NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart. Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference 13.-15. maj 2009, Middelfart. Program"

Transkript

1 NOFA 2 Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart Program

2 NoFa 2 Den anden nordiske fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart Program 2

3 3

4 INDHOLD VELKOMMEN S. 6 KÆRE KOLLEGER S. 6 KONFERENCENS VÆRTER S. 7 KONFERENCELEDELSEN S. 9 NOFA S. 10 TEMA FOR KONFERENCEN S. 11 KEYNOTEFORELÆSNINGER OG PANELDEBAT S. 12 PROGRAMOVERSIGT S. 16 LOKALEOVERSIGT S. 18 TILMELDTE NETVÆRKSMØDER S. 19 SOCIALE AKTIVITETER S. 20 TRANSPORT S. 21 FORBEREDELSE AF BIDRAG S. 24 ØVRIG INFORMATION S. 25 SYMPOSIER OG PAPERSESSIONER S. 26 ONSDAG DEN 13. MAJ S. 26 TORSDAG DEN 14. MAJ S. 29 FREDAG DEN 15. MAJ S. 34 4

5 ABSTRACTS TIL SYMPOSIER S. 38 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 1: DESIGNDIDAKTIKK S. 26 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 2: NORDFAG.NET: DEN NORDISKE UTDANNINGSKULTUR FINS DEN? S. 44 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 3: SKRIVING I ALLE FAG S. 48 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 4: VLE USE IN MODERN EDUCATION OR THE MAKING OF MODERN GOLEMS S. 52 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 5: SKRIVEKUNST / CREATIVE WRITING ÆSTETISK PRODUKTIVITET PÅ UNIVERSITETET S. 58 ABSTRACTS TIL SYMPOSIUM 6: HISTORIEDIDAKTIK S. 63 ABSTRACTS TIL PAPERSESSIONER S. 70 DELTAGERLISTE S

6 VELKOMMEN KÆRE KOLLEGER De fagdidaktiske forskningsmiljøer ved Syddansk Universitet og University College Lillebælt byder alle hjerteligt velkommen til Middelfart og NoFa 2, Den anden nordiske fagdidaktikkonference, maj Konferencen afholdes af Syddansk Universitet i samarbejde med University College Lillebælt. Konferencens tema er Fagdidaktik i bevægelse. Vi er glade for og stolte over at kunne belyse dette tema i en række plenumbidrag af internationalt anerkendte fagdidaktiske forskere dels i de to forelæsninger der indrammer konferencen på første- og sidstedagen, dels i en paneldebat om fagdidaktikkens fremtid der tager udgangspunkt i signalementer af dansk, norsk og svensk fagdidaktik i forskning og uddannelse. Og vi er ikke mindre glade for at NoFa 2 har kunnet samle så mange fagdidaktiske forskere og læreruddannere at nordiske fagdidaktikkonferencer herefter må blive en tradition. Konferencen byder på en række symposier og parallelle papersessioner med omkring 120 indlæg, der vil præsentere ny forskning og bidrage til nordisk dialog om forskning og uddannelse i fagdidaktik. En konference er også en social og kulturel begivenhed. I løbet af de tre dage vi er sammen, har vi sammensat nogle lommer for afslapning, underholdning og fornøjelse. Man kan deltage i diverse sociale aktiviteter, fx løbeture tidligt om morgenen eller en vandretur til skov og vand. Vi ser også frem til vores festmiddag torsdag aften med Dansk djas og mulighed for underholdningsindslag! Læs mere om sociale aktiviteter i programmet nedenfor; og hold øje med konferencestedets informationsskærme. Vi håber at alle vil få et intellektuelt og kulturelt stimulerende udbytte af konferencens alsidige program. Endnu engang velkommen til Middelfart og NoFa 2. På vegne af konferenceledelsen Ellen Krogh professor, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet 6

7 KONFERENCENS VÆRTER Syddansk Universitet (SDU) har over studerende og mere end ansatte. Universitetet har uddannelse og forskning på 6 campusser på Fyn, i det sydlige Jylland, på Vestsjælland og i hovedstaden - i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse og København. Med Syddansk Universitet er der skabt en forsknings- og uddannelsesinstitution, der giver et tilbud om uddannelse på højeste niveau, og som er samarbejdspartner for offentlige og private virksomheder som leverandør af kvalificeret arbejdskraft. Konferencen ledes af ansatte ved Syddansk Universitets Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR). Instituttets forskning er centreret om hovedområderne filosofi, pædagogik og religionsstudier. Der drives forskning på en lang række områder, herunder i emnerne inden for de 7 forskningsprogrammer: Viden og læring, Europæisk Religionshistorie, Fag og didaktik, Musikkens og lydens æstetik, Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Professions- og kompetenceudvikling og Skoleudvikling og pædagogisk ledelse. Instituttet har sit eget forskeruddannelsesprogram. Instituttet har bachelor- og kandidatuddannelser samt 1- og 1½-årigt sidefag i filosofi og i religionsstudier og masteruddannelser i gymnasiepædagogik og i børne- og ungdomskultur. Instituttet har desuden ansvar for teoretisk pædagogikum for kommende lærere i de gymnasiale uddannelser og et efteruddannelsesprogram for lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser. Instituttets undervisere varetager derudover undervisning i videnskabsteori på en række uddannelser og undervisningsaktiviteter inden for journalistik, cand. negot., biologi m.fl. Til instituttet er knyttet 2 centre: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens didaktik og Center for Universitetspædagogik. University College Lillebælt (UCL) er en af otte nye professionshøjskoler. University College Lillebælt har 700 medarbejdere og 7000 studerende på Fyn og i Vejle/Trekantområdet. 7

8 University College Lillebælt tilbyder uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske og omfatter desuden Efter- og Videreuddannelsen samt Center for Undervisningsmidler. Dertil kommer udvikling af viden indenfor velfærdssamfundets kerneområder. University College Lillebælt driver selv videncentre inden for sundhedsfremme og socialt arbejde, nemlig Videncenter for sundhedsfremme og forebyggelse og Videncenter for dokumentation, evaluering og udvikling af socialt arbejde. Derudover har University College Lillebælte andel i en række nationale videncentre: Læremiddel.dk - Nationalt videncenter for læremidler, Nationalt videncenter for Realkompetencevurderinger, CEPRA - Videncenter for evaluering i praksis, CAND - Center for anvendt naturfagdidaktik, Videncenter for rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser, Nationalt videncenter for læsning og NAVIMAT - Videncenter for matematikdidaktik. 8

9 KONFERENCELEDELSEN Konferencen arrangeres af Syddansk Universitet i samarbejde med University College Lillebælt. KONFERENCELEDELSESGRUPPEN Ellen Krogh, professor i danskfagets didaktik, ph.d., forskningsleder for forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Torben Spanget Christensen, adjunkt i samfundsfagsdidaktik, ph.d., forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Nikolaj Frydensbjerg Elf, post doc. i danskfagets mediedidaktik, ph.d., forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Stefan Ting Graf, seminarielektor, ph.d.-stipendiat i didaktik og dannelsesteori, forskningsprogrammet Fag og didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet og University College Lillebælt Gabriella Dahm, seminarielektor i kristendomskundskab/religion, University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense Mette Hjelmborg, seminarielektor i matematik, University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense. KONFERENCESEKRETÆR Helle Gad, kontorfuldmægtig, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 9

10 NOFA NoFa er en forkortelse for Nordisk Fagdidaktikkonference. NoFa retter sig mod nordiske forskere og læreruddannere inden for et bredt spektrum af fag og fagområder og sigter først og fremmest mod at videreudvikle det fagdidaktiske felt inden for forskning og læreruddannelse. NoFa 2 tager stafetten op fra den første nordiske fagdidaktikkonference i Oslo maj 2007, som Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo, var vært for. Næste NoFa-konference vil foregå i Sverige i Ved afslutningen af konferencen overdrages stafetten til en kommende vært fra Sverige. 10

11 TEMA FOR KONFERENCEN Fagdidaktik er et kundskabsområde i bevægelse. Konferencens hovedtema er på den ene side fagdidaktik som et mere eller mindre etableret kundskabsområde der udfoldes i forskning, i praksis og i politik, og på den anden side de omskiftelige indbyrdes relationer mellem netop forskning, praksis og politik der i disse år udfordrer og skubber til fagdidaktisk forskning og uddannelse. Konferencen stiller spørgsmål om nordisk fagdidaktik ud fra dette overordnede perspektiv: Kan der identificeres tematiseringer og positioner der er karakteristiske for de enkelte lande og for nordisk fagdidaktik set i forhold til bredere internationale tendenser? Hvilke frugtbare og/eller problematiske relationer mellem fagdidaktisk forskning, praksis og politik kan identificeres? Hvilken karakter har den fagdidaktiske forskning i de nordiske lande? Rejses der grundforskningsspørgsmål og i så fald hvilke? Hvilke udfordringer stiller forskellige læreruddannelsesmodeller til fagdidaktik i teori og praksis? 11

12 KEYNOTEFORELÆSNINGER OG PANELDEBAT KEYNOTEFORELÆSNING I Tid og sted: Onsdag kl , K27. PROFESSOR MOGENS NISS, ROSKILDE UNIVERSITET, DANMARK: Hvordan skal vi forstå relationen mellem fagdidaktik og fag inden for og på tværs af undervisningsfag? I forelæsningen vil jeg med udgangspunkt i mit eget forskningsområde, matematikkens didaktik bl.a. diskutere følgende spørgsmål: Kan man udpege karakteristika for de undervisningsfag der har givet anledning til fagdidaktisk forskning, nationalt eller internationalt? Hvad er det nærmere samspil mellem undervisnings(reference)faget og den ledsagende fagdidaktik? Hvilken mening giver det at diskutere fagdidaktik på tværs af ofte helt forskellige typer af fag? Skal sådanne tværgående diskussioner mellem forskellige fags didaktik sigte mod skabelsen af en overordnet almen didaktik, hvori de enkelte fagdidaktikker søges indordnet? Hvis ikke, hvad kan forskellige fags didaktikere da lære af hinanden gennem komparative og kontrastive aktiviteter? Disse spørgsmål er alle kontroversielle og værdiladede, fordi de balancerer mellem det deskriptive og det normative. På den anden side er det nødvendigt at stille dem i sammenhænge hvor såvel forskningsmæssig kvalitet som strategisk relevans er centrale temaer på dagsordenen. Mogens Niss er professor i matematik og matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet. Han er leder af Forskerskolen for de naturvidenskabelige fags didaktik og af forskergruppen IMFUFA, som står for Indsatsområdet for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser. Mogens Niss er en internationalt anerkendt kapacitet inden for sit forskningsfelt og var i en længere årrække medlem af eksekutivkomitéen for The International Commission on Mathematical Instruction. Han har en lang publikationsliste og har optrådt som keynote speaker på et utal af konferencer. I den danske uddannelsessammenhæng har Niss, bl.a. som formand for arbejdsgruppen Kompetencer Og Matematiklæring (KOM-projektet, 2002), haft stor indflydelse ikke bare på udviklingen af matematikkens didaktik, men også i et bredere billede på de uddannelsesreformer som har præget det seneste tiår. 12

13 KEYNOTEFORELÆSNING II Tid og sted: Fredag kl , K27. PROFESSOR STEFAN HOPMANN, UNIVERSITÄT WIEN, ØSTRIG: Udfordringer for fagdidaktisk forskning i Norden Fagdidaktisk forskning er rammesat af skiftende almendidaktiske modeller, ulige forskellige referencefag, empirisk udviklings- og læringspsykologisk forskning, nye udviklinger for curriculumkonstruktion samt en mere eller mindre uanfægtet undervisningspraksis. Selv de forskellige fagdidaktikker synes at leve et indbyrdes mere eller mindre isoleret øliv. Hvor og hvordan kan der identificeres udfordringer for fagdidaktisk forskning uden at gribe tilbage til 1970ernes videnskabs-, 1980ernes livsverdensorientering eller til 1990ernes tværfaglighedsbølge? Forelæsningen giver et bud på de historisk voksede betingelser og aktuelle potentialer for en integrerende fagdidaktisk vidensproduktion set i et internationalt perspektiv, og prøver samtidig at forholde sig til tendenser på konferencen. Stefan Hopmann er professor for skole- og uddannelsesforskning ved Institut für Bildungswissenschaften, Universität Wien, hvor han har været siden Hans forskningsinteresser er især historisk og internationalt sammenlignende undersøgelser af læreplan- og skoleudvikling. Han beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende læreruddannelse og generelt med kvalitet i uddannelsessystemet. Efter hans prisbelønnede doktorarbejde ved Universität in Kiel og professorkvalificering (habilitation) ved Oslo Universitet i 1994 har Hopmann virket som professor i Potsdam, Trondheim og Kristiansand. Ud af de mange internationale og interdisciplinære forskningsprojekter, konsulentopgaver og rapporter han har bidraget til, vil vi blot fremhæve nogle få, som giver et indtryk af hans arbejder: Didaktik meets Curriculum fra 1990erne, Quality Change in Higher Education , PISA According to PISA og Weissbuch Lehrerbildung Hopmann er meget aktivt publicerende i forskellige sprog og er associate editor af Journal of Curriculum Studies. Hans seneste bog fra 2008 hedder PISA zufolge PISA: hält PISA, was es verspricht? 13

14 FAGDIDAKTIK I BEVÆGELSE EN PANELDEBAT Tid og sted: Torsdag kl , K27. PROFESSOR SIGMUND ONGSTAD, HØGSKOLEN I OSLO, NORGE DOCENT BENGT SCHÜLLERQVIST, KARLSTADS UNIVERSITET, SVERIGE PROFESSOR FREDE V. NIELSEN, DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AARHUS UNIVERSITET, DANMARK Fagdidaktik i bevægelse en paneldebat vil tage udgangspunkt i de inviterede paneldeltageres signalementer af henholdsvis norsk, svensk og dansk fagdidaktik i forskning og uddannelse. Ordstyrer: Adjunkt Torben Spanget Christensen, Syddansk Universitet Præsentation af tema og deltagere indlæg: Sigmund Ongstad indlæg: Bengt Schüllerqvist indlæg: Frede V. Nielsen Debat mellem paneldeltagerne og med salen OM PANELDELTAGERNE Sigmund Ongstad er ansat som professor i fagdidaktik ved Afdelingen for læreruddannelse på Høgskolen i Oslo og har derudover professorkompetence i norsk og i norskdidaktik. Han er en central skikkelse inden for almen fagdidaktik og norskdidaktik, såvel teoretisk som inden for læreruddannelse og uddannelsesudvikling, og er med en lang publikationsliste en international kapacitet på sine forskningsfelter. Sigmund Ongstad har ledet flere internationale modersmålsdidaktiske netværk, herunder forskernetværket IMEN, han er aktuelt knyttet som ekspert til Europarådets projekt Languages in Education og er leder af et Nordforsk-finansieret nordisk netværk for modersmålsdidaktisk forskning. Bengt Schüllerqvist er docent i historie og forskningsleder ved Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CDS) ved Karlstad Universitet. Han er ligeledes leder for Forskarskolan för Lärare i Historia och Samhällskunskap (FLHS) ved Karlstad Universitet og af det svenske netværk for fagdidaktik (nätverket för ämnesdidaktik). Bengt Schüllerqvist har forsket i historie, historiedidaktik og læreruddannelse, han har skrevet afhandling inden for moderne politisk historie, om de svenske socialdemokrater i mellemkrigstiden. Desuden er han tidligere chef for Lärarutbildningskansliet ved Högskolan i Gävle. 14

15 15 Frede V. Nielsen (dr.pæd.) er professor i musikpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, og har tidligere fungeret som professor II ved Høgskolen i Bergen. Frede V. Nielsens arbejde rækker langt ud over det musikdidaktiske felt, og han er kendt gennem en række af nationale, nordiske og internationale forskningspublikationer. Han er blandt meget andet meget respekteret for sin grundlæggende indføring i didaktik i antologien Almen musikdidaktik.

16 PROGRAMOVERSIGT Onsdag Torsdag Fredag Fagdidaktik i bevægelse en paneldebat med deltagelse af professor Sigmund Ongstad, Høgskolen i Oslo, docent Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet, og professor Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Kaffepause Parallelle papersessioner Kaffepause Parallelle papersessioner Parallelle papersessioner og symposium Frokost Velkomst v. dekan Flemming G. Andersen Forelæsning v. professor Mogens Niss, Roskilde Universitet Praktisk information ved arrangørerne Kaffepause Parallelle symposier Middag Tilmeldte netværksmøder Frokost Parallelle papersessioner Kaffepause Parallelle papersessioner Festmiddag Forelæsning ved professor Stefan Hopmann, Universität Wien Afslutning Nofa-stafetten overdrages. 16

17 KONFERENCESTEDET I konferencestedet Byggecentrum Kursuscenter Middelfart har vi fundet et konferencecenter som giver de bedste rammer for konferencen samtidig med at vi kan bo på stedet. Centeret har meget fine konferencefaciliteter, yder god service og ligger rigtig smukt ved skov og strand lige ved Lillebælt. Konferencestedet Byggecentrum har det specielle navn fra den nærliggende byggeudstilling. Byggecentrum er ikke en del af campus for Syddansk Universitet eller University College Lillebælt. Byggecentrum i Middelfart ligger centralt for hele landet, og der er gode transportmuligheder med både bil, tog og bus. Der er korte rejsetider sjældent mere end 3 timer selv fra det yderste Danmark (se også nedenfor under Transport). Adressen er: Byggecentrum Kursuscenter Middelfart Hindsgavl Allé 2 DK-5500 Middelfart Læs mere på Byggecentrum Kursuscenter Middelfarts hjemmeside. 17

18 18 LOKALEOVERSIGT

19 TILMELDTE NETVÆRKSMØDER Netværksmøder foregår onsdag mellem og NETVÆRK FOR HISTORIEDIDAKTIK Ved Harry Haue med flere. Lokale: G9 NETVÆRK FOR SAMFUNDSFAGSDIDAKTIK Ved Torben Spanget Christensen med flere. Lokale: G10 NORDFAG.NET Ved Sylvi Penne med flere. Lokale: K23 NETVÆRKET AF SVENSKE DELTAGERE Ved Bengt Schüllerqvist Lokale: K24 Bemærk: Netværksmøder tilmeldes til Ellen Krogh, gerne senest en uge før konferencen. 19

20 SOCIALE AKTIVITETER Dette punkt er under løbende planlægning. Hold øje med konferencestedets infoskærme for yderligere aktiviteter. ORGANISEREDE AKTIVITETER Løbetur torsdag og fredag morgen kl Da skoven ligger lige for døren, er det oplagt at have løbetøj og sko med til Byggecentrum. Vil I med ud at løbe, så vær klar kl omklædte ved receptionen. Vi aftaler hvor langt vi løber. Ruten er på 4,5 eller 6,9 km. Den løber gennem skov, langs Fænø Sund og gennem Hindsgavl Slots marker en utrolig flot tur. ONSDAG Middag i Byggecentrums dejlige restaurant. Vandretur til vand og skov ved Gabriella Dahm og Mette Hjelmborg kl. 20, hvis interesse. Mødested i receptionen. TORSDAG Festmiddag. Festmiddagen vil byde på en overdådig middag og underholdning. Der vil være mulighed for at byde ind med diverse underholdningsindslag, og vi opfordrer alle til at byde ind (kontakt i givet fald Ellen Krogh eller Gabriella Dahm på forhånd). I løbet af middagen og under kaffen vil Dansk djas spille danske jazzklassikere så alle bliver forført og blæst omkuld. Dansk djas er et 9-mands-jazzorkester, nogle med rødder i University College Lillebælt. ANDRE MULIGHEDER Badetur. Hvis I har lyst til en dukkert i Lillebælt, anbefaler vi to badestrande i Middelfart. De ligger begge to ca. 2 km fra Byggecentrum. Byggecentrum udlåner cykler og håndklæder. Der er også bademulighed lige ved Byggecentrum, en kort tur gennem skoven, men her er der en del strøm. Cykling. Man kan låne cykel af konferencestedet. 20

21 TRANSPORT Konferencestedet Byggecentrum ved den gamle Lillebæltsbro på Fyn ligger transportmæssigt centralt i Danmark. Her følger korte vejledninger for transport med bil, fly, tog og bus. Ved ankomst og afslutning er der særlige busser mellem banegården og byggecentrum (se Øvrig information). ADRESSE Byggecentrum Kursuscenter Middelfart Hindsgavl Allé 2 DK-5500 Middelfart MED BIL Fra Jylland: Benyt motorvej E20, og kør af ved afkørsel 59 på Jyllandssiden. Drej til venstre ad Snoghøj Landevej og derefter til venstre ad Kolding Landevej mod Middelfart over den gamle Lillebæltsbro. Ca. 1 km længere fremme ligger Byggecentrum på højre side. Fra Sjælland: Benyt motorvej E20, og passér 2 broer. Efter første Lillebæltsbro (den nye) køres fra ved afkørsel 59 på Jyllandssiden. Drej til venstre ad Snoghøj Landevej og derefter til venstre ad Kolding Landevej mod Middelfart over den anden Lillebæltsbro (den gamle). Ca. 1 km længere fremme ligger Byggecentrum på højre side. 21

22 MED TOG Der er togforbindelser fra Sjælland og fra Jylland hver halve time. Stå af på Middelfart Station. Tog fra København (Sjælland) Fra Kastrup Lufthavn (ankomsthallen) er der direkte togforbindelser eller med skift ved Københavns Hovedbanegård. Eksempel den 13. maj 2008: Kastrup Lufthavn Københavns Hovedbanegård Middelfart Station Afgang Afgang Ankomst (ingen skift) Tog fra Jylland Fra Jylland kommer man enten nordfra (fx Århus), vestfra (fx Esbjerg) eller sydfra (fx Sønderborg/Padborg). Ankomst på Middelfart Station nordfra: fx og (halvtimetakt) vestfra: fx (timetakt) sydfra: fx (timetakt) Find din rejse på Vi anbefaler at man laver pladsbestilling i toget, især til hjemturen fredagen. TRANSPORT MELLEM MIDDELFART STATION OG KONFERENCESTEDET Gratis bustransport: Der er gratis bustransport mærket NoFa 2 fra Middelfart station den 13. maj 2009 kl , og til konferencestedet. Det tager 5-10 minutter. Tilsvarende vil gratis busser afgå fra konferencestedet til Middelfart station umiddelbart efter konferencens afslutning. Mere information herom på konferencestedets infoskærme. Til fods: Der er ca. 2 km (30 minutter) Med taxa: Der kun et begrænset antal taxaer i Middelfart! Middelfart Taxa Tlf: Taxa Vognmand Ole H. Christoffersen Mobil: Fredericia Taxa Tlf.:

23 Med bus: Bus 216 med afgang fra Middelfart Banegård til konferencestedet: Afgang kl Ankomst kl Bus 216 med afgang fra Konferencestedet til Middelfart Banegård: Afgang kl Ankomst kl MED FLY Fra Billund Lufthavn går der bus til Vejle, hvorfra der går tog til Middelfart via Fredericia, både med og uden skift i Fredericia. Der er 2 busforbindelser Billund-Vejle. Se konferencens hjemmeside for detaljer. Fra Kastrup Lufthavn går der tog direkte til Middelfart. 23

24 FORBEREDELSE AF BIDRAG PAPERSESSIONER Papersessionerne, som der er cirka 120 af, rummer præsentationer og diskussioner af papers som fokuserer på igangværende eller afsluttet forskning. Papersessioner er lagt torsdag og fredag; se oversigtsprogram ovenfor og detaljeret program nedenfor. Hver paperpræsentation er tildelt 30 minutter, inklusive spørgsmål og eventuelt en kort diskussion. En papersession vil indeholde 1-3 paperpræsentationer. Bidragene er grupperet efter et vist generelt slægtskab. En sessionsansvarlig vil holde øje med tiden og organisere eventuel diskussion. Da programmet er tæt, skal tidsfristerne overholdes. Paperoplægsholdere opfordres til at medbringe kopi af paperet og/eller på anden vis gøre paperet tilgængeligt for tilhørerne. Den lidt stramme tidsplanlægning skal i princippet gøre det muligt at flytte sig mellem de forskellige parallelle papersessions. Beregn nogle minutter til at skifte sted. SYMPOSIER Et symposium har et overgribende tema, som alle paperpræsentationer fokuserer på, og som sammenfattes i en afsluttende diskussion. Til NoFa 2 er der tilmeldt seks symposier, som for de flestes vedkommende afholdes onsdag eftermiddag (eller fortsætter torsdag). Selv om der er givet præcise tidsangivelser for de enkelte bidrag, er tanken at man hovedsagelig følger ét symposium. Symposiet har en organisator og en moderator, som kan være samme person eller flere personer. Organisators ansvar er at holde øje med tiden og organisere eventuel diskussion. Moderator sørger for at det overgribende tema præsenteres og fastholdes gennem en introduktion til symposiet, ved at initiere en afsluttende diskussion og eventuelt ved at stille spørgsmål til paperpræsentationer. Paperoplægsholdere opfordres til at medbringe kopi af paperet og/eller på anden vis gøre paperet tilgængeligt for tilhørerne. NETVÆRKSMØDER Et netværksmøde er et forum for deltagere i et netværk som kan mødes om deres igangværende aktiviteter. Der er afsat tid onsdag aften til netværksmøder. Netværksmøderne tilmeldes til konferenceledelsen, gerne senest en uge inden konferencens start, bl.a. for at der kan stilles lokaler til rådighed. 24

25 ØVRIG INFORMATION SYGDOM/FORFALD Hvis man bliver syg og må melde forfald, bedes man henvende sig til konferenceledelsen eller konferencestedet hurtigst muligt. Sygdom/forfald kan medføre mindre omrokeringer i programmet. Ved papersessioner og symposier vil den sidste person blive løftet ind på den ledige plads. Der foretages ikke generelle forskydninger. IT Der er trådløst netværk på hele konferencestedet. Alle sessionsrum er udstyret med PC/laptop og en projektor. Ved brug af dette udstyr medbring da venligst en USB-memory-stick med præsentationen. Kom i god tid før papersessionen eller symposiet går i gang, og læg præsentationen ind på PC en. Personalet er behjælpeligt med eventuelle tekniske problemer. Deltagere som ønsker at bruge en Mac-computer til deres præsentation, kan henvende sig til teknisk afdeling på konferencestedet for assistance. ÆNDRINGER Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet. Hold øje med infoskærme. 25

26 SYMPOSIER OG PAPERSESSIONER ONSDAG DEN 13. MAJ KL : PARALLELLE SYMPOSIER SYMPOSIUM 1: DESIGNDIDAKTIKK Sted: K21 Organisator og moderator: Liv Merete Nielsen Liv Merete Nielsen: Innledning om designdidaktikk Else Margrethe Lefdal: Design i det flerfaglige emnet Teknologi og design i grunnskolen Bodil Gjertrud Svaboe: Fra tekstil- til designundervisning Nina Scott Frisch: Med eller mot flyten? - En komparativ kvalitativ analyse av formelle og uformelle visuelt kontrollerte tegneprosesser Janne Beate Reitan: Learning-by-watching versus learning-bydoing. Deweys plass i designdidaktikken Diskussion og afrunding. SYMPOSIUM 2: NORDFAG.NET: DEN NORDISKE UTDANNINGSKULTUR FINS DEN? Sted: K23 Organisator: Sylvi Penne. Moderatorer: Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh Peter Kaspersen: Intro samt Teori- og metodeanvendelse i Nordfag.netprojektet Gun Hägerfelth og Maria Ulfgard: Att konstruera sin ämnesdidaktiska identitet Laila Aase: Aspekter af nordisklærernes selvforståelse Sylvi Penne: Hva er det med kanon? Kampen om litteraturen i offentligheten og dens fredelige liv i klasserommene Diskussion og afrunding 26

27 SYMPOSIUM 3: SKRIVING I ALLE FAG Sted: K25 Organisator: Ruth Trøite Lorentzen. Moderator: Jon Smidt Jon Smidt: Innledning om SKRIV-prosjektet Ruth Trøite Lorentzen: Skriving i barnehagen og skriving i 1. klasse dei same barna, ulike skrivekulturar? Synnøve Matre: Skriving som utforskande aktivitet i naturfag Jon Smidt: Skrivekulturer i bevegelse Diskussion og afrunding SYMPOSIUM 4: VLE USE IN MODERN EDUCATION OR THE MAKING OF MODERN GOLEMS Sted: K26 Organisator: Laurence Habib. Moderator: Monica Johannesen Tjalve G. Madsen: Læringsplattformer et instrumentalistisk blindspor? Monica Johannesen: Entusiasten, skeptikeren og den atypiske: Om holdninger til elektroniske flervalgsprøver blant lærere i profesjonsstudier Kirsten Klæbo: Bruk av LMS i kunstfaglig virksomhet, med fokus på fagdidaktiske erfaringer Jon Amundsen og Hilde Harnæs: LMS som støtte for studentenes praksisopplæring Diskussion og afrunding SYMPOSIUM 5: SKRIVEKUNST / CREATIVE WRITING ÆSTETISK PRODUKTIVITET PÅ UNIVERSITETET Sted: K24 Organisator og moderator: Karin Esmann Knudsen Karin Esmann Knudsen: Indledning Anne-Marie Mai og Pablo Henrik Llambías: Skriveværkstedets poetik Maja Lucas: Æstetisk vurdering Karin Esmann Knudsen: Fortællinger om Skrivekunst Diskussion og afrunding 27

28 SYMPOSIUM 6: HISTORIEDIDAKTIK Sted: K22 Organisator og moderator med kort indledning: Harry Haue Jens Aage Poulsen: Historiebevidsthed - hvordan? Andreas Rasch-Christensen: Historiebrug i samspil mellem hverdagsliv og undervisning ph.d.-projekt Heidi Knudsen: Læremidlers funktion for elevens historiebevidsthed Erik Lund: Digitale fortellinger og utvikling av elevens historiske tenking Per Eliasson: På spaning efter historiemedvetandet Ketil Knutsen: Logout. Politisk bruk av historie i klasserommet Bemærk at symposium 6 fortsætter om torsdagen. 28

29 TORSDAG DEN 14. MAJ KL : PARALLELLE PAPERSESSIONER OG SYMPOSIUM PAPERSESSION OM MODERSMÅLSDIDAKTIK / LITTERATURDIDAKTIK Sted: K21 Sessionsansvarlig: Peter Kaspersen Nikolaj Frydensbjerg Elf: Paradigmer i praksis? Resultater fra et interventionsstudie Helle Rørbech: Danskfagets litteraturcurriculum i flerkulturelle klasserum Svend Skriver: Romanen i undervisningen PAPERSESSION OM SKRIVEDIDAKTIK / LÆSEDIDAKTIK Sted: K23 Sessionsansvarlig: Karin Esmann Knudsen Suzanne Parmenius Swärd: Skrivande med fokus på möte Lisbet Nerdal og Toril Fiva: Det var som en åpenbaring! Om tilrettelegging for studenter med dysleksi Alf Gunnar Eritsland: Samskriving. Dialog som grunnlag for tekstkonstruksjon PAPERSESSION OM PERSPEKTIVER PÅ KUNDSKAB Sted: K25 Sessionsansvarlig: Keld Skovmand Airi Rovio-Johansen og Veronica Bjurulf: External and Internal Perspectives on Learning object. Emergent knowledge for teachers professionalization Stefan Ting Graf: Lehrkunstdidaktik dannelse via faglig fordybelse Sigmund Ongstad: Fagdidaktikk, livsverden og læreplanstyrt danning. Et kritisk kommunikativt perspektiv 29

Fornavn Efternavn Titel Arbejdssted E-mail

Fornavn Efternavn Titel Arbejdssted E-mail DELTAGERLISTE Fornavn Efternavn Titel Arbejdssted E-mail Johannes Adamsen Adjunkt VIA University College/ Håkan Ahlbom Doktorand vid forskarskolan TUFF Eva Ahlskog- Björkman Högskolan i Gävle joad@viauc.dk

Læs mere

DaDi 2007-2012. Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012

DaDi 2007-2012. Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012 DaDi 2007-2012 Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 DaDi 2007-2013 Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP-MODELLEN Pædagogiske forelæsninger torsdag d. 3. september 2009 kl 13-16 og 18-21, Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15 3 Implementeringen af LP-modellen på alle skoler

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b

Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b Kære kursusdeltager! I dette dokument finder du: Program for kurset Praktiske oplysninger Adresser På materialeplatformen (BlackBoard) for fagdidaktik i dansk

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Naturfagslærerens håndbog

Naturfagslærerens håndbog Erland Andersen (red.) Lisbeth Bering Iben Dalgaard Jens Dolin Sebastian Horst Trine Hyllested Lene Beck Mikkelsen Christian Petresch Jan Sølberg Helene Sørensen Karsten Elmose Vad Naturfagslærerens håndbog

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Digital dannelse eller bare dannelse. Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt

Digital dannelse eller bare dannelse. Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt Digital dannelse eller bare dannelse Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt Digital dannelse eller bare dannelse Knud Grue-Sørensens definition af dannelse (1975): Dannelse betegner den proces

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

SKRIFTLIGHED OG SKRIVNING SOM HISTORIEFAGLIG PRAKSIS

SKRIFTLIGHED OG SKRIVNING SOM HISTORIEFAGLIG PRAKSIS LÆRER ELEVERNE HISTORIEFAGET VED AT SKRIVE I, MED OG OM DET? Om skrivedidaktiske udfordringer og potentialer i historiefaget Lektor Kasper Thomsen SKRIFTLIGHED OG SKRIVNING SOM HISTORIEFAGLIG PRAKSIS Om

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER AARHUS AU UNIVERSITET UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER Identifikation af og støtte til studerende med specifikke matematikvanskeligheder Foto: Søren Kjeldgaard, AU Kommunikation

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering Nordisk Alfabetiseringskonference den 22. - 24 september 2010 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering En

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne. SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform GymPæd 2.0

Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne. SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform GymPæd 2.0 17 Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform 2017 GymPæd 2.0 Kære læser Dette særnummer af GymPæd2.0 præsenterer det følgeforskningsprogram,

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Didaktikkens forandring og nye elevroller Eksempler

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Respons til Helle Pia Laursens oplæg Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Grundlag og retning for respons Grundlag Fortløbende (u)formel samtale siden Fremtidens

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ph.d. i uddannelsesforskning

Ph.d. i uddannelsesforskning Ph.d. i uddannelsesforskning Sikre højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne på professionshøjskolerne Jens Rasmussen, Ph.d.-rådet Ph.d.-rådet Formand Jens Rasmussen (Aarhus Universitet)

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Udvikling af faglærerteam

Udvikling af faglærerteam 80 KOMMENTARER Udvikling af faglærerteam Ole Goldbech, Professionshøjskolen UCC Kommentar til artiklen MaTeam-projektet om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering i MONA,

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Underviser: Mette Rold Dage xxxx Litteratur til anskaffelse: 1. Lærerens verden. Indføring i almen didaktik af Gunn Imsen, Gyldendals lærerbibliotek, 2005 2. Didaktik

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Detaljerede programoversigt med oplægsholdere. Forstander Bente Andersen Stefanshjemmet. Handicap, mestring og hjælpemidler

Detaljerede programoversigt med oplægsholdere. Forstander Bente Andersen Stefanshjemmet. Handicap, mestring og hjælpemidler Detaljerede programoversigt med oplægsholdere Konsulent & koordinator Anne Skov Socialstyrelsen Forstander Bente Andersen Stefanshjemmet Ældre Udviklingshæmmede en kommunal kortlægning. Workshoppen og

Læs mere

Aldring og tværfaglighed. Program

Aldring og tværfaglighed. Program NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 I MIDDELFART Aldring og tværfaglighed Program Temaet understreger, at vi i den gerontologiske praksis og forskning

Læs mere

RESEARCH TEACHING NEXUS

RESEARCH TEACHING NEXUS RESEARCH TEACHING NEXUS Kollegial supervision Modul 1 den 9.9.2015 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik 11-09-2015 Karen Wistoft Kollegial Supervison 2015 2 Forskning

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

UNDERHOLDNING UNDERVISNING?

UNDERHOLDNING UNDERVISNING? Trine Hyllested UNDERHOLDNING eller UNDERVISNING? Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet Indhold Forord.............................................................

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE MASTER i gymnasiepædagogik didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE Fokus på de gymnasiale uddannelser Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik er den første og eneste masteruddannelse,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Play to win Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Hanne Harmsen Deloitte Consulting hharmsen@deloitte.dk

Læs mere

Lidt om udeskole- og den nyeste forskning

Lidt om udeskole- og den nyeste forskning Institut for Idræt og Ernæring Lidt om udeskole- og den nyeste forskning Karen Barfod Formand UdeskoleNet Konsulent Udvikling af Udeskole PhD studerende TEACHOUT Koordinator af VIA OUT Udeskole er pædagogiske

Læs mere

Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler

Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk http://laeremiddel.dk/ Anslag Digitale teknologier giver mulighed for forandring (transformation) af undervisning og læring,

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Baggrund: Simulationsbaseret læring (SBL) har i årevis været anvendt som undervisningsmetode

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp)

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) Bergen, høst 2013 IL og PPU Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) NB!! Det fulde MATDID202 (7.5 studiepoint) omfatter Matematikdidaktik2 og realfagdidaktik 2 Fagansvarlig og underviser: Førsteamanuensis

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum Studieordning for Uddannelsen i teoretisk pædagogikum 2014 1 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for uddannelse i teoretisk pædagogikum A. Mål for uddannelsen... 3 B. Forløbsmodel... 4 II. Beskrivelse

Læs mere

NORDISK TALENTKONFERENCE

NORDISK TALENTKONFERENCE Program NORDISK TALENTKONFERENCE Forskning og praksis i uddannelsessystemet Konference med fokus på erfaringsudveksling, idéudvikling og netværksdannelse om nordisk talentsamarbejde Den 28.-30. august

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx

Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx 83 Ph.d. afhandlinger Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx Lærke Bang Jacobsen, forsvaret i efteråret 2010 ved IMFUFA, NSM, Roskilde Universitet, lbj@boag.nu Laboratoriearbejde i fysikundervisningen

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN I et forsøg på Stavanger Katedralskole har lærere og forskere samarbejdet om at fremme dialogen i undervisningen i fagene religion og etik og historie og filosofi.

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere