DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1

2 Peter Kragelund & Anders Bastholm Kinesiske investeringer i Zambia Den kinesiske stats indflydelse og betydningen af strategiske interesser I november 2006 mødtes 48 afrikanske ledere med deres kinesiske værter, præsident Hu Jintao og premierminister Wen Jiabao, i Beijing for at åbne det 3. Forum for Kina-Afrika Samarbejde (FOCAC). Dette møde var en politisk markering af det hidtidige højdepunkt i relationerne mellem Kina og de afrikanske lande. Relationer, der omfatter kinesisk bistand, handel, og investeringer, og derfor er vigtige for Afrikas udviklingsmuligheder især fordi pengestrømmene kommer på et tidspunkt, hvor andre landes pengestrømme enten er stagnerende eller faldende. Kina er i dag den tredje vigtigste investor i Afrika. I løbet af de seneste ti år er Kinas samlede investeringer vokset mere end fem gange: fra 259 til 1250 millioner USD (jf. tabel 2). Forventningerne til Kinas investeringer er store i de afrikanske lande, og de politiske målsætninger, som Kina har udstukket i bl.a. Beijing Handlingsplanen , viser politisk vilje til at styrke kinesiske investeringer i Afrika yderligere (FOCAC 2006; UNCTAD 2005). Konkrete initiativer fra topmødet inkluderer bl.a. etableringen af en Kina-Afrika Udviklingsfond på 5 milliarder USD til støtte for kinesiske investeringsprojekter i Afrika og oprettelsen af tre-fem kinesiske investerings- og handelszoner i Afrika den første af hvilke er under etablering i kobberbæltet i det nordlige Zambia. Siden relationerne mellem Kina og Afrika igen kom på alles læber i begyndelsen af dette årtusinde, er der blevet produceret en lang række artikler og arbejdspapirer om emnet. Denne artikel adskiller sig fra flertallet ved at fokusere på et bestemt aspekt, i et bestemt land. Mere specifikt vil vi fokusere på, hvordan den kinesiske stat skaber fordele for kinesiske virksomheder, der investerer i Zambia. Valget af Zambia som eksempel skyldes flere faktorer: Kina har været til stede i Zambia siden uafhængigheden i 1964; bortset fra Sydafrika er Zambia den vigtigste destination for ikke-olie investeringer i Afrika; i 2006 var Kina den største investor i Zambia; til dato har mere end 200 kinesiske virksomheder investeret i Zambia; kinesiske investeringer retter sig mod alle sektorer i den zambiske økonomi; og den DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia 67

3 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm 68 akkumulerede investeringsbeholdning i Zambia nåede 570 millioner USD i Denne artikel er opbygget som følger: Afsnit to giver en baggrundsforståelse for Kinas voksende investeringer i omverdenen, hvorefter afsnit tre kort ridser de kinesiske investeringer i Zambia op, og afsnit fire illustrerer, hvordan den kinesiske stat støtter disse investeringer. Afsnit fem til syv beskriver kinesiske investeringer i tre sektorer i Zambia. Sidste afsnit diskuterer den kinesiske stats indflydelse på de kinesiske investeringer i Zambia. Den kinesiske stat og kinesiske investeringer Indtil Deng Xiaoping begyndte sine politiske og økonomiske reformer i Kina i slutningen af 1970erne, var kinesiske investeringer i princippet ikke-eksisterende, men som en konsekvens af Kinas ændrede politiske diskurs i forhold til verden udenfor åbnede Kina i august 1979 dørene for specifikke kinesiske statsejede virksomheders investeringer i udlandet. De politiske reformer gjorde dog ikke, med ét slag, kinesiske investeringer til en betydelig faktor. I virkeligheden skete der ikke meget før midten af 1980erne, da den kinesiske regering igangsatte en liberaliseringsproces, der tillod flere virksomheder at internationalisere. Dette blev fulgt op i 1992, hvor internationaliseringen af kinesiske virksomheder blev indskrevet som en målsætning i de nationale økonomiske politikker, og igen i 2001, hvor den kinesiske stat igangsatte den såkaldte gå ud-politik (Buckley et al. 2007). Hvis man skal tro det seneste tal fra Xinhua (2007), som estimerer kinesiske investeringsstrømme i 2006 til at være på 16,1 milliard USD, rangerer Kina i dag som nr. 13 i verden. Selv om der på det seneste er blevet åbnet meget op for, hvilke virksomheder der kan foretage udenlandske investeringer, stammer kinesiske investeringer hovedsageligt fra statsejede virksomheder, som er vigtige instrumenter i Kinas udenrigspolitik. Blandt de mest centrale motiver for kinesiske investeringer er: adgang til nye markeder; adgang til råstoffer; overførsel af teknologiske og administrative kompetencer til Kina; og, i forhold til staten, at bidrage til opfyldelsen af politiske målsætninger (Wang 2002). Gå ud-politikken fra 2001 danner den overordnede politiske ramme, gennem hvilken den kinesiske stat øver indflydelse på kinesiske investeringer i dag. Kinesiske virksomheder kan gennem denne politik opnå incitamenter i form af skattereduktioner, billige lån, subsidier og direkte støtte i modtagerlandet. Trods denne mere faciliterende politiske ramme er kinesiske investeringer stadig begrænset af meget bureaukratiske procedurer. Herved kan den kinesiske stat, i overensstemmelse med sine interesser, via støtte og restriktioner skabe fordele eller ulemper for kinesiske virksomheder, der ønsker at investere i udlandet.

4 I dag går langt hovedparten af de kinesiske investeringer til andre lande i Asien, men sammenlignet med størrelsen af modtagerøkonomien er afrikanske økonomier også vigtige. På mindre end to årtier er antallet af kinesiske virksomheder i Afrika vokset mere end 11 gange, og beholdningen af kinesiske investeringer er vokset 23 gange på 15 år. Olie og andre naturressourcer er helt klart de største investeringsområder, men kinesiske firmaer investerer i alle sektorer af de afrikanske økonomier, og den kinesiske investeringsbølge drejer sig om andet end naturressourcer blandt andet om markedsandele på de voksende afrikanske markeder (Kragelund 2007). Kinesiske investeringer i Zambia De første kinesiske investeringer i Zambia materialiserede sig i form af udviklingsbistand, og omend bistand og investeringer stadig er knyttet sammen, har modaliteten ændret sig sidenhen. Figur 1 nedenfor skitserer udviklingen af kinesiske investeringer i Zambia fra 1993 til Det bør nævnes, at figuren er baseret på investeringslicenser fra Zambia Development Agency (ZDA) og ikke egentlige investeringer. Blandt ledende medarbejdere i ZDA er det normalt antaget, at kun 70 procent af alle investeringstilsagn bliver til noget. Hertil skal tilføjes, at zambiske ministerier og decentrale enheder også kan give licenser til udenlandske investorer. Derfor er den næststørste kinesiske investering i Zambia, Chambishi Copper Mine til en værdi af 150 millioner USD, ikke inkluderet i figuren da denne blev godkendt af Ministry of Mines and Minerals Development og ikke af ZDA. Figur 1: Godkendte kinesiske investeringslicenser i Zambia, DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia 69

5 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm 70 Størstedelen af de kinesiske investeringer retter sig mod produktionssektoren (54 procent) og minedrift (27 procent), men det er værd at lægge mærke til, at 73 procent af de penge, der er investeret i produktionssektoren, er tæt knyttet til minedriften. Herudover investerer kinesiske virksomheder i bygge- og anlægssektoren (7 procent) og landbrug (2 procent). Vores mineeksempel nedenfor udgøres af tre virksomheder: Chambishiminen, Chambishi Copper Smelter og Sino-Metal Leach and Acid Products Zambia. Tilsammen udgør de næsten 65 procent af alle kinesiske investeringer i Zambia, og de er alle datterselskaber af den samme statsejede virksomhed: China Nonferrous Metal Mining (CNMC) ubetinget den største kinesiske investor i Zambia. I 2006 opererede 20 kinesiske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Zambia. Blandt disse virksomheder er den store statsejede China Jiangxi Corporation (CJC) og den noget mindre privatejede Zamchin Construction (ZC). CJC er med sin investering på 6 millioner USD en af de tre største kinesiske virksomheder i denne sektor, mens ZC med sin USD-investering tilhører den store gruppe af mindre investeringer. Disse to virksomheder, der tilsammen står for 16 procent af de kinesiske investeringerne i sektoren, udgør vores bygge- og anlægseksempel. I landbrugssektoren er den største kinesiske spiller i Zambia den statsejede China State Farms Agribusiness Corporation (CSFAC), som ejer tre landbrug i Zambia, nemlig China Zambia Friendship Farm, Jhonken Friendship Farm og Jhonken Estates. Tilsammen udgør disse tre landbrug 33 procent af de samlede kinesiske investeringer i sektoren. CSFACs investeringer udgør vores landbrugseksempel. Den kinesiske stat og investeringer i Zambia Den kinesiske stat er såvel direkte som indirekte involveret i de kinesiske investeringer i Zambia. Den kinesiske stat støtter investeringerne via sin udenrigspolitik og sit diplomatiske arbejde, i form af officielle statsbesøg og via FOCAC. Ved sådanne møder forhandles aftaler om kinesisk bistand, statsgaranterede lån og gældseftergivelse. Samtidig hermed forhandles også investeringsaftaler på plads med kinesiske virksomheder. Kinesiske investeringer kobles dermed direkte til bistand og lån, og de kinesiske ledere udnytter således deres direkte adgang til den zambiske politiske elite til at forhandle gode forhold for kinesiske investorer. Den kinesiske stats støtte udmønter sig også i direkte støtte til de kinesiske virksomheder (eksempelvis kan de optage billige lån gennem de statsejede kinesiske banker) og i form af indirekte støtte gennem byggekontrakter finansieret af kinesisk bistand. Støtten udmønter sig tillige i konkrete tiltag i form af etableringen af fire kinesiske institutioner i Zambia.

6 Den første institution er den kinesiske ambassade og specielt Economic Counsellor s Office (ECO), som i princippet er det kinesiske politiske lederskabs forlængede arm. Her kan investorer få råd og vejledning i forhold til investeringsmuligheder og hjælp til at etablere kontakt til relevante zambiske myndigheder, såvel som til potentielle kunder. Den anden er Association of Chinese Corporations in Zambia (ACCZ), der fungerer som det kinesiske handelskammer i Zambia. ACCZ er etableret efter påbud fra det kinesiske handelsministerium og hører direkte under ECO. ACCZ varetager kinesiske virksomheders interesser i forhold til den zambiske offentlighed og til de zambiske myndigheder. Den tredje er Chinese Centre for Investment Promotion and Trade (CCIPT), som også er etableret af handelsministeriet. Formålet med CCIPT er at identificere investeringsmuligheder, etablere kontakt til lokale myndigheder, og støtte kinesiske investorer med indkvartering, transport og kommunikationsfaciliteter. Slutteligt er der den zambiske afdeling af Bank of China (BOC), der i modsætning til de tre andre ikke er en politisk institution per se. Egentlig er BOC en statsejet kinesisk kommerciel bank, men i den zambiske kontekst har den til dato haft et politisk og ikke et økonomisk mandat. BOC er etableret i Zambia for at gøre de daglige bankaktiviteter lettere for de kinesiske virksomheder. Denne politisk drevne investering mindsker således en af barriererne for kinesiske investorer i Zambia. Ud over de stats-initierede institutioner har den kinesiske stat netop indviet en kinesisk økonomisk zone centreret omkring Chambishi-minen og administreret af CNMC. Formålet med denne zone er at skabe en klynge af kinesiske produktionsvirksomheder, primært ejet af CNMC, som kan fungere som et eksportknudepunkt for lokalt producerede kinesiske produkter. Den kinesiske regering støtter aktivt kinesiske investeringer i denne zone, dels ved at opføre produktionsstrukturer og infrastruktur, og dels gennem finansielle incitamenter i form af bistandskontrakter og billige lån. Kinesiske investeringer i minesektoren Minesektoren er økonomisk og politisk vigtig for såvel Zambia som for Kina. Zambia er Afrikas førende producent af kobber, og Kina er verdens største forbruger af kobber. Kina producerer selv kobber, men landet kan ikke dække den stigende efterspørgsel, og importen stiger derfor kraftigt (Streifel 2006). Den stigende efterspørgsel kombineret med begrænsede reserver har betydet, at priserne har nået nye historiske højder. Dette har medført omfattende kinesiske investeringer i minesektoren. DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia 71

7 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm 72 Privatiseringen af den zambiske minesektor muliggjorde disse investeringer. Blandt de privatiserede miner var Chambishi-minen, som blev købt af NFC Africa (et datterselskab til CNMC). Selv om Kina med opkøbet af minen har fået adgang til og kontrol over en vigtig kobberreserve, er det vigtigt at påpege, at Chambishi-minen endnu kun fremstiller 5-10 procent af Zambias totale kobberkoncentrat-produktion. For at kunne mindske sin afhængighed af andre virksomheder har CNMC tillige investeret i to andre kobberrelaterede produktionsfaciliteter, nemlig Chambishi Copper Smelter og Sino-Metals Leach Plant. Herved får CNMC fuld kontrol over hele kobber-produktionskæden og kan, når kobber-smelteren åbner sidst i 2008, eksportere raffineret kobber direkte til Kina. Investeringen i Chambishi-minen og de relaterede produktionsvirksomheder er tæt forbundet med initiativer fra den kinesiske stats side. Moderselskabet CNMC har i forbindelse med disse investeringer nydt godt af den kinesiske stats overordnede investeringspolitik, som konkret har haft betydning i form af såvel politisk støtte som adgang til statsgaranterede lån. Ifølge en ansat i administrationen ved Chambishi-minen var både statens og ambassadens støtte af stor betydning for gennemførelsen af investeringerne. Ydermere nyder CNMC godt af etableringen af den økonomiske zone, tilvejebragt af den kinesiske stat, som vil gøre det muligt for selskabet at diversificere sine aktiviteter og dermed minimere de økonomiske risici ved eventuelt faldende kobberpriser. Kinesiske investeringer i bygge- og anlægssektoren For den kinesiske stat er investeringer i denne sektor først og fremmest anset som en effektiv måde at skabe tætte relationer med afrikanske regeringer på relationer der på langt sigt vil give Kina adgang til ressourcer og politisk indflydelse (CCS 2006). Inden for de seneste år har kinesiske virksomheder vundet langt størstedelen af de store udbud i branchen. Dette er ikke begrænset til Zambia, men er en udbredt tendens i mange afrikanske lande (CCS 2006; Bosten 2006). Omend der er almindelig enighed om, at der er et endog meget tæt forhold mellem kinesisk bistand især i form af koncessionelle lån og kinesiske aktiviteter, er det uvist, i hvor høj grad de kinesiske virksomheder nyder økonomiske fordele fra den kinesiske regering. En af de første kinesiske spillere på det zambiske marked var den statsejede bygge- og anlægsvirksomhed CJC, der allerede i 1995 så muligheder i det zambiske marked. Ved hjælp af billige lån etablerede virksomheden et datterselskab i Lusaka. Selskabet har specialiseret sig i såvel donor- som regeringsfinansierede infrastrukturprojekter, men udfører også en del arbejde i forbindelse med kinesisk bistand. Omend det zambiske marked

8 er blevet mere konkurrencepræget, mener den administrerende direktør stadig, at det er langt mere profitabelt at arbejde i Zambia end i Kina. Det samme gør sig i princippet gældende for ZC, der i modsætning til CJC er privatejet og derfor ikke har haft adgang til billige lån. ZC har heller ikke kunnet få del i de kinesiske bistandsprojekter i Zambia, men må nøjes med at byde på offentlige udbud især fra den zambiske regering. Omend ZC ikke direkte er knyttet til den kinesiske stat, og derfor ikke har modtaget støtte herfra, er ZC alligevel indirekte et produkt af den kinesiske stats tidligere engagement i Zambia, i og med at den nuværende ejer i 1990erne arbejdede for en statsejet kinesisk virksomhed i branchen og herigennem fik det kendskab til markedet, som han bruger i sin virksomhed i dag. Hertil skal tilføjes at private kinesiske virksomheder i dag kan få støtte af såvel ECO som ACCZ og CCIPT, hvilket ikke var muligt, da ZC blev etableret i Kinesiske investeringer i landbrugssektoren I løbet af 1960erne og 70erne igangsatte Kina en række landbrugsbistandsprojekter i Afrika, herunder også i Zambia. Oprindeligt var de farme, der dengang blev oprettet, tænkt som hjælp til afrikanske regeringer, men i takt med at den kinesiske bistand ændrede form, ændrede disse landbrug sig også, og i dag genererer de profit, samtidig med at de agerer sikkerhedsventil i forhold til fremtidig fødevaremangel i Kina. Til dato har Kina kunnet følge med den stigende efterspørgsel efter fødevarer, der er en direkte konsekvens af Kinas økonomiske vækst. Eksisterende landbrug er blevet effektiviseret, og nye landbrug er blevet etableret, men der er noget, der tyder på, at den øvre grænse er ved at være nået. Ifølge Kane & Serewicz (2001) står den kinesiske fødevareproduktion nemlig over for to problemer. På den ene side skaber den hurtige industrialisering et stort pres på den dyrkbare jord, og på den anden side har den økonomiske vækst betydet, at mange kineseres kost har ændret sig mod mere udbredt anvendelse af kød, som nødvendiggør større dyrkbare arealer. Tilsammen betyder disse to faktorer, at systemet er under stigende pres, hvilket igen har gjort afrikansk landbrug interessant. CSFAC ejer tre landbrug i Zambia. Det mest kendte af disse er den ældste kinesiske farm i Zambia, nemlig China-Zambia Friendship Farm, som CSFAC købte på opfordring af det kinesiske landbrugsministerium for at mindske de økonomiske tab, der var forbundet med at drive den. Siden da har CSFAC købt Jhonken Estates og Jhonken Friendship Farm alle tre investeringer finansieret af lån fra det kinesiske landbrugsministerium. DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia Ifølge lederne af disse farme er hele produktionen på disse tre landbrug (æg, oksekød og svinekød) rettet mod salg på det zambiske marked, og 73

9 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm 74 eksport til Kina er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Disse investeringer tjener altså ikke umiddelbart den kinesiske interesse i fødevaresikkerhed, i hvert ikke fald på kort sigt. Hvorom alting er, så skubber den kinesiske stat på for at øge landbrugsinvesteringerne og sendte for nyligt en større delegation fra landbrugsministeriet til Zambia for at identificere mulige lokaliteter for nye investeringer. Endvidere vil der inden for de næste par år, for kinesiske bistandsmidler, blive etableret et stort landbrugs-demonstrationscenter i Zambia. Investeringerne i denne sektor ser derfor ud til at ville fortsætte med at stige, støttet af den kinesiske stat. Støtten fra den kinesiske stat er af afgørende betydning, og ifølge den assisterende leder på China-Zambia Friendship Farm ville de kinesiske farme i Zambia uden statens støtte stå over for meget alvorlige problemer. Konkluderende bemærkninger Som det er fremgået, går langt størstedelen af de kinesiske investeringer i Zambia til mine- eller minerelaterede aktiviteter. Betingelserne for disse investeringer bliver forhandlet på højeste politiske niveau, hvor de bliver knyttet sammen med kinesisk bistand, statsgaranterede lån og byggeprojekter udført af kinesiske virksomheder. Til dato er langt hovedparten af investeringerne i minesektoren foretaget af statsejede selskaber. Der foretages også andre, ikke-ressourcerelaterede investeringer, der i antal langt overgår mine-investeringerne, men som beløbsmæssigt slet ikke kan måle sig med disse. I bygge- og anlægssektoren er alle de store kinesiske virksomheder statsejede. De er i Zambia af to grunde: De implementerer kinesiske bistandsprojekter og opnår international erfaring på et attraktivt zambisk marked. De mindre private virksomheder, der ikke i samme grad nyder godt af den kinesiske statsstøtte, anser Zambia for at være et marked præget af begrænset konkurrence, som er profitabelt for de omkostningsbevidste kinesiske byggefirmaer. De kinesiske investeringer i landbrugssektoren er officielt set et led i Kinas godgørende arbejde i Afrika: Således investerer Kina officielt kun i denne sektor, fordi afrikanske ledere har udpeget landbruget som specielt vigtigt for Afrikas fremtidige udvikling (Wu 2006). Der er da heller ingen tvivl om, at kinesiske investeringer i zambisk landbrug har været tæt knyttet til Kinas målsætning om at styrke de diplomatiske bånd til Zambia og få adgang til kobber. I dag er situationen dog mere kompleks. Således bruges disse investeringer stadig til at styrke de politiske bånd til Zambia, men fungerer i lige så høj grad som en garanti mod fremtidig fødevaremangel, og sidst men ikke mindst er der potentiale for profit i et marked præget af underproduktion.

10 Omend ikke alle investeringer er direkte relateret til den kinesiske stats interesser, er staten alligevel en meget vigtig spiller i den zambiske kontekst. Selve grundstenen for kinesiske investeringer er den kinesiske gå ud-politik. For at bane vejen for denne politik forhandler den kinesiske stat på højeste politiske plan adgang for investeringer gennem bilaterale statsbesøg og storstilede arrangementer. Statens støtte begrænser sig dog ikke til det. Den kinesiske stat har også skabt en institutionel ramme i Zambia, der støtter og dirigerer de kinesiske virksomheder i landet. Internationaliseringsprocessen af kinesiske virksomheder drives både direkte og indirekte fremad af den kinesiske stat. Således nyder de private virksomheder godt af oprettelsen af den økonomiske zone, af samarbejdet med de statsejede selskaber, af opbygningen af infrastruktur, lige såvel som de er begunstiget af den information, som de statsinitierede kinesiske institutioner i Zambia formidler. Slutteligt virker de statsejede selskaber som rollemodeller for, at det kan lade sig gøre at drive profitabel virksomhed i Zambia. Den kinesiske stats indblanding i investeringer i Zambia giver således kinesiske virksomheder adgang til billig kapital, lægger grundstenen for stordriftsfordele, letter adgang til teknologi, tager hånd om den nødvendige infrastruktur og mindsker handelsbarrierer. Disse fordele gør de kinesiske virksomheder konkurrencedygtige i forhold til såvel store internationale spillere som lokale virksomheder. I denne artikel har vi forsøgt at give et indblik i, hvordan den kinesiske stat påvirker kinesiske investeringer i Zambia. Den har bl.a. påpeget sammenhængene mellem sektorer, der er strategisk vigtige for Kina, og sektorer, der ved første øjekast ikke er lige så vigtige, men som fungerer som bølgebrydere for investeringer i strategisk vigtige sektorer, Vi har fremhævet heterogeniteten i de kinesiske investeringer og gjort opmærksom på, hvordan kinesiske virksomheder kan konkurrere på det zambiske marked på trods af manglende international erfaring, store kulturelle forskelle og stor geografisk afstand. Der er dog stadig en mængde spørgsmål, der er ubesvarede, såsom hvordan de kinesiske investeringer påvirker lokale zambiske virksomheders konkurrenceevne, og i hvor høj grad den kinesiske stat igangsætter samarbejde med lokale partnere for at mindske fremtidig kritik. Peter Kragelund er projektforsker ved DIIS Anders Bastholm er cand. scient. i geografi DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia 75

11 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm Litteratur Bosten, E China s engagement in the construction industry of Southern Africa: the case of Mozambique. Paper read at Asian and other Drivers of Global Change Workshop, January 19-20, at St. Petersburg. Buckley, P. J., J. Clegg, A. R. Cross, X. Liu, H. Voss, and P. Zheng The determinants of Chinese outward foreign direct investment. Journal of International Business Studies vol. 38, no. 4: CCS China s interest and activity in Africa s construction and infrastructure sectors. Stellenbosch: Centre for Chinese Studies, Stellenbosch University. FOCAC Beijing action plan Forum on China Africa Cooperation 2006 [cited 2007]. Available from t htm, Kane, T. M. & L. W. Serewicz China s hunger: the consequencs of a rising demand for food and energy. Parameters vol. 31, no. 3: Kragelund, P Udenlandske investeringer og udvikling i Afrika. DIIS Working Paper 2007:5. København: DIIS. Streifel, S Impact of China and India on global commodity markets. Focus on metals & minerals and petroleum. Washington DC: World Bank, development prospect Group. UNCTAD Prospects of foreign direct investment and the strategies of transnational corporations, New York & Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Wang, M. Y The motivations behind China s government-initiated industrial investments overseas. Pacific Affairs vol. 75, no. 2: Wu, Y Excerpts from the speech by Chinese president Hu Jintao, held at the Nigerian Parliament on 27 April Sudan Vision Daily, November 18. Xinhua China s economic growth poses no threat. China Daily, January

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere