UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro"

Transkript

1 ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetæller og referent 3. Ledelsens beretning for det forløbne år 4. Forelæggelse af regnskab og ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab, samt forelæggelse af budget for det kommende år 5. Valg af interessenter til ledelsen 6. Valg af 1 suppleant til ledelsen 7. Valg af autoriserede revisorer 8. Forslag fra ledelse og interessenter 9. Eventuelt Tilmelding er nødvendig af hensyn til kaffen. Det kan ske på eller ved at returnere tilmeldingssedlen på sidste side. Efter interessentskabsmødet vil Per Bjerke Hansen fortælle lidt om det nye projekt i Flø. BEMÆRK: Der afholdes interessentskabsmøde i Uhre Vindmøllelaug I/S samtidigt. Bemærkninger til dagsordenen: Pkt. 3. Ledelsens beretning v/allan Toft Den på sidste interessentskabsmøde valgte ledelse konstituerede sig med Allan Toft Kristensen som formand, Per Nielsen som næstformand, Per Bjerke Hansen som kasserer, Flemming Andersen som sekretær og Preben Tang Thomsen som bestyrelsesmedlem. SIEMENS bruger stadig møllen til videreudvikling. Dette forårsager nogle stop, men ikke nær så ofte som tidligere. SIEMENS betaler erstatning for stilstand, så det koster ikke møllelauget noget, at møllen står stille. Vi har forlænget TEST aftalen med SIEMENS i 6 måneder. Møllen begyndte at producere strøm den 10. december 2009 og nåede i 2009 at lave kwt. I 2010 blev det til kwt. og i 2011 blev det til kwt. Den Side 1 af 6

2 væsentlige produktionsforbedring i 2011 skyldes 2 ting. Energiindholdet var større, og SIEMENS har ikke haft så mange stop på møllen i forbindelse med videre-udvikling har således været et rimeligt godt vindår, hvor landets energiindhold nåede op på 100,1 %. Vi skal tilbage til 2007 og 2008 for at finde vindår over 100%. Sidste sommer blev møllen i Drantum navngivet/indviet. Dette blev fejret sammen med Uhre Vindmøllelaug I/S, da det var 25 år siden, vi rejste de første møller i Uhre. Vi havde inviteret EU-klimakommissær Connie Hedegaard, som meget gerne ville komme og holde jubilæumstalen og navngive møllen. GUNVOR blev navnet. Godt 500 personer var mødt op foruden DR-Radio, DR1 og TV2 og den skrivende presse. Det var en fantastisk dag, hvor vi blandt andet havde besøg af Henrik Svanekiær, Magisk entertainer samt De Gyldne Løver. Pkt. 4. Regnskab m.v. v/per Bjerke Hansen Regnskab og budget er vedlagt. Regnskabet udviser et resultat på kr Der er udbetalt kr Det giver et lille overskud på kr , hvilket bestyrelsen foreslår overført til reservekontoen. Pkt. 5. Valg af interessenter til ledelsen På valg er Allan Toft Kristensen, Preben Tang Thomsen og Flemming Andersen. De er alle villige til at modtage genvalg. Pkt. 6. Valg af 1 suppleant til ledelsen På valg er Preben Danielsen. Pkt. 7. Valg af autoriserede revisorer Ledelsen foreslår Partner Revision genvalgt. Pkt. 8. Forslag fra ledelse og interessenter I henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet, være ledelsen i hænde senest d. 22. marts 2012 (8 dage før mødet). 1. Forslag fra ledelsen: Lovgivningsmæssig vedtægtsændring af 8. I dag står der: Interessenterne hæfter personligt og solidarisk for interessentskabets forpligtelser. Dette foreslås ændret til: Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Der står det samme i de 2 formuleringer, men VE-loven kræver denne præcisering. Juridisk set er vi ikke tvunget til at lave ændringen, men bestyrelserne ønsker, at vedtægterne er rimeligt ens i møllelaugene i Uhre. Nyt afsnit indføres i 8. Lån optaget i bank eller sparekasse til større vedligeholdelsesopgaver på vindmøllen må kun optages med pro ratisk hæftelse for interessenterne i forhold til deres ideelle andele. Herudover må møllelauget ikke stifte gæld. Side 2 af 6

3 2. Forslag fra ledelsen: Ledelsen ønsker igen bemyndigelse til at starte nye projekter op på samme måde, som vi påbegyndte Flø-projektet. Der bliver tale om udlæg for diverse omkostninger i forbindelse med opstart, indtil forhåndstegningen er foretaget. Herefter tilbagebetales udlægget med renter. Nye projekter søger også om økonomisk GARANTI fra VE-fonden gennem Energinet.dk, men der er jo altid en vis risiko, så derfor vil vi sætte et beløb på. Dette beløb anslår bestyrelserne for møllelaugene i Uhre til at ligge omkring 1 mio kr., der deles mellem laugene i forhold til deres størrelse. Beløbet ligger i samme niveau som sidste gang. Interessenterne bag de møllelaug, der er med i opstart af nye projekter, får forhåndstegningsret på andele i disse nye projekter. Bestyrelsens kommentar til vedtægtsændringerne: Bestyrelsens hensigt er at oparbejde en reserve på ca. 15 % af investeret kapital. Denne reserve skal bruges til at fastholde udbetalingerne i dårlige vindår eller til opsparing til renovering af møllen på et senere tidspunkt eller hvis vi på et tidspunkt får en større udgift til f.eks. en skade, som ikke er forsikringsdækket. Herved kan vi sandsynligvis undgå at komme i den situation at skulle optage et lån til vedligeholdelse på møllen. Møllelaugene i Uhre har aldrig nogensinde været i nærheden af at skulle optage lån. Endeligt vil bestyrelsen sandsynligvis bruge den mulighed at nedsætte udbetalingen i en periode fremfor at skulle optage et lån. EKSTRAORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ekstraordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro tirsdag den 15. maj 2012, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetæller og referent 3. Anden behandling af vedtægtsændringen 4. Evt. Det ekstraordinære interessentsskabsmøde holdes sammen med Uhre Vindmøllelaug I/S og Uhre Windpower2 I/S. Andelsbeviser Uafhentede andelsbeviser kan hentes fra kl Afholdelse af interessentskabsmøde Interessentskabsmødet holdes sammen med Uhre Vindmøllelaug I/S. Administrationslettelse/besparelse For at spare omkostninger til porto vil vi fremover sende så meget på mail som muligt. Vi vil derfor bede jer sende os en mail til med oplysninger om dit ID nr. Side 3 af 6

4 samt navn og adresse. Vi har allerede mailadresse på de fleste af jer, der har forhåndstegnet andele i Uhre Windpower 2 I/S, så I behøver ikke sende os en mail. ID nr. står øverst på stemmesedlen. Adresseflytning/bankskifte Der er stadig mange, der glemmer at meddele os, når de har skiftet adresse, bank eller kontonummer. Det er meget vigtigt, at vi får besked, så snart der er en ændring. Møllelaugets administration bruger meget tid på at finde ud af, hvor interessenterne er flyttet hen og ligeledes på at få oplysninger om deres nye bankforbindelse. Tænk på, at det er med til at øge administrationsudgifterne. Skematisk regel Hvis man ønsker at udnytte det skattefri bundfradrag på kr pr. person over 18 år, kan det være en fordel at overdrage andele fra den ene ægtefælle til den anden. Ønsker man at benytte denne mulighed, skal man hente et overdragelsesskema på udfylde den og sende skemaet til møllelauget. Hvis man gør det inden udgangen af marts, kan det få virkning fra 1. januar Produktionen Produktionen sidste år var på kwh., dette er 86% af den forventede produktion. Møllen manglede således 14% i at nå målet, men denne produktion har SIEMENS afregnet for at have lejet møllen i På dage hvor SIEMENS ikke har stoppet møllen, producerer den godt og tilfredsstillende. FLØ - projektet UHRE WINDPOWER 2 I/S forhåndssolgte alle andele omkring 1. december 2011 til de kommende møller i Flø. Efter planen skulle de første 2 møller op omkring sommerferien og de sidste 2 møller ca. 6 måneder senere. De første 2 mølle bliver forsinkede, så det forventes, at alle 4 møller kommer op samtidigt i perioden december 2012 februar Køb ren vindmøllestrøm skift til Energiselskabet VINDSTØD Møllelauget er medejer af Vindenergi Danmark, som sælger vores produktion af strøm og herigennem er vi medejer af det nye Energiselskab VINDSTØD. Det er det eneste energiselskab i Danmark, som tilbyder strøm fra danske vindmøller. Vi har lagt en brochure i kuverten, der fortæller mere om det. Møllelauget vil gerne opfordre jer til at skifte til dette selskab. På den måde bliver efterspørgslen efter vindproduceret el større, og dermed burde afregningsprisen stige, hvilket jo er til fordel for dig som interessent. Side 4 af 6

5 Produktion: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gunvor Gunvor har produceret kwh i 2011 til el nettet. Venlig hilsen Ledelsen for Uhre Windpower I/S v/per Bjerke Hansen Uhrevej 32 b, Uhre 7330 Brande Side 5 af 6

6 Connie Hedegaard er klar til en tur 100 m op i møllen Henrik Svanekiær lavede sjov med mange af gæsterne klip Tilmelding Tilmelding til interessentskabsmøder: torsdag den 29. marts 2012, kl Uhre Windpower I/S og i Uhre Vindmøllelaug I/S interessentskabsmøder på Uhre Kro. Ønsker kun at afhente andelsbeviser fra kl til på Uhre Kro. Navn Adresse Post nr. By Telefon Kuponen sendes til Uhre Windpower I/S, Uhrevej 32 B, 7330 Brande, senest den 21. marts Du kan foretage din tilmelding senest den 22. marts på i stedet for at sende denne blanket. Side 6 af 6