NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart. Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference 13.-15. maj 2009, Middelfart. Program"

Transkript

1 NOFA 2 Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart Program

2 NoFa 2 Den anden nordiske fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart Program 2

3 3

4 INDHOLD VELKOMMEN S. 6 KÆRE KOLLEGER S. 6 KONFERENCENS VÆRTER S. 7 KONFERENCELEDELSEN S. 9 NOFA S. 10 TEMA FOR KONFERENCEN S. 11 KEYNOTEFORELÆSNINGER OG PANELDEBAT S. 12 PROGRAMOVERSIGT S. 16 LOKALEOVERSIGT S. 18 TILMELDTE NETVÆRKSMØDER S. 19 SOCIALE AKTIVITETER S. 20 TRANSPORT S. 21 FORBEREDELSE AF BIDRAG S. 24 ØVRIG INFORMATION S. 25 SYMPOSIER OG PAPERSESSIONER S. 26 ONSDAG DEN 13. MAJ S. 26 TORSDAG DEN 14. MAJ S. 29 FREDAG DEN 15. MAJ S. 34 4

5 ABSTRACTS TIL SYMPOSIER S. 38 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 1: DESIGNDIDAKTIKK S. 26 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 2: NORDFAG.NET: DEN NORDISKE UTDANNINGSKULTUR FINS DEN? S. 44 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 3: SKRIVING I ALLE FAG S. 48 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 4: VLE USE IN MODERN EDUCATION OR THE MAKING OF MODERN GOLEMS S. 52 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 5: SKRIVEKUNST / CREATIVE WRITING ÆSTETISK PRODUKTIVITET PÅ UNIVERSITETET S. 58 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 6: HISTORIEDIDAKTIK S. 63 ABSTRACTS TIL PAPERSESSIONER S. 70 DELTAGERLISTE S

6 VELKOMMEN KÆRE KOLLEGER De fagdidaktiske forskningsmiljøer ved Syddansk Universitet og University College Lillebælt byder alle hjerteligt velkommen til Middelfart og NoFa 2, Den anden nordiske fagdidaktikkonference, maj Konferencen afholdes af Syddansk Universitet i samarbejde med University College Lillebælt. Konferencens tema er Fagdidaktik i bevægelse. Vi er glade for og stolte over at kunne belyse dette tema i en række plenumbidrag af internationalt anerkendte fagdidaktiske forskere dels i de to forelæsninger der indrammer konferencen på første- og sidstedagen, dels i en paneldebat om fagdidaktikkens fremtid der tager udgangspunkt i signalementer af dansk, norsk og svensk fagdidaktik i forskning og uddannelse. Og vi er ikke mindre glade for at NoFa 2 har kunnet samle så mange fagdidaktiske forskere og læreruddannere at nordiske fagdidaktikkonferencer herefter må blive en tradition. Konferencen byder på en række symposier og parallelle papersessioner med omkring 120 indlæg, der vil præsentere ny forskning og bidrage til nordisk dialog om forskning og uddannelse i fagdidaktik. En konference er også en social og kulturel begivenhed. I løbet af de tre dage vi er sammen, har vi sammensat nogle lommer for afslapning, underholdning og fornøjelse. Man kan deltage i diverse sociale aktiviteter, fx løbeture tidligt om morgenen eller en vandretur til skov og vand. Vi ser også frem til vores festmiddag torsdag aften med Dansk djas og mulighed for underholdningsindslag! Læs mere om sociale aktiviteter i programmet nedenfor; og hold øje med konferencestedets informationsskærme. Vi håber at alle vil få et intellektuelt og kulturelt stimulerende udbytte af konferencens alsidige program. Endnu engang velkommen til Middelfart og NoFa 2. På vegne af konferenceledelsen Ellen Krogh professor, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet 6

7 KONFERENCENS VÆRTER Syddansk Universitet (SDU) har over studerende og mere end ansatte. Universitetet har uddannelse og forskning på 6 campusser på Fyn, i det sydlige Jylland, på Vestsjælland og i hovedstaden - i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse og København. Med Syddansk Universitet er der skabt en forsknings- og uddannelsesinstitution, der giver et tilbud om uddannelse på højeste niveau, og som er samarbejdspartner for offentlige og private virksomheder som leverandør af kvalificeret arbejdskraft. Konferencen ledes af ansatte ved Syddansk Universitets Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR). Instituttets forskning er centreret om hovedområderne filosofi, pædagogik og religionsstudier. Der drives forskning på en lang række områder, herunder i emnerne inden for de 7 forskningsprogrammer: Viden og læring, Europæisk Religionshistorie, Fag og didaktik, Musikkens og lydens æstetik, Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Professions- og kompetenceudvikling og Skoleudvikling og pædagogisk ledelse. Instituttet har sit eget forskeruddannelsesprogram. Instituttet har bachelor- og kandidatuddannelser samt 1- og 1½-årigt sidefag i filosofi og i religionsstudier og masteruddannelser i gymnasiepædagogik og i børne- og ungdomskultur. Instituttet har desuden ansvar for teoretisk pædagogikum for kommende lærere i de gymnasiale uddannelser og et efteruddannelsesprogram for lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser. Instituttets undervisere varetager derudover undervisning i videnskabsteori på en række uddannelser og undervisningsaktiviteter inden for journalistik, cand. negot., biologi m.fl. Til instituttet er knyttet 2 centre: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens didaktik og Center for Universitetspædagogik. University College Lillebælt (UCL) er en af otte nye professionshøjskoler. University College Lillebælt har 700 medarbejdere og 7000 studerende på Fyn og i Vejle/Trekantområdet. 7

8 University College Lillebælt tilbyder uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske og omfatter desuden Efter- og Videreuddannelsen samt Center for Undervisningsmidler. Dertil kommer udvikling af viden indenfor velfærdssamfundets kerneområder. University College Lillebælt driver selv videncentre inden for sundhedsfremme og socialt arbejde, nemlig Videncenter for sundhedsfremme og forebyggelse og Videncenter for dokumentation, evaluering og udvikling af socialt arbejde. Derudover har University College Lillebælte andel i en række nationale videncentre: Læremiddel.dk - Nationalt videncenter for læremidler, Nationalt videncenter for Realkompetencevurderinger, CEPRA - Videncenter for evaluering i praksis, CAND - Center for anvendt naturfagdidaktik, Videncenter for rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser, Nationalt videncenter for læsning og NAVIMAT - Videncenter for matematikdidaktik. 8

9 KONFERENCELEDELSEN Konferencen arrangeres af Syddansk Universitet i samarbejde med University College Lillebælt. KONFERENCELEDELSESGRUPPEN Ellen Krogh, professor i danskfagets didaktik, ph.d., forskningsleder for forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Torben Spanget Christensen, adjunkt i samfundsfagsdidaktik, ph.d., forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Nikolaj Frydensbjerg Elf, post doc. i danskfagets mediedidaktik, ph.d., forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Stefan Ting Graf, seminarielektor, ph.d.-stipendiat i didaktik og dannelsesteori, forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet og University College Lillebælt Gabriella Dahm, seminarielektor i kristendomskundskab/religion, University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense Mette Hjelmborg, seminarielektor i matematik, University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense. KONFERENCESEKRETÆR Helle Gad, kontorfuldmægtig, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 9

10 NOFA NoFa er en forkortelse for Nordisk Fagdidaktikkonference. NoFa retter sig mod nordiske forskere og læreruddannere inden for et bredt spektrum af fag og fagområder og sigter først og fremmest mod at videreudvikle det fagdidaktiske felt inden for forskning og læreruddannelse. NoFa 2 tager stafetten op fra den første nordiske fagdidaktikkonference i Oslo maj 2007, som Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo, var vært for. Næste NoFa-konference vil foregå i Sverige i Ved afslutningen af konferencen overdrages stafetten til en kommende vært fra Sverige. 10

11 TEMA FOR KONFERENCEN Fagdidaktik er et kundskabsområde i bevægelse. Konferencens hovedtema er på den ene side fagdidaktik som et mere eller mindre etableret kundskabsområde der udfoldes i forskning, i praksis og i politik, og på den anden side de omskiftelige indbyrdes relationer mellem netop forskning, praksis og politik der i disse år udfordrer og skubber til fagdidaktisk forskning og uddannelse. Konferencen stiller spørgsmål om nordisk fagdidaktik ud fra dette overordnede perspektiv: Kan der identificeres tematiseringer og positioner der er karakteristiske for de enkelte lande og for nordisk fagdidaktik set i forhold til bredere internationale tendenser? Hvilke frugtbare og/eller problematiske relationer mellem fagdidaktisk forskning, praksis og politik kan identificeres? Hvilken karakter har den fagdidaktiske forskning i de nordiske lande? Rejses der grundforskningsspørgsmål og i så fald hvilke? Hvilke udfordringer stiller forskellige læreruddannelsesmodeller til fagdidaktik i teori og praksis? 11

12 KEYNOTEFORELÆSNINGER OG PANELDEBAT KEYNOTEFORELÆSNING I Tid og sted: Onsdag kl , K27. PROFESSOR MOGENS NISS, ROSKILDE UNIVERSITET, DANMARK: Hvordan skal vi forstå relationen mellem fagdidaktik og fag inden for og på tværs af undervisningsfag? I forelæsningen vil jeg med udgangspunkt i mit eget forskningsområde, matematikkens didaktik bl.a. diskutere følgende spørgsmål: Kan man udpege karakteristika for de undervisningsfag der har givet anledning til fagdidaktisk forskning, nationalt eller internationalt? Hvad er det nærmere samspil mellem undervisnings(reference)faget og den ledsagende fagdidaktik? Hvilken mening giver det at diskutere fagdidaktik på tværs af ofte helt forskellige typer af fag? Skal sådanne tværgående diskussioner mellem forskellige fags didaktik sigte mod skabelsen af en overordnet almen didaktik, hvori de enkelte fagdidaktikker søges indordnet? Hvis ikke, hvad kan forskellige fags didaktikere da lære af hinanden gennem komparative og kontrastive aktiviteter? Disse spørgsmål er alle kontroversielle og værdiladede, fordi de balancerer mellem det deskriptive og det normative. På den anden side er det nødvendigt at stille dem i sammenhænge hvor såvel forskningsmæssig kvalitet som strategisk relevans er centrale temaer på dagsordenen. Mogens Niss er professor i matematik og matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet. Han er leder af Forskerskolen for de naturvidenskabelige fags didaktik og af forskergruppen IMFUFA, som står for Indsatsområdet for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser. Mogens Niss er en internationalt anerkendt kapacitet inden for sit forskningsfelt og var i en længere årrække medlem af eksekutivkomitéen for The International Commission on Mathematical Instruction. Han har en lang publikationsliste og har optrådt som keynote speaker på et utal af konferencer. I den danske uddannelsessammenhæng har Niss, bl.a. som formand for arbejdsgruppen Kompetencer Og Matematiklæring (KOM-projektet, 2002), haft stor indflydelse ikke bare på udviklingen af matematikkens didaktik, men også i et bredere billede på de uddannelsesreformer som har præget det seneste tiår. 12

13 KEYNOTEFORELÆSNING II Tid og sted: Fredag kl , K27. PROFESSOR STEFAN HOPMANN, UNIVERSITÄT WIEN, ØSTRIG: Udfordringer for fagdidaktisk forskning i Norden Fagdidaktisk forskning er rammesat af skiftende almendidaktiske modeller, ulige forskellige referencefag, empirisk udviklings- og læringspsykologisk forskning, nye udviklinger for curriculumkonstruktion samt en mere eller mindre uanfægtet undervisningspraksis. Selv de forskellige fagdidaktikker synes at leve et indbyrdes mere eller mindre isoleret øliv. Hvor og hvordan kan der identificeres udfordringer for fagdidaktisk forskning uden at gribe tilbage til 1970ernes videnskabs-, 1980ernes livsverdensorientering eller til 1990ernes tværfaglighedsbølge? Forelæsningen giver et bud på de historisk voksede betingelser og aktuelle potentialer for en integrerende fagdidaktisk vidensproduktion set i et internationalt perspektiv, og prøver samtidig at forholde sig til tendenser på konferencen. Stefan Hopmann er professor for skole- og uddannelsesforskning ved Institut für Bildungswissenschaften, Universität Wien, hvor han har været siden Hans forskningsinteresser er især historisk og internationalt sammenlignende undersøgelser af læreplan- og skoleudvikling. Han beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende læreruddannelse og generelt med kvalitet i uddannelsessystemet. Efter hans prisbelønnede doktorarbejde ved Universität in Kiel og professorkvalificering (habilitation) ved Oslo Universitet i 1994 har Hopmann virket som professor i Potsdam, Trondheim og Kristiansand. Ud af de mange internationale og interdisciplinære forskningsprojekter, konsulentopgaver og rapporter han har bidraget til, vil vi blot fremhæve nogle få, som giver et indtryk af hans arbejder: Didaktik meets Curriculum fra 1990erne, Quality Change in Higher Education , PISA According to PISA og Weissbuch Lehrerbildung Hopmann er meget aktivt publicerende i forskellige sprog og er associate editor af Journal of Curriculum Studies. Hans seneste bog fra 2008 hedder PISA zufolge PISA: hält PISA, was es verspricht? 13

14 FAGDIDAKTIK I BEVÆGELSE EN PANELDEBAT Tid og sted: Torsdag kl , K27. PROFESSOR SIGMUND ONGSTAD, HØGSKOLEN I OSLO, NORGE DOCENT BENGT SCHÜLLERQVIST, KARLSTADS UNIVERSITET, SVERIGE PROFESSOR FREDE V. NIELSEN, DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AARHUS UNIVERSITET, DANMARK Fagdidaktik i bevægelse en paneldebat vil tage udgangspunkt i de inviterede paneldeltageres signalementer af henholdsvis norsk, svensk og dansk fagdidaktik i forskning og uddannelse. Ordstyrer: Adjunkt Torben Spanget Christensen, Syddansk Universitet Præsentation af tema og deltagere indlæg: Sigmund Ongstad indlæg: Bengt Schüllerqvist indlæg: Frede V. Nielsen Debat mellem paneldeltagerne og med salen OM PANELDELTAGERNE Sigmund Ongstad er ansat som professor i fagdidaktik ved Afdelingen for læreruddannelse på Høgskolen i Oslo og har derudover professorkompetence i norsk og i norskdidaktik. Han er en central skikkelse inden for almen fagdidaktik og norskdidaktik, såvel teoretisk som inden for læreruddannelse og uddannelsesudvikling, og er med en lang publikationsliste en international kapacitet på sine forskningsfelter. Sigmund Ongstad har ledet flere internationale modersmålsdidaktiske netværk, herunder forskernetværket IMEN, han er aktuelt knyttet som ekspert til Europarådets projekt Languages in Education og er leder af et Nordforsk-finansieret nordisk netværk for modersmålsdidaktisk forskning. Bengt Schüllerqvist er docent i historie og forskningsleder ved Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CDS) ved Karlstad Universitet. Han er ligeledes leder for Forskarskolan för Lärare i Historia och Samhällskunskap (FLHS) ved Karlstad Universitet og af det svenske netværk for fagdidaktik (nätverket för ämnesdidaktik). Bengt Schüllerqvist har forsket i historie, historiedidaktik og læreruddannelse, han har skrevet afhandling inden for moderne politisk historie, om de svenske socialdemokrater i mellemkrigstiden. Desuden er han tidligere chef for Lärarutbildningskansliet ved Högskolan i Gävle. 14

15 15 Frede V. Nielsen (dr.pæd.) er professor i musikpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, og har tidligere fungeret som professor II ved Høgskolen i Bergen. Frede V. Nielsens arbejde rækker langt ud over det musikdidaktiske felt, og han er kendt gennem en række af nationale, nordiske og internationale forskningspublikationer. Han er blandt meget andet meget respekteret for sin grundlæggende indføring i didaktik i antologien Almen musikdidaktik.

16 PROGRAMOVERSIGT Onsdag Torsdag Fredag Fagdidaktik i bevægelse en paneldebat med deltagelse af professor Sigmund Ongstad, Høgskolen i Oslo, docent Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet, og professor Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Kaffepause Parallelle papersessioner Kaffepause Parallelle papersessioner Parallelle papersessioner og symposium Frokost Velkomst v. dekan Flemming G. Andersen Forelæsning v. professor Mogens Niss, Roskilde Universitet Praktisk information ved arrangørerne Kaffepause Parallelle symposier Middag Tilmeldte netværksmøder Frokost Parallelle papersessioner Kaffepause Parallelle papersessioner Festmiddag Forelæsning ved professor Stefan Hopmann, Universität Wien Afslutning Nofa-stafetten overdrages. 16

17 KONFERENCESTEDET I konferencestedet Byggecentrum Kursuscenter Middelfart har vi fundet et konferencecenter som giver de bedste rammer for konferencen samtidig med at vi kan bo på stedet. Centeret har meget fine konferencefaciliteter, yder god service og ligger rigtig smukt ved skov og strand lige ved Lillebælt. Konferencestedet Byggecentrum har det specielle navn fra den nærliggende byggeudstilling. Byggecentrum er ikke en del af campus for Syddansk Universitet eller University College Lillebælt. Byggecentrum i Middelfart ligger centralt for hele landet, og der er gode transportmuligheder med både bil, tog og bus. Der er korte rejsetider sjældent mere end 3 timer selv fra det yderste Danmark (se også nedenfor under Transport). Adressen er: Byggecentrum Kursuscenter Middelfart Hindsgavl Allé 2 DK-5500 Middelfart Læs mere på Byggecentrum Kursuscenter Middelfarts hjemmeside. 17

18 18 LOKALEOVERSIGT

19 TILMELDTE NETVÆRKSMØDER Netværksmøder foregår onsdag mellem og NETVÆRK FOR HISTORIEDIDAKTIK Ved Harry Haue med flere. Lokale: G9 NETVÆRK FOR SAMFUNDSFAGSDIDAKTIK Ved Torben Spanget Christensen med flere. Lokale: G10 NORDFAG.NET Ved Sylvi Penne med flere. Lokale: K23 NETVÆRKET AF SVENSKE DELTAGERE Ved Bengt Schüllerqvist Lokale: K24 Bemærk: Netværksmøder tilmeldes til Ellen Krogh, gerne senest en uge før konferencen. 19

20 SOCIALE AKTIVITETER Dette punkt er under løbende planlægning. Hold øje med konferencestedets infoskærme for yderligere aktiviteter. ORGANISEREDE AKTIVITETER Løbetur torsdag og fredag morgen kl Da skoven ligger lige for døren, er det oplagt at have løbetøj og sko med til Byggecentrum. Vil I med ud at løbe, så vær klar kl omklædte ved receptionen. Vi aftaler hvor langt vi løber. Ruten er på 4,5 eller 6,9 km. Den løber gennem skov, langs Fænø Sund og gennem Hindsgavl Slots marker en utrolig flot tur. ONSDAG Middag i Byggecentrums dejlige restaurant. Vandretur til vand og skov ved Gabriella Dahm og Mette Hjelmborg kl. 20, hvis interesse. Mødested i receptionen. TORSDAG Festmiddag. Festmiddagen vil byde på en overdådig middag og underholdning. Der vil være mulighed for at byde ind med diverse underholdningsindslag, og vi opfordrer alle til at byde ind (kontakt i givet fald Ellen Krogh eller Gabriella Dahm på forhånd). I løbet af middagen og under kaffen vil Dansk djas spille danske jazzklassikere så alle bliver forført og blæst omkuld. Dansk djas er et 9-mands-jazzorkester, nogle med rødder i University College Lillebælt. ANDRE MULIGHEDER Badetur. Hvis I har lyst til en dukkert i Lillebælt, anbefaler vi to badestrande i Middelfart. De ligger begge to ca. 2 km fra Byggecentrum. Byggecentrum udlåner cykler og håndklæder. Der er også bademulighed lige ved Byggecentrum, en kort tur gennem skoven, men her er der en del strøm. Cykling. Man kan låne cykel af konferencestedet. 20

21 TRANSPORT Konferencestedet Byggecentrum ved den gamle Lillebæltsbro på Fyn ligger transportmæssigt centralt i Danmark. Her følger korte vejledninger for transport med bil, fly, tog og bus. Ved ankomst og afslutning er der særlige busser mellem banegården og byggecentrum (se Øvrig information). ADRESSE Byggecentrum Kursuscenter Middelfart Hindsgavl Allé 2 DK-5500 Middelfart MED BIL Fra Jylland: Benyt motorvej E20, og kør af ved afkørsel 59 på Jyllandssiden. Drej til venstre ad Snoghøj Landevej og derefter til venstre ad Kolding Landevej mod Middelfart over den gamle Lillebæltsbro. Ca. 1 km længere fremme ligger Byggecentrum på højre side. Fra Sjælland: Benyt motorvej E20, og passér 2 broer. Efter første Lillebæltsbro (den nye) køres fra ved afkørsel 59 på Jyllandssiden. Drej til venstre ad Snoghøj Landevej og derefter til venstre ad Kolding Landevej mod Middelfart over den anden Lillebæltsbro (den gamle). Ca. 1 km længere fremme ligger Byggecentrum på højre side. 21

22 MED TOG Der er togforbindelser fra Sjælland og fra Jylland hver halve time. Stå af på Middelfart Station. Tog fra København (Sjælland) Fra Kastrup Lufthavn (ankomsthallen) er der direkte togforbindelser eller med skift ved Københavns Hovedbanegård. Eksempel den 13. maj 2008: Kastrup Lufthavn Københavns Hovedbanegård Middelfart Station Afgang Afgang Ankomst (ingen skift) Tog fra Jylland Fra Jylland kommer man enten nordfra (fx Århus), vestfra (fx Esbjerg) eller sydfra (fx Sønderborg/Padborg). Ankomst på Middelfart Station nordfra: fx og (halvtimetakt) vestfra: fx (timetakt) sydfra: fx (timetakt) Find din rejse på Vi anbefaler at man laver pladsbestilling i toget, især til hjemturen fredagen. TRANSPORT MELLEM MIDDELFART STATION OG KONFERENCESTEDET Gratis bustransport: Der er gratis bustransport mærket NoFa 2 fra Middelfart station den 13. maj 2009 kl , og til konferencestedet. Det tager 5-10 minutter. Tilsvarende vil gratis busser afgå fra konferencestedet til Middelfart station umiddelbart efter konferencens afslutning. Mere information herom på konferencestedets infoskærme. Til fods: Der er ca. 2 km (30 minutter) Med taxa: Der kun et begrænset antal taxaer i Middelfart! Middelfart Taxa Tlf: Taxa Vognmand Ole H. Christoffersen Mobil: Fredericia Taxa Tlf.:

23 Med bus: Bus 216 med afgang fra Middelfart Banegård til konferencestedet: Afgang kl Ankomst kl Bus 216 med afgang fra Konferencestedet til Middelfart Banegård: Afgang kl Ankomst kl MED FLY Fra Billund Lufthavn går der bus til Vejle, hvorfra der går tog til Middelfart via Fredericia, både med og uden skift i Fredericia. Der er 2 busforbindelser Billund-Vejle. Se konferencens hjemmeside for detaljer. Fra Kastrup Lufthavn går der tog direkte til Middelfart. 23

24 FORBEREDELSE AF BIDRAG PAPERSESSIONER Papersessionerne, som der er cirka 120 af, rummer præsentationer og diskussioner af papers som fokuserer på igangværende eller afsluttet forskning. Papersessioner er lagt torsdag og fredag; se oversigtsprogram ovenfor og detaljeret program nedenfor. Hver paperpræsentation er tildelt 30 minutter, inklusive spørgsmål og eventuelt en kort diskussion. En papersession vil indeholde 1-3 paperpræsentationer. Bidragene er grupperet efter et vist generelt slægtskab. En sessionsansvarlig vil holde øje med tiden og organisere eventuel diskussion. Da programmet er tæt, skal tidsfristerne overholdes. Paperoplægsholdere opfordres til at medbringe kopi af paperet og/eller på anden vis gøre paperet tilgængeligt for tilhørerne. Den lidt stramme tidsplanlægning skal i princippet gøre det muligt at flytte sig mellem de forskellige parallelle papersessions. Beregn nogle minutter til at skifte sted. SYMPOSIER Et symposium har et overgribende tema, som alle paperpræsentationer fokuserer på, og som sammenfattes i en afsluttende diskussion. Til NoFa 2 er der tilmeldt seks symposier, som for de flestes vedkommende afholdes onsdag eftermiddag (eller fortsætter torsdag). Selv om der er givet præcise tidsangivelser for de enkelte bidrag, er tanken at man hovedsagelig følger ét symposium. Symposiet har en organisator og en moderator, som kan være samme person eller flere personer. Organisators ansvar er at holde øje med tiden og organisere eventuel diskussion. Moderator sørger for at det overgribende tema præsenteres og fastholdes gennem en introduktion til symposiet, ved at initiere en afsluttende diskussion og eventuelt ved at stille spørgsmål til paperpræsentationer. Paperoplægsholdere opfordres til at medbringe kopi af paperet og/eller på anden vis gøre paperet tilgængeligt for tilhørerne. NETVÆRKSMØDER Et netværksmøde er et forum for deltagere i et netværk som kan mødes om deres igangværende aktiviteter. Der er afsat tid onsdag aften til netværksmøder. Netværksmøderne tilmeldes til konferenceledelsen, gerne senest en uge inden konferencens start, bl.a. for at der kan stilles lokaler til rådighed. 24

25 ØVRIG INFORMATION SYGDOM/FORFALD Hvis man bliver syg og må melde forfald, bedes man henvende sig til konferenceledelsen eller konferencestedet hurtigst muligt. Sygdom/forfald kan medføre mindre omrokeringer i programmet. Ved papersessioner og symposier vil den sidste person blive løftet ind på den ledige plads. Der foretages ikke generelle forskydninger. IT Der er trådløst netværk på hele konferencestedet. Alle sessionsrum er udstyret med PC/laptop og en projektor. Ved brug af dette udstyr medbring da venligst en USB-memory-stick med præsentationen. Kom i god tid før papersessionen eller symposiet går i gang, og læg præsentationen ind på PC en. Personalet er behjælpeligt med eventuelle tekniske problemer. Deltagere som ønsker at bruge en Mac-computer til deres præsentation, kan henvende sig til teknisk afdeling på konferencestedet for assistance. ÆNDRINGER Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet. Hold øje med infoskærme. 25

26 SYMPOSIER OG PAPERSESSIONER ONSDAG DEN 13. MAJ KL : PARALLELLE SYMPOSIER SYMPOSIUM 1: DESIGNDIDAKTIKK Sted: K21 Organisator og moderator: Liv Merete Nielsen Liv Merete Nielsen: Innledning om designdidaktikk Else Margrethe Lefdal: Design i det flerfaglige emnet Teknologi og design i grunnskolen Bodil Gjertrud Svaboe: Fra tekstil- til designundervisning Nina Scott Frisch: Med eller mot flyten? - En komparativ kvalitativ analyse av formelle og uformelle visuelt kontrollerte tegneprosesser Janne Beate Reitan: Learning-by-watching versus learning-bydoing. Deweys plass i designdidaktikken Diskussion og afrunding. SYMPOSIUM 2: NORDFAG.NET: DEN NORDISKE UTDANNINGSKULTUR FINS DEN? Sted: K23 Organisator: Sylvi Penne. Moderatorer: Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh Peter Kaspersen: Intro samt Teori- og metodeanvendelse i Nordfag.netprojektet Gun Hägerfelth og Maria Ulfgard: Att konstruera sin ämnesdidaktiska identitet Laila Aase: Aspekter af nordisklærernes selvforståelse Sylvi Penne: Hva er det med kanon? Kampen om litteraturen i offentligheten og dens fredelige liv i klasserommene Diskussion og afrunding 26

27 SYMPOSIUM 3: SKRIVING I ALLE FAG Sted: K25 Organisator: Ruth Trøite Lorentzen. Moderator: Jon Smidt Jon Smidt: Innledning om SKRIV-prosjektet Ruth Trøite Lorentzen: Skriving i barnehagen og skriving i 1. klasse dei same barna, ulike skrivekulturar? Synnøve Matre: Skriving som utforskande aktivitet i naturfag Jon Smidt: Skrivekulturer i bevegelse Diskussion og afrunding SYMPOSIUM 4: VLE USE IN MODERN EDUCATION OR THE MAKING OF MODERN GOLEMS Sted: K26 Organisator: Laurence Habib. Moderator: Monica Johannesen Tjalve G. Madsen: Læringsplattformer et instrumentalistisk blindspor? Monica Johannesen: Entusiasten, skeptikeren og den atypiske: Om holdninger til elektroniske flervalgsprøver blant lærere i profesjonsstudier Kirsten Klæbo: Bruk av LMS i kunstfaglig virksomhet, med fokus på fagdidaktiske erfaringer Jon Amundsen og Hilde Harnæs: LMS som støtte for studentenes praksisopplæring Diskussion og afrunding SYMPOSIUM 5: SKRIVEKUNST / CREATIVE WRITING ÆSTETISK PRODUKTIVITET PÅ UNIVERSITETET Sted: K24 Organisator og moderator: Karin Esmann Knudsen Karin Esmann Knudsen: Indledning Anne-Marie Mai og Pablo Henrik Llambías: Skriveværkstedets poetik Maja Lucas: Æstetisk vurdering Karin Esmann Knudsen: Fortællinger om Skrivekunst Diskussion og afrunding 27

28 SYMPOSIUM 6: HISTORIEDIDAKTIK Sted: K22 Organisator og moderator med kort indledning: Harry Haue Jens Aage Poulsen: Historiebevidsthed - hvordan? Andreas Rasch-Christensen: Historiebrug i samspil mellem hverdagsliv og undervisning ph.d.-projekt Heidi Knudsen: Læremidlers funktion for elevens historiebevidsthed Erik Lund: Digitale fortellinger og utvikling av elevens historiske tenking Per Eliasson: På spaning efter historiemedvetandet Ketil Knutsen: Logout. Politisk bruk av historie i klasserommet Bemærk at symposium 6 fortsætter om torsdagen. 28

29 TORSDAG DEN 14. MAJ KL : PARALLELLE PAPERSESSIONER OG SYMPOSIUM PAPERSESSION OM MODERSMÅLSDIDAKTIK / LITTERATURDIDAKTIK Sted: K21 Sessionsansvarlig: Peter Kaspersen Nikolaj Frydensbjerg Elf: Paradigmer i praksis? Resultater fra et interventionsstudie Helle Rørbech: Danskfagets litteraturcurriculum i flerkulturelle klasserum Svend Skriver: Romanen i undervisningen PAPERSESSION OM SKRIVEDIDAKTIK / LÆSEDIDAKTIK Sted: K23 Sessionsansvarlig: Karin Esmann Knudsen Suzanne Parmenius Swärd: Skrivande med fokus på möte Lisbet Nerdal og Toril Fiva: Det var som en åpenbaring! Om tilrettelegging for studenter med dysleksi Alf Gunnar Eritsland: Samskriving. Dialog som grunnlag for tekstkonstruksjon PAPERSESSION OM PERSPEKTIVER PÅ KUNDSKAB Sted: K25 Sessionsansvarlig: Keld Skovmand Airi Rovio-Johansen og Veronica Bjurulf: External and Internal Perspectives on Learning object. Emergent knowledge for teachers professionalization Stefan Ting Graf: Lehrkunstdidaktik dannelse via faglig fordybelse Sigmund Ongstad: Fagdidaktikk, livsverden og læreplanstyrt danning. Et kritisk kommunikativt perspektiv 29

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Læring i praksis. kropslige erfaringer og kundskaber processens dialog. Bent Illum UCC & DPU

Læring i praksis. kropslige erfaringer og kundskaber processens dialog. Bent Illum UCC & DPU Læring i praksis kropslige erfaringer og kundskaber processens dialog Bent Illum UCC & DPU Indledning Et af de didaktiske områder der er stor interesse for i nutiden er læring i praksis. Læring i praksis

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh

Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik Nadia R. Rathje & Tina Høegh Kort om oplæggets indhold Mundtlighed som undersøgelses-, lærings-og refleksionsredskab Sprogbaseret fagdidaktik Performance og

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Fra Visuel hf. til multimodal undervisning. Af Nikolaj Frydensbjerg Elf, lektor

Fra Visuel hf. til multimodal undervisning. Af Nikolaj Frydensbjerg Elf, lektor Fra Visuel hf til multimodal undervisning Af Nikolaj Frydensbjerg Elf, lektor Uddannelsen Visuel hf er et unikt samarbejde mellem Viborg Gymnasium og Hf og The Animation Workshop om en gymnasial ungdomsuddannelse

Læs mere

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Hvordan sikres læring i et fleksibelt klasserum? I de gymnasiale uddannelsers bekendtgørelser såvel som i fagenes læreplaner stilles krav om inddragelse

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24.

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. januar 2014 Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Ph.d.-forsvar. Peter Bentsen. Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools

Ph.d.-forsvar. Peter Bentsen. Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools Ph.d.-forsvar Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden forsvarer cand.scient. Peter Bentsen sin ph.d.-afhandling med titlen Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools Forsvaret

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Ny skriftlighed Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Bente Kristiansen Skrivekonsulent, ph.d. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1 I dag: Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Innovativ undervisning med it hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Kilde: Politiken februar15 om Technucation Status på it Agenda Hvad taler vi om, når

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Editorial 2014:2 To stærke tendenser i Nordidactica temanumre og artikler af enkeltforskere Nordidactica 2014:2 ISSN 2000-9879 The online

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA 75 Science i børnehaven Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet En kommentar til to nylige artikler i MONA Børnehavens didaktik er i kraftig udvikling. Siden 2004

Læs mere

QUEST: forskning og udvikling hånd i hånd Birgitte Lund Nielsen, Birgitte Pontoppidan, Martin Sillasen & Peer Daugbjerg BIG BANG 2014

QUEST: forskning og udvikling hånd i hånd Birgitte Lund Nielsen, Birgitte Pontoppidan, Martin Sillasen & Peer Daugbjerg BIG BANG 2014 Qualifying In-service Education of Science Teachers www.questprojekt.dk QUEST: forskning og udvikling hånd i hånd Birgitte Lund Nielsen, Birgitte Pontoppidan, Martin Sillasen & Peer Daugbjerg BIG BANG

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000

Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000 Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000 DMF afholder årsmøde på Roskilde scenter den 26. - 27. oktober med start torsdag kl 14 og afslutning fredag kl 16. Tilmelding Program Abstracts Transport Overnatning

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Studieturens tema: Capacity Building og kvalitetssikring i tre kommuner Studieturens rejsemål: Odense og Kristiansand

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Mediedidaktik i Ny Skriftlighed

Mediedidaktik i Ny Skriftlighed Mediedidaktik i Ny Skriftlighed Nikolaj Frydensbjerg Elf Adjunkt, ph.d., IFPR, Syddansk Universitet www.nikolaj-frydensbjerg-elf.dk Spørgsmål i fokus Hvorfor er mediedidaktik relevant i denne sammenhæng?

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere