Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s Foreningen Misbrugsportalen s Udvikling og aktiviteter i 2014 s. 5 A. Misbrugsportalen.dk s. 5 B. Sociale medier s. 6 C. Telefonrådgivning s. 9 D. Chatrådgivning s. 10 E. Pårørende Netværket s. 11 F. Frivillige på Misbrugsportalen s. 12 G. Den Motiverende Samtale s. 13 H. FC Misbrugsportalen s. 14 I. SINDSRO CUP 2014 s. 16 J. Landsdækkende aktiviteter s. 17 K. Nye fysiske rammer s Organisering s. 19 A. Misbrugsportalens organisering s. 19 B. Foreningens medlemmer s. 21 C. Hvem har støttet os? s Milepæle 2015 s. 24 A. Videreudvikling og forankring af rådgivningen s. 24 B. Projektudvikling BREAKOUT s. 25 C. Projektudvikling EMP s. 26 D. Projektudvikling Ferie for Pårørende s. 27 2

3 1. Ledelsesberetning 2014 har været et år, hvor udvikling af nye indsatser og indgåelse i værdifulde samarbejdsrelationer, har været i centrum for Misbrugsportalen. En af milepælene i 2014 har været udvikling og optimering af indsatsen i vores rådgivning af målgrupperne misbrugsramte og pårørende. Især vores landsdækkende telefonrådgivning, som har haft vores primære fokus, parallelt med implementeringen af et nyt tiltag i rådgivningsindsatsen i form af en online- chatrådgivning. At udvikle disse to rådgivningsformer, parallelt med hinanden, har åbnet nye muligheder for støtte til vores målgrupper. Vi har haft særligt fokus på pårørende og på unge mennesker, der har behov for et trygt og anonymt sted at henvende sig, med sine problematikker. Vi har fået skabt et stærkt fundament i rådgivningen bestående af omsorgsfulde og engagerede frivillige fagpersoner, som har ydet en fantastisk frivillig indsats i Misbrugsportalens relevans og udvikling har vi kunnet måle gennem stigningen i antallet af henvendelser i rådgivningen, gennem antallet af besøg på vores hjemmeside, interaktionen på de sociale medier, men ikke mindst gennem den feedback og evaluering, som vi har fået af brugerne i løbet af året. Mange flere mennesker har i 2014 fået kendskab til foreningen og vores tilbud, hvilket er af stor betydning for os, da synliggørelsen af vores aktiviteter, har en vigtig og afgørende rolle i, at stadig flere personer, hører om os, finder frem til os og bruger os. Det er vores klare vurdering, at året har bragt os nærmere, de visioner og mål, som vi har for fremtiden, og vi er stolte over at kunne iværksætte flere indsatser i det nye år. Misbrugsportalen ønsker gennem denne årsberetning at sende sin dybeste anerkendelse og tak til de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som har støttet vores projekter og initiativer i Mange hilsner, Silvia Meyer Daglig leder, Foreningen Misbrugsportalen Februar

4 2. Foreningen Misbrugsportalen Foreningen Misbrugsportalen bestod i 2014 af en bestyrelse, en daglig leder, 3 fastansatte og 35 frivillige fagpersoner, samt et rådgivende præsidium. Foreningen blev etableret og stiftet i 2012 og er en frivillig social organisation, som har til formål at udbrede kendskabet til afhængighed og misbrug, samt yde direkte støtte til personer, der lider under forhold, relateret til misbrug og afhængighed. Foreningen arbejder målrettet med, at udvikle bæredygtige projekter med gennemslagskraft, samt iværksætte tiltag og aktiviteter, som skal være til gavn og nytte, for afhængige, misbrugsramte og pårørende. Vores formål og vision er at: Skabe større synlighed og forståelse omkring afhængighed, misbrug og pårørende Vejlede og støtte mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling Skabe et samfund som af-stigmatiserer og anerkender problemet Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte 4

5 3. Udvikling og aktiviteter i 2014 A. Misbrugsportalen.dk I 2014 kunne vi på Misbrugsportalen.dk registrere knap brugere om måneden. Derudover er der 20 % af tilbagevendende brugere af portalen. Portalen har været under væsentlig udvikling i 2014, ved etableringen af vores chatrådgivning, som kan tilgås via hjemmesiden og har således integreret et system og et tilbud om støtte på hjemmesiden, som klart har øget vores gennemslagskraft til gavn for afhængige, misbrugsramte og pårørende. Kendskabet til Foreningen Misbrugsportalens arbejde og virke er ligeledes blevet væsentligt forøget i 2014, gennem Misbrugsportalen.dk, som ud over chatrådgivning, formidler artikler, blogs, personlige og faglige beretninger, samt offentliggør relevante gratis tilbud og foredrag rundt om i landet via sin kalender. Misbrugsportalen.dk omfatter ligeledes et fakta leksikon over problematikker, definitioner og symptombeskrivelser, som flittigt benyttes af vores læsere, samt opdateres med jævne mellemrum. Unikke besøg på misbrugsportalen.dk Juli December Marts Juli December Marts Juli November 5

6 Kønsfordeling 54,15% Mænd 45,85% Kvinder Aldersfordeling 27,5% 33,5% 15,5% 12,5% 5,5% 5,5% Over 65 6

7 B. Sociale medier De sociale interaktive medier, herunder særligt Facebook 1, er fortsat en af forcerne for Misbrugsportalen, hvorigennem foreningen kontinuerligt skaber bevidsthed omkring vores eksistens og gør sig synlig på daglig basis, ligesom vi derigennem, opnår en bred kontakt til mange mennesker og målgrupper, som vi ellers ikke ville nå ud til. Pr. 1.december 2014 havde Misbrugsportalens facebookside følgere. Vores deltagelse på de sociale medier såsom LinkedIn, Instagram - og især Facebook medvirker fortsat til øget synlighed omkring foreningen og en stigende interesse for at følge vores aktiviteter og projekter på Misbrugsportalen. Unikke følgere på de sociale medier Februar December Februar Juli December Februar Juli November December 1. Pr. 1.december 2015 synes godt om Misbrugsportalen 2. https://www.facebook.com/misbrugsportalen?fref=ts# 7

8 C. MISBRUGSPORTALENS TELEFONRÅDGIVNING Telefonrådgivningen LINJE har eksisteret i lidt over et år, og erfaringer fra denne periode gør det muligt at foretage en evaluering af indsatsen. A.P. Møller Fonden og OAK Fonden har hidtil gjort det muligt at sikre opstartsfasen fra 2013 og frem til 2015, så vi proaktivt kan arbejde for at forankre indsatsen ud over bevillingsperioden. Med det sigte for øje har Misbrugsportalen i 2014 etableret et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, som omfatter et processuelt lærings- og refleksionskoncept, hvor ny viden skal integreres i dynamiske handlings- og aktivitetsplaner. Indsatsen har fremadrettet et stort behov for finansiering og forankring gennem offentlig støtte, så vi kan bruge vores kompetencer og ressourcer på vores målgruppe, samt på at udvikle, samt udvide indsatsen, fremfor at bruge dem på løbende at sikre midler til driften af indsatsen. Målsætningen med LINJE er at give personer i alle aldre, som er berørt af misbrug og afhængighed, et neutralt sted at henvende sig hvor de anonymt og trygt kan hente støtte, vejledning og rådgivning - både omkring deres individuelle situation og omkring de muligheder, som foreligger. Det har vist sig, i løbet af de 16 måneder, som LINJE har eksisteret, at ca. 70 % af opkaldene kommer fra nærtstående og pårørende til misbrugere. Opkald på telefonlinjen kommer fra begge køn, alle aldersgrupper, fra alle samfundslag og herunder geografisk fordelt over hele landet. Pårørende og familier berørt af misbrug og afhængighed, herunder alkohol, stoffer, medicin. Unge eller voksne med et misbrug af stoffer, alkohol og medicin. Unge med spørgsmål omkring problematikkerne. Telefonrådgivningen er i 2014 blevet støttet af A.P. Møller Fond, OAK Fonden og Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 8

9 Samtaler/rådsøgere i telefonrådgivningen: Telefonopkald alt i alt: % Telefonrådgivning i alt samtaler: % Mistede opkald uden for åbningstid eller pga. ventetid: % Fordeling i telefonrådgivningen: 28% Mænd 72% Kvinder Pårørende 64% 26% Bruger/afhængig 10% Fagperson/Studerende/Andet 9

10 D. MISBRUGSPORTALENS CHATRÅDGIVNING Chat er et nyt og allerede meget benyttet supplement til vores allerede eksisterende telefonrådgivning og er blevet til, for at i mødekomme alle dem, som har det nemmere ved at skrive sammen med en rådgiver, frem for at tale. Chattens rådgivere er der for at imødekomme rådsøgernes behov, så de kan dele deres tanker og sætte ord på de ting, som de ellers ikke vil gøre andre steder. Alle rådgiverne er uddannede i chatrådgivning og den motiverende samtale, så de kan støtte vores brugere på den bedst mulige måde. Misbrugsportalens chat er en helt anonym dialog mellem rådsøgeren og en rådgiver. Samtalen slettes øjeblikkeligt efter chatsamtalen afsluttes og benyttes i høj grad af unge under 25 år, helt ned til 12 årsalderen. CHAT er et tilbud specifikt rettet mod unge pårørende og misbrugsramte under 25 år, i form af en anonym onlinerådgivning gennem en til en chat. Målgruppen omfatter begge køn, fra hele landet og som er berørt af misbrug og afhængighed, herunder: Unge under 25 år, som er pårørende og berørt af stoffer, alkohol, medicin mm. Unge under 25 år med et misbrug af bl.a. stoffer, alkohol, medicin mm. Pårørende/Forældre til unge med et misbrug eller en afhængighed. Unge og voksne med spørgsmål omkring problematikkerne Chatrådgivningen er i 2014 blevet støttet af Bikuben Fonden, Den Danske Forskningsfond og Østifterne, hvilket vi siger mange tak for. 10

11 Chatbrugerens evaluering af rådgivningen Synes du at du er blevet lyttet til af rådgiverne? 83% 14% 3% 0% Har chatten handlet om det, der er vigtigt for dig? 74% 22% 4% 0% Har chatten givet dig en idé om, hvad dit næste skridt vil være? 32% 62% 6% 0% 11

12 E. Netværket for Pårørende 924 pårørende I forbindelse med henvendelser, som vi får fra pårørende i rådgivningen, hvilket stadigvæk udgør majoriteten af henvendelserne, etablerede vi inden sommer, en lukket gruppe for pårørende under Misbrugsportalens forvaltning på Facebook. Allerede i starten af sommeren, dannede gruppen rammen om 300 pårørende og er siden vokset regelmæssigt, således at vi kunne slutte året af med 924 pårørende i netværket. Tiltaget bruges aktivt på daglig basis af de pårørende, som udover at bruge Misbrugsportalens rådgivningsindsatser, ligeledes benytter hinanden som støtte med udveksling af råd og erfaringer, hvor forståelse og genkendelse er i centrum. Et fantastisk netværk er opstået, uden at vi på forhånd havde planlagt eller forudset, skulle blive så omfattende. Gruppen udgør i dag et værdifuldt værktøj for rådgivningens udvikling, da vi direkte kan få brugbar viden om de behov og tendenser, som der findes blandt pårørende, således at vi har muligheden for at afdække hvilken støtte der efterspørges, ønskes og hvordan vi bedst kan imødekomme dette gennem vores rådgivning. Misbrugsportalen har i 2014 haft 4 administratorer tilknyttet gruppen, som forvalter netværkets indhold og udvikling, ligesom de sikrer, at alle behandler hinanden med respekt og overholder foreningens og gruppens retningslinjer. 12

13 F. Frivillige på Misbrugsportalen De frivillige hos Misbrugsportalen er en af foreningens mest essentielle og værdifulde ressourcer. Dygtige, omsorgsfulde og engagerede mennesker, som hver dag yder en indsats, for vores målgruppe og som foreningen skaber rammen omkring. Misbrugsportalens frivillige rådgivere, som er tilknyttet i løbet af 2014, er blevet uddannede i rådgivningsteknik, rådgivningsprincipper og støttende samtaler gennem kurser afholdt af henholdsvis foreningens medarbejdere og eksterne undervisere. Vi har i starten af året, arbejdet målrettet henimod at opbygge et team af kvalificerede rådgivere med en relevant faglig uddannelsesbaggrund og/eller et professionelt virke, inden for det humanistiske, samfundsfaglige eller social- og sundhedsfaglige område. Det er lykkedes os, at skabe et stærkt fundament for rådgivningsindsatsen, gennem de frivillige, som vi fortsat vil arbejde på at udvikle, optimere og udvide. Udover at tilbyde vores frivillige løbende sociale aktiviteter gennem temaaftener og fælles arrangementer, opkvalificerer og videreudvikler vi vores rådgiveres kompetencer og faglighed ved løbende afvikling af gruppesupervision, faglige oplæg og ikke mindst uddannelse i Den Motiverende Samtale, som alle vores frivillige, gennemførte i starten af december

14 G. Den Motiverende Samtale Et fælles grundlag Misbrugsportalen har efter nøje overvejelser i 2014, valgt at integrere en metodisk tilgang i organisationens fremadrettede udvikling og faglige virke, som skal bidrage til, at alle aktiviteter og projekter, som hører under Misbrugsportalen, overholder en høj standard af faglighed og en rød tråd i den fremgangsmåde, som vi ønsker at være repræsenteret ved og som vi ønsker, at yde vores støtte og hjælp igennem. Den Motiverende Samtale har vist sig at imødekomme organisationens målsætning og ønske om at dække vores målgruppes essentielle behov for motivation og samtale. At indføre denne evidensbaserede samtalemetode, som en fast del af Misbrugsportalens aktiviteter, styrker ligeledes organisationens ledelse, ansatte og frivillige, som derigennem er rustet til at yde den bedst mulige og kvalificerede tilgang i foreningens hjælpearbejde gennem et fælles fagligt grundlag. Vi ser frem til at samarbejde meget mere med konsulenterne fra Den Motiverende Samtale i 2015, hvor vi vil arbejde med aktiviteter, der understøtter fortsat læring og implementering af MI i vores organisation, bl.a. gennem uddannelse, workshops og supervision, med afsæt i Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale (også kaldet Motivationssamtalen) er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Den Motiverende Samtale bygger på en humanisering af personen, idet man tager udgangspunkt i personens ressourcer og egne forslag til løsninger. 14

15 H. FC Misbrugsportalen Figur 1 Billede af FC Misbrugsportalens spiller til Sjællandsmesterskaberne 15

16 FC Misbrugsportalen er et projekt, som blev skabt af Misbrugsportalen i starten af Fodbolden, sportsånden og disciplinen er omdrejningspunktet og motivationen i projektet. Projektet tilbyder udsatte brugere og tidligere misbrugere, sociale aktiviteter, herunder deltagelse i mesterskaber, turneringer, korte ophold og sociale sammenkomster, som kan bidrage til, at de opretholder et stoffrit liv. Nye brugere er i 2014 blevet tilknyttet FC Misbrugsportalens sociale aktiviteter og fodboldturneringer og stadig flere bliver løbende tilbudt at tage del i projektet, som er med til at skabe stabilitet og struktur i hverdagen for projektdeltagerne. FC Misbrugsportalens har i årets løb deltaget i følgende aktiviteter: Sjællandsmesterskaberne i OMBOLD Danmarksmesterskaberne i OMBOLD IDVI Indendørsstævne Fredericia Københavnsmesterskaberne i OMBOLD Turnering DAI Sæson Udendørs 11 mands SINDSRO Cup 2014 Turnering DAI Sæson Indendørs Fut-sal KLUBAFTENER med fælles madlavning Fælles julearrangement for FC Misbrugsportalen 16

17 I. SINDSRO CUP 2014 Udsatte spillere, væresteder og behandlingshjem fra mange hjørner i Danmark, blev inviteret til det årlige fodboldstævne, Sindsro Cup, som danner rammen om en weekend, i de udsattes tegn, idræt og socialt samvær. I 2014 var Misbrugsportalen værter for arrangementet. Udover selve holdkonkurrencen, som er udgangspunktet for de deltagende spillere, var formålet i højere grad at skabe en weekend, som dannede rammen om mindeværdige oplevelser, netværksdannelse, masser af musik og mad, som de udsatte, deres familier, børn og venner, kunne nyde og samles om, til et hyggeligt sommer arrangement. Misbrugsportalen afviklede et brag af en Sindsro CUP 2014, som blev afholdt på Kløvermarken, Amager. Billede af Misbrugsportalens frivillige til SINDSRO CUP

18 J. Landsdækkende oplysningsaktiviteter I 2014 iværksatte vi et landsdækkende tiltag, bl.a. i samarbejde med Lions klubberne, for at medvirke til, at flere mennesker i vores målgruppe skal få kendskab til vores rådgivning. Vi har afdækket, at særligt dette punkt kræver vores opmærksomhed, da vi gerne vil i kontakt med flere misbrugsramte, herunder ligeledes unge, som er i gang med et potentielt misbrug. Samarbejdet med Lions Klub resulterede i, at vi har investeret i at markedsføre rådgivningen ud over de sociale medier, ved at udarbejde grafisk tryk materiale, som oplyser om vores indsats, gennem udvikling, produktion og distribution af postkort, visitkort, foldere og storformatplakater på 59,4 x 84 cm. Oplysningskampagnen, der nu er blevet til en landsdækkende kampagne, blev understøttet af mange medlemmer fra forskellige Lions klubber i Danmark, som frivilligt har været med med til at sprede budskabet, uddele og hænge plakater op. Materialerne er blevet ophængt og uddelt på uddannelsessteder, efterskoler, biblioteker, sygehuse, gymnasier og mange andre steder, landet rundt, hvor klubberne i deres lokalområder tilhører. Kampagnen startede i begyndelsen af september 2014 og løber videre ind i det nye år. Misbrugsportalen har ligeledes afholdt frivillige foredrag forskellige steder i landet i løbet af året, med afsæt i at formidle budskabet om vores rådgivningsindsatser så bredt ud som muligt. K. Nye fysiske rammer på Christianshavn Misbrugsportalen flyttede ind i nye lokaler i april måned, som har resulteret i, at vi kunne etablere og organisere sekretariatet og rådgivningen på en hel anden måde end tidligere. Arbejdsmiljøet og de fysiske rammer har givet væsentlige bedre forudsætninger for rådgivningens kapacitet og fremtid, som vi benytter hele første etage til. Vores uddannelses og kursusaktiviteter i forbindelse med vores rådgivningsindsatser foregår nu i vores egne lokaler, hvilket er helt fantastisk. Derudover har det skabt et grundlag for at organisationen kan vokse uden bekymring om pladsmangel. 18

19 4. Organisering I 2014 har et nyt medlem tiltrådt i foreningens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmet Arne Bang Mikkelsen, blev ligeledes valgt ind som formand til Misbrugsportalens ordinære generalforsamling i maj 2014 og har siden fungeret, som tæt sparring til foreningens ledelse. A. Misbrugsportalens organisering: Bestyrelsen til Foreningen Misbrugsportalen Bestyrelsesformand, Arne Bang Mikkelsen Bestyrelsesmedlem, Morten Egeskov Bestyrelsesmedlem, Silvia Meyer, Stifter og daglig leder Foreningen Misbrugsportalen s præsidium Præsidiet, som består af en medlemskreds af erhvervsledere, bidrager med deres viden og kompetencer til udviklingen af Misbrugsportalen, som velgørende organisation inden for afhængighed og misbrug. Anders Obel, adm. direktør C. W. Obel A/S Henning Kruse Petersen, adm. direktør 2KJ A/S Michael Pram Rasmussen, formand A.P. Møller-Mærsk Ole Andersen, formand Danske Bank Lars Rohde, adm. direktør Danmarks Nationalbank Peter Engberg Jensen, Bestyrelsesformand Anders Colding Friis, adm. direktør Scandinavian Tobacco Group A/S Michael Christiansen, formand Danmarks Radio Preben Damgaard, adm. direktør Damgaard Company Michael Brockenhuus-Schack, adm. direktør Giesegaard Handelsselskab ApS 19

20 Sekretariatet Misbrugsportalens sekretariat består af: Daglig leder Silvia Meyer Rådgivningsansvarlig og misbrugskonsulent Maria Rørdam Projektleder og misbrugsbehandler Pernille Nordby 1 sekretær 35 frivillige fagpersoner i rådgivningen 30 frivillige på misbrugsportalen.dk 2 frivillige gruppesupervisorer 1 frivillig journalist 1 frivillig redaktør B. Foreningens medlemmer En af de prioriterede milepæle for 2014 var at intensivere og styrke foreningens eksistensgrundlag gennem tiltrækning og tilknytning af nye betalende medlemmer. Misbrugsportalen opnåede i 2014 at have 334 stemmeberettigede medlemmer i slutningen af december. 20

21 C. Hvem har støttet os i 2014? Fonde og bevillingsgivere A.P. Møller Fonden Amager Øst Lokaludvalg Augustinus Fonden Bikuben Fonden Brdr. Hartmanns Fonden Christianshavn Lokaludvalg Danske Bank Fond Den Danske Forskningsfond Fabrikant Mads Clausens Fond Fogs Fond Jeudan A/S Lauritzen Fonden Lions Club Danmark Nordea Fonden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Scandinavian Tobacco Groups Gavefond Toyota Fonden Undervisningspuljen Socialministeriet Østifterne Vi kan ikke udtrykke vores taknemlighed nok, over for de fonde og puljer, som har valgt, at give deres støtte og opbakning til foreningen Misbrugsportalen i Det havde ikke været muligt for os at opnå den udvikling, som vi har haft, og yde den støtte, som vi har gjort, uden Deres hjælp. 21

22 Erhvervsmedlemmer Det er for foreningen nævneværdigt og vigtigt, med de nye sociale partnerskaber, som vi gennem 2014 har lagt stor vægt på at udvikle, etablere og indgå i dialog med. Virksomheder, som i 2014 har valgt at støtte foreningen, som langsigtet erhvervsmedlem: Damgaard Company Nykredit Arbejdernes Landsbank Coloplast Obel Ejendomme Fritz Hansen Carnegie Investment OGA Holding PROACTIVE Erhvervs-Invest Management Top Danmark Sparrekassen Sjælland Chr. Hansen Holding Kemp & Lauritzen DK Company Scandinavian Tobacco Group Nordea A.P. Møller Mærsk Bella Center Erhvervsmedlemmer har i 2014 været med til at give foreningen en økonomisk tryghed og opbakning til fremadrettet udvikling. Denne form for støtte giver os en mulighed for at vokse, udvikle os og hjælpe dem, som vi er til for, nemlig de pårørende og de afhængige, i vores samfund. 22

23 5. Milepæle i 2015 Foreningen har opstillet konkrete mål for løsningen af udfordringer både i foreningen og i samfundet. Disse mål vil være retningsgivende for vore visioner og tiltag i 2015 A. Videreudvikling og forankring af rådgivningen Videreudvikling og forankring af foreningens rådgivning er et af kernemålene 2015 og skal bl.a. omfatte tilknytning og opkvalificering af flere dygtige og frivillige rådgivere. Det er nødvendigt, at Misbrugsportalen styrkes med flere ansatte i rådgivningen, da en enkel fuldtidsmedarbejder, ikke er nok, hvis rådgivningsvagterne skal være spredt udover dagtimer og aftentimer, samt udvides med længere åbningstider på sigt. Der er et væsentligt behov for en til to faglige vejledere på rådgivningsvagterne, som kan varetage sparringen og vejledningen af det frivilligkorps, som Misbrugsportalen efterhånden har opbygget. Det er både vigtigt og nødvendigt for kvaliteten, motivationen og fastholdelsen af foreningens mange frivillige, at udviklingen og vedligeholdelsen af det frivillige arbejde, sikres gennem en stabil, omsorgsuld og professionel ledelse af de frivillige. I 2015 vil vi arbejde målrettet efter at komme i kontakt med flere personer, som er målgruppen for vores rådgivning. Der skal prioriteres en høj indsats på oplysningsarbejdet og markedsføringen af vores rådgivningsindsats, hvilket vi fortsat vil gøre gennem samarbejdet med Lions Klubberne i landet, men vi vil ligeledes igangsætte kreative kampagner, via de sociale medier og undersøge andre samarbejdsmuligheder, som kan bidrage til at rådgivningen bliver synlig og udbredt blandt Danmarks befolkning. 23

24 B Projektudvikling BREAKOUT Akut indsats for misbrugere under 25 år. Misbrugsportalen fik i december 2014 den fantastiske nyhed, om at TRYGFONDEN har givet tilsagn om en 3 årig bevilling til vores kommende projekt BREAKOUT, som er målrettet unge mellem 18 og 25 år med et misbrug af stoffer og alkohol. De unge, som opsøger hjælp hos Københavns Kommune eller direkte hos Misbrugsportalen, får en uafhængig, tryg kontaktbase i den behandlingsgarantiperiode 3, hvor behandlingsplanen i det kommunale system udarbejdes. Tilbuddet vil være motiverende og fastholdende i forhold til behandlingsønsket. Mange unge behandlingssøgende falder fra i sagsbehandlingsforløbet inden der er lagt en behandlingsplan; alene grundet manglende overskud til at overskue kravene og opretholde motivationen for at gå i behandling. Med dette projekt er det vores mål at gøre en mærkbar forskel for den unge målgruppe, som ofte falder fra grundet manglende overskud og faldende motivation. Projektet, har udover finansiel støtte, krævet, et lige så vigtigt og nyt langsigtet samarbejde med de kommunale misbrugsenheder i København. Vi ser frem til udviklingen af projektet og til samarbejdet, med både TRYGFONDEN og Københavns Kommune. 3. Behandlingsgarantien: Personer (alkohol- eller stofmisbrugere) der henvender sig til et kommunalt misbrugsbehandlingssted skal ifølge Serviceloven inden for 14 dage have tilbudt et behandlingstilbud 24

25 C. Satspuljeprojekt EMP Styrket indsats for misbrugere år Misbrugsportalen søgte ligeledes i efteråret 2014 midler fra udviklingspuljen i satspuljemidlerne fra 2014 til udviklingen af et tilbud til den mere modne målgruppe, som søger hjælp til behandling. Foreningen har fået tilsagn om en 4 årig bevilling, som omfatter projekt EMP, som retter sig mod personer i alderen mellem 25 og 45 år. Projektes udvikles som et særskilt satspuljeprojekt, som har til formål at styrke indsatsen for stofmisbrugere mellem 25 og 45 år og som skal bidrage til et lavere frafald i misbrugsbehandlingen, samt fastholde dem i deres beslutning og ønske om D. Ferieophold for familier, som er pårørende til misbrugere Misbrugsportalen har i december 2014 fået tilsagn om bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond til afvikling af sommerferieophold for 300 personer i sommeren Projektets målgruppe er familier og personer, der er nært pårørende og/eller lever med et andet menneske, som har et alkohol/medicin- eller stofmisbrug, samt er økonomisk ressourcesvage/kontanthjælpsmodtagere. En målgruppe som i høj grad er kendetegnet ved sin store sociale og økonomiske udsathed i lyset af, at de oftest har den svære støttende rolle i dagligdagen i misbrugerens liv, både voksne, såvel som børnene. Ferieopholdet har til formål at give målgruppen muligheden for et væsentligt afbræk fra dagligdagen i form af en 7 dages ferie, som de ellers ikke vil kunne afholde eller have råd til, ligesom det er formålet at udvide de pårørendes netværk, som i forvejen, for mange, er ikke eksisterende og give dem oplevelsen af at blive støttet, forstået og set gennem de oplevelsesaktiviteter og planlagte arrangementer, som der vil være i projektet/ferieopholdet. Misbrugsportalen ser frem til at afvikle projektet sammen med 25 frivillige fra foreningen, herunder vores frivillige rådgivere, som vil have en væsentlig støttende og motiverende rolle under opholdet. 25

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængighed Afhængighed er en adfærd, som man tvangsmæssigt gentager for at opnå en bestemt tilstand eller følelse. Afhængighed

Læs mere

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014 Årsrapport 213 Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 5 3. Vision og formål s. 6 4. Udvikling og aktiviteter i 213 s.

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf. 51 50 51 48 - mail@infocollect.dk Cyberhus

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere