Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer"

Transkript

1 Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1

2 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri i forbindelse med udviklingsprojektet Ny viden til byggefagene. Formålet med projektet er at skabe større praktisk viden om arbejdet med Det Digitale Byggeri. Det sker ved, at Implementeringsnetværket gennem en task force af eksperter hjælper konkrete byggeprojekter med at anvende digitale værktøjer. Til gengæld formidler task forcen og aktørerne i byggeprojektet deres erfaringer videre til resten af branchen. Gennem denne miniguide fortæller Asbjørn Levring, konsulent på Teknologisk Institut og medlem af task forcen, om de erfaringer, B. Nygaard Sørensen A/S har fået gennem byggeprojektet Nyt Himmelev Behandlingshjem. Det Digitale Byggeri kort fortalt Det Digitale Byggeri er et regeringsinitiativ, der indebærer, at statslige bygherrer skal stille en række krav til rådgivere og udførende om brug af informations- og kommunikationsteknologi. Det overordnede formål er at fremme udviklingen af digitale standarder og samarbejdsformer og ad den vej at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. Hvem er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri består af byggeriets centrale organisationer i Danmark: 2 Bygherreforeningen 2 Danske Arkitektvirksomheder 2 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2 DI Byggematerialer 2 Dansk Byggeri 2 BAT-Kartellet 2 TEKNIQ Implementeringsnetværket gennemførte Ny viden til byggefagene fra Projektet er et af Vækstforum Hovedstadens initiativer til erhvervsudvikling i Region Hovedstaden og er støttet med midler fra EU s Regionalfond, Region Hovedstadens udviklingsmidler, Fonden Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Forfatter: Asbjørn Levring, Teknologisk Institut, Center for Nyindustrialisering. Redaktion: Stig Neumann, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri. Dato: April 2011

3 Indhold 4 Resume 5 Kapitel 1: Entreprenørens motivation og hans udbytte 6 Kapitel 2: Hvad er egenskabsdata, og hvad skal rådgiverens BIM indeholde? 6 Stil de rigtige krav til planlægning, detaljering og struktur 7 Egenskabsdata 7 Autodesk Revit her kan du tilføje egenskabsdata til din BIM 8 Kapitel 3: Sådan åbner man en BIM 8 Byggeweb 9 Solibri Model Checker 10 Autodesk Design Review 11 Tekla BIMsight 12 Kapitel 4: Hvordan trækker man data ud af BIM en? 12 Mængdeudtræk i Autodesk Revit og eksport til Excel 12 Mængdeudtræk i Solibri Model Checker og eksport til Excel 16 Tilbudskalkulation baseret på BIM 16 Udførelse 17 Opsummering 3

4 Resume Miniguiden fortæller om en række af entreprenørens muligheder med Det Digitale Byggeri nærmere bestemt ideen om Building Information Modelling (BIM). Den er baseret på praktiske erfaringer fra byggeprojektet Nyt Himmelev Behandlingshjem. Et velstruktureret BIM-projekt, der leveres med de rette egenskabsdata, er et særdeles anvendeligt værktøj for byggeriets udførende parter. Fordelene dækker særligt to forhold: Ved at eksportere BIM ens mængder til et regneark eller et kalkulationsprogram kan man automatisere kalkulationen og effektivisere tilbuds- og planlægningsfasen. Gennem en granskning af det tredimensionale projektmateriale kan entreprenøren få en bedre forståelse for projektet, end 2D-materiale giver. Miniguiden henvender sig til særligt de udførende i byggeriet, der arbejder på det strategiske, taktiske og operationelle niveau, og som er interesserede i BIM og Det Digitale Byggeri men som ikke nødvendigvis har implementeret det endnu. Jeg forsøger ikke at besvare alle de tekniske og metodiske spørgsmål, der knytter sig til ovennævnte punkter, men derimod at sygeliggøre entreprenørens praktiske muligheder for anvendelse af Det Digitale Byggeri og BIM. Det kan skabe interesse og motivere til, at man selv giver sig i kast med de digitale metoder. Læs flere erfaringer fra samme projekt i "Modelbaseret kalkulation" og i "BIM-implementering og praktisk projekthåndtering". Begge udgivelser kan findes på detdigitalebyggeri.dk. I denne miniguide undersøger jeg, hvordan entreprenøren når dertil. Det sker gennem 4 små kapitler: Kapitel 1 beskriver B. Nygaard Sørensen A/S motivation og udbytte. Kapitel 2 introducerer BIM og ideen om egenskabsdata. Her får læseren en forståelse for, hvilke grundkrav man som entreprenør bør stille til rådgiverens BIM. Kapitel 3 præsenterer en række softwareprodukter, som entreprenøren kan bruge til at åbne og granske BIM en. Kapitel 4 beskriver, hvordan man trækker mængder ud af en BIM og overfører dem til Excel. Her giver jeg med andre ord læseren et indblik i, hvordan kalkulation og tilbudsgivning lettes. Nyt Himmelev Behandlingshjem danner afsættet for denne miniguides indhold. Der er tale om m², udbudt som totalentreprise med en entreprisesum på omtrent 50 mio. kr. Projekteringen blev afsluttet i juni 2009, og udførelsen endte i foråret Mangor og Nagel A/S og Oluf Jørgensen A/S var henholdsvis arkitekt og ingeniør på projektet 4

5 KAPITEL 1 Entreprenørens motivation og hans udbytte Hos B. Nygaard Sørensen A/S ville man dels skabe erfaringer omkring digital projekthåndtering, dels at blive klogere på, hvordan man stiller de rigtige krav til det digitale projektmateriale Nyt Himmelev Behandlingshjem blev projekteret i BIM på totalentreprenøren, B. Nygaard Sørensen A/S, foranledning. Grunden var, at man var interesseret i de gevinster, der følger med digital projektering også for entreprenøren. Hos B. Nygaard Sørensen A/S ville man dels skabe erfaringer omkring digital projekthåndtering, dels at blive klogere på, hvordan man stiller de rigtige krav til det digitale projektmateriale. Begge dele til gavn for både det konkrete projekt og for virksomhedens langsigtede udvikling. Det lykkedes i hovedtrækkene at implementere de digitale værktøjer og metoder i Nyt Himmelev Behandlingshjem. Som afprøvningsprojekt var der tale om en klar succes og et state of the art-eksempel på, at engagement og de rigtige kompetencer til at understøtte denne type projekter er afgørende. Hvad fik B. Nygaard Sørensen A/S med sig fra projektet? Særligt fem forhold springer i øjnene. Erfaring og viden omkring Det Digitale Byggeri og BIM Det lykkedes virksomheden at sikre sig en sund basisviden om Det Digitale Byggeri og BIM. Dette fundament er en forudsætning for at kunne drage fordele af digitale metoder og for som totalrådgiver at kunne stille de rigtige krav til rådgiverens projekt. Bedre projektmateriale gennem krav til BIM-projektering hos rådgivere BIM kan skabe rammerne om et bedre, mere konsistent projekt. Rådgiverne i Nyt Himmelev Behandlingshjem skulle imidlertid tilegne sig mange nye, teoretiske kompetencer sideløbende med, at de skulle tegne det konkrete projekt. Derfor er det svært at sige, om det digitale projektmateriale virkelig skabte ekstra værdi hos entreprenøren allerede i denne omgang. Men der er ingen tvivl om, at teknologien rummer muligheder i den retning. BIM skaber bedre kvalitet og giver et godt overblik over fremdriften i projekteringen. Bedre kommunikation og rettidig information på projektweb Under arbejdet med Nyt Himmelev Behandlingshjem udvekslede parterne informationer og tegninger gennem projektweb man valgte den løsning, der hedder Byggeweb. Anvendelsen forløb smertefrit og planmæssigt, og de involverede parter nød godt af at have et centraliseret, åbent forum, hvor dokumenter og tegninger kunne skifte hænder. Bedre integration af projektmaterialet til prissætning og mængdeudtræk Entreprenøren arbejdede med at implementere BIM til kalkulation og til prissætning. Men før man kan basere sin kalkulation på BIM, skal modellens objekter naturligvis være defineret, struktureret og navngivet korrekt. Ved Nyt Himmelev Behandlingshjem manglede man det sidste lille stykke, før det var tilfældet, og derfor var kalkulationen i praksis ikke fuldautomatisk. Der er dog ingen tvivl om, at entreprenører på dette område har udsigt til vigtige effektviseringer, og B. Nygaard Sørensen A/S bevægede sig flere skridt i den rigtige retning. Flere erfaringer og muligheder Man oplevede også en række sidegevinster, der ikke knytter direkte an til projektets hovedfokus. 1) Entrepriseformen (totalentreprise) er helt rigtig. Det gør det nemmere at arbejde sammen på tværs af faggrænser. 2) B. Nygaard Sørensen A/S har nu dokumenterede erfaringer med at stå i spidsen for et digitalt byggeprojekt. Det sætter virksomheden i et godt lys i forhold til fremtidige projekter. 3) Mødestruktur og proces. Man oplevede, at henholdsvis tekniske og projektmæssige møder og beslutninger bør separeres. Hvad er BIM? BIM står for Building Information Modelling. Teknologien indebærer, at rådgiveren tegner projektet direkte i 3D. På baggrund af 3D-modellen, BIM en, kan man trække 2D-tegninger ud. BIM en er bygget op af en række objekter, der hver især kan tilknyttes data. Med en færdig BIM er det muligt at eksportere information fra modellen og til et regneark. Fx kan man med enkelte klik få svar på, hvor mange døre projektet rummer, eller hvor mange m² gulv er der på anden etage. 5

6 KAPITEL 2 Hvad er egenskabsdata, og hvad skal rådgiverens BIM indeholde? Det er afgørende for entreprenøren, at rådgiverens model direkte og uden revisioner eller ændringer kan indgå i kalkulation og planlægning. Det sikres ved at definere, hvordan modellen skal struktureres og planlægges for at generere det nødvendige output altså de data, entreprenøren skal bruge i sin kalkulation. Entreprenøren skal derfor have overblik over, hvad han vil have ud af BIM en. På den måde kan han påvirke arbejdet med BIM en, så den kodes med de nødvendige data og får den rigtige struktur. Alt dette indebærer altså, at man overvejer projektets fremdrift, samt at man diskuterer kalkulationens struktur og de bygningsdele, der indgår i projektet. Tjekliste: Input til rådgivere omkring opbygning af BIM Planlægning af modellens detaljering Type- eller fagdelskalkulation? Struktur Egenskabsdata hvilke informationer skal modellen tilføres? Form, udveksling og formater Anvendelse af projektmaterialet generelt Stil de rigtige krav til planlægning, detaljering og struktur Der er meget centralt at stille krav eller levere input til rådgiverens planlægning og detaljering. Det skyldes, at der kan være stor forskel på, hvilke informationer der er nødvendige for henholdsvis den udførende og den projekterende hvad rådgiverne finder underordnet kan være vigtigt for entreprenøren. Ved Nyt Himmelev Behandlingshjem opstod der flere problemer i forbindelse med entreprenørens tilbudsgivning, fordi der var forskel på strukturen i entreprenørens kalkulation og i rådgiverens model. Disse problemer kan minimeres ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem parternes behov. I forbindelse med automatiseret kalkulation bør det defineres, om der er tale om en kalkulation af alle enkeltdele eller summen af de enkelte bygningsdelstyper. I princippet er der tale om to sider af samme sag, men en typekalkulation vil i mange tilfælde være nemmere at håndtere, fordi antallet af indtastninger i projektbiblioteker kan reduceres væsentligt. I typekalkulation beregnes alle enkeltdele, men alle typer har samme kodning og beskrivelse. Eksempel Entreprenørens kalkulation indeholder to typer linjefundamenter med en dybde på henholdsvis 1,1 m og 1,8 m. Men rådgiverens model indeholder efter ingeniørens projektering ca. 58 forskellige fundamentsdybder. Det betyder, at der enten skal oprettes 58 forskellige typer i kalkulationen, eller at der skabes et link mellem de faktiske mængder i modellen og de to typer i kalkulationen. Her opstår der så et nyt problem: Rådgivermodellen er ikke på kalkulationstidspunktet opdelt med forskellige materialer, hvorfor den anden metode ikke kan anvendes. Dette illustrer vigtigheden af, at struktur og timing tilpasses, så den rigtige struktur er tilgængelig på det rigtige tidspunkt. Erfaringen er, at det skal aftales, hvilke opgaver der skal løses på hvilket tidspunkt i processen. 6

7 Egenskabsdata Egenskabsdata (eller properties) er alle de data, der er indtastet i modellen. Som entreprenør kan det være nyttigt at skelne mellem 3 forskellige slags egenskabsdata: Geometri, information og funktion. Geometriske egenskaber beskriver geometriske parametre, altså fx bredde, højde, længde mv. Informationsegenskaber indeholder information om fx brand, lyd, navngivning mv. Funktionsegenskaber beskriver funktioner. Det kan fx være beregning af pris, U-værdier eller andre beregnede parametre. Egenskabsdata er derfor alle centrale informationer, der er indtastet, overført eller beregnet i BIM en. Derfor er det vigtigt for entreprenøren at vurdere, hvilke informationer modellen skal indeholde for at understøtte daglige arbejdsopgaver. Groft sagt skal modellen indeholde den information, entreprenøren skal bruge. En BIM består af en lang række objekter. Hvert objekt rummer en række egenskabsdata. Man kan skelne mellem geometriske, informations- og funktionsegenskabsdata Autodesk Revit her kan du tilføje egenskabsdata til din BIM I Autodesk Revit kan du oprette og tilføje nye egenskabsdata til din BIM. De forskellige egenskabsdata kan også sorteres og udtrækkes direkte i Autodesk Revit. Har du ikke en licens, kan du stadig uden omkostninger bruge Autodesk Design Review som viewer til dine projekter. Autodesk Revit er ét af de værktøjer, man bruger til at definere BIM ens egenskabsdata. Med de rigtige egenskabsdata kan entreprenørens kalkulation automatiseres 7

8 KAPITEL 3 Sådan åbner man en BIM Med en "viewer" kan du åbne og gennemgå en BIM og på den måde granske projektets detaljer og forstå dets rumlighed. Der findes en række gratis viewere på markedet. Her vurderer jeg fire forskellige. Synspunkterne er selvfølgelig subjektive. Byggeweb Byggeweb, som blev anvendt ved Nyt Himmelev Behandlingshjem, er en projektwebløsning, hvor byggeriets parter udveksler information og tegninger. Byggeweb har en indbygget viewer til visning af tegninger. Vieweren kan anvendes direkte til gennemsyn, opmåling og kommentering af tegninger. 1 Her ser du, hvordan du kan previewe rådgiverens model direkte fra Byggeweb. Vælg Arbejdsområde og Preview 2 Her er modellen åbnet i Byggewebs viewer. Du kan måle og kommentere tegningsmaterialet Hvad er IFC? IFC er et open source udvekslingsformat, der tillader, at man kan åbne de samme modeller på tværs af programmer. Det betyder altså, at entreprenøren ikke nødvendigvis skal bruge den samme software som rådgiveren. Så længe modellen overdrages gennem IFC, kan man åbne den i en af de viewere, der præsenteres her. 8

9 Solibri Model Checker Solibri Model Checker er en af de bedste BIM-viewere på markedet. Den benytter sig som flere andre produkter af det fælles udvekslingsformat IFC, der tillader, at man åbner modeller, der er konstrueret i andre programmer. Du kan anvende Solibri som viewer uden licens, men det begrænser mulighederne for kollisionskontrol, mængdeudtræk osv. Solibri er et stærkt værktøj til visning og udtræk af data. Det er forholdsvis hurtigt at lære programmet at kende, og det giver gode muligheder for at overføre egenskabsdata til MS Excel (se næste kapitel). Solibri er dog ikke egnet eller tænkt til at håndtere 2D tegninger. Visning i Solibri Model Checker. Selv med en gratis version uden licens er det muligt at trække data ud fra modellen og ind i MS Excel mere om det i næste kapitel. Programmet er temmelig let at lære og er et af de bedste tilbud på markedet 9

10 Autodesk Design Review Autodesk Design Review er Autodesks egen viewer og fungerer derfor perfekt sammen med Autodesks produkter. En af de helt store fordele for entreprenøren er, at alle projektets tegninger og modeller kan samles i én fil, hvilket giver et godt overblik over projektets tegningsmateriale og data. De fleste byggetekniske skoler anvender i dag programmet til at gennemgå tegningsmaterialet i forbindelse med eksamen. Autodesk Design Review er meget velegnet til både 2D og 3D. Autodesk Design Review gør det muligt at samle alle projektets tegninger og modeller i én fil. Det er bekvemt for entreprenøren 10

11 Tekla BIMsight Tekla BIMsight er lige kommet på markedet og er en gratis viewer med indbyggede muligheder for at samle, koordinere og udtrække informationer fra BIM i IFC-formatet. Denne viewer kan håndtere mange data, men kører ikke ligeså glidende som Solibri. Programmet udgør dog alligevel et alternativ til at samle og koordinere projekter. Vieweren giver også projektets deltagere mulighed for at kommunikere med hinanden. Tekla BIMsight kører ikke ligeså glidende som andre typer software, men rummer til gengæld gode funktioner til kommunikation mellem projektets parter 11

12 KAPITEL 4 Hvordan trækker man data ud af BIM en? Entreprenøren har flere muligheder for at anvende digitalt projektmateriale til at optimere deres tilbudsgivning. I sidste kapitel viste jeg, hvordan forskellige viewere kan åbne 3D-modellen og forbedre forståelsen af både udbudsmateriale og færdigt projekt. Nu skal det handle om, hvordan man kan trække data ud af modellen. Dataene kan overføres til Excel og dermed bidrage til tilbudsprocessen. Man kan altså tale om gevinster på to områder: Både en visuel støtte til en traditionel tilbudsgivning og en mere automatiseret, direkte sammenhæng mellem model og tilbud modelbaseret kalkulation. Mængdeudtræk i Autodesk Revit og eksport til Excel Mange virksomheder bruger i dag mere eller mindre komplekse regneark til tilbudsgivning. Den tilgang understøttes fint af BIM. Autodesk Revit er et databasebaseret modelleringsværktøj og fungerer derfor ved at vise information i definerede visninger af projektets information, enten som 3D-objekter eller information/udtræk i skemaer, tegninger osv. Du kan derfor nemt udtrække relevant information og bruge det i en traditionel tilbudsproces i dit eksisterende regneark. Ved at oprettet skemafunktioner baseret på gennemgående egenskaber og data i modellen kan du nemt bruge din opsætning igen og igen. Det er ikke kun forbeholdt rådgiveren, men gælder også de udførende. Visningerne af projektets information kan overføres og anvendes i dit regneark. Her kan du i tre trin se, hvordan information fra en BIM i Revit kan eksporteres til Excel 1 Egenskabsdata i Autodesk Revit. Her ses et vægskema, altså udtræk, der beskriver modellens vægge 12

13 2 Vægskemaet eksporteres til en txt-fil 3 Og txt-filen kan åbnes i Excel. På den måde er det muligt at eksportere information om modellens objekter til Excel 13

14 Mængdeudtræk i Solibri Model Checker og eksport til Excel Solibri Model Checker egner sig fint til visning og udtræk af egenskabsdata. Ligesom i Revit kan du her trække data ud fra modellen, sortere dem og importere dem i dit regneark. Da visning af modeller og data er baseret på IFC-formatet, får du et mere ensartet grundlag for dine udtræk, hvis du anvender parametre, der er understøttet af IFC formatet. Det betyder, at du nemt kan oprette sorterede visninger af projektets mængder og omfang, der kan anvendes, når du trækker egenskaber fra din BIM. Også i Solibri Model Checker kan man eksportere modellens data til Excel. Det foregår således: 1 Åbn din model i Solibri Model Checker og klik New information take-off definition 14

15 2 Alle vægge i modellen er her valgt. Du kan sortere dem efter deres egenskaber fx højde, tykkelse eller materiale 3 Klik Ny rapport, og du eksporter nu nemt og enkelt din opsætning til Excel 15

16 Tilbudskalkulation baseret på BIM Kalkulationsprogrammet Sigma fungerer direkte sammen med Revit. Når du opretter et projektbibliotek i Sigma, kan det med andre ord bruges til at skabe en kalkulation baseret på modellens mængder. Du undgår selv at skulle indsætte mængderne, hvis du på den måde eksporterer dem fra modellen. Du kan også overtage en kalkulation fra rådgiveren og opdatere den med dine egne priser, hvis du har defineret dit bibliotek med den sammen struktur og kodning. Du kan læse mere om modelbaseret kalkulation i udgivelsen "Modelbaseret kalkulation" (tilgængelig på detdigitalebyggeri.dk). Sigma kan kobles sammen med BIM en, så kalkulationen automatiseres. Her ses projektbiblioteket fra Nyt Himmelev Behandlingshjem Når projektet er vundet, er det tid til at lave en mere detaljeret kalkulation og planlægning baseret på den endelige projektering. Bruger du Sigma, skal du nu blot opdatere projektbiblioteket og efterfølgende din kalkulation det er beskrevet i miniguiden "Modelbaseret kalkulation". Dine ressourcer fra kalkulationen kan eksporteres til projektet og danne grundlag for en detaljeret planlægning af projektet. Det anbefales at bruge en defineret template eller struktur, således at gevinster med tiden kan blive implementeret i virksomhedens arbejdsopgaver. Udførelse I forbindelse med byggeriets udførelse kan mange af disse funktioner anvendes til at realisere tidsmæssige besparelser og konstruktiv forståelse. Visuel forståelse af projektet, visuel planlægning, konsistente mængder, simulering af byggeriets stade og opførelse, bestilling af materialer og byggepladsplanlægning er alt sammen muligheder, der uden større vanskeligheder kan implementeres. Tidligere afprøvningsprojekter har vist, at der er et stort potentiale i værktøjerne, men at kompetencer og erfaringer er et must for at bringe denne udvikling ud på pladsen. 16

17 Opsummering I forbindelse med Nyt Himmelev Behandlingshjem er B. Nygaard Sørensen A/S blevet klædt på til at deltage i digitale byggeprojekter. En miniguide som denne vil aldrig kunne hverken formidle hele projektet eller forsyne læseren med al den viden, der er nødvendig for at træde ind i et digitalt byggeprojekt. Men den kan introducere en række grundkoncepter, og den kan give blod på tanden. Jeg håber, de to ting er lykkedes. Først så vi nærmere på entreprenørens incitamenter til at give sig i kast med Det Digitale Byggeri. Her hæftede vi os ved, at et digitalt projekt gerne er mere konsistent og velgennemarbejdet end et konventionelt 2D-baseret. Det skyldes bl.a. rådgiverens muligheder for at udføre kollisionskontrol. Vi noterede os også, at BIM giver mulighed for mængdeudtræk, og at tilbudsgivningen på den måde lettes samtidig med, at overblikket over projektets bestanddele forbedres. Og så bemærkede vi, at man som entreprenør nyder godt af at få opdateringer hurtigt og enkelt gennem projektweb. Efterfølgende introducerede jeg fire forskellige viewere, som giver entreprenøren mulighed for at gennemgå projektet. Deres respektive fordele blev vendt. Til sidst handlede det om, hvordan man trækker data ud af modellen og ind i et regneark eller et kalkulationsprogram. BIM en er bygget op af en lang række objekter, der hver især er tilknyttet informationer. Alt dette kan blive talt op automatisk, og ad den vej kan tilbudsfasen optimeres. Du kan læse mere i to andre udgivelser, der også tager afsæt i Nyt Himmelev Behandlingshjem. "Modelbaseret kalkulation" beskriver i detaljer, hvordan forbindelsen mellem Revit og Sigma etableres, og "BIM-implementering og praktisk projekthåndtering" stiller skarpt på de virksomheds- og samarbejdsforandringer, BIM-implementering indebærer. Begge udgivelser kan findes på detdigitalebyggeri.dk. Men hvad skal man som (total-)entreprenør være klar over, inden man bevæger sig ud i Det Digitale Byggeri? Ideen om egenskabsdata er én af tingene. Den blev præsenteret i et kapitel, hvor jeg også gjorde opmærksom på, at BIM en skal struktureres i overensstemmelse med entreprenørens systemer. 17

18 18

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem Modelbaseret kalkulation Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem 1 Hvad er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1 Hvem står bag denne miniguide?

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

7 SEMESTERS SPECIALE

7 SEMESTERS SPECIALE 7 SEMESTERS SPECIALE IMPLEMENTERINGEN AF BIM PROJEKTERING 7 semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Kirsten Sommerlade Mikkel Møller Terkelsen Via University College Campus Horsens

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

01/14. Elsebeth Tingleff Larsen. Stefan Brandt Johansen

01/14. Elsebeth Tingleff Larsen. Stefan Brandt Johansen 01/14 Elsebeth Tingleff Larsen - Projekteringschef - etl@pihl-as.dk Stefan Brandt Johansen - Udviklingsingeniør - sbj@pihl-as.dk 02/14 Incitament - Procesoptimering - Udvikling og konkurrencedygtighed

Læs mere

En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis. Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape

En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis. Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape Denne bog er tænkt som guide til et effektivt samarbejde omkring et projekts BIM. Bogen kan også benyttes som et opslagsværk

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Digital projektplanlægning. Opfølgning på effektmåling

Digital projektplanlægning. Opfølgning på effektmåling TEKNOLOGISK INSTITUT Digital projektplanlægning Opfølgning på effektmåling Analyse og Erhvervsfremme Center for Nyindustrialisering Februar 2009 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. EFFEKTMÅLINGEN DENGANG...

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / 1.0 tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/

vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / 1.0 tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/ vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/ 1.0 02/03 2/xx Ny viden til byggefagene/ Et afprøvningsprojekt

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Østergaard, redigeret af Anja Kiersgaard, udviklingskonsulent sbs rådgivning AS) Digital projektplanlægning giver bedre samarbejde,

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter.

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter. WORKSHOP: BYGGEMATERIALE- INDUSTRIENS DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDS- FELT Dato 5. august 2011 Rev. dato 23. september 2011 Projekt nr. 10011 Sign. MET/SSP 1 Baggrund Cuneco vil i en behovsanalyse

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole.

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Revit Architecture: På dette kursus vil du lære de grundlæggende funktioner som gør dig effektiv på den moderne

Læs mere

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage!

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM-Manager Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM g 3D-mdellering er fremtiden i byggeriet. BIM (Building Infrmatin Mdeling) kan være med til at frebygge mange af de tvister g fejl, sm pstår

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere