Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer"

Transkript

1 Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1

2 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri i forbindelse med udviklingsprojektet Ny viden til byggefagene. Formålet med projektet er at skabe større praktisk viden om arbejdet med Det Digitale Byggeri. Det sker ved, at Implementeringsnetværket gennem en task force af eksperter hjælper konkrete byggeprojekter med at anvende digitale værktøjer. Til gengæld formidler task forcen og aktørerne i byggeprojektet deres erfaringer videre til resten af branchen. Gennem denne miniguide fortæller Asbjørn Levring, konsulent på Teknologisk Institut og medlem af task forcen, om de erfaringer, B. Nygaard Sørensen A/S har fået gennem byggeprojektet Nyt Himmelev Behandlingshjem. Det Digitale Byggeri kort fortalt Det Digitale Byggeri er et regeringsinitiativ, der indebærer, at statslige bygherrer skal stille en række krav til rådgivere og udførende om brug af informations- og kommunikationsteknologi. Det overordnede formål er at fremme udviklingen af digitale standarder og samarbejdsformer og ad den vej at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. Hvem er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri består af byggeriets centrale organisationer i Danmark: 2 Bygherreforeningen 2 Danske Arkitektvirksomheder 2 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2 DI Byggematerialer 2 Dansk Byggeri 2 BAT-Kartellet 2 TEKNIQ Implementeringsnetværket gennemførte Ny viden til byggefagene fra Projektet er et af Vækstforum Hovedstadens initiativer til erhvervsudvikling i Region Hovedstaden og er støttet med midler fra EU s Regionalfond, Region Hovedstadens udviklingsmidler, Fonden Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Forfatter: Asbjørn Levring, Teknologisk Institut, Center for Nyindustrialisering. Redaktion: Stig Neumann, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri. Dato: April 2011

3 Indhold 4 Resume 5 Kapitel 1: Entreprenørens motivation og hans udbytte 6 Kapitel 2: Hvad er egenskabsdata, og hvad skal rådgiverens BIM indeholde? 6 Stil de rigtige krav til planlægning, detaljering og struktur 7 Egenskabsdata 7 Autodesk Revit her kan du tilføje egenskabsdata til din BIM 8 Kapitel 3: Sådan åbner man en BIM 8 Byggeweb 9 Solibri Model Checker 10 Autodesk Design Review 11 Tekla BIMsight 12 Kapitel 4: Hvordan trækker man data ud af BIM en? 12 Mængdeudtræk i Autodesk Revit og eksport til Excel 12 Mængdeudtræk i Solibri Model Checker og eksport til Excel 16 Tilbudskalkulation baseret på BIM 16 Udførelse 17 Opsummering 3

4 Resume Miniguiden fortæller om en række af entreprenørens muligheder med Det Digitale Byggeri nærmere bestemt ideen om Building Information Modelling (BIM). Den er baseret på praktiske erfaringer fra byggeprojektet Nyt Himmelev Behandlingshjem. Et velstruktureret BIM-projekt, der leveres med de rette egenskabsdata, er et særdeles anvendeligt værktøj for byggeriets udførende parter. Fordelene dækker særligt to forhold: Ved at eksportere BIM ens mængder til et regneark eller et kalkulationsprogram kan man automatisere kalkulationen og effektivisere tilbuds- og planlægningsfasen. Gennem en granskning af det tredimensionale projektmateriale kan entreprenøren få en bedre forståelse for projektet, end 2D-materiale giver. Miniguiden henvender sig til særligt de udførende i byggeriet, der arbejder på det strategiske, taktiske og operationelle niveau, og som er interesserede i BIM og Det Digitale Byggeri men som ikke nødvendigvis har implementeret det endnu. Jeg forsøger ikke at besvare alle de tekniske og metodiske spørgsmål, der knytter sig til ovennævnte punkter, men derimod at sygeliggøre entreprenørens praktiske muligheder for anvendelse af Det Digitale Byggeri og BIM. Det kan skabe interesse og motivere til, at man selv giver sig i kast med de digitale metoder. Læs flere erfaringer fra samme projekt i "Modelbaseret kalkulation" og i "BIM-implementering og praktisk projekthåndtering". Begge udgivelser kan findes på detdigitalebyggeri.dk. I denne miniguide undersøger jeg, hvordan entreprenøren når dertil. Det sker gennem 4 små kapitler: Kapitel 1 beskriver B. Nygaard Sørensen A/S motivation og udbytte. Kapitel 2 introducerer BIM og ideen om egenskabsdata. Her får læseren en forståelse for, hvilke grundkrav man som entreprenør bør stille til rådgiverens BIM. Kapitel 3 præsenterer en række softwareprodukter, som entreprenøren kan bruge til at åbne og granske BIM en. Kapitel 4 beskriver, hvordan man trækker mængder ud af en BIM og overfører dem til Excel. Her giver jeg med andre ord læseren et indblik i, hvordan kalkulation og tilbudsgivning lettes. Nyt Himmelev Behandlingshjem danner afsættet for denne miniguides indhold. Der er tale om m², udbudt som totalentreprise med en entreprisesum på omtrent 50 mio. kr. Projekteringen blev afsluttet i juni 2009, og udførelsen endte i foråret Mangor og Nagel A/S og Oluf Jørgensen A/S var henholdsvis arkitekt og ingeniør på projektet 4

5 KAPITEL 1 Entreprenørens motivation og hans udbytte Hos B. Nygaard Sørensen A/S ville man dels skabe erfaringer omkring digital projekthåndtering, dels at blive klogere på, hvordan man stiller de rigtige krav til det digitale projektmateriale Nyt Himmelev Behandlingshjem blev projekteret i BIM på totalentreprenøren, B. Nygaard Sørensen A/S, foranledning. Grunden var, at man var interesseret i de gevinster, der følger med digital projektering også for entreprenøren. Hos B. Nygaard Sørensen A/S ville man dels skabe erfaringer omkring digital projekthåndtering, dels at blive klogere på, hvordan man stiller de rigtige krav til det digitale projektmateriale. Begge dele til gavn for både det konkrete projekt og for virksomhedens langsigtede udvikling. Det lykkedes i hovedtrækkene at implementere de digitale værktøjer og metoder i Nyt Himmelev Behandlingshjem. Som afprøvningsprojekt var der tale om en klar succes og et state of the art-eksempel på, at engagement og de rigtige kompetencer til at understøtte denne type projekter er afgørende. Hvad fik B. Nygaard Sørensen A/S med sig fra projektet? Særligt fem forhold springer i øjnene. Erfaring og viden omkring Det Digitale Byggeri og BIM Det lykkedes virksomheden at sikre sig en sund basisviden om Det Digitale Byggeri og BIM. Dette fundament er en forudsætning for at kunne drage fordele af digitale metoder og for som totalrådgiver at kunne stille de rigtige krav til rådgiverens projekt. Bedre projektmateriale gennem krav til BIM-projektering hos rådgivere BIM kan skabe rammerne om et bedre, mere konsistent projekt. Rådgiverne i Nyt Himmelev Behandlingshjem skulle imidlertid tilegne sig mange nye, teoretiske kompetencer sideløbende med, at de skulle tegne det konkrete projekt. Derfor er det svært at sige, om det digitale projektmateriale virkelig skabte ekstra værdi hos entreprenøren allerede i denne omgang. Men der er ingen tvivl om, at teknologien rummer muligheder i den retning. BIM skaber bedre kvalitet og giver et godt overblik over fremdriften i projekteringen. Bedre kommunikation og rettidig information på projektweb Under arbejdet med Nyt Himmelev Behandlingshjem udvekslede parterne informationer og tegninger gennem projektweb man valgte den løsning, der hedder Byggeweb. Anvendelsen forløb smertefrit og planmæssigt, og de involverede parter nød godt af at have et centraliseret, åbent forum, hvor dokumenter og tegninger kunne skifte hænder. Bedre integration af projektmaterialet til prissætning og mængdeudtræk Entreprenøren arbejdede med at implementere BIM til kalkulation og til prissætning. Men før man kan basere sin kalkulation på BIM, skal modellens objekter naturligvis være defineret, struktureret og navngivet korrekt. Ved Nyt Himmelev Behandlingshjem manglede man det sidste lille stykke, før det var tilfældet, og derfor var kalkulationen i praksis ikke fuldautomatisk. Der er dog ingen tvivl om, at entreprenører på dette område har udsigt til vigtige effektviseringer, og B. Nygaard Sørensen A/S bevægede sig flere skridt i den rigtige retning. Flere erfaringer og muligheder Man oplevede også en række sidegevinster, der ikke knytter direkte an til projektets hovedfokus. 1) Entrepriseformen (totalentreprise) er helt rigtig. Det gør det nemmere at arbejde sammen på tværs af faggrænser. 2) B. Nygaard Sørensen A/S har nu dokumenterede erfaringer med at stå i spidsen for et digitalt byggeprojekt. Det sætter virksomheden i et godt lys i forhold til fremtidige projekter. 3) Mødestruktur og proces. Man oplevede, at henholdsvis tekniske og projektmæssige møder og beslutninger bør separeres. Hvad er BIM? BIM står for Building Information Modelling. Teknologien indebærer, at rådgiveren tegner projektet direkte i 3D. På baggrund af 3D-modellen, BIM en, kan man trække 2D-tegninger ud. BIM en er bygget op af en række objekter, der hver især kan tilknyttes data. Med en færdig BIM er det muligt at eksportere information fra modellen og til et regneark. Fx kan man med enkelte klik få svar på, hvor mange døre projektet rummer, eller hvor mange m² gulv er der på anden etage. 5

6 KAPITEL 2 Hvad er egenskabsdata, og hvad skal rådgiverens BIM indeholde? Det er afgørende for entreprenøren, at rådgiverens model direkte og uden revisioner eller ændringer kan indgå i kalkulation og planlægning. Det sikres ved at definere, hvordan modellen skal struktureres og planlægges for at generere det nødvendige output altså de data, entreprenøren skal bruge i sin kalkulation. Entreprenøren skal derfor have overblik over, hvad han vil have ud af BIM en. På den måde kan han påvirke arbejdet med BIM en, så den kodes med de nødvendige data og får den rigtige struktur. Alt dette indebærer altså, at man overvejer projektets fremdrift, samt at man diskuterer kalkulationens struktur og de bygningsdele, der indgår i projektet. Tjekliste: Input til rådgivere omkring opbygning af BIM Planlægning af modellens detaljering Type- eller fagdelskalkulation? Struktur Egenskabsdata hvilke informationer skal modellen tilføres? Form, udveksling og formater Anvendelse af projektmaterialet generelt Stil de rigtige krav til planlægning, detaljering og struktur Der er meget centralt at stille krav eller levere input til rådgiverens planlægning og detaljering. Det skyldes, at der kan være stor forskel på, hvilke informationer der er nødvendige for henholdsvis den udførende og den projekterende hvad rådgiverne finder underordnet kan være vigtigt for entreprenøren. Ved Nyt Himmelev Behandlingshjem opstod der flere problemer i forbindelse med entreprenørens tilbudsgivning, fordi der var forskel på strukturen i entreprenørens kalkulation og i rådgiverens model. Disse problemer kan minimeres ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem parternes behov. I forbindelse med automatiseret kalkulation bør det defineres, om der er tale om en kalkulation af alle enkeltdele eller summen af de enkelte bygningsdelstyper. I princippet er der tale om to sider af samme sag, men en typekalkulation vil i mange tilfælde være nemmere at håndtere, fordi antallet af indtastninger i projektbiblioteker kan reduceres væsentligt. I typekalkulation beregnes alle enkeltdele, men alle typer har samme kodning og beskrivelse. Eksempel Entreprenørens kalkulation indeholder to typer linjefundamenter med en dybde på henholdsvis 1,1 m og 1,8 m. Men rådgiverens model indeholder efter ingeniørens projektering ca. 58 forskellige fundamentsdybder. Det betyder, at der enten skal oprettes 58 forskellige typer i kalkulationen, eller at der skabes et link mellem de faktiske mængder i modellen og de to typer i kalkulationen. Her opstår der så et nyt problem: Rådgivermodellen er ikke på kalkulationstidspunktet opdelt med forskellige materialer, hvorfor den anden metode ikke kan anvendes. Dette illustrer vigtigheden af, at struktur og timing tilpasses, så den rigtige struktur er tilgængelig på det rigtige tidspunkt. Erfaringen er, at det skal aftales, hvilke opgaver der skal løses på hvilket tidspunkt i processen. 6

7 Egenskabsdata Egenskabsdata (eller properties) er alle de data, der er indtastet i modellen. Som entreprenør kan det være nyttigt at skelne mellem 3 forskellige slags egenskabsdata: Geometri, information og funktion. Geometriske egenskaber beskriver geometriske parametre, altså fx bredde, højde, længde mv. Informationsegenskaber indeholder information om fx brand, lyd, navngivning mv. Funktionsegenskaber beskriver funktioner. Det kan fx være beregning af pris, U-værdier eller andre beregnede parametre. Egenskabsdata er derfor alle centrale informationer, der er indtastet, overført eller beregnet i BIM en. Derfor er det vigtigt for entreprenøren at vurdere, hvilke informationer modellen skal indeholde for at understøtte daglige arbejdsopgaver. Groft sagt skal modellen indeholde den information, entreprenøren skal bruge. En BIM består af en lang række objekter. Hvert objekt rummer en række egenskabsdata. Man kan skelne mellem geometriske, informations- og funktionsegenskabsdata Autodesk Revit her kan du tilføje egenskabsdata til din BIM I Autodesk Revit kan du oprette og tilføje nye egenskabsdata til din BIM. De forskellige egenskabsdata kan også sorteres og udtrækkes direkte i Autodesk Revit. Har du ikke en licens, kan du stadig uden omkostninger bruge Autodesk Design Review som viewer til dine projekter. Autodesk Revit er ét af de værktøjer, man bruger til at definere BIM ens egenskabsdata. Med de rigtige egenskabsdata kan entreprenørens kalkulation automatiseres 7

8 KAPITEL 3 Sådan åbner man en BIM Med en "viewer" kan du åbne og gennemgå en BIM og på den måde granske projektets detaljer og forstå dets rumlighed. Der findes en række gratis viewere på markedet. Her vurderer jeg fire forskellige. Synspunkterne er selvfølgelig subjektive. Byggeweb Byggeweb, som blev anvendt ved Nyt Himmelev Behandlingshjem, er en projektwebløsning, hvor byggeriets parter udveksler information og tegninger. Byggeweb har en indbygget viewer til visning af tegninger. Vieweren kan anvendes direkte til gennemsyn, opmåling og kommentering af tegninger. 1 Her ser du, hvordan du kan previewe rådgiverens model direkte fra Byggeweb. Vælg Arbejdsområde og Preview 2 Her er modellen åbnet i Byggewebs viewer. Du kan måle og kommentere tegningsmaterialet Hvad er IFC? IFC er et open source udvekslingsformat, der tillader, at man kan åbne de samme modeller på tværs af programmer. Det betyder altså, at entreprenøren ikke nødvendigvis skal bruge den samme software som rådgiveren. Så længe modellen overdrages gennem IFC, kan man åbne den i en af de viewere, der præsenteres her. 8

9 Solibri Model Checker Solibri Model Checker er en af de bedste BIM-viewere på markedet. Den benytter sig som flere andre produkter af det fælles udvekslingsformat IFC, der tillader, at man åbner modeller, der er konstrueret i andre programmer. Du kan anvende Solibri som viewer uden licens, men det begrænser mulighederne for kollisionskontrol, mængdeudtræk osv. Solibri er et stærkt værktøj til visning og udtræk af data. Det er forholdsvis hurtigt at lære programmet at kende, og det giver gode muligheder for at overføre egenskabsdata til MS Excel (se næste kapitel). Solibri er dog ikke egnet eller tænkt til at håndtere 2D tegninger. Visning i Solibri Model Checker. Selv med en gratis version uden licens er det muligt at trække data ud fra modellen og ind i MS Excel mere om det i næste kapitel. Programmet er temmelig let at lære og er et af de bedste tilbud på markedet 9

10 Autodesk Design Review Autodesk Design Review er Autodesks egen viewer og fungerer derfor perfekt sammen med Autodesks produkter. En af de helt store fordele for entreprenøren er, at alle projektets tegninger og modeller kan samles i én fil, hvilket giver et godt overblik over projektets tegningsmateriale og data. De fleste byggetekniske skoler anvender i dag programmet til at gennemgå tegningsmaterialet i forbindelse med eksamen. Autodesk Design Review er meget velegnet til både 2D og 3D. Autodesk Design Review gør det muligt at samle alle projektets tegninger og modeller i én fil. Det er bekvemt for entreprenøren 10

11 Tekla BIMsight Tekla BIMsight er lige kommet på markedet og er en gratis viewer med indbyggede muligheder for at samle, koordinere og udtrække informationer fra BIM i IFC-formatet. Denne viewer kan håndtere mange data, men kører ikke ligeså glidende som Solibri. Programmet udgør dog alligevel et alternativ til at samle og koordinere projekter. Vieweren giver også projektets deltagere mulighed for at kommunikere med hinanden. Tekla BIMsight kører ikke ligeså glidende som andre typer software, men rummer til gengæld gode funktioner til kommunikation mellem projektets parter 11

12 KAPITEL 4 Hvordan trækker man data ud af BIM en? Entreprenøren har flere muligheder for at anvende digitalt projektmateriale til at optimere deres tilbudsgivning. I sidste kapitel viste jeg, hvordan forskellige viewere kan åbne 3D-modellen og forbedre forståelsen af både udbudsmateriale og færdigt projekt. Nu skal det handle om, hvordan man kan trække data ud af modellen. Dataene kan overføres til Excel og dermed bidrage til tilbudsprocessen. Man kan altså tale om gevinster på to områder: Både en visuel støtte til en traditionel tilbudsgivning og en mere automatiseret, direkte sammenhæng mellem model og tilbud modelbaseret kalkulation. Mængdeudtræk i Autodesk Revit og eksport til Excel Mange virksomheder bruger i dag mere eller mindre komplekse regneark til tilbudsgivning. Den tilgang understøttes fint af BIM. Autodesk Revit er et databasebaseret modelleringsværktøj og fungerer derfor ved at vise information i definerede visninger af projektets information, enten som 3D-objekter eller information/udtræk i skemaer, tegninger osv. Du kan derfor nemt udtrække relevant information og bruge det i en traditionel tilbudsproces i dit eksisterende regneark. Ved at oprettet skemafunktioner baseret på gennemgående egenskaber og data i modellen kan du nemt bruge din opsætning igen og igen. Det er ikke kun forbeholdt rådgiveren, men gælder også de udførende. Visningerne af projektets information kan overføres og anvendes i dit regneark. Her kan du i tre trin se, hvordan information fra en BIM i Revit kan eksporteres til Excel 1 Egenskabsdata i Autodesk Revit. Her ses et vægskema, altså udtræk, der beskriver modellens vægge 12

13 2 Vægskemaet eksporteres til en txt-fil 3 Og txt-filen kan åbnes i Excel. På den måde er det muligt at eksportere information om modellens objekter til Excel 13

14 Mængdeudtræk i Solibri Model Checker og eksport til Excel Solibri Model Checker egner sig fint til visning og udtræk af egenskabsdata. Ligesom i Revit kan du her trække data ud fra modellen, sortere dem og importere dem i dit regneark. Da visning af modeller og data er baseret på IFC-formatet, får du et mere ensartet grundlag for dine udtræk, hvis du anvender parametre, der er understøttet af IFC formatet. Det betyder, at du nemt kan oprette sorterede visninger af projektets mængder og omfang, der kan anvendes, når du trækker egenskaber fra din BIM. Også i Solibri Model Checker kan man eksportere modellens data til Excel. Det foregår således: 1 Åbn din model i Solibri Model Checker og klik New information take-off definition 14

15 2 Alle vægge i modellen er her valgt. Du kan sortere dem efter deres egenskaber fx højde, tykkelse eller materiale 3 Klik Ny rapport, og du eksporter nu nemt og enkelt din opsætning til Excel 15

16 Tilbudskalkulation baseret på BIM Kalkulationsprogrammet Sigma fungerer direkte sammen med Revit. Når du opretter et projektbibliotek i Sigma, kan det med andre ord bruges til at skabe en kalkulation baseret på modellens mængder. Du undgår selv at skulle indsætte mængderne, hvis du på den måde eksporterer dem fra modellen. Du kan også overtage en kalkulation fra rådgiveren og opdatere den med dine egne priser, hvis du har defineret dit bibliotek med den sammen struktur og kodning. Du kan læse mere om modelbaseret kalkulation i udgivelsen "Modelbaseret kalkulation" (tilgængelig på detdigitalebyggeri.dk). Sigma kan kobles sammen med BIM en, så kalkulationen automatiseres. Her ses projektbiblioteket fra Nyt Himmelev Behandlingshjem Når projektet er vundet, er det tid til at lave en mere detaljeret kalkulation og planlægning baseret på den endelige projektering. Bruger du Sigma, skal du nu blot opdatere projektbiblioteket og efterfølgende din kalkulation det er beskrevet i miniguiden "Modelbaseret kalkulation". Dine ressourcer fra kalkulationen kan eksporteres til projektet og danne grundlag for en detaljeret planlægning af projektet. Det anbefales at bruge en defineret template eller struktur, således at gevinster med tiden kan blive implementeret i virksomhedens arbejdsopgaver. Udførelse I forbindelse med byggeriets udførelse kan mange af disse funktioner anvendes til at realisere tidsmæssige besparelser og konstruktiv forståelse. Visuel forståelse af projektet, visuel planlægning, konsistente mængder, simulering af byggeriets stade og opførelse, bestilling af materialer og byggepladsplanlægning er alt sammen muligheder, der uden større vanskeligheder kan implementeres. Tidligere afprøvningsprojekter har vist, at der er et stort potentiale i værktøjerne, men at kompetencer og erfaringer er et must for at bringe denne udvikling ud på pladsen. 16

17 Opsummering I forbindelse med Nyt Himmelev Behandlingshjem er B. Nygaard Sørensen A/S blevet klædt på til at deltage i digitale byggeprojekter. En miniguide som denne vil aldrig kunne hverken formidle hele projektet eller forsyne læseren med al den viden, der er nødvendig for at træde ind i et digitalt byggeprojekt. Men den kan introducere en række grundkoncepter, og den kan give blod på tanden. Jeg håber, de to ting er lykkedes. Først så vi nærmere på entreprenørens incitamenter til at give sig i kast med Det Digitale Byggeri. Her hæftede vi os ved, at et digitalt projekt gerne er mere konsistent og velgennemarbejdet end et konventionelt 2D-baseret. Det skyldes bl.a. rådgiverens muligheder for at udføre kollisionskontrol. Vi noterede os også, at BIM giver mulighed for mængdeudtræk, og at tilbudsgivningen på den måde lettes samtidig med, at overblikket over projektets bestanddele forbedres. Og så bemærkede vi, at man som entreprenør nyder godt af at få opdateringer hurtigt og enkelt gennem projektweb. Efterfølgende introducerede jeg fire forskellige viewere, som giver entreprenøren mulighed for at gennemgå projektet. Deres respektive fordele blev vendt. Til sidst handlede det om, hvordan man trækker data ud af modellen og ind i et regneark eller et kalkulationsprogram. BIM en er bygget op af en lang række objekter, der hver især er tilknyttet informationer. Alt dette kan blive talt op automatisk, og ad den vej kan tilbudsfasen optimeres. Du kan læse mere i to andre udgivelser, der også tager afsæt i Nyt Himmelev Behandlingshjem. "Modelbaseret kalkulation" beskriver i detaljer, hvordan forbindelsen mellem Revit og Sigma etableres, og "BIM-implementering og praktisk projekthåndtering" stiller skarpt på de virksomheds- og samarbejdsforandringer, BIM-implementering indebærer. Begge udgivelser kan findes på detdigitalebyggeri.dk. Men hvad skal man som (total-)entreprenør være klar over, inden man bevæger sig ud i Det Digitale Byggeri? Ideen om egenskabsdata er én af tingene. Den blev præsenteret i et kapitel, hvor jeg også gjorde opmærksom på, at BIM en skal struktureres i overensstemmelse med entreprenørens systemer. 17

18 18

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

At lægge bunden erfaringer med at implementere MTFC i Familie & Evidens Center. En intern evaluering

At lægge bunden erfaringer med at implementere MTFC i Familie & Evidens Center. En intern evaluering At lægge bunden erfaringer med at implementere MTFC i Familie & Evidens Center En intern evaluering Familie & Evidens Center, København 2013 Denne rapport er blevet udarbejdet inden for rammen af projekt

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere