Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program"

Transkript

1 Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler for Ankenævnet for Huseftersyn Notitser Publikationer og udgivelser Kurser og konferencer Statistik H U S E F T E R S Y N N Y T Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program 3/04 Den 15. oktober 2004 trådte et nyt edbprogram for bygningssagkyndige og en ny version af tilstandsrapporten i kraft. Efter en periode med indkøringsvanskeligheder arbejdes der nu på at ændre og forbedre en række af programmets funktionaliteter. Ny tilstandsrapport Den nye tilstandsrapport er udarbejdet i samarbejde med en bred kreds af ordningens interessenter og testet i forbrugerfokusgrupper. Rapporten har tillige være forelagt følgegruppen. Nyt edb-program Det nye edb-program er baseret på online inddatering og udskrivning af tilstandsrapporter. Programmet har været længe undervejs, og tidsplanen har været forlænget i flere omgange. Formålet med det nye edb-program er at sikre, at de bygningssagkyndige altid benytter et opdateret edb-program og at kvaliteten øges, idet eventuelle formelle fejl i rapporten fanges ved den elektroniske kontrol og kan rettes allerede inden, rapporten udskrives til kunden. De bygningssagkyndige har også mulighed for at hente BBR-oplysninger direkte fra Online-løsningen har den fordel, at eventuelle fremtidige ændringer af programmet kan gennemføres smidigt. Tilstandsrapporterne indberettes omgående i sekretariatets database (i modsætning til tidligere, hvor indberetningstiden var 14 dage), og rapporterne leveres fra de bygningssagkyndige i pdf-format. Erfaringer med brug af det nye program Da det nye edb-program blev taget i brug i fuld skala, viste der sig nogle problemer, som ikke var afdækket ved testningen. Fortsættes side 2 Udskrifts-problemer En lang udskriftskø kombineret med interne netværksproblemer, som følge af et virusangreb på TI s server, gjorde programmet utilgængeligt de første par dage. HUSEFTERSYN NYT 3/04 1

2 Fortsat fra forsiden En midlertidig fjernelse af udskrivningsmodulet til kladdeudskrivning, fik programmet til at fungere igen, dog med lange svartider på tilstandsrapportudskrivningen. De efterfølgende dage blev brugt til at udskille driften af udskriftsfaciliteten til en anden server, samt til at etablere en bedre udskriftstyring. Her kan du også finde en oversigt over de gennemførte rettelser. Ventetiden for udskrifter ved normal drift er i dag mindre end 2 minutter. TI s netværk er fortsat under kraftige virusangreb, hvilket i kortere perioder kan betyde forøgede ventetider, eller ustabil drift. Ændringer og forbedringer af programmet Som reaktion på driftsproblemerne og de bygningssagkyndiges reaktioner på systemets forskellige funktionaliteter har Erhvervs- og Byggestyrelsen iværksat en såkaldt usability-test, som er gennemført af firmaet UserMinds. Usability-testen har omfattet 10 brugere (bygningssagkyndige og sekretærer), der kommenterede programmet i forbindelse med løsningen af en konkret opgave. Erhvervs- og Byggestyrelsen har på baggrund af Usability-testen og tilbagemeldinger fra en række bygningssagkyndige og firmaer bedt sekretariatet om at foretage en række ændringer og forbedringer i systemet. Det er styrelsens målsætning med det nye system, at det skal leve op til brugernes forventninger herunder samlet set udgøre en klar forbedring i forhold til det hidtil gældende indberetningssystem. Primære ændringer i den nye tilstandsrapport Tilpasning til Erhvervs- og Byggestyrelsens nye design Indføjelse af et felt til at angive, om der er konstateret åbenlyse afvigelser i forhold til BBR-oplysningerne (side 4) Mulighed for at angive rekvirenten (på siden med oplysninger om den bygningssagkyndige) Ændring af begrebet karakterskala til karakterer Flere omstruktureringer i rapporten, der øger læsbarheden og overskueligheden for forbrugeren, bl.a.: registrerede skader angives på samme side som eventuelle noter til skaden (fra side 6). den tidligere versions Uddybende kommentarer til pkt. 1-4 er flyttet, så oplysningerne gives direkte under de bygningsdele/bygninger, der nævnes under Bemærkninger pkt. 1-5 (side 4). flytning af karakterforklaringen fra side 2 til side 5. flytning og omformulering af enkelte spørgsmål i sælgeroplysningsskemaet. De bygningssagkyndige orienteres løbende om den daglige driftsstatus og programændringer på under menupunktet For sagkyndige. Ny håndbog og bekendtgørelse En ny tilstandsrapport og et nyt edbprogram gjorde det nødvendigt at revidere håndbog og bekendtgørelse. Den reviderede håndbog (inkl. den nye bekendtgørelse) kan ses på ( For Sagkyndige under Værktøjer ). 2 HUSEFTERSYN NYT 3/04

3 Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig Sekretariatet oplever, at en del bygningssagkyndige bruger de obligatoriske informationsmøder til at melde sig ud ved ikke at dukke op. Men det sætter et stort maskineri i gang. Hvert år afholdes de obligatoriske Informationsmøder for bygningssagkyndige. I den forbindelse er der en del bygningssagkyndige, der undlader at deltage eller at melde tilbage, at de ønsker at ophøre som beskikket bygningssagkyndig. Dette medfører, at en større procedure sættes i gang. Øget administration Det første, der sker, er, at Sekretariatet sender en rykker ud til den bygningssagkyndige, om at han eller hun ikke har deltaget i det obligatoriske informationsmøde, samt ny dato for det opsamlende informationsmøde. Hvis den bygningssagkyndige ikke deltager i det opsamlende møde, skal sekretariatet fremsende en indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen om inddragelse af beskikkelsen på grund af manglende deltagelse i informationsmøderne. Efterfølgende indleder Erhvervs- og Byggestyrelsen en høringsrunde blandt de bygningssagkyndige, der er indstillet til inddragelse af beskikkelsen ligesom Følgegruppen for Huseftersynsordningen inddrages. Først herefter kan der tages endelig stilling til om beskikkelsen skal inddrages. En opfordring! Hvis beskikkelse ikke ønskes mere, melder man sig ud af ordningen ved at skrive et kort brev til Sekretariatet om, at man ikke ønsker at deltage i informationsmødet og ønsker at melde sig ud af Huseftersynsordningen. Dette kan passende ske i det øjeblik, man modtager indkaldelsen til de obligatoriske informationsmøder og så tager stilling til, om man fortsat ønsker at være beskikket. Herved kan spares meget tid med brevveksling mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og den beskikkede bygningssagkyndige, og samtidig spares der ressourcer både hos den bygningssagkyndige, i sekretariatet og i Erhvervsog Byggestyrelsen ressourcer, som kan komme huseftersynsordningen til gode. ERFA-grupperne prioriteres op Der vil fortsat være fokus på ERFAgruppe-arbejdet. På sidste års obligatoriske informationsmøder blev gennemført en spørgeundersøgelse om de bygningssagkyndiges ERFAsamarbejde. På baggrund af svarene har sekretariatet sammensat 26 mulige ERFA-grupper, og mange af de nye grupper er nu i gang. Der er således i alt 64 etablerede ERFA-grupper. Grupperne kan ses på under ERFAgrupper. På informationsmøderne blev tillige efterspurgt en drejebog for ERFA-grupper, som især skulle fungere som støtte for nye ERFA-grupper. Drejebogen er færdig og kan også findes hjemmesiden sekretariat.hesyn.dk. Tilgængelige referater Endelig ønskede de bygningssagkyndige, at referater fra ERFA-grupperne skulle være tilgængelige på hjemmesiden. Vi har derfor bedt grupperne udarbejde et kort referat af deres møder og indsende dem til sekretariatet, så vi har mulighed for at videregive dem til andre ERFA-grupper og bygningssagkyndige via hjemmesiden. Vi har imidlertid kun modtaget ganske få referater og vil derfor gerne gentage opfordringen her! Referaterne sendes til hvorefter de lægges op på hjemmesidens lukkede område for bygningssagkyndige. Husk, at sekretariatet kan være behjælpelig med den praktiske opstart af grupperne og gerne deltager i møderne for en drøftelse af aktuelle emner. HUSEFTERSYN NYT 3/04 3

4 Nyt hjemmesideafsnit på Den gamle hjemmeside, er erstattet af en ny mere overskuelig hjemmeside for de sagkyndige. Siden findes på klik på For Sagkyndige i øverste højre hjørne. I hovedtræk er de mange nyttige elementer fra blevet overført til men oplysningerne er organiseret anderledes. På forsiden er der de vigtigste nyheder, som er relevante for beskikkede bygningssagkyndige. Man finder rundt på hjemmesiden via to hovedmenuer En topmenu og en sidemenu. Topmenuen Topmenuen indeholder blandt andet Nyheder inkl. Huseftersyn Nyt, og Kalender inkl. liste over interessante kurser for sagkyndige og plan over foredrag for forbrugerne. Ønsker man et hurtigt overblik over siden, kan det findes under Sitemap. Endelig er der med linket, For Private adgang til forbrugernes afsnit af hjemmesiden. Sidemenuen I sidemenuen findes det faglige indhold. Øverst er der Log ind til indberetningssystemet. Der er et fast punkt, Driftsstatus der beskriver hvorvidt der er driftsforstyrrelser i selve indberetningssystemet. I afsnittet Om huseftersyn findes bekendtgørelser, oplysninger om sekretariatet, statistik og meget andet. Under Værktøjer findes håndbogen, gennemgangsskema og andre dokumenter, som kan være relevante i det daglige arbejde som bygningssagkyndig. I denne menu finder man også en oversigt over ERFAgrupperne og deres medlemmer. Hesyn og indberetningsprogrammet På forsiden af afsnittet for bygningssagkyndige er der en driftsstatus på indberetningssystemet. Denne status vil beskrive aktuelle problemer. Det er vigtigt at holde sig for øje, at og indberetningssystemet er uafhængige systemer så hvis det uheldige skulle ske, at er nede, kan man stadig arbejde i indberetningsprogrammet ved at logge sig direkte ind på denne adresse, Det ny hjemmesideafsnit for bygningssagkyndige gik i luften den 1. september og havde besøg i september, besøg i oktober, og holder den foreløbige prognose, vil de sagkyndiges afsnit runde besøg i november. Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Ny byggeordbog på kan også spare tid for sagkyndige. Forbrugere kan henvises til hjemmesiden, hvis de er usikre over for tekniske ord i tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten er et juridisk dokument, og bygningssagkyndige skal anvende de mest præcise ord for en sprosse er nu engang en sprosse. Men forbrugerne kan have lidt svært ved at forstå de tekniske betegnelser, og det er et velkendt fænomen, at mange forbrugere vender sig mod de sagkyndige, der så igen skal bruge tid på at tale i telefon og forklare de tekniske definitioner. I forbindelse med sidste efterårs forbrugerundersøgelser omkring brugervenligheden i tilstandsrapporten var der flere forbrugere, som ønskede lidt hjælp, når de svære tekniske ord i tilstandsrapporten skulle forklares. Resultatet blev, at der er kommet en henvisning til hjemmesiden i tilstandsrapportens sælgeroplysninger, og at har fået en byggeteknisk ordbog. Ordbogsteksterne er fra Illustreret Byggeordbog fra forlaget Huset Hovmand. 4 HUSEFTERSYN NYT 3/04

5 Kommunikation i 2005 Det nye år vil bringe nye tiltag, som skal hjælpe forbrugerne til en større forståelse af ordningens styrker og fordele og ikke mindst begrænsninger. Det store slag i 2005 kommer til at foregå på internettet. Interaktiv tilstandsrapport Efter lanceringen af med nyt design den 1. maj er tiden gået med at opbygge afsnittet for beskikkede bygningssagkyndige. Nu er tiden kommet til at tilføre nye features, som forbrugerne kan have gavn af. Introduktionen af de nye afsnit, vil forløbe i to faser, hvor den første påregnes at gå i luften i slutningen af 2004 og den næste midt i Første fase vil blandt andet indeholde en interaktiv version af tilstandsrapporten, hvor forbrugerne kan få en forklaring til hvad de enkelte hovedafsnit i tilstandsrapporten betyder. I den anden fase vil der desuden laves en interaktiv version af Pas På Dit Hus. Foredragsrækken fortsætter I løbet af det næste år planlægger sekretariatet og Erhvervs- og Byggestyrelsen at fortsætte de meget succesrige foredrag rundt omkring i landet. Foreløbigt er der planlagt at afholde foredrag på fortrinsvis biblioteker i hele landet. Alle Dansk Ejendomsmæglerforenings medlemmer samt Danske Boligadvokater får også tilbuddet om gratis foredrag for forbrugerne. Bibliotekerne er dog de store aftagere af foredragene. Kommunikationsinspiration I løbet af 2005 vil alle sagkyndige også modtage et inspirationskatalog omkring god kommunikation til forbrugerne. Kataloget vil fx blive fulgt op med kommunikationsforedrag til informationsmøderne og på optagelseskurserne og et større hæfte tilgængeligt på hjemmesiden. Hæftet er fyldt med gode råd om, hvordan man kan optimere sin kommunikation med forbrugerne, så forventningerne til huseftersynet bliver realistiske. Øvrige aktiviteter Ud over de nævnte større aktiviteter forventer vi i 2005 at arbejde med forskellige pressemeddelelser og artikler, at genoptrykke og ajourføre ordningens informationsfoldere samt at holde en løbende information til de bygningssagkyndige. Sekretariatet har modtaget dette indlæg fra Ankenævnet for Huseftersyn Nye regler for Ankenævnet for Huseftersyn Ministeren for familie- og forbrugeranliggender har den 30. september 2004, for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2007, godkendt nye regler for Ankenævnet for Huseftersyns virke og ansvar for udenretlig bilæggelse af tvister. Reglerne erstatter de tidligere gældende vedtægter for Ankenævnet for Huseftersyn godkendt af Forbrugerklagenævnet den 13. september Bemærk, at vedtægterne nu er omdøbt til regler. Af væsentlige ændringer i forhold til de hidtil gældende vedtægter bemærkes, at klagegebyret er sat op fra 250 kr. til 275 kr. Hidtil er alle afgørelser, der er lagt ud på nævnets hjemmeside blevet fuldstændig anonymiseret. Med de nye regler er dette ændret således, at den bygningssagkyndiges navn alene anonymiseres, når klager ikke har fået medhold i klagen. Klagers navn anonymiseres fortsat i alle sager. Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse dog ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger. Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en bygningssagkyndig, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den bygningssagkyndige slettes fra listen. Det er bestemt, at oplysninger om en sag ikke kan fremgå af listen i mere end et år. Klager dateret frem til 30. september 2004 behandles efter vedtægterne godkendt 13. september Klager dateret den 1. oktober 2004 eller senere behandles efter reglerne godkendt for perioden 1. oktober 2004 til 30. september Endvidere skal Ankenævnet på hjemmesiden offentliggøre en liste med navne på de bygningssagkyndige, som ikke inden 30 dage efter afgørelsens dato efterlever nævnets afgørelser eller har givet meddelelse om, at de ikke vil efterleve nævnets afgørelser. Læs reglernes fulde ordlyd på Ankenævnets hjemmeside: HUSEFTERSYN NYT 3/04 5

6 Tilstoppede afløb VVS-installationers funktion er ikke omfattet af et huseftersyn. Men tilstopning kan være en forklaring på problemer med afløbet. Mange oplever kloakstop, efter at de har skiftet deres gamle wc ud med et nyt vandbesparende kloset med stort og lille skyl. Hvis folk kun bruger det lille skyl, så er der ikke altid vand nok til at holde afløbssystemet rent, og så opstår der forstoppelse. I VA-godkendelsen for alle kombinationsklosetter står der: Den reducerede skyllevandsmængde (det lille skyl) må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Kilde: Teknologisk Institut Koten ændres Den 1. januar 2005 får alle landets højdefikspunkter en ny kote. Det nye højdeniveau i Danmark hedder DVR90 og står for Dansk Vertikal Reference DVR90 afløser det gamle Dansk Normal Nul (DNN). Det betyder at også afløbskoter skifter til DVR90 den 1. januar 2005 Hvad er forskellen? Forskellen mellem det gamle højdeniveau og DVR90 varierer over landet fra +2 cm til 14 cm. Koter og et huseftersyn? Generelt er kontrol af koter på bygninger og afløb ikke omfattet af et huseftersyn, men da ændringen kan give en mulighed for skader i forbindelse med forkert udførelse af afløbsinstallationer i fremtiden, ønsker sekretariatet at orientere de beskikkede bygningssagkyndige om koteændringen. Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen I Årsberetning 2003 fra Ankenævn for huseftersyn er der flere interessante artikler for beskikkede bygningsagkyndige: Sekretariatet vil gerne fremhæve to af disse: kapitel 3 Nedslidte tage og kapitel 7 Nedtoning af karakterskalaen. Nedslidte tage Skader på tage er fortsat det, der klages over i de fleste sager. Det drejede sig også i 2003 om ca. 60 % af klagerne. Ankenævnet fastslår: Hvis et tag er nedslidt, således at det, selvom det endnu er tæt, for en bygningssagkyndig må være en realistisk mulighed, at det når som helst kan blive utæt, men at der på den anden side også er mulighed for, at det kan holde tæt i endnu måske 2-3 år, skal dette bemærkes i tilstandsrapporten. Det er hermed slået fast, at bygningssagkyndige ikke kan vælge at beskrive et forhold med en mindre alvorlig karakter end forholdet rettelig tilsiger og blot frigøre sig for at ifalde ansvar ved i en note at anføre en retvisende tekst (som burde have medført en anden alvorligere karakter). Det er Ankenævnets opfattelse, at det er anvendelsen af alvorlige karaktertegn, der i første række vækker en købers opmærksomhed. Nævnet lægger vægt på, at anvendelsen af disse advarselstegn ikke nedtones. Nedtoning af karakterskalaen Ankenævnet har bemærket at adskillige af de behandlede sager handler om nedtonede karakterer: I årsberetningen skriver nævnet blandt andet: Det er imidlertid ikke kun hensynet til køberen, den bygningssagkyndige skal have i tankerne ved karaktergivningen, men også sit eget erstatningsansvar. Er der tale om en åbenlys forkert karakteranvendelse, udsættes den bygningssagkyndige tilmed for risikoen for, at ansvarsforsikringsselskabet gør regres gældende for grov uagtsomhed. I så fald kan den sagkyndige komme til at betale ikke alene svarende til sin selvrisiko, men hele erstatningsbeløbet! Læs hele årsberetningen på 6 HUSEFTERSYN NYT 3/04

7 Begroninger ikke altid direkte skadelige Teknologisk Institut har gennemført en undersøgelse af begroninger på mursten, tegl- og betontagsten, som ikke kunne påvise, at begroninger skader disse materialer i hvert fald ikke i den levetid, man normalt kan forvente på de byggematerialer, der er tale om. Undersøgelsen konkluderer dog, at kraftige mospuder på tage i overlap mellem sten bør fjernes ved håndplukning eller blid afbørstning, hvis der er risiko for, at mosset kan tilbageholde vand og dermed foranledige vandindtrængning. Kilde: Teknologisk Institut/Miljøstyrelsen Miljøprojekt kan findes på (Foto: BYG-ERFA) PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Ejerskifteforsikringer i praksis Bogen behandler ikke blot emnet ejerskifteforsikringer, men også en gennemgang af lov om forbrugerbeskyttelse og mangler ved fast ejendom er nærmere beskrevet tillige med et kapitel om ansvar. Der er medtaget mange kendelser og domme, hvorfor bogen henvender sig til alle, der i deres dagligdag beskæftiger sig med omsætning af fast ejendom. Ejerskifteforsikringer i praksis, Jytte Holm-Larsen, Lene Dahl Jacobsen. Nyt Juridisk Forlag sider. Artikelnr.:DBKUD466 ISBN: Kr.:480,00 ekskl. moms KURSER OG KONFERENCER Fugt i bygninger Få indgående indsigt i fugttekniske forhold, herunder fugt i loft, fugt i materialer og konstruktioner, fugttransport etc. Styrk dine kompetencer til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden. Der vil blive vist praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver, fx vedrørende kældre, gulve, tage og badeværelser. Tid og sted: august 2005 hos Byggecentrum i Middelfart. Pris: kr. ekskl. moms (inkl. overnatning) Vådrum alt det nyeste Praktisk anvendelse af By og Byg Anvisning 200 Vådrum (afløseren for SBIanvisning 169). Nyeste erfa-blade og publikationer fra bl.a. BYG-ERFA og BvB. Indføring i forskellige belastningsklasser og deres anvendelse samt i installationer, herunder gennemføringer og gulvafløb i vådrum Tid og sted: 27. januar 2005 hos Byggecentrum i Ballerup. Pris: Kr ekskl. moms (inkl. anvisningen) De nye energibestemmelser Omkring årsskiftet foreligger et nyt energikapitel i BR og en helt ny beregningsmetode. Byggecentrum holder i begyndelsen af det nye år kurser om de nye energibestemmelser. Du kan blive orienteret (uforpligtende) om kurset. Send mail til med Nye energibestemmelser i emnefeltet så vil du modtage mail, så snart der foreligger endeligt program, tidspunkt og sted. De omtalte kurser bestilles hos Byggecentrum på telefon HUSEFTERSYN NYT 3/04 7

8 STATISTIK Mangler vi din adresse? For at kunne forbedre vores informationsservice til de beskikkede bygningssagkyndige vil vi gerne opfordre til at skrive din adresse ind i indberetningsprogrammet. Sådan gør du: Log ind på indberetningsystemet gennem På forsiden under Personlige oplysninger finder du fanebladet Kontakt. På dette faneblad kan du rette eller indtaste din adresse. På forhånd tak. Udgiver Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Peter Troest Larsen Redaktionen er sluttet 29. nov Udkommer 4 gange årligt. Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Telefon Telefax Repro og tryk Quickly Tryk A/S Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller Oplag Erhvervs- og Byggestyrelsens synspunkter og holdninger. 8 HUSEFTERSYN NYT 1/03 HUSEFTERSYN 3/02 Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken 8-12 ISSN

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ---------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig --------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0002

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 414-00145 og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles hermed beskikket bygningssagkyndig Frank Scholkman en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06-01984-0312.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 Lokale spørgsmål indberettes i perioden 22. august

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Vejledning Lærerlogin

Vejledning Lærerlogin Vejledning Lærerlogin Opdateret 15. april 2013 Indhold Indledning... 3 Opsætning på ungdomsskolens hjemmeside... 4 Integrering i selve hjemmesiden... 4 Link... 5 Tildeling af adgangskoder... 6 Indhold...

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2005 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere