Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s Foreningen Misbrugsportalen s Udvikling og aktiviteter i 2014 s. 5 A. Misbrugsportalen.dk s. 5 B. Sociale medier s. 6 C. Telefonrådgivning s. 9 D. Chatrådgivning s. 10 E. Pårørende Netværket s. 11 F. Frivillige på Misbrugsportalen s. 12 G. Den Motiverende Samtale s. 13 H. FC Misbrugsportalen s. 14 I. SINDSRO CUP 2014 s. 16 J. Landsdækkende aktiviteter s. 17 K. Nye fysiske rammer s Organisering s. 19 A. Misbrugsportalens organisering s. 19 B. Foreningens medlemmer s. 21 C. Hvem har støttet os? s Milepæle 2015 s. 24 A. Videreudvikling og forankring af rådgivningen s. 24 B. Projektudvikling BREAKOUT s. 25 C. Projektudvikling EMP s. 26 D. Projektudvikling Ferie for Pårørende s. 27 2

3 1. Ledelsesberetning 2014 har været et år, hvor udvikling af nye indsatser og indgåelse i værdifulde samarbejdsrelationer, har været i centrum for Misbrugsportalen. En af milepælene i 2014 har været udvikling og optimering af indsatsen i vores rådgivning af målgrupperne misbrugsramte og pårørende. Især vores landsdækkende telefonrådgivning, som har haft vores primære fokus, parallelt med implementeringen af et nyt tiltag i rådgivningsindsatsen i form af en online- chatrådgivning. At udvikle disse to rådgivningsformer, parallelt med hinanden, har åbnet nye muligheder for støtte til vores målgrupper. Vi har haft særligt fokus på pårørende og på unge mennesker, der har behov for et trygt og anonymt sted at henvende sig, med sine problematikker. Vi har fået skabt et stærkt fundament i rådgivningen bestående af omsorgsfulde og engagerede frivillige fagpersoner, som har ydet en fantastisk frivillig indsats i Misbrugsportalens relevans og udvikling har vi kunnet måle gennem stigningen i antallet af henvendelser i rådgivningen, gennem antallet af besøg på vores hjemmeside, interaktionen på de sociale medier, men ikke mindst gennem den feedback og evaluering, som vi har fået af brugerne i løbet af året. Mange flere mennesker har i 2014 fået kendskab til foreningen og vores tilbud, hvilket er af stor betydning for os, da synliggørelsen af vores aktiviteter, har en vigtig og afgørende rolle i, at stadig flere personer, hører om os, finder frem til os og bruger os. Det er vores klare vurdering, at året har bragt os nærmere, de visioner og mål, som vi har for fremtiden, og vi er stolte over at kunne iværksætte flere indsatser i det nye år. Misbrugsportalen ønsker gennem denne årsberetning at sende sin dybeste anerkendelse og tak til de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som har støttet vores projekter og initiativer i Mange hilsner, Silvia Meyer Daglig leder, Foreningen Misbrugsportalen Februar

4 2. Foreningen Misbrugsportalen Foreningen Misbrugsportalen bestod i 2014 af en bestyrelse, en daglig leder, 3 fastansatte og 35 frivillige fagpersoner, samt et rådgivende præsidium. Foreningen blev etableret og stiftet i 2012 og er en frivillig social organisation, som har til formål at udbrede kendskabet til afhængighed og misbrug, samt yde direkte støtte til personer, der lider under forhold, relateret til misbrug og afhængighed. Foreningen arbejder målrettet med, at udvikle bæredygtige projekter med gennemslagskraft, samt iværksætte tiltag og aktiviteter, som skal være til gavn og nytte, for afhængige, misbrugsramte og pårørende. Vores formål og vision er at: Skabe større synlighed og forståelse omkring afhængighed, misbrug og pårørende Vejlede og støtte mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling Skabe et samfund som af-stigmatiserer og anerkender problemet Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte 4

5 3. Udvikling og aktiviteter i 2014 A. Misbrugsportalen.dk I 2014 kunne vi på Misbrugsportalen.dk registrere knap brugere om måneden. Derudover er der 20 % af tilbagevendende brugere af portalen. Portalen har været under væsentlig udvikling i 2014, ved etableringen af vores chatrådgivning, som kan tilgås via hjemmesiden og har således integreret et system og et tilbud om støtte på hjemmesiden, som klart har øget vores gennemslagskraft til gavn for afhængige, misbrugsramte og pårørende. Kendskabet til Foreningen Misbrugsportalens arbejde og virke er ligeledes blevet væsentligt forøget i 2014, gennem Misbrugsportalen.dk, som ud over chatrådgivning, formidler artikler, blogs, personlige og faglige beretninger, samt offentliggør relevante gratis tilbud og foredrag rundt om i landet via sin kalender. Misbrugsportalen.dk omfatter ligeledes et fakta leksikon over problematikker, definitioner og symptombeskrivelser, som flittigt benyttes af vores læsere, samt opdateres med jævne mellemrum. Unikke besøg på misbrugsportalen.dk Juli December Marts Juli December Marts Juli November 5

6 Kønsfordeling 54,15% Mænd 45,85% Kvinder Aldersfordeling 27,5% 33,5% 15,5% 12,5% 5,5% 5,5% Over 65 6

7 B. Sociale medier De sociale interaktive medier, herunder særligt Facebook 1, er fortsat en af forcerne for Misbrugsportalen, hvorigennem foreningen kontinuerligt skaber bevidsthed omkring vores eksistens og gør sig synlig på daglig basis, ligesom vi derigennem, opnår en bred kontakt til mange mennesker og målgrupper, som vi ellers ikke ville nå ud til. Pr. 1.december 2014 havde Misbrugsportalens facebookside følgere. Vores deltagelse på de sociale medier såsom LinkedIn, Instagram - og især Facebook medvirker fortsat til øget synlighed omkring foreningen og en stigende interesse for at følge vores aktiviteter og projekter på Misbrugsportalen. Unikke følgere på de sociale medier Februar December Februar Juli December Februar Juli November December 1. Pr. 1.december 2015 synes godt om Misbrugsportalen 2. https://www.facebook.com/misbrugsportalen?fref=ts# 7

8 C. MISBRUGSPORTALENS TELEFONRÅDGIVNING Telefonrådgivningen LINJE har eksisteret i lidt over et år, og erfaringer fra denne periode gør det muligt at foretage en evaluering af indsatsen. A.P. Møller Fonden og OAK Fonden har hidtil gjort det muligt at sikre opstartsfasen fra 2013 og frem til 2015, så vi proaktivt kan arbejde for at forankre indsatsen ud over bevillingsperioden. Med det sigte for øje har Misbrugsportalen i 2014 etableret et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, som omfatter et processuelt lærings- og refleksionskoncept, hvor ny viden skal integreres i dynamiske handlings- og aktivitetsplaner. Indsatsen har fremadrettet et stort behov for finansiering og forankring gennem offentlig støtte, så vi kan bruge vores kompetencer og ressourcer på vores målgruppe, samt på at udvikle, samt udvide indsatsen, fremfor at bruge dem på løbende at sikre midler til driften af indsatsen. Målsætningen med LINJE er at give personer i alle aldre, som er berørt af misbrug og afhængighed, et neutralt sted at henvende sig hvor de anonymt og trygt kan hente støtte, vejledning og rådgivning - både omkring deres individuelle situation og omkring de muligheder, som foreligger. Det har vist sig, i løbet af de 16 måneder, som LINJE har eksisteret, at ca. 70 % af opkaldene kommer fra nærtstående og pårørende til misbrugere. Opkald på telefonlinjen kommer fra begge køn, alle aldersgrupper, fra alle samfundslag og herunder geografisk fordelt over hele landet. Pårørende og familier berørt af misbrug og afhængighed, herunder alkohol, stoffer, medicin. Unge eller voksne med et misbrug af stoffer, alkohol og medicin. Unge med spørgsmål omkring problematikkerne. Telefonrådgivningen er i 2014 blevet støttet af A.P. Møller Fond, OAK Fonden og Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 8

9 Samtaler/rådsøgere i telefonrådgivningen: Telefonopkald alt i alt: % Telefonrådgivning i alt samtaler: % Mistede opkald uden for åbningstid eller pga. ventetid: % Fordeling i telefonrådgivningen: 28% Mænd 72% Kvinder Pårørende 64% 26% Bruger/afhængig 10% Fagperson/Studerende/Andet 9

10 D. MISBRUGSPORTALENS CHATRÅDGIVNING Chat er et nyt og allerede meget benyttet supplement til vores allerede eksisterende telefonrådgivning og er blevet til, for at i mødekomme alle dem, som har det nemmere ved at skrive sammen med en rådgiver, frem for at tale. Chattens rådgivere er der for at imødekomme rådsøgernes behov, så de kan dele deres tanker og sætte ord på de ting, som de ellers ikke vil gøre andre steder. Alle rådgiverne er uddannede i chatrådgivning og den motiverende samtale, så de kan støtte vores brugere på den bedst mulige måde. Misbrugsportalens chat er en helt anonym dialog mellem rådsøgeren og en rådgiver. Samtalen slettes øjeblikkeligt efter chatsamtalen afsluttes og benyttes i høj grad af unge under 25 år, helt ned til 12 årsalderen. CHAT er et tilbud specifikt rettet mod unge pårørende og misbrugsramte under 25 år, i form af en anonym onlinerådgivning gennem en til en chat. Målgruppen omfatter begge køn, fra hele landet og som er berørt af misbrug og afhængighed, herunder: Unge under 25 år, som er pårørende og berørt af stoffer, alkohol, medicin mm. Unge under 25 år med et misbrug af bl.a. stoffer, alkohol, medicin mm. Pårørende/Forældre til unge med et misbrug eller en afhængighed. Unge og voksne med spørgsmål omkring problematikkerne Chatrådgivningen er i 2014 blevet støttet af Bikuben Fonden, Den Danske Forskningsfond og Østifterne, hvilket vi siger mange tak for. 10

11 Chatbrugerens evaluering af rådgivningen Synes du at du er blevet lyttet til af rådgiverne? 83% 14% 3% 0% Har chatten handlet om det, der er vigtigt for dig? 74% 22% 4% 0% Har chatten givet dig en idé om, hvad dit næste skridt vil være? 32% 62% 6% 0% 11

12 E. Netværket for Pårørende 924 pårørende I forbindelse med henvendelser, som vi får fra pårørende i rådgivningen, hvilket stadigvæk udgør majoriteten af henvendelserne, etablerede vi inden sommer, en lukket gruppe for pårørende under Misbrugsportalens forvaltning på Facebook. Allerede i starten af sommeren, dannede gruppen rammen om 300 pårørende og er siden vokset regelmæssigt, således at vi kunne slutte året af med 924 pårørende i netværket. Tiltaget bruges aktivt på daglig basis af de pårørende, som udover at bruge Misbrugsportalens rådgivningsindsatser, ligeledes benytter hinanden som støtte med udveksling af råd og erfaringer, hvor forståelse og genkendelse er i centrum. Et fantastisk netværk er opstået, uden at vi på forhånd havde planlagt eller forudset, skulle blive så omfattende. Gruppen udgør i dag et værdifuldt værktøj for rådgivningens udvikling, da vi direkte kan få brugbar viden om de behov og tendenser, som der findes blandt pårørende, således at vi har muligheden for at afdække hvilken støtte der efterspørges, ønskes og hvordan vi bedst kan imødekomme dette gennem vores rådgivning. Misbrugsportalen har i 2014 haft 4 administratorer tilknyttet gruppen, som forvalter netværkets indhold og udvikling, ligesom de sikrer, at alle behandler hinanden med respekt og overholder foreningens og gruppens retningslinjer. 12

13 F. Frivillige på Misbrugsportalen De frivillige hos Misbrugsportalen er en af foreningens mest essentielle og værdifulde ressourcer. Dygtige, omsorgsfulde og engagerede mennesker, som hver dag yder en indsats, for vores målgruppe og som foreningen skaber rammen omkring. Misbrugsportalens frivillige rådgivere, som er tilknyttet i løbet af 2014, er blevet uddannede i rådgivningsteknik, rådgivningsprincipper og støttende samtaler gennem kurser afholdt af henholdsvis foreningens medarbejdere og eksterne undervisere. Vi har i starten af året, arbejdet målrettet henimod at opbygge et team af kvalificerede rådgivere med en relevant faglig uddannelsesbaggrund og/eller et professionelt virke, inden for det humanistiske, samfundsfaglige eller social- og sundhedsfaglige område. Det er lykkedes os, at skabe et stærkt fundament for rådgivningsindsatsen, gennem de frivillige, som vi fortsat vil arbejde på at udvikle, optimere og udvide. Udover at tilbyde vores frivillige løbende sociale aktiviteter gennem temaaftener og fælles arrangementer, opkvalificerer og videreudvikler vi vores rådgiveres kompetencer og faglighed ved løbende afvikling af gruppesupervision, faglige oplæg og ikke mindst uddannelse i Den Motiverende Samtale, som alle vores frivillige, gennemførte i starten af december

14 G. Den Motiverende Samtale Et fælles grundlag Misbrugsportalen har efter nøje overvejelser i 2014, valgt at integrere en metodisk tilgang i organisationens fremadrettede udvikling og faglige virke, som skal bidrage til, at alle aktiviteter og projekter, som hører under Misbrugsportalen, overholder en høj standard af faglighed og en rød tråd i den fremgangsmåde, som vi ønsker at være repræsenteret ved og som vi ønsker, at yde vores støtte og hjælp igennem. Den Motiverende Samtale har vist sig at imødekomme organisationens målsætning og ønske om at dække vores målgruppes essentielle behov for motivation og samtale. At indføre denne evidensbaserede samtalemetode, som en fast del af Misbrugsportalens aktiviteter, styrker ligeledes organisationens ledelse, ansatte og frivillige, som derigennem er rustet til at yde den bedst mulige og kvalificerede tilgang i foreningens hjælpearbejde gennem et fælles fagligt grundlag. Vi ser frem til at samarbejde meget mere med konsulenterne fra Den Motiverende Samtale i 2015, hvor vi vil arbejde med aktiviteter, der understøtter fortsat læring og implementering af MI i vores organisation, bl.a. gennem uddannelse, workshops og supervision, med afsæt i Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale (også kaldet Motivationssamtalen) er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Den Motiverende Samtale bygger på en humanisering af personen, idet man tager udgangspunkt i personens ressourcer og egne forslag til løsninger. 14

15 H. FC Misbrugsportalen Figur 1 Billede af FC Misbrugsportalens spiller til Sjællandsmesterskaberne 15

16 FC Misbrugsportalen er et projekt, som blev skabt af Misbrugsportalen i starten af Fodbolden, sportsånden og disciplinen er omdrejningspunktet og motivationen i projektet. Projektet tilbyder udsatte brugere og tidligere misbrugere, sociale aktiviteter, herunder deltagelse i mesterskaber, turneringer, korte ophold og sociale sammenkomster, som kan bidrage til, at de opretholder et stoffrit liv. Nye brugere er i 2014 blevet tilknyttet FC Misbrugsportalens sociale aktiviteter og fodboldturneringer og stadig flere bliver løbende tilbudt at tage del i projektet, som er med til at skabe stabilitet og struktur i hverdagen for projektdeltagerne. FC Misbrugsportalens har i årets løb deltaget i følgende aktiviteter: Sjællandsmesterskaberne i OMBOLD Danmarksmesterskaberne i OMBOLD IDVI Indendørsstævne Fredericia Københavnsmesterskaberne i OMBOLD Turnering DAI Sæson Udendørs 11 mands SINDSRO Cup 2014 Turnering DAI Sæson Indendørs Fut-sal KLUBAFTENER med fælles madlavning Fælles julearrangement for FC Misbrugsportalen 16

17 I. SINDSRO CUP 2014 Udsatte spillere, væresteder og behandlingshjem fra mange hjørner i Danmark, blev inviteret til det årlige fodboldstævne, Sindsro Cup, som danner rammen om en weekend, i de udsattes tegn, idræt og socialt samvær. I 2014 var Misbrugsportalen værter for arrangementet. Udover selve holdkonkurrencen, som er udgangspunktet for de deltagende spillere, var formålet i højere grad at skabe en weekend, som dannede rammen om mindeværdige oplevelser, netværksdannelse, masser af musik og mad, som de udsatte, deres familier, børn og venner, kunne nyde og samles om, til et hyggeligt sommer arrangement. Misbrugsportalen afviklede et brag af en Sindsro CUP 2014, som blev afholdt på Kløvermarken, Amager. Billede af Misbrugsportalens frivillige til SINDSRO CUP

18 J. Landsdækkende oplysningsaktiviteter I 2014 iværksatte vi et landsdækkende tiltag, bl.a. i samarbejde med Lions klubberne, for at medvirke til, at flere mennesker i vores målgruppe skal få kendskab til vores rådgivning. Vi har afdækket, at særligt dette punkt kræver vores opmærksomhed, da vi gerne vil i kontakt med flere misbrugsramte, herunder ligeledes unge, som er i gang med et potentielt misbrug. Samarbejdet med Lions Klub resulterede i, at vi har investeret i at markedsføre rådgivningen ud over de sociale medier, ved at udarbejde grafisk tryk materiale, som oplyser om vores indsats, gennem udvikling, produktion og distribution af postkort, visitkort, foldere og storformatplakater på 59,4 x 84 cm. Oplysningskampagnen, der nu er blevet til en landsdækkende kampagne, blev understøttet af mange medlemmer fra forskellige Lions klubber i Danmark, som frivilligt har været med med til at sprede budskabet, uddele og hænge plakater op. Materialerne er blevet ophængt og uddelt på uddannelsessteder, efterskoler, biblioteker, sygehuse, gymnasier og mange andre steder, landet rundt, hvor klubberne i deres lokalområder tilhører. Kampagnen startede i begyndelsen af september 2014 og løber videre ind i det nye år. Misbrugsportalen har ligeledes afholdt frivillige foredrag forskellige steder i landet i løbet af året, med afsæt i at formidle budskabet om vores rådgivningsindsatser så bredt ud som muligt. K. Nye fysiske rammer på Christianshavn Misbrugsportalen flyttede ind i nye lokaler i april måned, som har resulteret i, at vi kunne etablere og organisere sekretariatet og rådgivningen på en hel anden måde end tidligere. Arbejdsmiljøet og de fysiske rammer har givet væsentlige bedre forudsætninger for rådgivningens kapacitet og fremtid, som vi benytter hele første etage til. Vores uddannelses og kursusaktiviteter i forbindelse med vores rådgivningsindsatser foregår nu i vores egne lokaler, hvilket er helt fantastisk. Derudover har det skabt et grundlag for at organisationen kan vokse uden bekymring om pladsmangel. 18

19 4. Organisering I 2014 har et nyt medlem tiltrådt i foreningens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmet Arne Bang Mikkelsen, blev ligeledes valgt ind som formand til Misbrugsportalens ordinære generalforsamling i maj 2014 og har siden fungeret, som tæt sparring til foreningens ledelse. A. Misbrugsportalens organisering: Bestyrelsen til Foreningen Misbrugsportalen Bestyrelsesformand, Arne Bang Mikkelsen Bestyrelsesmedlem, Morten Egeskov Bestyrelsesmedlem, Silvia Meyer, Stifter og daglig leder Foreningen Misbrugsportalen s præsidium Præsidiet, som består af en medlemskreds af erhvervsledere, bidrager med deres viden og kompetencer til udviklingen af Misbrugsportalen, som velgørende organisation inden for afhængighed og misbrug. Anders Obel, adm. direktør C. W. Obel A/S Henning Kruse Petersen, adm. direktør 2KJ A/S Michael Pram Rasmussen, formand A.P. Møller-Mærsk Ole Andersen, formand Danske Bank Lars Rohde, adm. direktør Danmarks Nationalbank Peter Engberg Jensen, Bestyrelsesformand Anders Colding Friis, adm. direktør Scandinavian Tobacco Group A/S Michael Christiansen, formand Danmarks Radio Preben Damgaard, adm. direktør Damgaard Company Michael Brockenhuus-Schack, adm. direktør Giesegaard Handelsselskab ApS 19

20 Sekretariatet Misbrugsportalens sekretariat består af: Daglig leder Silvia Meyer Rådgivningsansvarlig og misbrugskonsulent Maria Rørdam Projektleder og misbrugsbehandler Pernille Nordby 1 sekretær 35 frivillige fagpersoner i rådgivningen 30 frivillige på misbrugsportalen.dk 2 frivillige gruppesupervisorer 1 frivillig journalist 1 frivillig redaktør B. Foreningens medlemmer En af de prioriterede milepæle for 2014 var at intensivere og styrke foreningens eksistensgrundlag gennem tiltrækning og tilknytning af nye betalende medlemmer. Misbrugsportalen opnåede i 2014 at have 334 stemmeberettigede medlemmer i slutningen af december. 20

21 C. Hvem har støttet os i 2014? Fonde og bevillingsgivere A.P. Møller Fonden Amager Øst Lokaludvalg Augustinus Fonden Bikuben Fonden Brdr. Hartmanns Fonden Christianshavn Lokaludvalg Danske Bank Fond Den Danske Forskningsfond Fabrikant Mads Clausens Fond Fogs Fond Jeudan A/S Lauritzen Fonden Lions Club Danmark Nordea Fonden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Scandinavian Tobacco Groups Gavefond Toyota Fonden Undervisningspuljen Socialministeriet Østifterne Vi kan ikke udtrykke vores taknemlighed nok, over for de fonde og puljer, som har valgt, at give deres støtte og opbakning til foreningen Misbrugsportalen i Det havde ikke været muligt for os at opnå den udvikling, som vi har haft, og yde den støtte, som vi har gjort, uden Deres hjælp. 21

22 Erhvervsmedlemmer Det er for foreningen nævneværdigt og vigtigt, med de nye sociale partnerskaber, som vi gennem 2014 har lagt stor vægt på at udvikle, etablere og indgå i dialog med. Virksomheder, som i 2014 har valgt at støtte foreningen, som langsigtet erhvervsmedlem: Damgaard Company Nykredit Arbejdernes Landsbank Coloplast Obel Ejendomme Fritz Hansen Carnegie Investment OGA Holding PROACTIVE Erhvervs-Invest Management Top Danmark Sparrekassen Sjælland Chr. Hansen Holding Kemp & Lauritzen DK Company Scandinavian Tobacco Group Nordea A.P. Møller Mærsk Bella Center Erhvervsmedlemmer har i 2014 været med til at give foreningen en økonomisk tryghed og opbakning til fremadrettet udvikling. Denne form for støtte giver os en mulighed for at vokse, udvikle os og hjælpe dem, som vi er til for, nemlig de pårørende og de afhængige, i vores samfund. 22

23 5. Milepæle i 2015 Foreningen har opstillet konkrete mål for løsningen af udfordringer både i foreningen og i samfundet. Disse mål vil være retningsgivende for vore visioner og tiltag i 2015 A. Videreudvikling og forankring af rådgivningen Videreudvikling og forankring af foreningens rådgivning er et af kernemålene 2015 og skal bl.a. omfatte tilknytning og opkvalificering af flere dygtige og frivillige rådgivere. Det er nødvendigt, at Misbrugsportalen styrkes med flere ansatte i rådgivningen, da en enkel fuldtidsmedarbejder, ikke er nok, hvis rådgivningsvagterne skal være spredt udover dagtimer og aftentimer, samt udvides med længere åbningstider på sigt. Der er et væsentligt behov for en til to faglige vejledere på rådgivningsvagterne, som kan varetage sparringen og vejledningen af det frivilligkorps, som Misbrugsportalen efterhånden har opbygget. Det er både vigtigt og nødvendigt for kvaliteten, motivationen og fastholdelsen af foreningens mange frivillige, at udviklingen og vedligeholdelsen af det frivillige arbejde, sikres gennem en stabil, omsorgsuld og professionel ledelse af de frivillige. I 2015 vil vi arbejde målrettet efter at komme i kontakt med flere personer, som er målgruppen for vores rådgivning. Der skal prioriteres en høj indsats på oplysningsarbejdet og markedsføringen af vores rådgivningsindsats, hvilket vi fortsat vil gøre gennem samarbejdet med Lions Klubberne i landet, men vi vil ligeledes igangsætte kreative kampagner, via de sociale medier og undersøge andre samarbejdsmuligheder, som kan bidrage til at rådgivningen bliver synlig og udbredt blandt Danmarks befolkning. 23

24 B Projektudvikling BREAKOUT Akut indsats for misbrugere under 25 år. Misbrugsportalen fik i december 2014 den fantastiske nyhed, om at TRYGFONDEN har givet tilsagn om en 3 årig bevilling til vores kommende projekt BREAKOUT, som er målrettet unge mellem 18 og 25 år med et misbrug af stoffer og alkohol. De unge, som opsøger hjælp hos Københavns Kommune eller direkte hos Misbrugsportalen, får en uafhængig, tryg kontaktbase i den behandlingsgarantiperiode 3, hvor behandlingsplanen i det kommunale system udarbejdes. Tilbuddet vil være motiverende og fastholdende i forhold til behandlingsønsket. Mange unge behandlingssøgende falder fra i sagsbehandlingsforløbet inden der er lagt en behandlingsplan; alene grundet manglende overskud til at overskue kravene og opretholde motivationen for at gå i behandling. Med dette projekt er det vores mål at gøre en mærkbar forskel for den unge målgruppe, som ofte falder fra grundet manglende overskud og faldende motivation. Projektet, har udover finansiel støtte, krævet, et lige så vigtigt og nyt langsigtet samarbejde med de kommunale misbrugsenheder i København. Vi ser frem til udviklingen af projektet og til samarbejdet, med både TRYGFONDEN og Københavns Kommune. 3. Behandlingsgarantien: Personer (alkohol- eller stofmisbrugere) der henvender sig til et kommunalt misbrugsbehandlingssted skal ifølge Serviceloven inden for 14 dage have tilbudt et behandlingstilbud 24

25 C. Satspuljeprojekt EMP Styrket indsats for misbrugere år Misbrugsportalen søgte ligeledes i efteråret 2014 midler fra udviklingspuljen i satspuljemidlerne fra 2014 til udviklingen af et tilbud til den mere modne målgruppe, som søger hjælp til behandling. Foreningen har fået tilsagn om en 4 årig bevilling, som omfatter projekt EMP, som retter sig mod personer i alderen mellem 25 og 45 år. Projektes udvikles som et særskilt satspuljeprojekt, som har til formål at styrke indsatsen for stofmisbrugere mellem 25 og 45 år og som skal bidrage til et lavere frafald i misbrugsbehandlingen, samt fastholde dem i deres beslutning og ønske om D. Ferieophold for familier, som er pårørende til misbrugere Misbrugsportalen har i december 2014 fået tilsagn om bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond til afvikling af sommerferieophold for 300 personer i sommeren Projektets målgruppe er familier og personer, der er nært pårørende og/eller lever med et andet menneske, som har et alkohol/medicin- eller stofmisbrug, samt er økonomisk ressourcesvage/kontanthjælpsmodtagere. En målgruppe som i høj grad er kendetegnet ved sin store sociale og økonomiske udsathed i lyset af, at de oftest har den svære støttende rolle i dagligdagen i misbrugerens liv, både voksne, såvel som børnene. Ferieopholdet har til formål at give målgruppen muligheden for et væsentligt afbræk fra dagligdagen i form af en 7 dages ferie, som de ellers ikke vil kunne afholde eller have råd til, ligesom det er formålet at udvide de pårørendes netværk, som i forvejen, for mange, er ikke eksisterende og give dem oplevelsen af at blive støttet, forstået og set gennem de oplevelsesaktiviteter og planlagte arrangementer, som der vil være i projektet/ferieopholdet. Misbrugsportalen ser frem til at afvikle projektet sammen med 25 frivillige fra foreningen, herunder vores frivillige rådgivere, som vil have en væsentlig støttende og motiverende rolle under opholdet. 25

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængighed Afhængighed er en adfærd, som man tvangsmæssigt gentager for at opnå en bestemt tilstand eller følelse. Afhængighed

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014 Årsrapport 213 Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 5 3. Vision og formål s. 6 4. Udvikling og aktiviteter i 213 s.

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Informationskampagnen. for TOP. v. Anne Mette Billekop, projektleder på kampagnen, TOP-konference 18. nov. 2015

Informationskampagnen. for TOP. v. Anne Mette Billekop, projektleder på kampagnen, TOP-konference 18. nov. 2015 Informationskampagnen for TOP v. Anne Mette Billekop, projektleder på kampagnen, TOP-konference 18. nov. 2015 Du kan ikke løbe fra en psykose TOP informationskampagne 2012-2013 filmspot rettet til unge

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT ERFARING MED IMPLEMENTERING AF MI Ældre- og handicapforvaltningen, (ÆHF) Odense 3.500 medarbejdere

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Antidoping-kommuner

Antidoping-kommuner Ansøgningsskema for SATS-pulje Antidoping-kommuner 2015-2017 1. ANSØGER Kommunens navn: Aalborg Kommune Navn på projektleder: Bettina Bisp Jensen Projektleders stillingsbetegnelse: Konsulent Kontakt: Tlf.

Læs mere

Ansøgning. Coding Pirates ansøger hermed Tuborgfondet om i alt kr. fordelt over 3 år til nedenstående projekter.

Ansøgning. Coding Pirates ansøger hermed Tuborgfondet om i alt kr. fordelt over 3 år til nedenstående projekter. Ansøgning Coding Pirates ansøger hermed Tuborgfondet om i alt 3.970.000 kr. fordelt over 3 år til nedenstående projekter. Projektnavn Coding Pirates for alle! Baggrund for projektet Baggrunden for denne

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 12:30-14:30 Mødested: Hedelund, Fødselsdagslokalet ved cafeen Deltagere: Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere