-Ar /r-- \ i .,..., ..,--...,... Ziinbe fttjrift taa. %. ff. Zebfen, Stifftuater, Sinn., o %. WI, SunbOeint, 225 gebar 21be., Einneapo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Ar /r-- \ i .,..., ..,--...,... Ziinbe fttjrift taa. %. ff. Zebfen, Stifftuater, Sinn., o %. WI, SunbOeint, 225 gebar 21be., Einneapo."

Transkript

1 YTatbri jpet5ing,i Zecember cfbro Z)effing" ce ei tiinn, fo ut. jebift taa %albri eambanb ei gong i fort fjorungaar. Si) fofta 50 cents for eit aar; 15 cen -W for einge f)efto. Sama prig te Mori. bo fens bift te cafe faomenn i fambanbe, fo fbara aamceingabn fi, o te affe fo ffribo le inn i Sambanbe o Iceiji bce fo fact* i inftig4ceinga. -Ar /r-- \ i.,....,..,--...,... Ziinbe fttjrift taa %. ff. Zebfen, Stifftuater, Sinn., o %. WI, SunbOeint, 225 gebar 21be., Einneapo. fib, Minn. PUBLISHED BY VALDRIS SAMBAND. ISSUED QUARTERLY, AT STILLWATER, MINN.

2 (laidris belsing 9/D. 13. Zecember Zet uttorbe Patbrigtebne. Sour betlenbt, botbto bet fibfte aarlige ftebne i onto Barr, St. 13auf, fonbag ben 9be febtember, og gicerteboet forbag aften ben 8be foto -1113er i gtormanna Batt,arfinneapoM. Stebnet begunffigebe of bet bafrefte beir, og Ebt enter mibbag gbnbte folf at famte i Normanna S alt. Can ting er nu hart for mit eget perrontiae bebfommenbe, og bet er at bet fom ifcer trceffer Tatbrifen tit bbfe fammenromfter, er Ibiten og traugen fit at fe og tare meb fine fambbgbinger, bcere be fig flenbte enter ufienbte.- Zeformebefft titbrog ben fig et pubfigt titre ebentbr i bbiffet bar ben arbor $igirgo fpitter en toile. fan fom fnart ifnaf meb en fbinbe fra Spnbre Wurbat. Otanbt anbet fagbe burt tit 231orgo, at naar ban traf paa nogen fra Sonbre ffurbat bitbe bun bcere tarnemmetig om ban funbe fate bet faa at bun ogfaa funbe faa bem ifnaf. Zrn, fibt fommer en urienbt manb og biffer paa florgo, fom ubfpgirger barn noiagtig om bbem ban er, tjbor ban er ifra og bbem bang foif bar for nogen. Zet biter fig ba at ban ogfaa er fra Sonbre 9.furbar. So botta e to berme," fa Olorgo, at tjo ffutbe roma, fo frufbe bo faa prate may nofon ifraa Sore ffurbal." Wei," filter bun, betta a,

3 tleifing Wo, 13, Zec mann min bce; e brbr me ifji nofo um o foaffe mm bono." Ojcefteboet bar bet tafrigft befogte, og i be fferte benfeenber bet bebjte og befbigfte af ben rcere, fain nu er botht. eorbene bare fcerbige punftlig, og retterne aft man funbe onffe fig beb en faaban tiftftelning. Einbft 325 perfoner fab tifborm og fpifte af ben glithe rjummegraut og be mange anbre gobe retter. e f ter bettimob en time fib, falbte prof. 3eblen tit tub, og ibet ban onffebe forfamfingen beffommen, gjorbe ban unbffbfbning forbi soon Zable iffe funbe bare tilftebe og fungere jam!logemeirter, noget jam boifig beffagebe af cafe. q3cia f ormanbena opforbring tare Zr. Z'obnfon tit mitthe am afbobe Zborna 2ajorb, Tom bar babt en faa fremffubt plam btanbt 2afbriferne bertiffattn, ag i CSambanbe0 tibligere biftorie. Rongrefmmtb O. W. <augett fra Wortbmoob, Patna, tatfe paa engefff, fcerlig am 2afbrifen amerifanjf barger. Oamfe $aftor Oranbt, lam aftib bar omfattet C--ambanbet.ag bete affcerer meb fceregen intere0e, tatte am gamte minber fra fin ungbon0- fib t 3afbri, ag fang titflut en original bafbribife. Nfifterenbe fta0fefretcer 2onten tatte paa fin banfige interefante og tittatenbe lune maabe, ag nub RIO fang en bite af eget forfatterffab, lam bi tror bcerb her at gjengibe. Zone: Zu funbagabcelb oft). Tceflomne burr, boefromne bcer Ze ZafbrWitebne fangbei ncer.,viettnbbgben minno me ba fo 'ficer bugna to fbaffo um liar. berte fo berfe bebcerta ibag toe mat o mm briffo taa beft0 flag, Vce tato a fang fe mufiffen hang,?ft tie ba gaat i eit forcing. le ba febt Nat, me ba febt gat, Zce foffegroe ba tort bce ftott, fa beffigo aanb o ffrott, Coo nofon forbefft bei m Wt. jentubn bei cuo fo jitba a bra alt jartao boppa i bringum o fa: 93art e ung atto rata friff fa ein fat, Zs'a pirabx fribb e inat. Anut Rjo. Zoo Worfbing tatte.gene orb for CSambanbet og dab tifbebite en morfom fang, ag fan. ream. Zbompion af 'areb, taffebe for go grant".,aratb Zborfon tare for onffefigbeben af enbnu at ubbibe a3afbrw eljfng, og i labor enbnu en gang at forboie aaefontingenten, bbiflet fibfte bog ire ftmte at faa atminbetigt mebboth. ffun en Ling 'fbnte at ffabe bet effe -e beffbffebe beb giceftebglet, nemlig Bette, at faa mange fret iffe bit bathe fig rofige ag ftitte unber borbtaferne. Crab affe be tifftetebcerenbe Rifle i fine prabfe og bont munb font be burbe, bitbe bet Tette fagen for hem fom flat tale, ag atte bitbe let Milne bore aft fora fagbe. 9iu fiat bi ogfaa erinbre Bette, at mend bi jab berinbe og aab rjummearaut

4 4 tieffing og anben gob mab, bode paa tater og fang og efter morebe o paa bebfte maabe, bar ber en fiben ffof fbinber inbe i et bebt torten, fom babbe arbeibet ben ganfre eftermibbag, og fom ifte fit minbfte bet i forfpftelfen, men fif fpife fin grab i arbeibeb fbeb berinbe. Zet bar fomiteet0 tamer, meb Oranbbofb fra aaribauft i fpibfen,. fom bi nit gierne bit gibe fulb &Obit for fit utafnemmefige bbert font be ubforte paa en faa fufbenbt maabe, og Jaffe paa bet tertefigfte for famine. Zi bit ogfaa igien nu 'ber erinbre o gicefteb0 fontiteen, be berrer Vartin Sebien, Z. Noob, Z. K. Saitt og K. E. CSunbljeim.,bab be igfen bar gjort enber iffe bermeb at be bar berebt for ot5 en batter feft bbor aft gif gfimrenbe; bet either iffe bermeb at be fofte ben bem paatagte opgabe at foreftaa et betbjffet gicelieb0; bet enber better iffe bermeb at be paa benne maabe bar betnbefigt for ftcerfet SambanbeW fame meb et ffceffefigt ober= ffub; bet fom enbba er uncebnt er ben befbige inbfrpbete en faaban feft bar paa Sambanbet fremtib. bentnber tit bette forbi bi frngter at man iffe burberer bette tifftrceffefigt. Oiob mab og briffc er baanbgribefige ting, be; grab er noget at lithe op nijggen meb, bet; teffe og fpegeff0b er noget man fan tenbe.1) a a, og gammefoft giber bctabe fmag og fugt fra fig. 5)Wfe er materiette Ling font man faar for bafern fin, mebet0 bet minbre baanbgribefige og aanbetige er man mere ubfat for at Labe gaa upaaagtet. It paatage fig ftigt arbeibe er bberfen mer eater minbre enb en ftor p et = 9/o. 13, Zec fontig o.pofreffe, meb ffceb og ftrmb og fortrceb, men ingen binbing. Ze bar gfort bber enefte febenbe ficef -cif en % -afbrw i bete tanbet en ftor tenefte, fom bi atte burbe babe bet nor it at tate bent pent og cerb obi gt i baanben for. Ser er bor baanb og tat. tea, beb bi* fiber bar, bet bift ober meb tater og fang, og faa tog man borbene bcer, og faa fpifte be berrer Z.,Z5'. Staten og br. Seen en bet mutate ftaatter fom tifbef,?, banfebe tit af nogre of be bebfte fpringbanfere. arofen Kabef fpiffebe meget baffert,pianoftnffer giennem eftermibbagen og aftenen. 2ibt efter mibnatkib brog man bfem for at bbife ub tit ftennet ben ncefte bag. 3tebnet om fonbagen bar, fom atrninbetigt er tiffcefbe, gobt befogt. Zer bar ober to tufen fotf tifftebe, melt Zafbrifer fra fangbei. Cat febmatin ortefter unber $rof. utie febeffe forebrog norffe mufiffager.paa en meget tiffrebgtiffenbe maabe. 2ibt efter totiben fatbte formanb Zebfert tit orben og feberebe left) fin aarkteretning font antbartbet formanb.,an ubncebnte fom nominationaomite Men abien af 3ergu0 afb, Z. Staten af Nortbfiefb, Sinn., og S. fit. Ojorgo af,enfett, Z'5otua. efretceren afgab fin rapport, efter bbiffet bet Pifer fig at!sambanbet nu bar mer enb ni bunbrebe mebfemmer. fra bet finanfiette ftanbpunft betragtet bar ogfaa CSambanbet fommet fig fiber aaapengene forboiebe tit femti cents. ROfereret0 ra.p.pkt er anbetitem at tcefe faa ben gibe ifte tier lifrafeet band raport, ffpfber Sambanbet

5 ZalibrW.effing 43rof. Zebfen ca. otti baler for ublceg i forbinbeff,!. meb.effin0 tainting Saa bofbt6 ferttafen af $rof. Z. S. Zbompfon fra?3erona,, and tale er anbetftem beri at fcefe i fin befbeb, fom er meget berbigt. Zbi bee tror berettiget tit igjen at gibe mange bbgtig paa puffefen forbi be iffe fan forbothe fig rofig og aftjotbe fig fra unobbenbigt friar ineben be frefte thane bit bore paa en gob og fbif tate. Zette er boift uboffigt, milbeft tart, baabe mob taferen og be anbre font bar baabe tuft og fulb ret tit at faa lob at bore.paa. fir. Zbompfon babbe en' mcerfbmrbig fun, bumoriftiff maabe at tale paa, fom flog uafminbefigt gobt an, og, tror bejtemt at atte fom bate paa gaar meb i at ftemme pan Bulb og gutten fict Sbein". 9-tominationffamiteen anbefafebe atte be gamfe embewncenb tit gjertbafg, meb unbtageffe af fefretcer-fwereren, font abfolut unbffog fig. Saa bleb bet.,,efbigere bag funbe bet nee tontfe. Soul fefretcer balgte X. X72. Sunbbeim af?tug burg q3ub fifb in g oufe, EinneapoM. aormanb?3ebfen taffebe.paa ftbret begne alte be font tjabbe bceret beblcelpefige meb at gyre bate ftebne, faint gicerte- Net, fif en furcep.,)an faith ogfaa for be mebfent- `met af Sambanbet font i bet forfobne aar babbe benfobet for iffe met at n -tobe beb bore fefter. gfcta for ZafbrBmufeet og bet font bar bceret dart bettor baabe tjjemme og bertiffanm. Can bet brebe fra benner fom iffe funbe bibaane feften lce fte ban op. efterpaa gif man orating og tjilfte paa Wo. 13, Zec benner og beflenbte inbtif ffumringen minbebe at bet bar paatibe at fe fig paa blembeien. Saa enbte bet ottenbe bafbrbitebne, unber ben afminbefige mening at bet bar bet befbigite og meft beffbffebe i Sambanbe0 biftorie. abet leg afffutter benne beretning am ftebnet, afflutter leg ogjaa min tieneftetib fom ScrinbanbeB fefretcer og fa0erer. Deb bet famme fom leg taffer forbinbtfigt for ben mig bifte core og tittib, tor bet maaffe iffe bmre ubaf orben om leg bier fcegger no* orb tit. Zet bar toftet abffiffigt arbeibe og lib og anbet for SambanbeN erribenmoattb at faa bet i be0 nubcerenbe orben. Veb benne felt afffutte bet forfte affnit of fern aar, fibers Sambanbet ftifteb0.?ft bet arbeibe og, ben fib og apofreffe fom fra embemmcenben6 jibe er fficenfet Sambanbet, iffe er fpifbt, bebife of Sambanbe0 lebne bcefft og fremgang. Zanfen am faabanne ftebner og et fbbant Sambanb er origittait btanbt?3afbrbfoffet, og bi er be mile fom bar bet. bab al bed befibber, og bbab bibtif bar ubrettet, fcegger ingen perion beffag paa fom fit eget, men bet borer 3atbrifen tit i fceffegfab. Zet bar bceret min fornoieffe at faa anfebning tit at bbe aft leg formaaebe efter mine bebfte ebner. peg Pifbe nu We - at leg fbigieb min fibfte ptigt og' fob en anfebning gaa fpflbt, om leg iffe nu iglen fagbe et fibite orb for belie bred font leg ijar botbt mig tit i fern aar.ibab leg befit bilbe opnaa er, at faa bber enefte?3afbri font feeler belle, tit at faa fit bfif mart for bigtigbebert og bcerbien of bort CSamban b.

6 8 a3aibri erfing og en febettbe oberbebbning om fin ntigt font 2at. brig at ftotte famine, i fitibt maal efterfom bet maatte frcen6 af Wm. Naar bu gaar til ftebnet og Icegger bine femti cents, er iffe bet bare forbi bu bertager i mobet og faar ftemineret i for= banblingerne.ierrer iffe er bet at betragte bare fom betating for brabet 2arbrielfing og bbab bu beri faar at kefe. faar mere enb bette for bine center. Zu faar beri antebning tit at bile at bu naarflonner at bet er bcerb noget at bcere2arbri& og bcere en af bent font tilfammen ubgjor bette ftore fetffab af fatubngbinger i et fremmeb Rattan; at bu i;ittrberer bin fobebbgb og bit bbgbefnrog og bin cet og ficegt factb0 at bu er bittig tit at nbe en riben uanferig ffjcerb fom bebi berpaa. Naar leg nit frabeber mig tjeneften, faa mener iffe bette at jeg iffe gjor mer for annbanbet, og elfing, og alt fom bertit borer. peg gi r bet fait og fremft af ben gobe grunb at leg tror bet er ambattbein bebfte intere*r. peg forber not iffe -mine bmber 1 mit rfjob,;'5'ngen 2albrB font iffe er ntebtem fan fomme mig ncer, mer beref ter enb for, uben at bribe inbtrcengenbe anntobet om at inbffribe fig og Icegge fine femti cent, og ban gjor bet gobt om ban unbgaar. peg ffar tare ambanbeb fag og birfe for.elfing og bet font bebrorer, maaffe figefaa rae "og effettibt font for g leg bit,p a a bet meft inbtrcengenbe bebe enbber anben nlibrb ogfaa at glore bette. Zcertf bare berfom ber bar rigtig mange af 0. font glorbe bette, bbor bet birbe ffbbe Wo. 13, Zec frem. Dare bi rofteb i frof." Win efterforger, unbbeim, er gobt flenbt fom en meget nem= fibetig og tingtig forretninomanb, font fan glove ambanbet ftorre tienefte berefter enb leg funbe. &om a4ifterenbe beftbrer af augourg $ubfifbing,voufe i ginneanolw er an let tilglcengelig baabe erfonfig og.p oft, og bit funne babe mere birefte Winn meb,effin0 trbfning og ennebition. Nieb blerteria tab for famarbeibet og fambceret, forbfiber leg, cerbobigft, Zsobnfon. TREASURER'S REPORT. J. S. Johnson in account with Valdris Samband. Dr. To balance on hand Sept: 9, 1905 $ To receipts from giestebei To dues and membership fees since Stevne of Credit. By cash paid Prof. A. A. Veblen, Sep. 11, 1905 By cash paid Prof Veblen, Dec. 28th, 1905 ' By cash paid H.. P. Blakkestad for music for 1905 stevne By cash paid Hanson & Co. for Helsing No. 12 By cash paid Prof. Oulie for music last stevne By cash for postage, exchange, commissions etc. $ $ $ Cash balance on hand 9.64 $205 : 37 The above examined and found correct by H. A. 1BJORGO, H. A. BOE, Auditing Committee.

7 10 Zalbri& erfing 13rof. Z4onta# S. ZbompfutO tale beb 23albri,3 Scintbattb attrutobe 9be feet i onto 13arf, St. 13auf.!ti ftunb fea e i ai fenfi abilce at bce ftufbce bafbci ai take paa naarff be ait poretiir mote for fongrentattb Oebe ber nori Vinnefota. Zeta tie fin mote ram ba nof ban frlime men infli ben fom frufbce bafbce ben naarirce tala. Zce ba infji fo lite fait for fortgraman fom infli ce ficent mce fpraafe, men entort maattce ban fea. So Ito ban op o fa paa fenfi te bai font ba fomnce: ' Affe hal font infli forgaar fenti fo faar bo bara fo fnilfce o ftaa op." Zu fan tcenfji be fog bce let. No faar lea nofontunbe bce fama te biffa, at alts bo fom infii foritaar fo faar bo bara fo fnille o frac( biffa. Tact e bant fporb too batbce benne tala be be0e moth, fa bait e infli to iture for Tafbri Sam= banbce tcenft0 paa; for e ba caber bathe ai take berfen paa '93afbri el paa boffpraafce for i mit lib. Een let fi bai i ZarbrB,,effingen at bce ce berrce bai fom ce anerficentce font goe tatara font bfi in= bebne te o tata be be0e moto. Ice-ce nof fant at bce #fice fpractfce e fcerbce ba baibrw, men e ba tebt fa. fcenji iblant Sfatfcenbero o Wirifo at bce ba Tome -gore ruftffceffi paa fpraafce mit. Zo It to bce fo bce ce. ba bort fete be0e moto bo ba bathe ber to fort aar; e ba lefe faa tabu fom ba bore jorbe ber, men e ba afber bat ben cera o mono a faat bore mce 9lo. 13, Zec ber for. der ba bo bort om fo lint o tribue bce ce i Zafbri taa bai font ba fet bce nice aice augo; fo rain fulte ce o fo *cue Zara o fbenfolf ba bele op ben. Zee oe bift alt lama fant o bre!, men bce bifbce bara fbcert baarfe taa me o probce u fea nofo om alt bce. Zoe bit fanfit bara bcexce for me o fea norm or om bce fom fig paa benne fia at ben ftorce gaajebammen. men* baa e ba afn litn fmaagut at bce ba ingen ftan e fbnieft bre ba fo morofamt o bara fom faa ain taa baare bt)gbcefolf font febbce ner be ber mo lebbce. Zce fan nof bcenbce at benne Zalbrifen babbce ait grobt fjinn men fo babbce ban fanbefe ait got 'arta ofo. Zce ba mangt o muffi e fcerbce taa bono, o iblant anna ba 'bce go borflif. Naar b:t ce te bore it ba fuller fo ffa bu fea: q3ci be fjuggur," og fanbefe funna ban lea bce fo bce forgo. Zoe ba benne fama Zafbrifen fo maattce ftetice aat fe fjof incea fjceringe ba bortce nofo baga. Zaa bai fporbce bono fog ban liftce bce, fa fbara ban: Wa Tau, naar ain fora flab faa bait ban bce 're taint baa." Sbcer te arbaibce ba ban o arbaibce jorbce ban te ban bart gamaf. golf funteft nof bce at ban infji ffulbce bribce paa fo bart. babbce ain maag font ba baige brei o biger men font paa bentie infii ba fbcert -fbfin paa arbai. ffo for fret bu infji maagen bin brufe pfamu? fporbce bai. ffa nai," (bara ban, e Jere nof For nof ffugge e." Zce ce ffite Para Zafbrifabn nei baar bbgb. ZO Ibt unblibfbce mce am bce e fi ce gangce per-- Imre, men fom ban fa, naar bu fora ffof fo bait

8 12,effing bit bce ce taint a naar bit ba fet a bort bce fjol is bait bu bee ce rant. Zee ce no ti aar fea bce ba flit ain ftri aaber guff fl)ormaafce. G raaftce te a bara tanbibat for rfulefuperintenbent ben bauftn. e fra caber glamce to frit& bai ba te a l0fixe me te a intji baa minft 2albrifabn. Zce ba 'ain. [lama Zalbr0 barti abringbale fo ga go graice j2cra raft ban jorbce bce. Aoft ftcemtce bu? fa bai. G bobba for gulf a gutn bc0 Sbain e," a filter ce e ban jorbce bce. Zce gaar ai bcermo btant it om to 2afbrifa fom trceft6 pact am bceg am bag. Zce ce fbcert te binb ibag," fa'ben aince. fo fom be bfcr!" fa ben anbrce. Zce tan not ljcenbce at ben aince taa faro ba file tongborb, men bce bilbe barce fbcert bcerfe om affce far a te at bbice at ZalbrBrt funna roma faa got oberait0 jam bce faag ut te at befe to tarabn jorbce. Zce ba bore infii fo fife jtri iblant bai naarfre ter te fang, o bce ce bcet mbunbefebait fa ba bore melt =jar beri. Zee ce norantunbe ram jentin fi, at bat bit taa fe nafin fin te fortrce anfilte fit. anti Mt m0 bra ibab efbaa ficem anbr0 far o fea om Zai ftaa a ficegfcrit may Man, ben aince flit bit ben anbrce flit bit." Zee bitbce bara ntbfii bcerce om m0 tor mlyniter ette am fo brog te beftn ifraa baar0 Tanta a bet Bart itoitanb0 tit. Zaa ban lam te= balers fo frroitice an fo babre taa fanbce a forra alt naboo fince a om to got bce babbce gaat bai. Zaa ban bdbbe jort bce, fo fa ban at forra o tanbce mit ce firefa got fom beret. Zen Tom infii tan MI 13, Zee fjaa nor() got i noran an of fe fja fan Wit bentw ftor cereaebbning ifra anbrce. Zee finft jebnce engon iblant fom fmtejt bce at m0 jera for mnfit beef en taa bee at n10 cc brija a at mo borbce bara foriagba nice cerun a tiara taa naarff berromft Zai fi at mo tru at mo ce bcerce ea bai anbrce. Zce ran not make at bai rorce Hie i fanbaitn naar bai fi at mo ce bcerce et bai anbrce men at mo ce nab ftorffroitara ce intji fant. Zce at mo ba tare u fere a tjatbce tefamet0 a Icerce a fientni inan bcerce ce intji /taro lijte. Zoe bilbce tiara fbcert bra om bat anbrce bbgbafoffe jorbce Zefe moto ce intji.pa= tenterte fa at an bai bit fa fra bai mail el jebnce faa fob. Zce fan nor bara bce at me inlji ba jort aft fom tunna jceraft, a at mnfii jam lja borte jort funna ba bore bcerce. Een mo ce no fo mbrji fere bai at m0 ba no jort nato.0 bce noion fare for at mo lja tare fail fa ran bce tiara at mo ba grata for mnrji am to fbcerce rata 2afibrifabn ba bore a for lite am raft 1116 borbce raga 1,0 fa at mo trait fra ftaa te ffamme for bat font lja goat fere Zce ran ingen fea at m0 fjcent taa ai lien ref a berfor ran bai inlji bent re (tort taa 10. Zce re mnfii got blo i 1,0 o boo rot mo fjaa a fceta i got brut. Zce bcenbe jamt at naar bai trot ai pfantce ifraa ai iteffce te ai an at Kanta utbiltaft.paa taint reit= fjeffigce maata. pfantce font ce nnttog pact ain 4aD ran bli berrce ugrc0 paa ai an fieffcr. e trur

9 14.etfing no bee at bce ce alt got bebift at Zatbriftt fan to go rot ber teta0, fan bcetfce o Mi ftorce a ftcerfce baabe paa ain maate a an. Toe ce bate te bce at ben font bit Loma fram i beern fo fot ban bara go te a ffaa a brae bai banbbore font ban bar runt fe.,,an fan inffi recta fe ne o fea, fa fo forbce ban far a fitaia far ba a fea fa fang tebafer jam nofon bait, a naar bce ba got not for bai jo barbce bce bara for 10. glinefern ba fort bce lama i to et tre tufen aar a mo bait to ibirrce fara bai ba bode tact bce. Zce ce not mangt mo funna 'Gera bat i a bafbx pact men fam fenta fom facto i foiin fa, bce ce made paa a bara runblet Zen fom ba tome bit tetaa for a teba maa inffi gaa o fnaula am acting infli gaar ette fofcebbf. Zerfom ain inffi lifa fe fo got ber font Ijan forbce ber Ijan fain ifraa faa faar ban paffce fufferin fin a fnu runt o raifce tebater ber Ijan fom ifraa. affe ting ce ber font bai ffufbce bara bit ingen fea fom bar fit futtce bet, men iberfor bebobe infji nofon gaa a bara ain rangbai fam firm fait mce afting baabce faint a tile. it mo obbatbce bar aice cerce a ben aat bai lam Ija gaat fere 0 jo tot mo not fara angai aat. Zai fom Ija fort bce heft tier tercta baabe.oaa ain maate an ba not funna jet rite fcenger et nafin fin, a bijtce o fteltce fe fo at bce bai forbce ba fort pact ben melt fornuftigce maatin. Zai ram bit bli rcerna fom goe Safbrifa bar tetaa int bara goe amerifanare mcd bai inffi 91o. 13, Zec bee fo ce bai inffi anna et ugra. Zit bait at berfom bce bceb grad i bfomfterfengen bince, fa tugga bu bee ut o fajta bce bort, taa bi bce fceli inffi inni ber fom bce ffurbce. m bce bozb Mamma pact grabolle utafor bufe bit, fa tot bai ut am bai ce afber fo ante. Jo lot buff ce at m0 ce ft0tice baa no for naar rno ficem bit. Zce goce fom m0 ba Late mce ticem not tefonce mce tin berfom mo brufce go forftanb, fam mo borbce. Zerfom ain bar goe tanta a barafot bat billefraft te a tjtce oaa nice fo finft bce inffi nofon an flan i bean font ain fan fcera mair mce bai el tier i Wmerifa. bce nob foff tom bar baae taa bai fo ce bce Satbrin. Zai ba orce for o bara itcerfe i (Ate maata baabe oaa fjcet a troop. glen inffi bcerre bce, bai ce oaa bce baitce certe a bainfte fram. a bca bore nofon gong i bette Ianb bijtori mo ba trcengt flife foff fo ce bce no. Zai jo ba gange o rota nice moffarefun tja forme mangt font ce ftogt a rote baaboz paa ai fteifce o an. Z5' ply) barce ba mange taa embe0mcenna bore tangfingra a ba grabe te fe tact oceinga font borbce te bon a ftufbce bore bruft fe bce font bitbce fora bon te foto. ba bce bore bai i flat a nation Tom tcenft malt.oaa fe ii0i a fin aice ocengoong et.paa ain embet&ri. aft flift fan berrce paifa paa ai tai, a bce ce ben at iftan for a fceta in i embcete alt ftaa moral fom fit:ern rafanb jo borbo mo ffaa noice,ette to mo tcet a brut. $.1.,cet 1.0 laitce te mo fin bai fom ce trufajte a ftafceran. Naar bce Mi fort ffa bo ffaa at bce ain bail [rote tutee

10 16 3c Ibr -i Odium Wo. 13, Zec fara ibtant Oalbrifo. Ren fo fut mm funce bai at mm ce cera bcerb. Zce fan mo bmrce Icera el naar mo p a Oa bcel p a a bor bocent. Nebefebait ce taa ibce gam m0 ba arba tact borce forfcebra, rcet afti barbce Taft p a a bai. Zce ce lama for bai fcet 1.0; anti bce ce i pofetiff embmte et i nofon an ftiffing, bce fom bit icefbce meft ce fo got mo cera bce mo ba tare 1.0 fere. 2cet.10 berfor icera bor pfift for mgi ce anti i ftort et fmaat, fo ficem mm afber to faftm ffarbor paa Safbrin. Ze ffutning bit e icefa op ail file bift fom ban aiftein i Orota faga to for me aat befe tnote. Zce m ain bat nit 9laari Taub, Zen ce ben beftce p a a ftotun, 1M bit infii bit tru bce min man, Co gac 'berben o beg ben. Zce aite ltatbrb bce lama ftm. Zer fix0 bce ffog o mtbe mm, Ece bitt paa aafo o fiura i baafo, fifit a ffceff i bien. Zer fine bce fara i bunbrcem "om bcernce funnm om tanbce, Zai fan flaa tuffen i tuftcebi banfce riofen bfannt anbrce. baimce ce bai fom fremma jeft, bortce ce bai fom ben fake peft. Zs'a, buffo tail to bette fort, Z'ce Rife foff mg fifa belt. c Zr. a. C. apoion. ",effino fcefere bit Uctbe intere0e af at fe belie bitlebe af Zr. otjnfon af CSt. 43auf, ber fern atte beb bar bmret ambanben fefretcer ittbtif fibfte ftebne, ba Tian iffe bitbe mobtage gjertbafg tit embebet. Zs'figemaabe bit fofgenbe am barn og ban fotf fcefe meb interefe. Sian er p a a

11 18 3a11bri.effing faroben of bfanbet berfomft, ibet bax0 far, bet tilt rte en gammel bonbefamifie i 2anb, bar Tlartin Zsobnjon fra art tie, fenere fra gterbaugen. ten Vartin Z5'obnfon bar bog be0 Zafbri, tbi bal0 mor alarit bar of Zafbri ffcegt, en fbinbe of cegte tote, ber opnaaebe ben anfefige other of 96 aar. 13aa morfiben er Zr.,,css'obnfon of bet fjire ZafbriMob. Sand mor, fobt oaa Sitting rub i Sonbre turbot, bar Tiarbra, batter of 91aKi og buftru Sigrib Soberaatter. Cif ter en tib ffottebe be fro ZafbrW tit- 2anb tjbor bete gaarnnabn bleb Oaarber. Zr. Z5'obnion er fobt oaa Nocf $rairie, gif i gutteaarene oaa common ffote, frefbenterebe faa Oefoit College nogte aar, og ftuberebe fiben mebicin beb Nicbigal0 uniberfitet i Mtn ffrbor, bbor ban i 1880 fir boftorgraben i ncebnte fag. effer nogte aar OrafP fom tcege i Zrforbbiffe og fenere i Sob Zafota font ban titbage tit uniberfitefet i 9frbor for bibere at ubbanne fig font foeciafift i Oenfogbomme; og fir ber fnart anfcetteffe font tcerer i afbefingen for lien= og OrefOgbomme. Za ban nogte aar fenere forfob benne ftitting tom ban tit St. 13auf bbor ban bar boa fiben 1899, og inbebar foruben fin 4ribate orafp fom Oienkege ooften fom Oen- og oren-firurg beb 3etbeaa Sofpitat. gra ben tib ban fom tit St. $auf tog ban aftib bet i afbrigtebnerne.,z5' bet anbet ftebne, ber bolbto i 1900, bar an en of taterne. San bar formanb for ben fomite fom foreftob bet treble ftebne, i 1901, og obertog oerfonfig ftebneg tebetfe. 91o. 13, Zec Zet bar faftiff Oaa fan forffag at ber unber for= reining ben bag fattebe belluining om at oprette en forening of Zafbrifer, og an bafate fom mebtem of ben fobmanbaomite fom Me)) nebfat tit at ubarbeibe lobe for foreningen, og ba lomiteen organiferebe fig inbfatte ban tit ben fefretcer. War efter aar er ban fiben btebet gjenbafgt font fefreicer, inbtit ban nu ibort abfofut negtebe at mobtage gjenbafg. &b fit ibcerbige arbeibe i felretcerftittingen lj ar ban tagt affe Zalbrifer i tafttentmefigbemajcefb tit fig; men bet forte nebffriberen of bioe linter 130, fenbe at ncebne etoar ting ifcer i benne forbinbetfe, fom Sambanbet mebtemmer burbe bibe. Zr. Z5'obnfon bar faabibt bib0 ben ber loft og ibrigft birfebe for en forening efter et fefffab of bore fambogbinger, og fom ncebnt foretagbe ban benne fag for mobet j Como wart i San bar ogfaa ben ber oprinbefig fremfatte tanfen om eafbrbgjefte- Ner, font er btebne tit en faa.bigtig efter bcefentrig bet of bore aarlige ftebner. Zet *fie of We, nemlig bet i 1P1o3art,aff i St. $auf aftenen efter ftebnet i 1902, frtpte tjan tiftaf, og fom formanb for fomiteen foreftob ban perfonfig bets forberebeffe; og ban bar fom ferretcer eller mebtem of Storet reorcefenteret Scrmbanbet paa ljber gjefteb0- efter banfetfontite. Nen tanfen om SafbrR,- gjefteboer bar of Z'obnfon unbfanget fcenge for Sambanbet ooretteffe. Zet ber buff0 ffareft fra nebffriberen forfte mobe meb tjam, tibtig i 1901, bar tjan ubbifting of en,plan for at faa fammen

12 20 Zatbri.t)elfing et ftorre antat X3atbrifer fit banfet eller,,gielieb0" meb- norffe utter fom rjummegraut, ref fe, gib. og Ian begrunbeffe of bborieb0 en faaban tifffefning og fammenfomft bilbe gabne bore fambogbinger. Zife er bfot et par freer of Zr. obnfor0 arbeibe for famfinobebeegeffen iblanbt Z3aIbriferne og ncebn6 fom prober paa betti mangefibige inter= e0er efter beftreebeffer beri. Zet er nebffrebet ber font mcerfe.paa.paaffjonneffen fra en ber bar babt artfabning.tif at 'bribe intimi fjenbt meb bet. bele. ssfjont Zr..;5'obnion iffe feengere ftaar i bette beibe officieft, fan bi fifferfig ftote paa tan bet)= bfibenbe og bicerbfomme intere* og aftibe biftanb i aft bet Rai tjena 'ambanbet fremgang. Gin miff atnerifancr finite tut tit %urge. Zen fom tibt brad paa, min Norgekur. Zet bar i peg bar ung og reifeforten, fom ben ftefte ungbom er."om fmaagut tjabbe leg bort meget,otn Norge af mine foreethre og fienbie, og ba ifcer of ben (tore ftof nofommere, fom bber baar og fommer torn tit ffozat og benner i bet (tore norffe fettfement beb Zecorab.,ugen boffie meb afbcreit, og ba leg bar faa bet dor og tube og paa en maabe ftob paa egne ben, brog leg affteb. peg rcifte fra Ebicago en juteaften og triftere jut bar jeg iffe opfebet. Neijen er ber iffe noget at berette out. Zet bar befit mine inbirof of Norge, en amerifanff fobt 93albrin inbtrof af Norge, jeg 91o. 13, Zec bifbe bringe,effin0 Icefere, efter mange fofter tif rebaftoren. Can brad rofffit0 fonbagmorgen fit jeg fort die paa 91org0 roft. lerg og ftein mate oiet. der og ber en entig bjerf og gran i fjefbrfoften. fter ben Lange fjoreife fofe bet trogt og liemfigt at fe fanb igjeu, f ars og more lanb.,;"sa, bar bet iffe ogfaa mit? peg flut±0 fornemme en barme oq aro i mig, faa bet. flog mig at bette maatte beere feebrefanbajcerfigeb., ettere forftob jeg at bet befft bar fjcerfigbeb tit far og mor. Lgte fcebre= fanbajcerfigbeb bar jeg fun for Wmerifa. Zet bar nu Ijetft 2afbri jeg oifbe *Ole, men jeg Meb bog i kriffiania i flere bage. Zet tuff fig frig at en fob cite af mine fret* og fforefammerafer fra ffmerifa fah og 1mile beb uniberfitetet, faa bothet i Qrifiiania bleb fcengere enb jeg babbe teenft mig. Zet bar faa meget at fe i Ariftiania og fort bar meget benfige og opmerffomme mob ben unge 21meri1aner, fom enbogfaa funbe tate norff, nceften faa gobt fom en inbfobt. Wit maat robet mig bog. peg,babbe ocnifeen ncefefob, fagbe man, og faa bar jeg Ijobet tjoit og ncefen tibt Sirre tegn paa en amerirancr. der er bift tibt faittf)eb i bet ogfaa. Qriftiania forefom mig en uatminbetig oarrer btj; bog iffe faameget boen, fom omgibetferne, tior. ben, aaferne, naturen er barer, og bet bete gior Ariftiania tit en baffer bo. Zet font ifcer gjorbe inbtrof pa mig, bar at fort babbe faa gobe bet. aorretninofoff git tif fin forretning ft. 10

13 22 Zcabri t effing og Went igien beb 3 og 4 tiben. Zooffet font leg bar i IN:gen Ivor bet gore robttin0= og bognia0. arbeibe enbba o.ptog finb og Ijcenber, forftob leg iffe at man funbe ode bet nobbenbige arbeibe og, faa finbe tib fir ffere timers bbife og tiboorbrib bber bag. Smaa bar fange forbofbene og mangt og meget i Norge, efter amerifanffe begreber; men aft gab inbtrof of at bcere bef fteft og bef gjort. Zet babbe iffe bceret baftbcerf og bar berfor iffe matbcerf. peg grentmer afbrig ben bag leg florte ooer ZotOactfett og baffebcelbet gif nebober mob ben bibunberfige, batre Zarbrinar. Zet orbentlig lubret i mig.,*er gat bu enbefig faa fe bet barrefte i Ijete bibe berben, fom mor faa ofte Ijabbe for= taft mig. Z5eg Ijabbe naaet min reife time. Nib og falter faa for mine oine baten; Icengere ub og boiere appe be mcegtige flefbe, Zs'otunbeimen. forftob leg bbarfor atte Zarbrifer Icengter blem, bborfor be afbrig bfir trcet of at.prife ben fagre 1')g gorgagne natur i Zafbr6". Z'5au, ba e fobt i ffmerifa fo bilbe bmre fobt i Safbri." Zrangt er bet not i ZafbrW, og lorbbunben genet og ffrein: men balen fiber fit fort bef. CStor rigbom er ber fanfle iffe; men Zarbrifen er bog et rigt foff. Rig paa gjcertfribeb og blertebarme, faa at en fremmeb forer fig fnart Ijiemme. Cg faa er Zaibrifen fri= benefgenbe og fobt potitifer. %Ire Zafbrifer er begoegtet, i affe fatb bar be atte begcegtebe meb ntig, bongang leg befogte ZafbrB. Cg fiben bar leg trolig erfienbt og frcepet flcegtffabet. %a. '13, Zee Cat befog i Zafbri fan iffe tcenf0 uben en tut. tiffjerb. peg forfogte ffere gauge at faa fofge tit en of fceterne, men fit dub fbar, at bet iffe fob fig gobt glare paa bintertiben, fneen fact bob og ber bar ingen bei. peg forftob tifffut at man tbifet paa min ubbothenbeb paa _gig en fcerb. Zet biarp iffe at leg bifte at ber bar gobt*zarbri tai i nag i roggetag og fapfpring, tiffceter tom leg iffe. orn et fomprotni bteb ber tobet en fur tit Noftuen. CSeB i forge brog bi faa en morgen affteb. *Rnittrenbe forbt bar bet og gobt fore inbtil bi tom tit Oita, ber bar bet forbi meb fneen. Cane= f0f bar bet bagitobt i,tiugaffeibe, men ingen fnebei; og i Off fortafte be 0, at ber iffe bar fore forenb bi tom nag" i Zang. Zi fit titbitb pm loan paa bjufgreier,' men *ft maatie bt tub for at barme og nobe bebcertning fom buret formaaebe. Zet babbe leg i atte fatb iffe noget itnob. Z5'eg babbe afferebe faaet fmag pact bbab en mate bonbegaarb bar at bo paa, og faa fom inb bobeffen fra Zarbro Oifo. n inbbobeffe fra ',a -rbro bar ogfaa en befafing, fom man figefaafibt funbe afflaa fom en brottnitto. peg bar ogfaa ibrig efter at glare ncertnere beflenbtgab meb benne ftaute fbinbe, ro babbe naaet ober babet. Nn bar bun enfe, men ftoret gaarben fom en manb. tor og ftatefig meb et aabent bcefen, fri og blcero i orb. Sun babbe bceret gobt fienbt meb far og mor; befoget bar mig berfor, ffjont fort, en bit= rtrig fornoieffe. Ijabbe tcenft tit Noftuen ben bag, men forit

14 24 etfing 97o. 13, Zec maatte bi inborn i Zuam, boor ber bar itcegt, og paa Orinbabeim, tjbor bi igjen maatte borie floegreier. S'aa fom bi cubefig tit q) bat, ben norjte" gaarben i fang, bbor bi tjaabebe at finbe beibijer. Cte COOL gaarbmanben og.10n tit anub Nb ituen, bob jig felb fom forer, men bi maatte fcette bore egne befta igjen pact b ab f, ba Cie life trobbe bet bar mutigt for en *ft, ubant meb beim at gaa ben. Zeri babbe ban not ogfaa ret. fan tog fin egen bege norbfjorbing, fom gif baien to gange om ugen. Rarfoffene maatte gaa, jenterne fab i ben ene ficebe og fjorbberten tragic i bcetene baa Cie brobonb. 2ibt fneiab bar ber, og Treen Taa bob, tier og ber faa bob at tetegrafflotoene itte bar at fe. Norft bar bet ben fibfte bei, og ret fom bet bar gif en of off, og unbertiben begefbarten ogfaa, ubober beien og fant faa bobt i ben Tofe fne at bi nceften bleb boric.'tom bog bet frem og bleb barmi mobtagne af gamte Anub og ban, bentige tone. eamre Sknub bar en manb bel fieribt i glorge. q3aa itefzelb babbe ban lebet at fin tib. nbnu raft og rorig, Haig og pratfom, unbcrbolbt ban 0 ubober fbetben meb biltoriet; om Tibet ber opoe paa fjetbet. Mangen jagtbiftorie og Ii0frelje tube ban berette om. fan Ijabbe ogfaa gurbmebarje for beitebaab mobtaget af fongen Za jeg baagnet. -melte morgen oobaget leg at ber bar mange nabnerin i faaet ober min jeng: ibfanbt flere beromte nabne oobaget jeg part bets fenttenbcf:, og jeg ribfet mine itabnebogftaber lige beb fiben. Can amerifanir prim er ba lige faa gob fom en fbenft, etter fbenft-norit ori0. knub 91oftuen og far babbe bceret gobe fammprater i ungbommen og ba far befogte.qnub.1) a a reifen tit Amerifa babbe be bottet befter, fortatte snub, og fanbt bar bet bift, for Qnub babbe enba fcelen fom ban batibe faat i btjtte. peg faa ben Kb, bet fom bar igjen af ben, fibt tern og tree. aorbi jag bar fare fon forcerebe.nub mig en fb fom ban fetb ffar af en planfe ban babbe faget fra ZOnneMiorfici''' ba ben bleb fotgt og nebrebet, ogfaa en rem fra Ijuben af biornen fom bra/ frubt i firfen af jcegeren fom oobagebe firten, ber bar boner for forieboben Ijerjebe Tanbet og efferpaa Taa frjurt af ben obboffte frog. llboaa bagen brog bi igjen nebober tit bbgben og Taa ben nal Om COOL Cte C.obabi bar joitiemanb og ubober fbetben bifte be unr ameritaneren fin fmrbigbeb i flatting og joringba0. 'wren tit No ftuen gremmer jeg arbrig. Zou, ba e intzi amerifaner bilbe e bcera OaTbriW 0 r it. 2ajorb. (Te buffapo um Tjan bpi). benta paa reija; jiff i ei gat0, i)cla torn ber ein mann So be me bilbo,prate! fan fa be0e ore Tice forg i grunne:

15 26 Tarbri.effing an Zbome 2ctiorb a fbifa funne." fom ban ben mannen, Coo merfii fan fceta;,tan ficem no beftanbig aor nofon fan beta. tin tart bil e feia Ze manne mo mirto! Eit ebigt farbel! 0 for alti bce fift07. Sian ba mce bei ar0, Zaa lifbarto menno, ambanbo" ftifta, St ce norffafto enno. aor norffbom fan babb0 Ei fru fo fzi fbifta; Sian bar morfam o bobro, befft naar an biffa. Zer fan bce bcenbo eft Zbonta me fafno, gler curtbanb0 famfart 0 tanfabn bei bafno! fat.10 ban minnaft P1 taff for ban ftrcebct norffbom fo trufaft. minne bit feint A. A. at u b i. Zubi Ito. 13, Zec Er& Z'nga Ziferub. 'Siben fibfte 'rammer af effing" fom ub bar en af ber0 trofafte bibrag4bere, Raub. mag. Zsnul Ziferub i Safbington, Z. E., tjabt ben flare fora at mifte fin tjuftru i en afber af fun 38 aar. Et onbartet tiffcelbe af tbbboib feber, Jam bun oienfbnfig babbe fcenget unber et ferieobbolb paa fanbet, babbe bobefig ubgang efter fun otte bageq, fbgeleie. aru Ziferub, bbb bigenaba bar Z'5ttga Ouitaba Ueffen, bar fobi i.tommefbif i bet Zronbbieinffe. og en batter af babcerenbe banbefoorget og orb. f0rer Uelfen. 9Itterebe fom barn bafte bun abmerffombeb beb fit gobe gebor og fin frratfte fangftemtne, bnorfor tun meget tiblig ffuttebe fig fit firfen fangfor og tog unberbitting b0 ben meget logic.ftf. afar i Zronbbiem. efter at babe fcert fmab Icer0 funbe ber, reifte bun tit kriftiania og ftuberebe bibere unber fru Zarbara 2arfen5 febeffe. Za benne baaren 1891 fif obforbring fra bet babcerenbe Efbarabo bireftion tit at anbife ben en af fine bebfte eteber for en macatem engagement, faibt benbe, bafg.p a a frf. Geffen, ber unber mega bifafb forebrog fine fmuffefte fange tit or fefteraffambagnement. 91u burbe beien bcerei aa. ben for bet obligate ftubieobbofb i 93arB. ZOniblertib bar benbe forcethr0 fortnuoomftcenbigbeber iffe ffig, at Bette fbnte faa figetif, og brut babbe berfjo ftiftet befienbirfab meb fin fenere egtefceffe, bet bar faagobtfom fcerbig meb fine emamener og

16 28 3cribri.effing babbe fat fig i bobet at probe fuffen i ben nue berben, iftebetfor at ffaa. om brobet bjemme paa bet_oberfufbte fifologiffe marfeb."aa bleb bet ha giftermaal og ubbanbring lit gmerifa, iftebetfor reife tit Csfjicago, bbor benb0 manb fnart fit telfe beb benftenffofe og fibt fenere beb bet tar mufeum i Zsacffon 13arf, obtraabte Ijun ffere gange offentfig fom fangerffe beb feftfige anfebninger og boftebe ftabig barint bifafb, tile minbjt for fin toffning af be tjenbte peeler of ffjeruff og Orieg. ;5'miblertib bar fliffebcefent ube meb fine fmaafigbeb:x, mend bfigterne i fjemmet ftabig ogeb0, og faa gif fangen mere og mere ober tit at bfibe en prit9a± fag for famifien og be ncermefte Benner. %- eb benb0 manbforffuttcffe tit fjobebftaben i 1900 bleb to berfif ubfigterne uberfigere forbcerret, ibet be norffe ber er faa faataffige, og bet.er err banirefig jag af trcertge inb i inbfobte mujifafffc frebfe. Rigtignof bleb bun meblem of et cborat focietu" og fjolbt trofaft fin ftemme i obeffe i forbentning om bebre fiber. tdlen bet bar benbe iffe forinibt at itobe baa mufifafff intere0erebe menneffer, ber funbe gi Ijenbe et framitob, eller en frun bafetiff pianirtinbe eller fangerffe, meb bbem bun funbe arbeibe i fceffewab. arkit iboft furtie en anfebning at aabne fig for benbe tit at bfibe mebfeat af et firfefor. faa tom boben. Een 'obtaget af og inter0feret fom Ijun bar i fin famifie og fit bjem, --- 'bun efterfob ire fmaaglitter i afberen 9-13 oar fagbe bige ffuf 9/o. 13, Zec feffer en frugge ober benbe lib. dun fate felt) faa bift, at Ijun fab inbe meb en erne, ber bar gibet benbe for at benutt6. Zet bar ligefom tafentet faa ber og gnog og tif fine fiber formelig ffreg efter befrieffe. be faa mufifafffe lame= fifer, her bate Ijenbe i fjenbe bebfte ftunber bibfte at bun eiebe toner, fom felt) be ftorfte 'funbe unbe Ijenbe, og font blot bentebe Oa en fibfte filing og afflibning for at funbe ffabe ffjonbeb og gfcebe for tufinber.,enbe manb, bbem bi ffufber be ffefte af bwe optioninger, Ijar befbiffig tifitiffet 0 et par ubtafeffer mobtagne efter benb0 bob. Can begabet ' bame i 0.-,bicago ffriber:,zg faa fang bun for 0 'Nu far for aft, ifra bi bar firma'. Zcenf, bet ifufbe bfibe ben fibfte leg fit lyre af ben bafrefte ftemme, leg nogenfinbe Ijar bort jeg tiger iffe belie, forbi bet er tit Zeal as nei, mangfothige gange liar jeg fagt bet og feet mebfibenbe frail, forbi leg mangfebe fa0 for funftfcerbig mufif. peg bobebe nemfig at fige: Nu bar leg bort baabe og anbre berbengeronte fangerinber be re fang bfir leg ofte trcet af men naar fru 'Z. fang, funbe leg fibbe i en frog gjerne bete fbefben bare og nube." Cg en fjenbt norff funftner ffriber: eribe (IRO fumbateliffe obtrceben fprebte fofffin og bugge enbog ober min tifbcereffe, og leg flat afbrig gfenime, faateb0 fom Ijun fang ofbei0 fang". Zngen of hem, leg enbnu bar bort, bar gibet mig

17 30 R3aTbri et faa mcegtigt inbtrof af fange0 ftortjeb, og, fom fagt, leg gfemmer ben atbrig." n ftor menneitefienber Ijar fagt, at be teen= ter, fom naar frem i berben, fun banner.en liben brofbet of ben (fore flare, fom eiebe ben famine gnift, men beb fficebne0 ugunft fife fom p a a fin retie bbfbe. tier fom en anben bar forntet bet: Ze itorfte bigtere bar fanife albrig ffrebet en little." far ba ogfaa bet nittenbe aarbunbrebe& bbbeite aanb, enrif Z5'bfen, i aareb -B tumlet meb probtemet: at finbe et birlefeft for ben ftorite og bebfte ebne, at lotte tit falbet i e0 eget inbre og forge bet urbggefigt? bbormange bar fife i fine bebfte ftunber fat, at be fig ben utro fierier bar grabet fit punb neb i lorben, at be iffe bar naaet fil at faa mbntet ub bet bcerbifufbe i fig, at be fig ncermeft er fcerbige tit omftobning i fnappeffeen, forbi bet iffe Itiffeb0 bem at be= bare, bbab en troenbe ibefrem bar belegnet fom OuN merle paa fin panbe".,bitten Mon tattle benne,trofterige inbiffe, at bime tatenteb ubetbiap folbater, ber bteb tiggenbe igien paa ben ftobebe tanbebti uben at ffue feiren, af et retferbigt forfbn bit tilitaa0 met enb en anfebning, faa be eitganq finber fin bebfte ebne metal ubmbntet tit fibite bbib. X. $aftur S2. Jagefettj. 3aa Zer0 anmobning, fjr. 91ebartOr, bit leg lortetig nebtegne Iibt om afbobe waft..agefetb. gloget Ijar leg bentet fra Tubbcererm", og noget 9.1o. 13, Zec fra min egen erinbring. Zs'ntet er fotbeitglorenbe, bberfen Tiubbcerere0 forrefponbent eller leg bat magtet obgaben.,etbigbb bar leg.berfonfig fjenbt meb ben afbobe, bar fienbt barn i ober toe aar. Cat par etler tre gauge befogte ban 0 tier i CStougljton, og ba bi begge bar fra ben lamme bbgb 1 %Urge, bteh fienbffabet mere intimt. 13aftor - R.,agefetb, formanb i bicago freb4 of aug0 fbnobe, bar fobt ben 19be feptember 1841 p a a gaarben,tiagefetb i 9Zorbre triebatelt, bengang tifborenbe 9lorbre Wurbaf. and forcer.= bre nabne bar ffnubt l2.,t agefetb.,agefetb ffriber om fig Kb figgenbe:,,zer bar nebtagt en refigio trang i mig fra barnbommen af. Z5eg babbe fiat loft tit at tcefe. Oegbnbte tibtig at mere onffe om at fomme paa en 'Were flare for at ubbanne tit ffotetcerer; men ba mine forcetbre bar i fmaa fair faa Merl ber bin= bringer, figefom faber onffebe, at leg ffutbe Icere ffrcebberljaanbbcerfet, faa bteb leg optagen b0 mitt brober font ffrcebbergut." fter enbt tceretib breb ban baanbbcerfet pan egen regning. 3tanbt be ffrcebberbrenge, ban Ida opfcerte, fan ncebn6 $aitor Zboffebaug af %orb Zafota, en bellenbt preft i ben norffe CStjnobe. Z ubbanbrebe.agefetb tit 1merifa, og borafte fig Eo., Tg10., tog fat p a a bbab tom befit arbeibe fra *ft af, inbtit ban fenere be= gbribte meb et fircebberibop. Zette breb ban nage aar; men paa opforbring af prefter og anbre,

18 32 3c(tbri effing reifte an tit Reb 2Bing eminarium og ftuberebe ber node aar, og bleb orbineret tit preft ben 30te mai 1881, baa fan fra 3rimrofe, err og annef= terebe menigbeber. 43aftor, agefetb babbe et bibrtraft falb, nem. Tig en menigbeb i eambribge, en i Zeerfietb og fenere en i Et.,oreb. Batt fjobte fig en farm i $errn, breb ben og boebe ber i mange aar, tit ban folgte ub og faittebe tit Et.,oreb..abbe ban tebet og bceret friff, faa bar bet bca0 beftemmelfe at lja gjort en _fur tit Norge og gjeftet fin fbbebbgb i former. Nen fbgbommen tittog, ba ban leb af baffe. onbe, og Ian babe i fit I,jem i Et.,orcib ben 4be juni i fommer. fan bar en frebe10 manb, meb et finbigt og beftemt bcelen, ber gjorbe at man fat= tebe tiftib tit barn. en manb ber fell) lebebe op tit bbab ban prcebifebe. and forfnnbetfe bar flay og grei, og biberaffnittene fom faa let og natur. ligt. &)r ftore og prcegtige fide ftob artib aaben for barn enbffjont bi tirborie bet famme firfefamfunb fom ban. Zet bit bli banffetigt for.auger fbnobe at finbe en manb ber fan forbe flat.,agefetra btak ber fan ribbe ben fiffib, agfetfe og refbeft, babbe af fine menigljemforf og ubenforftaaenbe famt ban, nabobrefter. 3eb begrabelfen, ber foregif ben 8be juni, bar fagenbe prefter titftebe og bettog i banbringen, nemlig: ZuetTo, 2ee og eittreint af auger ft). nobe, 13engilib,,engefff.p reit i Et..oreb, Witarbb, inff Tutberff preft i erona, waft. CSletteu Ito. 13, _Tu af arifirfen i T -fancbarbbifte, famt waft. a ottitberfon af Zen aorenebe ffirfe i Et.,oreb, fom frembar paa fine,egne og fine menigbebe0 begne en bitfen, og fagbe btanbt anbet, at afbgibe babbe bceret en gob nabo, ibet ban babbe bift fig at bcere en manb, bbb orb og ljanbtinger i et og alt funbe We pact, en fambittigbewulb Inert, atborlig friften og famfunb&ro Tufberaner. en ffribelfe fra ben beffjenbte Inert etge SjO berftab af Zen gorenebe Ride i $errn bleb obiceft; ban maatte ub paa en reife og funbe faareb0 -We fact bcere tifftebe. Can tefegrafiff bitfen fra ben forfartilebe fbnobe i Reb Bing Nei) ogfaa optceft. Za fbuiterunimet er Tibet, of flutter bermeb, ibet bi dente bitbe -Retie en fral0 tit minbe om ben boit agtebe og etffebe antbanb*rober. CSimon2e'e. tougbton, 17be oft Z4unt(0 2T. Zebien. et af ambann mtbfte mebtemmer, Zbome ffnberfon 3ebten, babe ben 18be =milt 1906 i fin battery bjem neer Rerftranb, Minn. fan bar fobt.1) a a,effe i &IbrB, bon 2ben oftober 1818, men obbofffe baa gaarben Ore eter norbre 3ebten (Tole), bbor forcelbrene tibtig bofatte fig. ZiOe bar ffnbc-0 caborfen fra fonbre Obegaarb, 2omen, &fire CSdbre, og Ojertrub (Z5'artru) Z.,boma0atter Zorftab fra me, bleb 61 aar fiben gift meb.ari Zborfteit0-

19 34 Tatbri Oeffing batter Ounbe, ogfaa fra Ze bar Ranh be alterforfte ber ubbanbrebe fra 2an0 preftegiefb, ag fom tit arlitruaufee i feptember 1847 obec hamburg og Cuebec efter en meget flormfulb og befbcerlig reife. Gn rib arbeibebe an i fit baanbbcerf fom fnebler, men begmlbte i 1849 at rtjbbe et ftuffe Tanb i beboogan Cfounttj, ia. (fter fern aar bet ffuttebe an tit Ranitornac Gountu og i 1865 lam ban tit 9tice Gountb, Winn, bur an farmebe tit 13 aar fiben, ba ban traf fig titbage og briggebe fig et biern i dooming $rairie, briar ban meb fin bu[tru og en cetbre broberatbar, bet bobt fnart to aar fiben, bobbe tit fibfte baar. Zet gamfe cegtepar flutfebe ba tit fin batter 9J1r.,ougen beb 91erftranb. art bar artib en lied og frifl manb tit nage faa uger for fin bob. 8eb bobmeiet flab b0 ben 81 aar gamte mober fell af be tie gjentebenbe af be tab born lam be bar babt. fan Met) begrabet paa 2atieu OraPe lirlegaarb, og 13aft Cuammen forrettebe beb* begrabefien. Ze gienfebenbe born er: 91nbrerp 9t. 3ebten, arnbanbe0 formanb, CStittrnater, R.-4T. 2ifen, cicreb,,eart, Rim; 9t. 2ebten, Zifooming Prairie, Rhin.; Sigurb ;Offen, ginn.; Zborftein 3eMen, Stanforb, Ear.; Er. Cie Z.,augen, 9lerftranb, Rinn.;.Z'5obn G. 2ebten, RinheapaM, Rim; og F9/0..Vans.anfen, ~3ebten, Cam. dal. To. 13, Zec ffit briiffaup. (aortfcetteffe fra fibe 183, no. 12).,pan OTteib fortcet: flat feia biffa at baugafoif ce nob ganff0 tart bce. bei ce III a fiemto ince. in bauft tcenzi ette bei babb0 fir/at beimat taa itolo ba e a ban Zorjer ej[jii be Tiontoto be 2ingiterbatn0 a fiffa. Coo ba bce ein morgo mce bce fama fa fate (prat m0 fell TIOirO nato fina bjotta, fa bei afroifinaft0 ftarbceffia. C5a nr0 beibnte a fiaa 1.0 runnt fo faag mo chi flat frotorboting auftafor 03ingftern upunbe flag..irraro frotor babbo e caber fet. 9laue o bite ba bei aflefamme. c a fa tan Zorier at ban Pitbci to baatn a ra up te 2ingter brun a gaa up a fiaa tern lrotore ba aat. betjobe fii brb be, fa e, bu finn caber ben man fa eig bei, fa e. Ren ban ZOrier tof baatn a robbo ttbaaber.0f -n. a jiff i lanb; a bau fcetto upaaber baffabn, fo ban fob; te ein bcef o tiff aaber ben, iron ein Pigs bat. Zaa ban lam ut ifraa bate a up paa baltin at, baa ba anti bei find ft0±0te butte. an forfii faag et frorb0 le bei, men ban *tiff rifefa ban borto einfia0 bunber i jinn; o fo fto'n a faag a tubb0 te' fan Part baabe forunbra a tile rcebb. C5o maatto'n fnu tebafem a fa fortcerbn me attfamaa. SJ e, e -flratta Ott, e bifto bce ifutb0 gaa fa te. Rad fat a Ibbbo pact; fa fportfo, men ce baugafoffe fatigue, bu?, net; fa ban Zoffeib, bifa bu fji jet bei nofo ant fo. men e borbo beit0far fortcerbo at bce ba ein man fa febbo runt 52-Arfflun,

20 36 Zatbri ~ Ceding ban banna bei o buga o ffreif o fifejo bifbo leery nar taa bei; o ban ban maalbonbin fo ban fitting fji inaffo pact ei boil befo. tbcer fue baua bee figeo ben lama natte. C5o bu fer bei taaf0 teat bite ftbat fnaff. tea, fa bo Aftro, ba bu bort um ben riftantan fo filet infji bifbo fceta ftaal aaber boribn te frotoro o juleficabefbn? Can fa ban trubbo hitpaa nofo ffigt; men ban faun baab0 ariftgraan o ben finafto graamcerre burto o tube= bamorgon, baa ban ffufb0 fcela paa o reifo te fitlrfii, a bei faun infli obflibn atto pact tba baga, a b.aa fto bei t ftaffe fo fbeitte at bce rauf taa bei. Rofor fceta bei ttaaf aaber borabn o jolorbcefbn baa? fa.ari. Oura fa, at ein faaff fan fporja meir en ti fide ban fbara. Can Zoffeib bifb0 at'o Rani fbulb faa beta aft fa bunna bcera boert at faa beta. Can fa bce ce mange ting fo mo fret ittri si *Item. Zee ba fagi at baa fbart0bauin jif i giori fo cart all faro bane, men fa ba bce eit toffogrgio fo Pit infzi baun to paa, o banna Ilene ffufbel Calbe fe butte ifraa anbree foff. CSaa beffutta bei at bet filet infji ffufb0 foto fe for bei fleftn fo ifufb0 Boma; o fo bart bei ofbnfe for beftanbigt. Zs'a, fa bo Ouro, bu ba bcel bort um juieffrie? Zee ce ifraa baugafoffa bce. Ro ce bce for flora baa? fa ba Rari. tea, fa Ouro, bce fo bet falla jufeffrie ce eit tbiji fo reife lion() bbgbabn juin et tel for jul, meat jufeftefccefbn, ette abbago; o bee bei ri0 Paa fer ut meft fo Loma tbnno. Den bei fara fo fort at ein fan ifji fceft0 auga pact bei. ftunbo ce bei paa marfen o ftunbo i fuftn. 9 -ter 9to. 13, sec bei fara ijono garabn fo gaa bei in i able fierbara o ffa fmaba paa info Of 0. berfor pla foff fceta ei baabtto el ei fiorobbtto framma oftbrtna, fo infji jufeffrie robe bce of brif up OW. Zce ba ein man i liffanb i CSogn eigong fa babb0 fe burtum fiorn juiceftan a ffulbo faa fe fitebetta te matjteff to jul. Coo fib ban neaat baate a fa matbuntn ni, o ffulbo te a ffub0 ut baatn. Zeta fop julorfrie o ton beiro matbuntn bag, taa bi at bce bo obetag= beit o fceta main ifraa fe for ban ba fomin i baatn. o reifto bei mce'o o ban maatto bcera may inaaber f)ei10 bbgbe. bei ba inpaa alle fielbara a faag ette um bce ba /taro julobriffo. filer bee fto ei b0= bott0 framfor oftbnnutt fo berr0 f ija bei o jif fin bceg; o net bce fto ei fjorbbtto fo flo bei atto b0r0 o iff rti in. nen ber fo bce infil ba nor ffift atfor fo braf bei fa fcefanbl at bei funna retina. C5o ba bce ei Ran bei ba inpaa fiefbare, a benne man fto at utmce ftabburtroppen. Zeta font bce,ei fjcering ut taa ftabbure may mat. Co faag bo benna man Ito ber, o bo fontift bo fienbo'n. bce bu? fa bo, o ncebni0'n be nabn. Vien bce ba meft at ban bunna fii fbara. C5o tof'o i'n, o belt matforge framaaber blunt bad. Zeta Taut juloffrie freppo'n. Coo tabfjceringe a leibbo'n in i ftogo o ga'o nofo te briff0. D1en ban ffeifb fo eit faubnfa, o bce ba meft forbi may Vert ette minnat, fo bejont0 ban a fraan0 fe te at, fo ban bunna gaa, beimat, men ban ba ganffo blen el Tang it. tea, e faar forkelja eit to um baugafolf baa.

21 38,effing fa'n Zoireib, fo maa mo Relit 10. e bfi fnart rcebb e, fa Raft. net be bebobe bu infli, fa'n ZOIreib. Zee ba ijo CSigri Fillorfta fo fa at baa bo bet lento fo ba ijo baa Rafta 'Rae auftafor Ling= ftern. So ba be ein tjauft fo ba fo Tint ber, fo trubbo bei at bce bore bra o bcera eit par befo feenger paa fangftote. Zee ba got beite enbaa i flea. So ba be em fbcefb baa, fo bo ba arein0. fo bo ba fitegranbe rcebb at bce funna foma enfort te'n a for a bcera ibugbeif, meinto'o, fo fora ein nabb a flo atfor born, fa bo fa fe. Zeta bo babb0 fejt ei ftunb fprang bore up. Zetta funtift bo ba no rart, o Taut baa up or fengen o feeta nabben aft, maata. Ran bce ba fit toenji, fo batt nabben ut at. 9-to tot' Tjo te unbraft fait betta funna ba fe, o meinto bee rjo frufbo beef fano faa nabben te fita, breib'n fo in mm emu aaffaammar fo bce ba flaaanb te at injin funna faa'n or at. jait bcr bark not raa te faa'n or at ffa e tru! Zee ba fit meir et bo Start babbo Mgt fe o ffurb0 te JObnO, fo ffaug nabben or o bore up fo bce fframfa, o Jo fprbgeo raft be tiora fring affa rata i bun mm nofo fart irate. o Start funna injin Ting flaa, o barmin ba no melt get paa aara mce. Wen baa bath) fo feint forfcerb fo tjo ba meft te obeta; for 150 fiont0 bee maat bcera baugafolf. Z5'a mi fannt Mt be bei Jo ba uto. CSo ba bce bagen ette, Start ba uto o 'mike flurbn upunbe fieffe. ret fo be ba feff bo Miro bejt fo fnela, flur fo rautto, blorrofframmer, a lento fo fbaffa o fete paa fu Wo. 13, Zec _ 39 prillarbobn. So fine faatta babbo'o caber bort for. o fto o faag aft runt fe, men faag forf of fro*. CSigri iionto Craft at bce maatt0 bcera fo at baugafoffe f10±10 paa itorn; o bo jaga frotore trait br vim at paa ftotn; o bei turbo infli bcera ber feenger, men reifto trait paa beitnitoin, taabi at bei ba rcebbe at baugafoffe iturbo bfi ifte ner bei fat paa ftore aaber tie, fer bu. o Sigri trubbo at baugafoffe tom Ince beif0 Wing, paa ftofn. tea, fo fret e ben ei Litt bif0 for mo rceiii 1.0, fa bo (iuro. Zs'a leer bee, Teen ZOffeib. Zette, fa'o euro, ce reilatia ifraa (tote. 9J1 ba loft to lceraft funna, DIM Oft o riinna furor, gorlii finft be metro beit0 der for beift el for trait. gra ce mo Jo gepp oat bugbn Eetro gra ce Cue bift. aartner mart fo fur fnaga, Zer m0 feetto mangei gong,.."arbcef frog fo of to llama Zeta min furitut o fang. aarbcei bulbar fo her bubbo, arott no bu i feelo in. inter ti ce itt o Hifi 1110 baa for ber a MO. Sangen benn Ouro ba ennt, o te fen0 bae bee, o bei farm in. morgon fife jiff Zoffeib up a ftert0 fe te gaa Craft. Veit ben guilt fa ba mm

22 40 R3aTbrO,t)effing bilbo infji ffunbo fe ei granb. Zaa bei habb0 faat mat te big o jorbo fe fcerbigne fo fa Ouro: Zu fan roma nefto on o bcera ner bu bit, ZOIreit). Net b0 foma at fo faar bu ta mce be gutn offo, fa Bari. ja, fa gutn, bce ce fji fiffert at e fan bcera mce'o ZOffeib beftanbigt. Tien ner bce trceffa fe fb, fo funna e not finn0 PraPn atto fa gutn. Rari ba tite Rug taa fe, men gat eino fingen i munn o facto paa gutn at, a fa: garbcet, tom. at.,z9' a tact. (Tien). 9t. Oilbert. -91ofo nm ZatbriOteinne, n anna. Zce bart te bi at e tom te Loma paa 2arbri= ftebne iaar mm, men te jeftoboe bart e forhinbra te foma, enbaa e habbo fo fiffert maint me te Loma. bit. Zaa e ba atbefb raio te raifo fo torn rice= ringe min o fa bce at no ce grifibn Fi3er granne fomtte inni fobnfile bor, o nofo taa fbino he belt paa brjoto fe in te grifo born, fa'o. Z5'a bce ba fji nofo anna jcera bce en flutto up me raifun te jeftoboe o ha paa me fbfnortceo at. 2 fa raifto e bud te'o 43er o fortcelb0 holt urn betta. 2fo bart ban mce me too faa grifibn fi haimat, ofo maatto e joto hono te faa fcenfo iftanb. Tien baa fa e bce be'rt $er, at bu- faar flep.pe mce o bitata me benne gong, men eft grifibn birt,e forhinbro me ai gong te ifraa a foma paa jeft0b0 fo bit e ha bubboft bitafing baa, fa e. bce fbari ban ja te, fo e trur bce at han,pc0fa beet paa Wo. 13, Zec grifibn fene ai an aging, ner han bait at e bit pan ZalbrB jeft0b0e. Z5 a bce ce mangt fa ain minft funna fru fo fan hinbro ain ifraa bi han ha tcenft fe te o jcera ftunbo. Tien bce ba no fide befct grifibn Flier To forhinbra me benna gonge baa. Tien e fetf foma paa 93arbrBitebne fifobcet; o bce ba no offo not fo fornoiote te foma bit. L.T.)Afe 2arbrigtebno har e hug te bcera paa, enbaa e ce fjiango ftane no for tin. aor i tin, bai fofto aare e ba garbrufar, fo ba e ain harbribar -o fain, fo e habbo fji ti for nofo flags moto en famtbem, o e bejonte te ha airt bet pceing te beft0 mce; men fo hobrbo e at bee ba taint gate te bcera fo fcelo ette bcern, at ain maatto fji fa mammonaufin ta fe. Zetta fbnlift e ba fcett, for e itintift bce fior mce baa ner e txrato caber bce, at e ba lite for graabigo,effe pceingo o bcern, fa bai faia; for e habbo fji hug te Teti i nofon an Ling en bce fo, e font* ba nobbenbigt for mit nio brut brbbbo mo cite num nofo anna en bit fo ront0 fe for me Hof. Ven e font te bai trim baa. te reit at e ffutho fejfi i meft to e bart fporbo ette, for a i0f.00 are far. 2 e beiont0 a raif0 paa meft alto moto o famenfomfta e hoirbo jete net bee tji bar for Tangt burto. clfctine Jeff e o bartect o flying arbaigauf0 mefto taa tin, o ba fjefba heim0; o e font* at e ba ain fbcert fornuftige tar, fo bat trcengbo te ha te raafore fe mce. for e bart batb0 te mang0 ernbceto, o e trubbo bce at e rraatto bcera gartrfo flofo Tel. 2 fotaine zit e ai ti, o fo taft e arbainifte, o' bce 'if tebafer mm me. e

23 42 TaTbri effing 9/o. 13, sec fbntift bce, jet bu, at e ba for frofo te arboio' pad garbrufing. ten jo faith e at e ba fit iterbt fe &him i notor an forretning belban, ojo ba e for gamato fe gaa paa ffuro nice no, o trait ba e bat got for o faro (berban ner e fcenfli ember bce. Ven Ter fo ba e fomin paa ben true at e ba frofp.f. Zsa bce ce mpfii ain fan Loma paa bu, ner ain grgitme je fjot, fer.bu. Tien jo tom e no ut ifraa bai tanto teftut, o bce ba ain forftanbigo man io tafa be me, o fa bce ba fii ret o bcera orfikauf0, o e *ft bce at ban maint0 at bce ba fzf bra 0 lifno paa'n 2atbatO. firto not fit paa bee.prato bet trait, men e biit0 ban ba ain fornuftigo far; o Obi jo forito e at bce ba gate; for e to te bart ffurbigo Wit fo rite garn min ba i oitanb, o art lit tebafe0. So tot e fe o arbato fo intaat, men bce zit traat o (lite arbato, fan bu tru. Tien e bart no banbo mce bi at te flit, no bet bce gange got ai fo e ce no ifurbiori at. 910 bib e probo o gaa ain mair mib. bebbceg, bafb0 me ifraa manunonottia paa at ito o bono 2atbatt paa bjt fia, o forain probo o. 'trait ba noto furii may bai faro. e bit no bcera 4 arfia0 0 itrozbfam0, men e bib no bcera Pad ain bet moto at o an g0ng, te lboberebait. baa bib e not infji groimo 33arbrigtebno, anna 4 P/ 11)J Loma bit, eft intji baugafolf en ban q3er forbinbra bce baa. Ner ain bar iprbig0 grunn fo ce'n un. flpfto baa ntaata. eniftgutn. a3i bar bort og jet flue berfioner af benne fang, men forgenbe, ber er nebffrebet af nu afbobe,;ss'obn been, er antagefig at foretrceffe ridabe for noiagtig giengiberie og furbitcenbigbeb. 12r.,een lebfagebe afffriften meb forgenbe bemcertning: Sangen er forfattet af $ctitor OeBbeim ba ban Par.teniftgut Zoiten Oiribantar i die anneb, 3an0 preftegjeth i Z3arbri for ober 50 aar fiben..fan babbe Tabet ben trbffe i cu og ber Icerte leg ben ba ieg bar i min ungbom og bar bebaret ben i min burommerfe." bugon min ba.n ce no jo lliffelo ein man, Vit'n tan rof fretinfit bcera bcer0..e bit no itreebo jaa'o be berto.0 tan; e tan me fit iptirgaufar ncero. e tifa'n not jo ride aabermaatofe beef; f an rione rio jo got pact arbei o paa freer. Z5'aa fate manna ce bce got o bcera. an ce no mce i arbei for ainait0 bag, baa ce ban berban infit Tatra. e firno beiban infzi bce iforto omdf, e pia no jebnait offo bcera fbato. ate fappait no jo mce bi me, arbeio traatt; Ven ner me baa otfo ba rage baaro naatt Saa fbito me baa at fo mpfli maim gmallingort o mebnabn fie= e up, je aaitjo mat, Zee ce no bce fpite e Jere. So raga e me oat ffoge, bce off fpf gaa rat;

24 44,effing e bit naufe nofon ffa faama fere, bfaffon ce no bbgtigo te rceffji o gaa, bore'n berm bobin fo ff tlbo e gaga paa. Ner bce ce TlOft ce me faamin up i aafn. 4 blorffe ce no tce!a, men ftaar0 Mto got, bpgtig0 ce e no te bogg0. e!femme te aat buffun fo ftcert o fo flat; bait at e ffa bara fnoggo. Zce ce nett infli kalif for e ba faat 10, Da bcebe fe up framma fo ain bane elif alit fta brufo me ner me flaairo bait or ffoge. Zce balla no unbaa ifraa aafe o te gar Marron ban traaba a tana; 5Dce fan bu no tru atto ner'n ce ret te par Zaa ce bce infli raa at ban ftana. CS et bbman bce, fo Merl ban borfte forfcerb, San funna infii tru alto bce ba gange bcet. nen flifo far ce IcaOman te afa. niceringa nub ftaben. ber bete Norge fienbe berfet Sliceringa meb ftaben", og bber bbgb bar glerne bbfe lege, font gar i taft meb ben fprublenbe fbiffe titetobi. Zfte ftynge fun et berg; fommerteber bar man flere. Zet er morfomt at Tcegge mcerfe tit, bborban unnbometig bittigbeb foranbrer tefften effer glor tit- -Wafer. Neppe i to amber fonge ben Tigebcrn. 2ctibri bar leg bort ben fonge paa benne maabe: ; Zee alceringa meb ftaben, 2angt borti,afebaten, Ztte.noita rumme, fire mcerfa afber ba e bore i afebafett for, Riceringa meb ftaben. etunbom foranbre treble og flerbe tittle, faa be sober: Ztte Nitta rumme raf te ei mod Into, o ter meir, for Zra fjabbe ete bce op for." der foiebe ogfaa fomme fteber et berg tit, bee rob faaban: anti, b0r. paa me bu, Sit bit bara fleeting, ffa e bara man, bu fofe faffe, ffa e bente ban, Rad, bin paa me bu.. 2. airfeberg..breb fraa (Outfit 1114ang. Zce breb ifraa ffabne 11pbaug te bona Outlif fon ban, font e fef in i,tieffing no. 12, naabbe fram. din go ben, fom faderfing, Ole for ban OttTrif ba, o ban fenbe brae te bono.jer ein bagen fef e breb ifraa Outfit an fete, at ban ba ffrebe te far fine. "ten ba ban ffrebe te Bono fom te me, fo nnbraft e fo gamte Wane tcenfii. uttetu! der fra,effing faa brebe bal bce fan bara tart not fin mange o flaa, fof, ban ffribe. aaar bu flaa bette, Outfit fo faar bu buffe be om, o baa belt bit, at bu tot!tribe, fact far bin forftaar bce.,v,er ce brebe

25 46 ZaTbrW etfing Th. 43faru, tear ;peg bleb ganffe bfoffet ba leg fact bet breb fret min gamfo far, fom ban babbe mcetet tit big..;'54; bentebe We at bete ffurbe ftaa i peper.?far iffe borri for min far, leg mceteb et breb tit bam ben anben bag. Zseg fer, at ban og bu meb ffriber efter founben. peg bother mig tit ben gamre bet. peg funbe nu foriceffe min far mange Ling, font ban bit btibe Blab ober. peg bar filet paa en flcem og bit bribe ber, tit leg faar prubet op. peg Leber i en grob, faa leg bar bet bcenbi meb ftoben binter. 5gjennem mit lath gaar en Met, og fining fan leg faa fortjenefte meb at fcetfie trout. Zseg bar et mjultim, faa leg er gobt oprigget. peg bar barn beb fiben of roberen, men om en fib bfir ben for Title, faa leg maa faa mig en ftorre. CSibfte barbeft bleb mitt frop ganffe fiben, men naar lea faar brceffet mere fit Ifni leg funbe fcefge faa meget of min trop, at leg fan flare m_ig. 9tejten bit leg mare fit fib og reife grije. Rommer bu berub, faa faar bu ftoppe bob mig en tib. enfig biffert fra Oeorge,iff. t. Za jcenfierne itte fan ubtate mit nabs paa norft, oberfcetter leg bet faaban.,`na, flift ba brebe ifraa ben fjcere bennen min, Rofor jfa ban Tribe forein? Tien bce ce beet forbi, at ban tab forein. e inneft, ban ftrib ette form-- ben" ban mm e. Zrort 93faru.?to. 13, Zee Clan Woe. Zet bfeb funbgjort ifommer at bi Winter funbe benfe befog af tab Eoe, ber er befjenbt for at bmre ben iforfte totter af ben _norffe fottemufit paa fete. fan er nu ber og bar opfraabt paa mange fteber og bar oberaft bunbet aff6 bifafb for fit mefterfutbe fpit, figefom ban bar truffet able tit fig.beb fin batre, figefremme fremtronen og fit cegte foffefige bcefen. Li baaber at be norffe fettlemenfer, og ba 2afbriabgberne iffe minbft, bib firre fig fonterter beb benne bar nalingjetne fambbg= bing, og iffe babe barn retie biem for bore atten tribe Wien amerifanffe Batbrifer bar babt artlebning tit at bore barn fpiffe. Zet er bcerb at reife fang bei bare for at bore barn faate Zommeahrfiiffufferaatten, for Me at nmbne ftere af ben fange Hite of fttjffer ban bbber. ni ben ffebigne" reefer. Wu maa bu fjcere reefer, Me glemme at bet brier penge at faa 2afbrW effing trbft og omfenbt tit big og be anbre bunbreber ben tommer tit. tea, bu fom bar befall i forrfub, bu bar nu intet anbet ibente ber, enb at ben bfibe,effing fiat fomme tit big regermcegigt eft 2aberro le betfa o arcing ficefft". Tien bu, font itte bar babt fib fit at fenbe fonfingent, og bu fom er faq grobirtgin at bit iffe tommer fit at gjore bet, og bit font iffe rigtig beb boor Tangt bu bar betatt og funbe fomme tit at fenbe 50 cents enbog forettb

26 48 l8atbti.effing bin fib er ube, og bit ftaftar, fom.faaner,tieffing of bin granbe og Icefer paa burg" bu og bu og mange anbre meb buff nu paa at ber maa mange bunbrebe femticenter tit bbert aar tit trbfning og tit Porto, fragt, omflag, ofb. enb bin bafbbaler, eller 75 cent, effer bbab bet nu er bit Mitt& burbe ba teubt fcenge fiben; erfer om bit bar betaft inbtit nu, faa fenb nu ftrab bine 50 cent for belle og be anbre ire better tit, tom bi bit bit flat ba inben ncette ftebne. $5er faar bu gionnem caret fob en bog paa ncefien 200 fiber meb nbt og ombbggefig ubbalgt Icefeftof, tom bar fortet en bet bet arbeibe for bem tom bar ffrobet eller faat bet fammen og fenber bet bete tit big. tab nu Me bite tom fcegger alt bet arbeibe paa.effingerne, botafe fanffe meftebefen at ubgifterne fefb for at bit'flat faa nbbe gobt beraf. et fan bcenbe at bit bar paa gfefteboet" og betatte en furl erbberbet, brad baler for ben ftafen, og nu gaar og inbbilber big at bu bermeb ogfaa bar betaft for,effing for efe aaret. Rei, bet bar nol for rfummegrauten og at ben anbre berfigbeben ber bu ba maatte punge ub. Zu flat ille ba 2afbri,erfing atpaa. 912aaffe bar bu i pair er t bagen efter gleffeboet og morebe big og nob mutiffen, taferne, og aft millet ber bleb big bubt ber, og bog reifte bleat uben at bicefpe tit meb ubgifterne beb at bbe bin mebletnafgift i Sambanbet etter fontingent for 93afbrO effing. 3i ffenber tit foil of bet flaget. Cyr bit en of bent faa gigir bet nu gobt igien beb at fenbe inb bit nabn font mebtem og abonnent og bine,50c. NOTICE. AGENTS WANTED. We wish to secure the aid of members who are willing to work for the growth of the Samband and circulation of Valdris Helsing, by acting as our agents. For the use of such we are prepared to supply blanks, bound in books convenient for the pocket, and consisting of detachable form of receipt and a stub. For every five one-year subscriptions or renewals or annual dues, of 50 cents each, collected by an agent, he may send us $2.00, retaining the remaining 50 cents for his trouble and expense. Agents should promptly send in the names and addresses of subscribers secured, and should in each case carefully record whether the name is simply that of a subscriber to Helsing, or a subscriber and member of the Samband. Any person of Valdris descent, or married to a Valdris, become both a subscriber and a member on the payment of the one fee of 50 cents. The first of the four numbers of a year is published sometime before Christmas, as No. 13 this time (or No. 17 next year). All subscriptions should begin with this first number; and unless otherwise instructed, we shall count subscriptions as always beginning with the first number of the year, and send the back numbers, if any, of that year. Write to the Secretary, or any officer, or the undersigned. A. A. VEBLEN, Stillwater, Minn.

27 Miornien og EDO norffe aolfeebentirc i to fmutte Ziinb $2.50. )ciffroarb Zero: araa Moth og 2ib og aieff. 10 aortef. finger. 75 en0. %orffe Sagn. fter forifieffi ge Dorfattere beb 3ette R3W. tie. 25 ert0. %mire $rebfort fra affe Zee af %urge 25c pr. Zufin.?gorge Boger, norite Ziffeber og anbre norife Gager. Cat gat libbafg af norft 2ite. ratur. Free Church Book Concern, 322 Cedar Ave., MINNEAPOLIS, MINN. tanoer og 4 rgter. Stun gib mig 9Intebning tit at gibe Op. TOninger angaaenbe ri5og Zietalin0. biltaar, og man flat finbe, at ingen f)ar bebre Oetingeffer at tilbube. CpTO naar `,fie itriber, f)bab Ze ffer, $iano elfer Zrget. Northwestern Music House, CARL RAUGLAND, Manager, Nicollet Ave., Minneapolis.