Hvordan er du selv klædt på til kurset? Hvordan lærer du personligt bedst? Forberedelse til timerne I timerne...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan er du selv klædt på til kurset?... 82 Hvordan lærer du personligt bedst?... 82 Forberedelse til timerne... 83 I timerne..."

Transkript

1 Indhold Forord Ind på uddannelsen kom i gang Studiestart Det er fedt at studere! Fra gymnasiet til videregående uddannelser profession studerende Studiets forventninger til dig gode råd til den første tid på et nyt studium Undersøg rammerne og studiets struktur Orientér dig fysisk Betragt dit studium som et job med mulighed for flextid Bliv en del af udannelsesstedets sociale liv Fasthold din motivation Vid at du ikke er alene Undersøg uddannelsesstedets kommunikationsmåder og -kanaler Skaf dig gode studieredskaber Hav eller skaf dig relevante studiefærdigheder Hav tjek på din tid og din økonomi Vær forberedt på informationsoverload Vurdér dig selv som studerende Andre relevante artikler Læs mere om studiestart Studievaner, studieplanlægning og studieforhold Opbyg gode studievaner Lav en tænkebog fra dag Personlige studiemålsætninger Socialt studieliv Planlæg ud fra dine målsætninger og studiemæssige forcer og svagheder Delmål og milepæle Prioritering Semesterplanlægning Dagsplanlægning Planlægning af en dag Fast arbejdstid Læseplads Andre relevante artikler Læs mere om studie teknik

2 Fra gymnasium til videregående uddannelse hvad er det nye? Videnskabelighed og akademisk arbejdsmåde en nøgle til at lukke videregående uddannelser op Lær hvad videnskabelighed er Hvad er videnskab? Videnskab på hårde og bløde fag Studieprojekter er minividenskab Læs mere her i bogen Læs mere om videnskabelighed Analytisk og kritisk tænkning Analytisk og kritisk tænkning hvad vil det sige? Når du læser og lytter Når du taler og skriver Andre relevante artikler der berører kritisk analytisk forholdemåde her i Studiehåndbogen Læs mere om kritisk analytisk tænkning Genrer du skal læse, skrive og tale i Andre artikler her i bogen Læs mere Akademiske fremstillingsformer Særlige fremstillingsformer: Definition, redegørelse, analyse, diskussion, refleksion og vurdering Fremstillingsformen definition Fremstillingsformen redegørelse Fremstillingsformen analyse Sådan skriver du en analyse Fremstillingsformen diskussion Fremstillingsformen refleksion Fremstillingsformen vurdering Andre ord for de grundlæggende fremstillingsformer Eksplicitér din brug af fremstillingsformer Forkerte fremstillingsformer i uddannelsessammenhæng Andre relevante artikler om akademisk fremstillingsformer her i bogen Læs mere om akademiske fremstillingsformer Få mest ud af undervisningen At deltage i undervisning og få mest ud af den Deltag altid! Du lærer noget når Forskellige undervisningsformer Forberedelse til et helt kursus

3 Hvordan er du selv klædt på til kurset? Hvordan lærer du personligt bedst? Forberedelse til timerne I timerne Efter undervisningen Brug lærere og vejledere E-læring, grupperum på nettet, undervisningsplatforme mv Andre relevante artikler der berører undervisning her i bogen Læs mere om at deltage i undervisning Tag notater hele tiden Brug af notaterne Forbered din notattagning Forskellige typer notater tænk på formålet Undervisningsnotater Læsenotater Opgavenotater Tænkenotater Notatmåder Traditionelle notater Mindmaps Notater på papir eller computer? Notater direkte i bøger og andre tekster Få dig et hurtigt notatsprog Efterbearbejdning af notater Opbevaring og organisering af notater Andre artikler her i bogen om Læs mere Mundtlige oplæg i undervisningen Kast dig ud i det Disponering af et mundtligt oplæg Hvad går opgaven ud på? Fremstilling og sprog Almindelige typer mundtlige oplæg i undervisningen Argumentation og dokumentation skal være faglig og saglig Synes du det er svært? Andre artikler med relevans for mundtlig fremstilling Læs mere om mundtlig fremstilling Gruppearbejde som redskab til læring Formål med gruppearbejde Gruppearbejdets fordele Dannelse af grupper Afstemning af krav og forventninger Etablering af en diskussionskultur

4 Opretholdelse af disciplin Fordeling af arbejdsopgaver Kombinér gruppearbejde med individuelt arbejde Dagsordner som arbejdsredskab Roller i en gruppe Håndtering af konflikter Gruppen som udgangspunkt for studietryghed og mangel på samme Andre relevante artikler her i bogen Læs mere om gruppearbejde Få og giv feedback Feedback er nyttig Feedback du kan give Modtag feedback med åbenhed Hold mund Feedback fra underviser Hvis du dumper Andre artikler her i bogen Læs mere om feedback Evaluér undervisningen Deltag i undervisningsevaluering God undervisning opfylder målene Andre artikler her i bogen Læs mere om evaluering af undervisning Gode læsevaner Studielæsning gode læsevaner Skaf dig gode læsevaner Udvælgelse, prioritering, kvalificering, formål Læs i forhold til studieformålet Vælg den rigtige læsemåde Læs kritisk Læseteknikker Forskellige slags tekster har forskellige slags informationer Planlæg din læsning Motivation og koncentration Meget svære tekster Andre relevante artikler der berører læsning her i bogen Læs mere om studielæsning Læsegrupper Hvad vil du bruge læsegruppen til? Hvad skal I blive enige om? Planlægning og kalender

5 Fast dagsorden til hvert møde Se på tekster fra forskellige perspektiver Hvis det ikke går som planlagt? Udveksl læsegruppe-modeller lokalt Andre afsnit med relevans for læsegrupper Skrivning i uddannelsen Store skriftlige opgaver og projekter Skriftlige opgaver er mange ting Tjek altid studieordningen og spørg din lærer En konstrueret videnskabelig undersøgelse Overgenren er den selvstændige opgave Karakteristiske træk Problemformuleringen er opgavens/projektets styrepind En selvstændig opgave er et argument Struktur, disposition, afsnit i selvstændige opgaver Struktureringsguide Opgaver bygger på kilder Hvad gør man med kilderne i opgaven? Altid kildereferencer! Aldrig plagiat! Vejledning i litteratur og kilder Sproget i opgaver Skriveprocesser ved selvstændige opgaver og projekter Skriveprocessen i skema Tid til revision og korrekturlæsning Revision hvordan? Korrekturlæsning hvordan? Bliv din egen korrekturlæser Andre relevante artikler om opgaveskrivning her i bogen Læs mere om opgaveskrivning Mindre hjemmeopgaver, træningsopgaver, eksamensopgaver, essays bundne opgaver Den gode bundne opgave Den bundne opgaves indholdselementer Læs opgaveformuleringen Typiske fremstillingsformer i bundne opgaver Eksempler på analyse af opgaveformuleringer Brug din analyse af opgaveformuleringen som styrepind Den bundne opgaves struktur Disponering af den tid du har til rådighed Andre relevante artikler om bundne opgaver her i bogen Læs mere om bundne opgaver Informationshåndtering søg, find, husk og brug kilder

6 Informationshåndtering er flere ting Find den rigtige litteratur effektivt Biblioteket og/eller internettet? Søgemetoder og -teknikker til de store opgaver med megen selvstændig litteratursøgning Tilfældig søgning Søgemaskiner Andre relevante ressourcer på nettet Spørg informationsspecialisten om søgeværktøjer Skaf dig gode søgeord Udvid og indskrænk materialemængden Henvis altid til kilderne Hold styr på kilderne Kildekritik Andre relevante artikler her i bogen Læs mere om informationshåndtering Formalia når du bruger andres tekster Hvordan inddrager du andres tekster i din tekst? Citat og referat Indskrivning af kilderne i teksten Hold distance til andres tekster Litteraturfortegnelser Andre artikler om formalia Læs mere Sprog i uddannelsen Godt akademisk skriftsprog til studiebrug Akademisk sprog hvad vil det sige? Sproglige faldgruber Et par sproglige snublesten i det akademiske sprog Gør sådan for at opkvalificere dit sprog Andre relevante artikler der berører det videnskabelige sprog her i studiehåndbogen Læs mere om akademisk sprog Fremmedsprog i studiet At læse tekster på fremmedsprog At tale på fremmedsprog At skrive på fremmedsprog (også dansk som andetsprog) At deltage i undervisning på engelsk (eller studere i udlandet) Fremmedsprogede studerende på uddannelsen Hvor kan man finde hjælp? Andre relevante artikler i bogen

7 Eksamen Eksamen Eksamensformål og forventninger Eksamensformer Censur- og bedømmelsesformer Den første eksamensforberedelse Eksamenslæsningen Selve eksaminationen Eksamensfremtræden Nervøsitet Efter eksamen Dispensationsmuligheder Andre relevante artikler her i bogen Læs mere om eksamener i Studieskift, studiejob og penge Studievalg og studieskift: Har du valgt det rigtige studium? I tvivl tidligt i studiet I tvivl senere i studiet Sammensæt din egen uddannelse Studiepause/sabbatår Studieophold i udlandet Studieskift Studiestop? Andre artikler her i bogen Læs mere om studievalg og -skift Studiejob vælg med omhu Hvorfor er studiejob en god idé? Hvilken type studiejob? Hvor meget og hvornår? Andre relevante artikler her i bogen Læs om jobsøgning Se studiet i et karriereperspektiv Karrierefokus allerede fra start Karriereperspektivets tre centrale fokusområder Dine ønsker til studieforløb og karriere Din viden, dine færdigheder og dine kompetencer Fagligheden i praksis Praksisfokus i selve uddannelsen Få generelle kompetencer og viden om arbejdsmarkedet Brug din studie- og karrierevejleder Andre relevante artikler der berører karriere her i bogen Læs mere

8 Økonomi under studiet muligheder og besværligheder Det sociale og det faglige som kan påvirke økonomien SU (Statens Uddannelsesstøtte) Studieaktivitetsregler og SU Anden økonomisk bistand Økonomi under orlov Økonomi under studieskift og studiestop Hvis du bliver langvarigt syg? Økonomi for studerende med børn SU-tilskud til studerende med børn Offentlige tilskud til studerende med børn Økonomi og handicap /funktionsnedsættelse? Hvor får du oplysninger og hjælp? en oversigt Andre artikler her i bogen Læs mere Studiebarrierer Læse- og skrivevanskeligheder Hvem har læse- og skrivevanskeligheder? Ordblindevanskeligheder og støttemuligheder Andre relevante artikler Læs mere om læse- og skrivevanskeligheder og studiestøtte Skriveudsættelse og skriveblokering Skriveudsættelser Skriveblokering Forebyg skriveudsættelser og skriveblokeringer Diagnosticér din skriveblokering Hvis du har krydset af ved dette spørgsmål, har du da prøvet. 294 Andre artikler her i bogen Læs mere om skriveudsættelser og -blokeringer Læseblokering Hvad er en læseblokering? Hvornår ved man, at man er ramt af en læseblokering og ikke bare er doven, ukoncentreret og ugidelig? Andre artikler her i bogen Læs mere om læsning Klager Vælg dine kampe med omhu Hvem skal du klage til? Hvordan skriver du eksamensklagen? Forslag til opbygning af en klage Hellere kort og køligt end langt og vredt Har du været udsat for en procedurefejl?

9 Belæg og dokumentation Og hvad sker der så? Klagesager er aldrig sjove Andre artikler her i bogen Læs mere om klager Psykologiske studiebarrierer Kan man studere hvis man er i krise eller har psykiske vanskeligheder? Har du problemer, så Hvad kan du selv gøre? Studiekammeraters hjælp At informere andre Professionel hjælp Hvilken professionel hjælp kan du få? Studenterrådgivningen Rådgivning og terapi Rådgivere har tavshedspligt Studieorlov Andre relevante artikler her i bogen Læs mere Bidragydere til Studiehåndbogen

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere