Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s Foreningen Misbrugsportalen s Udvikling og aktiviteter i 2014 s. 5 A. Misbrugsportalen.dk s. 5 B. Sociale medier s. 6 C. Telefonrådgivning s. 9 D. Chatrådgivning s. 10 E. Pårørende Netværket s. 11 F. Frivillige på Misbrugsportalen s. 12 G. Den Motiverende Samtale s. 13 H. FC Misbrugsportalen s. 14 I. SINDSRO CUP 2014 s. 16 J. Landsdækkende aktiviteter s. 17 K. Nye fysiske rammer s Organisering s. 19 A. Misbrugsportalens organisering s. 19 B. Foreningens medlemmer s. 21 C. Hvem har støttet os? s Milepæle 2015 s. 24 A. Videreudvikling og forankring af rådgivningen s. 24 B. Projektudvikling BREAKOUT s. 25 C. Projektudvikling EMP s. 26 D. Projektudvikling Ferie for Pårørende s. 27 2

3 1. Ledelsesberetning 2014 har været et år, hvor udvikling af nye indsatser og indgåelse i værdifulde samarbejdsrelationer, har været i centrum for Misbrugsportalen. En af milepælene i 2014 har været udvikling og optimering af indsatsen i vores rådgivning af målgrupperne misbrugsramte og pårørende. Især vores landsdækkende telefonrådgivning, som har haft vores primære fokus, parallelt med implementeringen af et nyt tiltag i rådgivningsindsatsen i form af en online- chatrådgivning. At udvikle disse to rådgivningsformer, parallelt med hinanden, har åbnet nye muligheder for støtte til vores målgrupper. Vi har haft særligt fokus på pårørende og på unge mennesker, der har behov for et trygt og anonymt sted at henvende sig, med sine problematikker. Vi har fået skabt et stærkt fundament i rådgivningen bestående af omsorgsfulde og engagerede frivillige fagpersoner, som har ydet en fantastisk frivillig indsats i Misbrugsportalens relevans og udvikling har vi kunnet måle gennem stigningen i antallet af henvendelser i rådgivningen, gennem antallet af besøg på vores hjemmeside, interaktionen på de sociale medier, men ikke mindst gennem den feedback og evaluering, som vi har fået af brugerne i løbet af året. Mange flere mennesker har i 2014 fået kendskab til foreningen og vores tilbud, hvilket er af stor betydning for os, da synliggørelsen af vores aktiviteter, har en vigtig og afgørende rolle i, at stadig flere personer, hører om os, finder frem til os og bruger os. Det er vores klare vurdering, at året har bragt os nærmere, de visioner og mål, som vi har for fremtiden, og vi er stolte over at kunne iværksætte flere indsatser i det nye år. Misbrugsportalen ønsker gennem denne årsberetning at sende sin dybeste anerkendelse og tak til de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som har støttet vores projekter og initiativer i Mange hilsner, Silvia Meyer Daglig leder, Foreningen Misbrugsportalen Februar

4 2. Foreningen Misbrugsportalen Foreningen Misbrugsportalen bestod i 2014 af en bestyrelse, en daglig leder, 3 fastansatte og 35 frivillige fagpersoner, samt et rådgivende præsidium. Foreningen blev etableret og stiftet i 2012 og er en frivillig social organisation, som har til formål at udbrede kendskabet til afhængighed og misbrug, samt yde direkte støtte til personer, der lider under forhold, relateret til misbrug og afhængighed. Foreningen arbejder målrettet med, at udvikle bæredygtige projekter med gennemslagskraft, samt iværksætte tiltag og aktiviteter, som skal være til gavn og nytte, for afhængige, misbrugsramte og pårørende. Vores formål og vision er at: Skabe større synlighed og forståelse omkring afhængighed, misbrug og pårørende Vejlede og støtte mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling Skabe et samfund som af-stigmatiserer og anerkender problemet Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte 4

5 3. Udvikling og aktiviteter i 2014 A. Misbrugsportalen.dk I 2014 kunne vi på Misbrugsportalen.dk registrere knap brugere om måneden. Derudover er der 20 % af tilbagevendende brugere af portalen. Portalen har været under væsentlig udvikling i 2014, ved etableringen af vores chatrådgivning, som kan tilgås via hjemmesiden og har således integreret et system og et tilbud om støtte på hjemmesiden, som klart har øget vores gennemslagskraft til gavn for afhængige, misbrugsramte og pårørende. Kendskabet til Foreningen Misbrugsportalens arbejde og virke er ligeledes blevet væsentligt forøget i 2014, gennem Misbrugsportalen.dk, som ud over chatrådgivning, formidler artikler, blogs, personlige og faglige beretninger, samt offentliggør relevante gratis tilbud og foredrag rundt om i landet via sin kalender. Misbrugsportalen.dk omfatter ligeledes et fakta leksikon over problematikker, definitioner og symptombeskrivelser, som flittigt benyttes af vores læsere, samt opdateres med jævne mellemrum. Unikke besøg på misbrugsportalen.dk Juli December Marts Juli December Marts Juli November 5

6 Kønsfordeling 54,15% Mænd 45,85% Kvinder Aldersfordeling 27,5% 33,5% 15,5% 12,5% 5,5% 5,5% Over 65 6

7 B. Sociale medier De sociale interaktive medier, herunder særligt Facebook 1, er fortsat en af forcerne for Misbrugsportalen, hvorigennem foreningen kontinuerligt skaber bevidsthed omkring vores eksistens og gør sig synlig på daglig basis, ligesom vi derigennem, opnår en bred kontakt til mange mennesker og målgrupper, som vi ellers ikke ville nå ud til. Pr. 1.december 2014 havde Misbrugsportalens facebookside følgere. Vores deltagelse på de sociale medier såsom LinkedIn, Instagram - og især Facebook medvirker fortsat til øget synlighed omkring foreningen og en stigende interesse for at følge vores aktiviteter og projekter på Misbrugsportalen. Unikke følgere på de sociale medier Februar December Februar Juli December Februar Juli November December 1. Pr. 1.december 2015 synes godt om Misbrugsportalen 2. https://www.facebook.com/misbrugsportalen?fref=ts# 7

8 C. MISBRUGSPORTALENS TELEFONRÅDGIVNING Telefonrådgivningen LINJE har eksisteret i lidt over et år, og erfaringer fra denne periode gør det muligt at foretage en evaluering af indsatsen. A.P. Møller Fonden og OAK Fonden har hidtil gjort det muligt at sikre opstartsfasen fra 2013 og frem til 2015, så vi proaktivt kan arbejde for at forankre indsatsen ud over bevillingsperioden. Med det sigte for øje har Misbrugsportalen i 2014 etableret et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, som omfatter et processuelt lærings- og refleksionskoncept, hvor ny viden skal integreres i dynamiske handlings- og aktivitetsplaner. Indsatsen har fremadrettet et stort behov for finansiering og forankring gennem offentlig støtte, så vi kan bruge vores kompetencer og ressourcer på vores målgruppe, samt på at udvikle, samt udvide indsatsen, fremfor at bruge dem på løbende at sikre midler til driften af indsatsen. Målsætningen med LINJE er at give personer i alle aldre, som er berørt af misbrug og afhængighed, et neutralt sted at henvende sig hvor de anonymt og trygt kan hente støtte, vejledning og rådgivning - både omkring deres individuelle situation og omkring de muligheder, som foreligger. Det har vist sig, i løbet af de 16 måneder, som LINJE har eksisteret, at ca. 70 % af opkaldene kommer fra nærtstående og pårørende til misbrugere. Opkald på telefonlinjen kommer fra begge køn, alle aldersgrupper, fra alle samfundslag og herunder geografisk fordelt over hele landet. Pårørende og familier berørt af misbrug og afhængighed, herunder alkohol, stoffer, medicin. Unge eller voksne med et misbrug af stoffer, alkohol og medicin. Unge med spørgsmål omkring problematikkerne. Telefonrådgivningen er i 2014 blevet støttet af A.P. Møller Fond, OAK Fonden og Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 8

9 Samtaler/rådsøgere i telefonrådgivningen: Telefonopkald alt i alt: % Telefonrådgivning i alt samtaler: % Mistede opkald uden for åbningstid eller pga. ventetid: % Fordeling i telefonrådgivningen: 28% Mænd 72% Kvinder Pårørende 64% 26% Bruger/afhængig 10% Fagperson/Studerende/Andet 9

10 D. MISBRUGSPORTALENS CHATRÅDGIVNING Chat er et nyt og allerede meget benyttet supplement til vores allerede eksisterende telefonrådgivning og er blevet til, for at i mødekomme alle dem, som har det nemmere ved at skrive sammen med en rådgiver, frem for at tale. Chattens rådgivere er der for at imødekomme rådsøgernes behov, så de kan dele deres tanker og sætte ord på de ting, som de ellers ikke vil gøre andre steder. Alle rådgiverne er uddannede i chatrådgivning og den motiverende samtale, så de kan støtte vores brugere på den bedst mulige måde. Misbrugsportalens chat er en helt anonym dialog mellem rådsøgeren og en rådgiver. Samtalen slettes øjeblikkeligt efter chatsamtalen afsluttes og benyttes i høj grad af unge under 25 år, helt ned til 12 årsalderen. CHAT er et tilbud specifikt rettet mod unge pårørende og misbrugsramte under 25 år, i form af en anonym onlinerådgivning gennem en til en chat. Målgruppen omfatter begge køn, fra hele landet og som er berørt af misbrug og afhængighed, herunder: Unge under 25 år, som er pårørende og berørt af stoffer, alkohol, medicin mm. Unge under 25 år med et misbrug af bl.a. stoffer, alkohol, medicin mm. Pårørende/Forældre til unge med et misbrug eller en afhængighed. Unge og voksne med spørgsmål omkring problematikkerne Chatrådgivningen er i 2014 blevet støttet af Bikuben Fonden, Den Danske Forskningsfond og Østifterne, hvilket vi siger mange tak for. 10

11 Chatbrugerens evaluering af rådgivningen Synes du at du er blevet lyttet til af rådgiverne? 83% 14% 3% 0% Har chatten handlet om det, der er vigtigt for dig? 74% 22% 4% 0% Har chatten givet dig en idé om, hvad dit næste skridt vil være? 32% 62% 6% 0% 11

12 E. Netværket for Pårørende 924 pårørende I forbindelse med henvendelser, som vi får fra pårørende i rådgivningen, hvilket stadigvæk udgør majoriteten af henvendelserne, etablerede vi inden sommer, en lukket gruppe for pårørende under Misbrugsportalens forvaltning på Facebook. Allerede i starten af sommeren, dannede gruppen rammen om 300 pårørende og er siden vokset regelmæssigt, således at vi kunne slutte året af med 924 pårørende i netværket. Tiltaget bruges aktivt på daglig basis af de pårørende, som udover at bruge Misbrugsportalens rådgivningsindsatser, ligeledes benytter hinanden som støtte med udveksling af råd og erfaringer, hvor forståelse og genkendelse er i centrum. Et fantastisk netværk er opstået, uden at vi på forhånd havde planlagt eller forudset, skulle blive så omfattende. Gruppen udgør i dag et værdifuldt værktøj for rådgivningens udvikling, da vi direkte kan få brugbar viden om de behov og tendenser, som der findes blandt pårørende, således at vi har muligheden for at afdække hvilken støtte der efterspørges, ønskes og hvordan vi bedst kan imødekomme dette gennem vores rådgivning. Misbrugsportalen har i 2014 haft 4 administratorer tilknyttet gruppen, som forvalter netværkets indhold og udvikling, ligesom de sikrer, at alle behandler hinanden med respekt og overholder foreningens og gruppens retningslinjer. 12

13 F. Frivillige på Misbrugsportalen De frivillige hos Misbrugsportalen er en af foreningens mest essentielle og værdifulde ressourcer. Dygtige, omsorgsfulde og engagerede mennesker, som hver dag yder en indsats, for vores målgruppe og som foreningen skaber rammen omkring. Misbrugsportalens frivillige rådgivere, som er tilknyttet i løbet af 2014, er blevet uddannede i rådgivningsteknik, rådgivningsprincipper og støttende samtaler gennem kurser afholdt af henholdsvis foreningens medarbejdere og eksterne undervisere. Vi har i starten af året, arbejdet målrettet henimod at opbygge et team af kvalificerede rådgivere med en relevant faglig uddannelsesbaggrund og/eller et professionelt virke, inden for det humanistiske, samfundsfaglige eller social- og sundhedsfaglige område. Det er lykkedes os, at skabe et stærkt fundament for rådgivningsindsatsen, gennem de frivillige, som vi fortsat vil arbejde på at udvikle, optimere og udvide. Udover at tilbyde vores frivillige løbende sociale aktiviteter gennem temaaftener og fælles arrangementer, opkvalificerer og videreudvikler vi vores rådgiveres kompetencer og faglighed ved løbende afvikling af gruppesupervision, faglige oplæg og ikke mindst uddannelse i Den Motiverende Samtale, som alle vores frivillige, gennemførte i starten af december

14 G. Den Motiverende Samtale Et fælles grundlag Misbrugsportalen har efter nøje overvejelser i 2014, valgt at integrere en metodisk tilgang i organisationens fremadrettede udvikling og faglige virke, som skal bidrage til, at alle aktiviteter og projekter, som hører under Misbrugsportalen, overholder en høj standard af faglighed og en rød tråd i den fremgangsmåde, som vi ønsker at være repræsenteret ved og som vi ønsker, at yde vores støtte og hjælp igennem. Den Motiverende Samtale har vist sig at imødekomme organisationens målsætning og ønske om at dække vores målgruppes essentielle behov for motivation og samtale. At indføre denne evidensbaserede samtalemetode, som en fast del af Misbrugsportalens aktiviteter, styrker ligeledes organisationens ledelse, ansatte og frivillige, som derigennem er rustet til at yde den bedst mulige og kvalificerede tilgang i foreningens hjælpearbejde gennem et fælles fagligt grundlag. Vi ser frem til at samarbejde meget mere med konsulenterne fra Den Motiverende Samtale i 2015, hvor vi vil arbejde med aktiviteter, der understøtter fortsat læring og implementering af MI i vores organisation, bl.a. gennem uddannelse, workshops og supervision, med afsæt i Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale (også kaldet Motivationssamtalen) er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Den Motiverende Samtale bygger på en humanisering af personen, idet man tager udgangspunkt i personens ressourcer og egne forslag til løsninger. 14

15 H. FC Misbrugsportalen Figur 1 Billede af FC Misbrugsportalens spiller til Sjællandsmesterskaberne 15

16 FC Misbrugsportalen er et projekt, som blev skabt af Misbrugsportalen i starten af Fodbolden, sportsånden og disciplinen er omdrejningspunktet og motivationen i projektet. Projektet tilbyder udsatte brugere og tidligere misbrugere, sociale aktiviteter, herunder deltagelse i mesterskaber, turneringer, korte ophold og sociale sammenkomster, som kan bidrage til, at de opretholder et stoffrit liv. Nye brugere er i 2014 blevet tilknyttet FC Misbrugsportalens sociale aktiviteter og fodboldturneringer og stadig flere bliver løbende tilbudt at tage del i projektet, som er med til at skabe stabilitet og struktur i hverdagen for projektdeltagerne. FC Misbrugsportalens har i årets løb deltaget i følgende aktiviteter: Sjællandsmesterskaberne i OMBOLD Danmarksmesterskaberne i OMBOLD IDVI Indendørsstævne Fredericia Københavnsmesterskaberne i OMBOLD Turnering DAI Sæson Udendørs 11 mands SINDSRO Cup 2014 Turnering DAI Sæson Indendørs Fut-sal KLUBAFTENER med fælles madlavning Fælles julearrangement for FC Misbrugsportalen 16

17 I. SINDSRO CUP 2014 Udsatte spillere, væresteder og behandlingshjem fra mange hjørner i Danmark, blev inviteret til det årlige fodboldstævne, Sindsro Cup, som danner rammen om en weekend, i de udsattes tegn, idræt og socialt samvær. I 2014 var Misbrugsportalen værter for arrangementet. Udover selve holdkonkurrencen, som er udgangspunktet for de deltagende spillere, var formålet i højere grad at skabe en weekend, som dannede rammen om mindeværdige oplevelser, netværksdannelse, masser af musik og mad, som de udsatte, deres familier, børn og venner, kunne nyde og samles om, til et hyggeligt sommer arrangement. Misbrugsportalen afviklede et brag af en Sindsro CUP 2014, som blev afholdt på Kløvermarken, Amager. Billede af Misbrugsportalens frivillige til SINDSRO CUP

18 J. Landsdækkende oplysningsaktiviteter I 2014 iværksatte vi et landsdækkende tiltag, bl.a. i samarbejde med Lions klubberne, for at medvirke til, at flere mennesker i vores målgruppe skal få kendskab til vores rådgivning. Vi har afdækket, at særligt dette punkt kræver vores opmærksomhed, da vi gerne vil i kontakt med flere misbrugsramte, herunder ligeledes unge, som er i gang med et potentielt misbrug. Samarbejdet med Lions Klub resulterede i, at vi har investeret i at markedsføre rådgivningen ud over de sociale medier, ved at udarbejde grafisk tryk materiale, som oplyser om vores indsats, gennem udvikling, produktion og distribution af postkort, visitkort, foldere og storformatplakater på 59,4 x 84 cm. Oplysningskampagnen, der nu er blevet til en landsdækkende kampagne, blev understøttet af mange medlemmer fra forskellige Lions klubber i Danmark, som frivilligt har været med med til at sprede budskabet, uddele og hænge plakater op. Materialerne er blevet ophængt og uddelt på uddannelsessteder, efterskoler, biblioteker, sygehuse, gymnasier og mange andre steder, landet rundt, hvor klubberne i deres lokalområder tilhører. Kampagnen startede i begyndelsen af september 2014 og løber videre ind i det nye år. Misbrugsportalen har ligeledes afholdt frivillige foredrag forskellige steder i landet i løbet af året, med afsæt i at formidle budskabet om vores rådgivningsindsatser så bredt ud som muligt. K. Nye fysiske rammer på Christianshavn Misbrugsportalen flyttede ind i nye lokaler i april måned, som har resulteret i, at vi kunne etablere og organisere sekretariatet og rådgivningen på en hel anden måde end tidligere. Arbejdsmiljøet og de fysiske rammer har givet væsentlige bedre forudsætninger for rådgivningens kapacitet og fremtid, som vi benytter hele første etage til. Vores uddannelses og kursusaktiviteter i forbindelse med vores rådgivningsindsatser foregår nu i vores egne lokaler, hvilket er helt fantastisk. Derudover har det skabt et grundlag for at organisationen kan vokse uden bekymring om pladsmangel. 18

19 4. Organisering I 2014 har et nyt medlem tiltrådt i foreningens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmet Arne Bang Mikkelsen, blev ligeledes valgt ind som formand til Misbrugsportalens ordinære generalforsamling i maj 2014 og har siden fungeret, som tæt sparring til foreningens ledelse. A. Misbrugsportalens organisering: Bestyrelsen til Foreningen Misbrugsportalen Bestyrelsesformand, Arne Bang Mikkelsen Bestyrelsesmedlem, Morten Egeskov Bestyrelsesmedlem, Silvia Meyer, Stifter og daglig leder Foreningen Misbrugsportalen s præsidium Præsidiet, som består af en medlemskreds af erhvervsledere, bidrager med deres viden og kompetencer til udviklingen af Misbrugsportalen, som velgørende organisation inden for afhængighed og misbrug. Anders Obel, adm. direktør C. W. Obel A/S Henning Kruse Petersen, adm. direktør 2KJ A/S Michael Pram Rasmussen, formand A.P. Møller-Mærsk Ole Andersen, formand Danske Bank Lars Rohde, adm. direktør Danmarks Nationalbank Peter Engberg Jensen, Bestyrelsesformand Anders Colding Friis, adm. direktør Scandinavian Tobacco Group A/S Michael Christiansen, formand Danmarks Radio Preben Damgaard, adm. direktør Damgaard Company Michael Brockenhuus-Schack, adm. direktør Giesegaard Handelsselskab ApS 19

20 Sekretariatet Misbrugsportalens sekretariat består af: Daglig leder Silvia Meyer Rådgivningsansvarlig og misbrugskonsulent Maria Rørdam Projektleder og misbrugsbehandler Pernille Nordby 1 sekretær 35 frivillige fagpersoner i rådgivningen 30 frivillige på misbrugsportalen.dk 2 frivillige gruppesupervisorer 1 frivillig journalist 1 frivillig redaktør B. Foreningens medlemmer En af de prioriterede milepæle for 2014 var at intensivere og styrke foreningens eksistensgrundlag gennem tiltrækning og tilknytning af nye betalende medlemmer. Misbrugsportalen opnåede i 2014 at have 334 stemmeberettigede medlemmer i slutningen af december. 20

21 C. Hvem har støttet os i 2014? Fonde og bevillingsgivere A.P. Møller Fonden Amager Øst Lokaludvalg Augustinus Fonden Bikuben Fonden Brdr. Hartmanns Fonden Christianshavn Lokaludvalg Danske Bank Fond Den Danske Forskningsfond Fabrikant Mads Clausens Fond Fogs Fond Jeudan A/S Lauritzen Fonden Lions Club Danmark Nordea Fonden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Scandinavian Tobacco Groups Gavefond Toyota Fonden Undervisningspuljen Socialministeriet Østifterne Vi kan ikke udtrykke vores taknemlighed nok, over for de fonde og puljer, som har valgt, at give deres støtte og opbakning til foreningen Misbrugsportalen i Det havde ikke været muligt for os at opnå den udvikling, som vi har haft, og yde den støtte, som vi har gjort, uden Deres hjælp. 21

22 Erhvervsmedlemmer Det er for foreningen nævneværdigt og vigtigt, med de nye sociale partnerskaber, som vi gennem 2014 har lagt stor vægt på at udvikle, etablere og indgå i dialog med. Virksomheder, som i 2014 har valgt at støtte foreningen, som langsigtet erhvervsmedlem: Damgaard Company Nykredit Arbejdernes Landsbank Coloplast Obel Ejendomme Fritz Hansen Carnegie Investment OGA Holding PROACTIVE Erhvervs-Invest Management Top Danmark Sparrekassen Sjælland Chr. Hansen Holding Kemp & Lauritzen DK Company Scandinavian Tobacco Group Nordea A.P. Møller Mærsk Bella Center Erhvervsmedlemmer har i 2014 været med til at give foreningen en økonomisk tryghed og opbakning til fremadrettet udvikling. Denne form for støtte giver os en mulighed for at vokse, udvikle os og hjælpe dem, som vi er til for, nemlig de pårørende og de afhængige, i vores samfund. 22

23 5. Milepæle i 2015 Foreningen har opstillet konkrete mål for løsningen af udfordringer både i foreningen og i samfundet. Disse mål vil være retningsgivende for vore visioner og tiltag i 2015 A. Videreudvikling og forankring af rådgivningen Videreudvikling og forankring af foreningens rådgivning er et af kernemålene 2015 og skal bl.a. omfatte tilknytning og opkvalificering af flere dygtige og frivillige rådgivere. Det er nødvendigt, at Misbrugsportalen styrkes med flere ansatte i rådgivningen, da en enkel fuldtidsmedarbejder, ikke er nok, hvis rådgivningsvagterne skal være spredt udover dagtimer og aftentimer, samt udvides med længere åbningstider på sigt. Der er et væsentligt behov for en til to faglige vejledere på rådgivningsvagterne, som kan varetage sparringen og vejledningen af det frivilligkorps, som Misbrugsportalen efterhånden har opbygget. Det er både vigtigt og nødvendigt for kvaliteten, motivationen og fastholdelsen af foreningens mange frivillige, at udviklingen og vedligeholdelsen af det frivillige arbejde, sikres gennem en stabil, omsorgsuld og professionel ledelse af de frivillige. I 2015 vil vi arbejde målrettet efter at komme i kontakt med flere personer, som er målgruppen for vores rådgivning. Der skal prioriteres en høj indsats på oplysningsarbejdet og markedsføringen af vores rådgivningsindsats, hvilket vi fortsat vil gøre gennem samarbejdet med Lions Klubberne i landet, men vi vil ligeledes igangsætte kreative kampagner, via de sociale medier og undersøge andre samarbejdsmuligheder, som kan bidrage til at rådgivningen bliver synlig og udbredt blandt Danmarks befolkning. 23

24 B Projektudvikling BREAKOUT Akut indsats for misbrugere under 25 år. Misbrugsportalen fik i december 2014 den fantastiske nyhed, om at TRYGFONDEN har givet tilsagn om en 3 årig bevilling til vores kommende projekt BREAKOUT, som er målrettet unge mellem 18 og 25 år med et misbrug af stoffer og alkohol. De unge, som opsøger hjælp hos Københavns Kommune eller direkte hos Misbrugsportalen, får en uafhængig, tryg kontaktbase i den behandlingsgarantiperiode 3, hvor behandlingsplanen i det kommunale system udarbejdes. Tilbuddet vil være motiverende og fastholdende i forhold til behandlingsønsket. Mange unge behandlingssøgende falder fra i sagsbehandlingsforløbet inden der er lagt en behandlingsplan; alene grundet manglende overskud til at overskue kravene og opretholde motivationen for at gå i behandling. Med dette projekt er det vores mål at gøre en mærkbar forskel for den unge målgruppe, som ofte falder fra grundet manglende overskud og faldende motivation. Projektet, har udover finansiel støtte, krævet, et lige så vigtigt og nyt langsigtet samarbejde med de kommunale misbrugsenheder i København. Vi ser frem til udviklingen af projektet og til samarbejdet, med både TRYGFONDEN og Københavns Kommune. 3. Behandlingsgarantien: Personer (alkohol- eller stofmisbrugere) der henvender sig til et kommunalt misbrugsbehandlingssted skal ifølge Serviceloven inden for 14 dage have tilbudt et behandlingstilbud 24

25 C. Satspuljeprojekt EMP Styrket indsats for misbrugere år Misbrugsportalen søgte ligeledes i efteråret 2014 midler fra udviklingspuljen i satspuljemidlerne fra 2014 til udviklingen af et tilbud til den mere modne målgruppe, som søger hjælp til behandling. Foreningen har fået tilsagn om en 4 årig bevilling, som omfatter projekt EMP, som retter sig mod personer i alderen mellem 25 og 45 år. Projektes udvikles som et særskilt satspuljeprojekt, som har til formål at styrke indsatsen for stofmisbrugere mellem 25 og 45 år og som skal bidrage til et lavere frafald i misbrugsbehandlingen, samt fastholde dem i deres beslutning og ønske om D. Ferieophold for familier, som er pårørende til misbrugere Misbrugsportalen har i december 2014 fået tilsagn om bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond til afvikling af sommerferieophold for 300 personer i sommeren Projektets målgruppe er familier og personer, der er nært pårørende og/eller lever med et andet menneske, som har et alkohol/medicin- eller stofmisbrug, samt er økonomisk ressourcesvage/kontanthjælpsmodtagere. En målgruppe som i høj grad er kendetegnet ved sin store sociale og økonomiske udsathed i lyset af, at de oftest har den svære støttende rolle i dagligdagen i misbrugerens liv, både voksne, såvel som børnene. Ferieopholdet har til formål at give målgruppen muligheden for et væsentligt afbræk fra dagligdagen i form af en 7 dages ferie, som de ellers ikke vil kunne afholde eller have råd til, ligesom det er formålet at udvide de pårørendes netværk, som i forvejen, for mange, er ikke eksisterende og give dem oplevelsen af at blive støttet, forstået og set gennem de oplevelsesaktiviteter og planlagte arrangementer, som der vil være i projektet/ferieopholdet. Misbrugsportalen ser frem til at afvikle projektet sammen med 25 frivillige fra foreningen, herunder vores frivillige rådgivere, som vil have en væsentlig støttende og motiverende rolle under opholdet. 25

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere