Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse)"

Transkript

1 Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter- støtte. Fase 2 består af en SATE- analyse, der udfyldes af den enkelte ansøger/organisation. Den giver ansøgeren mulighed for at reflektere over og evaluere eget talent- og elitearbejde. De nedenstående kategorier skal udfyldes så fyldestgørende som muligt for at give EIA et retvisende billede af ansøgeren, med oplysninger omkring ansøgerens talent- og elitemiljø. Oplysningerne danner baggrund for en talentanalyse foretaget af EIA i samarbejde med ansøgeren, der vurderer det sportslige niveau og - set- up samt talent- og elitemiljø. Oplysningerne danner endvidere baggrund for vurderinger af mulighederne for at kunne opnå støtte fra EIA, herunder ESAA. Det er forventes at ansøgeren inddrager alle relevante oplysninger indenfor hver kategori. Udfyldt af: Ulla Kolding, fmd. Atletik Aarhus 1900, 29. April Klub/Organisation: Aarhus 1900 Atletik/Motion 2. Klubudviklingsstatus for talent- og eliteafdeling: Beskrivelse af klubbens organisation og ledelse Aarhus 1900 Atletik/Motion er en selvstændig klub (afdeling) under Aarhus Idrætsforening af Atletik- og Motion er med godt 1500 medlemmer den største afdeling i hovedforeningen og samtidig blandt de største atletik og motionsklubber i Danmark. Atletikafdelingen har ca. 400 aktive - heraf ca. 300 i ungdomsafdelingen. Retningslinjerne for atletikarbejdet fastlægges af AU (Atletikudvalget). AU er bredt sammensat og rummer trænere og ledere med forskellige indgangsvinkler til dagligdagen. Formanden for AU sidder endvidere i A/Ms bestyrelse, som skal godkende de helt overordnede strategiske og økonomiske beslutninger. Medlemmerne i AU er Rasmus Terp, Thomas Cortebeeck, Maria Suurballe, Jens Behrend Christensen, Jane Lindved (ungdomskonsulent), Lars Nielsen (cheftræner), Aino Slej (kasserer) og Ulla Kolding (formand). AU har nedsat forskellige underudvalg, som varetager opgaver omkring forskellige emneområder. Således har vi et stævneudvalg, et strukturudvalg, et ungdomsudvalg og et sportsudvalg. Sportsudvalgets formål er At optimere elite- og talentudviklingsarbejdet i Aarhus 1900 A/M o EKCV i samarbejde med Dansk Atletik Forbund, ESAA, ESAA- kids o.a. At prioritere de sportslige målsætninger herunder internationale og nationale mesterskaber samt øvrige konkurrencer At sikre flow i udviklingen og løbende evaluere målsætninger og strategier At sikre den sportslige røde/blå tråd At skabe synlighed og overblik for AU Aarhus 1900 AM har nu i snart tre år drevet EliteKraftCenter Vest (EKCV), som er Dansk Atletik Forbunds Elite- og talentarbejde i Vest Danmark. Vi ser EKCV som en afgjort styrkelse af vores profil og vores Side 1 af 10

2 talentarbejde, og samarbejdet med DAF, Team Danmark og ESAA i den forbindelse har gjort det muligt at ansætte Lars Nielsen, dels som cheftræner og ansvarlig for EKCV og dels som cheftræner og projektleder i 1900 A/M. Denne konstruktion er til fordel for atletikken i Aarhus i almindelighed og talent- og elitearbejdet i særdeleshed. Lars Nielsen har en stærk atletikprofil og har i perioden fungeret som landstræner, sportschef og cheftræner i Dansk Atletik Forbund. Han har derigennem erhvervet sig både netværk, indgående international viden om og erfaring med elite- og talentarbejde. I atletikafdelingen er der ansat en ungdomskonsulent, Jane Lindved, som koordinerer tiltag i ungdomsafdelingen. Beskrivelse af økonomi/støttekoncept på talent- og eliteområdet: Atletikudvalget har i 2012 nedsat et bevillingsudvalg, som administrerer støttekonceptet. Støttekonceptet understøtter klubbens værdier og medvirker til, at vi kan nå de fælles mål. Ca. 90% af midlerne i støttekonceptet tildeles aktive ud fra nøje definerede kriterier. Vi ønsker at støtte de aktive økonomisk således, at de og deres trænere gives optimale muligheder for at udvikle deres potentiale, bevare motivationen og komme på træningslejr og til relevante stævner i ind- og udland. De aktive i støttekonceptet er inddelt i fire grupper, som hver har deres niveau for støttetildeling: - International Elite - Nordisk Elite - National Elite - National subelite/talent. Flere af de aktive i International Elite indgår også i DAF/Team Danmarks Bruttogruppe (International Top Elite). Deres økonomi aftales i et samarbejde mellem DAF, Team Danmark og Aarhus Ca. 10% af midlerne i støttekonceptet tildeles projekter. Det kan dreje sig om udøvere eller grupper, der søger støtte til en særlig aktivitet eller satsning. Har klubben en daglig administration/sekretariat? Har klubben formelle samarbejdsaftaler med andre klubber? - Hvis beskrives hvilke: Aarhus 1900 atletik har i 2015 indgået aftale med BMI Atletik, Aarhus Fremad og AGF atletik om i fællesskab at ansøge om decentral talentcenter funktion i Dansk Atletik Forbund. Klubsamarbejdet omfatter tillige forskellige initiativer omkring ungdoms- og talentarbejde generelt. Nationalt resultatniveau i klubben: I 2014 vandt Aarhus 1900 i alt 50 individuelle danske junior-, U23- og senior mesterskaber, fordelt med 23 senior mesterskaber, 8 U23 mesterskaber og 19 junior mesterskaber. I Danmarks turneringen vandt såvel herreholdet som dameholdet sølv. I vinterturneringen vandt kvindeholdet guld for hold. I Danmarks turneringen for juniorer vandt drengene guld i ny dansk rekord (point) og kvalificerede sig til E- cup i Internationalt resultatniveau i klubben: Internationale resultater 2014: VM halvmaraton 2014: 2 deltagere Side 2 af 10

3 EM- 2014, 4 deltagere, bedste resultat 8 plads på maraton. EM Cross 2014: 1 deltager EM for landshold 2014: 8 deltagere på landsholdet Øvrige landshold i 2014: 8 deltagere Nordic Indoor Match: 3 deltagere på landsholdet Nordiske U23 og U20 mesterskaber i 2014: 7 deltagere der vandt 1 x guld og 3 x sølv Resultatmålsætning for de kommende 2-3 år: Dette er angivet under henholdsvis Talent punkt 4. og Elite - punkt Faciliteter: Beskrivelse af klubbens primære træningsfaciliteter: I sommerhalvåret er vores hovedtræningsfacilitet atletikanlægget på NRGI- Park, mens det i vinterhalvåret er Marselisborghallen. Vi har adgang til Team Danmarks styrketræningslokale og med Marselisborg skovene lige uden for døren, oplever vi at have optimale rammer for den daglige træning. Atletikfaciliteterne på Viby Stadion danner også ramme om en del af vores ungdomstræning, og samtidig er det vores daglige træningsfacilitet, når træningen på NRGI- Park er aflyst. Har talent- og ungdomsudøvere tilstrækkelig prioriteret adgang til faciliteter? Har eliteudøvere tilstrækkelig prioriteret adgang til faciliteter? Er der generelt tilstrækkelig adgang til styrketræningsfaciliteter? nej Udviklingsområder og planlagte handlinger på facilitetsområdet: Det igangværende projekt omkring renovering af Marselisborghallen vil i afgjort grad bidrage til optimering af vores træningsfaciliteter, ikke mindst omkring styrketræning for de unge aktive som ikke umiddelbart har adgang til Team Danmark lokalet. I sin fuldt udbyggede version vil Marselisborghallen desuden kunne indeholde forbedrede klubfaciliteter i form af møde-, kontor- og undervisningslokaler tæt på et træningssted. Vi håber langsigtet på, at vi via denne udbygning kan optimere klubmiljøet, og derved yderligere stimulere det sociale miljø og lette hverdagen for trænere og aktive. 4. Talent: Klubbens talentudviklingspolitik: I atletik er det karakteristisk, at eliteudøvere ofte topper midt i eller sidst i 20 erne. Det betyder, at vi må have et langsigtet perspektiv på ungdoms- og talentarbejde. Vi arbejder med den tilgang, at unge talenter skal træne meget og rigtigt og med den rette progression snarere end, at de skal træne meget og tungt. Grundlaget for dette er Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK). Vi ønsker at satse på opbygning af bæredygtige talentudviklingsmiljøer, som på langt sigt kan fastholde de unge talenter i idrætten. Vi videreudvikler løbende vores eksisterende talent- og elite- miljø, så vi også fremover kan markere os internationalt. Side 3 af 10

4 Klubbens strategi til at rekruttere nye talenter: Aarhus 1900 satser alt overvejende på at udvikle talenter fra egne rækker. Vi vil fortsat have et træningsmiljø, som gør Aarhus 1900 AM til et attraktivt valg for talentfulde udøvere, som ønsker at dyrke atletik i Aarhus. Når der er tale om en udøver fra en anden klub, vil vi at agere som en troværdig samarbejdspartner, der i dialog med denne klub sørger for at klubskiftet foregår åbent og afklaret. Vi har i den forbindelse formuleret en klar politik for vores håndtering af klubskifter denne findes tilgængelig for alle på klubbens hjemmeside. Har specialforbundet et udviklet Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) Strategi for implementering af ATK: Talentudviklingen tager sit udgangspunkt i en rigtig specialisering, som er udmøntet i en profil for de enkelte aldersgrupper helt ned til seks års alderen. Alle trænere i ungdomsafdelingen har været på Forbundets kurser, som er tilrettelagt efter ATK principper. Udarbejdelsen af Dansk Atletik Forbunds ATK materiale er i høj grad udarbejdet af og i samarbejde med trænere fra Aarhus Det betyder, at yngre trænere i dagligdagen har direkte adgang til højt kvalificeret sparring omkring træningens indhold. Beskrivelse af klubbens aldersrelaterede træningsset- up for ungdom/talent Vi arbejder som omtalt efter ATK principper i Aarhus 1900 A/M, og det betyder, at udviklingen fra ungdom til senior går fra et generelt fokus i de yngre aldersgrupper til et specifikt disciplinorienteret fokus hos de eliteaktive. Træningen er nøje differentieret i forholde til alder og niveau Talentfulde udøvere over 16 år, som præsterer en seriøs indstilling og træner mindst 5x ugentligt kan forvente, at der udarbejdes individuelle træningsprogrammer. For aldersgruppen 6-15 år tilstræber vi en træner/aktiv ratio på ca. 10 aktive pr. træner. For aldersgruppen over 15 år arbejder vi med større individuel opmærksomhed, og vi tilstræber her 6-8 aktive pr. træner. I forhold til træningen af enkelte af de bedste talentfulde udøvere arbejdes der med træningspas med fuldt individuelt fokus, og her er relationen i disse udvalgte pas 1/1. Børn 6 til 11 år: Fokus: træning gennem leg i henhold til ATK principperne, samt deltagelse i andre idrætter år: 2 x ugentlig, ca time år: 2-3 x ugentlig, ca time Ungdom 12 til 15 år: Fokus: bred almen atletiktræning i henhold til såvel ATK generelt, som DAF ś atletik ATK år: 3-4 x ugentlig, ca. 2 timer (afhængig af niveau og udviklings trin) Der arbejdes med specialgrupper for de bedste; disse har 2-3 x ugentlig træning i gruppen år og derudover træner de med specialtrænere 1-2 x om ugen, hvor der er fokus på udvikling indenfor en disciplin- gruppe. Side 4 af 10

5 Ungdom 16 til 19 år: Fokus på hovedgruppe opdelt atletiktræning samt fysisk træning i henhold til såvel ATK generelt som DAF ś atletik ATK. Gradvist større fokus på disciplin- specifik træning og udvikling, således at de bedste som årige er klar til overgang til egentlig elitetræning. ESAA morgentræningen er en integreret del af tilbuddet til de bedste i denne aldersgruppe år: 4-6 x ugentlig, ca. 2 timer. Beskrivelse af træningsinitiativer, der forbereder klubbens talenter bedst muligt til overgangen mellem talent og elite: Transitionen mellem talent- og elitetræningen sker gradvist og i et nøje planlagt forløb for den enkelte atlet. Det betyder, at atleter tilbydes specialiseret træning i små bidder og således roligt bevæger sig fra et miljø til et andet. Samtidig trækker vi lejlighedsvis seniortrænerne/talenttrænere ned i ungdomsgrupperne som gæstetrænere. Klubbens fokus på talenters udvikling af mentale-, sociale- og menneskelige kompetencer: Der er i hele ungdomsafdelingen struktureret fokus på atleternes mentale, sociale, konkurrencemæssige og menneskelige kompetencer. Der er således sat rammer for, hvordan vi arbejder med de enkelte områder i de enkelte aldersklasser. Talenter, som er en del af DAFs talentudvikling og/eller ESAA, deltager i diverse forløb omkring mentaludvikling og Life Skills. Derudover arbejdes der internt med uddannelse af vores trænere, således at de kan sikre det rette fokus i den daglige træning. Er klubben bevidst om Team Danmark og DIF s værdisæt for talentudvikling (TalentHUSET)? /media/team%20danmark/media%20archive/documents/forside/fokusomraader/talentudvikling/web%20vaerdisaet.pdf - Hvis, implementeres dette værdisæt i klubbens talentarbejde? Klubbens talentmålsætninger og fokusområder for de kommende 2-3 år: I Aarhus 1900 AM har vi en målsætning om at være synlige og deltagende omkring elitearbejde både på lokalt, nationalt og internationalt plan. Vi vil være til stede og bidrage aktivt på konferencer, seminarer, møder osv., hvor eliteidræt og talentudvikling debatteres. Et vigtigt fokusområde for den kommende periode er at identificere og synliggøre profiler og målsætninger for de forskellige talent- og elitegrupper. Dette vil foregå i et tæt samarbejde mellem klubbens talenttrænere, elitetrænere og AU og vil ske med udgangspunkt i Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt udarbejdet af DIF og Team Danmark. Et andet centralt fokusområde vil fortsat være træneruddannelse A/M har et mål om, at trænere på alle niveauer i løbet af de næste to år har en ajourført viden omkring træning og har gennemgået formaliseret uddannelse i samarbejde med Dansk Atletik Forbund, således at alle vores trænere har en relevant DAF trænerlicens. DAF har med støtte fra Nordea Fonden sat gang i et fastholdelsesprojekt, hvori Side 5 af 10

6 uddannelse indgår som et helt centralt element. Vi ser en aktiv fastholdelsespolitik som et fundament for elitearbejdet; det er nødvendigt, at der også i de ældste årgange er en stor aktivgruppe, hvorfra talenter med internationalt potentiale kan rekrutteres. Vi arbejder efter, at talentarbejde ikke alene måles i antallet af medaljer. I U16 årgangene har vi et mål om at have mange atleter og brede hold med et højt bundniveau. Først senere bliver det vigtigt, at talentarbejdet kan aflæses i medaljer nationale som internationale. Vi har en konkret sportslig målsætning omkring at have hold i finalen i alle fire grupper i forbindelse med DTU (Danmarks- turneringen for Ungdom), og at juniorholdene ved samme lejlighed skal vinde medalje. På samme måde har vi en målsætning om at seniorholdene hvert år tager medaljer ved DT- finalen. Vi arbejder for til enhver tid at markere os stærkt ved nationale mesterskaber. Målsætningen for 2015 er at udbygge resultat- og medaljeniveau i forhold til sidste år. I 2014 hjemførte 1900 atleter i alt 65 danske mesterskaber (senior, U23, junior og ungdom) til Aarhus og vandt i alt 155 DM- medaljer. Vi har således på dette område opnået vores målsætning om at udbygge antallet af mesterskaber og medaljer i forhold til 2013 (57/150) 5. Elite: Klubbens elitepolitik: Aarhus 1900 AM har en ambition om fortsat at vise sig som en klub, der placerer sig sikkert i toppen af dansk atletik. Vi arbejder målrettet for løbende at have deltagere med ved internationale junior/u23 mesterskaber og seniormesterskaber som EM, VM eller OL. Vi vurderer, at den vigtigste forudsætning herfor er at optimere på træningsmiljøet, så det fortsat opleves som attraktivt, seriøst og dygtigt. Vi ønsker at kunne tilbyde organisation, faciliteter og træning præget af kvalitet og på højeste niveau. Beskrivelse af klubben træningsset- up for senior/elite Elite træningen i Aarhus 1900 AM er opbygget omkring vores forskellige træningsgrupper indenfor Sprint/hæk Mellem/langdisctance løb Spring Kast Mangekamp og kapgang. I alle disse grupper har vi ansat trænere, der i en årrække har fungeret som landstrænere og/eller EliteKraftCenter trænere i Dansk Atletik Forbund. Disse trænere er suppleret med yngre trænere, der i en form for mesterlære virker som enten selvstændige elitetrænere eller som ass. trænere. Omfanget af den daglige træning ligger mellem 6 og 10 x ugentlig træning med en meget stor træner deltagelse typisk på 5-8 x pr uge. Alle trænere udarbejder individuelle programmer til de enkelte eliteaktive, og der er således stor fokus på såvel udviklingen af de enkelte eliteaktive i klubben som på deres præstationer i såvel national, nordisk som i en international kontekst. Fordelingen mellem generel og specifik træning varetages af den enkelte træner. Styret via de overordnede træningsperioder og periodisering indenfor de enkelte træningsperioder, samt med udgangspunkt i den aktives udviklingstrin set i en international kontekst. Side 6 af 10

7 Klubbens målsætninger for eliteafdelingen i de kommende 2-3 år: Vi har en målsætning om at være repræsenteret ved OL med minimum to aktive og gerne fire aktive, og en målsætning om en finale (top 12) placering. Vi har en målsætning om at være repræsenteret ved EM med minimum fire aktive og gerne seks aktive, og en målsætning om to finale (top 12) placeringer. Vi har en målsætning om at være repræsenteret ved EM- U23 og EM- U20 i 2015 med minimum fire aktive og gerne seks aktive, og en målsætning om tre finale (top 12) placeringer og et håb om at den ene bliver en medalje. Vi har en målsætning om at være repræsenteret på landsholdene for senior i 2015 (inde og ude) med minimum ti unikke aktive og en målsætning om mindst otte top 3 placeringer i de to landskampe. På den nationale arena har vi en målsætning om at begge vores hold i Danmarks turneringen vinder medaljer, samt at der vindes minimum 15 individuelle danske mesterskaber på bane såvel indendørs som udendørs i Trænerressourcer og talentmanagement: Ledelsesansvarlige for trænere og talentudvikling: Ledelsesansvarlig for trænerne og træningens indhold er cheftræneren, Lars Nielsen. Hans faglige platform er Sportsudvalget. Det overordnede ansvar for talentudviklingen ligger hos Atletikudvalget. Atletikudvalget lægger heri stor vægt på de indstillinger, der kommer fra Sportsudvalget. Strategi for trænerudvikling: Trænerudvikling i Aarhus 1900 AM handler dels om atletikfaglig uddannelse, dels om opmærksomhed omkring den enkelte træner og trænergruppe. Uddannelse foregår via DAF, DIF, Idrættens Træner Akademi og internationale kurser/seminarer. Uddannelse har en høj prioritet både i atletikafdelingen og i 1900 AM. De enkelte trænere og træningsgrupper har mulighed for faglig sparring med cheftræneren. Der er som tidligere nævnt nedsat et Sportsudvalg, som blandt andet får til opgave at arbejde med organisering af den interne sparring og mentorordninger. Mentorordninger etableres nu efter behov og i et uformelt set up. Alle elitetrænere har en årlig kontraktsamtale med cheftræner og repræsentant for AU, for at afstemme forventninger omkring opgaver, uddannelse, udvikling og økonomi. Der er efterfølgende underskrevet kontrakter med alle trænere. Ungdomstrænere har ikke individuelle aftaler de underskriver en fælles rammeaftale. Side 7 af 10

8 Navne på trænere og et kort formuleret erfarings- og uddannelsesmæssigt CV: - Lars Nielsen: Cheftræner og elitetræner i EKCV og Aarhus 1900 AM. High Performance Coach i spring i Dansk Atletik Forbund. Del af DAF s Elitestab. Cheftræner og landstrænerfunktion i Dansk Atletik Forbund fra Mikkel Larsen: Elitetræner i sprint/hæk i EKCV og Aarhus 1900 AM. High Performance Coach i sprint/hæk i Dansk Atletik Forbund. Tidligere landstræner i sprint/hæk. - Jens Behrend Christensen: Elitetræner i mangekamp i Aarhus 1900 AM. Tidligere landstræner i mangekamp. - Simon P. Stewart: Elitetræner i kuglestød, diskoskast og hammerkast i Aarhus 1900 AM. Tidligere landstræner i kast. - Knud Andersen: Elitetræner i spydkast i EKCV og Aarhus 1900 AM. - Thomas Cortebeeck: Elitetræner i højdespring i Aarhus 1900 AM. - Jakob Larsen: Elitetræner og junior elitetræner i Aarhus 1900 AM. - Laust Bengtsen: Elitetræner i mellem- og langdistance i Aarhus 1900 AM. - Max Broderskov: Junior elite træner i mellem- og langdistance i Aarhus 1900 AM. - Andreas K Christensen: Junior elite træner spring, igangværende træneruddannelse, stud. Institut for Idræt - Michael Christensen: Junior elite træner spring, stud. Institut for Idræt - Jon Yde Bengtsen: Junior elite træner sprint/hæk Er klubbens aflønning af talent- og elitetrænere prioriteret? Ja, højt prioriteret desværre indenfor en snæver økonomisk ramme Øvrige relevante informationer vedrørende træner set- up: Som led i den forventede etablering af et Talentcenter Aarhus for den decentrale Talentudvikling i DAF- regi, vil en række af ovenstående trænere fra efteråret indgå som Hovedtrænere i DAF s decentrale talentudviklingsprogram. 7. Samarbejdsaftaler: ESAA Har sportsgrenen et formaliseret ESAA samarbejde? Har klubben et formaliseret ESAA samarbejde? - Hvis, er der sammenhæng mellem ESAA træningen og klubtræningen (kort beskrivelse)? ESAA trænerne indlægger morgentræningen som en integreret del af atleternes individuelle træningsprogram, hvilket primært er aktuelt for den årige. - Er der sammenhæng mellem klubbens krav til udøvere og ESAA s Code of Conduct? Team Danmark Har sportsgrenen en placering i Team Danmarks støttekoncept: - Hvis, hvilken? Vælg et element. Udviklingsprojekt Fungerer klubben som elite- eller kraftcenter under Team Danmark? Side 8 af 10

9 - Hvis, vælges typen af center: Vælg et element Kraftcenter Fungerer klubben som forbundsgodkendt kraftcenter?: Hvis, beskrives klubbens rolle i forbundet: Aarhus 1900 A/M er Elitekraftcenter i den fælles DAF/Team Danmark satsning, og modtager som følge heraf aktivitetsstøtte fra disse. Århus 1900 A/M er som EKCV- center omdrejningspunkt for talent- og elitearbejdet i Vestdanmark og en ligeværdig del af den centrale talentudvikling. Uddannelse Beskrivelse af klubbens eventuelle samarbejde med uddannelsesinstitutioner (udover ESAA): Aarhus 1900 samarbejder med AU Elitesport. Er klubben involveret i aktiviteter i forbindelse med den nye folkeskolereform (anno 2014)? 8. Supportfunktioner: Beskrivelse af supportfunktioner klubben har til rådighed til at supportere talenter: - Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc. Aarhus 1900 har i det forgangne år taget initiativ til at løfte kontinuiteten og fagligheden i det behandlingsmæssige set up i både den centrale og decentrale talentudvikling i Dansk Atletik Forbund. Det betyder, at der nu er formulerede målsætninger og økonomi til at sætte planerne i værk efteråret Fremadrettet vil talenter og eliten i Aarhus 1900 således opleve, at der er sammenhæng mellem de personer og det tilbud, de har i dagligdagen, og det tilbud de mødes med i forbindelse med landshold og mesterskaber. Aarhus 1900 A/M har tilknyttet massører og fysioterapeut. Vi har indgået et samarbejde med en privat- praktiserende ortopædkirurg. Fysisk træningsvejledning leveres af alle elitetrænere og indgår som en helt naturlig del af den daglige træning. Trænerne gennemfører jævnligt diverse tests, og de talentfulde udøvere testes desuden halvårligt i forbindelse med formelle felttests, dels i EKCV, dels internt. Beskrivelse af supportfunktioner klubben har til rådighed til at supportere elite: - Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc. Eliten har adgang til de samme supportfunktioner i klubben som ovenfor skitseret. Atleterne i DAFs bruttogruppe (International Top Elite/Elite- atleter) har desuden adgang til hele Team Danmarks sportsmedicinske team (SMT) Har de bedste talenter adgang til Team Danmarks support funktioner? Har de bedste seniorer adgang til Team Danmarks support funktioner? Er der i klubben kendskab til DIF s vidensbank, blandt andet omhandlende spiseforstyrrelser hos sportsudøvere? nej Side 9 af 10

10 s- om/traening/spiseforstyrrelser- s- blandt- s- sportsudoevere Har klubben en politik på spil- området, der indeholder retningslinjer for gambling og betting? nej Er der i klubben kendskab til Center for Ludomanis hotline og hjælpefunktioner? - Har trænerne i klubben den nødvendige viden omkring ludomani og spilleafhængighed, til at spotte og hjælpe udøvere med spilleproblemer videre til disse hjælpefunktioner? /nej Udviklingsområder og planlagte handlinger på supportfunktionsområdet: Aarhus 1900 har indledt et samarbejde med Active Institute omkring testning af udvalgt atleter eller grupper. Aarhus 1900 deltager på træner og leder siden i det kommende kursus omkring gambling og betting i ESAA regi. 9. Andre forhold Klik her for at angive tekst. Side 10 af 10

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Klubudviklingsstatus:

Klubudviklingsstatus: Klubudviklingsstatus: Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): Aarhus 1900 A / M et fyrtårn i Forenings Danmark. Det er en forening med mere end 1500 medlemmer,

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/- setup i Aarhus (SATE- Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/- setup i Aarhus (SATE- Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/- setup i Aarhus (SATE- Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette re- levante oplysninger.

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter- støtte. Fase 2 består af en SATE- analyse, der udfyldes af

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Amager Atletik Club. Elite-koncept. Krav og støtte til Amager Atletik Club s Elite. August 2015 Side 1 af 7

Amager Atletik Club. Elite-koncept. Krav og støtte til Amager Atletik Club s Elite. August 2015 Side 1 af 7 Amager Atletik Club Elite-koncept Krav og støtte til Amager Atletik Club s Elite August 2015 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for AAC s elitekoncept... 3 3 Elite- og talentarbejdet...

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Københavns Trampolinklub Trampolin 150.000 kr. Københavns

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet UDVIKLINGSSTRATEGI Junior Talent National elite Landshold International Elite Golfspiller for livet Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Elitekoncept, version: 2.2, nov. 2015. Elitekoncept 2016 AGF Atletik

Elitekoncept, version: 2.2, nov. 2015. Elitekoncept 2016 AGF Atletik koncept, version: 2.2, nov. 2015 koncept 2016 AGF Atletik 1 koncept, version: 2.2, nov. 2015 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL 3 2.1. ORGANISATORISK OPBYGNING 3 2.2. FORDELING AF ELITEMIDLER I AGF 3 3. GENERELLE

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/ Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12-215 Til forberedelse for en ansøgning om forlængelse har vi udarbejdet en redegørelse for Team Copenhagen Eliteidrætsakademis virke

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) C Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Klub/sportsgren: Århus Bordtennisklub, ÅBTK Indholdsfortegnelse 1. Klubudviklingsstatus... 2 1.1 Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse...

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Bilag 7.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 7.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 7.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. ABC Cykling 125.000 kr. Projekt: Sammenhængende talentudvikling

Læs mere

Organisering af elitearbejdet

Organisering af elitearbejdet Talentudvikling 1 Organisering af elitearbejdet Elitecenter Orientering Senior Verdensklassegruppen U23 gruppen Elitegruppen Talentcenter Junior Klubber U20 gruppen U18 gruppen 2 DOFsTalentudvikling Den

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Ajax København Håndbold 150.000

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Samarbejde mellem Dansk Svømmeunion, klubber og kommuner om international high performance og talentudvikling i dansk svømmesport

Samarbejde mellem Dansk Svømmeunion, klubber og kommuner om international high performance og talentudvikling i dansk svømmesport Partnerskabsmodel Samarbejde mellem Dansk Svømmeunion, klubber og kommuner om international high performance og talentudvikling i dansk svømmesport Informations- og inspirationsmøde, 7. januar 2017 i Herning

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Kolding Elites støttekoncept

Kolding Elites støttekoncept Kolding Elites støttekoncept 1) Støttekoncept skal regulere samarbejde Formålet med Kolding Elites støttekoncept er, at regulere samarbejdet og udviklingen af Kolding Elites samarbejdsklubber, så indsatser

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Hammer Diskos Kugle (3kg) (0.75kg) 6.50 (3kg) (3kg) (4kg) (0.75kg) (1kg)

Hammer Diskos Kugle (3kg) (0.75kg) 6.50 (3kg) (3kg) (4kg) (0.75kg) (1kg) Rasmus har haft en stærk udvikling i kastedisciplinerne. Han arbejder hårdt med sin kasteteknik og synes at have særligt talent for især diskos og hammerkast. Rasmus satte i 2014 Dansk ungdomsrekord i

Læs mere

Kredstræningen ophører i Badminton København. Udsendt 3. august 2017

Kredstræningen ophører i Badminton København. Udsendt 3. august 2017 Kredstræningen ophører i Badminton København Udsendt 3. august 2017 Vi har gennem de seneste år haft en opfattelse, at udbyttet af kredstræningen ikke har stået mål med de ressourcer som har været allokeret

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Mesterskabsfolder 2012

Mesterskabsfolder 2012 Mesterskabsfolder 2012 Senest opdateret den 13. august 2012 2 [INTERNATIONALE MESTERSKABER OG LANDSKAMPE 2012] Indholdsfortegnelse VM- INDE WORLD CUP KAPGANG NORDIC 10.000 M CHALLENGE EUROPEAN 10.000 M

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse 2014 7 Indhold Besvarelserne... 3 Svarprocent... 3 Organisering... 4 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 4 Hvad var foreningens

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013.

Bestyrelsens beretning for 2013. Bestyrelsens beretning for 2013. 21.02.2014 Medlemmer og fastholdelse af disse FIF Hillerød Atletik har ved årets udgang ca. 100 medlemmer, hvilket er lidt færre end det vi kunne konstatere ved generalforsamling

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Ajax København Håndbold 150.000

Læs mere

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Atletikudvalget har revideret klubbens tilskudsregler, så den enkelte aktive uanset niveau kan se, hvad den pågældende kan forvente sig af klubben, men i lige så høj

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Baggrund for strukturændring

Baggrund for strukturændring VS får en af Danmarks største ungdomsafdelinger (14-20 år). Baggrund for strukturændring Grundlag for holdændringer Der er for mange k-svømmere til de nuværende hold. Der er flaskehalse mellem holdene

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

ESAA INFO. Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17. Ceres Park onsdag den 25.

ESAA INFO. Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17. Ceres Park onsdag den 25. ESAA INFO Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17 Ceres Park onsdag den 25. november 2015 https://youtu.be/myax_8mhhqs Committed to Excellence

Læs mere