SALGSOPSTILLING. Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre. Sag 956PK000289

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSOPSTILLING. Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre. Sag 956PK000289"

Transkript

1 SALGSOPSTILLING Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Sag 956PK Nydelig erhvervsejendom Pris kr Højloftet kontoretage på 799 m² og kælder på 799 m²

2 . Mægler: Peter Kjær Dato: 11. juni 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Matr.nr. KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Nyholms Allé 30 B 2610 Rødovre 9 AK Rødovre By, Rødovre Rødovre Kontor Kontor og lager OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår 1961 AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal 799 m² Erhvervsareal u/afskrivning 799 m² Etageareal i alt 799 m² Sekundære arealer 799 m² OFFENTLIG VURDERING År 2014 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er ikke omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. BESKRIVELSE Rødovres placering i finger-bystrukturen giver adgang til hovedstadens overordnede strukturer, den trafikale infrastruktur og de grønne strukturer. En af de største planlægningsmæssige udfordringer i fingerbyen er fornyelse af de eksisterende byområder og en udbygning af infrastrukturen. Rødovres fordele er, at Rødovre er en overskuelig og grøn kommune tæt på København med gode boligområder og høje standarder for borgerservice. Byfingrene bindes sammen med håndfladen af S-tognettet og de regionale tog. Målet er at sikre principperne for miljørigtig placering af større besøgsintensive arbejdspladser i de stationsnære områder. Kerneområdet afgrænses i kommuneplanlægningen med en gangafstand på maks. 600 m fra stationen. Rødovre Kommune ligger overvejende i håndfladen, hvor der ikke kan udlægges yderligere byzone. Byudviklingen her sker gennem fortætning eller fornyelse og omdannelse af ældre erhvervsområder. Rødovre Centrum og de mindre erhvervsområder markerer Rødovre sig som en driftig og virksom erhvervskommune. Den attraktive placering i hovedstaden tæt ved lufthavn, Øresundsbro og motorvejssystem, har fået internationalt handlende firmaer til at flytte til Rødovre. Ejendommen er centralt beliggende i et attraktivt område af Rødovre. Lokalerne er lyse og venlige og meget anvendelige til eget brug eller udlejning. Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 2 af 22

3 Parkering forefindes foran ejendommen. SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Anslået kapitalbehov kr STARTFORRENTNING 13,21 %. LIKVIDITET: Der henvises til særskilt bilag. MOMSFRADRAGSPROCENT 100,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. LEJEINDTÆGTER Samlede årlige lejeindtægter udgør kr Erhvervslejemål kr I øvrigt henvises til særskilt bilag. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ Ejendommen er beliggende til kommune vej. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. LOKALPLANER Nedenstående oplysninger omkring planforhold er opgivet uden ansvar for ejendomsmæglerfirmaet og køber opfordres til, at rette henvendelse til den pågældende kommune angående konkret planforhold i forhold til købers fremtidige anvendelse. OFFENTLIGE PLANER / ANVENDELSE Ejendommen er hidtil lovligt benyttet som Kontor og lager Nedenstående oplysninger omkring planforhold er opgivet uden ansvar for ejendomsmæglerfirmaet og køber opfordres til, at rette henvendelse til den pågældende kommune angående konkret planforhold i forhold til købers fremtidige anvendelse. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 37 og 121. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som tingbogsattest af Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 3 af 22

4 Der er på ejendommen tinglyst 10 servitutter, i henhold til tingbogsattest af den Nr. Lyst d. Omhandlende Dok. om vedligeholdelse af en mærkepæl på en høj i marken Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., forsynings-/afløbsledninger mv Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Resp. lån i off. midler Dok. om bebyggelse, benyttelse mv Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Resp. lån i off. midler Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Resp. lån i off. midler Dok. om kælderrum mv. Resp. lån i off. midler Dok. om jordledning af plasticrør. Resp. lån i off. midler Lejekontrakt med lejekontrakt Pope A/S årlig leje kr. Ikke til hinder for prioritering Dok. om vej og vedligeholdelse TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME Ejendommen forsynes som følger: Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Varme: Naturgas LØSØRE OG INVENTAR Der medfølger ikke løsøre i forbindelse med nærværende handel. MILJØFORHOLD OVERFLADEFORURENING Jordforurening områdeklassificeret som lettere forurenet efter den 1. januar 2008 Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet. FORURENING V1/V2 NIVEAU Kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven OLIE-/TANKANLÆG Ifølge ejendomsdatarapport er der en olietank - denne er afblændet. DRIFTSUDGIFTER 2015 Ejendomsskatter 2015 kr Dækningsafgift 2015 kr Vand / vandafledning / el kr Renholdelse / vicevært kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Administration kr Forsikringer, præmie kr Rottebekæmpelse kr. 520 Driftsudgifter i alt anslået kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 4 af 22

5 . Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. ØVRIGE FORHOLD Udgiften til renholdelse / vicevært, udvendig vedligeholdelse samt administration er anslået. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: danbolig Erhverv København Dr. Tværgade København K Att.: Peter Kjær, Salg & vurdering Mobil: , Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 5 af 22

6 X Bogmærke1B yg X Bogmærke1B yg BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 1961 Bebygget areal 799 m² Sekundære arealer 799 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Stueetage; kontor m.v. 799 m² Erhvervsareal Nej Kælder; lager m.v. 799 m² Sekundært areal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstilling. Lejeindtægter / Refunderede driftsudgifter FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. LEJEMÅLSOVERSIGT Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktforhold m.m. Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr. 0 Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 23,50 % kr Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 6 af 22

7 Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 23,50 % kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Lejeindtægterne er ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Driftsudgifter2015, specificerede EJENDOMSSKATTER 2015 kr DÆKNINGSAFGIFT 2015 kr VAND / VANDAFLEDNING / EL Vand m.m. kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT Vicevært kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr ADMINISTRATION Administration kr FORSIKRINGER Præmie årligt forsikring I kr ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER Rottebekæmpelse kr. 520 Driftsudgifter i alt anslået kr Driftsudgifterne er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Købesummens fordeling KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Ikke afskriv.berettiget bygninger kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 7 af 22

8 Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Momsrefusion (fradragsprocent 100,00) kr Handelsomkostninger anslået inkl. momsrefusion kr Startforrentning KONTANTKØB Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion deposita kr Investeret kapital, omregnet kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1. år, vejledende: X 100 = 13,21 % (anslået) Driftsudgifter, handelsomkostninger m.v. er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 % Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 8 af 22

9 FOTO Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 9 af 22

10 Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 10 af 22

11 Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 11 af 22

12 Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 12 af 22

13 Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 13 af 22

14 Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 14 af 22

15 LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr. Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter 1 C.B.C. Service Partner Nyholms Alle 30B stuen, nr.01 2 AS Byg I/S Nyholms Alle 30B nr.2? Janus Nielsen Nyholms Alle 30B stuen, nr.? 02 Lars Schmidt(kontrakt)/ Janus Nielsen(opkrævnin g) Nyholms Alle 30B, nr. 2 3 KS VVS Service Nyholms Alle 30B nr. 3 4 Dirchsen Nyholms Alle 30B, nr.4 5 JBC pakninger Nyholms Alle 30B nr.5 6 Christian Schmidt Nyholms Alle 30B nr. 6 7 Dumaa ApS Nyholms Alle 30B nr.7 10 Daniel design Nyholms Alle 30B nr Lippert & Weichel Nyholms Alle 30B nr Ramtim Kadkhodaee Nyholms Alle 30B nr K.S.VVS Service Nyholms Alle 30B nr Michael Christensen 15 Højrup & Clemmensen Nyholms Alle 30B nr.14 Nyholms Alle 30B nr.15 Erhverv Kontor og lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor Lager Erhverv Kontor, Lager Erhverv Kontor Lager Erhverv Kontor, Lager Erhverv Kontor, Lager Erhverv Kontor, Lager Erhverv Kontor, Lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Øvelokaler Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 15 af 22

16 16 Ben Cahill Nyholms Alle 30B nr Jimmy Christensen Nyholms Alle 30B nr Henrik Molin Nyholms Alle 30B nr Peter Garly Nyholms Alle 30B nr.18 Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Jens Petersen & Søn A/S Nyholms Alle 30B nr. 19 Erhverv Kontor, Lager Rene Thomassen Nyholms Alle nr.19 Erhverv Kontor, lager Lykke lindborg Nyholms Alle 30B nr Taxi Mohammed Hussain/ Toxi Munir Hussain Nyholms Alle 30B nr Daniel design Nyholms Alle 30B, nr Palle Nielsen Nyholms Alle 30B nr Christian Hammer Nyholms Alle 30B nr Bring Trade ApS Nyholms Alle 30B nr Claus Lindhardt Nyholms Alle 30B, nr S-D Service Nyholms Alle 30B nr Lars Schmidt Nyholms Alle 30B nr Claus Lindhardt Nyholms Alle 30B nr Gunner M. Bendtsen Nyholms Alle 30B nr.35? Janus Nielsen Nyholms Alle 30B nr Frank Mortensen Nyholms Alle 30B nr.36 Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Erhverv Erhverv Kontor, lager Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 16 af 22

17 37 Kasper de Haan Mikkelsen Nyholms Alle 30B nr Peter Arevad Nyholms Alle 30B nr Lars Schmidt Nyholms alle 30B nr S.D. Service Nyholms Alle 30B nr Thomas S. Pedersen Nyholms Alle 30B nr.39 Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor,lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Peter Stig Poulsen Nyholms Alle 30B Erhverv Kontor, lager Tømreriet Nyholms Alle 30B nr Rene Agersten ApS 50 Gunner M Bendtsen 191 Jens Petersen & søn A/S 371 Nikolaj de Haan Mikkelsen Nyholms Alle 30B nr.42 Nyholms Alle 30B, nr. 50 Nyhoms Alle 30B nr.191 Nyholms Alle 30B nr.371 Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontor, lager Erhverv Kontot, lager Erhverv Kontot, lager I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået 0 0 REGULERINGER m.m. Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter Lejen påklaget 1 C.B.C. Service Partner Ja Faktisk Nettoprisindex, min. 3 % Nej Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 17 af 22

18 2 AS Byg I/S Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej? Janus Nielsen Ja Faktisk Nettoprisindekset, min 3% Nej 02 Lars Schmidt(kontrakt)/ Janus Nielsen(opkrævnin g) Nej Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 3 KS VVS Service Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 4 Dirchsen Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 5 JBC pakninger Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.2.5% Nej 6 Christian Schmidt Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 7 Dumaa ApS Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 10 Daniel design Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 11 Lippert & Weichel Ja Faktisk Nej 12 Ramtim Kadkhodaee Nej Faktisk Nettoprisindekset, min.2.5% Nej 13 K.S.VVS Service Ja Faktisk Nettoprisindekset, min 2.5% Nej 14 Michael Christensen 15 Højrup & Clemmensen Nej Faktisk Nej Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.2.5% Nej 16 Ben Cahill Nej Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 17 Jimmy Christensen Nej Faktisk Nej 017 Henrik Molin Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.2.5% Nej 18 Peter Garly Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 19 Jens Petersen & Søn A/S Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 019 Rene Thomassen Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 019 Lykke lindborg Nej Faktisk Nettoprisindekset, min.2.5% Nej 20 Taxi Mohammed Hussain/ Toxi Munir Hussain 600 Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.2.5% Nej 21 Daniel design Ja Faktisk Nej 30 Palle Nielsen Nej Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 31 Christian Hammer Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 18 af 22

19 32 Bring Trade ApS Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 032 Claus Lindhardt Nej Faktisk Nej 33 S-D Service Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 33 Lars Schmidt Nej Faktisk Nej 34 Claus Lindhardt Nej Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 35 Gunner M. Bendtsen Nej Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej? Janus Nielsen Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 36 Frank Mortensen Ja Faktisk Nettoprisindekset, min.3% Nej 37 Kasper de Haan Mikkelsen Ja Faktisk Nettoprisindekset, 3% Nej 037 Peter Arevad Ja Faktisk Nej 38 Lars Schmidt Ja Faktisk Nettoprisindekset, 3% Nej 038 S.D. Service Nej Faktisk Nettoprisindekset, 3% Nej 39 Thomas S. Pedersen Ja Faktisk Nettoprisindekset, 3% Nej 40 Peter Stig Poulsen Nej Faktisk Nettoprisindekset, 3% Nej 41 Tømreriet Nej Faktisk Nej 42 Rene Agersten ApS 50 Gunner M Bendtsen 191 Jens Petersen & søn A/S 371 Nikolaj de Haan Mikkelsen Ja Faktisk Nettoprisindekset, 3% Nej Nej Faktisk Nej Ja Faktisk Nej Nej Faktisk Nej KONTRAKTSVILKÅR Nr. Lejer P-pl. Lejestart Opsigelsesvarsel Uopsigelighed udlejer Uopsigelighed lejer Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Afståel- sesret Frem- lejeret Bemærkninger 1 C.B.C. Service Partner mdr./3 mdr. Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand,varme,el abonnement) aconto årligt kr samt kr for internet. Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 19 af 22

20 2 AS Byg I/S mdr./ 3 mdr. Lejer Udlejer Nej Nej Fællesomkostning (vand,varme,el.abonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr ? Janus Nielsen mdr./ 3 mdr. Lejer Udlejer Nej Nej Lejen er inkl. el, vand og varme. 02 Lars Schmidt(kontrakt)/ Janus Nielsen(opkrævnin g) måneder Lejer Udlejer Nej Nej Fællesomkostning (vand, varme, el abonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr KS VVS Service måneder efter Lejer Udlejer Nej Nej Fællesudgifter (vand, varme, el abbonnement) aconto årligt kr , el aconto årligt kr samt internet årligt kr Dirchsen måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesudgifter (vand, varme, el abonnement)aconto årligt kr , el aconto årligt kr samt iinternet årligt kr JBC pakninger måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales el aconto årligt kr Christian Schmidt måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, el abonnement) aconto årligt kr , el aconto årligt kr. 900, gebyr for manglende pbs tilmelding årligt kr Dumaa ApS måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr , el aconto årligt kr , internet årligt kr , gebyr for manglende pbs tilmelding årligt kr , gebyr for postkasse årligt kr samt affald årligt 10 Daniel design måneder fra Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, el abonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr Lippert & Weichel 0 Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales el aconto årligt kr , internet årligt kr Ramtim Kadkhodaee måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales el aconto årligt kr samt gebyr for manglende pbs tilmelding årligt kr K.S.VVS Service måned Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales el aconto årligt kr samt 14 Michael Christensen 15 Højrup & Clemmensen 0 Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales el aconto årligt kr måneder Lejer Udlejer Nej Nej Vand og varme er inkluderet i lejen. 16 Ben Cahill måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales el aconto årligt kr samt gebyr for affald årligt kr Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 20 af 22

21 17 Jimmy Christensen 0 Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, el abonnement) aconto årligt kr , el aconto årligt kr samt geby for affald årligt kr Henrik Molin måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales el aconto årligt kr samt gebyr for affald årligt kr Peter Garly Lejer Udlejer Nej Nej Lejen er inkl. forbrug 19 Jens Petersen & Søn A/S måneder Lejer Udlejer Nej Nej 019 Rene Thomassen måneder fra Lejer Udlejer Nej Nej 019 Lykke lindborg Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr , gebyr for affald årligt kr Taxi Mohammed Hussain/ Toxi Munir Hussain Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales el aconto årligt kr samt gebyr for affald årligt kr Daniel design 0 Lejer Udlejer Nej Nej 30 Palle Nielsen måneder fra Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme samt el abonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr Christian Hammer måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, el abonnement) aconto årligt kr , el aconto årligt kr Bring Trade ApS måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr Claus Lindhardt 0 Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr S-D Service måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand,varme,el abonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr Lars Schmidt 0 Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, el abonnement) aconto årligt kr.3240 samt el aconto kr Claus Lindhardt måneder fra Gunner M. Bendtsen Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, el abonnement) aconto årligt kr måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (varme, vand, elabonnement) aconto årligt kr Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 21 af 22

22 ? Janus Nielsen måneder Lejer Udlejer Nej Nej Lejen er inkl. el, vand og varme. 36 Frank Mortensen måneder efter Kasper de Haan Mikkelsen Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr samt el aconto årigt kr måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr.5.640, el efter forbrug. 037 Peter Arevad 0 Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning aconto årligt kr , samt el aconto årligt kr Lars Schmidt måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, el abonnement) aconto årligt kr S.D. Service 0 Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fælleomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr Thomas S. Pedersen måneder Lejer Udlejer Nej Nej Lejen er inkl. forbrug. 40 Peter Stig Poulsen måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme elabonnement) aconto årligt kr Tømreriet 0 Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt kr Rene Agersten ApS 50 Gunner M Bendtsen 191 Jens Petersen & søn A/S 371 Nikolaj de Haan Mikkelsen måneder Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr samt el aconto årligt Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr , el årligt aconto kr samt internet årligt Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr , el aconto årligt kr samt internet årligt Lejer Udlejer Nej Nej Udover lejen betales fællesomkostning (vand, varme, elabonnement) aconto årligt kr , el aconto årligt samt internet årligt Sag 956PK Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Side 22 af 22

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere