DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1

2 Peter Kragelund & Anders Bastholm Kinesiske investeringer i Zambia Den kinesiske stats indflydelse og betydningen af strategiske interesser I november 2006 mødtes 48 afrikanske ledere med deres kinesiske værter, præsident Hu Jintao og premierminister Wen Jiabao, i Beijing for at åbne det 3. Forum for Kina-Afrika Samarbejde (FOCAC). Dette møde var en politisk markering af det hidtidige højdepunkt i relationerne mellem Kina og de afrikanske lande. Relationer, der omfatter kinesisk bistand, handel, og investeringer, og derfor er vigtige for Afrikas udviklingsmuligheder især fordi pengestrømmene kommer på et tidspunkt, hvor andre landes pengestrømme enten er stagnerende eller faldende. Kina er i dag den tredje vigtigste investor i Afrika. I løbet af de seneste ti år er Kinas samlede investeringer vokset mere end fem gange: fra 259 til 1250 millioner USD (jf. tabel 2). Forventningerne til Kinas investeringer er store i de afrikanske lande, og de politiske målsætninger, som Kina har udstukket i bl.a. Beijing Handlingsplanen , viser politisk vilje til at styrke kinesiske investeringer i Afrika yderligere (FOCAC 2006; UNCTAD 2005). Konkrete initiativer fra topmødet inkluderer bl.a. etableringen af en Kina-Afrika Udviklingsfond på 5 milliarder USD til støtte for kinesiske investeringsprojekter i Afrika og oprettelsen af tre-fem kinesiske investerings- og handelszoner i Afrika den første af hvilke er under etablering i kobberbæltet i det nordlige Zambia. Siden relationerne mellem Kina og Afrika igen kom på alles læber i begyndelsen af dette årtusinde, er der blevet produceret en lang række artikler og arbejdspapirer om emnet. Denne artikel adskiller sig fra flertallet ved at fokusere på et bestemt aspekt, i et bestemt land. Mere specifikt vil vi fokusere på, hvordan den kinesiske stat skaber fordele for kinesiske virksomheder, der investerer i Zambia. Valget af Zambia som eksempel skyldes flere faktorer: Kina har været til stede i Zambia siden uafhængigheden i 1964; bortset fra Sydafrika er Zambia den vigtigste destination for ikke-olie investeringer i Afrika; i 2006 var Kina den største investor i Zambia; til dato har mere end 200 kinesiske virksomheder investeret i Zambia; kinesiske investeringer retter sig mod alle sektorer i den zambiske økonomi; og den DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia 67

3 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm 68 akkumulerede investeringsbeholdning i Zambia nåede 570 millioner USD i Denne artikel er opbygget som følger: Afsnit to giver en baggrundsforståelse for Kinas voksende investeringer i omverdenen, hvorefter afsnit tre kort ridser de kinesiske investeringer i Zambia op, og afsnit fire illustrerer, hvordan den kinesiske stat støtter disse investeringer. Afsnit fem til syv beskriver kinesiske investeringer i tre sektorer i Zambia. Sidste afsnit diskuterer den kinesiske stats indflydelse på de kinesiske investeringer i Zambia. Den kinesiske stat og kinesiske investeringer Indtil Deng Xiaoping begyndte sine politiske og økonomiske reformer i Kina i slutningen af 1970erne, var kinesiske investeringer i princippet ikke-eksisterende, men som en konsekvens af Kinas ændrede politiske diskurs i forhold til verden udenfor åbnede Kina i august 1979 dørene for specifikke kinesiske statsejede virksomheders investeringer i udlandet. De politiske reformer gjorde dog ikke, med ét slag, kinesiske investeringer til en betydelig faktor. I virkeligheden skete der ikke meget før midten af 1980erne, da den kinesiske regering igangsatte en liberaliseringsproces, der tillod flere virksomheder at internationalisere. Dette blev fulgt op i 1992, hvor internationaliseringen af kinesiske virksomheder blev indskrevet som en målsætning i de nationale økonomiske politikker, og igen i 2001, hvor den kinesiske stat igangsatte den såkaldte gå ud-politik (Buckley et al. 2007). Hvis man skal tro det seneste tal fra Xinhua (2007), som estimerer kinesiske investeringsstrømme i 2006 til at være på 16,1 milliard USD, rangerer Kina i dag som nr. 13 i verden. Selv om der på det seneste er blevet åbnet meget op for, hvilke virksomheder der kan foretage udenlandske investeringer, stammer kinesiske investeringer hovedsageligt fra statsejede virksomheder, som er vigtige instrumenter i Kinas udenrigspolitik. Blandt de mest centrale motiver for kinesiske investeringer er: adgang til nye markeder; adgang til råstoffer; overførsel af teknologiske og administrative kompetencer til Kina; og, i forhold til staten, at bidrage til opfyldelsen af politiske målsætninger (Wang 2002). Gå ud-politikken fra 2001 danner den overordnede politiske ramme, gennem hvilken den kinesiske stat øver indflydelse på kinesiske investeringer i dag. Kinesiske virksomheder kan gennem denne politik opnå incitamenter i form af skattereduktioner, billige lån, subsidier og direkte støtte i modtagerlandet. Trods denne mere faciliterende politiske ramme er kinesiske investeringer stadig begrænset af meget bureaukratiske procedurer. Herved kan den kinesiske stat, i overensstemmelse med sine interesser, via støtte og restriktioner skabe fordele eller ulemper for kinesiske virksomheder, der ønsker at investere i udlandet.

4 I dag går langt hovedparten af de kinesiske investeringer til andre lande i Asien, men sammenlignet med størrelsen af modtagerøkonomien er afrikanske økonomier også vigtige. På mindre end to årtier er antallet af kinesiske virksomheder i Afrika vokset mere end 11 gange, og beholdningen af kinesiske investeringer er vokset 23 gange på 15 år. Olie og andre naturressourcer er helt klart de største investeringsområder, men kinesiske firmaer investerer i alle sektorer af de afrikanske økonomier, og den kinesiske investeringsbølge drejer sig om andet end naturressourcer blandt andet om markedsandele på de voksende afrikanske markeder (Kragelund 2007). Kinesiske investeringer i Zambia De første kinesiske investeringer i Zambia materialiserede sig i form af udviklingsbistand, og omend bistand og investeringer stadig er knyttet sammen, har modaliteten ændret sig sidenhen. Figur 1 nedenfor skitserer udviklingen af kinesiske investeringer i Zambia fra 1993 til Det bør nævnes, at figuren er baseret på investeringslicenser fra Zambia Development Agency (ZDA) og ikke egentlige investeringer. Blandt ledende medarbejdere i ZDA er det normalt antaget, at kun 70 procent af alle investeringstilsagn bliver til noget. Hertil skal tilføjes, at zambiske ministerier og decentrale enheder også kan give licenser til udenlandske investorer. Derfor er den næststørste kinesiske investering i Zambia, Chambishi Copper Mine til en værdi af 150 millioner USD, ikke inkluderet i figuren da denne blev godkendt af Ministry of Mines and Minerals Development og ikke af ZDA. Figur 1: Godkendte kinesiske investeringslicenser i Zambia, DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia 69

5 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm 70 Størstedelen af de kinesiske investeringer retter sig mod produktionssektoren (54 procent) og minedrift (27 procent), men det er værd at lægge mærke til, at 73 procent af de penge, der er investeret i produktionssektoren, er tæt knyttet til minedriften. Herudover investerer kinesiske virksomheder i bygge- og anlægssektoren (7 procent) og landbrug (2 procent). Vores mineeksempel nedenfor udgøres af tre virksomheder: Chambishiminen, Chambishi Copper Smelter og Sino-Metal Leach and Acid Products Zambia. Tilsammen udgør de næsten 65 procent af alle kinesiske investeringer i Zambia, og de er alle datterselskaber af den samme statsejede virksomhed: China Nonferrous Metal Mining (CNMC) ubetinget den største kinesiske investor i Zambia. I 2006 opererede 20 kinesiske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Zambia. Blandt disse virksomheder er den store statsejede China Jiangxi Corporation (CJC) og den noget mindre privatejede Zamchin Construction (ZC). CJC er med sin investering på 6 millioner USD en af de tre største kinesiske virksomheder i denne sektor, mens ZC med sin USD-investering tilhører den store gruppe af mindre investeringer. Disse to virksomheder, der tilsammen står for 16 procent af de kinesiske investeringerne i sektoren, udgør vores bygge- og anlægseksempel. I landbrugssektoren er den største kinesiske spiller i Zambia den statsejede China State Farms Agribusiness Corporation (CSFAC), som ejer tre landbrug i Zambia, nemlig China Zambia Friendship Farm, Jhonken Friendship Farm og Jhonken Estates. Tilsammen udgør disse tre landbrug 33 procent af de samlede kinesiske investeringer i sektoren. CSFACs investeringer udgør vores landbrugseksempel. Den kinesiske stat og investeringer i Zambia Den kinesiske stat er såvel direkte som indirekte involveret i de kinesiske investeringer i Zambia. Den kinesiske stat støtter investeringerne via sin udenrigspolitik og sit diplomatiske arbejde, i form af officielle statsbesøg og via FOCAC. Ved sådanne møder forhandles aftaler om kinesisk bistand, statsgaranterede lån og gældseftergivelse. Samtidig hermed forhandles også investeringsaftaler på plads med kinesiske virksomheder. Kinesiske investeringer kobles dermed direkte til bistand og lån, og de kinesiske ledere udnytter således deres direkte adgang til den zambiske politiske elite til at forhandle gode forhold for kinesiske investorer. Den kinesiske stats støtte udmønter sig også i direkte støtte til de kinesiske virksomheder (eksempelvis kan de optage billige lån gennem de statsejede kinesiske banker) og i form af indirekte støtte gennem byggekontrakter finansieret af kinesisk bistand. Støtten udmønter sig tillige i konkrete tiltag i form af etableringen af fire kinesiske institutioner i Zambia.

6 Den første institution er den kinesiske ambassade og specielt Economic Counsellor s Office (ECO), som i princippet er det kinesiske politiske lederskabs forlængede arm. Her kan investorer få råd og vejledning i forhold til investeringsmuligheder og hjælp til at etablere kontakt til relevante zambiske myndigheder, såvel som til potentielle kunder. Den anden er Association of Chinese Corporations in Zambia (ACCZ), der fungerer som det kinesiske handelskammer i Zambia. ACCZ er etableret efter påbud fra det kinesiske handelsministerium og hører direkte under ECO. ACCZ varetager kinesiske virksomheders interesser i forhold til den zambiske offentlighed og til de zambiske myndigheder. Den tredje er Chinese Centre for Investment Promotion and Trade (CCIPT), som også er etableret af handelsministeriet. Formålet med CCIPT er at identificere investeringsmuligheder, etablere kontakt til lokale myndigheder, og støtte kinesiske investorer med indkvartering, transport og kommunikationsfaciliteter. Slutteligt er der den zambiske afdeling af Bank of China (BOC), der i modsætning til de tre andre ikke er en politisk institution per se. Egentlig er BOC en statsejet kinesisk kommerciel bank, men i den zambiske kontekst har den til dato haft et politisk og ikke et økonomisk mandat. BOC er etableret i Zambia for at gøre de daglige bankaktiviteter lettere for de kinesiske virksomheder. Denne politisk drevne investering mindsker således en af barriererne for kinesiske investorer i Zambia. Ud over de stats-initierede institutioner har den kinesiske stat netop indviet en kinesisk økonomisk zone centreret omkring Chambishi-minen og administreret af CNMC. Formålet med denne zone er at skabe en klynge af kinesiske produktionsvirksomheder, primært ejet af CNMC, som kan fungere som et eksportknudepunkt for lokalt producerede kinesiske produkter. Den kinesiske regering støtter aktivt kinesiske investeringer i denne zone, dels ved at opføre produktionsstrukturer og infrastruktur, og dels gennem finansielle incitamenter i form af bistandskontrakter og billige lån. Kinesiske investeringer i minesektoren Minesektoren er økonomisk og politisk vigtig for såvel Zambia som for Kina. Zambia er Afrikas førende producent af kobber, og Kina er verdens største forbruger af kobber. Kina producerer selv kobber, men landet kan ikke dække den stigende efterspørgsel, og importen stiger derfor kraftigt (Streifel 2006). Den stigende efterspørgsel kombineret med begrænsede reserver har betydet, at priserne har nået nye historiske højder. Dette har medført omfattende kinesiske investeringer i minesektoren. DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia 71

7 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm 72 Privatiseringen af den zambiske minesektor muliggjorde disse investeringer. Blandt de privatiserede miner var Chambishi-minen, som blev købt af NFC Africa (et datterselskab til CNMC). Selv om Kina med opkøbet af minen har fået adgang til og kontrol over en vigtig kobberreserve, er det vigtigt at påpege, at Chambishi-minen endnu kun fremstiller 5-10 procent af Zambias totale kobberkoncentrat-produktion. For at kunne mindske sin afhængighed af andre virksomheder har CNMC tillige investeret i to andre kobberrelaterede produktionsfaciliteter, nemlig Chambishi Copper Smelter og Sino-Metals Leach Plant. Herved får CNMC fuld kontrol over hele kobber-produktionskæden og kan, når kobber-smelteren åbner sidst i 2008, eksportere raffineret kobber direkte til Kina. Investeringen i Chambishi-minen og de relaterede produktionsvirksomheder er tæt forbundet med initiativer fra den kinesiske stats side. Moderselskabet CNMC har i forbindelse med disse investeringer nydt godt af den kinesiske stats overordnede investeringspolitik, som konkret har haft betydning i form af såvel politisk støtte som adgang til statsgaranterede lån. Ifølge en ansat i administrationen ved Chambishi-minen var både statens og ambassadens støtte af stor betydning for gennemførelsen af investeringerne. Ydermere nyder CNMC godt af etableringen af den økonomiske zone, tilvejebragt af den kinesiske stat, som vil gøre det muligt for selskabet at diversificere sine aktiviteter og dermed minimere de økonomiske risici ved eventuelt faldende kobberpriser. Kinesiske investeringer i bygge- og anlægssektoren For den kinesiske stat er investeringer i denne sektor først og fremmest anset som en effektiv måde at skabe tætte relationer med afrikanske regeringer på relationer der på langt sigt vil give Kina adgang til ressourcer og politisk indflydelse (CCS 2006). Inden for de seneste år har kinesiske virksomheder vundet langt størstedelen af de store udbud i branchen. Dette er ikke begrænset til Zambia, men er en udbredt tendens i mange afrikanske lande (CCS 2006; Bosten 2006). Omend der er almindelig enighed om, at der er et endog meget tæt forhold mellem kinesisk bistand især i form af koncessionelle lån og kinesiske aktiviteter, er det uvist, i hvor høj grad de kinesiske virksomheder nyder økonomiske fordele fra den kinesiske regering. En af de første kinesiske spillere på det zambiske marked var den statsejede bygge- og anlægsvirksomhed CJC, der allerede i 1995 så muligheder i det zambiske marked. Ved hjælp af billige lån etablerede virksomheden et datterselskab i Lusaka. Selskabet har specialiseret sig i såvel donor- som regeringsfinansierede infrastrukturprojekter, men udfører også en del arbejde i forbindelse med kinesisk bistand. Omend det zambiske marked

8 er blevet mere konkurrencepræget, mener den administrerende direktør stadig, at det er langt mere profitabelt at arbejde i Zambia end i Kina. Det samme gør sig i princippet gældende for ZC, der i modsætning til CJC er privatejet og derfor ikke har haft adgang til billige lån. ZC har heller ikke kunnet få del i de kinesiske bistandsprojekter i Zambia, men må nøjes med at byde på offentlige udbud især fra den zambiske regering. Omend ZC ikke direkte er knyttet til den kinesiske stat, og derfor ikke har modtaget støtte herfra, er ZC alligevel indirekte et produkt af den kinesiske stats tidligere engagement i Zambia, i og med at den nuværende ejer i 1990erne arbejdede for en statsejet kinesisk virksomhed i branchen og herigennem fik det kendskab til markedet, som han bruger i sin virksomhed i dag. Hertil skal tilføjes at private kinesiske virksomheder i dag kan få støtte af såvel ECO som ACCZ og CCIPT, hvilket ikke var muligt, da ZC blev etableret i Kinesiske investeringer i landbrugssektoren I løbet af 1960erne og 70erne igangsatte Kina en række landbrugsbistandsprojekter i Afrika, herunder også i Zambia. Oprindeligt var de farme, der dengang blev oprettet, tænkt som hjælp til afrikanske regeringer, men i takt med at den kinesiske bistand ændrede form, ændrede disse landbrug sig også, og i dag genererer de profit, samtidig med at de agerer sikkerhedsventil i forhold til fremtidig fødevaremangel i Kina. Til dato har Kina kunnet følge med den stigende efterspørgsel efter fødevarer, der er en direkte konsekvens af Kinas økonomiske vækst. Eksisterende landbrug er blevet effektiviseret, og nye landbrug er blevet etableret, men der er noget, der tyder på, at den øvre grænse er ved at være nået. Ifølge Kane & Serewicz (2001) står den kinesiske fødevareproduktion nemlig over for to problemer. På den ene side skaber den hurtige industrialisering et stort pres på den dyrkbare jord, og på den anden side har den økonomiske vækst betydet, at mange kineseres kost har ændret sig mod mere udbredt anvendelse af kød, som nødvendiggør større dyrkbare arealer. Tilsammen betyder disse to faktorer, at systemet er under stigende pres, hvilket igen har gjort afrikansk landbrug interessant. CSFAC ejer tre landbrug i Zambia. Det mest kendte af disse er den ældste kinesiske farm i Zambia, nemlig China-Zambia Friendship Farm, som CSFAC købte på opfordring af det kinesiske landbrugsministerium for at mindske de økonomiske tab, der var forbundet med at drive den. Siden da har CSFAC købt Jhonken Estates og Jhonken Friendship Farm alle tre investeringer finansieret af lån fra det kinesiske landbrugsministerium. DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia Ifølge lederne af disse farme er hele produktionen på disse tre landbrug (æg, oksekød og svinekød) rettet mod salg på det zambiske marked, og 73

9 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm 74 eksport til Kina er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Disse investeringer tjener altså ikke umiddelbart den kinesiske interesse i fødevaresikkerhed, i hvert ikke fald på kort sigt. Hvorom alting er, så skubber den kinesiske stat på for at øge landbrugsinvesteringerne og sendte for nyligt en større delegation fra landbrugsministeriet til Zambia for at identificere mulige lokaliteter for nye investeringer. Endvidere vil der inden for de næste par år, for kinesiske bistandsmidler, blive etableret et stort landbrugs-demonstrationscenter i Zambia. Investeringerne i denne sektor ser derfor ud til at ville fortsætte med at stige, støttet af den kinesiske stat. Støtten fra den kinesiske stat er af afgørende betydning, og ifølge den assisterende leder på China-Zambia Friendship Farm ville de kinesiske farme i Zambia uden statens støtte stå over for meget alvorlige problemer. Konkluderende bemærkninger Som det er fremgået, går langt størstedelen af de kinesiske investeringer i Zambia til mine- eller minerelaterede aktiviteter. Betingelserne for disse investeringer bliver forhandlet på højeste politiske niveau, hvor de bliver knyttet sammen med kinesisk bistand, statsgaranterede lån og byggeprojekter udført af kinesiske virksomheder. Til dato er langt hovedparten af investeringerne i minesektoren foretaget af statsejede selskaber. Der foretages også andre, ikke-ressourcerelaterede investeringer, der i antal langt overgår mine-investeringerne, men som beløbsmæssigt slet ikke kan måle sig med disse. I bygge- og anlægssektoren er alle de store kinesiske virksomheder statsejede. De er i Zambia af to grunde: De implementerer kinesiske bistandsprojekter og opnår international erfaring på et attraktivt zambisk marked. De mindre private virksomheder, der ikke i samme grad nyder godt af den kinesiske statsstøtte, anser Zambia for at være et marked præget af begrænset konkurrence, som er profitabelt for de omkostningsbevidste kinesiske byggefirmaer. De kinesiske investeringer i landbrugssektoren er officielt set et led i Kinas godgørende arbejde i Afrika: Således investerer Kina officielt kun i denne sektor, fordi afrikanske ledere har udpeget landbruget som specielt vigtigt for Afrikas fremtidige udvikling (Wu 2006). Der er da heller ingen tvivl om, at kinesiske investeringer i zambisk landbrug har været tæt knyttet til Kinas målsætning om at styrke de diplomatiske bånd til Zambia og få adgang til kobber. I dag er situationen dog mere kompleks. Således bruges disse investeringer stadig til at styrke de politiske bånd til Zambia, men fungerer i lige så høj grad som en garanti mod fremtidig fødevaremangel, og sidst men ikke mindst er der potentiale for profit i et marked præget af underproduktion.

10 Omend ikke alle investeringer er direkte relateret til den kinesiske stats interesser, er staten alligevel en meget vigtig spiller i den zambiske kontekst. Selve grundstenen for kinesiske investeringer er den kinesiske gå ud-politik. For at bane vejen for denne politik forhandler den kinesiske stat på højeste politiske plan adgang for investeringer gennem bilaterale statsbesøg og storstilede arrangementer. Statens støtte begrænser sig dog ikke til det. Den kinesiske stat har også skabt en institutionel ramme i Zambia, der støtter og dirigerer de kinesiske virksomheder i landet. Internationaliseringsprocessen af kinesiske virksomheder drives både direkte og indirekte fremad af den kinesiske stat. Således nyder de private virksomheder godt af oprettelsen af den økonomiske zone, af samarbejdet med de statsejede selskaber, af opbygningen af infrastruktur, lige såvel som de er begunstiget af den information, som de statsinitierede kinesiske institutioner i Zambia formidler. Slutteligt virker de statsejede selskaber som rollemodeller for, at det kan lade sig gøre at drive profitabel virksomhed i Zambia. Den kinesiske stats indblanding i investeringer i Zambia giver således kinesiske virksomheder adgang til billig kapital, lægger grundstenen for stordriftsfordele, letter adgang til teknologi, tager hånd om den nødvendige infrastruktur og mindsker handelsbarrierer. Disse fordele gør de kinesiske virksomheder konkurrencedygtige i forhold til såvel store internationale spillere som lokale virksomheder. I denne artikel har vi forsøgt at give et indblik i, hvordan den kinesiske stat påvirker kinesiske investeringer i Zambia. Den har bl.a. påpeget sammenhængene mellem sektorer, der er strategisk vigtige for Kina, og sektorer, der ved første øjekast ikke er lige så vigtige, men som fungerer som bølgebrydere for investeringer i strategisk vigtige sektorer, Vi har fremhævet heterogeniteten i de kinesiske investeringer og gjort opmærksom på, hvordan kinesiske virksomheder kan konkurrere på det zambiske marked på trods af manglende international erfaring, store kulturelle forskelle og stor geografisk afstand. Der er dog stadig en mængde spørgsmål, der er ubesvarede, såsom hvordan de kinesiske investeringer påvirker lokale zambiske virksomheders konkurrenceevne, og i hvor høj grad den kinesiske stat igangsætter samarbejde med lokale partnere for at mindske fremtidig kritik. Peter Kragelund er projektforsker ved DIIS Anders Bastholm er cand. scient. i geografi DEN NY VERDEN 2007:4 Kinesiske investeringer i Zambia 75

11 DEN NY VERDEN 2007:4 Peter Kragelund & Anders Bastholm Litteratur Bosten, E China s engagement in the construction industry of Southern Africa: the case of Mozambique. Paper read at Asian and other Drivers of Global Change Workshop, January 19-20, at St. Petersburg. Buckley, P. J., J. Clegg, A. R. Cross, X. Liu, H. Voss, and P. Zheng The determinants of Chinese outward foreign direct investment. Journal of International Business Studies vol. 38, no. 4: CCS China s interest and activity in Africa s construction and infrastructure sectors. Stellenbosch: Centre for Chinese Studies, Stellenbosch University. FOCAC Beijing action plan Forum on China Africa Cooperation 2006 [cited 2007]. Available from t htm, Kane, T. M. & L. W. Serewicz China s hunger: the consequencs of a rising demand for food and energy. Parameters vol. 31, no. 3: Kragelund, P Udenlandske investeringer og udvikling i Afrika. DIIS Working Paper 2007:5. København: DIIS. Streifel, S Impact of China and India on global commodity markets. Focus on metals & minerals and petroleum. Washington DC: World Bank, development prospect Group. UNCTAD Prospects of foreign direct investment and the strategies of transnational corporations, New York & Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Wang, M. Y The motivations behind China s government-initiated industrial investments overseas. Pacific Affairs vol. 75, no. 2: Wu, Y Excerpts from the speech by Chinese president Hu Jintao, held at the Nigerian Parliament on 27 April Sudan Vision Daily, November 18. Xinhua China s economic growth poses no threat. China Daily, January

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

BESTSELLER FOUNDATION

BESTSELLER FOUNDATION BESTSELLER FOUNDATION AGENDA Baggrund om BESTSELLER FOUNDATION Formål Tematisk og geografisk fokus Eksempler på projekter Partnerskab med BESTSELLER FOUNDATION BESTSELLER FOUNDATIONS HISTORIE BESTSELLER

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Af Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Disposition Indledning Malthus

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

China. Cleantech to. KINA er også et sted, hvor der sker store strukturelle forandringer indenfor brugen af grøn teknologi.

China. Cleantech to. KINA er også et sted, hvor der sker store strukturelle forandringer indenfor brugen af grøn teknologi. Cleantech to China Deltag i dette netværk og få styrket din position og dine muligheder på det kinesiske marked! KINA er det sted i verden, hvor der de kommende år vil blive installeret flest anlæg indenfor

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

samfundstrends Kjeld Erik Brødsgaard Kina seminar 24 04 2012

samfundstrends Kjeld Erik Brødsgaard Kina seminar 24 04 2012 Kinas økonomi og samfundstrends Kjeld Erik Brødsgaard Kina seminar 24 04 2012 Vækstrater for Kinas BNP og industriproduktion, 1990 2011 25 21,2 BNP Industriproduktion 20 19,9 18,4 Væ ækst i % 15 13,9 13,9

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Kina i Afrika. Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn. Kina i Afrika - Berit Nielsen og Katinka Stenbjørn

Kina i Afrika. Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn. Kina i Afrika - Berit Nielsen og Katinka Stenbjørn Kina i Afrika Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn Kina i Afrika Giver en indføring i, hvordan man anvender teori på empiri Nemt tilgængeligt og med aktuelle cases Leder videre til øvrige emner, der er hot

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Danske virksomheder tøver med russisk satsning

Danske virksomheder tøver med russisk satsning D Indsigt Nummer 16 26. oktober 27 Danske virksomheder tøver med russisk satsning af chefkonsulent Peter Thagesen, pth@di.dk 4 Danske investeringer i udviklingslandene stiger Inden for det seneste år er

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

DEN DANSKE PELSSEKTOR

DEN DANSKE PELSSEKTOR DEN DANSKE PELSSEKTOR Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Den danske pelssektor er Danmark mest konkurrencedygtige erhverv. Danmark

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Rusland Januar 2015 Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Tidligere erfaringer Internationaliseringsrådgiver, Væksthus Midtjylland Handels Attaché,

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 22-Feb-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL For 3. kvartal 2015 var Brasiliens BNP-vækst negativ med 1,7%,

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere