EUC Nordvestsjælland Tlf AMU Nordjylland Tlf Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf AMU-Fyn Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf."

Transkript

1 Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå i virksomheden. Varighed er fra og op til 10 dage. Det er muligt at kombinere de enkelte uddannelser afhængigt af behovet på den enkelte virksomhed og i forhold til den enkelte medarbejders kompetencebehov. Tilmelding Tilmelding sker på I denne pjece er der efter hver arbejdsmarkedsuddannelse angivet et nummer, der kan tastes ind i hjemmesidens søgefelt. Du kan også kontakte din lokale erhvervsskole og få mere at vide, ligesom de kan være behjælpelig med tilmelding. Læs mere på Hvad koster det? Deltagerbetalingen pr. medarbejder er enten 118 kr. eller 178 kr. pr. kursusdag afhængig af kursus. Derudover kan der være en tillægspris på op til 140 kr., såfremt undervisningen skal tilrettelægges i weekender eller på skiftehold. Der kan ydes VEU-godtgørelse svarende til 80% af højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte, såfremt undervisningen foregår i arbejdstiden. VEU-godtgørelse er i kr. om ugen. Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på EUC Nordvestsjælland Tlf AMU Nordjylland Tlf Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf AMU-Fyn Tlf Learnmark Horsens Tlf AMU SYD Tlf AMU-Vest Tlf Mercantec Tlf EUC Syd Tlf Københavns Tekniske Skole Tlf EUC Nordvest Tlf Selandia CEU Tlf EUC Lillebælt Tlf TRADIUM Tlf EUC Nord Tlf Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Tlf Værdiskabende kurser til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Prøv kailow.dk

2 Forord Medarbejderudvikling er en integreret og vigtig brik i virksomhedens strategi for at sikre konstant vækst. Dette kursuskatalog giver en oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser, som har fokus på at optimere produktionen i virksomheden gennem uddannelse og inddragelse af medarbejderne. Nøgleordene er produktivitet, kvalitet, innovation, omstilling, samarbejde og selvstændighed. Danske industriarbejdspladser oplever en stigende konkurrence og øgede krav til effektivitet som følge af den økonomiske krise og globaliseringen. Vesterbrogade 6D København V Tel Fax DIlogo_sortgraa_cyantagline.pdf 1 25/05/ Virksomhederne skal både være højeffektive og innovative, samt inddrage medarbejderne og sikre dem ansvar og kompetence. Det stiller krav om fleksibilitet, dynamik, overblik og udvikling af produktionens menneskelige ressourcer. Industriens Fællesudvalg følger udviklingen tæt for at være på forkant med erhvervslivets og medarbejdernes behov, og flere arbejdsmarkedsuddannelser er under udvikling. Vi håber, at kataloget vil hjælpe og inspirere danske virksomheder til at bruge arbejdsmarkedsuddannelserne. Industriens Fællesudvalg Udgivet: juni 2012 Design og grafisk produktion: Kailow design og medieproduktion. Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS UDDANNELSE OPTIMERING UDVIKLING KONKURRENCE INNOVATION

3 LEAN Introduktion til LEAN () Deltageren lærer at planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering, får indsigt i de fem Lean principper og kendskab til Lean værktøjer. Deltageren får indsigt i spildtyper og flow. Kurset er en grundlæggende introduktion til LEAN. AMU-nummer Praktisk anvendelse af LEAN værktøjer () Deltageren lærer at anvende værktøjerne fra de fem LEAN principper, de syv Spildtyper og Kaizen til at forbedre produktionsprocesser. Deltageren prøver i praksis at anvende den opnåede viden og de tre værktøjer til problemløsning, datafremstilling og projektstyring og afprøver Kaizens forbedringscyklus til at opnå en forbedring af en given produktion. AMU-nummer Introduktion til LEAN vedligehold () Deltageren lærer, gennem kortlægning af værdistrømmen i vedligeholdet, at finde og måle flaskehalse og spild. Deltageren lærer at anvende Pareto analyser til at prioritere store problemområder. Deltageren lærer at anvende problemløsningsværktøjer i arbejdet med reduktion af uplanlagte stop på produktions- og utilityudstyr. Kurset er en introduktion til LEAN i forbindelse med vedligeholdelse. AMU-nummer Praktisk anvendelse LEAN vedligehold () Deltageren lærer at anvende kritikalitets- og funktionsanalyser til at fjerne eller minimere tab og spild på grund af produktionsstop. Deltageren lærer at kortlægge kritiske funktioner og fejltilstande. Gennem anvendelse af konsekvensanalyse samt bestemmelse af de sikkerheds- og miljømæssige samt økonomiske konsekvenser ved svigt og nedbrud lærer deltageren at fastlægge en optimal vedligeholdsstrategi og vedligeholdsplan for produktionsanlæg og produktionsudstyr. AMU-nummer Anvendelse af 5-S modellen for operatører () Deltageren lærer at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb og anvende 5-S konceptets 5 trin til en systematisk forbedring af produktiviteten. AMU-nummer LEAN kortlægning af værdistrøm () Gennem kortlægning af aktivitetskæder lærer deltageren via en værdistrømsanalyse at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter. Med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter lærer deltageren at kortlægge materiale- og informationsstrømme og tværgående aktiviteter. AMU-nummer Logistik for produktionsmedarbejdere () Gennem anvendelse af principper til logistikoptimering, herunder flowdiagrammer, Lean og Kaizen, lærer deltageren at udføre optimering af logistikken inden for eget jobområde. Deltageren lærer om planlægning og effektivisering af vareflow. AMU-nummer Supply Chain Management (SCM) for operatører () Deltageren lærer om SCM, Supply Chain Management, og hvordan SCM kan bidrage til effektivisering af flow i hele forsyningskæden. Operatøren lærer om logistiske problemstillinger inden for materialeforsyning, produktionsstyring og distribution i kombination med Lean. AMU-nummer Lean support i produktionen () Deltageren lærer at afholde Lean Workshops og får praktisk kendskab til elementær facilitering i forbindelse med opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser, PDCA, support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via Kaizen tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren lærer at anvende værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik. AMU-nummer Logistik Værktøj kortlægning 4 LEAN kvalitet Six Sigma medarbejderudvikling miljø 5

4 KVALITET Kunde-/leverandørforhold () Med baggrund i viden om kunde- og leverandørforhol- Kvalitetsbevidsthed () Med baggrund i kendskab til totalkvalitet og bevidsthed Praktisk anvendelse af Poka-Yoke metoden () Valideringsopgaver () Med baggrund i viden om principper for validering lærer det i kvalitetsstyringssammenhænge lærer deltageren at om kvalitetsomkostninger lærer deltageren grundlæg- Deltageren lærer at anvende Poka-Yoke skemaet til at deltageren om kvalificerings- og valideringsopgaver inden skabe forbedringer af de produkter og ydelser, der bliver gende at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksom- analysere fejl i en produktion, finde årsagerne til dem, og for produktion. Der undervises i anvendelse af valide- leveret. Deltageren lærer at informere og kommunikere hedens kvalitetsmålsætninger. Deltageren lærer at med- udforme brugbare forslag til forebyggelse af fejl. Deltage- ringsprotokol, testplan og valideringsrapport ud fra en korrekt i kunde- og leverandørsammenhæng med bag- virke til løsningen af kvalitetsproblemer i virksomheden ren lærer at skelne mellem fejl og fejlmuligheder ved at grundlæggende valideringsstruktur. Deltageren lærer at grund i viden om egne grænseflader til såvel interne som og opnår en viden om betydningen af egne og kollegaers lave problemkæder og iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælp- dokumentere, at arbejdet er udført efter gældende regler eksterne kunder og leverandører. holdning til kvalitet. ning eller udarbejde forslag til korrigerende handlinger. samt vurdere, om ændringer på udstyr og processer har AMU-nummer AMU-nummer AMU-nummer indflydelse på kvalificerings- og valideringsstatus. AMU-nummer Kvalitetsstyring i virksomheden () Systematisk problemløsning () TQM for operatører i industrien () Ud fra kendskabet til kvalitetsstyringssystemer lærer Gennem anvendelse af årsags-/virkningsdiagram lærer Med baggrund i viden om kvalitetsmodeller, som TQM deltageren i praksis at anvende specifikke kvalitetssty- deltageren at analysere, vurdere og prioritere produktions- Total Quality Management, og Quality Excellence lærer ringsprocedurer, herunder at kunne fremsætte forslag til tekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner deltageren at orientere sig i og arbejde efter en industri- kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Deltageren lærer gen- og løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens virksomheds samlede kvalitetsstyringsystem. Deltageren nem specifikke kvalitetsstyringsprocedurer at medvirke til politikker og målsætninger. lærer at udvælge og anvende relevante kvalitetsprincipper, udarbejdelse af en instruktion samt at deltage ved audite- AMU-nummer herunder vælge de rigtige procedurer, metoder og teknik- ring. ker til løsning af arbejdsopgaver. AMU-nummer AMU-nummer Selvevaluering i praksis () Med baggrund i viden om anvendelse af et selvevalueringsværktøj som f.eks. EFQM lærer deltageren at vurdere og evaluere egen og kollegers indsats og resultater i forhold til givne målsætninger. Deltageren lærer at medvirke til forbedringer med udgangspunkt i resultaterne af en selvevaluering, herunder prioritering af indsatsområder. AMU-nummer Kvalitetsstyring problemløsninger 6 LEAN kvalitet Six Sigma medarbejderudvikling miljø 7

5 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING Omstillingseffektivisering SMED () Ved at anvende SMED-metoden Single Minute Exchange of Dies, lærer deltageren at effektivisere omstillingstiden gennem kortlægning og syste - m atisering af indre og ydre opstillingstider. AMU-nummer Grundlæggende Six Sigma () Deltageren lærer at udarbejde projektdefineringer efter Six Sigma metoden samt at anvende enkle Six Sigma værktøjer i forbedringsprojekter. Med baggrund i viden om CAP Tools og sammenhænge mellem Business Excellence, Lean og Six Sigma, lærer deltagerne om udvælgelsen af egnede Six Sigma projekter. AMU-nummer Six Sigma Avanceret (10 dage) Gennem praktisk anvendelse af Six Sigma fremgangsmåden lærer deltageren at medvirke til reduktion af variationerne i produktionsprocesserne. Deltageren lærer metoder til at reducere spredningen i en proces, herunder at: foretage isolation af problemer gennemføre kortlægning af processer gennemføre validering af et målesystems anvendelighed anvende relevant statistisk analyse til bestemmelse af de vigtigste procesinput og deres sammenhænge foretage forsøgsplanlægning til optimering af procesinput anvende kontrolmetoder til langtidsovervågning af fejlkontrol ved processen AMU-nummer Statistik Effektivisering planlægning styring DOE Statistisk forsøgsplanlægning () Deltageren lærer at anvende DOE, statistisk forsøgsplanlægning i forbindelse med Six Sigma projekter. Deltageren lærer at analysere på et DOE eksperiment og at fortolke resultatet af et statistisk forsøg samt at vælge output for variabel (y) og input for variabel (x) herunder at fastsætte passende niveauer for forsøget samt at vælge forsøgets design (Yates algoritme). AMU-nummer Statistik for operatører () Ved hjælp af det statistiske værktøj SPC lærer deltageren at bidrage til at mindske den produktionsmæssige variationen inden for eget arbejdsområde i produktionen. Deltageren lærer at anvende SPC/statistiske metoder i forbindelse med kvalitetsstyring herunder ved håndtering af nulfejlssituationer. AMU-nummer Kanban-styring () Deltageren lærer at anvende grundlæggende kanbanstyringsprincipper med baggrund i beregninger af gennemløbstider, lagerstørrelser og materialebehov. Deltageren lærer i praksis at reducere gennemløbstider i produktionsprocesserne og at anvende visuelle kanbansignaler, herunder kort, skilt eller mærkeseddel i et trækbaseret produktionsplanlægningssystem ( pull ). AMU-nummer It og produktionsstyring for medarbejdere () Deltageren lærer grundlæggende at anvende virksomhedens it-system, f.eks. SAP, til at indhente informationer om et produktionsgrundlag herunder produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning, samt produktionskapacitet. Deltageren lærer at vurdere konsekvenserne ved ændringer i et produktionsgrundlag og at iden tificere flaskehalse. AMU-nummer LEAN kvalitet Six Sigma medarbejderudvikling miljø 9

6 UDVIKLING AF PRODUKTIONSGRUPPER Etablering af selvstyrende grupper () Under uddannelsen lærer deltageren at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer. Deltageren lærer at definere og afgrænse gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe. Deltageren lærer at anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering af selvstyrende grupper samt at beskrive mål og midler for en selvstyrende gruppes udvikling. AMU-nummer Tavlemøder () Kursusdeltageren lærer at anvende tavlemøder som en vigtig del af planlægningen af det daglige arbejde i virksomheden. Blandt andet i forhold til at arbejde med problemløsninger og forbedringer. Deltageren lærer at skabe sig et overblik over status i forhold til mål inden for væsentlige KPI/måleområder som kvalitet, levering, omkostninger, trivsel og miljø m.m. AMU-nummer Kommunikation i teams () Under uddannelsen lærer deltageren i praksis at medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams samt at omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren lærer at forbedre egen kommunikation, arbejde med fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Deltageren lærer at formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation. AMU-nummer Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere () Ud fra en grundlæggende forretningsforståelse lærer deltageren at forstå de faktorer, der påvirker virksomhedens økonomi i en globaliseret verden. Deltageren lærer at medvirke til at sikre og udvikle konkurrencefordele inden for operatørens arbejdsområder i produktionen. AMU-nummer Teambuilding () Med viden om de mekanismer, der skaber en højtydende arbejdsgruppe lærer deltageren i praksis at definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. Til fremme af team - udviklingsprocessen lærer deltageren at anvende en lærings- og teamrollemodel samt at foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for. AMU-nummer Videndeling og læring () Deltageren lærer at kunne medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Deltageren lærer at medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfar ingsudveksling, herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre ud - fø r elsen af opgaver på et tilfredsstillende kvalitetsniveau. AMU-nummer Værdibaserede arbejdspladser () På baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter lærer deltageren at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng mellem virksomhedens værdier, visioner og mål lærer deltageren at agere som værdiagent, herunder virke som kultur- og værdiformidler. AMU-nummer læring Kommunikation teambuilding 10 LEAN kvalitet Six Sigma medarbejderudvikling miljø 11

7 MEDARBEJDERUDVIKLING & INNOVATION Personlige ressourcer i jobbet (4 dage) Ud fra virksomhedens mål lærer deltageren at formulere en skriftligt, personlig vision og handlingsplan i forbindelse med indførelse af nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer samt nye samarbejdspartnere. Deltageren lærer med baggrund i virksomhedens visioner, strategier og mål for en selvstyrende gruppe at medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver. Deltageren lærer at identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst videreudvikler et velfungerende team i samarbejde med kolleger. AMU-nummer Innovationsegnede produktionsområder () Deltageren lærer om medarbejderdreven innovation og om hvordan samarbejdet med kollegaer og ledelse kan bidrage til at identificere, hvilke områder der er egnede til mulig innovation. Deltageren lærer at udarbejde handle planer for at kunne implementere og evaluere løbende forandringer og forbedringer af produkter/ydelser inden for eget jobområde. Deltageren kan i processen inddrage planer for ændringer i arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø samt arbejdets organisering. AMU-nummer ressourcer udvikling uddannelse medarbejdere Personlig udvikling til arbejde og uddannelse () Deltageren lærer at tilegne sig ny viden og være motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt, med henblik på at matche de omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. Deltageren lærer at opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse, ligesom deltageren lærer at håndtere udviklingssamtaler. Deltageren lærer at etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker samt at tackle situationer, hvor man møder modstand, herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation. AMU-nummer Uddannelsesplanlægning for medarbejdere (4 dage) Deltageren lærer, grundlæggende kompetenceudviklingsmetoder for at medvirke til sikring af sammenhængen mellem virksomhedens strategiske mål og anvendelse af metoder til uddannelsesplanlægning. Deltageren lærer hvordan man indgår i en proces omkring sikring af optimale jobbeskrivelser. Deltageren lærer at medvirke til planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning. AMU-nummer LEAN kvalitet Six Sigma medarbejderudvikling miljø 13

8 MILJØ & ENERGI ARBEJDSMILJØ Oversigt over uddannelser Miljøarbejde i industrien () Deltageren lærer om miljøbelastning og om det lokale og globale miljø. Deltageren lærer at handle miljømæssigt korrekt i for bindelse med eget job og derved indgå i processen med at sænke en industrivirksomheds miljøbelastning. AMU-nummer Miljøstyring energiforbedringer Miljø- og energiforbedringer i industrien () Med viden om miljø- og energimæssige forhold og om principper og metoder for miljø- og energiforbedringer lærer deltageren at håndtere en miljø- og energimæssig optimering af en given produktion. Deltageren lærer at kortlægge miljøbelastninger og udføre enkle energivurderinger på egen arbejdsplads. AMU-nummer Ressourcestrømme og affaldshåndtering () Deltageren lærer ud fra en systematisk beskrivelse af virksomhedens ressource- og værdistrømme, og af hvordan spild og affald er en del af disse strømme, at medvirke til at reducere spild og affald samt optimere virksomhedens værdi- og ressourcestrømme. Deltageren lærer metoder til at forstå og analysere disse strømme og at sortere materialer i fraktioner, vurdere deres placering i et affaldshierarki og vurdere omkostninger ved at oparbejde og tilbageføre fraktioner i produktionen. Deltageren lærer om eksterne aktører, der kan behandle fraktioner og vurdere mulige omkostninger og indtægter ved forskellige valg af aktører. Deltageren lærer at anvende regler om affaldshåndtering i henhold til gældende affaldsbekendtgørelse, miljøbeskyttelses-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. AMU-nummer Miljøstyring for operatører () Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job () Deltageren lærer at fremme et godt psykisk arbejdesmiljø på sin arbejdsplads gennem viden om psykisk arbejdsmiljø. Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger og materiale fra f.eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. AMU-nummer Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job () Deltageren lærer at udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden om risikofaktorer. Deltageren lærer at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f.eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejds miljøet. Deltageren lærer at indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f.eks. fra Arbejdstilsynet og BAR. AMU-nummer Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job () Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold Håndtering af EGA, ensidigt, gentaget arbejde () Deltageren lærer, med baggrund i egne erfaringer om ensidigt gentaget arbejde og viden om fysiske og psykiske belastninger at analysere belastninger i eget arbejde herunder afdække, hvordan kroppen påvirkes af og reagerer på ensidigt, gentaget arbejde. Deltageren lærer at udforme forslag til konkrete handlingsplaner for afhjælpning af påvirkninger fra ensidigt gentaget arbejde. AMU-nummer Sikker adfærd i produktionsvirksomheder () Med baggrund i en grundlæggende viden om motivationsteori og arbejdsmiljø kan deltageren medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder. Deltageren lærer at anvende en funktionel model for adfærdsregulering. Deltageren lærer at gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd. AMU-nummer Udvikling af sikkerhedskultur i industrien () Deltageren lærer at medvirke til at ændre og udvikle en produktionsvirksomheds sikkerhedskultur. Deltageren lærer at analysere en sikkerhedskultur samt afdække barriererne for en mere sikker adfærd i en virksomhed. Deltageren lærer i samarbejde med den arbejdsmiljøansvarlige at udforme en handleplan med forslag til god LEAN/SCM Introduktion til LEAN Praktisk anvendelse af LEAN værktøjer Introduktion til LEAN vedligehold Praktisk anvendelse LEAN vedligehold Praktisk anvendelse af 5-S modellen LEAN kortlægning af værdistrøm kvalitet Kunde-/ leverandørforhold Kvalitetsbevidsthed Kvalitetsstyring i virksomheden Selvevaluering i praksis Praktisk anvendelse af Poka-Yoke metoden Systematisk problemløsning Værktøjer til effektivisering Omstillings effektivisering SMED Grundlæggende Six Sigma Six Sigma Avanceret 10 dage DOE Statistisk forsøgsplanlægning Statistik for operatører Kanban styring Udvikling af produktionsgrupper Etablering af selvstyrende grupper Tavlemøder Forretningsforståelse for medarbejdere Kommunikation i teams Teambuilding Videndeling og læring MedarbejDERudvikling & Innovation Personlige ressourcer i jobbet 4 dage Innovationsegnede produktionsområder Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 4 dage Miljø & energi Miljøarbejde i industrien Miljø- og energiforbedringer i industrien Ressourcestrømme og affaldshåndtering Miljøstyring for operatører arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Håndtering af EGA, ensidigt gentaget arbejde Sikker adfærd i produktionsvirksomheder Udvikling af sikkerhedskultur i industrien Med baggrund i miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt de til enhver tid gældende miljøstandarder DS, EMAS, ISO og AT lærer deltageren at kunne deltage ved en operationel miljøstyring. Deltageren lærer at identificere miljø- og arbejdsmiljøbelastninger og bidrage til at minimere en given miljøbelastning ved hjælp af miljøbearbejdningsværktøjer herunder brugen af standarder. Ud fra principper for bæredygtig udvikling lærer deltageren at vurdere eget arbejdes indflydelse på globale, regionale og lokale miljøforhold. AMU-nummer til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde. Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden. Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR. AMU-nummer personlig og kollegial risikoadfærd på egen arbejdsplads. AMU-nummer Ergonomi psykisk miljø Logistik for produktionsmedarbejdere Supply Chain Management (SCM) for operatører Lean support i produktionen Valideringsopgaver TQM for operatører i industrien It og produktions - styring Værdibaserede arbejdspladser For praktisk information og tilmelding se bagside 14 LEAN kvalitet Six Sigma - medarbejderudvikling miljø

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet, Projektnr.: 119727 Udarbejdet

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere