NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart. Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference 13.-15. maj 2009, Middelfart. Program"

Transkript

1 NOFA 2 Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart Program

2 NoFa 2 Den anden nordiske fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart Program 2

3 3

4 INDHOLD VELKOMMEN S. 6 KÆRE KOLLEGER S. 6 KONFERENCENS VÆRTER S. 7 KONFERENCELEDELSEN S. 9 NOFA S. 10 TEMA FOR KONFERENCEN S. 11 KEYNOTEFORELÆSNINGER OG PANELDEBAT S. 12 PROGRAMOVERSIGT S. 16 LOKALEOVERSIGT S. 18 TILMELDTE NETVÆRKSMØDER S. 19 SOCIALE AKTIVITETER S. 20 TRANSPORT S. 21 FORBEREDELSE AF BIDRAG S. 24 ØVRIG INFORMATION S. 25 SYMPOSIER OG PAPERSESSIONER S. 26 ONSDAG DEN 13. MAJ S. 26 TORSDAG DEN 14. MAJ S. 29 FREDAG DEN 15. MAJ S. 34 4

5 ABSTRACTS TIL SYMPOSIER S. 38 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 1: DESIGNDIDAKTIKK S. 26 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 2: NORDFAG.NET: DEN NORDISKE UTDANNINGSKULTUR FINS DEN? S. 44 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 3: SKRIVING I ALLE FAG S. 48 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 4: VLE USE IN MODERN EDUCATION OR THE MAKING OF MODERN GOLEMS S. 52 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 5: SKRIVEKUNST / CREATIVE WRITING ÆSTETISK PRODUKTIVITET PÅ UNIVERSITETET S. 58 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 6: HISTORIEDIDAKTIK S. 63 ABSTRACTS TIL PAPERSESSIONER S. 70 DELTAGERLISTE S

6 VELKOMMEN KÆRE KOLLEGER De fagdidaktiske forskningsmiljøer ved Syddansk Universitet og University College Lillebælt byder alle hjerteligt velkommen til Middelfart og NoFa 2, Den anden nordiske fagdidaktikkonference, maj Konferencen afholdes af Syddansk Universitet i samarbejde med University College Lillebælt. Konferencens tema er Fagdidaktik i bevægelse. Vi er glade for og stolte over at kunne belyse dette tema i en række plenumbidrag af internationalt anerkendte fagdidaktiske forskere dels i de to forelæsninger der indrammer konferencen på første- og sidstedagen, dels i en paneldebat om fagdidaktikkens fremtid der tager udgangspunkt i signalementer af dansk, norsk og svensk fagdidaktik i forskning og uddannelse. Og vi er ikke mindre glade for at NoFa 2 har kunnet samle så mange fagdidaktiske forskere og læreruddannere at nordiske fagdidaktikkonferencer herefter må blive en tradition. Konferencen byder på en række symposier og parallelle papersessioner med omkring 120 indlæg, der vil præsentere ny forskning og bidrage til nordisk dialog om forskning og uddannelse i fagdidaktik. En konference er også en social og kulturel begivenhed. I løbet af de tre dage vi er sammen, har vi sammensat nogle lommer for afslapning, underholdning og fornøjelse. Man kan deltage i diverse sociale aktiviteter, fx løbeture tidligt om morgenen eller en vandretur til skov og vand. Vi ser også frem til vores festmiddag torsdag aften med Dansk djas og mulighed for underholdningsindslag! Læs mere om sociale aktiviteter i programmet nedenfor; og hold øje med konferencestedets informationsskærme. Vi håber at alle vil få et intellektuelt og kulturelt stimulerende udbytte af konferencens alsidige program. Endnu engang velkommen til Middelfart og NoFa 2. På vegne af konferenceledelsen Ellen Krogh professor, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet 6

7 KONFERENCENS VÆRTER Syddansk Universitet (SDU) har over studerende og mere end ansatte. Universitetet har uddannelse og forskning på 6 campusser på Fyn, i det sydlige Jylland, på Vestsjælland og i hovedstaden - i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse og København. Med Syddansk Universitet er der skabt en forsknings- og uddannelsesinstitution, der giver et tilbud om uddannelse på højeste niveau, og som er samarbejdspartner for offentlige og private virksomheder som leverandør af kvalificeret arbejdskraft. Konferencen ledes af ansatte ved Syddansk Universitets Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR). Instituttets forskning er centreret om hovedområderne filosofi, pædagogik og religionsstudier. Der drives forskning på en lang række områder, herunder i emnerne inden for de 7 forskningsprogrammer: Viden og læring, Europæisk Religionshistorie, Fag og didaktik, Musikkens og lydens æstetik, Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Professions- og kompetenceudvikling og Skoleudvikling og pædagogisk ledelse. Instituttet har sit eget forskeruddannelsesprogram. Instituttet har bachelor- og kandidatuddannelser samt 1- og 1½-årigt sidefag i filosofi og i religionsstudier og masteruddannelser i gymnasiepædagogik og i børne- og ungdomskultur. Instituttet har desuden ansvar for teoretisk pædagogikum for kommende lærere i de gymnasiale uddannelser og et efteruddannelsesprogram for lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser. Instituttets undervisere varetager derudover undervisning i videnskabsteori på en række uddannelser og undervisningsaktiviteter inden for journalistik, cand. negot., biologi m.fl. Til instituttet er knyttet 2 centre: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens didaktik og Center for Universitetspædagogik. University College Lillebælt (UCL) er en af otte nye professionshøjskoler. University College Lillebælt har 700 medarbejdere og 7000 studerende på Fyn og i Vejle/Trekantområdet. 7

8 University College Lillebælt tilbyder uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske og omfatter desuden Efter- og Videreuddannelsen samt Center for Undervisningsmidler. Dertil kommer udvikling af viden indenfor velfærdssamfundets kerneområder. University College Lillebælt driver selv videncentre inden for sundhedsfremme og socialt arbejde, nemlig Videncenter for sundhedsfremme og forebyggelse og Videncenter for dokumentation, evaluering og udvikling af socialt arbejde. Derudover har University College Lillebælte andel i en række nationale videncentre: Læremiddel.dk - Nationalt videncenter for læremidler, Nationalt videncenter for Realkompetencevurderinger, CEPRA - Videncenter for evaluering i praksis, CAND - Center for anvendt naturfagdidaktik, Videncenter for rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser, Nationalt videncenter for læsning og NAVIMAT - Videncenter for matematikdidaktik. 8

9 KONFERENCELEDELSEN Konferencen arrangeres af Syddansk Universitet i samarbejde med University College Lillebælt. KONFERENCELEDELSESGRUPPEN Ellen Krogh, professor i danskfagets didaktik, ph.d., forskningsleder for forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Torben Spanget Christensen, adjunkt i samfundsfagsdidaktik, ph.d., forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Nikolaj Frydensbjerg Elf, post doc. i danskfagets mediedidaktik, ph.d., forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Stefan Ting Graf, seminarielektor, ph.d.-stipendiat i didaktik og dannelsesteori, forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet og University College Lillebælt Gabriella Dahm, seminarielektor i kristendomskundskab/religion, University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense Mette Hjelmborg, seminarielektor i matematik, University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense. KONFERENCESEKRETÆR Helle Gad, kontorfuldmægtig, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 9

10 NOFA NoFa er en forkortelse for Nordisk Fagdidaktikkonference. NoFa retter sig mod nordiske forskere og læreruddannere inden for et bredt spektrum af fag og fagområder og sigter først og fremmest mod at videreudvikle det fagdidaktiske felt inden for forskning og læreruddannelse. NoFa 2 tager stafetten op fra den første nordiske fagdidaktikkonference i Oslo maj 2007, som Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo, var vært for. Næste NoFa-konference vil foregå i Sverige i Ved afslutningen af konferencen overdrages stafetten til en kommende vært fra Sverige. 10

11 TEMA FOR KONFERENCEN Fagdidaktik er et kundskabsområde i bevægelse. Konferencens hovedtema er på den ene side fagdidaktik som et mere eller mindre etableret kundskabsområde der udfoldes i forskning, i praksis og i politik, og på den anden side de omskiftelige indbyrdes relationer mellem netop forskning, praksis og politik der i disse år udfordrer og skubber til fagdidaktisk forskning og uddannelse. Konferencen stiller spørgsmål om nordisk fagdidaktik ud fra dette overordnede perspektiv: Kan der identificeres tematiseringer og positioner der er karakteristiske for de enkelte lande og for nordisk fagdidaktik set i forhold til bredere internationale tendenser? Hvilke frugtbare og/eller problematiske relationer mellem fagdidaktisk forskning, praksis og politik kan identificeres? Hvilken karakter har den fagdidaktiske forskning i de nordiske lande? Rejses der grundforskningsspørgsmål og i så fald hvilke? Hvilke udfordringer stiller forskellige læreruddannelsesmodeller til fagdidaktik i teori og praksis? 11

12 KEYNOTEFORELÆSNINGER OG PANELDEBAT KEYNOTEFORELÆSNING I Tid og sted: Onsdag kl , K27. PROFESSOR MOGENS NISS, ROSKILDE UNIVERSITET, DANMARK: Hvordan skal vi forstå relationen mellem fagdidaktik og fag inden for og på tværs af undervisningsfag? I forelæsningen vil jeg med udgangspunkt i mit eget forskningsområde, matematikkens didaktik bl.a. diskutere følgende spørgsmål: Kan man udpege karakteristika for de undervisningsfag der har givet anledning til fagdidaktisk forskning, nationalt eller internationalt? Hvad er det nærmere samspil mellem undervisnings(reference)faget og den ledsagende fagdidaktik? Hvilken mening giver det at diskutere fagdidaktik på tværs af ofte helt forskellige typer af fag? Skal sådanne tværgående diskussioner mellem forskellige fags didaktik sigte mod skabelsen af en overordnet almen didaktik, hvori de enkelte fagdidaktikker søges indordnet? Hvis ikke, hvad kan forskellige fags didaktikere da lære af hinanden gennem komparative og kontrastive aktiviteter? Disse spørgsmål er alle kontroversielle og værdiladede, fordi de balancerer mellem det deskriptive og det normative. På den anden side er det nødvendigt at stille dem i sammenhænge hvor såvel forskningsmæssig kvalitet som strategisk relevans er centrale temaer på dagsordenen. Mogens Niss er professor i matematik og matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet. Han er leder af Forskerskolen for de naturvidenskabelige fags didaktik og af forskergruppen IMFUFA, som står for Indsatsområdet for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser. Mogens Niss er en internationalt anerkendt kapacitet inden for sit forskningsfelt og var i en længere årrække medlem af eksekutivkomitéen for The International Commission on Mathematical Instruction. Han har en lang publikationsliste og har optrådt som keynote speaker på et utal af konferencer. I den danske uddannelsessammenhæng har Niss, bl.a. som formand for arbejdsgruppen Kompetencer Og Matematiklæring (KOM-projektet, 2002), haft stor indflydelse ikke bare på udviklingen af matematikkens didaktik, men også i et bredere billede på de uddannelsesreformer som har præget det seneste tiår. 12

13 KEYNOTEFORELÆSNING II Tid og sted: Fredag kl , K27. PROFESSOR STEFAN HOPMANN, UNIVERSITÄT WIEN, ØSTRIG: Udfordringer for fagdidaktisk forskning i Norden Fagdidaktisk forskning er rammesat af skiftende almendidaktiske modeller, ulige forskellige referencefag, empirisk udviklings- og læringspsykologisk forskning, nye udviklinger for curriculumkonstruktion samt en mere eller mindre uanfægtet undervisningspraksis. Selv de forskellige fagdidaktikker synes at leve et indbyrdes mere eller mindre isoleret øliv. Hvor og hvordan kan der identificeres udfordringer for fagdidaktisk forskning uden at gribe tilbage til 1970ernes videnskabs-, 1980ernes livsverdensorientering eller til 1990ernes tværfaglighedsbølge? Forelæsningen giver et bud på de historisk voksede betingelser og aktuelle potentialer for en integrerende fagdidaktisk vidensproduktion set i et internationalt perspektiv, og prøver samtidig at forholde sig til tendenser på konferencen. Stefan Hopmann er professor for skole- og uddannelsesforskning ved Institut für Bildungswissenschaften, Universität Wien, hvor han har været siden Hans forskningsinteresser er især historisk og internationalt sammenlignende undersøgelser af læreplan- og skoleudvikling. Han beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende læreruddannelse og generelt med kvalitet i uddannelsessystemet. Efter hans prisbelønnede doktorarbejde ved Universität in Kiel og professorkvalificering (habilitation) ved Oslo Universitet i 1994 har Hopmann virket som professor i Potsdam, Trondheim og Kristiansand. Ud af de mange internationale og interdisciplinære forskningsprojekter, konsulentopgaver og rapporter han har bidraget til, vil vi blot fremhæve nogle få, som giver et indtryk af hans arbejder: Didaktik meets Curriculum fra 1990erne, Quality Change in Higher Education , PISA According to PISA og Weissbuch Lehrerbildung Hopmann er meget aktivt publicerende i forskellige sprog og er associate editor af Journal of Curriculum Studies. Hans seneste bog fra 2008 hedder PISA zufolge PISA: hält PISA, was es verspricht? 13

14 FAGDIDAKTIK I BEVÆGELSE EN PANELDEBAT Tid og sted: Torsdag kl , K27. PROFESSOR SIGMUND ONGSTAD, HØGSKOLEN I OSLO, NORGE DOCENT BENGT SCHÜLLERQVIST, KARLSTADS UNIVERSITET, SVERIGE PROFESSOR FREDE V. NIELSEN, DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AARHUS UNIVERSITET, DANMARK Fagdidaktik i bevægelse en paneldebat vil tage udgangspunkt i de inviterede paneldeltageres signalementer af henholdsvis norsk, svensk og dansk fagdidaktik i forskning og uddannelse. Ordstyrer: Adjunkt Torben Spanget Christensen, Syddansk Universitet Præsentation af tema og deltagere indlæg: Sigmund Ongstad indlæg: Bengt Schüllerqvist indlæg: Frede V. Nielsen Debat mellem paneldeltagerne og med salen OM PANELDELTAGERNE Sigmund Ongstad er ansat som professor i fagdidaktik ved Afdelingen for læreruddannelse på Høgskolen i Oslo og har derudover professorkompetence i norsk og i norskdidaktik. Han er en central skikkelse inden for almen fagdidaktik og norskdidaktik, såvel teoretisk som inden for læreruddannelse og uddannelsesudvikling, og er med en lang publikationsliste en international kapacitet på sine forskningsfelter. Sigmund Ongstad har ledet flere internationale modersmålsdidaktiske netværk, herunder forskernetværket IMEN, han er aktuelt knyttet som ekspert til Europarådets projekt Languages in Education og er leder af et Nordforsk-finansieret nordisk netværk for modersmålsdidaktisk forskning. Bengt Schüllerqvist er docent i historie og forskningsleder ved Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CDS) ved Karlstad Universitet. Han er ligeledes leder for Forskarskolan för Lärare i Historia och Samhällskunskap (FLHS) ved Karlstad Universitet og af det svenske netværk for fagdidaktik (nätverket för ämnesdidaktik). Bengt Schüllerqvist har forsket i historie, historiedidaktik og læreruddannelse, han har skrevet afhandling inden for moderne politisk historie, om de svenske socialdemokrater i mellemkrigstiden. Desuden er han tidligere chef for Lärarutbildningskansliet ved Högskolan i Gävle. 14

15 15 Frede V. Nielsen (dr.pæd.) er professor i musikpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, og har tidligere fungeret som professor II ved Høgskolen i Bergen. Frede V. Nielsens arbejde rækker langt ud over det musikdidaktiske felt, og han er kendt gennem en række af nationale, nordiske og internationale forskningspublikationer. Han er blandt meget andet meget respekteret for sin grundlæggende indføring i didaktik i antologien Almen musikdidaktik.

16 PROGRAMOVERSIGT Onsdag Torsdag Fredag Fagdidaktik i bevægelse en paneldebat med deltagelse af professor Sigmund Ongstad, Høgskolen i Oslo, docent Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet, og professor Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Kaffepause Parallelle papersessioner Kaffepause Parallelle papersessioner Parallelle papersessioner og symposium Frokost Velkomst v. dekan Flemming G. Andersen Forelæsning v. professor Mogens Niss, Roskilde Universitet Praktisk information ved arrangørerne Kaffepause Parallelle symposier Middag Tilmeldte netværksmøder Frokost Parallelle papersessioner Kaffepause Parallelle papersessioner Festmiddag Forelæsning ved professor Stefan Hopmann, Universität Wien Afslutning Nofa-stafetten overdrages. 16

17 KONFERENCESTEDET I konferencestedet Byggecentrum Kursuscenter Middelfart har vi fundet et konferencecenter som giver de bedste rammer for konferencen samtidig med at vi kan bo på stedet. Centeret har meget fine konferencefaciliteter, yder god service og ligger rigtig smukt ved skov og strand lige ved Lillebælt. Konferencestedet Byggecentrum har det specielle navn fra den nærliggende byggeudstilling. Byggecentrum er ikke en del af campus for Syddansk Universitet eller University College Lillebælt. Byggecentrum i Middelfart ligger centralt for hele landet, og der er gode transportmuligheder med både bil, tog og bus. Der er korte rejsetider sjældent mere end 3 timer selv fra det yderste Danmark (se også nedenfor under Transport). Adressen er: Byggecentrum Kursuscenter Middelfart Hindsgavl Allé 2 DK-5500 Middelfart Læs mere på Byggecentrum Kursuscenter Middelfarts hjemmeside. 17

18 18 LOKALEOVERSIGT

19 TILMELDTE NETVÆRKSMØDER Netværksmøder foregår onsdag mellem og NETVÆRK FOR HISTORIEDIDAKTIK Ved Harry Haue med flere. Lokale: G9 NETVÆRK FOR SAMFUNDSFAGSDIDAKTIK Ved Torben Spanget Christensen med flere. Lokale: G10 NORDFAG.NET Ved Sylvi Penne med flere. Lokale: K23 NETVÆRKET AF SVENSKE DELTAGERE Ved Bengt Schüllerqvist Lokale: K24 Bemærk: Netværksmøder tilmeldes til Ellen Krogh, gerne senest en uge før konferencen. 19

20 SOCIALE AKTIVITETER Dette punkt er under løbende planlægning. Hold øje med konferencestedets infoskærme for yderligere aktiviteter. ORGANISEREDE AKTIVITETER Løbetur torsdag og fredag morgen kl Da skoven ligger lige for døren, er det oplagt at have løbetøj og sko med til Byggecentrum. Vil I med ud at løbe, så vær klar kl omklædte ved receptionen. Vi aftaler hvor langt vi løber. Ruten er på 4,5 eller 6,9 km. Den løber gennem skov, langs Fænø Sund og gennem Hindsgavl Slots marker en utrolig flot tur. ONSDAG Middag i Byggecentrums dejlige restaurant. Vandretur til vand og skov ved Gabriella Dahm og Mette Hjelmborg kl. 20, hvis interesse. Mødested i receptionen. TORSDAG Festmiddag. Festmiddagen vil byde på en overdådig middag og underholdning. Der vil være mulighed for at byde ind med diverse underholdningsindslag, og vi opfordrer alle til at byde ind (kontakt i givet fald Ellen Krogh eller Gabriella Dahm på forhånd). I løbet af middagen og under kaffen vil Dansk djas spille danske jazzklassikere så alle bliver forført og blæst omkuld. Dansk djas er et 9-mands-jazzorkester, nogle med rødder i University College Lillebælt. ANDRE MULIGHEDER Badetur. Hvis I har lyst til en dukkert i Lillebælt, anbefaler vi to badestrande i Middelfart. De ligger begge to ca. 2 km fra Byggecentrum. Byggecentrum udlåner cykler og håndklæder. Der er også bademulighed lige ved Byggecentrum, en kort tur gennem skoven, men her er der en del strøm. Cykling. Man kan låne cykel af konferencestedet. 20

21 TRANSPORT Konferencestedet Byggecentrum ved den gamle Lillebæltsbro på Fyn ligger transportmæssigt centralt i Danmark. Her følger korte vejledninger for transport med bil, fly, tog og bus. Ved ankomst og afslutning er der særlige busser mellem banegården og byggecentrum (se Øvrig information). ADRESSE Byggecentrum Kursuscenter Middelfart Hindsgavl Allé 2 DK-5500 Middelfart MED BIL Fra Jylland: Benyt motorvej E20, og kør af ved afkørsel 59 på Jyllandssiden. Drej til venstre ad Snoghøj Landevej og derefter til venstre ad Kolding Landevej mod Middelfart over den gamle Lillebæltsbro. Ca. 1 km længere fremme ligger Byggecentrum på højre side. Fra Sjælland: Benyt motorvej E20, og passér 2 broer. Efter første Lillebæltsbro (den nye) køres fra ved afkørsel 59 på Jyllandssiden. Drej til venstre ad Snoghøj Landevej og derefter til venstre ad Kolding Landevej mod Middelfart over den anden Lillebæltsbro (den gamle). Ca. 1 km længere fremme ligger Byggecentrum på højre side. 21

22 MED TOG Der er togforbindelser fra Sjælland og fra Jylland hver halve time. Stå af på Middelfart Station. Tog fra København (Sjælland) Fra Kastrup Lufthavn (ankomsthallen) er der direkte togforbindelser eller med skift ved Københavns Hovedbanegård. Eksempel den 13. maj 2008: Kastrup Lufthavn Københavns Hovedbanegård Middelfart Station Afgang Afgang Ankomst (ingen skift) Tog fra Jylland Fra Jylland kommer man enten nordfra (fx Århus), vestfra (fx Esbjerg) eller sydfra (fx Sønderborg/Padborg). Ankomst på Middelfart Station nordfra: fx og (halvtimetakt) vestfra: fx (timetakt) sydfra: fx (timetakt) Find din rejse på Vi anbefaler at man laver pladsbestilling i toget, især til hjemturen fredagen. TRANSPORT MELLEM MIDDELFART STATION OG KONFERENCESTEDET Gratis bustransport: Der er gratis bustransport mærket NoFa 2 fra Middelfart station den 13. maj 2009 kl , og til konferencestedet. Det tager 5-10 minutter. Tilsvarende vil gratis busser afgå fra konferencestedet til Middelfart station umiddelbart efter konferencens afslutning. Mere information herom på konferencestedets infoskærme. Til fods: Der er ca. 2 km (30 minutter) Med taxa: Der kun et begrænset antal taxaer i Middelfart! Middelfart Taxa Tlf: Taxa Vognmand Ole H. Christoffersen Mobil: Fredericia Taxa Tlf.:

23 Med bus: Bus 216 med afgang fra Middelfart Banegård til konferencestedet: Afgang kl Ankomst kl Bus 216 med afgang fra Konferencestedet til Middelfart Banegård: Afgang kl Ankomst kl MED FLY Fra Billund Lufthavn går der bus til Vejle, hvorfra der går tog til Middelfart via Fredericia, både med og uden skift i Fredericia. Der er 2 busforbindelser Billund-Vejle. Se konferencens hjemmeside for detaljer. Fra Kastrup Lufthavn går der tog direkte til Middelfart. 23

24 FORBEREDELSE AF BIDRAG PAPERSESSIONER Papersessionerne, som der er cirka 120 af, rummer præsentationer og diskussioner af papers som fokuserer på igangværende eller afsluttet forskning. Papersessioner er lagt torsdag og fredag; se oversigtsprogram ovenfor og detaljeret program nedenfor. Hver paperpræsentation er tildelt 30 minutter, inklusive spørgsmål og eventuelt en kort diskussion. En papersession vil indeholde 1-3 paperpræsentationer. Bidragene er grupperet efter et vist generelt slægtskab. En sessionsansvarlig vil holde øje med tiden og organisere eventuel diskussion. Da programmet er tæt, skal tidsfristerne overholdes. Paperoplægsholdere opfordres til at medbringe kopi af paperet og/eller på anden vis gøre paperet tilgængeligt for tilhørerne. Den lidt stramme tidsplanlægning skal i princippet gøre det muligt at flytte sig mellem de forskellige parallelle papersessions. Beregn nogle minutter til at skifte sted. SYMPOSIER Et symposium har et overgribende tema, som alle paperpræsentationer fokuserer på, og som sammenfattes i en afsluttende diskussion. Til NoFa 2 er der tilmeldt seks symposier, som for de flestes vedkommende afholdes onsdag eftermiddag (eller fortsætter torsdag). Selv om der er givet præcise tidsangivelser for de enkelte bidrag, er tanken at man hovedsagelig følger ét symposium. Symposiet har en organisator og en moderator, som kan være samme person eller flere personer. Organisators ansvar er at holde øje med tiden og organisere eventuel diskussion. Moderator sørger for at det overgribende tema præsenteres og fastholdes gennem en introduktion til symposiet, ved at initiere en afsluttende diskussion og eventuelt ved at stille spørgsmål til paperpræsentationer. Paperoplægsholdere opfordres til at medbringe kopi af paperet og/eller på anden vis gøre paperet tilgængeligt for tilhørerne. NETVÆRKSMØDER Et netværksmøde er et forum for deltagere i et netværk som kan mødes om deres igangværende aktiviteter. Der er afsat tid onsdag aften til netværksmøder. Netværksmøderne tilmeldes til konferenceledelsen, gerne senest en uge inden konferencens start, bl.a. for at der kan stilles lokaler til rådighed. 24

25 ØVRIG INFORMATION SYGDOM/FORFALD Hvis man bliver syg og må melde forfald, bedes man henvende sig til konferenceledelsen eller konferencestedet hurtigst muligt. Sygdom/forfald kan medføre mindre omrokeringer i programmet. Ved papersessioner og symposier vil den sidste person blive løftet ind på den ledige plads. Der foretages ikke generelle forskydninger. IT Der er trådløst netværk på hele konferencestedet. Alle sessionsrum er udstyret med PC/laptop og en projektor. Ved brug af dette udstyr medbring da venligst en USB-memory-stick med præsentationen. Kom i god tid før papersessionen eller symposiet går i gang, og læg præsentationen ind på PC en. Personalet er behjælpeligt med eventuelle tekniske problemer. Deltagere som ønsker at bruge en Mac-computer til deres præsentation, kan henvende sig til teknisk afdeling på konferencestedet for assistance. ÆNDRINGER Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet. Hold øje med infoskærme. 25

26 SYMPOSIER OG PAPERSESSIONER ONSDAG DEN 13. MAJ KL : PARALLELLE SYMPOSIER SYMPOSIUM 1: DESIGNDIDAKTIKK Sted: K21 Organisator og moderator: Liv Merete Nielsen Liv Merete Nielsen: Innledning om designdidaktikk Else Margrethe Lefdal: Design i det flerfaglige emnet Teknologi og design i grunnskolen Bodil Gjertrud Svaboe: Fra tekstil- til designundervisning Nina Scott Frisch: Med eller mot flyten? - En komparativ kvalitativ analyse av formelle og uformelle visuelt kontrollerte tegneprosesser Janne Beate Reitan: Learning-by-watching versus learning-bydoing. Deweys plass i designdidaktikken Diskussion og afrunding. SYMPOSIUM 2: NORDFAG.NET: DEN NORDISKE UTDANNINGSKULTUR FINS DEN? Sted: K23 Organisator: Sylvi Penne. Moderatorer: Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh Peter Kaspersen: Intro samt Teori- og metodeanvendelse i Nordfag.netprojektet Gun Hägerfelth og Maria Ulfgard: Att konstruera sin ämnesdidaktiska identitet Laila Aase: Aspekter af nordisklærernes selvforståelse Sylvi Penne: Hva er det med kanon? Kampen om litteraturen i offentligheten og dens fredelige liv i klasserommene Diskussion og afrunding 26

27 SYMPOSIUM 3: SKRIVING I ALLE FAG Sted: K25 Organisator: Ruth Trøite Lorentzen. Moderator: Jon Smidt Jon Smidt: Innledning om SKRIV-prosjektet Ruth Trøite Lorentzen: Skriving i barnehagen og skriving i 1. klasse dei same barna, ulike skrivekulturar? Synnøve Matre: Skriving som utforskande aktivitet i naturfag Jon Smidt: Skrivekulturer i bevegelse Diskussion og afrunding SYMPOSIUM 4: VLE USE IN MODERN EDUCATION OR THE MAKING OF MODERN GOLEMS Sted: K26 Organisator: Laurence Habib. Moderator: Monica Johannesen Tjalve G. Madsen: Læringsplattformer et instrumentalistisk blindspor? Monica Johannesen: Entusiasten, skeptikeren og den atypiske: Om holdninger til elektroniske flervalgsprøver blant lærere i profesjonsstudier Kirsten Klæbo: Bruk av LMS i kunstfaglig virksomhet, med fokus på fagdidaktiske erfaringer Jon Amundsen og Hilde Harnæs: LMS som støtte for studentenes praksisopplæring Diskussion og afrunding SYMPOSIUM 5: SKRIVEKUNST / CREATIVE WRITING ÆSTETISK PRODUKTIVITET PÅ UNIVERSITETET Sted: K24 Organisator og moderator: Karin Esmann Knudsen Karin Esmann Knudsen: Indledning Anne-Marie Mai og Pablo Henrik Llambías: Skriveværkstedets poetik Maja Lucas: Æstetisk vurdering Karin Esmann Knudsen: Fortællinger om Skrivekunst Diskussion og afrunding 27

28 SYMPOSIUM 6: HISTORIEDIDAKTIK Sted: K22 Organisator og moderator med kort indledning: Harry Haue Jens Aage Poulsen: Historiebevidsthed - hvordan? Andreas Rasch-Christensen: Historiebrug i samspil mellem hverdagsliv og undervisning ph.d.-projekt Heidi Knudsen: Læremidlers funktion for elevens historiebevidsthed Erik Lund: Digitale fortellinger og utvikling av elevens historiske tenking Per Eliasson: På spaning efter historiemedvetandet Ketil Knutsen: Logout. Politisk bruk av historie i klasserommet Bemærk at symposium 6 fortsætter om torsdagen. 28

29 TORSDAG DEN 14. MAJ KL : PARALLELLE PAPERSESSIONER OG SYMPOSIUM PAPERSESSION OM MODERSMÅLSDIDAKTIK / LITTERATURDIDAKTIK Sted: K21 Sessionsansvarlig: Peter Kaspersen Nikolaj Frydensbjerg Elf: Paradigmer i praksis? Resultater fra et interventionsstudie Helle Rørbech: Danskfagets litteraturcurriculum i flerkulturelle klasserum Svend Skriver: Romanen i undervisningen PAPERSESSION OM SKRIVEDIDAKTIK / LÆSEDIDAKTIK Sted: K23 Sessionsansvarlig: Karin Esmann Knudsen Suzanne Parmenius Swärd: Skrivande med fokus på möte Lisbet Nerdal og Toril Fiva: Det var som en åpenbaring! Om tilrettelegging for studenter med dysleksi Alf Gunnar Eritsland: Samskriving. Dialog som grunnlag for tekstkonstruksjon PAPERSESSION OM PERSPEKTIVER PÅ KUNDSKAB Sted: K25 Sessionsansvarlig: Keld Skovmand Airi Rovio-Johansen og Veronica Bjurulf: External and Internal Perspectives on Learning object. Emergent knowledge for teachers professionalization Stefan Ting Graf: Lehrkunstdidaktik dannelse via faglig fordybelse Sigmund Ongstad: Fagdidaktikk, livsverden og læreplanstyrt danning. Et kritisk kommunikativt perspektiv 29

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19.

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19. Skriftserie for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen No 1-2003 KONFERANSERAPPORT Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker NR. 4 23. ÅRGANG 2012 UddaNneLseSnyt konfe rence Tema Kerneværdier i nye rammer side Å lære å utøve sykepleie, - å komme i en negativ 13 læringsprosess.

Læs mere

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Indhold 1 At tegne en tanke Første rapport om Visuel hf i Viborg Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning.

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning. Nr. 1 marts 2007 Kære læser Viden om Læsning nr. 1, marts 2007 Redaktører: Merete Havgaard og Klara Korsgaard (ansv.) Layout: Maja Christina Lindberg Foto: Fra børnehaveklassen og 1. klasse på Søholmskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

MiD Magasin 26. Tema: Medborgerskab

MiD Magasin 26. Tema: Medborgerskab MiD Magasin 26 Tema: Medborgerskab Indhold MiD Magasin nr. 26. Marts 2012 Tema: Medborgerskab ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

ungdomsforskning Unges rum Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder.

ungdomsforskning Unges rum Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder. k Unges rum, Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 // April 2007 // årg.

Læs mere

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Af Flemming B. Olsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) Syddansk Universitet, Odense

Læs mere

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Lærernes holdninger og erfaringer. Af Dinna Balling. Ph.d.-afhandling i matematikdidaktik. Afleveret til bedømmelse 11. juli 2003. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik,

Læs mere

- I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK

- I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt - hvorfor ikke? Tomas Højgaard Jensen Ph.D.-afhandling Marts 2007 nr. 458-2007

Læs mere

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser En socio-kulturel-politisk analyse af natur/teknik-læreres professionelle udvikling i uddannelsesreformer Martin Krabbe Sillasen Institut

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Mathematics in Action

Mathematics in Action Mathematics in Action Fællestræk trods forskelle Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education 1 Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education Mieke van Groenestijn

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Morten Rask Petersen Interesseudvikling i naturfagene gennem faglig progression

Morten Rask Petersen Interesseudvikling i naturfagene gennem faglig progression Morten Rask Petersen Interesseudvikling i naturfagene gennem faglig progression En undersøgelse af samspillet mellem begrebsændringer og interesseudvikling i gymnasiets biologiundervisning Center for Naturvidenskabernes

Læs mere

Gjallerhorn. Tidsskrift for professionsuddannelser N r. 12 2010

Gjallerhorn. Tidsskrift for professionsuddannelser N r. 12 2010 Gjallerhorn Tidsskrift for professionsuddannelser N r. 12 2010 GJALLERHORN Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 12, 2010, ordrenr: 02499 Alle numre af GJALLERHORN ligger elektronisk på www.viauc.dk

Læs mere

MOD-projektet. Matematisk Opmærksomhed i Daginstitutioner. Et tværprofessionelt projekt i pædagog- og læreruddannelsen

MOD-projektet. Matematisk Opmærksomhed i Daginstitutioner. Et tværprofessionelt projekt i pædagog- og læreruddannelsen MOD-projektet Matematisk Opmærksomhed i Daginstitutioner Et tværprofessionelt projekt i pædagog- og læreruddannelsen Af Bent Lindhardt og Charlotte Andersen MOD-projektet 1 Forord I forlængelse af tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev 17. Tema: Museer og læring

Nyhedsbrev 17. Tema: Museer og læring Nyhedsbrev 17 Tema: Museer og læring Indhold Nyhedsbrev 17 Oktober 2007 Tema: Museer og læring Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Museer og læring www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK.

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. HVAD HANDLER DEBATTEN OM GYMNASIEREFORMEN EGENTLIG OM? TO AF VORES SKRIBENTER GIVER ET BUD SIDE 4 KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. SIDE 6 JØRGEN

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Integreret speciale i fagene Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Af: Evguenia Klementieva Vejledere: Charlotte Højholt

Læs mere

Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov. Ukendt land

Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov. Ukendt land Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov 1 Ukendt land 2 3 Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov Dette er en faglig udfordring: Det er bibliotekernes

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen Susan Tetler Lotte Hedegaard-Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode - i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere