Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer"

Transkript

1 Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1

2 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri i forbindelse med udviklingsprojektet Ny viden til byggefagene. Formålet med projektet er at skabe større praktisk viden om arbejdet med Det Digitale Byggeri. Det sker ved, at Implementeringsnetværket gennem en task force af eksperter hjælper konkrete byggeprojekter med at anvende digitale værktøjer. Til gengæld formidler task forcen og aktørerne i byggeprojektet deres erfaringer videre til resten af branchen. Gennem denne miniguide fortæller Asbjørn Levring, konsulent på Teknologisk Institut og medlem af task forcen, om de erfaringer, B. Nygaard Sørensen A/S har fået gennem byggeprojektet Nyt Himmelev Behandlingshjem. Det Digitale Byggeri kort fortalt Det Digitale Byggeri er et regeringsinitiativ, der indebærer, at statslige bygherrer skal stille en række krav til rådgivere og udførende om brug af informations- og kommunikationsteknologi. Det overordnede formål er at fremme udviklingen af digitale standarder og samarbejdsformer og ad den vej at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. Hvem er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri består af byggeriets centrale organisationer i Danmark: 2 Bygherreforeningen 2 Danske Arkitektvirksomheder 2 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2 DI Byggematerialer 2 Dansk Byggeri 2 BAT-Kartellet 2 TEKNIQ Implementeringsnetværket gennemførte Ny viden til byggefagene fra Projektet er et af Vækstforum Hovedstadens initiativer til erhvervsudvikling i Region Hovedstaden og er støttet med midler fra EU s Regionalfond, Region Hovedstadens udviklingsmidler, Fonden Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Forfatter: Asbjørn Levring, Teknologisk Institut, Center for Nyindustrialisering. Redaktion: Stig Neumann, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri. Dato: April 2011

3 Indhold 4 Resume 5 Kapitel 1: Entreprenørens motivation og hans udbytte 6 Kapitel 2: Hvad er egenskabsdata, og hvad skal rådgiverens BIM indeholde? 6 Stil de rigtige krav til planlægning, detaljering og struktur 7 Egenskabsdata 7 Autodesk Revit her kan du tilføje egenskabsdata til din BIM 8 Kapitel 3: Sådan åbner man en BIM 8 Byggeweb 9 Solibri Model Checker 10 Autodesk Design Review 11 Tekla BIMsight 12 Kapitel 4: Hvordan trækker man data ud af BIM en? 12 Mængdeudtræk i Autodesk Revit og eksport til Excel 12 Mængdeudtræk i Solibri Model Checker og eksport til Excel 16 Tilbudskalkulation baseret på BIM 16 Udførelse 17 Opsummering 3

4 Resume Miniguiden fortæller om en række af entreprenørens muligheder med Det Digitale Byggeri nærmere bestemt ideen om Building Information Modelling (BIM). Den er baseret på praktiske erfaringer fra byggeprojektet Nyt Himmelev Behandlingshjem. Et velstruktureret BIM-projekt, der leveres med de rette egenskabsdata, er et særdeles anvendeligt værktøj for byggeriets udførende parter. Fordelene dækker særligt to forhold: Ved at eksportere BIM ens mængder til et regneark eller et kalkulationsprogram kan man automatisere kalkulationen og effektivisere tilbuds- og planlægningsfasen. Gennem en granskning af det tredimensionale projektmateriale kan entreprenøren få en bedre forståelse for projektet, end 2D-materiale giver. Miniguiden henvender sig til særligt de udførende i byggeriet, der arbejder på det strategiske, taktiske og operationelle niveau, og som er interesserede i BIM og Det Digitale Byggeri men som ikke nødvendigvis har implementeret det endnu. Jeg forsøger ikke at besvare alle de tekniske og metodiske spørgsmål, der knytter sig til ovennævnte punkter, men derimod at sygeliggøre entreprenørens praktiske muligheder for anvendelse af Det Digitale Byggeri og BIM. Det kan skabe interesse og motivere til, at man selv giver sig i kast med de digitale metoder. Læs flere erfaringer fra samme projekt i "Modelbaseret kalkulation" og i "BIM-implementering og praktisk projekthåndtering". Begge udgivelser kan findes på detdigitalebyggeri.dk. I denne miniguide undersøger jeg, hvordan entreprenøren når dertil. Det sker gennem 4 små kapitler: Kapitel 1 beskriver B. Nygaard Sørensen A/S motivation og udbytte. Kapitel 2 introducerer BIM og ideen om egenskabsdata. Her får læseren en forståelse for, hvilke grundkrav man som entreprenør bør stille til rådgiverens BIM. Kapitel 3 præsenterer en række softwareprodukter, som entreprenøren kan bruge til at åbne og granske BIM en. Kapitel 4 beskriver, hvordan man trækker mængder ud af en BIM og overfører dem til Excel. Her giver jeg med andre ord læseren et indblik i, hvordan kalkulation og tilbudsgivning lettes. Nyt Himmelev Behandlingshjem danner afsættet for denne miniguides indhold. Der er tale om m², udbudt som totalentreprise med en entreprisesum på omtrent 50 mio. kr. Projekteringen blev afsluttet i juni 2009, og udførelsen endte i foråret Mangor og Nagel A/S og Oluf Jørgensen A/S var henholdsvis arkitekt og ingeniør på projektet 4

5 KAPITEL 1 Entreprenørens motivation og hans udbytte Hos B. Nygaard Sørensen A/S ville man dels skabe erfaringer omkring digital projekthåndtering, dels at blive klogere på, hvordan man stiller de rigtige krav til det digitale projektmateriale Nyt Himmelev Behandlingshjem blev projekteret i BIM på totalentreprenøren, B. Nygaard Sørensen A/S, foranledning. Grunden var, at man var interesseret i de gevinster, der følger med digital projektering også for entreprenøren. Hos B. Nygaard Sørensen A/S ville man dels skabe erfaringer omkring digital projekthåndtering, dels at blive klogere på, hvordan man stiller de rigtige krav til det digitale projektmateriale. Begge dele til gavn for både det konkrete projekt og for virksomhedens langsigtede udvikling. Det lykkedes i hovedtrækkene at implementere de digitale værktøjer og metoder i Nyt Himmelev Behandlingshjem. Som afprøvningsprojekt var der tale om en klar succes og et state of the art-eksempel på, at engagement og de rigtige kompetencer til at understøtte denne type projekter er afgørende. Hvad fik B. Nygaard Sørensen A/S med sig fra projektet? Særligt fem forhold springer i øjnene. Erfaring og viden omkring Det Digitale Byggeri og BIM Det lykkedes virksomheden at sikre sig en sund basisviden om Det Digitale Byggeri og BIM. Dette fundament er en forudsætning for at kunne drage fordele af digitale metoder og for som totalrådgiver at kunne stille de rigtige krav til rådgiverens projekt. Bedre projektmateriale gennem krav til BIM-projektering hos rådgivere BIM kan skabe rammerne om et bedre, mere konsistent projekt. Rådgiverne i Nyt Himmelev Behandlingshjem skulle imidlertid tilegne sig mange nye, teoretiske kompetencer sideløbende med, at de skulle tegne det konkrete projekt. Derfor er det svært at sige, om det digitale projektmateriale virkelig skabte ekstra værdi hos entreprenøren allerede i denne omgang. Men der er ingen tvivl om, at teknologien rummer muligheder i den retning. BIM skaber bedre kvalitet og giver et godt overblik over fremdriften i projekteringen. Bedre kommunikation og rettidig information på projektweb Under arbejdet med Nyt Himmelev Behandlingshjem udvekslede parterne informationer og tegninger gennem projektweb man valgte den løsning, der hedder Byggeweb. Anvendelsen forløb smertefrit og planmæssigt, og de involverede parter nød godt af at have et centraliseret, åbent forum, hvor dokumenter og tegninger kunne skifte hænder. Bedre integration af projektmaterialet til prissætning og mængdeudtræk Entreprenøren arbejdede med at implementere BIM til kalkulation og til prissætning. Men før man kan basere sin kalkulation på BIM, skal modellens objekter naturligvis være defineret, struktureret og navngivet korrekt. Ved Nyt Himmelev Behandlingshjem manglede man det sidste lille stykke, før det var tilfældet, og derfor var kalkulationen i praksis ikke fuldautomatisk. Der er dog ingen tvivl om, at entreprenører på dette område har udsigt til vigtige effektviseringer, og B. Nygaard Sørensen A/S bevægede sig flere skridt i den rigtige retning. Flere erfaringer og muligheder Man oplevede også en række sidegevinster, der ikke knytter direkte an til projektets hovedfokus. 1) Entrepriseformen (totalentreprise) er helt rigtig. Det gør det nemmere at arbejde sammen på tværs af faggrænser. 2) B. Nygaard Sørensen A/S har nu dokumenterede erfaringer med at stå i spidsen for et digitalt byggeprojekt. Det sætter virksomheden i et godt lys i forhold til fremtidige projekter. 3) Mødestruktur og proces. Man oplevede, at henholdsvis tekniske og projektmæssige møder og beslutninger bør separeres. Hvad er BIM? BIM står for Building Information Modelling. Teknologien indebærer, at rådgiveren tegner projektet direkte i 3D. På baggrund af 3D-modellen, BIM en, kan man trække 2D-tegninger ud. BIM en er bygget op af en række objekter, der hver især kan tilknyttes data. Med en færdig BIM er det muligt at eksportere information fra modellen og til et regneark. Fx kan man med enkelte klik få svar på, hvor mange døre projektet rummer, eller hvor mange m² gulv er der på anden etage. 5

6 KAPITEL 2 Hvad er egenskabsdata, og hvad skal rådgiverens BIM indeholde? Det er afgørende for entreprenøren, at rådgiverens model direkte og uden revisioner eller ændringer kan indgå i kalkulation og planlægning. Det sikres ved at definere, hvordan modellen skal struktureres og planlægges for at generere det nødvendige output altså de data, entreprenøren skal bruge i sin kalkulation. Entreprenøren skal derfor have overblik over, hvad han vil have ud af BIM en. På den måde kan han påvirke arbejdet med BIM en, så den kodes med de nødvendige data og får den rigtige struktur. Alt dette indebærer altså, at man overvejer projektets fremdrift, samt at man diskuterer kalkulationens struktur og de bygningsdele, der indgår i projektet. Tjekliste: Input til rådgivere omkring opbygning af BIM Planlægning af modellens detaljering Type- eller fagdelskalkulation? Struktur Egenskabsdata hvilke informationer skal modellen tilføres? Form, udveksling og formater Anvendelse af projektmaterialet generelt Stil de rigtige krav til planlægning, detaljering og struktur Der er meget centralt at stille krav eller levere input til rådgiverens planlægning og detaljering. Det skyldes, at der kan være stor forskel på, hvilke informationer der er nødvendige for henholdsvis den udførende og den projekterende hvad rådgiverne finder underordnet kan være vigtigt for entreprenøren. Ved Nyt Himmelev Behandlingshjem opstod der flere problemer i forbindelse med entreprenørens tilbudsgivning, fordi der var forskel på strukturen i entreprenørens kalkulation og i rådgiverens model. Disse problemer kan minimeres ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem parternes behov. I forbindelse med automatiseret kalkulation bør det defineres, om der er tale om en kalkulation af alle enkeltdele eller summen af de enkelte bygningsdelstyper. I princippet er der tale om to sider af samme sag, men en typekalkulation vil i mange tilfælde være nemmere at håndtere, fordi antallet af indtastninger i projektbiblioteker kan reduceres væsentligt. I typekalkulation beregnes alle enkeltdele, men alle typer har samme kodning og beskrivelse. Eksempel Entreprenørens kalkulation indeholder to typer linjefundamenter med en dybde på henholdsvis 1,1 m og 1,8 m. Men rådgiverens model indeholder efter ingeniørens projektering ca. 58 forskellige fundamentsdybder. Det betyder, at der enten skal oprettes 58 forskellige typer i kalkulationen, eller at der skabes et link mellem de faktiske mængder i modellen og de to typer i kalkulationen. Her opstår der så et nyt problem: Rådgivermodellen er ikke på kalkulationstidspunktet opdelt med forskellige materialer, hvorfor den anden metode ikke kan anvendes. Dette illustrer vigtigheden af, at struktur og timing tilpasses, så den rigtige struktur er tilgængelig på det rigtige tidspunkt. Erfaringen er, at det skal aftales, hvilke opgaver der skal løses på hvilket tidspunkt i processen. 6

7 Egenskabsdata Egenskabsdata (eller properties) er alle de data, der er indtastet i modellen. Som entreprenør kan det være nyttigt at skelne mellem 3 forskellige slags egenskabsdata: Geometri, information og funktion. Geometriske egenskaber beskriver geometriske parametre, altså fx bredde, højde, længde mv. Informationsegenskaber indeholder information om fx brand, lyd, navngivning mv. Funktionsegenskaber beskriver funktioner. Det kan fx være beregning af pris, U-værdier eller andre beregnede parametre. Egenskabsdata er derfor alle centrale informationer, der er indtastet, overført eller beregnet i BIM en. Derfor er det vigtigt for entreprenøren at vurdere, hvilke informationer modellen skal indeholde for at understøtte daglige arbejdsopgaver. Groft sagt skal modellen indeholde den information, entreprenøren skal bruge. En BIM består af en lang række objekter. Hvert objekt rummer en række egenskabsdata. Man kan skelne mellem geometriske, informations- og funktionsegenskabsdata Autodesk Revit her kan du tilføje egenskabsdata til din BIM I Autodesk Revit kan du oprette og tilføje nye egenskabsdata til din BIM. De forskellige egenskabsdata kan også sorteres og udtrækkes direkte i Autodesk Revit. Har du ikke en licens, kan du stadig uden omkostninger bruge Autodesk Design Review som viewer til dine projekter. Autodesk Revit er ét af de værktøjer, man bruger til at definere BIM ens egenskabsdata. Med de rigtige egenskabsdata kan entreprenørens kalkulation automatiseres 7

8 KAPITEL 3 Sådan åbner man en BIM Med en "viewer" kan du åbne og gennemgå en BIM og på den måde granske projektets detaljer og forstå dets rumlighed. Der findes en række gratis viewere på markedet. Her vurderer jeg fire forskellige. Synspunkterne er selvfølgelig subjektive. Byggeweb Byggeweb, som blev anvendt ved Nyt Himmelev Behandlingshjem, er en projektwebløsning, hvor byggeriets parter udveksler information og tegninger. Byggeweb har en indbygget viewer til visning af tegninger. Vieweren kan anvendes direkte til gennemsyn, opmåling og kommentering af tegninger. 1 Her ser du, hvordan du kan previewe rådgiverens model direkte fra Byggeweb. Vælg Arbejdsområde og Preview 2 Her er modellen åbnet i Byggewebs viewer. Du kan måle og kommentere tegningsmaterialet Hvad er IFC? IFC er et open source udvekslingsformat, der tillader, at man kan åbne de samme modeller på tværs af programmer. Det betyder altså, at entreprenøren ikke nødvendigvis skal bruge den samme software som rådgiveren. Så længe modellen overdrages gennem IFC, kan man åbne den i en af de viewere, der præsenteres her. 8

9 Solibri Model Checker Solibri Model Checker er en af de bedste BIM-viewere på markedet. Den benytter sig som flere andre produkter af det fælles udvekslingsformat IFC, der tillader, at man åbner modeller, der er konstrueret i andre programmer. Du kan anvende Solibri som viewer uden licens, men det begrænser mulighederne for kollisionskontrol, mængdeudtræk osv. Solibri er et stærkt værktøj til visning og udtræk af data. Det er forholdsvis hurtigt at lære programmet at kende, og det giver gode muligheder for at overføre egenskabsdata til MS Excel (se næste kapitel). Solibri er dog ikke egnet eller tænkt til at håndtere 2D tegninger. Visning i Solibri Model Checker. Selv med en gratis version uden licens er det muligt at trække data ud fra modellen og ind i MS Excel mere om det i næste kapitel. Programmet er temmelig let at lære og er et af de bedste tilbud på markedet 9

10 Autodesk Design Review Autodesk Design Review er Autodesks egen viewer og fungerer derfor perfekt sammen med Autodesks produkter. En af de helt store fordele for entreprenøren er, at alle projektets tegninger og modeller kan samles i én fil, hvilket giver et godt overblik over projektets tegningsmateriale og data. De fleste byggetekniske skoler anvender i dag programmet til at gennemgå tegningsmaterialet i forbindelse med eksamen. Autodesk Design Review er meget velegnet til både 2D og 3D. Autodesk Design Review gør det muligt at samle alle projektets tegninger og modeller i én fil. Det er bekvemt for entreprenøren 10

11 Tekla BIMsight Tekla BIMsight er lige kommet på markedet og er en gratis viewer med indbyggede muligheder for at samle, koordinere og udtrække informationer fra BIM i IFC-formatet. Denne viewer kan håndtere mange data, men kører ikke ligeså glidende som Solibri. Programmet udgør dog alligevel et alternativ til at samle og koordinere projekter. Vieweren giver også projektets deltagere mulighed for at kommunikere med hinanden. Tekla BIMsight kører ikke ligeså glidende som andre typer software, men rummer til gengæld gode funktioner til kommunikation mellem projektets parter 11

12 KAPITEL 4 Hvordan trækker man data ud af BIM en? Entreprenøren har flere muligheder for at anvende digitalt projektmateriale til at optimere deres tilbudsgivning. I sidste kapitel viste jeg, hvordan forskellige viewere kan åbne 3D-modellen og forbedre forståelsen af både udbudsmateriale og færdigt projekt. Nu skal det handle om, hvordan man kan trække data ud af modellen. Dataene kan overføres til Excel og dermed bidrage til tilbudsprocessen. Man kan altså tale om gevinster på to områder: Både en visuel støtte til en traditionel tilbudsgivning og en mere automatiseret, direkte sammenhæng mellem model og tilbud modelbaseret kalkulation. Mængdeudtræk i Autodesk Revit og eksport til Excel Mange virksomheder bruger i dag mere eller mindre komplekse regneark til tilbudsgivning. Den tilgang understøttes fint af BIM. Autodesk Revit er et databasebaseret modelleringsværktøj og fungerer derfor ved at vise information i definerede visninger af projektets information, enten som 3D-objekter eller information/udtræk i skemaer, tegninger osv. Du kan derfor nemt udtrække relevant information og bruge det i en traditionel tilbudsproces i dit eksisterende regneark. Ved at oprettet skemafunktioner baseret på gennemgående egenskaber og data i modellen kan du nemt bruge din opsætning igen og igen. Det er ikke kun forbeholdt rådgiveren, men gælder også de udførende. Visningerne af projektets information kan overføres og anvendes i dit regneark. Her kan du i tre trin se, hvordan information fra en BIM i Revit kan eksporteres til Excel 1 Egenskabsdata i Autodesk Revit. Her ses et vægskema, altså udtræk, der beskriver modellens vægge 12

13 2 Vægskemaet eksporteres til en txt-fil 3 Og txt-filen kan åbnes i Excel. På den måde er det muligt at eksportere information om modellens objekter til Excel 13

14 Mængdeudtræk i Solibri Model Checker og eksport til Excel Solibri Model Checker egner sig fint til visning og udtræk af egenskabsdata. Ligesom i Revit kan du her trække data ud fra modellen, sortere dem og importere dem i dit regneark. Da visning af modeller og data er baseret på IFC-formatet, får du et mere ensartet grundlag for dine udtræk, hvis du anvender parametre, der er understøttet af IFC formatet. Det betyder, at du nemt kan oprette sorterede visninger af projektets mængder og omfang, der kan anvendes, når du trækker egenskaber fra din BIM. Også i Solibri Model Checker kan man eksportere modellens data til Excel. Det foregår således: 1 Åbn din model i Solibri Model Checker og klik New information take-off definition 14

15 2 Alle vægge i modellen er her valgt. Du kan sortere dem efter deres egenskaber fx højde, tykkelse eller materiale 3 Klik Ny rapport, og du eksporter nu nemt og enkelt din opsætning til Excel 15

16 Tilbudskalkulation baseret på BIM Kalkulationsprogrammet Sigma fungerer direkte sammen med Revit. Når du opretter et projektbibliotek i Sigma, kan det med andre ord bruges til at skabe en kalkulation baseret på modellens mængder. Du undgår selv at skulle indsætte mængderne, hvis du på den måde eksporterer dem fra modellen. Du kan også overtage en kalkulation fra rådgiveren og opdatere den med dine egne priser, hvis du har defineret dit bibliotek med den sammen struktur og kodning. Du kan læse mere om modelbaseret kalkulation i udgivelsen "Modelbaseret kalkulation" (tilgængelig på detdigitalebyggeri.dk). Sigma kan kobles sammen med BIM en, så kalkulationen automatiseres. Her ses projektbiblioteket fra Nyt Himmelev Behandlingshjem Når projektet er vundet, er det tid til at lave en mere detaljeret kalkulation og planlægning baseret på den endelige projektering. Bruger du Sigma, skal du nu blot opdatere projektbiblioteket og efterfølgende din kalkulation det er beskrevet i miniguiden "Modelbaseret kalkulation". Dine ressourcer fra kalkulationen kan eksporteres til projektet og danne grundlag for en detaljeret planlægning af projektet. Det anbefales at bruge en defineret template eller struktur, således at gevinster med tiden kan blive implementeret i virksomhedens arbejdsopgaver. Udførelse I forbindelse med byggeriets udførelse kan mange af disse funktioner anvendes til at realisere tidsmæssige besparelser og konstruktiv forståelse. Visuel forståelse af projektet, visuel planlægning, konsistente mængder, simulering af byggeriets stade og opførelse, bestilling af materialer og byggepladsplanlægning er alt sammen muligheder, der uden større vanskeligheder kan implementeres. Tidligere afprøvningsprojekter har vist, at der er et stort potentiale i værktøjerne, men at kompetencer og erfaringer er et must for at bringe denne udvikling ud på pladsen. 16

17 Opsummering I forbindelse med Nyt Himmelev Behandlingshjem er B. Nygaard Sørensen A/S blevet klædt på til at deltage i digitale byggeprojekter. En miniguide som denne vil aldrig kunne hverken formidle hele projektet eller forsyne læseren med al den viden, der er nødvendig for at træde ind i et digitalt byggeprojekt. Men den kan introducere en række grundkoncepter, og den kan give blod på tanden. Jeg håber, de to ting er lykkedes. Først så vi nærmere på entreprenørens incitamenter til at give sig i kast med Det Digitale Byggeri. Her hæftede vi os ved, at et digitalt projekt gerne er mere konsistent og velgennemarbejdet end et konventionelt 2D-baseret. Det skyldes bl.a. rådgiverens muligheder for at udføre kollisionskontrol. Vi noterede os også, at BIM giver mulighed for mængdeudtræk, og at tilbudsgivningen på den måde lettes samtidig med, at overblikket over projektets bestanddele forbedres. Og så bemærkede vi, at man som entreprenør nyder godt af at få opdateringer hurtigt og enkelt gennem projektweb. Efterfølgende introducerede jeg fire forskellige viewere, som giver entreprenøren mulighed for at gennemgå projektet. Deres respektive fordele blev vendt. Til sidst handlede det om, hvordan man trækker data ud af modellen og ind i et regneark eller et kalkulationsprogram. BIM en er bygget op af en lang række objekter, der hver især er tilknyttet informationer. Alt dette kan blive talt op automatisk, og ad den vej kan tilbudsfasen optimeres. Du kan læse mere i to andre udgivelser, der også tager afsæt i Nyt Himmelev Behandlingshjem. "Modelbaseret kalkulation" beskriver i detaljer, hvordan forbindelsen mellem Revit og Sigma etableres, og "BIM-implementering og praktisk projekthåndtering" stiller skarpt på de virksomheds- og samarbejdsforandringer, BIM-implementering indebærer. Begge udgivelser kan findes på detdigitalebyggeri.dk. Men hvad skal man som (total-)entreprenør være klar over, inden man bevæger sig ud i Det Digitale Byggeri? Ideen om egenskabsdata er én af tingene. Den blev præsenteret i et kapitel, hvor jeg også gjorde opmærksom på, at BIM en skal struktureres i overensstemmelse med entreprenørens systemer. 17

18 18

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem Modelbaseret kalkulation Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem 1 Hvad er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1 Hvem står bag denne miniguide?

Læs mere

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1 Hvem står bag denne miniguide?

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren

Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren Brian Jespersen 7. S e m e s t e r s p e c i a l e B y g n i n g s k o n s t r u k t ø r u d d a n n e l s e n F o r f a t t e r : B r i a n

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value BIM: Equity: /bɪm/ /ˈɛkwɪti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU Mohammad Hussain Parsianfar s102951 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvorfor er det interessant... 3 1.2 Formål... 4 2 Simplebim... 5 2.1 Præsentation af softwaren... 5 2.1.1 Brugergrænseflade...

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Fra projekt til produkt. BIM Aarhus 25/8 2015 www.vsp.dk

Fra projekt til produkt. BIM Aarhus 25/8 2015 www.vsp.dk BIM Aarhus Fra projekt til produkt Betonelementprojektering BIM projektering af betonelementer et samarbejde mellem VSP og OP Engineers. VSP som ekstern konsulent for elementleverandøren Eksempler på 3D

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Klassifikation. Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 25. FEBRUAR 2015 CCS SEMINAR

Klassifikation. Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 25. FEBRUAR 2015 CCS SEMINAR Klassifikation Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 1 25. FEBRUAR 2015 Firma introduktion Grundlagt: 1930 og har mere end 80 års erfaring Kontorer: 10 kontorer i Danmark og ellers fordelt

Læs mere

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS VELKOMMEN Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding Navitas projektet Bygherre: IHA-AAMS-ISP-AAK Totalentreprise Arkitekter: Kjaer & Richter A/S Christensen & Co arkitekter a/s

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling Totalt digitalt udbud Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling En analyse af De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud. En anbefaling til byggebranchen

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 07. sept. 2015 + 08. sept. 2015 + 09. sept. 2015 2. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 07. september 2015 Tid: Emne:

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Byggesagens faser og workflow

Byggesagens faser og workflow Byggesagens faser og workflow En byggesags projektering strækker sig over mange faser, der gradvist øger projekteringsmaterialets detaljering. En yderligere udfordring er, at en lang række interessenter

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede Copyright 2013 Curavita Ved Mads Valentin, IKT Leder, CuraVita/Arkitema Architects Jacob Güldner, BIM Specialist, CuraVita/Grontmij 1 DNV-Gødstrup

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

BIMeye Cloudservice fra Cad-Q

BIMeye Cloudservice fra Cad-Q BIMeye Cloudservice fra Cad-Q BIMeye Bæredygtig CAD & Lifecycle-management til innovative og visionære design og produktionsvirksomheder BIMeye Koordiner flere modeller eller dele af modeller BIM Model

Læs mere

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK Revit 2017 BIM-Introduktion NTI CADcenter A/S 2016 Revideret: 03-08-2016 Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BIM-INTRODUKTION... 3 HVAD ER

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Cad-Quality A/S. Part of the Addnode group

Cad-Quality A/S. Part of the Addnode group Cad-Quality A/S Part of the Addnode group Hvad er Cad-Q? Nordens førende leverandør af datastyret design, projektering, informationsmodellering og tegningsrelateret IT Findes i 28 byer i Norden Mere end

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Komplekst byggeri i Norge: Arkitektfirmaet A-lab løste det med BIM

Komplekst byggeri i Norge: Arkitektfirmaet A-lab løste det med BIM Komplekst byggeri i Norge: Arkitektfirmaet A-lab løste det med BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Branche Land A-lab Byggeri Norge Udfordring Implementering af BIM / IFC upgradering fra

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål!

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! 1 Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! Ekstraregninger er jo ikke noget problem, hvis du

Læs mere

DaluxQA. BIM-Administrator. Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA. Lean Fuglsang

DaluxQA. BIM-Administrator. Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA. Lean Fuglsang DaluxQA BIM-Administrator Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA Lean Fuglsang 18-03-2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. BIM Administrator... 2 3. BIM Struktur... 2 4. Opret bygning... 3 5. Bygningsmodeller...

Læs mere

BIM 3D, 4D & 5D. Med fokus på Revit, Sigma og MS Project. Nicolai Søren Tinghus. 7. Semester speciale. Vejleder: Ernest Vivian Müller

BIM 3D, 4D & 5D. Med fokus på Revit, Sigma og MS Project. Nicolai Søren Tinghus. 7. Semester speciale. Vejleder: Ernest Vivian Müller BIM 3D, 4D & 5D Med fokus på Revit, Sigma og MS Project Nicolai Søren Tinghus 7. Semester speciale Vejleder: Ernest Vivian Müller Bygningskonstruktør uddannelsen BH71P S15 VIA University College Campus

Læs mere