det præhospitale patientforløb fra skadestedet til modtagelse og indlæggelse på et sygehus. Alle informationer om patientens tilstand registreres løbende og kommunikeres fremad i behandlingskæden under den præhospitale indsats. Denne ubrudte informationsstrøm forbereder personalet på sygehuset bedre, så udredning og diagnosticering kan påbegyndes hurtigere og mere formaliseret. Det giver større sammenhæng i patientforløbet og sikrer et bedre patientforløb, hurtigere diagnostik og en mere effektiv behandling. 3.2 Den præhospitale indsats 2016 Fra februar 2016 leverer Falck Danmark A/S ambulance- og akutbilstjeneste i Region Sjælland efter nye kontrakter, som udbudt i Kontrakterne strækker sig over perioden fra 2016 frem til og bygger i vid udstrækning videre på de udviklingstiltag, som blev gennemført i akutstrukturen med afsæt i den tidligere præhospitale plan. Samtidig sikrer kontrakterne yderligere kvalitetsforbedringer i den præhospitale indsats på en række forskellige områder. Forbedringerne betyder blandt andet, at antallet af paramedicinerbemandede ambulancer stiger til 24 døgndækkende beredskaber, hvilket er med til at sikre en kort responstid med en avanceret præhospital ressource og en mere lige dækning med de avancerede ressourcer i hele regionen. For at fastholde et højt sundhedsfagligt kompetenceniveau hos ambulanceredderne øges antallet af vedligeholdelses- og efteruddannelsesdage for ambulanceassistenter og 4 Kontrakterne indeholder mulighed for at Regionsrådet kan opsige kontrakterne i

13 ambulancebehandlere. Alle ambulancer i Region Sjælland vil i øvrigt være udstyret med hjertekompressionsmaskiner, der arbejdsmiljømæssigt og sundhedsfaglig indebærer et væsentlig kvalitetsløft i den indsats, som konkret ydes ved behandling af hjertestop. Med afsæt i et ønske om at sikre, at det nødvendige antal ambulancereddere vil være til rådighed for regionens ambulancetjeneste i årene fremover, er der i de nye kontrakter stillet krav til den private ambulanceoperatør om, at et antal assistentelever, svarende til 10 % af operatørens mandskab, skal uddannes gennem ambulance- og akutbilstjenesten. Under de nye kontrakter inkorporeres en ny fleksibilitet i organiseringen af ambulancetjenesten. I regionen indsættes sygetransportkøretøjer med fleksibel bemanding til transport af patienter, der har behov for at blive befordret liggende, men som ikke har behov for overvågning eller behandling under transporten. Bemandingen af sygetransportkøretøjerne skaber en positiv effekt både i planlægningsmæssig henseende og ved at forbedre mulighederne for en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse af det præhospitale personale. I forlængelse heraf ønsker regionen at styrke organiseringen og planlægningspotentialet i ambulancetjenesten. Dette kommer blandt andet til udtryk i et samarbejde som den præhospitale organisation og sygehusene har indledt med den private ambulanceoperatør, målrettet mod at sikre korrekt visitation af kørslernes hastegrad for de ikke akutte kørsler. Samtidig skal der arbejdes for, at kørslerne, så vidt muligt, bestilles inden kl dagen før, at kørslen ønskes udført. Samarbejdet sigter mod, at alle aktører forbedrer rammerne for planlægning og organisering af driften. Sammenhængende patientforløb Regionen arbejder fortsat med patientens overgang fra primærsektoren til det præhospitale område samt patientens overgang fra det præhospitale område til de somatiske sygehuse, da disse overgange i en række tilfælde erfaringsmæssigt kan håndteres mere hensigtsmæssigt. Arbejdet med patientovergange er til dels integreret i det tværregionale projekt Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er en fælles elektronisk patientjournal, som bliver indført løbende gennem årene på sygehuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sundhedsplatformen samler informationer om patienten i én elektronisk journal. Det skaber overblik og høj sikkerhed for patienter og sundhedspersonale i Østdanmarks sygehusvæsen. Som led i indførelse af Sundhedsplatformen er der igangsat en proces mod at standardisere retningslinjer på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder inden for det præhospitale område. 12

14 3.3 Udviklingen på det præhospitale område Region Sjælland vil fremadrettet arbejde på at udvikle og forbedre den præhospitale indsats. Indsatsen skal fortsat baseres på en effektiv udnyttelse af de ressourcer, som politisk er afsat til det præhospitale virksomhedsområde. Samtidig skal Region Sjælland være på forkant med de udviklingstendenser, som området præges af. Den fremtidige udvikling på det præhospitale område tager afsæt i politisk vedtagne målsætninger. Målsætninger for udviklingen på det præhospitale område Borgerne i hele regionen skal have adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet Der skal gives en kvalificeret sundhedsfaglig rådgivning til borgere, der ringer op grund af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst Borgerne skal sikres den i situationen relevante præhospitale indsats til rette tid både i forbindelse med akut opstået sygdom og tilskadekomst og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt med overførsel imellem sygehuse Den præhospitale indsats skal i samspil med sygehusene særligt akutafdelingerne medvirke til at skabe sammenhængende akutte patientforløb Den præhospitale indsats udvikles løbende og tilpasses til den nye sygehusstruktur og specialeplan, der forventes fuldt implementeret i 2022 Udviklingen af kvaliteten i det præhospitale patientforløb skal sikres i et tæt samarbejde med de øvrige regioner Den telemedicinske understøttelse af det præhospitale patientforløb skal udvikles og forbedres Regionen skal arbejde med præhospital forskning og udvikling i samarbejde med operatører og øvrige regioner Regionen skal for så vidt muligt understøtte private og frivillige initiativer omkring hurtig og kvalificeret førstehjælpsindsats af lægmand Ved katastrofer og større ulykker skal det normale præhospitale beredskab kunne opgraderes og tilpasses behovet Den præhospitale indsats skal således fortsat være med til at sikre, at patienter i Region Sjælland i rette tid får den rette kvalificerede behandling i forhold til patientens tilstand. Et centralt element i den fremtidige udvikling er det sammenhængende patientforløb. Det sammenhængende patientforløb skal styrkes ved, at Region Sjælland undersøger og iværksætter tiltag rettet mod at skabe sammenhæng mellem den præhosptiale indsats og behandlingen på sygehusene. 13

15 Regionen fortsætter sit arbejde for at sikre lighed i adgangen til de præhospitale tilbud. Borgerne i regionen skal, så vidt muligt, sikres samme behandling og pleje, uanset hvor borgerne befinder sig. Indsatsen skal tilrettelægges fleksibelt og hensigtsmæssigt således, at der i videst muligt omfang sikres et robust og ensartet serviceniveau i hele regionen. Den præhospitale indsats skal fortsat skabe tryghed i befolkningen både generelt og i den akutte situation. Regionen skal have fokus på at iværksætte yderligere tiltag, som skaber begrundet tryghed i befolkningen. Nye initiativer skal undersøges og rettes mod at udnytte potentialet i samfundets frivillige ressourcer. Arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i den præhospitale organisation er forankret solidt i en kvalitetskultur, som regionen fortsat skal understøtte samtidig med, at fælles nationale kvalitetsstandarder skal videreudvikles. Kvalitet skal være målbart på tværs af de fem regioner til gavn for Region Sjællands borgere. Indsatsen på det præhospitale område skal fortsat monitoreres løbende med henblik på at sikre, at de politisk vedtagne servicekrav overholdes. Monitoreringen foretages via driftsstatistikker, brugerundersøgelser, auditering på patientforløb og fokuserede besøg af surveyors. Der foretages afrapportering om udviklingen på det præhospitale område til Regionsrådet hvert år i forbindelse med den politiske opfølgning på driftsaftalen for området. Driftsaftalen vedtages en gang årligt af Regionsrådet 5. I Region Sjælland skal regionens borgere have mest mulig sundhed for pengene. Det indebærer, at det præhospitale område løbende arbejder med at tilrettelægge sin organisation og sin virksomhed således, at området forvaltes omkostningseffektivt. Borgerne skal tilbydes den bedst mulige præhospitale indsats for de for området tilgængelige ressourcer

16 4. Præhospital organisation 4.1 Præhospitalt Center Ansvaret for den præhospitale indsats i Region Sjælland er samlet i Præhospitalt Center. Centret udgør den organisatoriske ramme for styring og koordinering af den præhospitale indsats. Præhospitalt Center fungerer som et selvstændigt virksomhedsområde i regionens koncernstruktur og udgør en operativ enhed på linje med de somatiske sygehuse og Psykiatrien. Centret ledes af en præhospital direktør i samarbejde med en præhospital lægelig chef. På vegne af Region Sjælland indgår Præhospitalt Center kontrakter med private operatører for varetagelse af driften af ambulancetjeneste- og akutbilstjeneste, herunder sygetransportkøretøjer, samt køretøjer til den siddende patientbefordring. De private operatører har et selvstændigt ansvar for at opfylde deres kontraktmæssige forpligtelser over for regionen i henhold til de indgåede kontrakter. Præhospitalt Center varetager kontraktstyringen over for de private operatører og sikrer samtidig, at der gennemføres controlling af kontraktopfyldelsen. Præhospitalt Center driver i regi af egen organisation regionens AMK - Akut Medicinsk Koordinationscenter - samt funktionen med den sundhedsfaglige visitation. Funktionen med at disponere de præhospitale ressourcer drives i en partnerskabsmodel med den eksterne ambulanceoperatør. Præhospitalt Center driver i egen organisation en akutlægebil og en akutbil. Centret indgår i Styregruppen for den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Præhospitalt Center består organisatorisk af tre enheder: AMK-Vagtcentral, befordringsservice samt sekretariater, der tilsammen sikrer varetagelsen af centerets ansvarsområder. Centrets organisering fremgår af nedenstående oversigt: 15

17 Organisering af Præhospitalt Center per 1. november 2015 Præhospitalt Center er i dag fysisk placeret i regionens lokaler på Slagelse Sygehus Fælledvej 1, 4200 Slagelse. Efter politisk beslutning samt bevilling af anlægsmidler igangsættes et planlægningsarbejde i 2016 med henblik på flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus. Præhospitalt Centers ansvarsområder Præhospitalt Center varetager en række ansvarsområder, som er beskrevet i det følgende. Myndighedsansvar: Præhospitalt Center varetager det overordnede myndighedsansvar samt det sundhedsfaglige myndighedsansvar for det samlede præhospitale område. Akutberedskabet: Centeret er ansvarlig for den akutte præhospitale indsats og sikrer rådgivning, visitation og disponering af rette ressource i forbindelse med akut opstået sygdom eller ulykke. Centret sikrer, at akut syge eller tilskadekomne borgere modtager rettidig og relevant hjælp, der som minimum efterlever kravene i den gældende lovgivning. AMK-Vagtcentral: Præhospitalt Center varetager Region Sjællands Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK). AMK-funktionen er integreret med Vagtcentralen og den sundhedsfaglige visitation. Ikke-akut patientbefordring: Centret sikrer, at det sundhedsfaglige personale og borgere kan rekvirere relevant transport til/fra undersøgelse og behandling i henhold til gældende lovgivning. Samtidig varetages opgaven med udbetaling af befordringsgodtgørelse til borgere, der er berettiget til befordringsgodtgørelse i henhold til gældende lovgivning. 16

18 Uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse: Præhospitalt Center varetager opgaver relateret til uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse for AMK-læger/præhospitale akutlæger, ambulancereddere, nødbehandlere og frivillige akuthjælpere. Centret forestår dels planlægning og afvikling af uddannelse og varetager tilsynsforpligtelsen for den del af uddannelsen, der foregår hos den eksterne ambulanceoperatør. Sundhedsberedskabet: Præhospitalt Center er ansvarlig for ledelse og koordination af sundhedsvæsnets samlede indsats i beredskabssituationer. Centret varetager den overordnede koordinering af sygehusenes beredskabsplaner samt planlægning og afvikling af øvelser, som forbereder sygehusene og beredskaberne på større ulykker og katastrofer 6. Daglig drift samt controlling: Centret varetager den daglige koordinerende funktion for den samlede præhospitale indsats (akut og ikke-akut). Centret drifter og forestår controlling af regionens kontrakter med de private operatører for driften af ambulancetjeneste, akutbilstjeneste og den siddende patientbefordring. 4.2 Præhospitale ressourcer Regionens ressourcer på det akutte område omfatter AMK-Vagtcentral, basisberedskabet (ambulancetjenesten), de avancerede præhospitale ressourcer (ambulancer og akutbiler bemandet med paramedicinere samt akutlægebil og akutlægehelikopter) samt de supplerende ressourcer (kommunale nødbehandlerenheder og frivillige akuthjælpere). Regionen indgår herudover i et tværregionalt samarbejde omkring akutte og potentielt livstruende hændelser, hvor nærmeste ambulance uanset regionalt tilhørsforhold altid sendes afsted til den syge eller tilskadekomne borger 7. I særlige tilfælde samarbejder akutberedskabet også med Søværnets og Flyvevåbnets eftersøgnings- og redningstjeneste, SAR-tjenesten (Search And Rescue), der ledes fra Joint Rescue Coordination Centre (JRCC). På det ikke-akutte område omfatter regionens ressourcer sygetransportkøretøjer, der drives sammen med ambulancetjenesten, samt køretøjer som anvendes i forbindelse med den siddende patientbefordring, herunder patientbusser og enheder fra Movia Flextrafik. Disse ressourcer kan i konkrete situationer inddrages i løsningen af akutte præhospitale opgaver. 6 Regionens beredskabsplanlægning er behandlet i Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan Aftale mellem regionerne om anvendelse af ambulancer og andre præhospitale enheder fra anden region (Regionernes fælles ambulancestyregruppe, den 7. december 2011.) 17

19 Responstidsmodellen I Region Sjælland er de præhospitale ressourcer i ambulancetjenesten hovedsageligt organiseret ved en responstidsmodel 8. Responstidsmodellen indebærer, at regionen stiller konkrete krav til ambulanceberedskabernes responstid i forbindelse med akutte præhospitale hændelser, og ambulanceleverandøren er således forpligtet til at leve op til disse servicekrav, som er fastsat af Regionsrådet. Da ansvaret for overholdelse af responstiden ligger hos ambulanceoperatøren, er det operatørerne, der i det daglige er ansvarlige for at dimensionere kapaciteten af basisberedskabet samt disponeringen af ambulancerne til den enkelte opgave. Det er derfor ambulanceoperatørens opgave at beslutte, hvor mange beredskaber, der skal indsættes for, at operatøren lever op til servicekravene, ligesom ambulanceoperatøren også beslutter, hvor ambulancerne skal placeres rent geografisk. Inden for responstidsmodellen har regionen valgt at have indflydelse på placeringen af et bestemt antal af ambulanceberedskaber bemandet med paramediciner. Ved overgangen til de nye ambulancekontrakter per 1. februar 2016 vil der i Region Sjælland være i alt 24 døgnberedskaber med paramedicinerbemanding. 8 Responstiden opgøres som den tid der går, fra et opkald registres som modtaget i AMK-Vagtcentralen, frem til en ambulance er fremme på skadestedet. 18

20 5. Akutberedskabet Akutberedskabet i Region Sjælland varetager den akutte sundhedsfaglige indsats, som foregår præhospitalt. Akutberedskabets organisering og samspillet mellem de enkelte dele af akutberedskabet er illustreret nedenfor. Akutberedskabet i Region Sjælland 5.1 AMK-Vagtcentral I Region Sjælland fungerer Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), den sundhedsfaglige visitation og Vagtcentralen som integrerede funktioner. Fysisk er funktionerne placeret i samme lokale. Til daglig har AMK-Vagtcentralen den koordinerende funktion for den samlede præhospitale indsats, hvor organisationen døgnet og året rundt arbejder for at sikre borgerne den optimale præhospitale hjælp. Organisationen fungerer herudover som kommunikations- og koordinationsled mellem den præhospitale indsats og det samlede sundhedsvæsen. 19

21 I tilfælde af større ulykker eller katastrofer aktiveres sundhedsberedskabet. Her varetager AMK den medicinske ledelse og koordination på tværs af regionen med henblik på at udnytte alle ressourcer optimalt både i den præhospitale organisation og på sygehusene. I beredskabssituationer er det således AMK, der leder og koordinerer sundhedsvæsenets samlede indsats 9. Bemanding AMK-Vagtcentralen råder over følgende personaleressourcer i tilstedeværelsesvagt: Et døgnberedskab af speciallæger (AMK-læger) Et døgnberedskab af sundhedsfagligt personale Et døgnberedskab af tekniske disponenter AMK-lægen forestår supervision af det sundhedsfaglige personale i AMK-Vagtcentralen og af det præhospitale mandskab, som vedkommende også yder telemedicinsk assistance til. AMK-lægen fungerer som Indsatsleder Sundhed (ISL-SU) på et skadested ved større hændelser og betjener herudover en akutlægebil, der udgår fra AMK-Vagtcentralen, og som visiteres til alvorlige kliniske hændelser. Paramedicinerne rykker dels ud sammen med AMK-lægen og akutlægebilen når denne disponeres og indgår dels i varetagelsen af opgaven med sundhedsfaglig visitation af opkald til AMK-Vagtcentralen. Herudover bemander paramedicinerne en akutbil, der drives af Præhospitalt Center. De sundhedsfaglige visitatorer varetager opgaven med sundhedsfaglig visitation af opkald til AMK-Vagtcentralen. De sundhedsfaglige visitatorer er særligt uddannede sygeplejersker eller paramedicinere med en solid baggrund i det akutte område. De tekniske disponenter beskæftiger sig med disponeringsopgaver relateret til både akutte og ikke-akutte præhospitale opgaver inden for ambulancetjenestens virke. De tekniske disponenter er uddannet i AMK-Vagtcentralens disponeringssystem og står for at disponere den rette præhospitale ressource. De kan desuden varetage opgaveløsningen manuelt ved et eventuelt systemnedbrud. De tekniske assistenter er ansat ved ambulanceoperatøren. 5.2 Basisberedskabet ambulancetjenesten Ambulancetjenesten udgør basisberedskabet for den akutte præhospitale indsats. Basisberedskabet sikrer, at en ambulance kommer frem til det sted, hvor der er behov for hjælp, og sørger om nødvendigt for transport til relevant behandlingsenhed. 9 Tilrettelæggelsen af sundhedsberedskabet er behandlet i Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan

22 Ambulanceberedskaberne er udstyret med moderne, avanceret medicoteknisk udstyr til behandling, herunder defibrillator og hjertekompressionsmaskine, samt medicin til særlige akutte tilfælde. I ambulancerne er der endvidere udstyr, som understøtter præhospital telemedicin. Bemanding Ambulancerne i Region Sjælland bemandes alle af mindst to personer. Heraf har den ene som minimum gennemgået uddannelsen til ambulanceassistent, mens den anden som minimum har gennemgået uddannelsen som ambulancebehandler. Der er tale om et lovbestemt mindstekrav. Ambulanceassistent En ambulanceassistent har gennemgået en praktisk og teoretisk uddannelse der sikrer, at vedkommende kan assistere ambulancebehandleren og indgå i et korrekt samarbejde med øvrige deltagere i den præhospitale indsats, sygehusvæsnet, politi samt det kommunale og statslige redningsberedskab. Ambulanceassistenten har ikke delegerede medicinske kompetencer, hvilket betyder, at vedkommende ikke selvstændigt kan varetage sundhedsfaglige opgaver på skadested og eller under transport. Ambulancebehandler En ambulancebehandler har gennemført uddannelsen til ambulanceassistent og har arbejdet som ambulanceassistent i mindst 1½ år. Ambulancebehandleren har modtaget teoretisk og praktisk uddannelse på en uddannelsesinstitution, hospitalspraktik, færdigheds- og simulationstræning og ambulancepraktik. Ambulancebehandleren har delegerede medicinske kompetencer, hvilket betyder, at ambulancen kan løse visse sundhedsfaglige opgaver, f.eks. smertelindring, på skadested og under transport. Ambulanceberedskaber Basisberedskabet styres efter principperne i responstidsmodellen. Modellen indebærer, at ambulanceoperatøren til enhver tid er forpligtet til at leve op til de af Regionsrådet fastsatte servicekrav responstiden. De specifikke krav for responstid er beskrevet nærmere i afsnittet vedrørende Servicekrav herunder. Ansvaret for overholdelse af responstiden ligger hos ambulanceoperatøren. Derfor er det operatøren, der i det daglige er ansvarlige for at dimensionere kapaciteten af basisberedskabet. Det er ligeledes ambulanceoperatøren, som beslutter, hvor ambulanceberedskaberne i basisberedskabet skal placeres rent geografisk. Det er en forudsætning for responstidsmodellen, at ambulanceoperatøren selv har ansvaret for opgaven med at disponere ambulancerne. Antallet af 21

23 ambulanceberedskaber varierer i øvrigt afhængigt af driftsdøgnets belastning, ligesom beredskabernes fysiske placering og vagtform kan ændres af ambulanceoperatøren og tilpasses det aktuelle behov. Basisberedskabet udgøres per 1. februar 2016 af i alt 68 ambulanceberedskaber. Beredskabernes geografiske placering og døgndækning/vagtform fremgår af oversigten nedenfor. Antallet og placeringen af ambulanceberedskaberne i basisberedskabet er ikke en konstant og kan løbende ændres af ambulanceoperatøren, idet operatøren er ansvarlig for dimensionering af kapaciteten af basisberedskabet. Antallet og placeringen af ambulanceberedskaberne, som angivet i nærværende plan, er således et udtryk for operatørens forventning til beredskabet pr. 1. februar Ambulanceberedskaber og vagtform per 1. februar 2016 Døgn Deldøgn I alt Delområde Nord i alt Delområde Syd i alt Delområde Øst i alt Region Sjælland i alt * Delområde Nord dækker kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø. Delområde Syd dækker kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg. Delområde Øst dækker kommunerne Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød. Ambulancetjenesten opererer med flydende og fremskudte beredskaber. Det betyder blandt andet, at operatøren kan flytte beredskaber fra mindre travle områder tættere på et område, hvor de tilstedeværende ambulanceberedskaber er optaget af opgaver. Derigennem sikres en bedre akut dækning i regionen samlet set. Servicekrav Regionen er inddelt i 6 responstidsområder; 2 i hvert delområde. Servicekravene til responstiden i forbindelse med akut ambulancekørsel er differentieret i henhold til delområdets specifikke infrastruktur, geografi og befolkningstæthed, samt til opgavens hastegrad. For den akutte og potentielt livstruende ambulancekørsel (kørsel A) er kontrakterne bygget op omkring servicekrav for andelen af ambulancer, der skal være ankommet til skadestedet indenfor 5, 10, 15 og 20 minutter. For den akutte, men mindre hastende ambulancekørsel (kørsel B), er kontrakterne bygget op omkring servicekrav for andelen af ambulancer, der skal være ankommet til skadestedet indenfor 15, 30, 45 og 60 minutter. I det følgende fremgår servicekravene for de forskellige delområder per 1. februar

24 Servicekrav: akut ambulancekørsel for delområde Nord, responstidsområde Holbæk: Kategori A Kategori B Andel Fremme inden for Andel Fremme inden for 25 % 5 minutter 46 % 15 minutter 62 % 10 minutter 88 % 30 minutter 87 % 15 minutter 97 % 45 minutter 95 % 20 minutter 99 % 60 minutter Servicekrav: akut ambulancekørsel for delområde Nord, responstidsområde Slagelse: Kategori A Kategori B Andel Fremme inden for Andel Fremme inden for 35 % 5 minutter 56 % 15 minutter 67 % 10 minutter 93 % 30 minutter 90 % 15 minutter 98 % 45 minutter 97 % 20 minutter 99 % 60 minutter Servicekrav: akut ambulancekørsel for delområde Syd, responstidsområde Nykøbing F: Kategori A Kategori B Andel Fremme inden for Andel Fremme inden for 23 % 5 minutter 46 % 15 minutter 63 % 10 minutter 86 % 30 minutter 87 % 15 minutter 95 % 45 minutter 96 % 20 minutter 98 % 60 minutter Servicekrav: akut ambulancekørsel for delområde Nord, responstidsområde Næstved: Kategori A Kategori B Andel Fremme inden for Andel Fremme inden for 23 % 5 minutter 54 % 15 minutter 70 % 10 minutter 91 % 30 minutter 91 % 15 minutter 98 % 45 minutter 97 % 20 minutter 99 % 60 minutter Servicekrav: akut ambulancekørsel for delområde Øst, responstidsområde Køge: Kategori A Kategori B Andel Fremme inden for Andel Fremme inden for 26 % 5 minutter 61 % 15 minutter 80 % 10 minutter 93 % 30 minutter 95 % 15 minutter 97 % 45 minutter 97 % 20 minutter 98 % 60 minutter 23

25 Servicekrav: akut ambulancekørsel for delområde Nord, responstidsområde Roskilde: Kategori A Kategori B Andel Fremme inden for Andel Fremme inden for 30 % 5 minutter 65 % 15 minutter 70 % 10 minutter 93 % 30 minutter 90 % 15 minutter 97 % 45 minutter 99 % 20 minutter 99,5 % 60 minutter * Responstid er den tid, der går fra en opgave modtages til teknisk disponering på AMK- Vagtcentralen, og frem til ambulancen er fremme på (skade)stedet. Ambulancetjenesten råder over 2 specialindrettede ambulancer, som kan anvendes i forbindelse med transport af særlige patientgrupper, ved blandt andet de akutte og behandlingskrævende interhospitale transporter, hvor transporten kræver ledsagelse af sygehuspersonale og meget udstyr. 5.3 Avancerede præhospitale ressourcer I en række områder er der som et supplement til basisberedskabet i ambulancetjenesten indsat særlige avancerede præhospitale ressourcer. Ressourcerne kan yde avanceret præhospital behandling på skadested og under transport til sygehus. Med en avanceret præhospital ressourcer forstås en præhospital enhed, som er bemandet med sundhedsfaglige kompetencer, der er højere end de lovbestemte krav til ambulanceberedskabet. I Region Sjælland består de avancerede præhospitale ressourcer enten af reddere med paramedicinerkompetence eller af speciallæger med akutmedicinske kompetencer. Samlet er der 31 enheder, som er bemandet med avancerede præhospitale ressourcer i regionen per 1. februar Samtlige avancerede præhospitale ressourcer i regionen består af døgnberedskaber. 24

26 Avancerede præhospitale ressourcer per 2016 Paramediciner En paramediciner er en ambulancebehandler med særlige kompetencer. Paramedicineren har gennemført uddannelsen til ambulancebehandler og har arbejdet som ambulancebehandler i mindst 3 år. Paramedicineren har gennemgået teoretisk og praktisk uddannelse på en uddannelsesinstitution, hospitalspraktik, færdigheds- og simulationstræning samt praktik med akutlægebil eller lignende lægefaglig supervision. Paramedicineren er i stand til at udføre avanceret præhospital behandling, herunder at administrere visse former for medicin intravenøst. Paramedicineren kan udføre overvågning og behandling i forbindelse med visse lange patienttransporter til specialafdelinger efter lægelig delegation og ordination, herunder i forbindelse med telemedicinsk overvågning. I Region Sjælland er paramedicinerne tildelt særlige kompetencer, som kan bringes i anvendelse i den akutte præhospitale indsats. De særlige kompetencer er Intra Ossøs kanylering (IO-kanylering), som kan anvendes til intraossøs medicinering, særligt i forbindelse med hjertestop og Larynxmaske, der kan anvendes som et hjælperedskab til at holde luftveje fri. 25

27 Ambulanceberedskaber med paramediciner Inden for responstidsmodellen kan regionen have indflydelse på placeringen af et antal ambulanceberedskaber og vagtformerne på et antal beredskaber samt kompetenceniveauet hos mandskabet. I henhold til kontrakterne for drift af ambulancetjenesten stiller Region Sjælland krav til den geografiske placering af 24 ambulanceberedskaber, som skal være bemandet med paramediciner. Der er samtidig stillet krav til beredskabets vagtform. Den geografiske placering er udvalgt med henblik på at sikre en ensartet dækning af regionens borgere med avancerede præhospitale ressourcer. Ambulanceberedskaber med paramediciner per 1. februar 2016 Responstidsområde Holbæk Responstidsområde Slagelse Delområde Nord i alt Ambulanceberedskaber Responstidsområde Responstidsområde Delområde Nykøbing F. Næstved Syd i alt Ambulanceberedskaber Responstidsområde Responstidsområde Delområde Køge Roskilde Øst i alt Ambulanceberedskaber Det er muligt for regionen at tilkøbe yderligere paramedicinerberedskaber samt ved konkret aftale mellem parterne at ændre i beredskabernes geografiske placering. På linje med basisberedskabet opereres der med flydende og fremskudte beredskaber for de paramedicinerbemandede ambulancer. Operatøren kan således flytte beredskaber med avancerede præhospitale ressourcer fra mindre travle områder tættere på et område, hvor de tilstedeværende beredskaber ikke er optaget af opgaver. Akutbil med paramediciner En akutbil er et udrykningskøretøj udstyret med moderne, avanceret udstyr til behandling, herunder både defibrillator og hjertekompresionsmaskine samt medicin til brug i særlige akutte tilfælde. Akutbilerne er indsat i områder, udvalgt af regionen, med henblik på at sikre hurtig livreddende og stabiliserende behandling inden ambulancens ankomst, samt for at sikre tilstedeværelsen af en avanceret præhospital ressource til alvorlige, akutte hændelser, hvor kompetencen ikke er til rådighed på den disponerede ambulance. Akutbilen har ikke mulighed for selvstændigt at transportere en patient. Hvis patienten har behov for transport til sygehus, varetages dette af ambulancetjenesten. I særlige 26

28 tilfælde bistår akutbilens paramediciner med transporten til sygehus. Generelt er der dog ikke et sundhedsfagligt behov herfor, hvorved akutbilsressourcen frigøres. Det betyder, at der hurtigt reetableres et præhospitalt beredskab med avancerede præhospitale ressourcer i området. Der er indgået kontrakt med den private ambulanceoperatør om fire akutbiler, mens Præhospitalt Center selv driver en akutbil. Det er muligt for regionen at tilkøbe yderligere akutbiler. Akutbilsberedskaber med paramediciner per 1. februar 2016 Delområde Nord Delområde Syd Delområde Øst Akutbilsberedskaber Akutlægebil I tilknytning til AMK-Vagtcentralen er der et udrykningskøretøj, således at den tilstedeværende AMK-læge samt paramediciner kan varetage den udgående funktion som Indsatsleder Sundhed på et skadested. I det daglige visiteres ressourcen også til akutte, livstruende tilstande, hvor en tidlig specialiseret, lægelig vurdering kan have betydning for diagnostik, behandling og visitation. Visitationen følger beslutningsstøtteværktøjet Dansk Indeks for Akuthjælp og inddrager også responstid til skadestedet, således at anvendelse af den lægefaglige ressource ved patienten er meningsfyldt i prognostisk sammenhæng. Akutlægehelikopter Region Sjælland indgår i den landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere i Danmark. Ordningen administreres til daglig af Region Midtjylland. Der er placeret et døgnberedskab på hver af helikopterbaserne i Billund, Ringsted og Skive. Fra basen i Ringsted kan akutlægehelikopteren dække alle geografiske områder i Region Sjælland indenfor minutter. Den sundhedsfaglige bemanding på helikopteren består af en præhospital akutlæge samt en paramediciner. Akutlægehelikopteren visiteres af regionernes AMK-Vagtcentraler til akutte, livstruende tilstande, hvor en tidlig specialiseret, lægelig vurdering kan have betydning for diagnostik, behandling og visitation. De primære opgaver for akutlægehelikopteren er hurtig indsats og transport til specialbehandling af svært tilskadekomne patienter og syge patienter med visse medicinske tilstande (f.eks. blodprop i hjertet eller hjernen). Helikopteren kan også anvendes til transport af patienter mellem sygehuse. 27

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Virksomhedens rammebetingelser 2 1.2.1. Præhospitalt Centers ansvarsområder 2 1.2.2. Organisering 3 1.2.3. Økonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center DRIFTSAFTALE 2015 Præhospitalt Center a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 2 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Statusrapport for akutberedskabet, patientbefordring og sundhedsberedskabet i Region Sjælland

Statusrapport for akutberedskabet, patientbefordring og sundhedsberedskabet i Region Sjælland Præhospitalt Center 2015 Statusrapport for akutberedskabet, patientbefordring og sundhedsberedskabet i Region Sjælland Vinder af 2015 Udarbejdet af Præhospitalt Center, marts 2016 Forord Årsrapporten

Læs mere

1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3. 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4. 3.0 Enhedens profil 4

1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3. 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4. 3.0 Enhedens profil 4 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4 3.0 Enhedens profil 4 4.0 Budget- og Aktivitetsmål 8 5.0 Service-

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats Januar 2014 BERETNING OM REGIONERNES PRÆHOSPITALE INDSATS Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A.

Læs mere

Det er vigtigt for udviklingen af det præhospitale område, at der forskes og videreudvikles.

Det er vigtigt for udviklingen af det præhospitale område, at der forskes og videreudvikles. 1 2 J.nr. 15-000418 Forord Årsrapporten for akutberedskabet, patienttransporter og sundhedsberedskabet beskriver aktivitet, resultater og udviklingsområder for de mange forskellige funktioner, som varetages

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) foretager ekstern survey ultimo 2015.

Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) foretager ekstern survey ultimo 2015. Dato: 18. oktober 2015 Brevid: 2709091 Bilag 3 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015 for Præhospitalt Center I dette notat gives en opfølgning på driftsaftalerne for Præhospitalt Center pr. 31. august

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats Udkast til Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNEDE RAMMER OG MÅLSÆTNINGER FOR SUNDHEDSBEREDSKABET OG DEN PRÆHOSPITALE INDSATS... 4 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center

Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309479 Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center Driftsaftalen er centret omkring følgende indsatser i 2014: styrkelse af paramedicinernes kompetence i interhospitale

Læs mere

Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Ifølge Sundhedsloven skal Regionsrådet én gang i hver valgperiode vedtage en Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale

Læs mere

PRÆHOSPITALT CENTER 2013 STATUSRAPPORT FOR AKUTBEREDSKABET, PATIENTBEFORDRING OG SUNDHEDSBEREDSKAB I REGION SJÆLLAND

PRÆHOSPITALT CENTER 2013 STATUSRAPPORT FOR AKUTBEREDSKABET, PATIENTBEFORDRING OG SUNDHEDSBEREDSKAB I REGION SJÆLLAND PRÆHOSPITALT CENTER 2013 STATUSRAPPORT FOR AKUTBEREDSKABET, PATIENTBEFORDRING OG SUNDHEDSBEREDSKAB I REGION SJÆLLAND UDARBEJDET AF PRÆHOSPITALT CENTER, APRIL 2014 2 J.nr. 14-000541 Forord Årsrapporten

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 0903832 Dok. nr.: 1776499 Dato: 7. januar 2016 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

Evaluering af. Region Sjællands præhospitale plan

Evaluering af. Region Sjællands præhospitale plan 0 Evaluering af Region Sjællands præhospitale plan Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den præhospitale plans målsætninger og evalueringens tilrettelæggelse... 4 2.1 Den præhospitale plans målsætninger...

Læs mere

Bilag 1: Orientering til Regionsrådet vedr. Rigsrevisionens beretning på det præhospitale område

Bilag 1: Orientering til Regionsrådet vedr. Rigsrevisionens beretning på det præhospitale område Bilag 1: Orientering til Regionsrådet vedr. Rigsrevisionens beretning på det præhospitale område Fra: Peter Larsen (Dir) / Region Nordjylland Sendt: 23. januar 2014 09:48 Til: Regionsrådet 2014-2017 Emne:

Læs mere

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland april 2010 Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsgruppens opdrag og sammensætning...

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 4 1.1. Definition

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Formål med planen...3 1.1 Præhospital indsats, definition...3 1.2 Sammenhæng til øvrige planer...3 1.2.1 Akut Medicinsk Koordination...3

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Præhospitalet et nyt hospital fra 112 til ankomst på hospitalet

Præhospitalet et nyt hospital fra 112 til ankomst på hospitalet Akutte tilstande Præhospitalet et nyt hospital fra 112 til ankomst på hospitalet Af Erika Frischknecht Christensen Biografi Forfatter er anæstesiolog med interesse for akutområdet, tidligere leder af Århus

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Poul Anders Hansen, prehospital leder og overlege Præhospital- og Beredskabsenheden,

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 PPJ RSI samarbejde Som en del af RSI samarbejdet har Regionerne besluttet at samle tre fælles udbud i P-VIT (Projekt-Vagtcentral

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler Regionshuset Århus Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler www.regionmidtjylland.dk Regionsrådsmedlem Bente Nielsen

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere

Tema vedrørende Førsteindsatsen

Tema vedrørende Førsteindsatsen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Notat (Perspektiveringer af den fremtidige præhospitale indsats) www.regionmidtjylland.dk Tema vedrørende Førsteindsatsen

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Strategisk plan for det præhospitale område i Region Nordjylland

Strategisk plan for det præhospitale område i Region Nordjylland Strategisk plan for det præhospitale område i Region Nordjylland 1 1 Indledning...3 2 Værdier for sundhedsvæsenet og det præhospitale område...4 3 Visioner og udviklingsplaner for Præhospitalt område...6

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Region

Sundhedsberedskabsplan for Region Godkendt af Regionsrådet 22.09.09 Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 1 1 Resume...4 2 Indledning...7 2.1 Overordnede målsætninger for det præhospitale område og sundhedsberedskabet i Region

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed, februar 2013 Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden Den Præhospitale

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under vejledning af læge fra alarmcentralen?

3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under vejledning af læge fra alarmcentralen? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 16049967 Sagsbeh..: nierjo Dato: 13. februar 2017

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Høringsversion Juli 2015 Indhold DEL 1: Krisestyringsorganisationen... 5 1.1 Indledning... 6 1.1.1 Formål... 6 1.1.2 Planens præmisser... 7 1.1.3 Gyldighedsområde...

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse

Patienttilfredshedsundersøgelse af Flemming Bøgh Jensen og Esbern Mørck Patienttilfredshedsundersøgelse Præhospitalt Beredskab 2015 MANGE TILFREDSE PATIENTER I FORBINDELSE MED AMK-VAGTCENTRALEN, AMBULANCETJENE- STEN OG AKUTLÆGEBILERNE

Læs mere

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS December 2015 Indhold 1. FORMÅL MED PLANEN 4 1.1 Definition af præhospital indsats 4 1.2 Sammenhæng til øvrige planer 4 1.2.1 Akut Medicinsk Koordination 4 1.2.2 Begreber

Læs mere

Afrapportering af akut og præhospital indsats i Region Hovedstaden 2013

Afrapportering af akut og præhospital indsats i Region Hovedstaden 2013 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Region Hovedstaden Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Afrapportering af akut og præhospital indsats i Region Hovedstaden 2013

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere