Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009"

Transkript

1 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

2 Freddy Lippert regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Koncern Plan og Udvikling Region Hovedstaden

3 Freddy Lippert Chef for akut medicin og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden, Danmark Præhospital leder i Region Hovedstaden Læge, anæstesiolog med klinisk arbejde med akutbehandling gennem 20 år Forskning og undervisning inde for akutområdet Internationalt samarbejde Rådgiver for Sundhedsstyrelsen - april 2009

4 Overskrifter Præsentation: Region Hovedstaden Hvad er den reelle problemstilling? Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag Strukturreformen og centraliseringen af akutberedskabet i Danmark Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den optimale model og den fremtidige løsning i Danmark? - april 2009

5 Terminologi Alarmcentral = 112-central, nødmeldecentral Alarmcentral vs. vagtcentral AMK i Danmark = Akut Medicinsk Koordinationscenter (sundhedsberedskab i regionerne) - april 2009

6 Overskrifter Præsentation: Region Hovedstaden Hvad er den reelle problemstilling? Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag Strukturreformen og omorganisering af akutberedskabet i Danmark Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den optimale model og den fremtidige løsning i Danmark? - april 2009

7 Regionerne i Danmark Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden - april 2009

8 Eksempel Region Hovedstaden 1,6 mio. indbyggere km 2 29 kommuner 12 hospitaler, heraf 5 områdehospitaler ansatte Budget: 30 mia. DDK. - april 2009

9 Region Hovedstaden 1.6 million borgere 1 region for sundhedsvæsenet senet (herunder ambulancer) 4 politikredse 29 kommuner (herunder brandberedskabet) - april 2009

10 2 Alarmcentraler 2 vagtcentraler 3 ambulancetjenester 1 akutlægebilsorganisation 2 udrykningshold fra hospitalerne 1 AMK (akut medicinsk koordinationscenter) 12 somatiske hospitaler 11 skadestuer med åben adgang 1 traumecenter 1 lægevagtsordning Den akutte psykiatri 1 psykiatrisk udrykningstjeneste 1 samlet indsats til krisestøtte - april 2009 Status primo 2009

11 Overskrifter Præsentation: Region Hovedstaden Hvad er den reelle problemstilling? Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag Strukturreformen og omorganisering af akutberedskabet i Danmark Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den optimale model og den fremtidige løsning i Danmark? - april 2009

12 Hvad er problemstillingen? Et fælles nødnummer 112 eller flere forskellige? Organisering og ansvar for sundhedsfaglige opgaver? - april 2009

13 Overskrifter Præsentation: Region Hovedstaden Hvad er den reelle problemstilling? Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag Strukturreformen og omorganisering af akutberedskabet i Danmark Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den optimale model og den fremtidige løsning i Danmark? - april 2009

14 Emergency Medical Services Systems in the European Union Report of an assessment project co-ordinated by the World Health Organization Unpublished, preliminary data Preliminary data 14

15 Emergency Medical Services Systems in the European Union Data from 27 countries 112 is available as an emergency number in all 27 countries Preliminary data 15

16 Emergency Medical Services Systems in the European Union In Medical Emergencies: which number? Preliminary data presented will soon be available at WHO Europe website Preliminary data 16

17 Emergency Medical Services Systems in the European Union In conclusion: 112 is available as an emergency number in all 27 countries Other medical emergency numbers in use There is no European model for emergency medical dispatch centres Preliminary data 17

18 Overskrifter Præsentation: Region Hovedstaden Hvad er den reelle problemstilling? Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag Strukturreformen og omorganisering af akutberedskabet i Danmark Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den optimale model og den fremtidige løsning i Danmark? - april 2009

19 Alarmeringsfaser Alarmcentraler og vagtcentraler

20 Nuværende organisering To alarmcentral systemer Flere vagtcentraler hos privat ambulancetjeneste uden sundhedsfaglige personel Flere ambulancetjenester - april 2009

21 Skematisk fremstilling af alarm- og vagtcentralfunktioner Hændelse - Borger Alarmcentral 1. Stedfæstelse 2. Behov identificeres: ambulance / brand / politi Politiets alarmcentraler: ved behov for politi og brand videresendes opgaven til den relevante vagtcentral Alarmcentralen i Storkøbenhavn: kun politiopgaver videresendes til politiets vagtcentral Ved sygdom og tilskadekomst foretager begge alarmcentraler en vurdering af hastegrad og beslutter respons inden opgaven videresendes til en vagtcentral Vagtcentral ambulance Vagtcentral Brand Vagtcentral Politi

22 Ankomst til hospital Skematisk fremstilling af det akutte forløb fra hændelse til ankomst på hospital 112 opkald 112 opkald besvares Respons disponeres 112 opkald afsluttes Ankomst hos patient Kørsel fra skadestedet Den samlede præhospital indsats Alarmcentral fase Vagtcentralfase Ambulance- og lægeindsats Præhospital responstid Behandling og transport tid Hændelse

23 Hændelse Skematisk fremstilling af alarmeringsfasen 112 opkald 112 opkald besvares Respons disponeres 112 opkald afsluttes Alarmcentral fase Stedfæstelse Behov identificeres Prioritet besluttes Respons defineres Tlf. assistance og rådgivning Opgaver Stedfæstelse Behov for hjælp Prioritering Respons defineres Tlf. rådgivning tid

24 Skadestue / akutmodtagelse Praktiserende læge Lægevagt Alarmcentral Brandvæsenet Vagtcentral for Brand- og redning 80 % Sundhedsfagligt respons - Vagtcentral Politiets vagtcentral

25 Overskrifter Præsentation: Region Hovedstaden Hvad er den reelle problemstilling? Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag Strukturreformen og omorganisering af akutberedskabet i Danmark Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den optimale model og den fremtidige løsning i Danmark? - april 2009

26 et styrket akutberedskab Akutberedskabet planlægningsgrundlaget for regionerne 2007

27 Sundhedsstyrelsens akutrapport Overordnede anbefalinger Styrkelse af akutmodtagelse på hospitalerne Styrkelse af præhospitale indsats 27

28 Anbefalinger i Akutrapporten vedr. samling af akutmodtagelser Færre hospitaler - halvering Færre hospitaler med akutmodtagelse På det enkelte sygehus samles de akutte modtagelser ét sted Befolkningsunderlag Områder med ø- eller ø-lignende geografi kan nødvendiggøre særlige løsninger Formål med samling: Sikre kvalitet, erfaring og specialistbehandling 28

29 Anbefalinger i Akutrapporten for den præhospitale indsats Det præhospitale område Al henvendelse til sygehusvæsenet skal være visiteret Landsdækkende nummer til vagtlægeordningen Oprettelse af nære tilbud Bedre samarbejde mellem alarmcentral, vagtcentral, ambulancer, almen praksis, AMK og akutmodtagelser Sundhedsfaglig opkvalificering af alarmcentraler Fokus på præhospital diagnostik og behandling og hurtig transport, herunder anbefaling om helikopterordning 29

30 Den akutte patients vej Borgeren Egen læge 112 Alarmcentral Vagtcentral Vagtlæge Ambulance. Lægebil Skade- Stuer / Akut modtag elser afdeling afdeling afdeling Lokale sygehuse Centralsygehuse Universitetssygehospitaler

31

32 Ændret organisering af akutbehandlingen Forudsætning for centralisering på hospitaler let adgang for patienterne til råd, vejledning en bedre visitation en styrket præhospital indsats en bedre disponering og anvendelse af de præhospitale ressourcer Alarmcentralen er i stadig højere grad gatekeeper for adgang og ressoucer - april 2009

33 Overskrifter Præsentation: Region Hovedstaden Hvad er den reelle problemstilling? Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag Strukturreformen og omorganisering af akutberedskabet i Danmark Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den optimale model og den fremtidige løsning i Danmark? - april 2009

34 Arbejdsgruppen vedr. de sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen

35 Baggrund for nedsættelse af arbejdsgruppen Udgivelse af rapport Styrket Akutberedskab, 2007 Beskriver et nyt grundlag og en markant sigtelinje for den regionale sundhedsplanlægning 35

36 Anbefaling 12 i akutrapporten Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der sker en afklaring af de sundhedsfaglige opgaver på alarmcentralerne, så det formelle ansvar for kompetencer. disponering, hjælp til ændringer, klagesagsbehandling og tavshedspligt over for borgeren fastlægges i sundhedsfagligt regi. Arbejdsgruppen nedsættes for at konkretisere anbefaling 12 og fremkomme med anbefalinger hertil. 36

37 Arbejdsgruppens sammensætning Sundhedsstyrelsen (formand) Danske Regioner (interesseorganisation for de fem regioner) Regionerne (Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rigspolitiet (politiets alarmcentraler) Alarmcentralen i Storkøbenhavn (Københavns Brandvæsen) Dansk Sygepleje Selskab Ambulancetjenesterne 37

38 Kommissorium for arbejdsgruppen At afklare de sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen, herunder anbefale hvilke opgaver alarmcentralens personale bør kunne udføre. At beskrive nuværende placering af ansvaret for udførelsen af de sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen. At afklare grundlaget for information og samtykke, tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger mv. og journalføring i forbindelse med borgers opkald til 112 At beskrive alarmoperatørernes nuværende uddannelse. At beskrive de nuværende kommunikationsveje, der knytter sig til alarmcentralens sundhedsfaglige opgaver, herunder særlige tekniske overvejelser. At beskrive hvordan klagegangen foregår i forhold til politiets opgaver og i forhold til sundhedsprofessioner. At beskrive mulige modeller for sundhedsfaglig rådgivning til alarmcentralerne, herunder krav til alarmcentralens personales kvalifikationer. 38

39 Arbejdsgruppens rapport Endnu ikke færdig men sendes i høring i april En grundig beskrivelse af alarmeringsfasen Enighed om styrkelse af det sundhedsfaglige element i alarmeringsfasen Ansvar skal afklares, klagesagsproceduren skal forbedres, bedre uddannelse af alarmoperatører, elektronisk disponeringssystem skal indføres Ikke enighed om i hvilke rammer løsningerne kan og skal gennemføres 39

40 Overskrifter Præsentation: Region Hovedstaden Hvad er den reelle problemstilling? Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag Strukturreformen og omorganisering af akutberedskabet i Danmark Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den optimale model og den fremtidige løsning i Danmark? - april 2009

41 Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Politiske anbefalinger fra regionsrådet februar 2008

42 Konklusion Afrapporteringen omfatter 41 anbefalinger til den fremtidige organisering af regionens akutberedskab med det formål at sikre let og lige adgang til akut behandling for borgerne ved akut sygdom og tilskadekomst. Anbefalinger omfatter en ny og samlet løsning, der skal sikre et sammenhængende patientforløb og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse i regionen - april 2009

43 De akutte funktioner samles De akutte sundhedsfaglige funktioner og akutte rådgivningsfunktioner samles på en fælles regional vagtcentral: AMK - akut medicinsk koordinationscenter Sundhedsfaglige 112-kald Ambulancedisponering Akutlægekørsel Interhospitale transporter Den specielle, centrale visitation Sundhedstelefonen Giftlinjen Den telefoniske lægevagt - april 2009

44 Anbefaling Bedre og lettere adgang for borgerne til hjælp Der skal være let og lige adgang for borgere til at få akut hjælp ved akut sygdom og tilskadekomst, herunder mulighed for rådgivning Borgerne skal kunne få telefonisk rådgivning på døgnbasis via egen læge/ lægevagt, alarmcentral og en fælles sundhedstelefon Der skal etableres en sundhedstelefon, hvor borgeren kan få sundhedsfaglig rådgivning og vejledning om forholdsregler ved akut sygdom og få oplyst ventetider på regionens skadestuer. - april 2009

45 Anbefaling Alarmcentralen gøres sundhedsfaglig Borgernes skal betjenes af en fælles alarmcentral Regionens skal selv disponere de sundhedsfaglige 112- opkald, der indgår på alarmcentralen Dette skal ske ved samarbejde om en fælles alarmvagtcentral eller ved at relevante opkald straks videresendes til regionens vagtcentral Der skal knyttes sundhedsfaglige personer til alarm- og vagtcentralen Der skal anvendes en elektroniske disponeringsvejledning (skandinavisk indeks), som beslutningsstøtte, til dokumentation og til kvalitetssikring - april 2009

46 - april 2009

47 Hvad er problemstillingen? Den rigtige hjælp til den rigtige patient på rette tid og med de rigtige ressourcer Borgerne skal have let adgang til hjælp og hurtig hjælp, når det gælder Der er i dag mange forskellige tilbud afhængig af behov (ambulance, lægebil, egen læge, henvendelse på akutmodtagelse, telefonisk rådgivning) Der anvendes mange ressourcer præhospitalt også til beredskab - april 2009

48 Hvad er løsningen? Det er derfor vigtigt at identificere behovet korrekt Ressourcerne skal anvendes bedst muligt Elektroniske medicinsk støtteværktøj (indeks) Tidlig sundhedsfaglig vurdering - april 2009

49 Hvad er løsningen? Organisering af og ansvar for løsning af sundhedsfaglig opgaver er regionernes opgave og ansvar Et fælles nødnummer 112 til en fælles alarmcentral med sundhedsvæsenet, brand og politi eller Et fælles nødnummer 112, hvor sundhedsfaglige opkald viderestilles til regionerne - april 2009

50 En fælles alarmcentral? Hurtig og let adgang til hjælp via et nummer Bedre koordination af det samlede beredskab ved større ulykker og hændelser Ansvar og opgavedeling mellem forskellige myndigheder - april 2009

51 Fremtidens alarm-vagtcentral? 112 Alarm og vagtcentralcentral AMK Læge/visitator Alarm Alarm Politiet operatør operatør - april

52 Skadestue / akutmodtagelse Praktiserende læge Lægevagt Alarmcentral Brandvæsenet Vagtcentral for Brand- og redning 80 % Sundhedsfagligt respons - Vagtcentral Politiets vagtcentral

53

54 Summary Nødmeldenummer i Europa hvad ved vi? Den danske model : Alarmcentralerne og vagtcentralerne i Danmark i dag er forældet Centralisering af akutberedskabet i Danmark kræver gode præhospitale løsninger Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om alarmeringsfasen og anbefalingerne Den fremtidige løsning i Danmark er en adskillelse af alarm- og vagtcentralfunktioner Den optimale model : et nummer og sundhedsfaglige opgaver løses i sundhedsfagligt regi - april 2009

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sundhedsstyrelsen.dk

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere