Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration:"

Transkript

1 Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 13. marts 2012 i Hvidovre Medborgerhus Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk tekst på storskærmen til Mr. Kayama og Mr. Oba, som var kommet fra Japan for at deltage i mødet sammen med deres tolk Kenji Stefan Suzuki. Velkommen til Hvidovre. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen anbefalede Bent Lohmann, bestyrelsesformand fra Miljøpunkt Indre by-christianshavn og forsamlingen bakkede valget op. Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt korrekt ifølge vedtægterne 5 stk1. 2. Valg af referent og stemmetællere Bestyrelsen anbefalede Lene Vind fra administrationen som referent og det bifaldt forsamlingen. Stemmetællere blev: Per Brixum, Dan Nilsson, Birgit Ewert og Carl Henrik Andersen. 3. Ledelsens beretning Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration: - Næstformand Erik Christiansen, jurist direktør, selvstændig virksomhed her i Hvidovre, EBO- Consult. Administrator af fjernvarmeselskaberne i Hvidovre. Formand for Middelgrundens Vindmøllelaug. - Bestyrelsesmedlem Hans Christian Sørensen, civilingeniør, selvstændig konsulentvirksomhed Spok Aps. Consult. Bestyrelsesmedlem i Middelgrundens Vindmøllelaug, samt medlem af Danmarks Vindmølleforening. - Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen, direktør, selvstændig virksomhed her i Hvidovre, KLS- Grafisk Hus Danmarks første CO2 fri trykkeri. - Bestyrelsesmedlem Frank A. Olsen, civilingeniør M-direktør, selvstændig vindmøllevirksomhed B2Wind. Tidligere Vindkraftchef i Dong Energy. - Teknisk servicemedarbejder Jens Anker Hansen, som stopper ved månedens udgang. - Administrationen, projektleder Lene Vind, journalist - Administrationsmedarbejder Winnie Carlsen - Formand Erik Frølund-Thomsen, smed, bestyrelsesmedlem i Fjernvarme distributionsselskabet Avedøre samt medlem af energisparegruppe i fjernvarmen. Tidligere underviser i arbejdsmiljø. Tidl. Byrådsmedlem Hvidovre kommune.

2 Produktion og CO2 Igen har vi afsluttet et regnskab for et fantastisk driftsår var ellers et utroligt godt år. Men 2011 blev et langt bedre år, med en el-produktion der langt oversteg bestyrelsens forventninger. Den gode vind, som året har været præget af, ja, det har ind imellem nærmest været orkanagtigt. Det blæser flere Pelikaner Lad mig med det samme slå fast, at driftsåret har været en stor succes, hvilket også kan ses på afkastet af jeres investeringer. En produktion på kwh, der har givet et ganske fint afkast på 12,8 % pr. andel. Det kan vi alle vel være både glade og stolte over. Og det bliver ikke svært at smile hele vejen hen til banken. Det lover godt for den fremtidige drift, hvilket I også vil kunne se på budgettet for Bestyrelsen har med det gode regnskab, og som et led i sikringen af den fremtidige drift, fundet det rigtigt at foreslå en forøget henlæggelse med til kroner for at ruste os til kommende reparationer. Det kommer vi tilbage til under gennemgangen af budgettet. Som fremlægges af næstformanden Erik Christiansen. I det hele taget er vi meget forsigtige i økonomisk henseende, og vi har den holdning, at vi både skal have et godt afkast og sikre os for fremtiden, så vi har en buffer til at imødegå uforudsete udgifter. Det kalder vi rettidig omhu. Det skal samtidig bemærkes, at når vores smukke Skyline står derude og snurrer lystigt, producerer den ren og miljøvenlig strøm, vi kan alle være tilfredse med, at vi i 2011 derved har sparet miljøet for tons CO2. Samlet set har vi med forrige års produktion mindsket udledningen af CO2 med tons. For at imødegå uforudsete begivenheder, forsætter vi det gode samarbejde med Danmarks Vindmølleforening, og deres mest erfarne konsulent Strange Skriver, til at være driftsleder i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen og dermed med mellemrum inspicere vores vindmølle, mens vi i det daglige tilsyn med møllen har Jens Anker Hansen til at følge nøje med i vindmøllens tilstand. Han har tjek på tingene. Jens Anker afleverer driftsrapporter til bestyrelsen, så vi alle kan følge med i møllens tilstand. Vi føler, at vi er klædt godt på til at varetage den videre drift af møllen. Besøgende Interessen fra det store udland er stadig stor, de har været her fra alle verdenshjørner. De vil gerne se og høre en hel del om hvordan vi her i Danmark, kan skabe miljøren El-produktion, opbygget som folkeejede Vindmøller. Siden sidste møde, har vi haft besøg af TV fra Japan, Slovenien og her i januar fra Frankrig, der udover at lave optagelser ved møllen, også havde et interview med en lokal andelshaver, om hvorfor han som privatperson er indgået i et sådan projekt. Vi har også haft besøg af koreansk radio. I sommers havde vi 25 meget interesserede arkitektstuderende fra Lund universitet på studiebesøg. Derudover havde vi en stor delegation på 70 personer fra Køges Grønne råd, der arbejder på at opstille møller ved Køge havn. Lad os glæde os over, at vi sætter spor hele kloden rundt. EU Pris Bruxelles 13. april 2011 Som vi omtalte sidste år, var vi blevet nomineret til en EU pris og indbudt til at deltage af Europa kommissionens energi direktorat. Fra bestyrelsen deltog vi med tre personer, næstformanden Erik Christiansen, Hans C. Sørensen og jeg selv. Det var en endags tur, fra meget tidligt om morgenen til lidt over midnat. Det blev en særdeles spændende og begivenhedsrig oplevelse, hvor alle nominerede projekter blev hyldet på smukkeste vis. Der var ca. 350 mennesker samlet i plenumsalen. Vi var nomineret blandt rigtig mange projekter fra hele Europa. I vores gruppe for teknik var to andre projekter, fra Tyskland og England. Desværre blev det ikke HVL der løb med førstepræmien. Det blev England der vandt førsteprisen, for et ganske godt projekt. Men vi fik et flot Diplom for en smuk andenplads. Det blev overrakt af kommissæren for energi Günther H. Oettinger. Da seancen var overstået blev der taget et familieportræt af alle deltagere fra de seks nominerede projekter. Efter en

3 lille tur rundt i Bruxelles, var det tid til med vores fine diplom i rygsækken glade og stolte, at drage hjem til København. Vindstød På bordene foran jer ligger en anbefaling til at få miljøren og billigere strøm i jeres stikkontakter, der kun kommer fra Vindmøller. Det er et energiselskab der er etableret gennem vores samarbejdspartner Vindenergi Danmark, der sælger vores strøm på spotmarkedet, og som vi er andelshaver i. Bestyrelsen vil varmt anbefale dette nye energiselskab, der er 100 % baseret på vindmøller. Mere end vindmøller over hele landet, bl.a. vores mølle, leverer til Vindstød. Det er godt for miljøet og din økonomi. Isnedfald Sidste år, blev spørgsmålet om isnedfald fra vingerne og nacellen nævnt på generalforsamlingen, hvor vi lovede snarest at gøre noget ved det. Jeg kan oplyse, at advarselsskilte nu er opstillet ved indkørsel fra begge sider af stisystemet. Blæserstøj I forbindelse med tidligere omtale af støjproblemer på vores køleluftblæser, som vi er utroligt kede af, og som bestyrelsen finder ret så uheldig. Og ikke mindst i lyset af den debat der stadig er i offentligheden om, at Vindmøller støjer. Derfor har bestyrelsen været på en endags studietur hos Siemens Wind Power i Brande. Her havde vi en besigtigelsestur på fabrikken, og efterfølgende en samtale med ledende personer, der står for køleluftblæsere, og krævede konkrete forslag til handling for en løsning af støjproblemet. De lovede at der inden så længe vil blive foretaget en løsning på støjproblemet. Lige her og nu d.d., har de oplyst os, at der pågår en afprøvning af en nyudviklet og langt mindre støjende køleluftsblæser til vores mølletype 3,6 MV. SKATS Task Force gruppe Vores skattevæsen er jo en god og fornuftig instans, der skal få skrabet de rigtige kroner hjem til samfundshusholdningen. Men SKATS Task Force gruppe, der bl.a. arbejder med økonomisk kriminalitet, hvor der jo er hårdt brug for deres store viden og snarrådighed. Disse kloge og skarpe hjerner, har nu fundet anledning til at sætte deres fokus på alle nye Vindmøllelaug, som om de ikke har andet at beskæftige sig med. Det har medført at vores revisor har fået ekstra arbejde, med at svare på deres forunderlige formodninger om, hvordan vores anlægsøkonomi er skruet sammen. SKAT har anlagt nogle synspunkter om afskrivningsgrundlaget, bl.a. om vejretten som vi ikke har betalt for, det er et offentligt stisystem, der altid har været der. Vi har dog kunnet dokumentere, hvordan vindmøllen er købt, hvorfor de har frafaldet dette synspunkt. Til gengæld mener SKAT ikke, at vores startomkostninger til prospekt, informationsmateriale, administration mv., som vi afholdte før vi overtog møllen, kan indgå i møllens afskrivningsgrundlag. Det vil ikke påvirke de aflagte regnskaber, men vil få en fremtidig, mindre, skattemæssig effekt for nogle andelshavere. For andelshavere med tilsammen andele, med skematisk ordning, vil det ikke få den mindste betydning, da de beskattes efter el-salg med bundfradrag. For 50 andelshavere med tilsammen andele, med fælles skatteregnskab, vil der blive udløst en merskat på 25 kroner pr andel, ikke pr år, men i alt over hele projektets løbetid. Det er 1.25 kroner pr andel pr år i gennemsnit. For 38 andelshavere med tilsammen 909 andele, selskaber mv. med individuel afskrivning, vil der blive udløst en merskat på 23 kroner pr andel, ikke pr år, men i alt over hele projektets løbetid. Det er svært andet, end at trække på smilebåndet over denne nidkærhed SKAT lægger for dagen. Gebyrer Omkring vores administration, som gør et stort og omhyggeligt arbejde med at holde styr på alle andelshaveres adresse, tlf. nr., mailadresse og bankkonto nr. Havde jeg sidste år en lille bøn, idet mange desværre glemmer at oplyse når der sker ændringer, og det giver adm. meget ekstraarbejde, når udbyttet kommer retur fra den enkeltes bank. Desværre har denne bøn om at meddele adm. når der sker ændringer, desværre ikke rigtigt båret frugt. Når pengeoverførslerne kommer retur, opkræves der gebyr af banken, og det giver fortsat adm. ekstra meget arbejde, og det er en unødig omkostning. Bestyrelsen er af den opfattelse, at disse ekstra omkostninger, skal ligge hos den enkelte andelshaver, der

4 beklageligvis ikke har styr på ændrede oplysninger. Fra og med den 1. april i år, opkræves ved genudbetaling et gebyr på 150 kroner. Ved salg/overdragelse af en eller flere andele, skal der udfærdiges en overdragelseskontrakt af sælger og køber, der efter godkendelse i sekretariatet, og derefter skal meddeles til myndighederne. Herefter får sælger og køber sendt en kopi af denne kontrakt. For dette arbejde opkræves der kr som betales af køber. Vindmøller KE ved Kalveboderne København satser på at blive CO2 fri, og det er et særdeles flot mål, som alle kan tilslutte sig. Det er Københavns Energi der står for denne planlægning, hvor der skal opstilles et stort antal Vindmøller. Nogle af disse 4 stk. skal opstilles syd for Kalveboderne, særdeles tæt på Hvidovres strandområde. Københavns Energi tramper rundt, og med deres forfejlede metoder, med at presse det ned over hovederne på borgerne. De har desværre undladt det arbejde, vi i Hvidovre lagde meget stor vægt på med, at afholde informationsmøder og besigtigelse ved tilsvarende store møller, og det for at skabe medejerskab for projektet. Vi må nok erkende, at vi er glade for ikke at være med i dette projekt, der desværre kan risikere at kuldsejle, på grund af KE s manglende planlægning samt næse og visioner for hvordan man skal søsætte et ellers fantastisk godt og miljørigtigt projekt. Det er trist for projektet. Og ikke mindst for det videre forløb med opstilling af vindmøller. Når man som KE agerer så uprofessionelt som det her er sket, skaber det utilfredse borgere, og det ret så uheldigt for målet om et renere miljø. Vindmølledag sammen med Middelgrunden Vi havde sidste år set frem til en stor dag, hvor vi kunne invitere interesserede andelshavere ud til og op i vores mølle. Desværre kunne det af tekniske og ikke mindst af tids og sikkerhedsmæssige årsager, ikke lade sig gøre. Vi har derfor fået en aftale i stand med Middelgrundens Vindmøllelaug, der afholder mølledag den 17. juni fra kl , og her er interesserede andelshavere fra Hvidovre Vindmøllelaug velkommen. Tilmelding og betaling vil foregå på når alle detaljer er på plads. Da møllerne står et stykke ud for kysten, indbefatter det en lille rar sejltur. Tak for samarbejdet Afslutningsvis vil jeg takke mine kolleger og suppleanter i bestyrelsen for et fortrinligt og berigende samarbejde i det forgangne år. Vi har haft mange gode og spændende diskussioner, og det er altid foregået med godt humør og i en god ånd og tone, og uden afstemninger. Et godt og behageligt samarbejde, skaber grobund for nye spændende tanker og idéer. Tusind tak til jer alle. Også administrationen skal have stor tak for den store indsats I har udført i Der har været mange opgaver, møder og henvendelser, og vore trofaste væbnere Lene Vind og Winnie Carlsen har klaret arbejdet til UG. Og det er altid gjort med et smil og en venlig bemærkning. Tusind tak til jer begge for et særdeles godt og berigende samarbejde. Teknisk servicemedarbejder Jens Anker Hansen, stopper ved udgangen af marts. Jeg vil gerne sige tak til Jens for et godt og frugtbart samarbejde. Du har altid sat dig for, at informere bestyrelsen på bedste vis. Med grafer og billeder, så bestyrelsen altid var helt på det rene med hvordan møllen funktionerede. Det har vi alle været særdeles glade for. Tusind tak for din indsats. Vi ønsker dig held og lykke fremover.

5 Præsentation af Pernille Vores nye tekniske servicemedarbejder Pernille Susgaard, er startet pr. 1. februar. Pernille er 29 år, uddannet flymekaniker og hun har arbejdet på forskellige flytyper bl.a. Boeing 737 og Helikopter, i Sterling, Maersk, Air Greenland og i Flyvevåbnet hvor hun var med på testflyvninger på redningshelikopterflåden. Hun har også beskæftiget sig med arbejdsmiljøopgaver og produktionsplanlægning. Hun har stor passion for komplicerede tekniske udfordringer, og er ikke bange for at dykke ned i kendte som ukendte fagområder. I sin fritid er Pernille dykkerinstuktør. Det er en ung dame, med krummer i. Vi ser med glæde frem til et godt og spændende samarbejde med Pernille. Velkommen til arbejdet i Hvidovre Vindmøllelaug. Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling. Tak fordi I lyttede. Spørgsmål: Dorthe Friis: Til lykke til vores nye medarbejder hvor mange timer er hun ansat? Svar: Både Jens Anker Hansen og Pernille Susgaard er ikke ansat fra klokken 8 til16. De følger løbende med i møllens drift via computeren og informerer bestyrelsen om service, produktionen mv. Flemming Markussen: Kan jeg få leveret strøm fra Vindstød, når jeg bor i lejlighed eller f.eks. i mit hus på sydsjælland? Svar: Det er jo sådan, at vi ikke kan lægge ledninger ud til alle andelshavere, al strøm går ud i det store ledningsnet og herfra får forbrugerne strømmen. Vedrørende tilbuddet fra Vindstød, kan I finde svarene på Willy Brun: Hvad sker der med møllen efter 25 år skal den skrottes? Svar: Vi har koncessionen i 25 år og det kan jo godt være, at hvis møllen bliver vedligeholdt godt, kan det tænkes, at møllen holder længere og så vil det sikker være en mulighed for at forlænge koncessionen. Dorthe Friis, tidl. medlem af Avedøre Vindmøllelaug: Jeg kan huske at bestyrelsen i Avedøre Vindmøllelaug besluttede at sælge møllerne efter en vis periode og herefter fik andelshaverne et afkast, som svarede til det afkast, de ville have fået, hvis møllerne havde stået perioden ud. Svar: Der ligger i kontrakten med Dong Energy en mulighed for, at de overtager møllen efter en årrække, hvis andelshaverne vil sælge. Per Brixum: Hvad koster det egentlig at skifte til en anden el-leverandør? Svar: Det gør Vindstød gratis. Beretningen blev taget til efterretning. 4. Regnskab og budget Næstformand Erik Christiansen gennemgik den udsendte årsrapport. På de første sider er der lidt om virksomheden, ledelses- og revisionspåtegning samt den uafhængige revisors erklæringer. Det er første gang, at hoved- og nøgletal er opgivet. Her ses det, at renterne er dalet og det afspejler den øvrige samfundsudvikling. Resultatet har været ekstra godt i I 2010 var der ikke hensættelser, men i 2011 er der lagt lidt på kistebunden, fordi resultatet har været så godt.

6 El-priserne har ikke været så gode i slutningen af året pga. masser af vand i de norske og svenske elve. På side 8 er ledelsesberetningen. På side 11 er en resultatopgørelses og her ses det, at salget af grønne beviser er steget. Produktionsomkostningerne er lavere end sidste år og der findes en note til dette punkt. El-forbruget har f.eks. været lavere og årsagen er, at der ikke har været så megen tomgangskørsel pga. god vind. Administrationsomkostninger er både porto, møder, revision og udgifter til administrationen. Noten redegør for udgiften. Den del af administrationsudgifterne, som var henført til anlægsomkostninger, er den del, som Erik Frølund-Thomsen nævnte, at SKAT har kigget på og ikke mener henhører under afskrivningsgrundlaget. Henlæggelser er kroner og der overføres ,00 kroner til egenkapitalen. Til udlodning er der således 6,8 millioner kroner. På side 12 står anlægsaktiver herunder møllens pris. Tilgodehavender er f.eks. for de grønne beviser. Likvide beholdninger 2,5 millioner kroner ligger hos Arbejdernes Landsbank og bestyrelsen vurderer, at det er et af de sikre pengeinstitutter. På side 13 er passiver listet op: Indbetalte andele, henlæggelser og udlodning. Anden gæld er formodentlig momsen og et administrationsbidrag fra december. Spørgsmål: Torben Simonsen: Kan man få mere at vide om, hvad de grønne beviser er? Svar: HVL har en aftale med DONG Energy om salg af grønne beviser for 22,5 kroner pr. MWh. Det er ikke en fast indtægt, den afhænger af produktionens omfang. Elo Hansen: Tak for regnskabet og især for nøgletallene. Er det korrekt at renteindtægten kun er kroner. Svar: Nøgletallene er pr. andelshaver renten er i alt kroner. Gennemgang af budgettet i nyhedsbrevet Erik Christiansen gennemgik budgettet i nyhedsbrevet: Vi skyder på, at indtægten bliver lidt bedre i 2012 og regner med indtægt på 7,1 million kroner. Udgifterne regner vi med lander på 4,7 million kroner og driftsudgifter på en lille million. I alt 6,4 million kroner. Udbetaling bliver herefter 553 kroner per andel. 6. Valg af ledelse i lige år Dirigenten konstaterede, at sætternissen har været på spil, det er Frank A. Olsen, der er på valg og ikke H.C. Sørensen, som der stod i Nyhedsbrevet. Frank A. Olsen og Knud Erik Larsen blev genvalgt med akklamation. Valg af to suppleanter Erik Christoffersen og Benny Henriksen blev genvalgt med akklamation. Niels Kolbye blev genvalgt som intern revisor og Steen Molander blev valgt som intern revisor. Der var ingen kandidater til posten som revisorsuppleant, derfor står posten åben. 8. Eventuelt

7 Erik Frølund-Thomsen afsluttede med at takke de ny- og genvalgte medlemmer af ledelsen og sagde: Jeg håber, at I har haft en god aften. Selvfølgelig er det vinden, der har den store betydning, men vi vil gøre en indsats for at skabe et lige så godt år i år, som det nyligt overståede år. Sig til venner og bekendte, hvis I har noget positivt at sige og hvis I har noget negativt, så sig det til os. Ha en god aften og ha en god sommer. Elo Hansen: Tak for alle de interessante nyheder, der var meget, som jeg ikke vidste. Vi glæder os til at se nyhedsbrevet igen. Synes at handelssystemet fungerer godt, men i vores familie har vi haft en særlig oplevelse. Siden december har vi korresponderet med en andelshaver, som gerne ville sælge sine andele. Først accepterede vi en pris på kroner per andel og gik siden med på kroner. Efter at min søn har haft telefonisk kontakt med ham, har sælger sat sine andele til salg igen for kroner selvom han har underskrevet overdragelseskontrakten. Det er en besynderlig facon. Vi har også kontaktet sekretariatet og Lene Vind har sendt en til både sælger og køber om, at laugets advokat vurderer at handlen er en realitet, når begge parter har skrevet under. Svar: Jeg er advokaten (Erik Christiansen) og det er rigtigt, at kontrakten er gældende. Så I kan godt regne med, at andelene er jeres efter den 1. april Elo Hansen: For at undgå denne slags uhæderlige mennesker, vil jeg foreslå at sekretariatet sender en bekræftelse på salget inden for 10 dage, efter at overdragelseskontrakten er modtaget. Så bør der ingen tvivl være om overdragelsen. Svar: Det er et godt forslag og det vil vi herefter indføre. Ole Hammer Nielsen: Jeg mente at vi tilmeldte os den skattefrie regel, men nu står der den skematiske regel i servicebrevet. Svar (revisor Bjarne U. Pedersen): Den skattefrie regel hedder også den skematiske regel, så det er den I er tilmeldt. Formanden takkede dirigenten for hans fine indsats. Hvidovre den 13. marts 2012 Bent Lohmann, dirigent Lene Vind, referent

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der

Læs mere

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere