Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem"

Transkript

1 Modelbaseret kalkulation Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem 1

2

3 Hvad er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri er en sammenslutning af den danske byggebranches centrale erhvervsorganisationer. Det fælles mål er at understøtte branchens digitalisering. Med i netværket er: 2 Bygherreforeningen 2 Danske Arkitektvirksomheder 2 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2 Dansk Byggeri 2 TEKNIQ 2 DI Byggematerialer 2 BAT-Kartellet Implementeringsnetværket gennemfører fra projektet Ny viden til byggefagene. Det er et af Vækstforum Hovedstadens initiativer til erhvervsudvikling i Region Hovedstaden, og det støttes med midler fra EU s Regionalfond, Region Hovedstadens udviklingsmidler, Fonden Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Modelbaseret kalkulation Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem Forfatter: Asbjørn Levring, konsulent på Teknologisk Institut, Center for Byggeproces. Tak til: Jacob Güldner, bygningskonstruktør MAK, for teknisk assistance. Redaktion: Stig Neumann, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum Dato: August,

4

5 Indhold 6 Kapitel 1: Introduktion 7 Kapitel 2: Workflow og grænseflader 8 Kapitel 3: Digital infrastruktur 8 Fra generel priskurant og standardbibliotek til aktuelt projektbibliotek 8 Oprettelse og vedligeholdelse af projektbibliotek 9 Kalkulationstemplate 10 Kapitel 4: Revit-Sigma-integration 10 Sigmalink sådan opretter du dine parametre 10 Opsætning af parametre i Revit 12 Kalkulationsarket 13 Opdatering af model 14 Kapitel 5: Indsigt og sortering i Sigma 15 Kapitel 6: Planlægning og simulering med MS Project og Navisworks Manage 15 Eksporter dine ressourcer fra Sigma, og planlæg tidsforbruget i MS Project 16 Simulering af byggeriets udførelse i Navisworks Manage 17 Kapitel 7: Efterskrift 5

6 KAPITEL 1 Introduktion Fra hvem? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, og den er en del af udviklingsprojektet Ny viden til byggefagene. Projektets formål er at skabe større praktisk viden om Det Digitale Byggeri. Det sker, når Implementeringsnetværket gennem den såkaldte task force et hold af eksperter i digitale metoder hjælper parterne i konkrete byggeprojekter med at bygge i overensstemmelse med Det Digitale Byggeris principper. Erfaringer fra hvert afprøvningsprojekt formidles til resten af branchen. Om hvad? Ét af disse afprøvningsprojekter er Nyt Himmelev Behandlingshjem, og netop det projekt er udgangspunktet for denne miniguide. Den handler om modelbaseret kalkulation, og med det forstås altså kalkulation, der tager afsæt i en bygningsinformationsmodel (BIM). Som supplement til beskrivelsen af modelbaseret kalkulation undersøger miniguiden, hvordan selve byggeriets udførelse kan planlægges med baggrund i BIM. Som et hele forankres teksten i det grundsynspunkt, at den automatiserede, modelbaserede kalkulation og planlægning dels medvirker til at skabe mere overskuelige og mere gennemsigtige byggeprojekter, dels reducerer dobbeltarbejde. Til hvem? Guiden henvender sig til rådgivere og udførende i byggeriet, der vil tage det næste skridt i forhold til kalkulation og planlægning med udgangspunkt i 3D/BIM, DBK og digitale værktøjer. Softwaremæssigt er den baseret på Autodesk Revit 2011 (ARK, KON, MEP), Sigma 2010 Enterprise, Navisworks Manage 2011 og Microsoft Office Project Nyt Himmelev Behandlingshjem Nyt Himmelev Behandlingshjem er en blanding af et boafsnit, et skoleafsnit og et administrationsafsnit, der tilsammen danner rammerne for børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Arealet er ca m² på et samlet grundareal på m². Byggesagen blev udbudt i en totalentreprise, og entreprisesummen var omtrent 50 mio. kr. Projekteringen blev afsluttet i juni 2009, og udførelsen endte i foråret Nyt Himmelev Behandlingshjem var som afprøvningsprojekt en klar succes, men i forbindelse med projektet viste flere programmer og metoder svagheder, der gjorde processen kompleks og uhensigtsmæssig i flere henseender. Mange af disse problemstillinger er siden hen blevet løst og efterprøvet. Af samme grund henvises der over de næste sider ikke direkte til projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem forstå snarere teksten som et koncentrat af de indsigter, projektet på den ene eller anden måde har resulteret i. I samme åndedrag skal det siges, at miniguiden ikke er et forsøg på at besvare alle tekniske og metodiske spørgsmål, der kan forbindes med modelbaseret kalkulation og planlægning. Læs den hellere som et bud på en række pragmatiske og tekniske indsigter, der kan løse problemer og motivere til videre arbejde. Figur 1 Efteråret 2009: Nyt Himmelev Behandlingshjem opføres. 6

7 KAPITEL 2 Workflow og grænseflader Modelbaseret kalkulation betyder, at vi kan monitorere vores økonomi, vores ressourcer og vores planlægning med udgangspunkt i bygningsmodellens mængder og informationer. En modelbaseret kalkulation fungerer på baggrund af to datasæt: For det første bygningsmodellens mængder og for det andet virksomhedens viden om bygningsdelenes pris, byggeriets omkostninger og dets planlægning. Sat på formel ser det således ud: Mængder (model) x viden og erfaring (projektbibliotek) =pris (kalkulation) Pris/ressourcer (kalkulation) = tid (planlægning) I denne guide beskriver vi både det tekniske og det konceptuelle workflow samt den infrastruktur, der er nødvendig for at skabe velfungerende arbejdsrutiner og glidende samarbejde omkring den modelbaserede kalkulation. Vores workflow og anvendelsesmuligheder er forskellige afhængigt af, hvad kalkulationen skal bruges til, og i hvilken fase den udføres. Derfor er det vigtigt at forstå, at kalkulationens detaljeringsgrad som hovedregel følger modellens man kan således sædvanligvis ikke foretage en mere detaljeret kalkulation, end modellens mængder tillader. Dette skema beskriver kort, hvordan sammenhængen mellem model, mængder og kalkulation kommer til udtryk i byggeprojektets forskellige faser: Design Kvadratmeterbaseret kalkulation ud fra arealer, rum eller konceptuelle masser Projektering Typekalkulation baseret på bygningsdele Tidsplanlægning baseret på ressourcer Udbud Udbud baseret på nettomængder fra kalkulation samt dokumentation Tilbud Tilbud baseret på modellens bruttomængder og entreprenørens prissætning Udførelse Detaljeret planlægning baseret på tilbudskalkulation Der er selvfølgelig en lang række konceptuelle udfordringer, når man forsøger at binde faser og aktører sammen i en intelligent proces. Derfor er ideen med denne guide at vejlede i, hvordan de tekniske problemstillinger kan løses, og hvordan forskellige workflows kan forbedres. Det teknisk workflow i denne guide bygger på Dansk Byggeklassifikation (DBK) dette er ikke en absolut nødvendighed, men et valg foretaget i forhold til Bekendtgørelse 1365 (Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri). Det konceptuelle workflow er baseret på Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers ydelsesbeskrivelser. Figur 2. Sammenhængen mellem BIM, projektbibliotek og kalkulation. Denne digitale infrastruktur er afgørende for at lykkes med at implementere modelbaseret kalkulation. Det tekniske workflow i kalkulationen består af tre hovedposter (se figur 2): BIM, der indeholder projektets mængder, dokumentation og tekniske løsning. Projektbiblioteket, der indeholder projektets erfaringer og viden omkring økonomiske og ressourcemæssige forhold. Herunder erfaringer fra tidligere projekter, viden om priskuranter osv. Selve kalkulationen, altså regnearket hvor modellens mængder og typer møder projektbibliotekets viden og erfaringer. Kalkulationens data kan sorteres, opdateres og formidles på forskellige måder igennem projektet. Det betyder, at hvis vi har en opdateret model og et opdateret projektbibliotek, så har vi også en opdateret kalkulation. En af de største udfordringer ved at opbygge en sådan infrastruktur er virksomhedens projektspecifikke tilpasninger og den efterfølgende forankring af viden i standarder og projektbiblioteker. Øvelsen kan kort sagt deles op i to bidder: For det første må man efter hvert projekt validere og opdatere standardbibliotekets data, viden og erfaringer. For det andet må man ved projektopstart spørge sig selv, på hvilken måde standardbibliotekets viden kan bruges i det aktuelle tilfælde. Det tager naturligvis tid at opbygge infrastruktur og standardbibliotek, men gevinsten er tilsvarende stor. I næste kapitel undersøger vi denne infrastruktur. Hvordan oprettes og administreres det datagrundlag, der sikrer den automatiserede kalkulation? 7

8 KAPITEL 3 Digital infrastruktur Fra generel priskurant og standardbibliotek til aktuelt projektbibliotek Standardbiblioteker anvendes til at opbevare og genanvende viden og erfaringer om bygningsdele og enkelte elementers kalkulationsmæssige egenskaber (pris, beskrivelse mm.). Typisk udarbejder man egne biblioteker med udgangspunkt i priskuranter som fx V&S prisbøger. Disse projektspecifikke ændringer kan så forankres i egne standardbiblioteker. I det enkelte projekt vil der imidlertid altid være projektspecifikke rettelser til de mere bestandige data i standardbiblioteket. Derfor oprettes der til hver sag et projektbibliotek. Projektbiblioteket er omdrejningspunktet for virksomhedens viden om det enkelte projekt, og projektspecifikke egenskaber angives altså her. Oprettelse og vedligeholdelse af projektbibliotek Oprettelse og vedligeholdelse af et projektbibliotek begynder allerede i konkurrencefasen og slutter først ved faseskift eller ved projektets afslutning. Projektbiblioteket indeholder de informationer, som ligger til grund for projektets kalkulation. Figur 3 illustrerer, hvordan du i dit projektbibliotek opretter en sorteringsstruktur samt klassificerer projektets bygningsdele med DBK i 2 niveauer se Projektbestemt DBK-kode. Har du brug for at sortere bygningsdelen ét eller flere niveauer længere ned, skal du blot arbejde videre med samme struktur, altså udbygge kodestrukturen efter de samme principper. Projektbiblioteket fungerer desuden som et videndelingværktøj i det konkrete projekt. Beskrivelser og tilhørende dokumenter linkes til de enkelte bygningsdele, således at en anden medarbejder på sagen hurtigt og nemt kan finde den mest opdaterede viden om projektet ét enkelt sted. Sorteringskode (sigmalink) Projektbestemt DBK-Kode Figur 3 Opsætning af projektbibliotek. Bygningsdelene tilpasses det aktuelle projekt (dvs. pris og beskrivelse justeres), og i feltet DBK PROJEKT typekodes de med et projektspecifikt løbenummer. I dette tilfælde følger projektbibliotekets struktur kalkulationens design. 8

9 Tip 1 Figur 3 kan forklares således: Der vælges en bygningsdel fra priskurant eller standardbibliotek (øverst til venstre). Denne bygningsdel flyttes ned i projektbiblioteket under anden nedbrydning (i dette tilfælde Ydervægge). Derefter omkodes bygningsdelen i Nr. feltet til en sorteringskode, som skal bruges i den efterfølgende proces. Sorteringskoden er her "-205-A20501" (nederst til højre). Sorteringskoden består af 2 niveauer: -205 (DBK Niveau 1) fortæller programmet, at bygningsdelen tilhører kategorien Vægsystem. A20501 (DBK Niveau 2) fortæller programmet, at bygningsdelen tilhører typen Ydervægge under vægsystemet med løbenr. 01. DBK-koden for projektet skrives i feltet "DBK PROJEKT". Koden, der noteres her, skal overholde de retningslinjer, som er givet for DBK-kodning. Derfor A Bygningsdelen består nu af en sorteringskode i Nr. feltet og en DBK-kode med tilhørende løbenummer i DBK PROJEKT. Fagdele, der hentes fra V&S prisdatabase, beholder deres SfB-kodning, idet de således kan opdateres og reguleres, uden den valgte struktur ødelægges. Den DBK-kode, som skrives i DBK PROJEKT, kan ændre sig, i takt med at projektet udvikles, uden det har betydning for sorteringsprocessen. Derfor er det vigtigt, at man kan læse og forstå DBKkoderne og holde dem adskilt fra hinanden. Men går man et eller flere niveauer længere ned, eller præciserer man bygningsdelen yderligere, bliver koden forholdsvis kompliceret. Det er derfor vigtigt at aftale, hvor detaljeret en DBK-kode man vil forsyne bygningsdelene med og derefter udbygge koden på baggrund af den fælles beslutning. Når du udmønter din projektspecifikke kode i DBK PROJEKT, er det vigtigt, at du ikke bruger punktum (.) til at markere fx et løbenummer eller en type. Punktummet betyder nemlig "Adskillelse" og er et nedbrydningstegn for DBK. Tip 2 Nr. feltet fungerer ikke som sigmalink, fordi dette bruges til flere forskellige funktioner. I dette tilfælde har vi derfor valgt at bruge parameteret DBK PROJEKT til den projektspecifikke DBKkodning. Dette parameter bruges til at opdatere din kalkulation med den nødvendige viden fra projektbiblioteket i kalkulationen. Tip 3 Det er vigtigt, at den enkelte bygningsdel indeholder alle fagdele også ressourcer, overflader, overliggere og andet, der knytter sig til den enkelte bygningsdel. Hvis den ikke gør det, får du et forvrænget billede af entreprisens omfang. 1 x Væg = 1 overligger (forkert) 22 x Vinduer = 22 overliggere (orrekt) Kalkulationstemplate Kalkulation består af to kategorier af mængder: modelbaserede mængder og ikke-modelbaserede mængder. Modelbaserede mængder vil typisk befinde sig i projektets entrepriseomkostninger. Begge typer data kan kombineres og forankres i standard- og projektbiblioteker. Disse data kan også kombineres igennem oprettelsen af formler i Sigma. Når du opretter en ny kalkulation i Sigma, har du mulighed for at vælge en allerede defineret kalkulationstemplate. Det betyder, at dine mængder sorteres svarende til den struktur, du har oprettet. Kalkulationstemplates er afgørende for, hvordan din kalkulation ser ud, og hvordan dine mængder bliver placeret og sorteret i din kalkulation. Integrationen kan kommunikere og sortere de forskellige bygningsdele efter et givent ønske. Dette opnås ved at definere sorterings- og systemkoder. Templatens struktur oprettes som hovedpunkter i kalkulationen med systemkoder til sortering. Du kan oprette ekstra felter, der hjælper dig med at holde styr på de forskellige niveauer. Du behøver dog ikke anvende alle niveauer projektets detaljering bestemmer din nedbrydning af projektet. Tip Du kan nemt oprette templates og biblioteker ved at gemme dit Sigma-projekt som fx biblioteksog kalkulationstemplate. 9

10 KAPITEL 4 Revit-Sigma-integration Selve infrastrukturen altså for det første forholdet mellem bibliotekerne og for det andet kodningen af bygningsdele er nu introduceret. Men for at de enkelte komponenter i modellen kan snakke sammen med kalkulationsprogrammet Sigma, skal der oprettes et eller flere parametre, som linkes til Sigma. I Revit kan man oprette to forskellige slags parametre: Enten et shared parameter eller et project parameter. De to typer parametre vises ens, og deres egenskaber er ens, men måden, de arbejder på og bliver behandlet på af Revit, er forskellig. Sigmalink sådan opretter du dine parametre Et shared parameter indeholder de samme egenskaber som et project parameter, men ved oprettelse af et shared parameter har du mulighed for at "tagge" dine komponenter i projektet. Shared parameters understøtter ODBC (Open DataBase Connectivity), og det betyder, at du har mulighed for at anvende parametrene i en linket database eller i et dokument. På Figur 4 kan du se, hvordan du sætter shared parametre op. Figur 4 Oprettelse af shared parameters. Vælg fanebladet Manage, vælg Shared parameters, vælg Create, og gem din.txt-fil. Opret New Group (Sigmalinks). Opret to nye parametre (Sigmalink/sorteringskode og DBK PROJEKT), og slut af med at trykke OK. 10

11 Opsætning af parametre i Revit Når du eksporterer dine mængder til Sigma, er det centralt, at du sikrer dig, at der er entydighed i den måde, du har defineret mængderne. Det nytter fx ikke noget at overse forskellen mellem m² og m³. På Figur 5 og 6 illustreres opsætningen af Revit-Sigmaintegrationen. Vælg dit aktuelle projektbibliotek Marker et element i din model, og vælg Element Proporties i Sigma-Revitintegrationen Bestem integrationens indstillinger Og tryk OK Figur 5 I Revit sætter du de relevante parametre op og knytter dem til dit aktuelle projekt. Ved at anvende disse parametre opretter du relationen mellem model og projektbibliotek. 11

12 Eksportopsætning Her angives placering og navn på kalkulation Kalkulationstemplate vælges ved den første eksport Nedbrydningsstruktur Identifikation Figur 6 I eksportopsætningen bestemmer du, hvordan dine mængder skal placeres og identificeres i dit kalkulationsark. Vælg fanebladet Add-Ins, vælg Export to Sigma, konfigurer eksporten som vist, og tryk OK. Kalkulationsarket Når du har sat eksporten op i Revit (se Figur 6), åbnes Sigmas kalkulationsark. Her kan du genkende strukturen fra din kalkulationstemplate, som vi definerede tidligere (se Figur 3). Vægtypen med sorteringskoden -205-A20501 bliver nu placeret under Ydervægge i en undermappe efter sorteringskodens nedbrydningsniveauer. Sigma sorterer nu automatisk dine bygningsdele og placerer dem korrekt i træstrukturen. Figur 7 Bygningsmodellens mængder eksporteres til Sigma. Vælg Filer, derefter Opdater fra bibliotek, og brows frem til projektbiblioteket. 12

13 Figur 8 Bygningsmodellens mængder køres sammen med projektbibliotekets viden om priser, tid mm. Det gør, at du nu kan få et øjebliksbillede af projektets økonomi i Sigma. Funktionen Opdater fra bibliotek vælges. Her browses frem til projektbiblioteket, hvorfra projektets viden og erfaring om pris og tid køres sammen med modellens mængder. Modellens mængder og regulering skal ikke overskrives af projektbiblioteket, men bevares. Vælg ikke funktionen Kør opskrift for udskiftede komponenter, hvis du selv har indtastet din enhedspris i projektbiblioteket. Mængderne er linket til de enkelte bygningsdele i Revitmodellen. Reguleringen kan man indstille i kalkulationsarket. Priser, beskrivelser, fagdele mm. kommer fra projektbiblioteket, som kan redigeres og ændres. Opdatering af model I den videre proces bliver projektet løbende tilpasset, og antallet af bygningsdele justeres nogle elementer kommer der flere af, mens andre måske helt slettes. Mængderne opdateres nu automatisk i Sigma, og kalkulationen følger således ændringerne i modellen. Prisen er derfor hele tiden opdateret, og du får et præcist øjebliksbillede af projektets økonomiske forhold. Det er ikke nødvendigt at opdatere kalkulationen, hvis der ikke er ændringer i enhedsprisen eller er kommet nye bygningsdelstyper ind i projektet. På den måde opstår altså en automatiseret forbindelse mellem bygningsmodellen og kalkulationen. Det sikrer både økonomisk gennemskuelighed og sparer tid. Sigma spørger, om ændringer foretaget i modellen skal opdateres i kalkulationen Figur 9 Opdatering af model. Når modellens mængder ændres, følger kalkulationen automatisk med. Det er resultatet af den interaktion mellem Revit og Sigma, vi er nået frem til. 13

14 KAPITEL 5 Indsigt og sortering i Sigma Du kan når som helst sortere og overskue projektets elementer ved at anvende fanebladet Indsigt. Her kan du sortere projektets bygningsdele og fagdele efter de parametre, du ønsker at belyse i kalkulationen. Præcis som i fx itunes eller i Windows stifinder kan du hele tiden sortere efter en række forhold. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om at placere kalkulationsinformationer i de samme niveauer for at kunne kommunikere kalkulationens indhold korrekt. Figur 10 Når forbindelsen mellem Sigma, Revit og projektbibliotek er oprettet, kan du sortere bygningsdelene, som du ønsker. Brug fanebladet Indsigt. 14

15 KAPITEL 6 Planlægning og simulering med MS Project og Navisworks Manage At have et opdateret overblik over projektets økonomi er ikke det eneste, du kan nå gennem den infrastruktur, vi satte op i kapitel 3. Har du viden om det tidsforbrug, der knytter sig til de enkelte bygningsdele, kan du med baggrund i kalkulationen simulere byggeriets udførelse. Eksporter dine ressourcer fra Sigma, og planlæg tidsforbruget i MS Project Projektets ressourcer kan eksporteres fra Sigma til MS Project med de filtre, du har opsat i forbindelse at nedbryde og overskue kalkulationens enkelte dele. Du kan nu arbejde videre med tidsplanen og begynde at planlægge byggeriets detaljerede udførelse. Tip I MS Project planlægges arbejdsopgavernes rækkefølge. Vær imidlertid opmærksom på, at hvis du undervejs ændrer modellens mængder og ressourcer, så forpurres den rækkefølge, du har defineret. Begynd derfor først at arbejde med planlægningen i MS Project, når projekteringen har nået en vis modenhed. Det er selvfølgelig en alvorlig begrænsning i dit workflow problemet forventes løst i løbet af 2010 som en del af Codegroups udvikling af Revit-integrationen. Figur 11 Her overføres byggeriets ressourcer fra kalkulationen til MS Project. Vælg først Filer, så Overfør til MS Project, og eksportvinduet åbnes. Her kan du definere eksportopsætningen (begge dele øverste billede). MS Project åbnes (nederste billede), og planlægningen kan begynde. 15

16 Simulering af byggeriets udførelse i Navisworks Manage Nu er arbejdets rækkefølge defineret i MS Project. I Navisworks Manage kan du gå videre med en visuel præsentation af projektets udførelse du genanvender de data, de parametre og de sammenhænge, du har oprettet i Revit, Sigma og MS Project. Navisworks Manage og MS Project er kompatible, så det eneste, du nu behøver, er at linke din MS Project-fil til Navisworks Manage. Så kan du simulere enten hele byggeriets udførelse eller dele af det. Sat på punktform ser det således ud: Installer Navisworks Manage. Eksportfunktionen installeres automatisk under eksterne værktøjer i Add Innmenuen. Vælg et 3D-view, og vælg eksport til Navisworks Manage (*.nwc). Du kan nu åbne filen i Navisworks Manage. Næste gang du gemmer dit projekt, gør du det i (*.nwf). Det smarte er, at du nu lagrer og indtaster dine informationer i Navisworks Manage i din (*.nwf)-fil og dermed hele tiden har en opdateret model gennem din (*.nwc)-fil. Nu kan du linke din model til din tidslinje fra MS Project og dermed simulere de dele af byggeriet, du ønsker. MS Project linkes til Navisworks Manage Figur 12 Modellen startes op i Navisworks Manage. Projektets udførelse kan nu simuleres med udgangspunkt i tidsplanens sammenkædning af aktiviteter. Tip Husk altid at eksportere modellen fra et 3D-view, og marker de elementer, du ønsker at arbejde med under visibility settings. 16

17 Sorteringsregel oprettes Figur 13 Anvendelse af unikke data fra Revit og MS Project. Modellens DBK-kodning styrer nu modellens sammenkædning. Vælg New, og giv regelsættet et navn i dette tilfælde "Sortering med DBK". Herefter vælges Task name i dette tilfælde Name Revit type der anvendes til at nedbryde modellen. Afslut med Apply og OK. Navisworks Manage fungerer ved at parre de forskellige informationer mellem MS Project og Revit. Derfor kan denne proces også udføres uden en decideret kodning af projektet. Der skal blot være et datagrundlag, som er unikt, og som går igen mellem Revit og MS Project. Starttidspunktet fra MS Project er udgangspunkt for simuleringen Figur 14 Sammenkædning af informationer. Vi angiver her, om bygningsdelen skal opbygges endeligt, opbygges midlertidig eller nedbrydes. 17

18 Den tidslinje, du udmøntede i MS Project, er nu hæftet sammen med Revit-modellen. Den eneste manuelle handling, der skal fortages, er at fortælle Navisworks Manage, om bygningsdelen skal opbygges endeligt, opbygges midlertidig eller nedbrydes. Dette valg træffes enkelt, da du kan markere flere eller alle bygningsdele på én gang. I meget nær fremtid er det muligt for applikationen at bestemme relationerne efter, hvordan modellen er projekteret i Revit. Visualisering af byggeriets udførelse Figur 15 Simulering af byggeriets tidslinje. Du kan nu visualisere projektets tidslinje og træffe validerede beslutninger om byggeriets fremdrift og stade. 18

19 KAPITEL 7 Efterskrift Det er af afgørende betydning, at du kommunikerer kalkulationsoutputtet således, at der ikke opstår problemer i udbudsfasen. Det indebærer bl.a., at du entydigt definerer, hvilke forudsætninger mængderne er beregnet ud fra. Eksempelvis har Revit en fejlmargin på omkring 4 % pga. af indvendige hjørner. Samtidig skal man skelne mellem modellens geometriske mængder og gennemsnitlige værdier fra fx V&S eller andre priskuranter på de enkelte fagdele. Derfor er det også forskelligt, hvordan du vil beregne og kommunikere dine mængder. Sigma indeholder en dynamisk rapportgenerator, der gør dig i stand til at generere tilbudslister og kalkulationer. Men du kan samtidig have projektspecifikke ønsker i retning af at samordne, udskrive og kommunikere dine kalkulationsresultater. Sigma har derfor meget udbyggede eksport- og importmuligheder, der tillader at samarbejde med andre gennem anvendelsen af andre modellerings- og kalkulationsapplikationer. Du kan importere mængder til din kalkulation fra andre Sigma-projekter, fra IFC og fra 3D DWF. Samtidigt har du gode muligheder for eksport til eksisterende kalkulationsark fra blandt andet Excel. Jeg anbefaler, at man tager udgangspunkt i den anskuelse, at arkitekten og ingeniøren kommunikerer viden om projektet svarende til projektets detaljering på udbudstidspunktet. Det betyder, at entreprenøren får et ensartet grundlag for at udføre en egentlig detailkalkulation baseret på bygningsmodellens nettomængder. Der er efter min overbevisning ingen juridiske problemstillinger i forbindelse med udbuddet, hvis det er klart defineret. Det er i praksis svært at anvende bips opmålingsregler, idet der er forskelle mellem applikationernes måde at håndtere samspillet mellem mængder og 3D/BIM. 19

20 20

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren

Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren Brian Jespersen 7. S e m e s t e r s p e c i a l e B y g n i n g s k o n s t r u k t ø r u d d a n n e l s e n F o r f a t t e r : B r i a n

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Klassifikation. Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 25. FEBRUAR 2015 CCS SEMINAR

Klassifikation. Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 25. FEBRUAR 2015 CCS SEMINAR Klassifikation Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 1 25. FEBRUAR 2015 Firma introduktion Grundlagt: 1930 og har mere end 80 års erfaring Kontorer: 10 kontorer i Danmark og ellers fordelt

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede Copyright 2013 Curavita Ved Mads Valentin, IKT Leder, CuraVita/Arkitema Architects Jacob Güldner, BIM Specialist, CuraVita/Grontmij 1 DNV-Gødstrup

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU Mohammad Hussain Parsianfar s102951 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvorfor er det interessant... 3 1.2 Formål... 4 2 Simplebim... 5 2.1 Præsentation af softwaren... 5 2.1.1 Brugergrænseflade...

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

BIM 3D, 4D & 5D. Med fokus på Revit, Sigma og MS Project. Nicolai Søren Tinghus. 7. Semester speciale. Vejleder: Ernest Vivian Müller

BIM 3D, 4D & 5D. Med fokus på Revit, Sigma og MS Project. Nicolai Søren Tinghus. 7. Semester speciale. Vejleder: Ernest Vivian Müller BIM 3D, 4D & 5D Med fokus på Revit, Sigma og MS Project Nicolai Søren Tinghus 7. Semester speciale Vejleder: Ernest Vivian Müller Bygningskonstruktør uddannelsen BH71P S15 VIA University College Campus

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1 Hvem står bag denne miniguide?

Læs mere

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1 Hvem står bag denne miniguide?

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Byggesagens faser og workflow

Byggesagens faser og workflow Byggesagens faser og workflow En byggesags projektering strækker sig over mange faser, der gradvist øger projekteringsmaterialets detaljering. En yderligere udfordring er, at en lang række interessenter

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Det Det Nye Nye Universitetshospital i Århus i Århus I Orienteringsmøder. Udbud med mængder på DNU Det Nye Universitetshospital Aarhus

Det Det Nye Nye Universitetshospital i Århus i Århus I Orienteringsmøder. Udbud med mængder på DNU Det Nye Universitetshospital Aarhus Det Det Nye Nye Universitetshospital i Århus i Århus I Orienteringsmøder Udbud med mængder på DNU Det Nye Universitetshospital Aarhus Indledning Program Tilbudsliste Klassifiktation Mængdeudtræk Demonstration

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS VELKOMMEN Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding Navitas projektet Bygherre: IHA-AAMS-ISP-AAK Totalentreprise Arkitekter: Kjaer & Richter A/S Christensen & Co arkitekter a/s

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Administrator 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 9 Rediger

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

AnaMo. Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen. AnaM

AnaMo. Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen. AnaM Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen PULS integration Automatisk rapportgenerering Gennemskuelig beregningsgrundlag Indbygget kvalitetssikring Hurtig reaktion ved kravoverskridelse Mulighed

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

DaluxQA. BIM-Administrator. Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA. Lean Fuglsang

DaluxQA. BIM-Administrator. Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA. Lean Fuglsang DaluxQA BIM-Administrator Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA Lean Fuglsang 18-03-2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. BIM Administrator... 2 3. BIM Struktur... 2 4. Opret bygning... 3 5. Bygningsmodeller...

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Bygherreforeningen, Kontaktperson HLB@bygherreforeningen.dk Navn på er Opmålings

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

NTItools 2012. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk

NTItools 2012. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk NTItools 2012 Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk 3 forskellige fagpakker NTItools Arkitekt 2012 NTItools Konstruktion 2012 NTItools Installation

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Hvor finder arkitekten BIM-objekter?

Hvor finder arkitekten BIM-objekter? Hvor finder arkitekten BIM-objekter? Som digitale byggeklodser er BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet....men hvor finder arkitekten og

Læs mere

Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter?

Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter? Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter? Som digitale byggeklodser er 3D BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet....men hvor finder arkitekten

Læs mere

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen?

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Seminar Aarhus 8. marts Dagens formål Orientering om behovsanalysen og cunecos projektplaner Jeres feedback Program 13.00: Velkomst 13.10: Præsentation af

Læs mere