BIG DATA og BIG DATA strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIG DATA og BIG DATA strategi"

Transkript

1 Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af digitale kommunikationsmidler som bl.a. mobiltelefoner og internet benyttes overalt i samfundet. Det medfører at der registreres data i store mængder hele tiden. Disse data kan i dag opbevares, kopieres og transmitteres meget billigt, og det offentlige er nu begyndt at stille en række store offentlige databaser gratis til rådighed for virksomheder. Dette giver alle virksomheder mulighed for adgang til BIG DATA og de muligheder det giver, for at minimere risici og øge sikkerheden i virksomhedens beslutningsprocesser ved systematisk at gennemtænke brugen af disse data sammen med virksomhedens egne interne data. Vi vil i det efterfølgende forklare, hvordan virksomheder kan benytte eksterne offentlige BIG DATA sammen med egne data, for at opnå bedre, hurtigere og billigere beslutninger på en række områder hvor virksomheder normalt ikke har anvendt data, fordi det har været umuligt, besværligt eller dyrt. Lad os være direkte og praktiske. Data er nøglen til at sikre hurtigere, bedre og billigere beslutningsgrundlag i form af informationer, analyser og viden. BIG DATA er når store datamængder og mange typer data (typisk data vedrørende hele markedet, som alle huse, alle energimærker osv.) fra forskellige eksterne og interne kilder (f.eks. markedsdata, branchedata, logistikdata og egne salgs og kundedata) indsamles, opbevares, processes, analyseres og fortolkes. BIG DATA og BIG DATA strategi / Side 1

2 Flere og flere konkrete data BIG DATA giver enhver virksomhed nye muligheder for at udvikle sig. Flere og bedre data, anvendt intelligent, er med til at minimere risici i beslutningerne og øge sikkerheden for at forblive konkurrencedygtig. Data kan skabe ny viden om kunder og markeder, der så kan bruges til udvikling af nye produkter og services, markedsføring, produktivitetsudvikling m.m. Begrebet BIG DATA kan nemt blive pop smart og overfladisk uden indhold. Som med al it udvikling gennem tiden, så viser det sig at det kun er vores egen mangel på fantasi og viden, der sætter grænser for hvad vi kan med data, når vi først har involveret os i at se mulighederne. Her er nogle konkrete og nærværende eksempler på hvad BIG DATA blandt andet er, og hvad de kan bruges til. Disse eksempler er fra danske virksomheders dagligdag, om hvordan de har lært at benytte BIG DATA i beslutningsprocesserne til planlægning og gennemførelse af den daglige drift, samt vedligeholde datagrundlaget for de beslutninger, der skal sikre virksomhedens fortsatte udvikling og indtjening. Energibesparelsesprojekter. Energistyrelsen har nu åbnet op for adgang via webservice til alle landets energimærke rapporter. På kan vi derfor give danske virksomheder i energibesparelsesbrancherne, mulighed for at finde frem til lige netop de bygninger og ejere som formentlig er interesserede i energibesparelsesprojekter der kan betale sig. Hos danskebigdata.dk kan vi således levere et BIG DATA sæt der integrerer en række data fra Energistyrelsen med data fra BBR og CVR registrene. Vi opdaterer disse data så hyppigt som det er muligt, og derfor kan vi også levere ændringer i bygninger og ejeres status. Vi leverer data i excel ark klar til brug for analyser, beslutninger, kontakt m.m. Cateringydelser: En virksomhed sælger catering ydelser. De vil gerne sikre sig at de kørende sælgere besøger de rigtige kunder i den rigtige rækkefølge, så der ikke spildes tid på forkerte møde og for megen spildtid til kørsel. Her vil det rigtige BIG DATA sæt og rigtig software kunne medføre tidsgevinster på nogle gange over 30 %. Fiber og bredbåndsforbindelser: En virksomhed kæmper en hård konkurrence på markedet for fiber og bredbåndsforbindelser. Her vil et godt BIG DATA sæt kunne etablere en meget fysisk og præcis markedsdatabase på enkelt adresse niveau. Virksomheden vil hele tiden kunne se, analysere og få viden om hvilke kunder man har hvor, og hvilke man ikke har. Man vil kunne få at vide om kunderne i form af ejendomme skifter ejere, og man vil kunne anvende disse informationer til proaktive salgsaktiviteter. BIG DATA betyder at virksomheden ikke skal gætte på usikre markedsinvesteringer, men kan måle og sikre sig at de tiltag man investerer i giver et tilfredsstillende afkast. BIG DATA og BIG DATA strategi / Side 2

3 Det lokale ejendomsmarked: En advokat i Viborg lever af at vide hvad der sker på ejendomsmarkedet i Viborg. Denne advokat modtager hver uge en e mail med et Excel ark, som fortæller om hvilke salg der har fundet sted i Viborg, hvem der har købt og solgt til hvilke priser. Ligeledes ved advokaten også hvem der har fået udført en energimærke rapport, selvom det gamle energimærke stadig er gyldigt. Det kan betyde at ejendommen skal sættes til salg. Advokaten kan derfor altid være mere vidende end sine ejendomsklienter i området. Vinduespudsning: Et vinduespudserfirma har specialiseret sig i vinduespudsning i Gentofte. De får løbende et Excel ark over hvilke butikker der er i Gentofte og hvem der ejer dem. De kender hele tiden deres markedsandel og de ved hvem de har som kunder og hvem de måske burde få som kunder. De kan også udregne præcise tilbud og udnytte at de kan få en konkurrencedygtig pris hvis de minimerer deres transport. Vagt og sikkerhed: Et Vagt og Sikkerhedsfirma har vagter kørende rundt om natten i bestemte område. Med det rigtige BIG DATA sæt kan de hurtigt få kendskab til hvem der kunne være deres fremtidige kunder. Samtidig vil de kunne optimere ruterne som vagterne kører med brug BIG DATA og en effektiv kortløsning. Landsdækkende detailkæde: En detailkæde har 150 butikker rundt om i landet. Med de rigtige BIG DATA og den rigtige software (MasterPlan fra Gilling), vil de kunne forudsige hver butiks omsætningspotentiale, dens aktuelle markedsandel, og den vil kunne få at vide hvilke geografisk relaterede forhold til driver dens omsætningsmuligheder. Kæden vil herigennem kunne finde de butikker der klarer sig dårligere ned forventet og de butikker som man måske skal renovere, nedlægge eller generelt stramme op på. Kæden vil ligeledes kunne fordele sine investeringer meget præcist blandt butikkerne, så man får størst afkast for hver krone der investeres i de mange muligheder en sådan kæde har. Kæden har også en kundeklub. Man vil derfor kunne få mange nye data på medlemmerne og man vil kunne blive bedre til at rekruttere nye medlemmer, fordi man både ved hvem man har og hvem man ikke har. Ejendomsmarkedet i Danmark: En ejer af adskillige ejendomme, vil gerne følge med i hvordan ejendomsmarkedet for forskellige typer ejendomme udvikler sig rundt om i landet, for det gælder om at spotte en udvikling før andre gør det. Denne ejer får hver dag excel ark med data om bestemte typer ejendomme der sælges og købes, til hvilke priser og specielt hvem der køber dem, hvem der bor i dem m.m. Ja, BIG DATA er blevet nødvendige som grundlag for en effektiv og produktiv drift. BIG DATA og BIG DATA strategi / Side 3

4 Hvilke typer BIG DATA er der til rådighed? Som vi fortalte, så begynder flere og flere offentlige styrelser nu at stille deres data til rådighed for offentligheden. Disse data rækker lige fra CVR registeret med alle virksomheder, til energimærker, kortdata, adresser osv. Så fremover vil det blive muligt at indhente og integrere stadig flere data fra offentlige virksomheder i BIG DATA data sæt. Disse data vil også blive stadig mere opdaterede og i real tid. Med andre ord vil man f.eks. kunne få at vide, hvornår en virksomhed har skiftet direktør bare ganske kort tid efter, det registreres hos det offentlige. Eller man vil kunne få at vide, hvem der har fået nyt energimærke. Nu er data og store datamængder ikke kun forbeholdt offentlige virksomheder. Mange private virksomheder driver også store databaser. Gilling/The Human Decision er en af dem. Vi har i snart 20 år via samarbejder og egen indsats, levere data som: Digitale vejkort OIS (BBR, SVUR, ESR) data Boliger til salg Danmarks Butiksregister Stockmans butiksregister og center register Kvadratnet data (100m celler og opefter) med data om danskernes forbrugsadfærd, forbrugsmuligheder, køn, alder og mange andre sociodemografiske data 34 telefondata Smiley data med restaurationer og cafeer og kantiner Robinson data med personer der ikke vil modtage reklamer.og mange andre typer af data. Alle de data vi råder over kan integreres både i områder ned til 100x100m eller baseret på adresser. Dette giver mulighed for etablering af BIG DATA sæt som kan integreres med virksomhedernes egne data. Hvis man vil have glæde af de nye BIG DATA og de muligheder de giver, er det vigtigt at tage stilling til, hvordan BIG DATA kan integreres i beslutningsprocesserne. Med andre ord bør man udvikle en BIG DATA strategi for virksomheden. Jo før jo bedre, for der bliver kun flere data at tage stilling til. Man kan nu spørge om, hvad der egentlig kræves for at man kan få glæde af BIG DATA? Først og fremmest så kan BIG DATA ikke bruges i sig selv. Man er nødt til at have software, viden og erfaring med at vaske, integrere og analysere BIG DATA. Det er lige som at grave guld. En masse grus skal renses i vand, rystes i en maskine og siden hen filtreres og identificeres af et vågent øje. BIG DATA og BIG DATA strategi / Side 4

5 Med BIG DATA gør det samme sig gældende. Data skal vaskes, f.eks. skal alle adresser samkøres, for at se om de er korrekte. Man skal enten købe eller hente mange af sine BIG DATA hos en offentlig styrelse. Dette kræver tit specialsoftware og dygtige it folk. Så skal man have importeret data til sine databaser, oprette tabeller, felter og links. Alt sammen krævende arbejdsopgaver. Herefter skal man programmere dataudtræk og importere resultaterne i specialsoftware. Herfra skal der gennemføres analyser og udarbejdes rapporter. Kun meget få virksomheder kan og vil have glæde af at gøre alle disse ting selv, så hvad gør man? Med en BIG DATA strategi, der forklarer hvilke BIG DATA man vil anvende til hvad, bliver virksomheden klædt på og klar til at gribe disse nye muligheder, og ikke mindst undgå at sakke agterud i markedet i forhold til konkurrenterne. Med en BIG DATA strategi bliver virksomheden også mere klar til at forvalte sit investeringsbudget mere optimalt. Måske er de BIG DATA man vil anvende fra det offentlige gratis, men det er ikke gratis løbende at have it systemer til at indhente og integrere data i ens beslutningsgrundlag. Ligeledes skal man også overveje de organisatoriske konsekvenser og hvilke kompetencer man fremover vil få brug for. En BIG DATA strategi skal besvare spørgsmål som disse: Vi træffer hver dag en række beslutninger om f.eks. kunder, produkter, myndigheder, investeringer, prioriteringer, sortimenter osv. Vi kan spørge os selv, om vi bruger for lang tid og har for store usikkerheder i vores informationsgrundlag? For her vil vi kunne få glæde af BIG DATA og integration af data, hurtigere analyser m.m. Hvilke faktorer afhænger vores salg og omsætning af? Hvis vi kender disse faktorer kan vi bedre forudsige konsekvenserne af f.eks. at åbne nye butikker eller køre salgskampagner. Hvem er vores kunder, og hvad ved vi om dem? Kan vi få mere at vide med BIG DATA? Med BIG DATA kan vores egne oplysninger om kunderne samkøres med eksterne oplysninger, så vi kan få mere at vide om vore kunder og deres behov og købsadfærd. Hvad er vores omkostninger til produktion, og hvordan vil BIG DATA kunne hjælpe med at nedsætte dem og øge produktiviteten? Bruger vi mange penge på transport og logistik, så vil vi givetvis kunne spare penge på at benytte BIG DATA til bedre booking, turplanlægning m.m. BIG DATA og BIG DATA strategi / Side 5

6 Her er en mere teknisk skitse med de områder hvor man skal overveje nye muligheder og løsninger, fordele og ulemper. Svarene på disse spørgsmål er det første skridt i en BIG DATA strategi. De konkrete fordele/ulemper med BIG DATA fra data opsamling til aktiviteter baseret på data, indenfor følgende områder: Dataopsamling: Dataregistrering: Dataopbevaring: Software udvikling til data processing: Data processing: Data analyser: Data fortolkning: Beslutningsgrundlag: Plan baseret på data: Aktiviteter baseret på data: DanskeBIGdata.dk Vi har stiftet fordi vi vil udføre alt det tidskrævende, dyre og besværlige arbejde med at etablere brugbare BIG DATA sæt. Vi har også hos Gilling, udviklet al den software der kan benyttes til at få maksimal glæde af BIG DATA i næsten enhver type virksomhed. Vi har også, gennem vort mere end 20 årige udviklingsarbejde med BIG DATA, fået megen viden og forståelse for hvordan BIG DATA kan udvikles til at skabe langt bedre forudsigelser og planlægning, end de fleste virksomheder i dag har mulighed for. Først og fremmest gælder det om at stille en række helt bestemte spørgsmål. Det har vi skrevet en bog om, som lige er udkommet hos Amazon. Den hedder In Search of PROFIT og handler om hvilke beslutninger man træffer i en virksomhed, og hvordan disse beslutninger hænger logisk sammen. Med den viden kan man få store grupper af mennesker til at optimere beslutningerne i en virksomhed, herunder hvordan BIG DATA kan benyttes til dette. Såfremt I er interesserede i en BIG DATA strategi, både hvad angår beslutningsoptimering, BIG DATA sæt eller software og systemer, så få altid gode gratis råd fra os vi ved hvordan I kommer i mål og får en BIG DATA strategi og nogle effektive billige løsninger, der bare fungerer. Ring til Finn Gilling på eller send en mail på for en uforpligtende snak. BIG DATA og BIG DATA strategi / Side 6

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere