T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK"

Transkript

1 T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i dias... 6 Mastersider... 6 PowerPoints brugerflade... 7 Normal visning... 8 Båndet... 9 Arbejde med filer Filer Værktøjslinjen Hurtig adgang Statuslinje Betjening Musen Tastatur Liste over genvejstaster Udfyld titeldias Nye dias Diagrammer Diagramtyper Dias Sortering Disposition Diasshow Udskriv Gem Åbn præsentation Lidt om skrifttyper Vælg skrifttype Tegninger i PowerPoint Tegneredskaber Tegneteknik Gitter og andre hjælpemidler Justering af objekter Vælg Arranger Masteren Sidefod Target Gruppen marts 2014 i

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Titelmaster Animationer og andre effekter Diasovergange Punktanimationer Diagrameffekter Handlingsindstillinger Hyperlinks Brugerdefineret diasshow Genbrug dias Genbrug dispositioner Præsentationer på Internet og Intranet Øvelser Opret punktopstilling Opret Cirkeldiagram Opret søjlediagram Opret et organisationsdiagram Opret tabel Opret skærmpræsentation Diasshow på to skærme Target Gruppen marts 2014 ii

4 PowerPoint 2013 PowerPoint 2013 er en del af Microsofts kontorpakke Microsoft Office Programmet er et præsentationsprogram. Du kan på de følgende sider finde ud af, hvad et præsentationsprogram kan - men måske spørger du dig selv: Hvad kan jeg bruge et præsentationsprogram til? Et præsentationsprogram kan bruges til at præsentere et emne ved foredrag, på konferencer, ved messer og mange andre steder. Du kan også lave præsentationer, der vises på Internet. En præsentation kan være i form af følgende ting: Et diasshow der vises på en computer og evt. en storskærm. Overheads som kan bruges overalt til møder i foreningslokaler, forsamlingshuse med mere. Tegninger og diagrammer som du bagefter kan hente ind i dit tekstbehandlingsprogram eller andre programmer, hvor du kan få brug for at vise billeder. Du kan med PowerPoint få nytte af alle de grafiske muligheder, som en personlig computer i dag indeholder - du kan bruge fotografier fra dit digitale kamera eller fra din scanner. Du kan faktisk også bare nøjes med at lege med grafikken - tegn og komponer dine egne billeder med PowerPoint - og vis dem for dine venner. PowerPoint er et brugervenligt program. Du vil ved at gennemgå dette kursus blive fortrolig med en del af PowerPoints funktioner. Kurset er tilrettelagt så folk helt uden kendskab til PowerPoint kan komme i gang. Det vil være en fordel med kendskab til Windows. Target Gruppen marts

5 Præsentation "Præsentationen" er det grundlæggende i PowerPoint. En præsentation er den samlede helhed - det færdige arbejde. En præsentation er det, du skal udføre. Præsentationen, der klargøres på computeren, skal senere vises for andre: Som et diasshow, hvor præsentationens enkelte billeder afløser hinanden på computerskærmen - eller på lærredet. Som overheads eller som udskrevne sider i en brochure, et tidsskrift - eller blot delt ud til f.eks. konference deltagere på stedet. En præsentation skal overbevise. Med så enkle og så visuelt tydelige midler som muligt skal budskabet frem. Det budskab, DU sidder inde med, skal formidles til forsamlingen og læserne. De skal forstå det - eller i alt fald blive så interesseret, at de også gider læse den rapport og de tal, der evt. ligger bag. Lad os derfor starte med følgende gode råd: - Brug ikke for mange effekter. Det skaber bare forvirring. - Brug et gennemgående layout. Alle præsentationens billeder skal have fælles baggrund m.m. Alle skal kunne se, at DIT budskab hænger sammen. - Skift ikke mellem skrifttyper. Der er mange spændende typer at vælge imellem, men for mange forskellige giver et rodet indtryk. Og husk at din mindste tekst normalt ikke bør være på mindre end 18 punkter, da alle også dem bagerst i salen skal kunne følge med. - Lav ikke lange tekster. Dem kan du spare til rapporten - præsentationen er en appetitvækker for øjnene, ikke den endelige rapport. Lange tekster kan man ikke nå at læse. Target Gruppen marts

6 Oprettelsen af præsentationer En præsentation består af en række dias engelsk: slides - der svarer lidt til et antal sider i et dokument. Disse dias tænkes placeret, således at de udgør en helhed og en sammenhæng. Således kan præsentationen f.eks. starte med en titelside (Titeldias), fortsætte med en disposition (Titel og Tekst), hvorefter følger forskellige typer dias, der hver især kan være sat op på forskellige måder. Der kan være tale om forskellige typer datadiagrammer, organisationsdiagrammer, punktopstillinger ved siden af diagrammer eller Clipart med meget mere. Eller blot tegninger tegnet i PowerPoint. Skabeloner og autolayout PowerPoint 2013 gør oprettelsen af præsentationer let for dig, idet der stilles både skabeloner og foruddefinerede dias til rådighed det kaldes for Diaslayout eller bare Layout. En skabelon engelsk: Template - er et foruddefineret layout til din præsentation. Du kan frit skifte mellem dem og vælge den, der bedst passer til dine behov. Der følger en lang række såkaldte designskabeloner med PowerPoint, som du kan øve dig på men husk at du bør lave din egen tilpassede skabelon, der viser netop din og din organisations profil. I PowerPoint bruges udtrykkene design og skabelon om det samme herefter blot omtalt som skabeloner. En skabelon indeholder bl.a. en valgt baggrund, et farveskema, valg af skrifttyper og baggrundsgrafik som faste logoer mm. Desuden kan du placere fast indhold på skabelonen, så du ikke behøver at taste det samme ind, hver gang du skal bruge den. De fleste af disse elementer vælger du på masteren. Et Diaslayout er et foruddefineret dias med rammer, som du med det samme kan placere indhold i. I PowerPoint er der rigtig mange forskellige måder at sammensætte et dias på med forskellige blandinger af tekst og indhold. På langt de fleste autolayouts er der to rammer en til diasets overskrift og et til det egentlige indhold. Nogle autolayouts har dog flere rammer, hvis der f.eks. skal stå to spalter tekst overfor hinanden eller hvis en punktopstilling skal ledsages af et billede eller et diagram. Target Gruppen marts

7 Fast indhold i dias En sådan ramme kaldes for en pladsholder. Her er nogle af de typer indhold, som PowerPoint på forhånd understøtter: Titler præsentations overskrift Punktopstillinger (bullets) nummererede eller andre punktbaserede tekster i en eller to kolonner. Datadiagrammer det være sig søjler, cirkler, kurver eller andre mere eller mindre kendte og læsbare - diagramtyper. Organisations- og andre specialdiagrammer - SmartArt Tabeller Forskellige former for billeder, objekter, videoer og animationer Du kan også vælge at arbejde på et blankt dias, hvor du selv efterhånden vælger, hvad der skal placeres på diasset. Eller du kan nøjes med en overskrift på dit dias. Bemærk at selve objekt-begrebet (OLE) gør, at man stort set kan sætte hvad som helst ind i PowerPoint også selv om det ikke umiddelbart ser ud til at kunne lade sig gøre. Mastersider Der er flere forskellige mastersider i PowerPoint. Her kan man redigere alle de elementer, der går igen på alle siderne - så som baggrund, logoer, farver, skrifttyper m.m. I PowerPoint er der flere forskellige mastersider: Diasmaster viser standarder for alle almindelige dias. Her kan du også redigere i de enkelte layouts indenfor en bestemt skabelon. Titelmaster viser standarden for din forside titeldias. Dette dias skal du dog oprette separat og er kun nødvendigt, hvis titlen ikke står rigtigt med den almindelige master. Master for Noter viser standarden for dine udskrevne noter. Master for uddelingskopier viser standarden for udskrift af flere dias (op til 9) på en udskrevet side. Target Gruppen marts

8 PowerPoints brugerflade Når du åbner PowerPoint, kommer du direkte ind i programmets velkomstskærm. Hvor du kan vælge dit design: Klikker du på en af de foreslåede designs, får du yderligere mulighed for at bladre i designs og temafarver: Her vælger vi at oprette en almindelig, blank præsentation. Herefter kommer du ud på arbejdsskærmen. Der er allerede oprettet en såkaldt blank (bare med hvid baggrund) præsentation med et titeldias. Target Gruppen marts

9 Normal visning Den arbejdsskærm, du kommer ind på, kaldes for Normal Visning, og viser følgende vinduer: Dias centralt i billedet Oversigt over dias eller disposition til venstre (skift mellem dem ved at klikke på fanebladene for oven) På statuslinjen kan du tillige ved at klikke på denne knap aktivere visning af noter for neden: Nederst til højre kan du skifte mellem de forskellige visningsformer (du kan også bruge View-fanebladet). Eller på Vis-fanebladet: Klikker du på ikonet på statuslinjen for Normal Visning vises Dispositions Visning og omvendt. Target Gruppen marts

10 Ud over Normal Visning er der: Dispositions Visning Diassortering Diasshow Læse Visning Noter (aktiveres via Vis-fanebladet) Derudover er der her adgang til at se dine mastere herom senere. Lige nu vil vi koncentrere os om arbejdet med det enkelte dias. Derfor skal du gå tilbage til Normal visning. Båndet I toppen af programmet finder du båndet, der indeholder de faneblade og værktøjslinjer, som i Office 2007, 2010 og 2013 har afløst de gamle menuer og værktøjslinjer. Fanebladene dækker over værktøjslinjer, som altså ligger i niveauer under hinanden. Det er så Microsofts tanke, at man i arbejdet med præsentationen arbejder sig fra venstre mod højre. Bemærk at funktionen Live Preview virker på den måde, at du straks kan se, hvordan dine valg påvirker din præsentation, før du træffer dit valg. Når der klikkes, er valget truffet. Hjem indeholder redskaber til den almindelige redigering og formatering af dias klip, kopier og sæt ind, indsættelse af dias og valg af layout, skrifttyper, justering af tekst, tegning af simple autofigurer og valg af streger og farver mm. Indsæt bruges til at indsætte elementer på siden tabeller, billeder, diagrammer, links, tekstbokse, sidehoveder og fødder, symboler med meget mere. Design bruges til side- og diasopsætning samt til valg af design, farveskemaer osv. Overgange og Animationer sætter liv i din præsentation og indeholder et vælg af effekter, du kan knytte til skift mellem dias og visning af de enkelte elementer i forbindelse med et diasshow. Diasshow bruges herefter til at afprøve og finpudse dit diasshow. Target Gruppen marts

11 Gennemse indeholder stave- og grammatikkontrol og andre sprogredskaber samt arbejde med kommentarer og beskyttelse af præsentationen. Vis indeholder visningsvalg, du kan gå til masteren, du kan placere vinduer osv. Endvidere er der her adgang til makroer. Når du har valgt et element i din præsentation, kommer der ofte yderligere faneblade med layout og formatvalg f.eks. indstillinger til diagrammer, redskaber til billedbehandling osv. Og så kan du selvfølgelig bruge nogle af de mange genvejstaster se en liste på side 18 i materialet. PowerPoint 2013 værktøjslinjen aktiveres ved at klikke på det relevante faneblad eller ved at trykke på ALT sammen med det bogstav, der vises på båndet for de enkelte faneblade f.eks. N for Indsæt. Trykker du f.eks. nu først Alt+N for at indsætte et element, kan du efterfølgende trykke R for at indsætte et billede: Du kan skjule eller vise båndet ved at trykke Ctrl+F1 eller ved at dobbeltklikke på et faneblad. Target Gruppen marts

12 Arbejde med filer Filer Den eneste menu, der er tilbage, er Filer øverst til venstre, der giver adgang til det, Microsoft har valgt at kalde Backstage : Bemærk her at indholdet af Backstage veksler mellem de valg, du træffer. Nogle punkter som f.eks. når der åbnes og gemmes præsentationer, resulterer i en dialogboks, mens andre indeholder særskilte skærmbilleder som ovenfor ved punktet Oplysninger. Nyt Åbner en ny præsentation Åbn Giver mulighed for at hente tidligere gemte præsentationer Luk Lukker den aktuelle præsentation. Er der foretaget ændringer siden sidste gem, advares brugeren om dette. Gem Gemmer den aktuelle fil. Er filen navngivet sker det under samme navn. Gem som Giver mulighed for at gemme en præsentation under et nyt navn, i et nyt bibliotek eller på en anden disk. Udskriv Udskrivning og vis udskrift Target Gruppen marts

13 Oplysninger Under dette punkt kan du indstille sikkerhed, rense filen for dokumentresume og andre detaljer om dokumentet osv. Del Send præsentation som vedhæftet fil herunder også som PDF. Udgiv dit værk direkte på internettet, publicer på en SharePoint-server eller på et såkaldt Workspace. Eksporter Gem som PDF, pak til CD eller USB, opret video eller eksporter handouts til Word. NB! Bemærk her de små nipsenåle til højre for filnavnet. Klikker du på dem, beholder du permanent det pågældende regneark på listen. En enkelt fil på listen er låst fast. Nederst i menuen er der adgang til Excels Indstillinger og så kan du endelig afslutte PowerPoint. Hvis du har en Microsoft-konto, vil der her også være adgang til dine oplysninger her. Værktøjslinjen Hurtig adgang Umiddelbart til højre for Filer-menuen finder du Værktøjslinjen Hurtig adgang, der indeholder nogle af de vigtigste standardfunktioner som at gemme, og fortryde: Ved at klikke på den lille pil til højre på ovenstående illustration kan du tilpasse menuen og evt. tilføje andre vigtige funktioner som udskrivning mm. Nu har jeg tilføjet knapper til at oprette nye præsentationer, at åbne og udskrive præsentationer: Target Gruppen marts

14 Statuslinje Nederst befinder statuslinjen sig. Her kan aflæses, hvilket dias, der nu redigeres, af hvor mange, hvilket design, der benyttes, hvilket sprog, der benyttes og om der er stavefejl. Højreklikker du på statuslinjen, får du en lang række muligheder for, hvad du vil have vist på den: PowerPoint vælger i modsætning til de andre Office-programmer ikke selv sprog det gør du ved at klikke på sproget, når du arbejder med tekst: Target Gruppen marts

15 Target Gruppen marts

16 Udfyld titeldias Titelsiden står foran dig. Den har typisk følgende fælles elementer, der kræver handling fra DIG: En overskrift med titlen Klik her for at tilføje en titel Anden tekst med titlen Klik, og tilføj en undertitel Proceduren er nu den, at DU efterkommer den venlige opfordring og først klikker på overskriften. Eller skal du? Det er faktisk ikke nødvendigt at klikke først skriv blot teksten og du er i gang. Resultat: Et vindue åbner sig, hvor du kan skrive præsentationens titel. Når du skriver teksten, kan du se, hvilken skrifttype, størrelse og justering, der er valgt. Hvis du vil ændre på noget af det, klikker du på teksten med højre museknap og en menu med muligheder - bl.a. valg af skrifttyper - kommer frem. Eller du benytter dig af mulighederne på fanebladene for oven. Lad dog i første omgang være med at foretage nogen ændringer. Når du er færdig kan du gøre en af følgende ting: Klik uden for tekstvinduet. Det resulterer i, at titlen optegnes på skærmen. Tryk ESC og rammen selv er valgt brug evt. Tab for at gå videre til næste ramme. Du kan også gå videre med at vælge det næste element. Enten ved at klikke i det eller bedre - ved at trykke Ctrl+Enter. Endnu et tryk på Ctrl+Enter vil oprette et nyt dias. Det vil blive en punktopstilling, da der ikke normalt er to titler efter hinanden. Du kan herefter frit tilføje andre figurer på siden: Clipart, grafiske objekter, du selv tegner med PowerPoints tegneredskaber osv. Target Gruppen marts

17 Nye dias Når der skal tilføjes en side til din præsentation, vælger du Nyt Dias på Hjem eller trykker Ctrl+M. Hvis du klikker direkte på knappen eller trykker Ctrl+M oprettes nu et dias med både en punktopstilling og nogle indholdsvalg midt på skærmen. Alternativt kan du direkte oprette en anden type dias ved at klikke på pilen under knappen. Hvis du vil skrive tekst, skriver du blot og indholdsvalgene forsvinder. Hvis du derimod f.eks. vil lave et diagram, klikker du på den hertil indrettede indholdsknap for at arbejde med det diagram i stedet. Du kan med knappen Layout på Hjem eller ved at højreklikke på miniaturen ude til venstre og vælge Layout, bestemme antallet af rammer mm. Target Gruppen marts

18 Læg mærke til de elementer, der er fælles med forsiden. Læg dernæst mærke til, hvor du kan fortsætte din præsentation: Du kan også skrive en overskrift til denne side direkte uden at klikke. Du kan også lade være, da disse opfordringer ikke udskrives, med mindre du selv skriver noget i rammen. Du går videre ved enten at trykke Ctrl+Enter eller ved at klikke nede i den næste pladsholder du er klar til at skrive en punktopstilling. Det valgte punkttegn står foran markøren - du skal bare udfylde vinduet ved at skrive dine punkter. Target Gruppen marts

19 Hvis du vil ændre punkttegn klikkes med højre museknap og punktet Punktopstilling eller Opstilling med tal/bogstaver... vælges. Det kan også gøres på Hjem: Under det nederste punkt her Punktopstilling kan man gå mere i detaljer Du kan her vælge et foruddefineret format eller du kan selv gå på opdagelse under Billede og Tilpas. Target Gruppen marts

20 Når du er færdig med at skrive første punkt, tryk da Enter og skriv det andet punkt - og så fremdeles. Vil du lave et underpunkt, trykker du på Tab og teksten rykkes ind med et nyt punkttegn foran. Næste gang du trykker Enter, bliver der oprettet endnu et underpunkt. Når du skal tilbage og skrive næste hovedpunkt, trykker du - før du skriver tekst på Shift+Tab for at rykke teksten ud igen. Du kan også lave linjer, der er uden punkt, men hvor teksten hvis ikke du vælger at lade linjen stå tom er rykket ind som resten af teksten i det valgte niveau. Det gør du ved at trykke Shift+Enter. NB! Hvis du foretrækker at bruge musen, kan du vælge disse to pile på værktøjslinjen til henholdsvis at rykke teksten ind og ud: Endelig kan du flytte rundt med punkterne. Det sker ved med musen at trække i selve punkttegnet op eller ned. En vandret streg viser, hvor punktet ender. Target Gruppen marts

21 Når der er punkter nok, klik da udenfor vinduet - og skærmen tegnes op med dine pointer. Hvis du synes at der er for lidt eller for meget luft mellem punkter og tekst, kan du bruge linealen. Du vælger at slå den til og fra på fanebladet Vis. Som du kan se på ovenstående billede, er der indryksknapper på linealen. Disse knapper virker omtrent på samme måde som i Word. For hvert punkt er der øverst en trekant, der peger nedad det repræsenterer punkttegnet. Så er der en trekant, der vender opad det er den efterfølgende tekst. Endelig er der en firkant nederst det er det samlede punkt. Disse mærker kan du trække i med musen trækker du således i den nederste trekant, ændrer du afstanden mellem punkttegnet og teksten. Trækker du i firkanten, flytter du hele teksten ind eller ud. Bemærk at du skal markere tekst, når du gør det. Mærkerne gælder i princippet kun et punkt ad gangen. Yderst til venstre ser du et lille L-lignende symbol. Det er valg af tabulatorstop, du finder her. Når du tabulerer alle andre steder end forrest i teksten (hvor du jo laver et underpunkt), indsættes der en almindelig tabulering. Her ude til venstre vælger du, hvilken slags tabulatorstop, der skal indsættes. Klikker du flere gange på L -et, skiftes der til symboler for de øvrige typer tabulatorstop. Der er i forvejen nogle små grå mærker nederst på linealen det er de tabulatorstop, præsentationen er født med. Du opretter nye tabulatorstop ved blot at klikke der på linealen, hvor de skal stå. Tilsvarende fjerner du dem igen ved at trækker dem væk fra linealen. Prøv selv at tilføje en side 3 med 2 kolonner (Titel og tospaltet tekst). Target Gruppen marts

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion

Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0. Version: 97 Copyright 1999 by F.M.T. F.M.T.

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere